Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 maart 2019

Clubs moeten eigen broek hoog houden


KAAG EN BRAASSEM – Sport- en culturele verenigingen draaien voortaan zelf op voor de kosten voor nieuwbouw en verbouw van hun kantines, kleedkamers en dorpshuizen. De gemeente Kaag en Braassem betaalt in ieder geval niet meer mee. Dat besloot de gemeenteraadsvergadering maandag 25 maart unaniem.

De raad nam de 'Verordening stimuleringsregeling maatschappelijk vastgoed' aan, waarin staat dat verenigingen, stichtingen en andere organisaties voor hun financiering zelf maar moeten aankloppen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders laat naar aanleiding van vragen door fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) weten: ,,Het feit dat er geïnvesteerd moet worden in stenen staat niet ter discussie. Voor maatschappelijke activiteiten zijn namelijk stenen nodig voor de huisvesting. Het college is van mening dat de verantwoordelijkheid over maatschappelijk vastgoed bij de gebruiker moet liggen. Dit omdat ‘dat wat van jezelf is, daar ben je zuinig op’. Vanuit deze visie moet de gebruiker zelf ‘investeren in stenen’.''

Bedragen tussen 50.000 euro en 1 miljoen euro kunnen geleend worden, waarbij ieder jaar 2,5% aan rente moet worden betaald. Zo'n lening heeft dan een looptijd van dertig jaar. Volgens de gemeente besparen de clubs hiermee veel geld, omdat het lenen via een bank duurder is. Als er verenigingen zijn, die minder dan 50.000 euro willen lenen, dan kan het college gebruik maken van een uitzonderingsregeling.

De cruciale zin in het besluit lijkt echter: ,,Tot maatschappelijk vastgoed wordt gerekend, onder meer, alle gebouwde èn ongebouwde voorzieningen ten dienste van de recreatie en de sportbeoefening en al hun toebehoren.'' Betekent dit, dat nieuwe voetbal- en hockeyvelden dus voortaan ook maar door de clubs zelf betaald moeten worden? Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Nee, dat is niet automatisch het geval. De raad kan nog steeds besluiten om mee te financieren.''

Derde afvalcontainer voor inwoners


Wethouder wil afvalscheidenwedstrijd

Nieuwkoop – De inwoners van Nieuwkoop krijgen waarschijnlijk een derde afvalbak voor hun huisdeur te staan. In die bak moet het oud papier gegooid worden. De gemeente hoopt, dat hiermee veel meer mensen hun papier gaan scheiden van het restafval.

Met de komst van die blauwe papierafvalbak wil het gemeentebestuur er voor zorgen, dat iedere inwoner volgend jaar maximaal 100 kilo aan restafval weggooit. In 2025 moet dat aantal kilo's zelfs gedaald zijn tot 30. Daarom moet de gemeenteraad zich binnenkort uitspreken over de vraag of inwoners ook gaan betalen voor iedere keer, dat er een minicontainer met restafval langs de kant van de weg wordt gezet. Of wanneer flatbewoners hun afvalzak in een ondergrondse container gooien.

De twee partijen, die hier nog over twijfelen, zijn SBN en SGP/ChristenUnie. Zij vinden, dat met name grotere gezinnen het financiële slachtoffer worden. ,,Zij gaan meer betalen'', vond fractieassistent Mariska van Buren (SGP/ChristenUnie). ,,Dit jaar Dit jaar hebben we de gemeentelijke lasten al met meer dan het inflatiepercentage verhoogd.'' En raadslid Mariëlle de Romijn (SBN) opperde om wat anders te gaan doen: ,,Zorg voor minimilieupleinen in de wijken en de winkelcentra. Zo kun je de doelstellingen behalen en hopelijk de kosten naar beneden brengen.''

Jonge ouders hebben helemaal pech; een baby produceert gemiddeld 3.500 luiers en dat is dus heel wat restafval. Het is geen aantrekkelijke optie, om die stinkende luiers lang in huis te houden en dus ben je wel gedwongen om dat restafval zo snel mogelijk uit huis te hebben. Maar er komt geen speciale regeling om de extra kosten door dit luierafval gecompenseerd te krijgen. De raadsleden denken nog na over een ambtelijk voorstel om jonge ouders warm te maken om geen synthetische luiers meer te laten gebruiken.

Twijfels zijn er wel, of die derde afvalcontainer warm onthaald wordt door de inwoners. Maar als de gemeenteraad het wil, kunnen die containers een half jaar lang op proef worden uitgedeeld, informeerde een ambtenaar namens wethouder Bernadette Wolters. ,,Als het na zes maanden echt niet bevalt, dat men die container dan terug kan geven. Maar we hebben elders in het land gezien dat minimaal 95% hem wil houden.'' Wolters zelf deed ook een duit in het zakje. Ze stelde plannen voor om ,,het scheiden van het afval een extra push te geven. Houd een afvalscheidenwedstrijd in de straten of laat een afvalcoach de kinderen afval leren scheiden.''

,,Meer overlast van katten, dan van hondenpoep''


Nieuwkoop – ,,In heel veel buurten hebben mensen veel meer last van rondzwervende katten, dan van hondenpoep. Er is een buurt in deze gemeente, waar iemand veertig katten heeft. En 35 van die katten zijn wild. De hele buurt wordt geterroriseerd door die katten.'' Fractieassistent Wilma van der Meulen (SBN) heeft het helemaal gehad, met die besnorde op onschuldige vogeltjes jagende viervoeters. En wat haar betreft moet de gemeente er ook wat aan doen.

,,Mensen met een hond worden beboet, omdat ze geen plastic zakje bij zich hebben. Maar aan die katten wordt helemaal niets gedaan. Wat maakt het uit, of het een hondenuitwerpsel of kattenuitwerpsel is? Het is voor de gezondheid niet bevorderlijk dat die poep overal ligt.'' Bijna direct greep Oana Popa tijdens de vergadering naar de microfoon. ,,Ik ben zelf katteneigenaar en katten hebben een heel andere manier van doen dan honden. Ze zullen niet op de stoep poepen.''

Burgemeester Frans Buijserd liet weten, dat hij onlangs een dwangsom heeft opgelegd aan een eigenaar, die tientallen katten in het huis had. ,,Het opleggen van zo'n dwangsom kan gewoon. Maar het moeten extreme gevallen zijn en het moet niet om een of twee katten gaan. In het huis en/of de buurt moet het echt een rommeltje zijn. Inwoners kunnen hier melding van maken.''

Vooralsnog mogen katten in de gemeente Nieuwkoop dus nog vrij los lopen en hoeven ze niet met een kattenriem aangelijnd te worden. 'Van der Meulen verzuchtte nog: ,,Het is gewoon superirritant!''

Gratis compost


Nieuwkoop – Wie gratis compost wil hebben, kan zich vrijdag 5 en zaterdag 6 april helemaal uitleven. Dan wordt dit voormalige gft-afval namelijk gratis uitgedeeld bij de Milieustraat ( Ampèrestraat 4 in Nieuwveen).

Het enige nadeel is, dat het hier om losse compost gaat; dan is het geen goed idee om dat op de achterbank van de auto te leggen. Wie wel compost wil hebben, maar dan in zakken, moet de portemonnee grijpen. Een zak compost van 25 liter kost € 1,00 en drie zakken kosten € 2,50. Alle inwoners van Nieuwkoop kunnen op vrijdag 5 april hun compost tussen 13.00 uur en 17.00 uur ophalen en op zaterdag 6 april van 9.00 tot 17.00 uur. Zolang de voorraad strekt.

Deze 'gratis' compostactie wordt door het hele land gehouden. De uitvoering ervan verschilt echter. Zo kunnen inwoners van de Bollenstreek wél hun compost gratis en in zakken ophalen, maar dan mogen ze maximaal vier compostzakken meenemen.

Balen van schapenpoep


Nieuwkoop – Fractieassistent Wilma van der Meulen (SBN) baalt er enorm van, iedere keer wanneer er schapen op de dijk rondlopen. ,,Er ligt dan zoveel poep; je kunt er niet eens meer doorheen fietsen! En er wordt niets aan gedaan!'' Ze uitte deze noodkreet donderdagavond 21 maart tijdens een raadsvergadering.

Veel steun kreeg ze niet. Mariska van Buren (SGP/ChristenUnie) meldde dat die schapen er maar een heel korte periode in het jaar zijn. ,,Ik vind ze wel leuk.'' Raadslid Paul Platen (VVD) wees er fijntjes op: ,,We zitten hier in een landelijke omgeving. Dat hoort er eenmaal bij. Je kunt ook overlast hebben van geurtjes. Je weet dat het hier zo gebeurt.''

Goed voor elkaar bokaal


Swiffers Hoeve wint 

NIEUWE WETERING – Swiffers Hoeve is een opvang, waar allerlei dieren warm worden ontvangen en tijdelijk verblijven, herstellen of groot worden. Totdat ze terug kunnen naar de natuur, hun baasje of een nieuw thuis. Veel mensen waarderen de activiteiten van de vrijwilligers en dit zorgt er voor dat Swiffers Hoeve de 'Goed voor elkaar bokaal van PRO Kaag en Braassem' wint. Naast een bokaal levert dat ook 500 euro op. In totaal werden negen initiatieven genomineerd, waaronder Stichting Zomerkamp Hoogmade, werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem en contactclown Toet. Ruim 800 inwoners van Kaag en Braassem stemden op hun favoriete initiatief.

Vergaderen met baby


KAAG EN BRAASSEM - Het zwangerschapsverlof is voorbij en daarom nam gemeenteraadslid Sandra de Wagenaar (PRO) maandag 25 maart weer plaats in de raadszaal van de gemeente Kaag en Braassem. Maar niet alleen; ze neemt haar zoon Luca (11 weken) voortaan iedere keer mee. Ze licht toe: ,,Ik werk ook overdag en ik vind het gewoon fijn, dat hij dicht bij mij is.'' Voortaan zitten er dus niet 21, maar 22 mensen aan de politieke gemeenteraadstafel. De Wagenaar en Luca werden hartelijk verwelkomd door voorzitter en burgemeester Marina van der Velde: ,,Jong geleerd is oud gedaan!''

Zicht op extra geld voor tennisclubs


Nieuwkoop – Wethouder Guus Elkhuizen van Nieuwkoop had er eigenlijk geen zin in, maar onder druk van de gemeenteraad gaat hij toch met de tennisverenigingen praten over extra geld. Het liefst had hij gezien, dat de raadsleden helemaal niet over het financiële verzoek van de tennisverenigingen zouden praten.

De wethouder wil namelijk binnen een jaar met een 'Visie op sport en bewegen' komen. Als die visie is vastgesteld, gaat de gemeente niet meer lukraak geld pompen in allerlei sportaccommodaties of sportvelden. Maar de verenigingen moeten eerst aan kunnen tonen, dat ze een meerwaarde bieden met het geld, dat ze krijgen. Bijvoorbeeld waar het gaat om activiteiten tegen obesitas en eenzaamheid. Elkhuizen riep de raad op: ,,Dus ga niet nu besluiten om verenigingen te subsidiëren, omdat zij groot onderhoud aan banen moeten plegen, omdat het bij voetbal ook is gebeurd.''

Inspreker Koeleman had er namens de tennisverenigingen namelijk al op gewezen, dat in de loop der jaren veel geld naar de voetbalclubs is gegaan. En dat hij het oneerlijk vindt, dat tennisverenigingen niet kunnen aankloppen voor het vernieuwen van hun banen. Een voorstel van fractievoorzitter Annette Pietersen (D66) werd warm verwelkomd door Koeleman. Pietersen stelde voor om deze clubs een 'Stibuni 2.0' op te laten richten, zodat de tennisclubs en hockeyvereniging beter kunnen samenwerken en ook inkoopvoordelen kunnen realiseren. ,,Geef ze een startkapitaal om die stichting te beginnen, zodat ze hun eigen prioriteiten kunnen bepalen. Dan kunnen wij (als gemeentebestuur, red.) in 2019 en 2020 nog prima de discussie voeren over het herverdelen van het geld voor de sport.''

