Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

Extra stacaravans bij ijsbaan ongewenst


[TER AAR] Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft zich richting de gemeente Nieuwkoop uitgesproken over de (uitbreiding van) de huisvesting van arbeidsmigranten bij het terrein van de ijsbaan (Oostkanaalweg 3). Op dit moment zijn daar al zestig stacaravans, waar deze arbeidskrachten wonen. De gemeente wil graag, dat daar nog eens 17 stacaravans bij komen en heeft hiervoor toestemming nodig van de Provincie Zuid-Holland.

Bom-Lemstra laat echter weten, dat huisvesting van arbeidsmigranten moet gebeuren 'binnen bestaand stads- en dorpsgebied'. En daar is voor deze locatie geen sprake van. Het gemeentebestuur van Nieuwkoop krijgt daarom geen toestemming en zelfs een tik op de vinger: ,,Wat ons betreft is deze onderbouwing van de behoefte te mager, omdat een overzicht van regionaal aanbod en vraag naar deze woonvraag ontbreekt. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten beter in beeld brengt.'' De gedeputeerde adviseert de gemeente om te praten met andere bestuurders in de regio.

Een andere reden, dat de Provincie niet staat te juichen om de stacaravans op deze locatie is, dat het terrein onder de rook van Schiphol ligt. En mensen moeten volgens Bom-Lemstra ,,beschermd worden tegen vliegtuiglawaai''. Zeker wanneer mensen voor langere tijd in geluidstechnisch minder goed geïsoleerde chalets verblijven.''

Onderhoudsgeld voor peuterspeelzalen


[NIEUWKOOP] De gemeenteraad gaat akkoord met een eenmalige subsidie van 92.500 euro aan Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN). Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw meubilair en het herstellen van het achterstallig onderhoud. De politiek hoopt, dat hiermee alle problemen van de SPN tot het verleden behoren. Het oude management van de SPN is vervangen door nieuwe bestuurders en die hebben de bezem door de organisatie gehaald. Hierdoor staat de stichting er financieel beter voor en is er weer rust gekomen onder het personeel.

Hoewel wethouder Bernadette Wolters zelfstandig de subsidie had kunnen toekennen, wilde ze toch de mening van de gemeenteraad horen. De SPN kan hiermee met een schone lei beginnen, zo vindt de politiek. De enige voorwaarde, die de raadsleden stellen aan deze subsidie is, dat de SPN voortaan wel jaarlijks geld opzij legt, zodat die instantie in de toekomst zelf kan zorgen voor de vervanging van oud meubilair. Fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) concludeerde: ,,Er kan nu eindelijk een streep gezet worden door de onzekere situatie van het verleden. Het bestuur kan met een schone lei verder.''

Start bouw Ashram College


Nieuwkoop – Na jaren van voorbereidingen gaat de nieuwbouw van het Ashram College op 1 november beginnen. Vanaf die dag moet het duurzame gebouw stukje bij beetje de hoogte in gaan. Als alles goed verloopt, zorgen de Nieuwkoopse aannemer Vink & Veenman en Lissese installateur Schulte & Lestraden er voor, dat het nieuwe pand voor het Ashram College eind 2019 in gebruik wordt genomen. De leerlingen kunnen vanaf dat moment ,,een meer gepersonaliseerde en ervarende manier van leren bieden'', aldus woordvoerder Jeroen van Rooij.

Zorgen over school shootings


Nieuwkoop – Fractieassistent Mariska van Buren (SGP/ChristenUnie) maakt zich zorgen over de veiligheid van de kinderen bij het nog te bouwen Integraal kindcentrum (IKC) Ter Aar. Ze heeft de tekeningen gezien en constateerde, dat er een openbaar wandelpad komt over het voorplein van de school. Tijdens een raadsvergadering wilde ze weten: ,,Vindt de directie dat veilig in verband met mogelijke school shootings?'' Hierop kreeg zij de verzekering, dat het kleuterterrein een afgesloten terrein wordt. Het terrein, waar de groepen 3 tot en met 8 buiten spelen, wordt 'optisch' afgesloten.

Raadslid Leon Zoet (CDA) pleitte er die avond voor, dat de naastgelegen sporthal een bezoekerscapaciteit krijgt van 1.500 mensen, in plaats van de huidige ingetekende 600 personen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een inklapbare tribune. Maar veel steun krijgt hij hierbij niet van andere partijen. Raadslid Remco Hendriks (SBN): ,,Hoe vaak komen er nu nog in de Vlinder evenementen voor met meer dan 600 man?'' En als er bijvoorbeeld een sinterklaasfeest gevierd wordt, met alle 550 kinderen en eventueel personeel en (groot)ouders, dan kan zo'n sinterklaasfeest van Hendriks best 'in stukken gehakt' kunnen worden. Raadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) was het hier mee eens. ,,Als er echt een activiteit is die zoveel personen heeft, zijn scholen creatief genoeg om het op te lossen.''

,,Geen huisvesting arbeidsmigranten in natuur''


[KAAG EN BRAASSEM] Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) vraagt zich af, waarom er geen huisvesting voor arbeidsmigranten mag komen in gebieden met als bestemming 'recreatie'. Terwijl die huisvesting wel in natuurgebieden geplaatst mag worden. ,,Dat is raar'', zo concludeerde hij maandag 17 september tijdens de fractievergadering. Zijn partij gaat hierover een amendement indienen.

Park komt er niet


[KAAG EN BRAASSEM] Het initiatief voor het park Het Veense Hout lijkt een stille dood te sterven. Dat bleek maandag 17 september tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen. Het Veense Hout wil, dat dit park komt vlak bij de Veense Bukker en houdt ook vast aan die locatie. Maar dat stuk grond is 'duurzaamheid tuinbouwgebied' en de gemeenteraad verwacht niet, dat de Provincie hier mee akkoord gaat. Het college van burgemeester en wethouders stelt drie andere locaties voor, maar die zijn onacceptabel voor de Stichting Het Veense Hout. De gemeenteraad steunt echter het college.

Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) liet weten, dat wanneer de politiek inderdaad de voorkeurslocatie van Het Veense Hout afwijst, dat deze stichting dan stopt met haar initiatief. Hierop sprak PRO-raadslid Thijs Brambach: ,,Dat is jammer. Maar dat is het risico als je zo stug vast houdt aan die ene plek.'' Klink deed nog één keer de oproep aan de parkwensers om te kiezen voor een alternatieve plek en wees op een stuk terrein vlak bij de Bukker van 1 hectare groot. ,,Daar kun je heel veel leuks mee doen.''

Raadslid Jan van der Geest (VVD) maakte tijdens de fractievergadering van zijn partij niet veel woorden vuil aan dit onderwerp. ,,De Provincie Zuid-Holland zegt: 'Kom niet aan duurzaam tuinbouwgebied'. We steunen het collegevoorstel om niet in te gaan op de vraag die de initiatiefnemers hebben.'' Ook het CDA is niet van plan om zich in te zetten voor het opofferen van tuinbouwgebied voor een groen park. ,,Jammer dat de initiatiefnemers niet naar een alternatief hebben gekeken'', constateert raadslid Karin van der Kaaden. ,,Ze hebben teveel vastgehouden aan de mogelijkheid dat de raad collectief naar de Provincie gaat, terwijl het tegen beter weten in is.''

Petitie voor pontverbinding


[KAAGEILAND] De oudste bewoner op Kaageiland, Hans Bruin (91), diende maandag 17 september een petitie in bij de gemeenteraad om de zorgen te uiten over het behoud van een hoogwaardige pontverbinding. Het liefst willen de eilanders de huidige pontbeheerder Ponto behouden. Er zijn 430 handtekeningen verzameld en daarmee zou 95% van de bewoners en werknemers op Kaageiland deze petitie steunen.

Bruin gaf onder meer aan: ,,Als je een eilandbewoner bent, ben je een anderssoortig mens. Omdat je elkaar altijd tegenkomt op de pont. We krijgen een emotioneel probleem. De familie Hoogenboom heeft die pont 35 jaar gerund en eigenlijk kunnen we geen klachten hebben.

Op de opmerking van Marcel Doze (CDA), dat de broers Hoogenboom zich niet hebben ingeschreven ,,Zij vonden de voorwaarden niet acceptabel. Wij vragen de gemeente, dat de firma Hoogenboom die pont toch kan laten varen.'' Dit verzoek werd niet juichend ontvangen door de raadsleden. Na het uitreiken van die petitie bleek, dat het gemeentebestuur weinig kan doen. Ponto heeft zich niet ingeschreven, om vanaf 1 januari het pontveer te blijven besturen en daarom spreekt de gemeente nu met één andere kandidaat. Als die onderneming voldoet aan de eisen, gaat deze er ook met de opdracht vandoor.

Wethouder Floris Schoonderwoerd gaf aan, dat er niets meer aan te doen is. ,,De aanbesteding loopt, de deadline is voorbij en de enveloppen zijn geopend en beoordeeld. Ponto zit er niet bij.'' De nieuwe pontbeheerder krijgt voor slechts tien jaar de ruimte om de eilandbewoners over te zetten. Raadslid Thijs Brambach (PRO) opperde: ,,We kunnen de komende tien jaar een optie open houden voor een vaste verbinding richting Kaageiland.'' Tijdens de fractievergadering van zijn partij merkte Doze op: ,,Ponto heeft zelf besloten om niet aan te bieden.''

Verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters reageerde op de petitie. Ze informeerde, dat de gemeente 'samen met de mensen van Kaag een programma van eisen heeft opgesteld. Het plan van aanpak van de aanbieder hebben we gedeeld met de dorpsraad. Als college hebben we niets aan te merken op de dienstverlening, die Ponto de afgelopen jaren heeft geleverd. Maar je moet een aanbestedingstraject starte bij een contract van meer dan een miljoen euro. Dat is noodzakelijk om de willekeur en gunning aan persoonlijke contacten er uit te halen.'' De wethouder verwacht, dat donderdag 27 september bekend wordt gemaakt of de gemeente vanaf 1 januari 2019 gebruik gaat maken van een nieuwe pontbeheerder.

Het filmpje is te zien op het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=jQiePXqhqzc.

Trapveldje bij IKL


[LEIMUIDEN] Hoewel een officieel onderzoeksrapport heeft aangegeven, dat er voor het integraal kindcentrum Leimuiden (IKL) 64 parkeerplaatsen nodig zijn, twijfelt de gemeenteraad nog. De politieke partijen CDA en SVKB willen, dat daar nog eens goed naar gekeken wordt. Tijdens de fractievergadering van D66 gaf lijsttrekker Nick van Egmond aan, dat zijn partij graag ziet dat het trapveldje behouden blijft en dat in ieder geval op die locatie geen parkeerplaatsen komen.

