Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 september 2018

Schiphol in Zee met plezierhaven


Langeraar – De dorpsraad Rondom de Plassen maakt zich zorgen over de Schiphollobby. En vreest dat de plannen voor Schiphol in Zee een stille dood gaan sterven. Cor Heemskerk, vice voorzitter van de dorpsraad, vindt dat de regionale vertegenwoordiger van de inwoners, Alfred Steenwinkel, het goed doet. Maar nadat het plan 'Vlucht naar voren' over Schiphol in Zee in de media kwam, is het angstvallig stil over dit onderwerp.

Volgens de dorpsraad is de enige langetermijnoplossing voor Schiphol om haar start- en landingsbanen langzamerhand naar een eiland in zee te verplaatsen, zo'n zeven kilometer van de kust. Hierdoor worden miljoenen inwoners gevrijwaard van geluid- en fijnstofoverlast. Harry Otto, algemeen bestuurslid, ziet nog meer voordelen voor Schiphol in Zee. ,,Het eiland kun je ook gebruiken voor het laten aanmeren van grote zeeschepen, of je kunt er een (plezier)haven bij aanleggen.''

De dorpsraad lijkt hierbij steun te krijgen van de organisatie Natuur en Milieu, die meepraat over het Klimaatakkoord. Deze organisatie kreeg het advies om bij het bepalen van het plaatsen van windmolens in de Noordzee, ook ruimte te reserveren, zodat Schiphol in de toekomst niet op land, maar in de Noordzee kan uitbreiden. Wiebe Bonthuis, publieksservice van Natuur en Milieu, blijkt hier enthousiast over te zijn: ,,Goede tip. We zullen het daar waar nodig inbrengen.''