Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2019

Even door het appeltje heen bijten


Heel Leimuiden gaat de komende jaren op de schop. Het centrum wordt vernieuwd, een integraal kindcentrum vervangt de scholen en er komen tientallen woningen en een gezondheidscentrum bij. Daarnaast worden wegen verbeterd. Een keerzijde is er ook.

Overlast van de bouw- en wegwerkzaamheden is onvermijdelijk, beaamt wethouder Yvonne Peters. ,, Voor het zoet, komt eerst het zuur; we moeten door het appeltje heen bijten. Niet iedereen zal het leuk vinden en de inwoners gaan wat van de werkzaamheden merken. Mensen moeten wachten in het verkeer en er zal lawaai zijn. Maar ik hoop dat het eindplaatje met woonplekken voor jongeren en ouderen en betere faciliteiten voor verenigingen aantrekkelijk wordt gevonden.”

Aan sommige vernieuwingen valt volgens de wethouder ook niet te ontkomen. ,,De onderwijshuisvesting in Leimuiden is niet meer van deze tijd'' zegt ze.  ,,Er komt een prachtige, duurzame school voor nieuwe onderwijsconcepten. We zijn er trots op en blij mee. Ook hebben we, samen met de omwonenden gekeken naar de ruimte eromheen; het parkeren wordt in goede banen geleid. Dit project is pure winst voor Leimuiden.'' 

Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele schade aan hun huizen. ,,Niemand is er bij gebaat om schade aan woningen te krijgen. Daarom worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemers nulmetingen uitgevoerd. Zo voorkomen zij dat mensen er slechter van worden dat er in hun omgeving gebouwd wordt”, aldus Peters.

Om een verkeersinfarct te voorkomen, houdt de gemeente in mei een informatieavond. ,,Dan weten de mensen precies, wat er gaat gebeuren en hoe ze daar het beste rekening mee kunnen houden, zodat ze niet allemaal tegelijk op de verkeerde plek zijn.`

Peters erkent dat er kritiek is op diverse onderdelen van de plannen. Zo is er verzet geweest tegen de ‘dure woningen op de dijk’ in Leimuiden-West. ,,Daar is zeker over gesproken, beaamt ze, ,,maar als eerste komt er sociale woningbouw op het voetbalveld dat vrijkomt bij Kickers.'' Ook hebben Leimuidenaren zich verzet tegen de kap van enkele beeldbepalende bomen in het centrum. Peters: ,,Die konden niet gespaard worden. Alle onderzoeken wezen uit, dat dit met de totale ontwikkeling van dit gebied niet haalbaar is.”

NB: De bomen in het Dorpshart zijn inmiddels gekapt en met de kap is gebleken dat de bomen (zoals ook in het rapport stond) zo verrot waren, dat ze geen lange levensduur meer hadden.

Wat Leimuiden te wachten staat, is een metamorfose. ,,Wie Leimuiden een aantal jaren niet ziet, zal zich in 2025 verbazen over wat er allemaal gebeurd is. Maar het dorp wordt er beter van. Wat we in feite gaan doen is een grote inhaalslag maken. Er is in Leimuiden de afgelopen jaren namelijk niets of nauwelijks gebouwd.”

De wens om het dorpshart op te knappen stamt bijvoorbeeld nog uit de tijd waarin Leimuiden onderdeel was van de gemeente Jacobswoude.  ,,Het dorp wacht hier al veel te lang op, maar het gaat nu wel echt gebeuren. Dit was een traject met hobbels; er zat een crisis tussen en er was een interventie van de inwoners zelf voor nodig, om dit plan met een dorpshaven te realiseren.''

Leimuiden krijgt voor alle overlast in de komende jaren veel terug, belooft Peters. ,,Een toekomstbesteding sportcomplex, het dorpshart met dorpshaven en nieuwe huizen. En prachtige woningen in Leimuiden West met o.a. 24 sociale huurwoningen, en 7 goedkopere koopwoningen die direct aan Leimuidenaren worden toegewezen. Hierdoor krijgen de jongeren in Leimuiden perspectief op de koop van een nieuw huis en kunnen ouderen een appartement bemachtigen. De mensen kunnen in hun eigen dorp een stap in hun wooncarrière maken. En met de komst van mensen van buiten krijgen bijvoorbeeld de voetbal- en tennisvereniging mogelijk meer leden en het zwembad meer bezoekers; zo kunnen de voorzieningen in stand worden gehouden. Ook stijgt de kans dat de winkels het overleven. Dat is uiteindelijk de winst.''

Wensen voor de toekomst blijven er na alle werkzaamheden ook. ,,Het dorp is nooit af. Ik hoop dat er een moment komt van ontwikkeling voor dorpshart Zuid. We zijn als gemeente geen eigenaar van die grond, maar ik zou heel blij zijn als de grondeigenaren van het zuidelijk deel de handen ineenslaan en de uitdaging oppakken. Maar als ze dat niet doen, is dat hun goed recht.''

Tijdens het maken van de foto kijkt Peters nog even tevreden om zich heen: ,,Er gebeuren heel veel dingen tegelijk, maar ik ben er blij mee. Uiteindelijk wordt Leimuiden beter en mooier en bereikbaarder voor meer mensen. Er wordt op grote schaal geïnvesteerd in Leimuiden. In 2025 is het een mooier dorp.''

Overzicht bouwprojecten:



-          Integraal Kindcentrum Leimuiden; start medio 2019, gereed medio 2020

-          Leimuiden-West: Gestart met bouwrijp maken, eerste woningen eind 2020 gereed. Woningbouw, kunstgras voor voetbalvereniging Kickers, extra tennisfaciliteiten

-          Dorpshart - Gestart in maart 2019, gereed in 2021. In het vernieuwde dorpshart komen naast enkele winkels ook negentien eengezinswoningen en acht appartementen. De voorverkoop van de huizen begint aan het eind van dit jaar. 

-          Wegreconstructies Willem van der Veldenweg en omgeving start uitvoering 2020: Nu al wordt er in Rijnsaterwoude volop aan de Herenweg gewerkt. En die wegwerkzaamheden schuiven de komende maanden steeds verder op naar Leimuiden. Vanaf begin 2020 worden de Willem van der Veldenweg en de omgeving aangepakt. 

-          Reconstructie bomenbuurt: Voorbereiding medio 2019 gereed in 2021.

-          Gezondheidscentrum: Start nader te bepalen.