BIZ-wens voor Veenderveld


[ROELOFARENDSVEEN] Het parkmanagement van bedrijventerrein Veenderveld wil heel graag een 'Bedrijveninvesteringszone' (BIZ) opzetten. Hierbij krijgen alle ondernemers op dat terrein verplicht een extra aanslag op hun onroerende zaakbelasting. Van dat geld kan de BIZ leuke en nuttige dingen uitvoeren. Doordat alle ondernemers meebetalen, behoren zogeheten 'free riders' tot het verleden.

Een paar jaar geleden probeerde het gemeentebestuur van Kaag en Braassem al om gemeentebreed een ondernemersfonds in te stellen. Waarbij alle ondernemers in deze gemeente extra belasting zouden moeten betalen. Maar daar was onvoldoende steun voor bij de raadsleden. Nu probeert het parkmanagement van bedrijventerrein Veenderveld het dus op eigen houtje. En krijgt daar steun voor van het college van burgemeester en wethouders. Desgevraagd stelt wethouder Petra van der Wereld, dat de gemeente bereid is om te helpen bij het opleggen van die extra onroerende zaakbelasting. De opbrengsten moeten worden geïnd door de gemeente, maar worden vervolgens volledig overgedragen naar de BIZ.

Van der Wereld licht toe, waarom het parkmanagement graag de BIZ wil invoeren. ,,Niet iedereen is lid van de huidige vereniging Park Veenderveld. Maar die instantie zorgt wel voor de beveiliging van het terrein. Als er een melding is van een alarm, gaat de beveiliging altijd kijken. Ook bij mensen die niet mee betalen. Dat zorgt een beetje voor gedoe.'' De invoering van de BIZ zal bij de huidige leden van Park Veenderveld niet leiden tot hogere kosten. De toekomstige bijdrage die de individuele eigenaar aan de BIZ moet betalen, is namelijk nagenoeg gelijk aan de bijdrage die vereniging Park Veenderveld nu vraagt. Het Park Veenderveld moet nu onderzoeken of er voldoende draagkracht is bij alle ondernemers (leden en niet-leden) op het bedrijventerrein voor de invoering van de BIZ.

Column


Debilisering

We hadden nogal wat regenval de afgelopen weken. Het werd ook hoog tijd, want de vruchtbare bodem had dat water ook wel nodig na die prachtige droge zomer. Maar ja, niet al mijn buren hebben een groene tuin en veelal liggen de tuinen vol met antracietgrijze tegels, die geen water doorlaten. Met het gevolg, dat het regenwater bij de buren richting mijn voordeur gaat.

Gelukkig had de gemeente een berichtje op Facebook geplaatst. Maar of dat nou echt geholpen heeft? Er stond: ,,In de hele regio is wateroverlast door de hevige regenval. Als gevolg van de grote hoeveelheden regen heeft het riool meer tijd nodig om al het water af te voeren. Er kunnen grote plassen op de straten liggen en uw toilet en fonteintjes kunnen gaan borrelen.'' Ja. Dus?!

Ik lees verder in het bericht: ,,Probeer eventuele schade door wateroverlast zoveel mogelijk zelf te voorkomen. Dreigt het water binnen te komen? Zet zandzakken voor de deur. U kunt deze bij de bouwmarkt kopen.'' Direct scheurde ik naar de bouwmarkt, kocht daar 100 zandzakken en legde ze bovenop elkaar voor de voordeur. Het hielp niet; het water stroomde gewoon door de kieren van het huis. Een telefoontje naar de gemeente leverde een oplossing; ik moest die zandzakken niet alleen voor de deur, maar langs mijn hele huis leggen.

Maar ook dat hielp voor geen meter. Het water bleeft het huis binnenstromen. Toch maar die handige buurman gevraagd. Hij had wél een goede tip. Je moet die zandzakken eerst vullen met zand! Dat had de gemeente op de Facebookpagina niet vermeld...

Bovenstaand verhaal is natuurlijk verzonnen, waarde columnlezer. Deze column is in feite een oproep tegen de debilisering van deze maatschappij. En aan de inwoners om zelf ook nuchter na te denken. Zo kreeg een telefoniste van het gemeentehuis vorige herfst een belletje van een inwoonster. Ze beklaagde zich er over, dat er bladeren van een boom in haar tuin lagen en dat de gemeente langs moest komen om die bladeren op te ruimen. Maar dat moest wel binnen een half uur gebeuren, anders zou de wind de bladeren wegblazen! Voor de langzame lezer: het 'probleem' lost zich dus vanzelf op.

Dus; woon je in een huur- of koophuis? Denk eerst eens goed na over wat je moet doen, de volgende keer als er regen- sneeuw- of bladval is. Misschien is het ook een goed moment om het hier met je buren over te hebben en te kijken hoe je samen kunt optreden bij dit soort situaties. Het geeft jezelf gemoedsrust en het zorgt nog voor een verhoging van het nabuurschap ook!

Nieuwe woning


[ROELOFARENDSVEEN] Op het perceel Floraweg 25 verschijnt binnenkort een compleet nieuwe woning. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen van de perceeleigenaar om het huidige pand te slopen. En er een nieuw huis voor in de plaats te realiseren. De direct omwonenden zijn volgens een ambtelijk rapport al geïnformeerd door de initiatiefnemer. Belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Dwingende duurzaamheidsmaatregelen


[NIEUWKOOP] Het gemeentebestuur moet 'dwingende maatregelen' invoeren richting inwoners en bedrijven. Anders worden de duurzaamheidsdoelstellingen niet gehaald. Dit advies kregen de gemeenteraadsleden te horen van Peter Struik, directeur van de Rekenkamer.

Struik gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering een toelichting op het onlangs verschenen rapport 'Op reis naar een duurzaam Nieuwkoop'. In dat rapport staat, dat deze gemeente nog lang niet klaar is voor de eis om over zo'n twintig jaar helemaal klimaatneutraal te zijn. In zijn laatste optreden als rekenkamerdirecteur stelde Struik: ,,Nieuwkoop werkt voor duurzaamheid samen in Holland Rijnland. Het wordt langzamerhand tijd om evalueerbare doelen te stellen. Je moet het akkoord van Parijs nu vertalen in harde doelstellingen. Dan is het voor de hand liggend, om dit regionaal te doen. Er lopen nu onderhandelingen over de nieuwe nationale energieagenda. Het gaat zich aanzien, dat er vanuit de rijksoverheid bindende maatregelen worden opgelegd om regionale strategieën te ontwikkelen.''

En daarmee wordt het ook tijd voor de gemeenteraad om zich duidelijk op te stellen richting het college van burgemeester en wethouders, zo adviseert de rekenkamer. Door eisen te stellen richting datzelfde college om te komen met 'dwingende duurzaamheidsmaatregelen'. De raadsleden gaan nog praten over de vraag, of zij dit ook gaan doen. En of dit wel of niet samen met de inwoners moet gebeuren. Over enkele maanden moet het college dan komen met een voorstel, hoe Nieuwkoop de komende decennia van het gas af gaat en hoe de energie 100% duurzaam moet worden opgewekt.

Tijdens de discussie gaf raadslid René Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop) aan, wel wat te voelen voor ,,het betrekken van inwoners, organisaties en bedrijven''. Maar veel steun lijkt hij daar niet bij te krijgen. Fractievoorzitter Annette Pietersen (D66): ,,Wij geloven er niet in, dat het van onderop moet komen.'' Raadslid Brent Wijshijer (CDA): ,,Een extra participatietraject opstarten is overdreven.'' Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN) vond het wel een goed idee om ,,te leren van andere partijen om ons heen.'' Dat waren woorden naar het hart van Carlier: ,,Wij hebben er de ballen verstand van. Wij moeten het ook nog leren.''

Informatieavond over huisartsenpost


[REGIO] ,, De huisartsenpost in Alphen aan den Rijn verdwijnt niet. Het (sluiten van deze huisartsenpost, red.) wordt bekeken als een van de scenario's.'' Deze woorden uitte wethouder Bernadette Wolters donderdag 13 september tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Ze liet de raadsleden verder weten: ,,Het sluiten van de huisartsenpost betekent niet dat de zorg verdwijnt. Mensen kunnen opgehaald worden, of huisartsen kunnen visite rijden.'' Uit onderzoek blijkt, dat gemiddeld genomen er maar drie bezoeken per nacht aan de huisartsenpost plaatsvinden. De raadsleden willen echter nog meer informatie hebben over de toekomst van de huisartsenpost. De wethouder stemde daarom in met het organiseren van een informatieavond. Daarvoor worden ook vertegenwoordigers van de huisartsenposten in de regio,ambulancediensten en andere 'medische actoren' uitgenodigd. Wanneer deze informatieavond plaatsvindt, is nog niet bekend.

Natte tunnelplek aangepakt


[NIEUWKOOP] ,,Moeten er extra maatregelen genomen worden om de wateroverlast terug te dringen?'' Dit wilde raadslid René Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop) weten, tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 september.

Enkele weken geleden bleek, dat in Nieuwkoop – in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten - de meeste hoeveelheid water in één dag was gevallen. Op de sociale media zwerft een filmpje rond van zwemmende kinderen in een tunnel onder de Kennedylaan. Carlier noemde dit filmpje ,,vermakelijk. Maar het levert ook risico's op, gezien de snelheid waarmee de tunnel vol loopt.''

Wethouder Antoinette Ingwersen gaf aan, dat de wateroverlastproblemen mede ontstaan zijn door een niet optimaal werkende pomp. Daar gaat de gemeente wat aan doen: ,,We willen niet, dat het een nieuwe Aarweide wordt.'' Enthousiast vervolgde de wethouder, dat er wat haar betreft nog veel meer moet gebeuren: ,,We moeten goed naar de riolering kijken en hoe we kunnen afwateren en zorgen voor meer capaciteit van de rioleringen. Woonwijken moeten we klimaatadaptiever maken.''

Fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) trok hierbij aan de rem: ,,Dit is een beetje regelreflex; er zaten niet zo heel veel mensen op de fiets tijdens de regen. We hoeven voor dit soort situaties niet de hele gemeente veilig te maken.'' Ze vroeg zich af of het noodzakelijk is om een tunnel aan te passen vanwege een extreme regenval die misschien eens in de honderd jaar voorkomt, of dat de tunnel voorbereid moet zijn op ,,gemiddelde regenval''. Maar de wethouder gaf aan, dat op deze locatie sprake is van ,,een structurele natte tunnelplek. Dat is reden om er serieus naar te kijken.''

Onrust over visvijver


[NOORDSE BUURT] Een plan voor de aanleg van een mooie visvijver wordt niet hartelijk verwelkomd door de buren. Dat bleek dinsdag 11 september tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis. De geplande visvijver 'Ons Stekkie' zorgt voor onrust en angst voor overlast.

