Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 oktober 2019

Einde nadert voor Dorpsraad Leimuiden

LEIMUIDEN – De Dorpsraad Leimuiden loopt op haar laatste benen. Als zich niet minimaal drie nieuwe mensen aanmelden, om de vertegenwoordiger te worden van de Leimuidenaren, wordt op 1 januari 2020 de stekker er uit gehaald. Of de dorpsraad dan definitief verleden tijd is, of ‘slapend’ wordt, maakt voor burgemeester Marina van der Velde niets uit. Vanaf dat moment is de dorpsraad geen gesprekspartner meer met de gemeente: ,,Met een slapend persoon kun je niet praten en met een slapende dorpsraad nog minder.’’

Vorig jaar moest het bestuur van de dorpsraad aftreden en drie mensen namen hun taken tijdelijk over. Eigenlijk zou dit zijn tot april van dit jaar, maar er is maar één dorpsgenoot die heeft aangegeven wel toe te willen treden tot het bestuur. ,,En met één persoon kun je geen dorpsraad vormen, constateert interim-voorzitter Willem Weijers.

Vele tientallen mensen zijn al benaderd met de vraag, of ze zich voor de dorpsraad in willen zetten. Zeker nu er talrijke bouwprojecten zijn, die de komende jaren worden gerealiseerd. Maar de mensen lijken aan te hikken tegen de verantwoordelijkheid en tijd die dat in beslag gaat nemen. Maar het huidige interim-bestuur wil niet tot St Juttemis wachten, totdat zich nieuwe kandidaten hebben gemeld. Weijers: ,,Aan het eind van dit jaar gaan we stoppen. We staan met onze rug tegen de muur. Als je voor je dorp staat en je wilt er wat mee, dan kun je tijd vrij maken voor de dorpsraad.’’

Niemand van de circa veertig aanwezigen stak echter de hand op, om aan te geven dat hij of zij zich wel wilde inzetten. Weijers riep de mensen op om anderen te vragen zich te melden voor een dorpsbestuurslidmaatschap. Maar waarschuwde ook: ,,We willen het liefst vijf nieuwe bestuursleden hebben. Eind dit jaar moet het wel beklonken zijn. Dan zijn we als interim-bestuur meer dan een jaar bezig.’’

De aanwezigen riepen op, om de dorpsraad niet op te heffen, maar vanaf 1 januari slapend te houden, zodat deze weer gewekt kan worden op het moment dat er nieuwe bestuursleden zijn. Maar voor het gemeentebestuur zal zo’n slapende dorpsraad dan geen gesprekspartner meer zijn. Als inwoners nog willen overleggen met de gemeente voor het ene of andere bouwproject, dan moeten ze iets anders verzinnen, zoals het opzetten van een ‘klankbordgroep met belanghebbenden’. 

Evaluatie falen plannen Het Veense Hout

ROELOFARENDSVEEN – Het plan voor een groen park van 2,5 hectare, Het Veense Hout, is niet gerealiseerd door verkeerde verwachtingen en een gebrekkige communicatie. Dat blijkt uit een rapport, dat de oorzaken van het niet doorgaan van dit inwonerinitiatief heeft onderzocht.

Zowel de gemeenteraadsleden als enkele ambtenaren lieten aan de initiatiefnemers van Het Veense Hout weten, dat zij de plannen ondersteunden. Maar vervolgens zette de gemeenteraad niet door, waar het ging om een gebied in Roelofarendsveen aan te wijzen, waar dat park dan gerealiseerd kon worden. Onderzoeker Niko van Brussel vindt dat het college van burgemeester en wethouders ‘te laat heeft geïntervenieerd’.

De leden van de Stichting Het Veense Hout bleven lang geloven in de haalbaarheid van hun plannen. Ondanks, dat al in augustus 2017 duidelijk werd, dat de politiek niet van plan was om ‘enkele honderdduizenden euro’s’ wilde uitgeven om zo’n Veens park te realiseren. Van Brussel: ,,De stichting heeft zeer veel uren gestoken in het plan en bleef enthousiast geloven in de ontwikkeling van een park van ruim twee hectare. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 begon het besef door te dringen dat er geen politiek draagvlak was voor hun plan.’’ Suggesties van politici en ambtenaren om wat kleiner te beginnen en zo over een aantal jaren door te groeien, werden niet opgepakt door de initiatiefnemers. ,,Er moet geconstateerd worden, dat het de groep ontbeerde aan een politieke antenne.’’

Het eindresultaat was, dat de gemeente maximaal 35.000 euro beschikbaar wilde stellen voor Het Veense Hout, maar dat de groenliefhebbers dit bij lange na niet voldoende vonden om hun plannen uit te voeren. En dus kwam het groene park in Roelofarendsveen helemaal niet. Alle betrokkenen zijn verantwoordelijk voor deze flop. Van Brussel: ,,Er was sprake van collectief falen. in de samenwerking en het management van verwachtingen tussen de gemeentelijke organisatie (raad, college en ambtelijke organisatie) en het Veense houtteam ging heel veel mis.’’ De onderzoeker, die zijn rapport maandagavond aanbood aan  de gemeenteraad, zag wel een pluspuntje in deze hele ‘Veense Hout – Affaire’: ,,In ieder geval staat het belang voor meer groen nu beter bij de politiek op de kaart.’’

Groen licht voor Polenhotel


WOUBRUGGE –Bijna niets lijkt de komst van de woonpanden voor de arbeidsmigranten op de grens met Nieuwkoop meer in de weg te staan. De Provincie Zuid-Holland heeft geen bezwaren tegen de komst van een arbeidsmigrantenhotel voor maximaal 400 personen in Woubrugge. En zorgen over de veiligheid van kinderen moeten worden weggenomen met goede gesprekken.

Ook het college van burgemeester en wethouders is positief over het plan en werkt hier aan mee, zo laat burgemeester Marina van der Velde weten. Het bestuur van de Dorpsraad Woubrugge zet kritische kanttekeningen bij het plan voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, ook wel een ‘Polenhotel’ genoemd. Dat Polenhotel komt op de plaats waar nu nog een grote manege staat. Volgens de huidige plannen wordt die stal gesloopt en komen er twee gelijksoortige gebouwen voor terug, mét een grote parkeerplaats. Op 4 november organiseert de Dorpsraad een najaarsvergadering en de burgemeester is van plan om hier naar toe te gaan.Omwonenden en inwoners van zowel Woubrugge als Ter Aar hebben al laten weten, dat ze niet blij zijn met de komst van 400 arbeidsmigranten. ,,Dat is begrijpelijk’’, aldus Van der Velde. Volgens haar is de realisatie van goede huisvesting voor de buitenlandse medewerkers heel belangrijk. ,, Het belang van een menswaardige huisvesting van arbeidsmigranten staat hoog op de agenda. We doen daar onze best voor. Met dit initiatief kun je een zeer goede huisvesting bieden aan arbeidsmigranten.’’ Dat er enkele honderden mensen bij elkaar wonen, heeft een voordeel, aldus de burgemeester: ,,Je kunt een beheerder aanstellen.’’Tegenover het AD hebben aanwonenden hun zorgen geuit over de veiligheid van hun dochters. De burgemeester: ,,Ik lach daar om. Ik heb nooit een relatie gezien tussen arbeidsmigranten en verkrachting. Het zijn reële zorgen voor die mensen. Je moet met elkaar in gesprek gaan.’’ De komende tijd moet de initiatiefnemer voor het Polenhotel aantonen, dat de verkeersontsluiting geen probleem zal zijn. Ook moet de ondernemer nog goed met de buurt in overleg. Een simpel briefje met de mededeling, dat ‘de reacties verdeeld’ zijn, is niet meer voldoende voor het college. ,,Mede vanwege de ontwikkelingen door de tulpensteiger zijn we getriggerd om door te vragen, hoe het overleg met de omwonenden is geweest.’’ 

Handhaving illegale aanleg


RIJPWETERING – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem gaat fout aangemeerde bootjeseigenaars aanpakken. Deze handhavingsactie begint aan de gemeentelijke kade Koppoellaan in Rijpwetering. Aan die Koppoellaan liggen tientallen pleziervaartuigen afgemeerd. Sommige van die bootjes hebben een gemeentelijk vignet en mogen daar dus liggen. Wie zo’n vignet niet heeft, mag daar hooguit 24 uur liggen. Gemeentelijke boa’s hebben gecontroleerd en constateerden, dat een aantal bootbezitters zich niet aan de regels houdt. Daarom gaat de gemeente handhaven. Alle pleziervaartuigen die zonder vignet zijn afgemeerd ontvangen binnenkort een brief. Die brief wordt aan boord van het vaartuig gelegd, met de mededeling dat het vaartuig binnenkort verwijderd moet zijn. Als dat niet gebeurt, wordt een geldboete opgelegd. 

Maximaal 30 op sluiproute


LEIMUIDEN – Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden aan de Willem van der Veldenweg in Leimuiden in de tweede helft van 2020 beginnen. Dan worden delen van de weg een 30 kilometer zone. Deze mededeling deed Reinier Besemer, bestuurslid van de dorpsraad Leimuiden donderdagavond tijdens de ledenvergadering.


Deze verbindingsweg tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude is een populaire route om de files op de N207 te vermijden. Na de wegwerkzaamheden zal de gehoopte tijdsbesparing waarschijnlijk flink tegenvallen. Besemer: ,,Het sluipverkeer kan niet worden voorkomen, maar wel ontmoedigd. Op twee plekken wordt de Willem van der Veldenweg een dertig kilometer zone. De weg wordt zo ingericht, dat auto’s elkaar niet kunnen passeren en je op elkaar moet wachten. Het is een drama als je daar rijdt, maar die chicanes en de geparkeerde auto’s halen wel de snelheid er uit.’’


Een pleidooi van een inwoner om al het verkeer in Leimuiden maximaal 30 kilometer te laten rijden, werd hartelijk verwelkomd door het bestuur van de dorpsraad, maar het gemeentebestuur gaat hier niet mee aan de slag. Burgemeester Marina van der Velde verwees naar het gedrag van de Leimuidenaren zelf: ,,Je kunt overal een maximum snelheid van 30 kilometer maken en plantenbakken op de weg zetten, maar mensen rijden harder. Het is het gedrag van de mensen zelf; spreek elkaar hier op aan.’’

