Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 december 2018

Op jacht naar water


NOORDWIJK > Over een paar jaar gaat NASA op zoek naar water op de maan. En dat werkje wordt wellicht uitgevoerd door 'LUVMI'; een elektronisch neefje van de Mars-Rover. Woensdag 19 december werd de LUVMI succesvol getest. Jeremi Gancet (42) is manager van de afdeling 'Technologies Application and Research' van Space Applications Services, het bedrijf dat de LUVMI heeft ontwikkeld. Hij beantwoordt de vraag, of er ook leven op de maan mogelijk is, als er water gevonden wordt.

Joep Derksen

LUVMI (uitspraak: 'love me') staat voor 'LUnar Volatiles Mobile Instrumentation' en de naam is niet toevallig zo gekozen. ,,Je wilt altijd een naam, die mensen onthouden.'' Gancet zet zich met zijn team al jaren in om technologische snufjes te ontwerpen, die het maanoppervlak gaan afspeuren. Dit gaat in samenwerking met vijf Europese bedrijven en universiteiten. Maar waarom zoveel interesse in de maan? Dat is toch een dood stuk rots, die ooit door een komeetinslag afgescheiden werd van de aarde en sinds die tijd doelloos rondjes draait rond onze blauwe planeet? Volgens Gancet heeft een satelliet zo'n zes jaar geleden 'sporen van water' ontdekt op de maan. ,,We willen uitzoeken hoeveel water er op de maan is. Zijn daar daadwerkelijk blokken ijs onder het oppervlak? Als dat zo is, dan is het een kans voor de mensheid om een permanente basis op de maan te hebben. Waarbij we gebruik kunnen maken van het aanwezige water.''

Dat is mooi, maar de wetenschap zegt altijd, dat er geen leven kan zijn zonder water. Dus moet er leven zijn op de maan, als er water gevonden wordt? Dat blijkt niet noodzakelijk het geval. ,,Wetenschappers zijn er eerder van overtuigd, dat er leven mogelijk kan zijn op Mars. Hoewel het niet onmogelijk is, denken we dat het toch onwaarschijnlijk is dat er leven op de maan zal zijn. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid water, maar ook de overige omstandigheden, zoals de kosmische straling die continue op het maanoppervlak beukt.''

De LUVMI gaat dus boren in het maanoppervlak op zoek naar water. Maar dan kan dat apparaat toch ook op zoek gaan naar andere zaken, zoals diamanten?! ,,We richten ons in eerste instantie op water en ijs. Waarna we gaan uitdokteren hoe we dat in de toekomst kunnen gebruiken. Het is mogelijk om diamanten te vinden, maar we verwachten niet dat dit gaat lukken. De LUVMI is gemaakt om chemicaliën te ontdekken, als er water is gevonden.

Uiterlijk in 2024 moet de LUVMI op de maan rondrijden. Tegen die tijd is de techniek zo ontwikkelt, dat de oude Mars-Rover lijkt op een PacManspeeltje uit de jaren '80. Die Mars-Rover moest op ieder moment bevelen uitvoeren en kon niets zelfstandig. De LUVMI kan zelf actie ondernemen, op het moment dat de communicatie uitvalt. De test op het Decos-terrein in Noordwijk was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de LUVMI. ,,We hebben de navigatie en bewegingsmogelijkheden getest; op egaal terrein, maar ook rotsachtige ondergrond. Net zoals dit het geval is op het maanoppervlak. Bovendien hebben we de camera's getest, hoe ze in het donker werken.''

Voordat de LUVMI volledig ontwikkelt is, moet er nog voor zo'n 50 miljoen euro geïnvesteerd worden. Het eerste geld is al binnen, want dit project wordt met 1,5 miljoen euro gesteund door het 'Horizon 2020' project van de Europese Commissie. Gancet kan haast niet wachten tot 'zijn' LUVMI op de maan staat. ,,Dat zal het hoogtepunt van mijn carriere zijn. Zo kunnen we er voor zorgen, dat er een permanente basis komt voor mensen op de maan. En mensen van mijn leeftijd gaan dat nog meemaken; ik verwacht dat die basis er tussen 2030 en 2040 zal zijn.''

Voor meer informatie: www.luvmi.space.

Vaarwel Noordwijkerhout


Zwanenzang door burgemeester Gerrit Goedhart

NOORDWIJKERHOUT – Het was gisteravond in congrescentrum Leeuwenhorst een historische gebeurtenis voor alle Noordwijkerhouters. Voor de allerlaatste keer werd de vlag van de gemeente Noordwijkerhout opgehangen. En burgemeester Gerrit Goedhart luidde het dorpje uit; op 1 januari wordt Noordwijkerhout namelijk onderdeel van de grote gemeente Noordwijk.

JOEP DERKSEN

Het was deze avond vooral belangrijk, wat er niet werd gezegd. Achter de schermen zijn de politieke partijen NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk druk aan het onderhandelen over de 'poppetjes'. Wie er wethouder mogen worden; daarover komt vandaag meer duidelijkheid. Al gaf Goedhart wel twee hints: ,,Henri de Jong (CDA) zie ik nog wel wethouder worden in het nieuwe college. Het nieuwe Noordwijk wordt gezellig, zo waar als Sjaak van de Berg in het college komt.'' De afscheidsavond van het college van burgemeester en wethouders in Leeuwenhorst stond echter in het teken van terugkijken, veel lieve complimentjes en hier en daar een steekje onder de gordel.

Heel toepasselijk speelde de pianist het liedje 'Memories', net voordat Goedhart, na zo'n anderhalf uur handenschudden, het woord nam. ,,Als burgemeester doe ik nu mijn zwanenzang. We nemen geen afscheid van Noordwijkerhout en De Zilk als dorp. De dorpen veranderen niet van naam; we nemen afscheid van een bestuurlijke eenheid. De helft van de bevolking is al generaties lang door huwelijk gefuseerd met Noordwijk. Hierdoor kwam het verzet tegen de fusie niet van de grond.''

De man, die op 31 december zijn burgemeestersketen aan de wilgen hangt, deed nog een laatste oproep richting de nieuwe raadsleden en bestuurders: ,, Het nieuwe Noordwijk moet zichzelf als gemeente van de nieuwe tijd serieus nemen. Raad in bestuurders moeten goed met de inwoners kunnen omgaan.'' Goedhart besloot: ,,Ik blijf hier met vrouw en kinderen wonen. Ik zie de toekomst van Noordwijkerhout in de nieuwe gemeente Noordwijk met vertrouwen tegemoet.

19 december 2018

'Laat ons bouwen!'


Nieuwkoop – ''We zijn geen turfstekers en lopen niet in berenvellen rond. Ook al denkt de Provincie dat wel van ons.'' Wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop is teleurgesteld in de Provincie Zuid-Holland. Dat zijn gemeente de komende zes jaar maar een minimum aantal woningen mag bouwen, is in het verkeerde keelgat geschoten. Nieuwkoop treedt samen met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn op tegen de Provincie. En ze willen de ruimte krijgen om voor de komende jaren 10.000 woningen en appartementen voor doelgroepen te bouwen.

De Provincie heeft voor de komende jaren toestemming gegevens voor slechts 4.200 woningen, die over Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem verdeeld moet worden. Dit is volgens Elkhuizen niet realistisch. ,,Vanuit de oververhitte woningmarkt in onder andere Amsterdam wijken mensen naar onze gemeente uit. De komende jaren moeten we veel meer spoedzoekers, daklozen, gezinsherenigers en statushouders huisvesten. En daar komen de arbeidsmigranten en reguliere sociale huurders nog bij. Maar liefst 30% van alle nieuwbouw gaat op aan deze speciale doelgroepen.'' Elkhuizen kondigt een 'Woonoffensief' aan: ,,We willen 10.000 woningen, waarbij we meer bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, middelhuur, appartementen en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We gaan niet meer voor standaardwoningen van zo'n 400.000 euro, maar er moeten meer 'specifieke woonvormen' komen.''

De wethouder wil dus meer flats en andere hoogbouw hebben in deze landelijke gemeente? ,,Ja, maar wel maximaal 3 bouwlagen. Ik denk daarbij aan tiny appartments, waar starters maximaal tien jaar kunnen wonen in een appartement van 30 m2. In de tussentijd staan ze ingeschreven voor de reguliere woningen.'' Maar volgens Elkhuizen staan ook ouderen, bijvoorbeeld van wie een partner is weggevallen, te springen om te verhuizen vanuit de eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. ,,Van onze 29.000 inwoners is 60% ouder dan veertig jaar. We moeten andere woonvormen hebben, snel bouwen voor jongeren en voor ouderen om de doorstroming te bevorderen. Bij de Provincie hebben ze het idee, dat we een turfstekerskolonie zijn, waar mensen nog in berenvellen rondlopen. Voor hen zijn we hier een soort achterland.''

Maar waarom wil de wethouder zo graag al dat staal en beton hebben in dit prachtige landelijke gebied? ,,We zijn geen cementfetisjisten: op het gebied van de buitenruimte hebben we de afgelopen jaren honderden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd. Maar we moeten voorkomen, dat Nieuwkoop één groot bejaardentehuis wordt. We gaan voor 28 miljoen euro aan nieuwe IKC's bouwen. Je wilt niet, dat die scholen over tien jaar leeg komen te staan. De leerlingen komen niet van de 40-plussers in onze gemeente, maar van de starters en gezinsherenigers die hier komen wonen. Dat is niet alleen belangrijk voor de scholen, maar ook de bedrijven en sportverenigingen hebben hier baat bij.

Elkhuizen kondigt aan, dat hij volgende maand met een 'compleet plan komt' voor de gemeente Nieuwkoop. Hierin staat, hoeveel woningen de komende tien jaren voor iedere doelgroep gebouwd moeten worden. Het is tijd, dat de Provincie luistert naar de realistische wensen van Nieuwkoop, Alphen en Kaag en Braassem, aldus Elkhuizen. ,,Of wil de Provincie niet, dat er huizen in het buitengebied komen te staan, omdat die huizen belemmerend kunnen zijn voor de windmolenplannen. Zodat alle huizen in de steden komen en wij de windmolens krijgen? Die gevoelens leven bij mij en andere bestuurders in de regio.''