Een visvijver met zo'n dertig parkeerplaatsen kan zorgen voor 'grote aantallen bezoekers', zo vreest inspreker Christina Pastoor. Bij de vijver is ook een kleinschalige horecagelegenheid gepland en dat kan de goedkeuring van de buurvrouw niet krijgen: ,,Dat is voor de mensen, die van buitenaf komen. Niet voor de bewoners zelf. Onze rust moet gewaarborgd blijven.'' Een rokerij bij de visvijver; daarvoor komen de handen ook niet op elkaar: dat zorgt voor rookoverlast, zo is de vrees. Pastoor adviseerde, dat de initiatiefnemers beter 'op het industrieterrein' kunnen zitten. ,,Dan heeft niemand last van de visvijver.''

Jaap van Veen baalt van een geplande haag van twee meter hoog die om de visvijver komt te staan; dat gaat ten koste van zijn vrije uitzicht. ,,Waarom een visvijver? Je kunt overal vissen?!'', zo vond de inspreker. Hans Brouwer maakt zich zorgen om kwelwater, als grote hoeveelheden grond worden afgegraven. En hij vreest voor ongedierte, als vissen in de openbaarheid worden gefileerd en gerookt.

Initiatiefnemer Mascha Reule geeft aan, dat zij en haar gezin enorme visliefhebbers zijn. En dat ze een geschikte plek zochten, waar je zoetwatervissen kunt vangen, zoals forellen en steur. ,,Vissen op forel is heel wat anders dan vissen in het open water. Ook de steur kan gemakkelijker gevangen worden; hierdoor wordt vissen leuker en verslavend.'' Ze liet weten, dat het terrein volop groene en bloeiende planten krijgt en dat er van overlast 'zo min mogelijk' sprake zal zijn. ,,Schreeuwen aan de waterkant is niet gebruikelijk. Vissers komen voor ontspanning en willen lekker in rust genieten.'' De horeca zal volgens haar ook niet veel overlast opleveren. Het is niet bestemd voor feesten en partijen, maar voor bedrijfsuitjes en voor de vissers die gebruik maken van de visvijvers.

En het roken van gevangen vis, moet kunnen, zo vindt de initiatiefneemster. ,,Het is niet zo, dat er honderden vissen per dag gerookt worden. Bovendien gebeurt dat roken in een rookton, waardoor veel rook in die ton blijft. De geur is minimaal. We verwachten, dat we maximaal vijftig bezoekers per dag krijgen.'' Inspreker Gerard van Veen wil dat eerst zien en dan geloven. Hij vroeg zich af, wat er met het gebied gebeurt, als de visvijver geen commercieel succes wordt. Over de visvijver zelf, stelde Van Veen: ,,Dat past niet in het plaatje, niet wat ons in het vooruitzicht is gesteld; een mooie woonomgeving!

Rosa de Jong van Dorpsraad de Koet vreest, dat er te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein komen en dat de buurtparkeerplekken gevuld worden met vissende bezoekers. Zij vreest voor moerasvorming in het gebied rondom de vijver en pleit ervoor om het terrein te gebruiken voor een natuurspeeltuin, bankjes, bloemrijke bermen en wandelpaden. Ze riep de politiek op: ,,Heb respect voor ons inwoners en kom niet met dit soort grootschalige initiatieven.''

Hoe de gemeenteraad aankijkt tegen 'Ons Stekkie', wordt donderdag 1 november duidelijk. Dan bespreken de raadsleden dit onderwerp.

Sintfeest in stukken gehakt


[TER AAR] De kans is klein, dat er in de nieuwe sporthal bij het integraal kindcentrum meer dan 600 bezoekers kunnen. Raadslid Leon Zoet (CDA) pleitte voor de aanschaf van een inklapbare tribune. Hij kreeg hierbij weliswaar steun van de VVD, die zoiets best wilde steunen, als het niet teveel geld zou kosten. Maar de andere politieke partijen waren het er niet mee eens. Zij vonden, dat er in Ter Aar maar zelden een activiteit plaats vindt, waar meer dan 600 mensen op af komen. Een uitzondering zou het jaarlijkse sinterklaasfeest kunnen zijn, maar zo'n feest kan volgens raadslid Remco Hendriks best 'in stukken gehakt' kunnen worden.

Subsidie voor achterstallig onderhoud


[NIEUWKOOP] De Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN) krijgt een eenmalige subsidie van 92.500 euro van de gemeente. Voor dat geld wordt nieuw meubilair aangeschaft en achterstallig onderhoud ingehaald. Met de toekenning van dit bedrag hoopt het gemeentebestuur, dat alle problemen definitief tot het verleden behoren. Het nieuwe management van de SPN heeft door haar maatregelen gezorgd voor meer vertrouwen bij de politiek. Wel staan de raadsleden er op, dat de SPN voortaan haar eigen zaakjes regelt. Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop): ,,Het is zaak van de SPN om geld te reserveren voor onderhoud en vervanging van meubilair. Zodat we het na een jaar of zes niet weer op ons bord krijgen.''

Sanne en Jan Terlouw in Schoolhuis


[RIJNSATERWOUDE] Niemand minder dan Jan Terlouw komt samen met zijn dochter Sanne naar het Schoolhuis. Daar worden de twee schrijvers woensdag 14 november vanaf 20:00 uur geïnterviewd door voormalig wethouder Herman Haarman.

Oorlogswinter, Koning van Katoren en Oosterschelde Windkracht 10 zijn enkele van Jan Terlouw's meest bekende jeugdboeken. Voordat hij naam maakte als schrijver, vertelde Jan Terlouw iedere dag aan zijn kinderen een zelfverzonnen verhaal. En dat heeft haar uitwerking niet gemist, want zijn dochter Sanne bewandelt ook het schrijverspad. Al vanaf het midden van de jaren tachtig schreef Terlouw samen met zijn dochter aan een jeugddetective. En sinds 2006 (toen Terlouw's politieke carrière achter de rug was), hebben ze samen zes boeken in de serie Reders & Reders en nog twee andere boeken geschreven. Dit jaar heeft Terlouw het boekenweekessay 'Natuurlijk' geproduceerd.

Wie meer wil weten of Jan en Sanne Terlouw, kan aanwezig zijn bij het interview. Kaartjes voor 9,50 euro per persoon zijn per e-mail te bestellen via hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com.

Sotaweg op de schop


[ROELOFARENDSVEEN] De Sotaweg wordt in de omgeving van het postkantoor aangepakt. Het rioleringssysteem wordt vervangen door een pijpenstelsel, waarbij het regenwater en het rioolwater van elkaar gescheiden blijven. De weg zelf wordt 'duurzaam veilig' ingericht, waarbij de maximum snelheid gesteld wordt op 30 kilometer per uur. Fietsers kunnen blijven rijden op asfalt. Het fietsdeel van de Sotaweg naar de rotonde is nieuw en wordt uitgevoerd in rood betonnen tegels. Die liggen er nu ook op het deel waar het fietspad aansluit op de Van Alkemadelaan. Dit werk wordt uitgevoerd door het Leidse aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. voor het bedrag van 288.800 euro, exclusief BTW.

Kievit Tuinbouw


Gewassen telen én mensen helpen

KATWIJK – In 1996 was Hongkong nog in Engelse handen en hielden mensen zich bezig met zaken als de 'Milennium bug'. Duurzaamheid? Dat was een woord waar weinigen wat mee hadden. Maar Sebastiaan Bos was zijn tijd ver vooruit. Hij werkte een idee uit, waarbij groente en fruit direct van het land naar de klant gaan. Het bedrijf Kievit en de website kievitamines.nl was geboren en gaat anno 2018 een nieuwe fase in.

Joep Derksen

,,Ik volgde de biologische tuinbouwschool in Tiel, maar toentertijd waren bedrijven in deze sector dun gezaaid. Ik wilde mijn eigen onderneming, grond huren, gewassen telen en deze direct aan de klant leveren.'' Dat lukte en hij kon zijn bedrijf uitbouwen van een paar honderd groentepakketten per week tot tegenwoordig 2700 pakketten per week. Maar gedurende de jaren richtte Kievitamines zich vooral op de logistiek; het telen zelf werd door andere agrariërs gedaan. Daar komt nu verandering in, want Bos heeft een stuk grond op de Zanderij overgenomen. Vanaf volgend jaar worden daar uitsluitend biologische producten op geteeld; het wordt een echte biotuin. Maar voor het zo ver is, moet er nog een hoop werk gedaan worden.

,,Dit is mijn oude liefde; het leuke is, dat dit stuk grond van oudsher een tuinbouwgebied is. We zijn het eerste gecertificeerde biologische groenteteeltbedrijf in deze regio en we gaan deze grond duurzaam gebruiken.'' Dan gaat het niet alleen om het telen van gewassen, die onbespoten blijven. De biotuin wordt veel meer dan dat. ,,We gaan schoffeldagen organiseren en 'plantdagen' voor kinderen. De landbouw is voor de jeugd een beetje uit het zicht geraakt, maar ik ben er van overtuigd, dat veel jongens en meisjes graag in de landbouw willen werken. Ook kan de biotuin mensen helpen, als ze een poosje behoefte hebben aan therapeutisch werk.'' De frisse lucht en het werken met je handen is voor veel mensen namelijk een uitstekende manier om de gedachten te verfrissen, nadat je jarenlang op een donker kantoor achter een computerscherm hebt gezeten.

Voor het zover is, wordt echter eerst de grond teeltrijp gemaakt. En de droge zomer heeft daar bij geholpen. Hierdoor werd het iets eenvoudiger om de overvloed aan wortelonkruiden te verwijderen. Inmiddels is een Japanse graansoort geplant, waarvan de wortels er voor zorgen dat de structuur van de grond verbeterd wordt. En de teelt van onder meer sla, bloemen, peentjes, prei, paksoi en aardbeien in 2019 kan beginnen. Bos is enthousiast: ,,Duurzaamheid is meer dan alleen producten biologisch telen. We werken met jongens en meisjes uit de regio, maar helpen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En als mensen even klem zitten, kunnen ze wellicht een periode op de biotuin werken om aan te sterken. Deze tuin is er niet niet alleen voor de productie van Kievit, ook voor de gemeenschap van Katwijk.

Bos leidt de journalist rond over de biotuin. ,,Het is toch veel leuker om te weten, dat het voedsel van dichtbij komt?! Dat past ook bij onze bedrijfsfilosofie: wij willen als onderneming niet groot worden, maar een goede relatie met onze klanten hebben. Daarom leveren we wekelijks allerlei variaties aan biologische groente en fruit, vers van het land op duizenden borden. Wij stellen wekelijks mooie en gevarieerde biologische groentepakketten en fruitpakketten samen en leveren deze aan huis. Vers en biologisch is voor ons wekelijkse topsport!

Voor meer informatie over de abonnementsservice van Kievitamines of de biotuin, zie de website: www.kievitamines.nl.

