Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 januari 2020

290 woningen in ontwikkelgebied Buytewech-Noord


Nieuwkoop – De plannen voor de bouw van 290 woningen in Buytewech-Noord leidde donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Nieuwkoop tot veel kritiek. Tenminste, van grondeigenaar Timpaan en omwonenden. Maar wethouder Guus Elkhuizen kreeg volop steun van de gemeenteraad.

Ingeborg de Jong is directeur bij gebiedsontwikkelaar Timpaan, dat het oostelijk deel van het te bebouwen terrein in bezit heeft. Ze riep de raadsleden op, om de plannen aan te passen, zodat meer woningen aan de oostkant komen te staan. ,,De bebouwingsdichtheid is in het westelijke deel aanmerkelijk hoger, dan in het oostelijke deel van het plangebied. Maar het oostelijke deel ligt dichter bij het centrum van Nieuwkoop en de ontsluiting van het gebied op de Nieuwveenseweg.’’ De zestig woningen, die ingetekend staan op ‘haar’ gebied, vindt ze veel te weinig: wat Timpaan betreft komen er in heel Buytewech-Noord geen 290 huizen, maar 400 woningen, waarvan tussen de 80 en 100 op het grondbezit van Timpaan.

Omwonenden wilden juist minder dan 290 nieuwe huizen in hun omgeving. Inspreekster Sense gaf aan namens 250 bewoners van Buytewech te spreken. ,,Bouw minder ambitieus, dus op kleinere schaal. Zet in Buytewech-Noord geen flats of hoge gebouwen neer.’’ Inspreker Jaco Verweij pleitte voor het behoud van een groenstrook tussen de bestaande woningen en de nieuwe huizen. Dat laatste zegde wethouder Elkhuizen toe. Maar het aantal geplande woningen veranderen; daar wil hij niet aan meewerken.

,,Dit plan voldoet voor het overgrote deel aan wat opgehaald is in de participatie en de inspraaktrajecten. Mensen vinden voor hun eigen belang, dat zaken beter zouden kunnen. Dat maak ik bij ieder bouwproject mee. Maar hier is samen met de inwoners hard aan gewerkt.’’ Timpaan kreeg een lesje in onderhandelingstactiek van Elkhuizen: ,,U bent een professionele ontwikkelaar. Het is niet de eerste keer, dat u onderhandelt. U hebt zelf toegegeven, dat het verstandiger was, om eerst met de gemeente in gesprek te gaan over onze visie voor het aantal woningen, voordat u de grond definitief kocht.’’ In Buytewech-Noord komen zeker appartementengebouwen. De wethouder: ,,Zestig procent van onze bevolking is ouder dan veertig jaar. We moeten bouwen voor jongeren, om de betaalbaarheid van onze gemeente op orde te houden. Voor starters moet je betaalbaar bouwen. De tijd, dat we alleen maar kavels verkopen voor jongeren, is definitief voorbij. De jongeren willen de keuze hebben uit betaalbaar huren.’’ De gemeenteraad gaat volgende week unaniem akkoord met het collegevoorstel over de ontwikkeling van Buytewech-Noord.

Appartementen aan Lindelaan


Nieuwkoop – Aan de Lindelaan in Nieuwkoop, op de voormalige locatie van het Ashram College, moet een gebouw komen met veertig tot zestig appartementen. Als het aan wethouder Guus Elkhuizen ligt, wordt het oude schoolgebouw zo snel mogelijk gesloopt. Op die manier wordt het ‘Koetshuiseffect’ voorkomen; een oud gebouw, dat jarenlang leeg staat.

De appartementen worden gebouwd voor zowel senioren als jonge gezinnen en starters. Er komen zowel huur- als koopappartementen, in allerlei prijsklassen en energieneutraal. Wanneer senioren verhuizen naar zo’n appartement en daarbij een eengezinswoning achterlaten, wordt de doorstroming van de woningmarkt bevorderd, zo is de hoop. Elkhuizen: ,,De Lindelaan is een van de laatste unieke locaties in de kern Nieuwkoop. Ouderen kunnen hierdoor verhuizen van hun huidige sociale huurwoning naar een levensloopbestendig appartement, maar met behoud van hun huur.’’ De verwachting is, dat er veel belangstelling is voor de nieuwe woningen, mede vanwege de nabijheid van het winkelcentrum en het openbaar vervoer.

Controles op illegale bewoning


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem vermoedt, dat er illegaal gewoond wordt op camping De Drecht en het college van burgemeester en wethouders stelt medewerkers aan, om dit te controleren. Deze toezichthouders gaan ook de Geestweg/Floraweg controleren, op illegaal woninggebruik.

Volgens wethouder Floris Schoonderwoerd is de kans groot, dat illegale zaken aan het licht komen. ,,Enkele jaren geleden zijn we een handhavingstraject begonnen op Spijkereiland. Er zijn meer recreatieterreinen, waarvan we vermoeden dat er niet alleen vakantie gevierd wordt. Het is zaak te weten wet er gebeurt. We vermoeden gezien het aantal auto’s dat er het hele jaar op de caming De Drecht staat, dat het nuttig is te inventariseren wat daar gebeurt.’’

De Geestweg/Floraweg is een duurzaam tuinbouwgebied, maar hier worden wellicht niet alleen maar tulpen geteeld. De wethouder: ,,Er lijken veel meer dingen te gebeuren, dan alleen tulpentrekken. Misschien slapen daar wel heel veel buitenlandse arbeidsmigranten, als je ’s avonds kijkt naar het enorme aantal auto’s met buitenlands kenteken, dat er staat.’’

Ignatiusschool in de verkoop


ROELOFARENDSVEEN – De Liefde voor Harmonie mag haar onderkomen van de oude Ignatiusschool voor één euro overnemen. Het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover. Vanaf dat moment is de muziekvereniging wel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het gaat hierbij om een deel van de ‘laagbouw’ van de school. In de hoogbouw zitten nu nog antikrakers, maar de gemeente wil ook van dit pand af. Een initiatief om daar een kleinschalig familiehotel in te plaatsen, gaan namelijk niet door, omdat dit financieel niet haalbaar is. Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,We kijken of er potentiële kopers zijn voor de hoogbouw. Ook overwegen we, om die hoogbouw weg te halen, om het achterliggende gebied weer toegankelijk te maken.’’ Dat deel van die oude school weer helemaal opknappen en energiezuinig te maken, is geen optie: ,,Dat zou tonnen aan onderhoud kosten.’’

Inbrekers hebben vrij spel in Nieuwkoop


Nieuwkoop – ,,Hoe kan het, dat er in Nieuwkoop in drie jaar tijd 125 woninginbraken hebben plaatsgevonden, maar dat de politie bij nul zaken een verdachte heeft opgepakt?’’ VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer vindt dit onbegrijpelijk en hij wil van het college van burgemeester en wethouders het naadje van de kous weten.

Het CBS heeft alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken en gekeken naar de resultaten van het politiewerk, gebaseerd op de politieregistraties. Hieruit blijkt, dat Nieuwkoop één van dertig gemeenten is waar geen enkele woninginbreker is gearresteerd, terwijl de politie zelf als minimumeis stelt, dat 10% van de inbraken moet worden opgelost, weet De Kleer.

Extra pijnlijk is, dat in omliggende gemeenten af en toe wél inbrekers worden gepakt. Zo werden in Kaag en Braassem vijf inbraken opgehelderd (op een totaal van 165), wisten in Bodegraven Reeuwijk uiteindelijk 30 woningeigenaren (van de 375), wie hun huis zonder toestemming binnen was gekomen en in Alphen aan den Rijn werden 60 van de 600 inbraken opgelost. De Kleer wil van het college weten, welke actie genomen wordt, om de inwoners beter te beschermen. ,,Kan het college toelichten wat de oorzaken zijn van deze resultaten? Welke afspraken zijn met de politie gemaakt om in de toekomst een hoger ophelderingspercentage te realiseren?’’

,,Laat motorboten een rondje varen’’


Nieuwkoop – ,,Als we toeristen met hun boot naar Nieuwkoop willen halen, moeten ze ook een rondje kunnen varen.’’ Wilma van der Meulen is fractie-assistent voor de politieke partij Samen Beter Nieuwkoop en ze wil van de vaarrestricties af in de Meesloot.

Van der Meulen vaart zelf ook regelmatig op de Nieuwkoopse Plassen. Ze stoort zich er aan, dat mensen in een roeiboot en fluisterbootjes wél door de Meesloot kunnen gaan, maar bezitters van andere motorboten niet. ,,Je kunt nu alleen met een motorboot heen en weer varen; dat is saai. Als je op de Zuidplas vaart, ga je onder de brug van het Meipad door om rechtdoor de Meesloot in te gaan. Vroeger mocht je daar met een motorboot in, maar nu niet meer. Terwijl je met een roeiboot of kano veel meer schade veroorzaakt aan de natuur. Regelmatig zitten die mensen met hun peddels te graaien in de waterplanten.’’ Ook vindt Van der Meulen het vreemd, dat een normale motorboot niet door de Meesloot mag, maar een elektroboot, waar ook een schroef onder zit, wel. ,,Maak de Meesloot eenrichtingsverkeer en stel de maximumsnelheid op 4,5 kilometer per uur’’, oppert Van der Meulen.

De kans, dat de wens van Van der Meulen uitkomt, lijkt echter klein. Wethouder Antoinette Ingwersen laat weten: ,,Dit is onderzocht, maar omdat dit een Natura 2000-gebied is, is het een no go om dat voor elkaar te krijgen. Je moet aantonen, dat het de natuur niet schaadt. En het is heel moeilijk om aan te tonen, dat de natuur niet geschaad wordt, wanneer een motorboot er doorheen gaat.’’

Ook voor arbeidsmigranten van buiten Kaag en Braassem


Onderkomens 

KAAG EN BRAASSEM – De onderkomens voor arbeidsmigranten in het buitengebied van Kaag en Braassem kunnen binnenkort ook gebruikt worden voor arbeidsmigranten, die niet in deze gemeente wonen. Dat besluit neemt het college van burgemeester en wethouders volgende week.

Wethouder Floris Schoonderwoerd laat weten, dat het beperken van het gebruik van die huisvesting voor alleen de ‘eigen’ arbeidsmigranten niet praktisch is. ,,Met name in een kleinere gemeente als de onze hebben ondernemers in bijvoorbeeld de tulpenbroei slechts een paar maanden per jaar werk. Daarom willen we de regels verruimen, dat ook arbeidsmigranten uit omliggende gemeenten ondergebracht kunnen worden in huisvesting in ons buitengebied.’’ Dan gaat het om arbeidsmigranten uit Alphen, Nieuwkoop en Leiderdorp, maar ook Haarlemmermeer en Teylingen.

Kaag en Braassem heeft als een van de eerste gemeenten regels vastgesteld voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten werkzaam in de eigen gemeente. Door nu deze onderkomens ook open te stellen voor andere arbeidsmigranten; leidt dat niet tot een houding bij de andere gemeenten, dat zij dus minder slaapplekken voor arbeidsmigranten hoeven te realiseren? De wethouder verwacht dat niet: ,,Ook andere gemeenten zijn bezig om dit soort woonruimte te reguleren en niet om het ergens anders te laten gebeuren. We zullen nog veel meer arbeidsmigranten krijgen; daar is veel meer woningbouw nodig. Als we arbeidsmigranten niet willen, moeten we accepteren dat onze levensstandaard een heel stukje achteruit boert. Met spandoeken verven gaan we deze ontwikkeling niet tegenhouden.’’

Rechtszaak over pontaanvaring


KAAG – De beheerder van het Kaagpontje, ODV Maritiem, sleept de gemeente Kaag en Braassem voor de rechter. Aanleiding hiervoor is de aanvaring tussen het binnenvaartpassagiersschip Liza Marleen en het veerpont Kaag, die op 6 mei 2019 plaatsvond. De verzekeringsmaatschappijen van beide partijen ontkennen de aansprakelijkheid en dus moet hier een onafhankelijk oordeel over komen.

Volgens wethouder Floris Schoonderwoerd voer de Liza Marleen tegen het veerpont aan, waarna dit pontje tegen de veerstoep knalde. Dat heeft ook bij de veerstoep tot schade geleid. ODV Maritiem wil dat de rechter uitspreekt, dat zij daar niet voor verantwoordelijk zijn en dus wordt ook de gemeente in dit conflict betrokken.

