Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 oktober 2018

Ophef over visvijver Ons Stekkie


Noordse Buurt – Vier mensen hebben een droom; vijf visvijvers vol met forellen, steur en meervallen. Een plek, waar je kunt ontspannen, een hengel uitgooien en jouw zelf gevangen vis ter plekke kunt laten roken. Na lang zoeken vonden Leen (62) en Mascha Reule (50)
en Sam (42) en Annemarie Veerhuis (41) de ideale plek om hun droom te verwezenlijken. In de idyllische Noordse Buurt; het dorp dat zit te wachten op nieuwe initiatieven om de omgeving te verrijken. Maar niet iedereen blijkt even enthousiast te zijn over de komst van visvijver 'Ons Stekkie'.

Tientallen jaren lang hebben Sam en Leen gewerkt met laminaat en parketvloeren. Wat niet bevorderlijk is voor je knieën en rug. Sam kreeg vijf jaar geleden het nieuws, dat hij op zoek moest naar ander werk. En hij besloot, dat dit de juiste gelegenheid was om van zijn passie een bedrijf te maken. ,,Leen en ik vissen veel; in vijvers, maar ook op zee. Dat is heerlijk ontspannend; lekker je hoofd leegmaken en uren naar een dobber staren.'' In het zuiden en oosten van Nederland zijn er enorm veel visvijvers, maar hier in het westen is het bijna onmogelijk om een hengel uit te slaan in zo'n goed onderhouden plas water. Met een enorm grote kans om daadwerkelijk vis te vangen.

En zo ontstond de idee om zelf een visvijver te creëren. Of, om precies te zijn, vijf visvijvers vol met forellen, steur en meervallen. De beide echtparen zijn er van overtuigd, dat ze een gat in de markt hebben gevonden. ,,Je kunt hier komen vissen met vrienden, of een vader met zijn kleinzoon. Er komt een steiger voor minder validen en we hopen, dat we met vrijwilligers ook mensen uit een verzorgingstehuis hier kunnen laten komen.'' Voor iedere bezoeker aan Ons Stekkie wordt ter plekke vis uitgezet. Als je wat vangt, kun je deze terugzetten, mee naar huis nemen of ter plekke laten roken. Onder het genot van een versnapering in het geplande horecagebouwtje. Om er voor te zorgen, dat de omwonenden geen last krijgen van bezoekers, wordt een ligusterhaag geplant.

Zorgen

De buurtbewoners blijken echter niet enthousiast te zijn over de komst van Ons Stekkie. Jord Koppejan laat namens Dorpsraad De Koet weten: ,,We hebben hier in de regio heel veel water, waar gevist mag worden. Wat is de meerwaarde van zo'n visvijver? De gemeente heeft indertijd de bewoners beloofd, dat hier natuur zou komen. En daarmee verwachten de omwonenden geen visvijver.'' Leen reageert: ,,In de Nieuwkoopse Plassen mag je bijna niet vissen; dat is allemaal natuurgebied. De rest van de viswateren wordt leeg gestroopt: je hebt bijna geen kans om een grote vis te vangen.''

De buurt ziet liever, dat er geen visvijver, maar een wandelroute komt, met een natuurspeeltuin en een uitkijkplek over de Noordse Buurt. Roza de Jong is voorzitter van de werkgroep onder de dorpsraad. ,,In 2006 heeft de gemeente afspraken gemaakt met bewoners over de verkoop van grond. De kassen verdwijnen en daarom mochten elders woningen gebouwd worden. De omwonenden is een natuurrijke omgeving beloofd. Maar deze visvijver trekt verkeer aan en we zijn bang voor moerasvorming, stankoverlast en geluid van de waterpompen. Als de visvijver er toch moet komen, dan alleen niet in de Noordse Buurt.''

De visvijverinitiatiefnemers vinden het jammer, dat er zoveel weerstand is bij omwonenden. Annemarie: ,,We rekenen op enkele tientallen mensen per dag en realiseren hiervoor genoeg parkeerplaatsen. Het water blijft in de vijvers en de onderwaterpompen maken geen geluid. De mensen die naar de visvijver komen, willen hier rust hebben. Het zou een mooie aanvulling kunnen zijn voor de Noordse Buurt.'' Sam stelt overtuigd: ,,Als die visvijver er eenmaal is en de buurtbewoners komen kijken, dan zullen ze zeggen, dat het toch wel leuk is.'' De gemeenteraad bepaalt in december of de bestemming van het gebied gewijzigd mag worden. De beide echtparen hopen in de loop van 2019 visvijver 'Ons Stekkie' officieel te openen.

Investeerders gezocht


Noordse Buurt – Wethouder Guus Elkhuizen roept de hulp in van grote organisaties om het voormalige tuinbouwgebied in de Noordse Buurt op te knappen. Enkele jaren geleden kregen inwoners en ondernemers de kans, om hier voor plannen in te dienen. Maar daar is nu alleen nog een plan van over voor de komst van een visvijver. En dat plan leidt nog tot veel protesten van omwonenden ook.

Elkhuizen gaf woensdagavond tijdens een raadsvergadering aan, dat hij in de Noordse Buurt graag iets nieuws wil zien. ,,We hebben grote organisaties als de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap en Staatsbosbeheer gepolst om te vragen, of ze mee willen investeren in dit gebied. Bijvoorbeeld om het een ecologische verbindingszone te maken of te gebruiken voor waterberging dan wel het ondersteunen van ambities om bodemdaling tegen te gaan.'' Volgens de wethouder worden hiervoor afspraken gemaakt en moet voor het eind van dit jaar bekend worden, of er iets concreets uit die gesprekken is gekomen.

Het zomaar braak laten liggen van de grond, of daar eenvoudige natuurvriendelijke elementen als een bijenhotel of een groentetuin voor kinderen plaatsen, blijkt geen optie te zijn. Volgens de wethouder zijn er in het verleden kosten gemaakt en dat geld moet terugverdiend worden.

Tijdelijke supermarkt achter Intratuin


Raad heeft gekozen 

Ter Aar – De gemeenteraad besloot donderdagavond, dat een Vomar-supermarkt voor een periode van ongeveer vijf jaar achter de Intratuin mag komen. Daarna moet de Vomar verhuizen naar de plek, waar nu nog sport- en horecacomplex De Vlinder staat. De gemeente geeft daarnaast Hoorne Vastgoed de mogelijkheid om woningen te bouwen op de Vlinderlocatie én achter de Intratuin, zodra de Vomar-supermarkt daar weer weg is.

Wel roepen de politici de nieuwkomers op, om met de lokale ondernemers in gesprek te gaan over een alternatief plan. Waarbij de Vomar direct in het centrum komt en het winkelcentrum in Ter Aar op en bij het Lindenplein ontwikkeld wordt. En er op de Vlinderlocatie een restaurant met huizen daarbovenop verschijnt. Als hierover op 1 december een akkoord is, zou er toch nog geen supermarkt achter de Intratuin te hoeven komen. D66 riep op, twee maanden te wachten met het nemen van een besluit, tot hier duidelijkheid over is.

Het ging er stevig aan toe tijdens de politieke discussies. Over de komst van een tijdelijke supermarkt riep fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) de collegepartijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop toe: ,,Hoeveel noodkreten zijn nodig om de raadsleden te overtuigen dat op deze manier een ontwrichtende situatie wordt gecreëerd voor Ter Aar?! Op de bestuurstafel van Vomar en Hoorne zetten ze lachend nieuwe vlaggetjes op de kaart. Dankzij hun succesvolle kolonisatiestrategie.''

Maar Lizet Keijzers (SBN) vond, dat de gemeenteraad eigenlijk niet anders kan, dan er voor te zorgen dat over een vijftal jaren de Vomar zich vestigt in het centrum van Ter Aar. Het laten aankomen op een rechtszaak is voor de coalitiepartijen geen optie. ,,Als we die procedure winnen, gaat het ons onwaarschijnlijk veel geld kosten, waarvoor we mooie dingen hadden kunnen doen. Verliezen we de procedure, dan komt de Vomar permanent achter de Intratuin.'' Volgens Keijzers wordt met de uiteindelijke verplaatsing van de Vomar naar het centrum ,,gebouwd aan de toekomst van het winkelcentrum van Ter Aar.''

De SGP/ChristenUnie deed ook een oproep om nu helemaal geen besluit te nemen en opnieuw naar de onderhandelingstafel te gaan. Elias van Belzen: We moeten niet direct op de knieën gaan onder dreiging van een juridisch traject.'' Maar dat was aan dovemansoren gericht. Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop): ,,Wettelijk gezien heeft Vomar als vrije ondernemer het recht zich in Ter Aar te vestigen. We kunnen er voor zorgen, dat er geen twee verschillende winkelcentra in Ter Aar ontstaan.'' Kees Egberts (CDA) concludeerde: ,,Dit voorstel; dat is niet het optimale scenario, maar het maximaal haalbare.''

Wethouder Antoinette Ingwersen liet weten, dat donderdag een besluit genomen moest worden, omdat anders achter de Intratuin de heipalen voor een supermarkt de grond in gaan. Bij het ter perse gaan van de krant had de gemeenteraad nog niet gestemd over dit onderwerp.

Algemeen Directeur Aart van Haren liet namens Vomar weten: ,,Als de raad niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met de tijdelijke supermarkt, dan gaan morgen de heipalen de grond in.'' De gemeenteraad kwam na een schorsing met het voorstel, om inderdaad een tijdelijke Vomar-supermarkt achter de Intratuin toe te staan. Die supermarkt mag op 1 april 2019 open gaan. Bovendien krijgt Hoorne Vastgoed de kans om woningen te ontwikkelen op die locatie, als de Vomar supermarkt verplaatst wordt naar de Vlinderlocatie. Op die Vlinderlocatie komen ook circa 18 appartementen en horeca. 

Daarnaast gaat het college van burgemeester en wethouders zich actief bemoeien met het voorstel van de ondernemers van Ter Aar. Om zo de kans te vergroten, dat Hoorne Vastgoed en de ondernemers uiterlijk 1 december 2018 met een plan kunnen komen, om de Vomar supermarkt uiteindelijk in het huidige winkelcentrum van Ter Aar te krijgen. Het voorstel werd door bijna de hele raad aangenomen, met uitzondering van de VVD-raadsleden. Na afloop was Van Haren tevreden: ,,Wat ons betreft kijken we serieus naar de voorstellen van de ondernemers van Ter Aar. Maar die tijdelijke supermarkt gaat op 1 april 2019 open. Het gaat namelijk zeker niet lukken, om dan een supermarkt in het winkelcentrum van Ter Aar te hebben.''