Spelen met ballen

Hoogmade – De droom van Henk Bank is uitgekomen; Hoogmade heeft nu haar eigen jeu de boules-baan. Dit ballenspel, ook wel ‘petangue’ genoemd, kennen Nederlanders veelal van hun vakantie in Frankrijk. De jeu de boules-baan is mede betaald door de gemeente vanwege het tienjarig bestaan.

Eerder dit jaar riep het college van burgemeester en wethouders de inwoners op om met ideeën te komen, om het eigen dorp te verbeteren. Bank besloot om een voorstel in te dienen voor een jeu de boules-plek tussen De Schuur en De Barg. Tijdens de Europese Verkiezingen besloten de inwoners van Hoogmade, dat dit inderdaad het mooiste idee voor hun dorp was. En dus kwam de droom van Bank afgelopen donderdag uit. Wethouder Petra van de Wereld gooide de eerste ballen om de jeu de boules-baan officieel te openen.

Frans Witteman, vice-voorzitter van de stichting CCH laat weten, erg blij te zijn met deze baan. ,,Het is een mooie aanvulling voor de inwoners van Hoogmade.’’ Het past volgens hem bij de plannen om deze locatie ,,nog meer te ontwikkelen tot de DorpsOntmoetingsPlek (DOP) van en voor de inwoners’’. De komende maanden kunnen inwoners van Hoogmade gratis gebruik maken van deze baan.

Woningen voor Hoogmade

HOOGMADE – Het bouwbedrijf Vink + Veenman B.V. mag veertig woningen bouwen op de Hoogmadese Wetering. In een overeenkomst geeft de Stichting Erven Cornelis Sprongh deze opdracht. De gemeente Kaag en Braassem eist dat een deel van deze woningen moeten vallen onder de categorie ‘sociale woningbouw’. Dus moeten 25% van die huizen sociale huurwoningen zijn en maximaal 5% ‘sociale koop’. Burgemeester Marina van der Velde is enthousiast: ,,De ondertekening van deze overeenkomst is de eerste stap naar een mogelijke realisatie van het plan. De ontwikkelaar kan nu aan de gang.’’

Woningen voor winkels


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad wil winkeliers van buiten het centrum helpen, om hun toko naar het Zuidplein in Roelofarendsveen te verplaatsen. Er zijn winkeliers, die in hun zelf gekochte pand een winkel hebben. Wanneer die zaak gesloten wordt, wil het gemeentebestuur het mogelijk maken, dat in dat pand of op dat terrein woningen mogen komen. 


Zo kan de leegstand op het Zuidplein tegengegaan worden, hoopt VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk. ,,Een aanzienlijk deel van de nieuwe winkelruimtes rond het Zuidplein wordt een jaar na oplevering nog niet in gebruik genomen. Detailhandelsruimte neemt door verschillende trends als online shoppen niet toe, maar eerder af. Het risico bestaat daarom dat ruimtes langere tijd leeg zullen staan.’’ Het vervangen van winkelruimte voor woningbouw biedt meer voordelen, aldus Van Dijk: ,,Dit zorgt er niet alleen voor dat een verhuizing (financieel) eerder bereikbaar is, maar ook dat er na verhuizing geen leegstand ontstaat elders in het dorp. En deze ruimte krijgt weer een andere nuttige invulling.’’


Nick van Egmond (D66) maakte zich even zorgen: ,,Gaan we bedrijven dwingen om zich te gaan verplaatsen?’’ Dat blijkt niet zo te zijn. Van Dijk: ,,De vastgoedbeheerder en winkelier gaan erover waar winkels gevestigd willen zijn.’’


Nadat wethouder Yvonne Peters (VVD) aangaf, dat zij met het VVD-voorstel aan de slag wil, steunde de voltallige raad dit initiatief. De wethouder riep eigenaren van panden buiten het winkelcentrum op om met haar te komen praten over de mogelijkheden voor het wijzigen van de bestemming van hun winkelpand.

30 km


LEIMUIDEN – De Willem van der Veldenweg wordt op twee plekken een 30 kilometerzone. Met deze maatregel moet het sluipverkeer,  dat de files op de N207 wil omzeilen, ontmoedigd. De Willem van der Veldenweg is een verbinding tussen de dorpen Leimuiden en Rijnsaterwoude en leent zich op dit moment uitstekend voor assertief rijdende bestuurders om zo weinig mogelijk tijd te verliezen tijdens hun auto- of motorrit.


Met het aanleggen van ‘chicanes’, waar de auto’s en vrachtwagens zich doorheen moeten wurmen, zullen de weggebruikers op elkaar moeten wachten. Dit kan leiden tot opstoppingen en zo wordt het minder interessant voor fileontvluchters op de N207 om de Willem van der Veldenweg te pakken. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de inwoners van Leimuiden en Rijnsaterwoude zelf, die het meest te maken krijgen met deze chicanes.


Burgemeester Marina van der Velde ziet het invoeren van deze 30 km zones niet als een opmaat om van heel Leimuiden een 30 km gebied te maken, zo laat ze weten. ,,Het probleem blijft; je kunt alles 30 km maken, maar mensen rijden harder. Je kunt er plantenbakken neer zetten, maar dan kunnen die plantenbakken gevaarlijk zijn.  Het is het gedrag van de mensen zelf, dat het belangrijkste is. het gedrag, dat bent u zelf; spreek elkaar er op aan.’’


De chicanes worden in de tweede helft van 2020 aangelegd. Reinier Besemer, bestuurslid van de Dorpsraad Leimuiden, licht toe: ,,Het sluipverkeer kan niet worden voorkomen, maar wel ontmoedigd. De weg wordt zo ingericht, dat auto’s elkaar niet kunnen passeren en je op elkaar moet wachten. Het is een drama als je daar rijdt, maar haalt wel de snelheid er uit.’’ Hij doet ook een oproep richting de handhavers over het gedrag van agrariërs: ,,Het doorgaand landbouwverkeer zal hier tot in lengte van jaren rijden. Ik hoop dat er gehandhaafd wordt op landbouwverkeer, zodat zij zich ook aan die 30 km houden.’’

Boa-pak


KAAG EN BRAASSEM – In het gemeentehuis werken vier bodes, die altijd klaar staan voor de ambtenaren, college- en bestuursleden. Maar door ziekte en vakantie konden deze mensen de hoeveelheid werk bijna niet meer aan. Daarom is besloten hun werkzaamheden te verlichten. Voortaan kunnen de ambtenaren hun eigen koffie en de versnaperingen voor bezoekers halen uit de daarvoor bestemde koffie- en theeapparaten. Ook de Boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) krijgen er een taak bij. Voortaan moeten zij hun eigen boa-outfit wassen. En hoeven de bodes dat niet meer voor hen te doen.

Bonaken


LEIMUIDEN Op zaterdag 2 november wordt alweer voor de 20ste keer het Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden. Dat evenement begint om 13:00 uur en vindt plaats in Café Keijzer. Het kaartspel Bonaken staat inmiddels op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Inschrijven kan via www.bonaken.nl. Deelname is gratis. 

Bouwen (1)

WOUBRUGGE – De Provincie Zuid-Holland heeft geen bezwaren tegen de komst van de panden voor het huisvesten van 400 arbeidsmigranten aan de Kruisweg. Dat laat burgemeester Marina van der Velde weten. ,,De Provincie is akkoord. Ze hebben meegekeken met het initiatief en een aantal aandachtspunten meegegeven over stedelijke ontwikkeling en de verkeersafwikkeling op de N207.’’ Over de zorg van de inwoners: ,,Ter Aar en Woubrugge zijn niet blij. Dat is begrijpelijk.’’ Ze laat weten aan de mensen, die zich ongerust maken over de veiligheid van hun dochters: ,,Ik heb nooit een relatie gezien tussen arbeidsmigranten en verkrachting.’’

Bouwen (2)


HOOGMADE – Het bouwbedrijf Vink + Veenman B.V. gaat maximaal veertig woningen bouwen op het terrein Hoogmadese Wetering. 25% van deze huizen worden sociale huurwoningen en twee woningen komen voor een ‘sociale koopprijs’ op de markt.

Column


Plicht


Verdient Leimuiden het nog om een eigen dorpsraad te hebben? Het antwoord ligt in de handen van de Leimuidenaren zelf. Iedereen lijkt het fijn te vinden, dat er mensen zijn die opkomen voor de belangen van de inwoners, maar er is vrijwel niemand om hier zelf aan bij te dragen.


Een jaar geleden stapte het voltallige bestuur van de Dorpsraad Leimuiden op, uit solidariteit met de toenmalig voorzitter, die doodsbedreigingen kreeg, omdat zij zich uitsprak over een geluidswal bij De Kickers. Sinds die tijd hebben drie inwoners zich opgeworpen, om een half jaar lang het dorpsraadstokje over te nemen. En met de gemeente Kaag en Braassem te praten over onder meer de belangen van de inwoners bij de vele bouwprojecten, die de komende jaren op stapel staan.


In de tussentijd heeft dat interim-bestuur al veel inwoners gevraagd om ook toe te treden tot het bestuur. En iedereen heeft ‘Nee’ gezegd, met één uitzondering. Maar deze man kan natuurlijk niet in z’n eentje het bestuur van de dorpsraad vormen. Daarom een oproep aan u, waarde columnlezer: neem contact op met de dorpsraad van Leimuiden om aan te geven, dat u bereid bent om uzelf een paar uur per maand in te zetten voor het dorp en uw mede-Leimuidenaren.


En kom niet aan met het bericht, dat u zo ‘druk’ bent. Als je iets echt wilt, is er altijd wel tijd om die extra activiteit in te passen in jouw tijdschema. Overigens is ‘te druk’ zijn simpelweg een kwestie van de verkeerde uitvoering van de eigen prioriteiten, maar dat is een ander verhaal.


De oproep om u in te zetten geldt voor alle inwoners van Leimuiden. Maar ook – en misschien nog wel speciaal – voor de mensen die vorig jaar felle kritiek uitten op het toenmalige Dorpsbestuur. Dit is jullie kans om te laten zien, dat je meer waard bent dan alleen een roepende te zijn langs de zijlijn. Noem het boetedoening of zelfontplooiing. Maar zet je in voor Leimuiden; je zult merken dat de beloning in de vorm van plezier, leerervaring en genoegdoening enorm is.


www.dorpsraadleimuiden.nl

Gemeentepagina


KAAG EN BRAASSEM – Eerder dit jaar besloot het gemeentebestuur om de gemeentepagina’s niet meer in het Alphens Nieuwsblad te plaatsen. Er zouden genoeg alternatieven zijn via de gemeentelijke website of andere online plekken. Het college van burgemeester en wethouders heeft na kritiek besloten, om toch de gemeentepagina’s weer af te drukken. Dat gebeurt vanaf 2020 zes keer per jaar; in de Hier! in de regio. Hiervoor betaalt de gemeente € 695 per editie voor één pagina.

