Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 juni 2019

Kamervragen over aanrijdtijden ambulances


Woerdense Verlaat – Het artikel ,,Zijn onze levens minder waard?!”, dat op 3 juni in deze krant verscheen, heeft geleid tot Kamervragen door het CDA-lid van de Tweede Kamer Joba van den Berg. Vorig jaar was geen enkele ambulance binnen 15 minuten na een noodoproep in Woerdense Verlaat en volgens Sandra Kucuksen en Monique Vijfhuizen, leden van de werkgroep maatschappelijke voorzieningen jeugd en ouderen, is het slechts een kwestie van tijd voordat er onnodig doden vallen.

Al jaren zijn ze bezig om ook de Woerdense Verlaat op de landkaart van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden te zetten. Vijfhuizen stelde: ,,Zijn onze levens dan minder waard, dan mensen die in de grote stad wonen? Of moet er eerst een dode vallen, voordat mensen beseffen, dat hier wat moet gebeuren?!’’ De situatie is des te vreemder, omdat er op vijf minuten rijden van de Woerdense Verlaat iedere dag een ambulance klaar staat om uit te rukken. Maar die ambulance staat aan de Geerkade in de provincie Utrecht en wordt dus niet ingezet in de provincie Zuid-Holland.

Het Tweede Kamerlid las dit artikel en kon haar ogen niet geloven. Ze besloot vragen te stellen aan de Minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Ze wil weten van de Minister: ,, Op welke wijze kan gewaarborgd worden dat ambulances wel standaard binnen 15 minuten in Woerdense Verlaat aan kunnen rijden? Wanneer kan deze oplossing er komen voor de inwoners van Woerdense Verlaat?’’ In deze hele regio komen ambulances 95% van het aantal uitrukken binnen vijftien minuten aan, maar dat geldt niet voor dorpen aan de randen van de provincie. Van den Berg roept de Minister op: ,,Het hanteren van die 95% norm mag niet betekenen, dat voor bepaalde gebieden waar minder mensen wonen bij voorbaat geldt dat een ambulance daar überhaupt (bijna) nooit binnen 15 minuten kan komen.’’De situatie gaat Van den Berg aan het hart, zo laat ze weten. ,,Ik vind die lange aanrijdtijden zorgelijk. Want zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn; ook in de regio. Het mag niet zo zijn, dat er constant niet aan die vijftienminutennorm voldaan kan worden. Ik weet dat er gekeken wordt naar de gemiddelde aanrijdtijden voor de hele regio, maar het kan niet zo zijn, dat binnen die regio heel grote verschillen zitten.’’Van den Berg besluit: ,, Je moet er niet aan denken, dat mensen vroegtijdig overlijden, omdat ze tijdig de zorg niet kunnen krijgen. Daarom heeft deze  specifieke regio aandacht van de Minister nodig. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden. Als we wat aan moeten passen aan de regelgeving, dan wil ik daar aan bijdragen.’’

Één winkelcentrum in Nieuwkoop blijft mogelijkheid


Nieuwkoop – Er moet iets gebeuren met het Regthuysplein; wordt het doormodderen met kunstenaars in winkelpanden of worden er duidelijke keuzes gemaakt? Alle politieke partijen zijn blij met de komst van centrummanager Audrey van Doornspeek, maar de politici kunnen niet wachten tot zij in september met verbetertips en adviezen komt.

In de gemeente Nieuwkoop zijn drie echte winkelcentra; één in Ter Aar en twee in de kern Nieuwkoop. Het Kennedyplein in Nieuwkoop wordt vooral gebruikt om de dagelijkse boodschappen te halen, maar de ondernemers op het Reghthuysplein zien jaar op jaar hun omzetten achteruit gaan. Kortom, er moet iets gebeuren en Van Doornspeek is met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente in gesprek om te kijken hoe het verder kan.

Voor het aantrekken van toeristen en nieuw winkelpubliek red je het niet met een paar hanging baskets vol bloemetjes of een paar nieuwe straatnaamborden. De centrummanager beloofde, dat ze voor de korte termijn én de lange termijn maatregelen wil nemen. Er zijn geen heilige huisjes en dat werd ook bevestigd door wethouder Antoinette Ingwersen.

Op de vraag van VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer, of het behoud van twee winkelcentra in Nieuwkoop ‘heilig’ is, liet ze weten dat alles overwogen moet worden, bij het maken van keuzes. ,,Het hebben van één winkelcentrum in Nieuwkoop is een ontwikkeling, waar je naar toe kunt groeien, maar het zal niet per se mijn stip op de horizon zijn.’’ Ze riep de politici op om niet al te doemdenkerig te zijn en vooral positief te blijven over het Reghthuysplein: ,,Er worden daar prachtige smederijdagen georganiseerd en het afgelopen jaar is er veel meer schwung gekomen. Als we somber blijven, gaan we in de neerwaatse spiraal. Het is spannend voor ondernemers, maar er gebeuren ook mooie dingen. Als we somber blijven doen, komen mensen niet.’’ 

Gemeentebestuur steekt stok voor ontmoetingsplek


Noordse Buurt – Een speelveld en ontmoetingsplek voor het hele dorp Noorden. Met in het midden een mooie herdenkingsboom voor hun ouders. Dit prachtige idee bedachten Jannie Timmerman en Gerard van Veen zes jaar geleden, na een oproep van de gemeente Nieuwkoop om met nieuwe initiatieven te komen.Op het terrein aan de Veenweg 23 zouden bomen, speeltoestellen, een ooievaarsnest, zitjes en insectenvriendelijke struiken komen. Met een zitje, om heerlijk te kunnen ontspannen. Het plan voldoet aan de voorwaarden, die de gemeente stelt en de initiatiefnemers zijn bereid om 3,25 euro per m2 te betalen voor het terrein. Toch wijst het gemeentebestuur dit plan af; de prijs is verhoogd van 3 naar 5 euro per meter en de gemeente Nieuwkoop vindt, dat het initiatief ‘niet financieel toekomstbestendig’ is.Onzin, zo vindt Van Veen. ,,Die 5 euro willen wij principieel niet betalen; het is de prijs die voor commercieel agrarisch gebruik wordt betaald. We willen een stichting opzetten om dit terrein te beheren. Daarnaast steken we 30.000 euro van ons eigen geld voor de realisatie en ontwikkeling van dit stuk grond van 5.000 m2. Dat zou gewaardeerd moeten worden. Ook zijn we bereid om in het contract te laten opnemen, dat als het perceel in verwaarloosde staat zou geraken, het op onze kosten ontruimd en in de oorspronkelijk staat teruggebracht kan worden.’’Vol passie: ,, Het is bedoeld om wandelaars en fietsers een rustplaats te bieden. Maar ook een plek, waar je met je kinderen en of kleinkinderen een poos kan vertoeven tussen het groen. Het wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen; gratis en er zal geen enkele commerciële activiteit plaatsvinden. Wij zijn bereid om mee te werken aan een wandelpad over de achterzijde van het perceel.’’Maar vorig jaar meldde de gemeente Nieuwkoop in een brief, dat het perceel aan een ander verkocht was. Een bezwaar hiertegen werd toegekend door de bezwaarschriftencommissie, maar de gemeente blijft bij haar besluit. Timmerman en Van Veen houden een handtekeningenactie, in de hoop dat de gemeenteraad het college wil terugfluiten.Een gemeentelijk woordvoerder laat namens wethouder Guus Elkhuizen weten, dat het college van burgemeester en wethouders ,,inhoudelijk niet wil reageren omdat het hier gaat om privé belang.’’ Het is typerend voor de houding van de gemeente, zo vindt het echtpaar. ,,Die besluitvorming is echt tegen ons gericht. Hoe vaak krijg je als gemeente zo’n aanbod; dat er van een stuk grond een prachtig park wordt gemaakt én dat we 30.000 euro van ons eigen geld hier in stoppen om er wat moois van te maken. Ons initiatief wordt ook massaal gesteund door de dorpsgenoten.’’

Van Veen en Timmerman tonen de herdenkingsbomen, die ze graag hadden willen planten ter ere van Gerard’s vader, die in deze buurt als eerste groenten ging telen. ,,Het had zo eenvoudig kunnen zijn; de gemeente had kunnen kijken wat er mogelijk is. Maar alleen wat zij willen, moet gebeuren en wat jij wilt, dat boeit hen niet. Natuurlijk weten we wel, dat de kans dat ons plan doorgaat nul komma nul één procent kans heeft. Maar we laten ons niet aan de kant schuiven. Dit is onrecht en we zullen het kenbaar blijven maken en zolang we door kunnen gaan, blijven we volhouden!’’ 

,,Groei Schiphol alleen door landingsbanen in Noordzee’’


Nieuwkoop – Wethouder Guus Elkhuizen wil dat de gemeente Nieuwkoop het voortouw neemt in een pleidooi voor het realiseren van landingsbanen in de Noordzee. Volgens hem heeft het geen zin om maar te blijven praten over een beetje minder of een beetje meer vluchten op Schiphol.Door het openen van landingsbanen op de Noordzee, kunnen er ook een of meer van de huidige landingsbanen gesloten worden. En dat heeft zorgt voor minder overlast, met als bijkomend voordeel, dat er vele honderden kilometers aan grond bij komt, waar wél woningen gebouwd mogen worden. Elkhuizen: ,,We zitten aan de rand van 500.000 vluchten en Schiphol wil door. VNO NCW wil zelfs naar 850.000 vluchten per jaar. Zelfs met allerlei aanpassingen in het huidige baanstelsel zou je niet meer dan 540.000 vluchten kunnen toestaan. En als Schiphol toch wil groeien, moeten er extra banen bij.’’ Op de tekentafel ligt al de ‘Tweede Kaagbaan’, die naast de huidige Kaagbaan moet liggen. Zo’n extra baan zorgt voor een verdubbeling van de overlast van de inwoners in het Groene Hart.

Het wordt tijd voor een compleet andere denkwijze, aldus Elkhuizen. Tientallen jaren moesten Groningers stilzwijgend lijden onder de aardbevingen veroorzaakt door gasboringen. ,,Nu is het moment gekomen om de landelijke politiek te bewegen om een serieus onderzoek te doen naar de aanleg van start- en landingsbanen in zee.’’ In het buitenland, zoals Hongkong, is dat al in de jaren ’90 succesvol gedaan, dus waarom zou dat niet in Nederland kunnen? Elkhuizen: ,,Als je het goed aanpakt, kun je met die banen in zee groeien naar 900.000 vluchten.’’

De gemeenteraad stemt binnenkort over een voorstel waarbij Elkhuizen wordt opgeroepen om de leiding te nemen. Hij moet gemeenten en provincies op één lijn krijgen om richting de regering en de Tweede Kamer gezamenlijk te pleiten voor de komst van start- en landingsbanen in de Noordzee. 