Geen koudwatervrees voor komst visvijver


Noordse Buurt – De visvijverlocatie 'Ons Stekkie' mag er komen van de gemeenteraad. De initiatiefnemers hebben de politici, mede dankzij een informatieavond eerder deze week, kunnen overtuigen, dat die visvijvers een goede ontwikkeling is voor de buurt.

Raadslid Cees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) vroeg of er andere plekken in de Noordse Buurt zijn, waar deze visvijvers kunnen komen, zodat omwonenden er minder overlast van hebben. Wethouder Guus Elkhuizen ontkende dit; zowel de locatie 'De Ploeg' als het terrein van de voormalige kwekerij De Plas zouden ongeschikt zijn.

Fractievoorzitter Lizet Keijzers (SBN) stelde vast: ,,Wie had gedacht dat er een visvijver zou komen in de gemeente Nieuwkoop; dat zo'n waterrijke gemeente is? Dit is een natuur- en diervriendelijk initiatief, met gepaste openingstijden.'' Annette Pietersen (D66) was echter niet overtuigd van de financiële haalbaarheid van deze visvijvers. Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) vond dat ,,een groot deel van de omgeving tegen dit plan is. Wij kiezen voor de al heel vaak op de proef gestelde inwoners van de Noordse Buurt.'' Maar raadslid Leon Zoet (CDA) was het hier niet nee eens. ,,Elders in onze gemeente zouden mensen geen moeite hebben met de komst van zo'n visvijver, maar de inwoners van de Noordse Buurt hebben veel koudwatervrees.'' Volgens hem waren omwonenden ook tegen, omdat het gemeentebestuur eerder plannen van dorpsgenoten voor dit gebied had afgewezen.

De raad besloot uiteindelijk met slechts twee stemmen tegen, om de komst van de visvijvers te verwelkomen. De vier initiatiefnemers omhelsden elkaar na afloop; innig gelukkig en er werd een traantje weggepinkt. Annemarie Veerhuis liet namens hen weten: ,,Dit was een spannend uurtje. Als de raad nu niet had ingestemd, hadden we ons initiatief teruggetrokken. Begin volgend jaar gaan we de volgende stappen zetten om de visvijvers te realiseren.''

Onrust over begraafkosten


Nieuwkoop – De hogere begraafkosten leiden niet alleen tot onrust bij SGP/ChristenUnie, maar ook bij burgemeester Frans Buijserd. Raadslid Elias van Belzen wees er op, dat volgend jaar deze begraafkosten met maar liefst 7,2% stijgen. En dat gaat volgens hem mede ten koste van de gelovige inwoners, die zich om principiële redenen niet willen laten cremeren. ,,We geloven als SGP/ChristenUnie in begraven. Het is geen goede situatie dat het financieel onaantrekkelijk wordt om te begraven.'' De burgemeester had een willig oor: ,,De tarieven lopen wel erg op; daar heeft u gelijk in. Daar moeten we het nog een keer over hebben.''

Sportverenigingen dupe hogere OZB


Nieuwkoop – Het is voor de besturen van sportverenigingen even flink slikken; ze krijgen de komende jaren te maken met een flink hogere aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeenteraad besloot donderdag 13 december om nog geen stappen te nemen voor het compenseren van die verenigingen. Maar de organisaties, die in financiële problemen komen, kunnen bij burgemeester Frans Buijserd aankloppen voor 'incidentele ondersteuning', zo liet portefeuillehouder Financiën Frans Buijserd weten.

Landelijk moeten alle sportterreinen van de Waarderingskamer op een andere manier worden gewaardeerd. Dat leidt in veel gevallen tot een waardestijging van die terreinen en Nieuwkoop is hierop geen uitzondering. Wel kan de gemeente er voor kiezen om sportterreinen uit te sluiten van zón OZB-heffing, maar daar bleek geen grote steun voor. Hierdoor loopt de gemeente namelijk tot 35.000 euro aan inkomsten mis.

Raadslid Aad Otto (CDA) riep nog wel de overige politici op om de benadeelde sportverenigingen financieel tegemoet te komen. Fijntjes wees Otto er op, dat de gemeente de inwoners toch al extra op kosten jaagt: ,,De belastingstijging in Nieuwkoop is 17,7% hoger dan het gemiddelde van de rest van Nederland. En de woonlasten voor onze inwoners liggen al boven het landelijk gemiddelde.'' Buijserd gaf aan, dat de gemeente de hogere OZB-tarieven voor de sportverenigingen wel moet doorvoeren. Het helemaal afschaffen van de OZB voor die verenigingen, ziet hij niet zitten. ,,Maar als deze verhoging een sportvereniging erg ondermijnt, kunnen ze een aanvraag indienen voor een incidentele subsidie.''

Op verzoek van raadslid Ines de Ridder (SBN) besloten de politici niet meer over dit onderwerp te praten en hierop 'in het voorjaar' (van 2019, JD) terug te komen. Richard Piké is penningmeester van SV Nieuwkoop en hij was volkomen verrast door het nieuws, dat de OZB omhoog gaat. ,,Die zou toch omlaag gaan?'', was zijn eerste reactie. Vorig jaar betaalde SV Nieuwkoop al 'tussen de 6.000 en 7.000 euro aan OZB', informeert Piké. ,,Een hogere OZB zou heel slecht uitkomen voor onze club. Als het echt meer geld gaat kosten, dan gaan we zeker een aanvraag bij de gemeente indienen voor een incidentele subsidie.''

16 december 2018

Column


Bijzonder

Het was vorige week weer een bijzondere raadsvergadering, waarde columnlezer. In het politieke midden werd Rick van Seggelen (PRO) verwelkomd, omdat hij de komende maanden het stokje overneemt van Sandra de Wagenaar. Zij mag zich namelijk binnenkort verheugen op een uitbreiding van het gezin.

Daarna sprak Paul Wolvers in, namens voetbalvereniging MMO uit Hoogmade. Hartstochtelijk pleitte hij voor de komst van een hybride kunstgrasveld voor deze voetbalclub. En hij wees er fijntjes op, dat alle andere voetbalverenigingen in Kaag en Braassem al 'voor 0,0 euro' een kunstgrasveld van de gemeente hadden gekregen. Met andere woorden; gemeentebestuur, het wordt tijd dat de Hoogmadese MMO ook een kunstgrasveld krijgt. In zijn 'maidenvraag' schuwde Van Seggelen niet, om eens flink in de Hoogmadese gevoelens te porren: ,,Hebt u met andere voetbalclubs gesproken om met hen een samenwerking aan te gaan om dezelfde faciliteiten te kunnen bieden?'' Met andere woorden: 'Wordt het niet eens tijd om MMO op te heffen en onderdeel te worden van een andere club?'

Oeps. Paul Wolvers schoot overeind en stelde verbeten: ,,We zijn MMO; van het dorp en voor het dorp!” Inderdaad is er nu een damesteam, dat bestaat uit een combinatie van speelsters uit ROAC en MMO, maar als Hoogmade volgend seizoen weer voldoende dames heeft voor een eigen team, behoort dit combiteam ook weer tot het verleden, zo gaf Wolvers aan. Het leek er nog niet echt op, dat MMO binnenkort de kunstgras-champagnekurken mag laten ploppen, want ook raadslid Hilde Bax (SVKB) was kritisch. Ze hoorde, dat de club zo'n 250 leden en vijftien voetbalteams had en vond: ,,Dat is niet echt heel veel voor een voetbalvereniging.'' In Hoogmade hebben de inwoners toch al eens het gevoel, dat ze voor het gemeentebestuur aan de achterste tiet hangen. Ik ben benieuwd, of die gevoelens de komende tijd worden versterkt, waar het gaat om de komst of het uitblijven van een hybride kunstgrasveld.

Verder spraken de raadsleden nog over de 'Passage Leimuiden'. Waarbij meerdere partijen er op z'n zachtst gezegd niet blij mee waren, dat de Provincie Zuid-Holland druk zet op de gemeente. Door alleen akkoord te gaan met een oplossing voor een betere ontsluiting van Leimuiden, als Kaag en Braassem zorgt voor een nieuw bedrijventerrein 'Drechthoek II'. Wethouder Yvonne Peters moet van de politiek bij de Provincie blijven hameren op een oplossing voor het landbouwverkeer.

De avond werd zo'n beetje afgesloten door raadslid Karin van der Kaaden (CDA). Zij had een voorstel, dat best logisch klonk. ,,Waarom zouden we een duur bergbezinkbassin plaatsen bij de Achterweg in Nieuwe Wetering, als we voor 400 euro per huis ook het riolering en het regenwater met een extra pijpensysteem kunnen regelen?'' De raadsleden gingen hierover een klein half uur met elkaar praten, terwijl wethouder Peters vanaf de zijkant steeds maar weer seintjes gaf aan de voorzitter, dat zij ook graag wat wilde zeggen. Uiteindelijk kreeg ze het woord en bleek, dat er helemaal geen bergbezinkbassin komt in Nieuwe Wetering. Het was een bijzondere raadsvergadering.

,,Denk aan landbouwverkeer''


[LEIMUIDEN] Wethouder Yvonne Peters moet bij de Provincie Zuid-Holland aandacht blijven vragen voor oplossingen voor het landbouwverkeer. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het hier over eens te zijn. Dat bleek tijdens een politieke discussie op maandag 3 december. Zij ondersteunden het pleidooi van inspreker Leen Overbeek.

Overbeek sprak in 'op persoonlijke titel', omdat de bestuursleden van de Dorpsraad Leimuiden hun functies hebben neergelegd in verband met doodsbedreigingen aan het adres van de dorpsraadvoorzitter. Er is een kans, dat een tunnel wordt aangelegd bij Leimuiden onder de N207 door. Volgens Overbeek is dat wel deels een oplossing voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, maar niet voor de bereikbaarheid, geluidsoverlast en fijnstof. Maar hij waarschuwde wel, dat de gemeente voor de komst van die tunnel geen onteigeningsprocedures moet beginnen om grond te bemachtigen van Leimuidenaren.