Jubileumconcert


LEIMUIDEN - Het vijfjarig jubileum van de concertserie in de dorpskerk van Leimuiden wordt op zondag 10 november, vanaf 13:00 uur, gevierd met een feestelijk concert. Daarin is veel muziek van Astor Piazolla, de Argentijnse tango-componist, te horen. Het wordt uitgevoerd door een zes-mans ensemble van bekende musici. 


Kim Bosch, de hoboïste die al eens eerder in Leimuiden aan een concert meewerkte, speelt samen met pianist Marcel Fuchs een werk van Poulenc. Gitarist Martin Boek speelt het beroemde Asturiaz met begeleiding van Het Accordeontrio. Daarna voeren alle musici samen tango’s van Piazolla uit, in speciaal gemaakte arrangementen. Bekende tango’s als Adios Nonino en Libertango, maar ook minder bekende en heel boeiende tango’s als Milonga del Angel.


Kaarten zijn voor €10,- (kinderen €5,-) te koop bij de Gemakswinkel in Leimuiden en aan de deur zolang de voorraad strekt. Meer informatie op www.dorpskerkconcerten.nl.

22 oktober 2019

Extra belasting voor Ondernemersfonds

Nieuwkoop – De gemeenteraad van Nieuwkoop buigt zich donderdag 31 oktober over de vraag of een Ondernemersfonds ingevoerd moet worden. De Vereniging Ondernemers Nieuwkoop (VON) heeft hier om gevraagd. Een ondernemersfonds is een ‘fonds voor en door ondernemers’, waarbij de gemeente een extra toeslag van 10% heft op de OZB-heffing voor niet-woningen en dat dit geld gebruikt wordt voor een schonere leefomgeving of extra activiteiten in een dorpskern. Zodat meer mensen naar de dorpen komen en hun geld bij de ondernemers uit gaan geven. 

Het Ondernemersfonds beheert de inkomsten van die belastingheffing en wordt waarschijnlijk op 1 januari ingesteld. Na vier jaar wordt bekeken, of het Ondernemersfonds de bedrijven daadwerkelijk heeft geholpen. In het afgelopen jaar werden Ondernemersfondsen in Teylingen en Noordwijk juist opgeheven, nadat er veel tegenstand kwam door de ondernemers in die gemeenten. Zo’n situatie verwacht het Nieuwkoopse gemeentebestuur niet, is te lezen in het raadsvoorstel. ,,Het leereffect van deze gemeenten is dat de raad niet alleen op het draagvlak onder ondernemers af moet gaan, maar ook een eigen en politieke afweging moet maken: is het fonds een publiek belang?‘’

Nou bestaan er in Nieuwkoop al twee Bedrijfsinvesteringszones (BIZ), maar deze kunnen gewoon doorgaan. Om te voorkomen, dat ondernemers én aan het Ondernemersfonds geld kwijt zijn én ook nog eens aan die BIZ, zou de contributie voor de BIZ Ter Aar en BIZ Reghthuysplein verlaagd kunnen worden. Met de belastingheffing zou het Ondernemersfonds jaarlijks 278.000 euro kunnen krijgen om mooie plannen te ontwikkelen.

Eerste inloopspreekuur bevalt goed


Nieuwkoop – Voor het eerst hield de raad van Nieuwkoop een inloopspreekuur voor de inwoners. Een uur lang konden mensen al hun vragen of wensen aan de raadsleden voorleggen. Zeven inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik.


Het inloopspreekuur vond plaats in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen en niet in de officiële raadszaal, om geen bezoekers af te schrikken. Hans van Leeuwen had een stapel papieren bij zich en liet weten, dat hij graag een paar bomen bij zijn huis aan de Buitenweg gekapt of gesnoeid wil hebben. Nu heeft het voor hem  namelijk geen zin om zonnepanelen op het dak te leggen. ,,Waarom worden er wel bomen gekapt voor de hockey, voetbal en tennis en bij de Klinkhamer, maar mag het niet voor zonnepanelen op ons huis?’’ Raadslid Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) zegde toe om aan het college van burgemeester en wethouders te vragen, of er toch wat voor Van Leeuwen gedaan kan worden.


Meerdere vragen van de inwoners kwamen aan de orde. Zo is er de wens om een extra lantaarnpaal op de Stibbe te plaatsen. Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) werd opzij genomen om een bouwplannetje te kunnen bekijken. En Lian Tan vroeg de gemeente om steun voor het initiatief ‘www.groenehart.herenboeren.nl’. Na een uurtje was het voorbij. Raadslid Brent Wijshijer (CDA) was positief: ,,Dit was het eerste inloopspreekuur; wat mij betreft organiseren we dit iedere drie maanden.’’


De inwoners zelf waren positief: ,,Dit is heel goed en zo laagdrempelig’’, geeft Tan aan. ,,Bewoners moeten realiseren, dat het geen bedreiging is om hier het gemeentehuis binnen te lopen. Dit is een reuzeninitiatief.’’ Van Leeuwen vult aan: ,,Nu maar kijken, wat het oplevert.’’

Geen actie wethouder tegen verlies buslijn


HOOGMADE – De inwoners van Hoogmade kunnen definitief vergeten, dat ze vanaf 15 december in hun eigen dorp op de bus van lijn 182 kunnen stappen. Arriva kondigde onlangs aan, dat de buslijn vanaf die datum alleen nog stopt bij de halte op de N206. Redenen hiervoor zijn de lage bezettingsgraad en de vertragingen voor de bussen in met name het smalle deel van de Kerkstraat. Wethouder Yvonne Peters gaf maandagavond aan, dat ze geen actie gaat ondernemen om Arriva op andere gedachten te brengen.


Peters reageerde op vragen van raadslid Johan Hoogendoorn (CDA) en liet weten, dat niet alle inwoners ongelukkig zijn met het verdwijnen van de bus door de Kerkstraat. ,,Bewoners klagen al jaren over trillingen en verkeersveiligheid. Ook zijn er veel klachten geweest bij Arriva over de doorstroming door Hoogmade, met name in het smalle deel van de Kerkstraat.’’ Dit komt volgens de wethouder onder meer door ‘onveilig parkeergedrag’; dat leidt tot opstoppingen en vertragingen.

Peters liet weten, dat ze met de Provincie Zuid-Holland in gesprek is om de veiligheid van de bushalte te verbeteren. Dan gaat het onder meer om de verlichting, bereikbaarheid en de mogelijkheid om extra fietsen te kunnen plaatsen. Als de gemeente hier geld voor heeft, dan is het voor fietsers en voetgangers verbeteren van de route vanuit het dorp naar de bushalte, over het Zuideinde, ook een optie.

Geen fietspad langs Zevenhovenseweg


Ter Aar – De droom van een losliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg hangt aan een flinterdun draadje. Het college van burgemeester en wethouders ziet geen mogelijkheden dit te realiseren. Wel is er het plan om een drempel aan te leggen op die Zevenhovenseweg, om de snelheid van het auto- en vrachtverkeer te verlagen.De Zevenhovenseweg tussen de N231 en de kern Ter Aar is een lange rechte en onverlichte weg in het buitengebied, met niet alleen auto- landbouwverkeer maar ook veel fietsers. De wens voor een vrijliggend fietspad bestaat al sinds 2009. Om hier voldoende ruimte voor te hebben, zouden grondeigenaren onteigend moeten worden. De gemeente Nieuwkoop heeft samen met de Provincie Zuid-Holland onderzocht of dat fietspad haalbaar is. Maar na een onderzoek door ingenieursbureau Antea heeft het college besloten om  geen onteigeningstraject te beginnen. Het draagvlak van aanwonenden ontbreekt, aldus een raadsvoorstel waar de gemeenteraadsleden zich donderdag 31 oktober over buigen. Bovendien zijn er geen eenzijdige ongevallen meer gebeurd, sinds de chicanes op de weg zijn weggehaald en vier drempels zijn aangelegd.

Wel wil het college 35.000 euro uitgeven voor een extra verkeersdrempel en het aanbrengen van ledverlichting op het wegdek, zodat het fietsverkeer op de Zevenhovenseweg ‘beter geleid’ wordt.

Hogere starterslening


Nieuwkoop – Het gemeentebestuur van Nieuwkoop wil de hoogte van de startersleningen aanpassen. Nu kunnen toetreders tot de woningmarkt nog 17.500 euro lenen als aanvulling op een hypotheek bij een bank. Wethouder Guus Elkhuizen kondigde donderdagavond aan, dat het college over twee maanden voorstelt om dat bedrag te verhogen naar 35.000 euro.In de koopsector starten jongeren in veel gevallen in een goedkopere eengezinswoning. De gemeente Nieuwkoop stelt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) startersleningen beschikbaar. Met de starterslening is het mogelijk om het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning te financieren.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen starters volgend jaar dus niet alleen meer geld lenen. Ook komen meer mensen in aanmerking voor die lening. Nu kunnen alleen inwoners van Nieuwkoop zo’n starterslening aanvragen. In de toekomst wordt die lening ook gegeven aan mensen van buiten, die in Nieuwkoop willen wonen.


Het totale bedrag dat de gemeente gaat uitlenen wordt verhoogd van 430.000 euro (in 2014) naar 850.000 euro, zo is de bedoeling. Elkhuizen: ,,De reden voor de verhoging naar 35.000 is, dat starters geconfronteerd worden met de duurzaamheidseisen en extra moeten uitgeven voor zaken als warmtepompen.’’ Maar startersleningen zijn nu toch niet populair, wellicht vanwege de lage rente? De wethouder: ,,Dat weet ik niet. Misschien moet het beter gecommuniceerd worden.’’  De starterslening is een ‘revolverend fonds’ is; als mensen hun lening hebben afbetaald, wordt dat geld gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken.

