Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 april 2019

24 Nieuwe sociale huurwoningen


LEIMUIDEN – Er komen 24 bouwkavels voor sociale huurwoningen in de Nieuwe Rede in Leimuiden. Hierover hebben Woondiensten Aarwoude en Vibu Projectontwikkelingen afspraken gemaakt.Het bouwrijp maken van dit gebied, het voormalige derde veld van voetbalvereniging Kickers ’69, gebeurt al deze zomervakantie. De bouw van die huizen kan vervolgens dit najaar al beginnen. Deze woningen krijgen alle voorzieningen op de begane grond, zoals woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Tegelijkertijd hebben bewoners ook een eigen tuin en schuurtje. Fred Wagenaar, directeur van Vibu, laat weten: “Ik ben heel blij dat we deze stap samen met Woondiensten Aarwoude kunnen zetten. Wij hebben met de gemeente Kaag en Braassem afgesproken dat we als eerste de sociale huurwoningen gaan bouwen en zullen daar nu samen met Woondiensten Aarwoude invulling aan geven. We willen er echt een mooi plan voor Leimuiden van maken.”

In de Nieuwe Rede komen naast  24 sociale huurwoningen ook koopwoningen. Voor zowel de huurwoningen als voor de koopwoningen blijkt veel animo te zijn. Onder meer bij de Leimuidenaren zelf. Danny Visser, bestuurder van Woondiensten Aarwoude: “Vibu heeft ons gevraagd of we de nieuwe woningen met voorrang aan Leimuidenaren willen toewijzen. Ik vind dat een heel goed idee omdat we de nieuwbouw daarmee echt ten goede laten komen aan het dorp zelf. Ook kunnen we op die manier zorgen voor doorstroming, waardoor er in Leimuiden nog veel meer sociale huurwoningen vrijkomen.’’ Woondiensten Aarwoude gaat de gemeente Kaag en Braassem vragen, of de 24 nieuwe ‘comfortwoningen’ met voorrang aan huurders uit Leimuiden mogen worden toegewezen.

229 zonnepanelen op dak gemeentehuis


ROELOFARENDSVEEN - Op maandag 15 april worden 229 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Roelofarendsveen in gebruik genomen. De officiële openingshandeling wordt gedaan door wethouder Inge van der Meer, samen met Job Grovenstein van energiecoöperatie KBenergie. Inwoners konden via een ‘Postcoderoos’ deze panelen sponsoren en zo meedelen in de opbrengst van de opgewekte energie.

De 229 panelen gaan naar alle waarschijnlijkheid zo rond de 62.000 kWh opwekken op jaarbasis. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ongeveer 18 gemiddelde huishoudens. Initiatiefnemer Job Grovenstein: "Investeren in zonnepanelen loont nog steeds." Wethouder Inge van der Meer is blij met deze volgende stap naar een duurzame samenleving: "Als gemeente willen wij ervoor zorgen dat dit soort initiatieven kunnen ontstaan en ook daadwerkelijk van de grond komen. We proberen dit vanuit onze rol zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd is het zoeken naar mogelijkheden en kansen. We hebben met elkaar veel energie in dit initiatief gestopt en zijn er dan ook trots op dat het nu gelukt is. Op naar de volgende initiatieven!"

Het idee voor KBenergie is ontstaan in 2017 tijdens de initiatievendag. Dit was een dag waarop bewoners de kans kregen om initiatieven te presenteren aan gemeente Kaag en Braassem en daarmee een bijdrage te verdienen. Dit inspireerde Job Grovenstein om een bijdrage aan gemeente Kaag en Braassem te vragen voor het oprichten van een energie coöperatie. Niet zomaar een energie coöperatie, maar een energie coöperatie met het doel om bewoners, die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen hebben, de gelegenheid te bieden dat op andermans dak te doen met dezelfde fiscale voordelen als op het eigen dak, de zogenoemde 'Postcoderoosregeling’.

,,Bomen in veengebied’’


Nieuwkoop - ,,Plant het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen vol met bomen.’’ Gemeenteraadslid Leo Visser (SBN) heeft dé oplossing om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Met de komst van duizenden bomen hoeven er volgens hem geen windmolens te verschijnen in het buitengebied.Het Nationaal Klimaatakkoord heeft als doel om het ‘broeikasgas’ CO2 te verminderen. En dus moeten er duurzame energiebronnen komen. Tot nu toe wordt vooral gesproken over de bouw van windmolens en aanleg van zonnepanelenvelden. Maar Visser bleek een andere visie te hebben, zo bleek tijdens een presentatie aan de gemeenteraad: ,,De verrotting van het laagveen zorgt voor de meeste CO2 uitstoot. Plant een bos rondom de Nieuwkoopse Plassen, want bomen zetten CO2 om in zuurstof.’’ Marcel Jongmans, senior adviseur bij VOLQ, het bureau dat de presentatie aan de raadsleden gaf, erkende: ,,De beste CO2 vreters zijn bomen: beter dan welk zonnepaneeltje dan ook.’’

Bomen over duurzame energie


Nieuwkoop – Wie graag zijn mening wil geven over een betere energieopwekking en -gebruik in de gemeente Nieuwkoop, krijgt hiervoor een kans. Donderdag 11 april vanaf 20:00 uur kunnen inwoners meeluisteren, als de raadsleden een ‘minicollege’ krijgen. In dit minicollege wordt verteld hoeveel windmolens en zonnepanelen er nodig zijn op Nieuwkoops grondgebied om 2,5 petajoule op te wekken in 2025. Maar wellicht zijn er ook andere vormen van duurzame energieopwekking, die in Nieuwkoop doorgevoerd kunnen worden. De raadsleden gaan hierover dan een maand nadenken. Op 22 mei kunnen inwoners bij een ‘brede bijeenkomst’ vertellen, welke oplossingen zij hebben.

Hoog bezoek


Kaag en Braassem – De Commissaris des Konings, Jaap Smit, brengt woensdag 17 april een bezoek aan Kaag en Braassem. Dan praat hij onder meer met het college van burgemeester en wethouders over de toekomstplannen van deze gemeente. Ook wil hij van de gemeenteraadsleden weten, wat zij vinden van Kaag en Braassem en de regionale samenwerking. Dit bezoek stond al eerder gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege ziekte van burgemeester Marina van der Velde. 

Knuffels zorgen voor stress


KAAG EN BRAASSEM – Het afstaan van een doos vol knuffels kreeg nog een naar staartje voor een inwoonster van Oude Wetering. Zij moest zich verantwoorden omdat ze een boete van 90 euro had gekregen voor de langs de straat geplaatste doos.De dame uit Leimuiden, die de knuffels had opgehaald om deze voor een goed doel te gebruiken, wilde van de verpakkingsdoos af. Maar duwde die doos niet in een daarvoor bestemde oud papiercontainer. Een oplettende boa controleerde de doos op een adres en dat bleek er inderdaad op te staan. Met als gevolg dat de gulle knuffelgeefster een fikse bekeuring opgelegd kreeg.Ze liet het er echter niet bij zitten en stapte naar de bezwaarschriftencommissie. Hierbij kon de Oude Weteringse via digitale correspondentie aantonen, dat de knuffeldoos niet meer in haar bezit was, toen die langs de kant van de weg werd geplaatst. De bezwaarschriftencommissie stelde haar in het gelijk; de boete vervalt. Wethouder Yvonne Peters kan desgevraagd nog niet vertellen of de inwoonster uit Leimuiden alsnog een boete krijgt. De afgelopen maanden hebben overigens 65 mensen een boete gekregen voor illegale afvaldumpingen. 21 Van hen stapten naar de bezwaarschriftencommissie, maar de meesten van hen kregen geen gelijk. Slechts drie mensen konden aantonen, dat zij niet de veroorzaker waren van het zwerfafval.

Langebrug aanslag op algemene reserves


OUD ADE – De gemeente Kaag en Braassem moet flink in haar buidel tasten voor het vervangen van de Langebrug in Oud Ade. Al maanden mogen hier geen zware vrachtwagens meer overheen rijden, omdat er ‘doorgeroeste bewapening’ is geconstateerd. De brug is eigendom van de gemeente en dus draait Kaag en Braassem ook op voor de kosten. Het voorbereiden van een aanbesteding en het in stand houden van de huidige verkeersmaatregelen alleen kost al 140.000 euro.En dan moet de daadwerkelijke bouw van de brug nog aanbesteed worden. De uiteindelijke kosten hiervan bedragen een veelvoud van die 140.000 euro; dat is nu al zeker. Het college van burgemeester en wethouders had geen rekening gehouden met deze extra onkostenpost, dus waarschijnlijk wordt het benodigde geld uit de algemene reserve van de gemeente gehaald. Wethouder Yvonne Peters kon wel goed nieuws vertellen; de gemeente Teylingen is bereid om een deel van de kosten mee te betalen. De naastgelegen houten fietsbrug wordt namelijk ook vervangen, tegelijk met de Langebrug.De aanbesteding voor de nieuwe brug vindt waarschijnlijk later dit jaar plaats. Als de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, zal het verkeer van en naar Oud Ade er ongetwijfeld last van hebben. Peters: ,,We streven er naar om de bereikbaarheid van met name Oud Ade zo optimaal mogelijk te houden. Er is niet veel ruimte voor een noodbrug. Dat is wel een ontwerpuitdaging.’’

Overigens hebben experts gekeken naar de huidige staat van de brug en die is hetzelfde gebleven. Wel zijn de stoplichten aangepast; de roodtijd is korter, zodat het verkeer niet meer vele minutenlang voor het stoplicht hoeft te wachten, zonder dat er een tegenligger in de wijde omgeving te bekennen is.

Monumentenbeleid op de schop


KAAG EN BRAASSEM – Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Kaag en Braassem kregen maandagavond hoopvol nieuws te horen van wethouder Inge van der Meer. Als zij hun pand willen restaureren, moeten ze nu nog veel geld betalen aan gemeentelijke leges. En dat is niet eerlijk, zo oordeelt Van der Meer. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen’’; we kunnen een meldingsplicht invoeren in plaats van leges te heffen.’’ Bij een meldingsplicht hoeven de monumenteneigenaren dus niets te betalen.Veel van de monumenteneigenaren die maandagavond tijdens de raadsvergadering in de zaal zaten, hadden het liefst dat de monumentenstatus van hun huis of ander object gehaald wordt. Ze maken zich zorgen over een lagere verkoopprijs van hun woning en ook is er geen blijheid over de eis, dat plannen voor restauratie door een professionele en dure architect moeten worden opgesteld. De gemeenteraadsleden lieten niet het achterste van hun tong zien. Alle partijen gaan de komende maanden nog nadenken, of het huidige monumentenbeleid van Kaag en Braassem wordt aangepast. Alleen fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) was duidelijk: ,,Geen enkele monumenteneigenaar vraagt hier of ze hun pand mogen afbreken. Ze zijn trots op hun bezit, maar de voorwaarden zijn dermate onredelijk dat het tijd is voor verandering. Alles wat er verandert ten opzichte van nu kan alleen maar een verbetering zijn.’’

