Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 november 2019

Bossen niet welkom


KAAG EN BRAASSEM – Deze week is een document openbaar gemaakt; de ‘Regionale Energiestrategie’. Hierin staat geschreven, dat de gemeenten een ‘bossenstrategie’ moeten opstellen. Maar in Kaag en Braassem zullen geen uitgestrekte bosgebieden komen op de nu almaar wegzakkende veen en veenweidegebieden. Wethouder Yvonne Peters: ,,We weten dat bomen goed zijn om het stikstofprobleem op te lossen, maar we hebben in Kaag en Braassem het polderlandschap en de bijzondere veengebieden. We gaan dat niet volplanten met bomen, al zou het superleuk zijn om wat tiny forests te maken. Bijvoorbeeld in de buurt van scholen.’’ Volgens Peters is een gebied als de Veluwe beter geschikt als plantlocatie voor duizenden nieuwe bomen.

,,Behoud waardevolle oeverlanden’’


LEIMUIDEN – De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude is fel tegen plannen van het gemeentebestuur om een perceel tussen Vriezekoop Zuid 75 en 77 te bebouwen. Genoeg is genoeg, zo vindt secretaris Trix van Puffelen. ,,De zuidelijke waardevolle oeverlanden van de Drecht zijn qua landschap en natuur uiterst kwetsbaar. Dit gebied is het afgelopen jaar meer achteruit gegaan dan in de laatste veertig jaar samen.’’De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude wijst er op, dat de gemeenteraad twee jaar geleden heeft besloten, dat deze bovenlandjes ,,in hun huidige vorm behouden moeten blijven.’’ Het onlangs gekochte terrein tussen de nummers 75 en 77 mag daarom niet bebouwd worden, zo roept Van Puffelen de raadsleden op. Ze wijst er op, dat dit terrein in het buitengebied ligt en bebouwing in strijd is met het door de gemeenteraad vastgestelde landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.Van Puffelen laat weten over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om akkoord te gaan met het bebouwen van dat stukje grond: ,,Sinds 1950 zijn er geen nieuwe woningbouwlocaties aan Bilderdam toegevoegd. Het voorstel houdt in dat binnen twee jaar na de MRSV er een uitbreiding van het aantal woningen  plaatsvindt met 12,5 %!’’De gemeenteraad neemt op maandag 25 november een besluit over deze kwestie.

,,Criminaliteit stopt niet bij het bordje Kaag en Braassem’’


ROELOFARENDSVEEN – Wie maandagmiddag argeloos langs het gemeentehuis liep, kon zo maar worden aangesproken door wijkagent John Beekman of één van zijn collega’s. Dit keer ging het niet om een ‘preventief fouilleren’ actie, maar de passant werd gevraagd om in het mobiele medialab van de politie te stappen. Daar konden de inwoners hun mening geven over de politie en de onderwerpen aangeven, waarvan zij vinden dat de politie zich er mee moet bezig houden.

Enigszins aarzelend stapt Ton van Haastrecht de trap op de grote bus in, die nu dienst doet als medialab voor de politie. Hij heeft de politie al eens als beste vriend ervaren. ,,Ik woonde aan de Ringvaart en lag een paar weken in het ziekenhuis. In die tijd is mijn hele huis overhoop gehaald. Later kwamen ze nog een keer langs, maar die mensen heeft de politie kunnen pakken.’’ Dat Van Haastrecht zijn mening kan geven over de handel en wandel van de politie, vindt hij een goede zaak. ,,Al hoeft er van mij niet meer politie bij te komen.’’

Op dat moment komt Vera van Leur – Boon naar binnen, met een vriendin; samen waren ze aan het nordic wandelen. Haar antwoorden voor de enquete laten zien, dat ze het fijn vindt om in Kaag en Braassem te wonen. ,,Ik voel me veilig. Wel controleren we als bewoners van de flat, waar we in wonen, altijd dat de deur goed dicht is nadat we er doorheen zijn gegaan.’’ Dat opletten op elkaar is een goede zaak, zo stelt John Beekman, die nu een half jaar wijkagent in Kaag en Braassem is. Hij bedacht dit plan om een mobiel medialab neer te zetten en zo de inwoners naar hun mening te vragen. ,,Mensen moeten in het algemeen alert zijn en zowel hun omgeving als elkaar in de gaten houden. Zodat buren elkaar kennen en gekeken wordt, dat er geen gevaarlijke situaties in of bij panden gebeuren.’’

Maar waarom wordt dit midden op de middag gedaan; als veel mensen moeten werken? Beekman: ,,Vanochtend hebben we deze truck gebruikt voor het bezoeken van scholen in Woubrugge. Daar hebben we via Kahoos (digitale enquetes) de leerlingen quizzen voorgelegd over sexting, loverboys en pesten. Ik vond het zonde, dat we voor een hele dag zo’n bus huren en dan alleen in Woubrugge gebruiken. Daarom wilde ik ‘m in de middag in Roelofarendsveen inzetten, als proef.’’
Wim Stikkelorum vult ondertussen de enquete in. ,,Wat mij betreft komen er meer agenten, die zorgen voor extra toezicht in het landelijke gebied. Deze gemeente is zo groot; de politie is krap bezet om gevallen van stroperij en dumping tegen te gaan.’’ Beekman reageert op de vraag, wanneer deze proef geslaagd is. ,,Als er zo meteen nog meer mensen komen. En wanneer ik met de enquete antwoorden krijg, waar ik wat mee kan doen. Ik kom misdaad en criminaliteit overal tegen. Het stopt niet bij het bordje Kaag en Braassem.’’

Criminelenparadijs


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn een potentieel paradijs voor criminelen. Teamchef basisteam politie Rieke Zijlmans roept de inwoners daarom op om verdachte situaties door te geven.

Drugshandel, geld witwassen, criminele motorbendes en wapenhandel; het zijn allemaal zaken die een vreedzame samenleving bedreigen. Achter een individuele teler van honderd hennepplantjes zit vaak een heel crimineel netwerk. Maar ook misbruikers van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en illegale huurders, die zo een uitkering kunnen bemachtigen, ondermijnen de rechtsstaat. De politie kan niet alles zelf zien, aldus Zijlmans en ze riep daarom de inwoners op om meldingen van verdachte situaties door te geven.

,,Herken de signalen, zoals een huurder, die grote bedragen alleen contant wil betalen. Of een kennis met een kleine portemonnee, maar een dure auto. Of die kapper, waar je nooit terecht kunt voor een afspraak, dan wel een winkel waar nooit klanten komen; hoe kan zo’n zaak bestaan? Het kan een dekmantel zijn voor het witwassen van geld.’’ Het is niet zo, dat alle slechte dingen in de wereld aan Kaag en Braassem voorbij gaan. Een ambtenaar noemde het voorbeeld van arbeidsmigranten in Ter Aar, die klagen over hoge huren en angst voor de werkgever, die tegelijkertijd hun huisbaas is. En een landelijk onderzoek toont aan, dat bij zeventig voetbalclubs signalen van criminaliteit zijn. Zoals spelers, die cash uitbetaald willen worden.

Dit jaar ontdekte de politie een hennepkwekerij, met meer dan 1.000 planten, die verstopt waren achter een bassin voor koikarpers. In Kaag en Braassem zijn dit jaar al drie panden gesloten vanwege drugshandel. Bij een jachtwerf in Leimuiden zijn drugsafvalvaten gevonden en vuilniszakken vol met hennepafval zijn gedumpt in Leimuiden en Woubrugge. Inwoners, die hun schuur aan anderen verhuren, blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Ook de eigenaar wordt aansprakelijk gesteld over wat er in zo’n pand gebeurt.’’
Notoire witwasplekken zijn ,,nagelstudio’s, bruidswinkels, schoonheidssalons en autohandelaren’’, aldus de burgemeester. ,,We slaan aan op alles waar veel van is op één plek. Één slager is geen probleem, maar we worden alert als er tien slagers in een straat zijn.’’ Toehoorder Ben Beukenholdt had moeite met de oproep aan inwoners om anderen aan te geven: ,,Ik ben van de generatie: klikspaan, boterspaan.’’ Maar volgens de politie is aangeven ook ter bescherming van de crimineel zelf. ,,Wie begint met het verkopen van honderd plantjes om wat geld te verdienen, komt er niet meer af. Zijn kinderen worden bedreigd op school. Met die mensen krijgen wij dagelijks te maken.’’

Geen groen voor bouwplan door ontbreken groen


RIJPWETERING – Lange tijd leek er groen licht te zijn voor een plan om elf woningen te bouwen aan de Zuidweg naast nummer 33. Maar een aantal gemeenteraadsleden uitte hun zorgen over het gebrek aan groen in dit bouwplan ‘Dyckhof’.

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) riep maandagavond het college op, om te kijken of dit soort bouwplannen ook moeten voldoen aan het aanbrengen van minimaal 45 m2 groen per woning. Wethouder Inge van der Meer beloofde dit te gaan onderzoeken. De gemeenteraad besloot hierop om de aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan niet te behandelen. Waarna raadslid Thijs Mooren (CDA) nog een oproep deed aan zowel de initiatiefnemer als omwonenden om bij elkaar te zitten. ,,Wanneer iedereen het met elkaar eens kan worden, scheelt dat de gang naar de rechter.’’

Groene Hart kan niet aan duurzaamheidsdoelstellingen voldoen


KAAG EN BRAASSEM – Het is niet mogelijk voor de regio het Groene Hart, om de duurzaamheidsambities te halen, als hier geen windmolens of zonnepanelenvelden komen. De Provincie Zuid-Holland moet dan óf meer van die duurzame energieopwekkers elders in Holland Rijnland plaatsen, of de duurzaamheidsambities naar beneden brengen.

De regio Holland Rijnland heeft een energieakkoord afgesloten, waarin staat dat dit gebied in 2050 energieneutraal moet zijn. Om dat te bereiken, moeten er heel wat windmolens en zonnepanelenvelden worden gerealiseerd. Wethouder Yvonne Peters (VVD) voorziet problemen: ,,Dat energieakkoord ging er wel van uit, dat we van de Provincie de ruimte zouden krijgen om die windmolens en zonnevelden neer te zetten. Maar in het coalitieakkoord van de Provincie staat, dat er in principe geen windmolens komen in het Groene Hart. Dat maakt het niet eenvoudiger om onze ambities te realiseren. Moeten we die ambities dan aanpassen of moeten er elders extra windmolens bij komen? Het verlagen van de ambities is volgens Peters ook nog een oplossing. ,,De gemeenteraden in Holland Rijnland moeten daar een ei over leggen.’’