Kans voor Regenboogvlag


Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop gaat voortaan mogelijk toch op 11 oktober de Regenboogvlag uithangen. Wethouder Bernadette Wolters bleek donderdagavond diep geroerd te zijn door het verhaal in het AD van ervaringsdeskundige Jop van der Pijl. Ze wil samen met hem, Jan Geerdink van het COC en enkele politici bespreken hoe de gemeente Nieuwkoop een ‘inclusieve samenleving’ wordt.


Inclusief betekent, dat iedereen meedoet en niemand wordt gediscrimineerd op zijn of haar uiterlijk, seksuele geaardheid of geloof. Nog te vaak worden mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid uitgescholden, slecht behandeld of mishandeld. Van der Pijl gaf aan, dat er op drie scholen in de gemeente Nieuwkoop helemaal geen aandacht gegeven wordt aan homoseksualiteit en de LHBTI-gemeenschap. Hij wilde geen namen noemen, maar gaf wel aan, dat dit niet alleen confessionele scholen zijn.


Voor Wolters was dat een eye opener: ,,Er is plek voor iedereen. We sluiten de LHBTI-ers op geen enkele wijze uit. Ik wil met hem en anderen in gesprek gaan om te kijken hoe wij met elkaar de acceptatie een duidelijke basis kunnen geven en waar we de eerste stap kunnen zetten.’’ Zo wil de wethouder kijken, of homoseksualiteit een onderwerp is, dat bij het Jeugd en Gezinsteam voldoende onder de aandacht gebracht wordt. En scholen moeten juist wél praten over andersgeaardheid, zo oordeelde de wethouder.


Tot nu toe gaf de Nieuwkoop, als enigste gemeente in het Groene Hart aan, dat de Regenboogvlag niet past in het vlaggenprotocol, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Wolters: ,,Ik snap, dat de vraag gesteld wordt om op 11 oktober de Regenboogvlag te laten wapperen bij het gemeentehuis. Het is een waardevol symbool en niet op voorhand een belemmering. Maar we gaan wel het gesprek aan, of die Regenboogvlag een controverse oproept, of dat het symbool belangrijker is.’’


SGP-ChristenUnie-fractievoorzitter Elias van Belzen blijft zijn twijfels houden: ,,Als we gaan vlaggen met de regenboog, gaan we dan ook toestaan dat andere groepen een vlag mogen hijsen? Als je het een toestaat, dan ook het ander.’’ Van der Pijl reageerde: ,,De regenboogvlag staat voor inclusieve samenleving voor wat voor mensen dan ook.’’

Komst ontsluitingsweg


Is juichmoment voor Vrouwenakker


Vrouwenakker – De inwoners van Vrouwenakker wachten al jaren smachtend naar de komst van nieuwe huizen op een daarvoor bestemd terrein. Maar het enige, dat daar verrijst, zijn gras, brandnetels en ander onkruid. Maar wethouder Guus Elkhuizen kon donderdagavond goed nieuws melden. Een particuliere grondeigenaar heeft ingestemd met een grondruil, zodat de broodnodige toegangsweg richting het bouwperceel er kan komen.


Pieter Wijfjes van de dorpsraad voor Vrouwenakker riep het gemeentebestuur op, om zo snel mogelijk te beginnen met de huizenbouw. En dan het liefst voor starters, ouderen en ook vrije bouwkavels. Maar Wijfjes waarschuwde wel, dat niet het hele bouwplan in één keer moet worden uitgevoerd: ,,De bevolking van Vrouwenakker bestaat uit 250 inwoners: als je op dat terrein zestig huizen bouwt, betekent dat een verdubbeling van het dorp. Dat is aan de grote kant.’’


Elkhuizen liet weten, dat hij en de ambtenaren de inwoners van Vrouwenakker niet vergeten heeft en stelde, dat het dorp niet de laatste tiet onder de koe is. Nu de particuliere grondeigenaar heeft ingestemd met een grondruil, kan de ontsluitingsweg worden aangelegd. ,,Zonder die weg was die bouwgrond honderd jaar blijven liggen en zou er geen woning komen.’’ Nu moet de volgende horde overwonnen worden: de gemeente moet toestemming krijgen van de Provincie Zuid-Holland voor de aanleg van een rotonde. Als alles meezit, worden de eerste huizen in 2022 gebouwd. Een pleidooi van raadslid Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) om al eerder met de bouw te beginnen, vond Elkhuizen niet realistisch. ,,Stikstof staat woningbouw in de weg. Ergens in 2022 moet een paal geslagen kunnen worden. Dit is een juichmoment in de raad voor Vrouwenakker.’’

Nederlands Kampioenschap Bonaken


LEIMUIDEN – Op zaterdag 2 november wordt in Café Keijzer het Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden. Voor de twintigste keer strijden de kaarters dan voor de hoogste eer.Dit traditionele kaartspel behoort tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed en er is zelfs een ‘Bonaken Academie’, aldus Wim Buskermolen, voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland. Alle inwoners van Leimuiden (en iedereen die buiten dit dorp woont) krijgen de kans om Nederlands Kampioen te worden. Ook als je niet kunt bonaken. Voor deze mensen wordt voorafgaand aan het NK een spoedcursus Bonaken georganiseerd.De bijeenkomst op vrijdag 18 oktober duurt van 20:00 tot 22:30 uur en op zaterdag 26 oktober van 15:30 tot 18:00 uur. Aspirant-Bonakers kunnen zelf kiezen hoeveel bijeenkomsten ze bijwonen. Tijdens de bijeenkomsten worden de grondbeginselen van het Bonaken spelenderwijs onderwezen. Buskermolen: ,,Bonaken is een fascinerend spel. Het is mooi, dat we met de Bonaken Academie spelers de fijne kneepjes van het spel kunnen bijbrengen. De cursusavonden zijn zowel geschikt en bedoeld door beginners als spelers die het spel al vaker hebben gespeeld.’’Aanmelden voor die cursus of voor het Nederlands Kampioenschap kan via www.bonaken.nl

Slopen of behouden?


Onderhoud sporthallen en zwembad kost miljoenen euro’s


Nieuwkoop – Vroeger of later moet de gemeenteraad van Nieuwkoop een keuze maken; blijft de gemeente miljoenen euro’s pompen in het onderhoud van oude sporthallen en zwemfaciliteiten? Of is het beter om de ene of andere hal te slopen, zodat op die plek woningen gebouwd kunnen worden. Dit dilemma legde wethouder Guus Elkhuizen de raadsleden woensdagavond voor.


De individualisering van de samenleving heeft ook gevolgen voor de sport; steeds minder mensen willen zich verplichten om wekelijks te komen trainen en competitiewedstrijden te spelen, aldus Elkhuizen. ,,Men wil kiezen voor een sport, die je kunt beoefenen op het moment dat je het wilt. Zonder dat je afhankelijk bent van of het complex open of dicht is. Met name de ouderen gaan wandelen of fietsen; dat zal ook z’n weerslag hebben op verenigingen.’’ Nu al is 60% van de Nieuwkoopse bevolking ouder dan 40 jaar, voegde de wethouder hier aan toe. Sportverenigingen voor voetbal, tennis en hockey moeten hier op inspringen, door op hun sportterreinen ook andere activiteiten te organiseren, aldus Elkhuizen. Zo worden de velden en voorzieningen beter gebruikt.


Zwembad


Ook zwembad De Wel merkt al jaren de terugloop in het aantal bezoekers: dit zwembad was ooit opgezet voor 100.000 tot 200.000 zwemmers per jaar. Het afgelopen jaar kwamen echter slechts 94.000 zwemmers opdagen. Elkhuizen: ,,Vier jaar geleden waren dat nog 125.000 mensen. De dalende trend heeft ook te maken met het grote aanbod van het aantal zwembaden in de regio.’’

In de periode tot 2028 zal de gemeente Nieuwkoop 2,4 miljoen euro kwijt zijn aan onderhoudskosten voor de sporthallen De Steupel, De Vlijt en de Ringkant en zwembad De Wel. In dat bedrag zijn nog niet de duurzaamheidsmaatregelen meegenomen, om die panden energieneutraal te laten functioneren. Elkhuizen: ,,De Vlijt is 34 jaar oud, Ringkant 40 jaar, en De Wel meer dan 30 jaar oud. Die kosten zullen niet afnemen. De duurzaamheidsopgaven zullen in oudere gebouwen alleen maar duurder zijn dan in nieuwe gebouwen.’’


Hij vroeg de raadsleden: ,,Hoe gaan we hier mee om? Gaan we er mee door, of gaan we het anders organiseren, zodat je geld overhoudt en er iets anders neer zet. Als de raad dat niet wil, dan gaan we door op de huidige voet.’’ Nog geen enkele politieke partij sprak zich uit voor de sloop van een sporthal of zwembad. Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) wilde ‘niet spreken over zorgen, maar over uitdagingen’. Commissielid Van Buren wees op het ‘maatschappelijke belang van zwembaden’ en Jord Koppejan (D66) vond dat de sportvoorzieningen ,,behouden moeten blijven als sociaal bindweefsel van de kernen’’.

De gemeenteraad praat begin volgend jaar verder over de toekomst van de sportfaciliteiten in de gemeente Nieuwkoop.

Start bouw IKC

LEIMUIDEN – De start van de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) ‘De Lei’ in Leimuiden (Larikslaan 2) gaat binnenkort echt gebeuren. Op woensdag 30 oktober, vanaf 11:30 uur, wordt de eerste paal de grond in geheid. Alle (toekomstige) leerlingen, ouders en belangstellenden zijn welkom om deze gebeurtenis mee te maken. Het bouwbedrijf Vink Bouw bv uit Nieuwkoop mag het IKC De Lei gaan bouwen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020 zijn afgerond; na de herfstvakantie in 2020 is de school dan klaar voor gebruik.

Starterswoningen op centrumlocatie

Nieuwveen- De Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wil veertig tot vijftig woningen bouwen op de centrumlocatie A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen. 

En tien van die woningen komen beschikbaar voor cliënten van Ipse de Brugge. Dat maakte WSN-directeur Caroline Nolet donderdagavond bekend.

Nolet: ,,Er komen circa 45 woningen voor starters en senioren en Ipse zorgt voor  een fysiotherapie- en een gemeenschapsruimte.’’ Het gebouw wordt maximaal drie verdiepingen hoog en in de omgeving blijft de mogelijkheid om te kunnen genieten van het groen. ,,We willen een verbinding makten tussen het prachtige park van Ursula en de rest van de gemeente. Het is doodzonde om het park te verbergen achter allerlei bebouwing. Ipse wil heel graag dat mensen hun park binnenlopen en dat hun cliënten wat makkelijker contact maken met de rest van de wereld.’’ Volgens Nolet zijn de Dorpsraad, de gemeente en het seniorenplatform ‘enthousiast’ over zo’n groene corridor tussen de Kooistrastraat en het Park Ursula.’’

