Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2019

Sociale woningbouw mag hoger


OUDE WETERING – Zonder enige vorm van discussie bepaalde de gemeenteraad van Kaag en Braassem dat er op de locatie van de Gerardusschool een appartementengebouw mag komen. Dat pand is alleen voor sociale woningbouw en mag 15 meter hoog worden. Het is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad in maart vorig jaar besloot dat het bouwplan ‘de Woelige Baren’ aan de overkant maar 12 meter hoog mag worden.

Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) riep daarom de overige politici op, om ook de hoogte van dat bouwplan bij te stellen. Een jaar lang is er namelijk niets gebeurd op het terrein van de Woelige Baren, omdat de projectontwikkelaar het vanwege de hoogtebeperking financieel niet rond kan krijgen. Mooren kan het niet uitleggen: ,,De locaties van de Gerardusschool en de Woelige Baren liggen vlak bij elkaar. Waarom bepalen we de hoogte op 15 meter bij de een en op 12 meter bij de ander?’’

Wethouder Inge van der Meer liet weten, dat de gemeenteraad het hoogtebesluit voor de Woelige Baren nu eenmaal genomen heeft en dat daar niets aan te doen is. Alleen als de projectontwikkelaar een nieuw bouwplan indient, zou de raad een nieuw besluit kunnen nemen. Maar uit de discussie bleek, dat een raadsmeerderheid van PRO en SVKB dat helemaal niet wil. Volgens fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) is ,,het bestemmingsplan Gerardus een totaal ander plan dan de Woelige Baren. De Gerardus is 100% sociale woningbouw.’’

,,Dus voor sociale woningbouw mag er dan hoger gebouwd worden?’’ wilde Mooren weten. Ook raadslid Jan van der Geest (VVD) vond dit een opmerkelijk standpunt. Hierop bond Van der Star iets in. ,,We kijken naar een bouwplan met bepaalde afwegingen, waaronder sociale woningbouw. Maar ook naar zaken als parkeren, groen en blauw.’’

De in Oude Wetering woonachtige Van der Geest was niet blij met het standpunt van PRO en SVKB. ,,Zo’n groot stuk braakliggend terrein midden in het dorp is zonde. De verpaupering neemt toe en iedereen ergert zich er aan. Met een beetje toeschietelijkheid van beide kanten kan er wellicht wat gebeuren.’’

Dat zit er echter voorlopig niet in, zo liet burgemeester Marina van der Velde weten. Eerst moet de gemeenteraad een algemeen standpunt innemen over de maximum bouwhoogte in heel Kaag en Braassem. Voordat daar duidelijkheid over is, zijn we vele maanden verder.