Deze kwestie vertroebelt de verhoudingen niet, laat Schoonderwoerd weten. ,,We kunnen nog steeds koffie drinken met ODV en staan niet op voet van oorlog met die pontboer. Wij vinden ook, dat de schipper van de Liza Marleen de aanvaring heeft veroorzaakt. Ook wij willen het geld vergoed hebben voor de schade aan de veerstoep.’’

Reclamebordenoorlog tussen supermarkten


TER AAR – In het anders zo rustige dorpje is een ware oorlog aan de gang; een reclamebordenoorlog. Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) wil dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt.

De Kleer zag het onlangs met eigen ogen: ,,De supermarkten Vomar en Dirk zijn in Ter Aar verwikkeld in een concurrentiestrijd, die zij in het straatbeeld uitvechten met reclameborden op strategische plekken in het dorp en omliggend gebied. De borden staan er nu al ruim een week en enkele borden staan/stonden daarnaast op verkeerskundig gevaarlijke plekken.’’

Voor deze borden is geen vergunning aangevraagd, zo heeft de griffie van de gemeente Nieuwkoop laten weten. En dus moet de gemeente ingrijpen, aldus De Kleer. ,,Toen de Vomar begin november geopend werd stond het Ter Aarse straatbeeld gedurende langere periode ook vol met reclameborden van beide supermarkten. De borden werden niet opgeruimd en stonden er na weken nog. Het kan niet zo zijn dat het straatbeeld, zonder toestemming, wordt ontsierd door twee supermarkten die elkaar in een ‘reclamebordenoorlog’ proberen te overtreffen. Het valt bovendien niet uit te leggen aan andere bedrijven en verenigingen van wie wordt verlangd, dat zij hun vergunningen in orde maken en/of een melding maken alvorens zij borden plaatsen. Terwijl deze twee supermarkten blijkbaar gewoon hun gang kunnen gaan.’’

Wethouder Antoinette Ingwersen: ,,Deze supermarkten hebben borden geplaatst, zonder dat er een vergunning is aangevraagd. Dat moet wel gebeuren. We hebben echter in de verordening niet geregeld, waar je de borden mag plaatsen. In principe aan iedere lantaarnpaal als je melding hebt gedaan. Het mag de doorgang niet belemmeren. We doen er wat aan; we handhaven. Dat wordt gedaan, als er meldingen komen. We hebben contact gehad met de Vomar; zij gaan per direct de borden weghalen. Ook de Dirk is er van op de hoogte. Als wij de borden weghalen en vernietigen, worden de kosten op de eigenaar verhaald.  Voor ideeële doelen is het; wie het eerst komt, het eerst maalt. Er is geen maximum aan verbonden. Voor commerciële doelen is het maximaal 20 borden.’’

Student zonneauto praat over duurzaamheid


Nieuwveen – Inwoners kunnen met de gemeente Nieuwkoop meepraten over duurzaamheidsmaatregelen. Woensdag 29 januari staan ambtenaren klaar om ideeën uit te wisselen over de energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. Maar ook zijn tips van inwoners welkom over hoe de gemeente zelf duurzamer kan zijn.

Tijdens deze bijeenkomst, die vanaf 19.30 uur begint, is ook de Nieuwvener Tom Salden aanwezig. De student aan de TU Delft heeft meegedaan aan de World Solar Challenge; een langeafstandsrace voor auto’s op zonne-energie. Salden deelt zijn ervaringen met de aanwezigen.

Vernieuwde starterslening


Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop past de starterslening aan. Woningkopers, die dit voor het eerst doen, kunnen een extra lening aanvragen van 17.500 euro, maar tot nu toe wordt van die regeling nauwelijks gebruik gemaakt. Wethouder Guus Elkhuizen stelt daarom voor, om de lening te verhogen naar maximaal 37.500 euro. Dat bedrag zou meer zoden aan de dijk moeten zetten, omdat in de loop der jaren ook de bouwkosten zijn gestegen. Mede vanwege de duurzaamheidsmaatregelen, die voor nieuwbouw genomen moeten worden. Een nieuw huis, dat haar warmte opwekt via een waterpomp in plaats van een CV-ketel, kost nu eenmaal meer geld. De wethouder beloofde de raad, dat hij de vernieuwde starterslening beter onder de aandacht van de inwoners zou brengen.

Zorgen over politietekort


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem kampt met een ernstig politietekort, zo laat wethouder Floris Schoonderwoerd weten. Van alle uren, dat agenten in dit gebied kunnen werken, wordt maar 83% van die uren daadwerkelijk gebruikt. En dat heeft gevolgen voor de inwoners. De afgelopen drie jaar zijn er 165 woninginbraken gepleegd en bij slechts vijf van die inbraken is de dader gepakt. Ook andere gemeenten zuchten onder het politietekort. De gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders hebben hierover een brandbrief geschreven.

In feite zijn de dorpjes, waar minder criminaliteit heerst, het slachtoffer van de gebeurtenissen in de grote steden, zo geeft Schoonderwoerd aan. ,,Denk maar aan de grote evenementen en problematieken, waar politie-inzet voor nodig is, maar ook de acties op het Malieveld en de gebeurtenissen met oud en nieuw; de inzet van de agenten legt een claim op de rest van het jaar.’’

En dat heeft gevolgen: ,,Je mag woninginbraken geen kleine criminaliteit noemen, want het heeft grote impact op de betrokkenen. Maar voor het keuzes maken over waar de politie met name voor wordt ingezet, worden die woninginbraken niet als eerste genoemd.’’ Inwoners kunnen zichzelf het beste beschermen door hun sloten volgens het politiekeurmerk te laten functioneren.

Afwijzing


RIJPWETERING – Het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel naast de Zuidweg 1; het college van burgemeester en wethouders vindt dit onwenselijk. De cultuurhistorische waarden van het woonlint moeten behouden blijven. Het perceel heeft nu een agrarische bestemming en volgens de MRSV moeten nieuwe bedrijven zich voornamelijk vestigen op de bestaande bedrijfsterreinen.

Onderzoek


HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders vraagt een adviesbureau om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opknappen van de bushalte aan de buitenkant van Hoogmade. Ook bekijkt dat bureau hoe het pad naar die bushalte verbeterd kan worden voor de gebruikers van buslijn 182.

Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Het gaat om de vraag, hoe het gevoel van verkeersveiligheid verhoogd kan worden. Het gaat om een afstand van zo’n 150 meter, die de inwoners van Hoogmade extra moeten lopen, om naar de bushalte te gaan. In Roelofarendsveen moet je soms 2,5 kilometer lopen, om bij een bushalte te komen,  dus die afstand in Hoogmade is relatief. Maar als men zich daar onveilig voelt, omdat die provinciale weg overgestoken moet worden, moet je die gevoelens laten objectiveren.’’

Column


Navelstaren

Regelmatig komen lezers van deze column naar me toe en vragen me, hoe politici in de gemeente Kaag en Braassem reageren op de inhoud er van. Laat duidelijk zijn; ik ben nog geen enkele door de gemeenteraadsleden en collegeleden keer luid jubelend omhoog getild en rondgedragen door het gemeentehuis. Gelukkig maar.

Wie overweegt, om journalist te worden en verslag te leggen van raadsvergaderingen om zo met andere mensen in contact te komen en goede relaties op te bouwen, moet beseffen, dat dit gevolgen heeft. Wanneer je écht goed jouw werk doet en kritisch bent op besluiten en ontwikkelingen, moet je niet hopen op uitnodigingen voor verjaardagen en feestjes. Sterker nog; dat soort uitnodigingen moet je steevast afslaan. De aanwezigheid op dit soort evenementen, waarbij je dan met de jarige politicus een glas heft en hem/haar amicaal op de schouders slaat, heeft uiteindelijk ongetwijfeld gevolgen voor de scherpte van jouw laptop (vroeger: pen). Dus als je wordt uitgenodigd voor een particulier feestje van een bestuurder of politicus, moet je serieus bij jezelf te rade gaan, of je jouw werk als journalist wel goed doet.

Voor alle duidelijkheid: deze columns schrijf ik niet, om maar ‘lekker kritisch’ te zijn over politieke ontwikkelingen in Kaag en Braassem. De columns geven wekelijks een visie, een andere blik op een onderwerp, waar voorafgaand aan de daadwerkelijke besluitvorming niet wordt gedacht, of geen rekening mee wordt gehouden. De aangestipte onderwerpen overschrijden vaak de gemeentegrens, zoals de eerder geschreven columns over het behoud van de gemeentelijke monumenten, de energietransitie of de noodzaak van het planten van bomen; als beste middel tegen de wateroverlast en CO2-uitstoot.

En soms heeft een geschreven stukkie ook effect en wordt met een gewijzigde blik naar een onderwerp gekeken. Maar vaak niet en dat is prima; het zijn namelijk de politici en bestuurders die de besluiten moeten nemen. Zolang diezelfde mensen maar niet gaan navelstaren en iedere kritische blik beschouwen als een persoonlijke aanval. Want dan verwordt de besluitvorming tot een ‘ons kent ons’ proces.

Controles


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat strenger controleren op illegale activiteiten. Toezichthouders zijn aangesteld om met name de Geestweg/Floraweg in de gaten te houden, waar het gaat om het illegaal wonen van arbeidsmigranten in dat tuinbouwgebied. Maar ook gaan deze toezichthouders alle woningen af op camping De Drecht, om te controleren, of de mensen daar wel of niet permanent wonen.

Volgens wethouder Floris Schoonderwoerd heeft de strengere aanpak van camping De Drecht (Vriezekoop 30 in Leimuiden) niets te maken met het bezwaar tegen de fors hogere rioolbelasting, die de eigenaar van de camping heeft ingediend. ,,We hebben dit soort handhaving eerder op Spijkereiland gedaan. Er zijn meer recreatieterreinen, waarvan we vermoeden dat er niet alleen vakantie gevierd wordt. Het is zaak te weten wat er gebeurt. Als er permanent gewoond wordt, mag het alleen op de plekken waar ze mogen wonen. We vermoeden gezien het aantal auto’s dat er het hele jaar staat, dat het nuttig is te inventariseren wat daar gebeurt.’’

Over de Geestweg/Floraweg in Roelofarendsveen stelt Schoonderwoerd: ,,Er lijken veel meer dingen te gebeuren, dan alleen tulpentrekken. Misschien zijn er wel heel veel buitenlandse arbeidsmigranten; als je de auto’s met buitenlands kenteken ziet staan. Dan vraag je jezelf af: slapen die mensen hier ook? We vermoeden dat dit onderzoek zaken aan het licht brengt.’’

Dagvaarding


KAAG – De aanvaring tussen een schip van de Water Recreatie Maatschappij en het veerpontje van Kaag kan nog financiële gevolgen hebben voor de gemeente Kaag en Braassem. Pontbeheerder Swets ODV Maritiem BV heeft de gemeente namelijk gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam.

Doordat het schip tegen de pont botste, klapte die pont op 6 mei vorig jaar tegen de net gerepareerde veerstoepen aan, waardoor die beschermingswand opnieuw gerestaureerd moest worden. De verzekeringsinstanties van beide vaarbedrijven zijn niet tot overeenstemming gekomen over de hoogte van het uit te betalen bedrag en wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de aanvaring. En dus wordt het een rechtszaak. Om te voorkomen, dat ODV Maritiem opdraait voor die schade, heeft dit bedrijf de gemeente gedagvaard.

Grootschalige huisvesting


Nu ook voor arbeidsmigranten uit andere gemeenten

KAAG EN BRAASSEM – Een van de voorwaarden van de gemeenteraad om in te stemmen met de mogelijkheid voor grootschalige woningbouw voor arbeidsmigranten, was dat deze woningen bestemd waren voor de ‘eigen’ arbeidsmigranten, die ook in deze gemeente werken. Maar het college van burgemeester en wethouders laat die voorwaarde nu vallen.

Die voorwaarde blijkt namelijk een belemmering te zijn voor de wens van bedrijven, om verdere woningbouw voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Wethouder Floris Schoonderwoerd kondigt aan: ,,De huisvesting van arbeidsmigranten in glastuinbouwgebied hoeft niet alleen voor migranten, die in die gebieden werken. We gaan het beleid verruimen, zodat ook arbeidsmigranten hier kunnen wonen, die werken in de omliggende gemeenten.’’ Dan gaat het om arbeidsmigranten uit Alphen, Nieuwkoop, Leiderdorp, Haarlemmermeer en Teylingen.