Op het terrein staat één grote boom en in de huidige bouwplannen blijft die boom behouden. In november komt er een inloopavond voor omwonenden. Mochten de bouwplannen naar aanleiding van die bijeenkomst drastisch wijzigen, dan zou de boom alsnog kunnen sneuvelen. Nolet: ,,Als er bijzondere wensen komen, is het de vraag of we die boom gaan handhaven. De gemeenschap moet dan bepalen, wat zij belangrijker vindt: die boom of een bepaald type woningen.’’

Strijden tegen kap bomen


RIJPWETERING – Zo’n tachtig bomen langs het water aan de Veenderdijk moeten weg. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald.,,Rijnland beheert en onderhoudt onze dijken ter bescherming tegen het water. De Veenderdijk (Rijpwetering) voldoet niet aan de gestelde eisen. Daarom moeten we deze dijk weer op orde brengen’’, zo laat Kirsten Barnhoorn, woordvoerder van Rijnland weten.De familie Mooren is al vijf generaties eigenaar van deze grond en dus de bomen. Ze zijn niet blij en geven aan, dat Rijnland de dijk op de verkeerde plek op wil hogen. Jetske Mooren pleit voor het behoud van de bomen. ,,Dit is gewoon een unieke plek. Zo is er een speciale boom, die boven het water hangt. Onze kinderen noemen die de eendenboom, omdat daar altijd eendjes in zitten.’’Ze vervolgt: ,,Als die bomen weg zijn, zitten wij straks naar het koude, kille water te kijken. Zelfs mijn man Bert heeft in zijn jeugd nog in die bomen geklommen.’’ Maar dit brengt Rijnland niet op andere gedachten: ,,We verwachten van dijken een bepaalde stabiliteit en ze moeten een zekere hoogte en breedte hebben. Dat zijn wettelijke eisen en daarom moeten wij die kade weer op orde brengen.’’Het echtpaar Mooren blijft proberen om de bomenkap tegen te houden.

Topdrukte bij Veilig Thuis


Nieuwkoop – Ieder jaar krijgt de organisatie Veilig Thuis tussen 160 en 180 meldingen uit Nieuwkoop. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die emotioneel of fysiek mishandeld worden. Maar ook om ouderen, die door hun kinderen of naasten onder druk gezet worden.


De afgelopen jaren is met name het aantal meldingen van kindermishandeling landelijk enorm toegenomen. Een reden hiervoor is, zo laat de directeur bij GGD Hollands Midden Sjaak de Gouw weten, dat niet alleen huisartsen verdachte situaties melden, maar ook scholen en opvangcentra. Landelijk steeg het aantal verdachte gevallen zelfs met 25%, maar de Gouw verwacht, dat het aantal meldingen in Nieuwkoop in 2020 op ongeveer hetzelfde niveau zal blijven.


De organisatie probeert mensen ook te helpen, nog voordat een kind geboren wordt. Zeker als er al opvoedproblemen zijn geweest met de oudere broertjes en zusjes. ,,Met rust en regelmaat voor ouder en kind is kans op mishandeling een stuk kleiner geworden.’’ Veilig Thuis gaat zelfs nog een stap verder, aldus De Gouw: ,,We proberen te voorkomen dat bepaalde doelgroepen niet zwanger raken, zoals prostituees.’’


Veilig Thuis helpt de slachtoffers om een betere toekomst te krijgen. Misstanden vinden vaak plaats bij vechtscheidingen en schuldsituaties. De Gouw: ,,Het effectief aanpakken van schuld geeft heel veel rust. Door de schuldstress gaan mensen namelijk afreageren op hun kinderen.’’

Treuren om bomen


Rijpwetering - Ze schitterden ooit in een film, maar nu moeten ze weg. Hoogheemraadschap van Rijnland is van plan om zo’n 80 bomen aan de Veenderdijk in Rijpwetering te kappen. Het aanwonende gezin Mooren probeert dat uit alle macht te voorkomen.


Jetske Mooren heeft de film ‘House of Steven Hawks’, die in 1959 werd opgenomen, nog op DVD en ze toont: ,,Kijk, daar staat ons huis en daar zie je die prachtige bomen.’’ Haar kinderen zijn al de vijfde generatie, die genieten van de nu nog vrolijk wuivende bladeren. ,,Mijn schoonvader liep op jonge leeftijd al tussen de bomen. Mijn man is in dit huis, met de naam ‘Huys te Bancke’ geboren en hij heeft hutten gebouwd tussen de bomen.’’ En Mooren’s kinderen genieten bijna dagelijks van hun favoriete speelplek. ,,Ze zijn er altijd, heerlijk aan het knoeien. Of ze spelen, dat ze in de rimboe op ontdekkingsreis gaan.’’


Maar binnenkort gaat de zaag in bijna al die bomen; slechts vier exemplaren blijven staan, omdat daar vleermuizen in zitten, zo laat  woordvoerder Kirsten Barnhoorn van het Hoogheemraadschap Rijnland weten. Mooren staart even stil naar de bomen en verzucht: ,,Straks zijn ze weg en zitten wij naar het koude, kille water te kijken. Die bomen, met haar vogeltjes en andere dieren, horen bij ons huis. Zo hebben wij de kinderen ook opgevoed; als je een tak afbreekt, krijg je op je sodemieter. Maar nu kapt het Hoogheemraadschap al die bomen!’’


Barnhoorn licht toe, dat de Veenderdijk ,,niet aan de eisen van de waterkering voldoet.’’ De dijk moet verhoogd en verbreed worden. Ruim een jaar zijn het Hoogheemraadschap en de familie Mooren bezig om een alternatieve oplossing te vinden. Maar er is geen overeenstemming over andere varianten. Mooren: ,,Het is geen optie om die dijk dichter bij het huis te laten lopen, want dan is die dijk nog maar een paar meter bij ons huis vandaan en komen we in een soort badkuip te zitten.’’

 De bewoners hadden voorgesteld om de dijk zelf op te hogen, maar dat zit er niet in, aldus Barnhoorn: ,,Hun voorwaarde was, dat de bomen bleven staan en dit is in het kader van veiligheid niet mogelijk.’’ Omdat er geen alternatief is, worden dus zo’n 80 bomen gekapt.


Met foto’s en een overzichtskaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit – volgens Mooren - 2008 toont Mooren aan, dat de dijk oorspronkelijk op een andere plek lag. ,,Zij hebben de dijk op papier over de bomen gelegd.’’ De woordvoerder reageert: ,,De familie Mooren heeft hierover ook vragen bij ons gesteld. De dijk ligt hier echter al een heel lange tijd; sinds 1910. Wij hebben hiervan ook kaartmateriaal teruggevonden in ons archief.’’


Mooren stapt niet naar de rechter, zo geeft ze aan. ,,We hebben wel vaker dingetjes gehad met Rijnland. Negen van de tien keer trek je aan het kortste eind. Om die rechtszaak aan te spannen, moet je al 1500 euro betalen en dan heb je nog niks. Dat is een hoop geld.’’

De kapwerkzaamheden beginnen nadat de inspraakprocedure is afgerond. De gekapte bomen worden elders niet herplant. Barnhoorn: ,,Deze bomen horen daar niet te staan. Rijnland heeft daarmee ook geen plicht voor herplanting. In principe zijn de kosten voor het verwijderen van de bomen voor de familie Mooren. Maar om de familie tegemoet te komen draagt Rijnland de kosten voor het verwijderen van de bomen.’’

TV Woubrugge wil op haar velden geen ijsbaan meer


WOUBRUGGE – Al tientallen jaren maakt de IJsvereniging Woubrugge in de wintermaanden gebruik van de gravelbanen van TV Woubrugge. Maar dat kan zo niet langer doorgaan, laat Tjeerd Reitsma, voorzitter van de tennisvereniging weten. Niet alleen worden de tennissers beperkt in hun mogelijkheden om in de buitenlucht te spelen. Ook de veertig jaar oude banen moeten vervangen worden voor een betere grondsoort. En dat materiaal is niet geschikt om daar weken of maandenlang ijswater op te laten liggen.De ijsvereniging heeft nu nog het recht om in de winter een ijsbaan te maken op de gravelbanen van TV Woubrugge, maar de tennisclub wil daarvan af. ,,Het belemmert ons al jaren om de te oude tennisbanen te kunnen renoveren", legt Reitsma uit. ,,Vanaf midden november mogen we niet meer op de banen tennissen. De lijnen moeten er af en de netten worden weggehaald.’’ Vervolgens liggen de banen er vaak maandenlang leeg bij; tot groot verdriet van de 400 leden. Door minder strenge winters, wordt er namelijk nauwelijks nog geschaatst. Volgens Reitsma is er al zes jaar niet meer geschaatst op de tennisvelden.,,De afgelopen jaren hadden we gemakkelijk tot kerst kunnen blijven spelen. Daarnaast bestaat het risico dat de banen in het voorjaar niet gebruikersklaar geprepareerd zijn voordat het tennisseizoen begint op 1 april. Dat kan er toe leiden, dat teams door de KNLTB uit de competitie worden genomen.’’ TV Woubrugge kan de renovatie van de veertig jaar oude tennisbanen zelf financieren.  Dat is hoognodig, omdat de afwatering niet meer goed functioneert. Hierdoor blijft er na een regenbui te lang water op de baan staan.De tennisvereniging begint liever vandaag dan morgen met het aanleggen van nieuwe banen en wil dit ook zelf betalen. ,,Maar zolang de IJsvereniging het medegebruik heeft van die banen, kunnen we niet de door ons gewenste moderner type gravelbanen aanleggen. Wij willen, dat de banen alleen voor het tennissen gebruikt worden, want nu hebben we gedurende het seizoen verminderde speelbaarheid door de weersomstandigheden en kunnen we de banen bovendien  niet in het voorjaar en najaar gebruiken vanwege de contractuele verplichtingen met de IJsvereniging.’’Het gemeentebestuur heeft aan de IJsvereniging Woubrugge voorgesteld, om haar activiteiten te verplaatsen naar een weiland aan de Leidse Slootweg, aan de buitenkant van Woubrugge. Theo Vesseur is voorzitter van de IJsvereniging. ,,We zouden dit weiland in bruikleen kunnen krijgen, maar daarvoor moet het land geschikt worden gemaakt voor de ijsbaan. Dat is een investering van een half miljoen euro, die de ijsvereniging niet kan opbrengen.’’De IJsvereniging wil best naar een andere locatie en is nog met de gemeente in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Zoals medegebruik van het tennispark; niet de velden, maar de gronden. Ook zijn er plannen om een stuk weg aan te leggen, dat buiten het schaatsseizoen ‘multifunctioneel’ gebruikt kan worden, voor bijvoorbeeld een dorpsloop, dikke bandenrace of kraampjesmarkt. Vesseur: ,,Op het moment dat de gelegenheid zich voordoet, dat de tennisvereniging en wij allebei zelfstandig verder kunnen, zullen we niet nalaten. Maar nu zijn we aan elkaar verbonden en we zullen zo lang mogelijk gebruik blijven maken van de faciliteiten die we gezamenlijk hebben kunnen neerzetten.’’

