Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 januari 2019

Wethouder Guus Elkhuizen roept Provincie op


,,Laat arbeidsmigranten wonen aan randen van bedrijventerreinen''

Nieuwkoop – Arbeidsmigranten moeten 'tijdelijk' gehuisvest worden op het terrein van Oostkanaalweg 3. Dit voormalige campingterrein is volgens wethouder Guus Elkhuizen bij uitstek geschikt voor het onderbrengen van deze mensen.

De Provincie Zuid-Holland wil dit niet; deze instantie wijst er op, dat dit gebied onder de rook van Schiphol ligt en de bewoners dus langdurig aan het lawaai van passerende vliegtuigen blootgesteld kunnen worden. Het gemeentebestuur van Nieuwkoop is het daar niet mee eens. Elkhuizen wijst er op, dat de huidige huisjes steeds weer andere bewoners hebben. Volgens de Provincie moet Nieuwkoop het huisvesten van arbeidsmigranten maar oplossen 'binnen het bestaande stads- en dorpsgebied.''

Dat is een onmogelijke eis, zo laat Elkhuizen weten. Hij hekelt, dat de Provincie niet wil 'meedenken om te komen tot reële oplossingen of eventuele alternatieven'. En geeft aan, dat het 'niet wenselijk is om arbeidsmigranten te huisvesten in reguliere woonruimten. Er is een acuut tekort aan woningen en dit leidt tot nog meer verdringing op de woningmarkt'. Bovendien zou het plaatsen van arbeidsmigranten in reguliere woningen leiden tot overlast voor omwonenden.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft onlangs een beleid ingesteld, dat arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden aan de rand van bedrijventerreinen. De Provincie Zuid-Holland heeft hier mee ingestemd, zo wijst Elkhuizen er op. Gelijke monniken, gelijke kappen, zo vindt hij. ,,Oostkanaalweg 3 ligt aan de rand van glastuinbouwgebied; dat is ook bedrijvigheid. Dit is een prachtige locatie voor het huisvesten van arbeidsmigranten. We hebben een verzoek binnengekregen voor de bouw van zeventien nieuwe chalets. Het is onmogelijk om arbeidsmigranten te huisvesten in de dorpen; ik heb ruimte nodig aan de randen van de dorpen!'' De wethouder kondigt een raadsvoorstel aan, om net als in Kaag en Braassem de arbeidsmigranten aan de randen van bedrijfsterreinen te mogen huisvesten. De starre houding van de Provincie zit de wethouder hoog: ,,In Den Haag moeten ze niet alleen kijken naar waarom iets niet kan. Bestemmingsplannen en beleidsstukken zijn niet om mee te slaan, maar om mee te gaan. We zijn geen turfsteekers en lopen niet in berenvellen. We zijn een geciviliserde gemeente, met vanoudsher een heel goed ondernemerschap.''