Klaar voor de 22ste eeuw


,,Een beetje achterhaald om met gas te leven''

KATWIJK – Nicole van Dijk en haar partner hebben het slim bekeken. Zij kochten anderhalf jaar geleden een huis aan de Berkenlaan, dat gebouwd is in de jaren '60 van de vorige eeuw. En verbouwen dit huis nu zó, dat het klaar is voor de 22ste eeuw. De woning is namelijk volledig van het gas af en wordt op termijn zelfvoorzienend in energie. En dat allemaal met behulp van een duurzaamheidslening, die een verlichting zorgt in alle benodigde investeringen.

Joep Derksen

Terecht is Van Dijk trots op haar woning en enthousiast leidt ze de journalist rond door het huis. Ze informeert: ,,Mijn partner en ik waren helemaal niet op zoek naar een huis, maar waren wel geïnteresseerd in de bouwstijl van de jaren zestig. Via Funda zagen we dit huis; we fietsten langs en waren op slag verliefd.'' De gemeente Katwijk heeft het beleid, dat dit soort bijzondere woningen behouden blijven en Van Dijk is er blij mee. ,,Wij willen dit huis behouden en niet slopen, al moet er wel gigantisch veel gebeuren.''

En daarmee overdrijft Van Dijk niet. Alle buitenmuren zijn opnieuw gevoegd, er is een nieuw dak en alle ramen zijn vervangen met dubbelglas. Tijdens de verbouwing bleek, dat een gasleiding lek was en dat er een nieuwe cv-ketel in moest. Prompt besloot het echtpaar, dat het dan beter was om gelijk helemaal van het gas af te gaan. Inmiddels is een warmtepomp geplaatst en een palletkachel, die de komende winter de eerste verdieping moet opwarmen. ,,Ik hoop, dat de winter niet te streng zal zijn!'', lacht Van Dijk. Veel werk staat het stel nog te wachten; zo moet de vloerverwarming nog geplaatst worden en komen er zonnepanelen op het dak. Pas daarna komen de 'esthetische' dingen, zoals een nieuwe keuken en een badkamer. ,,Op dit moment kook ik nog op twee portable inductieplaatjes. Ik kan niet met vijf pannen tegelijk koken, maar het functioneert wel!''

Twee prachtige glazen schuifpuien aan beide kanten van het huis zorgen ervoor, dat het pand er veel mooier uit komt te zien. Bovendien is er zo veel licht in het huis. Pas tijdens de verbouwing komt Van Dijk er achter, dat de gemeente ook duurzaamheidsleningen beschikbaar stelt, voor mensen die hun huis klimaatneutraal of klimaatneutraler willen maken. ,,Ik was altijd al geïnteresseerd in nul op de meter woningen en duurzaam verbouwen. Het is een beetje achterhaald om met gas te leven. Nu hebben wij de mogelijkheid om dat te doen.''

De aanvraag voor een duurzaamheidslening duurde vier maanden en het was even doorzetten voor Van Dijk, zo geeft ze toe. ,,Je moet heel veel stukken aanleveren, en als iets niet klopt wordt alles teruggestuurd. Maar toen het eenmaal goedgekeurd was, is het dankzij de gemeente Katwijk fantastisch snel gegaan. En ze denken mee. Zo is er een duurzaamheidslening voor hoogrendementsglas, maar de gemeente berijpt ook, dat als je nieuw glas hebt, je ook nieuwe kozijnen nodig hebt. De gemeente helpt hier aan mee, omdat ze inzien dat wij bezig zijn om het huis te verfraaien.''

En het eindresultaat mag er wezen. De rondleiding is afgelopen. Van Dijk neemt afscheid en stelt: ,,Het duurt nog wel tien jaar, totdat alles af is. Maar we wonen nu al in ons droomhuis!''

Dunavie maakt Katwijk duurzaam


KATWIJK – Woningbouwcorporatie Dunavie is met iets heel moois bezig. Dunavie neemt haar verantwoordelijkheid, waar het gaat om het aansluiten van de woningen op duurzame energiebronnen. Dankzij slimme en innovatieve technieken profiteren niet alleen de huurders van Dunavie, maar ook de inwoners van Katwijk en Valkenburg hier van.

Joep Derksen

Gerwen van der Linden is adviseur duurzaamheid en innovatie bij Dunavie en mede dankzij zijn initiatieven zijn al 3.000 woningen veel energiezuiniger geworden. Op een woningvoorraad van 8.000 huizen, is dat een opmerkelijke prestatie. Door onder meer de huizen beter te isoleren en dubbel glas te plaatsen, wordt er tot 20% minder elektriciteit gebruikt en zijn de huurders dus ook minder aan energielasten kwijt.

De Nederlandse regering heeft besloten, dat 'we' met ons allen van het gas af moeten. Zonder daarbij concrete ideeën te hebben, hoe dat dan precies moet gebeuren. De CV-ketel moet vervangen worden door een warmtepomp, wordt dan gesteld. Zonder hierbij te vermelden, dat zo'n warmtepomp 10.000 euro gaat kosten en binnen vijftien jaar weer vervangen moet worden. Het Nationaal Klimaatakkoord leidde er toe, dat de knappe koppen van Dunavie bij elkaar gingen zitten om te bedenken, hoe er op een betere, goedkopere en dus duurzamere manier gezorgd kan worden voor het gasloos verwarmen van de woningen.

Het antwoord blijkt te vinden in de rivier de Rijn. Op 1 meter onder het wateroppervlak is daar het water 24 graden; dat kan worden opgevangen in warmtekoudeinstallaties. Met één of enkele warmtepompen kunnen zo in de winter duizenden woningen tegelijk verwarmd worden. Zo'n warmtenet wil Dunavie in eerste instantie samen met het Waterschap, Holland Rijnland, Dunea en de gemeente Katwijk realiseren voor het woningbouwgebied Hoornes. Daarna kunnen ook andere wijken volgen. ,,Zo leveren we collectief duurzame warmte'', stelt Van der Linden enthousiast. ,,Dit warmtenetconcept kan geschikt zijn voor de hele gemeente Katwijk. Het is nu nog in een concept ontwerpfase, waarbij de gemeente leidend is. Maar we willen op korte termijn al enkele van onze woningen warmtenetklaar maken.''

Vliegkamp Valkenburg

Op het voormalige vliegveld Valkenburg komen 5.000 huizen; dat is al langer bekend. Dunavie heeft ook woningen vlak bij; aan de andere kant van de N206, in Valkenburg. ,,Als Dunavie de kans krijgt om huizen te bouwen op het vliegveld, dan ontstaat er elders in Katwijk ook ruimte om bestaande oude en niet-duurzame huizen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Daarnaast gaan we er met ons warmtenet voor zorgen, dat de woningen in Valkenburg ook kunnen genieten van duurzame energieopwekking. Dat geldt dan voor álle woningen; niet alleen onze huurwoningen, maar ook de koopwoningen.'' Van der Linden geeft aan: ,,Het is toch veel beter om gemeenschappelijk te zorgen voor duurzame energieopwekking, dan dat je op het oude vliegveld 10.000 gaten in de grond moet boren voor 5.000 warmtepompen?! Bovendien voorkom je, dat de inwoners (de nieuwe en de huidige) veel geld moeten uitgeven.''

Zonnepanelen

De huurders van Dunavie kunnen nu ook gebruik maken van het plaatsen van zonnepanelen op hun daken. En het loopt storm. De huurder zelf houdt ongeveer de helft van de opbrengst van de opgewekte energie over. Van der Linden: ,,Ik zou het doen!'' Veel mensen hebben al gekeken op de website: https://degroenekeuzevan.dunavie.nl, waarbij je kunt zorgen voor een betere isolatie van je huis en een gezondere, veiligere, comfortabelere en energiezuinigere woning.

,,Een combinatie van duurzaamheidsschakels''


KATWIJK – Een van de mooiste voorbeelden van een duurzaam initiatief is het zonneveld bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Het is ook een fantastische symboliek: het opwekken van schone energie wordt gecombineerd met het schoonmaken van vervuild water. En de honderden zonnepanelen op deze locatie zijn nog maar het begin, zo laat Hoogheemraad Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. Er zijn ook plannen voor nieuwe duurzaamheidsprojecten; thermische energie en Blue Energy.

Joep Derksen

,,Als Waterschap hebben we de ambitie om voor een belangrijk deel energieneutraal te worden'', zo licht Haan toe. En deze instantie doet dat op drie manieren: zo veel mogelijk energie besparen, de energie die gebruikt wordt, vergroenen en zelf duurzame energie op te wekken. De AWZI bij Katwijk is een grote zuiveringsinstallatie voor het afvalwater van 200.000 mensen en verbruikt daarom ook veel energie. Haan: ,,In de zuivering zitten bacteriën, die het water schoon eten. Deze bacteriën hebben lucht nodig, die vanuit gaatjes in de bodem in het bassin geblazen worden. De energie voor dit systeem wordt voor een belangrijk deel door het zonneveld opgewekt.'' Op de twee hectare grond naast de AWZI staan honderden zonnepanelen, die zorgen voor de groene energie.

Pieken

Het zonneveld wordt vrijdag 12 oktober officieel in gebruik genomen. Nu worden de al geplaatste panelen volop getest en alles gaat goed. ,,Zonne-energie is redelijk constant'', legt Haan uit. Het succes smaakt naar meer: ,,We willen op andere afvalwaterzuiveringsinstallaties in de wijde regio meer zonneveldenterreinen realiseren. Maar we willen ook veel panelen op daken van gebouwen aanleggen.''

Een ander succesvolle duurzame ontwikkeling is het gebruiken van thermische energie uit afvalwater. Dit vindt al plaats in Nieuwkoop, waar het zwembad Aarweide wordt verwarmd met restwarmte van de naastgelegen waterzuivering. Ook een nieuw bedrijventerrein kan van die warmte gebruik maken. Haan: ,,We kijken of die thermische energie als nieuwe energiebron ook interessant is voor de omgeving van de AWZI in Katwijk en op andere locaties. Dan gaat het met name om de vraag waar de behoefte aan warmte is.'' Dan kan het Waterschap nog een aardig centje verdienen met het leveren van die restwarmte? ,,Het is niet ons doel dat het een verdienmodel wordt. We willen een maatschappelijke bijdrage leveren aan die energietransitie. Als er minder energie gebruikt wordt, is het beter voor de klimaatverandering. Zo is het cirkeltje rond. Hoe meer duurzame energie we gebruiken en opwekken, hoe beter het is om klimaatverandering tegen te gaan en hoe beter wij ons werk voor schoon water en droge voeten uit kunnen voeren.''