 

Dat er nu nog geen alternatieve locatie is voor de schaatsers, vindt Reitsma jammer. ,,Niet alleen wij worden gehinderd, maar zij ook. Twee jaar geleden was er in de tweede helft van februari een vorstperiode, maar toen mochten ze niet meer een ijsbaan aanleggen, omdat de velden tennisklaar gemaakt moeten worden. Dus als enige ijsvereniging in de hele regio konden zij de mensen niet laten schaatsen. Dat was voor hun heel spijtig.’’ 

Verhuizen voor senioren


Met behoud van huurlasten


Nieuwkoop – De Woningstichting Nieuwkoop (WSN) begint deze maand met een proef om senioren aan te sporen te verhuizen. Wanneer zij vanuit hun gehuurde eengezinswoning gaan en in nieuwe appartementen trekken, komen die eengezinswoningen weer vrij voor jongeren uit deze gemeente.


Directeur-bestuurder Caroline Nolet van WSN lichtte het plan donderdagavond toe. ,,We stellen senioren, die een huurwoning achterlaten, in de gelegenheid om met voorrang naar een seniorenwoning te verhuizen. Zij mogen dan met behoud van nagenoeg hun oude huur naar een nieuwe woning verhuizen.’’ Dit is een belangrijke wijziging; veel oudere inwoners willen namelijk best wat kleiner wonen, zonder de zorgen voor een tuin en het vele trappen lopen. Maar dan haken senioren voor een verhuizing vaak af, als blijkt dat ze meer moeten gaan betalen voor een kleinere ruimte.


Nolet wil deze bezwaren dus opvangen met deze oplossing. De vrijgekomen woningen worden weer toegewezen aan jonge gezinnen en jonge stellen uit de gemeente Nieuwkoop. Hiermee zou er weer wat schot moeten komen in de woningmarkt.’’ In haar vorige functie bij IJmere heeft Nolet een vergelijkbare proef uitgevoerd en dat bleek een groot succes. ,,Het heeft uiteindelijk geleid tot 350 doorstromers.’’ De pilot duurt tot juni volgend jaar. Nolet: ,,We kijken dan of we meer jongeren gehuisvest hebben.’’

Verlichtingscontrole


KAAG EN BRAASSEM – Fietsers kunnen op zaterdag 2 november gratis hun fietsverlichting laten controleren bij rijwielhandelaren in de gemeente Kaag en Braassem. Dit is vanwege de ‘Fietsverlichtingsactie’, die deze dag van start gaat en georganiseerd wordt door de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Het controleren van de verlichting kan bij Wallet Tweeverlichters in Leimuiden, A. van Raad in Woubrugge en bij Profile in Oude Wetering. Als reparatie nodig is, hoef je geen arbeidsloon te betalen; alleen de materiaalkosten. 

Wethouder door het stof vanwege tulpensteiger


‘Vertrouwen in bestuur heeft een deuk opgelopen’


Roelofarendsveen – Wethouder Petra van der Wereld (SVKB) ging woensdagavond volledig door het stof voor de raadsleden van Kaag en Braassem. De onaangekondigde komst van een dertig meter lange steiger aan de Galgekade in de Braassem leidde tot grote ophef onder de omwonenden, die hierover niet waren geïnformeerd. Tijdens een overhaast ingelaste inwonersbijeenkomst bood Van der Wereld al haar excuses aan richting de inwoners en nu deed ze dat nogmaals naar de raadsleden.


Van der Wereld: ,,Ik betreur de ontstane onrust. Dingen hadden anders gekund en gemoeten. Ik baal hier echt van.’’ Maar dat wil niet zeggen, dat de wethouder het hele plan om een op een tulp lijkende steiger af te schieten. Ze wees op de wens van de raad voor het realiseren van ‘intensieve recreatiemogelijkheden’ langs Braassemermeer; zoals de Braassemboulevard. De gemeente Kaag en Braassem krijgt wat extra uitstel om de steiger alsnog te realiseren en die tijd kan gebruikt worden om de omwonenden alsnog naar hun mening te vragen.


De kritiek op de wethouder van de raadsleden was niet mals. ,,In dit dossier wordt fout op fout gestapeld’’, aldus Nick van Egmond (D66). Anja de Rijk (CDA) somde een aantal fouten op. ,,De omwonenden zijn niet goed geïnformeerd en er was geen toestemming van het Rijksvastgoed om die steiger daar te plaatsen. Het vertrouwen in dit openbaar bestuur heeft wat ons betreft een deuk opgelopen.’’ Van der Wereld liet weten, dat het Rijksvastgoed alsnog op 2 oktober toestemming had gegeven voor de komst van die steiger.


Hans Klink (PRO) was milder: ,,Het is goed dat u toegeeft dat er fouten zijn gemaakt.’’ Ook Ger van Emmerik (SVKB) waarschuwde de wethouder: ,,In het kader van participatie was het onvoldoende.’’ Jan van der Geest (VVD) vergeleek de wethouder met Willem Alexander: Maxima zei indertijd: ‘Hij was een beetje dom’. Daarna is Willem Alexander mateloos populair geworden, dus dat kan nog kantelen.’’


De omwonenden lijken er overigens weinig mee op te schieten. Er wordt weliswaar een ‘participatietraject’ begonnen met de omwonenden. Maar de raad lijkt unaniem in haar wens om een intensieve recreatiezone langs de Braassem te realiseren. En daar hoort dan waarschijnlijk ook een op een tulp lijkende steiger bij. Van der Geest: ,,Het is niet zo, dat we het plan overboord geven, nu er veel kritiek is. Dat zou niet terecht zijn met de keuzes die eerder gemaakt zijn.’’ Omwonende Bastiaan van Nunen ziet de bui al hangen; ,,Meent de gemeente het excuses? Zal dit wel tot echte wijzigingen leiden?’’ Wethouder Van der Wereld bevestigde: ,,We gaan met het plan door; we gaan praten met de inwoners over de uitkijksteiger en dan gaat het over de hoek, de kleur en de aanpassingen van de hoogte.’’ Toch gaat de wethouder nogmaals kijken naar mogelijkheden om het plan aan te passen. De inwoners worden hier bij betrokken. 

John Willemsen is voorzitter van Kaag en Braassem promotie. Hij sprak op persoonlijke titel, toen hij de oplossing had voor deze kwestie: ,,Het is zonde om een serieuze subsidie aan ons voorbij te laten gaan. Als het op deze locatie niet lukt, mag die tulpensteiger ook bij mij voor de deur.’’

Wethouder wil geen extra bedrijventerreinen


Nieuwkoop – Wethouder Antoinette Ingwersen is niet van plan om gebieden aan te wijzen, waar nieuwe bedrijventerrein kunnen komen. VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer riep haar daar toe op, omdat een onderzoeksrapport van STEC aangaf, dat Nieuwkoop tot 2030 tussen vijf en tien hectare aan bedrijventerreinen tekort komt. Volgens Ingwersen zijn er voldoende alternatieven.


De Kleer gaf aan, dat er nu nog maar 1,7 hectare aan beschikbaar bedrijventerrein is. Hij kreeg steun van Leo Kooyman, voorzitter van Verenigde Ondernemers Nieuwkoop. ,,We zijn bij veel ondernemers geweest. Ze zijn vaak niet tevreden over de huidige huisvesting en willen uitbreiden en hun bedrijven verschuiven.’’


Volgens Ingwersen is hier echter nog ruimte genoeg voor. Het komende jaar kom 6,3 hectare aan bedrijventerrein vrij voor Schoterhoek II. ,,We gaan eerst dit terrein vol krijgen. Daarna willen we de bestaande bedrijventerreinen revitaliseren (opknappen, JD). Laten we bedrijventerreinen intensiveren; doe er een verdiepinkje bovenop, bij de bestaande panden. We houden in de gaten, of er ruimte vrij komt. Gewoon slim blijven kijken en je ogen open houden.’’


Kooyman waarschuwde voor een vertrek van allerlei bedrijven uit de gemeente: ,,Er zijn ondernemers die serieus zeggen: ‘Kan ik voldoende mijn vleugels uitslaan?’ Zo niet, dan kijken ze om zich heen.’’ Hij riep het college op, om naar de langere termijn te kijken voor de noodzaak van extra hectares bedrijventerrein.

Bonaken


LEIMUIDEN Op zaterdag 2 november wordt alweer voor de 20ste keer het Nederlands Kampioenschap Bonaken gehouden. Dat evenement begint om 13:00 uur en vindt plaats in Café Keijzer.Het kaartspel Bonaken staat inmiddels op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Wie wel eens in zijn/haar leven Nederlands Kampioen wil worden, maar niet weten hoe bonaken precies gaat, die krijgt nu de kans. Op zaterdagmiddag 26 oktober kun je een cursus van zo’n twee uur volgen in Café Keijzer; nog net op tijd om aan het NK mee te doen. Inschrijven kan via www.bonaken.nl. Deelname aan zowel de cursus als het Nederlands Kampioenschap is gratis. 

Column


Veteranenboek


Volgend jaar gaat er met uw hulp waarschijnlijk iets moois gebeuren, waarde columnlezer. De Stichting Zinsnede wil het ‘Veteranenboek Kaag en Braassem’ uitbrengen. Met daarin ervaringsverhalen van mannen en vrouwen, die hun leven gewaagd hebben om vrede te brengen of te handhaven voor mensen in verre landen.