Nu Kaag en Braassem deze voortrekkersrol neemt, loopt het gemeentebestuur dan niet het risico, dat deze gemeente een magneet wordt voor ondernemingen om hier grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren? Zodat de omliggende gemeenten denken: ,,Dan hoeven wij wat minder huisvesting te realiseren, want het gebeurt toch al in Kaag en Braassem’’? Schoonderwoerd is daar niet bang voor. ,,We zullen nog veel meer arbeidsmigranten krijgen en dus is er veel meer woningbouw nodig. We lossen niet de sores op van andere gemeenten. Elke gemeente is hier mee bezig. Al die mensen maken ook gebruik van onze voorzieningen. Als we hen kunnen registreren, krijgen we als gemeente vanuit het gemeentefonds een bijdrage.’’

De wethouder hekelt de mensen, die kritiek hebben op de realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten. ,,Als we arbeidsmigranten niet willen, moeten we accepteren dat onze levensstandaard een heel stukje achteruit boert. Met spandoeken verven gaan we deze ontwikkeling niet tegenhouden.’’ 

Hangjongeren


OUDE WETERING – De jongeren in Oude Wetering hebben geen behoefte aan een hangplek. Inmiddels heeft de gemeente Kaag en Braassem dan ook de voorbereidingen stilgezet, om zo’n hangplek te realiseren. De locatie was al geselecteerd en had zelfs al een naam gekregen: ‘De Kuil’. Wethouder Floris Schoonderwoerd licht toe, waarom de hangplek er niet komt: ,,Je hoeft geen loket te openen, als er geen rij is.’’ Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de straatnaam ‘De Kuil’ in te trekken.

Ignatiusschool


KAAG EN BRAASSEM – De Liefde voor Harmonie neemt een deel van het gebouw van de oude Ignatiusschool over. Hiervoor betaalt de muziekvereniging het symbolische bedrag van één euro. Maar dan zijn de leden voortaan wel verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand.

Het hogere deel van de school wordt waarschijnlijk gesloopt. Tot voor kort zaten daar allerlei gebruikers in, zoals Monday Star Club, the Scrapyard Challenge, Sjoelvereniging Alkemade en de Veense Popschool. Maar deze organisaties zijn verdwenen, waardoor er nu alleen nog maar antikraakbewoners in het gebouw zitten. De gemeente wil van dit pand af, zodat het gesloopt kan worden. Een plan om in dat pand een kleinschalig familiehotel te realiseren, gaat niet door; dat blijkt financieel niet haalbaar voor de initiatiefnemers.

Kolken


KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf ‘Van der Valk en de Groot BV’ mag tot en met 2023 alle kolken reinigen. De kosten hiervoor bedragen maximaal 274.591 euro (exclusief btw). Zo’n 7.400 kolken in de gemeente Kaag en Braassem moeten minimaal twee keer per jaar schoongemaakt worden en 900 kolken dienen handmatig gereinigd te worden. Daarnaast draagt het bedrijf zorg voor het jaarlijks schoonmaken van ongeveer 400 meter lijngoot. Twee andere bedrijven, die ook een uitnodiging hadden gekregen om een bod te doen op de gemeentelijke opdracht, Heemskerk straatreiniging en P.C. van de Wiel, bleken geen inschrijving te hebben gedaan. Hierdoor was Van der Valk en de Groot de enige inschrijver. De gemeente heeft jaarlijks 53.000 euro beschikbaar voor deze schoonmaakkosten.

Reparatie


RIJNSATERWOUDE – De bouwplannen voor een woning op het terrein Herenweg 14b kunnen doorgaan. Hoewel de Raad van State uiterst kritisch was op het besluitvormingsproces, zet het college van burgemeester en wethouders toch door. Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Het is een kwestie van puntjes repareren en niet het plan in de prullenbak gooien.’’

De Raad van State schreef op 11 december in haar uitspraak: ,,Hoewel de gemeenteraad rekening heeft willen houden met het behoud van doorzichten, heeft die raad tegelijkertijd een planregeling vastgesteld voor bijgebouwen die er toe kan leiden dat de doorzichten naar het achterliggende landschap niet behouden blijven. In zoverre is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.’’ Maar volgens de wethouder worden ook met de komst van de woning de doorzichten gewaarborgd.

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan op twee punten: de regeling voor de bouwwerken wordt zodanig aangepast, dat de doorzichten tussen de nieuwe woning en de aangrenzende woningen/percelen verzekerd zijn. Ook moet er duidelijkheid komen over wat de ‘noodzakelijke parkeervoorzieningen’ zijn, op het moment dat de woning er komt. Volgens het gemeentebestuur moet dit voldoende zekerheid geven, zodat de Raad van State bij een volgende uitspraak wél positief oordeelt over de komst van een woning op Herenweg 14b.

Sluispad


RIJNSATERWOUDE – De oorspronkelijke naam van het Sluispad is weer hersteld. Dit is dankzij de realisatie van een wandelpad, dat onderdeel uitmaakt van de Marskramerroute. Het wandelpad begint tussen Herenweg 108a en Herenweg 110 in Rijnsaterwoude en loopt door tot de Kerkweg in datzelfde dorp. Het wandelpad heeft van het college van burgemeester en wethouders de naam ‘Sluispad’ gekregen.

Sluitstuk


ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders ziet het plan om een vrijstaande woning te realiseren aan de Galgekade 23 wel zitten. Wel moet de initiatiefnemer met de omwonenden in overleg gaan en hierover verslag uitbrengen bij de gemeente. Het huis wordt volgens de gemeente ‘het sluitstuk van het woonlint aan de Galgekade’.

Sportpad


ROELOFARENDSVEEN - Op 22 januari was de eerste klankbordgroep voor omwonenden van het Sportpad. Tennisvereniging Alkemade was gastheer in haar clubhuis aan het Sportpad. De omwonenden hebben deze avond hun ideeën en mening gegeven voor de gebiedsontwikkeling Sportpad. Deze input zal volgens de partijen, die belang hebben bij de inrichting van het sportpark ,,de komende tijd zoveel mogelijk meegenomen worden in de uitwerking van de definitieve gebiedsvisie’’. Aan deze gebiedsvisie werken alle betrokken partijen van de Projectgroep Sportpad mee, samen met de gemeente en stedenbouwkundig bureau IMOSS.

Column


Prestatiedwang

OEGSTGEEST – De komende jaren moeten veel minder kinderen gebruik maken van de dure specialistische hulp en moeten zij vooral baat hebben bij meer algemene ondersteuning. De politiek in de regio heeft meer dan genoeg van de almaar oplopende kosten, die door de gemeenten maar moeten worden aangevuld.

Daarom hebben de gemeenten uit de Leidse regio een koersdocument opgesteld met de titel: ,,Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp), opdracht voor de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021’’. De organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering moet beter. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp; zij namen deze taken verplicht over van de rijksoverheid. Tegelijkertijd bezuinigde diezelfde rijksoverheid met vele tientallen miljoenen euro’s op de jeugdhulp, omdat het voortaan allemaal efficiënter geregeld zou kunnen worden.

Natuurlijk blijkt de praktijk weerbarstiger. Ruim 80 miljoen euro wordt gepompt in de zorginstellingen in Holland Rijnland. De medewerkers van die instellingen zullen ongetwijfeld goede bedoelingen hebben, maar ze houden zich niet bezig met het maken van kaas, waarbij je een duidelijk eindproduct voor ogen hebt. Het gaat hier om kinderen, die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. En al die kinderen hebben een andere aanpak nodig, zodat ze van een negatieve gedachtegang en levenswijze, ondersteund door een positieve omgeving, hun weg weer kunnen vinden naar een betere toekomst.

Het ene kind, heeft daar meer begeleiding in nodig, dan het andere. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft vorige week bepaald, dat er minder kinderen specialistische hulp moeten krijgen. Maar dat wil niet zeggen, dat die kinderen dus geen specialistische hulp nodig hebben. Oh, natuurlijk zal het wel lukken om op papier minder doorverwijzingen te hebben de komende jaren. Maar het grote gevaar dreigt dan, dat veel jongeren blijven hangen in een ‘pappen en nathouden’ beleid, waarbij kleine stapjes vooruit worden gezet, met een onvermijdelijke grote stap achteruit.

Dat er tegenwoordig veel meer kinderen extra aandacht nodig hebben, heeft natuurlijk veel verschillende oorzaken. De verhoogde prestatiedruk (of beter gezegd: prestatiedwang), die kinderen ervaren door hun omgeving, de aankomst in Nederland van tienduizenden kinderen, die traumatische ervaringen hebben opgelopen en de ‘ADHD-stempeltjes’, die kinderen opgeplakt krijgen, waarvan vroeger gezegd werd, dat ze ‘een beetje druk’ waren. Om die kinderen vervolgens naar boksles te sturen, zodat ze daar hun energie kwijt konden.

Natuurlijk is het verstandig om maatregelen te nemen, dat zorgorganisaties niet onbelemmerd uitgaven mogen doen en kinderen onverdroten naar de specialistische zorg te sturen. Maar wie deze zorg nodig heeft, moet die simpelweg krijgen. En als dat meer geld kost, dan moet dat geld maar gehaald worden van de salarissen van de zorgmedewerkers en managers. Wanneer zij het in de eigen portemonnee voelen, zou er plotseling wel eens meer prestatiegericht gewerkt kunnen worden. Ik ben er namelijk van overtuigd, waarde columnlezer, dat mensen tot de meest inventieve en beste oplossingen komen, zodra het henzelf aangaat.

Dierenambulance vangt bot bij gemeente


OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om extra geld te geven aan de dierenambulance. Dat bleek vorige week donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, naar aanleiding van vragen door raadslid Van Driel (PrO).

“Het aantal opgehaalde en bij ons door particulieren aangebrachte wilde dieren is in 2019 onverwacht sterk toegenomen”, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale Dierenambulance – Vogelasiel. “Het aantal steeg van 1.732 in 2018 naar 2.341 het afgelopen jaar. Een toename van niet minder dan 35%! Het grootste aantal wilde dieren dat wij hebben opgenomen zijn vogels,  namelijk 2.182. Daarnaast nog 159 andere wilde dieren, in het bijzonder beschermde diersoorten als egels en dwergvleermuizen.’’

De kosten voor transport en opvang van wilde dieren bekostigde de Dierenambulance tot nu toe volledig zelf, maar dat kan niet langer zo doorgaan, aldus Van Meijgaarden. ,,Gelukkig hebben de gemeenten Leiden en Teylingen positief gereageerd op ons verzoek om bekostiging. Leiden heeft toegezegd ons vier jaar voor transport en opvang van wilde dieren te zullen financieren, Teylingen zal dat eenmalig doen.’’ De gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp en Katwijk hebben negatief gereageerd, maar Oegstgeest gaf tot nu toe nog geen inhoudelijke reactie.

Van Driel bracht deze zaak aan de orde: ,,Om de twee dagen belt iemand in Oegstgeest naar de djerenambulance. Hierdoor zijn 132 vogels en ook andere dieren, zoals egeltjes, gered. Het asiel heeft een bijdrage nodig, wil het college een bijdrage leveren?’’ Maar wethouder Nieuwenhuis is dat niet van plan. Hij wees er op, dat de gemeente weliswaar verantwoordelijk is voor de kosten van de opvang van zwerfdieren. Maar wilde dieren vallen onder de Wet Natuurbeheer. En dus zijn die kosten voor de Provincie, aldus Nieuwenhuis. Ook draagt de gemeente Oegstgeest al bij aan de kosten van de dierenambulance. ,,We maken jaarlijks 11.000 euro aan hen over en ruim 60 euro per opgevangen dier. De kosten voor het vervoer van de ambulance waren 3,60 euro per rit. We hebben ingestemd met een verhoging naar 20 euro per rit. We gaan niet akkoord met hun verzoek om een bijdrage van ruim 2.500 euro te krijgen, aan de hand van het aantal inwoners.’’
Toch is Van Meijgaarden niet blij met de doorverwijzing naar de provincie voor extra financiering: ,,De provincie heeft op dit gebied nog geen enkel beleid geformuleerd, laat staan budget beschikbaar voor financiering van transport en opvang van wilde dieren.’’ Maar Nieuwenhuis heeft er alle vertrouwen in, dat de Dierenambulance hier zelf succesvol actie op kan ondernemen: ,,Deze organisaties kunnen goed beroep en bezwaar aantekenen. Dat kunnen ze ook doen bij de Provincie.’’