Veilige speelplekken


Nieuwkoop - Enkele maanden geleden is de bodem van een aantal speelplaatsen en (school)pleinen in de gemeente onderzocht op de aanwezigheid van lood. Op twaalf locaties zijn grondmonsters genomen en nergens zijn te hoge waarden aangetroffen. Er zijn volgens de gemeente Nieuwkoop dan ook geen gezondheidsrisico’s voor jonge kinderen en extra maatregelen zijn niet nodig. 

Vijfjarenplan voor duurzaamheid


KAAG EN BRAASSEM – Voor 2025 moeten in Kaag en Braassem 193.000 zonnepanelen geplaatst worden op de daken van huizen. bedrijven en boerderijen. Dat is nodig, om in totaal 170 terajoule aan duurzame energie op te wekken. Dit is onderdeel van een vijfjarenplan, waar de gemeenteraad zich over buigt.

Het plaatsen van al die zonnepanelen op de huidige daken is onhaalbaar, omdat hier simpelweg niet genoeg ruimte voor is. En dus moet de gemeenteraad een keuze maken. Of er moeten zonnepanelenvelden komen, waarbij landbouwgrond ingeruild wordt voor zonneopwekweilanden, of er komen windturbines van zo’n 200 meter hoog in het open landschap van Kaag en Braassem. Daarnaast moeten de overheid, bedrijven en inwoners zelf ook nog 163 terajoule aan energie besparen, bijvoorbeeld door te investeren in betere isolatie van de huizen.

Wie hier geen geld voor heeft, hoeft in Kaag en Braassem niet te rekenen op een subsidiepotje. Hooguit kunnen mensen geld lenen om de die kosten te betalen. Geld dat ze later weer terug moeten betalen. ,,Het isoleren van huizen verdient z’n eigen geld terug door lagere energielasten’’, zo stelde een ambtenaar in een presentatie aan de raad. Na 2025 moet er nog veel meer duurzame energie opgewekt worden. Of dat ook gaat gebeuren met (veel) extra windmolens, of mogelijk via andere duurzaamheidsopwekmiddelen is nu nog niet bekend. De politiek hoopt, dat er de komende jaren nieuwe uitvindingen komen, die goedkoop ingevoerd kunnen worden en weinig invloed hebben op het landschap. Het gebruik van waterstof en thorium (groene kernenergie) staat nu nog teveel in de kinderschoenen, aldus de ambtenaar. In juli krijgen de gemeenteraadsleden een pakket aan maatregelen voorgeschoteld, zodat de gemeente Kaag en Braassem en haar inwoners ‘gestimuleerd’ worden om energie te besparen en op te wekken.

Wapenschild


Woubrugge – Na maanden van verbouwen wordt zaterdag 13 april het museum ‘Van Hemessen’  officieel heropend. Wethouder Inge van der Meer onthult dan het oude wapenschild, dat ooit boven de deur van het gemeentehuis in Woubrugge hing. Dit bijzondere museumstuk is helemaal gerestaureerd en opgehangen in het trappenhuis van het museum. 

Column


Knuffels

Iedere week heeft de lokale en regionale pers een gesprek met een lid van het college van burgemeester en wethouders. Het is een moment, waarbij de collegeleden hun besluiten nader kunnen toelichten en de journalisten kritische vragen kunnen stellen over allerlei verschillende onderwerpen.

Soms gaat het er hard aan toe. Bijvoorbeeld wanneer duidelijk is, dat een collegelid iets lijkt te willen verbergen. En andere keren is het een stuk luchtiger. Op zulke momenten komen er dan opeens verrassende ideeën bovendrijven. Een van de onderwerpen ging over een dame, die een boete had gekregen omdat zij een verpakkingsdoos met haar adresgegevens erop langs de kant van de weg had gezet. Zij kon aantonen, dat dit niet haar schuld was, omdat zij deze doos vol met knuffels had overgedragen aan iemand.

Even zagen alle aanwezigen in de kamer het trieste beeld voor zich; een doos vol met knuffels, eenzaam langs de weg, terwijl de regendruppels langzaam neervielen op de pluizige hoofdjes. ,,Het wordt tijd om een ‘Partij van de knuffels’ op te richten’’, grapte wethouder Yvonne Peters. We lachten allemaal, maar achteraf bedacht ik me; dat is eigenlijk een geweldig idee!

Wie het filmpje ‘Free hugs’ heeft gezien, weet hoe belangrijk knuffels (omhelzingen) zijn. Mensen worden er vrolijker van, vooropgesteld dat je ook van tevoren weet dat je een knuffel krijgt en geeft. Knuffels verbinden mensen en zorgen voor genegenheid. Er zijn al te veel ultrasenioren, die al jarenlang niet meer aangeraakt worden. Hun omgeving houdt continu een gepaste afstand. Ook zij willen graag gewaardeerd worden, met af en toe een blijk van genegenheid.

De Partij van de Knuffels; wat een geweldig idee! 

Column


MarchanderenBij het beluisteren van de raadsvergadering over de ‘energietransitie’ bekroop mij het gevoel, dat er flink gemarchandeerd kan worden met de duurzaamheidscijfers. De raadsleden kregen twee presentaties voorgeschoteld door een ambtenaar over wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal, klimaatneutraal of CO2-neutraal te maken.

Die drie termen zijn op zich al verwarrend. Want als je als gemeente ‘klimaatneutraal’ wilt zijn, zou je bijvoorbeeld niet alleen geen CO2 meer mogen uitstoten, maar ook het uitstoten van andere broeikasgassen zoals methaan, is ten strengste verboden. Methaan komt onder meer van koeienscheten, maar ook mensen maken zich hier gemiddeld 70 keer per dag schuldig aan. Het verbieden van scheten laten is lastig te handhaven, dus de kans is klein dat de gemeenteraad in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

De ambtenaar kon wel vertellen, dat Kaag en Braassem de kans heeft om energieneutraal te worden. Dat betekent, dat je minimaal dezelfde hoeveelheid duurzame energie moet opwekken, als je als gemeente verbruikt. Maar ook dit bleek niet de hele waarheid te zijn. Gemakshalve wordt dan namelijk de CO2-uitstoot van de bodemdaling en veenverrotting buiten beschouwing gelaten. Evenmin worden de uitlaatgassen van Schiphol’s vliegtuigen niet meegerekend. Ja, zo kan ik ook voldoen aan doelstellingen. Tel gewoon de zaken niet mee, die je niet uitkomen.

Geen column zonder een oplossing, waarde columnlezer, en in dit geval gaat het om de uitspraak van de ambtenaar, dat wegzakkend en rottend veen zorgen voor twee keer zoveel CO2 uitstoot, als bomen kunnen opnemen. De oplossing?: Plant twee keer zoveel bomen aan! En nog een laatste gedachtegang: als we allemaal af willen van de CO2-uitstoot; hoe kunnen bomen dan overleven zonder die CO2 (koolstofdioxide), die ze nodig hebben om de CO2 om te zetten in zuurstof? Dat heet fotosynthese.

Concessie openbaar vervoer


KAAG EN BRAASSEM – Over een paar jaar zal het openbaar vervoer in Kaag en Braassem en Nieuwkoop waarschijnlijk niet achteruit gaan. De Provincie Zuid-Holland onderhandelt nog met Arriva over een nieuwe concessie voor het (bus)vervoer, maar onderzoek toont aan dat het belangrijk is om de vervoerslijnen tussen Leiden, Alphen en Schiphol te behouden.

Toch blijft het beeld bestaan, dat lege en bijna lege bussen het straatbeeld domineren. Wordt het niet eens tijd dat al die megagrote dieselbussen vervangen worden voor minibusjes en midibusjes? Dat lijkt er niet in te zitten, aldus wethouder Yvonne Peters: ,,Ik heb contact gehad met een regiomanager van Arriva. Het gaat om de hele lijn. Het kan zijn dat de bus in Leiden wel voller zit. Die afweging over andere vervoersbusjes maken wij niet. Dat doen zij zelf.’’ Op dit moment is nog niet bekend, of er extra eisen gesteld worden aan Arriva, waar het gaat om vermindering van de uitstoot van al haar vervoersmiddelen. Dat zou zomaar een item kunnen worden, in verband met de eisen van het Nationaal Klimaatakkoord. 

Groepsaccommodatie


RIJNSATERWOUDE – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover renovatieplanne op het perceel Herenweg 66. De eigenaar wil de agrarische bestemming wijzigen naar ‘recreatie en wonen’. Waarbij er in de bestaande stal van 600 m2 een groepsaccommodatie komt. En er zijn plannen voor het organiseren van bijvoorbeeld tentoonstellingen en workshops. Het college stelt onder meer wel als voorwaarde, dat er voor voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moet worden gezorgd. 

Handhaving


KAAG – Het college van burgemeester en wethouders stelt een ‘invorderingsbeschikking’ in voor een verbeurde dwangsom voor Julianalaan 55. Op dat terrein wordt volgens de gemeente grond en puin illegaal opgeslagen. Een half jaar geleden kreeg de eigenaar al de waarschuwing, dat dit materiaal verwijderd moet worden, maar op 3 januari van dit jaar was dit nog steeds niet gebeurd. De grondeigenaar kan nog in beroep gaan tegen dit besluit.