Geen 30 km per uur

KAAG EN BRAASSEM – Fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) kreeg maandag 27 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering de wind flink van voren. Ze pleitte ervoor, dat de maximumsnelheid op alle wegen in Leimuiden tot 30 kilometer per uur wordt teruggebracht.


Wethouder Yvonne Peters wees er echter op, dat de gemeenteraad drie maanden geleden heeft vastgesteld, waar wel en geen geld aan wordt uitgegeven. En voor het nemen van verkeersmaatregelen om die 30 kilometer maximumsnelheid te realiseren is geen geld uitgetrokken. Dus wat de wethouder betreft, heeft een onderzoek naar het invoeren van die maximumsnelheid ook geen zin, als die verkeersaanpassingen toch niet gedaan worden.

Vervolgens trok raadslid Peter van Dijk (VVD) flink van leer: ,,Wij vinden deze motie vreemd. We hebben net de ‘Focus op ambitie’ vastgesteld en dan komt ineens de motie op ons af. Waar denkt het CDA dit van te gaan betalen? Het CDA moet met een gestructureerd voorstel komen. Dit is een motie indienen om makkelijk te scoren voor Leimuiden. Maar we weten met z’n allen dat hier geen geld voor is.’’ De Rijk wierp nog tegen: ,,De kleine maatregelen zouden prima kunnen. Die andere bedragen hebben we niet zomaar, maar dan hebben we wel die stip op de horizon.’’ Haar woorden maakten geen indruk. Het CDA-voorstel werd door alle overige partijen verworpen.

In contact met inwoners


Het college van de gemeente Kaag en Braassem is de komende week druk bezig om in contact te komen met de gewone man of vrouw. De burgemeester en wethouders bezoeken dinsdag 25 juni Leimuiden en Bilderdam. Na het bezoeken van enkele bedrijven en een gesprek met de Dorpsraad van Leimuiden, kunnen de inwoners een handje schudden met de bestuursleden. Die kans is er tussen 19:30 uur en 20:30 uur in De Ontmoeting (Dorpsstraat 51) in Leimuiden. De avond daarop (19:30 uur) is burgemeester Marina van der Velde actief op de Facebookpagina van de politie Kaag en Braassem. Iedereen kan dan via dit sociale medium haar vragen stellen over veiligheid en handhaving. 

Kansen slinken voor trailerhelling


Nieuwkoop - De politieke steun voor de komst van een trailerhelling neemt zienderogen af. Niet alleen hikken de politici aan tegen de kosten, ook zijn er angsten voor toenemende criminaliteit.

Vorig jaar bepaalde de gemeenteraad, dat er een onderzoek moest komen naar de mogelijkheid van een trailerhelling, maar de uitkomsten er van zorgde voor een schokeffect bij sommige politici. Zoals Wilma van der Meulen (SBN): ,,We waren helemaal voor een trailerhelling, maar na het rapport hebben we veel kanttekeningen. Je hebt de auto’s en de trailer die ergens bij een trailerhelling geparkeerd moet worden. Met een trailerhelling kun je ook jetski’s en hele snelle boten op het water krijgen. Er is geen controle op.’’ De kans van diefstal van boten wordt ook vergroot, zo vreest Van der Meulen: ,,Het is ook mogelijk om een boot mee te slepen, op een trailer te plaatsen en weg te rijden. Daarnaast zorgt de komst van zo’n helling voor meer inbraakgevaar bij inwoners die aan de plassen wonen. Handhavers spreken letterlijk van tuig, dat erg intimiderend is. Het is de vraag of we dat allemaal op onze plassen willen.’’

Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) vond het argument over de inbraken ‘ver gezocht’ en vond dat er voor praktische problemen ook ‘praktische oplossingen’ kunnen zijn. CDA-fractie-assistent Nick Draper blijft voorstander: ,,Nieuwkoop is een prachtig watergebied; waarom zouden mensen daar niet van mogen genieten?!’’ Raadslid Paul Platen (VVD) was evenmin enthousiast: ,,Er zijn veel knelpunten over eigendomssituaties, parkeren en toegangswegen en de investering en bijkomende kosten zijn substantieel.’’

Raadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) opperde, of het beter is om alleen een trailerhellinkje aan te leggen; speciaal voor kleine zeil- en visbootjes. Maar een grote of kleine trailerhelling, portefeuillehouder Frans Buijserd ziet het niet zitten. ,,U zult geen plezier beleven aan een trailerhelling; je haalt vreemde gebruikers in dit gebied, die heel andere bedoelingen hebben. Deze mensen leveren economisch nauwelijks iets op. Wij steken het geld liever in nieuwe scholen, goed verkeer, sociale woningbouw en duurzaamheid.’’

Als de gemeenteraad toch een nader onderzoek wil naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een trailerhelling, dan wil de burgemeester daar geen eigen ambtenaren voor aan het werk stellen. Om dat onderzoek uit te voeren, moet een officieel bureau ingehuurd worden: ,,Dat gaat 35.000 tot 50.000 euro kosten; het is aan de raad om daar voor te kiezen.’’ De woorden misten hun effect niet: Fractie-assistent Marcel Touw (D66) was overtuigd: ,,Ik ben een stuk minder enthousiast geworden over die trailerhelling.’’ 

,,Komst Aldi bedreigt slagkracht winkelcentrum’’


LEIMUIDEN – Pieter van Vliet, eigenaar van supermarkt MCD Leimuiden, is helemaal niet blij met de mogelijke komst van een Aldi op het Connexxionterrein. Maandag had hij een gesprek met het gemeentebestuur, maar daar ving hij bot.

Van Vliet ziet de komst van de concurrerende supermarkt niet zitten: ,,Onze locatie en de plek waar de Aldi moet komen, zijn te ver van elkaar verwijderd om elkaar te kunnen versterken.’’ Ook worden de boodschappen niet goedkoper: ,,De komst van Aldi zal niet leiden tot lagere prijzen; een full service supermarkt met breed assortiment heeft een ander verdienmodel dan een low budget supermarkt met smal assortiment.’’Op de vraag of Van Vliet juridische stappen gaat ondernemen, antwoordt hij: ,, Vooralsnog starten wij geen juridische procedures aangezien het plan nog in de onderzoeksfase verkeert en er nog veel praktische en financiële vraagstukken onderzocht moeten worden. Uiteraard zien wij ook de noodzaak tot het bouwen van woningen in Leimuiden maar niet de noodzaak tot het vestigen van een tweede supermarkt.’’Vindt u het jammer, dat u zelf de keuze niet heeft gehad om te verplaatsen naar het Connexxionterrein? ,,Het verplaatsen van onze supermarkt hebben we niet overwogen, omdat dit geen positief effect zou hebben op collega-ondernemers. Bovendien zou daarmee de 'slagkracht' van 'het winkelcentrum' en bijbehorend aanbod sterk afnemen.

De komst van de Aldi zorgt er voor, dat MCD Supermarkt haar uitbreidingsplannen stil zet. ,,Wij hebben zelf de wens om (eindelijk) te verbouwen, aangezien er geen plannen meer liggen voor de sloop of verbouw van het centrum maar we zullen dit wederom uit moeten stellen. Een dusdanige investering moet wel verantwoord uitgevoerd worden en terug verdiend kunnen worden.’’ 

Wegverbreding


STREEK – De Minister van Infrastructuur wil de A4 nog meer verbreden, als tot nu toe het geval was. De bedoeling is, dat er niet alleen twee, maar zelfs meer rijstroken aangelegd worden in de verdiepte ligging bij Leiden. Of deze extra uitbreiding, die het fileprobleem aanpakt, ook daadwerkelijk kan plaatsvinden, is nog de vraag. Bij ieder idee voor een weguitbreiding of automobiliteitsverbetering staan er meerdere milieugroeperingen op om bezwaar aan te tekenen. Zij worden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State, waarin wordt aangegeven dat de overheid meer rekening moet houden met de gevolgen voor stikstofuitstoot van weguitbreidingsplannen. 

Sociale woningen bedreigd


Door stikstofuitspraak

Nieuwkoop – De uitspraak van de Raad van State over de stikstofdepositie kan vergaande gevolgen hebben voor de bouw van sociale woningen. Deze waarschuwing uitte wethouder Guus Elkhuizen donderdagavond tijdens een raadsvergadering.

Voor ieder bouwplan moet voortaan vanaf het begin duidelijk zijn, dat deze niet zorgen voor extra stikstof in de lucht. En als er stikstof vrij komt, moet dat op een andere manier gecompenseerd worden, aldus de Raad van State. Deze eisen gelden niet alleen voor de landbouw en wegenaanleg, maar ook voor de nieuwbouw van sociale woningen. Een simpele oplossing is er vooralsnog niet, aldus de wethouder: ,,We moeten wachten waar de overheid mee gaat komen als een mogelijke oplossing. Het is nu een pas op de plaats.’’ Vooralsnog mogen bouwplannen waarvoor al een vergunning verleend is, gewoon doorgaan. Al zou hier nog een uitspraak van het Europees Hof over kunnen komen, die deze ontwikkelingen ook tegenhouden.

Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) zag het positief in: ,,Het zal echt niet zo zijn, dat alles op slot gaat, maar we zitten nu in een onzekere fase en die tijd kun je gebruiken om andere plannen te maken.’’ Zo ver wilde Elkhuizen niet gaan: ,,Geruststellen kan ik u niet. We moeten het afwachten.’’ 

Sociale woningen voor senioren en starters


Op locatie Koetshuis

Nieuwkoop – Enkele jaren geleden was het Koetshuis dé gedroomde locatie om daar tientallen statushouders in onder te brengen. Maar die tijd is voorbij; het Koetshuis wordt gesloopt en op dat terrein komen 24 tot 31 sociale woningen voor senioren en starters. Dat maakte Caroline Nolet-Kolster, directeur-bestuurder van WSN donderdagavond bekend bij de gemeenteraad.

Het liefst was Nolet al in september begonnen met de sloop van het pand, maar dat gaat wellicht niet lukken. Er loopt een onderzoek naar de aanwezigheid van broedende vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen. Dit zijn namelijk beschermde diersoorten: als er één van deze soorten aan het broeden is, wordt de sloop met minimaal een half jaar uitgesteld. Nolet: ,, Wij balen als een stekker dat wij vertraging oplopen, maar we hebben ons te houden aan regeltjes. Ik hoop dat er niets gevonden wordt en dat we in september kunnen beginnen met de sloop. Het staat al lang genoeg leeg.’’

De directeur-bestuurder kon al wel ontwerptekeningen tonen hoe de nieuwe huizen er uit komen te zien. ,,Het wordt niet heel hoog en je kunt tussen de huizen door kijken. De lintbebouwing van Nieuwkoop loopt daar weg en dat hebben we gerespecteerd. Aan de voorkomt komt wat hogere bebouwing en daar achter is de bebouwing wat lager.’’ Nolet hoopt, dat na de zomer van 2020 met de nieuwbouw gestart kan worden.