Proef

De nieuwe initiatieven van het Waterschap houden hier niet mee op. Een ander interessante innovatieve ontwikkeling is 'Blue Energy', waarbij energie gehaald wordt uit het concentratieverschil van zoet en zout water. ,,Dit systeem gaan we als proef invoeren bij het boezemgemaal van Katwijk.'' Er moet nogal wat voor gebeuren; de techniek moet optimaal werken, het geld moet er voor geregeld worden en de vergunningen afgerond. Maar als alles meezit, wordt Blue Energy volgend jaar gerealiseerd bij het Katwijkse boezemgemaal. ,,Op dat moment hebben we een combinatie van duurzaamheidsschakels gerealiseerd in Katwijk'', constateert Haan tevreden.

Voor meer informatie: https://energiekaart.uvw.nl.

Tulpenwodka verovert wereld


KATWIJK – Al honderden jaren lang wordt er in deze streek geld verdiend met bloembollen. Maar in al die generaties is nog nooit iemand op het idee gekomen om een alcoholisch product te maken van die bloembollen. Totdat Joris Putman op dit idee kwam. Nu maakt hij samen met familieleden topkwaliteit wodka die wordt geschonken bij de beste Michelin sterrenrestaurants en is zijn bedrijf Clusius Craft Distillers genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs 2018.

Joep Derksen

Zoals het zo vaak gaat met bijzondere ideeën; het begint met een eenvoudige gedachtegang, licht Putman toe. ,,In een tulpenbol zit zetmeel en suiker en dat zijn de basisingrediënten van alcohol. Het verbaasde me, dat niemand er ooit alcohol van gemaakt heeft.'' Samen met zijn neef Bart Bouter probeerde hij zelf om een alcoholisch product te realiseren van bloembollen en dat lukte! Hiermee kwam een droom uit, want tot 2015 was Putman tv-programmamaker, maar hij droomde er al jaren van om een onderscheidend product te maken, dat wereldwijd een groot succes kan worden.

Putman denkt nog even terug aan het 'Eureka' moment, toen bleek dat het mogelijk was om bloembollen te gebruiken voor het maken van wodka. ,,Het voelde heel cool, dat het lukt om iets te doen, wat nog nooit iemand gedaan heeft.'' Ook is hij blij, dat zijn familie helpt. ,,Mensen zeggen wel eens; 'Je moet niet met familie zaken doen', maar zolang je de discussies open houdt en objectief voert, is het prima.''

Hij toont de beide producten, die Clusius Craft Distillers op de markt brengt: de Dutch Tulip Vodka Pure en de Dutch Tulip Vodka Premium Blend. De 'Pure' is gedistilleerd uit minimaal 350 tulpenbollen tot een hoge zuiverheid en kost 295 euro per fles. En daarvoor krijg je de ware essentie van de wodka met een tulpensmaak. In iedere fles van de Dutch Tulip Vodka Premium Blend zitten 40 tulpenbollen. Putman: ,,We vullen de alcohol van de tulpenbollen aan met alcohol van biologisch graan. Daarom kunnen we de Premium Blend voor 48 euro per fles aanbieden, waarbij je ook nog steeds onmiskenbaar de tulp proeft.''

Het productieproces van de vodka wordt door de hele familie gedaan: de ene oom spoelt de flessen en een andere oom staat bij het vacuüm vulapparaat. Een tante slaat met een rubberen hamer de doppen in de fles en Putman's vrouw, tante en nichtje plakken de labels op de flessen. Nog eens twee mensen vouwen de verpakkingsdozen. Duurzaamheid staat bij Clusius Craft Distillers hoog in het vaandel. ,,We gebruiken alleen biologische tulpenbollen, die net te klein zijn voor de veiling en waar geen bestrijdingsmiddelen op zijn gebruikt. Dat wij juist deze bollen kopen, maakt het voor kwekers ook interessanter om meer biologische te telen.''

Maar wodka is toch een alcoholisch product, dat verslaving in de hand kan werken? Kan dat duurzaam zijn? Putman: ,,Ook voor onze drank geldt net als voor alle drank: Geniet maar drink met mate. Verder zetten wij in op een heel andere beleving dan sommige andere merken: Het gaat bij ons om genieten en smaak beleving, niet om dronken worden.’’ Hij vervolgt over de duurzaamheidskwaliteiten van Clusius Craft Distillers: ,,We zijn tulpenbollen aan het upcyclen; we voegen waarde toe aan de grondstof en maken er een behoorlijk exclusieve wodka van. En als het productieproces klaar is, houden we een soort puree over met veel vezels en voedingsstoffen. Die puree gaat naar de lokale veehouderij als voer voor de koeien. Zo gaat er niets verloren.'' Ook waar het gaat om de warmtewisselaar op de buffertanks heeft Putman een duurzaam systeem bedacht: ,,Het water om de tank af te koelen wordt gelijktijdig gefiltreerd met een koolstof- en metalenfilter. Hierdoor houd je heel zuiver water over, dat al voorverwarmd is voor de volgende stook. ,,Zo gaat weinig warmte verloren en is je productieproces veel sneller, doordat de opwarmtijd korter is.''

Putman sluit af met een tip voor de cocktailliefhebbers: ,,Vervang bij een Negroni dan de gin door onze vodka en je krijgt de Negroni Tulipa. Of doe datzelfde met een Moscow Mule en geniet van een echte Tulip Mule!'' Wie een idee heeft voor een lekkere cocktail met de Tulip Vodka er in, kan dit naar Clusius Craft Distillers sturen; binnenkort komt er een boekje uit met de beste cocktailrecepten. 

Voor meer informatie: www.dutchtulipvodka.com.

Tijd voor duurzame actie


Nieuwkoop – Het wordt hoog tijd, dat de gemeenteraad keuzes maakt voor het duurzamer maken van de gemeente Nieuwkoop. Want op dit vlak heeft deze gemeente een flinke inhaalslag te maken, zo blijkt uit het rapport van de Rekenkamer 'Op reis naar een duurzaam Nieuwkoop'.

Als de gemeente, inwoners en bedrijven op de huidige manier door blijven gaan met energie slurpen, dan haalt Nieuwkoop de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord niet. De eerste stappen van de gemeente om aardgasloze wijken mogelijk te maken en het gebruik van restwarmte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn een goed begin, maar niet meer dan dat. Er moet nog een hoop gebeuren om Nieuwkoop duurzaambestendig te maken.

Het rekenkamerrapport geeft aan, dat de lokale CO2-uitstoot en het energieverbruik omlaag moeten, terwijl er meer hernieuwbare energie moet worden opgewekt. Veel panden, die eigendom zijn van de gemeente zuigen energie en moeten binnen enkele jaren van het gas af. Bovendien wordt het volgens de Rekenkamer tijd, dat de gemeenteraad kleur bekent. En concrete doelen stelt voor de klimaat- en energietransitie van Nieuwkoop ,,met een passende mix van stimulerende en dwingende instrumenten'' richting inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars.

Hoe die doelen bereikt moeten worden, daarover hoeven de raadsleden hun hersenen niet te kraken, zo adviseren de leden van de Rekenkamer: ,,Vermijd zoveel mogelijk discussies en bespiegelingen in de raad over technologische oplossingen voor CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie. Laat dat aan experts over.''

Het college van burgemeester en wethouders moet de inwoners niet alleen dwingen, maar ook stimuleren om initiatieven te ontwikkelen voor duurzame activiteiten. Dat kan met het verstrekken van subsidies en leningen, of de inzet van een 'Duurzaam Bouwloket'. De gemeenteraad bespreekt donderdag, wat er de komende jaren moet gebeuren om Nieuwkoop duurzamer te maken en of er ook subsidiegeld beschikbaar komt voor inwoners.

Stoppen van eigen CO2-reductie


Nieuwkoop - Kilometers aan zonnepanelen op daken van bedrijven en huizen, zodat er geen gas meer nodig is. Windmolens plaatsen in Nieuwkoop, waarbij de inwoners zelf eigenaar zijn van die windmolens en de opbrengst van deze energieopwekkers ook naar de Nieuwkopers zelf gaat. Jan Dirven, voorzitter van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, heeft samen met andere initiatiefnemers een droom. En de komende jaren gaat de Gebiedscoöperatie er alles aan doen, om die droom werkelijkheid te laten worden.

Joep Derksen

'We' moeten allemaal van het gas af. In Groningen rommelt het namelijk al tientallen jaren lang. Nu wordt in heel Nederland het gas – de meest betrouwbare energiebron – overboord gegooid. Is dat wel verstandig? Dirven vindt van wel. ,,Het uitgangspunt is, dat wij naar fossielvrij moeten, omdat we de leefbaarheid op deze aarde onmogelijk maken.''

Wat Dirven betreft, begint de overgang naar volledig klimaatvriendelijke energieopwekking in Nieuwkoop. En zijn Gebiedscoöperatie is al bezig met het opzetten van de eerste projecten. Een ondernemer is bereid om ruim 200 zonnepanelen op het dak van zijn bedrijf te plaatsen, die inwoners kunnen kopen. Op die manier wek je toch op een duurzame manier energie op, zonder dat je jouw eigen dak vol hoeft te leggen met die panelen. Dit heet de 'postcoderoos'.

Windmolens

Ook komen er de komende jaren ongetwijfeld windmolens in Nieuwkoop. De Gebiedscoöperatie wil er voor zorgen, dat multinationals niet het alleenrecht krijgen op die windmolens, maar dat de inwoners er zelf baat bij hebben. Met passie stelt Dirven: ,,We willen dus geen grote investeerders vanuit China hebben. We gaan er voor zorgen, dat inwoners en bedrijven in het Groene Hart mede-aandeelhouder kunnen zijn van windmolens en andere energieopwekkers.'' En wie zelf verdient aan een windmolen, vindt het uitzicht op die windmolen ook een stuk minder erg, zo weet Dirven. Uiteindelijk moet de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop hét aanspreekpunt worden voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Meer informatie: info@gcnieuwkoop.nl.

Bruggenroulette voor verkeer


[KAAG EN BRAASSEM] Al bijna een jaar is bekend, dat er enkele bruggen aangepakt moeten worden, omdat ze onveilig zijn of worden. Maar pas vorige week werd de gemeenteraad geïnformeerd over welke bruggen dit zijn en om hoeveel geld het hierbij gaat. Bovendien kwam als duveltje uit een doosje naar voren, dat er nog eens tientallen bruggen zijn, die de komende jaren ook vervangen moeten worden.

Het begon allemaal met een onderzoek in september 2017 door Ingenieursbureau Westenberg BV. Uit dat onderzoek bleek, dat de betonnen verkeersbrug in de Leidseweg over de Stingsloot in Oud Ade en de betonnen verkeersbrug in de Van Klaverweijdeweg over de Stingsloot in Hoogmade leden aan 'scheurvorming, holklinkende delen en aanzienlijke wapeningscorrosie'. Hierop werd een ander adviesbureau ingeschakeld, om met name de Leidsewegbrug (Vijfgatenbrug / Lange Brug) in Oud Ade te onderzoeken. En dat leidde er toe, dat deze brug per direct verboden werd voor zwaar verkeer. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze brug, maar het gemeentebestuur bestrijdt dit nu en wijst naar een Koninklijk Besluit uit 1955, 'dat nooit volledig is afgewikkeld'.

