Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 februari 2020

Geen huisvesting


Voor arbeidsmigranten van buitenaf

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad van Kaag en Braassem wil niet, dat er onderkomens worden gebouwd voor arbeidsmigranten uit andere gemeenten. Als er huisjesmelkers zijn, die Polenhotels willen bouwen, dan mogen hier alleen de ‘eigen’ arbeidsmigranten in komen. Dat zijn de mensen uit Oost-Europese landen, die zelf werken voor bedrijven in Kaag en Braassem.

Het college van burgemeester en wethouders wil heel graag van die ‘eigen arbeidsmigranten eerst’ regel af. Voor huisvestingsorganisaties zou die eis het moeilijker maken, om die woningen  winstgevend te kunnen exploiteren. Ook zou het moeilijk voor de gemeente zijn, om te controleren of de bewoners ook daadwerkelijk alleen maar in Kaag en Braassem werken.

In 2018 bepaalde de gemeenteraad, dat iedere arbeidsmigrant het recht heeft om een eigen slaapkamer te hebben. Ook daar wil het college van af, op advies van huisvestingsbedrijven, zodat er standaard twee arbeidsmigranten van één kamer gebruik moeten maken. Maar hier gaat de meerderheid van de raad evenmin in mee.

D66 en SVKB dienden een amendement in, om er voor te zorgen dat arbeidsmigranten recht houden op hun privacy én dat huisvesting voor tijdelijke medewerkers uit Oost-Europese landen alleen bedoeld is voor de ‘eigen’ arbeidsmigranten. Wethouder Floris Schoonderwoerd pleitte hartstochtelijk voor aanpassing van het beleid. Hij refereerde naar de plannen voor de komst van 400 slaapplekken voor arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge: ,,Het komt de slagingskans van dit initiatief ten goede als het collegevoorstel wordt overgenomen.’’

Zijn woorden vonden niet genoeg weerklank. Een raadsmeerderheid wil alleen huisvesting voor de eigen arbeidsmigranten. Omdat in het amendement een paar kleine wijzigingsvoorstellen van het college wél werden overgenomen, stemden ook VVD en PRO er mee in. Jan van der Geest (VVD): ,,We doen het met tegenzin, want het is de second beste keuze.’’ De gemeenteraad sprak wel af, dat er over een half jaar weer opnieuw gekeken wordt, of huisvesting voor arbeidsmigranten toch wél moet gelden voor tijdelijke medewerkers uit andere gemeenten. Raadslid Nick van Egmond (D66) ziet de bui al hangen: ,,Zo bieden we aan om tijdens het spel de spelregels te veranderen. Als je nu al gaat zeggen, dat we binnenkort al naar de regels gaan kijken, zou ik nou niet veel meer doen als initiatiefnemer.’’

Goed voor elkaar


KAAG EN BRAASSEM – Tien organisaties maken kans om 500 euro en de ‘Goed voor elkaar bokaal 2020’ te winnen. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door de politieke partij PRO Kaag en Braassem; om lokale initiatieven te belonen. Leden van die partij konden de goede doelen nomineren en deze week zijn de namen van de gegadigden bekend gemaakt.

De goede doelen, die de prijs kunnen winnen, zijn zeer gevarieerd. Inwoners van Kaag en Braassem kunnen via de website van PRO Kaag en Braassem stemmen op onder meer Contactclown Toet, het 4 en 5 mei Comité en het Sociaal Noodfonds. Tot en met 22 maart kan gestemd worden; daarna wordt de prijs uitgereikt.

Rustig relaxen langs Braassemboulevard


ROELOFARENDSVEEN – De omwonenden van de Braassemboulevard in Roelofarendsveen kunnen gerust zijn: er komt geen tulpensteiger van vijf meter hoog. En als toeristen en omwonenden willen flaneren op dit (huidige) fietspad, dan kan dat in alle rust.

Dinsdagavond bezochten tientallen inwoners een bijeenkomst om te horen, wat de toekomstplannen zijn voor de Braassemboulevard. De gemeente Kaag en Braassem maakt het voor ondernemers namelijk mogelijk om er allerlei activiteiten uit te voeren. Maar alles met mate; kleinschalige horeca is mogelijk en ook een speelplek en strandje met ligweide. Grote popconcerten zijn uit den boze. De nadruk moet liggen op de stille recreant; fietsers en wandelaars. Waarbij op verschillende plekken langs de Braassemboulevard bankjes geplaatst worden, om uit te rusten en te genieten van de omgeving.

Er zijn verder mogelijkheden voor een vlonderpad langs het water, oplaadpunten voor elektrische fietsen, bijenkasten, informatieborden en kunstuitingen. Maar ook zou bij de Braassemboulevard een vissteiger, bijenkasten of zwemsteiger kunnen komen. De komende maand werkt het bureau IMOSS alle plannen uit en gaat naar de omwonenden toe met een voorstel over de plekken, waar de verschillende attracties kunnen komen. Wethouder Petra van der Wereld kijkt uit naar het eindresultaat: ,,Een boulevard hoeft niet alleen een wandelpad met bomen te zijn. Het kan ook langs het water zijn.’’

Sociale zorgwoningen voor mensen met dementie


LEIMUIDEN – Op de hoek Tuinderij / Raadhuislaan in Leimuiden komen 20 woonstudio’s voor mensen met geheugenproblemen. De mensen, die hier gebruik van gaan maken, krijgen de benodigde ondersteuning van Dagelijks Leven Zorg B.V., die het gebouw de komende twintig jaar zal huren.

Dementie wordt de komende jaren een steeds groter probleem. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de partners. Er is dus een behoefte aan zorgwoningen, speciaal voor mensen met dementie. Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem ondersteunt de komst van het gebouw en verkoopt de grond voor 136.000 euro aan projectontwikkelaar Amvest Development.

Enkele jaren geleden probeerde Dagelijks Leven al een vergelijkbaar zorgconcept te realiseren in Roelofarendsveen, bij de Alkeburcht. Dat ging indertijd niet door, maar nu lijkt niets de komst van de woonstudio’s in de weg te staan. De zorgwoningen komen vlak bij het centrum van Leimuiden en zijn ook geschikt voor zorgcliënten, die 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. Naast de slaapkamers komen in het gebouw ook twee ruime woonkamers, een ruimte voor dagbesteding en een professionele keuken waar elke dag vers wordt gekookt.

De huurkosten bedragen 750 euro; voor huur, verblijf en servicekosten. Hierdoor kunnen mensen met alleen een AOW als inkomen ook terecht op deze locatie. De zorg wordt betaald door een PGB of via Zorg in Natura. Het gebouw wordt drie verdiepingen hoog. Als er geen bezwaren binnen komen, kan al dit jaar met de bouw worden gestart.

Zwaard van Damocles hangt boven Intratuin


Ter Aar – Woest is Leen Kroon, directeur van de Intratuin Ter Aar. De gemeente Nieuwkoop wil morrelen aan zijn rechten om allerlei goederen te verkopen aan zijn klanten. De Intratuin zou alleen maar tuinspullen moeten verkopen en geen huishoudelijke artikelen of voedingsmiddelen. Kroon gaat er met een gestrekt been in.

,,Ik wil het zwaard van Damocles niet boven mijn hoofd hebben hangen. Ik ga met de hakken in het zand, om mijn bestemming te houden. De gemeente wil me een loer draaien. Als ze willen, dat ik opsodemieter, dan moeten ze het zeggen. Maar ik geef tachtig gezinnen te eten. Met de wijziging van het bestemmingsplan willen ze me in de vernieling werken.’’

Kroon was vorige week bij een bijeenkomst over het detailhandelsbeleid en kreeg daar te horen, dat de bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming ingeperkt zouden moeten worden. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Vorig jaar zag wethouder Antoinette Ingwersen nog af van het wijzigen van het bestemmingsplan. Hierdoor kwam er geen rechtszaak, waarin Kroon miljoenen aan schadevergoeding zou eisen van de gemeente. Maar als de gemeente nu toch de rechten van de Intratuin wil aanpassen, dan hangt de gemeente een nieuwe schadeclaim van circa 4 miljoen boven het hoofd.

Kroon: ,,We hebben net een bewogen periode achter de rug over een wijziging van het bestemmingsplan. We hebben een planschadeonderzoek laten opstellen, waaruit bleek dat dit de gemeente 4 miljoen euro gaat kosten. Hierna heeft wethouder Ingwersen aangegeven, dat het voor de Intratuin zou blijven, zoals het was. We moeten wel detailhandel hebben, om te overleven.’’

Van oorsprong is de Intratuin een plek, waar consumenten tuinspullen halen. Maar al jaren heeft deze winkel de bestemming ‘detailhandel’. En dus kun je daar ook terecht voor potten, pannen, koeken en pinda’s. Ondernemers aan de andere kant van de brug zijn daar niet blij mee, zeker niet nu er sinds vorig jaar ook een supermarkt naast de Intratuin is gekomen.

Daar heeft Kroon geen boodschap aan: ,,Als andere ondernemers dezelfde kans zouden hebben, zouden ze die ook grijpen.’’ Als de gemeente niet snel haar plannen intrekt voor het wijzigen van het bestemmingsplan, gaat Kroon ook stappen zetten. Volgens de huidige regels heeft Kroon het recht om ruimte te verhuren aan andere winkels. ,,Al twee keer is hier interesse voor getoond. Ik heb die boot steeds afgehouden, maar nu voel ik me vrij om daar in de toekomst anders mee om te gaan. Als de gemeente zich niet aan de afspraken houdt, doe ik het ook niet meer.’’

Wethouder ontkent aanpakken Intratuin


Ter Aar – Volgens wethouder Antoinette Ingwersen heeft de gemeente Nieuwkoop geen plannen om een bestemmingswijziging door te voeren voor de Intratuin Ter Aar.Ingwersen laat weten, dat Intratuinondernemer Leen Kroon het bij het verkeerde eind heeft: ,,Vanuit de gemeente zijn wij bezig met het opstellen van de Beleidsvisie Detailhandel gemeente Nieuwkoop.

Zoals we in de gemeente Nieuwkoop inmiddels gewend zijn, halen we eerst informatie op bij onze inwoners. Op 10 februari is het concept van deze visie (opgesteld door adviesbureau BRO) besproken met een aantal ondernemers, de klankbordgroep, stakeholders en diverse  raadsleden.”De wethouder was die avond ook aanwezig. Volgens een woordvoerder ,,vindt ze het jammer dat de heer Kroon haar toen niet meteen heeft aangesproken.’’ Ingwersen: ,,De hoofdlijn van de besproken concept visie is concentratie van de detailhandel in de onze kernen. Ook  kijken we naar het aanbod van de meer verspreide detailhandel en waar dit versterkt of  geconcentreerd kan worden. De locatie van Intratuin is uiteraard ook onderdeel van deze visie. Duidelijk is ook dat wij niet nog meer supermarkten willen in onze gemeente, dat heeft gemeenteraad al in 2018 uitgesproken.’’Het bureau BRO heeft een ‘concept visie’ opgesteld; dat moet vertaald worden in een gemeentelijk beleid. ,,Uiteindelijk heeft de gemeenteraad hierover het laatste woord.”

Arbeidsmigranten


KAAG EN BRAASSEM – De wens van het college, om massawoningbouw voor arbeidsmigranten ook toegankelijk te maken voor Oost-Europese medewerkers, die in andere gemeenten werken, wordt niet ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Zowel CDA, D66 als SVKB hadden grote bedenkingen tegen dit idee. Tijdens een discussie in de gemeenteraad, bleek dit initiatief van het college geen warm welkom te krijgen.

