Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 november 2018

,,Hij verzon iedere dag een nieuw verhaal''


Jan en Sanne Terlouw doen boekje open over hun levens

[RIJNSATERWOUDE] Het Schoolhuis zat woensdag 14 november afgeladen vol. En daar was ook een goede reden voor; niemand minder dan boekenschrijver en oud-politicus Jan Terlouw was samen met zijn dochter Sanne naar Rijnsaterwoude gekomen om te praten over hun leven en hun werken. Voormalig wethouder Herman Haarman interviewde vader en dochter, die ook samen enkele boeken hebben geschreven.

[Joep Derksen]

Koning van Katoren met de jeugdige Stach, die zeven opdrachten moet vervullen om koning te worden. In het kinderboek moet hij volwassen problemen aanpakken, zoals luchtvervuiling (smog) in het stadje Smook en oplichterij door de Tara's. Het boek Oorlogswinter verhaalt over een tienerjongen, die door benarde omstandigheden volwassen wordt in de tweede wereldoorlog. Beide boeken kregen een gouden griffel; de hoogste prijs, die een Nederlandse auteur kan winnen. Niet slecht voor iemand, die pas op zijn 39ste begon met het schrijven. Terlouw debuteerde namelijk met het boek 'Pjotr' over een jongen die dwars door Rusland reisde om weer bij zijn naar Siberië verbannen vader te zijn.

Maar de avond ging natuurlijk vooral over Sanne en Jan. Zijn dochter is gaan schrijven door haar vader. ,,Mijn vader heeft mij nog nooit voorgelezen. Hij verzon iedere dag een nieuw verhaal en daardoor voelde ik dat die verhalen alleen voor ons bestemd waren. Toen ik groter werd, begon ik de plot te verzinnen.'' Zijn vrouw Alexandra adviseerde Terlouw om zijn verhalen op te schrijven. Toen aan zijn baan als natuurkundige een einde kwam, bedacht Terlouw: ,,Er zijn twee beroepen, waar je geen opleiding voor hoeft te hebben; schrijver en politicus. Dus ging ik deze beide vakken uitoefenen. Met een verhaal pak je namelijk de mensen; niet alleen kleine kinderen, maar ook in de politiek.''

Het succes van de boeken overweldigde Terlouw. ,,Het boek 'Koning van Katoren ging over draken en tovenaars, maar in feite waren het echte problemen. Ik schreef ook andere boeken over problemen die ik tegenkwam. Bijvoorbeeld over het open houden van de Oosterschelde (Oosterschelde Windkracht 10). Of over het conflict tussen je werk en je geweten (Eigen Rechter); het zijn allemaal maatschappelijke problemen in romanvorm. Die romans worden honderd keer zo vaak gelezen dan een wetenschappelijk essay.'' Ieder boek van Terlouw heeft wel een moraal, zo was Haarman opgevallen. Dat klopt, zo beaamde Terlouw. ,,Als je zoon van een dominee bent, word je bijna dagelijks geconfronteerd met de vraag over goed en kwaad.''

Als dochter van een beroemd schrijver wilde Sanne Terlouw eerst weten, of haar werk werd gewaardeerd om de eigen kwaliteit. Daarom publiceerde zij haar eerste boeken in 1992 en 1993 onder het pseudoniem Ike Smitswater. Daarna schreef ze volwassenenboeken onder haar eigen naam. Vader en dochter schreven samen zes boeken, waarbij ze om en om een hoofdstuk uitwerkten. Sanne: ,,Je moet respecteren, wat de ander schrijft. Je kunt een door de ander verzonnen personage onder een bus laten komen, maar daar wordt het boek niet beter van.'' Haar vader is het hier mee eens en voegde toe: ,,Schrijvers zijn zo dol op wat ze geschreven hebben. Maar zo heilig is het allemaal niet. Je moet alleen wat opschrijven, wat een functie heeft.''

Terlouw heeft door de jaren heen ook gedichten geschreven; het boekje 'Gedichte gedachten' werd op zijn 87ste verjaardag (15 november) uitgebracht. Maar vijftien gelukkige toeschouwers konden al de eerste exemplaren bemachtigen. Tot Terlouw's grote verbazing waren deze dichtbundels binnen de kortste keren uitverkocht. ,,Ik vind dichten gemakkelijker dan verhalen schrijven'', stelde Terlouw in de pauze.

Drie van Terlouws boeken werden verfilmd: Oorlogswinter in 2008, Briefgeheim (2010) en Koning van Katoren. Over deze laatste verfilming gaf Terlouw duidelijk zijn mening: ,,Ik vond de film 'Koning van Katoren' verschrikkelijk slecht. Ze hielden zich niet aan het verhaal. Ik probeerde wel invloed uit te oefenen op de regie, maar dat lukte niet. Voor de film 'Oorlogswinter' heb ik veel met de regisseur gesproken en hij heeft het verhaal goed naar voren gebracht. Die film was ook een succes, met meer dan een miljoen bezoekers in de bioscoop.''

Na de pauze werd er veel over de politiek en de maatschappelijke ontwikkelingen gesproken. Terlouw verhaalde over de familie'vriend' Hans van Zon, die in Nederland bekend werd onder de naam 'Hans van Z.'; de seriemoordenaar. Hoewel hij zoon is van een dominee, schuwde Terlouw niet om ook kritiek te hebben op de geloofsgemeenschappen. ,,Ik vind het vreselijk, dat religies niet voorop liepen om slavernij af te schaffen!''

Terlouw hekelde, dat iedereen het alleen maar heeft over de eigen rechten. ,,Het hebben van plichten is ook een recht. Als je een plicht hebt, kun je medeverantwoordelijkheid dragen en daar word je een beter mens van.'' Hij maakte zich zorgen om de groei van de machtsinvloed van het grootkapitaal. ,,De tweedeling wordt sinds de globalisering in 1991 steeds erger. De wereld wordt rijker, maar het komt terecht in de 1% bovenlaag, terwijl de arme laag steeds minder krijgt. Vorig jaar is de wereld 700 miljard dollar rijker geworden. Maar 80% hiervan is terecht gekomen bij 1% van de bevolking. Dat gaat ieder jaar zo door.'' Geld is invloed, zo gaf Terlouw aan. ,,Hoe langer hoe meer beslist het kapitaal wat we doen met infrastructuur, sociale media en energieopwekking. De overheid verliest aan macht aan kapitaal. Dat baart mij heel veel zorgen. Ik moet oppassen dat ik niet de grumpy old man word, die het beter weet, maar ik kan toch niet mijn mond houden.''

Toch blijkt ook Terlouw niet eensluidend te zijn, zo blijkt uit zijn antwoord op een vraag uit het publiek, of het voor de Nederlandse inwoners niet beter zou zijn, wanneer het de inwoners zelf worden die mede-eigenaar worden van de duurzame energieopwekkingsmiddelen als zonnepanelenvelden en windmolens. Op die manier voorkom je namelijk, dat enkele bedrijven het voor het zeggen krijgen in deze lucratieve energiemarkt en dus miljarden euro's kunnen opstrijken. Maar Terlouw greep deze kans niet. Hij vond, dat mensen niet moeten klagen over dat de nieuwe energievormen geld gaan kosten. ,,De meesten van ons zullen er niet door verarmen.'' Terlouw stelde, dat 'we' het moeten doen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Sanne Terlouw kondigde als uitsmijter van de avond aan, dat er in het voorjaar een nieuwe familieroman uit komt: ,,De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarden. Ieder hoofdstuk is geschreven vanuit een perspectief van een ander familielid. De illustraties zijn bijzonder aan dit boek. Mijn zusje Ashley is illustratrice en van alle personages heeft ze een tekening gemaakt.'' Terlouw sloot de avond af met de opmerking: ,,U hebt mijn avond gemaakt. Ik verwachtte niets van deze dichtbundel, maar we hadden 15 exemplaren meegenomen en die zijn allemaal verkocht!''

16 november 2018

Onrust over jeugdzorg


STREEK – Steeds meer gemeenten in Holland Rijnland verlaten het zinkende jeugdzorgschip. En dat leidt tot grote ongerustheid bij de raadsleden van de gemeente Nieuwkoop.

Enkele jaren geleden spraken elf van de dertien gemeenten in Holland Rijnland af, dat ze de kosten voor jeugdzorg samen zouden betalen. De rijksbijdrage voor jeugdzorg daalde in vier jaar van 114 miljoen euro naar 88 miljoen euro in 2017. Alleen Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn besloten om zelfstandig contracten af te sluiten met jeugdzorgaanbieders; hierdoor konden waren deze gemeenten in staat om de kosten binnen de perken te houden. Terwijl de overige gemeenten vele miljoenen euro's moesten bijleggen.

Nu hebben vier gemeenten in de Leidse regio besloten, dat zij de Jeugdzorglasten gezamenlijk oppakken. En dus uit het samenwerkingsverband van de twaalf gemeenten stappen. Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) verwoordde de zorgen van de gemeenteraadsleden: ,,Die gemeenten in de Leidse regio hebben besloten om samen door te gaan. Als gemeente voelen we ons in ons eentje.'' Hij riep de verantwoordelijk wethouder Bernadette Wolters op om nog dit jaar een debat hierover te organiseren. Wolters beloofde dit, maar zij lijkt niet enthousiast te zijn om het voorbeeld van Kaag en Braassem en Alphen te volgen. ,,We willen voorkomen dat we opnieuw een administratieve lastendruk bij de instellingen gaan leggen. Het bundelen van krachten willen we niet op voorhand loslaten.''

Raad wil bladkorven


Nieuwkoop – Enthousiaste buren kunnen een aanvraag doen bij de gemeente om volgend najaar een bladkorf te plaatsen. De gemeenteraad steunt dit voorstel van fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN). De bladkorven moeten zorgen voor schonere tuinen en straten, waarbij de inwoners zelf die korven gaan vullen met afgevallen bladeren. Wie interesse heeft, moet snel zijn. De gemeente wil maximaal drie bladkorven plaatsen, als proef.

,,Met schonere tuinen in het najaar maken we heel veel inwoners blij'', zo vond Keijzers. Volgens haar draagt het verwijderen van bladeren bij aan een schone leefomgeving. De idee is, dat buurtbewoners gezamenlijk een voorstel indienen om zo'n bladkorf aan de straat te plaatsen. Keijzers stelde voor, om eerst maximaal drie van die korven te gebruiken. ,,Je moet eerst weten, hoe het werkt. Voordat je het eventueel uitrolt over de hele gemeente.''