Vindt Peters het noodzakelijk en wenselijk, dat hier zonnepanelenvelden komen? ,,We hebben een eigen raadsakkoord dat daar terughoudend in is. Eerst moeten alle daken vol met zonnepanelen. Dan gaan we kijken hoe we grootschalige energie kunnen opwekken.’’ Boeren, die af vrijwillig af willen stappen van vee- of groententeelt en hun weilanden willen inzetten voor ‘meervoudig ruimtegebruik’, zoals het plaatsen van zonnepanelen of windmolens, moeten van de wethouder de ruimte krijgen. ,,We zijn in de regio in gesprek over de toekomst van het veenweidegebied en wat wel en niet moet kunnen. Misschien kunnen we met dat land door meervoudig ruimtegebruik stappen worden gemaakt met energieopwekking.’’
In Goeree-Overflakkee is dezer week het eerste waterstofhuis in gebruik genomen. Met dat soort ontwikkelingen houdt de gemeente Kaag en Braassem zich nog niet bezig. De wethouder: ,,Waterstof is op termijn heel kansrijk. Gemeenten kijken naar de haalbaarheid van waterstofvulpunten voor bussen en vrachtwagens. Maar deze zijn pas rendabel als er minimaal honderd voertuigen gebruik van maken.’’ Dan kunnen de gemeentebesturen van Holland Rijnland toch afspreken om al hun voertuigen te vervangen voor waterstofauto’s? Peters: ,,Dat is financieel niet duurzaam, als de huidige auto’s nog niet zijn afgeschreven. Een voorbeeldfunctie is goed, maar we gaan geen gemeenschapsgeld weggooien.’’ De wethouder wil met de Provincie Zuid-Holland en andere gemeenten afspraken maken over wat er nu wel en niet aan duurzame initiatieven mogen gebeuren in deze regio. 

Kerk wordt appartementengebouw


Nieuwkoop - Het bestuur van de Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop heeft concrete plannen om de kerk aan de Achterweg 4 af te stoten en te sluiten. Zij verwachten, dat hier vanaf midden 2021 geen kerkelijke activiteiten meer plaats vinden. De bedoeling is, om hier woonappartementen in te laten komen. De Kerkenraad bevestigt dit nieuws desgevraagd.

Met kleine bouwkundige aanpassingen zijn het gebouw en de locatie naadloos om te bouwen tot appartementen. Het perceel biedt ook voldoende mogelijkheden voor parkeervoorzieningen. Dat het AD hier van op de hoogte was, kwam als een schok bij de leden van de kerk. Een kerkgangster geeft aan: ,,Deze informatie was bij ons nog niet bekend. We zouden het nog een jaar aankijken en we weten helemaal niet wie het gebouw koopt en wat er komt.’’

Lagere snelheid of minder bussen


KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem is huiverig, om in alle dorpen standaard een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren. Onder meer de leden van de Dorpsraad Leimuiden en een flink aantal inwoners van dat dorp pleitten hier onlangs voor.

Wethouder Yvonne Peters vreest voor een achteruitgang van het openbaar vervoer. ,,Er zullen zeker meer 30 km wegen komen in de dorpen. Maar kijk naar Hoogmade: de bus gaat daar niet meer doorheen.’’ Een aantal jaren geleden is een belangrijke verkeersader in dat dorp namelijk aangepakt en is de maximum snelheid teruggebracht naar 30 kilometer. Dat zorgde bij de bussen voor zoveel vertraging, dat busbedrijf Arriva besloten heeft om het centrum van Hoogmade als stopplaats maar helemaal te mijden.

Peters: ,,Binnen de bebouwde kom zullen we de snelheid terugbrengen. Maar Leimuiden is een kern, waar de bus doorheen gaat. Als we alles 30 maken, wil ik wel weten wat de consequenties zijn. En uitzoeken of dan over een jaar de bus niet meer door Leimuiden rijdt. We moeten goed weten wat de andere effecten van een snelheidsverlaging zullen zijn.’’

Meedenken over groen


KAAG EN BRAASSEM – De inwoners van Kaag en Braassem mogen meepraten over het besteden van 400.000 euro aan groen. Dit voorstel van Samen voor Kaag en Braassem werd maandagavond gesteund door alle overige partijen.

De komende jaren kan de gemeente vier toen extra besteden aan het openbaar groen. En dat geld kan natuurlijk op allerlei manieren uitgegeven worden. Hiervoor willen de politici de inwoners om hun mening vragen. Niet alleen kunnen eigen ideeën ingediend worden, maar ook zijn er tien voorstellen voor meer en beter groen in de wijken.

Dan gaat het bijvoorbeeld om meer bloeiende bermen, ‘tiny forests’ van fruitbomen, groene schoolspeelplaatsen en bankjes in ‘groene oases’ in verschillende dorpen. Ook een oude wens voor het realiseren van een ruiterpad vanuit de manege in Roelofarendsveen zou met een deel van die vier ton betaald kunnen worden. In de loop van volgend jaar kunnen de inwoners hun groenwensen laten weten.

Pleidooi voor tramdienstEen petitie door de Amsterdammer Tim Sekac om de tram van de Uithoornlijn door te trekken naar Breukelen, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn heeft al honderden steunbetuigingen gekregen.

Uithoorn wordt volgend jaar met deze tramlijn een soort knooppunt voor alle bussen en de tram richting Amstelveen en Amsterdam. Sekac: ,,De Ronde Venen en Nieuwkoop etc. zien de tram zeker zitten, dus de tram zou beter dan nog verder kunnen en moeten rijden dan Uithoorn!’’ Volgens hem kunnen de inwoners van Nieuwkoop met die tram de auto laten staan, om zo ‘veel sneller en comfortabeler te reizen’, dan nu het geval is met het openbaar vervoer.

De petitie loopt nog tot 22 december 2023. Sekac hoopt over drie jaar voldoende steunbetuigingen te hebben, zodat een onderzoek wordt opgestart naar de mogelijkheden voor een tramdienst van Amsterdam Zuid naar Alphen a/d Rijn via Amstelveen, Uithoorn, Nieuwveen, Nieuwkoop en Aarlanderveen. De petitie is te vinden op: https://petities.nl/petitions/trek-uithoornlijn-door-naar-breukelen-en-alphen-a-d-rijn.

,,Stop het sluipverkeer!’’


RIJNSATERWOUDE – De succesvolle koffie-actie door inwoners van Rijnsaterwoude voor automobilisten van en naar Alphen smaakt naar meer. Daarom organiseren de Wouwse wijven donderdag 28 november een nieuwe anti-sluipverkeerdemonstratie. Dit keer willen de schoolkinderen er ook aan bijdragen.

Jacqueline Grauwen is woordvoerder van de Wouwse Wijven: ,,In drie jaar tijd zijn er 32% meer personenauto’s per dag bijgekomen. En bijna de helft van het verkeer in de ochtendspits is sluipverkeer, met een gemiddelde snelheid van 49 kilometer per uur.’’ Uit metingen blijkt, dat 70% van de automobilisten te hard rijdt en soms zelfs sneller gaan dan 100 kilometer per uur. Grauwen: ,,Dit kan zo niet langer. Wij willen dat de kinderen uit Leimuiden en Rijnsaterwoude veilig over de Van de Veldenweg/Herenweg naar hun (middelbare) school in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Alphen aan de Rijn kunnen fietsen.’’

Borden, die de maximumsnelheid aangeven en stickers op kliko’s zijn niet meer voldoende. De Wouwse Wijven willen felgeelgekleurde streetprints op alle acht kruispunten, om de weg een 30 kilometeruitstraling te geven. Ook zou de oversteekplaats bij de school weer verhoogd moeten worden. En de actiegroep heeft de wens voor een verkeersdoseerinstallatie. Deze stoplichten zorgen voor een langere wachttijd en moet de automobilisten er van overtuigen, dat de sluiproute via Rijnsaterwoude meer tijd kost, dan oplevert.

Grauwen: ,,De ‘bal’ ligt bij de gemeente. Wethouder Yvonne Peters is op de hoogte van de aanhoudende groei van het sluipverkeer in zowel aantal als agressief gedrag. Stop het sluipverkeer, start vandaag! Maak te hard rijden praktisch onmogelijk. We hebben recht op een normale verkeerssituatie voor onze voordeur. We begrijpen de frustratie van spitsrijders, maar dit kan niet ten koste gaan van de veiligheid van onze schoolgaande jeugd!’’

Accountant


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet op zoek naar een nieuwe accountant. De huidige accountant, Baker Tilly, heeft het financiële controlewerk al een aantal jaren uitgevoerd. Wettelijk is de gemeente verplicht om na verloop van tijd een andere accountant in te schakelen. Op die manier blijft de onafhankelijke controle namelijk gewaarborgd. Het contract met Baker Tilly loopt tot juni 2020 en kan niet meer verlengd worden. En dus komt er een nieuwe nationaal openbare aanbesteding. Minimaal drie en maximaal vijf bedrijven worden uitgenodigd een offerte in te dienen.

Bestelbusjes


KAAG EN BRAASSEM – Het aanpassen van de maximale hoogte van de bestelbusjes stelde tijdens een raadsvergadering de politici voor een raadsel. Nu ligt die hoogte nog op 2,40 meter en burgemeester Marina van der Velde pleitte er voor, om dit aan te passen naar 2,50 meter. ,,Busjes zijn wat hoger geworden in de loop der jaren.’’

Dat zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij de raadsleden, die zelf enkele jaren geleden hadden opgeroepen om zo min mogelijk onnodige regeltjes in de APV te hebben. ,,Gaan we dit handhaven?’’, vroeg fractievoorzitter Nick van Egmond zich af. ,,Ik heb nooit iemand gehoord, die klaagde dat de gemeente handhaafde, omdat zijn busje 2,41 meter hoog was. Als straks een busje 2,55 meter hoog is; wat is dan het probleem?’’

Bouwloos


NIEUWE WETERING – De idee om een vrijstaande woning te bouwen naast Voorweg 46 krijgt niet de handen op elkaar van het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen een negatieve grondhouding aan. Het terrein ligt in het buitengebied en om daar met de auto te komen, zou je een nieuwe aantakking moeten realiseren op de Voorweg. De gemeente vindt dat niet wenselijk, omdat de Voorweg een fietspad is. Bovendien ligt het perceel op 100 meter afstand van de HSL en 150 meter van de A4. Dat zorgt voor extra regels aangaande de geluidshinder.

Column


Ondermijning

Tijdens de raadsvergadering van maandag 18 november kreeg ik een dubbel gevoel, waarde columnlezer. Naast een nuttige evaluatie door de brandweer over de kerkramp in Hoogmade, bestond de bijeenkomst uit een tweeluik. Eerst praatten twee politieagenten over het onderwerp ‘ondermijning’ en direct daarna werd aan de raadsleden gevraagd om hun mening over het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente Kaag en Braassem blijkt voor criminelen een aanlokkelijke locatie te zijn, om zich te vestigen, zo liet Rieke Zijlmans, teamchef basisteam politie Kaag en Braassem, weten. Dit is een uitgestrekt gebied, waarin slechts een klein team aan politiemensen moet waken over de veiligheid van de mensen. Veel kan onder de radar blijven, want de agenten kunnen nu eenmaal niet iedere leegstaande schuur inspecteren op wietteelt, of elke camping overhoop halen op zoek naar criminelen.

Alle aanwezigen kregen ook tips te horen, hoe je ‘ondermijning’ (crimineel gedrag, dat er voor zorgt, dat de belangen van anderen geschaad worden) als inwoner kunt herkennen. Door kritisch om je heen te kijken; hoe kan de uitkeringtrekkende buurvrouw wél in een rode Ferrari rondrijden? En hoe kan een winkel jarenlang bestaan, terwijl er maar heel weinig klanten binnenlopen? Burgemeester Marina van der Velde liet weten, dat nagelstudio’s, bruidswinkels en schoonheidssalons bekende locaties zijn, waar geld witgewassen wordt. En Zijlmans constateerde, dat gemeenteraadsleden het meest kwetsbaar zijn voor infiltratie met een crimineel oogmerk.