Het liefst realiseert WSN 31 sociale woningen, maar dat is volgens de huidige parkeernorm niet mogelijk. Naast het Koetshuis ligt een enorm terrein van de kerk, waar prima auto’s geparkeerd kunnen worden, maar het kerkbestuur wil niet meewerken. Nolet: ,,Dat terrein is bijna continu leeg, maar het bleek lastig te zijn om hier afspraken over te maken.’’

Wethouder Guus Elkhuizen reikt de WSN echter de hand. Hij vindt, dat de parkeernorm omlaag kan gaan, op het moment dat 65-plussers ergens komen wonen. ,,Mensen in die leeftijdscategorie, die dicht bij de voorzieningen wonen; hoeveel parkeerruimte hebben ze nodig?’’ Hij gaf zelf het antwoord: ,,Maximaal één parkeerplaats per sociale woning. Zo heeft de WSN meer bouwruimte en daar doe je de samenleving een plezier mee.’’ 

Strijden voor behoud windakker


Papenveer – Er komt een mooi recreatie-eiland in de Langeraarse Plassen, maar verderop in Papenveer plukken de bewoners er de zure vruchten van. Volgens de regels moet er extra water bij komen, als er openbaar water verdwijnt. En dus besloot de gemeente Nieuwkoop, dat er een ‘eilandje’ in Papenveer afgegraven moet worden. Probleem is echter, dat dit niet zomaar een stukje grond is, maar een historische windakker. De omwonenden in de Bloemenstraat zijn in alle staten.

Ton Groot zegt gepassioneerd: ,,Wij willen dat het Akkertje, een uniek stukje in Papenveer, behouden blijft. Er is geen mooier stukje natuur in Ter Aar?!’’ Het Akkertje is ook een natuurlijke snelheidsremmer voor al te enthousiaste bootliefhebbers. ,,Wat is er mooier dan de bootjes rustig door deze keetsloot zien varen. Het lijkt wel klein Giethoorn. Na het uitgraven en beschoeien ligt er een racebaan voor de bootjes open en wie gaat dit controleren of handhaven?!’’

Het gemeentebestuur van Nieuwkoop hoopt twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen wordt het water gecompenseerd, ook wordt de keetsloot verbreed. Maar Henk Slof geeft aan: ,,De toegankelijkheid is geen reden; de sluis wordt niet groter en de brug wordt niet hoger. Andere delen van de sloot blijven even smal. Het verbetert de doorvaart dus helemaal niet.’’De buren vragen zich af, waarom er een stuk van het eiland in Papenveer moet verdwijnen en roepen de gemeente op om dat ergens anders te doen, waar het ‘minder ingrijpend is voor de natuur’. Groot laat de historische windakker zien en licht toe: ,, Deze windakkers, begroeid met bomen, lagen vroeger tussen de percelen van de kwekers om luwte te geven en de kwekerijen te beschermen tegen stormen. Het is duidelijk een stuk historisch cultuurgoed wat hoort bij onze kleine dorpskern Papenveer.’’ Hij veegt de vloer aan met de argumenten van de gemeente: ,,Het verbeteren van de doorvaart naar de Langeraarse Plassen is werkelijk onzin. De sluis bij het Aarkanaal blijft zoals deze is. Grotere  boten als nu kunnen er niet doorheen. Op de weg gaan we drempels leggen en sluizen maken. Maar dit Klein Giethoorn gaan we open leggen?!’’ Slof: ,,Jonge jongens gooien het gas er op. Ik snap dat ze het doen, maar het moet niet een racebaan gemaakt worden. Als je een eiland maakt op de Langeraarse Plassen; los het daar dan ook op en ga niet een uniek stukje grond in de woonwijk weghalen. ‘’

De omwonenden willen best meedenken: ,,Het is wel een goed idee om aan de punt van het eiland een klein stuk van de akker af te graven, tot de eerste boom. Hierdoor kan een betere draai gemaakt worden om door de smalle brug te varen.’’ Maar verder moet het niet gaan: ,,Er hoeven geen boten met hele grote en zware buitenboordmotoren doorheen te varen.’’ Slof: ,,Er komt een recreatie-eiland bij het kerkpad, maar het vervangende water hiervoor moet bij de Langeraarse Plassen worden opgelost. Doe dit niet door een akker midden in een woongebied af te graven.’’

Een woordvoerder van de gemeente Nieuwkoop laat weten ,,op dit moment nog volop in overleg te zijn’’. Wel vindt er op dinsdag 9 juli, tussen 15:30 uur en 17.00 uur en van 18.30 tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in de raadszaal in Nieuwveen. Alle Papenveerders en andere inwoners van de gemeente Nieuwkoop zijn hier voor uitgenodigd. 

Vlinders vrijgelaten


ROELOFARENDSVEEN – Vorig jaar zorgden de leerlingen van basisschool De Roelevaar al, dat er vele kilo’s aan bloemenzaad verspreid werden langs de Braassemdreef. Deze weken is het mooie resultaat hier van te bewonderen door de passerende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Om het succes te vieren, lieten de kinderen dinsdag 25 juni samen met wethouder Yvonne Peters vijftig vlinders los. Deze vlinders zorgen voor de verdere verspreiding van de bloemen. 

Zoeken naar plek industrieterrein


ROELOFARENDSVEEN – Het college van Kaag en Braassem gaat in de omgeving van Roelofarendsveen op zoek naar de beste plekken voor een industrieterrein. De mogelijke locaties worden de komende maanden geheim gehouden, totdat de gemeenteraad hierover in september wordt geïnformeerd.

Op de vraag, waarom de gemeente zo geheimzinnig wil zijn, stelt wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,We willen graag alles in de openbaarheid, wat ook daadwerkelijk kan. Maar als we potentiële locaties in de openbaarheid brengen, zouden we onze ondernemers tekort doen. Die locaties zouden namelijk gekocht kunnen worden door grondspeculanten en externe partijen met dollartekens in de ogen.’’ Zodra het gemeentebestuur een voorkeurslocatie heeft geselecteerd, worden maatregelen genomen zodat deze grond niet meer door een commerciële partij gekocht kan worden. Pas dan laat de gemeente weten, waar mogelijk een industrieterrein kan komen. Zeker is al wel, dat een nieuw industrieterrein in de omgeving van Roelofarendsveen komt, omdat meerdere Veense ondernemers van grote bedrijven hebben aangegeven, dat zij in hun eigen dorp willen uitbreiden. 

Bezwaarschrift


ROELOFARENDSVEEN – Een omwonende van Oeverzicht 1 tot en met 5 ziet de komst van vier appartementen daar niet zitten. Maar het bezwaarschrift tegen deze nieuwbouw is door de commissie voor de bezwaarschriften. Volgens deze commissie is de bouw niet in strijd met het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies overgenomen. 

Dorpsraad wil bouwen richting Leimuiden


HOOGMADE – Als het aan de Dorpsraad Hoogmade ligt, wordt een groot gebied tussen Hoogmade en Leiderdorp volgebouwd met koopwoningen. Dat maakte Lauris Beets, voorzitter van de Dorpsraad dinsdag 18 juni tijdens de algemene ledenvergadering bekend.

Van alle dorpelingen namen amper 30 mensen de moeite om naar deze ledenvergadering te gaan. Maar van die aanwezigen kreeg het bestuur de duimen omhoog om, vijf jaar na de oprichting, ook nog weer jaren door te gaan. De komende jaren gaat de Dorpsraad dan ook vol inzetten op extra woningbouw.

Hoewel alle vergunningen rond zijn voor de nieuwbouw van veertig woningen op Hoogmadese Wetering I, lijkt de grondeigenaar (Erven Cornelis Prul) nog geen haast te hebben om ook met de bouw van die huizen te beginnen. Maar wethouder Floris Schoonderwoerd verzekerde, dat deze stichting druk op zoek is naar een projectontwikkelaar, die de bouw op zich gaat nemen.

Als het aan de Dorpsraad ligt, gaat de eerste paal vandaag nog de grond in. Bovendien moeten de bouwplannen niet ophouden bij Hoogmadese Wetering I. Wat Beets betreft komen er volop gesprekken met zowel de Provincie Zuid-Holland als de Erven Cornelis Prul over de realisatie van ‘Hoogmadese Wetering II’, waarop allemaal koopwoningen kunnen komen. ,,Die uitbreiding zou dan moeten plaatsvinden in de richting van Leiderdorp; aan het zuidwesten van Hoogmade. 30% van die koopwoningen moeten dan sociale koop zijn’’, zo stelde de voorzitter.

Hij beseft echter, dat deze koopwoningbouwwens ,,een enorme klus wordt om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen’’. De hoop is gevestigd op het gemeentebestuur van Kaag en Braassem, om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Schoonderwoerd liet weten, dat hij zijn best zal doen, maar kondigde ook aan, dat de Provincie de komende jaren geen nieuwbouw meer wil hebben in de buitengebieden van gemeenten in het Groene Hart. Door de trek van dorp naar stad, bodemdaling en de wens om alleen nog nieuwbouw te realiseren bij OV-knooppunten, moeten gemeenten als Kaag en Braassem haar bouwplannen flink beteugelen.

Praktijkruimte


ROELOFARENDSVEEN – De bewoner van een bedrijfswoning aan de Veenderveld 49 mag daar toch een praktijkruimte vestigen. In eerste instantie was dit geweigerd door het college van burgemeester en wethouders. Maar een bezwaarschrift stelde de huiseigenaar in het gelijk. Voor de komst van de praktijkruimte blijkt geen omgevingsvergunning nodig en dus kan de gemeente dit initiatief ook niet verbieden. 

Schoolsloop


LEIMUIDEN – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem stelt een openbare aanbesteding in voor de sloop van de drie basisschoolgebouwen van De Schakel en Torenvalk in Leimuiden en de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering. Op deze terreinen moeten uiteindelijk een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor Leimuiden komen en Oude Wetering krijgt er 29 sociale huurappartementen bij. Het IKC wordt vanaf het schooljaar 2020 – 2021 in gebruik genomen, zo is de bedoeling.

Het gemeentebestuur hoopt, dat Kaag en Braassem toestemming krijgt om zo snel mogelijk te beginnen met de sloopwerkzaamheden. In de voormalige basisschool Gerardus huizen namelijk vleermuizen. Hun paarseizoen loopt van juli tot en met september en dus moet er een ontheffing komen voor het slopen van dat gebouw. Wethouder Petra van der Wereld is optimistisch: ,,De vergunning verwachten we binnenkort.’’ Sloopbedrijven kunnen zich binnenkort via Tenderned melden als kandidaat om de oude scholen neer te halen. Wie dat doet voor de laagste prijs, krijgt de opdracht. 