Wethouder Antoinette Ingwersen vond het voorstel voor deze bladkorven 'sympathiek', maar waarschuwde wel dat mensen er ook ander afval dan alleen bladeren in kunnen dumpen. Het gemeentebestuur vindt, dat het initiatief voor een aanvraag van een bladkorf moet komen vanuit een wijk of dorpsraad. Een raadsmeerderheid stemde vervolgens voor dit initiatief van SBN. Alleen D66, SGP/ChristenUnie en VVD waren tegen. De wethouder was tevreden: ,,Als je heel goede afspraken maakt en je wilt er een proef mee starten, dan kan het een mooi samenlevingsinitiatief zijn.''

Geldzorgen in hoogconjunctuur


Nieuwkoop – De financiële bomen groeien in Nieuwkoop niet meer tot in de hemel. Burgemeester Frans Buijserd vond het donderdag tijdens de raadsvergadering noodzakelijk om de raadsleden te waarschuwen.

Buijserd riep de politici op om niet met al te veel kostbare nieuwe plannen aan te komen zetten: ,,We moeten vooral met structurele uitgaven voorzichtig zijn. Als je problemen zwaarder maakt, is dat niet handig. Er liggen nogal wat opgaven op ons te wachten en die gaan miljoenen kosten.'' De gemeente kan dat niet allemaal betalen, zo maakte burgemeester duidelijk: ,,We komen voor vraagstukken te staan wat we wel of niet belangrijk vinden, om vanuit onze spaarpot te financieren.'' Voor raadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) was het duidelijk: ,,De burgemeester heeft zojuist een winstwaarschuwing afgegeven.''

Sport en cultuur voor minima


Nieuwkoop – Wethouder Bernadette Wolters wil 40.000 euro per jaar uitgeven, zodat meer mensen met een laag inkomen kunnen sporten. Hierdoor kunnen die mensen meer sociale contacten opdoen, hun gezondheid gaat vooruit en mogelijk houden verenigingen er nog nieuwe vrijwilligers aan over. Het is een win-win-win situatie, aldus de wethouder.

Als de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, dan kan iedere volwassene die tot en met 110% van het sociaal minimum krijgt, gebruik maken van deze 'Sport en cultuur is voor iedereen' regeling. Maar liefst 1.000 inwoners komen hier voor in aanmerking; Wolters verwacht, dat het eerste jaar zo'n 150 mensen daadwerkelijk van deze regeling gebruik zullen maken.

Dit initiatief zorgt ervoor dat de minimuminkomers lid kunnen worden van een sportclub of culturele vereniging. Wie zich meldt voor deze regeling, krijgt dan geen geld; het lidmaatschap wordt door Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaald aan de club. Als er bijvoorbeeld sportschoenen gekocht moeten worden, ontvangt de sporter een tegoedbon om schoenen te kopen. Zo wordt voorkomen dat het geld voor deze sport- en cultuurregeling voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Verkeersmaatregelen Kerkweg

Ter Aar – Met de komst van de 'tijdelijke' Vomar-supermarkt achter de Intratuin moet ook de Kerkweg voorbereid worden op het extra verkeer. Wethouder Antoinette Ingwersen huurt een adviesbureau in om een zo verkeersveilig mogelijke inrichting te krijgen. Ze wil ook de bewoners van de Kerkweg 'constructief mee laten denken' over een verkeersveilige inrichting van de weg.

Hoewel Ingwersen niet vooruit wil lopen op de conclusies, noemt ze toch een paar veranderingen die doorgevoerd kunnen worden op de Kerkweg. ,,We denken er over om de versmallingen, die er nu zijn, weg te halen. Ook moet je fietssuggestiestroken aanleggen en we overwegen een aslastbeperking, waarbij te zware vrachtwagens niet door de Kerkweg mogen.''

Maar gaat het verkeer niet juist harder rijden door het weghalen van de wegversmallingen? De wethouder haalt de Zevenhovenseweg als voorbeeld aan: “Die weg is veiliger geworden door het weghalen van de versmallingen en door de aanleg van drempels is de snelheid verminderd. Voor de Kerkweg moeten we goed kijken welke combinatie van wegaanpassingen de verkeersveiligheid verbetert.'' Als een adviesbureau later dit jaar aangeeft, welke verkeersmaatregelen er genomen moeten worden, dan worden die nog vóór 1 april 2019 uitgevoerd. Die dag gaat de Vomar supermarkt namelijk open.

Begroting op internet


[KAAG EN BRAASSEM] Inwoners, die helemaal gek zijn op cijfertjes, kunnen nu hun hart ophalen. Als je alles wilt weten over de begroting van de gemeente Kaag en Braassem, kun je die nu digitaal bekijken op: https://www.begroting-kaagenbraassem.nl/2018. Zo kom je van alles te weten over de uitgaven voor zaken als 'Bestuur, regio en middelen', het 'Sociaal domein' en de 'Ruimte en leefomgeving'. Ook zie je dan, dat Kaag en Braassem ieder jaar meer dan 15 miljoen euro aan lokale belastingen binnen haalt.

Geen geluidswal bij De Kickers


[LEIMUIDEN] De kans is levensgroot, dat de vurige wens van omwonenden voor een geluidswal bij De Kickers niet in vervulling gaat. Dat werd maandag 12 november duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De Tennisvereniging Leimuiden, voetbalvereniging De Kickers en projectontwikkelaar Vibu hebben een deal gesloten. De sportverenigingen mogen hun activiteiten uitbreiden, grotendeels op kosten van de projectontwikkelaar. Als tegenprestatie mag die projectontwikkelaar vervolgens 104 woningen in de buurt bouwen. Waaronder tientallen huizen op de dijk; een voormalige vuilstortplaats. Tientallen omwonenden riepen begin dit jaar op, tot de komst van een geluidswal. Ze waren bereid om geen juridische strijd te voeren, als onder meer die geluidswal er zou komen. Een echte toezegging kregen die bewoners echter niet. Wim Buskermolen, voorzitter van De Kickers '69 verwelkomde de uitgestoken hand, maar wilde deze voorwaarden pas bespreken, nadat de gemeenteraad haar akkoord had gegeven over het bestemmingsplan.

Nadat de raad dit gedaan had, hebben De Kickers en Vibu meerdere malen gesproken over de vraag, wie die geluidswal wil betalen. Echt verrassend is het niet, dat niemand daar zin in heeft. Dus komt die geluidswal er niet. Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) vroeg aan wethouder Yvonne Peters of de raad hier nog een stem in had. Het antwoord van Peters liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,De raad heeft gemeend geen krediet extra krediet ter beschikking te stellen voor de geluidswal, in de hoop dat beide partijen er samen uit komen. Maar dat is niet gelukt.'' Wel zei ze te hopen, dat als De Kickers nog geld over houdt van de 930.000 euro, die deze vereniging onlangs incasseerde, dat geld gebruikt wordt voor ,,een investering in een toekomstbestendige relatie met de buurt'', oftewel de komst van een geluidswal.

Geld blijft voor Passage Leimuiden


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraad bepaalde maandag 12 november met een nipte meerderheid, dat 300.000 euro moet blijven zitten in een potje voor de 'N207 Passage Leimuiden'. Het college van burgemeester en wethouders stelde voor, om dit bedrag te gebruiken om de kosten voor de al gerealiseerde Parallelweg N207 bij Rijnsaterwoude te dekken. Maar CDA en VVD waren bang, dat met het verdwijnen van het geld ook de komst van de Passage Leimuiden (waaronder plannen voor Drechthoek II en het Connexxionterrein) zou verdwijnen. Hun voorstel om het tekort op de Parallelweg N207 te dekken uit het gemeentelijke reservepotje werd gesteund door PRO. Hierdoor was er een meerderheid van één stem.

Minder belastingstijging


[KAAG EN BRAASSEM] Het is raadslid Peter van Dijk (VVD) toch gelukt om een financieel voordeeltje binnen te slepen voor de inwoners. Het gemeentebestuur wilde de belastingen voor 2019 met 2,3% verhogen. Maar op initiatief van de VVD nam de voltallige raad een voorstel aan om dat percentage gelijk te stellen aan het inflatiecijfer: 1,8%.

Vorige week kondigde Van Dijk in het Witte Weekblad al aan, dat hij zou proberen om de belastingen voor volgend jaar minder te laten stijgen. Aan het begin van de vergadering werd al duidelijk, dat zijn voorstel het zou halen, omdat dit direct al steun kreeg van CDA, PRO en SVKB. Uiteindelijk stemde ook D66 hier mee in. Van Dijk overtuigde de laatste twijfelaars met de woorden: ,,Het in onze ogen niet fair is de gemeentelijke lasten van onze inwoners te verhogen omdat de belastingen toch al stijgen. Veel van onze inwoners merken nog weinig van de economische vooruitgang en 2,3% is daardoor voor hen een enorme stijging. Terwijl bijvoorbeeld ook de ziektekostenpremies snel stijgen en pensioenen niet geïndexeerd worden. Wij willen de belastingen voor onze inwoners niet met een hoger percentage laten stijgen, dan voor het voorkomen van waardevermindering (inflatie) van de belastinginkomsten nodig is.''

Wethouder Petra van der Wereld (SVKB) ontraadde het voorstel. Ze gaf aan, dat de gemeente al drie jaar werkt met een hogere belastingstijging dan het inflatiecijfer (de zogeheten Du Chatiniernorm). Als de raad nu minder geld wil innen bij de inwoners, heeft dat gevolgen voor de ambities van de raad en projecten die nog moeten beginnen. Maar die waarschuwing nam de voltallige raad dus voor lief.

Caravan wordt huis


[ROELOFARENDSVEEN] Al jarenlang hebben voorbijgangers aan de Noordkade 23 uitzicht op een houten stacaravan. De eigenaar heeft bij de gemeente een verzoek ingediend, om die caravan te slopen en hiervoor in de plaats een huis met bijgebouw terug te laten komen. Het college van burgemeester en wethouders neemt hierover een 'positieve grondhouding' in. Het huis krijgt een maximale nokhoogte van zes meter.

Column


Respect

U hebt het wellicht gemist, waarde columnlezer, maar vorige week was het de 'Week van Respect'. Volgens het landelijke CDA althans, die deze actie ondersteunde. Volgens mij moet je iedere dag met respect met elkaar omgaan, maar dat terzijde. Op de website van het CDA kon je vragen beantwoorden als: 'Wat vindt u vormen van respect?' Om dan te moeten kiezen uit 'Elkaar groeten op straat', 'Ouderen met “u” aanspreken' of 'Vrijwilligerswerk doen'. Helaas kwamen er geen keuzes in voor als 'mensen in het openbaar dissen' of 'vulgair online taalgebruik', al kon je dat nog wel zelf invullen.