Langebrug wordt vervangen


OUD ADE – De gemeente Kaag en Braassem draait op voor de vervanging van de Langebrug. De droomwens, dat de kosten hiervoor voor de Provincie Zuid-Holland zouden zijn, is definitief doorgeprikt. Binnenkort moet de gemeenteraad 140.000 euro beschikbaar stellen voor de voorbereiding van de vervanging van deze Langebrug. Het bouwen van een nieuwe brug zit niet bij dat geld inbegrepen; dat gaat een veelvoud kosten van dit bedrag.Lang heeft het gemeentebestuur volgehouden, dat de Langebrug geen eigendom is van Kaag en Braassem en dat deze gemeente dus niet verantwoordelijk is voor de vervanging. Maar de Provincie kon documenten voorleggen, waarin onomstreden aangetoond wordt dat de toenmalige gemeente Alkemade (en nu dus Kaag en Braassem) wel degelijk eigenaar is van de brug. Deze documenten waren niet bekend bij het gemeentebestuur, geeft wethouder Yvonne Peters toe. ,, Wij hebben die dossiers gezocht en niet gevonden. Er zijn heel veel meer stukken uit de jaren 70 tot 90. Ik zeg niet dat ze verdwenen zijn, maar we kunnen ze niet vinden. Zoals we nu archiveren is het op een ander niveau dan het toen was.’’Het geld voor de vervanging van de brug moet uit de algemene reserves van de gemeente komen. Nu ligt daar nog ruim 11 miljoen euro in en dat is meer dan voldoende voor een nieuwe Langebrug, zo verzekert de wethouder. Wel kon ze een kleine meevaller aankondigen; de gemeente Teylingen laat tegelijkertijd de naastgelegen fietsbrug vervangen en zal daarom ook een (klein) deel van de kosten op zich nemen. Nieuwe onaangename verrassingen van onderhoud of vervanging van andere bruggen zijn er niet, zo verzekert Peters.

De slechte bewapening van de Langebrug wordt iedere drie maanden gecontroleerd. Inmiddels is ook een kleine frustratie van de automobilisten aangepakt. De stoplichten bij de Langebrug waren zó afgesteld, dat je vaak minutenlang moest wachten, zonder dat er verkeer van de andere kant kwam. Deze zogeheten ‘roodtijden’ zijn verminderd, zodat de stoplichten van beide kanten vaker op groen staan.

Praathuis

Leimuiden – De heiwerkzaamheden voor twee nieuwe kleedkamers voor S.V. Kickers ’69 zijn zo goed als afgerond. Wethouder Yvonne Peters slaat donderdag 18 april de laatste paal. Naast de kleedkamers krijgt de club ook een nieuwe onderhoudsruimte, dat de naam ‘Praathuis’ krijgt. 

Snelheidsbeperking


RIJNSATERWOUDE – Het college van burgemeester en wethouders overweegt, om ook op wegdelen buiten de bebouwde kom van Rijnsaterwoude de maximum snelheid te verlagen. Nu mag daar nog op de Herenweg 60 kilometer per uur gereden worden. Klagende aanwonenden hebben er bij het gemeentebestuur op aangedrongen, dat mensen de maximum snelheid overtreden. Wethouder Yvonne Peters geeft aan, dat hier serieus naar gekeken wordt. ,,We zoeken naar hoe we tegemoet kunnen komen aan wensen van inwoners om het sluipverkeer te weren, maar ook de bereikbaarheid voor het landbouwverkeer in het dorp kunnen verbeteren. Dit landbouwverkeer moet er in en er uit kunnen. We zoeken naar een zo optimaal mogelijke inrichting van de weg, waarbij we sluipverkeer kunnen tegengaan als het verkeer op de N207 vast staat.’’

Strijd tegen arbeidsmigrantenhotel


ROELOFARENDSVEEN – De komst van een hotel voor tientallen arbeidsmigranten aan de Sotaweg 29 in Roelofarendsveen is nog niet zeker. De overbuurman van Wesselman Flowers B.V. is Jan Vos en hij heeft een advocatenbureau ingeschakeld om dit tegen te houden. Dit gebeurt tijdens een hoorzitting met de gemeente Kaag en Braassem.Het arbeidsmigrantenhotel komt er officieel ‘tijdelijk’, voor een periode van tien jaar. Maar Vos veegt de vloer aan met dit argument: ,, Door schaalvergroting en intensivering van de glastuinbouw zal over tien jaar nog steeds - al dan niet in een grotere vorm - sprake zijn van glastuinbouw. Dat is wensdenken en het onderkomen voor de arbeidsmigranten heeft veel eerder een permanent karakter.’’ De komst van 66 arbeidsmigranten, die daar komen wonen, heeft gevolgen voor de omgeving, waar het gaat om toename van het geluid en het verkeer aldus Vos.Ook zou het arbeidsmigrantenmotel gebruikt kunnen worden voor mensen, die niet voor Wesselman Flowers werken, vreest Vos. Hierdoor kan het gebouw het hele jaar gevuld zijn met 66 arbeidsmigranten en dat is volgens Vos tegen het door de gemeente opgestelde beleid. ,, De beoogde huisvesting is derhalve niets anders dan een appartementencomplex voor arbeidsmigranten met een regionale functie.’’Mocht hij geen gelijk krijgen, dan weet Vos de volgende stap al, zo maakt hij bekend. ,,Bij de rechter zal ik wél gelijk krijgen. De gang van zaken bij de gemeente is er van achterkamertjes politiek met zogeheten initiatiefnemers. Gezien de recente idioterie verwacht ik van de gemeente weinig wijsheid. Maar misschien kiezen ze eieren voor hun geld. Het bezwaarschrift maakt het zonneklaar dat de gemeente of juridisch achterlijk is óf tegen beter weten in een initiatiefnemer de hand boven het hoofd houdt.’’

Verbouw mag


WOUBRUGGE – Een bezwaarschrift tegen het verbouwen van een woning aan de Vrouwgeestweg 86 is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Hiermee volgt het college het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

Vertraging nieuwbouwplannen


WOUBRUGGE - Op het agrarische bedrijfsperceel aan de Vierambachtsweg 18-18a in Woubrugge was een veehouderijbedrijf gevestigd. De activiteiten zijn enkele jaren geleden gestaakt en het perceel is verkocht. De nieuwe eigenaar wil twee schuren van in totaal 285 m² slopen en één nieuwe schuur van 250 m² herbouwen. Hier kunnen dan streekeigen producten verkocht worden. Ook zijn er plannen voor het ambachtelijk be- en verwerken van agrarische producten. In de voormalige veestal moeten vijf paardenboxen voor hobbymatig gebruik met voeropslag en machineberging komen, terwijl er achter de bebouwing een paardenbak wordt aangelegd. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze plannen. Wel moet de initiatiefnemer nog een aantal onderzoeken laten uitvoeren, waar het gaat om de mogelijke aanwezigheid van nest- en broedgelegenheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Aziatisch culinair genieten


Bij Lucky Garden

AMSTERDAM ZUID-OOST – Restaurant Lucky Garden heeft een ware metamorfose ondergaan. Niet alleen het interieur is flink aangepast, ook de menukaart is fantastisch verbeterd en uitgebreid. De gasten waarderen het enorm en blijven maar terugkomen. Wie er voor het eerst komt, concludeert voor zichzelf: ,,Fine Asian Cuisine Lucky Garden is het beste restaurant om naar toe te gaan!’’

Joep Derksen

Sinds 1 januari heeft Lucky Garden een nieuw management. Voortaan staan Wenny Ho, meneer Tang en Ling Lau aan het roer. Elke gast wordt warm verwelkomd door onder meer de manager, Hoi Lam. De zaak is helemaal opgefrist; het tapijt is verwijderd en er ligt een prachtige vloer. De stoelen en tafels zijn compleet vernieuwd en de menukaart toont meer dan 200 verschillende gerechten. Inmiddels bestaat Lucky Garden al weer 35 jaar en dit restaurant heeft nu voordeel van de ervaring van het nieuwe management. Zij runnen namelijk al met veel succes een restaurant in Oost-Zaan. ,,Maar de naam Lucky Garden veranderen we niet, hoor’’, verzekert Wenny. ,,Deze naam is een begrip.’’

Maar de gasten kunnen ook hun eigen dinerwensen vervuld zien worden, informeert Wenny. ,,De klassieke Chinese gerechten als Tjap Tjoy en Foe Yong Hai blijven op de kaart. Maar de kaart is uitgebreid met onder meer biefstukgerechten, varkensvleesgerechten en lamsgerechten.’’ De Siuw Jim Ngau, een krokant gebakken biefstuk met maar liefst vijf soorten kruiden, is een absolute must om een keer uit te proberen. Bent u een kipliefhebber? Er zijn minimaal tien verschillende manieren om kip klaar te maken!

Vegetariërs, veganisten en glutenvrije eters komen ook tot hun recht bij Lucky Garden. Variërend van Chinese Bami met groenten, tot spicy gebakken Tau Fu en rijst. En zelfs een vegetarische kip op basis van sojabonen. Bijna geen eetwens is te veel voor Lucky Garden. Het is absoluut mogelijk om eten te bestellen, dat niet op de kaart staat. Maar geef dat wel minimaal een dag van tevoren aan; het deskundige personeel zet zich dan met veel plezier in om uw culinaire wensen uit te laten komen.

Het restaurant is onderverdeeld in drie zalen, dus Lucky Garden is ook uitermate geschikt voor (verjaardags)feestjes, personeelsuitjes en partijen. Of het nu gaat om gezelschappen tot 35 of tot 65 personen. En tegelijkertijd kan de dinerzaal voor normale reserveringen behouden blijven. Lucky Garden ligt trouwens op een perfecte locatie, om gezellig uit eten te gaan (met gratis parkeren), voordat je nog wat anders gaat doen die avond. Steeds meer mensen gaan eerst bij Lucky Garden langs, voordat ze een avondje naar de Ziggo Dome of de Arena gaan.

Het is mogelijk om een gratis diner voor twee te winnen bij Lucky Garden. Speciaal voor Moederdag organiseert dit restaurant van de Aziatische keuken een ‘like en deel’ actie op hun Facebookpagina www.facebook.com/LuckyGarden. Wie dus haar of zijn moeder mee uit eten wil nemen, kan een kansje wagen om gezellig en gratis een avond lang te genieten.

Vooruit, nog één tip: Veel gasten hebben het al gemerkt; de Pekingeend bij Lucky Garden is het allerlekkerst van heel Amsterdam en omgeving. Sommigen zeggen zelfs van de hele wereld. Of dat nu komt door de zoetzure saus, of een van de geheime gerechten, valt niet te zeggen. De gasten hoeven zich er ook niet druk om te maken. Het enige, wat je jezelf kunt afvragen, wanneer je bij Lucky Garden naar binnen gaat is: ,,Hoe lang en hoe veel ga ik hier genieten?!’’
Lucky Garden Snellerwaardgracht 7, 1107 EJ Amsterdam Zuid-Oost, T: 020 697 7234, W: www.luckygarden.nl.

