Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 maart 2019

Clubs moeten eigen broek hoog houden


KAAG EN BRAASSEM – Sport- en culturele verenigingen draaien voortaan zelf op voor de kosten voor nieuwbouw en verbouw van hun kantines, kleedkamers en dorpshuizen. De gemeente Kaag en Braassem betaalt in ieder geval niet meer mee. Dat besloot de gemeenteraadsvergadering maandag 25 maart unaniem.

De raad nam de 'Verordening stimuleringsregeling maatschappelijk vastgoed' aan, waarin staat dat verenigingen, stichtingen en andere organisaties voor hun financiering zelf maar moeten aankloppen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders laat naar aanleiding van vragen door fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) weten: ,,Het feit dat er geïnvesteerd moet worden in stenen staat niet ter discussie. Voor maatschappelijke activiteiten zijn namelijk stenen nodig voor de huisvesting. Het college is van mening dat de verantwoordelijkheid over maatschappelijk vastgoed bij de gebruiker moet liggen. Dit omdat ‘dat wat van jezelf is, daar ben je zuinig op’. Vanuit deze visie moet de gebruiker zelf ‘investeren in stenen’.''

Bedragen tussen 50.000 euro en 1 miljoen euro kunnen geleend worden, waarbij ieder jaar 2,5% aan rente moet worden betaald. Zo'n lening heeft dan een looptijd van dertig jaar. Volgens de gemeente besparen de clubs hiermee veel geld, omdat het lenen via een bank duurder is. Als er verenigingen zijn, die minder dan 50.000 euro willen lenen, dan kan het college gebruik maken van een uitzonderingsregeling.

De cruciale zin in het besluit lijkt echter: ,,Tot maatschappelijk vastgoed wordt gerekend, onder meer, alle gebouwde èn ongebouwde voorzieningen ten dienste van de recreatie en de sportbeoefening en al hun toebehoren.'' Betekent dit, dat nieuwe voetbal- en hockeyvelden dus voortaan ook maar door de clubs zelf betaald moeten worden? Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,Nee, dat is niet automatisch het geval. De raad kan nog steeds besluiten om mee te financieren.''