Zoals het een landelijke politieke partij tegenwoordig betaamt, wordt ieder campagnebureauverzinsel begeleid met een door de partij zelf opgesteld persbericht, dat de afzonderlijke partij-afdelingen weer kunnen verspreiden onder de lokale en regionale journalisten. Dus ontving ik van CDA-medefractievoorzitter Anja de Rijk een ronkende mededeling over hoe belangrijk het is, ,,dat we in Kaag en Braassem respectvoller met elkaar omgaan.'' Het persbericht gaat nog even verder, maar volgens mij had het landelijke partijbureau vergeten om er instructies aan toe te voegen. Het persbericht eindigde namelijk als volgt: ,,Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Kaag en Braassem. Marcel Doze zegt hierover “##Persoonlijke quote over belang van respect##.''

Oeps, daar was de lokale afdeling even vergeten om de CDA-medefractievoorzitter om zijn mening te vragen over het onderwerp respect. Ik kop 'm maar in; dat is toch weinig respectvol! ;-)

Een onderdeel van respect, is ook rekening houden met anderen. En voor de politiek zou dat het mantra moeten zijn. De afgelopen vier jaar ging dat redelijk goed, waar het ging om de ongeschreven regel, dat er niet meerdere vergaderingen op hetzelfde moment moeten plaatsvinden. Dat is belangrijk, zodat de onafhankelijke pers die vergaderingen ook kan volgen en er verslag van kan doen. Maar helaas lijkt die tijd achter de rug, want op woensdag 21 november vinden er maar liefst drie vergaderingen op hetzelfde moment plaats. Dus als u die avond in het gemeentehuis bent en u voelt iemand langs u heen zoeven, rennend naar een andere kamer om daar nóg een politieke discussie te volgen, dan kan het zijn dat ik niet stop om even rustig met u bij te praten. Dat is geen gebrek aan respect, maar pure noodzaak.

Drie nieuwe villawoningen


[ROELOFARENDSVEEN] Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, mogen er drie vrijstaande woningen komen op het terrein Noorderhemweg 11 – 15. Deze villa's komen tussen watergangen te liggen, die de perceelsgrenzen afbakenen. Het 'ontwerpbestemmingsplan' van deze nieuwbouwwoningen wordt door de gemeente 'in procedure gebracht'.

Koninklijke onderscheiding


Voor Jan Kranenburg

[WOUBRUGGE] Vrijdag 9 november werden meerdere vrijwillige brandweerlieden in het zonnetje gezet. Sommigen hadden het afgelopen jaar een diploma gehaald en anderen vierden een werkjubileum. Zij werden allemaal persoonlijk bedankt door burgemeester Marina van der Velde, die aan het eind van de bijeenkomst nog een speciale verrassing had.

Joep Derksen

De burgemeester riep de brandweerlieden een voor een naar voren. Zo werden Johan Vitters en Casper Uittenbogaard geroemd vanwege het feit dat zij het diploma Bevelvoerder gehaald hadden. Eveline van Veen en Ferdinand Volwater ontvingen een vrijwilligersmedaille, omdat ze tien jaar in dienst waren. Sonia van der Eijk werd hartelijk bedankt voor al haar inzet de afgelopen elf jaren. Speciale vermeldingen gingen uit naar Eric Jongejan en Rinus van den Kerkhof, die zich al 12,5 voor hun mede-inwoners inzetten.

Maar het meest bijzondere moment was, toen Jan Kranenburg naar voren werd geroepen. Van der Velde had speciaal voor deze gelegenheid haar keten omgehangen. Kranenburg is namelijk 35 jaar bij de brandweer in dienst geweest en nam vorige week afscheid. ,,Het heeft de koning behaagd om u een Koninklijke Onderscheiding te geven'', zo stelde de burgemeester. Kranenburg werd gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van der Velde dankte hem hartelijk ,,voor al uw inzet, namens alle inwoners van Woubrugge en omgeving!''

Onderdak voor tractoren


[RIJNSATERWOUDE] Al jaren staan tractoren en een variatie van materiaal te roesten op het terein achter Heereweg 157a. De eigenaar heeft daarom een plan ingediend bij de gemeente om een nieuwe 'kapschuur' te bouwen, achter de bestaande bedrijfsloods. Wethouder Petra van der Wereld laat weten, dat het college van burgemeester en wethouders positief staat tegenover deze aanvraag. ,,Het materiaal en tractoren komen dan onder een kap staan.'' Volgens de gemeente zorgt de komst van de kapschuur voor een 'kwaliteitsimpuls'. Overigens was het hebben van buitenopslag wel in strijd met het bestemmingsplan, zo blijkt uit ambtelijke stukken.

Skatebaan naar de stort


[ROELOFARENDSVEEN] De skatebaan bij DOSR wordt binnenkort weggehaald. Volgens wethouder Petra van der Wereld wordt deze skatebaan niet meer door de jongeren gebruikt. Tenminste; niet om te skaten. Wel is de baan een favoriete hangplek geworden en dat levert weer onrust op bij de mensen, die uitkijken op de skatebaan.

Joep Derksen

Van der Wereld kondigde het weghalen van de skatebaan vorige week aan: ,,Deze wordt niet gebruikt. De voorziening sluit niet meer aan bij de behoefte van de jeugd.'' Nou is er al weinig te doen voor tieners van een jaar of zestien, dat beseft de wethouder ook. Daarom wil het college aan de jongeren zelf vragen, wat zij dan willen hebben om zich buiten te kunnen vermaken. Van der Wereld roept de tieners van Kaag en Braassem op: ,,Kom zelf met een voorstel om iets te bedenken, dat van jullie belang is. Ik heb geen idee wat ze willen, ik hoef toch niet voor 16-jarigen te bedenken, waar ze behoefte aan hebben? Maar ik ben bereid om er met anderen over na te denken.''

De skatebaan werd in 2001 geplaatst en gaat na het weghalen naar de sloop. Een alternatieve locatie is er niet voor deze baan. Overigens staat er in Rijpwetering ook een skatebaan, maar die blijft daar nog wel even. De jeugd van Rijpwetering blijkt namelijk nog steeds actief te zijn met skaten. Tieners, die een goed idee hebben om als ontspanningsactiviteit gerealiseerd te krijgen, kunnen hiervoor een inwonerinitiatief indienen. Dat kunnen ze zelfstandig doen, of samen met lokale verenigingen of ondernemingen. De gemeente heeft een potje van maximaal 26.000 euro beschikbaar om het beste idee te realiseren.

Overigens is het nog maar twijfelachtig, of er daadwerkelijk één jongere is, die een voorstel indient bij de gemeente. Het afgelopen half jaar heeft de gemeente Kaag en Braassem namelijk al allerlei activiteiten opgezet, om jongeren te stimuleren mee te denken over een alternatief voor de skatebaan. Zo was er een bord geplaatst met een oproep om met ideeën te komen. Ook is een groep van ongeveer acht skaters aangeboden, dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor een voorziening voor hen. Waarbij wel de voorwaarde was gesteld, dat zij met een eigen plan zouden komen. Ondanks meerdere malen aandringen is er nog nooit een plan ingediend.

Toch blijft de gemeente hoop houden, dat er toch nog mooie ideeën gaan ontstaan, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. ,,Zodra de voorziening verdwijnt zal de noodzaak (voor het indienen van plannen, JD) ook bij de jeugd doordringen. Omdat uit onderzoek blijkt, dat adolescenten fysiologisch niet in staat zijn om dergelijke consequenties vooraf goed in te schatten, willen wij ze de kans geven om na het verwijderen, te komen met een initiatief voor de doelgroep 16+. Het is ook in het belang van de toekomstige jeugd dat er voorzieningen blijven voor de jeugd van een oudere leeftijd. Voor de doelgroep 16+ is relatief weinig te doen. Terwijl deze groep juist de behoefte heeft om samen met vrienden activiteiten te doen; dit resulteert nu in hanggroepen.''

The Box Katwijk


46 bedrijfsunits

KATWIJK – Unieke kans voor ondernemers en-/of beleggers! Onlangs zijn namelijk 46 bedrijfsunits aan de Scheepmakerstraat 1 in verkoop gegaan. De units worden in het derde kwartaal van 2019 casco opgeleverd voor buitengewoon interessante prijzen: vanaf slechts
€ 97.950 V.O.N. (excl. BTW)!

Joep Derksen

Op de ontwerpfoto hiernaast kun je al zien, dat dit het mooiste bedrijfsverzamelgebouw van heel Katwijk gaat worden; en dan ook nog gasloos! En dat ze zo mooi zijn is ook niet meer dan logisch, licht Bert Jan van Beers, vastgoedontwikkelaar van Chronos Vastgoed toe: ,,Een echt Katwijks bedrijf maakt samen met een Katwijkse aannemer, Katwijkse units op een Katwijks bedrijventerrein.''

In de units kunnen ondernemingen terecht tot en met milieucategorie 4.1. Omdat iedere unit gesplitst is in een deel op de begane grond en de eerste verdieping, is het ook mogelijk om een etage te verhuren. De huuropbrengsten van een etage zorgen voor een aardig inkomstenextraatje. Maar ook zijn de units aan de Scheepmakerstraat 1 perfect om het eigen bedrijf in te vestigen. Beneden is er ruimte voor bedrijven en opslag en boven kunnen kantoren komen. Voor Patrick Damen van Damen Makelaars is het een eenvoudige keuze; ,,Geld op de bank levert met de lage rentes niets op. Ik kan me voorstellen, dat niet alleen ondernemers interesse hebben in een van de units, maar ook particulieren die thuis te weinig ruimte hebben. Zo hebben ze een prachtige plek voor een kantoorruimte met eigen werkplek en/of een bedrijfsruimte om heerlijk te klussen.''

Elke unit beschikt over parkeermogelijkheden, bezoekers kunnen om het pand heen rijden en bovendien is het fijn, dat vlak in de buurt een Albert Heijn en een Gamma zijn gesitueerd. Ook is het fijn dat er op loopafstand bij Schuitemaker Vis een lunchfaciliteit is gevestigd. Daar komt bij, dat deze te realiseren bedrijfsverzamelgebouwen, met units variërend tussen 69 m² en 220 m², op een ideale locatie liggen; vlak bij Provinciale weg N206. Joey de Rooij, partner van Basis Bedrijfshuisvesting, verwacht dat het storm gaat lopen. ,,Deze units kunnen ook nog geschakeld worden en zijn geschikt voor onder andere (kleine) zelfstandigen, eenmanszaken, eigenaar-gebruikers, maar ook kantoorgebruikers en beleggers.''

De units van The Box Katwijk krijgen prachtige antracietgrijze kleuren; met een rood streepje als ''finishing touch''. Op alle details wordt gelet: zo komt er een betonnen dak op te liggen in plaats van het veelgebruikte staal. Er is maar één conclusie mogelijk: de aanschaf van een unit van The Box Katwijk is een unieke kans! En dat blijkt wel uit eerdere resultaten, informeert Damen, want de units van andere bedrijfsverzamelgebouwen als de Box in Noordwijk en De Boeg in Oegstgeest zijn zeer succesvol verkocht.