Maar ondertussen is deze brug al meer dan een maand afgesloten. In eerste instantie konden alleen hulpdiensten via de fietsbrug naar de overkant. De inwoners van Oud Ade moesten met hun auto veel en ver omrijden. Inmiddels mogen ook personenauto’s weer over de brug rijden.

Nebest heeft in april alle 145 bruggen in deze gemeente onderzocht. Gekeken werd naar de staat en in hoeverre er extra onderhoud nodig is. Nog eens acht bruggen blijken in niet al te beste staat te zijn. De gemetselde keermuur van de brug op de Dorpsstraat in Leimuiden staat scheef, er zijn 'diverse betonschades' en 'wapeningscorrosie' aan bruggen op de Meerkreuk, Floraweg/Geestweg, Langeweg en Pastoor Onelplein in Roelofarendsveen. Reparaties van betonschades gaat de gemeente ruim 1,6 miljoeneuro kosten. De grootste reparatieslurpers zijn het Pastoor Onelplein (212.500 euro aan vervangingskosten), nieuwe duikerelementen aan de Langeweg/Noorderhem; 154.000 euro, en vervanging van de Lange Brug: ongeveer 1,2 miljoen euro.

In de periode tot 2027 moeten maar liefst 22 bruggen vervangen worden, zo blijkt uit ambtelijke stukken. Te beginnen met de bruggen op de Abdij van Rijnsburglaan, Dorpstraat en Prunusstraat. Maar ook bruggen in onder meer de Suyderbon, Theo Bosmanlaan, Witte Klaver en Watermunt staan op dit lijstje. De vervanging van al die bruggen gaat de gemeente nog eens 570.000 euro kosten.

Gasloos bouwen wordt de norm


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenten in de regio Holland Rijnland willen allemaal, dat toekomstige nieuwbouwhuizen alleen gasloos gebouwd worden. Ook het gemeentebestuur van Kaag en Braassem is deze mening toegedaan en daarom worden hierover afspraken gemaakt, die in een zogeheten 'convenant' zijn uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is, dat de volledige bestaande bouw nog vóór 2050 aardgasvrij is, zoals in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken.

Met het ondertekenen geeft de gemeente het signaal aardgasvrij te willen worden. Of dit 100% haalbaar is, daar geeft Kaag en Braassem nog geen garantie op. Hoe die projectontwikkelaars dan de huizen kunnen laten verwarmen; daar is nog geen duidelijkheid over. Pas in 2019 komt Holland Rijnland met een 'Energieakkoord', waarin voor ieder van de 14 deelnemende gemeenten een 'warmtevisie' staat, die antwoord moet geven op een alternatieve warmtebron in plaats van aardgas.

Wethouder Petra van der Wereld: ,,Het gaat wel ergens over. We spreken de intentie en ambitie uit. We willen in 2040 klimaatneutraal zijn. Maar je kunt bestaande woningeigenaren niet dwingen om tienduizenden euro's te lenen voor het klimaatneutraal maken van hun huis. Dit is een convenant; dat betekent, dat het nog niet verplicht is. Er wordt met alle projectontwikkelaars gesproken om zoveel mogelijk los van aardgas te bouwen.''

Plaquette voor De Koperwiek


[ROELOFARENDSVEEN] Jarenlang stond er naast het oude schoolgebouw 'De Koperwiek' een prachtig beeld. Totdat dit kunstwerk plotseling verdwenen was en weer opdook naast het gemeentehuis. Waarbij niemand meer leek te weten, wat het achterliggende verhaal van De Koperwiek was. Dat zette inwoner Jaap Kooreman er toe aan, om bij de gemeente te pleiten voor een informatiebordje bij dit beeld. En hij kreeg het voor elkaar; donderdag 6 september onthulde wethouder Inge van der Meer dit bordje.

Kooreman licht voorafgaand aan de onthulling toe: ,,Het beeld komt van de Koperwiek, de vroegere huishoudschool. Daar heeft het gestaan, totdat de school samenging met de LTS en werd opgeheven. De gemeente heeft een tijdje in dat gebouw gezeten, omdat het gemeentehuis werd opgeknapt en na afloop was het beeld opeens verdwenen.'' De Koperwiek verwijst naar het feit, dat de meisjes die de school verlieten zoveel meer in hun mars hadden dan men in eerste instantie zou denken.

De initiatiefnemer: ,,Ik deed altijd mijn boodschappen en kwam regelmatig met mijn karretje langs het beeld. Oud-leerlingen wisten niets meer van het beeld. Ik ben het gemeentehuis binnengestapt en zo ontstond het idee voor dit informatiebordje.'' Bij de onthulling door de wethouder waren ook oud-docenten, oud-leerlingen en de dochter van de toenmalige schooldirecteur aanwezig.

Het filmpje over de onthulling is te zien op het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=Sf3iikwReYM&t=101s.

Roestvrijstaal is in orde


[KAAG EN BRAASSEM] De roestvrijstalen apparatuur in zwembad De Tweesprong is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Roestvrijstaal kan door chloorlucht worden aangetast, waardoor apparatuur naar beneden kan vallen. In 2011 vond een dodelijk ongeval plaats in het Tilburgse zwembad De Reeshof. Sins ie tijd moeten zwembadeigenaren (laten) onderzoeken of er kwetsbaar roestvrijstaal aanwezig is. Dat blijkt volgens het onderzoek in De Tweesprong niet zo te zijn. Binnenkort moet de gemeenteraad wel toestemming geven voor een extra investering in De Tweesprong van ruim 800.000 euro, zodat een luchtbehandelingssysteem vervangen kan worden.

Kringloopwinkel de Parel


Met passie opgericht

[LEIMUIDEN] Het is eindelijk zo ver: Leimuiden heeft haar eigen kringloopwinkel! En het is een winkel met een bijzonder verhaal, want Kringloopwinkel de Parel is opgezet in samenwerking met de gepassioneerde vrijwilligers. Goederen, meubels en hebbedingetjes vinden een nieuwe eigenaar en een groot deel van de opbrengst van de kringloopwinkel gaat naar goede doelen.

Alle vrijwilligers hebben ervaring met het werken in een kringloopwinkel en de bezoekers aan De Parel zien dat ook, door de manier waarop deze kringloopwinkel is ingericht. Hier zijn de goederen keurig onderzocht, geselecteerd en uitgestald. Niet voor niets heet deze Leimuidense kringloopwinkel dan ook 'De Parel', omdat het een pareltje is onder alle kringloopwinkels en de klanten hier echte pareltjes aan nieuwe goederen kunnen vinden.

Mede-eigenaar Kobus is vol lof over de vrijwilligers Ada, Monique,Yvonne en Jose. ,,Passie; dat is waarom we dit doen.'' Jose heeft al jarenlange ervaring opgedaan bij een kringloopwinkel en ook werkte ze bij een voedselbank. Het is duidelijk, dat haar hart op de goede plek zit. En nu helpt ze dus mee met De Parel. Hierover laat Jose weten: ,,Ik doe het heel graag; zo ben je ook onder de mensen. Wanneer er spullen worden gebracht, is het heerlijk om alles uit te pakken, neer te zetten en op te hangen. Je komt allerlei leuke en soms heel ouderwetse dingetjes tegen. Het een is nog mooier, dan het ander!''

Kringloopwinkel de Parel ging op 1 augustus officieel open. Naast het recyclen van spullen, zoals meubels, kleding (soms nieuw, omdat er ook wel eens kleding uit faillissementen worden gebracht) en hebbedingetjes, draagt De Parel ook bij aan lokale goede doelen. Dat is ook een van de redenen, waarom Ada, Monique en Yvonne zich willen inzetten. Ada: ,,Het is leuk werk, meer een hobby. De spullen krijgen een tweede kans en voor mensen is het fijn hier naar toe te gaan. Vooral de ouderen; we maken fijn een praatje en dan help je ook nog het goede doel. Kom een keer gezellig langs. Je hebt altijd een praatje, geintje en bakkie koffie én lage prijzen.''

Yvonne laat weten: ,,Kringloopwinkel de Parel is een heel leuke winkel. Ik vind het leuk om alles neer te zetten en schoon te maken. Als spullen binnen worden gebracht, pimp ik ze op en zet ze gezellig neer. Zo maak je van oude spullen wat leuks voor de mensen, die geen geld hebben om wat te kopen. Heel fijn is het, om in de winkel een leuk hoekje te maken met een bankje, tafeltje en lampje. Ik hoop dat het een leuke en drukke winkel wordt!''

De dames geven ook kledingadvies; zo krijg je de winkelservice, waarvan je niet gedacht had deze bij een kringloopwinkel te vinden. De bezoekers worden overweldig door de passie en klantvriendelijkheid van de vrijwilligers. Kobus vult aan: ,,Bij ons kunnen mensen dat ene, unieke, dingetje vinden. Sinds onze opening hebben heel veel mensen hun spullen naar ons gebracht. Gelukkig weet iedereen ons goed te vinden.'' Tegenwoordig willen veel mensen meubels gaan restylen; om een geschikt meubelstuk te vinden en dan is het goed om bij De Parel naar binnen te gaan.

Kringloopwinkel de Parel is gevestigd op: Noordeinde 72, 2451 AH Leimuiden, T: 06 1007 4490, F: www.facebook.com/kringloopwinkeldeparel. Jose besluit: ,,Het ligt iets uit de slinger, maar het is waard om hier te komen. We hebben zoveel mooie spullen!''

170.000 euro voor langere ijsbaan


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraad steunde maandag 10 september unaniem het voorstel om 170.000 euro uit te geven, zodat in Leiden een langere schaatsbaan van 333 meter aangelegd kan worden. De raadsleden buitelden over elkaar heen om hun superlatieven te uiten. Raadslid Karin van der Kaaden (CDA): ,,De jeugd heeft de toekomst. Veel talenten worden op de schaatsbaan voortgebracht. Bewegen is een belangrijke doelstelling vanuit de MAG (Maatschappelijke Agenda, JD).

Conny Punt (D66): ,,Dit zal menig schaatser stimuleren om het beste beentje voort te zetten. We hopen dat de financiering voor het hele project op tijd rond komt.'' Sandra van Emmerik (SVKB): ,,Het is een mooie kans voor de schaatsclubs in onze gemeente.'' Tanja van Klink (PRO): Schaatsen is een populaire sport. Het is belangrijk dat de geschaatste tijden meetellen in de database van de KNSB. Jan van der Geest (VVD): ,,Eens met alles wat hiervoor gezegd is.''