Direct hierna behandelde de vergadering de APV en deed burgemeester Marina van der Velde een oproep aan de raadsleden, om haar voorstel voor extra controlemogelijkheden te steunen. Dan gaat het om ‘een opkoopregister, nachtregister (bij bijvoorbeeld campings) en hulpmiddelen in vergunningverlening’. En dat geeft me dat bezorgde gevoel: dit gemeentebestuur laat eerst twee agenten in uniform praten over de noodzaak van extra controle. En vervolgens moeten die raadsleden zich direct daarna uitspreken over het aanscherpen van de APV. In aanwezigheid van diezelfde agenten. Het siert de raadsleden, dat ze hier niet aan zijn begonnen. Voor dit soort zaken, moet het gemeentebestuur enkele dagen van ‘bezinning’ inlasten, zodat raadsleden niet gedwongen worden om overhaast besluiten te nemen. 

Meer en extra groen in binnen- en buitengebied


KAAG EN BRAASSEM – De 400.000 euro, die de gemeente kan besteden aan groen, moet niet alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van extra onderhoud. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders volgende maand voor aan de gemeenteraad.

De komende jaren heeft Kaag en Braassem vier ton te besteden aan extra groen. Enkele maanden geleden pleitte een ambtenaar er voor, om dat geld in te zetten voor het inhalen van achterstallig onderhoud en niet zozeer het aanplanten van bomen. Maar nu blijkt, dat de bestuurlijke ambities toch verder reiken. Wethouder Yvonne Peters geeft aan: ,,We gaan voor een combinatie. Het bestaande groen willen we kwalitatief ophogen, maar ook willen we de hoeveelheid groen vergroten.’’

Betekent dit, dat de gemeente Kaag en Braassem dan extra bossen gaat aanplanten in de veenweidegebieden? En zo bijdraagt aan het verminderen van het CO2-probleem? Peters: ,,In veenweidegebieden zijn bossen niet gebiedseigen. Maar we kijken wel of we wat kunnen doen met tiny forests, waar subsidies voor zijn.’’ Ze verduidelijkt over het ‘kwalitatief ophogen van het bestaande groen’: ,,We willen niet zo zeer meer groen, maar wel beter groen. De bloemrijke berm langs de Braassemdreef is daar een voorbeeld van.’’

Onstabiel


HOOGMADE – Uit een technisch rapport blijkt, dat de muren van de kerkrestanten ‘niet superstabiel’ zijn, laat burgemeester Marina van der Velde weten. ,,Er zijn twee muren die minder stabiel zijn dan de derde muur. Het blijft overeind staan, maar het terrein is onveilig en moet afgesloten worden. Het is aan de kerk, wat ze vervolgens gaan doen; of die muren worden gerestaureerd of gestut.’’ Of de kerk herbouwd wordt, is nu nog niet zeker. Hierover moet het kerkbestuur, samen met de parochianen en het gemeentebestuur, nog over denken.

Vrij snel na het neervallen van de kerkspits ontving de gemeente een verzoek van het Cuypersgenootschap om de restanten van de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Maar Van der Velde geeft aan, dat het gemeentebestuur dat verzoek ‘prematuur’ vond. ,,We hebben daar een reactie op gegeven. Een dergelijk verzoek moet ondersteund worden door de eigenaar van het pand. Die was niet van dit verzoek op de hoogte.’’

Het kerkbestuur gaat de komende maanden in overleg met de gemeente, kerkgangers en het bisdom, om daarna een besluit te nemen over wat er moet gaan gebeuren.

Tuintje


LEIMUIDEN – Een bewoner aan Noordeinde zou heel graag een stukje grond aan de westkant van zijn woning van de gemeente willen overnemen. Maar dat terrein van 18 m2 ligt net aan het water en daarmee zouden andere inwoners niet meer op die locatie naar het blauwe nat kunnen kijken. Burgemeester Marina van der Velde maakte daarom bekend, dat het college van burgemeester en wethouders niet instemt met de verkoop van dat terrein.

19 november 2019

400 arbeidsmigranten topje van ijsberg


WOUBRUGGE – De Dorpsraad Woubrugge is fel tegen de komst van 400 arbeidsmigranten aan de Kruisweg. Dat laten de bestuursleden Ben Beukenholdt en Jan Veraart weten aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens hen is het een opmaat naar de komst van nóg meer arbeidsmigranten in dit buitengebied.

De initiatiefnemer voor dit ‘Polenhotel’ is Nico Geerlings van Flexwonen.nu. Hij lichtte op 4 november, tijdens een door de dorpsraad opgezette bijeenkomst, zijn plannen toe aan ruim 200 inwoners van Woubrugge. Terugkijkend concluderen Beukenholdt en Veraart: ,,Er heerst bij de inwoners grote bezorgdheid en van draagvlak is nauwelijks sprake. Wij begrijpen de zorg voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar het verbaast ons dat de zorg voor de inwoners niet aan de orde is.’’

Volgens de bestuursleden moet het verzoek voor de 400 slaapplekken ,,zo spoedig mogelijk worden afgewezen. Als het (door de gemeente, red.) vastgestelde beleid dit initiatief mogelijk maakt, dan deugt dat beleid niet. De initiatiefnemer wil woningen realiseren voor arbeidsmigranten. De gemeente stelt dat er geen sprake is van wonen, maar van logeren. Of er sprake is van wonen, logeren, verblijven of kamperen maakt voor de feitelijke vormgeving geen verschil: het blijven woongebouwen, waarin voortdurend gewoond wordt.’’ Daarom moet de huidige bestemming volgens de dorpsraad niet gewijzigd worden in ‘horeca’, maar in ‘wonen’. En omdat de Kruisweg in het buitengebied ligt, is zo’n bestemmingswijziging veel lastiger voor elkaar te krijgen bij de Provincie Zuid-Holland.

Angst bestaat er ook voor het toenemende autoverkeer. Geerlings meldde onlangs, dat alle bewoners een fiets krijgen, dus dat ze ook hun boodschappen in het dorp op de fiets zullen doen. Maar Beukenholdt en Veraart noemen dat een ‘fietsfabel’. ,,Bij vergelijkbare wooncomplexen arbeidsmigranten rijden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat auto’s in en uit.’’ Ze vrezen, dat aan de Kruisweg nog veel meer arbeidsmigranten worden ondergebracht: ,,Wat gaat er bij voorbeeld gebeuren met de leegstaande boerderij (woning plus loodsen) op Kruisweg 16, die sinds kort in handen is van een ontwikkelaar die in Alphen aan den Rijn arbeidsmigranten huisvest?’’

Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om te reageren.

125.000 euro voor ondernemersfonds


Nieuwkoop - Leo Kooyman, voorzitter van de VON en een van de mede-initiatiefnemers voor het ondernemersfonds, is na afloop van de raadsvergadering vooral opgelucht. Hij vergeleek de strijd voor de komst van het ondernemersfonds met een historische periode uit de vaderlandse geschiedenis: ,,We hielden de 80-jarige oorlog over aan de invoering van de tiende penning.’’

Alle ondernemers met vastgoed in de gemeente Nieuwkoop moeten een toeslag van 10% op hun OZB betalen. Dat geld kan het ondernemersfonds besteden aan gezamenlijke projecten, die Nieuwkoop verder op de kaart moeten zetten voor de consumenten en toeristen. ,,Het gaat in totaal om een bedrag van minder dan 300.000 euro en een deel hiervan wordt ook weer terugbetaald aan de agrarische sector. Ik schat, dat we zo’n 125.000 euro per jaar hebben voor het ondernemersfonds.’’

Welke boodschap heeft Kooyman aan de tegenstanders van deze extra belastingheffing? ,,Dat hangt er van af hoe ze met mij communiceren. We leggen uit, wat de voordelen zijn en vragen om het ondernemersfonds de tijd te geven. Kom met ideeën en zie het ondernemersfonds niet als een belasting, maar een manier om met elkaar projecten op te kunnen zetten.’’ Over twee jaar kan de gemeenteraad het ondernemersfonds stil zetten, als er geen resultaten zijn. Maar daar maakt Kooyman zich geen zorgen over. ,,We gaan hard werken, maar het moet lukken om de succesvolle werking van het ondernemersfonds aan te kunnen tonen.’’ 

Boetes tegen weggeven nepwapens


KAAG EN BRAASSEM – Kermisexploitanten die nepwapens weggeven, kunnen volgend jaar rekenen op forse boetes. En campinghouders moeten voortaan schriftelijk bijhouden, wie er ’s nachts op hun terrein verblijven. Dit zijn twee van de wijzigingen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die het college van burgemeester en wethouders aan de raad voorlegt.

De APV is een overzicht van regels, waaraan inwoners en bedrijven moeten voldoen. De nepwapens, die bij de kermis als prijs worden weggegeven, is de handhavers al jaren een doorn in het oog. Tot nu toe is de enige maatregel, die genomen kan worden tegen een nepwapenuitdeler, dat deze kermisklant het jaar er op niet meer aanwezig kan zijn. Maar dat vindt het gemeentebestuur een te zware straf. Daarom komt in de APV te staan, dat als er nepwapens in de kermiswagen liggen, de gemeente een boete kan opleggen.

Eigenaren van campings moeten meer administratieve werkzaamheden op zich nemen. Als de raad hier mee instemt, moeten zij voortaan een nachtregister bijhouden. Burgemeester Marina van der Velde licht toe; ,,Het geldt voor alle plekken, waar mensen overnachten, zoals vaste campings. In Nederland blijkt, dat die plekken populair zijn voor bijvoorbeeld motorbendes. Zij installeren zich daar, omdat ze hun clubhuizen kwijt raken.’’ De burgemeester wil een waterbedeffect voorkomen, zodat criminelen niet vanuit de omgeving richting Kaag en Braassem trekken: ,,Net als de gemeenten om ons heen voeren wij dit nachtregister in’’.

Een verbod op shishalounges komt er nog niet in Kaag en Braassem. ,,Die dreiging is hier niet aan de orde. Tegen de tijd, dat we het idee krijgen, dat zo’n verbod nuttig is, nemen we het in de APV op.’’ In de toekomst krijgen eigenaren van kapperszaken en ondernemers in de autobranche wel een vergunningsplicht. De burgemeester: ,,Als maatschappij krijgen we door, dat deze zaken als witwasplek gebruikt worden. Met het verkrijgen van de vergunning en exploitatieplicht maakt het voor ons als gemeente gemakkelijker om het gedrag van de eigenaren en exploitanten na te kunnen gaan.’’

Bovenlandjes bedreigd


KAAG EN BRAASSEM – De schaarse stukjes natuur op de bovenlandjes in de Drechtzone dreigen te verdwijnen. Twee jaar geleden beschermde een raadsmeerderheid dit gebied nog, met de eis dat daar geen recreatiewoningen meer gebouwd mogen worden, of dat er andere permanente activiteiten worden uitgevoerd.