Winkelcentrumplan 'Wanhoopspoging'


Rond Vlinderlocatie

Ter Aar – Op een zonnige woensdagmiddag zijn de plannen van de winkeliers om het winkelcentrum te verplaatsen richting de Vlinderlocatie het nieuws van de dag. Op de markt komen inwoners bij elkaar om over de laatste ontwikkelingen te praten.

Gisteren kwam het AD met het nieuws, dat ondernemers een winkelcentrum van zo'n 7.000 m2 rondom de nieuwe Vlinderlocatie willen realiseren. Remy Verkeij vindt deze ondernemersplannen ,,een wanhoopspoging''. Maar hij heeft er wel begrip voor: ,,Waarschijnlijk doen ze dit, omdat er door de politiek niet naar hen geluisterd is. Als je op geen enkele manier de politiek kunt bewegen, dan moet het misschien maar met zo'n plan. Zeker als je denkt, dat de komst van een supermarkt achter de Intratuin een ramp voor jouw zaak is.''

Maar van Nel Haassink mag er best een supermarkt achter de Intratuin komen. ,,Ik vind dat niet erg. Ik woon daar toch in de buurt en als ik in de zomer naar de winkels in Ter Aar ga, staat de brug altijd open op de heen- en terugweg. Als ik een keer haast heb, ga ik net zo lief naar de supermarkt bij mij in de buurt.'' Wat haar betreft, mag die Vomar-supermarkt daar dan ook permanent blijven. Remco Spek is het hier pertinent niet mee eens. ,,Een derde supermarkt is een bedreiging voor de huidige winkels. Je hebt hier nu al leegloop.''

Maar Denise van der Horst vindt een extra supermarkt prima. ,,Als er behoefte aan is; dat heet marktwerking.'' Wel zou ze het jammer vinden, dat zo'n nieuwe kaper op de kust zorgt voor leegstand in het huidige centrum van Ter Aar. Over de plannen van de ondernemers is Van der Horst positief: ,,Ik kan het heel goed begrijpen, dat je de kant van de Vlinder op gaat.'' Een inwoonster komt net aanlopen en geeft haar mening: ,,Als dit plan tot gevolg heeft, dat er een schadeclaim van een paar miljoen euro naar de gemeente gaat, is dat niet zo verstandig van de ondernemers. Dat kost de gemeente dan teveel geld.''

Terwijl Mike van Es wat fruit bestelt, reageert hij op die opmerking over de miljoenenclaim. ,,Dat is inderdaad een risico. De gemeente heeft haar eigen gat gegraven. Eerst geven ze toestemming voor de komst van detailhandel, dan is de grond verkocht en wil de gemeente op haar toestemming terugkomen. Ze proberen hun eigen fout goed te maken.'' De plannen van de ondernemers voor het realiseren van een winkelcentrum rondom de Vlinderlocatie krijgt de steun van Van Es. ,,Het is alleen maar goed, dat ze het winkelcentrum groter maken. Het Vosholplein is helemaal stil geworden en nu hebben we alleen nog maar het Lindenplein over.''

Winkeliers bedenken noodplan


Om komst supermarkt achter de Intratuin te voorkomen

Ter Aar – De dreigende komst van een Vomar supermarkt achter de Intratuin heeft er voor gezorgd, dat alle ondernemers in het centrum de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Voorlopig althans. Dinsdagavond riepen deze ondernemers de gemeenteraadsleden op, om geen cadeautjes weg te geven aan Vomar en projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed. En dat ze morgenavond het collegevoorstel afwijzen om een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin toe te staan, waarna over vijf jaar die Vomarsupermarkt op de Vlinderlocatie kan komen. Als het aan de winkeliers ligt, laat de gemeente het aankomen op een rechtszaak.

De ondernemers hebben in drie weken tijd een plan uit de grond gestampt om het winkelcentrum binnen enkele jaren grondig aan te passen. Rondom de Vlinder is de grond in bezit van vier families. Op dat gebied van een kleine 7.000 m2 kan binnen twee jaar een supermarkt komen, maar mogelijk ook een Action en voor 1.000 m2 aan verswinkels. De die vier families hebben laten weten in principe mee te willen werken aan dit plan, al is nog niet duidelijk hoeveel dat allemaal gaat kosten.

Groentenboer Rob Vaneman trad op als woordvoerder van de ondernemers. Hij vergeleek de Vomar en Hoorne Vastgoed met een ,,mooi rupsje dat is binnengekomen. Ze beginnen met een voorgerechtje; een noodwinkel voor vijf jaar achter de Intratuin. Daarna gaan ze de Vlinderlocatie ontwikkelen om vervolgens het Lindenplein over te nemen.'' Als de gemeenteraad het collegevoorstel overneemt, dan zou de onderhandelingspositie voor het uitvoeren van dit Vlinderplan heel slecht zijn. Vaneman wil namelijk met Vomar in gesprek, om deze projectontwikkelaar te betrekken bij de plannen voor het verplaatsen van het winkelcentrum rondom de Vlinderlocatie.

Is de komst van een supermarkt achter de Intratuin echt de doodsteek voor de versspecialisten aan het Lindeplein? Optometrist Jeroen Valentijn denkt van wel. ,,De kleinere ondernemers zullen sluiten of wegtrekken en dat gaat mij ook klanten kosten. Iedere ondernemer heeft al een schadeclaim ingediend bij de gemeente.''

,,Je wilt een betrouwbare pontverbinding''


[KAAG] In een exclusief interview geeft wethouder Yvonne Peters openheid van zaken over de hele aanbesteding van het pontje naar Kaageiland. Het klopt, dat de gemeente over een paar maanden ruim 600.000 euro moet overmaken aan de gebroeders Hoogenboom, eigenaren van de huidige pontmaatschappij Pronto. En de gemeente blijft de komende jaren de mogelijkheid houden om een brug naar Kaageiland aan te leggen.

Over die zes ton laat Peters weten: ,,We hebben een heel lang lopend contact met Hoogenboom. In 2000 is de afspraak gemaakt, dat er ooit een keer een pont gekocht moet worden. De gebroeders Hoogenboom kregen 175.000 euro per jaar en van dat geld heeft de gemeente ieder jaar 34.000 euro afgehouden en opzij gelegd. Dat bedrag, inmiddels 612.000 euro, kunnen we elk moment uitkeren na afloop van het huidige contract.''

Het definitieve contract met ODV Maritiem BV moet nog ondertekend worden, maar nu al is duidelijk, dat dit niet zomaar voor de volledige twintig jaar zal zijn. Peters: ,,Het contract is voor 10 jaar, met een verlenging van nog eens tien jaar. De eerste twee jaar werken we met een open begroting. Na die twee jaar komt er nog een 'go no go' moment. We kunnen na twee jaar, tien jaar of twintig jaar van dit contract af.'' Deze flexibiliteit is belangrijk, vooral ook omdat enkele maanden geleden de gemeenteraad bepaald had, dat de veerstoepen voor de pont in zo'n mate hersteld moeten worden, dat ze in ieder geval tien jaar meegaan. Zo blijft de mogelijkheid bestaan, dat er over tien jaar alsnog een brug verschijnt naar Kaageiland.

Veel ophef ontstond bij de inwoners van Kaageiland, dat de gemeente een nieuwe aanbesteding uitschreef. ,,Waarom zou je de pontbeheerder veranderen, als alles al 36 jaar goed gaat?'', zo was de gedachtegang. Peters: ,,Een overheid kan niet zomaar onderhands contracten met een waarde van meer dan een miljoen euro gunnen. Dit soort aanbestedingen zijn juist bedoeld, om er voor te zorgen, dat een wethouder niet opeens een dakkapel op het dak kan hebben. Die aanbesteding doen we, om iedereen een eerlijke kans te geven om zo'n contract met overheidsgeld te halen. Ik doe het niet omdat ik het zelf zo leuk vind. Die aanbestedingsregels zijn er eenmaal om willekeur tegen te gaan en transparantie te bevorderen.'' Voor alle duidelijkheid laat Peters weten: ,,Ik vind dat Ponto al 36 jaar een prima dienstverlening levert. De aanbesteding is geen kritiek op Ponto. Ze hebben 36 jaar lang het contract gehad en naar eer en geweten geleverd.''

De laatste jaren is de relatie tussen de gebroeders Hoogenboom en de gemeente flink bekoeld. Tijdens en na gesprekken met gemeentelijk medewerkers liepen de gemoederen soms hoog op. Dat had soms beter opgepakt kunnen worden door de gemeente, beaamt de wethouder. ,,Je kiest nooit bewust voor een escalatie. Ik heb deze portefeuille een aantal maanden. We hebben gekeken naar de contactmomenten en wat er besproken is. Dan zie ik, dat het heel moeilijk is voor de overheid om ook de taal van een ondernemer te spreken. We hebben het over regels, verantwoording en aanbestedingen. De ondernemer heeft het over initiatief nemen en geld verdienen. Het is niet zo, dat wij alles goed hebben gedaan en zij alles fout. We hadden beter kunnen uitleggen dat transparantie belangrijk is. We hebben daar elkaar soms gewoon niet begrepen. Dat is niet goed geweest en heeft de relatie geen goed gedaan. We moeten ons aantrekken, als we zaken doen met een bedrijf.'' Volgens Peters is de ergste kou nu uit de lucht: ,,Ik heb twee keer met de heren Hoogenboom gesproken. Ik vond het prettige gesprekken. Ik hoop dat onze relatie zodanig is, dat we allebei vinden dat we samen naar een goed einde moeten toewerken. En we hopen dat ze met ODV Maritiem in gesprek kunnen gaan over het overdragen van personeel. Wellicht wil Ponto ook het onderhoud voor ODV uitvoeren.''

ODV Maritiem krijgt de huidige ponten in bruikleen; dat is onderdeel van de aanbesteding. Is dat wel eerlijk? De wethouder: ,,Als je een aanbesteding doet, wil je zoveel mogelijk partijen de kans geven om mee te doen. En dat is niet zo, als ze eerst anderhalf miljoen euro moeten investeren in nieuwe ponten. We hoorden geluiden, dat er een groep mensen van Kaag zou zijn, die wellicht zelf die exploitaite wilden doen en hiervoor een bedrijfje wilden oprichten. Dat initiatief wilden we niet frustreren, door eerst die eis van anderhalf miljoen euro op te leggen. De pont is van ons; het is het middel om van a naar b te gaan. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk om mensen van a naar b te laten komen.''