Dit voorstel leidde tot veel steun bij andere partijen zelfs bij de partij van Elkhuizen; SBN. De wethouder zegde daarom toe, dat hij met Koeleman in gesprek zou gaan. Maar of de tennisverenigingen veel geld kunnen ontvangen, is zeer de vraag. Elkhuizen is niet van plan om ,,een zak geld als startkapitaal te geven, waarbij ze zelf mogen bepalen, wat ze er mee doen. Bij de besluitvorming om drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen zes ton te reserveren voor een nieuw hockeyveld, werd mij verteld dat ik Sinterklaas was. Het voorstel, waar Pietersen mee komt, is een Sinterklaasvoorstel. Ik doe dat geen tweede keer.''

Column


Woonrust

Het ene moment woon je al tientallen jaren naar volle tevredenheid in een sociale woning op Kaageiland. En dan komt er op een dag een brief van de woningeigenaar, MeerWonen, met de mededeling, dat jouw woning verkocht wordt aan een belegger. Maar met de verzekering, dat de huidige bewoners tot hun dood in de woning mogen blijven zitten.

Dan vind ik het niet zo gek, als de ongerustheid om het hart van de huurders slaat. Want welke huurder wil er nou overgeleverd worden aan de grillen van een beleggingsbedrijf? Die onderneming heeft er geen enkel belang bij om de huidige huurders zo lang mogelijk te laten zitten in hun woningen. De belegger ontvangt weliswaar iedere maand huur, maar de waarde daarvan valt in het niet bij wat je als belegger kunt verdienen met de verkoop van luxe villa's.

En dan is zo'n belegger ook nog verantwoordelijk voor het onderhoud van de sociale woningen, die ook niet meer de jongste zijn. Onderhoud kost geld en dat vinden de aandeelhouders van geen enkel beleggingsbedrijf fijn. Hoe eerder die huurders dus weg zijn, hoe beter het is.

MeerWonen verwijt ik niet, dat ze deze 37 huizen van de hand doen, waarde columnlezer; hiervoor komen namelijk weer 37 andere sociale woningen elders in Kaag en Braassem in de plaats. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van zowel MeerWonen als de gemeente Kaag en Braassem om er voor te zorgen, dat de sociale huurders op Kaageiland in alle rust kunnen genieten van hun huis. Niet alleen de komende zeven jaren, maar ook de decennia daarna!

Hopeloze strijd tegen windmolens


KAAG EN BRAASSEM – De Vereniging Open Landschap Kaag en Braassem e.o. is en blijft tegen het plaatsen van windmolens langs de wegeninfrastructuur. Die ruim 200 meter hoge molens zijn dan vanaf iedere plek in het Groene Hart te zien en dat betekent de definitieve vernietiging van het open landschap.

Jan Veraart, woordvoerder van deze vereniging, hield maandag 4 maart nog eenmaal een hartstochtelijk pleidooi voor de raadsfracties om geen onomkeerbare besluiten te nemen. Hij pleitte er voor, dat als er windmolens in dit gebied moeten komen, om ze dan op één plek bij elkaar te zetten.

Maar het lijkt er op, dat de strijd voor behoud van het open landschap een Don Quichotte strijd tegen windmolens wordt. Van de twee grootste politieke partijen PRO en SVKB kreeg Veraart in ieder geval geen echte verbale steun, al worden de zorgen wel begrepen. Fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) was heel helder: ,,We hebben een torenhoge ambitie met elkaar. Die komst van de windmolens komt niet als een verrassing. We hebben een raadsbreed akkoord en daar staat in, dat we rond die A- en N-wegen iets moeten doen vanwege onze ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Vanwege die opdracht sturen we mensen op pad om deze ambities in deze gemeente en de provincie Zuid-Holland voor elkaar te krijgen.''

Van bedrijfswoning naar burgerwoning

WOUBRUGGE – Een recreatieve bedrijfswoning aan het Weteringpad 37 mag een burgerwoning worden. Het college van burgemeester en wethouders stemt hier mee in. Het zou de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied ten goede moeten komen. Als deze formele bestemmingswijziging afgerond is, verdwijnt één van de waterwoningen in de jachthaven.

Sociale woningbouw op Landje van Egmond


WOUBRUGGE – Op het Landje van Egmond komen twintig sociale woningen. Woondiensten Aarwoude mag deze woningen ontwikkelen; daarover heeft de woningbouwcorporatie overeenstemming bereikt met het college van burgemeester en wethouders.

Het gemeentebestuur stelt wel een voorwaarde. Als Woondiensten Aarwoude binnen 20 jaar zou overgaan tot verkoop van een of meerdere huurwoningen, dan moet zij een bedrag van 15% van de getaxeerde marktwaarde betalen aan de gemeente. De gemeenteraad moet nog voor deze zomer het bestemmingsplan goedkeuren.

Sociale woningen in de uitverkoop


KAAGEILAND – Nu staan er nog 37 sociale huurwoningen op het idyllische Kaageiland. Het is een symbool, dat ook mensen met een laag inkomen op een idyllisch eiland kunnen wonen. Maar het lijkt er op, dat dit in de toekomst niet meer mogelijk wordt. De huurders hebben namelijk van MeerWonen een brief ontvangen over de aanstaande verkoop van hun huizen.

Alle huizen worden in één keer verkocht aan een bedrijf; het is voor de huurders niet mogelijk om zelf te proberen om hun huis te kopen. Ze hoeven volgens wethouder Floris Schoonderwoerd, die afgelopen week Kaageiland bezocht samen met de andere collegeleden, niet bang te zijn dat ze gedwongen hun onderkomen moeten verlaten. Er zal namelijk sprake zijn van een uitsterfbeleid: wie nu in een sociale huurwoning op Kaageiland woont, kan daar tot zijn of haar dood blijven wonen.

Dat geldt niet voor aankomende huurders; zij weten, dat de huurhuizen over zeven jaar een andere bestemming kunnen krijgen. Mogelijk worden die huizen dan gesloopt en vervangen voor nieuwbouwprojecten. Het lijkt vreemd, dat MeerWonen deze sociale woningen wil verkopen, zeker nu bekend is geworden dat er in Nederland een tekort is van 80.000 sociale woningen. Maar Kaageiland is niet aantrekkelijk genoeg voor sociale huurders. Er zijn simpelweg minder mensen die trek hebben om in een sociale woning te zitten, op een eiland waar je gedwongen bent om iedere keer te wachten op het pontje om je over te zetten.

Schoonderwoerd: ,,Als MeerWonen huizen bouwt dichtbij voorzieningen, krijgen ze 500 inschrijvingen. Maar voor huizen in kleine kernen is dat een stuk minder.'' Tijdens de inloopavond met de bestuursleden was Anne-Marie van Gerven één van de eilandbewoners die kwam opdagen. Zij liet weten, dat ze ooit zelf in een van die sociale huizen gewoond heeft. Ze vindt het jammer als die huisjes ooit verdwijnen. ,,Dan verander je de sociale cohesie op het eiland.''

Ondertussen maakt huurster Coby Dijkman (77) zich ernstig zorgen over haar toekomst. Ze vreest, dat ze op termijn wel gedwongen wordt om te verhuizen. ,,Als die nieuwe eigenaar kan aantonen, dat onze woningen in slechte staat zijn en niet voldoen aan de nieuwe duurzaamheidseisen, krijgen ze heel gemakkelijk een sloopvergunning. Ik wil niet in Roelofarendsveen gaan wonen!''

Goed voor elkaar bokaal voor Swiffers Hoeve


NIEUWE WETERING – De politieke partij PRO Kaag en Braassem reikt ieder jaar een prijs uit voor het beste vrijwilligersinitiatief. Inwoners kunnen stemmen op genomineerde organisaties en dit jaar hebben ruim 800 inwoners gestemd. Swiffers Hoeve, een dierenopvang in Nieuwe Wetering, kreeg dit jaar de meeste stemmen en ontvangt niet alleen de 'Goed voor elkaar bokaal', maar ook een geldbedrag van 500 euro.

Het doel van Swiffers Hoeve is, dat de dieren daar zo veel mogelijk tijdelijk verblijven. Tot ze terug kunnen naar hun baasje, een nieuw thuis of weer de natuur in. Maar als dat niet lukt, blijven de dieren als bewoners van de dierenweide. Waarbij kinderen tussen en met de dieren kunnen spelen en mee kunnen helpen met de verzorging.

Het geldbedrag wordt gebruikt voor het opknappen van een grote schuur, zodat meer dieren opgevangen kunnen worden. Ook kunnen hier bezoekersgroepen verwelkomd worden. Het doel is, dat deze schuur al in de zomer klaar is. Fractievoorzitter Ruus van der Star (PRO) vindt Swiffers Hoeve een terechte winnaar. Volgens hem staat de bokaal symbool voor de kracht van de gemeenschap: ,,Het geld kan dus niet beter besteed worden dan aan de mensen die hun kennis en tijd gebruiken om onze leefomgeving te verbeteren.”

Weerstand tegen woonboten in Aderpolder


KAAG EN BRAASSEM – De wens van een inwoner om vijf aanlegplaatsen te realiseren in de Aderpolder, krijgt waarschijnlijk een 'njet' te horen van de gemeenteraad. Enkele jaren geleden was het gemeentebestuur nog enthousiast over de komst van deze ligplekken voor elektrische boten. Maar nu het blijkt te gaan om grote elektrische woonboten van zo'n 15 meter lengte, verschrompelt het draagvlak in de politiek.

Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) bracht dit onderwerp ter sprake tijdens de gezamenlijke fractievergadering met SVKB. ,,Het leek bij die aanlegplaatsen voor elektrische boten in de Aderpolder in eerste instantie te gaan voor een kort verblijf. Maar het gaat niet om bootjes van vier meter, maar eerder elektrisch aangedreven woonboten tot minimaal 15 meter.'' Bovendien zouden die halve schepen ook een half jaar daar kunnen liggen en dat is ook voor fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) geen aanlokkelijk vooruitzicht. Hij vindt recreatieve initiatieven prima, maar volgens de gemeente is vanaf het begin duidelijk geweest, dat die ligplekken alleen bedoeld zijn voor een 'kortdurend' verblijf.

Enkele raadsleden van deze twee partijen twijfelen nog, maar het CDA is unaniem tegen de komst van grote woonboten in de Aderpolder. Raadslid Thijs Mooren: ,,We moeten zuinig zijn met de schaarste aan groen en water in ons Groene Hart. Als je zoveel boten er gaat neerleggen, is er sprake van intensieve recreatie. De gemeente moet zuinig zijn op de Aderpolder en we moeten hier de handen van af houden. Het is een goede zaak, als dit plan niet doorgaat.''

De initiatiefnemer heeft inmiddels een advocatenkantoor ingeschakeld. Als de raad niet instemt met het verzoek voor de aanlegplaatsen, dreigt een rechtszaak.

Wel windmolens, geen zonnevelden


KAAG EN BRAASSEM – Zijn windmolens lelijk en een afbreuk van het open landschap? Dat kan wezen, maar van de gemeenteraadsleden van Kaag en Braassem mogen die 200 meter hoge energieopwekkers er gewoon komen. Dat bleek vorige week tijdens een raadsvergadering.

Gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA) gaf aan: ,,In de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) staat, dat we windenergie nodig hebben om onze doelstellingen te halen. Het effect op het landschap zal beperkt zijn. Ik heb geen enkele vrees voor ruimtelijke inpassing.'' Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) heeft ook geen problemen met windmolens, maar: ,,We gaan dwars voor de komst van zonnepanelenweides.''