50+ genietend op vakantie


KATWIJK – Als 50-plusser heb je voor jezelf het besluit genomen: nu zijn de jaren gekomen om te genieten! Te genieten van het leven, jezelf en jouw eventuele partner. Wat zijn de herinneringen, waar we aan terugdenken? Inderdaad; de fijne reizen die we gemaakt hebben. Daarom is het zo fijn, dat TravelXL Reisburo Katwijk je kan helpen bij het uitzoeken van de perfecte reiservaring. Of het nu een culturele citytrip, actieve of sportieve vakantie of heerlijke cruise-ervaring is.

Joep Derksen

TravelXL Reisburo Katwijk viert dit jaar haar 60-jarig bestaan, informeert eigenaar Roeland van den Oever. Hij en zijn team van zeven ervaren mensen weten de mooiste reizen, beste hotels in alle prijsklasses en fijnste deals te vinden. Op een gegeven moment besef je, hoe fijn het is, dat anderen alles voor je uitzoeken, zodat je zelf kunt genieten van de voorpret, de vakantie zelf en de heerlijke herinneringen!

De feestdagen liggen weer achter ons en dit zijn de maanden waarop veel 50-plussers gaan overlenteren. Om maar de Lentevariant van het ‘overwinteren’ te gebruiken. En een vakantie kan in allerlei variaties worden uitgevoerd. Zoals singles reizigerstrips; het staat bijna garant voor een fijne tijd. Want de mensen met wie je reist, hebben dezelfde interesses. Iedereen houdt van reizen, wil dat niet alleen en alle deelnemers hebben bewust voor dezelfde eindbestemming gekozen. ,,De meeste mensen die meegaan zijn ook heel sociaal’’, weet Van den Oever. ,,Je zoekt elkaar op en zorgt samen voor een fijne vakantietijd.’’

Staat er binnenkort een 25-, 30- of 40-jarig huwelijksfeest in de planning? Steeds meer echtparen zien af van het geven van een groot feest, maar gaan dit vieren door lekker weg te gaan; samen, maar ook met familie en/of vrienden. TravelXL Reisburo Katwijk zorgt er voor, dat de wensen van ieder van de meereizigers zoveel mogelijk vervuld worden. ,,Een tip: ga met de trein naar Parijs; geen filestress en na drie uur loop je onder de schaduw van de Eiffeltoren.’’

Heel populair onder 50-plussers zijn ook de actieve reizen, zoals de wandel- en fietstoertochten. Hierbij fiets of loop je van locatie naar locatie, terwijl jouw bagage ondertussen naar de eindbestemming van die dag wordt gebracht. Niet alleen geniet je onderweg enorm van de omgeving, ook ben je gezond bezig. Van den Oever: ,,Vaak hebben 50-plussers nog een druk leven. Zo’n actieve vakantie is ideaal om je hoofd leeg te maken.’’

De eigenaar van TravelXL Reisburo Katwijk heeft echt hart voor zijn zaak, is te merken wanneer hij vertelt: ,,Mensen sparen het hele jaar om op vakantie te gaan. Ze zijn er aan toe en willen er van genieten. Dan wil je niet het risico lopen, dat het hotel tegenvalt. Dat is onze kracht als reisburo: met onze persoonlijke kennis en advies weten we precies waar mensen leuk zitten; voor ieder budget. En hebben we tips voor lokale activiteiten; of je nu wilt stappen, culturele tripjes maken of genieten van de natuur.’’

Hij tipt: ,,Voor ultrasenioren is een cruise een ideale vakantie; iedere ochtend word je wakker op een nieuwe bestemming. Met heerlijke maaltijden en volop entertainment. Als je wilt, ga je van boord in steden als Stockholm of Malmo.’’
Meer weten? Neem contact op met TravelXL Reisburo Katwijk. Princestraat 22B, 2225 GB, Katwijk aan Zee, T: 071 401 4300, W: www.travelxl.nl.

Gewoon heerlijk, heerlijk gewoon


Restaurant De KluchtNOORDWIJK – Restaurant De Klucht is al 33 jaar dé plek, waar je komt eten en genieten in een toegankelijke en dorpse sfeer. Hier vind je geen poeha, maar drie mensen die voor je zorgen en je een heerlijke maaltijd voorschotelen. Louis Mooij, Leonie Mooij en Kim Barnhoorn zijn de drijvende krachten achter De Klucht.Joep DerksenDe Noordwijkers, maar ook gasten van buitenaf weten De Klucht goed te vinden. Voor ‘PROEF!’ is het dan ook een uitstekend moment om zelf te ervaren, wat het is om hier te komen eten. De culinair journalist wordt warm verwelkomd door eigenaar Louis Mooij, die al direct laat weten: ,,We zijn geen culinaire eettempel, maar een gezellig, lekker en betaalbaar dorps restaurant. Lekker eten kun je overal in het dorp, maar het gaat voor een heerlijk avondje uit om de persoonlijkheid. Alles op de menukaart is herkenbaar; bij ons is het gewoon lekker, lekker gewoon.''Het is een heerlijke meidag, dus besluit ik om gebruik te maken van het terras. Zo kun je meteen rondkijken en niets missen van wat er in ‘ons Noordwijk’ allemaal gebeurt. De Klucht staat onder meer bekend om haar wildgerechten en spareribs, maar vandaag wil ik wat anders proberen. En ik kies als start de bouillabaissesoep. Dat bleek geen vergissing te zijn; de volle soep is gemaakt met een mix aan gamba’s, kruiden en een ingrediënt waar ik de vingers niet op kan leggen. Wow; dat had ik niet verwacht!Het moeilijkste moment van het dineren is gekomen; welke wijn kies ik uit? De gastheer adviseert: ,,Het maakt niet uit, welke wijn je neemt. Of je nu vis of vlees hebt. Ik breng jou de wijn, die jij het lekkerst vindt. Want dat is namelijk de mooiste combinatie voor jouzelf.’’Het voorgerecht is een heerlijke carpaccio met pestodressing, Parmasaanse kaas en rucola. Voor het tussengerecht zijn de smaakpapillen warm gemaakt, dus dan is het goed om door te gaan met nog een visgerecht. Mooij raadt de Zeetong aan. En daar komt de Zeetong; maar liefst 350 gram, heerlijk afgebakken in roomboter. En niet zo maar willekeurige roomboter, informeert Mooij. ,,Ik haal mijn boter bij de Sophiahoeve in Warmond: deze heeft de eerste prijs behaald als beste boter van Nederland en het is bereid uit melk van Blaarkopkoeien.’’ Deze roomboter wordt ook geserveerd bij verfijnde broodjes.

Het is tijd voor het hoofdgerecht; Kalfsbiefstuk met champignonsaus. Maar wat is dat? Deze kalfsbiefstuk is anders. Heerlijk en supermals! Hoe kan dat? Mooij lacht: ,,Ik snij hem van de kalfshaas; daarom is deze verrassend zacht.’’Er is nog net ruimte voor een toetje. Mijn oog valt op de aardbeien Romanov. Even kijken op Wikipedia: inderdaad, dit verwijst naar de Russische tsarenfamilie uit het begin van de vorige eeuw. Mooij: ,,De reden is, dat dit gerecht een combinatie is van room, aardbeien en Russische Vodka (met een V). Wij pureren het en zorgen voor een sausachtige room, die over de aardbeien met vanilleijs gaan.

Ik verlaat restaurant De Klucht met maar één gedachte: ‘Waarom was mijn maag niet wat groter, dan had ik nog meer kunnen genieten!’

Voor meer informatie: Restaurant De Klucht, Abraham van Rooijenstraat 108, 2202 EP Noordwijk, T: 071 361 9172, W: www.dekluchtnoordwijk.nl.

WhatsApp met gemeente groot succes


LEIDEN – De proef van de gemeente Leiden om via WhatsApp beter te communiceren met haar inwoners, lijkt helemaal gelukt. Dat tonen in ieder geval de tussentijdse resultaten aan. Honderden inwoners hebben via 06 3069 6384 al een appberichtje verstuurd, waardoor kleine en grotere ongemakken (snel) verholpen zijn.

De Leidse WhatsApp is geschikt voor het beantwoorden van korte en duidelijke vragen, die tijdens kantooruren door de ambtenaren behandeld worden. Vragen van inwoners gingen over allerlei verschillende onderwerpen: klachten over troep in de openbare ruimte, wegwerkzaamheden, parkeren of hoe je jezelf moet uitschrijven bij de gemeente Leiden. Een inwoner wilde ook graag weten, hoe hij bezwaar kon maken tegen een opgelegde parkeerboete.

Niet iedere vraag of probleem kon direct naar alle tevredenheid beantwoord of opgelost worden, maar de inwoners blijken het systeem een 8 als klantwaardering te geven. Een gemeentelijk woordvoerder somt enkele successen op: ,, Er kwam een app dat de parkeerapp niet goed werkte. Dit was binnen 2 minuten opgelost. In de Da Costastraat was een ondergrondse container defect. Toen de inwoner hierover appte is dit direct opgelost en kon de klant zijn afval weer kwijt.’’

Een andere inwoner was zijn pincode vergeten voor het bezoekersparkeren. Via de app werd hij door het programma geloodst zodat hij direct een nieuwe pincode had en zijn bezoek kon aanmelden. Ook waren er veel mensen, die een afspraak op het gemeentehuis wilden annuleren. Dat werd ‘á la minuut’ geregeld.

Wat maakt deze WhatsApp zoveel beter dan andere communicatiemiddelen met de inwoners? In de gemeente Teylingen is er bijvoorbeeld een app genaamd Fixi. De woordvoerder: ,,De gemeente Leiden heeft voor WhatsApp als extra dienstverleningskanaal gekozen omdat onze visie is dat we de kanalen willen inzetten die door de inwoners het meest gebruikt worden. Daarnaast is WhatsApp laagdrempelig, makkelijk, snel en klanten kunnen hun vraag op elk moment van de dag stellen. Over alle onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt en daarnaast kunnen inwoners meldingen doen over zaken in de openbare ruimte. In tegenstelling tot Fixi. dat alleen bedoeld is om meldingen  in de openbare ruimte te doen. WhatsApp is dus voor veel meer onderwerpen te gebruiken.’’

