Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

Park komt er niet


[KAAG EN BRAASSEM] Het initiatief voor het park Het Veense Hout lijkt een stille dood te sterven. Dat bleek maandag 17 september tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen. Het Veense Hout wil, dat dit park komt vlak bij de Veense Bukker en houdt ook vast aan die locatie. Maar dat stuk grond is 'duurzaamheid tuinbouwgebied' en de gemeenteraad verwacht niet, dat de Provincie hier mee akkoord gaat. Het college van burgemeester en wethouders stelt drie andere locaties voor, maar die zijn onacceptabel voor de Stichting Het Veense Hout. De gemeenteraad steunt echter het college.

Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) liet weten, dat wanneer de politiek inderdaad de voorkeurslocatie van Het Veense Hout afwijst, dat deze stichting dan stopt met haar initiatief. Hierop sprak PRO-raadslid Thijs Brambach: ,,Dat is jammer. Maar dat is het risico als je zo stug vast houdt aan die ene plek.'' Klink deed nog één keer de oproep aan de parkwensers om te kiezen voor een alternatieve plek en wees op een stuk terrein vlak bij de Bukker van 1 hectare groot. ,,Daar kun je heel veel leuks mee doen.''

Raadslid Jan van der Geest (VVD) maakte tijdens de fractievergadering van zijn partij niet veel woorden vuil aan dit onderwerp. ,,De Provincie Zuid-Holland zegt: 'Kom niet aan duurzaam tuinbouwgebied'. We steunen het collegevoorstel om niet in te gaan op de vraag die de initiatiefnemers hebben.'' Ook het CDA is niet van plan om zich in te zetten voor het opofferen van tuinbouwgebied voor een groen park. ,,Jammer dat de initiatiefnemers niet naar een alternatief hebben gekeken'', constateert raadslid Karin van der Kaaden. ,,Ze hebben teveel vastgehouden aan de mogelijkheid dat de raad collectief naar de Provincie gaat, terwijl het tegen beter weten in is.''