Vooral omdat deze maatregel ingaat tegen een cruciaal amendement, dat de gemeenteraad eerder had aangenomen. Bij het besluit, om woningbouw voor arbeidsmigranten toe te staan, bepaalde de raad indertijd nadrukkelijk, dat het alleen om de ‘eigen’ arbeidsmigranten zou moeten gaan. Dus dat het onderdak alleen bedoeld is voor de mensen, die ook daadwerkelijk in Kaag en Braassem werken.

Maar omdat de animo van huisjesmelkers, om in deze gemeente arbeidsmigrantenonderkomens te bouwen, wat tegenvalt, wil het college de ‘eigen migranten eerst’ regel laten vervallen. Volgens het college heeft het voorstel niets te maken met de plannen om 400 arbeidsmigrantenonderkomens te bouwen aan de Kruisweg in Woubrugge.

De raadsleden waren duidelijk. Sandra van Emmerik (SVKB): ,,We moeten eerst zorg dragen voor onze eigen arbeidsmigranten.’’ Anja de Rijk (CDA) gaf aan, dat er al zo’n 1.000 arbeidsmigranten in Kaag en Braassem werken en dus ook in de te bouwen onderkomens kunnen worden ondergebracht: ,,Eerst moeten we die 1.000 plekken in onze eigen gemeente legaal zien te krijgen. Daarna pas kijken naar plekken voor arbeidsmigranten uit andere gemeenten.’’ Nick van Egmond (D66) ziet ook de noodzaak niet in van het collegevoorstel. ,,Ik wil vasthouden aan het amendement.’’ De raad nam wél een motie aan, waarbij de regels voor ondernemers met bouwwensen voor arbeidsmigranten op enkele andere onderdelen iets versoepeld werden.

Column


Hilarisch

Zelfspot is nog altijd de beste vorm van humor. Geniaal is het, wanneer je die zelfspot gebruikt om een lastig bestuurlijk onderwerp zoals de Omgevingsvisie, uit te leggen aan de inwoners. Het moet geschreven worden, waarde columnlezer, een YouTube-filmpje van de afdeling Communicatie van de gemeente Kaag en Braassem zit heel goed in elkaar.

Zo gaat de fictieve inwoner ‘Storm’ met zijn eigen inwonersinitiatief naar het gemeentehuis. De ene ambtenaar is met vakantie, de ander met lunchen en een derde ‘in overleg’. Terwijl Storm door de gangen van het gemeentehuis loopt, worden pakketjes met problemen over de schutting gegooid en storten ambtenaren bakken vol geld in externe inhuur.

Ook burgemeester Marina van der Velde acteert in het filmpje. Terwijl Storm door een deur naar de uitgang loopt, kijkt ze verwonderd achter zich en vraagt zich hardop af: ‘Waar is die nou heengegaan?’ Hierbij herhaalde ze de woorden, die ze uitsprak tijdens een interview, op het moment dat de kerktoren van Hoogmade door de brand instortte. En dat dankzij een uitzending van Arjen Lubach tot grote hilariteit zorgde in heel Nederland.

Tussen al deze humor door krijgt de kijker ook informatie over de Omgevingsvisie, die in 2021 ingevoerd wordt. Met die Omgevingsvisie wordt volgens de ambtenaren alles beter en gemakkelijker voor de inwoners. Het is natuurlijk nog maar de vraag, of dat daadwerkelijk het geval is. Maar laten we afwachten, hoe dit volgend jaar (of later) uitpakt.

De complimenten gaan in ieder geval naar de bedenkers en uitvoerders van dit spotje. Hiermee wordt aangetoond, dat het informeren van de inwoners (niet: burgers; dat zijn hapklare brokken bij de fastfoodketens) ook kan op een laagdrempelige manier. Een boodschap blijft bij de ontvanger namelijk beter hangen, wanneer de brenger van die boodschap gebruik maakt van humor. Het filmpje kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Sz4VkjdT62Y&feature=youtu.be.

Dementiewonen


LEIMUIDEN – Sociale woningbouw voor mensen, die lijden aan dementie of een andere geheugenstoornis. Deze mogelijkheid komt heel dichtbij, nu het college van burgemeester en wethouders instemt met de verkoop van een stuk grond op de hoek van de Tuinderij en de Raadhuislaan. Het perceel wordt gekocht door Amvest Development Real Estate b.v. voor 136.979 euro. De komende twintig jaar wil Dagelijks Leven Zorg b.v. er twintig zorgwoningen onderhouden, waarbij de bewoners 24 uur per dag kunnen rekenen op ondersteuning. Dagelijks Leven brengt bij de bewoners maandelijks een bedrag van ongeveer € 750 in rekening voor huur, verblijf en servicekosten, waardoor deze woonvorm betaalbaar is voor iedereen. Ook voor cliënten die uitsluitend een AOW als inkomen hebben en geen aanspraak op een (aanvullend) pensioen kunnen maken. De zorg wordt ingekocht met behulp van een PGB of via Zorg in Natura (VPT).

Venetië


ROELOFARENDSVEEN – Het lijkt alleszins mee te vallen met de toeristentrekkende plannen voor de Braassemboulevard. De oude ambities van vijf meter hoge tulpensteigers zijn overboord gegooid. Onderzoekers van het bureau IMOSS presenteerden vorige week de mogelijke activiteiten, die op de Braassemboulevard wél uitgevoerd kunnen worden.

Hierbij is sterk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden, die enkele weken geleden mochten laten weten, wat ze wél en niet fijn vinden in hun omgeving. Niemand zit, zo blijkt, te wachten op megagrote popconcerten op het water, die duizenden bezoekers trekken. In plaats daarvan zijn er geen bezwaren tegen de komst van een vissteiger, oplaadpunten voor elektrische fietsen of een vlonderpad langs het water.

Ook zou er een strandje met ligweide willen komen, al is het nog maar de vraag welke omwonenden uitzicht op dat strandje willen hebben. Speelplekken voor kinderen, picknickbankjes, informatieborden en bijenkasten zijn ook welkom. Ook kleinschalige horeca behoort tot de mogelijkheden. Volgende maand komt IMOSS met een voorstel over de locaties waar deze ‘toeristentrekkende activiteiten’ precies geplaatst kunnen worden. En als de raad hier vervolgens toestemming voor geeft, dan wacht de gemeente Kaag en Braassem tot er ondernemers zijn, die willen investeren om van de Braassemboulevard hét Venetië van het Groene Hart te maken.

Column


Eerlijk

OEGSTGEEST – Alle vrome beloftes ten spijt; de energietransitie gaat de inwoners geld kosten, veel geld. Al in de jaren ’70 was bekend, dat er aardbevingen in Groningen voorkwamen, veroorzaakt door het boren naar gas. Dit kreeg ik indertijd al te lezen in de geschiedenisboekjes op de lagere school. De protesten tegen de gasboringen werden door de jaren heen luider; door inwoners die al decennialang in Groningen woonden én door mensen die meer recent naar die provincie zijn verhuisd. Niemand wil scheuren in zijn of haar huis vanwege aardgasboringen, dus het besluit om geen ‘Gronings’ gas te gebruiken, zou ik nog kunnen begrijpen. Maar de volslagen doorgeslagen besluitvorming om helemaal van het gas af te gaan is natuurlijk een ontwikkeling, die geen normaal  denkend mens zou steunen.

Onder het mom van ‘duurzaamheid’, ‘klimaatverandering’ en ‘milieubescherming’ worden onze inwoners gedwongen om allerlei dure maatregelen te nemen. Voordat het kabinet besloot, dat ‘we’ van het gas af moeten, werd nog gesteld, dat dit zonder kosten voor de mensen zelf zou moeten gebeuren. Daarna werd het bijgesteld tot ‘een beetje extra betalen’. Maar inmiddels weten we wel beter: voor de klimaatlobby worden met name de inwoners met een eigen woning uitgezogen.

En als we van het gas af gaan, hoe moeten onze huizen dan verwarmd worden? Volgens de bestuurders van Holland Rijnland kan dat prima via de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Begrijp ik het goed? Bedrijven, die decennialang hun overtollige warmte de lucht in gooiden, waarbij ze bijdroegen aan de opwarming van de aarde, krijgen geld van de overheid (dus: wij inwoners) zodat hun overtollige afvalwarmte gebruikt wordt voor het opwarmen van de huizen? Wat is er gebeurd met het adagium ‘De vervuiler betaalt’?

De bestuurders in deze regio moeten nú de keuze maken, dat een transitie naar een andere vorm van energie- en warmtevoorziening, alleen mag gebeuren, wanneer de inwoners er zelf ook financieel van profiteren. Dus: iedereen die overstapt op energievoorzieningen van alternatieve bronnen, moet tegelijkertijd aandeelhouder worden in de windmolen-, zonnepanelen- en restwarmtebedrijven. En nee; dat aandeelhouderschap moet niet via de gemeenten gaan, zodat dit geld door de lokale politiek in allerlei gaten kan worden gestopt. De aandelen moeten persoonlijk eigendom worden van de inwoners zelf. En hetzelfde geldt voor de jaarlijkse uitkeringen van die aandelen. Alleen met een financiële beloning kun je de energietransitie op een eerlijke manier vormgeven.

Gassen met restwarmte


OEGSTGEEST – De gemeenteraad worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met de wens van de landelijke overheid om gasverwarming naar het graf te dragen.

Raadslid Rolloos (VVD) is geen voorstander van de invoering van een ‘warmtenet’, waarbij de huizen in Oegstgeest moeten worden verwarmd met onder meer restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Hij pleit er voor, om nog niet op deze trein te stappen en eerst te kijken of er andere en voor de inwoners betaalbaardere alternatieven zijn.

Ook raadslid Van der Hoeven (CDA) maakt zich zorgen. Hij verwees vorige week naar het nieuws dat de berekeningen over de energietransitiekosten voor de inwoners helemaal fout waren. En dat het overstappen van gas naar andere energiebronnen de huizeneigenaren duizenden tot tienduizenden euro’s meer geld gaan kosten, dan eerder werd voorgespiegeld.

Wethouder Glasbeek wist dat eigenlijk al eerder, zo gaf hij aan: ,,Als je kijkt naar de enormiteit van de opgaven zou ik het een moeizame zaak vinden als je van tevoren vastlegt op woonlastenneutraliteit. Het is niet zo, dat er van heel erg veel extra kosten sprake zou zijn. We weten dat nog niet. We tasten daarover nog in het duister.’’ Hij probeerde de raadsleden gerust te stellen: ,,Op lokaal niveau gaan we de eerstkomende paar jaren niet inzetten op woeste dingen. We zetten eerst in op besparen van energie, zoals isolatie. Dat heeft een redelijke terugverdientermijn en krijg je nooit spijt van. We kijken binnen de regio met name naar toevoer van restwarmte uit Rotterdam. De kostenindicaties zijn op dit moment redelijk positief. We zitten niet aan te koersen op spijtmaatregelen, met enorm opdrijvende kosten.’’

Geen subsidie voor tiny forests


OEGSTGEEST – Waar het gaat om subsidie voor de realisatie van tiny forests in Oegstgeest; daar kan de gemeente naar fluiten. Dat blijkt uit een antwoord van wethouder Huizing op vragen door gemeenteraadslid Jansen (PrO).

,,In 2018 heeft de raad een motie aangenomen voor het onderzoeken van mogelijkheden voor Tiny Forests in Oegstgeest’’, zo gaf Jansen aan. ,,Is het college bekend met de nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor de aanleg van Tiny Forests? En is het college bekend met de aanvraagdeadline, die hiervoor gesteld is op 22 maart aanstaande?’’

Wethouder Huizing reageerde: ,,Dit is ons bekend. Maar wij zullen niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Ondanks dat we bezig zijn te kijken waar wij een tiny forest kunnen aanleggen. Maar je komt pas in aanmerking als je er drie aanlegt in deze gemeente. Een tiny forest heeft de grootte van 200 m2. Het is niet zo dat Oegstgeest ruimte te over heeft. Het lukt ons niet om ruimte te vinden voor drie tiny forests.’’ 