Twijfelt u nog? Misschien helpt dit u over de streep: waar het gaat om financiering met behulp van een bank, kunnen Basis Bedrijfshuisvesting, Chronos Vastgoed en Damen Makelaars u helpen met het vinden van alternatieve investeringsoplossingen. Meer informatie is te vinden op: www.boxkatwijk.nl. Of neem contact op met Basis Bedrijfshuisvesting, T: 071-5233277, W: www.basis.nl. Damen Makelaars, T: 071 361 9343, W: www.damenmakelaars.nl.

Da Lat Cuisine


Vietnamese keuken; voor de ware smaaksensatie

LEIDEN – Een culinair pareltje heeft haar deuren geopend: Da Lat Cuisine. Iedere dag staan mede-eigenaren Linda en Bao klaar om hun klanten een ware smaaksensatie te geven. Da Lat Cuisine is gespecialiseerd in Vietnamees eten. Dit kenmerkt zich door het gebruik van uitsluitend verse producten, minder koolhydraten en gezonder eten. Naar uw wens zorgt voor heerlijke sausen; zuur, zoet of pikant; voor een ware smaakexplosie in je mond.

Joep Derksen

Vietnamees eten is veel meer dan alleen maar loempia. ,,Bij de Vietnamese keuken gebruiken we veel verse kruiden als koriander, munt en basilicum,die je aan de gerechten kunt toevoegen'', licht Linda toe. De typen gerechten passen perfect in waar veel mensen nu behoefte aan hebben: lichter en gezond eten, met minder koolhydraten en light food, maar wel heerlijk vol van smaak en eten dat de maag vult natuurlijk.''

Wie bij Da Lat Cuisine naar binnen loopt, wordt aangenaam verrast door de inrichting van de zaak. Hier kun je niet alleen heerlijke maaltijden afhalen, ook levert Da Lat Cuisine als enig Vietnamees restaurant overal in Leiden aan huis of op de zaak. Linda en Bao maken ook lunchboxen klaar; vanaf 15 personen. Inmiddels zijn de cateringactiviteiten van Da Lat Cuisine al veel gevraagd. ,,We verzorgen het hele pakket bij feesten en partijen. Immens populair is inmiddels de Vietnamese Hotpot. Wij leveren de pannen, vlees, groenten, vis en bouillon vers aan. En vervolgens kun je samen heerlijk genieten van de lekkerste Vietnamese maaltijd, die je ooit hebt gehad!''

Hebt u nooit Vietnamees gegeten? Linda tipt: ,,Een aanrader is de Banh Xeo; een soort Vietnamese pannekoek met toppings. Heerlijk heet klaargemaakt!'' Voor meer informatie: Da Lat Cuisine, Douzastraat 27, Leiden, T: 071 887 4870, W: www.dalatcuisine.nl. Online bestellen kan ook.

Vacature


VOORHOUT - Restaurant Asian Cuisine Oosthout biedt twee enthousiaste jongens en twee enthousiaste meisjes (14, 15 en 16 jaar) de kans om (part-time) in de keuken of voor de bediening te werken. Werktijden: tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Meer informatie: 0252 232 479. Oosthoutplein 15 in Voorhout.

07 november 2018

,,Elke school zou een Alex moeten hebben''Hoogmade – Het was groot feest op basisschool Ter Does; een van de meest gewaardeerde krachten werd door de leerlingen in het zonnetje gezet. Nou lijkt het niet bijzonder, dat Alex van Weenen 12,5 jaar werkzaam is op de school, maar Alex is mentaal zwaar beperkt en hij onderscheidde zich door de jaren heen als een uitermate betrouwbaar en positief ingestelde medewerker.

Alex (46) is aan het begin van de dag toch een beetje nerveus. Hij heeft zijn mooiste kleren aan gedaan voor deze bijzondere gebeurtenis. In een hoek van het nieuwe schoolgebouw staan honderd zakken met chips en veel chocoladesnoepgoed, dat Alex vandaag gaat uitdelen aan de basisschoolleerlingen. De journalist wordt hartelijk verwelkomd, maar hij mag zelf geen koffie halen uit de automaat: ,,Dat doe ik!'' stelt Alex vastbesloten.

Dertien jaar geleden verhuisde Alex samen met elf andere mensen met een beperking en de begeleiding naar Hoogmade. Gezocht werd naar een goede dagbesteding voor Alex en het klikte direct tussen directeur Kees Hagenaars en de enthousiaste Alex. Voor een dorp als Hoogmade was het indertijd bijzonder, dat iemand met een beperking ging werken op een basisschool, herinnert Hagenaars zich. ,,We waren heel benieuwd hoe dat over zou komen op de ouders. Hier wonen toch vooral geboren Hoogmadenaren. Maar voor ons was het een unieke kans om kinderen van jongs af te confronteren met mensen met een beperking. Dat is ontzettend goed gelukt.\\

In het begin moesten de leerlingen wel een beetje wennen aan Alex, omdat hij moeilijk verstaanbaar is. Maar ze kwamen er achter, dat dit wel lukt als je leert om naar hem te luisteren en te vragen wat hij precies doet. En Alex bleek technisch zeer begaafd te zijn. Dit tot grote vreugde van de docenten, zo beseft het feestvarken zelf ook: ,,Als het kopieerapparaat vast loopt, dan maak ik hem!'' De directeur stelt tevreden: ,,Alex neemt ons veel werk uit handen; iedere school zou een Alex moeten hebben.''

Begeleider Bram van Vliet is ook trots op dit succesverhaal: ,,Voor zowel Alex als de school is het een win-win situatie.'' Een wekker gaat af en dat is voor Alex het teken, dat hij in groep 2 chips en snoep mag gaan uitdelen. Hij mag in een stoel zitten en de kinderen zingen hem toe, waarna ze Alex in polonaise de hand schudden en feliciteren. Megdn (5) en Zachy (6) geven hem zelfgemaakte tekeningen. ,,Omdat Alex al zo lang op school is en voor ons werkt'', licht Megdn toe. Ook kreeg Alex een groot door de kleuters gemaakt boek met alle namen van de kinderen. Het bezoek aan groep 4 en 5 leverde Alex tientallen gouden medailles op van de leerlingen; hét symbool dat Alex de topper van Ter Does is. Aan het eind van de dag had Alex een nóg grotere glimlach dan anders.

Best Budget Keukens


De allerlaagste prijzen voor de beste keukens!

[LEIMUIDEN] Op zoek naar een nieuwe keuken? Wilt u zeker zijn dat u niet teveel betaald?
Ga dan naar Best Budget Keukens aan het Noordeinde 116A in Leimuiden! Uw keuken voor
werkelijk de allerlaagste prijs van Nederland!

Door Joep Derksen

De allerlaagste prijzen van Nederland; dat is nogal een uitspraak. Maar wel een uitspraak waar de enthousiaste en gepassioneerde medewerkers Robin Heijboer en Fred van Noije helemaal achter staan. ,,We werken via een grote Europese inkooporganisatie en bestellen uitsluitend bij fabrieken die een uitgekiend productieproces hebben. Zo hebben die fabrieken veel minder kosten en kunnen wij veel scherpere prijzen aanbieden.''

Best Budget Keukens kenmerkt zich door een zeer vriendelijke verkoopstijl, waarbij iedere bezoeker van de winkel desgewenst een gratis keukenontwerp voor het eigen huis kan krijgen. En eerlijkheid is troef, zo benadrukken Van Noije en Heijboer: ,,Hier vind je geen belachelijke kortingsacties, die u als klant uiteindelijk toch altijd zelf betaald!''

Voor de klanten is er een reuze keuze aan keukens. Wie door de prachtig ingerichte showroom loopt, kijkt zich de ogen uit. De ene na de andere fantastische keuken, voor prijzen waarvan je jezelf afvraagt hoe het kan. ,,De prijzen van onze keukens zijn in principe allemaal inclusief vijf apparaten, het werkblad, kraan, verlichting; noem maar op.'' Het Leimuidense bedrijf heeft duidelijk het hart op de goede plek zitten, zo blijkt uit de woorden van Heijboer. ,,Voor iedereen die nu een keuken bij ons koopt, maken wij een bedrag over naar een goed doel, naar de wens van die klant.'' Op deze manier kan uw keuken ook (lokale) goede doelen helpen.

Rondlopend valt onmiddellijk de Amerikaanse stijl op van Best Budget Keukens. Daar is een reden voor. ,Van Noije: ,In Amerika zijn bedrijven en consumenten gewend om gelijk voor de scherpste deal te gaan. Dat doen wij hier ook. Daarnaast hebben we net zoveel verschillende keukens als elders, waarbij onze klanten uiteraard kunnen kiezen voor de inbouw van apparaten van verschillende merken.''

Heijboer en Van Noije nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen. ,,Vaak weten mensen, die voor het eerst een keuken kopen, helemaal niet wat er allemaal mogelijk is. Onze keukens worden altijd passend gemaakt voor de ruimte, die er in het betreffende huis is.'' Moeiteloos sommen ze de top-5 aan kwaliteitskenmerken van Best Budget Keukens op: ,,Goede kwaliteit, direct de scherpste prijs, milieuvriendelijk geproduceerd, kant- en klare kasten en met soft motion zacht sluitende laden en scharnieren.''

Bij Best Budget Keukens zijn volop keukens te bewonderen, waarop zowel elektrisch als op gas gekookt kan worden. Enkele laatste tips: Best Budget Keukens biedt al een complete keuken aan vanaf 2.280 euro en een complete hoekkeuken voor slechts 3.750 euro! Zit u nou nog in uw stoel? Hup; op naar Best Budget Keukens en grijp deze kans!

Voor meer informatie: Best Budget Keukens, Noordeinde 116A in Leimuiden, T: 0172 506 130, W: www.bestbudgetkeukens.nl.

'Maximum breedte voor landbouwverkeer'


Nieuwkoop – Wordt het niet eens tijd, dat er een maximum breedtebeperking komt voor het landbouwverkeer? Dat vroeg gemeenteraadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) zich donderdagavond af tijdens de raadsvergadering.

Het raadslid maakt zich zorgen over de omvang en zwaarte van het landbouwverkeer, dat over de vaak smalle wegen dendert. ,,Dat landbouwverkeer wordt steeds groter. Moet je niet met wat minder kunnen, omdat dit niet past in dit gebied? In steden mogen grote vrachtwagens niet naar binnen. Daar kun je in het centrum alleen met kleine vrachtwagens rijden. Dit is een gebied met kleine wegen en een zwakke bodem: je moet dat soort eisen gaan stellen voor het brede landbouwverkeer.''