Ook D66 verwelkomt de komst van windmolens in het open landschap van Kaag en Braassem. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66): ,,We hebben de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat moet wel een gevolg krijgen.'' Ook SVKB en PRO willen 'ruimte creëren om eventueel met elkaar aan de slag te gaan'', zo stelde raadslid Laura van Klink (PRO).

Woning is welkom


WOUBRUGGE – Het college van burgemeester en wethouders is positief over de komst van een beneden-/bovenwoning op een nog onbebouwd perceel tussen Vrouwgeestweg 13 en 19. De initiatiefnemers voldoen aan de vereisten, dat er ook twee parkeerplaatsen aangelegd worden. Ook zijn de omwonenden geïnformeerd over de bouwplannen. De initiatiefnemers hadden het liefst een twee-onder-één-kapwoning gerealiseerd, maar in een gesprek heeft de gemeente aangegeven, dat daar geen medewerking aan verleend zou kunnen worden vanwege de beperkte omvang van het perceel. Met het plan voor de beneden-/bovenwoning kan de gemeente wel instemmen.

Woonboten geweigerd


KAAG EN BRAASSEM – Er mogen geen grote woonboten aanmeren in de Aderpolder. Ook al zijn dat elektrische woonboten. De gemeenteraad liet vorige week weten, dat ze de plannen voor de aanlegsteigers van dit soort vaartuigen blokkeren.

Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) was duidelijk: ,,Het zijn woonboten die daar driekwart van het jaar daar liggen. Het energieverhaal (van de initiatiefnemer, tijdens de hoorcommissie, JD) was een flinterdun sausje om ons misschien anders te doen denken.'' Zijn D66-collega Nick van Egmond was het hier mee eens: ,,Het gaat om intensieve recreatie. Dat achten wij onwenselijk.'' Ook PRO, SVKB en CDA deelden deze mening. De initiatiefnemer overweegt gerechtelijke stappen te nemen, omdat het gemeentebestuur in eerste instantie een positieve grondhouding had voor de komst van aanlegplaatsen in de Aderpolder.

Drie decennia hardlopen


Leiden marathon combineert sociaal en sportief

LEIDEN – Vanuit heel het land komen ze; de deelnemers die zich gaan inzetten voor de Leiden Marathon. Maar wat veel van hen niet beseffen, is dat het hier niet alleen gaat om de sportieve prestatie. Ook zorgt Leiden Marathon er ieder jaar weer voor, dat mensen met een achterstand zich kunnen inzetten voor de samenleving.

Door Joep Derksen

Mok Scheffer is bureaumanager van Leiden Marathon en vrijwel vanaf het begin betrokken bij de organisatie van dit grootste evenement van Leiden. Nu al hebben zich meer dan 12.000 mensen aangemeld voor de marathon, halve marathon, de kortere renafstanden en de zaterdagwandeling. Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor een gereduceerd tarief, tipt Scheffer. ,,Als je dat voor 1 april doet, dan kan ook nog je voornaam op jouw startnummer worden geplaatst.''

Het parcours van de marathon op zondag 19 mei loopt ook dit jaar weer door Zoeterwoude, Leiderdorp, Alphen, Kaag en Braassem. Waarbij de start en finish uiteraard in Leiden zijn. Onderweg, zo ongeveer iedere vijf kilometer, staan er drink- en behandelposten. De deelnemers zijn hier enthousiast over; tijdens het lopen zie je namelijk steeds weer een nieuw panorama.

Bijzonder is ook de 'wandelmarathon', of de officiële naam: 'Wandelen bij de Leiden Marathon'. Deze is op zaterdag 18 mei, waarbij de deelnemers vanaf 9:00 uur vertrekken. Een wandeling van 42.295 meter kun je binnen zo'n twaalf uur afronden en het is tegelijkertijd voor de meesten een gezellig dagje uit. Bij de verzorgingsposten staan hapjes en drankjes klaar, en de organisatie zorgt voor muzikaal vertier; op verschillende plekken onderweg staan bandjes. ,,Het gaat hard. Nu al hebben zich meer dan 1.700 mensen aangemeld en het maximum aantal deelnemers hebben we gesteld op 3.000.''

Wie iets minder ver wil lopen, kan gaan voor de halve marathon, tien of vijf kilometer. En uiteraard is er de kids run en business loop. Scheffer: ,,De vijf kilometer loop houden we traditioneel op zaterdagavond, vanaf 22:30 uur. De start en finish zijn op de Douzastraat. Het is zo gaaf om te zien; al die mensen die lampjes dragen.''

Alle evenementen kunnen alleen mogelijk gemaakt worden door de inzet van de vele vrijwilligers. Ze pakken startnummers in, maken lunchpakketten klaar en staan de deelnemers met raad en daad terzijde. Scheffer: ,,Een aantal vluchtelingen en asielzoekers helpen ons al jaren met de voorbereiding; ze komen ieder jaar terug. Dat is zo gaaf! We proberen dit jaar samen te werken met de Vrienden van de Binnenvest om te kijken of de mensen die thuis en dakloos zijn, als vrijwillier willen meehelpen. Die mensen zijn ooit ergens goed in geweest. Ze moeten alleen weer op gang komen; wij willen hen helpen met die inclusiviteit; dat is niet meer dan normaal.''

Een deel van de opbrengsten van de Leiden Marathon gaat naar KWF. Voor meer informatie en om je aan te melden: www.marathon.nl. Inschrijven kan online tot 16 mei om 12:00 uur. En daarna op de zaterdag en zondag zelf; in de Pieterskerk.

25 maart 2019

Te schoon water


STREEK – Het lijkt zo normaal; het water, dat uit je kraan stroomt. Maar er gaat een hele techniek achter verscholen, om er voor te zorgen dat dit water ook daadwerkelijk je huis bereikt. Nu al behoort het water in Nederland tot het schoonste in de wereld, dankzij membraanfiltratie blijft Oasen er ook in de toekomst voor zorgen dat het drinkwater van hoge kwaliteit blijft. In de toekomst gaat het drinkwaterbedrijf in Kamerik en Nieuw-Lekkerland op termijn al het water met membraanfilters zuiveren. Het water is dan zo schoon, dat er calcium en magnesium aan toegevoegd moet worden.

Jos Dusseldorp is zuiveringstechnoloog bij Oasen en je kunt hem alles vragen over het schoonmaakproces. Al sinds de jaren '60 wordt het rivierwater uit de Lek op dezelfde manier schoongemaakt. Eerst moet het water door een grote klei- en zandlaag sijpelen naar winputten, die tot 100 meter diep zitten. Die grondlagen zorgen er al voor, dat veel stoffen uit het water gehaald worden. Daarna wordt het water verder gezuiverd met onder meer zandfiltratie, actieve koolfiltratie en ontharding.

Maar Oasen wil klaar zijn voor de toekomst. Als de aarde opwarmt en de eeuwige sneeuw in de bergen van Oostenrijk is weggesmolten, stroomt er minder water door de rivieren. Hierdoor krijgt water uit de Noordzee kans om meer stroomopwaarts te komen en zo verzilt het water. Om die verzilting tegen te gaan, is een nieuw zuiveringssysteem nodig en die is gevonden: membraanfiltratie. Met die filters wordt werkelijk alles uit het water gehaald, ook het zout.

Het puur gezuiverde water heeft grote voordelen. Zo zit er veel minder kalk in en dat is fijn voor de houdbaarheid van de wasmachines en koffiezetautomaten. Dusseldorp: ,,Op dit moment wordt in het zuiveringsstation in Krimpen aan de Lek de helft van het grondwater behandeld door membraantechniek en de andere helft door onze conventionele zuivering. Doordat het water minder hard is, hoef je ook minder wasmiddelen verbruiken. Het is goed voor het milieu en de portemonnee.''

Komende jaren vernieuwt Oasen in Nieuw-Lekkerland en Kamerik twee zuiveringsstations. Op termijn zal op deze locaties al het drinkwater gezuiverd worden met membraanfilters. Dusseldorp: ,,We verwijderen dan alle mineralen uit het grondwater. Dan is het water zó schoon, dat het drinkwater niet meer aan de wet voldoet. Dat lossen we op, door er weer calcium en magnesium aan toe te voegen; dat heet remineralisatie. '' Zal de smaak van het water veranderen? ,,Als je een fijnproever bent, kun je het proeven. Ik heb zelf al een smaakproef gedaan met die remineralisatie en ik proefde geen verschil.''

Maar is dat zuivere water dan ook extra gezond en beter dan bronwater? ,,Ik denk, dat het zowel gezond als van zeer hoge kwaliteit is. Drinkwater wordt beter gecontroleerd. Bovendien is ons water, dat uit de kraan komt, veel minder belastend voor het milieu dan plastic flessen water. En het is nog een stuk goedkoper ook.''

Liefkozend kijkt Dusseldorp naar de fabriekshal vol met membraanfilters. ,,We zijn de eerste in Nederland, die toewerken naar een volledige membraanzuivering. Dit is de best beschikbare techniek, die enorm belangrijk is om ook in de toekomst de hoge drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen.''

Voor meer informatie over membraanfiltratie: www.oasen.nl.

Toekomst voor Dorpsraad Rondom de Plassen


Langeraar / Papenveer – Na een speurtocht van twee jaar op zoek naar nieuwe bestuursleden, leek op donderdag 14 maart definitief het doek te vallen voor Dorpsraad Rondom de Plassen. Sinds de oprichting, bijna acht jaar geleden, groeide deze dorpsraad uit tot een vereniging met meer dan 200 leden. Maar niemand leek bereid om bestuurstaken op zich te nemen.

Twee jaar geleden gaven de leden van het huidige bestuur al aan, dat ze er mee wilden stoppen. Vorig jaar waren vice-voorzitter Cor Heemskerk, secretaris Rob Barbiers, penningmeester Karin Zoet en algemeen lid Harry Otto bereid om nog één jaar door te gaan. En dus nam de ledenvergadering afscheid van deze vier musketiers, zonder dat zich nieuwe bestuursleden hadden gemeld.

Dagvoorzitter Ruud Jansen sprak de dertig aanwezigen toe en riep op, om de dorpsraad niet verloren te laten gaan. Dat bleek effect te hebben. Wim van Miltenburg stelde zich beschikbaar als penningmeester, waarna Michel Pietersen ook bereid bleek om actief te worden in het bestuur. Hierop kondigde Rene Spaans aan, dat hij hier ook over wil praten. Het driemanschap gaat binnenkort praten met het oude bestuur, waarna de taken waarschijnlijk formeel overgedragen worden. Heemskerk was opgelucht: ,,Het was niet voor de poorten van de hel, maar of het voortbestaan is verzekerd, kan ik pas vaststellen na het gesprek met deze mensen.''

Uitsterfbeleid sociale huurwoningen


MeerWonen doet huizen op Kaageiland in de verkoop

KAAGEILAND – De huurders van de sociale woningen op Kaageiland zijn in alle staten. Ze hebben te horen gekregen, dat MeerWonen alle 37 huizen op dit eiland wil verkopen. Wethouder Floris Schoonderwoerd bevestigde dit nieuws dinsdagavond, toen het college het eiland bezocht.

Schoonderwoerd verklaarde, waarom MeerWonen deze stap zet. ,,Als MeerWonen huizen bouwt dichtbij voorzieningen, krijgen ze 500 inschrijvingen. Maar voor huizen in kleine kernen is dat een stuk minder.'' Deze avond kwam een brief boven water, ondertekend door directeur-bestuurder Peter Hoogvliet van MeerWonen. Hierin staat, dat de huidige huurders niet hun woning kunnen kopen, maar dat alle woningen in één keer aan een belegger verkocht worden.

