Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 november 2019

,,Behoud waardevolle oeverlanden’’


LEIMUIDEN – De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude is fel tegen plannen van het gemeentebestuur om een perceel tussen Vriezekoop Zuid 75 en 77 te bebouwen. Genoeg is genoeg, zo vindt secretaris Trix van Puffelen. ,,De zuidelijke waardevolle oeverlanden van de Drecht zijn qua landschap en natuur uiterst kwetsbaar. Dit gebied is het afgelopen jaar meer achteruit gegaan dan in de laatste veertig jaar samen.’’De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude wijst er op, dat de gemeenteraad twee jaar geleden heeft besloten, dat deze bovenlandjes ,,in hun huidige vorm behouden moeten blijven.’’ Het onlangs gekochte terrein tussen de nummers 75 en 77 mag daarom niet bebouwd worden, zo roept Van Puffelen de raadsleden op. Ze wijst er op, dat dit terrein in het buitengebied ligt en bebouwing in strijd is met het door de gemeenteraad vastgestelde landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.Van Puffelen laat weten over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om akkoord te gaan met het bebouwen van dat stukje grond: ,,Sinds 1950 zijn er geen nieuwe woningbouwlocaties aan Bilderdam toegevoegd. Het voorstel houdt in dat binnen twee jaar na de MRSV er een uitbreiding van het aantal woningen  plaatsvindt met 12,5 %!’’De gemeenteraad neemt op maandag 25 november een besluit over deze kwestie.