Hagenaars lijkt steun te krijgen van verschillende partijen, om het gemeentebestuur dit idee uit te laten werken. Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie): ,,Je mag regels en grenzen stellen, maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn, anders heb je geen levensvatbare bedrijven meer.'' Ook VVD-raadslid Quinten van Dobben zag het dilemma: ,,Op een heel aantal wegen is ene trekker van 3,5 meter breed niet geschikt. We moeten kijken op welke wegen dit soort verkeer niet mogelijk is. En dat betekent inderdaad, dat sommige agrariërs of loonbedrijven niet meer overal met heel zwaar materieel kunnen rijden.''

SBN-raadslid Lizet Keijzers had nog twijfels: ,,Er is een heel groot verschil tussen landelijk en stedelijk gebied. Je moet kijken wat voor type voertuigen op wat voor type wegen rijdt.'' Wel maakte zij zich ook zorgen over het dicht slibben van de wegen. Fractieassistent Marcel Touw (D66) maakt zich ook zorgen: ,,Als je niet handhaaft, dan worden die voertuigen vier of vijf meter breed. Dan blijven we onze wegen aanpassen en is er geen ruimte meer voor de rest van de bewoners.''

Fietsen in het donker


Nieuwkoop – Een vurige wens van fractieassistent Marcel Touw (D66) voor fietspadverlichting in het buitengebied, krijgt geen steun van wethouder Antoinette Ingwersen. Touw zou zo'n fietspadverlichting toejuichen: ,,Dan weet je waar je fietst, als je terug komt vanuit Noorden.'' De wethouder liet donderdag 1 november tijdens een meningsvormende raadsvergadering echter weten: ,,Het is niet het beleid van de gemeente om verlichting te hebben in het buitengebied. Bovendien is het een enorme kostenpost.''

Oorzaken overstroomde tunnel bekend


Nieuwkoop – Een paar maanden geleden stond de hele tunnel bij de Kennedylaan blank van het water. Uit onderzoek blijkt nu, dat dit niet alleen maar komt door de overvloedige regenval. Veel van het water was ook afkomstig uit de nabijgelegen straten en wijken. Maar ook het rioleringssysteem stroomde over en al dat water zocht een weg naar het laagste punt; het tunneltje.

De situatie werd die septemberdag nog verergerd, doordat het Waterschap veel water had vastgehouden in het naastgelegen kassengebied, om voorbereid te zijn op warme zomerdagen. Een deel van dat gebied stroomde ook over, door de heftige regenbuien. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november kregen de politici van een ambtenaar te horen: ,,Bij een forse bui is het de keuze aan het Waterschap of ze gaan voormalen (om een deel van het water af te voeren, red.) of dat ze verwachten dat de bui langs gaat. Dat laatste hebben ze gedaan in september, maar dat gebeurde dus niet.''

Raad houdt vast


Aan maximum snelheid van 80 km per uur

Zevenhoven – Het is prima, dat wethouder Antoinette Ingwersen de Oude Spoorbaan in Zevenhoven veiliger wil maken, maar het verlagen van de snelheid naar 60 kilometer per uur is nog een stap te ver. Dat vindt althans een meerderheid van de gemeenteraad. Het plan om inde bermen 'grasbetontegels' te leggen, krijgt wel de goedkeuring van de raad.

De Oude Spoorbaan is een vrijwel kaarsrechte en overzichtelijke weg, die veel automobilisten uitnodigt om het gaspedaal nog even wat dieper in te drukken. Maar volgens de wethouder is de weg 'niet breed genoeg om te voldoen aan een maximum snelheid van 80 kilometer per uur'. Als het verkeer maximaal 60 kilometer mag,wordt volgens haar het snelheidsverschil met landbouwverkeer ook minder en dat zou veiliger zijn. Een verkeersplateau zou moeten helpen om de snelheid van 60 kilometer per uur te kunnen handhaven.

Maar fractieassistent Jop van der Pijl (SBN) vond, dat zo'n snelheidsverlaging er juist voor gaat zorgen dat meer mensen elkaar gaan inhalen. Wat weer voor een onveiligere situatie zorgt. Raadslid Quinten van Dobben (VVD) zag een snelheidsverlaging ook niet zitten. Hij vreest voor een 'waterbedeffect' en wees er op, dat hierdoor de route via de Oude Spoorbaan langzamer wordt en dat navigatiesystemen automobilisten dan via andere routes gaan leiden. ,,Zo kan Noorden echt overbelast raken met auto's en zwaar verkeer.''

Het argument van Ingwersen, dat de maximum snelheid bij De Hoef al naar beneden gaat, maakte geen indruk. Ook waren de politieke partijen niet blij, dat de wethouder al kwam met een voorstel voor de snelheidsverlaging, terwijl de verkeerscommissie hier nog niet eens een oordeel over had gegeven. Bas Oostwouder (Natuurlijk Nieuwkoop) steunde SBN en VVD: ''We zijn wel voor de aanleg van de grasbetontegels, maar voer de snelheidsverlaging nog niet in. Terug naar maximaal 60 kilometer per uur kan een effect hebben, die we niet zouden willen.''

Bus over brug


[OUD ADE] Wethouder Yvonne Peters kon maandag 5 november goed nieuws melden voor de mensen, die gebruik maken van het openbaar vervoer. ,,Sinds vandaag rijdt de bus weer over de Lange Brug. Er staan nog verkeersregelaars bij deze brug om het verkeer in goede banen te leiden. Die blijven nog een aantal dagen staan.''

Ophef over rekenmethode belastingverhogingen


[KAAG EN BRAASSEM] Gemeenteraadslid Peter van Dijk (VVD) blijft proberen om de gemeentelijke belastingen met minder dan 2,3% te laten stijgen. Deze toezegging deed hij maandag 5 november tijdens de fractievergadering van zijn partij.

Joep Derksen

Van Dijk: ,,We gaan andere partijen vragen om steun voor onze motie om belastingen te verlagen, want we zijn altijd voorstander van gematigde belastingen.'' In het verleden gingen de belastingen van de gemeente altijd in ieder geval omhoog met het inflatiepercentage, maar tegenwoordig adviseert het gemeentebestuur om de zogeheten 'Du Chatiniernorm' te gebruiken. Hierbij gaan gemeenten uit, van de stijging van het zogeheten 'Bruto Binnenlands Product' (BBP); de bestedingen van alle gezinnen, de bedrijven en de overheid bij de binnenlandse ondernemingen. De verwachting is, dat die uitgaven volgend jaar met 2,3% stijgen, dus zouden ook de belastingen met datzelfde percentage moeten stijgen.

In mei van dit jaar was het inflatiepercentage nog 1,7%. Raadslid Gino Wesselman (D66) vraagt zich ook af, waarom in het verleden de gemeente eerst uit ging van het inflatiepercentage, maar nu dit al jaren onder de 2% ligt, opeens die 'Du Chatiniernorm' wordt gebruikt. ,,Gaan we over een paar jaar, als de inflatie hoger ligt, dan weer de belastingen verhogen met het inflatiepercentage?''.

Wethouder Petra van der Wereld wordt de Du Chatiniernorm de afgelopen drie jaar gebruikt door de gemeente. ,,Het is een goede norm gebaseerd op het te verwachten BBP en gecorrigeerd op het werkelijke BBP.'' Daar is Van Dijk het echter niet mee eens. ,,De gemeente moet niet rekenen met deze Du Chatiniernorm. Die norm is niet bedoeld voor de indexatie van gemeentelijke belastingen.'' Of de overige partijen de VVD zullen steunen in het pleidooi voor lagere belastingen, wordt maandag 12 november duidelijk.

Bruggen officieel benoemd


[KAAG EN BRAASSEM] Ze liggen er al jaren, maar nu bestaan zestien bruggen in deze gemeente ook echt officieel. Volgens nieuwe regels moeten alle bruggen namelijk vermeld worden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gedaan.

Het gaat hierbij in Rijpwetering om de Zwanenbrug, Blauwemolenbrug en Paardebrug. Op de vraag waarom deze laatste brug niet volgens de moderne spelling geregistreerd wordt, Paardenbrug, laat een gemeentelijk woordvoerder weten: ,,Paardebrug is de officiële benaming, aangegeven door het college van Burgemeester en Wethouders in 1944. Dat is dus de naam die we aanhouden.''

Ook de Doesbrug, Kleine Doesbrug en Wittert van Hooglandbrug in Hoogmade liggen er voortaan officieel. Hetzelfde geldt voor de Lange Brug en Koningsbrug in Oud Ade, de Vroonlandschebrug in Rijnsaterwoude en de Statoinsbrug, Noordbrug, Kerkbrug, Velingbrug, Zuidbrug, Veenderbrug en Franschebrug in Roelofarendsveen. Aan de rest van de (kleinere) bruggen is geen officiële naam toegekend en deze worden dan niet geregistreerd in de BAG.

Column


Co-ownerschap

Ik kan niet wachten tot het 2019 is, waarde columnlezer! En dat komt door wethouder Inge van der Meer. Vorige week gaf zij een persgesprek en daar hadden we het ook over de vraag hoe de gemeente zich gaat voorbereiden op de overgang van gas naar energie, die opgewekt wordt door bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens.

Nou betalen wij Nederlanders ons al decennialang blauw aan het gas van de NAM; een monopolistisch bedrijf en de olie van Shell, Esso en andere multinationals. Hoe mooi zou het zijn, zo filosofeerde ik, als de inwoners van Kaag en Braassem mede-eigenaar worden van de toekomstige windmolens en zonnepanelen en daardoor ook meeverdienen aan de opbrengst van de opgewekte energie; een co-ownerschap dus.

Mijn moeder zei altijd: 'Goede raad is duur en deze is gratis'. U weet het wellicht niet, maar in overheidsland staat de waardering van een advies ongeveer gelijk aan de hoogte van het bedrag, dat de betreffende overheidsinstelling er voor moet betalen. Dus; hoe duurder een advies is, hoe meer er naar geluisterd wordt. Dus eigenlijk deed ik mijn oproep richting de wethouder met weinig hoop, dat die wens ook werkelijkheid kan worden. Toch bleek er een positieve verrassing te zijn; de wethouder blijkt namelijk ook van mening te zijn, dat er een systeem moet komen, waarbij de inwoners kunnen meeverdienen aan energie die in Kaag en Braassem wordt opgewekt!

Van der Meer gaf aan: ,,We zijn druk bezig met plannen om inwoners er zelf aan te laten verdienen. Er is geld aan te verdienen. Degenen die koopkrachtig zijn, leggen nu al zonnepanelen op hun dak. We ontwikkelen ideeën om andere mensen mee te krijgen, om er ook geld mee te verdienen. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je een vliegwieleffect krijgen, waarbij er veel meer enthousiasme komt voor de nieuwe vormen van energieopwekking.'' Ze laat weten, hierover gesproken te hebben met 'wethouders in Haarlemmermeer en Leeuwarden'.

