Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 juli 2018

Worstelen met huisvesting arbeidsmigranten


KAAG EN BRAASSEM > De bode op het gemeentehuis had woensdagavond al vele kannen koffie klaar gezet, in afwachting van de mogelijkheid, dat busladingen vol inwoners naar het gemeentehuis zouden komen. De raadsleden bespraken namelijk een gevoelig onderwerp: de huisvesting van de arbeidsmigranten. Maar de bussen bleven weg en de raadszaal angstvallig leeg.

Wanneer er wordt gesproken over arbeidsmigranten, dan worden de mensen uit Oost-Europese landen bedoeld, die hier naar toe komen om – meestal – zwaar lichamelijk werk te verrichten. Van de 10.000 arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland hebben 4.000 personen geen fatsoenlijk onderkomen. De politici spraken die avond niet over de plekken, waar goede huisvesting voor arbeidsmigranten moet komen, maar wel over de regels waaraan een aanvraag voor die huisvesting moet voldoen.

Zo mogen er niet allerlei nieuwe panden naast elkaar gebouwd worden, die specifiek bedoeld zijn voor arbeidsmigranten. En recreatiegebieden moeten helemaal gevrijwaard worden van dit soort huisvesting. Dat zou namelijk ten koste kunnen gaan van de aantrekkelijkheid van Kaag en Braassem voor toeristen.

Geen handhaving

Nu al zijn er veel arbeidsmigranten, die in deze gemeente een onderdak hebben gevonden. Maar vaak wonen ze ergens, terwijl hier geen vergunning voor is afgegeven. De gemeente lijkt dit niet actief te handhaven, zo blijkt uit een reactie van een ambtenaar: ,,Als we dat gaan handhaven, lossen we het probleem niet op. We moeten gaan zoeken naar een oplossing in plaats van dat we het probleem gaan verleggen van de ene naar de andere locatie.''

De raadsleden bogen zich over de vraag, hoeveel personen in één pand mogen wonen. En dat kan al snel oplopen. In Holland Rijnland zijn er initiatieven om meer dan honderd arbeidsmigranten op één plek te huisvesten. Maar zoiets kan niet in de verschillende kernen gebeuren, zo vonden de raadsleden. Kelly Straver (SVKB) vond: ,,In sommige dorpen zijn tien arbeidsmigranten al heel veel.''

Op vier grote vellen papier konden de politici aangeven, wat de mogelijkheden zijn voor het onderbrengen van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen, in woongebieden, het buitengebied en duurzame tuinbouwgebieden. Of in dat laatste gebied überhaupt wat mogelijk is, valt te betwijfelen, omdat de Provincie Zuid-Holland er geen voorstander van is. En in het buitengebied mogen geen 'kampen' ontstaan, zo schreef een raadslid op het papier. Over het bouwen voor arbeidsmigranten in de woonkernen, waren de politici ernstig verdeeld. De een wil, dat er juist wél speciale woningen komen voor deze mensen, maar het andere raadslid is hier juist pertinent op tegen, omdat dit weer ten koste gaat van bijvoorbeeld sociale woningbouw. Over het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen bestaat bij de politici geen enthousiasme. Wellicht zijn er alleen mogelijkheden 'aan de randen van de bedrijventerreinen'.

De ambtenaren moeten van alle meningen één voorstel maken voor de gemeenteraad. Na de zomervakantie mogen de raadsleden daarover dan een oordeel geven.