Coby Dijkman (77) is een van de sociale huurders en ze maakt zich ernstig zorgen over haar woontoekomst op het eiland. De wethouder probeerde haar gerust te stellen. ,,Deze woningen blijven in ieder geval nog zeven jaar met een sociale huurprijs. En de mensen die er nu in wonen, mogen daar blijven tot ze verhuizen of op een andere manier heengaan.'' Dijkman bleek niet onder de indruk: ,,Als die nieuwe eigenaar kan aantonen, dat onze woningen in slechte staat zijn en niet voldoen aan de nieuwe duurzaamheidseisen, krijgen ze heel gemakkelijk een sloopvergunning. Ik wil niet in Roelofarendsveen gaan wonen!''

Meerdere inwoners pleitten er voor, dat er een apart sociaal woningbouwbeleid komt voor Kaag. Maar dat zit er niet in, stelde Schoonderwoerd. Anne-Marie van Gerven was niet blij: ,,Ik heb als kind in één van die huizen gewoond. Als die sociale woningen verdwijnen, verander je de sociale cohesie op het eiland en komen er alleen nog mensen wonen, die een hoge huur kunnen betalen of een koopwoning hebben.''

Angst voor verpaupering


OUDE WETERING – De flat voor 29 sociale huurappartementen op de locatie van de voormalige Gerardusschool moet lager worden dan vier verdiepingen. Nog één keer probeerden omwonenden de gemeenteraadsleden hier vorige week van te overtuigen. Maar inspreker Van der Weiden kon de politici niet op andere gedachten brengen.

De inspreker liet weten, dat de omwonenden het gevoel hebben, dat de gemeente en woningbouwcorporatie de plannen doordrukken. Hij vreest voor de achteruitgang van de Burgemeesterswijk. ,,Wat gaat de woningbouwcorporatie doen om verpaupering te voorkomen. Wordt het één grote wijk met heel lage huren, of is dit het moment om de wijk duurzaam te herinrichten? We zijn niet tegen de bouw van sociale appartementen, maar we willen er niet een te groot en enorm gebouw neerzetten. Anders staat er straks een enorme flat van vier verdiepingen hoog bij ons in de achtertuin.''

Maar deze woorden maakten geen indruk. Fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) stelde: ,,Als raad gaan we niet over wat een projectontwikkelaar doet. Hij moet zich aan de afspraken houden. Inwoners moeten zelf het initiatief nemen om aan een planschadebedrag te komen.'' Over het verwijt, dat de wijk verpaupert: ,,De huren zijn er vrij laag. Dat is voor een bepaalde groep mensen, dat ben ik met u eens. Maar u verwijt de raad, dat wij bepaalde dingen moeten doen. Dit ligt echter niet allemaal op ons pad.''

Column


Feestje

Het is groot feest op het gemeentehuis. De vlaggen hangen uit, slingers zijn te vinden in alle kantoorkamertjes en hier en daar is zelfs een feesthoedje te zien. Wat is er aan de hand? Is de gemeente uitgeroepen tot beste van Nederland? Of zijn alle gemeentebelastingen afgeschaft? Niets van dit alles; het nieuws is naar buiten gekomen, dat iedere inwoners 'slechts' 117 kilo per jaar aan restafval heeft.

Sinds vorig jaar controleert de gemeente, hoeveel afval u en ik aan de kant van de weg zetten. Voor het plastic, papier- en gft-afval hoeven we niets te betalen; daar krijgt de gemeente geld voor. Maar het restafval moet worden verwerkt en dus moeten de inwoners de kosten hiervoor betalen. En wie dus vaker de restafvalcontainer laat legen, moet ook een hogere afvalstoffenheffing betalen.

En nu blijkt, dat wij inwoners inderdaad gemotiveerd zijn om afval te scheiden, als het ons zelf geld scheelt. Het is natuurlijk geen toeval, dat het restafval per inwoner nog 204 kilo was en nu nog 117 kilo. Wat zegt dat over ons? Blijkbaar is het niet zo, dat wij niet kunnen scheiden, maar dat we dit jarenlang niet gewild hebben. Pas als het om het slijk der aarde gaat, zijn we bereid om onze wergwerpgewoonten aan te passen. F*ck de planeet, leve de portemonnee. Maar waar stoppen we die portemonnee, als er geen aarde meer is?

Oh, en nu we toch bezig zijn; een tip voor uw buurman/buurvrouw, waarde columnlezer: als u een plastic afvalzak hebt en het is nog niet de dag, dat die zak gratis wordt afgehaald; houd 'm dan even lekker thuis. Zet 'm in de tuin, het fietsenrek of naast de zijmuur. Dit bericht is niet voor u, uiteraard, want u doet zoiets natuurlijk niet!

Inwoners goed met afvalscheiding


KAAG EN BRAASSEM – Het is weliswaar met een financiële strafdreiging, vanwege een hogere afvalstoffenheffing, maar de inwoners doen het fantástisch, waar het gaat om het scheiden van het afval. Enkele jaren geleden dumpten we met ons allen nog ruim 200 kilogram per inwoner per jaar in de restafvalcontainer. Maar sinds de invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) zijn we ons leven gaan beteren.

Maar liefst 76% van het ingezamelde afval wordt gescheiden en daarmee voldoet de gemeente nu al aan de wettelijke vereisten, die pas volgend jaar in gaan. Uiteindelijk moeten de inwoners maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Zover is de gemeenschap van Kaag en Braassem nog niet. Daarvoor moet het gemiddelde nog met 17 kilo per jaar omlaag.

Peters is heel erg tevreden: .,We zijn enorm blij en trots met de resultaten die Afval Anders, wat we in 2018 hebben ingevoerd, heeft opgeleverd.'' Maar hoe krijgt de gemeente het voor elkaar, dat de inwoners hun restafval terugbrengen van 117 kilo naar 100 kilo per jaar? De wethouder hoopt, dat de kinderen hier een handje bij kunnen helpen. ,,Er komen projecten op school, waarbij we proberen de leerlingen te leren wat goed scheiden is. En dat ze met die informatie hun ouders benaderen. Kinderen vinden afvalprikken in de buurt leuk. Ze worden er blij van en gaan dat hopelijk thuis vertellen.'' Daarnaast blijft de gemeente het middel van prijstarieven gebruiken ,,om het goede gedrag te stimuleren.''

Iedere week wordt het plastic afval opgehaald. De gemeente gaat strenger handhaven, waar het gaat om het tijdstip dat inwoners hun plastic zakken buiten neerzetten of ophangen. Peters: ,,De boete voor afval dumpen is 90 euro en een aantal boetes is al uitgedeeld. Opsporingsambtenaren kijken of we adresgegevens kunnen vinden in bijplaatsingen bij papiercontainers, maar ook in plastic zakken die al dagen voor het ophaalmoment buiten worden gehangen. Je helpt elkaar en ons niet door die zakken aan een kroonring te hangen. Zeker met een storm kan een plastic zak kapot gaan of wegwaaien en er kunnen ratten op af komen. Het risico bestaat, dat vuil in het milieu komt of dat het een rommeltje wordt. Daarom proberen we passend op te treden.''

Op de gemeentewerf zijn bordjes geplaatst, zodat de bezoekers precies kunnen zien, waar ze hun gescheiden afval moeten deponeren. Nog helemaal niemand heeft zich gemeld voor de kortingsregeling van 80 euro per jaar voor het 'licht medisch afval'. Hiervoor moeten de kandidaten hun meest gevoelige privé-informatie opgeven én een eenmalige bijdrage betalen van ruim 60 euro.

Juwelenbuurt


ROELOFARENDSVEEN – Voor het nieuwe woningbouwproject Westend zijn nu al de namen van de straten bekend gemaakt. De toekomstige bewoners kopen hun huis aan een van de volgende wegen: Amethist, Diamant, Jade, Opaal, Robijn, Saffier, of Smaragd. In deze Juwelenbuurt komen in totaal 242 woningen.

Meedenken


ROELOFARENDSVEEN – Tientallen Veenders hebben nagedacht over dé oplossing voor het onoverzichtelijke verkeerskruispunt bij De Oevers. En massaal kwamen ze opdagen tijdens de door de gemeente georganiseerde informatieavond. Het ene na het andere suggestieformulier werd ingevuld, al dan niet aangevuld met zelfgemaakte ingekleurde tekeningen. Wethouder Yvonne Peters was enthousiast over de opkomst en het feit dat de mensen zich ,,echt serieus ingelezen ingelezen hadden''. De komende tijd gaan ambtenaren zich buigen over de oplossingen en onderzoeken of hét lumineuze idee er bij zit.

Riool zorgt voor hoge nood


WOUBRUGGE – De Christelijke Bassischool De Kinderkring is twee keer ondergelopen met rioolwater. Tijdens werkzaamheden aan de reconstructie van de Van Woudenweg bleek het riool in de naastgelegen Van Hoogstratenlaan in dusdanig slechte staat te zijn. Het gemeentebestuur heeft besloten, dat dit riool ook het beste onmiddellijk vervangen kan worden. Normaal gesproken moet dat met een langdurige aanbesteding. Maar omdat het bedrijf Kleywegen BV toch al bezig was met de Van Woudenweg, krijgt dit bedrijf nu de opdracht om de riolering aan te pakken. De gemeente mag afwijken van het reguliere aanbestedingsbeleid omdat hier sprake zou zijn van een calamiteit.

Weerstand tegen woonboten in Aderpolder


KAAG EN BRAASSEM – De wens van een inwoner om vijf aanlegplaatsen te realiseren in de Aderpolder, krijgt waarschijnlijk een 'njet' te horen van de gemeenteraad. Enkele jaren geleden was het gemeentebestuur nog enthousiast over de komst van deze ligplekken voor elektrische boten. Maar nu het blijkt te gaan om grote elektrische woonboten van zo'n 15 meter lengte, verschrompelt het draagvlak in de politiek.

Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) bracht dit onderwerp ter sprake tijdens de gezamenlijke fractievergadering met SVKB. ,,Het leek bij die aanlegplaatsen voor elektrische boten in de Aderpolder in eerste instantie te gaan voor een kort verblijf. Maar het gaat niet om bootjes van vier meter, maar eerder elektrisch aangedreven woonboten tot minimaal 15 meter.'' Bovendien zouden die halve schepen ook een half jaar daar kunnen liggen en dat is ook voor fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) geen aanlokkelijk vooruitzicht. Hij vindt recreatieve initiatieven prima, maar volgens de gemeente is vanaf het begin duidelijk geweest, dat die ligplekken alleen bedoeld zijn voor een 'kortdurend' verblijf.

Enkele raadsleden van deze twee partijen twijfelen nog, maar het CDA is unaniem tegen de komst van grote woonboten in de Aderpolder. Raadslid Thijs Mooren: ,,We moeten zuinig zijn met de schaarste aan groen en water in ons Groene Hart. Als je zoveel boten er gaat neerleggen, is er sprake van intensieve recreatie. De gemeente moet zuinig zijn op de Aderpolder en we moeten hier de handen van af houden. Het is een goede zaak, als dit plan niet doorgaat.''

De initiatiefnemer heeft inmiddels een advocatenkantoor ingeschakeld. Als de raad niet instemt met het verzoek voor de aanlegplaatsen, dreigt een rechtszaak.

Wel windmolens, geen zonnevelden


KAAG EN BRAASSEM – Zijn windmolens lelijk en een afbreuk van het open landschap? Dat kan wezen, maar van de gemeenteraadsleden van Kaag en Braassem mogen die 200 meter hoge energieopwekkers er gewoon komen. Dat bleek vorige week tijdens een raadsvergadering.

Gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA) gaf aan: ,,In de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) staat, dat we windenergie nodig hebben om onze doelstellingen te halen. Het effect op het landschap zal beperkt zijn. Ik heb geen enkele vrees voor ruimtelijke inpassing.'' Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) heeft ook geen problemen met windmolens, maar: ,,We gaan dwars voor de komst van zonnepanelenweides.''

