Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 december 2018

,,Denk aan landbouwverkeer''


[LEIMUIDEN] Wethouder Yvonne Peters moet bij de Provincie Zuid-Holland aandacht blijven vragen voor oplossingen voor het landbouwverkeer. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het hier over eens te zijn. Dat bleek tijdens een politieke discussie op maandag 3 december. Zij ondersteunden het pleidooi van inspreker Leen Overbeek.

Overbeek sprak in 'op persoonlijke titel', omdat de bestuursleden van de Dorpsraad Leimuiden hun functies hebben neergelegd in verband met doodsbedreigingen aan het adres van de dorpsraadvoorzitter. Er is een kans, dat een tunnel wordt aangelegd bij Leimuiden onder de N207 door. Volgens Overbeek is dat wel deels een oplossing voor de veiligheid van voetgangers en fietsers, maar niet voor de bereikbaarheid, geluidsoverlast en fijnstof. Maar hij waarschuwde wel, dat de gemeente voor de komst van die tunnel geen onteigeningsprocedures moet beginnen om grond te bemachtigen van Leimuidenaren.

Raadslid Hilde Bax (SVKB) beaamde, dat het landbouwverkeer ,,inderdaad een probleem is''. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) vond ook, dat niet alleen de ontsluiting van Leimuiden met de N207, maar ook de doorstroming van het landbouwverkeer een oplossing verdient. En wat fractievoorzitter Marcel Doze (CDA) betreft, wordt er na meer dan tien jaar praten binnenkort eindelijk een oplossing gevonden voor de Passage Leimuiden. Ook hij vond het jammer, als het college niet inzet op een oplossing voor het landbouwverkeer. Raadslid Thijs Brambach (PRO) was een andere mening toegedaan: ,,We denken dat het goed is om het landbouwverkeer nu wel los te koppelen. Het leidt tot verwarring of vertraging om het landbouwverkeer nu aan die brief toe te voegen.''

Wethouder Yvonne Peters wees de raadsleden er op, dat het gemeentebestuur heel snel een brief moet sturen naar de Provincie, om aan te geven dat Kaag en Braassem graag wil meewerken aan de zogeheten 'Viaduct-plus variant'. Met de mogelijkheid voor de aanleg van een tunnel, waarbij de gemeente in ruil daarvoor zorgt voor een nieuw bedrijventerrein 'Drechthoek II'. De gemeenteraad bespreekt later deze maand, of Peters bij de Provincie druk moet zetten om met oplossingen te komen voor een betere doorstroming van het Leimuidense landbouwverkeer.