Focus van Veiligheidsregio


OEGSTGEEST – De Veiligheidsregio Hollands Midden gaat zich de komende periode jaren met name richten op de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit. De gemeenteraad van Oegstgeest is het hier helemaal mee eens. Een amendement van D66 om extra aandacht te schenken aan cybersecurity kreeg geen enkele steun van de overige partijen. Zeker nadat burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat dit voorstel overbodig was, omdat de Veiligheidsregio dit onderwerp al heel serieus neemt.

Stille dood voor herdenking


OEGSTGEEST – Het herdenken van de geallieerde gesneuvelden dreigt in de gemeente Oegstgeest een stille dood te sterven. Tientallen jaren lang werden deze mensen op 11 november geëerd bij het Groene Kerkje. Maar het Oorlogsgraven Comité Oegstgeest heeft na een gesprek met burgemeester Emile Jaensch besloten, om te stoppen met deze jaarlijkse herdenking. Voortaan wordt de herdenking van deze slachtoffers gecombineerd met de 4 en 5 mei herdenkingen. De politieke partij Hart voor Oegstgeest (HVO) probeerde vorige week nog, om via politieke weg de herdenking van 11 november in stand te houden, maar fractievoorzitter Van Dissel wekte alleen wrevel bij de overige politici.

Van Dissel diende tegen beter weten een motie in voor het behoud van de 11-november herdenking en liet weten: ,,Met het schrappen van deze herdenking is de relatie met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting onnodig onder druk gezet. Het is spijtig, dat de meeste fracties een combinatie van de herdenkingen een goede zaak zouden vinden. Wij vinden het belang van deze erezaak te groot, om de motie in te trekken en willen een hoofdelijke stemming.’’

Raadslid Vos (D66) gaf voorafgaand aan deze stemming aan, dat het terugtrekken van het Oorlogsgraven Comité Oegstgeest niet wil zeggen, dat de geallieerde gevallenen niet meer op 11 november herdacht kunnen worden. ,,Als er een grote groep inwoners is, die dat op 11 november wil bij het groene kerkje, dan moeten zij dat doen.’’ De gemeente moet hier niets voor organiseren, zo vond Vos.  

Ook gemeenteraadslid Burger (PrO) respecteert het besluit van het oorlogsgravencomité. ,,Zo’n herdenking moet een waardig karakter hebben en een breed publiek aantrekken. Het oorlogsgravencomité heeft bepaald, dat het niet meer aan deze voorwaarden voldoet en stopt met de organisatie er van.’’ Raadslid Oosterhuis (VVD) deed er nog een schepje bovenop en schoot van onderuit de heup. ,,HVO maakt een politieke kwestie van iets, dat niet politiek is en nooit zou moeten worden. Om dit onderwerp überhaupt op de agenda te zetten, maakt het al politiek. De raad gaat niet over beslissingen van een comité, bestaande uit vrijwilligers. Als de enkele inwoners, die het niet eens zijn met het besluit van dat comite’, dan staat het hen vrij om deze herdenking voort te zetten.’’

De motie van HVO werd met twee stemmen voor en zestien stemmen tegen verworpen.

Werken op afstand niet meer mogelijk


OEGSTGEEST – Het is nog niet bekend, of ook de gemeente Oegstgeest slachtoffer is geworden van de Citrix-hackers. Maar voor de zekerheid is voor de ambtenaren de mogelijkheid om ‘te werken op afstand’ uit gezet. Als er nog ambtelijk werk moet worden uitgevoerd, dan moeten de medewerkers hiervoor wel naar het gemeentehuis komen.

Het is al langer bekend, dat Citrix gehacked kan worden. In maart vorig jaar gebeurde dit bijvoorbeeld. Via ‘password spraying’, waarbij grote hoeveelheden wachtwoorden uitgeprobeerd worden op de server, konden cybercriminelen binnendringen op het interne netwerk van virtualisatie- en cloud-specialist Citrix. Indertijd zouden de hackers Chinese of Iraanse achtergronden hebben.

De afgelopen weken werden zeker 240 Nederlandse instellingen slachtoffer van een nieuwe aanval op het Citrix-systeem, waarbij medewerkers op afstand van het internet van interne IT-systemen gebruik kunnen maken. Hieronder waren het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Citrix heeft al haar gebruikers met klem geadviseerd om onmiddellijk enkele instellingen te wijzigen, zodat het risico op misbruik verkleind wordt. IT-experts denken, dat er nog minimaal 700 Nederlandse organisaties zijn, die kwetsbaarheden vertonen.

Op een vraag van raadslid Bus, of Oegstgeest slachtoffer is geworden van de Citrix-hacks, laat wethouder Glasbeek weten: ,,Wij gebruiken ook Cytrix. We hebben met dezelfde problemen te maken, als waar veelvuldig wordt over bericht in de media. Na de eerste meldingen hebben we de functies uitgezet, zodat niet meer van buitenaf naar binnen kan worden gekomen. Dat heeft gevolgen voor het werk gehad. Het is nog te vroeg om te oordelen of er wel of niet een heleboel nare gevolgen aan vast zitten.’’

Meer mogelijkheden hoogbouw


KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem lijkt er geen problemen mee te hebben, dat er meer hoogbouw komt in de dorpen. En als er in het buitengebied nieuwe woningen mogen komen; kunnen die minimaal zo’n zeven verdiepingen hoog worden gebouwd. Op die manier heb je minder natuur nodig én kun je goedkopere appartementen realiseren.

Of er nu wel of niet hoogbouw (vijf verdiepingen of hoger) moet komen in de plattelandsgemeente Kaag en Braassem, is een onderwerp waar de politiek nog geen oordeel over heeft. Dit onderwerp was zelfs zo gevoelig, dat de politieke partijen hier na de gemeenteraadsverkiezingen in het ‘raadsbrede akkoord’ geen concrete afspraken over hebben gemaakt. Toch leken veel raadsleden het maandagavond opmerkelijk eens.

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Met name is er een tekort aan koopwoningen, koopappartementen en huurappartementen. De komst van hogere gebouwen, die wel moeten passen in de omgeving, dus waar veel water, groen of ruimte omheen is, kan helpen om de woningnood te verminderen. Raadsleden Gino Wesselman (D66) en Anja de Rijk (CDA) waren het eens over hoogbouw in het buitengebied: ,,Als je daar toch uitbreid, ga dan de hoogte in. Zeker als je een bouwstijl van een zekere architectonische kwaliteit hebt.’’ De Rijk voegde er aan toe: ,,Je kunt de hoogte van die appartementengebouwen ook laten aansluiten op de hoogte van de kerken in de naburige dorpskern.’’

Raadslid Hilde Bas (SVKB) riep haar collega’s op, om niet te gemakkelijk natuur op te offeren. ,,Willen we de uitstraling van een plattelandsgemeenschap of veel meer een stedelijke uitstraling hebben?’’ Wesselman reageerde: ,,Als je toch groen opoffert, ga dan de hoogte in en zet een gebouw van zeven lagen neer.’’

Ook binnen de dorpskernen moet hoogbouw mogelijk worden, al gaan de raadsleden nog bespreken, wat de maximale bouwhoogte moet worden. En dan zou er ook nog een aparte hoogte bepaald kunnen worden voor zogeheten ‘landmarks’. Als er appartementenflats in de dorpen komen, dan moeten die niet voor veel schaduwvorming zorgen en het parkeren zou het best in een garage onder dat gebouw geregeld kunnen worden. Het ligt eerder voor de hand, dat er hoogbouw komt in de grotere kernen, zoals Roelofarendsveen en Leimuiden, dan in de kleinere dorpjes als Bilderdam.
De gemeenteambtenaren stellen over een paar maanden een voorstel op over de nieuwe maximale bouwhoogtes, die in Kaag en Braassem mogen gelden. Hierna nemen de raadsleden er een besluit over.

Roep om kleine windmolens


Nieuwkoop – Inwoners en ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om kleine windmolens te plaatsen op hun terrein. Dat vinden de politieke partijen D66, CDA en SGP-ChristenUnie. Zij stellen dit donderdagavond voor tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In 2016 besloot een raadsmeerderheid nog om windmolens niet toe te staan in het landelijke gebied van Nieuwkoop. Maar sinds die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van duurzame energie, zoals de aankondiging dat Nederland van het gas af moet en dus moet overstappen op alternatieve energiebronnen.

Omdat er in de buurgemeente Kaag en Braassem al kleine windmolens staan, zou dat ook in Nieuwkoop moeten kunnen, zo vinden Annette Pietersen (D66), Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) en Leon Zoet (CDA). De ‘kleine windmolens’ mogen niet hoger worden dan 25 meter. Volgens de politici liggen er nu al concrete aanvragen bij het gemeentebestuur om dit soort windmolens te plaatsen.

Slechte controle op subsidieverstrekking


Nieuwkoop – Nog te vaak deelt de gemeente Nieuwkoop subsidiegeld uit, zonder dat gecontroleerd wordt, wat er met dat geld gedaan is. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Hordijk & Hordijk en de Rekenkamer Nieuwkoop.

De conclusies van Hordijk & Hordijk zijn schokkend: ,,In diverse dossiers – van (grote) budgetsubsidies tot (kleine) activiteitensubsidies – ontbreekt een werkelijke kritische blik op de maatschappelijke meerwaarde van de te subsidiëren activiteiten.’’ De ongeveer 200 subsidie-ontvangende organisaties moeten weliswaar een beoordelingsformulier invullen, maar controle daarop vindt niet of nauwelijks plaats. De Rekenkamer oordeelt dan ook: ,,De gemeente mag op veel punten beslist kritischer zijn, en moet minimaal aandringen op inclusiviteit, samenwerking en innovatie.’’

Kritische vragen worden niet gesteld, en ook vindt er nooit onderzoek plaats naar de financiële positie van de subsidie-aanvrager. De Rekenkamer: ,,De gemeente neemt nu in veel gevallen welbewust het risico dat subsidie wordt verleend aan een vereniging of stichting die dat voor de uitvoering van de aangedragen activiteiten helemaal niet nodig zou hebben, en dat kan niet zo blijven.’’

In een reactie laat burgemeester Frans Buijserd namens het college van burgemeester en wethouders weten richting de Rekenkamer: ,,Er wordt stevige en in onze beleving soms ook suggestieve taal gebruikt. De Rekenkamer heeft nauwelijks gesproken met medewerkers van de gemeente en kent ook hun achtergrond en deskundigheden niet.’’ Volgens Buijserd vinden er wel kritische analyses plaats over de subsidieaanvragers, al geeft hij wel toe, ,,dat de intensieve beoordeling nog verbeterd kan worden’’.

Als reactie op de kritiek, dat er onvoldoende gekeken wordt naar de financiële staat van de subsidie-aanvragers, stelt Buijserd: ,,Ons beleid is niet zo strikt; de Rekenkamer neemt hier een politiek standpunt over in.’’ Daar ligt volgens de Rekenkamer juist het probleem: ,,,,Die woorden vatten op dit punt precies de grote zorgen van de Rekenkamer samen.’’

De gemeenteraad praat donderdagavond over deze kwestie en de vraag of alle adviezen van de Rekenkamer overgenomen moeten worden.

Sociale appartementen voor starters en senioren


Nieuwveen – Op de hoek van de A.H. Kooistrastraat en de Muggenlaan komen in 2022 maximaal 46 sociale appartementen. Deze goedkopere huurwoningen zijn bedoeld voor de senioren en starters in de gemeente Nieuwkoop. Caroline Nolet-Kolster, directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop, overweegt om de inwoners van het dorpje Nieuwveen extra voorrang te geven.

Die boodschap viel goed bij de ruim honderd dorpelingen, die dinsdagavond naar het gemeentehuis waren gekomen. Ze mochten meepraten over de omgeving van de te bouwen appartementencomplexen. En hun ideeën geven over de plekken waar er geparkeerd moet worden, hoeveel groen er aangeplant moet worden en mogelijk de komst van een ‘verlengd dorpsplein’. Eigenlijk zou er niet gesproken worden over de precieze locatie van de gebouwen; dat wordt bij een volgende bijeenkomst in maart gedaan. Maar de bewoners van de A.H. Kooistrastraat weten nu al, dat het anders moet.