Gemeenteraadslid Ger van Emmerik (SVKB) liet indertijd weten: ,,Deze bovenlandjes moeten in hun huidige vorm behouden blijven. Ook de rest van de Drechtzone mag alleen gebruikt worden voor beperkte recreatie, met aandacht voor het behoud van de flora en fauna.’’ Maar ondanks dit besluit, dat gesteund werd door SVKB, CDA en D66, legt het college van burgemeester en wethouders toch twee bouwplannen voor in dat gebied. Op de locaties Vriezekoop 71 a, Bilderdam 3 en 4 moeten in totaal drie huizen komen. Hiervoor in de plaats wordt sierteelt gesaneerd en 900 m2 aan opstallen gesloopt. En voor deze bouwplannen lijkt een meerderheid in de gemeenteraad te zijn.

Voor raadslid Hilde Bax (SVKB) was het simpel: ,,In 2017 is de afspraak gemaakt, dat de bovenlandjes in de huidige vorm behouden blijven. De vier trekkershutten aan Vriezekoop 11j zouden de allerlaatste gebouwen zijn, die het uitzicht aantasten. We moeten de biodiversiteit, flora en fauna koesteren in de Drechtzone. Maak het aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars voor het rondje Drecht.’’

Maar D66 lijkt te draaien: fractievoorzitter Nick van Egmond vond, dat de eis om op de bovenlandjes niets meer te laten gebeuren, verschillend uitgelegd kan worden. ,,Moeten we kijken naar wat we bedoeld hebben, of wat er letterlijk staat? Als je ziet dat iets er beter van wordt; kun je dan afwijken van wat er is geschreven?’’ Van de VVD en PRO mogen de huizen er zeker komen. Bax probeerde nog: ,,We willen toch een groene hartgemeente zijn en blijven?!’’ Maar raadslid Hans Klink (PRO) vond: ,,Is het aan de Vriezekoop nou zo slecht geworden door die trekkershutten? Daarnaast is een bos ontstaan waarbij je vanaf de Drecht niet meer over de weg kunt kijken.’’ Op 25 november praat de raad verder over dit onderwerp.

Energieneutrale sociale huurwoningen


OUDE WETERING – In het najaar van 2021 kunnen 29 gezinnen hun intrek nemen in even zoveel ‘nul op de meter’ sociale huurappartementen. Deze woningen komen te staan op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering. Donderdag tekenden Peter Hoogvliet van Stichting MeerWonen en Ralf Dressel van Bébouw Midreth hierover een contract. Deze sociale huurwoningen leveren niet alleen evenveel energie op, als ze gebruiken. Ook worden het levensloopbestendige appartementen. De verwachting is dat de bouw, ondanks allerlei complicaties als stikstof en pfas, vóór de zomer van 2020 kan beginnen. MeerWonen zal bij de verhuur voorrang geven aan inwoners uit de gemeente die een sociale huurwoning achterlaten.

Groen


KAAG EN BRAASSEM - Voor iedere nieuwe woning moet er minimaal 45 m2 groen bij komen in Kaag en Braassem. Deze regel bestaat al voor alle bouwprojecten op gemeentegrond, maar D66 is bezig met een plan om die verplichting ook op te leggen aan particuliere huizenbouwers.

De reden voor deze ingeving, is een bouwplan aan de Dyckhof Zuidweg (naast nummer 33) in Rijpwetering. Op een relatief klein stukje grond wil de eigenaar elf woningen realiseren. Ruimte voor groen is er dan niet of nauwelijks. En dat zint de D66-fractievoorzitter Nick van Egmond niet. Hij kondigde een voorstel aan, om de verplichting van 45 m2 groen per woning ook te laten gelden voor nieuwe huizen op particuliere terreinen. En zijn partij kreeg daarbij in ieder geval steun van Hilde Bax (SVKB). Of het voorstel ook een meerderheid haalt, wordt maandag 25 november duidelijk.

Financiële tegenvaller Langebrug


OUD ADE – De funderingen van de Langebrug in Oud Ade zijn mogelijk niet sterk genoeg om een compleet nieuwe brug honderd jaar te kunnen dragen. Als dat inderdaad het geval is, kiest de gemeente Kaag en Braassem er voor om ook die funderingen te vervangen. Het prijskaartje loopt hierdoor echter wel fors op.

De Langebrug wordt volgend jaar vervangen, omdat er betonrot is geconstateerd. Tot vorige week leek het er op, dat de kosten voor de vervanging van de Langebrug nog beperkt zouden blijven tot 2,1 miljoen euro. Maar in een vertrouwelijke memo aan de raad werden de politici geïnformeerd, dat dit bedrag na de aanbesteding fors hoger komt te liggen. De gemeente houdt rekening met een extra aanbestedingsrisico. Ook de damwanden en landhoofden (de overgang naar de Langebrug) moeten namelijk waarschijnlijk worden vernieuwd. De prijs zal dan naar verwachting enkele tonnen euro’s hoger liggen, al houden de politici hun mond gesloten over het exacte bedrag.

Na een lang debat gingen de raadsleden akkoord met het aanleggen van een nieuwe brug op de oude funderingen. Wel wordt nog berekend of die funderingen solide genoeg zijn; als dat niet het geval is, komt wethouder Yvonne Peters terug naar de raad. Dan moet zij namelijk nog meer geld vragen voor het vervangen van de brug én de funderingen.

Groen kwartiertje succesvol


KAAG EN BRAASSEM – Eerder dit jaar lanceerde de Stichting Groen Licht het initiatief ‘Adopteer een straat’. Inmiddels worden al vijftig wegen en straten onderhouden door evenveel inwoners. Zij ruimen iedere week zwerfvuil op voor de huizen van hun buren. Om de mensen, die zo’n wekelijks ‘groen kwartiertje’ uitvoeren te bedanken én de mijlpaal van 50 deelnemers te vieren, organiseert de Stichting Groen Licht op 30 november een feestelijke bijeenkomst. Dat vindt plaats in Café Hogenboom, dat als eerste horecagelegenheid ook de eigen straat geadopteerd heeft.

IKC krijgt warm welkom


Zevenhoven – Het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) in Zevenhoven opent haar deuren in het nieuwe schooljaar van 2021. Als de gemeenteraad in december geld beschikbaar stelt, kunnen de bouwwerkzaamheden al in het voorjaar van 2020 beginnen.

Tijdens een informatieavond maandagavond kregen de omwonenden te horen, dat er voor hen vijftien extra parkeerplekken bij komen. Ook komt er aan de voorkant van het IKC een parkeerterrein te liggen, waar ouders hun kroost kunnen afzetten en ophalen. Na afloop van alle bouwwerkzaamheden wordt de Heemraadstraat eenrichtingsverkeer.

De inwoners van Zevenhoven zijn blij met de komst van de nieuwe school. Adri Reewijk: ,,Het ziet er goed uit; ik ben heel blij met de extra parkeerplaatsen. Maar ik hoop niet dat de ouders van de kinderen bij ons in de Repelstraat gaan parkeren.’’ Wat Goof Rijneker betreft komt het IKC op de verkeerde plek te staan. ,,Je had gemakkelijk een stuk grond kunnen aankopen bij het terrein waar het IKC nu op komt te staan. Dan zou de afstand voor de kinderen van het Noordeinde korter wezen en zou ook de sporthal dichterbij zijn.’’

Rijneker maakt zich wel zorgen om de auto’s van de bouwmedewerkers, die hun vierwielers de hele dag in de buurt parkeren. ,,Dat is wel even behelpen.’’ Erger vindt hij het echter, dat er geen hek wordt geplaatst naast de sloot De Tocht. ,,Je hebt daar kleine kinderen rondlopen en in die sloot is al iemand verdronken. Dat hek moet er echt komen!’’

IKC voor Woerdense Verlaat


WOERDENSE VERLAAT – De plannen voor een integraal kindcentrum (IKC) in Woerdense Verlaat kunnen rekenen op grote steun bij de inwoners. Als alles goed verloopt, krijgt dit dorp met zo’n 800 inwoners een volledig nieuw basisschoolgebouw, waar ook de kinderopvang en verenigingen gebruik van kunnen maken. De investering, naar verwachting enkele miljoenen euro’s, moet door de gemeente Nieuwkoop betaald worden.

Het onderwijzend personeel maakt er al jaren het beste van, maar het uit 1953 stammende schoolgebouw van De Meent is echt niet meer van deze tijd. Enkele jaren geleden nam SPCO de school over en in die tijd is het onderwijs verbeterd en het aantal leerlingen gegroeid tot zo’n zestig kinderen. Samen met de circa 15 kinderen in het kinderdagverblijf is dit een goede basis voor de volgende stap; het realiseren van een fonkelnieuw IKC. Mét daarnaast woningen voor de jongeren en senioren van Woerdense Verlaat, licht Jos de Wit, interimbestuurder van SPCO, toe.

De Wit noemt het gebouw, dat er als alles meezit al in 2022 kan komen, een ‘IKC plus’. ,,Het krijgt een huiskamerfunctie voor het dorp; met ruimte voor de school, kinderopvang en verenigingen. De komst van deze school geeft een nieuwe impuls aan het dorp.’’ Maar waarom zou je miljoenen euro’s investeren in een nieuw schoolgebouw in een dorp met amper 300 huizen? ,,Als je een kern vitaal wilt houden, moet je niet alle voorzieningen weghalen. 70% van de leerlingen komt uit het dorp zelf en de rest komt van buiten Woerdense Verlaat. Kennelijk is de school ook aantrekkelijk voor kinderen van buiten. Er zit een spirit in dit onderwijs met een goede visie er op. En dat verdient een behoorlijk gebouw.’’

De organisaties SPCO Groene Hart (moederbedrijf van basisschool De Meent), Kinderdagverblijf Polderpret, de dorpsraad Woerdense Verlaat en de Vereniging Gebouw Beatrix hebben een intentieverklaring ondertekend om het IKC en de nieuwe woningbouw te realiseren. Wethouder Bernadette Wolters heeft dit in ontvangst genomen en zij moet nu de gemeenteraad overtuigen om geld te steken in een nieuw IKC voor Woerdense Verlaat. De inwoners hoeft de wethouder niet te overtuigen, zo was te merken tijdens een informatieavond: na haar presentatie kreeg Mireille van der Horst, directeur van de Meent een minutenlang durend applaus. ,,Dat was hartverwarmend.’’

Inruil minicontainers is een zooitje in Nieuwkoop


Nieuwkoop – Het omruilen van de afvalcontainers in de gemeente Nieuwkoop is een enorm zooitje geworden. De medewerkers van het klantcontactcentrum zijn de afgelopen weken overspoeld met meer dan 1.500(!) telefoontjes. ,,Dat is schrikbarend hoog’’, laat wethouder Bernadette Wolters weten.

Vanaf 1 januari 2020 werkt Nieuwkoop met het ‘diftar’ afvalophaalsysteem. Hiervoor krijgen de inwoners een nieuwe container met een chip, zodat bijgehouden kan worden hoe vaak die container geleegd wordt. Eerder konden de inwoners aangeven, of ze een grote of kleine minicontainer wilden hebben. In de afgelopen weken moest Cyclus de oude containers omwisselen voor een nieuw gechipt exemplaar en die taak werd overgedragen aan het bedrijf Engels. En het werd een compleet zooitje.

Maar liefst 600 huishoudens kregen een minicontainer met een verkeerd volume. Soms kwam het, omdat de betreffende inwoners zelf een verkeerde keuze hadden aangegeven. Maar Engels had zelf een fout gemaakt bij haar eigen databestand, aldus verantwoordelijk wethouder Wolters. Er zijn 147 minicontainers onterecht ingenomen. Nog 92 van die minicontainers moeten weer worden terug geleverd.

