Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 december 2018

Sportverenigingen dupe hogere OZB


Nieuwkoop – Het is voor de besturen van sportverenigingen even flink slikken; ze krijgen de komende jaren te maken met een flink hogere aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeenteraad besloot donderdag 13 december om nog geen stappen te nemen voor het compenseren van die verenigingen. Maar de organisaties, die in financiële problemen komen, kunnen bij burgemeester Frans Buijserd aankloppen voor 'incidentele ondersteuning', zo liet portefeuillehouder Financiën Frans Buijserd weten.

Landelijk moeten alle sportterreinen van de Waarderingskamer op een andere manier worden gewaardeerd. Dat leidt in veel gevallen tot een waardestijging van die terreinen en Nieuwkoop is hierop geen uitzondering. Wel kan de gemeente er voor kiezen om sportterreinen uit te sluiten van zón OZB-heffing, maar daar bleek geen grote steun voor. Hierdoor loopt de gemeente namelijk tot 35.000 euro aan inkomsten mis.

Raadslid Aad Otto (CDA) riep nog wel de overige politici op om de benadeelde sportverenigingen financieel tegemoet te komen. Fijntjes wees Otto er op, dat de gemeente de inwoners toch al extra op kosten jaagt: ,,De belastingstijging in Nieuwkoop is 17,7% hoger dan het gemiddelde van de rest van Nederland. En de woonlasten voor onze inwoners liggen al boven het landelijk gemiddelde.'' Buijserd gaf aan, dat de gemeente de hogere OZB-tarieven voor de sportverenigingen wel moet doorvoeren. Het helemaal afschaffen van de OZB voor die verenigingen, ziet hij niet zitten. ,,Maar als deze verhoging een sportvereniging erg ondermijnt, kunnen ze een aanvraag indienen voor een incidentele subsidie.''

Op verzoek van raadslid Ines de Ridder (SBN) besloten de politici niet meer over dit onderwerp te praten en hierop 'in het voorjaar' (van 2019, JD) terug te komen. Richard Piké is penningmeester van SV Nieuwkoop en hij was volkomen verrast door het nieuws, dat de OZB omhoog gaat. ,,Die zou toch omlaag gaan?'', was zijn eerste reactie. Vorig jaar betaalde SV Nieuwkoop al 'tussen de 6.000 en 7.000 euro aan OZB', informeert Piké. ,,Een hogere OZB zou heel slecht uitkomen voor onze club. Als het echt meer geld gaat kosten, dan gaan we zeker een aanvraag bij de gemeente indienen voor een incidentele subsidie.''