De aanwezigen kregen vier voorbeeldtekeningen te zien, waarbij de appartementen in verschillende vormen ingetekend waren. De tekening met een ‘W-vorm’, gezien vanaf de A.H. Kooistrastraat, kreeg veel steun. Onder voorwaarde, dat deze gebouwen omgedraaid worden, zodat de meeste woningen verderop staan en de Kooistrastraatbewoners uitkijken op het plein voor de sociale woningen.

Nolet-Kolster liet weten, dat de helft van de appartementen naar starters op de woningmarkt gaan. Dat leidde tot wat onrust onder het publiek, dat voor het grootste deel uit 50-plussers bestond. Maar iedereen lijkt wel blij met de komst van de sociale woningen. ,,Het is belangrijk, dat die er komen, maar we willen geen stenen massa’’, laat Cok Vermeulen van de Dorpsvereniging Nieuwveen weten. ,,Zorg voor afstand met de huidige woningen en behoud ruimte voor de pinautomaat.’’

De huidige monumentale boom, lijkt geen lang leven beschoren, want niemand wierp zich op voor het behoud ervan. Lida Timmer hoopt wel, dat er nieuw groen voor in de plaats komt. Maar ook, dat het plein een ontmoetingsplek wordt: ,,Sowieso met wat bankjes en ook een speelgelegenheid. Dat vind ik leuk voor mijn kleinkinderen.’’ Dat laatste ziet Dick van Leeuwen ook wel zitten, maar een voorstel voor een terrasje; daar moet hij niets van weten. ,,Doe dat maar bij de bakker voor de deur.’’

Op 24 maart kunnen de omwonenden meepraten over hoe hoog de appartementencomplexen worden, hun vorm en waar ze komen te staan. Nolet-Koster hoopt, dat de bestemmingsplanprocedure in juni kan beginnen, zodat de sociale appartementen in 2022 in gebruik genomen kunnen worden.

Bokaal


Kaag en Braassem - Voor de derde keer reikt PRO Kaag en Braassem de ‘Goed voor elkaar bokaal’ uit. Een lokaal initiatief, dat de gemeente beter moet maken, kan hierdoor een bedrag van 500 euro winnen. Alleen de leden van de politieke partij PRO mogen initiatieven nomineren; daarna kunnen alle inwoners tot 23 maart stemmen op hun favoriet. Vervolgens maakt de partij bekend, wie de bokaal en het geldbedrag wint. 

Boulevard


ROELOFARENDSVEEN – Inwoners en ondernemers konden vorige week hun mening geven over de manier waarop de Noordkade en Galgekade er in de toekomst uit moeten zien. Het huidige fietspad wordt namelijk door de gemeente gepromoveerd tot ‘Braassemboulevard’, zodat toeristen massaal naar de Veen kunnen stromen om daar een blik te kunnen werpen op de Braassem.

Een eerder plan voor een vijf meter hoge Tulpensteiger werd door massale protesten van omwonenden naar de prullenbak verwezen. Maar wat voor toeristische trekpleistertjes moeten er dan wel komen? Tijdens de ‘participatieavond’ kwam daar het antwoord op. Alle aanwezigen mochten met groene en rode stickertjes aangeven wat ze wel en niet wilden zien verschijnen.

Populair zijn de komst van een zandstrandje, bankjes, fietsparkeerplaatsen en fietsoplaadpunten. Maar ook skeeleraars mogen van de Braassemboulevard gebruik maken en de komst van bijenkasten en vogelnestkasten wordt ook verwelkomd. Waar de omwonenden absoluut niet op zitten te wachten, zo bleek uit de rode stickers, zijn een aanleghaven, grote gebouwen, een uitkijktrap, skatebaan, camping, barbecuelocatie of een hondenlosloopgebied.

Er komen nog twee participatieavonden aan. Dan kunnen de inwoners meepraten over de plek waar allerlei faciliteiten worden neergezet en hoe dat er allemaal uit komt te zien.

Column


Drempel

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Maar wie heeft in feite de macht? De raadsleden of toch de ambtenaren? Het antwoord op deze vraag wordt binnenkort duidelijk, waarde columnlezer. Nog maar enkele maanden geleden nam de gemeenteraad unaniem een motie van SVKB aan, dat de komende jaren 400.000 euro moet worden uitgegeven aan nieuw groen. Maar het college van burgemeester en wethouders legt een ambtelijk voorstel voor aan diezelfde raadsleden om het grootste deel van dit geld te gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen. En om het gras niet meer te klepelen (plat te slaan en op de grond te laten liggen), maar te maaien en weg te halen.

Bij het ontstaan van de gemeente Kaag en Braassem, ruim tien jaar geleden, was de politiek nog simpel. Wanneer de gemeenteraad unaniem bepaalde, dat iets moet gebeuren, had het college niets anders te doen, dan in de houding te springen, te buigen en deze opdracht uit te voeren. Maar in de loop der jaren trok het college van burgemeester en wethouders steeds meer macht en zeggenschap naar zich toe.

Voor een deel is dat te verklaren. Raadsleden zijn maar tijdelijk; na vier jaar is de helft van deze amateurpolitici weer verdwenen. Bovendien komen zij ook maar zelden op het gemeentehuis om daar met de ambtenaren te praten. De burgemeester en wethouders zijn bijna dagelijks met de ambtenaren in overleg en in het gemeentehuis worden de meeste plannen en ideeën opgesteld en uitgewerkt. Dat leidt tegenwoordig bijna altijd tot compleet uitgewerkte voorstellen, waar de raadsleden iets aan mogen schaven, een wijziginkje mogen aanbrengen en vervolgens met het voorstel instemmen, omdat er geen alternatief is.

Maar tot nu toe was het ongebruikelijk, dat een raadsbreed gesteunde motie gewoon genegeerd wordt. En dat het geld – 400.000 euro voor de ‘besteding middelen openbaar groen’ – dus niet volledig voor nieuwe natuur gebruikt wordt. De gemeenteraadsleden staan voor een belangrijk beslismoment, dat verder gaat dan de vraag waar het geld aan besteed moet worden. De politici moeten zich afvragen, of ze deze drempel overstappen, waarbij ze accepteren dat hun raadsgedragen beslissing genegeerd wordt. En als je eenmaal over deze drempel bent gegaan, kun je als politici niet meer terug.

Dorpskerkconcert


LEIMUIDEN - Op zondag 26 januari staat Trio Kodama, bestaande uit drie strijkers van het Residentie Orkest, op het podium in de Dorpskerk. Samen met de jonge klarinettist Bram Boesschen Hospers verzorgen zij een afwisselend programma bestaande uit oude en nieuwe muziek; van Bach tot Poulenc.

Klarinettist Bram Boesschen Hospers is verbonden aan de Koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso. De Japanse violiste Momoko, de Duitse altvioliste Elisabeth en de Tsjechische celliste Mileva zijn alledrie verbonden aan het Residentie Orkest. Het dorpskerkconcert begint om 13:00 uur. Kaarten (10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen) zijn te koop bij de Gemakswinkel in Leimuiden en aan de deur, zolang de voorraad strekt. 

Handhaving


LEIMUIDEN - De komst van een bedrijfswoning in een bedrijfsgebouw op Noordeinde 70a ziet het college niet zitten. Volgens de gemeente loopt er een handhavingstraject, omdat dit pand in strijd met het bestemmingsplan al bewoond wordt. Ook zou de bedrijfswoning alleen aan de zijde van het Noordeinde mogen staan. Nu staat het pand te dicht op de perceelgrens, aldus het college.

Klepelen


KAAG EN BRAASSEM – Een groot deel van de 4 x 100.000 euro aan extra groen wordt uitgegeven aan een andere manier van gras maaien en enkele ‘tiny forests’. Op de vraag van SVKB-raadslid Hilde Bax of er nog veel meer van dat geld te doen is, reageerde wethouder Inge van der Meer. ,,Dit zijn dingen, die niet in het beheer van de gemeente zitten en echt noodzakelijk zijn om te doen. Als u andere dingen wilt, moet er meer geld in de beheerpot.’’

Het is de bedoeling, dat twee ‘tiny forests’ – een verzameling bomen en struiken ter grootte van een tennisveld – komen bij basisscholen in in Leimuiden en Hoogmade. Volgens Van der Meer is de stichting GroenLicht ‘enthousiast’ over het collegevoorstel aan de raad. In dat voorstel staat ook, dat het gras voortaan niet meer ‘geklepeld’ wordt, maar gemaaid. De laatste jaren laat de gemeente het gras namelijk liggen, nadat het gemaaid is. Niet alleen verstikt de bodem hierdoor, ook zorgt de verzuurde grond voor ongewenste natuur, zoals brandnetels.

In 2013 waarschuwde de lokale journalist al voor het laten liggen van het maaisel en de verzuring van de grond. Toenmalig wethouder Ton van Velzen liet indertijd echter weten: ,,De grond is zo rijk, dat het niet uitmaakt of je het maaisel weghaalt of laat liggen. Het groen daaronder blijft leven. Ook is er geen sprake van brandnetelvorming.’’ De realiteit toont echter aan, dat het klepelen destructief is voor het grondleven. Met het maaien en weer weghalen van het gras, moet de biodiversiteit in de gemeente Kaag en Braassem weer beter worden.

Woningen


KAAGEILAND - De plannen voor vier gebouwen met in totaal tien appartementen heeft bij het college geleid tot een ‘positieve grondhouding’. De huidige bebouwing, zoals de loods voor de jachthaven, op Julianalaan 68 en 70 moet dan verdwijnen voor de komst van de nieuwe woningen. Volgens de stichting Dorp, Stad & Land past de nieuwe bebouwing bij de ‘gebiedskarakteristieken’. Het terrein ligt namelijk in een overgangsgebied tussen woningen en het grootschaligere gedeelte met jachthavens. In de MRSV staat, dat het woningaanbod op Kaag is voltooid. Toch mogen de tien woningen er komen. Volgens het college gaat het hier niet om grootschalige ontwikkeling. De appartementen moeten net zoveel energie opwekken, als ze gebruiken.

Afscheid voor burgemeester


Nieuwkoop - Burgemeester Frans Buijserd van de gemeente Nieuwkoop neemt op donderdag 30 januari officieel afscheid van ‘zijn’ inwoners. Die avond, vanaf 19:30 uur, kan iedereen de burgervader in het gemeentehuis in Nieuwveen een handje geven en hem een goed pensioen toewensen. Op 3 februari wordt de opvolger van Buijserd geïnstalleerd; Robbert-Jan van Duijn, die nu nog wethouder in de gemeente Aalsmeer is. Van Duijn neemt die dag als jongste burgemeester van Nederland de ‘rode lantaarn’ over, die jaren geleden door de toenmalige jongste burgemeester van Nederland, Sander Schelberg,  is ingesteld.

Boosheid en begrip bij langzaamaanactie


LEIMUIDEN - Een scheurende Mercedes, een boze chauffeuse; niet iedereen was even blij met de 30-kilometer actie van de bewoners van de Kerklaan in Leimuiden. Andere automobilisten zagen het nut er wel van in.

Wie wel eens op de Kerklaan rijdt, weet dat deze weg uitnodigt tot hard rijden. Het zicht is goed, de straat is breed en geasfalteerd. Maar de maximum snelheid is toch echt 30 kilometer per uur, terwijl metingen hebben uitgemeten, dat er soms harder dan 80 wordt gereden. De omwonenden zijn het zat en woensdagavond hielden ze automobilisten aan, om hen te wijzen op de noodzaak om langzamer te rijden.

Buurman Peet Gosen houdt de lasergun vast. De eerste chauffeuse blijkt lood in haar rechterschoen te hebben; 49 kilometer per uur. Arida Vonk toont een rood bord richting de Daihatsu, waar in rode letters ‘Te hard!’ op staat. Meerdere auto’s rijden langs; de meesten gaan tussen de 30 en 50 kilometer per uur, maar enkelen houden zich ook aan de snelheid. Al zou dat ook kunnen, omdat ze een tiental mensen met 30-km stickers langs de Kerklaan zien staan.

