Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 januari 2019

,,Maak zonnepanelenvelden mogelijk''


Nieuwkoop – Het gemeentebestuur van Nieuwkoop wil meewerken aan de komst van zonnepanelenvelden in verouderde tuinbouwgebieden. Maar de Provincie Zuid-Holland moet stappen ondernemen, om dit mogelijk te maken, zo licht wethouder Guus Elkhuizen toe.

In 2025 moet er in deze regio voor 2,5 petajoule aan duurzame energie worden opgewekt. Dat kan alleen maar door de aanleg van zonnepanelenvelden en windmolens. Maar de Provincie is terughoudend in het toestaan van zonnevelden in veenweidegebieden. Dit is om de schaarse open ruimte en landschapswaarden te beschermen. Maar wat het Nieuwkoopse college betreft, is dat geen realistisch standpunt: ,, Naar onze opvatting geeft de provincie onvoldoende blijk van urgentie ten aanzien van deze onderwerpen.''

Die zonnepanelenvelden moeten er komen; ook als deze in veenweidegebieden geplaatst worden. Elkhuizen is de natuurliefhebbers voor, die kritiek kunnen hebben op het plan om natuur op te offeren aan energieopwekkingsproducten: ,,We zijn geen cementfetisjisten: in de buitenruimte hebben we honderden hectares aan nieuwe natuur gecreëerd.'' Het is niet mogelijk om die zonnepanelenvelden binnen de dorpskernen aan te leggen; een wens van de Provincie. Elkhuizen: ,,Wijs mij hier aan waar drie hectare in de dorpen liggen, voor een park met zonnepanelen. Moeten we ze dan op de voetbalvelden leggen?''