Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 december 2018

Column


Bedrijventerreinen

Volgens burgemeester Marina van der velde kan het verbeteren van de doorstroming van de Passage Leimuiden niet gebeuren zonder de aanleg van het bedrijventerrein Drechthoek II. De grondeigenaren van dat gebied kunnen hun borst nat maken, waarde columnlezer. Van der Velde schrijft namelijk aan de raad: ,,Wij zijn bereid om op korte termijn de minnelijke gesprekken met de grondeigenaren weer op te pakken, dan wel met de gemeenteraad de onteigeningsmogelijkheden opnieuw te verkennen.''

Waar komt die drang van dit gemeentebestuur toch vandaan om zo vaak het machtsmiddel 'onteigening' toe te willen passen? Omdat de onderhandelingen over grondprijzen tussen de rechtmatige eigenaren (de betreffende inwoners) en de gemeente altijd geheim zijn, heb ik als buitenstaander er geen inzicht in, hoe redelijk beide partijen zijn in hun financiële eisen. Maar als ik dan in de wandelgangen bij een vorige pre-onteigeningsfase hoorde, dat de gemeente eerst met een laag aankoopaanbod kwam om bij de volgende onderhandelingsbijeenkomst met precies hetzelfde aanbod terug te komen, dan heb ik wel zo'n vermoeden.

Ik snap wel, waarom gemeenten zo'n ingrijpend machtsmiddel mogen gebruiken. Dat is om te voorkomen, dat grondeigenaren absurd hoge bedragen vragen voor hun bezit. Waardoor er nooit meer iets ontwikkeld kan worden. Alleen heb ik zo'n gevoel, dat hier in Kaag en Braassem alvast voorgesorteerd wordt op het inzetten van de onteigening, om zo de grondeigenaren onder druk te zetten. En daar is die onteigeningsmogelijkheid toch niet voor bedoeld?! Het middel is verworden tot een onderhandelingstactiek tegen de inwoners voor wie je als gemeente juist in dienst zou moeten staan. Het doet me denken aan de tijd van Keizer Karel V, waarbij inwoners de ‘vrije keuze' hadden tussen de doop ondergaan of de doodstraf. Hiermee bedoel ik te schrijven, dat je geen keuze hebt en door een overheid gedwongen wordt om datgene te doen, wat die overheid wil. En zo moeten we toch niet met elkaar omgaan? Waarom ga je als gemeentebestuur nu al dreigen met een onteigening, terwijl de onderhandelingen nog moeten beginnen?

Dan heb ik het nog niet eens gehad, over het een-tweetje tussen de gemeente en de Provincie Zuid-Holland. De Provincie wil meewerken aan de komst van een 'onderdoorgang' (tunnel) onder de N207, als de gemeente er voor zorgt, dat het bedrijventerrein Drechthoek II er komt. Hoe wil de gemeente dat doen, zonder het risico te lopen dat vele miljoenen euro's in dat project gestopt worden? Twee jaar geleden al bleek er geen enkele projectontwikkelaar bereid om zelfstandig geld te stoppen in de ontwikkeling van Drechthoek II. Projectontwikkelaar Mourik Groot-Ammers BV wilde zich hier alleen aan branden, als de gemeente een 'Publiek-private samenwerking' met hen wilde aangaan. Waarbij de gemeente het (gedeelde) risico op zich zou nemen als er verlies wordt geleden. De raad stemde toen tegen dit voorstel, maar via de worst van de tunnel lijkt de gemeente toch te moeten kiezen voor een risicovol bedrijventerreinproject.