Een van de demonstranten is de 7-jarige Matthijs. ,,Als ik hier fiets, dan rijden ze soms te hard langs me heen. Dat is eng.’’ Hans van den Berg deelt een flyer uit aan Nout Kennis. Hij heeft begrip voor de actie. ,,Vroeger reed ik hier 70 en tegenwoordig rijd je hier voor je het weet 50. Die 30 kilometer per uur is natuurlijk geen snelheid, maar als je het maximum opschroeft gaat iedereen nog harder rijden.’’ Iets later scheurt een Mercedes voorbij, die de 60 km ver overschrijdt.

Een ‘dame’ in een Kia Picanto rijdt ook veel te hard en Van den Berg gaat op de weg staan om haar een flyer aan te bieden. Daar blijkt ze niet van gediend. Ze houdt haar raam dicht en rijdt door. Van den Berg klopt snel op de achterkant van haar auto. Dat blijkt te werken; ze stop weer. ,,Blijf van mijn auto af!’’ En weg rijdt ze weer, Van den Berg hoofdschuddend achterlatend.

De volgende 30-km actie in Leimuiden vindt woensdag 22 januari plaats in de Drechtlaan.

,,Eigenaren kunnen hun bezit vernachelen’’


Onrust over verdwijnen monumentenstatus panden

KAAG EN BRAASSEM – Het opheffen van de gemeentelijke monumentenstatus leidt in Kaag en Braassem tot veel weerstand. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor, om de monumentenlijst helemaal te schrappen en in plaats daarvan die gebouwen aan te merken als ‘karakteristieke panden’. Op die manier hoeven de eigenaren niet meer voor iedere aanpassing in en aan het pand toestemming te vragen van een team van deskundigen. Alleen als de eigenaren hun pand geheel of gedeeltelijk willen slopen, moet daarvoor nog een vergunning worden gevraagd.

De Stichting Oud Alkemade, die het erfgoed in de voormalige gemeente wil beschermen en behouden voor het nageslacht, maakt ‘ernstig bezwaar’ tegen dit collegeplan. Secretaris Annelies van Wieringen: ,,De gemeentelijke monumentenlijst is vooral bedoeld om gezichtsbepalende panden in de gemeente te beschermen en daardoor te behouden. Een nieuwe regeling biedt onvoldoende garanties voor het behoud van monumentale panden. Het gevaar is bijzonder groot dat eigenaren van beeldbepalende panden allerlei aanpassingen aan hun pand laten aanbrengen zonder voldoende rekening te houden met de – voorheen - beschermde status van het pand.’’

Leo Dubbelaar, secretaris van de Stichting Cuypersgenootschap, waarschuwt voor het verdwijnen van het monumentale interieur in en de afwerking van die panden. ,,Eigenaren kunnen hun bezit vernachelen. De oude stenen kunnen niet meer beschermd worden. Met het nieuwe beleid zou je iets kunnen afbreken en weer iets nieuws bouwen.’’ Volgens Dubbelaar kunnen de monumenteneigenaren - veelal woningen en oude agrarische opstallen – nu al allerlei aanpassingen doen aan hun bezit, zonder dat hiervoor vergunningen moeten worden aangevraagd.

Henk van Tol was tussen 2004 en 2011 vice voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie, die negen jaar geleden werd vervangen voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. Volgens Van Tol is het daarna fout gegaan: ,,Je hebt de rekkelijken en principen. Die commissie was nog roomser dan de paus in haar adviezen. Mensen werden weggestuurd en er werd gekibbeld over de vraag of voegen 5 of 7 millimeter breed moeten zijn.’’ Van Tol riep op tot het behoud van de monumentenstatus. ,,Bezint eer ge begint. Wat je hebt, krijg je nooit meer terug. Maar ga voor de eigenaren wat soepeler om met de regelgeving.’’
Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van het versoepelen van de eisen voor monumentale woningen, zo bleek tijdens de discussie. Maar wel willen de raadsleden de zekerheid, dat oude panden niet zo maar gesloopt kunnen worden, nadat de beschermde monumentenstatus verdwenen is. Een besluit over deze kwestie wordt binnen een half jaar genomen.

Financiële tegenvallers voor gemeente Kaag en Braassem


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad van Kaag en Braassem kreeg deze week een winstwaarschuwing van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente krijgt namelijk te maken met forse financiële tegenvallers.

Dan gaat het onder meer om uitgaven op het gebied van de jeugd, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en duurzaamheid. Met name de kosten voor de WMO zijn gestegen, omdat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is afgeschaft en alle WMO-cliënten nu voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp kunnen krijgen. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met hogere tarieven van andere organisaties, waar Kaag en Braassem een contract mee heeft. Vorig jaar riep de gemeenteraad het college op, om extra ruimte te vinden in de begroting, zodat er meer initiatieven van de grond komen.

In het besluit ‘Focus met ambitie’ wilde de gemeenteraad dat in ieder geval een IKC (integraal kindcentrum) laten bouwen aan het Sportpad in Roelofarendsveen. In datzelfde gebied moet ook een nieuw zwembad met sporthal komen. Er is nog niet genoeg geld voor bijvoorbeeld een IKC in Woubrugge. De politici hadden vorig jaar nog de hoop, dat dit geld er later wel zou zijn, maar die hoop lijkt ijdel te zijn. Extra financiële ruimte op de gemeentelijke begroting is er helemaal niet, zo laat wethouder Petra van der Wereld in een mededeling aan de raadsleden weten. ,,De incidentele en structurele uitgaven maken de financiële ruimte verder beperkt.’’

De precieze hoogte van de financiële tegenvallers voor de gemeente Kaag en Braassem en of deze in de honderdduizenden of miljoenen euro’s lopen is nog niet bekend.

IJsclub wil meer arbeidsmigranten


Ter Aar – Als het aan het bestuur van de Ter Aarse IJsclub ligt, komen er nog veel meer arbeidsmigranten op hun terrein te wonen. Voorzitter Hein Jan Bocxe pleitte donderdagavond bij het gemeentebestuur van Nieuwkoop voor de mogelijkheid om zo’n 12 chalets te mogen plaatsen op het middenterrein.

Tijdens een avond, waarin allerlei partijen spraken over de noodzaak voor extra huisvesting voor arbeidsmigranten, bood Bocxe ‘zijn’ terrein aan. Nu staan daar al zo’n 60 chalets, waar maximaal 240 mensen ‘tijdelijk’ kunnen verblijven voor ruim 80 euro per week. Die inkomsten worden verdeeld onder de verhuurder van de woningen EE Accommodation, uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en ook de IJsclub krijgt een deel van de inkomsten.

Op dat terrein kunnen volgens Bocxe best nog ‘20% aan permanente chalets bij komen’. Hij weet ook al waar die huisjes geplaatst kunnen worden; op het middenterrein van de schaatsbaan. ,,Zo kun je in de winter 400 meter rondom de chalets schaatsen. Voor de bewoners maken we een bruggetje a la Bartlehiem.’’ Om te voorkomen, dat de arbeidsmigranten natte voeten krijgen, als het water wordt opgespoten voorafgaand aan een vriesperiode, wil het ijsbestuur de grond met ongeveer een halve meter verhogen.

Het lijkt er echter niet op, dat de bouwwens van de Ter Aarse IJsclub snel vervuld zal worden. Wethouder Guus Elkhuizen heeft hier al een balletje over op gegooid bij de Provincie Zuid-Holland: ,,Ik heb hierover gesproken met de gedeputeerde en ik stond binnen twee minuten weer buiten. Met de opmerking dat de huidige chalets ook op een plek staan waar het niet mag.’’

Herenweg blijft filezuiger


RIJNSATERWOUDE – De inwoners van Rijnsaterwoude blijven zuchten onder ellenlange files door de Herenweg. Het langer op rood zetten van het linksafstoplicht op de N207 voor het autoverkeer uit Alphen blijkt niet het gewenste effect te hebben. Jacqueline Grauwen-Joppe van de actiegroep Wouwse Wijven wil dat er extra verkeersmaatregelen genomen worden.

Ze wijst naar de voorbijtrekkende stoet auto’s: ,,Nog steeds hebben we een hele berg sluipverkeer. Het enige verschil is, dat er af en toe een gat is, waardoor we als bewoners wel kunnen oversteken. Maar het langer op rood zetten van het stoplicht heeft duidelijk niet het gewenste effect.’’ Grauwen’s mening wordt ondersteund door de leden van de dorpsraad van Rijnsaterwoude. Zij hebben deze week in een gesprek met burgemeester Marina van der Velde en wethouder Yvonne Peters ook hun zorgen geuit. Hoewel er bloembakken in de Herenweg zijn geplaatst en er matrixborden komen, die de maximumsnelheid aangeven, twijfelt de dorpsraad of dit voldoende is.

Grauwen heeft een kritisch rapport van Veilig Verkeer Nederland in de hand: ,,De Herenweg is duidelijk niet ingericht als 30 kilometerzone en dat moet dus gebeuren. Daarnaast is er een andere oplossing, die de gemeente Kaag en Braassem ook al heeft ingevoerd op de Vierambachtsweg in Woubrugge; laat tijdens de spits alleen bestemmingsverkeer toe in de Herenweg. Heel veel mensen rijden via Rijnsaterwoude omdat Googlemaps dat aangeeft als filemijder. Als je de Herenweg tijdens de spits alleen voor bestemmingsverkeer aanmerkt, bieden de navigatiesystemen deze straat niet meer aan als alternatieve route.’’

Wethouder Yvonne Peters gaat binnenkort met Grouwen in gesprek, maar vindt het nog te vroeg om andere maatregelen te nemen. ,,Met het linksafstoplicht langer op rood zetten, hebben we de maatregel genomen, die niets kost. Als blijkt dat het niet werkt, gaan we kijken of er een plan B is.’’ Ook doet ze geen toezegging over het inrichten van de Herenweg als 30-km zone. ,,We nemen de klachten uit het dorp serieus, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid in de richting van alle inwoners om zo zuinig mogelijk met geld om te gaan. We moeten eerst kijken, hoe we met zo min mogelijk geld wat kunnen doen.’’

Liever een kerncentrale


KAAG EN BRAASSEM - Wethouder Yvonne Peters deelde op Twitter een artikel met als kop: ‘’Luister Frans, ik wil juist méér kernenergie’’. In dat artikel wordt klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans erop gewezen, dat kernenergie onontbeerlijk is en dat de klimaatdoelstellingen niet gehaald kunnen worden met alleen windmolens en zonnepanelen. Peters reageerde hierop: ,,Zo mee eens!”


Hierna stelde het AD haar de vraag: ,,Bent u als wethouder dan ook bereid Kaag en Braassem aan te melden als mogelijke locatie voor de plaatsing van een kerncentrale? Mocht daar sprake van zijn.’’ Peters: ,,Op persoonlijke titel: liever één kerncentrale dan alle weilanden vol met zonnevelden en windmolens.’’

Lintje voor judoman


LEIMUIDEN – Reinier Verkade (74) zette zich al in de jaren ‘60 in voor speeltuin De Peppel in Leimuiden. Daarnaast is hij één van de oprichters van judovereniging Sotai Renshyu. Vanwege al zijn vrijwilligersactiviteiten werd Verkade woensdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd in Café Keijzer opgespeld door wethouder Floris Schoonderwoerd, tijdens het veertigjarig jubileum van de judovereniging.

Schoonderwoerd was vol lof over alles wat Verkade heeft gedaan voor de gemeenschap. ,,Hij helpt al jaren met het organiseren van toernooien, clubkampioenschappen en het kopen van prijzen. Ook is hij bondsscheidsrechter geweest. Als vrijwilliger is Verkade altijd enthousiast en overal inzetbaar voor de judovereniging en het verenigingswerk in het algemeen. Dit is een welverdiende onderscheiding!’’