Onzekerheid voor re-integratiepersoneel Superrr


OEGSTGEEST – Het is definitief zeker, dat de sociale supermarkt Superrr aan de Clusius hof de deuren voorgoed sluit. En dat gaat ten koste van re-integratieplaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenteraadslid Welling (PrO) vroeg zich vorige week af, hoe het nu verder moet met deze inwoners.

Welling stelde aan het college van burgemeester en wethouders voor, dat andere bedrijven zich inzetten om re-integratiewerkplekken te realiseren. ,,Afgelopen week was ook de opening van de Praxis, als eerste bedrijf op de Boeg. Kan de wethouder op korte termijn re-integratieplaatsen in onze gemeente trachten veilig te stelle, bijvoorbeeld bij bedrijven op de Boeg?’’ Raadslid Van Dillen (CDA) deed ook een duit in het re-integratiezakje. ,,De Superrr gaat uiterlijk per 1 augustus van dit jaar dicht. Support & Co, het moederbedrijf achter de kleine supermarkt met re-integratiefunctie, heeft de huur van het pand opgezegd. Komt er een opvolger, waarbij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden? Wat is de rol van de gemeente in dit kader? Zo niet, welke alternatieven zijn er dan voor deze groep? Ziet de gemeente, nog een rol voor zichzelf in het kader van het behoud van voorzieningen in deze wijk?’’

Wethouder Nieuwenhuis deed zijn best om alle vragen te beantwoorden: ,,We zullen contact blijven zoeken met de bedrijven op de Boeg. We willen naar aanleiding van deze ontwikkelingen praten met de Praxis en andere bedrijven. Over zaken als werkervaring en stages; ook voor mensen met arbeidsafstand.’’ Over de huidige mensen, die binnenkort niet meer bij de Superrr kunnen werken, gaf Nieuwenhuis aan:  ,,We weten dat de kans steeds groter wordt, dat in ieder geval de huidige Superrr weg zal gaan omdat er geen overnamekandidaten zijn. Met bijstandsconsulenten zullen we kijken welk vervangend traject er geschikt is voor de drie mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Voor een zachte landing.’’

De wethouder besloot: ,,Onze bemoeienis met de Supeerrr is vanwege de reïntegratiekant, niet met betrekking tot het voorzieningenniveau voor supermarkten. Bewoners zijn in overleg met partijen om te kijken of zij met een deel van de huidige ruimte een soortgelijke voorziening zouden kunnen realiseren. Dat is een zaak tussen de eigenaar van het pand en de groep mensen die het wil realiseren.’’

Ruim drie ton voor energiebesparing


OEGSTGEEST – Ook de gemeente Oegstgeest krijgt een stukje van de subsidietaart, waar het gaat om het informeren van de inwoners over energiebesparing. Dat liet wethouder Glasbeek vorige week weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraadslid Jansen (PrO) vroeg zich af: ,,De lokale media meldden dat Leiden en de randgemeenten 3 miljoen euro rijkssubsidie krijgen voor energiebesparing. Wat krijgt Oegstgeest hiervan en heeft de wethouder al een plan hiervoor? Wordt in de uitvoering samengewerkt met de andere gemeenten?’’

Wethouder Glasbeek: ,,We maken deel uit van de gemeenten die de aanvraag gedaan heeft; de regeling reductie energieverbruik. Van het bedrag dat genoemd is, is voor Oegstgeest een kleine 355.000 euro gereserveerd. We bereiden de uitvoering hiervan voor, samen met de omgeving. Het gaat vooral om subsidies voor kleine energiebesparende maatregelen. Met een voucherregeling om energiescans te kunnen doen voor je woning. Een deel van het bedrag is voor communicatiemiddelen om dat te ondersteunen. In april leggen we een energieverordening voor aan de raad.’’

Straatnaam voor vader des vaderlands


OEGSTGEEST – De oud-gouverneur en oud-president van Suriname, Dr. Johan Ferrier overleed tien jaar geleden in Oegstgeest. En nog altijd is er geen straatnaam vernoemd naar deze ‘vader des vaderlands’ van Suriname. Dat is een groot gemis, zo vindt gemeenteraadslid Welling (PrO). Hij roept het college van burgemeester en wethouders op, om hier verandering in aan te brengen.

,,Is de wethouder bereid met de straatnamencommissie te onderzoeken of er een straat of brug in Oegstgeest naar deze bruggenbouwer vernoemd kan worden?’’, vroeg Welling tijdens de raadsvergadering. Wethouder Huizing staat daar positief tegenover. ,,Over het toekennen van straatnamen hanteren wij een aantal kaders (regels, JD). Als het over een persoon gaat, moet iemand van onbesproken gedrag zijn, er moet een logische relatie zijn met straatnamen in de buurt, de familie moet akkoord zijn en de naam moet goed uitspreekbaar zijn.’’ Wat dat betreft lijkt niets de naamwaardering van Ferrier in de weg te staan. Huizing: ,,We hebben een lijstje liggen van potentiële straatnamen. Als er straatnamen toegekend moeten worden, raadplegen we dat lijstje. We zullen de naam van de heer Ferrier hier aan toevoegen.’’ Mogelijk komt de vereeuwiging van Ferrier in de vorm van een naambordje sneller dan gedacht. De wethouder: ,,Het hoeft niet alleen een straat te zijn. We hebben ook bruggen die naamloos zijn.’’

19 februari 2020

Einde voor Dorpsraad Leimuiden

LEIMUIDEN – Formeel moet de ledenvergadering er nog een besluit over nemen, maar het einde van de Dorpsraad Leimuiden is zo goed als zeker. Na herhaalde oproepen aan de dorpsgenoten om bestuurslid te worden, blijkt er geen enkele animo te zijn. De huidige interim bestuursleden vinden het genoeg geweest. Ze hekelen bij hun afscheid de houding van de gemeente.

Voorzitter Willem Weijers: ,,Discussies worden door het college van B&W uit de weg gegaan. Het sluipverkeer en het (regionale) landbouwverkeer blijft door Leimuiden gaan, gemeente en provincie komen er niet uit. Maar maatregelen voor de veiligheid van langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) worden niet meegenomen, voor uitbreiding van de 30 km zone tot de gehele gebouwde kom en fietsstroken is geen geld. De energie die we geïnvesteerd hebben om iets te bereiken in onder andere het dossier N207 staat in schril contrast met het bereikte resultaat. Als wij daarbij op zoek gaan naar draagvlak in de raad, wordt onze positief-kritische opstelling als te activistisch beschouwd.'' 


Voor interim-bestuurslid Leen Overbeek is het duidelijk: ,,Als de mensen willen, dat er wat gaat gebeuren in het dorp, moet je ook bestuurders leveren. Maar dat gebeurt niet. Ook krijgen we nog weinig inbreng bij de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat over de kruising van de N207. De gemeente heeft ons er de afgelopen tijd niet bij betrokken. Het gaat altijd over geld en dat schijnt er niet te zijn.’’


Tijdens de ledenvergadering vorig jaar meldde zich al niemand aan, om in het bestuur plaats te nemen. Wel kwam de oproep om de dorpsraad niet op te heffen, maar in een slaapstand te zetten. Tot er weer nieuwe mensen opstaan om een bestuur te vormen. Dat lijkt er niet in te zitten. ,,De enige reden om de dorpsraad overeind te houden, is dat je bij een doorstart geen kosten maakt bij de notaris. En je kunt wellicht nog informatie blijven verstrekken voor op onze website.’’

Weijers: ,,Mede gezien het gebrek aan (bestuurlijk) draagvlak in het dorp voor een dorpsraad, is het beter dat de inwoners per onderwerp actievoeren, dan dat de dorpsraad er is waarvan de gemeente aanneemt, dat die haar beleid uitdraagt. Nee, we zijn nu eenmaal niet samen de gemeentelijke overheid.'' Enkele werkgroepen van de dorpsraad, die zich bezighouden met de herinrichting van de Kruising N207, de Willem van der Veldenweg en een kleinschalig woonzorgcentrum, blijven bestaan en houden onderling contact.

Formeel blijft de dorpsraad bestaan, omdat de stekker er alleen door de leden uit getrokken kan worden. Overbeek: ,,Als je de dorpsraad écht wilt opheffen, moet dat via een ledenvergadering gebeuren.’’

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ,,In het artikel wordt geschetst dat de houding van de gemeente een van de oorzaken is voor het feit dat de dorpsraad Leimuiden overweegt de dorpsraad op te heffen. De gemeente herkent zich daar niet in. Dorpsraden vormen een goede gesprekspartner als het gaat om wat er in de kernen speelt. In een gemeente als Kaag en Braassem, met veel verschillende kernen, is het goed dat geluid te laten horen. Als het gaat om een veilig Leimuiden, dan zetten wij ons daar als gemeente nadrukkelijk voor in. De lobby met de provincie is daarin belangrijk. Die wordt stevig ingezet, maar die besluitvorming gaat soms traag. Het gaat ook over grote investeringen als we het hebben over bijvoorbeeld de kruising met de N207.’’ Wethouder Yvonne Peters vult aan: “We staan nog steeds open voor overleg over een doorstart van de dorpsraad of voor overleg met nieuwe bestuurders van de dorpsraad. Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang; een prettige en veilige gemeente om in te wonen.”

Goede voorbeeld met 100 zonnepanelen


KAAG EN BRAASSEM – Het hoofdkantoor van Woondiensten Aarwoude wekt voortaan 30.000 KwH aan groene stroom op. Dit komt door de plaatsing van 100 zonnepanelen op het dak. Hiermee wil de woningbouwcorporatie het goede voorbeeld geven aan haar huurders. De komende jaren moeten alle sociale woningen namelijk ook energieneutraal worden.

Dat gaat stapje voor stapje. Nog dit jaar worden 104 woningen in Leimuiden, Woubrugge en Langeraar verduurzaamd. Deze woningen uit de jaren ‘60 worden volledig energieneutraal gemaakt. Tegelijkertijd is Woondiensten Aarwoude bezig met de bouw van twintig ‘Nul Op de Meter’ (NOM)-woningen in het project Damstaete in Langeraar en tien NOM-woningen in Hoogmade. Deze woningen worden nog dit jaar opgeleverd.

De komst van honderd zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor past in de duurzaamheidsbeweging. Directeur-bestuurder Danny Visser: “Als maatschappelijke organisatie verwachten wij van onze huurders dat zij meehelpen om een duurzame wereld te creëren. Dat kan natuurlijk alleen als je zelf ook het goede voorbeeld geeft. We wekken nu niet alleen onze eigen groene stroom op, maar besparen ook op het energieverbruik.”

,,Het Wassenaar aan de Braassem’’


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden van Kaag en Braassem zaten er maandagavond helemaal klaar voor. Ze konden eindelijk gaan vertellen, welke projecten ze tot 2024 in ieder geval gerealiseerd willen zien. En wat er gedaan moet worden, om dat te betalen met behulp van bezuinigingen of belastingverhogingen.

Maar de politici werden verrast met een mededeling; door nieuwe ontwikkelingen lopen de tekorten van de gemeente op tot een miljoen euro per jaar. De kosten voor het sociaal domein stijgen met een half miljoen en ook de onkosten voor de inzameling van het oud papier lopen op tot zo’n 170.000 euro. En dan is nog niet de waarschijnlijke korting op het gemeentefonds (maximaal 810.000 euro) in meegenomen.

Het mocht maandagavond vooral geen politieke discussie worden. Maar dat werd het natuurlijk wel. Nick van Egmond (D66) beet het spits af, door te stellen dat de hanging baskets niet wegbezuinigd mogen worden. Ger van Emmerik (SVKB) ziet de komst van digitale reclamezuilen langs de A4 wel zitten; dat kan de gemeente tienduizenden euro’s opleveren. Het aanleggen van zonnevelden op gemeentelijke gronden is zijn partij niet enthousiast over. En ook wil de SVKB niet, dat de gemeente weer projectontwikkelaar gaat spelen.