Sociale huur


ROELOFARENDSVEEN – De veertien sociale huurwoningen voor het bouwplan OpDreef zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor Veenders en andere inwoners van Kaag en Braassem. Woningbouwcorporatie MeerWonen hoopt zo, dat er een betere doorstroming komt van de sociale huurwoningmarkt in dit gebied. Het college van burgemeester en wethouders steunt dit plan.

Met ‘lokaal maatwerk’ kan MeerWonen zelf bepalen, wie er in aanmerking komt voor een van de veertien huurwoningen. Als er bijvoorbeeld oudere echtparen zijn, die kleiner willen wonen, of jonge huurders, die graag een maatje groter willen wonen, dan kunnen zij doorstromen naar OpDreef.

Wethouder Petra van der Wereld: ,,We hopen dat de doorstroming gerealiseerd wordt, zodat leegkomende woningen beschikbaar worden voor starters of senioren.’’ Maar moeten woningen niet aangeboden worden aan alle mensen in deze regio, dus ook voor woningzoekenden buiten Kaag en Braassem?  Waarom eigen inwoners van Kaag en Braassem eerst? ,,Wij vinden lokaal maatwerk OK. Binnen de regionale afspraken kun je lokaal maatwerk voeren. We hopen, dat het gaat helpen om de doorstroming te stimuleren.’’ 

Tweede huis


LEIMUIDEN – De droom van de perceeleigenaar van Noordeinde 94 is in duigen gevallen. Heel graag wilde hij hier een tweede huis bouwen, achter de huidige woning. Maar het gemeentebestuur heeft hier een stokje voor gestoken.

Wethouder Petra van der Wereld laat weten: ,,De tweede woning zou achter de bestaande woning moeten komen. Maar op deze plek past het niet; het perceel is hier te klein voor. Je kunt daar niet zelfstandig met een auto komen en om het huis te bereiken, moet je altijd een recht van overpad hebben. Het past daar niet.’’ 

Bouwen zoveel mogelijk in stedelijk gebied


KAAG EN BRAASSEM – Al jaren wil de Provincie, dat nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) worden gebouwd. Maar Kaag en Braassem wil juist heel veel nieuwe huizen hebben buiten de bebouwde kernen.

De Provincie wil het kwetsbare Groene Hart beschermen tegen al te veel woningbouw. Zo is er al lange tijd een trek gaande van de dorpen naar de steden. Bovendien zijn gemeenten als Kaag en Braassem en Nieuwkoop kwetsbaar vanwege de bodemdaling. Schattingen geven aan, dat de bodem de komende decades daar 60 centimeter gaat inzakken. Daarnaast stelt de Provincie, dat nieuwe huizen vooral moeten komen op plekken waar er goede knooppunten voor het openbaar vervoer zijn.  

Waar 79% van alle bouwplannen van Alphen aan den Rijn binnen de BSD ligt, geldt dat voor slechts 30% van de bouwplannen van Kaag en Braassem. Dat wordt slechts voor een deel veroorzaakt door het project Braassemerland, waarbij honderden nieuwe huizen in het buitengebied van Roelofarendsveen komen. Volgens de Provincie zijn er allerlei plannen, die Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben, die te veel buitenstedelijk zijn. Dat baart de Provincie zorgen. In een gesprek met de bestuurders van deze beide gemeenten krijgen zij te horen, dat ze eerst de bouwplannen binnen de BSD moeten realiseren. Pas als daar geen ruimte meer is, kan eventueel gekeken worden naar uitbreiding buiten de kernen.

Albertine Stolk, woordvoerder van de Provincie, laat weten: ,,Projecten die al eerder zijn goedgekeurd, zoals Braassemerland, staan niet ter discussie. Het valt ons wel op dat slechts 30 procent van de nieuwe plannen in de gemeente Kaag en Braassem binnenstedelijk is. Daarmee wijkt deze gemeente fors af van een aantal andere gemeenten, die veel meer binnenstedelijk bouwen. Over nieuwe locaties willen we dan ook graag met de gemeente in gesprek.’’
Bij wethouder Floris Schoonderwoerd is de boodschap aangekomen: ,,We moeten fors gaan schrappen in onze plannen voor het bouwen in het beschermde Groene Hart gebied. Niet alles wat wij van plan zijn, zal gaan gebeuren.’’ De wethouder liet wel weten, dat hij desalniettemin in overleg met de provincie toch blijft proberen om op kleine schaal aan de randen van de dorpen in Kaag en Braassem nieuwe woningen te realiseren.’’


21 juni 2019

Dorp ergert zich aan spookhuizen


LEIMUIDEN - Ooit zal het dorpshart van Leimuiden weer mooi worden, maar op dit moment is het daar een enorm zooitje. Als spookhuizen staan daar enorme panden leeg; de in de wind deinende ramen kijken met ingegooide ruiten over het centrum heen. De verpaupering is compleet; het hele dorp spreekt er schande van.

,,Wonen aan de Dorpshaven’’ staat op een groot spandoek, dat armzalig probeert om de rotzooi daar achter te verhullen. Uiteindelijk moeten op dat terrein 27 woningen komen: tien ‘stoere schipperswoningen’, een aantal landelijke schuurwoningen en boerderijwoningen en dan nog eens acht appartementen en een ‘karakteristieke hooimijt’. Maar tot nu toe gebeurt er nog helemaal niets.

Thomas is net op weg om te gaan tennissen en hij zegt meewarig: ,,Het zal wel een paar jaar duren voordat ze beginnen met bouwen.’’ Zal het centrum er mooier van worden? ,,Slechter dan dit, kan het bijna niet. Ik denk wel dat het nieuwbouwplan toegevoegde waarde heeft, al weet ik niet of die haven gaat lukken. Dat moet ik nog zien. Ik vind het wel leuk, dat er wat nieuws gebeurt. Jammer dat ze niet ook de zuidkant van het plen er bij kunnen betrekken. Zijn tennismaatje voegt er aan toe: ,,Er zijn heel snel drie monumentale bomen gekapt en die sloop lijkt maar te duren. Eigenlijk is het schandalig. Eerst maken ze er zo’n zooitje van en nu blijft alles maar staan.’’

Daria komt net met haar zoontje uit de supermarkt en iedere keer als ze dat doet, kijkt ze naar de armoedige bouwvallen. Ze verzucht: ,,Het is nu wachten tot er iets moois komt. Wat hier staat, mag zo spoedig mogelijk verdwijnen.’’ Bij het hek staat Joke te kijken: ,,Ik woonde hier dertig jaar geleden en kom om de paar jaar terug om mijn oude dorp te bezoeken. Het is hier wel veranderd. Vroeger was er nog een bushalte op het plein.’’ Ze wijst naar één van de op instorten staande panden: ,,En dat gebouw was de oude busgarage. Daar zal veel olie in de grond zitten, want toentertijd lieten ze dat gewoon weglopen uit de motoren.’’ Ze kijkt naar de bouwplannen op het doek. ,,Er komt een haventje? Leuk! Nu nog die oude slooppanden weg!’’

In het dorp wordt beweerd, dat de sloop wordt uitgesteld vanwege nestelende vleermuizen of broedende kauwen. Maar een gemeentelijk woordvoerder ontkent dit desgevraagd: ,,De reden dat de sloop nog niet is gestart, is dat de nutsvoorzieningen nog niet zijn afgesloten in de panden. Wanneer gas, water en elektriciteit nog zijn aangesloten, mag er niet gesloopt worden. Van mogelijke andere problemen is ons niets bekend.’’

Cursus straffenloos opvoeden


Nieuwkoop – ‘Orde, tucht en discipline’. Een stevige pets op het hoofd, als het kind weer niet luistert. Bent u zo’n ouder? Dan wordt het hoog tijd, dat u een CJG webinar volgt. Deze gratis online cursus helpt ouders om hun kinderen op te voeden, zonder ze te straffen of te belonen.
Deze cursus van één uur is met name geschikt voor ouders van kinderen tussen 2 en 12 jaar. Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve legt op een duidelijke en praktische manier uit, hoe je kunt opvoeden zonder straffen en belonen. Inschrijven kan via www.cjgnieuwkoop.nl. Het webinar vindt plaats op woensdag 26 juni, van 20:30 uur tot 21:30 uur. 

Elco Brinkman vertelt over zijn leven


RIJNSATERWOUDE - Elco Brinkman komt naar het Schoolhuis in Rijnsaterwoude om daar te praten over zijn nieuwe boek, waarin zijn leven beschreven wordt. In de jaren ’80 was Brinkman minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en hij leidde als fractievoorzitter het CDA richting de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1994. Vlak voor de verkiezingsdag kondigde oud-leider Ruud Lubbers aan, dat hij niet op Brinkman, maar op de nummer 3 op de lijst (Ernst Hirsch Ballin) zou stemmen. Het bleek een politieke doodsteek; het CDA leed een historisch verlies en zakte van 54 naar 34 zetels en Brinkman trad af als fractievoorzitter.

Na zijn politieke carriere ging Brinkman het bedrijfsleven in, maar hij moest vervolgens vechten tegen de ziektes non-Hodgkin en kanker aan zijn speekselklieren. Hiervan hersteld, werd hij voorzitter van Bouwend Nederland en commissaris bij tabaksfabrikant Philip Morris. In 2006 riep de Erasmus Universiteit Rotterdam Brinkman uit tot ‘invloedrijkste bestuurder van Nederland’.

Nog even keerde Brinkman terug in de politiek; van 2011 tot en met 2019 zat hij in de Eerste Kamer. Brinkman is getrouwd met kunstschilderes Janneke Brinkman-Salentijn en op een dag bedacht hij, om een boek over zijn leven te schrijven. Dat boek, ‘Bouwen en Bewaren’ is nu verschenen en Brinkman komt naar Rijnsaterwoude om openlijk te vertellen over zijn leven en handelswijzen. Op woensdag 6 november wordt Brinkman in het Schoolhuis over zijn memoires geïnterviewd door Pieter Barnhoorn. Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij het Schoolhuis. 

Grondaankoop


Woerdense Verlaat – De gemeente Nieuwkoop wil de grond kopen, waar basisschool De Meent in Woerdense Verlaat op staat. De eigenaar van dit terrein heeft deze grond sinds 1952 in erfpacht gegeven, zodat de school daar gevestigd kon worden. Inmiddels is de man overleden en zijn erfgenamen willen de grond verkopen. Het gemeentebestuur koopt dat terrein voor 155.000 euro , zodat de Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart het terrein kan blijven gebruiken. De gemeenteraad moet hier nog wel toestemming voor geven. 

Meedenken over de toekomst


NIEUWKOOP - Alle basisschoolleerlingen in de bovenbouw mogen meedenken over hoe de gemeente Nieuwkoop er in 2040 uit moet zien. Met behulp van ‘werktekeningen’ kunnen zij laten weten of er overal windmolens en zonnepanelen moeten komen, of dat er juist meer asfalt gewenst is.