Cees Romijn is werkzaam als journalist. Normaliter schrijft hij over de gebeurtenissen in het dorp, maar in dit geval is hij zelf ervaringsdeskundige. ,,Mijn oude container werd ingenomen, maar ik kreeg geen nieuw exemplaar. Je gelooft het niet. Twee weken heb ik gezeurd om een groene container en vrijdag hebben ze hem eindelijk afgeleverd!’’

Romijn was niet de enige inwoner, die belde. Maar liefst 1.500 telefoontjes moest het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwkoop verwerken. De medewerkers raakten zo overbelast, dat Cyclus inmiddels eigen medewerkers heeft toegevoegd aan dit klantcontactcentrum. Hiermee worden de ambtenaren ontlast en kunnen de vragen van de inwoners direct beantwoord worden en klachten zo snel mogelijk worden opgelost.

Ook Cyclus zelf kreeg meer dan 160 telefoontjes en tientallen e-mails te verwerken. Inwoners belden zelfs Engels en ook dat bleek niet altijd een onverdeeld fijne ervaring, informeerde Wolters: ,,Het call centrum van Engels heeft niet goed gewerkt, waar het gaat om bereikbaarheid, klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Engels stelt een tweede lijn open van haar call center en haar medewerkers hebben de opdracht gekregen om de inwoners correct te bejegenen.’’

Inmiddels worden alle fout geleverde minicontainers weer omgewisseld. Dat moet uiterlijk in week 49 afgerond zijn. Mochten er dan nog steeds verkeerde minicontainers staan bij bepaalde huizen, dan draagt Cyclus er persoonlijk zorg voor, dat dit alsnog goed komt. Wolters: ,,In week 50 zouden alle huishoudens over de juiste inzamelmiddelen moeten beschikken. In maart 2020 kunnen inwoners nog omruilen als ze niet tevreden zijn met de aan hen gegeven container. Ik ben zeer bedroefd over de manier waarop dit allemaal gegaan is.’’

Koffie tegen sluipers


RIJNSATERWOUDE – De Wouwse Wijven van Rijnsaterwoude zijn het helemaal zat. Sinds kort is de Herenweg weer open en de ene na de andere automobilist van en naar Alphen maakt van die gelegenheid gebruik om het gaspedaal nog wat dieper in te drukken.

En dat stoort de Wouwse Wijven. Namens hen geeft Jacqueline Grauwen-Joppe aan: ,,De Alphenaren scheuren in grote getale door ons mooie dorp. Het is vaak erg moeilijk zelf het dorp uit te komen, omdat door de nieuwe inrichting het sluipverkeer voorrang heeft op de Wouwenaren.’’Om aandacht te schenken aan deze ergernis houden de Wouwse Wijven een actie. Donderdagochtend tussen 07:00 en 09:00 uur verwelkomen zij al het sluipverkeer gastvrij met koffie en thee. Grauwen-Joppe: ,,Onder het mom van "Welkom op de koffie en thee, maar als sluipverkeer NEE!" We hopen dat deze positieve insteek de sluipers bewust maakt van het grote aantal middelbare scholieren dat dagelijks door het dorp rijdt, maar ook de basisschool die aan de Herenweg is gevestigd.’’

,,Muren kerk Hoogmade instabiel’’


HOOGMADE – In de nasleep van de brand van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade klonk veel lof over de brandweer, maar ook kritiek. Waarom werd de brand alleen maar bestreden met enkele brandspuiten? Hanneke Bergsma, hoofdofficier van dienst brandweer, kwam maandagavond naar de gemeenteraad om uitleg te geven over de handelwijze van de spuitgasten. Ook vertelde burgemeester Marina van der Velde over de staat van de kerkmuren.

Nadat kort na het middaguur de eerste brandmelding binnen kwam, was de brandweer binnen elf minuten bij de kerk. In eerste instantie bestreden de brandweerlieden de brand van binnenuit, maar de vlammen zaten al achter de dakgoot. Na een kwartier breidde de brand zich snel uit en moest de brandweer zich terugtrekken uit het kerkgebouw. Om zo te proberen de brand van buitenaf te bestrijden.

Bergsma: ,,We maakten een gat in het dak en tussen het dakbeschot en de dakpannen in was de brand al tot halverwege het dak.’’ Ook was er donkere rook te zien. ,,Dat betekent onvolledige verbranding door zuurstoftekort. Hierdoor ontwikkelen zich brandbare rookgassen, die daadwerkelijk verbranden, zodra er zuurstof bij komt.’’ Deze ‘snelle branduitbreiding’ gebeurde om 12.48 uur, waarna de brand onder het hele kerkdak zat. Precies om 13.30 uur kwam de kerkklok stil te staan, omdat die door de brand ernstig werd beschadigd.

Van buitenaf probeerde de brandweer uitbreiding van de brand te voorkomen om zo de pastorie, basisschool en de huizen met rieten daken te beschermen. Omdat de hoogte van de kerktoren niet duidelijk was, werd de omgeving in een straal van 150 meter ontruimd. En het blussen werd voortgezet door enkele zelfstandig opererende waterkanonnen. Vanaf dat moment was sprake van een ‘defensieve buitenaanval’ door de brandweer.

Tijdens de brand leidde dit tot kritiek van inwoners, zo bevestigt Van der Velde. Zij verwoordde de zorgen: ,,Waarom werd de brand maar met drie van die kleine straaltjes bestreden?’’ Maar de brand was moeilijk te bereiken. Bergsma: ,,We zagen de scheuren ontstaan rondom de klok. We hielden de woningen in de gaten en gingen nadenken over de vervolginzet. Er waren drie scenario’s: dat de spits gunstig valt zonder verdere schade. Of hij valt niet gunstig en raakt woningen. Of de kerktoren valt niet. Dat is de worst case scenario; je hebt een instabiele situatie, maar je moet er toch naar toe omdat je niet oneindig op 150 meter kunt blijven staan.’’

Nadat de torenspits om 15.30 uur was gevallen, konden de brandweerlieden weer naar de kerk optrekken en begon het blussen en nablussen. Alle omwonenden konden vrij snel weer hun woning in. Met uitzondering van een ouder echtpaar, dat in de pastorie woonde. Daar werken het gas en licht niet meer; de echtgenoot zit nu in een bejaardentehuis in Woubrugge en zijn vrouw woont nu ergens anders in Hoogmade.

Uit een technisch rapport blijkt, dat de muren van de kerkrestanten ‘niet superstabiel’ zijn, informeerde Van der Velde. ,,Er zijn twee muren die minder stabiel zijn dan de derde muur. Het blijft overeind staan, maar het terrein is onveilig en moet afgesloten worden. Het is aan de kerk, wat ze vervolgens gaan doen; of die muren worden gerestaureerd of gestut.’’ Of de kerk herbouwd wordt, is nu nog niet zeker. Hier moet het kerkbestuur, samen met de parochianen en het gemeentebestuur, nog over denken.

De begraafplaats kan wel weer gebruikt worden; donderdag staat de eerste begrafenis sinds de brand weer gepland.

Nieuwkoop krijgt ondernemersfonds


Nieuwkoop – De raad van Nieuwkoop heeft toch voor de komst van een ondernemersfonds gestemd. Na een lang debat kreeg het voorstel van het bestuur van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) voldoende raadsleden achter zich. Het ondernemersfonds gaat vanaf 1 januari van start en wordt betaald door een 10% verhoging op de OZB voor alle bedrijfspanden.

Amper een week geleden leek het voorstel voor een ondernemersfonds nog te sneuvelen, maar de VON heeft in die tijd flink gelobbyed. Niet alle politieke partijen werden hierdoor overtuigd. Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) hekelde de extra belastingaanslag voor de ondernemers: ,,Er wordt gezegd dat het niet extra belastend is omdat het geld weer terug gaat naar de ondernemers, maar de rekening komt wel bij de ondernemer op de deurmat.’’ D66 en VVD twijfelden over het draagvlak van ondernemers voor het ondernemersfonds. Raadslid Paul Platen (VVD) haalde een onderzoek van twee jaar geleden aan, waaruit bleek dat meer dan de helft van de ondernemers tegenstander was. ,,Als je alle ondernemers aanslaat, moet je zeker weten dat een zeker percentage hier achter staat.’’

Maar toch bleken de meeste raadsleden het ondernemersfonds in ieder geval vier jaar de kans te geven om de Nieuwkoopse economie een boost te geven. Met het geld van het ondernemersfonds kunnen ondernemers namelijk gezamenlijk activiteiten opzetten, of duurzaamheidsmaatregelen nemen. Ines de Ridder (SBN) juicht dit soort samenwerkingsverbanden toe, maar eiste wel, dat er twee goede evaluaties komen over de resultaten van het ondernemersfonds.

René Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop) gelooft in het succes: ,,Dit ondernemersfonds biedt ontzettend veel kansen. De meeste ondernemers denken in kansen en in opbrengsten. Want er staat een pot met geld.’’ Een raadsmeerderheid vond wel, dat agrariërs, scholen, sportverenigingen en non-profit instellingen gevrijwaard moeten worden van de hogere OZB-belasting. Kees Egberts (CDA) concludeerde: ,,Alleen ga je sneller en samen kom je verder. Alle ondernemingen worden naar een hoger plan gebracht door het ondernemersfonds.’’
Wethouder Antoinette Ingwersen was blij met de keuze van de raad. ,,Je kunt het oeverloos over het draagvlak hebben, maar een ondernemersfonds is nodig, als we die economie een boost willen geven en Nieuwkoop op de kaart blijven zetten. Het blijft niet altijd vanzelfsprekend goed gaan in Nieuwkoop.’’ Als er geen goede resultaten zijn of het draagvlak verdwenen is, kan het ondernemersfonds gedwongen worden te stoppen in het derde kwartaal van 2021. Dan draait de gemeente namelijk de kraan van de extra OZB-belasting dicht.

Column


Klimaatopwarming?

We worden al jaren bang gemaakt met grafiekjes over hoe de aarde opwarmt en dat de gemiddelde temperatuur met 1, 2 of meer graden stijgt. En dat dit allemaal zal leiden tot smeltend poolijs en een hogere zeespiegel. De zomers worden warmer, maar ook natter. De winters worden warmer, maar toch ook weer kouder. We krijgen meer last van muggen, maar toch gaan de insectenpopulaties achteruit.

U begrijpt, waarde columnlezer, ik neem de onheilsvoorspellingen met een flinke dosis zeezout. De warmtestijgingen, waarop al die onheilstijdingen gebaseerd worden, hebben namelijk één probleem. De thermometers waar mee gemeten wordt, staan er al tientallen jaren. Maar in die tijd zijn om veel van die thermometers steden gebouwd. En dat zorgt voor het hitte-eilandeffect. Al dat nieuwe beton creëert namelijk een lokale opwarming. Vervolgens worden de resultaten van die thermometers, die dus een gemiddeld hogere temperatuur aangeven dan dertig jaar geleden, geëxtrapoleerd naar de algehele temperatuur op aarde.