Raadslid Hilde Bax (SVKB) beaamde, dat het landbouwverkeer ,,inderdaad een probleem is''. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) vond ook, dat niet alleen de ontsluiting van Leimuiden met de N207, maar ook de doorstroming van het landbouwverkeer een oplossing verdient. En wat fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) betreft, wordt er na meer dan tien jaar praten binnenkort eindelijk een oplossing gevonden voor de Passage Leimuiden. Ook hij vond het jammer, als het college niet inzet op een oplossing voor het landbouwverkeer. Raadslid Thijs Brambach (PRO) was een andere mening toegedaan: ,,We denken dat het goed is om het landbouwverkeer nu wel los te koppelen. Het leidt tot verwarring of vertraging om het landbouwverkeer nu aan die brief toe te voegen.''

Wethouder Yvonne Peters wees de raadsleden er op, dat het gemeentebestuur heel snel een brief moet sturen naar de Provincie, om aan te geven dat Kaag en Braassem graag wil meewerken aan de zogeheten 'Viaduct-plus variant'. Met de mogelijkheid voor de aanleg van een tunnel, waarbij de gemeente in ruil daarvoor zorgt voor een nieuw bedrijventerrein 'Drechthoek II'. De gemeenteraad bespreekt later deze maand, of Peters bij de Provincie druk moet zetten om met oplossingen te komen voor een betere doorstroming van het Leimuidense landbouwverkeer.

MMO wil kunstgrasveld


[HOOGMADE] Sportvereniging MMO wil een hybride kunstgrasveld. Dat maakte inspreker Paul Wolvers maandag 3 december duidelijk, tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij wees er fijntjes op, dat alle andere voetbalverenigingen in deze gemeente al een kunstgrasveld hebben. En dat het dus hoog tijd wordt, om circa 250.000 euro uit te geven, zodat de 250 leden in Hoogmade ook kunnen genieten van kunstgras.

De raadsleden bleken dit voorstel niet juichend te ontvangen. Rick van Seggelen (PRO) opperde, om voor het gebruik van kunstgrasvelden maar ,,een samenwerking aan te gaan met andere clubs''. Hilde Bax (SVKB) hoorde, dat MMO op dit moment zeven seniorenteams en acht juniorenteams heeft en vond ,,Vijftien teams is niet echt heel veel voor een voetbalvereniging.'' Wolvers liet hierop weten, dat 90% van de jeugd van Hoogmade lid is van MMO. ,,De belangrijkheid van MMO voor Hoogmade steekt torenhoog boven de rest uit.'' Of MMO voor de gemeenteraadsleden ook belangrijk genoeg is om een kwart miljoen uit te geven voor een hybride kunstgrasveld, wordt in de loop van 2019 duidelijk.

Nieuwe initiatieven Buitengebied Oost


[KAAG EN BRAASSEM] Een twintigtal inwoners kreeg goed nieuws van het college van burgemeester en wethouders. Hun ontwikkelingsplannen voor in het Buitengebied Oost zijn goedgekeurd. Het gaat om ongeveer de helft van de 38 ingediende verzoeken, informeert wethouder Inge van der Meer.

Veel van de afgewezen plannen zijn niet afgewezen, omdat ze slecht zijn. Vaak ging het om ideeën, die ,,nog niet rijp genoeg waren om meegenomen te worden.'' Hieronder zat een plan met het bouwen van recreatiewoningen. De indiener hiervan wordt uitgenodigd om nog eens op het gemeentehuis over zijn plan te komen spreken.

Andere plannetjes mogen al heel snel worden uitgevoerd. Dan gaat het vooral om zaken als het bouwen van een schuur, het vernieuwen van een woning of van de achterdeur een voordeur maken. De wethouder laat weten, dat ook de komende jaren mensen nog altijd ideeën kunnen indienen om wat in het buitengebied te ondernemen. De afgelopen maanden was er een kleine hausse aan dit soort plannen, maar dat kwam ook doordat de gemeente de inwoners had opgeroepen om dit te gaan doen. Het bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt namelijk na tien jaar herzien en wie nu plannen in zou dienen, hoefde daarvoor dan geen leges te betalen. Wat de wethouder betreft, is het de laatste keer dat zoiets gebeurd: ,,Zelf ben ik een tegenstander om iedereen op te roepen met plannen te komen bij een herziening van een bestemmingsplan. Die plannen indienen kan altijd.''

Zwangerschapsverlof


[KAAG EN BRAASSEM] Gemeenteraadslid Sandra de Wagenaar (PRO) is tijdelijk ontslagen uit de raad. Niet omdat ze het zo slecht deed, maar zij gaat met zwangerschapsverlof. Haar zetel wordt sinds maandag 3 december ingenomen door haar partijgenoot Rick van Seggelen. Hij werkt bij Royal Flora Holland, is vader van twee kinderen en hij houdt volgens zijn Twitteraccount van muziek, hardlopen, Ajax, Formule 1 racen en s.v. ROAC.

,,Laat de winter maar komen!''


[KAAG EN BRAASSEM] Ieder jaar komen de medewerkers van de buitendienst aan het begin van het winterseizoen bij elkaar om dan gezamenlijk snert te eten. Ook het college van burgemeester en wethouders is dan aanwezig om de sneeuwruimers en zoutstrooiers een hart onder de riem te steken. Dinsdag 4 december vond deze snertbijeenkomst al weer voor de zesde keer plaats. Het was ook een mooie gelegenheid om de twee onlangs aangeschafte vrachtwagens te bewonderen. Deze vrachtwagens worden niet alleen gebruikt voor het betere strooi- en schuifwerk, maar in de zomer ook voor onder meer het verwerken van het huishoudelijke afval.

De coördinator gladheid, John, liet weten hoe vaak de medewerkers vorig jaar in weer en wind bezig zijn geweest om de straten ijs- en sneeuwvrij te maken. In totaal zijn de mannen 28 keer uitgerukt, waarbij de heftigste dagen al rond 10 december 2017 plaatsvonden. De medewerkers waren toen van 07:00 uur tot 22:00 uur in de weer. Voor dit jaar heeft de gemeente meer dan voldoende zout in de opslag: zo'n 500 ton. Vol vertrouwen daagde de coördinator gladheid de weergoden uit: ,,We zijn er klaar voor; laat de winter maar komen!''

Voormalige vluchteling veroorzaakt toiletrevolutie

[LEIDEN] Hij kwam in 1992 als vluchteling naar Nederland en verdiende de kost met een bijbaantje als bordenwasser. Maar Prof. Damir Brdjanovic promoveerde in 1998 en 20 jaar daarna bedacht hij onder meer een revolutionair toiletsysteem – de eSOS Smart Toilet. Vervolgens heeft hij een unieke nieuwe 'Master of Science Programma in Sanitatie' opgestart en een wereldwijde organisatie; de Global Sanitation Graduate School opgezet.

,,Ik was een civiel engineer in Joegoslavië en kwam door de oorlog naar Leiden om hier een nieuw leven te beginnen. Om de kost te verdienen was ik bordenwasser in een pannenkoekenhuis. Iedere dag moest ik dertig kilometer fietsen om dat werk te doen, terwijl ik tegelijkertijd studeerde. Ik was indertijd de best opgeleide bordenwasser'', lacht Brdjanovic.

Hij ontving een beurs van de Wereldbank en kwam te studeren bij IHE Delft, het grootste waterinstituut van de wereld, en de Technische Universiteit van Delft. ,,Ik wilde bij de zuivering van het afvalwater de wetenschappelijke kennis in de praktijk toepassen.'' Na vijf jaar bij Royal Haskoning gewerkt te hebben, keerde Brdjanovic terug bij IHE Delft om een leidende rol te pakken bij het ontwikkelen van sanitatie en gezondheidstechniek. Hij begon letterlijk met niets, maar hij leidde zijn medewerkers snel op tot een zeer dynamische en actieve groep, die samen een grote bijdrage levert aan innovatie en onderwijs op het gebied van sanitatie.

Zijn meest recente uitvinding, de slimme toilet, wordt ondersteund door de Bill & Melinda Gates Foundation en de Nederlandse overheid. Dit slimme toilet biedt veel mogelijkheden voor mensen in vluchtelingenkampen, religieuze samenkomsten en mensen in sloppenwijken. Over enkele weken komen enkele van deze toiletten als eerste te staan in de sloppenwijken van Kibera in Nairobi, Kenia. Daarnaast heeft hij het allereerste ‘poeplaboratorium’ in Europa geïnitieerd, die afgelopen maand geopend is in IHE Delft. In dit laboratorium kunnen studenten zich voorbereiden op het werken met menselijke uitwerpselen in ontwikkelingslanden.

Waar haalt u uw passie voor het bedenken van nieuwe types toiletten vandaan? ”Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan een 'UN Sustainable Development Goal. Die doelstelling is om iedereen op deze wereld toegang te laten hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Ik wil graag innovaties brengen in een sanitair systeem, omdat de huidige situatie al vele jaren hetzelfde is. De grootste uitdaging is niet de techniek”, zo geeft Brdjanovic aan, ''maar de sociale aspecten en gebrek aan lokale organisatie, bestuur en een goed business model.”

Hoe voelt het om bedenker te zijn van een toilet dat vele kinderen kan laten opgroeien tot volwassenen? Kinderen die vaak zouden overlijden aan allerlei ziektes door het ontbreken van schone toiletten? ,,Zelf was ik ooit een vluchteling in Nederland en ik moest slapen in een container in een vluchtelingenkamp, waar gelukkig schone sanitaire voorzieningen waren. Zo kwam ik er achter, hoe vluchtelingen zich voelen; eenzaam en vaak zonder familie en vrienden. Dan moeten ze in ieder geval de waardigheid hebben van een schoon toilet.'' Hij besluit: ,,Sanitatie en gezondheidstechniek is mijn levenswerk. Sanitatie in de derde wereld is nog steeds sterk onderontwikkeld en dit gebied biedt nog eindeloze mogelijkheden voor ontwikkeling en onderzoek. Waarbij we de mensen in de derdewereldlanden helpen om gezonder te worden en hen een betere levenskwaliteit geven.''

03 december 2018

Column


Bedrijventerreinen

Volgens burgemeester Marina van der velde kan het verbeteren van de doorstroming van de Passage Leimuiden niet gebeuren zonder de aanleg van het bedrijventerrein Drechthoek II. De grondeigenaren van dat gebied kunnen hun borst nat maken, waarde columnlezer. Van der Velde schrijft namelijk aan de raad: ,,Wij zijn bereid om op korte termijn de minnelijke gesprekken met de grondeigenaren weer op te pakken, dan wel met de gemeenteraad de onteigeningsmogelijkheden opnieuw te verkennen.''