Inwoners kunnen tot en met zondag 30 juni ook hun mening geven over de gewenste toekomst. Via de link www.nieuwkoop.nl/omgevingsvisie kunnen vragen beantwoord worden over duurzaamheid, recreatie, sport, onderwijs, gezondheid en veiligheid. Ook lokale organisaties en verenigingen mogen hun zegje doen. De resultaten van deze vragenlijst en alles wat er gezegd en getekend wordt, zal de gemeente gebruiken om een eigen toekomstvisie en omgevingsvisie op te stellen. 

Niet bang zijn voor tienerjongetjes


KAAG EN BRAASSEM – Als ondernemer moet je oppassen, dat jouw digitale gegevens niet gestolen worden. Hackers zijn er in allerlei soorten, maar wie een beetje goed oplet en zijn apparatuur goed beveiligd, kan ’s nachts rustig slapen. Professioneel hacker Stan Hegt introduceerde enkele tientallen ondernemers donderdagavond in de wereld van cybercrime.

Hackers willen computers vanwege verschillende redenen binnendringen: voor geld, informatie, het berokkenen van schade of het verspreiden van fake news. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben weinig te vrezen van tienerjongetjes, die vooral uit zijn op het veranderen van hun rapportcijfers. En de ingehuurde hackers, die door de overheden van allerlei landen betaald worden, zullen de kleine zelfstandigen ook wel met rust laten. Net zoals de ‘Anonumus’ hackers, die zich juist inzetten om geheime informatie boven water te halen.

Maar de beroepscriminelen zijn wel een bedreiging; zijn kunnen via het achterhalen van een wachtwoord inbreken in jouw systeem. En zo bank- en creditcard gegevens doorverkopen aan anderen. Inmiddels is de verkoop van die data een miljoenenbusiness geworden. Veel van dat geld gebruiken de criminelen om te investeren; zo wordt gestolen geld weer witgewassen, lichtte Hegt toe.

Tijdens deze ‘bewustwordingsavond’ in het gebouw van de Rabobank kondigde Hegt aan, dat hij van alle aanwezigen cybercriminelen zou maken. Die belofte werd niet waargemaakt. Na anderhalf uur hadden de aanwezigen weinig meer gehoord, dan dat ze hun computers en mobiele telefoons goed moesten beschermen. Met het gebruik van veel verschillende wachtwoorden, een ‘tweestapsverificatie’, zodat je voor iedere keer dat je inlogt, een tweede wachtwoord moet intypen. En volgens Hegt is ‘Windows Defender’ een gratis optie om ieder computersysteem te beveiligen.

Nog een jaar in de stank

NOORDEN – Het riool in Noorden is een bijna constante vorm van ergernis voor de inwoners daar. Er zijn daar al jaren veel storingen, verstoppingen en stankoverlast. De gemeente Nieuwkoop gaat er wat aan doen, maar dat gebeurt pas in 2020. Volgens jaar wordt het volledige riool vervangen en de gemeente combineert dit werk met werkzaamheden aan kabels en leidingen. Nadat straten opengebroken worden, zal ook de bestrating opgeknapt worden. Dit najaar komt er nog een inwonersavond, waarbij duidelijk wordt in welke periode de verschillende straten worden aangepakt.

Positief over supermarkt


LEIMUIDEN – Op het Connexxionterrein mogen een supermarkt en zo’n dertig sociale woningen komen. De supermarkt komt op de begane grond en daarbovenop verschijnen die sociale huurwoningen. Dit plan van Aldi en Woondiensten Aarwoude wordt warm ontvangen door alle politieke partijen. VVD, PRO en SVKB vinden dit een ‘heel goed plan’. Alleen raadslid Johan Hoogendoorn (CDA) waarschuwde, dat er goed gekeken moet worden naar de infrastructuur. ,,Voor een levensvatbare Aldi zijn er in de omgeving 25.000 woningen nodig. Leimuiden heeft maar een kwart hiervan. De rest van de supermarktbezoekers moet dus van buiten het dorp komen; zorg dus voor een goede verkeersontsluiting.’’ De beide organisaties gaan hun plannen de komende maanden verder uitwerken, waarna een officieel verzoek wordt ingediend bij de gemeente Kaag en Braassem. 

Verkeersveilig


Nieuwkoop – Iedereen klaagt wel eens over de slechte bereikbaarheid van een straat of een wijk. Maar inwoners van Nieuwkoop  kunnen daar nu ook daadwerkelijk wat aan doen. Via de website www.nieuwkoop.nl/gvvp is het mogelijk om aan te geven, waar het verkeer veiliger moet worden. Zodat de buurt bereikbaarder en leefbaarder is.

De drukte van de randstad komt steeds dichterbij, met een toenemende verkeersdrukte op de Nieuwkoopse wegen. Automobilisten en truckers gebruiken deze wegen steeds vaker om snelwegen te vermijden. Samen met het lokale landbouwverkeer zorgt dat voor flinke uitdagingen, waar het gaat om de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Met het nieuwe GVVP moet voor de komende tien jaar duidelijk worden, hoe Nieuwkoop én bereikbaar én verkeersveilig kan zijn. 

Vlaggenmasten moeten weg


KAAG – Foldertjes op de veerpont, een drijvend reclamebord en drie wapperende vlaggen aan de vlaggenmasten; het is een doorn in het oog van een omwonende. Hij kan het niet meer aanzien; iedere keer ergert hij zich aan deze vorm van gezichtsvervuiling. Een handhavingsverzoek is ingediend bij de gemeente en het college van burgemeester en wethouders stelt de man in het gelijk.

Wethouder Petra van der Wereld licht toe: ,,Er zal een gesprek plaatsvinden met de firma Hoogenboom, waarin wordt verzocht de vlaggenmasten en het drijvende reclamebord te verwijderen. Hierdoor zullen de overtredingen worden beëindigd.’’ De drie vlaggenmasten ontving de gemeente Kaag en Braassem enkele maanden geleden als cadeau van de firma Hoogenboom, die het veerpont dertig jaar lang bediend had. Maar voor die vlaggenmasten is nooit een omgevingsvergunning afgegeven. De wethouder constateert nu: ,,Wij hadden die gift niet mogen accepteren; dat was niet handig.’’

Tegen de reclame-uitingen op de veerpont kan de gemeente Kaag en Braassem niets doen; hiervoor is een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten door ODV Maritiem. Het Het drijvende reclamebord ligt op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Kaag en Braassem laat het aan Haarlemmermeer over om te kijken, of dat bord verwijderd moet worden. 

Nieuw bedrijventerrein


Ondernemers willen ‘lokaal lokaal’ 

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad van Kaag en Braassem bekijkt of de gemeente toch wel mee moet investeren in nieuwe bedrijventerreinen. Op die manier zou Kaag en Braassem ook eisen kunnen stellen voor het type bedrijven dat daar dan komt. Maandag 17 juni bleek, dat veel partijen er wat voor voelen, wanneer lokale bedrijven voorrang krijgen bij de toebedeling van bedrijfsruimte op die nieuwe bedrijventerreinen.

Al heel lang zijn er plannen voor de realisatie van het bedrijventerrein Drechthoek II; dat ketste enkele jaren geleden af, omdat er geen projectontwikkelaar was, die alleen het risico wilde lopen om dat te ontwikkelen. En de gemeenteraad sprak in 2016 een ‘njet’ uit tegen een collegevoorstel om een ‘PPS-constructie’ (Privaat Publieke Samenwerking) op te zetten.

Bouwondernemers in Hoogmade hebben plannen om hun eigen bedrijventerreintje in de Bospolder op te zetten. Zij zijn nu in overleg met de gemeente om te kijken, of hier ook publiekelijk geld aan gespendeerd kan worden. Een handvol ondernemers was naar de gemeenteraadsvergadering te komen, om te pleiten voor extra hectares bedrijventerrein. In Nieuw-Vennep is er nog volop ruimte, maar dat zien de ondernemers niet zitten. Directeur Eric Dobbe van Dobbe Transport: ,, Onze medewerkers wilden graag bij ons werken, maar Nieuw-Vennep vinden ze wel heel erg ver. Ze komen vaak op de fiets naar hun werk. We willen graag met deze mensen verder en dus niet naar Nieuw-Vennep verhuizen.’’ Zelfs het verplaatsen van het bedrijf van Roelofarendsveen naar Leimuiden willen de ondernemers niet, zo gaf ondernemer Barry Verdel aan, op een vraag van raadslid Roland van Beurden: ,,Leimuiden is te ver fietsen voor de werknemers.’’ Overigens is het maar 2 kilometer fietsen van het gemeentehuis in Roelofarendsveen naar de Westerdijk in Leimuiden (met een tochtje op de veerdienst Oude Wetering – Leimuiden als onderdeel hiervan).

Gemeenteraadslid Peter van Dijk (VVD) maakte slim gebruik van een opzetje. Hij vroeg aan VVD-wethouder Yvonne Peters: ,,Kunnen we lokale ondernemers voorrang geven wanneer we besluiten tot het aanleggen van een nieuwe locatie?’’ Haar reactie: ,,Dat is sympathiek, maar de raad heeft als beleid vastgesteld, dat wij als gemeente geen ontwikkelende functie hebben. Tenzij u van mening bent, dat het alsnog anders moet.’’ Dit werd vervolgens gretig aangegrepen door Van Dijk: hij hield de overige raadsleden een worst voor: ,,Kunnen we als gemeente een klein stukje participeren, zodat we lokale ondernemers voorrang kunnen geven op de nieuwe bedrijventerreinen?’’ Het lijkt er op, dat hier veel steun voor is. Raadslid Ronald Wesselink (CDA) gaf aan, hier een positieve grondhouding voor te hebben. Geen enkele partij was hier negatief over. 

Verzakking


Column

Ik las een verontrustende mededeling in een ambtelijk document, waarde columnlezer: ,,De verwachting is dat de bodem in Kaag en Braassem richting 2050 op bepaalde punten tot wel 60 cm kan dalen.’’ Het is logisch, dat deze bodemdaling grote kosten met zich meebrengt door extra onderhoud aan infrastructuur en schade aan woningen kan veroorzaken. Om nog maar te zwijgen over de vrijkomende CO2 door veenoxidatie en de verzilting van het grondwater.

Op dit moment hebben bestuurders maar twee ‘oplossingen’: veengebieden volledig onder water zetten, zodat het CO2 niet uit het veen kan ontsnappen. Een alternatief zou zijn; ‘onderwaterdrainage’, waarbij de bodem vanaf zo’n meter onder het oppervlak volgepompt wordt met water, zodat de landbouwgrond nog wel bruikbaar is. Kortom; de enige oplossingen waar aan gedacht wordt, is het in meer of mindere mate verzuipen van de bodem.