Als u denkt: ‘Veteranen, dat zijn toch die oude mannen die naar Nederlands-Indië zijn geweest?’, dan hebt u het mis. Veteranen zijn ook vrouwen en mannen, tussen 18 en 118 jaar die zijn uitgezonden naar landen als Libanon, Afghanistan, Irak, Nieuw-Guinea, Mali en tientallen andere landen. Ieder van hun verhalen is uniek en verdient het om behouden te blijven.


De bedoeling van het Veteranenboek Kaag en Braassem is, om enkele tientallen ervaringsverhalen vast te leggen; aangevuld met foto’s uit de eigen collectie van de geïnterviewde veteraan. Het eindresultaat wordt een prachtig boek, waarbij de lezer een indruk krijgt wat inwoners van Kaag en Braassem doorstaan hebben. En hoe ze er in het dagelijks leven van tegenwoordig mee omgaan. Hopelijk zorgt dit boek ook voor een stuk waardering voor de inzet van de veteranen zelf.


Onlangs doneerde het Fonds Alphen e.o. een prachtig bedrag, zodat dit boek gerealiseerd kan worden. Maar de Stichting Zinsnede wil heel graag, dat alle groep 8 basisschoolleerlingen volgend jaar een gratis exemplaar krijgen van het Veteranenboek Kaag en Braassem. In 2020 leven we namelijk al 75 jaar in vrede. Dit boek helpt kinderen om het behoud van vrede en veiligheid te waarderen.
Daarom is er nog extra geld nodig; Iedere donateur krijgt voor elke 50 euro aan zijn/haar bijdrage, na realisatie van het Veteranenboek Kaag en Braassem, een gratis exemplaar. Bedrijven kunnen ook hun logo en naamsvermelding in het boek krijgen, bij een donatie vanaf 500 euro. Wilt u de realisatie van het Veteranenboek Kaag en Braassem steunen? Maak dan een bedrag over aan de Stichting Zinsnede op het volgende bankrekeningnummer: NL21 RABO 0195 2994 77. Vermeld hierbij svp: ‘Veteranenboek Kaag en Braassem’. Hartelijk dank namens de veteranen!

Onwenselijk


ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders vindt de plannen voor een vrijstaande woning langs de Groenwoudskade in Roelfarendsveen ‘onwenselijk’. Nu is dit terrein aan het begin van de Groenewoudskade nog een open kavel, maar voor het terrein er naast is al een vergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning. Een nieuw huis op dat braakliggende grasveld aan het water, deels omringd door bomen, is volgens het gemeentebestuur ‘niet passend binnen provinciaal en gemeentelijk beleid’. Bovendien zou het ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. 


Nu heeft het perceel nog de bestemming ‘Agrarisch’. Voor de komst van een woning moet dus het bestemmingsplan gewijzigd worden, maar daar wil de gemeente niet aan meewerken. Volgens het gemeentebestuur valt het perceel ‘buiten de contour van bestaand stads- en dorpsgebied’. Met het wijzigen van agrarische bestemmingen, zodat daar huizen gebouwd kunnen worden in het buitengebied, moet de gemeente ‘zeer terughoudend omgaan’, zo luidt een ambtelijk advies. De initiatiefnemer voor deze woning heeft aan de gemeente aangegeven, dat er ‘één of zelfs twee wooneenheden zijn verdwenen op het aangrenzende perceel’ en dat er dus best een woning op zijn terrein gebouwd kan worden. Maar dat argument vindt de gemeente ‘niet relevant’, omdat op het betreffende perceel zelf nooit een woning heeft gestaan, zo blijkt uit het ambtelijk advies.

Pontkosten


KAAG – De gemeente Haarlemmermeer betaalt per jaar 19.000 euro aan de gemeente Kaag en Braassem. Hiermee deelt Haarlemmermeer mee in het risico van de begroting van het pontveer. ,,Door het afsluiten van de bestuurlijke overeenkomst kan € 19.000 van de stijging van de exploitatiebijdrage als gevolg van de nieuwe aanbesteding worden opgevangen’’, zo laat de gemeente weten.


De inwoners van Kaag en Buitenkaag kunnen als voetganger met een bewonersvignet zonder betaling gebruik maken van de pontveer Kaag. De gemeente Haarlemmermeer is gevraagd een exploitatiebijdrage te doen. ,,Aangezien bewoners van Buitenkaag (onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer) met een bewonersvignet zonder betaling gebruik kunnen maken van de veerdienst, is een bijdrage vanuit de gemeente Haarlemmermeer gerechtvaardigd.’’

Tulpsteiger komt er waarschijnlijk toch


ROELOFARENDSVEEN – Wethouder Petra van der Wereld moest woensdag 16 oktober tijdens de raadsvergadering uitgebreid door het stof. De dertig meter lange en vijf meter hoge tulpensteiger lijkt steeds meer een Wet van Murphy te worden voor haar. Ze bood nogmaals haar excuses aan voor het feit dat de omwonenden niet op tijd waren geïnformeerd over de komst van deze ‘toeristentrekker’.


Fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) was niet direct tevreden: ,, Het vertrouwen dat we in het openbaar bestuur moeten hebben, heeft wat ons betreft een deuk opgelopen. Hoe konden zoveel dingen fout gaan? De omwonenden zijn niet goed geïnformeerd en de toestemming van Rijksvastgoed om die tulpensteiger aan te leggen, is niet aanwezig.’’ Hierop reageerde Van der Wereld, dat die toestemming alsnog geregeld is; sinds 2 oktober.


Jan van der Geest parafraseerde Maximá’s ‘Een beetje dom’ uitspraak en fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) oordeelde: ,,In dit dossier wordt fout op fout gestapeld. Het betrekken van de inwoners is niet in de haarvaten van dit college doorgedrongen.’’


De wethouder liet de kritiek over zich heen gaan, maar liet tegelijkertijd weten, dat ze wel wil doorgaan met de planvorming voor de komst van die tulpensteiger. De omwonenden mochten in eerste instantie wel meepraten, maar alleen over de ,,hoek, de kleur en de aanpassingen van de hoogte’’. Dat baarde Bastiaan van Nunen, woordvoerder namens de omwonenden, grote zorgen. ,,Meent de gemeente het excuses? Zal dit wel tot echte wijzigingen leiden?’’


Daar leek het in eerste instantie dus niet op. Maar na alle ophef over de slechte communicatie was dit de meeste gemeenteraadsleden toch een beetje te gortig. Zij drongen er bij de wethouder op aan, om daadwerkelijk met de omwonenden in gesprek te gaan over de tulpensteiger. En serieus te kijken naar alternatieven die vanuit de omgeving aangebracht worden.


Van Nunen concludeerde: ,,Je kunt een zwemstrandje of vissteiger aanleggen; dat is iets waar we samen uit moeten komen. Als het op die plek moet komen, moet het verdomd mooi zijn. Maar een tulp van een meter of vijf hoog en dertig meter diep het water in, dat is niet wat daar past. Neem ons mee in de planvorming voor een toeristische trekpleister. We zijn wel ter wille om mee te denken, maar doe het vanaf het begin.’’ Van Holland Rijnland heeft de gemeente Kaag en Braassem een jaar de tijd gekregen om de tulpsteiger – of een alternatief – te realiseren. 

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan


In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 1: 1959 – 1969: Ontstaansgeschiedenis. 


JOEP DERKSEN


Op 26 november 1959 werd, speciaal voor een woonwijk bij de Van der Hooplaan een compleet nieuw winkelcentrum opgericht. De eerste winkels, die hun deuren openden, waren Turkenburg Textiel, Modelslagerij Vermeulen, en Kunstnijverheid Martha de Groot. Maar al spoedig volgden ook een bakker, groenteboer, fietsenzaak en andere winkels.


In de jaren ’50 was het heel normaal, dat iedere wijk of wijkje haar eigen winkelcentrum had. Zo zaten in de buurt al vier andere winkelcentra; aan het Hueseplein, op het Augustinuspark, op de Van der Leeklaan en de Lindenlaan. Ondernemer Cor Mulder herinnert zich: ,,Aan de overkant van de straat stonden een paar heel kleine kruidenierswinkeltjes, zoals de Vivo en Spar. Deze miniwinkeltjes konden gewoon naast elkaar bestaan; ieder had z’n eigen klantjes. Ons winkelcentrum had direct al een compleet assortiment en alles wat de consument nodig had.’’


Er stond zelfs een benzinestation op straat, van de gebroeders Koudijs van de Daf-garage. Zelfbediening bestond toen nog niet; de broers gooiden jouw tank vol voor het bedrag, dat jij wilde uitgeven. Maar uiteindelijk verdween dit stukje folklore. in de jaren zeventig ging de lokale overheid maatregelen nemen om zo’n benzinestation niet meer in een woonwijk te hebben.


Na enkele jaren kwamen de eerste wijzigingen in het winkelaanbod. Ondernemer Bodart was de eerste die stopte. Zijn lampenwinkel werd vervolgens een schoenenzaak. Later vertrok ook de elektrowinkel van de firma Trooster en ook deze plek werd direct opgevuld. Het waren goede tijden voor de ondernemers en de omwonenden.

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan


In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 2: 1969 – 1979: Nieuwe trends


JOEP DERKSENIn deze periode zie je dat de wijziging van de winkels doorgaat. Zo was er een stoffeerderij, maar hiervoor in de plaats kwam de ijzerwinkel van Estoppey. Toen begon eigenlijk al de periode van schaalvergroting. Het kleinschalige verdween langzamerhand, beetje bij beetje, maar onafwendbaar. En die trend was vooral te merken in de foodsector. De kosten stegen en de concurrentie werd groter. Het was daarom nodig om meer aanbod te hebben en dus moest je een winkel met een groter vloeroppervlakte hebben.


Ook het consumentengedrag veranderde in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Ze gingen de heel kleine winkelcentra, waar niet voldoende winkelaanbod was, mijden. En richtten zich op de winkels waar een groter aanbod van producten was. Ondernemer Cor Mulder: ,,Het ging haast ongemerkt, maar het was toch een duidelijke trend.’’


Wie de jaren ’70 zegt, denkt aan de oliecrisis en de hippietijd, maar daar merkte je in dit winkelcentrum niets van. ,,Op zo’n buurtniveau krabbelt het leven rustig voort. En van crisissen hebben we geen last gehad. Het winkelaanbod was gevarieerd en hier zaten goede en kleine zelfstandige ondernemers.’’


