Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 januari 2019

De Tien Geboden


Column

Waarde columnlezer. Zoals de zaken er nu voor staan, is het vooralsnog de laatste keer, dat ik u kan informeren over de politieke mores en sores in Kaag en Braassem. Het Witte Weekblad is van de hand gedaan en het is hoogst onzeker of er in het nieuwe format nog ruimte is voor journalisten die de politiek kritisch volgen. Met stille trom vertrekken is niet mijn stijl, dus daarom wil ik met deze column de politici en bestuurders nog een paar laatste gedachtegangen meegeven.

Deze noem ik: De Tien Geboden voor politici en bestuurders

1. Er zijn geen burgers; er zijn alleen maar inwoners. Burgers zijn hapklare brokken vlees bij de fastfoodketens. Veel symbolischer kun je de kloof tussen de politiek en de maatschappij niet beter verwoorden, iedere keer dat je praat of schrijft over 'burgers'.
2. Het raadsbrede akkoord vermorzelt iedere vorm van oppositie voor de overeengekomen onderwerpen. En het verhindert de gekozen raadsleden om nieuwe inzichten te overwegen en hun standpunt desgewenst bij te stellen.
3. Informatieavonden moeten geen moetje zijn. Nooit. Maar ze moeten een samenkomstmogelijkheid zijn, waarin inwoners hun ideeën naar voren kunnen brengen. En waar minimaal - zullen we zeggen 40% - van die ideeën en wijzigingen ook echt in de plannen terugkomen.
4. Ieder raadslid moet minimaal eens per maand zijn of haar huis open stellen, zodat inwoners langs kunnen komen om te praten over hun zorgen of problemen. Of een compliment te geven.
5. Praat niet over onteigening als de onderhandelingen over de aankoop van grond nog lopen. Anders maak je als almachtige overheid misbruik van het voorrecht dat je hebt.
6. Alle inwoners moeten mee kunnen profiteren van de nieuwe duurzame energiebronnen. Zoals, maar niet gelimiteerd tot, windmolens, zonnepanelenvelden en waterstofopwekkers. Dat meedelen in de opbrengsten moet niet beperkt blijven tot lagere tarieven op de elektriciteitsrekening. Maar geef iedere inwoner een aandeel waarop ook jaarlijks een aandeelbonus op wordt uitgekeerd. Zo voorkom je dat nieuwe energiebronnen in handen komen van enkele grote corporaties.
7. De pers is er niet om negatief te zijn. Maar juist door kritisch te kijken hoopt de pers dat andere aspecten door politici en bestuurders worden overwogen. Zodat navelstaren voorkomen wordt.
8. Raadsleden en bestuurders zijn hier maar tijdelijk. Gebruik deze tijd niet om uw persoonlijke wensballonnetjes te realiseren. Maar buffel dag in, dag uit om er voor te zorgen dat er geen inwoner meer dakloos wordt, geen vrouw wordt onderdrukt en geen kind meer mishandeld wordt. Beschouw uw inwoners als uw liefste familieleden. Ook al zijn ze soms wat recalcitrant.
9. Blijf altijd kritisch op elkaar. Dit is de tijd van het dualisme, waarbij de raad controleert of de burgemeester en wethouders hun taken goed uitvoeren. Juist door scherp te zijn, blijven deze bestuurders zelf ook alert. En zo kun je grote financiële miskleunen voorkomen.
10. Verban besloten vergaderingen voor de pers. Als er over gevoelige zaken gesproken wordt, zorg dan voor een embargo-overeenkomst dat de daar aanwezige pers niet over die gevoelige zaken mag schrijven. Voor een écht openbaar bestuur zou er bij iedere bijeenkomst journalisten aanwezig moeten zijn.

Beste bestuurders en politici. Hang deze tien geboden op in uw werkkamer of boven uw bed. En kijk er iedere dag naar. Zo maakt u van deze mooie gemeente een fantastische gemeente.