Tot nu toe heeft de gemeente Leiden 4176 berichten via WhatsApp ontvangen, van in totaal 924 verschillende mensen. Dat is gemiddeld zeventig berichten per werkdag, terwijl de gemeente gerekend had op zo’n 25 appjes per dag. De woordvoerder: ,,Op basis van de cijfers over de eerste maanden verwachten we aan het eind van het jaar rond de 16.000 appjes te hebben gehad met vragen en meldingen etc. Het aantal unieke gebruikers zal ook stijgen. In 92% van de gevallen worden vragen binnen twee uur behandeld.
Wethouder Yvonne van Delft is tevreden met deze resultaten: ,,Wij vinden het belangrijk dat de gemeente makkelijk te bereiken is voor onze inwoners. WhatsApp is een applicatie die dit mogelijk maakt. Ik ben blij dat inwoners ons nu ook gewoon een appje kunnen sturen.” Rond de vakantieperiode besluit het college van burgemeester en wethouders of deze Whatsapp een blijvertje is.

10 april 2019

Balen van afvaldump


Nieuwkoop – De invoering van diftar in de gemeente Kaag en Braassem lijkt voor veel afvaltoerisme bij de inwoners van Langeraar te zorgen. En die balen er flink van, dat eens in de twee weken op de woensdagochtenden auto’s uit Kaag en Braassem hun zakken met restafval dumpen in de kliko’s van argeloze Langeraarders.

Hein van Tol is het helemaal zat. ,,Vorig jaar gebeurde het voor het eerst; iemand kwam over de dijk aanrijden en stortte zijn afval in onze bakken. We zijn het als buren daarna in de gaten gaan houden en hebben regelmatig naar het verkeer gekeken. Het viel op, dat in die veertiendaagse cyclus het ineens drukker was met auto’s die het dorp weer in kwamen. De andere dagen was dat over.’’ Van Tol laat weten, dat hij de gemeente hierover heeft geïnformeerd.

Hij toont de uitpuilende bakken en wijst verderop het dorp in: ,,Er zijn diverse plaatsen in het dorp die zich uitermate lenen voor het storten van zulke partijen. Zoals Kuiperserf, waar vijftien bakken bij elkaar staan. En daar zijn twee zijstraten waar 35 bakken in een rij staat. Daar heb je prima de ruimte, het is stil, aan de rand van een nieuwbouwwijk en het is er ’s ochtends vroeg donker.”

De automobilisten aanspreken; dat hebben Van Tol en zijn buren niet gedaan. ,,Dat is onze taak ook niet. Daar moet de gemeente Nieuwkoop maar de boa’s voor inzetten. Plaats een kentekenscanner en laat de boa’s de kofferbak controleren van de auto’s, die over de dijk rijden. En terugsturen als daar zakken met afval in liggen.’’ En echt zeker weten de Langeraarders niet, dat de afvaldumpers bijvoorbeeld Rijnsaterwoudenaren zijn. Maar toeval bestaat niet, aldus Van Tol. ,,Het dumpen van dat afval begon vorig jaar voor het eerst, toen Kaag en Braassem met diftar begon. En vervolgens gaat het bestuur van die gemeente roepen, dat ze maar 119 kilo restafval per inwoner hebben. Nogal wiedes; als die inwoners hun restafval bij ons dumpen!’’

Een woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop, waar volgend jaar ook diftar wordt ingevoerd, laat weten, dat ze geen klachten hebben gehoord over het afval dumpen. ,,Wij vinden het een vreemde zaak, dat inwoners vanuit Kaag en Braassem naar Langeraar zouden rijden om restafval te dumpen. Onze inschatting is dat er met de komst van het nieuwe afvalbeleidsplan minder containers met weinig restafval worden aangeboden. Hierdoor is het moeilijker om zomaar afval in iemand anders zijn container te gooien. Daarnaast is het goed om te weten dat inwoners alleen betalen voor het aanbieden van de container en niet voor het gewicht. We zouden meneer willen vragen om contact met ons op te nemen.’’

Wethouder Yvonne Peters (Kaag en Braassem) reageert op de klachten van de Langeraarders: ,,Diftar is in Nederland in 45 gemeenten ingevoerd en overal zag je, dat er tijdelijk een groei van het afvaltoerisme is. Mensen nemen hun afval mee naar hun werk of willen het ergens anders kwijt, omdat ze er apart voor moeten betalen. Je ziet dan meer bijplaatsingen en dumpingen. Maar dat wordt minder in de tijd, omdat de mensen het systeem later beter gaan begrijpen. De ervaring is dat mensen aan een systeem moeten wennen. Het is een gedragsverandering.’’ Volgens de wethouder zijn er inwoners, die ,,op zoek gaan naar de randjes van het systeem’’. Met betere voorlichting en uitleg over de noodzaak van goed afval scheiden, zouden deze uitwassen moeten verdwijnen. 

Inwoners willen container voor afvalplastic


Nieuwkoop – Veel inwoners van de gemeente Nieuwkoop zijn enthousiast over de komst van een derde container. Maar dat moet geen papiercontainer zijn, zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelt.Naar aanleiding van een artikel in deze krant heeft de gemeente op Facebook in een enquete gevraagd, of ze voor of tegen de komst van een derde container zijn. Het leidde tot een massale oproep tot het verstrekken van een nieuwe container voor plastic afval. Steeds meer mensen ergeren zich aan de plastic zakken die langs de straten hangen en regelmatig speelbal zijn van de wind. Ook zijn er zorgen, dat verenigingen, die nu het oud papier ophalen, inkomsten gaan missen. ,,Oud papier wordt maandelijks opgehaald. Prima, dat degenen die dat doen er iets aan overhouden. Maar de plastic zakken zwerven regelmatig door de straten en in de sloten'', reageert Elise van Leeuwen. ,,Er moeten grote ondergrondse bakken voor het plastic afval komen'', oppert Iris Versteeg. Onder meer Stefan Immerzeel is het hier mee eens: ,,Ik hoef niet nog meer van die bakken in mijn tuin te hebben.'' En als er een bak voor het plastic afval komt, dan heeft Scarlett van Houten nog een suggestie: ,,Graag een container voor plastic, maar niet in het geel. Dat is spuuglelijk. Bij voorkeur een container in de kleur bruin. Dat valt niet zo op.'' De gemeenteraad bepaalt volgende maand of er een derde container komt en of daar papier of plastic in moet.

Burendag Schiphol groot succes


STREEK – Maar liefst 2.000 gelukkigen kregen afgelopen weekend de kans om een kijkje achter de schermen bij Schiphol te nemen. Deze ‘Burendag’ werd georganiseerd vanwege het onderhoud aan de Zwanenburglaan. Doordat deze start- en landingsbaan zes weken lang niet gebruikt wordt, krijgen de omwonenden van andere banen, zoals de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan meer vliegtuigen over zich heen.

Het is een drukte van belang in de verzamelhal. En direct is er al veel te zien en te beleven. Douanemedewerkers tonen enkele vangsten: een koffer van krokodillenleer en een gestripte beer, die bedoeld was om als vloerkleed te dienen. Iets verderop mogen kinderen hun zweefvliegtuigbouwtalenten demonstreren. Een vader heeft niet veel vertrouwen in zijn dochter Roos: ,, ,,Oh nee, ze kan helemaal niet vouwen.’’ Maar Roos laat ongekend vouwtalent zien. Haar vliegtuigje zweeft vervolgens door een daarvoor bestemd gat in de vliegtuigbouwmuur en ze krijgt als beloning een mooie knijpbal.

Dennis Muller os persvoorlichter bij Schiphol. Hij informeert; ,,We organiseren Burendag bij Schiphol in verband met het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Het zou kunnen dat inwoners van Kaag en Braassem hierdoor net iets meer geluidsoverlast kunnen hebben.’’ De Burendag is een groot succes. ,,We hebben 2.000 aanmeldingen en konden ook 2.000 mensen kwijt. De werkzaamheden kunnen door blijven gaan, zodat mensen niet langer last hebben van de werkzaamheden dan nodig is.’’

Voor de aanwezigen zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Op de landingsbaan mogen kinderen (en hun ouders) stoepkrijten en de jeugd mag ook meedoen aan een wedstrijd om zo snel mogelijk een brandweerpak aan te trekken. Waarna ze mogen spuiten met een echte brandweerslang. Pappa Leander kijkt met name uit naar het stoepkrijten, samen met zijn zoontjes: ,,Ik ga zelf ook een mooie tekening maken!’’ Een vogelwachter toonde aan, hoe overlast gevende vogels zo diervriendelijk mogelijk verjaagd worden.

Bezoeker Cees Buis heeft al jaren last van de passerende vliegtuigen. ,,We woonden onder de aanvliegbaan en dat was verschrikkelijk. Ik had een kwekerij en de planten groeiden niet meer vanwege de uitlaatgassen en de spray die op ons dak kwam. Het water, dat op ons dak kwam, moesten we opvangen en aan de planten geven. Maar die groeiden vervolgens niet meer. Het duurde vier jaar voordat we de reden hierachter ontdekten.’’ Buis geniet wel van de Burendag: ,,Ze zijn die Zwanenburgbaan aan het renoveren en het is altijd wel leuk om te kijken wat ze gaan doen en hoe breed die baan is.’’

Precies 45 meter breed en 3.300 meter lang, zo blijkt tijdens de tour over de Zwanenburgbaan. Het onderhoud is 10 maart begonnen en als de onderhoudswerkzaamheden volgens planning verlopen, stijgt het eerste vliegtuig vanaf deze baan weer op zondagavond 21 april op.
Een filmpje over deze activiteiten is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=zl6UE3Im4YA.

Burgemeester wil boetes


Nieuwkoop – De tijd van gedogen is voorbij voor de inwoners van Nieuwkoop. Burgemeester Frans Buijserd geeft de boa’s (opsporingsambtenaren) specifiek de opdracht om niet meer te waarschuwen bij overtredingen, maar boetes uit te delen.De burgemeester liet dit donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten, naar aanleiding van een opmerking van fractievoorzitter Annette Pietersen (D66). Zij stelde, dat inwoners alleen onder indruk raken van gemeentelijke handhaving, als er ook daadwerkelijk bekeuringen worden uitgedeeld. Buijserd gaf aan, dat hij ,,aan het wegschuiven is’’ van het preventieverhaal. ,,Ik ben blij, dat u ondersteunt, dat er meer boetes worden uitgedeeld. Dat zal ik ook aan de boa’s zeggen.’’ 