Uiteindelijk schreef alleen ODV Maritiem zich in voor de aanbesteding. Peters: ,,Als je kans wilt maken, moet je inschrijven bij zo'n aanbesteding. Als ODV aan het programma van eisen voldoet, gaan zij vanaf 1 januari 2019 het vervoer naar Kaageiland verzorgen.'' De prijzen zullen niet extreem wijzigen, aldus de wethouder. ,,Inwoners, die in een huis wonen op Kaag, betalen 26 euro per jaar aan een vignet per voertuig. Het is niet zo, dat de nieuwe contractant andere prijzen zal berekenen.''

Peters besluit: ,,We zijn met elkaar blij, wat Hoogenboom de afgelopen 36 jaar heeft gedaan en we willen het op een goede manier afronden. We hopen dat we met Hoogenboom samen een goede start kunnen geven aan ODV Maritiem. Uiteindelijk wil je een stabiele, goede betrouwbare pontverbinding tegen acceptabele maatschappelijke kosten.''

,,Raadslid geen voorzitter''


[KAAG EN BRAASSEM] Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) wil liever niet, dat gemeenteraadsleden ook actief zijn als voorzitter tijdens politieke vergaderingen. Maandag 22 oktober vroeg hij zich hardop af: ,,Waarom zouden we nog voorzitters kiezen uit de leden van de verschillende politieke partijen? Het is zonde, dat we geen gebruik van hun kennis kunnen maken. Beter zou het zijn om het voorzitterschap door een griffiemedewerker te laten doen.''

Van der Star gaat dit onderwerp bespreken in het presidium. Van SVKB zal hij echter geen steun krijgen. ,,Het is goed om ook aan de andere kant van de tafel te zitten en het politieke werk zo op een andere manier mee te maken,'' aldus raadslid Roland van Beurden. Zijn collega Hilde Bax liet weten, dat een raadslid die als voorzitter optreedt haar of zijn kennis voorafgaand aan de vergadering zoveel mogelijk overdraagt aan de mede-fractiegenoten. ,,Het is ook een vorm van betrokkenheid, dat iemand uit de raad voorzit'', aldus Bax.

Geen dwang uitkeringsgerechtigden


[KAAG EN BRAASSEM] Volgens het gemeentebestuur leidt het ,,dwingen van ongemotiveerde bijstandsgerechtigden om bepaalde werkzaamheden te aanvaarden bij de werkgever tot problemen (financieel risico op uitval en ziekteverzuim). Dus is dwang volgens de gemeente geen optie. De VVD wil hiervan weten: ,,Betekent dit, dat wanneer mensen ongemotiveerd zijn, van hen niet verwacht wordt dat zij zich inspannen om een baan te vinden?''

In een reactie laat het gemeentebestuur weten, dat de uitkering ,,echt het bestaansminimum is, zeker gezien hun plek op de participatieladder.'' Raadslid Conny Punt (D66) liet maandag 22 oktober weten, dat ze het gemeentelijke beleid steunt. En dat werkweigerende bijstandsgerechtigden niet gekort moeten worden op hun uitkering. ,,Dan ga je de problemen van die gezinnen vergroten. Je trekt ze de armoede in, los van de stress waarmee het gepaard gaat.'''Volgens Punt helpt het beter, om met deze mensen ,,te praten en op een andere manier motiveren om aan het werk te komen.''

Ophef over kosten ICT


[KAAG EN BRAASSEM] Het nieuws, dat de ICT-kosten de komende jaren met 390.000 euro zullen stijgen, is als een bom ingeslagen in de politiek. Meerdere politieke partijen hebben aangekondigd hierover kritische vragen te stellen. Dat bleek maandag 22 oktober tijdens de fractievergaderingen.

In 2016 stemde een raadsmeerderheid er mee in, dat de gemeente Kaag en Braassem al haar ICT-activiteiten over zou dragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) verwees naar uitspraken van het vorige college. ,,De wethouder heeft gezegd, dat 1,8 miljoen euro aan uitgaven voor ICT het maximum was.'' Dat de gemeente Kaag en Braassem de komende jaren toch 390.000 euro moet bijlappen, verbaast Wesselman: ,,Hoe kan het dat er nu meer geld bij moet? Ik kan dit niet uitleggen.''

SVKB-fractievoorzitter Ger van Emmerik was ook niet blij. ,,We hebben altijd gewaarschuwd dat we bang zijn voor een overschrijding. Dat blijkt nu te zijn.'' Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) wil er voor zorgen, dat de extra ICT-kosten niet hun weerslag vinden op de kroonjuwelen van D66: ,,Dit mag niet ten koste gaan van investeringen in IKC en in groen.''

Fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) vindt het ,,zorgelijk dat het budget de komende jaren substantieel toeneemt. Terwijl juist een taakstellend budget van 1,8 miljoen euro is vastgesteld.'' Omdat Kaag en Braassem sinds die tijd geen aanvullende ICT-wensen heeft geuit, is het CDA kritisch over die extra 390.000 euro. Doze: ,,Aangezien iedere euro maar één keer uitgegeven kan worden, zullen bijdragen (aan de ICT, JD) er voor zorgen dat andere ambities niet gerealiseerd kunnen worden.''

Straver terug in raad


[KAAG EN BRAASSEM] Vanwege haar zwangerschap besloot Kelly Straver voor de zomervakantie om haar functie als gemeenteraadslid tijdelijk neer te leggen. Nu haar gezin is uitgebreid, maakt ze zich klaar om weer toe te treden als raadslid. Straver neemt dan weer de plaats in van Martin Wesselman, die haar de afgelopen maanden heeft vervangen. ,,Ik denk er zelf over, om half november weer te beginnen'', kondigde Straver maandag 22 oktober aan.

Zwembad in gesprek met gebruikers


[KAAG EN BRAASSEM] Een noodkreet in het Witte Weekblad over de aangepaste tijden van zwembad De Tweesprong, waarop senioren baantjes kunnen zwemmen, heeft het gemeentebestuur bereikt. Het college van burgemeester en wethouders heeft gezorgd voor een gesprek tussen het zwembadbestuur en een aantal zwemmers. Dat maakte wethouder Petra van der Wereld maandag 22 oktober bekend.

,,De directie van het zwembad en inwoners hebben afspraken gemaakt om dingen te verbeteren'', zo liet Van der Wereld weten. De reden, dat het zwembadbestuur andere tijden had ingevoerd voor de verschillende soorten aan zwemrecreatie (doelgroepzwemmen, baantjeszwemmen, vrijzwemmen), komt onder meer door de invoering van continuroosters op scholen. ,,Hierdoor zijn de schooltijden veranderd en kunnen de scholen eerder beginnen met zwemlessen. Dat geeft druk op andere onderdelen.'' De wethouder gaf aan, dat het besluit om zwemtijden te veranderen bij het zwembadbestuur ligt. ,,Als college en als raad gaan we er niet over. We hebben de signaalfunctie opgepakt, door het aangaan met gesprekken. We hopen dat ze er uit komen.''

Blauwe zone ingevoerd


[ROELOFARENDSVEEN] Binnenkort mogen mensen nog maximaal twee uur parkeren op het Noordplein en het nieuwe plein in de wijk De Oevers, dat nog in ontwikkeling is. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen, op verzoek van winkeliers en vastgoedeigenaren.

Winkeliers hebben aangegeven dat de blauwe zone in werking moet zijn, van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00. Als de winkels dicht zijn, op de zondagen, dan mogen mensen van winkeliersvereniging RAAK wel vrij parkeren. De gemeente steunt dit verzoek en gaat blauwe strepen schilderen. Door het instellen van zo'n blauwe zone wordt langparkeren tegengegaan en vindt er een betere bezetting plaats van de parkeercapaciteit in het centrumgebied, zo is de gedachte.

Maar waarom gaat de gemeente mee in dit verzoek? Zijn het niet juist de medewerkers van de winkeliers zelf, die parkeerplaatsen bezet houden? Zouden de winkeliers er niet eerst voor moeten zorgen, dat hun eigen personeel alleen maar op de fiets komt? Dat blijkt uitgezocht te zijn, zo laat een woordvoerder weten. ,,Het grootste deel van het personeel komt op de fiets en voor personeel dat wel met de auto komt is de afspraak dat de auto zo ver mogelijk van het centrum wordt geplaatst.''

Wethouder Petra van der Wereld, denkt niet dat er sprake zal zijn van een waterbedeffect; dat veel mensen hun auto net buiten de blauwe zone gaan parkeren, zodat hun voertuig daar dan de hele dag kan staan. Vooralsnog blijft de blauwe zone een 'papieren tijger', want de gemeente gaat geen boetes opleggen aan mensen die hun auto daar langer dan twee uur geparkeerd hebben. Van der Wereld: ,,Er zijn nu nog geen sancties in de vorm van een boete. Wel leggen boa's briefjes op de voorruiten van auto's, met de mededeling dat de tijd verlopen is. Mochten omwonenden overlast krijgen, dan gaan we dit heroverwegen.'' Volgens de wethouder is dit besluit geen voorbode van de invoering van een blauwe zone in andere dorpen. ,,Daar speelt deze problematiek ook niet.''

Boetes voor afvaldumping


[KAAG EN BRAASSEM] Gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa's) hebben allerlei zakken met rondslingerend huisvuil meegenomen en zijn door de inhoud gegaan. Hierbij hebben ze zeven verschillende adressen ontdekt op bijvoorbeeld enveloppen, waaruit zou blijken dat die gedumpte afvalzakken van de betreffende huishoudens afkomstig zijn. De betreffende personen krijgen in ieder geval een boete opgelegd door de gemeente, zo maakt wethouder Petra van der Wereld bekend.

Op 8 oktober haalden de boa's verkeerd aangeboden huisvuil op. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden verhaald op de overtreders. De wethouder kent geen genade aangaande afvaldumpers. Op de vraag, of het toegenomen zwerfafval niet juist komt, doordat de gemeente een nieuw afvalophaalsysteem heeft ingevoerd, reageert zij ontkennend. ,,Het is te gemakkelijk om te zeggen, dat dit door de gemeente komt. Waarom kan een goot deel het wel netjes doen en een paar verdommen het en doen het niet?! Je bent in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor je rotzooi en de zorg dat je het goed afvoert. We leven hier in een gemeente, waarbij we kunnen verwachten dat mensen het afval in de container doet en niet er naast.''