Waar komt die drang van dit gemeentebestuur toch vandaan om zo vaak het machtsmiddel 'onteigening' toe te willen passen? Omdat de onderhandelingen over grondprijzen tussen de rechtmatige eigenaren (de betreffende inwoners) en de gemeente altijd geheim zijn, heb ik als buitenstaander er geen inzicht in, hoe redelijk beide partijen zijn in hun financiële eisen. Maar als ik dan in de wandelgangen bij een vorige pre-onteigeningsfase hoorde, dat de gemeente eerst met een laag aankoopaanbod kwam om bij de volgende onderhandelingsbijeenkomst met precies hetzelfde aanbod terug te komen, dan heb ik wel zo'n vermoeden.

Ik snap wel, waarom gemeenten zo'n ingrijpend machtsmiddel mogen gebruiken. Dat is om te voorkomen, dat grondeigenaren absurd hoge bedragen vragen voor hun bezit. Waardoor er nooit meer iets ontwikkeld kan worden. Alleen heb ik zo'n gevoel, dat hier in Kaag en Braassem alvast voorgesorteerd wordt op het inzetten van de onteigening, om zo de grondeigenaren onder druk te zetten. En daar is die onteigeningsmogelijkheid toch niet voor bedoeld?! Het middel is verworden tot een onderhandelingstactiek tegen de inwoners voor wie je als gemeente juist in dienst zou moeten staan. Het doet me denken aan de tijd van Keizer Karel V, waarbij inwoners de ‘vrije keuze' hadden tussen de doop ondergaan of de doodstraf. Hiermee bedoel ik te schrijven, dat je geen keuze hebt en door een overheid gedwongen wordt om datgene te doen, wat die overheid wil. En zo moeten we toch niet met elkaar omgaan? Waarom ga je als gemeentebestuur nu al dreigen met een onteigening, terwijl de onderhandelingen nog moeten beginnen?

Dan heb ik het nog niet eens gehad, over het een-tweetje tussen de gemeente en de Provincie Zuid-Holland. De Provincie wil meewerken aan de komst van een 'onderdoorgang' (tunnel) onder de N207, als de gemeente er voor zorgt, dat het bedrijventerrein Drechthoek II er komt. Hoe wil de gemeente dat doen, zonder het risico te lopen dat vele miljoenen euro's in dat project gestopt worden? Twee jaar geleden al bleek er geen enkele projectontwikkelaar bereid om zelfstandig geld te stoppen in de ontwikkeling van Drechthoek II. Projectontwikkelaar Mourik Groot-Ammers BV wilde zich hier alleen aan branden, als de gemeente een 'Publiek-private samenwerking' met hen wilde aangaan. Waarbij de gemeente het (gedeelde) risico op zich zou nemen als er verlies wordt geleden. De raad stemde toen tegen dit voorstel, maar via de worst van de tunnel lijkt de gemeente toch te moeten kiezen voor een risicovol bedrijventerreinproject.

Belasting op zonnepanelen


[KAAG EN BRAASSEM] Als de overheid vanaf 2020 extra WOZ-belasting mag gaan heffen op huizen met zonnepanelen, dan kan de gemeente Kaag en Braassem hier aan meedoen. Voo'' wethouder Inge van der Meer is dat een no-brainer.

Maar moeten de inwoners, die zich inzetten voor een duurzame samenleving en dus zelf energie opwekken, financieel gestraft voor hun inzet? De wethouder ziet het anders. ,,In de toekomst gaan potentiële kopers wel degelijk kijken naar de hoogte van de energierekening van huizen. Een lagere energierekening heeft dan direct een waardervermeerderend vermogen. Wij straffen de mensen met zonnepanelen niet. Je verdient met die zonnepanelen veel meer terug, dan dat het dat kleine beetje WOZ-belasting gaat kosten.''

De wethouder hoopt, dat nog veel meer inwoners hun daken vol gaan leggen met zonnepanelen. En dat is niet, omdat de gemeente dan vanaf 2020 meer WOZ-inkomsten krijgt. Kaag en Braassem moet net als andere gemeenten in Holland Rijnland er voor zorgen, dat er in 2025 voor 2,5 petajoule minder aan energie verbruikt wordt. Van der Meer: ,,Een derde van de besparing kan al bereikt worden door betere isolatie van de huizen, het tegengaan van sluipverbruik en het leggen van zonnepanelen op het eigen dak. Dat ligt bij de inwoners zelf. Ze kunnen daar geld mee verdienen.''

Bedrijventerrein voor tunnel


[LEIMUIDEN] Het verbeteren van de doorstroming van de Passage Leimuiden kan niet gebeuren zonder de aanleg van het bedrijventerrein Drechthoek II. Burgemeester Marina van der Velde schrijft dat in een brief. De grondeigenaren van dat gebied kunnen hun borst nat maken. De burgemeester stelt voor om de onderhandelingen over de grondprijs binnenkort te laten beginnen. En ze schrijft: ,,Wij zijn bereid om op korte termijn de minnelijke gesprekken met de grondeigenaren weer op te pakken, dan wel met de gemeenteraad de onteigeningsmogelijkheden opnieuw te verkennen.''

De ontwikkeling van Drechthoek II moet er voor zorgen, dat er een betere ontsluiting komt voor Leimuiden. Wethouder Yvonne Peters heeft hiervoor een nieuwe variant laten uitwerken: de 'ViaductPlus-variant'. Dan gaat het om een 'onderdoorgang' (tunnel) onder de N207 voor alle verkeer. Het is de bedoeling, dat de Provincie Zuid-Holland de kosten voor de tunnel op zich neemt en de gemeente zorgt dan voor de aanleg van de weg. Uiteindelijk moet dit volgens het college 'ook echt een oplossing moet bieden voor de ontsluiting van Leimuiden'.

Tijdens een persgesprek verstrekt wethouder Inge van der Meer extra informatie over de stand van zaken. ,,De ontwikkelingen voor de Passage Leimuiden lagen al een tijdje stil en er leek een patstelling te zijn. Nu wordt met de Provincie Zuid-Holland gewerkt om iets voor elkaar te krijgen. We proberen het op te lossen met een tunnel, rekening houdend met al het verkeer; zowel landbouwverkeer, vrachtwagens, fietsers en ander langzaam verkeer.'' Gedeputeerde Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland gaf eerder dit jaar al aan, dat hij hier mee kan instemmen, als de ontsluiting (route) vanaf die tunnel dan 'tijdelijk' via de Drechthoek gaat lopen. Of als de gemeente ,,toezeggingen doet richting de Provincie, ten aanzien van het binnen afzienbare termijn ontwikkelen van Drechthoek II.''

Van der Meer verwacht niet, dat een toekomstig bedrijventerrein Drechthoek II gebouwd wordt voor leegstand. ,,Het STEC rapport heeft aangegeven, dat er behoefte is aan bedrijventerreinen. Er is dus wens en noodzaak voor zo'n bedrijventerrein en daar willen we wat aan doen. Maar niet als het ten koste gaat van natuurgebied. Het is wel een overweging, als de komst van het bedrijventerrein ten koste gaat van landbouwgrond.''

Nieuwe initiatieven Buitengebied Oost


[KAAG EN BRAASSEM] Een twintigtal inwoners kreeg goed nieuws van het college van burgemeester en wethouders. Hun ontwikkelingsplannen voor in het Buitengebied Oost zijn goedgekeurd. Het gaat om ongeveer de helft van de 38 ingediende verzoeken, informeert wethouder Inge van der Wereld.

Veel van de afgewezen plannen zijn niet afgewezen, omdat ze slecht zijn. Vaak ging het om ideeën, die ,,nog niet rijp genoeg waren om meegenomen te worden.'' Hieronder zat een plan met het bouwen van recreatiewoningen. De indiener hiervan wordt uitgenodigd om nog eens op het gemeentehuis over zijn plan te komen spreken.

Andere plannetjes mogen al heel snel worden uitgevoerd. Dan gaat het vooral om zaken als het bouwen van een schuur, het vernieuwen van een woning of van de achterdeur een voordeur maken. De wethouder laat weten, dat ook de komende jaren mensen nog altijd ideeën kunnen indienen om wat in het buitengebied te ondernemen. De afgelopen maanden was er een kleine hausse aan dit soort plannen, maar dat kwam ook doordat de gemeente de inwoners had opgeroepen om dit te gaan doen. Het bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt namelijk na tien jaar herzien en wie nu plannen in zou dienen, hoefde daarvoor dan geen leges te betalen. Wat de wethouder betreft, is het de laatste keer dat zoiets gebeurd: ,,Zelf ben ik een tegenstander om iedereen op te roepen met plannen te komen bij een herziening van een bestemmingsplan. Die plannen indienen kan altijd.''

Sociale koop voor 'happy few'


[KAAG EN BRAASSEM] Een tegenvaller voor de mensen, die een sociale koopwoning voor het bouwgebied Westend bemachtigd hebben. Zij mogen hun huis de eerstkomende tien jaren niet met winst verkopen. Als zij van hun huis af willen, dan moet dat tegen dezelfde sociale verkoopprijs, als waar ze het nu voor kopen.

De gemeenteraad had in mei van dit jaar al bepaald, dat er een zogenaamd 'kopersbeding', de doelgroepenverordening, moet worden ingevoerd voor alle sociale koopwoningen. Dit om gedrag tegen te gaan, dat mensen een goedkope sociale koopwoning bemachtigen, om dat huis enkele weken later weer voor grove marktprijzen van de hand te doen. Het leek er op, dat dit kopersbeding niet zou gelden voor de sociale koopwoningen van Westend, omdat de gemeente Kaag en Braassem het contract hiervoor al met de projectontwikkelaar had afgesloten.