Ook D66 verwelkomt de komst van windmolens in het open landschap van Kaag en Braassem. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66): ,,We hebben de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat moet wel een gevolg krijgen.'' Ook SVKB en PRO willen 'ruimte creëren om eventueel met elkaar aan de slag te gaan'', zo stelde raadslid Laura van Klink (PRO).

Woning is welkom


WOUBRUGGE – Het college van burgemeester en wethouders is positief over de komst van een beneden-/bovenwoning op een nog onbebouwd perceel tussen Vrouwgeestweg 13 en 19. De initiatiefnemers voldoen aan de vereisten, dat er ook twee parkeerplaatsen aangelegd worden. Ook zijn de omwonenden geïnformeerd over de bouwplannen. De initiatiefnemers hadden het liefst een twee-onder-één-kapwoning gerealiseerd, maar in een gesprek heeft de gemeente aangegeven, dat daar geen medewerking aan verleend zou kunnen worden vanwege de beperkte omvang van het perceel. Met het plan voor de beneden-/bovenwoning kan de gemeente wel instemmen.

Woningwens kan deels


HOOGMADE – Op het perceel aan de Oude Kerkweg 1 mogen geen vier nieuwe woningen komen. De gemeente is wel bereid mee te werken aan de komst van twee huizen, mits het Hoogheemraadschap van Rijnland er ook mee akkoord gaat.

Daarnaast moet de initiatiefnemer voor dit bouwplan de buurtbewoners hierover informeren. Om de huizen te realiseren moeten alle agrarische opstallen gesloopt worden. Bij de woningbouw moet minimaal 30% een sociale koop/huurprijs hebben. Maar deze voorwaarde kan ook afgekocht worden bij de gemeente.

Woonboten geweigerd


KAAG EN BRAASSEM – Er mogen geen grote woonboten aanmeren in de Aderpolder. Ook al zijn dat elektrische woonboten. De gemeenteraad liet vorige week weten, dat ze de plannen voor de aanlegsteigers van dit soort vaartuigen blokkeren.

Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) was duidelijk: ,,Het zijn woonboten die daar driekwart van het jaar daar liggen. Het energieverhaal (van de initiatiefnemer, tijdens de hoorcommissie, JD) was een flinterdun sausje om ons misschien anders te doen denken.'' Zijn D66-collega Nick van Egmond was het hier mee eens: ,,Het gaat om intensieve recreatie. Dat achten wij onwenselijk.'' Ook PRO, SVKB en CDA deelden deze mening. De initiatiefnemer overweegt gerechtelijke stappen te nemen, omdat het gemeentebestuur in eerste instantie een positieve grondhouding had voor de komst van aanlegplaatsen in de Aderpolder.

Body Switch


Een andere manier om fijner te leven

LEIDEN / DUIN- EN BOLLENSTREEK – Mensen met chronische klachten, willen niets liever dan dat ze hier van worden bevrijd. Maar vaak lopen ze al jaren van de ene naar de andere arts en slikken ze de ene na de andere pillencombinatie. Terwijl een oplossing voor hun situatie zo maar bij hen om de hoek kan liggen; bij Body Switch!

Joep Derksen

De gedachte achter Body Switch is, dat je een andere levenswijze gaat aannemen. Met een combinatie van bewegen, anders eten en een nieuwe gedachtepatroon kun je al veel bereiken op je persoonlijke gezondheid. Of je nu last hebt van chronische vermoeidheid, pijn, slapeloosheid of een burn-out. Dankzij de uitstekende begeleiding van orthomoleculair KPNI therapeuten Margot Lodewijk (Leiden), Nienke van de Giessen (uit Katwijk) en Petra Hoek (uit Noordwijk) kan je een vernieuwd en verbeterd leven beginnen.

De drie therapeuten zijn al jaren actief en hebben nu hun specialiteiten gebundeld in Body Switch. Deze gezondheidspraktijk opent zondag 24 maart officieel haar deuren en daarmee wordt de mogelijkheid vergroot om jouw eigen leven te optimaliseren. Die dag wordt de opening verzorgd door niemand minder dan gezondheidscoach en auteur Vivian Reijs.

Lodewijk laat weten: ,,Zoveel mensen slikken veel pilletjes en tabletten tegen hun klachten, maar dat is vaak niet de oplossing. Pillen en tabletten gaan de symptomen tegen en wij helpen juist om de oorzaak van de klachten aan te pakken. We doen dat met uitgebreide gesprekken, waarbij we de diepte in gaan naar het verleden van de cliënt. Zo komen we er achter, wat er speelt.'' Na het invullen van een uitgebreide vragentest, wordt het voedingspatroon, de beweging en stressfactoren doorgenomen. We kunnen ook zien, wat er speelt met de darmen en in het bloed; zo kunnen we gerichter op zoek naar de oorzaak.''

Body Switch heeft twintig praktijken door het hele land en staat voor de complementaire gezondheidszorg en valt vaak onder de aanvullende verzekeringsvoorwaarden. De therapeuten werken actief samen met huisartsen. Tot mei krijgen alle nieuwe cliënten een introductiekorting van maar liefst 30 euro.

Voor alle duidelijkheid; de therapeuten erkennen het nut van medicijnengebruik: ,,Soms is een antibioticakuur enorm nodig. We zorgen voor een aanvulling. Als je hoofdpijn hebt, kun je een paracetamol nemen. Maar als het chronisch wordt, kun je ook op zoek gaan naar de oorzaak waarom je die hoofdpijn hebt. Vaak is dat chronische stress, die door allerlei zaken veroorzaakt kan zijn. Dingen uit het verleden, rond de geboorte, verkeerde voeding of dat je bij een verkeerde baas werkt. Het vaatje is langzamerhand gevuld en op een gegeven moment loopt het over.''

Op de website van Body Switch www.bodyswitch.nl staat heel veel informatie. Therapeut Nienke heeft veel ook veel expertise met autisme en kinderen met ADHD. ,,Bepaalde etenspatronen irriteren de darmwand en kunnen ADHD-verschijnselen veroorzaken'', tippen de experts van Body Switch.

Body Switch, Hoge Rijndijk 154, 2313 KN Leiden, T: 06 2396 5805, W: www.bodyswitch.nl

Monument voor Ramses Shaffy


LEIDEN – Hij is Leiden's beroemdste zanger en filmacteur, maar toch staat hier geen beeld van hem in de openbare ruimte. Maar dat gaat veranderen, dankzij de inzet van de Stichting Hoog Sammy. Deze stichting wil helpen om een eerbetoon te geven aan de man, die als kind in Leiden kwam wonen en hier zijn hart heeft achtergelaten.

Joep Derksen

Wie kent zijn bekende liedjes nou niet: 'Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy', 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' en natuurlijk 'Laat me'. Shaffy groeide als pleegkind op in het gezin van Roos en Herman Snellen, nadat hij door zijn eigen moeder als vijfjarige jongen vanuit Frankrijk op de trein naar het noorden gezet was.

Peter van der Geer, voorzitter Stichting Hoog Sammy, kwam twee jaar geleden in contact met iemand die hem vertelde over Shaffy. ,,Ik viel van het ene mooie verhaal in het andere.'' Het leidde tot de gedachte, dat deze Leidse zanger het eerbetoon krijgt, dat hij verdient: een monument in het Terweepark in Leiden. Van der Geer toont de precieze plek, waar het monument komt te staan. Terwijl de foto wordt gemaakt begint een voorbijgangster spontaan te zingen: 'Kijk omhoog Sammy'. ,,Dat is precies de gedachte achter het beeld! Ramses Shaffy is namelijk van alle Leidenaren!'', glundert Van der Geer.

Veel mensen ondersteunden het idee voor een monument. Maar om dit beeld, gemaakt door kunstenares Jeanine Melai, ook daadwerkelijk te maken en te plaatsen is 29.000 euro nodig. Hiervoor is een leuke actie opgezet. De Stichting heeft 65 stenen, met op elk van die stenen één letter van de tekst: ,,Ramses Shaffy's Leidse Jaren: 'Hier lag de schoonheid en de basis van mijn leven'. Iedere steen kan voor 100 euro gesponsord worden. Van der Geer: ,,Het mooiste zou zijn, als mensen tegelijkertijd ook hun verhaal over een ervaring met Ramses kunnen doorgeven. Wij willen die verhalen verzamelen en in een boek gaan uitgeven.''

Een aantal bijzondere gebeurtenissen rondom Shaffy's leven heeft de stichting inmiddels al achterhaald. ,,We hebben ook dingen ontdekt, die nog nergens beschreven staan. We weten uit de dagboeken van zijn pleegmoeder, dat zijn jeugdliefde Wendela al op zijn zesde verjaardag bij Ramses logeerde in het huis aan het Terweepark 5. Daar schreef Roos Snellen over hen tweeën: 'Wendela en Didi dromen samen van een boerderij in Zwitserland'. Uiteindelijk had het leven wat anders voor hen in petto. De liefde van Wendela voor Ramses was groot en Ramses hield ook van haar, maar kon Wendela niet de liefde geven, die hij aan mannen voorbehouden hield.

Van der Geer: ,,Door die verhalen die mensen insturen, hebben we inmiddels wel 25 plekken in Leiden ontdekt, waar de voetstappen van Ramses staan. Bij de Marepoort was het allerlaatste optreden in 1998, waar Ramses nog een glaasje heeft gedronken. Maar ook het Da Vinci College, waar in 1964 speciaal een Shaffy Cantate is gehouden, samen met onder meer Liesbeth List. We gaan een wandelgidsje uitbrengen, met de prachtige anekdotes en al die plekken.''

Wie wil helpen om het monument te realiseren in het Terweepark kan contact opnemen met de Stichting Hoog Sammy. Heeft u ook herinneringen over verhalen over Ramses Shaffy of wilt u doneren? Email dan naar: pmvandergeer@gmail.com. ,,Ramses Shaffy verdient het om een plaatsje te krijgen in de Leidse geschiedenis.''

Column


Vriendjes

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Kaag en Braassem, hielden twee politieke partijen (PRO en SVKB) vorige week een gezamenlijke fractievergadering. Uw columnist was natuurlijk benieuwd, hoe dit zou verlopen.

Tot nu toe vergaderen partijen altijd apart, zodat ze zonder last en ruggespraak van collega-politici hun eigen mening over allerlei onderwerpen kunnen vormen. De reden, dat deze twee partijen (als proef) met elkaar vergaderen, is ,,om de samenwerking te bevorderen en van elkaar te leren''. Het ging er die avond allervriendelijkst aan toe, waarde columnlezer. Maar dat is juist het grote gevaar.

In de politiek gaat het er niet om, dat je vriendjes met iedereen moet worden. Je moet als politicus op ieder onderwerp strijden voor het belang van de samenleving; in dit geval de gemeente Kaag en Braassem. Het openbare debat vindt tweewekelijks plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, maar daaraan voorafgaand wordt er al (te) veel onderling besproken, geappt en gemaild.

Er vindt al veel te veel 'in beslotenheid' plaats in deze gemeente. Nu wordt er weer een aparte overleggroep 'Vrienden van de Omgevingsvisie' opgezet, met vertegenwoordigers van de verschillende fracties. Zij gaan praten over de invoering van de Omgevingsvisie; een nieuwe wet, die allerlei andere gemeentelijke wetten moet vervangen. Het gaat nogal ergens over en ik moet nog zien of de besprekingen gevoerd worden, terwijl de pers er bij mag zijn.

Maar die gezamenlijke fractievergadering was toch openbaar? Dat klopt. Probleem is wel, dat beide deelnemende partijen samen een raadsmeerderheid hebben. Als ze hun standpunten in die fractievergadering op elkaar afstemmen, dan hebben we helemaal geen raadsvergadering meer nodig. Want een oppositie heeft ook geen zin meer; de meerderheid heeft haar voorkeursstem al bepaald.