Er zijn ook zakken gevonden met huisvuil, waar geen adresstickers in zaten. Van der Wereld hekelt deze overtreders: ,,Als adresgegevens verwijderd zijn van enveloppen van bol.com, dan weet je toch dat je niet goed bezig bent?! Je bent in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor je rotzooi en zorg dat je het goed afvoert.'' De opgelegde boetes bedragen 90 euro. Hiertegen kan wel bezwaar worden gemaakt.

Column


AVG

Kun je als fotograaf je werk doen bij informatieavonden, als er mensen voor je camera gaan staan en zeggen: 'Ik wil niet op de foto!'? Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk; dan was je reactie; 'Dan moet je aan de kant gaan'. Maar in mei werd de AVG van kracht en de nobele gedachte achter de AVG is, dat iedereen recht heeft op zijn of haar privacy.

Tenminste, waar het gaat om opnames door medemensen en bedrijven. We weten natuurlijk allemaal, dat onze gedragingen online, op de weg en via de telefoon worden gevolgd. Noem een paar keer enkele woorden in een telefoongesprek, zoals 'Aanslag, plannen, IS of Inshala' en voor je het weet worden je gesprekken een tijdje afgeluisterd. Gegevensbestanden worden gekoppeld; uiteraard alleen maar voor onze veiligheid.

Noem me naïef, maar ik dacht dat het nog wel mee zou vallen met de uitvoering van die AVG. Totdat ik onlangs bij een informatiebijeenkomst was in Leimuiden. Er zijn plannen voor de realisatie van tientallen vakantiewoningen en omwonenden zijn ongerust dat dit ten koste gaat van hun rust. Ik luisterde, maakte foto's en filmopnames met de mobiel. Plotseling lieten drie mensen van de circa 50 personen weten, dat ze niet gefilmd willen worden.

Ik heb er voor gekozen, om die filmopnames niet op YouTube te zetten en geen foto te plaatsen bij het betreffende artikel. Maar het voelde niet goed. Ik zal u uitleggen, waarom. Door die foto- en filmklagers wordt de journalistiek belemmerd in het doorgeven van nieuws. Als iedereen gaat lopen zeuren, dat er geen foto's of video-opnames gemaakt mogen worden, kunnen informatiebijeenkomst niet meer bezocht worden door de filmende pers. En zo wordt de rest van de inwoners – tenminste, degenen die niet het Witte Weekblad lezen – de mogelijkheid onthouden om te weten, wat er gebeurd is.

Uiteindelijk zal dit ook nadelig zijn, voor de mensen die aangeven, dat ze niet op de foto/film willen. Want ook zij zullen minder goed op de hoogte gesteld kunnen worden, van wat er in hun omgeving speelt. Zullen we, waarde columnlezer, vanaf nu dan weer pre-AVG doen? En als er een foto gemaakt wordt en je wilt het niet, ga dan achter de man/vrouw met de camera staan. Zonder met veel misbaar te roepen, dat je niet vereeuwigd wilt worden.

Dorpskerkconcerten voor muziekliefhebbers


[LEIMUIDEN] Het eerste van vier Dorpskerkconcerten wordt gehouden op 11 november, vanaf 13:00 uur. Die zondag combineren het Ensemble Mescolare en Martijn Boom op Marimba hun muzikale kwaliteiten.

Het Ensemble Mescolare bestaat uit vier jonge musici. Ilse Bies en Stephanie Franken bespelen de saxofoon en Junior Huigen en Jesse van der Ham de trombone,. Zij hebben het mengen (mescolare in het Italiaans) van de klanken van sax en trombone en verschillende muziekstijlen tot een hogere kunst verheven. Martijn Boom, student aan het Conservatorium, bespeelt een prachtige Adams Alpha marimba. Hij was finalist bij het Prinses Christina Concours.

Volgend jaar zijn er nog twee Dorpskerkconcerten in de Dorpskerk. Op 27 januari treedt huisgitaris Martin Boek samen met Trio En Garde uit Alphen aan den Rijn op. En op zondag 24 maart kan het publiek genieten van pianiste Oksana Polman die optreedt samen met violiste Anne van Eck. Alle concerten beginnen om 13:00. Vanaf 12:30 staat er koffie klaar. Kaarten zijn drie weken van tevoren verkrijgbaar bij de Gemakswinkel in Leimuiden. Voor meer informatie: www.dorpskerkconcerten.nl.

Gesponsorde zonnepanelen


Op dak gemeentehuis

[ROELOFARENDSVEEN] Twintig inwoners zijn 'eigenaar' geworden van in totaal 248 zonnepanelen op het gemeentehuis. Deze mensen werken mee aan de Post Code Roos regeling, die door KBenergie is opgezet.
Mede-initiatiefnemer Job Grovenstein is blij met dit eerste succesvolle project. Hij noemt het een 'mijlpaal' en stelt: ,,Het bestuur gaat nu aan de slag met het geven van de opdracht tot levering en plaatsing van de zonnepanelen. Wij verwachten dat het project 'Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis' nog dit jaar operationeel is.'' De opgewekte elektriciteit zou voldoende moeten zijn om het stroomgebruik van twintig huishoudens te compenseren. De gemeente heeft het dak gratis beschikbaar gesteld, zodat dit project opgezet kon worden.

Leerlingen zorgen voor vlinderidylle


,,Zonder bijen geen aardbeien''

[ROELOFARENDSVEEN] Als in alle bermen van Nederland bloemrijke zaden gezaaid worden, dan kunnen vlinders en bijen genieten van een extra nectargebied, dat zo groot is als de Veluwe. De gemeente heeft een klein stapje gezet richting deze ambitie; woensdag 17 oktober zorgden leerlingen van groep 6 van basisschool De Roelevaer er voor, dat de berm langs de Braassemdreef verrijkt werd met zaad voor bloemrijke planten. Vanaf volgend jaar kunnen passerende automobilisten genieten van een heuse 'Vlinderidylle'.

Al het zaad van inheemse bloemen als Margriet en Knoopskruid was al verwerkt in een grote hoeveelheid zand, dat door de kinderen verspreid kon worden. Kars Veling, van de Vlinderstichting, informeerde de leerlingen over de noodzaak van bloemrijke bermen. ,,Dit wordt een prettige plek voor bijen en vlinders en waar ook mensen van kunnen genieten. Bijen en vlinders kunnen zich voortplanten, maar je kunt hier ook bloemen gaan plukken. Er moeten zoveel bloemen zijn, dat dit plukken geen enkel probleem is.''

Voor de gemeente Kaag en Braassem zet groenbeheerder Jasper Klomp zich volop in voor kleurrijke bermen. Het liefst ziet hij, dat de bermen volgend jaar onderhouden worden door een schaapsherder. ,,Poten van de schapen maken kleine indrukken in het land; de boel gaat hierdoor open. En die schapen nemen ook zaadjes mee, die hier niet staan. Dit zorgt voor een nog grotere biodiversiteit.''

De leerlingen stonden te popelen om het zaad uit te strooien en wethouder Yvonne Peters was blij met deze hulp. ,,Ik kan al dat zaaien niet in mijn eentje. Bijen en vlinders zorgen er voor dat we eten kunnen verbouwen. Zonder bijen geen aardbeien. We gaan de bijen en vlinders helpen en zo helpen we onszelf ook een beetje.'' De kinderen konden aan de slag. In eerste instantie wierpen ze nog een beetje bedeesd het zand met het zaad keurig voor zich uit. Maar binnen een minuut veranderde dat. Overal vloog het zand hoog de lucht in. Hierdoor werd het zaad zeker goed verspreid, dus volgend jaar wordt de berm van de Braassemdreef vast de mooiste van de hele gemeente. Omdat het de afgelopen weken vrij droog is geweest, dansten de wethouder en de leerlingen ook nog een regendans, om zo Pluvius te kunnen verleiden.

Er worden informatieborden geplaatst, met daarop informatie over de reden van deze vlinderidylle. Het filmpje is te zien op het YouTubekanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=bkG4Fnu9kWE&t=13s.

Minder uitkeringen


[KAAG EN BRAASSEM] Het schiet nog niet op met de gemeentelijke ambitie om mensen te 'reïntegreren' naar werk. Dat blijkt uit de 'Monitor sociaal domein' die vorige week openbaar werd gemaakt. De MAG-partners, Driemaster, Tom in de buurt, GO! voor jeugd, Kernteam en Rijnvicus/Serviceplein, maken ieder halfjaar hun resultaten bekend.

Volgens deze organisaties neemt de zelfredzaamheid van de mensen toe. Dat betekent, dat ze meer dingen zelf moeten doen en hen niet alles aangereikt wordt. Het Serviceplein verwijst regelmatig mensen door naar Tom in de buurt. Deze zogeheten 'inzet-kandidaten' moeten een tegenprestatie leveren voor de hulp die ze gekregen hebben. De hoop was, dat ze door een regelmatig (werk)schema ook weer zelfvoorzienend kunnen worden. Maar van de twaalf 'inzet-kandidaten' is er in het eerste half jaar niemand doorgestroomd.

Toch zijn er lichtpuntjes, zo laat wethouder Petra van der Wereld weten: ,,Het werkt weliswaar minder, dan we gedacht hadden. Maar er zijn nu twee mensen, die een vaste baan hebben. Dus langzamerhand zien we de eerste resultaten.'' Er is meer positief nieuws, want het aantal uitkeringen is in Kaag en Braassem het eerste halfjaar afgenomen naar 327.

Wel blijven er mensen, die vragen om schuldhulpverlening en dat lijkt toe te nemen. Vorig jaar vroegen 33 mensen met problematische schulden zo'n schuldhulpverleningstraject aan. In de eerste zes maanden van dit jaar waren dat al 19 personen. Twaalf van deze aanvragers hebben een bijstandsuitkering en zijn alleenstaand. De vrouwen met schulden zijn relatief jong (onder de 30 jaar) en de mannen zijn over het algemeen wat ouder (45+).