Terwijl er ook een ander alternatief is; plant de veengebieden vol met prachtige bomen; watercipressen, moerascipressen, elzen, lindes of wilgen. Deze zuurstofscheppers houden de bodem namelijk vast en zorgen er voor, dat die niet inklinkt. Natuurlijk red je het tegengaan van de bodemdaling niet, met de aanplant van een paar honderd bomen. We moeten overgaan tot radicalere maatregelen en hele bossen aanplanten. Die bossen gaan niet alleen de bodemdaling tegen, maar zetten CO2 ook nog eens om in zuurstof. U weet wel; dat goedje, waar wij allemaal verslaafd aan zijn.

En dan niet net zoals het Ghoybos, waarbij het bos en haar natuurkwaliteiten zelf ondergeschikt is gemaakt aan het kunnen uitvoeren van allerlei commerciële activiteiten. Neen, laat de hele Rijn- en Veenstreek de bakermat worden voor de oerbossen, zoals die ooit in Nederland waren, maar door kap volledig verdwenen zijn. Waarbij wordt afgesproken, dat zich geen instantie moet bemoeien met zo’n oerbos; na het aanplanten moet de natuur haar vrije gang kunnen gaan. Zodat dit oerbos niet het volgende slachtoffer wordt van de Haagse besluitidiotie om bomen te kappen, waarbij het hout kan dienen als brandvoer voor de biomassacentrales. 

Begeleiding


KAAG EN BRAASSEM – Kinderen die niet functioneren op reguliere basisscholen, worden vaak overgeplaatst naar ‘passend onderwijs’. Voordat zo’n besluit genomen wordt, heeft een hele batterij aan deskundigen en experts hier al een ei over gelegd. Maar de ouders van dat kind zijn nooit bij deze gesprekken aanwezig. Raadslid Conny Punt (D66) neemt het voor deze ouders op.

,,Er is heel weinig begeleiding van ouders van een kind die naar het passend onderwijs gaan. Zij hebben ook zeggenschap, maar scholen houden daar niet altijd rekening mee.’’ Punt pleit er voor, dat er vanuit het Kernteam meer begeleiding komt voor die ouders. ,,Zodat hen de richting gewezen kan worden, waar ze naar toe moeten gaan.’’

,,Je ziet als boa honden nooit poepen’’


KAAG EN BRAASSEM – Inwoners van Kaag en Braassem overtreden zo vaak de regels en wetten, dat het bijna niet meer te handhaven is. Daarom moet de gemeente binnenkort keuzes gaan maken uit de zaken die wél en niet direct opgepakt worden. Minder erge zaken, zoals foutparkeren zonder overlast veroorzaken, komen op de grote handhaafstapel terecht. Deze mededeling kregen de raadsleden onlangs te horen.

De gemeente is er inmiddels ook achter gekomen, dat veel handhavingsverzoeken van inwoners voortkomen uit ordinaire burenruzies. Heb je de p. op je buurman? En zie je, dat hij zijn caravan langer dan drie dagen voor zijn deur heeft staan? Even een digitaal handhavingsverzoekje indienen bij de gemeente en voor je het weet, staat er een boa bij de buurman te kijken om een dwangsom op te leggen. ,,Wij vragen ons af, of wij als gemeente zoveel ambtelijke capaciteit in dit soort handhavingsverzoeken moeten stoppen’’, stelde een ambtenaar richting de raadsleden.

Daar komt nog bij, dat zo ongeveer iedere inwoner die een boete opgelegd krijgt, hiertegen in beroep gaat. Het afhandelen van die beroepen kost nog meer tijd, dan het uitschrijven van de bekeuring. Overigens maken de inwoners gebruik van hun grondwettelijke rechten, door de gemeente te laten aantonen, dat de boete op basis van de juiste gronden wordt opgelegd.

De grootste ergernissen bij de inwoners betreffen katten- en hondenpoep en parkeren. Maar burgemeester Marina van der Velde laat weten, dat het kunnen bekeuren van iemand die hondenpoep niet opruimt, bijna ondoenlijk is. ,,Je ziet als boa honden nooit poepen.’’ Over het foutparkeren stelt de burgemeester: ,, Je kunt iedere fout geparkeerde auto gaan beboeten, maar hoeveel overlast is er werkelijk in de buurt? En er zijn zzp-busjes, waar mensen al dan niet last van heeft. Mensen moeten ook elkaar aanspreken op zaken, waar ze last van hebben.’’

Het op verkeerde dagen ophangen van het plastic afval zorgt ook voor veel handhavingsuren. De ambtenaar: ,, Wij zijn de bewaker van de kwaliteit van de openbare ruimte, maar hoe lang blijven we mensen achter de kont aan lopen? Als je blijft zorgen, dat iedereen fout gedrag kan blijven tonen, gaat het nooit over. We komen op het punt, dat we er mee stoppen.’’ VVD-fractievoorzitter Jan van der Geest pleitte hierop om overtreders aan de schandpaal te nagelen: ,,We kunnen naming en shaming, en openbaar aangeven: ‘Beste asociale buurtbewoner, dit is de zoveelste keer dat u die zak verkeerd hangt’.”

Kunstgrasvelden


KAAG EN BRAASSEM – De sportverenigingen in deze gemeente worden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van hun kunstgrasvelden. De gemeenteraad stemde hier onlangs unaniem mee in. Mochten de verenigingen in de komende dertig jaar tegen onverwachte kosten aanlopen bij de kunstgrasvelden of andere voorzieningen, dan gaat de gemeente deze tekorten niet automatisch aanvullen, zo laat wethouder Petra van der Wereld weten: ,,Mocht het na 20 jaar instorten, dan gaan we rond de tafel zitten. Of er dan extra geld meteen bij ons vandaan moet komen, dat is dan de grote vraag.’’ 

Minder afval; hogere kosten


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet 105.000 euro extra betalen, onder meer door het extra pmd- en gft-afval dat inwoners scheiden. Maar daar tegenover staat, dat er minder restafval aangeboden is.

Sterker nog; wanneer we de totale hoeveelheden aan restafval en herbruikbaar afval bij elkaar optellen, valt het eindtotaal aan kilo's veel lager uit; meer dan 400.000 kilogram minder. Hoe kan het, dat Cyclus dan toch hogere kosten in rekening brengt? Als je 400.000 kilo minder inzamelt, heb je toch minder kosten aan mensen en materieel?’’

Dat blijkt niet zo te zijn, laat een gemeentelijk woordvoerder weten. ,,Omdat er meer gft en pmd-afval wordt aangeboden, zijn de routes langer of meer en stijgt de inzet van personeel en materieel. De kosten voor de inzameling van restafval zijn gelijk gebleven, ondanks het feit dat inwoners minder restafval aanbieden. Veel inwoners kiezen er helaas toch nog voor, om een niet volledig gevulde container aan te bieden. Hierdoor worden de rijtijden van Cyclus niet korter.’’

Wanneer alle inwoners wachten met het aanbieden van die grijze container, tot die nokkievol zit, kan Cyclus kortere rondes rijden, zo hoopt de gemeentelijk woordvoerder. En uiteindelijk zou hierdoor de afvalstoffenheffing voor inwoners omlaag kunnen. 

Amfitheater


GHOYBOS – Het is niet meer dan enkele tientallen houtblokken bij elkaar, die in de grond gezet zijn. Maar omdat initiatiefnemer het Ghoyhuys deze setting heeft betiteld als ‘amfitheater’ heeft de gemeente Kaag en Braassem er plotseling een attractie bij.

Voor een al dan niet kleine vergoeding kan het amfitheater gebruikt worden om voorstellingen te geven. Maar kinderen hebben deze plek ook al ontdekt als speelplaats om van het ene stapstammetje naar het andere stapstammetje te springen. Zo worden de gekapte en in mootjes gehakt bomen weer hergebruikt. Wethouder Inge van der Meer is enthousiast: ,,Het is leuk dat er dingen georganiseerd worden. Je kunt er ook gaan zitten en je boterhammen opeten. Af en toe zal er iemand die daar een vergadering plant, een scherm opzetten en een presentatie doen.’’

Zonnebank gewoon niet doen


STREEK – Terugkomen van een zonvakantie en dan pronken met een bruingetinte huid; miljoenen mensen doen dat ieder jaar. Maar ze beseffen niet, dat ze zichzelf iedere keer blootstellen aan de gevaren van huidkanker.

JOEP DERKSEN

Huidkanker is hard op weg om de nieuwe volksziekte nummer 1 te worden. Ieder jaar krijgen meer dan 50.000 mensen bij de dermatoloog te horen, dat ze een melanoom, basaalcelcarcinoom of plaveiselcelcarcinoom hebben. Op dat moment staat je leven even stil en vraag je jezelf af of je ooit nog jouw kleinkinderen ziet opgroeien.

En daarna denk je terug aan al die zomervakanties, waar je ‘lekker lag te bakken in de zon’. Terwijl je genoot van jouw derde pina colada deden de UV-A en UV-B stralen hun destructieve werk. Wie ooit als kind door de zon verbrandt is geweest, heeft ook een verhoogde kans op huidkanker. Zelfs het langdurig blootstellen aan zonlicht verhoogt het risico. Maar je bent zelfs niet veilig in de schaduw, aldus dermatoloog Vigfús Sigurdsson. ,,Je kunt ook verbranden in de schaduw, zeker als je in warme gebieden op het strand zit.’’

Maar moeten we dan allemaal met een parasol boven onze hoofden in huis blijven zitten? Zo erg is het ook weer niet, lacht Sigurdsson geruststellend. Zonlicht is nodig, zodat het lichaam vitamine D kan aanmaken. ,,Als je in Nederland een half uurtje buiten loopt in de zon, waarbij alleen je armen en gezicht bloot zijn, krijg je al genoeg vitamine D voor de hele dag.’’ Dus twee uur bakken in de zon op het Noordwijkse strand zorgt voor een week aan vitamine D? ,,Dat is flauwekul. Bakken in de zon heeft absoluut geen nut. Als je helemaal bloot op het strand ligt, heeft je lichaam na drie minuten al genoeg vitamine D.’’

Zonnebanken zijn voor iedere dermatoloog een gruwel. Steeds meer mensen stellen hun lichaam bloot aan een overdosis van UV-straling door zo’n zonnebank. Hierdoor stijgt de kans op huidkanker enorm; zeker als je al op jongere leeftijd onder de zonnebank gaat liggen. Kinderen onder de 18 jaar mogen absoluut niet onder de zonnebank; de schadelijke langetermijngevolgen zijn niet te overzien.

Hoeveel zonlicht iemand kan verdragen, verschilt van persoon tot persoon. Daarom moet je verstandig omgaan met zonlicht en je lichaam absoluut niet laten verbranden. Gebruik zonnebrandcreme alsof je pindakaas op een boterham smeert, maar draag ook kleding en petjes tegen de zon. Ga tussen 11:00 uur en 14:00 uur niet naar buiten, als er dan heel veel zon is.