Containers voor pmd-afval


Nieuwkoop - Nadat vorige week bekend werd, dat het gemeentebestuur een extra afvalbak voor oud papier overwoog, werd op sociale media massaal geroepen om die bak te bestemmen voor het pmd-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankpakken). Wethouder Bernadette Wolters stelde tijdens de raadsvergadering van gisteravond, dat het mogelijk is. Deze maatregel is onderdeel van een nieuw afvalbetaalsysteem; diftar. Wie vaker een container met restafval laat legen, moet tot 75% extra betalen. Met zo’n pmd-container wordt het pmd-afval niet meer elke week, maar om de week opgehaald. Tegelijkertijd bespaart de gemeente geld, omdat de plastic afvalzakken voor de inwoners niet meer aangeschaft hoeven te worden. In hoogbouwwijken komen er mogelijk extra ondergrondse bakken voor pmd-afval. Bij het ter perse gaan van de krant bespraken de raadsleden deze mogelijkheid nog. 

Hondenroem


Nieuwkoop – Hondeneigenaren die hopen op eeuwige roem voor hun geliefde viervoeter, krijgen nu hun kans. De gemeente Nieuwkoop heeft op Facebook een oproep geplaatst, met het verzoek om hondenfoto’s in te sturen. Deze worden gebruikt voor een nieuwe hondenfolder. Foto’s kunnen tot 8 april via de Facebookpagina van de gemeente Nieuwkoop ingezonden worden.

Balen van afvaltoerisme


KAAG EN BRAASSEM / LANGERAAR – De invoering van diftar zorgt voor veel afvaltoerisme in Langeraar. Knarsetandend zien de inwoners daar op woensdagochtend de ene na de andere auto uit Kaag en Braassem stoppen, om hun restafval te dumpen in de vuilnisbakken van de Langeraarders. Het bericht, dat de inwoners van Kaag en Braassem door de invoering van diftar veel minder restafval produceren, wordt door Langeraarder Hein van Tol dan ook met scepcisme ontvangen. ,,Kaag en Braassem heeft minder restafval, omdat die inwoners hun troep in onze containers gooien!’’Vorig jaar zag Van Tol het voor het eerst: ,,Iemand kwam over de dijk aanrijden en stortte zijn afval in onze bakken. Als buren zijn we het daarna in de gaten gaan houden. Het viel op, dat de dagen waarop Cyclus het restafval ophaalt, er veel meer auto’s het dorp in komen.’’ Plekken waar regelmatig huisvuil gedumpt wordt in de containers van Langeraarders zijn de Langeraarseweg, Kuiperserf en enkele zijstraten waar veel containers naast elkaar staan. ,,Overal waar je de ruimte hebt en het ’s ochtends stil en donker is.’’

Vorig jaar begon de gemeente Kaag en Braassem met het bijhouden van het aantal keren dat de inwoners hun container langs de kant van de weg zetten. Op basis van die uitkomst moesten de inwoners meer of minder afvalstoffenheffing gaan betalen. Van Tol laat weten, dat hij met zijn buren best wel eens elkaars container gebruiken. ,,Maar dat doen wij als buren onder elkaar. Wat mij diep in het hart raakt, is dat mensen vanuit een andere gemeenten bij ons de boel neer gooien. En vervolgens maakt de gemeente Kaag en Braassem goede sier en zegt: ‘Wat zijn wij goed’.””

Van Tol pleit er voor, dat een aantal weken lang kentekens geregistreerd worden om te zien of er op de ophaaldagen veel auto’s uit Kaag en Braassem door Langeraar rijden. ,,En als ze zo’n auto spotten, moeten de boa’s hen aanhouden en de kofferbak open laten maken. Als daar dan afval in de kofferbak zit, moeten die mensen teruggestuurd worden.’’

Wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem laat weten, dat het afvaltoerisme na invoering van diftar vaker toeneemt. Maar volgens haar is dat een tijdelijk verschijnsel. ,,In de loop van de tijd wordt het minder; de ervaring is dat mensen aan een systeem moeten wennen. Er zijn altijd mensen, die op zoek gaan naar de randjes van het systeem.’’ Peters wil geen kentekenregistratie invoeren. ,,Dat is een heel zwaar middel. We gaan voorlichten en uitleggen, zodat dit soort effecten worden genormaliseerd.’’ 

Column


Feestje

Deze week vier ik mijn eigen feestje, waarde columnlezer. Na ruim twee jaar werken is mijn nieuwste boek af: ‘Veteranenboek Teylingen: van 1940 tot 2020’. Maar liefst 32 mannen en vrouwen, die zich in de afgelopen tachtig jaar wereldwijd hebben ingezet voor het bewaren van de vrede, komen in dit boek aan het woord. Met veel foto’s uit hun eigen collecties van hun uitzendingen. Of dat nu naar Mali, Afghanistan of Nederlands-Indië was.Met dit boek is er nu een trilogie van veteranenboeken ontstaan. Eerder verschenen al boeken met interviews met veteranen uit Nieuwkoop en Lisse. De verhalen van al deze veteranen zijn door het verschijnen van deze boeken vereeuwigd. Een stukje lokale geschiedenis blijft behouden, doordat het op papier is gezet.En dat is ook de reden, waarom ik dit boek geschreven heb. We zijn hier allemaal tijdelijk op deze planeet en ieder van ons heeft ooit de mogelijkheid gehad om (al dan niet vrijwillig) in dienst te gaan. Sommige van de geïnterviewde veteranen trokken het militaire uniform aan omdat ze avontuurlijk ingesteld waren. Anderen wilden juist de lokale bevolking helpen om vrede te brengen. Waar het op neer komt: zij gingen en probeerden de wereld een stukje beter te maken, waar anderen thuis in het veilige Nederland achterbleven.Natuurlijk staan er mooie, spannende en grappige verhalen in het boek. Maar ik hoop, dat iedereen die dit boek leest, ook ervaart hoe het is om in een wildvreemd land gedropt te worden. Waarna je soms na je uitzending nog tientallen jaren last hebt van je ervaringen. Ik hoop, dat als de lezer de volgende keer een veteraan ziet; hij/zij die veteraan een bemoedigende klop op de schouder geeft en zegt: ,,Wat fijn, dat jij je voor ons en onze wereld ingezet hebt!’’Het Veteranenboek Teylingen is vanaf 26 april voor 12,50 euro te koop in de boekhandel. 

Geen straatnamencommissie


KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders gaat geen straatnamencommissie invoeren. Dat laat wethouder Petra van der Wereld desgevraagd weten. Ze licht toe: ,,Het is niet de gemeente, die veel de naam bedenkt. Vaak zijn het projectontwikkelaars, die een prijsvraag uitschrijven, waar iedereen aan mee kan doen. Een mooiere vorm van participatie kan er niet zijn.’’ Maar wil de gemeente niet meer structuur aanbrengen in de wijze van naamgeving van de straten? Dat blijkt niet zo te zijn. ,,Als we een naam niet vinden passen, dan kan het college een veto uitspreken.’’ 

Geen uitbreiding recreatiewonen


WOUBRUGGE – De eigenaar van het voormalige agratische pand ‘Hoeve de Boe’ op Weteringpad 28a mag de eerste verdieping veranderen in een woonappartement. Maar het college van burgemeester en wethouders steekt een stokje voor het plan om op dat terrein ook vier verblijfsrecreatieve onderkomens en twee aanlegsteigers aan te leggen. Het college laat hierover weten: ,,Het realiseren van vier verblijfsrecreatieve onderkomens aan de rand van een polder zal niet zorgen voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Integendeel, het zal het zicht op het open landschap beperken. De ontwikkeling van vier recreatiewoningen langs de dijk is dan ook niet passend binnen verschillende beleidstukken van zowel de provincie als de gemeente.’’

Polderpad


KAAG EN BRAASSEM – Het Polderpad, een wandelpad langs de HSL / A4, blijkt ook door Oud Ade en Rijpwetering te lopen. Tot nu toe ging de gemeente er van uit, dat dit pad alleen door Hoogmade liep, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. ,,We krijgen alles steeds fijnmaziger in kaart’’, stelt wethouder Petra van der Wereld. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het stuk pad dat door Rijpwetering en Oud Ade woont, ook officieel de naam ‘Polderpad’ gegeven. 

Politieuurtje op Facebook


KAAG EN BRAASSEM – De leden van het college van burgemeester en wethouders houden iedere twee weken een ‘Facebookuurtje’ met de politie. Dan kunnen inwoners vragen stellen of opmerkingen maken over zaken, die hen bezig houden. Of complimenten geven, natuurlijk.Vorige week beet wethouder Petra van der Wereld het spits af en ze kreeg 53 reacties van Facebookkijkers. Zo vroeg iemand zich af, wat hij kon doen met drie scooters, die op zijn werf stonden, maar niet zijn eigendom waren. Ook waren er meldingen over parkeerproblemen in Oude Wetering en de aanleg van een wandelpad. De wethouder is enthousiast over deze manier van communiceren: ,,Het is een heel laagdrempelige manier voor inwoners om allerlei vragen te stellen.’’ Deze week beantwoordt wethouder Floris Schoonderwoerd vragen van de Facebookkijkers. 

Seniorenvilla is welkom

HOOGMADE – Een nieuwe vrijstaande en levensloopbestendige woning op het perceel achter Kerkstraat 63 en 65; van het college van burgemeester en wethouders mag die er komen. Omwonenden hebben geen bezwaar gemaakt tegen de komst van deze seniorenvilla en dus moet de gemeenteraad haar eindoordeel geven. Voor de komst van de woning is namelijk een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Verbouw mag


WOUBRUGGE – Een bezwaarschrift tegen het verbouwen van een woning aan de Vrouwgeestweg 86 is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Hiermee volgt het college het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

03 april 2019

Kans voor portocabines op GDT


OEGSTGEEST – Er is grote onrust onder de ouders van de leerlingen van de GDT (Gevers Deutz Terwee) school. Zij vrezen, dat hun kleine kroost van 4 en 5 jaar noodgedwongen moet ronddwalen tussen puberende middelbare scholieren van het Teylingen College in Voorhout. En dat allemaal door een bestuurlijke bepaling, dat er in geval van ruimtegebrek op scholen eerst gekeken wordt naar alternatieve locaties om kinderen op te vangen. Op die manier kan namelijk geld bespaard worden op de aanschaf of huur van portocabines; een soort tiny schools, waar per lesuur één kinderklas in kan.

Maar liefst 309 ouders en leerkrachten van de GDT-school hebben een petitie ondertekend, waarbij het gemeentebestuur werd opgeroepen om hun kinderen onderwijs te laten krijgen in de portocabines. ,,Het gaat om sociale veiligheid en de onbezorgde schooltijd van de leerlingen’’, sprak een moeder bij de overhandiging van de petitie burgemeester Emile Jaensch vermanend toe. Haar woorden tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 maart misten hun effect niet. 