Hoe heet dat ook al weer, als er vergaderingen zijn waar de politici alleen maar naar toe gaan om als klapvee te dienen? Oh ja; een dictatuur.

Nieuwe vergadercultuur


KAAG EN BRAASEM – De gemeenteraadsleden gaan de manier van vergaderen weer anders aanpakken. Dat hebben de fractievoorzitters van de politieke partijen besloten in het presidium. Nu nog komen de politici iedere week bij elkaar; de ene week voor een fractievergadering en de andere week voor een beeldvormende, oordeelsvormende en/of een besluitvormende vergadering.

Raadslid zijn is leuk, maar al dat vergaderen loopt blijkbaar op een gegeven moment ook de spuigaten uit. En dus hebben de raadsleden besloten om nog maar maximaal één keer per maand een fractievergadering te houden. Bovendien nemen de politici zich voor, om het college van burgemeester en wethouders niet meer teveel met detailvragen lastig te vallen.

Daarnaast willen de raadsleden vaker de boer op. Fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB): ,,Er komen specialistenbijeenkomsten, waarbij we naar verenigingen en inwoners toe gaan. Bijvoorbeeld in het derde kwartaal van dit jaar, als we een discussie hebben over de toekomst van het Sportpad in Roelofarendsveen.''

Veel sociale woningen in West-End


KAAG EN BRAASSEM – Het bouwplan West-End, met maximaal 242 woningen op het gebied Braassemerland, kan definitief doorgaan. Hiertegen is slechts één zienswijze ingediend en dat was nog buiten de termijn van zes weken ook. Deze zienswijze wordt dus afgewezen.

Een deel van de woningen wordt sociale woningbouw in de vorm van appartementen, beneden-/ bovenwoningen en 'grondgebonden' sociale woningen (rijtjeshuizen, JD). Het gaat dan om 60 sociale huurwoningen, 12 sociale koopwoningen en 14 goedkope woningen met een maximale koopprijs van € 239.000,- en twee goedkope koopwoningen met een maximale koopprijs van € 250.000,-

Vleermuizen verhinderen sloop


OUDE WETERING – Het college van burgemeester en wethouders ondertekent een koopovereenkomst voor het terrein van de voormalige Gerardusschool aan de Meerkreuk. Hier komen 29 sociale woningen van woningbouwcorporatie MeerWonen te staan. De nieuwe sociale woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Kaag en Braassem, die nu al in een sociale woning zitten.

De gemeente draait op voor het slopen van de school en het bouwrijp maken van de locatie. MeerWonen zorgt ervoor, dat die sociale woningen er dan binnen een jaar staan. Omdat er nestelplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen in het schoolgebouw, mag er echter nog helemaal niets gebeuren. De sloop kan pas dit najaar beginnen; ook moet er gezorgd worden voor alternatieve nestellocaties voor deze vleermuizen.

Vleugel in Dorpskerk


LEIMUIDEN – Voor het eerst in de geschiedenis staat er een vleugel in de Dorpskerk van Leimuiden. Zondag 24 maart, vanaf 13:00 uur treedt dan namelijk pianiste Oksana Polman op. Zij wordt hierbij ondersteund door tweede soliste en violiste Anne van Eck. Gezamenlijk spelen ze onder meer de beroemde Berceuse van Fauré, een sonate van Mozart en Salut d'Amour van Elgar. Kaarten á €10,- (kinderen €5,-) zijn te koop bij de Gemakswinkel in Leimuiden en aan de deur zolang de voorraad strekt. Meer informatie op: www.dorpskerkconcerten.nl.

Weerstand tegen woonboten in Aderpolder


KAAG EN BRAASSEM – De wens van een inwoner om vijf aanlegplaatsen te realiseren in de Aderpolder, krijgt waarschijnlijk een 'njet' te horen van de gemeenteraad. Enkele jaren geleden was het gemeentebestuur nog enthousiast over de komst van deze ligplekken voor elektrische boten. Maar nu het blijkt te gaan om grote elektrische woonboten van zo'n 15 meter lengte, verschrompelt het draagvlak in de politiek.

Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) bracht dit onderwerp ter sprake tijdens de gezamenlijke fractievergadering met SVKB. ,,Het leek bij die aanlegplaatsen voor elektrische boten in de Aderpolder in eerste instantie te gaan voor een kort verblijf. Maar het gaat niet om bootjes van vier meter, maar eerder elektrisch aangedreven woonboten tot minimaal 15 meter.'' Bovendien zouden die halve schepen ook een half jaar daar kunnen liggen en dat is ook voor fractievoorzitter Ger van Emmerik (SVKB) geen aanlokkelijk vooruitzicht. Hij vindt recreatieve initiatieven prima, maar volgens de gemeente is vanaf het begin duidelijk geweest, dat die ligplekken alleen bedoeld zijn voor een 'kortdurend' verblijf.

Enkele raadsleden van deze twee partijen twijfelen nog, maar het CDA is unaniem tegen de komst van grote woonboten in de Aderpolder. Raadslid Thijs Mooren: ,,We moeten zuinig zijn met de schaarste aan groen en water in ons Groene Hart. Als je zoveel boten er gaat neerleggen, is er sprake van intensieve recreatie. De gemeente moet zuinig zijn op de Aderpolder en we moeten hier de handen van af houden. Het is een goede zaak, als dit plan niet doorgaat.''

De initiatiefnemer heeft inmiddels een advocatenkantoor ingeschakeld. Als de raad niet instemt met het verzoek voor de aanlegplaatsen, dreigt een rechtszaak.

Zwerfvuil toenemend probleem


KAAG EN BRAASSEM – De ergernis over het toenemende zwerfafval en het niet opgehaalde plastic afval neemt hand over hand toe. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om nieuwe maatregelen te nemen.

Zo worden alle ondergrondse containers voor het papierafval vervangen voor nieuwe exemplaren. Die nieuwe containers hebben een grotere mondopening, zodat ook grotere stukken karton gemakkelijker naar binnen kunnen. Nu komt het regelmatig voor dat kartonnen doosdelen de ingang belemmeren, zodat de container half leeg blijft en inwoners hun papierafval dan maar naast de papierafvalcontainer zetten.

Voorafgaand aan de invoering van 'diftar' een gemeentelijk afvalbetaalsysteem, waarbij inwoners meer betalen, als ze vaker hun restafvalbak laten legen, liet wethouder Yvonne Peters nog weten, dat er geen grote kans is op een toename van het zwerfafval. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger, zo bevestigt een gemeentelijk woordvoerder: ,,In 2018 zijn in vergelijking met 2017 bij de gemeente meer meldingen binnengekomen over afval in de categorie dumpingen en prullenbakken/zwerfvuil.''

Het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus gaat voortaan de inzamelroutes efficiënter indelen, via een digitaal routesysteem. Zo kunnen de chauffeurs geen straten meer vergeten. Bovendien kunnen inwoners, die te laat hun afvalzak of -bak langs de kant van de weg hebben gezet, er op gewezen worden, dat ze dit voortaan eerder moeten doen. En dus niet kunnen klagen over een verkeerde ophaalservice.

De nieuwe afvalcontainers met grotere gleuven en het betere routesysteem moet de situatie verbeteren, zo verwacht wethouder Petra van der Wereld desgevraagd. ,,Het is de bedoeling, dat de problemen hiermee tot het verleden behoren.''

Uit de klusbus, in de bakfiets


Wethouder Martine Leewis wil naar nul CO2-uitstoot stadsverkeer

LEIDEN – Het leek een normale vrijdagmiddag in Museum Volkenkunde. Maar wethouder Martine Leewis (GroenLinks) ondertekende daar op 8 maart een convenant, dat grote gevolgen zal hebben voor het verkeer in de Leidse binnenstad.

JOEP DERKSEN

Het veertigkoppige publiek werd voorafgaand aan die ondertekening opgewarmd en kreeg te horen, wat het stadsverkeer voor gevolgen heeft. ,,Als er 25 klusbussen niet heen en weer rijden in de binnenstad, levert dat een besparing aan 300.000 niet gereden kilometers op. Met het beleveren van de restaurants door (elektrische) bakfietsen heb je nul emissie en die fietsen met vracht mogen overal tussendoor. Bovendien bespaar je parkeerkosten en de zoektocht naar een parkeerplek'', somde spreker Michel Oldenburg van Bereikbaar Haaglanden op.

Volgens Oldenburg zijn er ook andere alternatieven: ,,Een trekschuit die tot in het centrum van Leiden komt. Dat klinkt ouderwets, maar het is goed voor de afvallogistiek en bouwlogistiek om zo naar een zero emissie stad te kunnen gaan.'' Het gemeentebestuur wil ondernemers helpen, om deze stap te maken, maar zal uiteindelijk dwangmaatregelen ook niet schuwen. Ook de huishoudens in de binnenstad, die drie parkeervergunningen hebben, zullen de veranderingen merken. Leewis: ,,Ik heb een romantisch wild beeld; bij ons in Leiden Noord staat een flink deel van die klusbussen. Het is mijn persoonlijke ambitie, dat de ondernemers zin krijgen om op hun bakfietsen naar hun klus te gaan.''

Nu zijn de inwoners nog gewend, dat ieder via internet besteld pakje de volgende dag thuis bezorgd wordt. Leewis wil er voor zorgen, dat er meerdere ophaalpunten komen, waar mensen naar toe kunnen gaan om hun pakketjes zelf af te halen. ,,Van mij mag dat systeem net iets gebundelder.'' Dit soort maatregelen passen allemaal in haar wens om Leiden dit jaar nog een 'Zero Emission Convenant' te laten ondertekenen en uitvoeren.''

Desgevraagd ontkent de wethouder, dat dit streven naar een nul emissiegemeente een verkapte manier is om regeltjes op te leggen aan bedrijven. ,,We gaan stimuleren en faciliteren e nuitzoeken wat helpt en wat hindert. Reguleren is inderdaad een belangrijke derde poot. Als er voortrekkers zijn op het duurzame gebied, die hun nek uitsteken om kosten te maken, vinden zij het, dat ik hen in de steek laat als de buurman nog met een niet duurzaam vervoermiddel de stad in gaat. Als de voortrekkers investeren en risico's lopen, dan moet dat ook voor de achterblijvers gaan gelden.''

Er moet een 'nieuw normaal' komen, aldus Leewis. ,,We moeten afspreken om van Leiden een zero emission zone' te maken, met een autovrije en autoluwe binnenstad. Waarbij we helder moeten zijn, welke straten autovrij en welke wegen autoluw worden. Dus gaan we ook kijken naar het systeem van parkeervergunningen. Er zijn nu jonge gezinnen in de binnenstad met drie parkeervergunningen, maar we moeten een maximum stellen aan het aantal vergunningen per huishouden. Op termijn kunnen we gaan naar het afschaffen van de parkeervergunningen in de binnenstad, waarbij we een regeling verzorgen dat inwoners in de parkeergarages hun auto kunnen zetten.''

U gaat dus autootje pesten? ,,Dit heeft niets met autootje pesten te maken. Het gaat om nadenken, hoe je ruimte met leefbaarheid combineert in een dicht bebouwde randstad. Nu denken de mensen, dat ze een kans hebben om hun auto voor hun huisdeur te parkeren. Maar in de praktijk moet je soms een half uur rondrijden voor een parkeerplek. Of je betaalt de hoofdprijs. Dit zorgt alleen maar voor frustratie.''

Maar denkt u echt, dat alle schilders, bouwvakkers en stratenmakers op de klusbakfiets stappen, om hun materialen al fietsend van de ene naar de andere werkplek te brengen? Leewis: ,,Ik ga nooit iemand met een klusbus dwingen om in een bakfiets te rijden. Maar het biedt veel voordelen, ook financiële voor de ondernemers. Twintig jaar geleden waren elektrische fietsen alleen voor ouderen. Dat imago is verdwenen en we gaan toe naar een nieuw imago voor de bakfiets: voor de stoere klussers!''