De klantenkring was uitgebreid; in de buurt woonden voornamelijk gezinnen, waarbij veel mensen werkten bij KLM en Fokker. Deze bedrijven zorgden namelijk ook voor hun medewerkers, waar het ging om de huisvesting. En met twee of drie kinderen per gezin was het in het winkelcentrum altijd een vrolijke drukte.


Langzamerhand begon die bevolkingssamenstelling echter te veranderen. Er kwamen in de wijk steeds meer sociale huurwoningen. Gezinnen maakten plaats voor eenoudergezinnen en mensen van buitenaf.

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan


AMSTELVEEN - In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 3:

1979 – 1989 Wisseling van de wacht


JOEP DERKSEN


In de jaren ’80 vindt de wisseling van de wacht plaats. De wat oudere garde, die vanaf het begin in het winkelcentrum zat, zien we langzaam verdwijnen. Slager Vermeulen deed de zaak over aan zijn zoon Bart Vermeulen. Mevrouw Turkenburg gaf haar zaak aan haar zoon over. En Martha de Groot’s opvolger was haar dochter Loes de Groot, waarna eind jaren 70 haar man Cor Mulder in de zaak kwam.


Waar tegenwoordig de oudere generatie de jeugd nogal eens bijstaat met hand- en spandiensten, was dat in de jaren ’80 absoluut niet het geval. Zodra een kind de zaak overnam, gingen pa en ma achter de geraniums zitten. De jongere moest het zelf maar uitzoeken. Vaak ging dat goed, maar soms ook niet. Als winkelier moest je je continue aanpassen aan de veranderende trends. De consument eiste een meer gevarieerd aanbod, verse producten én kant-en-klare maaltijden.


De winkeliers onderling deden tot en met deze decade alles op hun eigen. Ze gingen vriendelijk met elkaar om, maar er was geen onderlinge communicatie of samenwerking. En af en toe vielen ondernemers weg, die het niet meer konden bolwerken. Gelukkig voor het winkelcentrum werd iedere keer een leeggevallen zaak opgevuld door een nieuwe enthousiaste ondernemer. De firma Trooster verdween en werd vervangen door Intersport; een winkel in sportbenodigdheden. Het winkelcentrum aan de Van der Hooplaan bleef floreren, waar andere centra in kansarme gebieden steeds meer teloorgingen.

De weg, die het winkelcentrum doorkliefde, bleek vooral voordelig; de winkels zaten op een zichtlocatie en iedere dag werden duizenden passanten tijdens het rijden er aan herinnerd, dat ze nog even boodschappen moesten halen.

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan


AMSTELVEEN - In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 4:

1989 – 1999 Samenwerking


JOEP DERKSEN


Tot de jaren ’90 kon iedere ondernemer nog in zijn of haar eigen ‘bubbel’ leven. Maar dat veranderde plotsklaps, toen begin jaren ’90 de gemeente Amstelveen begon aan de voorbereidingen van een Detailhandelsnota. De ondernemers van het winkelcentrum Van der Hooplaan beseften als eersten, dat deze Detailhandelsnota verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben en mogelijk het einde kon betekenen van hun zakelijke toekomst.


Daarom besloten de winkeliers om een vereniging op te zetten, die de gezamenlijke belangen zou vertegenwoordigen. De eerste voorzitter werd Cor Mulder, die anno 2019 nog altijd deze functie vervult. ,,We maakten ons enorme zorgen over die detailhandelsnota, want de uitkomst er van zou zijn, dat er één groot nieuw winkelcentrum zou komen. Het was alleen de vraag, waar dat moest gebeuren. Indertijd was er grote rivaliteit met het winkelcentrum aan de Lindelaan. Maar wij konden de gemeente er van overtuigen, dat onze locatie de beste was om daar hét winkelcentrum van dit deel van Amstelveen van te maken. Wij hadden namelijk al twintig bedrijven en op de Lindelaan stonden hooguit zeven winkels.’’


De winkeliersvereniging zorgde er ook voor, dat er meer diversiteit kwam in de woningbouw in deze wijk. ,,We maakten ons zorgen over de veranderende demografie. Als we ons brood wilden blijven verdienen, dan moesten er ook inwoners komen, die wat te besteden hadden in de wijk. En niet alleen naar de prijsvechters zouden gaan.’’ Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur om niet meer alleen sociale woningen te bouwen in dit deel van Amstelveen, maar ook huizen voor de middenklasse. Hierdoor kwam er meer evenwicht in de bevolkingssamenstelling.

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan


AMSTELVEEN - In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 5:

1999 – 2009 Superspecialisatie


JOEP DERKSEN


Het was in deze tien jaar niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Verderop in de wijk verdween het ene winkeltje na de andere zaak. En winkelcentrum Van der Hooplaan ging zich steeds meer profileren als een specialiteitencentrum. Bart Vermeulen stopte met zijn slagerij en er kwam een nieuwe slager; Fred van Ingen, die met veel enthousiasme en enorme kennis van zaken aan de slag ging. Ook de visboer onderscheidde zich door zijn culinaire kennis. ,,Je zag de superspecialisatie ontstaan en door de jaren heen heeft zich dat verder ontwikkeld’’, licht ondernemer Cor Mulder toe.

De invoering van de euro ging geruisloos; de winkeliers hadden zich hier goed op voorbereid. Wel was er in de eerste maanden iets opvallends aan de hand, herinnert Mulder zich: ,,Wat me opviel was, dat we toentertijd veel meer briefjes van 100, 200 en 500 over de toonbank kregen.’’

In dit decennium werd ook het vijftigjarig bestaan van het winkelcentrum gevierd. Over de activiteiten, die toen opgezet werden, wordt anno 2019 nog steeds over gepraat. In 2009 werd een drie maanden lange actie opgezet. Iedere week was er weer wat anders te doen. Zo werd er vlakbij het winkelcentrum een beachvolleybalveld opgezet, waar het een enorme happening was. Mensen konden hun aankoopbonnen inwisselen voor enveloppes van winkeliers en prijzen winnen. En er was één hoofdprijs: een echte Suzuki! ,,Voor de schaal van het winkelcentrum was het ongekend, dat we een auto weggaven’’, lacht Mulder. Het was dankzij de goede relaties met een garagebedrijf en de steun van een bevriende bouwondernemer, de gemeente en andere sponsoren dat zo’n megaprijs ter beschikking gesteld kon worden.

Historie van het winkelcentrum Van der Hooplaan

AMSTELVEEN - In deze serie van zes delen neemt ondernemer Cor Mulder de lezers mee op een historische reis door zes decennia aan gebeurtenissen en evenementen van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Dit winkelcentrum werd op 26 november 1959 officieel geopend en viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Deze week: deel 6: Het heden en de toekomst

2009 – 2019


JOEP DERKSEN


Winkelen kan op twee manieren: gezellig naar het centrum gaan of digitaal. De opkomst van het internetshoppen bleek een toegevoegde waarde te zijn voor de ondernemers van het winkelcentrum Van der Hooplaan. Tegenwoordig openen internetbedrijven fysieke winkels. Juist omdat mensen producten willen zien, proeven en voelen. Daarnaast is het sociale aspect ook heel belangrijk om naar een winkel te gaan. Uiteraard zijn alle winkels van dit winkelcentrum online te vinden.


Ondernemer Cor Mulder: ,,Internet is meer een kans dan een bedreiging; als je daar goed mee om weet te gaan. Pas de marketing aan op de grootte van jouw bedrijf en dan zijn er voldoende kansen. Maar de basis blijft de spullen die je verkoopt. Als je goede dingen verkoopt, blijf je bestaan.’’ Niet voor niets staan er bijvoorbeeld soms 12 medewerkers in de winkel van de visboer; mensen waarderen de verse en exclusieve producten.


Mulder: ,,Wij als zelfstandigen moeten goede service geven. Als je dat niet doet, dan red je het op termijn niet.’’ Enkele jaren geleden werd het winkelcentrum verrijkt met de COOP, een supermarkt van 1.200 m2; hiermee is de continuïteit voor de komende tientallen jaren gewaarborgd. Deze supermarkt heeft nieuw publiek aangetrokken; mensen die nu ook de voordelen van de kleine winkeliers leren kennen.

Om het 60-jarig bestaan van het winkelcentrum te vieren, zijn er drie acties: een rebus, woordzoeker en vragenlijst. Met elke actie kunnen 27 fantastische prijzen gewonnen worden, die beschikbaar zijn gesteld door alle deelnemende winkeliers. En daarnaast is er nog één superhoofdprijs. Wat die hoofdprijs is, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Heerlijk, zelf gebakken en gezond


Bakkerij Renzema


AMSTELVEEN – Zodra je de winkel van Bakkerij Renzema binnen loopt, word je al blij. De heerlijke geur van vers gebakken brood komt je tegemoet en leidinggevende Bob Green helpt iedere klant snel en efficiënt.


JOEP DERKSEN


De vestiging van Bakkerij Renzema aan de Van der Hooplaan 170 is één van vier winkels; daarnaast rijden er ook drie mobiele winkels van Renzema door de verschillende buurten in Amstelveen en Amsterdam. Green vertelt: ,,We zijn een echte A-merk bakker en maken alles zelf.’’


Iedere ochtend staat Green vroeg op om alles vers te bakken. In de winkel is een brede variatie aan broden, zoals Vikorn, Waldkorn, Multikoren, Tijgerbrood, Volkoren of Wit. Ook kun je kiezen uit koffiebroodjes, harde punten, donuts en koekjes. Aangenaam verrassend zijn ook de croissants, in allerlei verschillende soorten en smaken. Green wijst aan: ,,We hebben ham-kaas croissants, kaas-croissants en chocoladecroissants; allemaal handgemaakt.’’


Uiteraard heeft Bakkerij Renzema ook glutenvrij brood ,,en als u in de winkel bent; probeer dan eens het originele Friese Suikerbrood’’, zo tipt Green. De winkel is een jaar geleden verbouwd en heeft een moderne, frisse uitstraling. En terwijl de blik valt op de heerlijke boterkoek en chocoladecake is het duidelijk; Bakkerij Renzema bezoek je het liefst iedere dag!


Voor meer informatie: Bakkerij Renzema, Van der Hooplaan 170 Amstelveen, T: 020 643 6395, www.bakkerijrenzema.nl