Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 juni 2019

Verzakking


Column

Ik las een verontrustende mededeling in een ambtelijk document, waarde columnlezer: ,,De verwachting is dat de bodem in Kaag en Braassem richting 2050 op bepaalde punten tot wel 60 cm kan dalen.’’ Het is logisch, dat deze bodemdaling grote kosten met zich meebrengt door extra onderhoud aan infrastructuur en schade aan woningen kan veroorzaken. Om nog maar te zwijgen over de vrijkomende CO2 door veenoxidatie en de verzilting van het grondwater.

Op dit moment hebben bestuurders maar twee ‘oplossingen’: veengebieden volledig onder water zetten, zodat het CO2 niet uit het veen kan ontsnappen. Een alternatief zou zijn; ‘onderwaterdrainage’, waarbij de bodem vanaf zo’n meter onder het oppervlak volgepompt wordt met water, zodat de landbouwgrond nog wel bruikbaar is. Kortom; de enige oplossingen waar aan gedacht wordt, is het in meer of mindere mate verzuipen van de bodem.

Terwijl er ook een ander alternatief is; plant de veengebieden vol met prachtige bomen; watercipressen, moerascipressen, elzen, lindes of wilgen. Deze zuurstofscheppers houden de bodem namelijk vast en zorgen er voor, dat die niet inklinkt. Natuurlijk red je het tegengaan van de bodemdaling niet, met de aanplant van een paar honderd bomen. We moeten overgaan tot radicalere maatregelen en hele bossen aanplanten. Die bossen gaan niet alleen de bodemdaling tegen, maar zetten CO2 ook nog eens om in zuurstof. U weet wel; dat goedje, waar wij allemaal verslaafd aan zijn.

En dan niet net zoals het Ghoybos, waarbij het bos en haar natuurkwaliteiten zelf ondergeschikt is gemaakt aan het kunnen uitvoeren van allerlei commerciële activiteiten. Neen, laat de hele Rijn- en Veenstreek de bakermat worden voor de oerbossen, zoals die ooit in Nederland waren, maar door kap volledig verdwenen zijn. Waarbij wordt afgesproken, dat zich geen instantie moet bemoeien met zo’n oerbos; na het aanplanten moet de natuur haar vrije gang kunnen gaan. Zodat dit oerbos niet het volgende slachtoffer wordt van de Haagse besluitidiotie om bomen te kappen, waarbij het hout kan dienen als brandvoer voor de biomassacentrales.