Ondanks het feit, dat Oegstgeest zucht onder een schuld van ruim 50 miljoen euro, blijken alle politieke partijen toch voorstander te zijn van de aanschaf van de portocabines. ,,We vinden het moeilijk om die twee leeftijdsgroepen van basisschoolleerlingen en middelbare schoolleerlingen bij elkaar te brengen’’, liet raadslid Vellema (D66) weten. Raadslid Van Dillen (CDA) vond het sturen van de kinderen naar het Teylingen College ook nog te vroeg en haar D66-collega Welling stelde, dat er goed gekeken moet worden naar de kosten van het uitplaatsen van de GDT-leerlingen. Om de kinderen namelijk gescheiden te houden van de leerlingen van het Teylingen College moeten er afscheidingen komen. Dat kost geld en voor dat geld kun je wellicht beter portocabines aanschaffen. Ook fractievoorzitter Spaargaren (VVD) vond de verplaatsing van basisschoolleerlingen naar een middelbare school ‘niet gewenst’. Van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) vond het zelfs een ‘heel slecht idee’.

Wethouder Huizing telde zijn knopen. Hij zegde toe, dat hij zou uitzoeken hoeveel extra geld de afscheidingsmaatregelen in het Teylingen College gaan kosten. ,,Ik begrijp als geen ander en vindt het wenselijk, dat kinderen bij elkaar op één locatie een school hebben. Het zou zomaar kunnen, dat de aanschaf van een portocabine niet of nauwelijks duurder is dan aanpassingen van het gebouw van de middelbare school. Mijn vermoeden is, dat het richting de portocabines gaat.’’
In april neemt de raad een definitief besluit, of de GDT-leerlingen op hun geliefde school kunnen blijven.

Onderdak voor Binnenvestbewoners

OEGSTGEEST – Wie door (al dan niet psychische) problemen op straat komt te staan, kan vaak terecht bij de Binnenvest in Leiden. Maar deze stad wil niet meer alleen opdraaien voor het opvangen van al die mensen. De gemeenten in de regio moeten zelf op zoek naar plekken, waar de Binnenvest-gegadigden terecht kunnen. Om de doorstroming te vergemakkelijken heeft Leiden geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om te helpen met de opvang. De gemeenteraad van Oegstgeest is hier enthousiast over.

De raadsleden zien mogelijkheden om een aantal personen onder te brengen in het pand van de Rivierduinen aan de Rhijngeesterstraatweg 13C. ,,We willen dat de raad verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van die mensen’’, liet raadslid Ria Pasterkamp (PrO) weten, die binnenkort naar Amsterdam verhuist. De overige politieke partijen waren het met haar standpunt eens. Raadslid Van Dillen sprak zelfs van ,,een prachtige kans. De bewoners zijn geïnformeerd. Het is een unieke kans om hier ervaring mee op te doen.’’

Wethouder Nieuwenhuis liet weten, dat de omwonenden inderdaad al bericht hebben gehad over de plannen van het onderbrengen van enkele Binnenvestbewoners. ,,We hebben geen reacties ontvangen op dit bericht. We hopen, dat de mensen op 1 april hier naar toe kunnen; dan gaat de Binnenvest namelijk dicht. Maar de financiële afspraken met Rivierduinen zijn nog niet helemaal rond.’’ Op deze locatie kunnen maximaal tien bewoners hun intrek nemen, naast de huidige personen die op grond van leegstandsbeheer daar woonachtig zijn. 

Palingrokerij mag er komen


OEGSTGEEST – De gemeenteraad ging vorige week donderdag akkoord met de komst van een palingkwekerij en – rokerij aan de Vinkeweg 73. De eigenaar van de naastliggende agrarische onderneming is niet blij met de komst van deze rokerij; gevreesd wordt, dat beide ondernemers overlast krijgen van elkaars geuruitstoten. Tot enkele minuten voor het nemen van het besluit probeerden de raadsleden de ondernemers te overtuigen om tot een gemeenschappelijk akkoord te komen. Dat kwam er niet en dus moesten de politici zelf een besluit nemen.De gemeente kon weinig anders, dan te bepalen dat de palingrokerij vlak bij de bestaande boerderij moet komen. De Provincie Zuid-Holland heeft namelijk ook naar deze kwestie gekeken en laten weten, dat die bedrijven vlak bij elkaar moeten staan. Als die bedrijven te ver van elkaar af komen te staan, zou dat namelijk leiden tot verrommeling van het gebied. Wanneer de raad voor een andere plek zou kiezen, bestond de kans dat de Provincie zou ingrijpen. Raadslid Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) vond dat niet eerlijk: ,, De provinciale opstelling frustreert het belang van de bestaande ondernemer.’’

Maar het besluit moest worden genomen. Raadslid Vos (D66): ,,De palingkwekerij is een interessante toevoeging.’’ Fractievoorzitter Van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) meende, dat de palingrokerij eerder last heeft van de boer, dan andersom: ,,De palingrokerij wordt mogelijk gemaakt binnen de geurcirkel van de veehouderij.’’ Hij vreesde toch: ,,Straks hebben we twee buren die elkaar niet kunnen luchten of zien. Dit is niet wijs.’’

Maar Mandema (CDA) vond, dat er al genoeg over gesproken is. ,, Er is aan beide bedrijven gevraagd om tot een compromis te komen. Dat heeft niet tot een resultaat geleid. We zien als CDA geen belemmering om hier een palingrokerij te beginnen. Onderzoeken hebben aangetoond dat geurcirkels niet nodig zijn bij de palingrokerij.’’ Ook VVD en PrO waren voor de komst van de palingrokerij en daarmee was het pleit beslecht.  Met alleen de drie stemmen van Hart voor Oegstgeest en Lokaal tegen, ging de raad akkoord met de komst van de palingrokerij. 

Tonnen voor verbetering vloer


OEGSTGEEST – De vloer op de begane grond van de Gevers Deutz Terwee heeft een constructiefout. Leerlingen van de derde en vierde klas kunnen er nog wel zonder gevaar lopen, maar het wordt de hoogste tijd dat die constructiefout wordt aangepakt. En dus moet de gemeente honderdduizenden euro’s uitgeven om dit probleem op te lossen. Het is een bekend fenomeen: in 2005, 2012 en 2016 betaalde Oegstgeest al honderdduizenden euro’s aan verbeteringen van de vloeren van het Rijnlands Lyceum.

Raadslid Vellema (D66) vroeg zich af of het nou écht noodzakelijk was om de GDT-vloer aan te pakken. ,,In plaats van geld uitgeven voor die constructiefout moeten we ook kijken naar alternatieven die goedkoper zijn.’’ Raadslid Van Dillen (CDA) deelde die mening: ,,In hoeverre is dat écht noodzakelijk. Het zou nodig zijn, als die vloer gebruikt wordt door oudere leerlingen in verband met een musical. Maar voor kleuters zou het niet nodig zijn. Kunnen we dat geld niet nuttiger besteden?’’

Wethouder Huizing wees er op, dat het aanpakken van de vloer wel degelijk noodzakelijk is. ,,De vloer voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen, die wij hanteren. Dat betekent niet, dat we alles dicht moeten metselen en in paniek raken. Maar we moeten er echt voor zorgen, dat die constructiefouten hersteld worden om de veiligheid te garanderen. Je kunt niet jaren met deze vloer doorgaan. Uiteindelijk lopen daar ook volwassenen rond en de vloer wordt ongeschikt geacht als gebruiksruimte.’’ 

Column


Visitekaartjes

Er gebeurde iets bizars tijdens de gemeenteraadvergadering van vorige week. Tussen neus en lippen door meldde voorzitter Emile Jaensch, dat alle raadsleden visitekaartjes van zichzelf hadden gekregen. Zodat ze die kaartjes dan weer aan andere mensen konden geven.De enige, die geen visitekaartjes kreeg, was Ria Pasterkamp. Dat was niet zo raar; zij zou namelijk aan het eind van die avond afscheid nemen als raadslid. Maar wat ik wel vreemd vind, is dat de gemeente geld betaalt, zodat de raadsleden aan zelfpromotie kunnen doen. Blijkbaar is dat hard nodig en weet vrijwel geen enkele inwoner, wie die raadsleden zijn. Anders heb je toch niet die visitekaartjes nodig?!Maar waarom zou je als raadslid moeten overgaan tot zo’n maatregel? Als je jouw werk als raadslid goed doet, dan verstop je jezelf niet iedere week in het gemeentehuis, maar ga je dag in, dag uit op pad in het dorp. Je praat met de mensen, luistert naar hen en kaart problemen en misstanden aan tijdens de raadsvergadering. Daar heb je geen visitekaartje voor nodig; als jij jouw werk goed en met passie doet, onthouden de inwoners echt wel jouw naam.En het is natuurlijk een gotspe, dat gemeenschapsgeld besteed wordt aan het printen van naamkaartjes, gemaakt van gekapte bomen (waar papier natuurlijk vandaan komt). Overigens is het wel ironisch; in het dorp waar geen boom zijn leven veilig is, gebruiken de raadsleden de restanten van de bomen voor de eigen zelfpromotie.Maar gedurende de vergadering bleek, dat die visitekaartjes toch wel een heel goede zaak waren. Het raadslid, dat al meer dan tien jaar zijn werk doet in het gemeentehuis, en er dus het langst van iedereen zit, is Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest). Maar raadslid Watze Mandema (CDA) noemde hem ‘de heer Ouweneelen’. En zelfs voorzitter en burgemeester Emile Jaensch bleek moeite te hebben met de naam, wat leidde tot de uitroep van Van den Ouweelen: ,,U verhaspelt mijn naam al een paar keer als ‘Van den Ouweneelen’ en daar maak ik bezwaar tegen.’’
Op dat moment besefte ik het, waarde columnlezer; die kaartjes zijn helemaal niet bedoeld voor de inwoners, maar voor de raads- en collegeleden zelf!

Gooien en vechten


OEGSTGEEST – Burgemeester Emile Jaensch krijgt het druk de komende weken. Hij is gevraagd om informateur te worden. In die rol moet Jaensch helpen om verschillende partijen te laten samenwerken om zo het bestuur te vormen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De burgemeester deelde dit donderdagavond mee aan de gemeenteraadsleden en grapte: ,,Ik word informateur van Amstel, Gooi en Vecht. Hoe dat zal gaan?; de naam zegt het al.’’