Hier in Nederland is het wel verstandig om regelmatig naar buiten te gaan; anders kan dat leiden tot een vitamine-D tekort. Dat gebeurt regelmatig met oudere mensen, die veel binnen zitten en boerkadragende vrouwen. Het slikken van vitamine-D pillen is dan een verstandig advies. Sigurdsson: ,,Geniet van de zon, maar doe het met mate. Ga verstandig om met zonlicht en laat je absoluut niet verbranden. Je hoeft niet in de zon te bakken om vitamine-D te krijgen. Zomers krijg je in Nederland geen tekort aan vitaminen, als je gewoon af en toe de fiets naar het werk neemt.’’
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met dermatoloog Vigfús Sigurdsson.

De beste zomerboeken


STREEK – Gedurende deze mooie zomerperiode is het weer dé ultieme gelegenheid om een boek te gaan lezen. Of meerdere. Daarom hierbij een overzicht van de zes leukste boeken voor in de koffer.Voorbij, Voorbij van Clairy Polak: Na alle positieve pers lijkt deze keuze misschien te makkelijk, maar het is een mooi boek en een indrukwekkend liefdevol relaas over de vernietigende kracht van Alzheimer. Wegleggen voelt bijna alsof je Clairy Polak zelf in de steek laat. Alsof je bagatelliseert wat het is, Alzheimer, wat het doet met de patiënt, met de partner, hun relatie en hun gedeelde verleden.Zondebok van Jacobine van de Hoek: Voor de liefhebbers van de historische romans is dit een veelbelovend debuut. Een verhaal over liefde moed en macht, in aanloop naar de 80-jarige oorlog. Een sfeervolle en spannende historische roman over een krachtige vrouw in het 16e-eeuwse Amsterdam. En Johan zag dat het goed was door Rodney Rijsdijk en Robbert Tilli: Een boek over het Ajax van 2016-2109. In 32 geschreven en getekende portretten nemen deze auteurs je mee op reis. Voor de Ajacieden onder ons is het een prachtig boek. Je kunt lezen over verloren halve finales en finales, het verdriet rondom Nouri met de gelukzalige afsluiting van de beladen 34e landstitel. Lekkere, korte hoofdstukken voor de vakantie. De ontdekkingsreiziger van Katherine Rundell: Dit is een spannend avonturenboek voor iedereen van 8 jaar en ouder. Het verhaal gaat over vier kinderen, die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Het heerlijke verhaal is ook nog eens aangevuld met prachtige illustraties.Varg Veum, Laat de kinderen tot mij komen door Gunnar Staalesen: Op vakantie is het ook altijd lekker om een spannend verhaal te lezen, die garant staat voor een paar avonden goed vermaak. Varge Veum wordt in deze laatste thriller geconfronteerd met de beschuldiging van kindermisbruik en het in bezit hebben van kinderporno. Alles wijst op zijn schuld. Veum moet zelf bewijzen onschuldig te zijn en dat blijkt niet zo eenvoudig. Een kleine verrassing door Hendrik Groen: De oude Hendrik, die het samen met zijn vriend Evert Duiker vertikt zich neer te leggen bij het leven. Om vervolgens achter de geraniums te zitten. In dit nieuwe hilarische verhaal gaat vriend Evert voor de grap aan de haal met een kinderwagen - inclusief baby. Evert vindt het een goeie grap, Hendrik vindt het ongelooflijk stom! Dit boek is heerlijk voor op het ligbed, op het gras of gewoon in een stoel in de zomerzon.

Contribuant: Remco Houtepen van Boekhandel Venstra.

De gezonde barbecue


STREEK – Tegenwoordig wordt de barbecue (BBQ) veelal alleen in de zomer gebruikt, maar in feite is dit voor de mensheid de oudste manier van warm eten bereiden. Toen de holenmens het vuur ontdekte, bracht dat nieuwe mogelijkheden. Door het roosteren van het vlees, werd het gemakkelijker verteerbaar en door bepaalde vetzuren uit het vlees kon het brein van de holenmens zich ook ontwikkelen.

JOEP DERKSEN

Er zijn allerlei verschillende soorten BBQ’s; op houtskool, gas, maar ook elektrische en pelletbarbecues. Voor de houtskoolbarbecue worden doorgaans aanmaakblokjes gebruikt. En niet meer spiritus of brandgel; door steekvlammen kan dat brandwonden opleveren. Een prachtige nieuwe manier om BBQ’s aan te steken is de ‘one minute lighter’: dat is een soort föhn, die wordt aangesloten op stroom. Vervolgens blaast de one minute lighter warme lucht over de kolen en binnen een minuut branden deze kolen volop. Groot voordeel is, dat je door deze manier van aansteken geen nare bijsmaak hebt, zoals soms wel met spiritus het geval is.

Het aansteken van een gasbarbecue is een fluitje van een cent; met één druk op de ontstekingsknop is de BBQ binnen vijftien minuten op temperatuur. De elektrische BBQ gebruikt aardig wat stroom, maar brengt geen verkoolde stukken met zich mee. Bovendien kun je hier goed mee op een flatbalkon barbecueën, zonder dat de buren er last van hebben. Een elektrische BBQ zorgt namelijk voor heel weinig rook. Door het gebruiken van verschillende houtsoorten bij een palletbarbecue kun je de (rook)smaak van het eten beïnvloeden: altijd een leuke uitdaging voor de doorgewinterde BBQ-gebruiker!

De tijd ligt natuurlijk al lang achter ons, dat we alleen een hamburger, worstje of stukje saté op de BBQ leggen. De mogelijkheden zijn tegenwoordig legio; vlees, vis, kip, groente en vis, tot een compleet driegangenmenu aan toe. BBQ-en is een ware beleving; als voorafje kun je bijvoorbeeld een stukje vis bereiden, met wat groente er bij. Om daarna als hoofdgerecht een heerlijke grote picanha met gegrilde groenten te laten sudderen. Een picanha is het staartstuk van een rund en, als het goed bereid wordt, een onwijs zacht stuk vlees. Hierdoor heb je voor de vervolmaking van de smaak alleen nog wat peper, zout en olie nodig. Als nagerecht kun je op de barbecue bijvoorbeeld een sinaasappel gevuld met chocoladecake en een likeursmaak leggen. Of ga voor een gevulde banaan met chocolade.

Om dit laatste mogelijk te maken, heb je een bepaald type BBQ nodig, die ook kunnen fungeren als oven. Barbecues als de Green Egg of de (wat goedkopere variant) Camaro Jo. Deze barbecues zijn bolvormig en kunnen afgesloten worden, waardoor de temperatuur kan oplopen tot zo’n 500 graden. Hierdoor zijn ze ook geschikt voor het bakken van pizza’s of het maken van brood.

Maak je gebruik van een keramische BBQ? Lees dan deze tip goed door; maak tijdens het barbecueën nooit in één keer het deksel open; hierdoor komt er plotseling veel te veel vuurstof bij het vuur, zodat dit oplaait en je er brandwonden aan over kunt houden.

Van oudsher was de BBQ-bediener altijd de man, maar dit verandert langzamerhand. Steeds meer vrouwen willen ook gaan barbecueën, waarbij ze ook wel eens een workshop willen volgen om beter beslagen ten ijs te komen. Wie wel eens voor een barbecue gestaan heeft en zelf mag bepalen, wanneer het vlees wel of niet omgedraaid mag worden, kent het gevoel. Eigenlijk mag je even legaal pyromaantje spelen; jij bent de baas over de BBQ, het vuur en het voedsel.

Bij barbecue-eten denken veel mensen aan aangebrande stukjes vlees en dat is jammer, omdat een barbecuemaaltijd een culinair hoogtepunt kan zijn. Door het langzaam garen van shortribs, valt zo’n stuk vlees helemaal uit elkaar en krijgt het een fantastische smaak. Ook zijn er steeds meer vegetarische producten in opkomst. Zoals de sojaburgers, champignonburger of bonenburger. Met een goede kruidenverhouding kunnen deze vegaburgers heel lekker zijn.

Duurzaamheid

Je staat er niet direct bij stil, maar het gebruik van een barbecue kan ook heel duurzaam zijn. Dat eindigt niet bij het gebruiken van duurzame houtskool, wat langer brandt en dus minder vaak aangevuld moet worden. Wanneer buren en vrienden gezamenlijk gaan barbecueën, koken ze niet apart in hun eigen huizen en zo bespaar je CO2 uit. Kortom; iedereen moet samen aan de BBQ!

Voor kinderen zijn barbecues enorme magneten: laat ze niet te dicht bij komen, maar toon ze wel de schoonheid van het klaarmaken van vlees, groente, brood en pizza’s. Zo stimuleer je hun ambitie om te koken en dat kan voor henzelf later heel handig zijn. Een laatste tip: bewaar het barbecueën niet alleen voor de zomer; steeds meer mensen genieten hier ook van tijdens het najaar en de winter; waarbij je de barbecue buiten gebruikt en gezellig samen binnen kunt eten.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Martijn Griekspoor van Mood4.

Fietsen en gezelligheid bij Laura


ALPHEN – Wie is Laura nou weer? Laura staat voor ‘Leiden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Alphen aan den Rijn’ en ieder jaar fietsen deelnemers op routes, die richting die plaatsen gaan. De Laura Fietsroute werd 72 jaar geleden voor het eerst georganiseerd en heeft een vaste schare aan deelnemers.

JOEP DERKSEN

Laura is een fietsvierdaagse, die ooit is begonnen om mensen kennis te laten maken met de omgeving net buiten de eigen wijk. Naast de ‘Daglaura’ is er nu al vijftig jaar ook een ‘Avondlaura’; speciaal voor mensen die overdag werken en ’s avonds ontspannen (of juist gepassioneerd) willen fietsen. Dit jaar wordt voor de vijfde keer ook de Kinderlaura georganiseerd, waarbij kinderen en hun (groot)ouders een afstand van 15 kilometer overbruggen. Bij alle evenementen is er volop gelegenheid om bij de ene of andere horecagelegenheid te ontspannen.

De Daglaura trekt ieder jaar de meeste deelnemers, waarvan de leeftijd varieert van onder de tien jaar tot boven de tachtig. Dit jaar wordt die gehouden op 2, 3, 4 en 5 juli en op dit moment hebben al meer dan 1.750 mensen zich aangemeld. Op woensdag 3 juli wordt de kinderfietstocht gehouden, waarbij de deelnemertjes Archeon en Avifauna kunnen bezoeken en bij de McDonalds een gratis ijsje kunnen halen.