Bungalow mag in buitengebied


[RIJNSATERWOUDE] De initiatiefnemer voor het bouwen van een bungalow in het buitengebied aan de Herenweg 14b heeft het toch voor elkaar. Een meerderheid van de gemeenteraad ging maandag 10 september akkoord met dit voorstel. Eerder dit jaar, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, stemde de raad nog tegen dit plan.

Fractievoorzitters Ger van Emmerik (SVKB) en Nick van Egmond (D66) en raadslid Hans Klink (PRO) gaan er van uit, dat het nu toestemming geven voor het bouwen van een bungalow niet zal zorgen voor een precedentwerking. Maar raadslid Thijs Mooren (CDA) vond, dat D66 en SVKB aan kiezersbedrog doen. Hij wees er op, dat deze partijen in hun verkiezingsprogramma hadden staan, dat ze het landschap open wilden houden. ,,Hoe wil je deze bouw in het buitengebied dan toestaan?'' Van Emmerik en Van Egmond wezen iedere beschuldiging van kiezersbedrog af. Van Emmerik stelde, dat de grenzen van het buitengebied ,,lopen als een ratjetoe aan slingers.'' Van Egmond: ,,Als je voor het perceel Herenweg 14b staat en je zet een stap naar links, dan staan daar percelen. Vijftig meter verder staan we niet meer in het buitengebied. Ik kan niet uitleggen waarom in een doorgaand lint de ene persoon wel en de andere niet een huis mag bouwen.'' Met alleen de stemmen van het CDA tegen, gaf de raad toestemming voor de bouw van een bungalow in het buitengebied.

Extra geld voor De Tweesprong


[ROELOFARENDSVEEN] Zwembad De Tweesprong krijgt haar fel gewenste 885.000 euro extra voor achterstallig onderhoud. De raadsleden gingen hier officieel over in debat, maar trokken er minder dan tien minuten voor uit. Een echte discussie was ook zinloos, omdat de politiek niets anders kan, dan instemmen met die extra uitgave. De Tweesprong moet een nieuw luchtbehandelingssysteem aanschaffen, of anders gaat het zwembad dicht. En dat laatste wil geen enkele politieke partij op haar geweten hebben.

Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) probeerde de overige partijen er op te wijzen, dat De Tweesprong nog een potje van 300.000 euro heeft en dat daar het geld voor dat nieuwe luchtbehandelingssysteem uit gehaald kan worden. Maar de overige raadsleden gingen daar niet in mee. Fractievoorzitter Peter van Dijk (VVD): ,,De veiligheid, hygiene en gezondheid zijn belangrijk; daar kan het geld aan besteed worden.'' Hij liet weten, dat er in de toekomst, in moeilijke economische tijden, niet meer bezuinigd moet worden op onderhoudsgeld. ,,Goedkoop is op de lange termijn duurkoop. Wij krijgen de rekening hier van gepresenteerd.'' Raadslid Hans Klink (PRO) besloot: ,,Het gaat er om, dat de veiligheid gewaarborgd wordt en dat het zwembad de komende jaren open kan blijven.''

Geen feest voor Kerklaan


[LEIMUIDEN] Al een half jaar rijdt er geen bus 56 meer door Leimuiden. De oorzaak hiervan is de renovatie van de Kerklaan, die op vrijdag 21 september afgerond moet zijn. Gemeenteraadslid Hilde Bax (SVKB) vroeg van wethouder Yvonne Peters de verzekering, dat de bus vanaf die dag ook daadwerkelijk weer gaat rijden.

Peters gaf aan, dat de werkzaamheden aan de Kerklaan langer geduurd hebben 'dan gehoopt.' het gemeentebestuur gaat er nog altijd van uit, dat de bussen vanaf volgende week vrijdag weer gaan rijden. Mocht er toch vertraging komen in de uiteindelijke oplevering van de Kerklaan, dan gaat de gemeente in overleg met Arriva om te kijken of er alternatieven zijn voor de gemiste bus. Een ding is wel duidelijk; als de Kerklaan eindelijk klaar is, wordt er geen feestelijke opening verricht. Peters: ,,Het heeft al te lang geduurd.''

'Geen vakantiepark op Westerdijk'


[LEIMUIDEN] Omwonenden van de Westerdijk 14-48B keren zich fel tegen plannen om daar tientallen recreatiewoningen te bouwen. Ze vrezen het einde van de rust en een enorme verkeerstoename.

Heleen de Vries Lensch geeft aan: ,,Door die extra huizen komen dagelijks minimaal 400 auto's extra over onze smalle dijk; op wisseldagen zorgt dat voor files en belemmering van de doorgang voor hulpdiensten.'' Ook de komst van een grote GSM-mast, voor wifi op het park, wordt bestreden. De Vries Lensch laat weten, dat ze eerder al met succes gestreden heeft tegen de komst van zo'n GSM-mast bij Struyk Verwo, vanwege gezondheidsklachten bij direct omwonenden.

De omwonenden geven alternatieven aan en stellen aan de projectontwikkelaar voor, om alleen luxe villawoningen te bouwen, of in ieder geval een nieuwe weg door de polder aan te leggen, waar het vakantieparkverkeer over gaat rijden. Op 26 september is er een inloopavond in de Ontmoeting in Leimuiden, waar de omwonenden allemaal om 19:00 uur aanwezig zullen zijn.

Wethouder Petra van der Wereld reageert op de ophef: ,,Het bouwplan gaat over tien tot vijftien permanente woningen en 60 tot 75 recreatiewoningen. Een variant is, dat er 90 tot 110 recreatiewoningen komen. Ik snap de zorgen voor de omwonenden. Als ze voor elkaar krijgen, dat er minder huizen komen, dan kunnen we het er over hebben. Maar we zitten nog maar in de eerste fase, waarbij een plan wordt ingediend. Alle input is meegenomen.'' Ze besluit: ,,Laten we niet vergeten, dat hiervoor Bootbeton op het terrein stond, waarbij elke dag veertig vrachtwagens heen en weer reden. Wil je terug naar een nieuwe Bootbeton?''

Miljoenen voor IKC Leimuiden


[LEIMUIDEN] De gemeenteraad heeft maandag 10 september laten weten in te willen stemmen met een aanvullend krediet voor het IKC van bijna 2,5 miljoen euro. Hiermee zit er 7 miljoen euro in de pot voor het nog te bouwen Integraal Kindcentrum, dat op de locatie van De Kleine Wereld moet verschijnen. De gemeenteraadsleden gaan zich nog wel buigen over de vraag, of er inderdaad 64 extra parkeerplaatsen nodig zijn, als het IKC klaar is.

Onrust over voortbestaan veerdienst


[KAAGEILAND] ,,Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding van de veerdienst voor Kaageiland?'' Dit vroeg fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) zich maandag 10 september af richting het college. Ze wees er op, dat op 1 januari een nieuw bedrijf de veerpontdienst op zich moet nemen. Gebeurt dat niet, dan zitten de eilandbewoners vast. ,,Er is veel onrust op het eiland en het is al spoedig 1 januari.''

Wethouder Yvonne Peters gaf aan, dat er zich één gegadigde voor de veerpontdienst had ingeschreven. Maar die inschrijving blijkt een nadere toelichting nodig te hebben: ,,We hebben nog een aantal vragen over het plan van aanpak voor de indiener. Een verificatiegesprek gaat plaatsvinden; dan gaan we beslissen over al dan niet gunnen. En we willen dat op nieuwjaarsnacht er om 5 over 12 nog steeds een goede verbinding is op Kaageiland.''

Raad moet kleur bekennen


[KAAG EN BRAASSEM] Is het toestaan van 99 bedden voor arbeidsmigranten in één pand nog steeds 'kleinschalige huisvesting'? ,,Ja'', zo vinden ondernemers en een vertegenwoordiger van OTTO Workforce, die arbeidsmigranten uit de voormalige Oostbloklanden helpt met werk en onderdak. ,,Nee'', zo oordelen omwonenden, die willen dat de bovengrens voor kleinschalig wonen gesteld wordt op maximaal vijftien personen. De raadsleden moeten binnenkort kleur bekennen: luisteren ze naar de ondernemers of de inwoners?

Inspreker Jan Vos wist het maandag 10 september goed visueel te maken, wat het inhoudt als er op een plek 100 bedden komen te staan. ,,Als bewoners accepteren wij niet, dat honderd bedden kleinschalige huisvesting is. Honderd bedden, kop aan kont, vormen een totale lengte die zes keer hoger is dan onze watertoren.'' Maar Rob van Ruiten sprak in namens Wesselman Flowers en hij liet weten voorstander te zijn van een soepelere regelgeving voor het onderbrengen van buitenlandse arbeidsmigranten. Daarom zou het ook in het duurzaam glastuinbouwgebied mogelijk moeten zijn om die mensen het hele jaar onder te brengen; ook als de arbeidsmigranten bij andere bedrijven werkzaam zijn. In dat geval fungeert het onderkomen dus als een soort hotel. Ook vindt de vertegenwoordiger van Wesselman Flowers, dat de onderkomens voor de arbeidsmigranten niet maximaal tien jaar moeten zijn, maar langer zouden moeten blijven staan. Tien jaar zou een te korte tijd zijn om de investering in een goed onderkomen voor arbeidsmigranten terug te verdienen.

Een vertegenwoordiger van OTTO Workforce, Robert Kusack, informeerde de raadsleden, dat het vaststellen van honderd bedden als bovengrens voor kleinschalige huisvesting prima is. Omdat het alleen bij aantallen hoger dan 100, of in ieder geval 90 mensen, economisch rendabel is om een beheerder aan te stellen. De vertegenwoordiger verwees naar een arbeidsmigrantenhotel in Waalwijk, waar meer dan 400 mensen wonen. Op een Poolstalige website van OTTO Workforce wordt dit arbeidsmigrantenhotel ook flink gepromoot.

De raadsleden hadden flink wat vragen voor wethouder Floris Schoonderwoerd, maar hij lijkt zijn vingers niet te willen branden aan dit gevoelige onderwerp. Hij kaatste de bal direct weer terug naar de gemeenteraad. ,,U moet zelf de antwoorden geven; dat gaan wij als college niet doen. U moet bepalen in welke hoogte en welke mate u de deuren open gaat zetten. U moet zelf aan de slag en kleur gaan bekennen.'' Wel gaf de wethouder aan, dat in het buitengebied de regels zijn, dat een onderkomen op een bestaand bouwvlak er maximaal tien jaar mag staan. ,,We kunnen het proberen om het soepeler te doen, maar dan krijgen we de Provincie Zuid-Holland over ons heen.''

