Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 december 2018

'Laat ons bouwen!'


Nieuwkoop – ''We zijn geen turfstekers en lopen niet in berenvellen rond. Ook al denkt de Provincie dat wel van ons.'' Wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop is teleurgesteld in de Provincie Zuid-Holland. Dat zijn gemeente de komende zes jaar maar een minimum aantal woningen mag bouwen, is in het verkeerde keelgat geschoten. Nieuwkoop treedt samen met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn op tegen de Provincie. En ze willen de ruimte krijgen om voor de komende jaren 10.000 woningen en appartementen voor doelgroepen te bouwen.

De Provincie heeft voor de komende jaren toestemming gegevens voor slechts 4.200 woningen, die over Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem verdeeld moet worden. Dit is volgens Elkhuizen niet realistisch. ,,Vanuit de oververhitte woningmarkt in onder andere Amsterdam wijken mensen naar onze gemeente uit. De komende jaren moeten we veel meer spoedzoekers, daklozen, gezinsherenigers en statushouders huisvesten. En daar komen de arbeidsmigranten en reguliere sociale huurders nog bij. Maar liefst 30% van alle nieuwbouw gaat op aan deze speciale doelgroepen.'' Elkhuizen kondigt een 'Woonoffensief' aan: ,,We willen 10.000 woningen, waarbij we meer bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, middelhuur, appartementen en levensloopbestendige woningen voor ouderen. We gaan niet meer voor standaardwoningen van zo'n 400.000 euro, maar er moeten meer 'specifieke woonvormen' komen.''

De wethouder wil dus meer flats en andere hoogbouw hebben in deze landelijke gemeente? ,,Ja, maar wel maximaal 3 bouwlagen. Ik denk daarbij aan tiny appartments, waar starters maximaal tien jaar kunnen wonen in een appartement van 30 m2. In de tussentijd staan ze ingeschreven voor de reguliere woningen.'' Maar volgens Elkhuizen staan ook ouderen, bijvoorbeeld van wie een partner is weggevallen, te springen om te verhuizen vanuit de eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. ,,Van onze 29.000 inwoners is 60% ouder dan veertig jaar. We moeten andere woonvormen hebben, snel bouwen voor jongeren en voor ouderen om de doorstroming te bevorderen. Bij de Provincie hebben ze het idee, dat we een turfstekerskolonie zijn, waar mensen nog in berenvellen rondlopen. Voor hen zijn we hier een soort achterland.''

Maar waarom wil de wethouder zo graag al dat staal en beton hebben in dit prachtige landelijke gebied? ,,We zijn geen cementfetisjisten: op het gebied van de buitenruimte hebben we de afgelopen jaren honderden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd. Maar we moeten voorkomen, dat Nieuwkoop één groot bejaardentehuis wordt. We gaan voor 28 miljoen euro aan nieuwe IKC's bouwen. Je wilt niet, dat die scholen over tien jaar leeg komen te staan. De leerlingen komen niet van de 40-plussers in onze gemeente, maar van de starters en gezinsherenigers die hier komen wonen. Dat is niet alleen belangrijk voor de scholen, maar ook de bedrijven en sportverenigingen hebben hier baat bij.

Elkhuizen kondigt aan, dat hij volgende maand met een 'compleet plan komt' voor de gemeente Nieuwkoop. Hierin staat, hoeveel woningen de komende tien jaren voor iedere doelgroep gebouwd moeten worden. Het is tijd, dat de Provincie luistert naar de realistische wensen van Nieuwkoop, Alphen en Kaag en Braassem, aldus Elkhuizen. ,,Of wil de Provincie niet, dat er huizen in het buitengebied komen te staan, omdat die huizen belemmerend kunnen zijn voor de windmolenplannen. Zodat alle huizen in de steden komen en wij de windmolens krijgen? Die gevoelens leven bij mij en andere bestuurders in de regio.''