Molenvoet opgeknapt


[WOUBRUGGE] Een lang gekoesterde wens van de Dorpsraad Woubrugge en de Historische vereniging Otto Cornelis van Hemessen komt uit. Een zogeheten 'molenvoet' wordt gerestaureerd; de gemeente geeft hier maximaal 10.000 euro aan uit.

De molenvoet ligt langs een fietspad en heeft uitzicht op de Wijde Aa. In 1986 werd dit achtkantig muurtje opgemetseld en het college van burgemeester en wethouders beschouwt dit muurtje nu als “historiserend”. Omdat dit muurtje op of nabij de fundering van de uit 1761 stammende bovenmolen van de molentweegang staat, die de Oudendijkse Polder in Woubrugge droogmaalde. Als de restauratiewerkzaamheden zijn afgerond, komt daar ook een nieuwe picknickplek bij te staan.

De hoop is, dat deze molenvoet een 'pareltje' wordt als toeristische trekpleister. Als aangename zitplek of zelfs 'Toeristische Overstap Plek' (TOP) voor recreanten om even uit te rusten. De historische vereniging zorgt voor een tekst met informatie over de geschiedenis, dat op een bord bij de molenvoet geplaatst wordt. Andere zaken, die in het kader van dit Parelbudget zijn opgepakt, behelzen: meer bloemrijke bermen en het plaatsen van een stroomafleidende palenrij bij de zwemplek in Rijnsaterwoude, ,,om de gebruikswaarde te verhogen''.

22 oktober 2018

Huilend over de eindstreep


Alphen – Je rent je helemaal in het zweet, moet over bankjes en hekjes klimmen en vindt dat nog leuk ook? ''Ja!''', zeggen Ricardo van de Belt en Marloes Verdiesen; zij verdedigen van 19 tot 21 oktober de Nederlandse eer bij de wereldkampioenschappen obstacle running.

Iedereen heeft wel eens aan obstacle running gedaan; op de basisschool. Alleen heette het toen
apenkooi. Maar obstacle running gaat net een stapje verder. Je hart pompt op volle snelheid, overal om je heen zijn zwetende, hijgende mensen die het parcours proberen af te leggen. Tussen het rennen door, moet je een veertigtal obstakels overwinnen; variërend van een klimhek tot een vijf meter hoge muur. En faal je bij één van die obstakels, dan komt er onherroepelijk een jurylid op je af met een schaar. Om jouw deelnemerspolsbandje door te knippen: voor de doorgewinterde obstacle runner is dat de spreekwoordelijke 'walk of shame'.

Maar er is ook een andere kant aan het obstacle runnen en dat is de volledige vrijheid, die je voelt als je bezig bent. Jij bent baas over je eigen lichaam en het parcours. Niet alleen jouw lichaam wordt getraind, maar ook je hersenen. Bij ieder obstakel moet je namelijk bedenken, wat de beste manier is om die te overwinnen. Verdiesen en Van de Belt zijn inmiddels verslaafd geraakt aan deze sportieve vorm van ontspanning. Verdiesen: ,,We maken gebruik van onze omgeving, zonder dat we het slopen. Je hoeft niet beresterk te zijn voor de obstakels, maar je moet de juiste techniek gebruiken. Ik haalde in een wedstrijd een obstakel niet; de top van een hoge muur. Vervolgens heb ik een week lang geoefend, totdat ik het wel haalde.''

Maar er komt meer bij kijken, stelt Van de Belt: ,,Het mooie aan de sport is, dat je in de buitenlucht bent. En dan niet alleen aan het rennen, maar je traint je hele lichaam. Als je het samen doet, kun je elkaar helpen. Als ik een bepaald obstakel niet red, geeft Marloes mij een kontje. Zo verover je samen de obstakels.''

Modder

Obstacle running is in feite een combinatie van 'Ninja Warrior', freerunning, hardlopen en survivalrunning. ,,Bij het obstacle running kruip je als een militair door de modder, hang je aan de monkey bars (een soort ladder boven je hoofd, red.) zoals bij Ninja Warrior en spring je net als freerunning van de ene naar de andere schuine muur.''

Je hoeft niet ultrasportief te zijn, om te beginnen met obstacle running, zo laten de twee weten. ,,Je moet wel een innerlijke motivatie te hebben om je angst te overwinnen en buiten je comfortzone te gaan.'' Steeds meer kinderen ontdekken de lol van deze sport en dat is te zien aan het aantal deelnemers bij de jaarlijkse Obstacle Run Alphen. Van de Belt snapt waarom: ,,Ze zijn weg van de laptop om buiten een over een sloot of hek te springen, of banden te tillen. Op deze manier gaan kinderen wél heel graag naar buiten om te sporten.''

Verdiesen (21) en Van de Belt (37) doen in het weekend van 19 oktober ook mee aan de wereldkampioenschappen, samen met Aart den Hollander (59) en de pas aan deze sport begonnen
Jesper Rijneker (24). Wie het parcours voltooit, krijgt een medaille. Maar nog veel belangrijker: als je alle obstakels overwint, wordt jouw wedstrijdbandje niet doorgeknipt. Verdiesen: ,,Het wedstrijdbandje behouden is meer waardevol, dan de plak die je krijgt. Voor je zelf wil je niet dat het bandje geknipt wordt. Dat is een walk of shame; je wilt jouw bandje niet opgeven, ook al liggen je handen open. Bij mijn laatste race ging ik trillend van vermoeidheid over de laatste obstakels heen en kwam jankend over de finish.'' Maar de mentale beloning is groot: ,,Het is een euforisch gevoel, als je een obstakel haalt. Zeker als je het daarvoor vijftien keer tevergeefs geprobeerd hebt. Je haalt een overwinning op jezelf en verlegt jouw grenzen.''

Hoe de obstacle runners op 19, 20 en 21 oktober presteren, is te volgen op: www.facebook.com/team4sportNL.

Betonplaten op fietspad


Zevenhoven – Het fietspaddeel 'Rooiedijk' op de Molenweg krijgt een nieuwe bestrating. Het asfalt wordt verwijderd en hiervoor in de plaats komen betonplaten. Dit zorgt voor minder onderhoudskosten, maar volgens wethouder Antoinette Ingwersen blijft het fijn fietsen op die nieuwe ondergrond. ,,Het asfalt is nu heel slecht. Er wordt speciaal materiaal tussen de platen gedaan, waardoor deze met elkaar verbonden zijn en het geheel niet gaat zakken. Racefietsers fietsen daar gewoon overheen. Omdat de Rooiedijk breder wordt, zal het ook veiliger fietsen zijn. De gemeenteraad moet nog met dit collegevoorstel instemmen.

Klinkers in plaat van asfalt


Langeraar – Het asfalt uit de Wassenaerstraat wordt vervangen voor klinkers. Dat is een vurige wens van de Dorpsvereniging 'Rondom de Plassen', waar het college van burgemeester en wethouders gehoor aan geeft. De bewoners van de Wassenaerstraat zelf is nog niet om hun mening gevraagd. Wethouder Antoinette Ingwersen laat weten, dit te willen doen nadat de raad geld opzij heeft gezet voor dit project.

Volgens Ingwersen is het hoogst noodzakelijk, dat er wat gebeurt met deze weg. ,,De Wassenaerstraat is aan vernieuwing toe en de stoepen raken wat verpauperd. Mochten de Wassenaerstraatbewoners het asfalt toch willen behouden, dan zal die wens niet uitkomen. ,,We willen met de bewoners meer praten over de kleinere wensen, zoals wat extra groen of een extra parkeerplek.''

Ondernemers bundelen krachten


Ter Aar – De winkeliers van het Lindenplein in Ter Aar willen een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opzetten. Daarmee worden alle ondernemers op dat plein extra aangeslagen op hun WOZ-belasting. Het geld wordt gebruikt om het plein op te knappen en publiekstrekkende activiteiten op te zetten.

Als er bij de ondernemers draagvlak is voor deze BIZ, wil de gemeente graag ondersteunen bij het heffen van die belasting, zo laat wethouder Antoinette Ingwersen weten. Het totale bedrag, zo'n 18.000 euro wordt daarna overgemaakt naar een vereniging van de ondernemers, die het geld gaat beheren. Deze Vereniging BIZ Winkelcentrum Ter Aar kan dat geld dan bijvoorbeeld gebruiken voor het organiseren van de Sinterklaasintocht of het met bloemen opfleuren van het Lindenplein.

Uit een 'proefpeiling' blijkt, dat 72% van de geïnterviewde ondernemers mee wil doen met zo'n BIZ. Maar een officiële draagvlakmeting moet aantonen, dat er inderdaad voldoende steun is. Als dat het geval is, wordt de BIZ op 1 januari 2019 ingevoerd. Wethouder Ingwersen steunt het initiatief: ,,Het is goed dat ze zich verenigen en dat je zo een club hebt, die zich extra inzet voor de kwaliteit van het winkelcentrum.''

Reliëfribbels en lichtbolreflectoren


Zevenhoven – Het college van burgemeester en wethouders wil de snelheid op de Oude Spoorbaan verlagen naar 60 kilometer per uur. Nu mag daar nog 80 gereden worden, maar dat vindt het gemeentebestuur niet meer verantwoord, door de toename van verkeer. De weg is smal en ligt op een slappe ondergrond. Daardoor zijn de bermen kwetsbaar. Het gevolg is dat hoogteverschillen ontstaan tussen de weg en de berm waardoor voertuigen die in de berm rijden moeite hebben om weer uit de berm te komen met alle verkeersrisico’s van dien. De bermen kunnen beter beschermd worden met 'grasbetonblokken'

De grasbetonelementen worden voorzien van lichtbolreflectoren en iedere twee meter zogeheten reliëfribbels. Die reliëfribbels zorgen voor een trillend gevoel bij de chauffeur en zijn een waarschuwing dat zij niet meer op de weg rijdt. De lichtbolreflectoren geven in het donker aan waar het asfalt op houdt. Deze maatregelen zorgen volgens wethouder Antoinette Ingwersen voor extra verkeersveiligheid. Dit gaat zo'n €120.000 kosten; hiervoor moet de gemeenteraad nog toestemming geven.

Verkeer zorgt voor kopzorgen


Nieuwkoop – Volgend jaar komen er op een aantal wegen extra uitwijkplaatsen voor het landbouwverkeer. Zo kan het overige verkeer beter doorrijden. Daarnaast wil wethouder Antoinette Ingwersen enkele rijbanen verbreden en bermverhardingen aanleggen voor breed landbouwverkeer.