We lijken niet meer te mogen genieten. Als het lente wordt en de eerste paar zonnedagen komen, wordt de ‘huidkankerexpert’ van stal gehaald. Is het drie dagen boven de 25 graden, dan komt een weersvoorspeller aanzetten, die aangeeft dat dit toch echt wel een teken is van de opwarming van de aarde. Deze weervoorspellers hebben nog nooit goed het weer kunnen voorspellen, al zijn ze wel experts in het achteraf toelichten van hoe het weer geweest was. Hun titel kan dus beter worden: weersverklaarder.

Maar goed. Ben ik als klimaatopwarmingsrealist dan een gevaar voor de mensheid? Natuurlijk niet. Het is prima om het plastic te scheiden en ga niet 12 uur per dag in de zon zitten. Maar geniet wel dagelijks van onze ster (de zon), want die vitamine D hebben we absoluut nodig. Plant ieder jaar een boom; zo krijgen we in Nederland elk jaar er 17 miljoen bomen bij. En dan moeten we maar hopen, dat die bomen niet in de verbrandingsoven van de ene of andere biomassacentrale verdwijnen…

Een snertdag als voorbode op het winterseizoen


KAAG EN BRAASSEM – Pas als de mannen (en één vrouw) van de buitendienst een bord snert hebben gehad, kan het strooiseizoen beginnen. Deze gouden regel verviel dit jaar, omdat de eerste vorst zich al extreem vroeg aankondigde; op 31 oktober.Maar dat mocht de pret van de jaarlijkse snertdag niet drukken. De veertig buitendienstmedewerkers genoten samen met het college van burgemeester en wethouders van de erwtensoep. De vorige winter werd er relatief veel gestrooid; zo’n 200 ton aan zout; het jaar ervoor was dat slechts 40 ton. John Bouwmeester, Coördinator gladheidsbestrijding, liet weten, dat de mensen zeventien keer zijn uitgerukt. Juist door preventief te strooien, worden de wegen niet glad en dat is veiliger voor iedereen.Er zijn zes strooiauto’s, die zes routes rijden. Bij elke ploegbeurt wordt zo’n 20 gram zout per m2 gestrooid, als er sneeuw ligt; op die manier blijft de sneeuw niet aan het wegdek vast zitten. De mensen van de buitendienst willen er iedere dag voor zorgen, dat elke inwoner binnen 350 meter van zijn of haar woning op een bestrooide en ijzelvrije weg kan komen.Met de verhalen over het strooizout en dat dit teveel gif zou bevatten, doet de gemeente vooralsnog niets. Onderzoeken naar deze beweringen worden afgewacht.

Kunstwerken


KAAG EN BRAASSEM – Aannemersbedrijf Damsteegt mag alle kunstwerken onderhouden, zoals dammen, bruggen en duikers. Hiervoor krijgt het bedrijf 124.250 euro (exclusief btw) van de gemeente Kaag en Braassem. Volgens wethouder Inge van der Meer is er een ‘meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure’ uitgeschreven. En vroeg Damsteegt het laagste bedrag.

Het is de bedoeling dat Damsteegt volgend jaar voor dat geld ‘kleinschalig onderhoud aan de kunstwerken uitvoert, zodat de staat van de diverse kunstwerken niet verslechterd’. Voordat werkzaamheden plaatsvinden, moet de aannemer overleg hebben met omwonenden om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Regels


KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur wil de apv (algemene plaatselijke verordening) aanpassen, om toekomstige problemen te voorkomen. Als de gemeenteraad hier mee instemt, moeten campingeigenaren en andere logiesverstrekkers voortaan een nachtregister bijhouden. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Motorbendes raken hun clubhuizen kwijt en gaan zich ergens anders installeren.’’

Ook komt er een vergunningplicht voor het openen van bedrijven, waarvan bekend is dat daar vaak geld wit gewassen wordt. Van der Velde: ,,Dan gaat het om kapperszaken en de autobranche.’’ Er komen geen extra regels voor shishalounges in de apv. ,,Die dreiging is hier in Kaag en Braassem niet aan de orde. Tegen de tijd, dat we het idee krijgen, dat extra regels nuttig zijn, nemen we die op in de apv.’’

Sloop


ROELOFARENDSVEEN – De huidige woning aan de Groenewoudskade 9 kan worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen dan twee appartementen. Vanaf de buitenkant lijken die appartementen één woning. Dit idee wordt verwelkomd door het college van burgemeester en wethouders. Wel moet de initiatiefnemer onder meer zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede verkeersontsluiting. De appartementen worden levensloopbestendig, gasloos en energieneutraal. En qua uiterlijk zullen ze lijken op de al aanwezige omliggende bebouwing.

Volkstuinders verenigen zich


WOUBRUGGE – De volkstuinders van Woubrugge moeten voortaan zelf hun huurcenten innen en dat geld in één keer afdragen aan de gemeente Kaag en Braassem. Hiervoor wordt een vereniging opgezet. Het past in het gemeentelijke beleid om meer werkzaamheden over te dragen aan de inwoners.

Zo’n veertig jaar lang gingen de huurders van de volkstuintjes in Woubrugge hun eigen gang. Ieder jaar betaalden ze huur aan de gemeente, zodat ze hun kolen, sla en zonnebloemen konden laten groeien. ,,Maar het is niet meer van deze tijd om een ambtenaar in te zetten, die bij tientallen mensen 0,29 cent per m2 moet innen’’, aldus burgemeester Marina van der Velde.

Irma de Vree heeft samen met enkele anderen de realisatie van de volkstuinvereniging opgepakt. Ze hebben het gemeentebestuur zo ver gekregen, dat achterstallig onderhoud is uitgevoerd. De aanloop naar deze overdracht van activiteiten duurde zo’n drie jaar, maar uiteindelijk zijn de tuinders er tevreden mee. De Vree: ,,Tot we het bericht kregen, dat we een vereniging moesten oprichten, was de gedachte ‘vrijheid, blijheid’. We zijn blij dat de gemeente ons wil helpen om de vereniging op te zetten. Een volkstuin biedt ook kansen voor de maatschappelijke rol voor ouderen en educatie voor kinderen. Maar we moeten het zelf verder gaan trekken.’’

Het opzetten van een vereniging door de volkstuinders is een goede ontwikkeling, aldus burgemeester Marina van der Velde: ,,We zijn al heel lang bezig om volkstuinen niet meer tuintje voor tuintje te verhuren en dat mensen het zelf gaan regelen. We hebben heel lang gepraat en in eerste instantie kwamen ze er niet uit hoe dat te doen en welke verantwoordelijkheden er bij pasten. Maar ik ben blij, dat het gelukt is om overeenstemming te krijgen.’’ 

Groeien met passie voor de mensen


NWH JobsNOORDWIJKERHOUT – Uitzendbureau NWH Jobs uit Noordwijkerhout is een prachtig voorbeeld van hoe een probleem zich kan ontwikkelen tot een duurzame oplossing. De broers Dennis en Jacco van Wieringen liepen jaren geleden met hun kwekerij aan tegen de uitdaging om goed gemotiveerd en voldoende personeel te vinden. Dus besloten ze hun eigen uitzendbureau voor werknemers uit Oost-Europa op te zetten. Waarbij NWH Jobs goed let op de leef- en werkomstandigheden van de medewerkers zelf. Want: ,,Een tevreden werknemer heeft een goede arbeidsinzet.’’JOEP DERKSENGoede huisvesting voor de werknemers; dat is één van de zaken die aan de basis staan van het succes van NWH Jobs. Maar door de vastgelopen huizenmarkt wordt die huisvesting steeds schaarser voor de arbeidsmigranten. ,,Alles moet kloppen; het pand moet schoon en fris zijn en het contact met de buren moet goed zijn. We zetten hoog in op goede huisvesting, want zonder de juiste woningen kunnen wij niet groeien. ’’NWH Jobs gaat zelfs een stap verder: ,,We willen optrekken als mede-investeerder of medehuurder. Daarom zijn we op zoek naar beleggers en investeerders die willen investeren in panden, accommodaties en faciliteiten voor arbeidsmigranten.Dennis houdt zich twee dagen per week bezig met het regelen van en zorgen voor de huisvesting. Ook zit hij in de regio Duin- en Bollenstreek in de ‘Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten’. ,,We hebben diverse overleggen. Namens deze taskforce spreken we met bestuurders in de regio Holland Rijnland. Maar wat ons betreft is de tijd van praten voorbij. Bestuurders moeten nu spijkers met koppen slaan zodat we heel snel palen de grond in kunnen slaan om accommodaties te realiseren voor onze arbeidsmigranten. Het is de hoogste tijd, want de nood is hoog: de vraag naar goede accommodaties voor arbeidsmigranten blijft de komende jaren stijgen.De realisatie van een uitgebreid en nieuw onderkomen zal ook een duurzame opbrengst geven, licht Dennis toe. ,,Als we een grote huisvestinglocatie kunnen realiseren, is het ook mogelijk om alle wagens elektrisch te maken. We hebben dan namelijk voldoende ruimte voor het plaatsen van laadpalen om al onze auto’s op te laden. Dan kunnen we ook de duurzaamheidsslag maken.’’Wervingskantoren

Uitzendbureau NWH Jobs heeft maar liefst twee wervingskantoren; in Kalisz en Chelm in Polen. Maar zijn Polen nog wel geïnteresseerd om hier te komen werken? Het gaat toch zo goed in dat land? Dennis: ,,Het loon in Polen gaat weliswaar wat omhoog, maar de levensonderhoudskosten stijgen er ook enorm. Daardoor blijven de verschillen in de inkomsten en uitgaven.’’ Het wervingskantoor in Kalisz werd twee jaar geleden geopend en de vestiging in Chelm opende dit jaar haar deuren zodat de klanten van NWH Jobs nog beter bediend kunnen worden. Jacco: De kantoren in Polen worden geleid door Poolse mensen die minimaal tien jaar bij ons gewerkt hebben. Ze kennen de mentaliteit en weten als geen ander hoe het is om naar het buitenland te gaan om bij diverse werkgevers te werken en om in een andere leefomgeving te wonen.’’Begeleiding

Wanneer de nieuwe uitzendkrachten vanuit Polen naar Nederland gaan, worden ze niet meteen in het diepe gegooid, lichten Dennis en Jacco toe. ,,Onze service richting onze uitzendkrachten is zeer onderscheidend. We zijn een soort reisbegeleider. Bij aankomst krijgen ze krijgen allemaal werkkleding, een fiets, een e-bike of een auto als het nodig is. Op de eerste werkdag zorgen wij voor persoonlijke begeleiding naar hun nieuwe werkgever. Indien nodig gaan we ook met ze mee naar een dokter, ziekenhuis of tandarts. Door deze persoonlijke aanpak zijn de uitzendkrachten gemotiveerd en willen ze graag bij ons werken.’’NWH Jobs heeft haar eigen technische dienst. Dus als er iets kapot is in één van de huizen waar de medewerkers in wonen dan wordt dat in een mum van tijd gerepareerd. Dat is niet alleen fijn voor de harde werkers zelf, maar ook voor de klanten van NWH Jobs: ,,Als onze medewerkers tevreden zijn, doen ze hun werk goed en dat is ook beter voor onze klanten.’’ Kortom; NWH Jobs werkt volledig volgens het Fairtrade principe: Je wilt de mensen behandelen zoals je zelf in het buitenland ook behandeld wilt worden.Website

Op 1 december 2019 bestaat NWH Jobs al weer 12,5 jaar. Een mooie aanleiding voor een compleet vernieuwde website: www.nwhjobs.nl. Dit wordt een volledig informatieve site met veel actueel nieuws. Ook kunnen de bezoekers kijken naar filmpjes over de dienstverlening van NWH Jobs. Speciaal voor (toekomstige) uitzendkrachten staat er dan ook een filmpje op over het wonen en werken hier. Met extra informatie over de (leef)omgeving, het strand en de winkels. Dit filmpje is in het Pools ingesproken en wordt in het Pools ondertiteld. De manier waarop deze website wordt opgezet, staat symbool voor de kwaliteit die NWH Jobs uitstraalt.Sponsoring

Door de jaren heen is NWH Jobs het meest herkenbare uitzendbureau in de Duin- en Bollenstreek en ook ver daarbuiten geworden. En dat komt niet alleen door haar herkenbare wagenpark met de zwarte auto’s en busjes met oranje logo er op. Jacco en Dennis zijn namelijk enorm betrokken ondernemers. Zo hebben ze de voltallige jeugdspelers van VVSB in nieuwe voetbaloutfits gestoken.