Maar wethouder Inge van der Meer kon melden: ,,De projectontwikkelaar heeft aangegeven, dat hij de doelgroepenverordening handhaaft in de verkoop. Dat hoeven ze niet te doen, maar ze doen het wel.'' De kopers van de sociale woningen op Westend mogen de komende tien jaar dus wel verhuizen, maar de woning mag niet met winst verkocht worden vóór 2029. De wethouder is blij met deze ontwikkeling: ,,Persoonlijk ben ik tegen sociale koopwoningen. Met sociale huur is het eeuwigdurend. Sociale koop is een gedrocht; waarom zou je huizen tien jaar beschikbaar stellen voor de happy few? Sociale koop is koop met subsidie en dat zorgt voor speculatie. Die huizen zijn niet bedoeld om te kopen en snel te verkopen.'' In Westend worden meer dan 230 woningen gebouwd, hiervan zijn 53 sociale huurwoningen en 32 sociale koopwoningen.

Rotary Santa Run


Met 1.000 kerstmannen en kerstvrouwen door de stad banjeren

LEIDEN – Op vrijdag 21 december wandelen er in het centrum van Leiden maar liefst 1.000 kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen. Zij nemen deel aan de Rotary Santa Run, waarbij de opbrengsten naar vier verschillende (lokale) goede doelen gaat.

Joep Derksen

Daaf Sloos is een van de mede-organisatoren en hij is samen met anderen druk bezig met de voorbereidingen. Hij licht toe, dat de Rotary Santa Run in Nederland al zo'n tien jaar bestaat en dat 58 plaatsen hier aan meedoen. En dit jaar voor het eerst dus ook Leiden. Anders dan de naam 'Santa Run' doet denken, hoef je niet het parcours van zo'n drie kilometer te rennen, stelt Sloos lachend gerust. ,,Iedereen die meedoet krijgt voor het inschrijfgeld van 15 euro (en voor kinderen tot 1,35 meter: 10 euro) een kerstmannenpak, een startnummer en na afloop een mooie medaille. Voor jongens en meisjes zijn er speciale kinderkerstmannenpakken en kerstjurkjes. Maar als je als meisje een kinderkerstmanpak aan wilt hebben, kan dat natuurlijk ook!

De Rotary Santa Run wordt een enorm gezellig evenement; dat is nu al duidelijk. Mede dankzij de vrijwillige inzet van allerlei ondernemers en verenigingen. De deelnemers worden onderweg ook nog eens flink verwend met optredens, gratis drankjes, hapjes en Glühwein. En terwijl je het parcours afloopt, help je tegelijkertijd de Nierstichting en de lokale goede doelen: Merel Foundation (een klein schooltje, waar jonge kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand intensief worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en worden voorbereid op hun plaats in de samenleving); zij willen een tovertafel aanschaffen. Ook steun je STUV (zij regelt (tijdelijke) noodopvang en beleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers) en Leiden Helpt (onder meer bekend van de Kleding- en speelgoedbank). ,,We hopen dat aan het eind van de Rotary Santa Run een mooi bedrag overblijft voor deze prachtige goede doelen'', zo spreekt Sloos zijn kerstwens uit.

Deelnametickets kunnen besteld worden via: leiden.rotarysantarun.nl (zonder www. in te tikken). Je eigen kerstmannenpak, dat je uiteraard ook de rest van je leven mag houden, kunnen dan op 12, 13 en 15 december opgehaald worden. De Rotary Santa Run begint op vrijdag 21 december om 18:00 uur voor het stadhuis. Het startschot wordt verzorgd door burgemeester Henri Lenferink. Maar niet nadat de deelnemers eerst lekker zijn opgewarmd door Fit4Free en DJ Flor.

Nu al hebben ruim 600 mensen zich ingeschreven voor de Rotary Santa Run en Sloos hoopt en verwacht, dat dit minimaal 1.000 personen worden. Het wandel- en loopparcours is namelijk volledig autovrij en brengt de deelnemers op de mooiste plekjes van Leiden. Via de Steenschuur dwars door het Van der Werffpark, waar een leuk optreden wordt gegeven. In de Doezastraat delen winkeliers plakjes worst uit en bestaat de mogelijkheid om een broodje kaasfondue te kopen waarbij een gedeelte van de opbrengst ook naar de goede doelen gaat, terwijl iets verderop in de Kaiserstraat glühwein en warme chocolademelk gedronken kan worden. Na een rondje om de Pieterskerk wordt bij de Waag soep uitgedeeld. Bovendien mogen alle 1.000 kerstmannen dwars door Museum Boerhaave lopen, waar onder meer de allereerste Nederlandse kunstnier te bewonderen is. Vlak voor het einde van de Rotary Santa Run worden er in de Donkersteeg nog gratis kipnuggets uitgedeeld. De wandeltocht wordt vervolmaakt met de ontvangst van een prachtige deelnemersmedaille. Schaatsliefhebbers mogen daarna nog een uur gratis schaatsen op de drijvende ijsbaan in kerstmannenpak.

Voor meer informatie en om je in te schrijven: leiden.rotarysantarun.nl (zonder www.)

Fantastisch heerlijk eten


Hudson Leiden

[LEIDEN] Is het nog mogelijk, om in Leiden culinair verrast te worden? Jazeker: daar kwamen mijn dochter en ik achter, toen we bij restaurant Hudson Bar & Kitchen naar binnen gingen. Een restaurant, waar je direct goed bediend wordt, de service optimaal is en het eten fantastisch. Hier vind je geen 'nouvelle cuisine', maar heerlijke en eerlijke maaltijden, zodat je met een voldaan gevoel weer naar huis gaat.

Voor ons was het de eerste keer, dat we bij Hudson naar binnen gingen. Dit restaurant is anderhalf jaar geleden geopend, op de plek waar ooit Malle Babbe zat, en blijkt een echte aanvulling te zijn voor Leiden. We keken onze ogen uit; zo is het restaurant verdeeld in vier aparte ruimtes. Hierdoor kunnen er maar liefst honderd mensen eten, terwijl je altijd het gevoel hebt, dat je op een gezellige en persoonlijke plek zit. De open keuken van Hudson is ook bijzonder; je kunt chef-kok John en zijn keukenpersoneel aan het werk zien. En zo zelf ideeën opdoen, hoe je jouw eigen kookkunsten naar een hoger niveau kunt brengen.

Assistent-bedrijfsleider John begeleidde ons naar onze tafel en binnen de kortste keren hadden we al een drankje. We keken rustig om ons heen en genoten van de inrichting. Zo wordt de ruimte versierd met tientallen flessen wijn, die aan de muur hangen en komt het thema 'Hudson' overal weer terug. Iedereen kent namelijk wel iemand van de familie Hudson: denk maar aan Kate Hudson, Rock Hudson en Hudson Hawk.

Op de vraag, wat we wilden eten, lieten we aan John weten, dat we graag verrast wilden worden. Dat is hem uitstekend gelukt! Als vooraf(je) kregen we de Route 67. Heerlijke nacho's met gesmolten kaas en verschillende romige sausen, aangevuld met een zachte beefwrap. Dit is een mix van vers vlees met frisse salade, waar ook een cranberry compote in is verwerkt. Om je vingers bij af te likken waren de crunchy chicken; gefrituurde stukje kip en bovenal de twee gefrituurde gamba's. Die gamba's waren gepaneerd en gecombineerd met sesamzaad en tempurabeslag. En een geheim ingrediënt, waar ik mijn vinger nog niet op heb kunnen leggen. Mijn dochter en ik waren het eens; we hadden graag nog meer van die gamba's en kip willen hebben. Een goed voornemen voor de volgende keer, dat we naar Hudson gaan!

Ondertussen bracht de charmante medewerkster Isabelle ons en de andere gasten het drinken. Hudson blijkt namelijk van alle markten thuis te zijn. Zo zijn hier zeven bieren van de tap en is het dé plek voor whisky- en cocktailliefhebbers. Of natuurlijk de alcoholvrije mocktails. Ook vegetariërs komen bij Hudson aan hun trekken. Dave: ,,We hebben vegetarische burgers, chili en salade met gyoza.''

Het volgende gerecht, dat we voorgeschoteld kregen, was de Mix up to share. Mijn dochter is normaliter niet op haar mondje gevallen, maar dit keer hoorde ik van haar alleen: 'Wow!' We werden verrast met een enorm plateau, met daarop spareribs met roccolasaus, kippendijen, kipsatés met pindasaus, knakworsten met barbecuesaus, koolsla met pickles en de beroemde Hudsonburgers. ,,Wanneer je bij Hudson bent, moet je deze natuurlijk proeven'', lachte Dave.

En hij had gelijk. Pas als je de Hudsonburger hebt geproefd, weet je hoe burgers écht horen te smaken. De kippendijen waren heerlijk mals en de spareribs precies goed klaargemaakt. De knakworsten en kipsatés gingen er in als – eh – gevulde koek. En juist die koolsla zorgde er voor, dat we van een uitgebalanceerd diner genoten.

Als nagerecht was het lastig kiezen, maar de cheesecake en candybar coupe (twee vanillebolletjes met snickersaus en oreocrusties) voltooiden de avond. Dave kon ook nog enkele nieuwtjes melden. Binnenkort gaat Hudson Leiden uitbreiden en wordt de Dikke Dame overgenomen: hierdoor zal Hudson een prachtige lunchroom hebben, met terras en uitzicht op de historische molen. Zin in een feestje? Dat kan bij Hudson voor gezelschappen tot wel 300 mensen! Op 24 december komt Dave Roelvink langs en op 28 december wordt het een gezellige boel met het hiphop urbanfeest 'Apelek'. Kaartjes hiervoor zijn te bestellen via de Facebooksite van Hudson.

Voor meer informatie: Restaurant Hudson Bar & Kitchen Leiden, Nieuwe Beestenmarkt 15 – 21 in Leiden, T: 071 200 1071, W: www.restauranthudson.nl, F: www.facebook.com/hudsonleiden.

Windmolens en zonnepanelenvelden onvermijdelijk


STREEK – Er is geen ontkomen meer aan; de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek moeten meewerken aan de komst van zonnepanelenvelden en 150 meter hoge windmolens. Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen en lid van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, liet hier bij de gemeenteraad van Kaag en Braassem geen misverstand over bestaan. De komende weken gaat Spies bij alle gemeenteraden van Holland Rijnland langs om dezelfde boodschap te brengen.