Minder kassen, meer natuur en woningbouw


Langeraar – Vele jaren moesten de tuinders aan de Paradijsweg Westzijde (natte kant) sabbelen en zij maakten zich zorgen over hun pensioen en financiële toekomst. Met de ondertekening van een overeenkomst tussen wethouder Guus Elkhuizen en de Coöperatie Belangenvereniging Paradijsweg Noord-West ziet diezelfde toekomst er ineens een stuk positiever uit. Niet alleen kunnen veel ondernemers hun glazen kassen inruilen voor bouwkavels. Ook gaat de natuur langs de Langeraarse Plassen er op vooruit.De kastuinbouw heeft het al jaren moeilijk; met name de kleine ondernemers hebben jaren geleden al de conclusie moeten trekken, dat het niet mogelijk is om een financieel gezond bedrijf te hebben. En dan woon je op een prachtige locatie, maar het huidige bestemmingsplan staat niet toe, dat de kassen gesloopt worden en er woningen voor in de plaats komen. De gemeente Nieuwkoop helpt echter met een ‘ruimte voor ruimte’-achtige constructie. Wie 5.000 m2 aan kassen kan slopen, mag hiervoor één woning van 750 m2 bouwen op zijn terrein.Ton van Tol is in 2004 gestopt met hun bedrijf. Sinds die tijd werkt hij voor een andere werkgever en zijn kassen verhuurt hij aan een buurman. Deze ‘huizen voor kassen’ deal komt op het juiste moment, zo geeft ook zijn vrouw Hilde aan: ,,In totaal gaan 7.100 m2 aan kassen, schuurtjes en koelcellen weg. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe bouwkavel, maar de rest van het gebied van ons land wordt natuurgebied. De belangenvereniging stelt een onderhoudsplan op en de natuur wordt opgepimpt met grasland, riet en knotwilgen.’’Van Tol geeft een rondleiding door zijn bedrijf: ,,Mijn vader is hier in 1947 begonnen en in 1983 nam ik het bedrijf van hem over. Ruim twintig jaar heb ik mijn stinkende best gedaan om mijn eigen brood te verdienen. Maar de faciliteiten werden te oud en mijn bedrijf was te kleinschalig. Aan de voorkant van de markt dendert de trein voort, maar aan de achterkant vallen ze er met bosje af. We zagen de neerwaartse spiraal aankomen en besloten dat het mooi was geweest met ons bedrijf.’’Nu alle buren aan de Paradijsweg natte kant de kans krijgen om de kassen te slopen, waarna er veertig huizen worden gebouwd, ziet de toekomst er weer goed uit. Van Tol: ,,Deze kans om het hele gebied op te knappen krijgen we maar één keer. Voor ons is het een oudedagsvoorziening, maar het hele gebied knapt er ook van op. Vanaf de Paradijsweg komt er weer zicht op de Langeraarse Plassen. Als alles meezit komt er deze zomer al een ‘te koop’ bord in onze grond te staan.’’Maar in het huis van Ton en Hilde van Tol ploppen de champagnekurken nog niet. Nuchtere mensen als ze zijn, willen ze de huid van de beer niet verkopen, voordat die geschoten is. Tegen de ontwikkelingen kan namelijk nog bezwaar worden gemaakt. Dat zou best kunnen gebeuren, omdat ondernemers aan de andere kant van de Paradijsweg niet met dezelfde deal mee kunnen doen. Met de komst van tientallen woningen vrezen deze ondernemers, dat dit leidt tot beperkingen voor geluids- en bedrijfsoverlast, zodat zij hun bedrijfsvoering niet meer kunnen uitvoeren.Maandagmiddag ondertekende Henry van Tol, voorzitter van de belangenvereniging als eerste een ‘anterieurovereenkomst’ samen met wethouder Guus Elkhuizen. Van Tol: ,,We zijn op weg naar een prachtig resultaat in dit gebied. Heel veel glas gaat weg en er komt heel veel natuur samen met recreatieve voorzieningen voor terug.’’ De wethouder was heel enthousiast: ,,Dit is het project der projecten. Het gaat om 100.000 m2 aan glas, dat verdwijnt. Deze ondernemers hebben tien jaar geleden het initiatief genomen om iets anders voor dit gebied te realiseren. Nu deze overeenkomst is ondertekend is er haast geen weg meer terug.’’ De Provincie Zuid-Holland moet echter nog wel meewerken aan de ‘glas voor huizen en natuur’ deal. Elkhuizen: ,,Laat de Provincie die project gebruiken als voorbeeldtraject van inwonerparticipatie, waar het gaat het oplossen van de maatschappelijke problemen, zoals het klimaatakkoord, de bodemdaling, vrachtverkeer en energietransitie.’’

Monumentenlijst op de schop


KAAG EN BRAASSEM – De manier waarop historische panden in de gemeente Kaag en Braassem beschermd zijn, gaat op de schop. De kans is groot, dat de huidige gemeentelijke monumentenlijst geschrapt wordt. In plaats daarvan moet er een overzicht komen van beeldbepalende panden, waardoor de eigenaren meer ruimte hebben om hun bezit te renoveren, verbouwen of te verduurzamen. Dat plan wil de politieke partij PRO presenteren richting de overige partijen.Op dit moment staan er in Kaag en Braassem 97 gemeentelijke monumenten, waaronder bijvoorbeeld oude boerderijen. Ook zijn er 63 Rijksmonumenten. De eigenaren van deze laatste categorie aan panden kunnen subsidie vragen om hun gebouw te onderhouden. Maar wie een huis of boerderij bezit, dat is aangewezen als gemeentelijk monument, moet alle onderhoudskosten zelf dragen, terwijl er wel hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van het materiaal dat gebruikt wordt.PRO-Fractievoorzitter Ruud van der Star houdt zich in het dagelijks leven bezig met ‘projectmanagement’. Zijn mening over het behoud van monumenten maakte hij duidelijk: ,,Het onderhoud volgens de vereisten voor de monumentenlijst is kostenverhogend. Voor dezelfde kosten kun je een nieuw gebouw terugkrijgen, dat net zo beeldbepalend is, als wanneer je het oude gebouw hersteld. Maar dat nieuwe gebouw is veel beter, net zo mooi, schimmelvrij en met ventilatie.’’Jolanda Zoet was als eigenaresse van een monumentaal pand ook aanwezig bij de fractievergadering. Hoewel ze meer vrijheid wil in het bepalen van de kleuren van haar woning en het type van het materiaal, vindt ze het zomaar afschaffen van een beschermde status veel te ver gaan. ,,Alles wat van waarde is, is weerloos. Je kunt een huis heel gemakkelijk weg schoffelen, maar dan is het voor altijd verdwenen. Mijn huis is van 1640; het is de verantwoordelijkheid om dat te behouden.’’De overige PRO-raadsleden zijn het er over eens, dat bepaalde waardevolle gebouwen een beschermde status moeten behouden. Het moeten dan niet de eigenaren zelf zijn, die hiervoor toestemming moeten geven. De fractieleden vinden het behoud van dit soort huizen ‘gemeenschappelijk van belang’. Wethouder Floris Schoonderwoerd was het hier mee eens. ,,Je wilt ook historisch wat behouden.’’ Van der Star gaat de komende weken een voorstel uitwerken, waarbij de huidige gemeentelijke monumentenlijst afgeschaft wordt, maar er wel een nieuwe lijst met ‘beeldbepalende panden’ komt. Hierdoor blijven de gebouwen op die lijst wel behouden, maar hebben de eigenaren meer vrijheid om hun pand duurzamer te maken, of bijvoorbeeld een ander (goedkoper) soort hout te gebruiken, dan enkele honderden jaren geleden gebruikelijk was. De gemeenteraad gaat hier nog over praten.

Noodgeld voor Landschapstafel


KAAG EN BRAASSEM – De Provincie Zuid-Holland stelt geen subsidies meer beschikbaar voor recreatie en toerisme. Dat heeft gevolgen voor het realiseren van allerlei toeristische projecten, die door de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek kunnen worden opgezet. Maar de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem springen bij.

In de afgelopen jaren zijn dankzij de Landschapstafel onder meer het Familiewandelpad op Kaageiland, de Veense Praam, Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren, Poldershoppen, De Veense Veiling en het Kaags Muziekfestival gerealiseerd. Maar nu de Provincie haar financiële bijdrage intrekt, dreigt de subsidiestroom droog te vallen. De gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem betalen daarom uit eigen zak 150.000 euro, zodat initiatieven op kleine schaal toch nog een aanvraag kunnen indienen voor een donatie. Iedere gemeente draagt 50.000 euro bij.

Uit de totale pot die bijeen wordt gebracht, kunnen ondernemers initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme voorstellen. Wel moeten ze zorgen, dat minimaal de helft van de kosten op een andere manier wordt betaald en wordt het maximale subsidiebedrag 5.000 euro per initiatief.

Volop plannen voor Braassemboulevard


Roelofarendsveen – De omwonenden van de Noordkade en Galgekade in Roelofarendsveen zijn er uit; als van het huidige fietspad een Braassemboulevard moet worden gemaakt, dan mag er alleen kleinschalige recreatie plaatsvinden. De veelbesproken tulpensteiger van vijf meter hoog komt er in ieder geval niet.

Dinsdagavond bezochten zo’n vijftig mensen het gemeentehuis om mee te praten over de recreatievoorzieningen die op en langs de Braassemboulevard en in het Braassemermeer geplaatst kunnen worden. Op de tafels lagen grote vellen met foto’s van afvalbakken, bankjes, gebouwen en uitkijkpunten. De aanwezigen konden met groene en rode stickers aangeven, wat ze wel en niet fijn vinden.

Waar de omwonenden in ieder geval niet op zitten te wachten, getuige het grote aantal rode stickertjes zijn zaken als een skatebaan, camping, hondenlosloopgebied, hoge uitkijkpunten en nog een jachthaven. Wel is er enthousiasme voor de komst van fietsoplaadpunten, fietsparkeerplaatsen, een strandje en bankjes. Ook mogen er bijenkasten en vogelnestkasten geplaats worden en kunnen skeeleraars er ook de ruimte krijgen.

Mensen mochten ook hun eigen ideeën indienen en daar werd grif gebruik van gemaakt. Variërend van een tulpenroute, tot waterwoningen en een botensteiger aan het Braassemermeer. Veel lof kreeg het idee van Ruud Hogenboom, die een eigen ontwerptekening had gemaakt. Hij ziet mogelijkheden om grote boten tot aan het centrum van Roelofarendsveen te laten varen, waarbij het fietspad verlegd wordt en er ook ruimte komt voor een zwemplek en een speelplek voor de kinderen.

Op 18 februari vindt de volgende van drie bijeenkomsten plaats. Daarna moet de gemeenteraad een oordeel geven over de plannen die uitgevoerd mogen worden. Wethouder Petra van der Wereld is blij met de avond: ,,Dit is een nieuwe start.’’

Wegblokkade tegen snelverkeer


LEIMUIDEN –Sinds de herinrichting van de Kerklaan kunnen de automobilisten van en naar de achtergelegen nieuwbouwwijken flink het gaspedaal indrukken. De bewoners van de Kerklaan en Drechtlaan in Leimuiden zijn het gescheur door hun straten helemaal zat. Woensdag gaan ze de Kerklaan enkele uren blokkeren, om de chauffeurs aan te spreken op hun rijgedrag. Later volgen andere acties, waaronder in de Drechtlaan; totdat de gemeente Kaag en Braassem er voor zorgt dat de weginrichting veiliger wordt gemaakt.Inmiddels zijn op de straatlantaarns al stickers met het getal ’30’ geplakt. Hans van den Berg en Elmi van de Pas zijn woordvoerders namens de verontruste Kerklaan- en Drechtlaanbewoners. In zijn huis liggen tientallen flyers, die woensdag tussen 17:00 uur en 19:00 uur worden uitgedeeld. Naast een lasergun, die Van den Berg te leen heeft gekregen van Veilig Verkeer Nederland. Eerder werd met elektronische borden al de snelheden gemeten. Van den Berg heeft de resultaten ingezien: ,,De snelsten reden meer dan 80 kilometer per uur. Gekken heb je altijd. De hardrijders zijn hoofdzakelijk de mensen, die in de buurt van de ijsbaan wonen, maar koeriersdiensten en sommige buschauffeurs kunnen er ook wat van.’’Volgens Van den Berg wordt er niets gedaan met de klachten van de omwonenden. ,,We zijn er al jaren mee bezig, maar wethouder Yvonne Peters wil helemaal niets doen. We moeten gewoon maar wachten tot er wat gaat gebeuren. Zij heeft ons laten weten, dat de inrichting van de Kerklaan in samenspraak met de omwonenden is gebeurd. En dat er dus niets aan de weg wordt veranderd.’’Maar genoeg is genoeg, zo vinden de actievoerders. De bewoners van de Drechtlaan en Kerklaan hebben de handen ineen geslagen en woensdag houden ze alle auto’s tegen om flyers uit te delen en te vragen of de mensen langzamer willen rijden. Dit wordt de eerste van vele acties belooft Van den Berg: ,,Het loopt de spuigaten uit. Om in de toekomst het hard rijden te voorkomen, willen we dat er aan de voorkant en achterkant van de Kerklaan sluisjes worden geplaatst. Maar in het lange tussenstuk tot de Acacialaan moeten ook van die sluisjes komen. We blijven net zo lang volhouden tot de gemeente er dronken van is.’’Daarnaast maken de mensen om een andere reden zich zorgen over hun veiligheid. Van den Berg: ,,Een gasleiding ligt deels onder de weg. Het is een stalen buis, maar over deze weg gaat de komende jaren veel zwaar vrachtverkeer. Nu al is de weg aan het verzakken en we weten niet hoe sterk zo’n stalen pijp is. Maar als er wat gebeurt, heb je met die druk van 8 bar een gat in de weg. We wonen hier op een tijdbom.’’Wethouder Yvonne Peters laat in een reactie weten: ,,Een uitgebreid participatietraject heeft geleid tot deze weginrichting. Daarin hebben wij uiteindelijk samen met het overgrote deel van de bewoners gekozen voor de inrichting zoals deze uitgevoerd is. Helaas is het een onmogelijke opgave om het uiteindelijk iedereen naar de zin te maken. Natuurlijk is het ook voor ons belangrijk dat de weg veilig ingericht is, wat het geval is. We hebben recent op een aantal plaatsen nog een 30-km aanduiding toegevoegd. Ook bekijken we de mogelijkheden nog om de poortconstructie, de overgang van de 50km naar 30 km, te verbeteren.’’