Wellicht doodssteek


Voor Het Veense Hout

[ROELOFARENDSVEEN] De initiatiefnemers voor het park Het Veense Hout moeten kleur bekennen. Hun plan om dat park bij De Bukker te realiseren, krijgt geen steun van de gemeenteraad, zo bleek maandag 10 september. De politiek is niet van plan om een aanvraag in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland, om een park mogelijk te maken in duurzaam glastuinbouwgebied. De raadsleden gaan er in grote meerderheid van uit, dat deze aanvraag toch wordt afgewezen.

Ook is de gemeenteraad niet bereid om geld te investeren, om grond aan te kopen voor de realisatie van het park. Dit leidt tot een dilemma voor de initiatiefnemers van Het Veense Hout. Ofwel ze gaan akkoord met het realiseren van hun plannen op een andere locatie, of ze stoppen helemaal met hun parkplan. Raadslid Hans Klink (PRO) gaf aan: ,,De Provincie laat geen park toe op een stukje glastuinbouwgebied. Wij zien ook niet gebeuren, dat de gemeente hier voor land gaat aankopen; er zijn nog IKC's en andere zaken, die miljoenen euro's gaan kosten.'' Hij riep de initiatiefnemers nogmaals op om de kans te grijpen voor het realiseren van een kleiner park op een gebied, dat wat verder ligt van het centrum, maar wel bijna een hectare beslaat.

Fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) was het hier mee eens: ,,Als je op een andere locatie zit en je kunt er op de fiets naar toe, dan heb je gelijk je beweging te pakken.'' Haar D66-collega Nick van Egmond vond net als raadslid Jan van der Geest (VVD) dat er ,,geen valse hoop gecreëerd moet worden. We hopen dat in de toekomst toch een park met groen gerealiseerd zal worden, alleen niet zoals het nu in het businessplan ligt.'' Fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) probeerde nog: ,,Het is niet zo, dat we de centen er niet voor hebben, maar we maken de centen er niet voor vrij.'' Maar zijn woorden maakten geen indruk. Eerder liet Coby de Koning namens het bestuur van Het Veense Hout weten: ,,Het standpunt van de gemeente ten aanzien van het parkplan heeft het enthousiasme van de mensen van het Veense Hout flink getemperd. Bij het zoeken van de juiste locatie zijn we meerdere keren op het verkeerde been gezet, door de ambtenaren en door de politiek. SVKB kwam zelf met met de locatie Floraweg/Bukker. We hebben een jaar lang gewerkt aan het parkplan op die locatie, waarvan nu gezegd wordt, dat de bestemmingswijziging niet haalbaar is. Ons doel is en blijft een dorpspark met bomen, wandelpaden, kinderboerderijtje, vijver, speelgelegenheid en theehuisje. De gemeente mag zich niet aan haar verantwoordelijkheden onttrekken. Vanuit de gemeente is kwistig met complimenten gestrooid voor het initiatief van het Veense Hout, omdat iedereen inzag dat er een groot tekort aan openbaar groen is in de woonwijken. Maar diezelfde gemeente wil niet investeren in de aankoop van grond.''

Column


Afval

Soms heb je het gevoel, dat je belazerd wordt. Maar je kunt er niet precies de vinger op leggen, wat er aan de hand is. Dat gevoel bekruipt me, als ik de resultaten zie van het verwerkte afval in deze gemeente.

Volgens officiële cijfers is er bijna 300.000 kilo extra aan gft-afval (groente, fruit en tuinafval) gescheiden. Ook is er meer glas ingeleverd: 65.000 kilo en aan plastic hebben inwoners 180.000 kilo extra ingeleverd. Een totaal van 545.000 kilogram. De conclusie, die er dan door bestuurders al snel aan gekoppeld wordt, is dat het nieuwe afvalsysteem werkt. Inwoners willen wel degelijk afval scheiden, als dat betekent dat hun kosten omlaag gaan.

Maar dan ga ik iets verder graven in die officiële cijfers. En wat blijkt? Het restafval is verminderd. En niet met die 545.000 kilo, maar met zelfs 887.788 kilo! Waar zijn die 342.000 kilo gebleven??!! Al dat afval is toch niet in rook opgegaan? Is dat allemaal gedumpt langs de weg? Een gemeentelijk woordvoerder kan alleen vermoedens uitspreken: ,,Wat mee kan spelen, is dat 'illegale' containers die mensen soms zelf hadden, niet meer geleegd worden en dat er in het verleden ook nog wat bedrijfsafval van bedrijven aan huis werd opgehaald. Het overzicht is niet compleet en geeft alleen de belangrijkste afvalstormen weer. De belangrijkste verklaring voor het verschil is dat er naast gft, glas en PMD nog een groot aantal andere gescheiden afvalstromen zijn, zoals papier, textiel en álle afvalstromen die bij de milieustraat worden aangeboden. Dat betreft een aanzienlijke hoeveelheid en deze afvalstromen zijn meestal relatief zwaar. Tenslotte is het niet meer mogelijk om 'illegaal' afval in verzamelcontainers te gooien, omdat deze nu afgesloten zijn.''

Zijn dit logische verklaringen? Misschien, waarde columnlezer. Pas begin volgend jaar kan de gemeente laten weten hoeveel restafval er écht is verdwenen. Ik houd het voor u in de gaten, al zal ik niet bovenop het afval gaan zitten!

Kunst met Hendrik groot succes


LEIDEN – Wanneer een kind ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, heeft dat een grote impact op niet alleen het kind zelf, maar ook het gezin. Gelukkig staat de best mogelijke zorg klaar in de ziekenhuizen, maar ook in het Ronald McDonaldhuis. Vaak hebben die kinderen broertjes of zusjes en kunstenaar Hendrik van Asselt wilde iets speciaals doen voor deze broertjes en zusjes.

Van Asselt kwam op het idee door zijn vrouw Jeanne, die al jaren vrijwilliger is in het Ronald McDonaldhuis. Alle aandacht gaat vaak (terecht) uit naar het zieke kind, maar ook de zusjes en broertjes hebben af en toe behoefte aan ontspanning. De kunstenaar bedacht, dat het leuk zou zijn om deze kinderen te leren, hoe je een schilderij kunt maken. Maar dan niet met het tekenen van boompjes en zonnetjes, maar het maken van moderne schilderkunst. Dit idee werd van harte ondersteund door Fonds1818 en Leidsch Dagblad, die het evenement met een Herfstpremiedonatie van 500 euro mogelijk hebben gemaakt.

Het echtpaar Van Asselt had haar Beeldentuin Medusa vrijdag 7 september opengesteld, om de kinderen te verwelkomen. En 'Kunst met Hendrik' was een groot succes. De kinderen konden gebruik maken van allerlei figuren zoals driehoeken, vierkanten en pentagrammen, om moderne kunstwerken te creëren op schilderdoeken. Hendrik van Asselt gaf waardevolle tips aan de kinderen en uiteraard mochten ze hun zelfgemaakte 'Who's afraid of Red, Yellow and Blue', of een combinatie van andere kleuren, mee naar huis nemen.

Ook het kunstenaarsechtpaar zelf, dat onlangs de Stichting Behoud Kunstwerken Hendrik van Asselt oprichtte, genoot van het evenement: ,,Het was geweldig om deze kinderen wegwijs te maken met hun eerste stapjes op het gebied van moderne kunst!''

Plannen Overgeest gepresenteerd


OEGSTGEEST – Binnen drie jaar is Centrum '45 vertrokken uit Oegstgeest. Ook GGZ Rivierduinen richt haar vizier op Leiden en laat dit dorp achter zich. Ondertussen heeft de Oudendal Groep haar oog laten vallen op het terrein van Overgeest en Endegeest. De organisatie wil dit hele terrein 'herontwikkelen'. Donderdag 6 september werden de eerste ideeën besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Joep Derksen

Tientallen jaren lang mochten zorginstellingen zonder zorgen onroerend goed aankopen en verkopen. En als daar eens een miskoop tussen zat, bleek dat geen enkel probleem: de Rijksoverheid vergoedde de schade. Dat paradijs van 'zorginvesteerdertje spelen op kosten van de staat' is nu voorbij; zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties in Nederland moeten nu inkrimpen en Centrum '45 en GGZ Rivierduinen zijn daarop geen uitzondering.

Dus willen de beide instanties de statige en monumentale gebouwen achter zich laten. GGZ Rivierduinen gaat haar onderkomen met name beperken tot Leiden en Centrum '45 vertrekt uit deze regio om zich te vestigen in Diemen. Ate Osinga van Centrum '45: ,,We gaan Oegstgeest met pijn in het hart verlaten.'' Inmiddels heeft Oudendal Groep al grote delen van het grondoppervlak van Endegeest en Overgeest voor een aardig zakcentje bemachtigd.

Er is een plan 'Overgeest' opgesteld, waarbij de drie hectare aan grond niet meer alleen voor zorg wordt gebruikt, maar (vooral) voor het bouwen van nieuwe woningen. Het kasteel blijft als monumentaal gebouw bestaan, net als enkele andere gebouwen. Robert Winkel, van Mei Architects and Planners, liet de raadsleden weten, dat Oudendal Groep hart heeft voor oude gebouwen en dat dit bedrijf in Leiden alleen al 120 monumenten gerestaureerd heeft. Ook weersprak hij de gedachte, dat Oudendal Groep snel wil cashen: ,,Zij zijn beleggers voor de lange termijn en willen niet snel doorverkopen.''

De architect presenteerde zijn visie op het gebied. ,,Het kasteel en de omliggende panden en gronden wilelen we ontwikkelen tot een medisch-maatschappelijk park. Waarbij het kasteel en landgoed Endegeest een magneet voor innovatie wordt. Er komen nieuwe combinaties voor wonen en zorginstellingenvitaliteit, zelfredzaamheid, beschermd wonen en reïntegratie na een fasse van (intramurale) zorg. Ook wordt gedacht aan seniorenhuisvesting, vlakbij de zorginstellingen en bewoners die meer houden van een holistische mensvisie zouden ook een plekje moeten krijgen. Bekeken wordt nog, of de Leo Kannerschool naar de oude monumentale school kan verhuizen. De Oudendal Groep wil het gebied als één geheel ontwikkelen, te beginnen in 2019 met het herontwikkelen van de oude school met parkeerplaats. Hoewel hier een stuk bos voor gekapt wordt, verzekerde de architect aan een omwonende, dat de biodiversiteit in dit gebied ,,te allen tijde moet worden behouden''.

Inwoner Joost Geluk sprak in namens zestig omwonenden en hij riep de raadsleden op, om oog te hebben voor hun bezwaren. ,,We zijn uitermate beducht, dat de invloed van projectontwikkelaars dominant zal zijn. Dit was een ronkend PR-verhaal.'' Hij wees er op, dat de omwonenden niet persoonlijk voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd, terwijl dit door een ambtenaar wel beloofd zou zijn. Vervolgens riep de raad het college op, om hier voortaan alerter op te zijn.