Deze regio moet 'pas' in 2050 energieneutraal worden. Maar voor het jaar 2025 moeten al concrete doelen bereikt worden. Dat houdt een energiebesparing in door de inwoners en bedrijven van 2,5 petajoule. Bovendien moet voor 2,5 petajoule aan duurzame energie opgewekt worden met behulp van zonnedaken, zonnepanelen en windenergie. Die windmolens en zonnepanelen moeten vooral langs de 'bestaande infrastructuur' komen, zoals het spoor, de rijwegen en de kanalen.

Spies: 2,5 petajoule staat gelijk aan dertig joekels van windmolens of heel veel hectares zonnevelden.'' De windmolens en zonnepanelenvelden kunnen niet midden in de stedelijke gebieden komen, dus wordt automatisch gekeken naar het buitengebied, waar nog veel ruimte is. Spies denkt de manier gevonden te hebben, waarop er meer draagvlak komt voor de windmolens. ,,Met PIMBY (Profit In My Backyard) kunnen onze inwoners er ook financieel gemak van hebben. Er zijn heel veel energiecoöperaties aan het ontstaan, die van de inwoners zelf zijn. Zij investeren in zonnepanelen en windmolens en krijgen geld terug in de zin van een lagere energierekening. Als mensen met elkaar investeren in een windmolen, dat gaat het vliegen. We moeten niet meer afhankelijk zijn van de Nuons, de Vattenfalls en Eneco. Maar vooral proberen de kleinschalige initiatieven te stimuleren. Dan ben je minder afhankelijk van die grote broers en zussen.''

De regio Leiden moet ook een duurzaam steentje bijdragen. Maar daar willen ze nog voor 2025 aansluiten op het warmtenet. Zo kunnen bedrijven en inwoners gebruik maken van de overtollige restwarmte uit de Rotterdamse haven. Spies: ,,Met dat warmtenet kan een energiecentrale dicht; dat scheelt CO2-uitstoot.'' Een suggestie, dat de bouw van megagrote windmolens voorkomen kan worden door de komst van een thoriumcentrale noemt Spies: ,,Een illusie. Dat is luchtkastelen bouwen, waar landelijk nul draagvlak voor is. Er is geen ondernemer die wil investeren in welke vorm van nieuwe kernenergie ook. We vergeten om vandaag aan de slag te gaan met de dingen die we vandaag en morgen wel kunnen. Dat weg kijken en alle heil van nieuwe energie verwachten, mag geen excuus zijn om in de richting van 2025 belangrijke stappen te zetten.''

,,Ze pleuren hun rotzooi er naast''


[KAAG EN BRAASSEM] Het geduld van wethouder Floris Schoonderwoerd met afvaldumpers is op. Tijdens een persgesprek liet hij zijn gevoelens de vrije loop. De wethouder verbaast zich over het gedrag van sommige inwoners. ,,Her en der staat een doos naast een afvalbak. Mensen vinden dat blijkbaar normaal, maar ik haal het niet in mijn hoofd om dat te doen. Ze pleuren hun rotzooi er naast. Ik vind dat niet normaal.'' Volgens Schoonderwoerd werkt de nieuwe manier van afvalinzameling, waarbij inwoners vanaf volgend jaar moeten betalen voor iedere keer dat ze hun restafvalcontainers langs de kant van de weg zetten uitstekend. De hoeveelheid restafval is dit jaar al 700.000 kilogram minder; dat is zo hoog als een flatgebouw. Dat is toch super?!''

Column


Triest

Vorige week waren alle inwoners van Kaag en Braassem getuige van een dieptriest dieptepunt. De voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden – en in haar kielzog het voltallige bestuur van die Dorpsraad – trad af. Zij stond in een landelijk ochtendblad, waarbij in het artikel geschreven werd over de wens voor een geluidswal naast een voetbalveld van De Kickers. Dit artikel werd gedeeld op sociale media en leidde tot meer dan honderd reacties.

En bij die reacties ging het mis. Er kwamen zeer verwerpelijke, onbetamelijke en ronduit criminele opmerkingen langs. Waarbij de kinderen van de Dorpsraadvoorzitter bedreigd werden en zij zelfs doodsbedreigingen ontving. Dan snap ik heel goed, waarde columnlezer, dat je als goed bedoelende vrijwillige voorzitter denkt: 'Waar doe ik dit vrijwilligerswerk nou eigenlijk voor?' Dat het bestuur van de Dorpsraad haar voorzitter ondersteunt en ook opstapt is niet alleen logisch, maar ook toe te juichen.

Het moet nu maar eens afgelopen zijn met die trollen; mensen die onnadenkend overal op reageren, met hun wijsvingertje of middelvingertje omhoog. Die wel overal kritiek op hebben, maar zelf te beroerd zijn om een helpende hand te reiken naar mensen die ondersteuning nodig hebben. Jullie zijn degenen, die er voor zorgen dat onze samenleving verloedert. Om maar een oud spreekwoord te gebruiken: Als u niet wilt, wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!

Die Facebooktrollen hebben er nu wel voor gezorgd, dat de Dorpsraad van Leimuiden binnenkort geen bestuur meer heeft. Daarom stel ik het volgende voor. Laat de mensen, die zich onheus, minachtend of agressief opstelden tegenover de ex-voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden, zitting nemen in het Dorpsraadbestuur. En als ze het niet vrijwillig doen, laat het dan zijn in de vorm van een taakstraf. Van, zullen we zeggen, een jaartje of tien. Dan weten zij hoe het is, om je gratis en voor niets in te zetten voor de samenleving. En zo kunnen ze dan toch nog bijdragen aan een betere samenleving.

Dus, mensen die verantwoordelijk zijn voor het terugtrekken van de vrijwilligers uit de Dorpsraad: meld je aan om deze taken over te nemen! Of durven jullie dat niet?

Dwangsom tegen pandjeseigenaar


[OUDE WETERING] Het geduld van het gemeentebestuur met de eigenaar van de panden op Kerkstraat 1-2 is helemaal op. Niet alleen zet het college van burgemeester en wethouders door met een invordering van een dwangsom van 75.000 euro. Ook heeft het college een officieel persbericht afgegeven, met daarin de waarschuwing dat niemand boven de wet staat.

De staat van de panden is vele inwoners al jaren een doorn in het oog. Meerdere malen is de eigenaar gewaarschuwd om dat gebouw op te knappen. En het resultaat is volgens het gemeentebestuur nog altijd niet voldoende. Dus moet de eigenaar 75.000 euro betalen, zo stelt burgemeester Marina van der Velde. Deze last onder dwangsom werd al anderhalf jaar geleden opgelegd, maar de ontvanger ging hier tegen in beroep.

Zonder succes. De burgemeester: ,,We willen aan de buitenwereld laten zien, dat als je geen gehoor geeft aan een last onder dwangsom, je uiteindelijk de boete voor je kiezen krijgt. De Kerkstraat 1 en 2 is een doorn in het oog voor veel mensen. We hebben keer op keer kansen gegeven om het te herstellen.''

Geheime vergadering


Over scheve huisjes

[KAAG EN BRAASSEM] De politiek is druk bezig met het zoeken van standplaatsen voor de zogeheten 'scheve huisjes'. Dat zijn wooncontainers, waar mensen komen te wonen die niet kunnen aarden tussen andere inwoners. Zij moeten in een 'prikkelarme' omgeving wonen. Dus op minimaal een meter of honderd afstand van andere mensen.

In Kaag en Braassem is onrust ontstaan over de komst van deze nieuwe bewoners, die onder meer onderdak vonden bij de Binnenvest in Leiden. Onder de mensen, die al meerdere jaren dak- en thuisloos zijn en in aanmerking komen voor een scheef huisje, zitten ook zogeheten 'draaideurcliënten'. Zij hebben regelmatig in de cel gezeten. Wat ze precies gedaan hebben, dat wordt niet bekend gemaakt.

Burgemeester Marina van der Velde laat hierover weten: ,,Die mensen, die deze scheve huisjes nodig hebben, zijn er en kunnen we niet wegmaken. We moeten iets verzinnen waardoor zowel zij als wij ons het meest prettig voelen.'' Volgens de burgemeester gaat het voornamelijk om mensen, die niet in een woonbuurt kunnen verblijven ,,met allerlei geluiden. Er zijn mensen met verzamelwoede, die 6.000 fietsen in de tuin willen hebben. Dat moet je niet in een woonbuurt doen maar op een afgelegen plekje.''

Vorige week vergaderden de gemeenteraadsleden over de komst van twee scheve huisjes, waar ze geplaatst moeten worden en of de inwoners daar nog inspraak over mogen hebben. Net zoals enkele jaren geleden gebeurde bij de discussie over de locaties van de Extra Sociale Woningen. Wat de uitkomsten van die vergadering zijn geweest, is nu nog onduidelijk; de bijeenkomst vond namelijk 'in beslotenheid' plaats. Wellicht wordt later duidelijk, wat de politiek in de achterkamertjes besloten heeft. Er is overigens geen garantie, dat er maximaal twee wooncontainers komen. De burgemeester: ,,In de toekomst kunnen er meer komen.''

'Milieuaanpak vliegtuigen en schepen'


[KAAG EN BRAASSEM] ,,Vervuilers als vliegtuigen en zeeschepen moeten in verband met het klimaatakkoord nadenken over hoe ze uitstoot tegengaan.'' Burgemeester Marina van der Velde vindt, dat deze sectoren niet weg mogen duiken in de strijd tegen CO2-uitstoot. Ze lichtte haar standpunt donderdag 22 november toe, vooruitlopend op een werkavond over Schiphol, die woensdag 12 december plaats vindt in het gemeentehuis.

,,We moeten stevig praten over hoe we met de dingen omgaan, in verband met het klimaatakkoord. Als je terugkijkt in de afgelopen tien jaar; zijn de vliegtuigen stiller geworden. Maar er zijn er wel meer bij gekomen en daardoor is er dus meer geluid.'' Ze hoopt, dat er ooit een nieuw soort brandstof komt, waardoor de uitstoot van deze transportmiddelen kan verminderen. ,,Ik vind dat je moet nadenken over hoe het vliegen nu gaat en of dat de juiste manier is.'' Wat dat betreft wacht de burgemeester gespannen af, wat de uitkomsten zijn van een 'quick scan' naar de mogelijkheden om Schiphol over de jaren heen te verplaatsen naar nieuwe start- en landingsbanen in de Noordzee.

