Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 januari 2019

Balen van monument

,,Als je bepaalt, moet je ook betalen''

KAAG EN BRAASSEM – ,,Schaf dat monumentenbeleid af, als je er toch geen geld tegenover stelt.'' Luuk Beelen is niet alleen oud-wethouder, maar hij woont ook al tientallen jaren in zijn ouderlijk huis. De gemeente heeft bepaald, dat dit een monument is. Beelen vindt het grote kolder.

In Kaag en Braassem liggen 63 rijksmonumenten, 97 gemeentelijke monumenten en vier beschermde dorpsgezichten. Veel eigenaren van monumenten balen van de hoge en verplichte onderhoudskosten. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de vraag, of het huidige monumentenbeleid aangepast moet worden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, verandert er niets. Het toeval wil, dat Beelen indertijd als wethouder aan de basis stond van de monumentenverordening van de voormalige gemeente Alkemade. Hij moest de wens van de toenmalige gemeenteraad uitvoeren, maar zorgde er wel voor, dat de gemeente 40.000 gulden beschikbaar stelde. Dat geld was voor eigenaren van monumentale gebouwen, om hun onderhoudsverplichtingen na te komen.

Die vergoeding is al jaren geleden wegbezuinigd en binnenkort gaat de gemeenteraad van Kaag en Braassem praten over hoe het nu verder moet met dat monumentenbeleid. ,,Afschaffen!'' laat Beelen weten. ,,Waarom leg je de een meer verplichtingen op voor het onderhoud van hun pand? Over het algemeen zorgen mensen beter voor hun woning, als die monumentaal is. Als je als gemeente wat bepaalt, moet je ook betalen. Niet alleen de hoge onderhoudskosten zijn een ergernis, juist het feit dat jezelf voor alles toestemming moet vragen is lastig, vertragend en kost extra geld.''

Het huis van Beelen (71) is door zijn ouders gebouwd in 1929, ,,voor 9.000 gulden'', en hij woont er met veel plezier. Drie jaar geleden heeft hij zijn dak laten vervangen en nooit heeft Beelen vragen gekregen over dat nieuwe dak. Dat bevalt hem prima. ,,De gemeente moet zich niet bezig houden met bijkomstigheden als een monumentenverordening. Haal geen sores op je nek en laat het onderhoud van die panden over aan de inwoners zelf. Het zal echt niet zo zijn, dat er veel monumentale panden tegen de vlakte gaan, op het moment dat de monumentenverordening afgeschaft is. Juist nu is er het besef bij monumenteneigenaren, dat ze iets unieks hebben en dat je er geld aan moet spenderen. Mensen die het niet kunnen redden, verkopen het wel.''

Of een gebouw een gemeentelijk monument moet zijn, wordt bepaald door het college. Alleen gebouwen die 'een bijzondere waarde voor het dorp of de regio' hebben, komen hier voor in aanmerking. Zo'n aanwijzing tot gemeentelijk monument kan ook gebeuren zonder de toestemming van de eigenaar. En daar is lang niet iedereen blij mee. Vooral ook, omdat er geen strakke regels gelden voor het bepalen of een pand monumentwaardig is. Zo'n besluit wordt door algemene beoordelingscriteria genomen. Heeft de gemeente niet juist de plicht om monumenten in stand te houden? Beelen: ,,Algemeen belang en individueel belang botsen nog wel eens. Ik ga voor het individu.''

Van harte hoopt de inwoner van Rijpwetering, dat de raad het monumentenbeleid afschaft. ,,Stel dat de gemeente gaat bepalen dat ik die dennenbomen voor mijn deur niet weg mag halen. Dan zijn ze gekapt, voordat ze er een besluit over kunnen nemen. Daar moet overheid zich niet mee bemoeien!''

De gemeente geeft in een memo toe, dat niet iedere eigenaar blij is met een monumentenstatus: ,,Het beeld van de inwoners is, dat een monument of het wonen binnen een beschermd dorpsgezicht, als last wordt ervaren. Dit komt omdat er weinig stimulans in de vorm van subsidies is vanuit de overheidsinstanties maar wel specifieke regelgeving en vooraf gevraagde goedkeuring waaraan gehouden moet worden. Andersom denkend zijn er uiteraard tal van mogelijkheden om te pronken met je monument of om er iets mee te doen en trots te zijn op het unieke wat je bezit.'' Het college ziet echter geen redenen om het “monumentenbeleid” te wijzigen.