Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 november 2019

Groene Hart kan niet aan duurzaamheidsdoelstellingen voldoen


KAAG EN BRAASSEM – Het is niet mogelijk voor de regio het Groene Hart, om de duurzaamheidsambities te halen, als hier geen windmolens of zonnepanelenvelden komen. De Provincie Zuid-Holland moet dan óf meer van die duurzame energieopwekkers elders in Holland Rijnland plaatsen, of de duurzaamheidsambities naar beneden brengen.

De regio Holland Rijnland heeft een energieakkoord afgesloten, waarin staat dat dit gebied in 2050 energieneutraal moet zijn. Om dat te bereiken, moeten er heel wat windmolens en zonnepanelenvelden worden gerealiseerd. Wethouder Yvonne Peters (VVD) voorziet problemen: ,,Dat energieakkoord ging er wel van uit, dat we van de Provincie de ruimte zouden krijgen om die windmolens en zonnevelden neer te zetten. Maar in het coalitieakkoord van de Provincie staat, dat er in principe geen windmolens komen in het Groene Hart. Dat maakt het niet eenvoudiger om onze ambities te realiseren. Moeten we die ambities dan aanpassen of moeten er elders extra windmolens bij komen? Het verlagen van de ambities is volgens Peters ook nog een oplossing. ,,De gemeenteraden in Holland Rijnland moeten daar een ei over leggen.’’

Vindt Peters het noodzakelijk en wenselijk, dat hier zonnepanelenvelden komen? ,,We hebben een eigen raadsakkoord dat daar terughoudend in is. Eerst moeten alle daken vol met zonnepanelen. Dan gaan we kijken hoe we grootschalige energie kunnen opwekken.’’ Boeren, die af vrijwillig af willen stappen van vee- of groententeelt en hun weilanden willen inzetten voor ‘meervoudig ruimtegebruik’, zoals het plaatsen van zonnepanelen of windmolens, moeten van de wethouder de ruimte krijgen. ,,We zijn in de regio in gesprek over de toekomst van het veenweidegebied en wat wel en niet moet kunnen. Misschien kunnen we met dat land door meervoudig ruimtegebruik stappen worden gemaakt met energieopwekking.’’
In Goeree-Overflakkee is dezer week het eerste waterstofhuis in gebruik genomen. Met dat soort ontwikkelingen houdt de gemeente Kaag en Braassem zich nog niet bezig. De wethouder: ,,Waterstof is op termijn heel kansrijk. Gemeenten kijken naar de haalbaarheid van waterstofvulpunten voor bussen en vrachtwagens. Maar deze zijn pas rendabel als er minimaal honderd voertuigen gebruik van maken.’’ Dan kunnen de gemeentebesturen van Holland Rijnland toch afspreken om al hun voertuigen te vervangen voor waterstofauto’s? Peters: ,,Dat is financieel niet duurzaam, als de huidige auto’s nog niet zijn afgeschreven. Een voorbeeldfunctie is goed, maar we gaan geen gemeenschapsgeld weggooien.’’ De wethouder wil met de Provincie Zuid-Holland en andere gemeenten afspraken maken over wat er nu wel en niet aan duurzame initiatieven mogen gebeuren in deze regio.