Peter van Dijk (VVD): ,,We worden hier verrast met een tekort op de begroting van een miljoen euro. Het komt rauw op het dak, dat het tekort een miljoen euro structureel is.’’ Hij wilde graag, dat een onafhankelijk bureau gaat kijken naar andere bezuinigingsmaatregelen. ,,We hebben een begroting van 60 miljoen euro. De enige bezuinigingsmaatregelen zijn het stoppen met hanging baskets, stoppen met recreatie en toerisme en het afval anders inzamelen. We vinden het een treurige opbrengst; er moeten toch andere keuzes te maken zijn?’’ Hij hekelde: ,,Maar wel wordt voorgesteld om de OZB, afvalstoffenheffing, precario, toeristenbelasting te verhogen dan wel in te voeren.’’ Willen we het Wassenaar aan de Braassem worden? Onze gemeente wordt mooi, maar niet meer te betalen.’’

Een ambtenaar liet weten, dat de raadsleden een keuze kunnen maken uit de belastingverhogingen en dat niet alles moet worden ingevoerd. De oproep van Van Dijk om een bureau in te huren, lijkt niet voldoende steun te krijgen. Van Emmerik: ,,Dat is een motie van wantrouwen, of onze organisatie het niet goed aan kan.’’ De raadsleden spraken af, om later deze maand verder te praten over hun ambities en de daarvoor benodigde bezuinigingen en belastingverhogingen.

Hilarisch filmpje over Omgevingsvisie


KAAG EN BRAASSEM – Hoe kun je de inwoners informeren over een heel belangrijk, maar bloedsaai onderwerp? Met een filmpje natuurlijk! De gemeente Kaag en Braassem gebruikt YouTube om de invoering van de Omgevingsvisie naar voren te brengen.

In het grappige filmpje ‘Storm op het gemeentehuis’ komen de vooroordelen over ambtenaren allemaal voorbij. Ook neemt burgemeester Marina van der Velde zichzelf op de hak. Tegelijkertijd wordt de kijker geïnformeerd over de veranderingen die er in 2021 gaan komen, wanneer allerlei wetten en regels in één Omgevingsvisie terecht komen.

Wethouder Floris Schoonderwoerd: "We willen op een leuke manier laten zien wat we voor onze inwoners doen en welke beweging we willen inzetten. En daar is dit filmpje ideaal voor."

De gemeente organiseert op 2, 3 en 4 maart bijeenkomsten in verschillende dorpen in de gemeente, om inwoners te informeren over de Omgevingsvisie.


Het filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=Sz4VkjdT62Y&feature=youtu.be

Inzamelen oud papier dreigt stille dood


KAAG EN BRAASSEM – De inzameling van papier door vrijwilligers dreigt in de gemeente Kaag en Braassem te verdwijnen. Tot vorig jaar ontvingen (voetbal)verenigingen en scholen nog 60 euro per ton aan ingezameld oud papier, maar het bedrijf Nijssen Recycling kan en wil dat niet meer betalen. En als dat bedrag er niet meer in zit, verdwijnt ook de animo bij de vrijwilligers om hun uren te steken in de inzameling van het oud papier.

Burgemeester Marina van der Velde laat weten, dat de verenigingen nog altijd 36,60 euro per ton ingezameld oud papier mogen verwachten. Maar ze heeft van de verschillende organisaties te horen gekregen, dat dit bedrag niet voldoende is. ,,De inkomsten zijn voor bijna alle organisaties erg belangrijk; het wordt gezien als een vaste inkomstenbron waarmee men al jaren rekening houdt in de begroting. Als de inkomsten van oud papier afnemen moet men een andere inkomstenbron zoeken, moeten activiteiten worden geschrapt en/of worden vrijwilligers zwaarder belast. Als de vergoeding te laag wordt, zal de animo van vrijwilligers afnemen en zullen ze wellicht ook afhaken.’’

En dus is de burgemeester nu op zoek naar alternatieven, waarbij er geen gebruik meer wordt gemaakt van de vrijwillige inzameling. Ze heeft Cyclus opdracht gegeven om met oplossingen te komen. ,,Zoals het gebruik van minicontainers aan huis en/of verzamelcontainers voor oud papier. Deze scenario’s willen we dinsdag 3 maart bespreken met alle betrokken organisaties.’’ Daarna doet het college van b en w een voorstel aan de gemeenteraad over de manier waarop het oud papier vanaf 1 juli ingezameld wordt.

Kiezen voor speeltoestellen


TER AAR – De speelplek bij de Vierambachtsstraat in Ter Aar wordt opgeknapt en de kinderen mogen kiezen, welke soort speeltuigen ze daar willen hebben. De gemeente Nieuwkoop heeft drie voorbeeldspeeltuinen op papier gezet. Woensdag 19 februari, tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 18.30 en 20.00 uur zijn alle kinderen van de gemeente Nieuwkoop welkom in De Vlinder in Ter Aar om hun mening te geven. Het ontwerp, dat de meeste stemmen krijgt, wordt later dit jaar gerealiseerd aan de Vierambachtsstraat.

Ouders vechten voor behoud speelplaatsen


HAZERSWOUDE – RIJNDIJK – Woest zijn ze, de ouders aan de Mozartlaan in Hazerswoude. De vier speeltuintjes op de woonerven mogen niet verdwijnen. Wethouder Gert-Jan Schotanus moest zich dinsdag verantwoorden richting hysterische kleuters en kritische volwassenen.

De wethouder wil, dat kleinere speelterreinen verdwijnen en vervangen worden voor grotere speelplekken, die centraal in de wijken liggen. Maar volgens Mozartlaanwoordvoerder Marko Wiechertjes gaat Schotanus hier totaal voorbij aan de moderne ontwikkelingen. ,,De meeste ouders werken tegenwoordig en veel moeders en pappa’s werken ook thuis. Nu kunnen hun kleine kinderen nog buiten spelen in de speeltuintjes, omdat de ouders vanachter de keukentafel uitkijken op het woonerf. Maar als onze kinderen naar zo’n verzamelplek moeten gaan, zullen pappa en mamma echt niet mee gaan, hooguit alleen in het weekend. Met als gevolg dat die kinderen binnen gaan spelen.’’

De ouders zijn ook bang, dat één groot speelterrein achter sporthal De Cirkel een magneet wordt voor hangjongeren. Wiechertjes: ,,Hoe kun je dat bedenken? Daar is totaal geen sociale controle en de kinderen moeten het water over om er te komen. De hangjeugd gaat daar de boel terroriseren. En als die hangjeugd weg is, vinden de kleuters en peuters er drugsresten en kapotte flesjes.’’ Het stoort de ouders, dat de wethouder niet van tevoren met hen gepraat heeft. En eerst heeft geluisterd naar hun ideeën, voordat de gemeente zelf met plannen komt. ,,Vraag ons eerst, wat we willen en hoe we de speeltuinen het beste kunnen invullen. We willen in ieder geval inspraak. Nu wordt er achter onze ruggen om iets bedacht en uitgevoerd. Dat is niet sjiek.’’

Ondertussen verzamelen de kinderen zich. Thymo houdt een bord hoog: ,,Ik wil spelen!’’ en ook de 10-jarige Caitlin is actie aan het voeren. ,,De klimrekken gebruik ik nog vaak. Ik wil niet naar De Cirkel, want dat is best ver lopen.’’ Hailey (8) vindt de klimrekken ook het mooiste. Haar moeder, Chantal van de Wijgaard zegt gepassioneerd; ,,We hebben hier al zo weinig speelplekken. We willen niet, dat dit ook verdwijnt!’’

De 7-jarige Brandon maakt veel gebruik van de speelplekken. ,,Vooral de glijbaan bij mijn oma voor het huis moet blijven! Maar de draaimolen is ook leuk!’’ Zijn oma, Maria Vernette vraagt zich af of het gesprek met de wethouder zin heeft. ,,Maar als je niets doet, gaan deze plekken zeker weg.’’ Maar Schotanus blijkt wel degelijk gevoelig te zijn voor de zorgen om de veiligheid. Wiechertjes en tientallen buurtbewoners leiden de wethouder naar de plaats, waar de nieuwe speelplaats moet komen. Hierbij moeten de kinderen over twee bruggen, die over een grote vijver liggen. En kleine kinderen, die zonder begeleiding over en langs dat water moeten; dat is wel een dingetje, zo vindt ook Schotanus. ,,Ik vind wel, dat we voor de speelruimtes centrale buurtplekken gaan creëren, maar die waterbarriere is wel een issue. We moeten kijken, wat de beste plekken voor de nieuwe speelruimtes zijn, waar het gaat om de veiligheid.’’

Verdubbeling van monumenten


Nieuwkoop – Waardevolle gebouwen moeten behouden blijven, zo vindt het college van b en w van Nieuwkoop. De gemeenteraad bepaalt 23 april of het aantal gemeentelijke monumenten uitgebreid wordt van 54 naar 124. Donderdagavond spraken vertegenwoordigers van historische verenigingen met de raadsleden over de vraag, of die extra bescherming van de panden er nou echt moet komen.

Vrijwel alle gemeentelijke monumenten staan in Ter Aar en de oude gemeente Liemeer; daar hebben de bestuurders indertijd voor gezorgd. Maar ook in de plaats Nieuwkoop zelf staan nog genoeg waardevolle panden, die de status ‘gemeentelijk monument’ verdienen. Dit voorstel van het college zorgt voor lof, maar ook kritiek.

Maarten Blasse is samen met Hedi Hegeman eigenaar van een gemeentelijk monument, een voormalige dienstwoning bij de Tolhuissluis. Hij waarschuwt, dat met name historische panden aan de waterkant kwetsbaar zijn. ,,Kavels in Nieuwkoop zijn meer waard, dan de stenen die er op staan. Dus het is een optie om de panden te slopen, om er vervolgens iets nieuws te bouwen. Met name als het aan het water ligt.’’ Blasse vindt het goed, dat panden beschermd worden, ,,maar teveel monumenten aanwijzen is ook niet goed.’’

Flip Vonk van de Historische Vereniging Ter Aar blijkt zelfs tegenstander te zijn van het uitbreiden van de monumentenlijst. ,, Als je ziet hoeveel gemeentelijke monumenten u aan gaat wijzen en hoeveel mensen we gaan opzadelen met regeltjes, dan is dat een zware belasting. Heel veel panden hoeven niet op die lijst te staan. Mensen die zo’n pand kopen, willen het al onderhouden. Het is niet zo, dat ze het altijd willen slopen.’’ Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) wees er op, dat de aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument is bedoeld om het gebouw ook te beschermen nadat de huidige eigenaren zijn vertrokken. ,,Dat de mensen het nu willen onderhouden, hoeft niet te gelden voor de volgende eigenaren.’’

Marijse Romeijn hield een hartstochtelijk pleidooi om het smederijmuseum aan het Zuideinde in Nieuwkoop tot gemeentelijk monument te benoemen. Ruud Schrama, voorzitter van de Historische Kring Liemeer, verwelkomt de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, al mag de gemeente van hem wel meer subsidiegeld voor onderhoudskosten beschikbaar stellen aan de eigenaren. ,,Dat is nu 45.000 euro per jaar, dus 363 euro per monument. Dat is zeer weinig.’’ Maar volgens Piet den Hertog van Dorp, Stad en Land is dat niet nodig. Hij wees er op, dat de huidige monumenteneigenaren nu al minder subsidie aanvragen, dan er geld voor beschikbaar is. Als een pand eenmaal gemeentelijk monument is, dan zal niet snel veranderen, aldus Den Hertog. ,,Zo’n pand blijft tot in lengte van jaren monument. Al kunnen gemeenten na tientallen jaren wel bekijken of een monumentenlijst nog actueel is, of er nieuwe panden bij moeten komen of dat er monumenten van de lijst af gaan. Maar alleen het college van b en w heeft die bevoegdheid.