Met een zoektochtje op internet komt al een beetje boven water, waar de betreffende wethouders zich mee bezig houden. Wethouder John Nederstigt van Haarlemmermeer wil 'bedrijven stimuleren die durven te verkennen en de filosofie van wonen en werken in duurzame omgevingen omarmen.' En hij schrijft: ,,Ook kunnen inwoners financieel voordeel hebben bij duurzame initiatieven, zoals bij het plaatsen van zonnecellen op daken.'' Ook vindt hij, dat er moet worden ingezet op 'duurzame ontwikkeling van bedrijfslocaties'. In Leeuwarden zijn plannen voor de realisatie van een aardwarmtecentrale.

Van der Meer is hoopvol: ,,Verschillende organisaties zijn bezig met initiatieven en ik zie wel heil in het kopiëren van die initiatieven.'' In dit geval zou het gezegde 'Beter goed gejat, dan slecht verzonnen' wel eens helemaal kunnen kloppen.

Groen licht voor woningen


[RIJPWETERING] Alle lichten lijken op groen te staan voor de komst van ongeveer dertig woningen aan de Achterdijk 2. Het college van burgemeester en wethouders blijft positief over deze gasloze huizen, waarvan minimaal tien 'sociale woningen' moeten worden. Thunnissen Ontwikkeling b.v. wil deze huizen zo snel mogelijk bouwen.

Wethouder Inge van der Meer informeert: ,,Het college is akkoord met de ontwikkeling hiervan. We hebben wel meegegeven, dat dit bouwproject bij de Provincie onder een vergrootglas ligt. De Provincie toetst de kwaliteit van de woningen; deze moeten huizen worden, die voorzien in de behoefte van de eigen gemeenschap. Het moeten dus geen grote villa's worden.'' Van de dertig huizen moet minimaal 30% (dus tien woningen) onder de prijscategorie 'sociaal' vallen. Of anders moet Thunnissen geld stoppen in een gemeentelijk potje waarmee op een andere plek sociale woningen gebouwd kunnen worden.

Groen schoolplein


[HOOGMADE] Sinds zaterdag 3 november staan er drie prachtige bomen op het speelplein brede school Hoogmade. Daar hebben een tiental ouders en leerkrachten- voor gezorgd. De bomen zijn verhuisd vanaf de Van Almaerlaan en hebben nu een nieuwe toekomst. Ook staat er nu een nieuw hek van kastanjehouten paaltjes, dat een afscheiding vormt met de kweektuintjes. De schoolkinderen kunnen voortaan ook genieten van een kruiptunnel en glijbaan. Donderdag 8 november planten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 nog wat meer struiken. Het doel is, om een zo groen mogelijk schoolplein te krijgen.

Informatiemarkt over bouwprojecten


[LEIMUIDEN] De gemeente organiseert op donderdag 13 december een informatiemarkt voor alle inwoners en bedrijven van Leimuiden. Deze bijeenkomst vindt tussen 19:00 uur en 21:00 uur plaats in De Ontmoeting. Die avond worden de bezoekers geïnformeerd over alle werkzaamheden, die in 2019 in uitvoering gaan.

Er staat de inwoners volgend jaar namelijk nogal wat te wachten. In 2019 gaan onder meer de projecten Leimuiden West, Dorpshart Leimuiden, gezondheidscentrum en IKC Leimuiden van start. Daarnaast mogen de Leimuidenaren zich verheugen op een aantal wegreconstructies. Deze werkzaamheden zullen overlast geven voor de inwoners, zo waarschuwt de gemeente. In een ambtelijk stuk staat: ,,Om deze overlast te minimaliseren en de bereikbaarheid van het dorp te waarborgen, worden de diverse ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.'' Wie precies wil weten, wat er allemaal gaat gebeuren en welke overlast dit kan veroorzaken, doet er goed aan die informatiemarkt te bezoeken.

Planschade


[ROELOFARENDSVEEN] De eigenaar van het huis naast Spoorstraat 5 krijgt toch nog een planschadevergoeding. In eerste instantie werd dit verzoek afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Maar de bezwaarmaker ging hiertegen in beroep bij de bezwaarschriftencommissie en kreeg deels gelijk. De helft van de kosten voor een erfafscheiding worden vergoed door degene die op Spoorstraat 5 een huis gaat bouwen. Het gaat om een bedrag van 2.722,50 euro.

Ruim honderd woningen in Nieuwe Rede


[LEIMUIDEN] Niets lijkt de komst van tachtig luxe woningen en 24 sociale huizen in het gebied Leimuiden-West meer in de weg te staan. Zoveel werd donderdag 1 november wel duidelijk, tijdens de informatieavond die gehouden werd in de kantine van voetbalvereniging De Kickers '69. Het gebouw zat stampvol met dorpsgenoten, die onder meer met eigen ogen wilden zien, wat de bouwplannen waren. Geïnteresseerden in een nieuwe woning vlak bij de Ringvaart meldden zich al bij Vibu Projectontwikkeling in de hoop dat zij over twee jaar kunnen wonen in de nieuwbouwwijk 'Nieuwe Rede'. Maar niet iedereen bleek de komst van zoveel woningen te waarderen.

Joep Derksen

Wim Buskermolen, voorzitter van De Kickers '69, genoot in ieder geval van de avond. ,,Vijf jaar zijn we hier mee bezig. Het is nog vóór 2009 begonnen met de idee om hier kunstgras aan te leggen op één veld. In 2013 had de tennisvereniging de wens om uit te breiden en Vibu wilde huizen bouwen, waarvoor een veld van ons nodig was. Samen hebben we een toekomstbestendig en budgettair neutraal plan opgesteld.'' Dat plan houdt in, dat er op en bij het huidige achterste voetbalveld 24 sociale huurwoningen komen, die eigendom worden van Woondiensten Aarwoude. Op de dijk langs de Ringvaart komen tachtig riante koopwoningen; zowel vrijstaand als geschakeld, maar vrijwel allemaal met een eigen aanlegplaats. De voetbalclub krijgt haar kunstgrasveld en tennisvereniging TV Leimuiden mag zich verheugen op de komst van een extra tennisbaan én een mini-baan. De beide sportverenigingen hebben elkaar echt gevonden in de samenwerking, want nu al zijn er nieuwe plannen om samen te werken. Beide clubs hebben namelijk behoefte aan een onderhoudsruimte en de Kickers willen ook nog twee nieuwe kleedkamers. En dus bouwen deze clubs in 2020 twee pandjes direct naast elkaar; in dezelfde uitvoering en kleur.

Ed van Loo, voorzitter van de TV Leimuiden, is ook blij met de komst van extra tennisruimte. ,,We gaan nu starten met extra inschrijvingen. De club groeit gelukkig weer bij de jeugd en we proberen de volwassen leden die we kwijt zijn geraakt weer terug te krijgen. We hebben plannen voor het uitbouwen van de bestuurskamer, willen een speeltuin hebben voor de jeugd en een goede onderhoudsruimte voor de groundsmen.'' Ook wil de tennisvereniging nog een nieuwe fietsenstalling en een hek met elektronische opening.

De Kickers krijgt een vernieuwd natuurgras voetbalveld; dat wordt na de laatste wedstrijd van dit seizoen ingezaaid, zodat het er in september fonkelnieuw bij ligt. Het kunstgrasveld wordt vanaf juni aangelegd, zodat dit ook in september officieel in gebruik genomen kan worden. De tennisbaan en mini-baan van TV Leimuiden worden in november 2019 gerealiseerd. Een half jaar eerder begint al de bouw voor de uitbreiding van de kantine van de tennisvereniging. Waar het gaat om de woningen: in juni 2019 wordt het terrein van het oude voetbalveld voor de sociale woningen en de bouwweg al bouwrijp gemaakt. De bouw van de luxere woningen langs de Ringvaart kan eind 2019 beginnen en duurt zo'n twee jaar.

Directeur Fred Wagenaar van Vibu Projectontwikkeling verwacht dat dit een heel succesvol woningbouwproject wordt. De wijk gaat 'Nieuwe Rede' heten. Op de gelijknamige website kunnen mensen al aangeven dat ze interesse hebben in een nieuwbouwvilla. Hoe de huizen er precies uit gaan zien en wat ze gaan kosten; dat wordt pas in de loop van volgend jaar bekend. Dan begint ook de verkoop van de woningen. Wagenaar: ,,Er is nu al veel belangstelling voor.''

Wim Zaalberg woont al tientallen jaren in Leimuiden en heeft tot nu genoten van het uitzicht over de dijk. ,,We kijken straks tegen al die woningen aan'', mijmert hij. Die gevoelens worden gedeeld door Jan Glabbeek: ,,Ik baal wel een beetje. Nu kan ik nog schapen en andere beestjes zien en is het lekker rustig, maar straks krijgen we te maken met het drukke verkeer.'' Wethouder Yvonne Peters is echter enthousiast. ,,We krijgen met dit totaalplan een toekomstbestendig sportpark en extra woningen. Dat kan Leimuiden gebruiken, want nieuwe woningen leiden tot jonge gezinnen en zorgen voor nieuwe leden voor de voetbal en tennis.''

Versmalling Lange Brug


[OUD ADE] De Lange Brug wordt de komende tijd slechts 2,30 meter breed. Dat blijft zo, totdat deze brug gerepareerd is en weer door al het (zware) verkeer gebruikt kan worden. De lijnbus 56 en de hulpdiensten hebben geen last van deze breedtebeperking; zij krijgen een 'knopje', waarmee ze de breedtebeperking kunnen 'openen' en dus zonder problemen over de Leidseweg kunnen rijden.

Is 2,30 meter breed genoeg voor alle personenauto's, dus ook bijvoorbeeld Hummers? Wethouder Inge van der Meer verwacht van wel: ,,Parkeerplaatsen zijn 2,50 meter breed en daar passen Hummers ook op.'' De gemeente ligt in de clinch met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen, waar het gaat om het eigendomschap van de Lange Brug en dus ook, wie er opdraait voor de kosten van het herstel van deze brug. Loopt Kaag en Braassem nu niet het risico, dat deze gemeente zich opstelt als hoofdverantwoordelijke voor het behoud en gebruik van deze brug? En dit door de andere overheidsinstanties gebruikt wordt tegen Kaag en Braassem, zodat uiteindelijk onze gemeente opdraait voor alle herstelkosten van de Lange Brug?

De wethouder laat weten, dat dit wat haar betreft niet aan de orde is. ,,Wij voelen ons verantwoordelijk voor de doorstroming. Achter de schermen zijn we keihard bezig met de Provincie om de definitieve afhandeling te bespreken. Het was belangrijk dat deze maatregel snel en goed gebeurde. Waar het gaat om de vraag welke overheid dit gaat betalen; linksom of rechtsom moet dit gewoon gebeuren. Dit heeft geen consequenties voor toekomstige aansprakelijkheid.''