ANWB Automaatje binnenkort van start


KAAG EN BRAASSEM – De tijd is voorbij, dat senioren met een gezondheidsbeperking alleen maar achter de geraniums naar buiten kunnen kijken. Vanaf mei begint in Kaag en Braassem het project 'ANWB AutoMaatje'. Vrijwillige chauffeurs rijden deze senioren overal waar ze naar toe willen: het tuincentrum, de huisarts of een rondje langs de bollenvelden.

ANWB AutoMaatje wordt opgezet door De Driemaster en Tom in de Buurt, informeren coördinatrices Rettie Bentvelsen en Rianne Hoogeveen. Ze twijfelen er niet aan, dat ANWB AutoMaatje een groot succes wordt; eerder werd het al opgezet in onder meer Teylingen, Alphen aan den Rijn en Woerden. ,,Ik verwacht het eerste jaar 800 aanvragen; als het eenmaal draait, kan het heel snel gaan.''

Met name in de dorpen Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge en Hoogmade zal ANWB AutoMaatje naar verwachting aanslaan. Daar is het openbaar vervoer op z'n zachtst gezegd niet optimaal. En om ergens te komen, zijn oudere mensen met een mobiele beperking aangewezen op een auto. ,,Als je met de rollator loopt, is het einde van de straat al het eind van jouw wereld'', aldus Hoogeveen. ,,De bedoeling van ANWB AutoMaatje is, dat je veel meer contact met de buren krijgt en zo jouw wereld een beetje groter wordt.''

Daarom worden vrijwilligers en gebruikers van het AutoMaatjesproject niet steeds aan elkaar gekoppeld. Maar krijgen de mensen steeds weer een andere chauffeur; zo leer je namelijk ook meer mensen kennen. ,,Het liefst willen we, dat een chauffeur in de buurt van de gebruiker woont'', vult Bentvelsen aan. Als iemand gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje, zal dat steeds weer voor een andere rijwens zijn. ,,Wij gaan niet structureel iemand naar een dagopvang of vaste vereniging rijden.''

De chauffeurs ontvangen 30 cent per gereden kilometer, die de gebruikers aan het eind van de rit contant betalen. Vrijwilligers, die willen helpen om eenzame ouderen uit hun isolement te halen, kunnen zich aanmelden via automaatje@dedriemaster.nu. Met datzelfde emailadres kunnen mensen met een mobiele beperking ook aangeven, dat zij af en toe ergens naar toe gebracht en opgehaald willen worden. Voor alle geïnteresseerden wordt eind maart een informatieavond gehouden. In april vinden de eerste proefritten plaats, waarna een wethouder begin mei de eerste officiële ANWB AutoMaatjesrit gaat rijden.

Gemeente draait op voor kosten Lange Brug


KAAG EN BRAASSEM – De Provincie Zuid-Holland betaalt geen cent mee aan de reparatiekosten van de Lange Brug. Hiermee lijkt de gemeente Kaag en Braassem zelf op te draaien voor de 2 miljoen euro aan vervangingskosten. Gedeputeerde van de Provincie Floor Vermeulen maakt dat duidelijk in een brief, die hij aan de leden van Provinciale Staten heeft geschreven.

De Lange Brug werd gebouwd in 1943 en Vermeulen geeft aan, dat de Provincie nog in 1989 grootschalig onderhoud heeft uitgevoerd aan de Lange Brug en in 1994 nog eens reparatiewerkzaamheden heeft verricht en er verlichting heeft aangelegd. In 2007 stuurde de gemeente Alkemade een brief naar de Provincie met het verzoek om het eigendom van de Leidseweg (waarop de Lange Brug staat) te krijgen. Volgens Vermeulen zijn er geen afspraken gemaakt over afkoopsommen voor onderhoud.

De gedeputeerde wijst naar de gemeente als hoofdverantwoordelijke en geeft aan, dat de Lange Brug al 25 jaar geen grondig onderhoud heeft gehad. In 1991 werd er nog spuitbeton aangebracht aan de onderkant, maar dat moet iedere tien jaar gebeuren. Het duurde tot 2017, toen een inwoner stukken beton van de brug zag vallen, voordat het gemeentebestuur door had hoe gevaarlijk de veiligheid op de Lange Brug inmiddels was geworden.

Het liefst ziet de gemeente Kaag en Braassem, dat de Provincie een deel van de 2 miljoen euro aan vervangingskosten op zich neemt. Maar Vermeulen is dat niet van plan: ,,De Provincie is van mening, dat de Lange Brug wél juist is opgeleverd en ziet dan ook geen ruimte bij te dragen in de vervangingskosten.'' Het gemeentebestuur is het niet eens met de Provincie, zo informeert burgemeester Marina van der Velde. Nog altijd hoopt Kaag en Braassem, dat de Provincie wel mee zal betalen en daarom wordt de hulp van een buurgemeente ingeroepen: ,,Doordat de naastgelegen fietsbrug van de gemeente Teylingen is, lijkt het goed om hier met deze gemeente gezamenlijk in op te trekken en een gezamenlijke aanvraag voor subsidie te doen.''

Niet ENG maar BENG


De gemeente Kaag en Braassem wil in 2040 energieneutraal zijn. Toch is het niet zeker, dat de nog te bouwen integrale kindcentra (ikc's) aan die eis zullen voldoen. Ook een nieuw pand voor De Tweesprong zou wel eens een 'Bijna Energie Neutraal Gebouw' (BENG) kunnen worden.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor haar inwoners, dus waarom worden deze nieuwe megapanden niet ENG (Energieneutraal)? Wethouder Inge van der Meer geeft aan, dat dit ook te maken heeft met geld. Een pand dat alles toeters en bellen heeft, om energieneutraal te kunnen zijn, is nu eenmaal duurder dan een bijna energieneutraal gebouw. Van der Meer: ,,De discussie BENG en ENG is niet zo relevant. Je bent namelijk niet goed bezig, als werknemers in een energieneutraal gebouw zitten, maar ze gebruiken de printer continu.'' De gemeente heeft als doelstelling om ieder nieuw pand zo energieneutraal mogelijk te maken. ,,Een pand kan bijna energieneutraal zijn, maar later op een warmtenet aansluiten, zodat het dan alsnog energieneutraal wordt.''

Wind- en zonne-energie


Deel opbrengst naar inwoners

KAAG EN BRAASSEM – Van alle initiatieven om duurzame energie op te wekken, moet minimaal de helft van de opbrengsten terugstromen naar de samenleving en haar inwoners. Daarnaast komen windmolens langs bestaande infrastructuur te staan, zoals wegen, het spoor en kanalen. Wethouder Inge van der Meer laat weten, dat de gemeentebesturen in Holland Rijnland hier overeenstemming over hebben bereikt.

Op dit moment is het bestuur van de Provincie Zuid-Holland namelijk mordicus tegen de komst van windmolens. Maar dat kan veranderen na woensdag 20 maart; de dag van de Provinciale verkiezingen. Met een nieuw Provinciebestuur kan er ook een nieuwe wind gaan waaien, waar het gaat om het windmolenbeleid. Van der Meer: ,,Dat betekent niet dat dan al die wegen volgeplempt worden met windturbines of zonnevelden. Op het moment dat ze er komen, wordt als eerste gekeken naar de infrastructurele wegen. Daarnaast moet minimaal 50% van de opbrengsten terugstromen binnen de maatschappij. Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, gaan plannen voor duurzame energieopwekking niet door.''

Vakantiekinderweek gaat door


LEIMUIDEN – Alle kinderen van Leimuiden kunnen weer opgelucht ademhalen: de Vakantie Kinderweek gaat dit jaar door! Tot het laatst toe bleef het spannend, of er een nieuwe plek gevonden kon worden voor dit grootste jaarlijkse kinderfeest. Maar hoofdcoördinator Paul Hagenaar kan melden, dat de organisatie en het gemeentebestuur van Kaag en Braassem een alternatieve locatie hebben gevonden.

Of beter gezegd; twee alternatieve 'overbruggings'locaties. Hagenaar: ,,Het was nog even spannend tijdens de onderhandelingen, maar Vakantie Kinderweek '77 en de gemeente Kaag en Braassem gaan er samen volledig voor om een passende oplossing te vinden.'' Een échte definitieve plek voor de Vakantie Kinderweek moet nog aangewezen worden, maar dit festijn zal wél georganiseerd worden. ,,Na spoedoverleg zijn we deze week overeengekomen, dat we de komende twee jaar een overbruggingslocatie gaan gebruiken. Dat geeft ons en de gemeente tijd om naar een definitieve locatie te zoeken.''

De twee opties voor deze overbruggingslocatie zijn: het oude Connexxionterrein en een van de weilanden rond het dorp Leimuiden, waar nu nog alleen gras op ligt. Mocht de Vakantie Kinderweek inderdaad op een gedeelte van het Connexxionterrein plaatsvinden, dan wordt speciaal hiervoor een hoek van het terrein ingezaaid met gras. Zodat de kinderen in een groene omgeving hun gang kunnen gaan.

De Vakantie Kinderweek vindt dit jaar plaats in de laatste week van augustus. Hagenaar concludeert tevreden: ,,De Vakantiekinderweek gaat door; linksom of rechtsom; we gaan het voor elkaar krijgen!''

Column


Zakcenten

Het was me het weekje wel, waarde columnlezer. Terwijl er toch geen enkele politieke vergadering plaats vond. Nee, de afgelopen week werd bepaald door gebeurtenissen uit het verleden en activiteiten die nog moeten plaatsvinden. In feite werden we dus bezocht door de geest uit het verleden en de geest voor de toekomst.

Zo zorgt de geest uit het verleden er voor, dat de gemeente Kaag en Braassem volledig verantwoordelijk is voor het vervangen van de Lange Brug in Oud Ade. U weet wel; die door betonrot aangetaste brug, waar de betonstukken vanaf vallen. De voormalige gemeente Alkemade heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen, door iedere tien jaar spuitbeton aan te brengen. En dit beleid is door het gemeentebestuur van Kaag en Braassem doorgezet. En dus is deze brug ten dode opgeschreven en moet er een nieuw exemplaar komen. Ter waarde van een slordige 2 miljoen euro. Zo zie je maar, dat bezuinigen op onderhoud voor de korte termijn besparingen oplevert, maar de latere generaties moeten er voor opdraaien. De gemeente hoopt wel, dat er nog een subsidiepotje bij de Provincie ligt, waarmee een deel van dit miljoenenslurpende brugdebacle kan worden gedekt. Maar uiteindelijk is dit vestzak-broekzak; al dat geld komt namelijk oorspronkelijk van ons; de inwoners.

Ook kreeg ik een ambtelijk stuk onder ogen, waarin duidelijk werd dat de gemeente deze zomer met plannen komt voor de verduurzaming van Kaag en Braassem. De belangrijkste zinnen uit dit gemeentelijk document?: ,,We weten één ding zeker. Als duurzaamheid een overheidsthema blijft dan gaan we de ambitie niet halen. We moeten dit samen gaan oppakken en we gáán dit samen oppakken.'' En dat is de geest van de toekomst. Ik zal het voor u vertalen: de inwoners en bedrijven gaan opdraaien voor de kosten voor het verduurzamen. En dat allemaal omdat we van het gas af moeten, zonder dat er serieuze en reële verwarmingsalternatieven bestaan.

Duurzaam denken


KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem is volop bezig met het uitdokteren van plannen om meer duurzame energie op te wekken. Dat blijkt uit een ambtelijk stuk, dat onlangs openbaar is geworden.

Zo staat daar onder meer in, dat het zelf opwekken van energie, door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de daken, je er uiteindelijk financieel op vooruit kunt gaan: ,,Wat betreft de opwekking van duurzame energie via zonnepanelen zijn er in Kaag en Braassem nog voldoende ‘lege daken’, met name bij agrariërs en bedrijven. Dit dakoppervlak kan een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen op korte termijn.''