Windmolen en huizen als verdienmodel


OUD ADE – De tijd is bijna voorbij, dat er nog geboerd wordt op de Hofdijklaan 13. De eigenaar wil van de monumentale boerderij twee aparte woningen maken, de kaasmakerij ombouwen tot een woning en op dat terrein nog eens vier huizen bijbouwen. De energie voor die huizen moet worden opgewekt met een batterij aan zonnepanelen én een windmolen van 15 meter hoog. Het college van b en w staat positief tegenover deze plannen, al moet de Provincie Zuid-Holland nog wel toestemming geven.

Op dit moment lopen bij dit bedrijf 200 koeien en 500 varkens rond. En worden toeristen gelokt met een eigen kaasmakerij. Om die woningen mogelijk te maken, wil de agrariër bijna 3.500 m2 aan ‘agrarische bebouwing’ en 6.200 m2 aan ‘verharding’ slopen. Dit past in de ‘ruimte voor ruimte’ regeling, waarmee agrariërs een ander verdienmodel kunnen realiseren met de bouw en verkoop van woningen op hun grondgebied. De vier vrijstaande woningen worden 10 meter hoog en krijgen elk een inhoud van 750 m³. De voormalige mestkelders kunnen misschien gebruikt worden als opslag van de opgewekte energie door deze te vullen met opgewarmd water, of voor het plaatsen van accu’s.

Burgemeester interviewt schrijfster Van der Zijl


RIJNSATERWOUDE – Annejet van der Zijl is een bestsellende schrijver. Voor haar boeken ontving ze meerdere prijzen, waaronder de M.J. Brusseprijs voor haar boek ‘Bernhard’ en de Gouden Ganzeveer. Woensdag 25 maart wordt ze in het Schoolhuis geïnterviewd door Bas Eenhoorn (oud-burgemeester van Alphen aan den Rijn). Daarna kunnen de bezoekers zelf hun vragen stellen aan Van der Zijl.

De schrijfster debuteerde in 1998 met ‘Jagtlust’: een reconstructie van de gelijknamige en roemruchte kunstenaarskolonie in ’t Gooi. Vier jaar later volgde ‘Anna’, de biografie van Annie M.G. Schmidt. Hiervan zijn meer dan 100 000 exemplaren verkocht.

Eenhoorn heeft zin in het interview: ,,Van Annejet van der Zijl las ik een paar boeken: Sonny Boy, de Dageraad, de Amerikaanse Prinses en De Val van Annika S. Misschien vind ik nog tijd om een van de biografieën te lezen, die over Prins Bernhard bijvoorbeeld. Dat is toch een genre dat mij erg aanspreekt. Elk boek heeft een eigen waarde en ze zijn allemaal van een hoog literair niveau. Het was daarom ook moeilijk om nee te zeggen tegen de vraag om haar te interviewen.’’ 

De burgemeester heeft zelf ook twee boeken op zijn naam staan. Over zijn persoonlijke leessmaak: ,,Uit mijn jeugd natuurlijk Alleen op de Wereld.  Couperus, eigenlijk de beste Nederlandse schrijver en Dostojevski zou ik nooit hebben willen missen. Onlangs las ik twee boeken van Pieter Webeling, het uur van de vlinder en de lach en de dood. Die sloegen in als een bom, prachtig geschreven met een indrukwekkend verhaal. Maar Annejet van der Zijl schreef ook pareltjes en wie weet wat er nog van haar zal verschijnen. Een mooie vraag voor aan het eind van het interview.’’

Eenhoorn interviewt Van der Zijl op woensdagavond 25 maart vanaf 20:00 uur in het Schoolhuis. Kaartjes zijn voor 12,50 euro te bestellen via: hetschoolhuisrijnsaterwoude@gmail.com

Column


Gehandicapten

Enkele jaren geleden is er een wet van kracht geworden, dat alle gebouwen en openbare instellingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wie vanwege zijn of haar leeftijd moeilijk kan lopen, moet niet door een drempel belemmerd worden om ergens naar binnen te gaan.

Mensen in een rolstoel, ouderen met een rollator en scootmobielgebruikers; ze moeten overal toegang hebben, zonder afhankelijk te zijn van een toevallig passerende goedbedoelende man of vrouw, die kan helpen om de entree te passeren. Wanneer je door jouw lichamelijke beperking bepaalde dingen minder goed kunt, dan andere mensen, wordt jouw wens sterker om de dingen die je wél kunt, ook zelfstandig uit te voeren. Juist door hulp te moeten vragen aan anderen, wordt jouw fysieke beperking benadrukt en word jij weer op jouw beperkingen gewezen.

De wet is dan ook een goede ontwikkeling in het streven naar zelfstandigheid voor mensen met een beperking. En ja; de uitvoering er van gaat geld kosten. Voor bedrijven, maar ook voor de lokale overheid. Het lijkt er op, dat de gemeente Kaag en Braassem de noodzaak van de vrije toegankelijkheid voor iedereen nog niet helemaal begrepen heeft.

Dit onderwerp is namelijk niet geschikt voor uitstel. En dus moet het gemeentebestuur niet wachten met de uitvoering van de wet, totdat er overheidsgeld voor beschikbaar wordt gesteld. Lekker gemakkelijk meeliften op OV-geld en dan aankondigen, dat de bushaltes gehandicaptenproof zijn gemaakt, is bij lange na niet voldoende. Ronduit schokkend is de opmerking, die wethouder Yvonne Peters maakte: ,,Als er iemand met een rolstoel naar binnen wil en het lukt niet, is er altijd wel iemand die zegt: ‘We komen u helpen’. We proberen uit te dragen, dat mensen voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden uitgerold.’’
Het wordt de hoogste tijd, dat de leden van het college van burgemeester en wethouders met een scootmobiel en rolstoel een dagje door de verschillende dorpen gaan rijden. Om zo te ervaren hoe ‘fijn’ het is, om iedere keer om hulp te moeten vragen, als ze ergens naar binnen willen. 

Eigen woning


HOOGMADE – De tien levensloopbestendige woningen in het centrum van Hoogmade zijn als eerste bedoeld voor de eigen inwoners. En dan met name de oudere (50-plus) Hoogmadenaren, die nu al in een sociale woningen zitten en op zoek zijn naar een plek zonder fysieke drempels. De woningen, die zij achterlaten, worden dan weer ingenomen door andere mensen. Hierdoor kan de doorstroming op de woningmarkt versterkt worden en zo komen er ook mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen met een urgentieverklaring om zich in Hoogmade te kunnen vestigen. Woondiensten Aarwoude laat weten, dat de nieuwbouwwoningen levensloopbestendig en duurzaam zijn; zogeheten ‘Nul Op de Meter’ (NOM) huizen. Deze woningen worden naar verwachting rond de zomervakantie van 2020 opgeleverd.  

Oud papier


KAAG EN BRAASSEM – De tijd, dat vrijwilligers van verenigingen en scholen de deuren langs gaan om het oud papier op te halen, lijkt binnenkort afgelopen. Dat blijkt uit een brief, die burgemeester Marina van der Velde schrijft aan de gemeenteraad.

Het bedrijf Nijssen Recycling heeft onlangs aangekondigd geen geld meer te willen betalen voor het inzamelen van het oud papier. Dat betekent, dat de vrijwilligersorganisaties kunnen fluiten naar 60 euro per ton aan ingezameld oud papier. Op basis van de Algemene Subsidieverordening kunnen de organisaties een beroep doen op een garantiebedrag van 36,36 euro per ton. Maar dat is niet voldoende. Van der Velde: ,,De inkomsten zijn voor bijna alle organisaties erg belangrijk; het wordt gezien als een vaste inkomstenbron, waarmee men al jaren rekening houdt in de begroting. Als de inkomsten van oud papier afnemen moet men een andere inkomstenbron zoeken, moeten activiteiten worden geschrapt en/of worden vrijwilligers zwaarder belast. Als de vergoeding te laag wordt, zal de animo van vrijwilligers afnemen en zullen ze wellicht ook afhaken.’’

Dus denkt het gemeentebestuur na over een ‘Plan B’: ,,We hebben Cyclus gevraagd om een uitwerking te maken van de verschillende scenario’s die mogelijk zijn. Hierin zijn keuzes te maken in het al dan niet blijven inzetten van vrijwilligers en het gebruik van het soort inzamelmiddel (minicontainers aan huis en/of verzamelcontainers). Deze scenario’s willen we op korte termijn bespreken met alle betrokken organisaties.’’ Het gesprek met de verenigingen zal plaatsvinden op dinsdagavond 3 maart. Hierna komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad over de papierinzameling vanaf 1 juli 2020.

Windmolen


OUD ADE – Op het perceel aan de Hofdijklaan 13 komt mogelijk een windmolen van 15 meter hoog te staan. Deze windmolen moet, samen met een hele batterij aan zonnepanelen, zorgen voor de energieopwekking van vier nieuwe woningen. De eigenaar van het terrein wil stoppen met zijn huidige agrarische activiteiten en een deel van de opstallen slopen, om er huizen neer te zetten.

Nu is er nog een agrarisch bedrijf actief, met 200 stuks melkvee en een 500-tal varkens. Ook kunnen toeristen en bezoekers bij de kaasmakerij langs komen, om daar zelfgemaakte kaas op de kop te kunnen tikken. De eigenaar wil gebruik maken van de ‘ruimte voor ruimte’ regeling. Zo’n 3.500 m2 aan agrarische bebouwing en ruim 6.000 m2 aan verharding wordt gesloopt. De monumentale boerderij wordt gesplitst in twee wooneenheden en de kaasmakerij wordt dus ook een woning. De vier extra huizen van 750 m3 komen daar nog eens bij.

De woningen komen er uit te zien als ‘stallen/schuren’ waardoor het agrarische ensemble met de huidige karakteristieke boerderij gehandhaafd blijft, zo oordeelt het college van b en w. Daarnaast worden de zonnepanelen achter de bestaande boerderij in de kavelrichting geplaatst, om ook hier zoveel mogelijk de bestaande structuur te respecteren. De komst van de windmolen leidt ook niet tot bezwaar bij het gemeentebestuur. Wel moet de initiatiefnemer in overleg gaan met de omwonenden.

13 februari 2020

Ambities gesmoord door vergunningenprobleem


Nieuwkoop - ,,We hebben geen stikstofprobleem, maar we hebben in Nederland een vergunningenprobleem. Dat is mede naar aanleiding van teveel stikstof.’’ Deze woorden van wethouder Guus Elkhuizen tijdens de benoeming van Robbert-Jan van Duijn als burgemeester van Nieuwkoop leiden tot een reactie bij de Provincie Zuid-Holland.Provinciaal Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft de aanpak van de stikstofproblematiek in haar portefeuille. Ze beaamt: ,, Er is zowel een stikstofprobleem als (daardoor) een vergunningenprobleem. Ik wil benadrukken, dat we met het Rijk en alle provincies in overleg zijn voor generieke maatregelen en dat we werken aan een gebiedsgerichte aanpak.’’Is het in deze provincie mogelijk, met de huidige wetgeving, om voldoende woningen te bouwen voor jongeren, alsmede sociale huurwoningen? Baljeu kan dit niet bevestigen. ,,We zijn in overleg met het Rijk om een oplossing voor het stikstofvraagstuk te vinden. We zijn aan het kijken hoe we de woningbouw weer op gang kunnen krijgen.De commissaris des konings Jaap Smit sprak tijdens de zijn aanstellingsspeech van de nieuwe Nieuwkoopse burgemeester ook over de uitdagingen, waar Nieuwkoop mee worstelt: ,,Met zijn allen zoekt u naar de ambities voor Nieuwkoop in de jaren naar 2030; woningbouw, de toenemende zorgvraag en vitaliteit van winkelcentra zijn thema’s die er uit springen. Maar ook hier wordt u geconfronteerd met het lastige dossier van stikstof. Deze thema’s moet u in samenwerking met de gemeenten in de regio aanpakken.’’ De provincie praat ook met allerlei partijen, maar voorlopig lijkt er nog geen oplossing te zijn gevonden. Baljeu: ,,Wij zitten met alle sectoren aan tafel om alle activiteiten weer op gang te kunnen krijgen. Per gebied zitten wij met diverse vertegenwoordigers aan tafel om het vraagstuk verder aan te scherpen en te zoeken naar oplossingsrichtingen.’’ Aan wat voor oplossingen denkt de Provincie? ,,Dat is niet zomaar en eenduidig te beantwoorden. Wij zijn als Provincie Zuid-Holland vooral bezig met een Gebiedsgerichte Aanpak om te komen tot oplossingen. En we werken samen met het Rijk voor maatregelen om de algehele ‘stikstofdeken’ te kunnen aanpakken.’’