Sociale woningen op voetbalveld


Koopwoningen langs de Ringvaart

LEIMUIDEN > Het leek donderdag 1 november wel of half Leimuiden naar de informatiebijeenkomst van het woningbouwproject Leimuiden-West was gekomen. In de kantine van voetbalclub De Kickers '69 was het afgeladen vol. De mensen dromden zich om de informatieborden en kregen te horen, dat het nieuwe kunstgras voetbalveld er al in september 2019 ligt. De tennisvereniging krijgt haar langverwachte tennisbaan en mini-baan ook eind volgend jaar. Op het achterste voetbalveld komen 24 sociale huurwoningen en langs de Ringvaart verschijnen nog eens tachtig koophuizen.

De te bouwen wijk gaat 'Nieuwe Rede' heten, zo onthulde directeur Fred Wagenaar van Vibu Projectontwikkeling. ,,De bouw van de woningen gaat in oktober of november 2019 beginnen en duurt zo'n twee jaar.'' Belangstellenden kunnen zich al inschrijven voor die nieuwe huizen; tachtig riante koopwoningen met een eigen aanlegplaats. Dat zal zeker wel een lief centje gaan kosten? ,,We hebben nog geen prijzen vastgesteld. Die moeten we berekenen, als het plan klaar is. Maar in de loop van volgend jaar beginnen we met de verkoop.''

Voorzitter Wim Buskermolen van De Kickers '69 is een blij man. De informatieavond is een nieuwe mijlpaal in een samenwerkingstraject met de tennisvereniging Leimuiden en Vibu, dat al vijf jaar aan de gang is. ,,Maar onze wens voor een kunstgrasveld bestaat al ruim tien jaar. Volgend jaar bestaan we vijftig jaar. Dan verdwijnt ons achterste veld, wordt het trainingsveld een natuurgras wedstrijdveld en een ander bestaand voetbalveld wordt een kunstgrasveld. Het eerste team blijft op natuurgras spelen.'' Buskermolen benadrukte, dat het kunstgrasveld geen rubberen korrels krijgt, maar waarschijnlijk wordt ingezaaid met duurzame kurkkorrels. De voetbalclub heeft nog meer wensen: zo moeten er in 2020 nog twee kleedkamers komen.

Die kleedkamers komen direct naast een nieuw gebouw voor de onderhoudsruimte van de TV Leimuiden te staan, meldde voorzitter Ed van Loo. Van de buitenkant lijkt het dan één gebouw. Van Loo is blij met de nieuwe tennisbaan en mini-baan. ,,We hebben gelukkig weer meer jeugd en met die nieuwe baan proberen we de volwassen leden, die we kwijt zijn geraakt, weer terug te krijgen.'' ondertussen zitten buurtbewoners Wim Zaalberg en Jan Glabbeek aan een tafel. ,,We raken ons uitzicht kwijt'', moppert Glabbeek. Ik kijk nu over de dijk heen, kan nog een bootje zien varen en allerlei beestjes zien lopen.'' Zaalberg is het er mee eens: ,,We hadden een heerlijk uitzicht. Maar ja, je kunt dit toch niet tegenhouden.''

,,CJG op centrale plek''


OEGSTGEEST – Het Centrum voor Jeugd en Gezin mag de komende tien jaar in het CARP gebouw blijven zitten, daarover berichtte de Oegstgeester Courant onlangs. Raadslid Ingrid van Dillen (CDA) vroeg het college van burgemeester en wethouders vorige week, of het CJG toch nog wat meer naar een centrale plek in Oegstgeest kan verhuizen.

,,We zijn blij te horen, dat het CJG niet naar Nieuw-Rhijngeest gaat verhuizen, maar op een meer centrale plek wordt de zichtbaarheid en laagdrempeligheid hiervan vergroot'', zo stelde Van Dillen. Wethouder Jan Nieuwenhuis kon haar maar een klein beetje tegemoet komen: ,,Het college zal alert zijn op betaalbare kansen om het CJG nog centraler te realiseren. Maar dat zal niet op heel korte termijn zijn.''

Antikraak mogelijk


In Overgeest en Endegeest

OEGSTGEEST – Om te voorkomen, dat leegstaande gebouwen in Overgeest en Endegeest gekraakt worden, wil het college van burgemeester en wethouders antikraakwonen toestaan. Dat staat in een brief van burgemeester Emile Jaensch, die hij aan de gemeenteraad heeft geschreven.

In deze brief stelt Jaensch onder meer: ,,Het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten blijft voorlopig van kracht. Het college verleent geen medewerking aan ander gebruik van alle opstallen en gronden in Overgeest en Endegeest tot het moment dat er gebiedsvisies voor de desbetreffende gebieden zijn vastgesteld. Op deze afspraak willen wij één uitzondering maken, welke geen afbreuk doet aan het voorgaande/de bescherming van het gebied. Wij willen toestemming verlenen als het een verzoek om tijdelijk wijziging van gebruik betreft, om leegstand van de gebouwen te voorkomen. Dat zou gaan om antikraak wonen of (de bestemming, JD) kantoor. De maximale termijn die wij hiervoor willen hanteren is 3 jaar. Na deze termijn is er een nieuw bestemmingsplan van kracht, zodat tijdelijk afwijkend gebruik niet langer noodzakelijk is.'' De burgemeester zegde toe, om de raad te informeren op het moment dat iemand een verzoek doet om antikraak te willen wonen in een van de leegstaande gebouwen.

Bewoners Rijnvaert legaal naar woningen


OEGSTGEEST – De eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Rijnvaert overtreden direct al de regels. Zij moeten om hun huizen te bereiken noodgedwongen over wegen rijden, waar ze eigenlijk niet mogen zijn. Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) legde het college van burgemeester en wethouders dit dilemma dinsdag 30 oktober voor.

,,Er is nog geen mogelijkheid om "legaal" bij de huizen te komen'', stelde Rolloos. Om bij de wijk te komen moeten inwoners via een bouwweg rijden, wat volgens de verkeersborden formeel verboden is. Of ze moeten een inrijverbod negeren. Er staat een 'verboden in te rijden bord' met 'uitgezonderd bouwverkeer'. Kan dat worden opgelost?'' Wethouder Huri Sahin kon Rolloos en de betreffende bewoners gerust stellen. ,,Tijdens de avond voor nieuwe inwoners ben ik hier van op de hoogte gesteld. Het bord zal worden verwijderd. We pakken dit zo snel mogelijk op.''

Column


Eregalerij

De gemeenteraad boog zich vorige week over de 'Programmabegroting 2019 – 2022'. Het ene moment had ik het gevoel, dat ik naar een drama aan het luisteren was en vervolgens was er de overtuiging, dat het toch een tragikomedie bleek te zijn. Gelukkig was ik niet de enige, zo bleek uit de woorden van raadslid Marcus Rolloos (VVD): 'Ik vind het nou een beetje cabaret worden.'

Over de VVD gesproken; fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) blijkt zich helemaal niets aan te trekken van alle polemiek die steeds maar weer ontstaat vanuit 'politiek correcte' hoek. Waar steeds harder geroepen wordt om het weghalen van standbeelden van helden, die Nederland hebben verdedigd tegen buitenlandse overheersing, zoals Michiel de Ruyter, wil Spaargaren Oegstgeest laten opbloeien als voorvechter van het behoud van de VOC-nalatenschap.

Volgens Spaargaren werd in 1699 het VOC-schip 'Oestgeest' ('zonder 'G', voegde Spaargaren voor alle duidelijkheid nog toe) voor het eerst te water gelaten, om uit te varen naar Batavia. Overigens wordt dit schip op de website www.vocsite.nl gewoon als de 'Oegstgeest' genoemd, maar dat terzijde. Achttien jaar lang voer de Oegstgeest naar verre oorden als Batavia, Perzië, Kaap de Goede Hoop en Texel. Het schip vond haar Waterloo in 1719, toen het, ten anker liggende, voor Grissee zonk. En jawel: dat is volgend jaar precies 300 jaar geleden! Spaargaren ziet het helemaal zitten: ,,Het is een mooi moment om daar wat mee te doen, door bijvoorbeeld een straat, plein of kunstwerk te benoemen naar dit VOC-schip.''

Spaargaren blijkt vol te zitten met ideeën. Zo wil hij ook een eregalerij creëren. De 'Oegstgeester Hall of Fame', zullen we maar zeggen. In de entreehal van het gemeentehuis hangen foto's van raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Spaargaren vindt dat een gemiste kans. ,,In het gemeentehuis hangen niet de ereburgers van Oegstgeest, zoals Wil van Elk, Saskia Batenburg de Jong en Herman Klaver. Is het niet aardig om deze mensen ergens te eren in het gemeentehuis? Zo kunnen zij als inspiratie dienen voor andere inwoners, om zich ook voor de gemeenschap in te zetten.'' Waarde columnlezer; dat idee zou zomaar het omgekeerde effect kunnen hebben. Dat goed bedoelende inwoners zich wel twee keer bedenken, voordat ze zich gaan inzetten voor de gemeenschap. Voor je het weet, hangt je hoofd in de 'Hall of Fame' van het gemeentehuis!

Het was nog maar kort geleden, dat Oegstgeest de liefde verklaarde aan Leiden en de overige Leidse buurtgemeenten. Maar die liefde is nu wel voorbij. Het is bijna Sinterklaas, dus Spaargaren gaf Leiden onderuit de zak in zijn kritiek op de buurdame: ,,We grenzen aan Italië: Leiden gaat zich voor 300 miljoen euro extra in de schulden steken.'' Hij vermeed even te vermelden, dat de schuld van Oegstgeest de komende jaren ook weer met een slordige 7 miljoen euro gaat stijgen, maar mopperde: ,,De gemiddelde schuld per inwoner van Oegstgeest is maar 2.100 euro en dat wordt 6.500 euro per Leidenaar.''

Het is erg gemakkelijk om met de vinger naar de buren te wijzen, maar dan wijs je wel met drie vingers naar jezelf. Is het niet verstandiger, dat je eerst zorgt dat je eigen gemeente niet meer in de schulden zit, om je dan pas te gaan beklagen over hoe anderen het doen? Ik zou graag nog de voorstellen en ideeën van de overige politici naar voren brengen, zoals de denkwijzes over de Tiny Forest (nee, Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest), een Tiny Forest is niet één plek, waar 250 bomen bij elkaar worden gezet. Dat heet een bos, geen microbos). Of dat D66 toch maar blijft hangen aan het idee om 150.000 euro uit te geven aan een langere Leidse ijsbaan. Maar helaas; de ruimte voor de column is op. En ach, misschien zijn die andere raadsleden daar nog blij mee ook.

