Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2019

,,Zijn onze levens minder waard?!”


Woerdense Verlaat – De Dorpsraad Woerdense Verlaat maakt zich enorme zorgen over de veiligheid van haar inwoners. Vorig jaar was bij een noodoproep geen enkele keer een ambulance binnen 15 minuten aanwezig. Volgens Sandra Kucuksen en Monique Vijfhuizen, leden van de werkgroep maatschappelijke voorzieningen jeugd en ouderen, is het slechts een kwestie van tijd voordat er onnodig doden vallen.

Al vier jaar geleden kreeg de Dorpsraad van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden te horen, dat de Woerdense Verlaat niet op tijd bereikt kan worden. Sinds 2015 zijn de aanrijdtijden niet verbeterd. Kucuksen: ,,Wij zijn superbezorgd. Het gaat tot nu toe goed, maar hoe lang blijft het goed gaan?’’ Het lijkt een bijna Kafkaëske situatie, want op vijf minuten rijden staat iedere dag een ambulance aan de Geerkade klaar om uit te rukken. Maar die ambulance bedient het gebied van de RAV Utrecht.

,,We zitten hier op de rand van de gemeentegrens, provinciegrens en het zorggebied van de ambulances. Er zijn ambulanceposten in Woerden en Vinkeveen; deze zijn binnen 12 minuten in Woerdense Verlaat.’’ Verschillende leden van de Tweede Kamer zijn hierover al aangesproken en inmiddels zijn er Kamervragen gesteld, maar er lijkt niets te veranderen. De ambulancediensten wijzen naar elkaar en de overheid, de zorgverzekeraars hebben bezwaren en de politiek in de provincies Utrecht en Zuid-Holland moeten er ook nog wat van vinden. Kucuksen: ,,We voelen ons in de steek gelaten. Het is onacceptabel, dat we buiten de normen vallen.’’

Wethouder Bernadette Wolters licht in een persoonlijk gesprek met de beide dames toe, dat de gemeente Nieuwkoop probeert om de situatie te verbeteren. ,,We vallen onder de wet tijdelijke ambulancezorg. Door de RIVM wordt landelijk op basis van aanrijdtijden gekeken, of gemiddeld genomen de norm gehaald wordt. Dat is lastig, want op de ene plek val je wél binnen het gemiddelde en ergens anders niet.’’ Vijfhuizen is niet blij met deze opmerking: ,,Zijn onze levens dan minder waard, dan mensen die in de grote stad wonen? Of moet er eerst een dode vallen, voordat mensen beseffen, dat hier wat moet gebeuren?!’’

Speel je door deze indeling met de levens van de mensen die wonen in de buitenranden van de ambulancegebieden? Wolters: ,,Het is risicocalculatie. Hoe meer inwoners ergens wonen, hoe groter het risico is, dat er met iemand iets gebeurt.’’ Kucuksen reageert: ,,We betalen in het dorp net zoveel aan belastingen en zorgpremies. Maar blijkbaar zijn onze levens toch wat minder waard. Ik vind het voor mensenlevens onacceptabel om die aanrijdnormen zo te bepalen.’’

Wolters wijst er op, dat er juist in Woerdense Verlaat extra is ingezet op  AED’s. Ook weten  meer dan twintig inwoners, hoe die AED’s gebruikt kunnen worden. ,,Bij spoedzorg, zoals een acute hartinfarct of slagaderlijke bloeding is zes minuten de termijn waarbinnen hulpverlening er moet zijn. Die norm wordt bijna nergens gehaald. Daarom zetten wij hier in de gemeente Nieuwkoop in op die AED’s en de opleiding van mensen. Zodat ze échte spoedzorg kunnen leveren.’’ De wethouder wijst er op, dat vorig jaar van de 60.000 ambulanceritten, maar 14 spoedritten richting de Woerdense Verlaat gingen. ,,Ik begrijp de zorgen en proef enige frustratie omdat het onderwerp al lang op de radar zit. Maar er wordt aan gewerkt.’’

Terwijl de oplossing zo simpel lijkt. Waarom maakt Nieuwkoop geen financiële afspraken met de RAV Utrecht, zodat de ambulance aan de Geerkade ook ingezet kan worden in Woerdense Verlaat? ,,We hebben geen miljoen euro om hier een eigen ambulance neer te zetten’’, aldus Wolters, die er op wijst dat nabijgelegen ambulances worden ingezet, als ambulances van de RAV Hollands Midden niet op tijd in Woerdense Verlaat kunnen zijn. Wel wil ze de zorgen van de inwoners de komende jaren bespreken met de besturen en zorgverzekeraars in de regio. Ze voegt toe: ,,De ambulancezorg wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Het is niet aan ons om hier afspraken over te maken.’’

Kucuksen en Vijfhuizen zijn niet blij met de uitkomst, want het betekent dat het in ieder geval tot 2021 duurt, voordat er mogelijk een andere ambulance-indeling komt. ,,U verdedigt het systeem, maar dat is niet voldoende. We hebben het gevoel dat we hier in een cirkeltje draaien. We weten niet meer waar we met ons probleem terecht kunnen. We gaan een klacht indienen bij de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit, JD). We zijn pas tevreden, als de ambulances hier op tijd zijn.’’