Ook heeft NWH Jobs reclameborden bij diverse voetbalclubs, sponsort het bedrijf wielertenues en ook de plaatselijke Oranjevereniging krijgt veel ondersteuning van NWH Jobs.

Het is niet iets waarover de beide directeuren zich op de borst kloppen; ze zijn betrokken en zien het eigenlijk als iets heel normaals om te doen. Maar dit past volledig in hun visie; duurzaam werken, met oog voor de mensen. Niet voor niets heeft NWH Jobs het keurmerk SNF en is het uitzendbureau NEN4400-1 gecertificeerd.Pieken

Steeds meer productiebedrijven en ondernemingen in bijvoorbeeld de logistiek merken het gemak van de medewerkers van NWH Jobs. En dat past perfect bij de wens van Jacco en Dennis om het bedrijf een evenwichtige groei en omzet te geven. ,,Door gestaag te groeien waarborgen we de kwaliteit. Daarom willen we de hoge pieken en dalen er uit halen, zodat het tijdelijke personeel door het jaar heen evenredig ingezet kan worden. Het eerste en laatste kwartaal zijn onze meest rustige periodes. Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe opdrachten, zodat wij onze dalen op kunnen vullen. ’’Voor meer informatie: NWH Jobs, Gieterij 35, 2211 WC Noordwijkerhout, T: 0252 200 069, W: www.nwhjobs.nl

11 november 2019

Hulp nodig voor stikstofproof boeren


De overheid is schuldig aan de huidige problemen rondom de stikstofuitstoot. En daarom moet diezelfde overheid de boeren heel snel ‘duidelijkheid en perspectief’ geven. De gemeenteraad van Nieuwkoop nam dit voorstel unaniem aan. In de motie ‘Trots op onze boeren’ geven de politici aan, dat niet alleen de agrarische sector verantwoordelijk is voor de stikstofproblemen. En dat de boeren hulp nodig hebben om uiteindelijk ‘stikstofproof’ te produceren. ,,Spreek de landelijke en provinciale overheid aan om boeren op korte termijn duidelijkheid en perspectief te geven.’’

Jules wil een meisje zijn

Ter Aar – De leerlingen van groep 8 van basisschool de Vosseschans in Ter Aar hebben een film gemaakt voor het Unicef Kinderrechten Filmfestival. En met niet zo maar een onderwerp; het verhaal gaat over Jules, die een meisje wil zijn. De kinderen hopen de komende week ruim 200.000 likes te halen met dit youtubefilmpje en zo de eerste plaats voor deze nationale wedstrijd in de wacht te slepen.

Het onderwerp ‘Ben ik een jongen?’ was bedacht door een van de leerlingen: Vera (11). ,,We moesten in tweetallen een verhaal bedenken en we wisten niet of de hoofdpersoon een jongen of meisje moest worden. En zo bedacht ik het verhaal over een jongen die een meisje wilde worden.’’ De hoofdrol wordt gespeeld door de 11-jarige Jayden, die deze kans op eeuwige roem met beide handen aangreep. In een spoedcursus kreeg hij acteertips van zijn juf; dat hij niet recht in de camera moest kijken en zich net zo moet bewegen als hij normaal doet.

Maar was Jayden niet bang, dat hij gepest zou worden? Uiteindelijk gaat hij zich in de film namelijk als meisje verkleden. ,,Nee hoor. Mijn moeder maakte zich daar zorgen over, maar het was juist heel gaaf om de hoofdrol te spelen. Het kostte veel tijd en ik kon hierdoor niet mijn schoolwerk afmaken, maar het was heel gaaf.’’

Fardau (12), Laura en Madou (beide 11) acteren ook in de film, net als alle andere leerlingen van deze groep 8. Het leukste onderdeel vonden ze toch wel de bevallingsscene. De kinderen hebben ook zelf wat opgestoken van de film. ,,Je mag zijn wie je bent’’, aldus Madou. En Laura vult aan: ,,Ik dacht dat ik altijd moest doen, zoals iedereen was om er bij te horen. Maar ik kwam er achter, dat ik beter mezelf kan zijn.’’ Wat de kinderen betreft, hangt er binnenkort een regenboogvlag bij het gemeentehuis. Madou: ,,Dan weten mensen, dat ze zich veilig kunnen voelen en mogen zijn wie ze zijn.’’

Om door te gaan naar de finale moet de film zo veel mogelijk stemmen (likes) halen. En extra punten worden gehaald, als de hele film wordt afgekeken. Kijk op Youtube ‘Kinderrechten festival Ben ik een jongen’ of deze link: https://www.youtube.com/watch?v=4ZFlZlMq1qI. Fardau: ,, We willen 200.000 likes en we hebben er nu al 82!

Keihard knallen


Nieuwkoop – Alle vuurwerkliefhebbers in Nieuwkoop kunnen weer opgelucht ademhalen; ook deze jaarwisseling mogen ze weer keihard knallen. De gemeenteraad gaf geen steun aan het pleidooi van SGP/ChristenUnie om vuurwerk voortaan alleen door professionals en op bepaalde locaties af te steken.

Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) vindt het massaal afsteken van vuurwerk ‘niet meer van deze tijd’. Het zorgt voor milieuschade, letselschade en vernielingen. ,,En dat op een dag, dat we feestelijk het nieuwe jaar vieren.’’ Burgemeester Frans Buijserd gaf echter aan, dat het verbieden van vuurwerk afsteken weinig sympathie zal hebben bij de inwoners. En voor vuurwerkvrije zones bestaat geen belangstelling bij de dorpsraden, meldde Buijserd. Hij verwees naar een initiatief in Goude, waar inwoners van buurten met elkaar bepalen, dat ze daar geen vuurwerk afsteken. ,,Dat werkt. Maar het mooiste zou zijn, als de Tweede Kamer daadkrachtig zou zeggen: ‘Het is afgelopen’.’’

Meeste subsidie naar gebiedscoöperatie


Nieuwkoop – Het gemeentelijke subsidiepotje voor duurzaamheidsinitiatieven is in korte tijd helemaal op gegaan. Maar nu blijkt, dat het grootste deel van de 40.000 euro in de handen van één organisatie is terecht gekomen: de gebiedscoöperatie. Deze instantie helpt mensen om onder meer om zonnepanelen op hun dak te krijgen.

Maar liefst 25.000 euro betaalde Nieuwkoop al uit aan de gebiedscoöperatie, voor verschillende projecten. Maar volgens D66-fractievoorzitter Annette Pietersen zijn hier ook zaken mee betaald, die ‘schuren met de richtlijnen voor de samenleving’. Zoals de vergoeding voor vaste lasten (overhead) voor de gebiedscoöperatie zelf.

Wethouder Antoinette Ingwersen beaamt, dat het subsidiepotje ‘zich wel erg richt op de gebiedscoöperatie. Maar we zijn hartstikke blij dat zij het oppakt. En ze hebben meerdere initiatieven daadwerkelijk zon op daken gerealiseerd. Het leidt tot verbetering van de energie op daken van de inwoners.’ De gemeenteraad besloot donderdag om nog eens 50.000 euro in het duurzaamheidspotje te stoppen.

Plannen maken voor promotie


ROELOFARENDSVEEN – De omwonenden van de Noordkade mogen volgende maand meepraten over de manier waarop intensieve recreatie daar kan plaatsvinden. Ook ondernemers worden uitgenodigd om alternatieve plannen voor de Tulpenboulevard en de omgeving aan te dragen.

De idee voor een dertig meter lange en vijf meter hoge ‘uitkijk’ steiger in de vorm van een tulp viel enkele weken geleden bij de omwonenden totaal verkeerd. Vooral, omdat ze er niet van op de hoogte waren gesteld en dat object er al dit jaar zou komen. Maar na hevige protesten over het gebrek aan communicatie en inspraak moest wethouder Petra van der Wereld meerdere malen haar excuses aanbieden.

Het blijft echter de wens van het gemeentebestuur om de Noordkade onderdeel te maken van de plannen voor intensieve recreatie. Tijdens drie avonden mogen de omwonenden, belanghebbenden en ondernemers dan samen gaan brainstormen over wat er gewenst is en welk soort toeristen er het liefst komen. Als je je namelijk wilt richten op recreërende fietsers, ga je andere voorzieningen aanleggen dan wanneer je hutovernachters wilt hebben.

Tijdens die avonden mogen de aanwezigen ook praten over plannen voor de ‘Braassemboulevard’ in het gebied dat loopt vanaf het noorden van de Oude Wetering tot het zuiden bij het Paddegat. Uiteindelijk moet dan duidelijk worden, hoe de intensieve recreatie er aan de Noordkade en de Galgekade uit gaat zien. Zo kunnen verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen, parkeergelegenheid en een jachthaven aan de Braassemermeer verder worden ontwikkeld.
Bij de tweede en derde avond, die in januari en maart plaatsvinden, moeten alle plannen bekend zijn en wordt er een keuze gemaakt uit de te ontwikkelen initiatieven. Mocht de tulpsteiger definitief niet doorgaan, dan hoeft het bedrijf, dat dit plan wilde realiseren niet te treuren. Het gemeentebestuur beschouwd een aanbetaling van 35.000 euro ‘als verloren’. Wethouder Inge van der Meer: ,,Het bedrijf heeft al kosten gemaakt. Niet voor de materialen, maar wel voor de planontwikkeling.’’

‘Terug naar de tekentafel voor oplossing stikstofprobleem’


KAAG EN BRAASSEM – Het partijcongres van het CDA heeft een ‘resolutie’ over het stikstofprobleem aangenomen, die door de CDA-afdeling Kaag en Braassem was opgesteld. In dat voorstel roept gemeenteraadslidThijs Mooren op om niet nu al drastische maatregelen te nemen, maar dat de bestuurders terug moeten naar de tekentafel.

Mooren wees de CDA-leden er op, dat de huidige normen om 160 ‘Natura2000 gebieden’ te beschermen, veel te scherp zijn. Er moet een ‘integraal plan komen, waarmee op basis van betrouwbare meetgegevens en realistische grenswaarden bekeken wordt welke doelen haalbaar zijn voor de bescherming van die natuurgebieden’. Het inkrimpen of samenvoegen van kleinere natuurgebieden blijft daarbij een optie.