De overige deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden; 40, 60, 80 of zelfs honderd kilometer fietsen. Gestart wordt vanaf de oprijlaan van de Avifauna en iedereen fietst op zijn of haar eigen manier. Er zijn semi-professionele wielrenners, die honderd kilometer bikkelen en zo snel mogelijk het parcours afgelegd willen hebben. Maar veel recreanten genieten van de vier dagen, dat ze door de regio fietsen. Waarbij er volop gelegenheden zijn om af te stappen, koffie met een appelpunt te nemen of bij een bezienswaardigheid langs gaan. Wie iedere dag drie stempels haalt bij de stempelposten krijgt na afloop een deelnemersmedaille uitgereikt.

Begin juni vond de Avondlaura al plaats met maar liefst zo’n 500 deelnemers, waarbij de startplaats in de speeltuin van de Avifauna was. Niet alleen mensen, die dit ieder jaar doen, maar ook veel nieuwelingen vinden het fijn om in de wijde omgeving te fietsen. Voor velen is het ook een jaarlijkse wielerreünie. De organisatie van Laura is nu al bezig met de voorbereidingen voor de 75ste editie, waarbij ze een link willen leggen met het verleden. Toentertijd startte Laura in Alpen, waarbij de drumband voorop liep. ,,Het zou geweldig zijn, als we zoiets weer kunnen doen’’, droomt mede-organisator Ingeborg Gabriels.

Voor de Daglaura kunnen mensen zich nog aanmelden. Een aanmeldformulier kan tot 23 juni nog gedownload worden van de website www.laura-alphen.nl en mensen kunnen op maandag 1 juli tussen 14:00 uur en 17:30 uur langs komen in het parkrestaurant van Avifauna om zich daar in te schrijven. Vier dagen Laurafietsen kost 15 euro en wie één dag mee wil doen betaalt 5 euro.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Ingeborg Gabriels.

Koele tips voor een hete zomer


STREEK – We hebben de lange, droge en snikhete zomer van 2018 nog vers in het geheugen. En ook dit jaar kan het weer gebeuren; puffend onderuit gezakt, al plakkend op de bank, smachtend naar een airconditioning in jouw huis. Maar hoe houd je jouw huis en jezelf nou eigenlijk koel?

JOEP DERKSEN

Natuurlijk kun je jouw voeten in een bak met ijswater stoppen; daar koel je wel van af. Maar na een half uur is dat ijs al weer verdampt, dus dat schiet niet op. Het huis beter isoleren helpt al; zo houd je de warmte buiten én je bespaart energie. Houd overdag de ramen en deuren dicht (en eventueel de gordijnen ook). Pas als het binnen warmer is dan buiten, kun je je woning luchten; dat zal vooral ’s nachts en in de vroege ochtend zijn. Heb je mechanische ventilatie? Doe dat overdag uit, anders wordt warme lucht naar binnen gezogen. Een ventilator aan de andere kant is wel handig; die geeft een luchtstroom, die warmte van je lichaam afvoert.

Het hebben van een airconditioning in je woning kan een waardevolle bijdrage zijn aan je levenswelzijn. Zo’n airco zorgt niet alleen voor verkoeling, maar is ook een uitstekende luchtvochtigheids- en klimaatregelaar, waarbij de condens op de juiste manier afgevoerd wordt. Niet gek voor een apparaat, dat 117 jaar geleden is uitgevonden om de temperatuur in een drukkerij onder controle te houden.

Veel mensen vragen zich af, hoe we de temperatuur in ons huis moeten regelen, als we van het gas af moeten. Worden er dan onder ieder huis 200 meter diepe gaten geboord, zodat warmtepompen hun werk kunnen doen? Dat hoeft gelukkig niet; airco’s zijn namelijk in feite al warmtepompen. Je stopt er namelijk elektrisch vermogen in en je haalt er koelte of warmte uit! Ook kun je de airco combineren met de CV-ketel of de zonnepanelen op het dak. Daarnaast is het mogelijk het tapwater, badwater en keukenwater te koelen en te verwarmen met het juiste aircosysteem.

Al dat gepraat over duurzaamheid is mooi en aardig, maar wat moet je doen om je huis deze zomer al koel te houden? De meest gebruikte types airconditioning bij particulieren zijn de splitsystemen, die in vele soorten en maten verkrijgbaar zijn. Je hebt vloermodellen, wandmodellen of ze worden aan het plafond aangebracht. De wandmodel is het meest populair en in alle merken leverbaar.

Het is fijn, als een deel van de benodigde elektriciteit via zonnepanelen gratis opgewekt kan worden door de zon. Voor het beste verkoelende effect, moet je gewoon de ventilatie zijn werk laten doen. De meeste ventilatieboxen zijn gebaseerd op onderdruk, veroorzaakt door ventilatieschuifjes en kiertjes bij de deuren. Het heeft geen zin om een airco aan te zetten, als alle deuren en ramen open staan. Wat een airco inblaast, stuurt hij ook terug de ruimte in; en hierdoor dalen de luchtvochtigheid en temperatuur.

De allerbelangrijkste voorbereiding voor een gekoeld huis is; vraag eerst advies aan een specialist op klimaatbeheersing.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wilco Ziermans van Airco Team. 

Nabuurschap door De Buurtcamping


HAARLEM – Zes jaar geleden had Roderik Schaepman een droom. Als geboren Drentenaar verhuisde hij naar Amsterdam. Daar moest hij er aan wennen, dat de mensen langs elkaar heen leefden. Hij miste het contact met de buren en zijn omgeving. Zo ontstond de idee, om een buurtcamping op te zetten.

Want wanneer komen mensen wél los en maken ze gemakkelijk contacten? Juist; in de vakantie, op de camping. Maar waarom zou je tot de vakantie wachten? Dus besloot Roderik om zijn eigen buurtcamping op te zetten; in het Oosterpark. Officieel mocht je daar niet kamperen, maar met zijn Drentse nuchterheid besloot de initiatiefnemer, dat het wel moest kunnen. Met 150 deelnemers was de sfeer uitstekend.

Sterker nog; de Buurtcamping, die tegenwoordig in het eerste weekend van de zomervakantie wordt gehouden, werd een doorslaand succes; het was zelfs zo populair, dat zijn initiatief in het hele land overgenomen wordt. Deze zomer, van 12 tot en met 15 juli, vindt er bijvoorbeeld ook een Buurtcamping plaats in het Reinaldapark in Haarlem. Eén van de campingbeheerders is Peggy Meulman en ze verwacht dat er veertig tentjes worden opgesteld in het park. En met zo’n honderd deelnemers doen er dan meer mensen mee dan vorig jaar. Meulman denkt met veel plezier terug aan die eerste editie: ,,Het verliep perfect; het hele weekend was het dertig graden en er was volop te beleven.’’

Dit jaar kan Meulman rekenen op veel hulp van vrijwilligers: ,,Zo heb ik de taken meer kunnen verdelen en daardoor hebben we de Buurtcamping in het Reinaldapark een dag langer gemaakt.’’ Het doel van de Buurtcamping, de eigen buren beter leren kennen, is absoluut gelukt, laat Meulman weten. ,,De mensen hebben nieuwe contacten opgebouwd en kunnen bij elkaar terecht, als ze hulp nodig hebben.’’

Meulman is al dertien jaar vrijwilliger op allerlei gebieden. Toen ze gevraagd werd om de Buurtcamping op te zetten, moest ze er even over nadenken: ,,Ik heb zelf een hekel aan slapen in een tent, maar de sfeer was heel erg gezellig. Het was zo leuk, dat ik drie dagen en nachten ben doorgegaan om alles mee te maken van wat er gebeurde.’’ Ook dit jaar is er voor de deelnemers aan de Buurtcamping in Reinaldapark genoeg te beleven. De reddingsbrigade komt met haar boten langs, er is een muziekavond, waarbij regionaal bekende zangers optreden en voor de liefhebbers komt clown Betsie langs en is er een bingoavond. Natuurlijk wordt er ook een barbecue georganiseerd en is er een kookworkshop.

Ook in de rest van het land blijkt de Buurtcamping haar doel, het bevorderen van het nabuurschap (het omkijken naar de buren) te bereiken. Zo blijft 83% van de deelnemers de contacten met elkaar onderhouden. Dat varieert van het elkaar groeten op straat tot aan het plegen van mantelzorg aan toe. Of een buurvrouw fungeert als tijdelijke taxichauffeur om haar oudere buurman voor een bloedafname naar de polikliniek te brengen. Maar tevens leiden Buurtcampings tot andere buurtevenementen, zoals een gezamenlijke barbecue, kerstborrel of Halloweenfeest voor kinderen.

Maar voor wie is zo’n Buurtcamping nou? Hoewel er een landelijke stichting is, die zorgt voor de informatieverstrekking aan de vrijwilligers, is het de bedoeling dat buurtbewoners alles zelf regelen. Van het verkrijgen van een vergunning, het regelen van tenten en campingmateriaal tot aan het vinden van sponsoren. De stichting ondersteunt en helpt de vrijwilligers waar nodig met deze zaken. De ideale Buurtcamping bestaat voor 1/3de uit mensen die deze activiteit geregeld hebben, 1/3de aan minima, die tegen gereduceerd tarief, of soms helemaal gratis kunnen kamperen en 1/3de uit betalende kampeerders. Zo heb je een zo divers mogelijke afspiegeling van de buurt en dus van de samenleving.

Voor alle duidelijkheid; een Buurtcamping is dus geen Foodtruckfestival, of een hippiebijeenkomst waar iedereen ‘Cumbaja’ zingt. Juist door gezamenlijk een weekendje te kamperen, raken mensen uit een sociaal isolement, wordt de sociale cohesie bevorderd én zelfs kan het er toe leiden dat iemand uit een armoedesituatie komt. Wie werkloos is, dreigt te verzanden in het doelloos thuis zitten. Maar juist door het organiseren van een Buurtcamping nemen de contacten toe en dat kan leiden tot een betaalde baan. Als je jezelf namelijk inzet voor het organiseren van zo’n Buurtcamping en het wordt een succes, dan geeft dat een boost aan jouw zelfvertrouwen. Hierdoor wil je meer van dit soort activiteiten doen en kom je ‘in jouw kracht’ te staan. Hier zijn al voorbeelden van in Nederland, dat mensen werk kregen door hun inzet voor de Buurtcamping.

Wie een beetje huiverig is, om een paar dagen lang met wildvreemden op een Buurtcamping door te brengen, maar wel nieuwsgierig is, wat zoiets inhoudt, is er goed nieuws. Iedereen kan namelijk langskomen om te kijken, hoe zo’n Buurtcamping werkt. Het evenement is namelijk voor en door een buurt. Overdag is iedereen welkom om spelletjes te doen, te komen buurten en mee-eten. Op het terrein staat een caravan, die is omgedoopt tot ‘Tante Leen’. Daar kunnen allerlei campingspullen geleend worden; van tentjes tot aan matten, pompen en een badmintonset. Meer informatie op: http://reinaldapark.debuurtcamping.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Marieke Frederiks en Peggy Meulman.