Geen extra geluidsoverlast A44


OEGSTGEEST – Aan de kant van Nieuw Rhijngeest zijn nieuwe geluidsschermen geplaatst bij de A44. Maar sinds die tijd beklagen bewoners aan de Dirck van Swietenlaan zich over de toegenomen geluidsoverlast van deze snelweg. Raadslid Arne-Jan Vos (D66) stelde hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het geluidscherm is neergezet door de VOF Oegstgeest aan de Rijn; een samenwerking
tussen de gemeente Oegstgeest en de ontwikkelaar BPD). Dit geluidsscherm moet er mede voor zorgen, dat het gewenste aantal woningen gebouwd kan worden in Nieuw Rhijngeest. Volgens het college is er naar aanleiding van de klachten een geluidsonderzoek uitgevoerd. Uit de berekeningen van adviesbureau Van der Boom blíjkt, dat het verschil in geluid met betrekking tot de oude en nieuwe geluidschermen ,,marginaal'' is: het geluid zou tussen de 0,4 decibel zachter tot 0,7 decibel harder kunnen zijn. Het college concludeert: ,,Dit verschil is niet waarneembaar voor het menselijke oor.''

Geen maatregelen rotonde na aanrijding


OEGSTGEEST – Al heel lang roept raadslid Marcus Rolloos (VVD) tegen het college van burgemeester en wethouders, dat de struiken rond de rotondes verwijderd moeten worden. Dinsdag 30 oktober deed hij een nieuwe oproep. Het ongelukkige toeval was, zo lichtte Rolloos toe, dat zijn eigen zoontje diezelfde dag op een rotonde een aanrijding had, waarbij de auto doorreed.

Op Twitter meldde Rolloos: ,,Hij sprong van zijn fiets, die vlak voor de wielen terecht kwam en hij viel zelf op de grond. Dat was het, gelukkig.'' Wethouder Jan Nieuwenhuis meldde, dat er ,,een schok was, toen we vanmiddag zagen dat er een kind was aangereden. We hebben politie gevraagd om de situatie te bekijken.'' Dat is gebeurd, maar de politie constateerde, dat de struiken bij die rotonde ,,op kniehoogte'' waren. Nieuwenhuis concludeerde: ,,Dat belemmert het zicht niet. Er is geen aanleiding om in die situatie maatregelen te nemen.'' Burgemeester Emile Jaensch riep Rolloos op om aangifte te doen: ,,Ik zal een eventuele aangifte graag persoonlijk volgen. Het is onverkwikkelijk als mensen doorrijden na een aanrijding.''

Geld naar goede doelen


OEGSTGEEST – Vier organisaties kunnen binnenkort wat geld tegemoet zien van het gemeentebestuur. Zij hebben een aanvraag gedaan voor de 'Subsidieregeling experimenteerruimte burgerinitiatieven sociaal domein 2018'. En alle aanvragen zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

De Stichting Vrienden van Cultuurhuis de Paulus krijgt 1.450 euro, zodat deze stichting zichzelf kan oprichten en kan zorgen voor de promotie van haar activiteiten. Het Dorpscentrum krijgt 1.980 euro, voor het verzorgen van 'georganiseerde' gesprekken aan de leestafel in de nieuwe ontmoetingsruimte. Het bedrag van 466 euro gaat naar het op kleine schaal organiseren uitstapjes voor 80+ers naar bijvoorbeeld musea en beurzen, De gemeente geeft de grootste bijdrage (5.000 euro) aan de vervanging van de rolstoelbus van stichting Vervoer en Recreatie, die wordt gebruikt voor het vervoer van mensen in een rolstoel naar familie, ziekenhuis en andere locaties. Van deze subsidieregeling is nog 4.060 euro over. Het college van burgemeester en wethouders doet binnenkort een voorstel, hoe dat geld uitgegeven kan worden.

Geldzorgen door hogere energierekening


OEGSTGEEST – Meerdere bewoners van sociale huurwoningen komen in financiële problemen door de hogere energiekosten. Dat bevestigde wethouder Huri Sahin dinsdag 30 oktober naar aanleiding van vragen door raadslid Ingrid van Dillen.

Alle woningbouwcorporaties die sociale huurwoningen hebben, moeten deze woningen de komende jaren energiezuiniger maken. Sommige projecten zijn heel populair bij de huurders, zo gaf Sahin aan. ,,MeerWonen heeft aan haar bewoners gevraagd of ze interesse hebben in zonnepanelen. Er zijn 1.000 mensen van de 3.500 die daar interesse in hebben.'' De wethouder heeft ook bij de woningbouwcorporaties gevraagd, of er mensen zijn die financiële problemen hebben. ,,Dat is blijkbaar het geval, waarbij mensen de energielasten niet kunnen betalen. Op dat moment wordt snel gehandeld en worden afspraken gemaakt met de energiebedrijven.''

Hoger salaris raadsleden


OEGSTGEEST – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte maandag 5 november bekend, dat de salarissen van de raadsleden in kleinere gemeenten omhoog gaan. De raadsleden van Oegstgeest hebben hier weinig aan, omdat het inwoneraantal van deze gemeente pas geleden net boven de 24.000 mensen is uitgekomen. Toch krijgen de politici nog een vervroegd Sinterklaascadeau. Voortaan krijgen de raadsleden 958,91 euro per maand voor hun activiteiten. Maar Minister Ollongren heeft geld vrijgemaakt, zodat de politici dit salaris 'met terugwerkende kracht' kunnen krijgen; sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2019. Dus ieder raadslid kan nog een dikke 2.000 euro tegemoet zien. ,,Met een hogere vergoeding blijft het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijk. Ook nu gemeenten steeds meer nieuwe taken en opgaven krijgen door decentralisaties. Goede raadsleden zijn om die reden extra belangrijk geworden'', zo laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een schriftelijke verklaring weten.

Leo Kannerschool blijft in Oegstgeest


OEGSTGEEST – Het is zeker, dat de nieuwe huisvesting van de Leo Kannerschool in Oegstgeest blijft. Dat liet wethouder Matthijs Huizing dinsdag 30 oktober weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij deed dit naar aanleiding van vragen door raadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest).

Huizing: ,,Andere gemeenten zijn niet van plan om de Leo Kannerschool op te nemen. Leiden wel, mits we er een bedrag bij doen.'' Dat is vanuit financieel oogpunt niet goed voor Oegstgeest, zo informeerde Huizing. Want niet alleen gaat er dan overheidsgeld naar Leiden voor de realisatie van de Leo Kannerschool. Dat geld zou Oegstgeest dan mislopen en bovendien zou deze gemeente dan nog extra geld aan Leiden moeten betalen. Het gemeentebestuur dubt nog of de nieuwe Leo Kannerschool op de locatie van de Julianaschool komt, of dat er nieuwbouw komt op de huidige locatie van de Leo Kannerschool. Hierover is de wethouder in overleg met onder meer het schoolbestuur en de Oudendal Groep, die eigenaar is van het Julianaschoolterrein. Huizing verwacht, dat hij hier vóór 1 april 2019 meer over kan vertellen. ,,Kwaliteit gaat boven tempo.''

05 november 2018

Winkeliers en ondernemers steunen BIZ


Ter Aar – Het is zo goed als zeker, dat de winkeliers in Ter Aar mee gaan betalen aan een 'bedrijfsinvesteringszone' (BIZ). Zij zijn dan ieder jaar 499 euro kwijt, zodat het winkelcentrum schoner en veiliger wordt. Doordat alle winkels meedoen – dus ook de supermarkten – komt er zo voldoende geld binnen om bijvoorbeeld sfeerverlichting op te hangen.

Voorzitter Eric Swaab van de Winkeliersvereniging Ter Aar laat weten, dat van de dertig ondernemers in het centrum, al 77% voorstander is van de komst van de BIZ. Iedere winkelier betaalt hetzelfde bedrag; dus de plaatselijke slager is net zoveel geld kwijt als een grote supermarkt. Daar is een reden voor, licht Swaab toe. ,,We hebben bewust gekozen voor één vast bedrag. Als je meer vraagt aan grote winkeliers, zorgt het voor meer weerstand. Met dit bedrag halen we voldoende binnen om meer sfeer te maken.''

Het zijn vooral de ondernemers rondom het centrum, die moeten bijdrage aan de BIZ. De resterende ondernemers aan het Vosholplein hoeven hier niet aan mee te doen. Swaab lijkt de hoop op een florerend Vosholplein opgegeven te hebben. ,,Daar staat veel leeg''. Als binnenkort uit een draagvlakonderzoek blijkt, dat voldoende winkeliers positief staan tegenover de komst van een BIZ, dan wordt deze al op 1 januari ingevoerd.

Raad houdt vast


Aan maximum snelheid van 80 km per uur

Zevenhoven – Het is prima, dat wethouder Antoinette Ingwersen de Oude Spoorbaan in Zevenhoven veiliger wil maken, maar het verlagen van de snelheid naar 60 kilometer per uur is nog een stap te ver. Dat vindt althans een meerderheid van de gemeenteraad. Het plan om inde bermen 'grasbetontegels' te leggen, krijgt wel de goedkeuring van de raad.

De Oude Spoorbaan is een vrijwel kaarsrechte en overzichtelijke weg, die veel automobilisten uitnodigt om het gaspedaal nog even wat dieper in te drukken. Maar volgens de wethouder is de weg 'niet breed genoeg om te voldoen aan een maximum snelheid van 80 kilometer per uur'. Als het verkeer maximaal 60 kilometer mag,wordt volgens haar het snelheidsverschil met landbouwverkeer ook minder en dat zou veiliger zijn. Een verkeersplateau zou moeten helpen om de snelheid van 60 kilometer per uur te kunnen handhaven.

Maar fractieassistent Jop van der Pijl (SBN) vond, dat zo'n snelheidsverlaging er juist voor gaat zorgen dat meer mensen elkaar gaan inhalen. Wat weer voor een onveiligere situatie zorgt. Raadslid Quinten van Dobben (VVD) zag een snelheidsverlaging ook niet zitten. Hij vreest voor een 'waterbedeffect' en wees er op, dat hierdoor de route via de Oude Spoorbaan langzamer wordt en dat navigatiesystemen automobilisten dan via andere routes gaan leiden. ,,Zo kan Noorden echt overbelast raken met auto's en zwaar verkeer.''

Het argument van Ingwersen, dat de maximum snelheid bij De Hoef al naar beneden gaat, maakte geen indruk. Ook waren de politieke partijen niet blij, dat de wethouder al kwam met een voorstel voor de snelheidsverlaging, terwijl de verkeerscommissie hier nog niet eens een oordeel over had gegeven. Bas Oostwouder (Natuurlijk Nieuwkoop) steunde SBN en VVD: ''We zijn wel voor de aanleg van de grasbetontegels, maar voer de snelheidsverlaging nog niet in. Terug naar maximaal 60 kilometer per uur kan een effect hebben, die we niet zouden willen.''