Je kunt niet zomaar ergens een verkeersknelpunt aanpakken, want als je het ergens lastiger maakt, zoekt het verkeer elders een snellere route. En dat zorgt weer voor overlast bij andere inwoners. Onderzoeken hebben knelpunten aangetoond en mogelijke oplossingsrichtingen, geeft Ingwersen aan. Op basis van goede analyse moet dat in 2020 leiden tot een integraal 'Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan'.

Maar tot het zover is, kan eerst het 'laaghangend fruit', maatregelen die direct uitgevoerd kunnen worden en geen effect op het totale wegennetwerk, aangepakt worden. Ingwersen noemt twee straten als voorbeeld. De Kerkweg in Ter Aar krijgt vanwege de (mogelijke) komst van een supermarkt de komende jaren te maken met extra verkeer. Dus daar moet volgens de wethouder op korte termijn wat met de weg gebeuren. En op de Oude Spoorbaan wil Ingwersen bermverharding.

Als het aan de wethouder ligt, maakt de gemeente afspraken met de Provincie Zuid-Holland en wil de gemeente in gesprek met de provincie over de provinciale wegen. Ingwersen: ,,Het is niet logisch, dat de Oostkanaalweg onder het gemeentelijke beheer valt en de Westkanaalweg onder de Provincie valt. Als wij beide wegen onder ons beheer hebben, kunnen we ook gemakkelijker lokale maatregelen nemen.'' Dan gaat het bijvoorbeeld om het verkeersveiliger maken van enkele kruisingen op die weg.

Het liefst ziet het college, dat delen van de N231 en de N207 opengesteld worden voor het landbouwverkeer. Als in 2020 duidelijk is, wat er allemaal moet gebeuren, dan wil dit college zoveel mogelijk verkeersknelpunten aanpakken. Ingwersen: ,,2020 lijkt ver weg. Maar je hebt die tijd nodig om het voor elkaar te krijgen.''

Zorgen over supermarkt


Ter Aar – De gemeenteraadsleden zitten enorm met de supermarktkwestie in Ter Aar in hun maag. Een aantal partijen zou het liefst wethouder Antoinette Ingwersen terugsturen naar de onderhandelingstafel met projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed en Vomar Supermarkten. Waarbij ze het risico van een rechtszaak voor lief nemen.

Ook waren raadsleden wel gecharmeerd van een voorstel van lokale ondernemers, om de Vomar ruimte te bieden aan het Lindenplein. Maar dit idee was voorafgaand aan de raadsvergadering al verworpen door Joyce Reichenfeld, Ontwikkelingsmanager van Hoorne Vastgoed. ,,Dit tamelijk plotselinge en opportunistische plan van de ondernemers is niet acceptabel.'' Met het gevaar van bezwaarmakende omwonenden zou dat de komst van een Vomar supermarkt zo maar jaren kunnen vertragen.

Wethouder Antoinette Ingwersen gaf aan, dat er maar één goede keuze is voor 'het best haalbare voor de langere termijntoekomst van Ter Aar. En dat is het voor een vijftal jaren toestaan van een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin, waarna deze Vomar supermarkt verplaatst wordt naar de huidige Vlinderlocatie. Het duurde twee uur voordat de insprekende ondernemers en omwonenden hun zegje gedaan hadden. Erik Swaab, voorzitter van het Winkelcentrum Ter Aar, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. ,,Vijf jaar is ontzettend lang en voor onze vers-winkels voldoende om je kop niet meer overeind te kunnen houden.''

Leo Kooijman, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Nieuwkoop (VON) vond, dat de gemeente maar moet vertrouwen op een goede uitkomst van een rechtszaak. Kooijman dacht ook na over de lange termijn: ,,Als de Vomar op de Vlinderlocatie komt, dan moeten we met ons allen daar naar toe bewegen van uit het Lindenplein. Iedereen is het er over eens, dat het winkelcentrum compacter moet worden.''

Veel vragen bleven nog over voor de raadsleden, bijvoorbeeld waar het gaat om de verkeersbewegingen op de Kerkstraat en wat voor veiligheidsmaatregelen dan genomen moeten worden. Fractievoorzitter en voormalig wethouder Annette Pietersen (D66) hekelde Ingwersen, dat zij een heel lucratief voorstel aan Hoorne Vastgoed had voorgelegd, waarbij dit projectbedrijf maar liefst twee locaties in Ter Aar mag ontwikkelen: ,,Ze hadden een speklapje en we houden hen een biefstuk voor.'' Donderdag 18 maart moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de vraag of er een (tijdelijke) supermarkt achter de Intratuin mag komen, dat wethouder Ingwersen opnieuw moet gaan onderhandelen of dat de gemeente het laat aankomen op een rechtszaak. De claim van Hoorne Vastgoed en Vomar zal dan tussen de 1 en 10 miljoen euro bedragen.

,,De kleine dingen in het leven''


[HOOGMADE] Het echtpaar Rie (86) en Niec (92) van der Meer vierden donderdag 11 oktober het heuglijke feit, dat ze 60 jaar getrouwd waren. Het huwelijk leverde tot nu toe vijf kinderen, vier kleinkinderen en één achterkleinkind op. Rie van der Meer schrikt even, als er een journalist op de stoep staat. ,,Moet dat nou, die aandacht? Nou vooruit, één klein artikeltje dan. Maar géén foto!''

[JOEP DERKSEN]

De liefde tussen de beiden bloeide op tijdens een dansavond in het dorp. Hoe de vonk oversloeg, dat houden Niec en Rie voor henzelf. ,,We kenden elkaar al langer, omdat alle kinderen op dezelfde school zaten. Hij was netjes.'' Niec vult aan: ,,We lagen elkaar. Ik was voor haar mooi genoeg en zij was knap genoeg. Soms hadden we dezelfde humor, maar het gaat al zestig jaar hartstikke goed.''

Nog altijd wonen de beiden in Hoogmade, waar ze tientallen jaren lang de boerderij 'Betjeshoeve' bestierd hebben. De koeien zijn inmiddels overgedragen aan een zoon en het echtpaar geniet elke dag van hun tuin en het prachtige uitzicht. ,,We waarderen de kleine dingen in het leven.'' Ze vinden het fijn, dat loco-burgemeester Petra van der Wereld langs komt, als vervanger voor de burgemeester die vanwege een knie-operatie niet beschikbaar was.

Niec heeft wel een tip voor jonge stelletjes, om zestig jaar gelukkig te blijven met elkaar. ,,Respect hebben voor elkaar. Met grote, dikke letters! Dat heeft niets te maken met sorry zeggen, want als je dat aan iemand moet zeggen, had je daarvoor al geen respect.'' Het zestigjarig huwelijk vierde het stel met een dienst in de kerk en een samenzijn met familie en vrienden.

,,Samen met plezier het leven door''


[ROELOFARENDSVEEN] In 1958 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de Euromast, viel het laatste kabinet Drees en schitterde Domenico Modugno op het Eurovisie Songfestival met zijn lied 'Volare'. Maar op 14 oktober 1958 trouwden ook Jan en José van der Zwet.

Bij binnenkomst wordt de journalist hartelijk verwelkomd door Jan (87) en José (85). ,,Ik ken u wel, van die foto'' laat José direct weten. Hierbij aangevend, dat ze nog altijd het nieuws goed bij houdt. Het echtpaar heeft zestig fijne jaren samen meegemaakt. Jan vertelt, hoe ze elkaar ontmoet hebben: ,,Voor haar beroep was José kraamverzorgster en ik hielp de penningmeester met de administratie in het kraamcentrum. Zo is het gegaan.'' José lacht: ,,Het was niet helemaal liefde op het eerste gezicht; het moest groeien.''

Met die liefde kwam het vervolgens helemaal goed en uit die liefde werden vijf kinderen geboren, die op hun beurt weer zorgden voor negen kleinkinderen. Toch maar even vragen; wanneer was de eerste zoen? Jan: ,,Dat was toen we een fietsroute maakten.'' Maar hij wordt gecorrigeerd door zijn echtgenote: ,,Nee hoor, toen was onze relatie nog vrij oppervlakkig. Je was niet bij ons thuis geweest.''

Het blijkt, dat Jan, geboren in Roelofarendsveen, een echte heer was. Hij vroeg namelijk aan de vader van José, die indertijd in Hoogmade woonde, of hij verkering met diens dochter mocht hebben. Terwijl het echtpaar het verhaal vertelt komt locoburgemeester Floris Schoonderwoerd binnen, met een grote bos bloemen namens de gemeente. Er is nog net genoeg tijd voor José om een tip te geven voor jonge stellen, hoe je zestig jaar bij elkaar kunt blijven. ,,Meestal zeggen ze dan, dat het geven en nemen is. Dat is wel zo hoor. Maar ik heb het altijd fijn gevonden, dat je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen. En als je weg geweest bent, dat er iemand is die vraagt hoe het geweest was.''

Ze kijkt even liefdevol naar Jan. ,,Wij vertrouwen elkaar volledig, ik heb nooit bang hoeven wezen voor een echtscheiding, omdat het zo'n trouwe man is. Samen gaan we met plezier het leven door.''

College 'juist gehandeld'


Met Lange Brug

[OUD ADE] Het college van burgemeester en wethouders heeft volgens een ruime raadsmeerderheid uitstekend gehandeld, waar het gaat om de aanpak van De Lange Brug, die door betonrot totaal is aangetast. Raadslid Marcel Doze (CDA) vond namens zijn partij, dat het college de gemeenteraad hier niet goed over heeft geïnformeerd. Maar daar waren alle andere partijen het niet mee eens.

Doze wees er op, dat bij het college al in oktober 2017 bekend was, dat er problemen waren met de Lange Brug. Maar dat de raad pas tijdens de zomervakantie van 2018 hier over geïnformeerd werd. ,,De financiële consequenties nog steeds niet helder in beeld. In de pers vernamen we dat het besluit rond de bruggen een uitvoeringszaak is van het college, maar ons wordt wel om een krediet gevraagd om de zaken te repareren.'' Raadslid Jan van der Geest (VVD) gaf toe, dat hij zich ,,op het hoofd gekrabd heeft over wat er aan de hand is. Het was een beetje een chaotische periode toen ik hier kennis van kreeg.'' Maar hij vond dat de raad 'juist geïnformeerd' was. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) was het hier mee eens. ,,Wil het CDA elk inspectierapport hier bij de raad hebben?''