Katten het haasje


OEGSTGEEST – Honden moeten overal aangelijnd rond lopen, maar katten niet. En dat heeft tot gevolg, dat deze dieren regelmatig iets verschrikkelijks overkomt. Op zoek naar prooi, zoals jonge vogeltjes of visjes, vallen die katten nogal eens in het water. En dat heeft geleid tot diverse verdronken katten in de waterrijke wijk Nieuw-Rhijngeest.Fractievoorzitter Eibert Jan van Blitterswijk vroeg hier aandacht voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week. ,,Die katten raken te water in de aftakkingen van de Oude Rijn en komen, vanwege de hoge kades, niet meer uit het water. Is de wethouder Dierenwelzijn bereid om te bezien wat mogelijk gedaan kan worden? Zodat die katten, die te water raken, ondanks de hoge kades zichzelf het vege lijf kunnen redden?’’ Wethouder Nieuwenhuis liet hierop weten, dat over dit onderwerp al contact is met een aantal bewoners. ,,De VOF (het samenwerkingsverband om de wijk te ontwikkelen, red.) gaat zich inspannen om een adequate oplossing te bereiken.’’

Kunstgraswens blijft bij ASC


OEGSTGEEST – Voetbalvereniging ASC blijft lobbyen om te proberen kunstgras aan te leggen op haar velden. Waar de club tot nu toe steeds een ‘njet’ te horen kreeg van het gemeentebestuur, lijkt de deur nu toch op een kleine kier gezet te zijn. Dat bleek tijdens de raadsvergadering vorige week.In 2017 pleitte ASC al voor de komst van kunstgras. Hierdoor kan er veel vaker op de velden gespeeld en getraind worden. Wie zelf voetballende kinderen heeft, die ervaring hebben met kunstgras, weet ook dat de jeugd deze vorm van ondergrond veel fijner vindt om op te spelen. Door het gladde veld wordt de wedstrijd niet negatief beïnvloedt door de plots van richting veranderende ballen, omdat zo’n bal in een veldkuil belandt.

Natuurliefhebbers maakten enkele jaren geleden bezwaar tegen de komst van kunstgras op de voetbalvelden, ondanks de toezegging van ASC dat ze de natuur ruimschoots willen compenseren. Maar het bestuur van ASC blijft lobbyen om de komst van kunstgras toch te realiseren. Gemeenteraadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) riep het college van burgemeester en wethouders op, om hier niet in mee te gaan. Ze verwees naar een raadsbesluit, dat er geen kunstgras aangelegd mag worden in de Overveerpolder. Wethouder Nieuwenhuis erkende dit, maar stelde ook: ,, We voeren nu gesprekken over het sportakkoord. Dit onderwerp is op de agenda gezet. We komen bij de raad terug met een voorstel over wat we gaan ontwikkelen.’’ 

Leiden moet meewerken aan komst brug


OEGSTGEEST – De gemeente Oegstgeest houdt zich aan haar afspraken en Leiden moet gewoon meewerken aan de komst van een tweede brug als ontsluiting van de wijk Poelgeest. Deze boodschap bracht wethouder Matthijs Huizing over aan de gemeenteraadsleden. Hij reageerde hiermee op een uitspraak van een Leids PvdA-raadslid, die vond dat Leiden het geld in haar eigen zak kon houden.Huizing reageerder op een vraag van raadslid Marcus Rolloos (VVD). In het verleden hebben de gemeenten Leiden en Oegstgeest afspraken gemaakt. Leiden helpt mee aan het realiseren van de extra ontsluitingsbrug en Oegstgeest zorgt voor tien nieuwe woningen, als compensatie voor de woonwagens die op Leidens grondgebied moeten verdwijnen. In de gemeente Leiden dachten politici, dat Oegstgeest geen ruimte meer heeft voor die tien woningen. Huizing gaf aan, dat het anders ligt: ,,Die tien woningen worden op een andere plek in het plangebied bij het DOK gerealiseerd. We houden ons daarmee aan de bestuursovereenkomst en aan de sociale woningbouwopgave.’’ 

Raad Oegstgeest wil samenwerken in de regio


OEGSTGEEST – Als allerlaatste politieke daad kreeg raadslid Ria Pasterkamp (PrO) het voor elkaar, dat de voltallige raad zich uitsprak om nieuwe stappen te zetten voor de regionale samenwerking.Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zetten bestuurders van de gemeenten in de Leidse regio alles op alles om Leiden en de omliggende dorpen meer met elkaar te verbinden. Maar een meerderheid van de raadsleden wilde daar niet aan. Het gevoel was, dat het allemaal te snel ging. Maar Oegstgeest moet niet een eiland in de Leidse oceaan blijven.

Pasterkamp verwoordde de gevoelens van de raad: ,,Na het vastlopen van de regionale samenwerking, is de wil om samen te werken nooit weggeweest. Het gaat er om, dat we richting geven aan de inhoud van de samenwerking. Nu is het tijd, dat we van papier naar persoonlijke ontmoetingen gaan.  We moeten in gesprek gaan met andere raadsleden om persoonlijk te zeggen, dat we willen samenwerken. We gaan niet achterover leunen en wachten waar colleges mee gaan komen. Maar we gaan ook zelf wat vinden van de inhoud van regionale samenwerking.’’ De gemeentelijke griffier moet een bijeenkomst organiseren, waarbij de raadsleden van verschillende gemeenten in de Leidse regio elkaar ontmoeten. 

Bona sluit deuren


ROELOFARENDSVEEN – Als een donderslag bij heldere hemel kregen de ouders en leerlingen van het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen het nieuws dinsdag 26 maart te horen. Het Bona sluit haar deuren per 1 augustus van dit jaar. Het schoolbestuur van de overkoepelende organisatie SCOL nam dit besluit door het dramatisch lage aantal inschrijvingen. Er hebben zich namelijk maar 24 nieuwe brugklassers aangemeld voor deze school. ,,Dit is te weinig om de school op een verantwoorde manier open te houden'', stelt een woordvoerster van SCOL.Joep DerksenHet Bona heeft al jaren te maken met een enorme teruggang in het aantal leerlingen. Liepen in 2014 nog 332 leerlingen door de schoolgangen; dat aantal was vorig jaar al gekrompen tot 195 kinderen. Omdat er ook zo'n zeventig kinderen hun examen doen, zou het Bona volgend jaar nog maar 145 leerlingen hebben; dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2014. Dinsdag kregen de ouders het sluitingsnieuws te horen en hier werd volgens de woordvoerster 'rustig' op gereageerd.De woordvoerster ontkent, dat de achteruitgang komt door de kwaliteit van het onderwijs. ,,Daar hebben we geen aanwijzingen voor. 'De vijver’ met potentiële brugklasleerlingen is in vijf jaar tijd gedaald. Een andere oorzaak is het feit dat een school dichtbij huis minder belangrijk is geworden en dat – in het verlengde daarvan - havo- en vwo-leerlingen vaker kiezen voor een school waar zij ook de bovenbouw en examen kunnen doen.'' Ook geeft ze een andere reden aan: ,,Er is een groot aanbod aan middelbare scholen. Met het aantal leerlingen op het Bonaventuracollege kunnen we niet een volledig onderwijsaanbod bieden, inclusief de bovenbouw van HAVO en VWO. Ouders stellen zich steeds vaker de vraag: kies ik voor mijn kind een school, waarbij je voor de bovenbouw van HAVO en VWO naar een andere middelbare school moet?''Vier jaar geleden breidde het Bona haar onderwijsaanbod nog uit met het VMBO basis- en kaderonderwijs, maar dat heeft de neergaande trend in leerlingenaantallen niet kunnen stoppen. Voor het volgende schooljaar lag er al een  nieuw onderwijsprogramma klaar ,,met meer aandacht voor de individuele behoefte van leerlingen, flexibiliteit in het rooster, huiswerkvrij onderwijs en coaching.'' Dat heeft echter de ouders van slechts 24 kinderen kunnen overtuigen om toch naar het Bona in Roelofarendsveen te gaan. De woordvoerster: ,,Voor een goede uitvoering van het nieuwe programma heeft de school minimaal twee nieuwe brugklassen nodig. Met de huidige aanmeldingen is dat niet mogelijk. Het sluiten van het Bonaventura College is de enige  juist beslissing, hoe verdrietig ook.''De resterende leerlingen zijn genoodzaakt om hun onderwijs elders te volgen. De woordvoerster: ,,In ieder geval kunnen alle 145 leerlingen, als zij dat willen, overstappen naar het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp. Ook de Leidse vestigingen Mariënpoelstraat en Burggravenlaan van het Bonaventuracollege zijn voor de hand liggende opties binnen SCOL. Uiteraard zijn ouders helemaal vrij in hun keuze.'' Medewerkers in vaste dienst krijgen een baan aangeboden op een andere school van SCOL. Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband wordt zoals nog gekeken of er vacatures zijn.

Bouwen is een feestje


ROELOFARENDSVEEN – De komst van de woonwijk Braassemdreef is reden voor een feestje. Tegelijkertijd is nu het moment gekomen, dat er nog eens 14 huurhuizen en 53 koopwoningen worden bijgebouwd. En om die nieuwe fase ‘Op Dreef’ te vieren verricht wethouder Yvonne Peters woensdag 3 april vanaf 16.00 uur de openingshandeling. 

Groene oase


Nieuwveen – De twintig sociale woningen in Teylerspark komen in een ware bomenoase te staan. Wethouder Antoinette Ingwersen presenteerde deze week de plannen. Met een verzameling aan bomen en bloeiende planten wordt de wijk ecologisch verbonden met het naastliggende park en de toekomstige woonwijk Teylerspark II.,,Het wordt colourful en green'', stelt Ingwersen enthousiast. ,,In het verleden richtten we wijken kruidenrijk in, maar nu niet meer. Het moet kleurrijk en bloeiend zijn, zodat het vrolijk en goed is voor mens én dier. Door de keuze van de struiken en bomen wordt het geheel door het hele jaar kleurrjk.''In de wijk komen een handvol prunussen te staan, negen esdoorns en een achttal meelbessen; kleinere bomen, die in plantvakken in de straat gezet worden. De natuurlijke blikvanger van de wijk wordt een Japanse honingboom, die op de kop van de doodlopende straat het pronkstuk wordt. De groene en veelkleurige aanplant moet aan het eind van dit jaar gepoot zijn.