Bedrag starterslening verdubbeld


Nieuwkoop – Inwoners van Nieuwkoop, die voor het eerst een woning kopen, kunnen voortaan een extra bedrag lenen. Deze zogeheten ‘starterslening’ bestaat al enige jaren, maar er werd in 2019 helemaal geen gebruik van gemaakt. De gemeenteraad verdubbelde het maximale leenbedrag donderdagavond naar 35.000 euro. Wethouder Guus Elkhuizen verwacht, dat er daarom dit jaar wel inwoners zijn, die de starterslening willen gebruiken. De starterslening is alleen bedoeld voor mensen, die voor het eerst een eigen woning gaan kopen. Een pleidooi van Rene Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop) om ook pas gescheiden inwoners, op zoek naar een eigen huis, van deze regeling gebruik te laten maken, haalde het niet. Elkhuizen maakt aan het eind van dit jaar bekend, of en hoeveel startersleningen er in 2020 zijn verstrekt. De raad ging unaniem akkoord, al bleef Annette Pietersen (D66) haar twijfels houden: ,,Dit heeft een sigaar uit eigen doos gehalte, want het gaat over de portemonnee van de lener. Die lening moet worden terugbetaald.’’

Bouwen voor eigen bevolking


HOOGMADE – Waar het gaat om het toewijzen van nieuwe sociale woningen in het centrum van Hoogmade, geldt het gezegde ‘Eigen inwoners eerst’. Alle tien woningen die nu door Woondiensten Aarwoude in Hoogmade worden gebouwd, worden met voorrang toegewezen aan de inwoners van Hoogmade, die op dit moment al in een sociale huurwoning in dat dorp wonen.
Wethouder Floris Schoonderwoerd is er blij mee. ,,Nog mooier is het, dat we deze levensloopbestendige woningen met voorrang gaan toewijzen aan de oudere inwoners van Hoogmade. Hierdoor komen er ook weer andere huizen vrij voor jonge gezinnen. Dat is goed voor ouderen, goed voor jongeren en gezinnen, dus goed voor Hoogmade."

Deur op kier voor kleine windmolens


Nieuwkoop – Vier jaren lang mocht het W-woord niet uitgesproken worden in het Nieuwkoopse bestuurdersland. Maar donderdagavond ging de deur voor de komst van ‘kleine windmolens’ toch op een kier. De gemeenteraad nam een motie aan, om de inwoners te vragen, wat zij vinden van de mogelijkheid om windmolens tot 25 meter hoog te plaatsen. Deze windmolens komen dan niet binnen de bebouwde kernen, maar op boerenpercelen en/of industrieterreinen.

Groot voorstander van zo’n rondvraag bij de inwoners zijn CDA, SGP-ChristenUnie en D66. Raadslid Leon Zoet (CDA) riep het college van B&W op: ,,Haal bij de inwoners op, of en onder welke voorwaarden het plaatsen van kleine windmolens acceptabel zou zijn.’’ Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie): ,,Hiermee kunnen we een klein stapje in de energietransitie doen. Stof het online burgerpanel af of gebruik Nieuwkoop Nieuws om de inwoners wat te vragen. Maar dat kan ook gebeuren op de inwonersavond, die later dit jaar over de Regionale Energie Strategie (RES) wordt georganiseerd.’’ Ook de grootste politieke partij, SBN, steunde het voorstel. Lizet Keijzers: ,,We moeten onze agrarische ondernemers zo goed mogelijk faciliteren bij duurzaamheid. We zijn een welstandsvrije gemeente, maar we willen geen HiHaHut effect meer. Kleine windmolens op particuliere woongedeelten zijn een stap te ver, gezien de kortere terugverdientijd van zonnepanelen.’’

Wethouder Guus Elkhuizen zag dat ophalen van informatie bij de inwoners niet zitten. Hij liet weten, dat Holland Rijnland later dit jaar met een overzicht komt, wat iedere gemeente in deze regio moet doen om in 2050 energieneutraal te worden. Wat er in dat voorstel staat, wordt nu nog niet bekend gemaakt, al hintte Elkhuizen wel op de aanleg van veel zonnepanelen: ,,De toekomst wordt zonnig tegemoet gezien.’’ Of in de eisenlijst van Holland Rijnland ook staat, dat er in het Nieuwkoopse landschap windmolens van 200 meter hoog moeten komen, is nu nog niet duidelijk. Wel riep Elkhuizen de raadsleden op, om te wachten met initiatieven als die kleinere windmolens voor particulieren, totdat duidelijk is welke verplichtingen voor de RES door Holland Rijnland worden opgelegd.

De wethouder gaf aan, dat hij geen ambtelijke uren in kon zetten om zo’n windmolenonderzoek te doen onder de inwoners. Maar een meerderheid van de raad nam toch een motie aan, om de inwoners te vragen naar hun mening over de komst van ‘kleine’ windmolens met een lengte tot 25 meter. Alleen de VVD was tegen.

Eigen arbeidsmigranten eerst


KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders wil heel graag, dat ook arbeidsmigranten van buiten Kaag en Braassem ondergebracht kunnen worden in toekomstige Polenhotels. Maar een meerderheid van de politieke partijen lijkt hier geen voorstander van te zijn. CDA, D66 en SVKB vrezen, dat Kaag en Braassem de huisvestingsproblemen van andere gemeenten gaat oplossen. En zo een magneet wordt voor Polenhuisjesmelkers.

De gemeenteraad nam bij het vaststellen van de mogelijkheid voor meer huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in 2018 unaniem een motie aan. In die motie stond, dat de huisvesting alleen bedoeld was voor de ‘eigen’ arbeidsmigranten; de mensen die ook daadwerkelijk in Kaag en Braassem werken. Dat het college juist nu voorstelt om die voorwaarde te schrappen, heeft volgens inspreker Jan Veraart van de Dorpsraad Woubrugge te maken met de bouwplannen voor 400 woonplekken voor de arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge.

Die link wilde wethouder Floris Schoonderwoerd niet leggen, maar volgens hem is het noodzakelijk, dat ontwikkelaars van arbeidsmigrantenkamers meer ruimte krijgen in het kiezen van hun gasten. De beleidsregel om de huisvesting alleen voor arbeidsmigranten uit Kaag en Braassem te realiseren, is te knellend. Het zit de realisatie in de weg. Bij ons in de gemeente is een paar maanden in het jaar, tijdens het tulpenseizoen, grote behoefte aan arbeidsmigranten en andere maanden minder. Huisvesters hebben een wat groter gebied nodig om die andere maanden ook mensen te huisvesten.’’

Maar CDA-raadslid Anja de Rijk moet er niets van weten. Ze wees er op, dat er zo’n 1.000 arbeidsmigranten her en der in Kaag en Braassem wonen. En dat er dus voldoende mogelijkheden zijn om deze mensen op een andere plek onder te brengen. ,,Zie maar eerst die 1.000 plekken in onze eigen gemeente legaal te krijgen. En ga dan pas kijken naar huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten uit andere gemeenten.’’ D66 is het hier mee eens, net zoals SVKB. Raadslid Sandra van Emmerik ,,We moeten eerst zorg dragen voor onze eigen arbeidsmigranten; daarom leggen we het juist niet bij de regio neer.’’ VVD-raadslid Peter van Dijk vindt echter: ,,Geef de ruimte om die huisvesting van arbeidsmigranten wel te realiseren. Wees daarin iets ontspannender.’’ CDA, D66 en SVKB gaan een voorstel indienen, om er zeker van te zijn dat de nieuwe huisvesting voor de arbeidsmigranten alleen gebruikt wordt door de ‘eigen’ medewerkers van Oost-Europese landen.

Einde nadert voor Dorpsraad Leimuiden


LEIMUIDEN – Formeel moet de ledenvergadering er nog een besluit over nemen, maar het einde van de Dorpsraad Leimuiden is zo goed als zeker. Na herhaalde oproepen aan de dorpsgenoten om bestuurslid te worden, blijkt er geen enkele animo te zijn. De huidige interim bestuursleden vinden het genoeg geweest.

Voor interim-bestuurslid Leen Overbeek is het duidelijk: ,,We zijn er een beetje klaar mee. Als de mensen willen, dat er wat gaat gebeuren in het dorp, moet je ook bestuurders leveren. Maar dat gebeurt niet. Ook krijgen we nog weinig inbreng bij de gemeente, bijvoorbeeld waar het gaat over de kruising van de N207. De gemeente heeft ons er de afgelopen tijd niet bij betrokken. Het gaat altijd over geld en dat schijnt er niet te zijn.’’

Tijdens de ledenvergadering vorig jaar meldde zich al niemand aan, om in het bestuur plaats te nemen. Wel kwam de oproep om de dorpsraad niet op te heffen, maar in een slaapstand te zetten. Tot er weer nieuwe mensen opstaan om een bestuur te vormen. Dat lijkt er niet in te zitten. ,,De enige reden om de dorpsraad overeind te houden, is dat je bij een doorstart geen kosten maakt bij de notaris. En je kunt wellicht nog informatie blijven verstrekken voor op onze website.’’

Binnenkort heeft interim-dorpsraadvoorzitter Willem Weijers een gesprek met het gemeentebestuur, zo laat hij weten. Daarna is het woord aan de inwoners van Leimuiden. Overbeek: ,,Als je de dorpsraad écht wilt opheffen, moet dat via een ledenvergadering gebeuren.’’

Extra regels


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem voegt drie pagina’s met regels toe aan haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De tijd van ‘minder regels’ is in deze gemeente definitief voorbij. Volgens burgemeester Marina van de Velde zijn deze aanvullingen aan de lokale rechtsmogelijkheden nodig, om in de toekomst problemen te voorkomen. En er voor te zorgen, dat Kaag en Braassem geen magneet wordt voor mensen met illegale boedeltjes.

Volgens Van de Velde gebeurt het nu al in de gemeenten in de regio. ,,Autoverhuurbedrijven, waarmee auto’s gehuurd worden, die gebruikt worden voor illegale praktijken. En er zijn horecasectorbedrijven, die er vreemde praktijken op na houden. We maken deze regels om ze te kunnen gebruiken. In andere gemeenten vestigen zich bedrijven, waar je grote vraagtekens bij zet. Als die elders geweerd worden, dan ontstaat er een waterbedeffect en kunnen ze naar onze gemeente komen.’’

De extra regels zijn niet bedoeld voor handhaving, maar meer om preventief te kunnen optreden, aldus de burgemeester. Als voorbeeld noemt ze de invoering van een nachtregister bij campings: ,,Zo kun je kijken, wat voor bedrijven en personen naar jouw gemeente kunnen komen. Je hebt campings, waarvan je helemaal niet weet, wie er zitten. En of ze daar permanent verblijven of niet. Hoe belastend is het voor de eigenaar om zo’n nachtregister bij te houden? Je vraagt jouw gasten, wie ze zijn en wat ze doen.’’