Hun collega Ruud van der Star (PRO) voer uit tegen het CDA: ,,Ik wil geen wedstrijdje voeren, wie de meeste vragen stelt. Ik vond de vragen wat suggestief. We zijn tijdig en goed geïnformeerd en het college heeft juist gehandeld.'' En fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) concludeerde: ,,De veiligheid is absoluut niet in het geding geweest. We vertrouwen onze wethouder en ambtenaren 99%.''

Raad weet genoeg


[KAAG] Een ruime raadsmeerderheid hoeft verder geen informatie meer te hebben over de aanbesteding van de veerpontdienst Kaag-Buitenkaag. Dat bleek maandag 15 oktober tijdens de raadsvergadering.

Vorige week onthulde het Witte Weekblad, dat de gemeente een contract met Ponto zou hebben afgesloten voor een vergoeding van de aanschaf van een reservepontje. Dat bedrag loopt op tot bijna een half miljoen euro aan het einde van het contract. Raadslid Anja de Rijk (CDA) wilde weten, hoe dat precies zat.

De aanstaande nieuwe pontbediende vraagt een kleine 300.000 euro voor haar diensten, waar Ponto het doet voor 123.000 euro per jaar. Het CDA vroeg zich af, of er bovenop die drie ton nog extra kosten komen. Ook stelde De Rijk, dat het nog altijd mogelijk is om een andere keuze te maken voor een pontbeheerder. ,,In het aanbestedingsdocument staat, dat het college vrij is om niet over te gaan tot gunning. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorlopige gunning. Gaat de wethouder hier gebruik van maken?''

Nadat De Rijk de vragen had gesteld, liet vergadervoorzitter Karin van der Kaaden weten, dat alle overige politieke partijen voorafgaand aan de vergadering hadden laten weten, dat ze die vragen niet beantwoord hoeven te hebben. Ook wethouder Yvonne Peters (VVD) voelde geen behoefte om de vragen te beantwoorden. De Rijk was op z'n zachtst gezegd niet blij: ,,U weigert om onze vragen te beantwoorden. We zijn volksvertegenwoordigers en hebben grote zorgen over de aanbesteding. Als het straks fout gaat, krijgt de wethouder wellicht een andere maatregel, die wij nu niet zouden willen.'' De Rijk kreeg het advies van Van der Kaaden om buiten de openbare vergadering om met wethouder Peters in gesprek te gaan.

Toch nog card reader systeem


[KAAG EN BRAASSEM] Afgelopen juli besloten de gemeenteraadsleden om geen 'card reader systeem' aan te schaffen. Met dat systeem komt automatisch de naam van een sprekende politicus in beeld. Maar maandag 15 oktober besloot de raad zonder enige vorm van discussie om die card readers toch maar aan te schaffen.

Na enig zoekwerk in de gemeentelijke stukken blijkt waarom. Een gemeenteambtenaar had namelijk al opdracht gegeven voor de productie van het card reader systeem bij het bedrijf Techno Desk BV. Dit was op basis van een besluit in het presidium (een besloten overleg tussen vertegenwoordigers van de politieke partijen en het college) van 14 mei. Toen twee maanden later bleek, dat de gemeenteraad dat systeem toch niet wilde hebben, was de productie al begonnen. Techno Desk liet weten, dat de kosten van 14.450 euro (exclusief btw) verhaald zouden worden op de gemeente. En dus besloten de politici om het hele systeem ter waarde van ruim 28.000 euro dan toch maar te kopen.

Werkgevers mogen bouwen


Voor arbeidsmigranten

[KAAG EN BRAASSEM] Door de hele gemeente heen kunnen allerlei gebouwen komen te staan, om arbeidsmigranten onderdak te geven. Hiermee stemde de gemeenteraad maandag 15 oktober met overgrote meerderheid in. Wel hebben de politici enkele voorwaarden gesteld.

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) somde de voorwaarden op, die zijn partij samen met SVKB en CDA had opgesteld. ,,Om te voorkomen dat een ondernemer in een dubbele rol komt als huisvester en als werkgever willen wij dat er bij locaties die niet op eigen terrein zijn, wordt gewerkt met een huisvestingsorganisatie. Deze heeft als taak het zorgen voor goede huisvesting en ook goed verloop ervan. Ook mogen gebieden met de bestemming natuur niet beschikbaar gesteld worden als mogelijke locatie voor huisvesting arbeidsmigranten.''

Van Egmond vervolgde: ,,In beginsel willen we één arbeidsmigrant per slaapkamer, tenzij de arbeidsmigranten zelf kiezen om met hun tweeën op één kamer te liggen. Er mogen maximaal zes arbeidsmigranten per appartement zijn, met daarin een woonkamer/keuken en sanitaire voorziening.'' Ook mogen er arbeidsmigranten uit andere gemeenten ondergebracht worden in deze onderkomens, al wordt daar wel een limiet aan gesteld. ,,Wanneer de ruimtes leegstaan, bijvoorbeeld in verband met seizoenswerk, dan kan er ook (tijdelijk) opvulling zijn uit de regio. Daarnaast is het ook niet aan de gemeente om te bepalen wie wel of niet gehuisvest wordt. Deze maatregel is vooral bedoeld om te zorgen dat we een rem kunnen zetten op het aantal verzoeken wanneer we voor eigen ondernemers en gemeente in de behoefte hebben voorzien.''

Een pleidooi van D66 om de huisvesting voor arbeidsmigranten verplicht energieneutraal te maken, werd afgewezen door een raadsmeerderheid. Alleen enkele leden van SVKB stemden mee met dit plan. Nadat de discussie voorbij was, kregen de raadsleden nog de mogelijkheid om een stemverklaring af te geven. Hierbij bleek, dat raadslid Martien Wesselman (SVKB) helemaal tegen het plan was voor deze manier van huisvesten. Hij hekelde, dat woningbouwcorporaties niet worden betrokken bij deze vorm van huisvesten en dat kansen gemist worden om het onderdak van arbeidsmigranten te combineren met extra woningen voor jongvolwassenen, of mensen die in de intramurale zorg zitten. ,,Kies voor kamermogelijkheden in woonkernen en werk kleinschalig toe naar een definitieve oplossing.'' Hij vervolgde: ,,Er is veel maatschappelijke onrust, dat de politiek het oor meer laat hangen naar werkgevers.'' Wesselman riep op om het onderwerp van de agenda te halen. Maar omdat zijn inspraak pas na afloop van de discussie was, had deze oproep geen enkele zin. De gemeenteraad stemde, met 19 stemmen voor en één tegen, in met de regels voor de komst van arbeidsmigrantenonderkomens.

Bungalowwoning op eiland


[ROELOFARENDSVEEN] Van het college van burgemeester en wethouders mag er een bungalowwoning komen op Floraweg 8. Dit perceel is omringd door water en wordt ontsloten door een lang pad naar de Floraweg. Eigenlijk komt de bungalowwoning op een soort eiland te liggen, waarbij de hoge bomen en begroeiingen het gebouw grotendeels aan het zicht zullen onttrekken. De woning komt op zo'n 175 meter van de A4 te liggen. De initiatiefnemer zal zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.

Column


Raar

Afgelopen maandag vond er een raadsvergadering plaats, die op zijn zachtst gezegd geen zegen voor de democratie was. Over belangrijke onderwerpen gingen de politici niet met elkaar in debat of blokkeerden ze zelfs het CDA de mogelijkheid om antwoorden te krijgen van het college.

Het eerste onderwerp van die avond ging over de Lange Brug. Het CDA wilde weten, hoe het kan dat al in oktober vorig jaar bekend was dat de staat van die brug niet goed was. Maar de raadsleden pas afgelopen zomervakantie er van op de hoogte werden gesteld. ,,Vindt u dat de raad tijdig is geïnformeerd? Wij vinden van niet'', zo concludeerde raadslid Marcel Doze. De politici van alle andere partijen waren het hier niet mee eens. VVD en D66 vonden dat de raad wel op tijd en goed was geïnformeerd. Vervolgens kreeg Doze de volle laag. Ruud van der Star (PRO): ,,Ik wil geen wedstrijdje voeren, wie de meeste vragen stelt. Ik vind de vragen wat suggestief.'' Ger van Emmerik (SVKB): ,,We vertrouwen onze wethouder en ambtenaren 99%.''

Hierna kwam het onderwerp 'Card readers' aan bod. Enkele maanden geleden had de raad al besloten, om die card readers, voor het gebruik tijdens raadsvergaderingen, niet aan te schaffen. Maar zonder enige discussie bepaalden de politici nu, dat die card readers wél gekocht mochten worden. Ik heb het voor u uitgezocht, waarde columnlezer. Het blijkt, dat iemand van de gemeente al mondeling akkoord had gegeven voor de productie aan het bedrijf, dat die card readers maakt. Toen de raad daarop besloot om het niet te doen, was die productie al begonnen. Een forse schadeclaim dreigde en daarom besloot de raad om die card readers maar helemaal aan te schaffen. Maar zonder enige discussie of welke kritische vraag dan ook.

Daarna werd gesproken over de mogelijkheden van huisvesting van arbeidsmigranten. Vijf amendementen (raadsvoorstellen) werden besproken. Tussendoor werd de vergadering voor drie kwartier(!) geschorst en konden de politici in de achterkamertjes de neuzen dezelfde kant op zetten. De enige kritische noot over de vraag of de arbeidsmigrantenonderkomens wel aan werkgevers overgelaten moeten worden, kwam van Martien Wesselman (SVKB). Maar hij deed dit als 'stemverklaring' en dus hoefden de politici er niet over te debatteren.

Hierna wilde het CDA vijf vragen stellen over de aanbesteding van het pontje Kaag – Buitenkaag. Maar de overige partijen bepaalden, dat er al genoeg vragen waren gesteld. Ook wethouder Yvonne Peters (VVD) vond het verder wel prima. Raadslid Anja de Rijk (CDA) mocht haar vragen stellen en vervolgens werd de vergadering afgehamerd. Terugkijkend kom ik maar tot één conclusie: Wat er die avond allemaal gebeurde, had niets met democratie te maken!