Mooren: ,,Artikel 6 van de Habitat richtlijn is streng uitgelegd en daarbij is enkel het aspect van de negatieve effecten voor Natura 2000 meegenomen. Maar in dat artikel staat ook, dat de natuurbeschermingsmaatregelen wel moeten passen in de sociaal-economische en cultuurhistorische omgeving. Dat evenwicht is nu ver te zoeken.’’

De regering moet nu pas op de plaats houden. ,,Korte termijn maatregelen zoals door de minister van Landbouw zijn voorgesteld, zullen niet voor balans zorgen. Er worden namelijk regels opgelegd aan slechts één sector (de agrarische, red.). Er moet een lange termijn oplossing komen waarbij alle sectoren een bijdrage leveren: woningbouw, infrastructuur, luchtvaart, industrie, beschermde natuur en ook agrariërs. Dit kan alleen als wij pas op de plaats maken en een totaalplan voor heel Nederland ontwerpen, dat is afgestemd op de Europese buren: terug naar de tekentafel.’’ Het voorstel van CDA Kaag en Braassem werd door zeven andere afdelingen gesteund en behaalde een meerderheid. Hierdoor moet de landelijke CDA-top aan de slag met dit voorstel van CDA Kaag en Braassem.

Toch nog Regenboogvlag in Nieuwkoop

Nieuwkoop - Het was voor de poorten van de politieke hel, maar binnenkort wappert de Regenboogvlag toch ook fier bij het gemeentehuis van de gemeente Nieuwkoop. Na een lang en emotioneel debat veranderde de helft van de partijleden van Samen Beter Nieuwkoop van standpunt en zij omarmden het D66-voorstel om de regenboogvlag bij speciale gelegenheden te hijsen. Dat bleek genoeg voor een krappe meerderheid.

In eerste instantie leek het er niet op, dat het voorstel voor de Regenboogvlag het zou halen. SGP/ChristenUnie, SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop hadden namelijk een eigen voorstel ingediend om in het gemeentehuis een bordje op te hangen waarmee ‘Artikel 1 van de Grondwet prominent en letterlijk ‘in beeld’ gebracht wordt’. Raadslid Mariëlle de Romijn (SBN) gaf aan, dat hun motie ‘tegenover’ de Regenboogvlagmotie zou staan.

SGP/ChristenUnie-fractievoorzitter Elias van Belzen leidde het verzet tegen de Regenboogvlag. Volgens hem mag deze vlag ,,geen exclusieve status krijgen. We hijsen ook geen vlag voor Joodse Nederlanders, die slachtoffer zijn van antisemitisme. De vlag gaat over de levensstijl van homoseksuele geaardheid.’’ Volgens Van Belzen zorgt de Regenboogvlag voor onrust onder mensen: ,,We zijn voorstander van een huwelijk voor man en vrouw. Dit soort vlaggen roepen een stukje tegenstelling in de maatschappij op.’’

D66-fractievoorzitter Annette Pietersen hield een gloedvol betoog over de noodzaak voor de komst van de Regenboogvlag. Licht emotioneel wierp ze Van Belzen voor: ,,U vraagt aandacht voor de Christenen, maar dan moet het ook andersom. De Regenboogvlag is geen aanval op Christelijke normen. Het gaat om mensen die kwetsbaar zijn en waar geweld tegen gebruikt wordt.’’

Natuurlijk Nieuwkoop en het CDA gaven aan, dat ze het D66-voorstel wel wilden steunen, met uitzondering van CDA-raadslid Brent Wijshijer. ,,Ik zie de regenboogvlag te nadrukkelijk voor één specifieke groep. Daar zet je minderheden mee apart.’’ SBN vroeg een schorsing aan en hierna bleek, dat twee leden van de partij nu toch voorstander waren voor de komst van de Regenboogvlag. VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) bleek fel tegen de Regenboogvlag te zijn: ,,Ik val zelf op mannen. Geaardheid is niet iets bijzonders. Door het bijzonder te maken ga je voorbij aan het idee van gelijkheid. De enige vlag die er toe doet is het rood wit blauw.’’ Maar zijn woorden konden niet voorkomen, dat de gemeenteraad voor het op 17 mei en 11 oktober hijsen van de Regenboogvlag bij het gemeentehuis stemde. Een suggestie om deze dagen ook de toren op het Reghthuysplein in regenboogkleuren of in paars te verlichten, bleek voor de politici nog wel een stap te ver.
Jop van der Pijl sprak zich onlangs in het AD uit over de noodzaak van de komst van de Regenboogvlag en hij luisterde op de tribune mee naar de discussie. Hij pinkte na afloop een traantje weg en stelde: ,,Ik ben heel erg opgelucht. Dit deed me meer dan ik van tevoren had gedacht.’’

Column


Kerk

De kerk in Hoogmade is afgebrand; dat weet u inmiddels wel, waarde columnlezer. En nog wel vanwege een ongelooflijk knullige oorzaak; een schilder brandde wat verf weg en had blijkbaar niet (genoeg) brandblusmiddelen bij zich om het wegbranden onder controle te houden. Het is maar goed, dat die gozer niet met de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn bezig was.

Nu de puinhopen van Hoogmade nog na smeulen, is het tijd om naar de toekomst te kijken. De eigenaar van de kerk heeft vanuit financieel oogpunt geen zorgen, zo vernam ik. Onlangs is er een nieuwe verzekering afgesloten, dus die brand kwam niets te vroeg. Maar moet er nou een nieuwe kerk gebouwd worden? Ik zeg; nee. Begin daar niet aan. Het heeft namelijk geen zin om te bouwen voor leegstand.

De pakweg miljoen euro die zo’n nieuwbouw gaat kosten (als het niet veel meer is), zou uiteindelijk nog wel gerealiseerd kunnen worden, met Europees geld, provinciaal geld, gemeentelijk geld en allerlei donaties en sponsoracties. Maar waarom zou je een nieuw kerkgebouw neerzetten, dat vrijwel altijd leeg staat? En alleen dienst doet als ijkpunt voor de omgeving? Met af en toe een volle zaal voor de Kerstdienst of een bekende inwoner van Hoogmade die zijn/haar laatste reis maakt?

Alles van waarde gaat uiteindelijk verloren en de enige constante is de verandering. Zie het uitbranden van de kerk niet als een ramp, maar als een prachtige mogelijkheid. Gooi de resten van de kerk plat en zorg ervoor dat er tientallen woningen voor jongeren – onze jongeren uit Hoogmade – komen. Dan draag je als kerk bij aan het geluk van veel mensen en het voortbestaan van het dorp. Dat appartementengebouw kan dan het nieuwe ijkpunt voor Hoogmade worden en als initiatiefnemer mag je een mooie naam op dat gebouw zetten, ter herinnering aan de kerk: ’Onze-Lieve-Vrouw-Geboorteflat’, om maar wat te noemen.

Vrijwilligersfeestje


KAAG EN BRAASSEM – Alle vrijwilligers in de gemeente Kaag en Braassem worden op zaterdag 7 december in het zonnetje gezet. Tijdens een groot vrijwilligersfeest worden ze muzikaal en culinair in de watten gelegd en krijgen ze een mooie verrassing. Vrijwilligers die dit niet willen missen en er die dag vanaf 14:00 uur bij willen zijn in het gemeentehuis, moeten zich wel aanmelden. Dat kan vóór 22 november via: vrijwilligerswerkkb@gmail.com. De partners van de vrijwilligers mogen ook gratis mee komen.

Wel lachgas, geen carbid binnen de dorpskernen


Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop wil de verkoop en het gebruik van lachgas niet verbieden. Wel worden de regels aangescherpt, waar het gaat om het krijgen van een vergunning voor een waterpijpcafé.

Zo’n shishalounge verschijnt overal in Nederland; als de gemeenteraad er volgende maand mee instemt, moet iedere waterpijpcaféhouder een vergunning hebben. Daarnaast mag de burgemeester voortaan gebouwen of gebieden aanwijzen, waarvoor zo’n exploitatievergunning vereist is. ,,Dit is om een onveilig ondernemersklimaat tegen te gaan’’, aldus een woordvoerder. De verkoop en het gebruik van lachgas is legaal, dat blijft ook zo. Wel komt er een gebruiksverbod voor lachgas, wanneer dit leidt tot gedrag, dat de openbare orde verstoort. In openbare gebouwen en ‘specifieke gebieden’, zoals rondom basisscholen kan het lachgasgebruik worden verboden. In de nieuwe apv, waarover de gemeenteraad nog een ei moet leggen, komen deze zaken aan de orde. Zij bespreken ook het verbod om voortaan nog carbid binnen de bebouwde kom af te schieten. Fervente carbidknallers moeten hun hobby voortaan in het buitengebied doen. 

Elco Brinkman presenteert boek


RIJNSATERWOUDE – 1994 was een persoonlijk rampjaar voor toenmalig CDA-partijvoorzitter Elco Brinkman en hij heeft gedurende zijn leven altijd zijn werk boven zijn kinderen gesteld. Spijt van zijn steun aan de sigarettenlobby heeft Brinkman niet. Dat kregen de circa dertig belangstellenden woensdag 6 november in het Schoolhuis te horen van Brinkman zelf.

Hij presenteerde zijn boek ‘Bouwen en bewaren’ en sprak over de ziekte kanker, waar hij twee keer een strijd tegen moest leveren. Juist die ziekte zette hem er toe aan om dit boek te schrijven: ,,Ik moest mijn gedachten verzetten.’’ Huisarts Pieter Barnhoorn interviewde Brinkman en hij schroomde niet om lastige vragen te stellen. ,,Hoe kan het, dat je zelf kanker hebt gehad en dat jij jezelf toch hebt ingezet als commissaris voor de sigarettenindustrie?’’ Brinkman erkende, dat er een ‘risico voor de gebruikers’ is, maar stelde: ,,Aan roken verdient de staat heel veel. En het is een legaal product. Zo’n fabriek heeft er recht op om in Nederland serieus genomen te worden in het gesprek. Je mag mensen assisteren, niet om de staat te misleiden, maar we moeten wel scherp blijven redeneren op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen.’’ Brinkman is ook commissaris geweest bij de chemische fabriek Dupont, die veel in het nieuws kwam vanwege de milieuvervuilingen, die dit bedrijf veroorzaakt.

Hij blikte terug op zijn leven: ,,Ik ben nog steeds gelukkig getrouwd, maar Janneke wilde en kon een groot deel van het huishouden en kinderen op zich nemen. Als een kind ging sporten, zat ik met mijn loodgieterstas in de kantine, om allerlei documenten te lezen. Ik ben geen leuke vader geweest, maar de kinderen komen nog steeds thuis. Ik ben nu grootvader. Ik had er meer van moeten genieten, maar zo is het niet gegaan.’’

Tegenwoordig is Brinkman ambassadeur voor een project voor de herbestemming van kerkgebouwen. Vindt hij, dat je een afgebrande kerk opnieuw moet opbouwen, of kun je de ontstane ruimte beter gebruiken voor de bouw van sociale woningen voor jongeren? Bij het beantwoorden van deze vraag kwam de politicus naar boven: ,,De lokale gemeenschap moet meebeslissen over deze vraag. Ga je een kerk primair opbouwen vanwege de religieuze functie, of doe je dat in combinatie met andere activiteiten?’’