Goedkope snippergrond


KAAG EN BRAASSEM – Inwoners van Kaag en Braassem kunnen het komende jaar met korting gemeentegrond op de kop tikken. De gemeenteraad steunt dit voorstel van wethouder Yvonne Peters unaniem.

De aankoopmogelijkheid geldt ook voor mensen, die in het verleden gemeentegrond zonder toestemming aan hun eigen woonoppervlak toevoegden. Volgens Peters is dit niet altijd bewust gebeurd. ,,Ik wil weg blijven bij de term ‘grond pikken’. Veel mensen hebben het niet bewust gedaan, maar zijn de eigendomslijnen van huizen door overnames er anders bij komen te liggen.’’ In totaal heeft de gemeente Kaag en Braassem zo’n vier hectare aan snippergrond in de uitverkoop. Normaal kost dat 238 euro per m2, maar in heel 2020 ‘slechts’ 150 euro per m2. De overdrachtskosten zijn wel voor de koper, zo laat Peters weten. Met de verkoop van al die kleine stukjes grond, heeft de gemeente ook minder kosten om het te onderhouden. Daarnaast wil Kaag en Braassem in één keer alle discussies afronden over de eigendomsrechten van illegaal in gebruik genomen stukken grond.

Lintje voor brandweerman


KAAGEILAND – Precies 20 jaar geleden trad Axel Alblas toe tot de brandweer op Kaageiland. Vrijdag 7 februari werd hij door burgemeester Marina van der Velde-Menting geridderd. Voortaan gaat Alblas door het leven als ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Alblas begon zijn brandweercarriere als aspirant brandwacht, maar hij trad ook op als schipper, chauffeur en bevelvoerder. Van der Velde: ,,Je bent een echt veelzijdige brandweerman, die op allerlei fronten een rol kan spelen. En juist dat is op een eiland als Kaag natuurlijk van groot belang. Met jouw kennis en ervaring zorg je ervoor dat je collega’s van de kazerne Kaag klaar zijn voor incidentbestrijding met de boot. Daarnaast zet je je technische kennis in om scheepsincidenten zo effectief mogelijk te bestrijden.’’ Ook de echtgenote van Alblas werd in het zonnetje gezet door de burgemeester: ,,Tijdens het maandelijkse post-overleg is zij paraat om jullie te voorzien van natjes en droogjes. Die steun van het thuisfront is belangrijk om de motivatie te behouden en verhalen te kunnen delen.’’ Met een brede glimlach kreeg Alblas het lintje opgespeld.

Meer doen dan open houden van deuren

KAAG EN BRAASSEM - Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor maatregelen voor toegankelijkheid.

Ook gemeentes zullen de komende jaren nog veel moeten doen om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat laat een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens weten, naar aanleiding van vragen van het AD.

De woordvoerder: ,,Sinds de inwerkingtreding van het VN-Verdrag Handicap hebben alle overheden (centraal, provinciaal en gemeentelijk) een verantwoordelijkheid in het realiseren van een toegankelijke samenleving. Hieronder valt ook het bevorderen van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Op grond van het VN-Verdrag Handicap heeft de overheid ook de taak om aanbieders van goederen en diensten te stimuleren om hun goederen en diensten toegankelijk aan te bieden.’’

Als de toegankelijkheid in het aanbieden van goederen en diensten niet goed geregeld is, kunnen mensen met een beperking zich wenden tot het College en een verzoek om een oordeel indienen. ,,Waar nog geen sprake is van algemene toegankelijkheid, moeten specifieke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen. Onder specifieke maatregelen verstaan we extra voorzieningen en ondersteuning die mensen met een beperking altijd nodig hebben. Het open houden van een deur valt hier dus niet onder. De toegankelijkheid voor personen met een beperking moet gegarandeerd zijn. Er kan niet volstaan worden om in de lengte der dagen de deur open te houden. Een structurele oplossing is nodig, zodat mensen met een beperking zich zelfstandig toegang kunnen verschaffen.’’

Mogelijke fusie woningbouwcorporaties


REGIO - De woningbouwcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude bekijken, of ze kunnen fuseren. Nu is het moment gekomen, om dit serieus te overwegen, omdat de huidige bestuurder van Woondiensten Aarwoude, Danny Visser op 1 maart vertrekt.

De woningbouwcorporaties laten weten, dat ze financieel gezond zijn. ,,Maar we zien ook, dat er steeds meer van ons gevraagd wordt. Een grotere schaal zal leiden tot een robuustere organisatie. Visser zou niet vertrekken vanwege deze fusie-onderhandelingen: ,,Het is een logische vervolgstap in zijn loopbaan, die los staat van dit onderzoek’’, laat een woordvoerder van Woondiensten Aarwoude weten.

Pleidooi om gemeente beperkingproof te krijgen


KAAG EN BRAASSEM – De druk stijgt op de gemeente Kaag en Braassem om maatregelen te nemen, om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Onlangs gaf Peters toe, dat nog lang niet de hele gemeente beperkingproof is. Weliswaar zijn alle bushaltes van het OV opgehoogd en hebben inwoners met rolstoelen en scootmobielen vrijelijk toegang tot het gemeentehuis en de gemeentewerf. Maar deze situatie is niet overal hetzelfde, bijvoorbeeld waar het gaat om sportkantines en entrees van culturele onderkomens. De wethouder rekent hierbij op het nabuurschap van de inwoners: ,,We hebben veel vrijwilligers. Als er iemand met een rolstoel komt en het lukt niet om ergens binnen te komen, is er altijd wel iemand die zegt: ‘We komen u helpen’. Als gemeente proberen uit te dragen, dat we met elkaar en voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden geregeld.’’

Het College van de Rechten van de Mens vindt het simpelweg open houden van deuren voor mensen met een beperking niet voldoende (zie kader).

Leny van Luling, voorzitter van de Adviesraad sociaal domein, staat achter de uitspraken van het College van de Rechten van de Mens. Vorig jaar gaf de Adviesraad al aan het college aan, dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking standaard meegenomen moet worden in de nieuwe Omgevingsvisie. Wat Luling betreft, stappen de collegeleden binnenkort een dagje in een scootmobiel om zelf te ervaren wat de uitdagingen zijn, als je door de gemeente rijdt. Ook is Van Luling voorstander van het invoeren van een ondernemersprijs voor de ondernemer, die het meest toegankelijk is voor mensen met een beperking.’’ Wethouder Peters is in ieder geval enthousiast over het ‘rondje scootmobiel’: ,,Dat zouden we inderdaad als college in de verschillende kernen moeten doen, om zo te kijken waar we tegenaan lopen.’’ Toch valt het in Kaag en Braassem volgens haar wel mee. ,,Als er nu individuele inwoners aandacht vragen voor verschillende situaties, dan reageren we op deze klachten en meldingen en lossen het op, waar dat mogelijk is. Ik zeg niet dat we de perfecte rolstoelvriendelijke gemeente zijn. Maar we doen ons best en krijgen geen signalen van inwoners dat ze grote beperkingen ervaren.’’

Pokeren met plannen


KAAG EN BRAASSEM – De politici in Kaag en Braassem willen de komende jaren nog veel mooie dingen realiseren. Zoals de aanleg van sportvoorzieningen bij het Sportpad in Roelofarendsveen, een IKC in Woubrugge en de realisatie van een paralelweg langs de N207 voor het landbouwverkeer. Er is maar één probleempje: het geld is op. Een korting op het gemeentefonds (een uitkering van de Rijksoverheid aan gemeenten) ligt op de loer en ook krijgt Kaag en Braassem 1,6 miljoen minder aan inkomsten door de wegvallende precariobelasting op kabels en leidingen.

En dus moet de politiek op zoek naar pecunia. Dat geld kan gevonden worden met behulp van bezuinigingen én lastenverhogingen. De gemeenteraad moet een oordeel geven over 54 voorstellen van het college om geld te vinden. En iedere keuze maakt weer andere inwoners ongelukkig. Moet het tempo van het bouwen van sociale woningen omlaag? Of gaat de gemeente belasting heffen bij inwoners en ondernemers, die hun (bouw)containers, steigers, reclameborden en winkelwagens op de openbare ruimte hebben staan? Het verhogen van de OZB kan zomaar 1,6 miljoen euro opleveren.

PRO-Fractievoorzitter Ruud van der Star laat weten, dat zijn partij positief staat tegenover alle 54 bezuinigings- en besparingsvoorstellen van het college. Daaronder vallen dus ook het invoeren van toeristenbelasting, de privatisering van de begraafplaats in Woubrugge en het aanleggen van zonnepanelenvelden op gemeentegrond. Wel moeten alle inkomsten eerst nog berekend worden, zo vindt Van der Star. ,,Maar eigenlijk zijn we zo goed als akkoord met de categorisering van de collegevoorstellen.’’

Maar fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) is een stuk minder positief. Als de gemeente het geld er niet voor heeft, moeten de eigen ambities maar naar beneden worden afgesteld, zo vindt haar partij. ,,Ambities zijn mooi, maar moeten qua uitgaven binnen het budget blijven dat ondernemers en inwoners hier geen last van krijgen. De lastenverhoging voor de inwoners en bedrijven mag niet hoger worden dan de inflatie. Extra lastenverzwaring door het opnemen van (te) veel ambities is voor ons onbespreekbaar.’’ Het CDA organiseert op woensdag 12 februari vanaf 20:00 uur een avond bij DOSR in Roelofarendsveen. Dan gaan de politici in gesprek met de inwoners om van hen te horen te krijgen, voor welke bezuinigingsvoorstellen wel en geen steun is.

Fractievoorzitter Jan van der Geest (VVD) wil zijn kaarten nog niet laten zien. ,,Onzekerheden met betrekking tot het gemeentefonds mogen geen reden zijn voor paniekvoetbal. Maar de te verwachten inkomsten moeten zo “hard” mogelijk zijn. Daarna, indien noodzakelijk, moeten we waar mogelijk en realistisch, verder bezuinigen! Als het nodig is, moeten we onze ambities bijstellen. Geld wat er niet is, kunnen we niet uitgeven.’’ D66 en SVKB willen nog niet het achterste van hun tong laten zien. 

ROAC neemt kunstgrasveld over


KAAG EN BRAASSEM – Voetbalvereniging ROAC neemt de komende 30 jaar het beheer en de verantwoordelijkheid over van haar kunstgrasveld. De gemeente Kaag en Braassem maakt een kwart miljoen euro over aan de club, als afkoopsom voor het in stand houden van het kunstgrasveld. Deze 252.000 euro worden beheerd door de Stichting Beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties (SBGB).

De gemeente wil, dat uiteindelijk af van de zorg voor alle kunstgrasvelden bij sportverenigingen. Dan gaat het om kunstgrasvelden bij DOSR, WVC, De Kickers en Hockeyclub Alkemade. De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro gereserveerd, waaruit de afkoopsommen betaald kunnen worden. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 30 jaar. Hierdoor krijgt ROAC volop de gelegenheid om te investeren. Voorwaarde is wel, dat ROAC verplicht verplicht ‘maatschappelijke activiteiten’ moet opzetten, zodat ook niet-voetballers af en toe gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld.

Voortaan is ROAC verantwoordelijk voor het algehele gebruik en onderhoud van het perceel. Al moet de gemeente wel de bomen, openbare verlichting, de sloten, slootkanten en beschoeiingen zelf onderhouden. Binnenkort ondertekent wethouder Petra van der Wereld een overeenkomst met het bestuur van ROAC.