ICT kost meer geld


[KAAG EN BRAASSEM] Vorig jaar besloot de gemeente Kaag en Braassem om haar ICT-werk uit te besteden aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat zou namelijk veel efficiënter zijn en dus geld besparen. Woensdag 10 oktober kregen de raadsleden echter naar nieuws te horen. De komende jaren stijgen deze ICT-kosten met 390.000 euro.

Volgend jaar is deze kostenstijging nog redelijk beperkt: 'slechts' 38.915 euro, maar daarna gaat het hard. In 2020 is Kaag en Braassem ruim 77.000 euro extra kwijt, het jaar er na loopt dat op tot 116.710 euro en in 2022 moet de gemeente zelfs 156.779 extra bijbetalen. Alphen krijgt voor het uitvoeren van het ICT-werk voor Kaag en Braassem ieder jaar al een kleine 1,8 miljoen euro. Raadslid Anja de Rijk (CDA) vond het maar vreemd: ,,Waarom lopen de ICT kosten zo behoorlijk op?'' Wethouder Yvonne Peters (VVD) had een verklaring: ,,We hebben het budget vastgelegd en daar is index op index op index op gekomen.'' Een ambtenaar lichtte toe, dat de komende jaren investeringen gemaakt moeten worden op het gebied van ICT.

Meevaller veerstoepen


[KAAGEILAND] Een meevaller voor de gemeente; de renovatie van de veerstoepen voor de pont gaat veel minder kosten, dan oorspronkelijk was gedacht. De gemeenteraad had 300.000 euro uitgetrokken voor deze renovatie, maar bij de aanbesteding bleek dat Kaag en Braassem hier maar 210.000 euro voor hoeft te betalen. De firma Kleywegen gaat de veerstoepen verbeteren, zodat ze er weer tien jaar tegenaan kunnen. Het werk vindt de komende maanden plaats en zou vóór 1 maart 2019 afgerond moeten zijn.

Met name in februari kan dat af en toe leiden tot stremmingen voor de mensen die de pontoversteek moeten maken. Het pontje blijft zoveel mogelijk in gebruik. Wethouder Inge van der Meer informeert: ,,Tijdens de werkzaamheden wordt iets over de bestaande constructie heen geplaatst, zodat de pont op dezelfde plek kan blijven varen.'' De doelstelling is om de stremming van de veerponten kort te laten zijn, zoals een deel van een weekend of één tot twee nachten. Hoe die stremmingen gaan plaatsvinden, moet nog worden uitgewerkt. Hoe dan ook wil de gemeente er voor zorgen, dat het eiland altijd te voet of per fiets bereikbaar zal zijn. Voor auto’s wordt gezorgd voor een tijdelijke parkeervoorziening uitgewerkt. Gedacht wordt aan een parkeerlocatie bij Van Lent bij Buitenkaag.

Renovatie gemalen


[KAAG EN BRAASSEM] De firma 'Desman Pumps BV' uit Alphen aan den Rijn mag twaalf gemalen in deze gemeente gaan renoveren. Voor het werk krijgt de onderneming 288.940 euro uitbetaald. Uit onderzoek blijkt, dat deze gemalen hoognodig onderhouden moeten worden. Wanneer de elektromechanische en bouwkundige werkzaamheden verricht zijn, moeten die gemalen er weer vele jaren tegenaan kunnen. Als blijkt, dat het werk toch intensiever is, dan kan dit de gemeente meer geld gaan kosten.

Bomen planten in de strijd tegen honger


LEIDEN – Veel kinderen die opgroeien, dromen er wel eens van, dat ze de honger uit de wereld kunnen krijgen. Dan groeien ze op en gaan hun eigen carrierepad op, waarbij die mooie dromen naar de achtergrond verdwijnen. Wim van der Zwan heeft nu echter de mogelijkheid om die droom realiteit te laten worden. Hij zet zich helemaal in om growboxxen te plaatsen in India. Het moet leiden tot nieuwe bossen met fruitbomen en groenten, die allemaal groeien in een omgeving waar tot nu toe niets kon groeien.

JOEP DERKSEN

Wim van der Zwan (57) groeide op in Leiderdorp. De basis voor zijn opleiding en latere carriere heeft hij gelegd op het Visser 't Hooft. Hij had het hart van jongs af aan al op de goede plaats zitten: ,,Ik wilde altijd al mensen helpen en daarom ben ik eerst de zorg in gegaan, om fysiotherapeut te worden.'' Na enkele carrierestappen kon Van der Zwan zich manager noemen en werd hij onder meer verantwoordelijk voor het invoeren van de OV-chipkaart voor studenten. Veel multinationals maakten gebruik van zien diensten en Van der Zwan was een gevierd man in zakelijke kringen.

Maar onderhuids begon het drie jaar geleden bij hem te borrelen. Hij haalde geen voldoening meer uit zijn werk. ,,Ik zette grote projecten op bij bedrijven als KLM en ING, maar het bevredigde me niet meer.'' Zijn leven nam een enorme wending, toen Van der Zwan een artikel las over de problemen van de beschikbaarheid van voedsel voor opkomende economieën. ,,Als je in Leiden door het centrum loopt, kun je iedere tien meter wat te eten halen. Dan vergeet je al gauw, dat wereldwijd tachtig miljoen mensen elke dag honger hebben.''

,,Kan ik een bijdrage leveren aan de oplossing tegen het hongerprobleem?'', zo stelde Van der Zwan zichzelf de vraag. Hij ging zoeken op internet en kwam terecht bij de Growboxx; een idee van de Nederlander Pieter Hoff. Zo'n Growboxx is in feite een bio-afbreekbare kartonnen bak vol met voedingsstoffen en water. Deze bak wordt in de grond geplaatst, waar vervolgens een (fruit)boom in geplant wordt. Zo heeft de boom een jaar voldoende voeding, om haar wortelstelsel te ontwikkelen, zodat hij na een jaar stabiel in de grond staat. ,,Dit is het!'', besefte Van der Zwan. ,,Niet alleen kun je helpen het hongerprobleem te verminderen, maar ook draagt het planten van bomen bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.''

Van der Zwan zegde zijn baan op en richt zich nu volledig op de introductie van de Growboxx in India. De eerste test is gelukt en binnenkort worden 400 fruitbomen geplant in Rajasthan; een provincie zo groot als Italië. ,,Nu is het moment, om het te doen. Mijn dochter is het huis uit en ik heb geen relatie. Ik hoop, dat we uiteindelijk op veel plaatsen fruitbomenbossen kunnen aanleggen, waarbij het dichtstbijzijnde dorp inkomsten krijgt uit het behoud van zo'n bos.'' Meer weten? Volg Van der Zwan op: www.ourcolourisgreen.com.

Montis voor een duurzaam kwaliteitsproduct


Montis BV

MOERKAPELLE – Al meer dan dertig jaar is Montis Moerkapelle BV hét bedrijf, dat zich onderscheidt in de markt door top kwaliteit planten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de Helleborus niger 'Christmas Carol' ®. Dit type Helleborus wordt door Montis geleverd vol met bloemen, in plaats van een plant met vijf bladeren en één bloem. Het is maar één voorbeeld van de manier van werken door Elly en Nico van den Berg, samen met hun zoon Niels en het team van enthousiaste medewerkers.

JOEP DERKSEN

In 1987 begonnen Nico en Elly met Montis. ,,Mijn man komt uit een tuindersfamilie en hij werkte al samen met zijn vader. Maar Nico had meer interesse in potplanten en daarom zijn we voor onszelf begonnen.'' En de passie voor kwaliteitsplanten blijkt erfelijk te zijn, want met hun zoon Niels startten ze in 2011 het bedrijf Montis Zuidplas. ,,Het is heel mooi, dat de volgende generatie ook in het bedrijf zit'', glundert Elly van den Berg.

Montis kweekt duurzaam met respect voor mens en milieu het hele jaar door diverse producten op een totaal oppervlakte van ruim 5 hectare. Op meer dan de helft van de grond wordt Helleborus geteeld. ,,Maar in deze tijd van het jaar telen wij ook Poinsettia’s van Syngenta. Daarnaast hebben wij Campanula van Addenda, Calathea Crocata, Candela, Ranonkel, Portulaca en Aster. Voor de Helleborus krijgen wij de jonge planten van Syngenta. via de methode van zaadveredeling. Wij gaan voor de beste kwaliteit en kweken een plant, die vergelijkbaar is met de planten uit weefselkweek. De teeltadviseurs van Syngenta komen regelmatig langs als sparring partner. Dat levert voor ons beiden meerwaarde op.''

Duurzaamheid en kwaliteit; dat is Montis. Sinds enkele weken heeft dit mooie bedrijf haar eigen showroom. Voortaan worden de klanten daar verwelkomd en verrast met de meest recente producten. De showroom blijkt een groot succes te zijn: ,,Van onze klanten hebben we al veel positieve reacties gekregen.''

Montis levert uitsluitend hoogwaardig assortiment aan bloemisten, tuincentra en de vakhandel. Klanten met specifieke wensen kunnen
goed bij Montis terecht. We kunnen vele verschillende potmaten leveren met allerlei soorten toegevoegde waarde in de nieuwe eco tray van Modiform.

Elly van den Berg geniet er van, dat ze met planten uit het topsegment werkt. ,,Natuurlijk gaan we voor kwalitatief mooie planten! We werken zelf het liefst met mooie producten. De mensen, die onze planten kopen, kiezen ook voor top kwaliteit.

Inmiddels is de levering van het aantal Helleborus Christmas Carol planten al gegroeid naar ruim een miljoen; een verviervoudiging in amper vijf jaar tijd. Veel van de nieuwe klanten kwamen bij Montis door de mond-tot-mond reclame. ,,En onze persoonlijke benadering vinden mensen ook heel belangrijk.''


Binnenkort wordt het bij Montis weer even een gekkenhuis, want dan gaat de echte verkoop van de Helleborus beginnen. Elly van den Berg kijkt er naar uit: ,,Met het warme weer van de afgelopen tijd waren de mensen nog niet helemaal in de stemming voor de Christmas Carol. Maar nu staat de Christmas Carol op de winkelvloer en gaat het snel druk worden met de verkoop.''


Montis is ook aanwezig op de FloraHolland Trade Fair, standnummer 28.6. Elly besluit uitnodigend: ,,Kom gerust langs!''
Voor meer informatie: Montis Moerkapelle BV, Bredeweg 32b, 2752 AA Moerkapelle, T: 079 593 3110, W: www.montisplant.nl.