Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

Wellicht doodssteek


Voor Het Veense Hout

[ROELOFARENDSVEEN] De initiatiefnemers voor het park Het Veense Hout moeten kleur bekennen. Hun plan om dat park bij De Bukker te realiseren, krijgt geen steun van de gemeenteraad, zo bleek maandag 10 september. De politiek is niet van plan om een aanvraag in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland, om een park mogelijk te maken in duurzaam glastuinbouwgebied. De raadsleden gaan er in grote meerderheid van uit, dat deze aanvraag toch wordt afgewezen.

Ook is de gemeenteraad niet bereid om geld te investeren, om grond aan te kopen voor de realisatie van het park. Dit leidt tot een dilemma voor de initiatiefnemers van Het Veense Hout. Ofwel ze gaan akkoord met het realiseren van hun plannen op een andere locatie, of ze stoppen helemaal met hun parkplan. Raadslid Hans Klink (PRO) gaf aan: ,,De Provincie laat geen park toe op een stukje glastuinbouwgebied. Wij zien ook niet gebeuren, dat de gemeente hier voor land gaat aankopen; er zijn nog IKC's en andere zaken, die miljoenen euro's gaan kosten.'' Hij riep de initiatiefnemers nogmaals op om de kans te grijpen voor het realiseren van een kleiner park op een gebied, dat wat verder ligt van het centrum, maar wel bijna een hectare beslaat.

Fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) was het hier mee eens: ,,Als je op een andere locatie zit en je kunt er op de fiets naar toe, dan heb je gelijk je beweging te pakken.'' Haar D66-collega Nick van Egmond vond net als raadslid Jan van der Geest (VVD) dat er ,,geen valse hoop gecreëerd moet worden. We hopen dat in de toekomst toch een park met groen gerealiseerd zal worden, alleen niet zoals het nu in het businessplan ligt.'' Fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) probeerde nog: ,,Het is niet zo, dat we de centen er niet voor hebben, maar we maken de centen er niet voor vrij.'' Maar zijn woorden maakten geen indruk. Eerder liet Coby de Koning namens het bestuur van Het Veense Hout weten: ,,Het standpunt van de gemeente ten aanzien van het parkplan heeft het enthousiasme van de mensen van het Veense Hout flink getemperd. Bij het zoeken van de juiste locatie zijn we meerdere keren op het verkeerde been gezet, door de ambtenaren en door de politiek. SVKB kwam zelf met met de locatie Floraweg/Bukker. We hebben een jaar lang gewerkt aan het parkplan op die locatie, waarvan nu gezegd wordt, dat de bestemmingswijziging niet haalbaar is. Ons doel is en blijft een dorpspark met bomen, wandelpaden, kinderboerderijtje, vijver, speelgelegenheid en theehuisje. De gemeente mag zich niet aan haar verantwoordelijkheden onttrekken. Vanuit de gemeente is kwistig met complimenten gestrooid voor het initiatief van het Veense Hout, omdat iedereen inzag dat er een groot tekort aan openbaar groen is in de woonwijken. Maar diezelfde gemeente wil niet investeren in de aankoop van grond.''