Wegverf met glasparels


[HOOGMADE] De Hoogmadese Weg langs de A4 krijgt een nieuwe belijning. In deze wegenverf zitten zogeheten 'glasparels', die voor een zeer goede reflectie zorgen. Hiermee komt de gemeente deels tegemoet aan klachten van de Dorpsraad Hoogmade. Deze bestuursleden zagen graag lichtmasten langs de Hoogmadese Weg verschijnen. De gemeente wilde zo ver niet gaan en gaf aan, dat de verlichting langs de A4 al voor voldoende strooilicht zorgen. Met de wegenverf als tussenoplossing is de Dorpsraad tevreden. De belijning wordt nog vóór de winter aangebracht.

Wijnwinkel wordt wijnbar


[ROELOFARENDSVEEN] Na tweeenhalf jaar sluit Wijn & Thijs de deuren in Leimuiden. Deze wijnwinkel verhuist van de Dorpsstraat naar een pand aan de Centrumoever in de wijk De Oevers. Eigenaar Thijs Brambach gaat dit nieuwe avontuur aan met Sanne Hillebrand: gezamenlijk openen ze naast de winkel ook een wijnbar. Het is de bedoeling, dat de zaak nog voor de kerst open gaat.

Windmolens zijn onvermijdelijk


[KAAG EN BRAASSEM] Voor wie houdt van een open landschap, was woensdag 21 november de dag, dat de harde realiteit onverbiddelijk op de deur klopte. Er komen windmolens en hectares aan zonnepanelenvelden. De vraag is alleen nog; waar die 'duurzame energieopwekkers' moeten komen. Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en lid van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, maakte dat ontegenzeggelijk duidelijk in een presentatie aan de raadsleden.

En van een idee van inwonerraadslid Aad Blom (VVD) om geen windmolens te plaatsen, maar in plaats daarvan een thoriumcentrale op te zetten in Kaag en Braassem, moest Spies niets hebben. Voorafgaand aan de presentatie van de Holland Rijnland-bestuurder stelde Blom: ,,Van mij mag er gerust een thoriumcentrale in Kaag en Braassem komen. Het afval is kort radioactief; slechts honderd jaar. In tegenstelling tot uranium, dat honderdduizend jaar radioactief blijft.''

Geconfronteerd met deze uitspraak stelde Spies: ,,Een thoriumcentrale is een illusie. Dat zijn luchtkastelen bouwen. Er is landelijk nul draagvlak voor wat voor vorm van nieuwe kernenergie dan ook. Er is geen ondernemer die er in wil investeren. Gaan we met z'n allen achter een nieuw idee aan, terwijl we vergeten om vandaag aan de slag te gaan met de dingen die we vandaag en morgen wel kunnen? Dat weg kijken en alle heil van nieuwe energie verwachten, mag geen excuus zijn om in de richting van 2025 belangrijke stappen te zetten.''

In 2050 moet Nederland en dus ook heel Holland Rijnland klimaatneutraal zijn. Maar de gemeenten hebben vorig jaar al afgesproken, dat er in 2025 een 'tussendoel' moet worden bereikt. Dan gaat het om 2,5 petajoule aan energie te besparen. En tegelijkertijd voor 2,5 petajoule aan nieuwe duurzame energie op te wekken. ,,2,5 petajoule staat gelijk aan dertig windmolens van minimaal 150 meter hoogte, of heel veel hectares zonnevelden'', zo stelde Spies. Overigens hoeft die nieuwe duurzame energie niet alleen met windmolens opgewekt te worden; dat kan ook met zonnedaken en zonnepanelen.

'We' moeten met ons allen van het gas af, maar het is nog niet duidelijk hoe we onze huizen in de toekomst kunnen verwarmen. In het Rotterdams havengebied creëren de daar aanwezige bedrijven heel veel overtollige warmte. En die warmte zou in een leidingennetwerk (het warmtenet) gestopt kunnen worden, om zo de huizen te verwarmen in allerlei steden en dorpen; tot aan Leiden toe. Mocht dat lukken met de Leidse huizen, dan zou daar ook een elektriciteitscentrale dicht kunnen, zo verwachtte Spies.

Waar het gaat om het plaatsen van windmolens; die kunnen niet midden in het stedelijk gebied komen. En dus kijkt Holland Rijnland naar plekken langs de zogeheten infrastructuur, zoals de A4, A44, N207, de vaarwegen en het spoor. In de loop van 2019 wordt waarschijnlijk duidelijk, waar al die windmolens en de zonnepanelenvelden moeten komen.

Koop bewust, koop lokaal


Sinterklaas en de kerstman shoppen lokaal (online)

[ROELOFARENDSVEEN] Lang niet iedereen koopt een boek alleen nog maar in de fysieke winkel. Het is natuurlijk gemakkelijk om dit ook online te doen; via de webshop van Veenerick boek en kantoor www.veenerick.nl; dé webshop voor boeken.

Joep Derksen

Het is druk bij Veenerick boek en kantoor; de ene na de andere klant loopt binnen om een boek, tijdschrift of ander cadeau aan te schaffen, of een vraag te stellen aan het vriendelijke en deskundige personeel. Maar natuurlijk is Veenerick ook met de tijd meegegaan, zo blijkt uit de prachtige webshop. Mede-eigenaar Joris Koek licht toe: ,,Mensen denken bij het online kopen van een boek al snel aan een website als Bol.com. Maar in onze winkel én in onze webshop op www.veenerick.nl betaal je voor je boeken exact dezelfde prijs als elders. Met onze persoonlijke service worden de boeken supersnel én gratis thuisbezorgd. Dus waarom zou je verder kijken?''

Koek hoopt bij te dragen aan een stukje bewustwording bij de lokale consument om bewust en dus lokaal te kopen. ,,Steeds meer mensen ontdekken hoe gemakkelijk het is om via onze webshop je boek te bestellen en dan thuis te laten bezorgen. Of, als je wilt, zelf af te halen in de winkel. Kopen in je eigen dorp heeft op de lange termijn ook voordelen. Bij de lokale sportclubs staan geen borden van Bol, terwijl wij daar als lokaal bedrijf de gemeenschap via sponsoring ondersteunen. Dat vinden we zelf ook erg belangrijk.’’

Er is nóg een reden, waarom het zo leuk is om bij Veenerick naar binnen te lopen: de rest van 2018 is deze winkel iedere dag geopend, dus ook op alle zondagen. Er is een uitgebreid assortiment. Koek: ,,En mochten we iets niet hebben, dan ligt het de volgende dag op de deurmat.

De feestdagen staan voor de deur. Dus klanten van Veenerick krijgen hun cadeautjes extra mooi ingepakt. En dat gebeurt niet alleen voor de klanten in de winkel, maar ook voor de mensen die via de webshop kopen. Koek heeft nog een nieuwtjes: ,,We hebben sinds kort ook de 'Whatsapp service': als je bijvoorbeeld een tv-programma kijkt of de krant leest en een leuk boek ziet, maak er een foto van en app het naar: 071 331 6033, het bekende nummer van de winkel. Deze appservice is ook handig, als je een vraag hebt of als je printerinkt bijna op is. En wanneer de boeken klaar liggen, die via de appservice besteld zijn, sturen wij een berichtje, zodra het boek binnen is.''

Kortom; bij Veenerick zijn de klanten 24 uur per dag welkom. En kunnen de inwoners profiteren van zowel de winkel aan het Noordplein, als de appservice en de webshop www.veenerick.nl. Voor de beste boeken, kantoorbenodigdheden en verrassende cadeauartikelen voor de feestdagen, mét een persoonlijke service is het daarom belangrijk: Koop bewust, koop lokaal!

Voorzitter met dood bedreigd


Bestuur Dorpsraad Leimuiden stapt op

[LEIMUIDEN] Het voltallige bestuur van de Dorpsraad Leimuiden stapt op; zij zijn solidair met hun voorzitter Monique Verkerk-Vandeveen, die eerder op maandag 18 november aangaf op te houden met haar vrijwilligerswerk. Aanleiding van dit besluit was de ophef over een artikel met foto in een landelijk ochtendblad, waarbij Verkerk duidelijk in beeld kwam en gepleit werd voor een geluidswal bij een voetbalveld van De Kickers.

Joep Derksen

Dit artikel werd gedeeld op social media en leidde tot meer dan honderd reacties; het overgrote merendeel negatief. Tussen die reacties zaten bedreigingen richting de kinderen van Verkerk en zelfs doodsbedreigingen richting haar persoonlijk. Verkerk: ,,Ik kan de vele nare woorden niet naast mij neerleggen. Een mening uiten kan en mag, maar eenzijdig zonder kennis van zaken op basis van een krantenartikel personen dood of ongelukkig wensen, gaat mij te ver. De bedreigingen gericht op mijn lijf of die van mijn kinderen overstijgen mijn grens van acceptatie.''

Verkerk woont al vele jaren in Leimuiden en zet zich sinds 1997 actief in voor het dorp en haar inwoners. ,,De laatste jaren zelfs zeer intensief als bestuurslid en voorzitter van de Dorpsraad Leimuiden. Ik ben ervan overtuigd dat het volledige bestuur van de Dorpsraad Leimuiden en actieve leden zich keihard heeft ingezet voor ons doel, leefbaarheid in Leimuiden, tot tevredenheid van velen.''

Hierop kondigde secretaris Marion Kluck aan, dat het voltallige bestuur haar voorzitter steunt en opstapt. ,,We vinden die reacties op een artikel niet kunnen, als je als vrijwilliger bezig bent in het dorp. Mensen denken er tegenwoordig te gemakkelijk over om allemaal opmerkingen te plaatsen onder berichten op social media.'' De bestuursleden van de Dorpsraad Leimuiden blijven nog wel de lopende zaken afhandelen. ,,Indien van toepassing dragen we deze zaken over aan de nieuwe bestuursleden.'' Mochten er zich geen nieuwe bestuursleden melden, dan kan dat gevolgen hebben voor het voortbestaan van de Dorpsraad Leimuiden.