Monumenten


ColumnEr is een grote kans, dat de gemeenteraad de gemeentelijke monumentenlijst gaat afschaffen. Hiervoor in de plaats zou dan een ‘lijst met beeldbepalende panden’ moeten komen. Dit zou een catastrofale fout zijn, waarde columnlezer.De meeste eigenaren van een monument hebben dit pand gekocht uit liefde voor de historie. En dat is maar goed ook, want een pand uit de 16de, 17de, 18de of 19de eeuw ontstijgt het individuele eigendomsbelang. Dit soort gebouwen zijn uniek en dragen met hun aanwezigheid bij aan het aangezicht van het dorp of de gemeente waar ze in staan. Natuurlijk moet de eigenaar er wel voor zorgen, dat zijn/haar gebouw goed onderhouden wordt. Net zoals iedere huiseigenaar.Ik geef toe: het onderhoud voor monumentale panden is hoger dan voor het standaard rijtjeshuis. Jaren geleden is in deze gemeente de subsidie afgeschaft voor eigenaren van monumenten. Dat is vervelend, maar moet geen reden zijn om dan ook maar de monumentenlijst af te schaffen. Alle huiseigenaren zijn de afgelopen jaren aangepakt; de hypotheekrenteaftrek is beperkt en de WOZ-belastingen worden er ook niet minder op.Wie eigenaar is van een monument, moet er goed en met liefde voor zorgen. En anders verkoop je het maar aan iemand, die wél de waarde van het behoud van dat pand op waarde schat. Een devaluering van de monumentale panden naar een ‘beeldbepalend pand’ kan leiden tot de totale destructie van bijzondere en authentieke woningen. De gevel moet weliswaar in stand blijven, maar daarachter kan alles volledig gestript worden. Inclusief bijvoorbeeld de houten spanten van honderden jaren oud.Ik wens de raad veel wijsheid toe, maar maak me grote zorgen. Zeker omdat een fractievoorzitter, die tevens zijn geld verdient in de markt voor de bouw en verkoop van woningen, heeft laten weten: ,,Restauratie is duur. Voor hetzelfde geld kun je net zo goed een beeldbepalend pand terugkrijgen.’’ Een monumenteneigenaar zei het correct tijdens de fractievergadering van PRO: ,,Alles van waarde is weerloos. Je kunt een monument gemakkelijk weg schoffelen, maar dan is het voor altijd verdwenen.’’

Folders


KAAG – Een bezwaarschrift tegen de reclame-uitingen op en nabij de veerpont is afgewezen door de commissie voor de bezwaarschriften. Met name de vlaggenmasten en het drijvende reclamebord in de buurt van de veerpont en de folders op de veerpont zorgen voor ergernis bij een Kaagbewoner. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies van de commissie over.

Groenonderhoud


KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij SVKB houdt vast aan haar eis, dat de gemeente Kaag en Braassem de komende jaren 400.000 euro aan extra openbaar groen uitgeeft. Dit voorstel van SVKB werd vorige maand unaniem gesteund door de gemeenteraad. Maar een collegevoorstel, dat binnenkort besproken wordt, stelt juist voor om het grootste deel van dat geld uit te geven aan een betere kwaliteit van het bestaande groen.Een kleiner deel van het geld wordt uitgegeven aan bloeiende bermen, tiny forests en biodiversiteit. Dat is onacceptabel, zo vindt burgerlid Martien Wesselman (SVKB). Hij opperde, om het geld uit te laten geven door organisaties als Groen Licht, de Veense Hout, De Bult en de Vereniging Behoud Open Landschap. Zover lijken de raadsleden van deze partij niet te willen gaan. Wel geeft fractievoorzitter Ger van Emmerik aan, dat zijn partij het er niet mee eens is, dat een groot deel van het geld naar achterstallig groenonderhoud gaat. De kosten hiervoor moeten uit andere gemeentelijke potjes gehaald worden. Met dit standpunt lijkt SVKB steun te krijgen van D66. Raadslid Gino Wesselman: ,,Het aanpassen van het maaibestek hoort niet bij de 400.000 euro, die we vastgesteld hebben; het valt onder het regulier beheer.’’ Hij wees er wel op, dat de kans groot is, dat Kaag en Braassem de komende jaren continue geld tekort heeft voor de onderhoudskosten van het groen: ,,We hebben wel allerlei huizen gebouwd en extra groen aangelegd, maar de beheerpot is nooit groter geworden.’’

Hoogbouw


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad praat binnenkort over het wijzigen van de maximale hoogte van gebouwen. Tijdens de fractievergadering van de VVD werd duidelijk, hoe deze partij hier over denkt.Fractievoorzitter Jan van der Geest ziet de mogelijkheid om hoger te bouwen als ,,een mogelijkheid om meer sociaal en meer voor jongeren te bouwen. Het moet hier in de Veen toch op sommige plekken hoger kunnen?!’’. Hij vindt het nog altijd een gemiste kans, dat het niet gelukt is om bij de Gerardusschool en de Woelige Baren een verdieping hoger te kunnen krijgen. Wethouder Yvonne Peters is ook voorstander van hogere bouw dan tot nu toe het geval is in Kaag en Braassem: ,,Als je moet kiezen tussen alles een laagje hoger of weer een poldertje vol, dan zou ik het wel weten. Het is terecht om te kijken wat je eerst binnen de grenzen van het dorp kunt doen om dan pas weer uit te breiden.’’

Tulpensteiger


ROELOFARENDSVEEN – Wie één of meerdere goede ideeën heeft om horden toeristen naar Roelofarendsveen te trekken, is dinsdag 14 januari van harte welkom in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om die avond vanaf 19:30 uur te brainstormen over de Braassemboulevard.

Voor het gedeelte Noordkade / Galgekade moeten er één of meerdere ‘landmarks’ komen. In eerste instantie werd gedacht aan een vijf meter hoge tulpensteiger, maar de omwonenden kregen hier op het laatste moment lucht van en wezen dit plan massaal af. En dus wordt gehoopt, dat er anderen zijn, die wél een idee hebben, dat draagvlak heeft onder de omwonenden.

Deze bijeenkomst is de eerste van in totaal drie avonden. Later dit jaar moet de gemeenteraad een eindoordeel geven over het soort landmark dat aan de Braassemboulevard moet komen. De kans lijkt klein, dat er helemaal niets komt; er is namelijk subsidiegeld beschikbaar en dat geld moet dit jaar nog worden opgemaakt.

Inwoners zijn kapotte straatverlichting beu


LEIMUIDEN – De bewoners van de Kerklaan zuchten al ruim een jaar onder de ergernis dat de straatverlichting niet goed geregeld is. Na een maandenlange straatrenovatie in 2018 zegde wethouder Yvonne Peters in december toe, dat de verlichting écht vóór 1 januari 2020 geregeld zou zijn. De realiteit is echter, dat er nog altijd niets gebeurd is. Drie van de vier lantarenpalen werken met verlengkabels, die over de straat hangen, in plaats van dat de verlichting via een ondergrondse bekabeling gebeurt.Raadslid Hilde Bax (SVKB) ziet het als haar persoonlijke missie om deze misstand op te lossen. ,,Niet alleen hangen die verlengkabels daar, bovendien zijn er in de Kerklaan drie lantarenpalen op een rij die niet werken. Januari 2019 heb ik al vragen gesteld over de verlichting en tot op heden is het nog steeds niet klaar. De inwoners klagen er over en ze hebben in december 2018 hier al brieven over gestuurd naar de gemeente.’’Wethouder Petra van der Wereld reageert hier op: ,,We zijn machteloos. Het is aan de uitvoerder om het af te maken.’’ Maar dat vindt Bax niet voldoende: ,,Er zijn boeteclausules; als je afspraken maakt met de aannemer.’’ Wethouder Yvonne Peters is de hoofdverantwoordelijke; ,,We ondernemen als organisatie constant actie om de verlichting te onderhouden, waar we zelf over gaan. We proberen Spie en Liander aan te spreken, om dat ook te doen. Ik kan heel boos worden, maar dan werkt de verlichting nog steeds niet. We zitten de partijen achterna. Het is niet  normaal dat een kabel over de weg hangt, maar we kunnen het zelf niet maken.’’

Subsidie


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem doet een gooi naar een ELENA-subsidieregeling. ‘ELENA’ staat voor European Local ENergy Assistance en is onder andere bedoeld om het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving te versnellen. De aanvraag wordt ingediend door de provincie, zodat deze subsidie vervolgens voor meerdere gemeenten in Zuid-Holland kan worden ingezet.

De ELENA-subsidie subsidieert de voorbereidingskosten met een waarde van maximaal 270.000 euro. Niet in echt geld, maar in menskracht. Hierbij valt te denken aan ondersteuning bij bijvoorbeeld het opzetten van collectieve isoleeracties of een energiecoöperatie, danwel uitgebreide communicatie/marketing over energiebesparing. De kosten voor het daadwerkelijk energiezuiniger maken van de woningen moeten opgehoest worden door de huiseigenaren, zoals de woningbouwcorporaties stichting MeerWonen en Woondiensten Aarwoude.

100ste uitzending BoBizzNizz


STREEK – Woensdag 22 januari vindt er een bijzonder live evenement plaats in het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk; de 100ste uitzending van BoBizzNizz: hét zakenradioprogramma voor de Duin- en Bollenstreek.

BoBizzNizz heeft tijdens al die uitzendingen op Bollenstreek Omroep gezorgd voor baanbrekende radio-uitzendingen. Niet alleen worden ondernemers uit deze regio uitgenodigd om te praten over nieuwe uitvindingen, ontwikkelingen en persoonlijke zaken. Ook maakt BoBizzNizz furore met haar locatie-uitzendingen. Tijdens deze evenementen werden toplijsten gelanceerd, waren er live verslagen van ‘De Slag om de Bollenstreek’, Bizzgolf en recent nog de marathonuitzending waarin de winnaars van de Duurzaamheidsprijs bekend werden gemaakt. Mede dankzij BoBizzNizz is de naamsbekendheid van Bollenstreek Omroep enorm gestegen.

Het team van BoBizzNizz bestaat uit regisseur John van der Tol, presentatoren Dennis van der Voort, Joep Derksen, Esther den Hertog en technicus Peter Kapel. Voor de honderdste aflevering vindt woensdag 22 januari tussen 20:00 uur en 22:00 uur een jubilieumuitzending plaats, waarbij tientallen bekende en minder bekende ondernemers en bestuurders geïnterviewd worden. Voor en na de uitzending kunnen de gasten waardevol netwerken met elkaar.

General Manager van het Palace Hotel, André Aaij, was regelmatig te gast in BoBizzNizz. Hij heeft het team en hun gasten enthousiast uitgenodigd om het jubileum in het Radisson Blu Palace Hotel te vieren.

De uitzending is te beluisteren via https://www.bollenstreekomroep.nl/live_radio/, op Ziggo-kanaal 43 of na afloop online via www.soundcloud.com/bobizznizz. Voor meer informatie: www.bobizznizz.nl