In juli krijgen de gemeenteraadsleden ,,een concreet pakket aan maatregelen voor de komende vijf jaar''. In dat voorstel staat, wat er moet gebeuren om Kaag en Braassem het pad naar een energieneutrale gemeente in te slaan. Hierbij wordt niet alleen de inzet van de ambtenaren, maar ook van de inwoners en bedrijven gevraagd. Hoeveel dat gaat kosten en wie het gaat betalen, moet deze zomer ook duidelijk worden.

Vervanging Lange Brug


Gemeente draait op voor kosten 

OUD ADE – De gemeente Kaag en Braassem is volledig verantwoordelijk voor de vervangingskosten van de Lange Brug. Deze brug lijdt aan ernstige betonrot en is daarom al ruim een half jaar niet meer toegankelijk voor breed en zwaar verkeer. Hoewel de Provincie Zuid-Holland niet wil meebetalen aan de bouwkosten, hoopt de gemeente wel in aanmerking te komen voor een subsidie voor de geschatte te betalen 2 miljoen euro.

De Lange Brug werd in 1943 aangelegd en is sinds die tijd regelmatig onderhouden. Tot de jaren '90 van de vorige eeuw; toen kwam de klad er in. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland. Omdat het gemeentebestuur van Kaag en Braassem had laten weten, dat de Provincie in ieder geval zou moeten meebetalen aan de vervanging van de doorgerotte brug, heeft de Provincie precies uitgezocht hoe de vork in de steel zit.

Sinds 1993 heeft de Provincie geen juridische onderhoudsplicht meer en bovendien kreeg de toenmalige gemeente Alkemade 219.000 euro voor de overdracht van de Leidseweg (waarop de Lange Brug staat). Vervolgens heeft het gemeentebestuur van Alkemade verzaakt, om de Lange Brug goed te onderhouden. De laatste keer, dat aan de onderkant van de burg spuitbeton werd aangebracht, was in 1991. En dat proces moet iedere tien jaar herhaald worden, wat niet is gebeurd. Pas in 2017 werd het bestuur van de gemeente Kaag en Braassem wakker, dankzij een alerte inwoner, die stukken beton van de onderkant van de Lange Brug zag vallen.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur noodmaatregelen genomen, zodat alleen het lichte verkeer, zoals auto's, maar ook de OV-bussen er nog overheen mogen. Het lijkt er op, dat er op dit moment nog geen gevaar is om over de brug heen te rijden. Volgens wethouder Inge van der Meer is de toestand van de brug het afgelopen half jaar niet verslechterd. Maar er wordt wel actie ondernomen. Uiterlijk in 2020 moet er een volledig nieuwe brug zijn. Naast de Lange Brug ligt ook een fietsbrug, die eigendom is van de gemeente Teylingen. Daarom gaat de gemeente Kaag en Braassem met haar buurgemeente in overleg, om te kijken of beide gemeenten samen een aanbesteding kunnen opzetten. Dan komt er één nieuwe brug, die tegelijkertijd de Lange Brug en de naastgelegen fietsbrug moet vervangen.

Het is een win-win situatie. Van der Meer: ,,Teylingen wil er over nadenken om de bruggen te integreren. Zodat je één brug hebt voor alle verkeer, in plaats van twee afzonderlijke bruggen. We kijken hierbij naar de 'total cost of ownership'. Is het handiger om een aparte brug te maken voor het autoverkeer, of is het goedkoper om in één keer een brug te maken, die ook zorgt voor de fietsers?''
Voor dit project, dat zo'n 2 miljoen euro gaat kosten, zullen Kaag en Braassem en Teylingen dan subsidie aanvragen bij de Provincie Zuid-Holland.

Informatiebord bij Woudse Dom


RIJNSATERWOUDE – Dinsdag 5 maart om 15:00 uur wordt voor alle inwoners van Rijnsaterwoude een historisch moment. Dan is de restauratie van de Woudse Dom (Herenweg 26) officieel afgerond. Wethouder Inge van der Meer voert de laatste handeling uit, met de onthulling van een informatiebord.

De totale projectkosten voor de restauratie van deze kerk naast het Schoolhuis bedragen 271.000 euro. Voor dit geld werd onder meer het metselwerk gerepareerd en kon de kerk een voegwerkbeurt krijgen. Ook het glas in lood raam kreeg een restauratie, net als het uurwerk, de haan en bol. De gemeente Kaag en Braassem betaalde het leeuwendeel van de kosten: 252.500 euro. Daarnaast sponsorde de Rijksdienst de restauratie met 18.500 euro. Op het informatiebord staat onder meer de geschiedenis van de kerk. De wethouder: ,,Dat is fijn voor mensen die rondwandelen in Rijnsaterwoude. Zo kunnen ze de cultuur lezen van de kerk.''

Onrust over plannen komst vakantiewoningen


LEIMUIDEN – De plannen voor 75 vakantiewoningen en elf luxe villa's bij de Westerdijk op de locatie van Boot Beton / Struyk Verwo zorgen voor grote onrust bij de huidige omwonenden. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van met name fietsers en wandelaars en pleiten voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg. Maar tijdens een informatieavond liet Jeroen Luykx van Gebroeders Blokland weten, dat die weg er niet komt.

Vorig jaar werden de plannen voor de vakantiewoningen bekend gemaakt en woensdagavond maakte Luykx de resultaten van geluids-, milieu- en verkeersonderzoeken bekend. De Heiligegeestlaan is breed genoeg om het extra verkeer af te handelen, maar op de Westerdijk moeten op een aantal plaatsen passeerstroken komen. Het geluid van het verkeer neemt maximaal met 3 decibel toe, aldus een door de ontwikkelaars (Gebroeders Blokland en Dormio) betaald onafhankelijk onderzoek. Daarnaast zitten er in het ontwikkelingsgebied vleermuizen, zwaluwen en rugstreeppadden. Maar met het plaatsen van nieuwe nestelmogelijkheden en het planten van bomen en struiken voor vogels en insecten zou dit geen probleem moeten zijn.

Omwonenden riepen de ontwikkelaars op, om een enquete op te zetten, zodat de grootste zorgen duidelijk werden gemaakt. Luykx peinsde hier niet over. De vijftig aanwezigen waren niet blij. ,,We zien dit als een donkere donderwolk; de fietsers en wandelaars lopen gevaar, het verkeer bij de brug over de Ringvaart staat regelmatig vast; dan komt dat allemaal over de Heiligegeestlaan en is de hele bende geblokkeerd'', mopperde een buurtbewoonster. Een pleidooi voor het aanleggen van een tweede ontsluiting vanaf de Willem van der Veldenweg richting het toekomstige vakantiepark werd afgewezen door Luykx: ,,Met deze bescheiden ontwikkeling van 75 vakantiewoningen en elf permanente huizen is dat financieel geen optie.'' Deze reactie werd niet warm ontvangen. ,,Het gaat alleen maar om geldelijk gewin.''

Bewoonster Heleen de Vries heeft de afgelopen maanden de buurtbewoners op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ze is niet blij met de uitkomst van de avond. ,,Nu is duidelijk geworden, dat met onze bezorgdheid niet serieus genomen wordt. Het gaat uiteindelijk om geld verdienen. Ze willen een park en over die weg is niet serieus nagedacht. Dat park moet er komen, ze verbreden hier en daar de weg een beetje en gaan met die banaan. Ik denk dat wij juridische stappen gaan nemen.'' De parkbezoekers zorgen voor veel verkeersoverlast; daar is De Vries van overtuigd: ,,In zo'n park komen 400 mensen; dat is een compleet dorp. We moeten niet wachten op ellende.'' De gemeenteraad moet dit najaar een oordeel geven over het ontwerpbestemmingsplan.

Sociale woningen


OUD ADE – Twintig sociale woningen mogen gebouwd worden aan De Kolk 14 tot en met 20. Deze huizen komen op de plek waar voorheen de historische Oostenrijkse woningen stonden. Deze pittoreske huisjes zijn gesloopt en nu komt er dus nieuwbouw voor in de plaats. Het college van burgemeester en wethouders steunt de wijziging van het bestemmingsplan om dit bouwproject te realiseren. Dit project met de sociale woningen heeft de naam 'Quackenbos' gekregen. Er komen vijf levensloopbestendige huizen en vijftien kleine appartementen.

Werfpop groenste festival van Nederland


LEIDEN – Met zo'n 400 vrijwilligers is Werfpop niet alleen hét voorbeeld van nabuurschap. Ook wordt dit evenement in haar 38ste uitvoering zo duurzaam als mogelijk. Met een nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris is ook de toekomst van het organiserende bestuur verzekerd.

JOEP DERKSEN

Werfpop Festival is een gratis eendags festival in de Leidse Hout voor heel Leiden. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen dit evenement, vol met muzikale optredens, maar ook zijn er toneelactiviteiten en is er veel te doen voor de kinderen. Dit jaar treden op zondag 14 juli onder meer op: Wende Snijders (Edisonwinnares), Hollie Cook (een Engelse raggaedame) en Ploegendienst (Nederlandse punk).

Naast penningmeester Maurits Vethaak zitten Bob Schrover (41) en Inge Hoeve voortaan in het bestuur van de organisatie. Schrover neemt de voorzitterstaak over van Jeroen van der Lippe, die twaalf jaar lang aan het roer stond bij Werfpop. De komende editie van Werfpop, op 14 juli, treden Van der Lippe en Schrover nog als duo-voorzitters op en daarna gaat alle verantwoordelijkheid naar Schrover. Hij is een groot voorstander van duurzaamheid.

Vorig jaar kregen de bezoekers van Werfpop al als proef te maken met de eco-bekers, waarvoor je bij inlevering geld terug kreeg. Die eco-bekers zijn een blijvertje. Schrover: ,,Het festival werd mooier van die eco-bekers, omdat het veld schoon bleef. We nemen hiermee een voortrekkersrol in,, waarbij we de mensen ervan bewust willen maken, dat wegwerpplastic niet normaal is. Natuurlijk ruimen we het terrein van het festival na afloop goed op, maar ingeleverde bekers zorgen niet voor rotzooi. Hoe schoner iets is, hoe schoner men het houdt.''

Ook waar het gaat om duurzaamheid neemt Werfpop maatregelen. In plaats van grote elektriciteitslurpende aggregaten gaat de organisatie dit jaar een groene accu uitproberen, waarmee er voldoende energie zou moeten zijn om de benodigde apparatuur te laten werken. Voor de zekerheid staan er nog wel aggregaten klaar, want the show must go on. ,,Met deze groene accu willen we onze ambitie realiseren om het groenste festival van Nederland te worden.''

Bij Werfpop vind je dit jaar geen rietjes, maar wel bamboe borden en afbreekbaar bestek. De voorzitter: ,,Het is een uitdaging, maar we willen laten zien dat het kan, om een groot evenement op te zetten met minder wegwerpplastic. Wij kiezen er nu voor om die plastic soep aan te pakken, zodat het niet in de grachten waait of ergens anders blijft liggen. ''


Zondag 14 juli vindt dus alweer de 38ste editie van Werfpop plaats, met drie podia en zo'n 14 acts. Daarnaast kan het publiek ook genieten van straattheater, silent disco, lezingen, tentoonstellingen en kinderactiviteiten. Het is een gouden combinatie, aldus Schrover: ,,Je ziet ouders met kinderen komen, die hier vroeger zelf als kind waren. Nu laten ze hun kind achter bij een van de activiteiten en kunnen zelf ontspannen en genieten van de muzikale optredens. De Werfpop is voor iedereen van 8 tot 80, van punk tot hiphop of R&B.''

Voor meer informatie: www.facebook.com/werfpop of www.werfpop.nl.