Boetes voor dumping


[KAAG EN BRAASSEM] De controles op afvaldumping worden geïntensiveerd. Nadat eerder al zeven inwoners een boete opgelegd kregen voor het lozen van hun (rest)afval, kunnen nu nog eens elf huishoudens een vette prent verwachten. De BOA’s hebben tussen 15 oktober en 5 november, samen met de buitendienst, verkeerd geplaatst afval opgehaald. Hierna zijn ze door die zakken heen gaan speuren, op zoek naar bewijs, van wie die afvalzak geweest kan zijn. Zoals adresstickers; op dit moment worden nog geen DNA-tests gedaan. De boete-ontvangers kunnen tegen deze boete in beroep gaan.

Column


Hulp

Er zijn in onze gemeente Kaag en Braassem vele honderden kinderen, die op de een of andere manier hulp of begeleiding nodig hebben. Hulp, die ze niet kunnen krijgen van hun ouders of verzorgers. Voordat u verder leest, waarde columnlezer, laat dit gegeven even op u inwerken. Honderden kinderen! Vele klaslokalen vol!

De hulp, die kinderen krijgen van organisaties als Tom in de Buurt, Go voor jeugd, het kernteam en de Driemaster, varieert enorm. Het kan eens een keer een pubervraag zijn, hulp bij dyslexie (even gecheckt, of ik het goed geschreven heb), maar ook zwaardere problemen zoals mishandeling, ondervoeding of opname in een gesloten instelling. Er staat een hele batterij aan zorgverleners klaar voor die kinderen. En dat is natuurlijk een goede zaak. Sinds 2015 moeten die zorgverleners ook samenwerken en daar is ook weinig mis mee.

Maar waar het verkeerd mee dreigt te gaan, is dat door heel Nederland monsterkolossen van samenwerkende hulpinstanties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulpverlening en op zoveel mogelijk manieren proberen om er achter te komen, of er een kind is dat nog hulp nodig heeft. Ter voorkoming van grotere problemen, allicht. Maar zo creëren die instanties ook een situatie, waarbij er steeds meer personeel wordt aangenomen om die kinderen te helpen. En om het personeel aan het werk te zetten, moeten meer kinderen gevonden worden, die geholpen moeten worden. Zo krijg je een systeem, dat zichzelf in stand moet houden. Terwijl gemeenten, zoals die in Holland Rijnland, almaar meer geld moeten uitgeven om dat systeem in stand te houden.

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem besloot enkele jaren geleden om de aanbesteding van de jeugdzorg in eigen hand te houden. En een compliment is op zijn plaats; hierdoor werd Kaag en Braassem niet overvallen door steeds hogere claims van extra geld. De instanties moeten het doen met het geld, dat contractueel is afgesproken. Wethouder Floris Schoonderwoerd lichtte toe, waarom onze gemeente deze weg heeft bewandeld. ,,Het oude systeem is een perverse financiële prikkel. Als iemand in een zorgtraject zit, wordt het voor die instelling financieel interessant om deze persoon in zwaardere zorg te krijgen.'' Hij voegde er aan toe: ,,Het zou voor ziekenhuizen moeten lonen om níet te opereren, in plaats van om wél te opereren.''

Weet u, Floris heeft daar gewoon gelijk in. Niet ieder kind is hypersensitief of heeft ADHD. Soms gaat het gewoon door een fase heen, of moet er wat minder suiker in. Het zou voor menig ouder goed zijn, om eens wat vaker naar het eigen kind te kijken en er mee te spelen, dan op het mobieltje te staren. Of verantwoordelijkheid te nemen voor extra zorgtaken. De wethouder vroeg zich af, of ieder kind, die recht heeft op busjesvervoer naar school ook daadwerkelijk van huis moet worden opgehaald? Of kunnen de ouders hun kind ook naar één ophaalpunt brengen, zodat die kinderen tegelijk in kunnen stappen? En als kinderen geconfronteerd worden met een echtscheiding, is het dan beter om ze daar met een voor hen onbekende volwassene over te praten, of hun ervaringen te delen met andere kinderen die hetzelfde meemaken; onder begeleiding van een professionele coach? Zo krijgt ieder kind toch de ondersteuning die hij/zij verdient, maar kost dat minder geld.

IKC en woningen


[RIJNSATERWOUDE] Moet er een IKC (Integraal kindcentrum) komen in Rijnsaterwoude? En wordt daar het oude gemeentehuis voor gebruikt of niet? Over dit soort vragen moet de gemeenteraad van Kaag en Braassem zich binnenkort buigen. Als, of beter gezegd wanneer, de raad instemt met de komst van een IKC, dan wil het college van burgemeester en wethouders actie ondernemen.

Het gemeentebestuur heeft de voorkeur voor de komst van een IKC, samen met nieuwe woningen, in het voormalig gemeentehuis. Waarbij er nog eens extra woningen komen op het daarachter gelegen perceel; de voormalige gemeentewerkplaats. Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Begin volgend jaar gaan we richting de markt informatie vragen over de realisatie van de plannen. Dan gaat het om de combinatie van onderwijs en wonen, of alleen het wonen.''

Inbreker komt goed weg


[KAAG EN BRAASSEM] Wie door de politie betrapt wordt op het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen, hoeft zich niet echt zorgen te maken. Daar kwam een potentiële inbreker vorige week achter. Het college van burgemeester en wethouders legde hem weliswaar een 'last onder dwangsom van 2.500 euro' op, maar dit geldt alleen ' voor elke geconstateerde herhaaldelijke overtreding'. De dwangsom wordt namelijk opgelegd, ,,wanneer geconstateerd wordt dat overtreder wederom inbrekerswerktuigen in zijn bezit heeft en/of vervoert.''

Nieuwe aanbieder pontvervoer


[KAAG – BUITENKAAG] Het is definitief: vanaf 1 januari wordt het pontvervoer naar Kaageiland verzorgd door ODV Maritiem. De gemeente heeft een concessieovereenkomst afgesloten met dit bedrijf voor de komende tien jaren. Na twee jaar wordt wel gekeken, of de dienstverlening naar wens verloopt. Tot 2029 krijgen raadsleden de mogelijkheid om een keuze te maken voor de komst van een brug richting het eiland.

Plannen voor zwemplekje

[HOOGMADE] Er komt definitief geen officiële zwemplek aan de Piestpolder. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders vorige week bekend. ,,Na afstemming met het hoogheemraadschap van Rijnland (vaarwegbeheerder) en de Omgevingsdienst Midden-Holland (toetst namens de provincie op de haalbaarheid van zwemplekken) is geconstateerd, dat het ruimtelijk niet inpasbaar is om een zwemplek aan de Piestpolder te realiseren.'' Wie echter zin heeft, om 'illegaal' het water te betreden, hoeft zich geen zorgen te maken. Wethouder Floris Schoonderwoerd laat hierover weten: ,,Er is geen ruimte voor een formele zwemplek, maar de gemeente gaat niet handhaven. Het water is niet van ons.'' Wethouder Petra van der Wereld gaf daarnaast aan, dat de gemeente bezig is met plannen om het zwemplekje aan de Wijde Aa op te knappen en te verfraaien. ,,Dat is een locatie, waar inwoners vanuit zowel Woubrugge als Hoogmade prima naar toe kunnen. We willen met deze inwoners in overleg, met het doel om dat zwemplekje nog de komende zomer klaar te hebben.''

Roep om hogere rioolheffing


[KAAG EN BRAASSEM] De inwoners gaan het merken in hun portemonnee als de gemeente maatregelen neemt tegen 'klimaatadaptatie'. Dat bleek maandagavond 19 november tijdens een raadsvergadering, waarbij Marco de Kraker van Royal Haskoning DHV toelichtte wat er zou moeten gebeuren.

[JOEP DERKSEN]

Eerder dit jaar heeft de gemeente een 'stresstest hemelwater' uitgevoerd. Een van de meest kwetsbare punten voor wateroverlast is het Zuideinde. Maar ook op andere locaties kunnen inwoners overlast krijgen van al te overvloedige regen. De gemeente zou volgens De Kraker meer moeten inzetten op het scheiden van het rioolwater en het afvalwater. Dat betekent, dat er niet één, maar twee rioolpijpen aangelegd moeten worden richting nieuwe en bestaande huizen. Dit gebeurt standaard bij nieuwe woningen, maar op vrijwillige basis bij al gebouwde huizen. Hiervoor vraagt het college aan de gemeenteraad, om 50.000 euro per jaar te reserveren.

Verder vraagt het college van burgemeester en wethouders ruim 200.000 euro per jaar voor 'maatregelen voor klimaatadaptatie' in de periode tot 2023 en nog eens ruim 800.000 euro tot 2028 voor 'andere ingrepen in de openbare ruimte'. Die circa twee miljoen euro moet ergens vandaan komen en dat blijkt de rioolheffing te zijn. Die zou voor 2019 op 267 euro per huis gezet moeten worden (in Alphen betalen de inwoners 230 euro en het Nederlands gemiddelde is 212 euro). Vervolgens moet de rioolheffing de komende tien jaren stijgen tot 306 euro per gebouw, zo adviseert De Kraker. De raadsleden bepalen de komende maand of deze prijsstijgingen voor de rioolheffing ook daadwerkelijk doorgevoerd moeten worden.

Vaste kosten afval ophalen hoger


[KAAG EN BRAASSEM] Nu betalen eenpersoonshuishoudens nog 188 euro als basistarief voor de afvalinzameling en meerpersoonshuishoudens zijn 273 euro kwijt. Eerder dit jaar kwam het college met een voorstel om vanaf 2019 een vast tarief te gebruiken van 130 euro (eenpersoonshuishoudens) en 200 euro (meerpersoonshuishoudens). Waarbij iedereen extra geld betaalt voor het aanbieden van restafval.

Die tarieven voor het restafval blijven in een nieuw collegevoorstel hetzelfde: ,,1,50 euro per volume van 60 literzak, 4,50 euro per lediging van een grijze minicontainer van 140 liter en 8 euro per lediging van een grijze minicontainer van 240 liter. Maar het college wil nu toch, dat de vaste tarieven voor 2019 hoger komen te liggen: 138 euro voor een eenpersoonshuishouden en 210 euro voor een meerpersoons huishouden. De gemeenteraad moet hier nog toestemming voor geven.