Van spelen voor de deur naar spelen om de hoek


ALPHEN AAN DEN RIJN – Wethouder Gert Jan Schotanus (openbare ruimte,

Nieuw Elan) lijkt steun te krijgen van een meerderheid van de raad om tientallen kleinere speelplekken te vervangen voor grotere, meer centraal gelegen speelterreinen. Wel beloofde hij, dat er goede inspraakmogelijkheden komen voor de inwoners en gaf hij aan, dat er geen speelplekken verdwijnen, voordat er nieuwe plekken zijn gerealiseerd.

Kleine kinderen, die zich blesseren aan oude speeltoestellen, of erger nog; een ongeluk krijgen tijdens het ravotten. Afbrekende wipkippen, opengespleten glijbanen; het is de nachtmerrie van iedere ouder. De gemeente Alphen ziet zich gedwongen om 1,6 miljoen uit te geven voor het aanpassen en verplaatsen van 28 speelplekken en daarna moet de gemeente ieder jaar 460.000 euro uitgeven voor het onderhoud en de vervanging. Raadslid Van Kleef (GroenLinks) constateerde: ,,Dat doet best pijn, maar het moet. Wij vinden het belangrijk, dat er speelplekken blijven en dat ze veilig zijn.’’ Wel pleitte hij er voor, dat de vernieuwde speeltuinen moeten zorgen voor ‘maatschappelijke participatie’ en dat er meer aandacht moet komen voor gezondheid, bewegen, ouderen en speeltoestellen voor gehandicapten.

VVD-raadscommissielid Matthijssen was minder blij. Hij hekelde wethouder Schotanus, dat niet alle informatie aan de raadsleden wordt gegeven. ,,De wethouder heeft voor maatschappelijke onrust gezorgd. Het is schandalig dat u als wethouder de raadsleden zo laat zoeken naar informatie. De communicatie naar de inwoners over het verwijderen van de speeltoestellen is op z’n zachtst gezegd niet goed gegaan.’’ Raadslid Van der Kolk (SP) was ook niet blij: ,,Inwoners voelen zich niet gehoord en zijn buitenspel gezet. Wat let de wethouder om kleinschalige kwaliteitsspeelplaatsen te realiseren? Gaat het hier niet om een geldkwestie?’’

 Coalitiepartijen NieuwElan en CDA waren positief. Raadslid Godart (NieuwElan): ,,Veiligheid kun je niet negeren. We zijn blij dat het de wethouder gelukt is om een plan op te stellen.’’ Dat er dit jaar kinderen worden gevraagd om mee te denken over de nieuwe toestellen vond Godart een goede zaak. En ze was blij te horen van de wethouder, dat alle speelplekken de gemeente rookvrij worden.

Schotanus lichtte toe over de plannen: ,,We gaan van spelen voor de deur naar spelen om de hoek. We willen naar die speelplaats 3.0. We willen niet terug naar wat we hadden, maar naar de toekomst. Laten we met elkaar de stap zetten voor het ontwikkelen van het motorische vermogen van de kinderen.’’ Later deze maand besluit de raad over dit onderwerp. Tot die tijd is er de mogelijkheid voor raadsleden om nog ambtelijke documenten in te zien.

Worstelen met handicap


KAAG EN BRAASSEM – In heel Nederland zijn er twee miljoen met een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap, dat is opgesteld om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Sinds die tijd zijn gemeenten er voor verantwoordelijk, dat er voor hen geen fysieke of mentale belemmeringen zijn.

Dan gaat het onder meer om het toegankelijk maken van openbare gebouwen en de bushaltes zo inrichten, dat iedereen er gebruik van kan maken. Mensen met een beperking kunnen namelijk niet altijd meedoen in de samenleving. In en bij gebouwen moeten zo weinig mogelijk drempels komen, laat het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Dit ministerie heeft het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ opgezet. ,,Iedereen moet een gebouw in kunnen. Bij een nieuw gebouw moet de architect daar rekening mee houden. Bij andere gebouwen kun je de drempels weghalen als je gaat verbouwen.

Ook is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer vaak lastig voor rolstoelers. Volgens het VWS moeten mensen met een beperking met het openbaar vervoer mee kunnen. ,,Dus met trein, tram of bus. Als dat niet kan, heb je recht op aangepast vervoer.’’ Ook reisinformatie op websites en telefoons moet compleet en leesbaar zijn. In 2030 moeten alle stations toegankelijk zijn voor iedereen. Met bijvoorbeeld overal liften en grote letters en duidelijke plaatjes op informatieborden.

De regering voert de meeste plannen niet zelf uit. Vooral gemeenten, bedrijven en andere organisaties moeten de plannen gaan uitvoeren. Raadslid Kelly Straver (SVKB) wil weten, hoe het zit met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Kaag en Braassem. ,,Welke acties zijn er de afgelopen vijf jaar ondernomen om Kaag en Braassem rolstoelvriendelijker te maken?’’ Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat alle bushaltes van het OV zijn opgehoogd, zodat de haltes beter aansluiten bij de hoogte van de bussen. ,,Op deze manier wordt er letterlijk een drempel weggenomen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, een rollator of een kinderwagen.’’ Waar het gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, stelt Peters: ,,Het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats zijn rolstoeltoegankelijk. Al weet ik niet, of overal strepen op de vloer zijn aangebracht voor mensen, die slechtziend zijn.’’

De wethouder ziet een positieve kant: ,,We hebben veel vrijwilligers. Als er iemand met een rolstoel komt en het lukt niet om ergens binnen te komen, is er altijd wel iemand die zegt: ‘We komen u helpen’. Als gemeente proberen uit te dragen, dat we met elkaar en voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden geregeld.’’

Aleid van der Meer van de Adviesraad Sociaal Domein laat weten, dat de Adviesraad een speciale werkgroep heeft ingesteld, om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid in Kaag en Braassem. ,,We zijn er heel druk mee bezig en bekijken onder meer de toegankelijkheid van openbare gebouwen.’’ Dat er meer kennis komt over toegankelijkheid, vindt Peters een goede zaak. Ze oppert: ,,Eigenlijk zouden we als college in de verschillende kernen een rondje met een scootmobiel moeten maken, om te kijken waar we tegenop lopen. Als er nu individuele inwoners aandacht vragen voor verschillende situaties, dan reageren we op deze klachten en meldingen en lossen het op, waar dat mogelijk is. Ik zeg niet dat we de perfecte rolstoelvriendelijke gemeente zijn. Maar we doen ons best en krijgen geen signalen van inwoners dat ze grote beperkingen ervaren.’’

Afvalwinst


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft een kleine meevaller; de inkomsten uit de afvalstoffing worden dit jaar hoger dan verwacht. Met die extra inkomsten kunnen de hogere kosten van de verbrandingsbelasting gecompenseerd worden. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat het grootste deel van die inkomsten (ruim 100.000 euro) verkregen worden op het afvalbrengstation. Daarnaast zijn ook de inkomsten uit het aanbieden van de afvalcontainers (het variabele deel van de diftar-tarieven) gestegen; dit bedrag is zo’n 25.000 euro hoger dan verwacht. Peters blijft er van overtuigd, dat inwoners kunnen besparen op hun afvalkosten: ,,Als je echt goed scheidt en je jouw grijze bak maar ze keer per jaar wegzet, dan blijf je een beetje op het niveau van voor de invoering van diftar.’’ In 2017 stemde de gemeenteraad in met een voorstel om in te zetten op nascheiding van het plastic. Maar dat wordt in Kaag en Braassem in ieder geval de komende jaren niet ingevoerd. Peters: ,,Ik wil ook liever nascheiden met net zoveel kwaliteit. Maar de praktijk is, dat de kwaliteit van de nascheiding niet zo groot is als de kwaliteit van het scheiden aan de bron. Ook is er op dit moment geen partij, die met nascheiding aan de gang wil gaan. We moeten dit met elkaar regelen.’’

Column

Felicitaties

Ik wil de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van harte feliciteren; zij hebben in één vergadering opmerkelijke prestaties geleverd. Enkele maanden geleden steunden alle politieke partijen een motie van SVKB, om tot 2023 in totaal 400.000 euro uit te geven aan nieuw groen. Dan hebben we het over bomen en struiken; een fantastische manier om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar het college van burgemeester en wethouders kwam met een 'kwaliteit boven kwantiteit' voorstel. Als pleister op de wonde komen er meer bloemen in de bermen te staan. En drie kleine bosjes bij basisscholen. Nou zou ieder weldenkend mens het college tot de orde roepen en er op wijzen, dat de unaniem aangenomen motie voor nieuw groen gewoon uitgevoerd moet worden. Maar niet deze gemeenteraad. Alleen raadslid Thijs Mooren (CDA) hield voet bij stuk. De rest boog allemaal voor de macht van het college. Ook SVKB zelf.

Daarnaast heeft deze raad tijdens dezelfde bijeenkomst besloten om de gemeentelijke monumentenlijst af te schaffen. Dat brengt honderden jaren oude panden één stap dichter bij de sloop. En dat alleen om tegemoet te komen aan enkele monumenteneigenaren, die huilie huilie deden, dat ze wat meer geld moeten uitgeven aan leges en dat het zo lastig is om al die regels voor het behoud van een monument op te volgen. Het is ongelooflijk, dat de raadsleden het individuele belang van de tijdelijke eigenaar boven het algemeen belang van de waardevolle panden stelt.

En dan heb ik het nog niet eens over een aantal opmerkelijke acties van voorzitter en burgemeester Marina van der Velde, die als voorzitter van de raad onder meer het antwoord gaf op een vraag in plaats van de verantwoordelijk wethouder, die net naast haar zat. Ook is het opmerkelijk, dat Van der Velde nog steeds de namen van raadsleden door elkaar haalt en abusievelijk sprak over de achternamen 'Wagenaar' (Sandra de Wagenaar), 'Wesseling' (Gino Wesselman) en 'Hoogenboom' (Johan Hoogendoorn).

De inwoners krijgen de bestuurders, die ze verdienen. Maar, waarde columnlezer, hebben we dit echt verdiend?

Kaag en Braassem nog lang niet gehandicaptenproof


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente worstelt met de manier waarop de gebouwen en openbare instellingen geschikt moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking. En dat is broodnodig, want één op de negen mensen in dit land heeft te maken met een beperking. Dat varieert van het aan een scootmobiel gekluisterd zijn, tot slecht horen, blindheid of een mentale beperking.

Raadslid Kelly Straver (SVKB) wil weten, hoe het zit met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Kaag en Braassem. ,,Welke acties zijn er de afgelopen vijf jaar ondernomen om Kaag en Braassem rolstoelvriendelijker te maken?’’ Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat alle bushaltes van het OV zijn opgehoogd, zodat de haltes beter aansluiten bij de hoogte van de bussen. ,,Op deze manier wordt er letterlijk een drempel weggenomen voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, een rollator of een kinderwagen.’’ Waar het gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, stelt Peters: ,,Het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats zijn rolstoeltoegankelijk. Al weet ik niet, of overal strepen op de vloer zijn aangebracht voor mensen, die slechtziend zijn.’’

De wethouder ziet een positieve kant: ,,We hebben veel vrijwilligers. Als er iemand met een rolstoel komt en het lukt niet om ergens binnen te komen, is er altijd wel iemand die zegt: ‘We komen u helpen’. Als gemeente proberen uit te dragen, dat we met elkaar en voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden geregeld.’’

Een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens zegt hierover: ,,Waar nog geen sprake is van algemene toegankelijkheid, moeten specifieke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen. Onder specifieke maatregelen verstaan we extra voorzieningen en ondersteuning die mensen met een beperking altijd nodig hebben. Het open houden van een deur valt hier dus niet onder.’’

Kerngezonde Vrouwen van Nu Woubrugge


WOUBRUGGE – Vrouwen van Nu Woubrugge is nog altijd zeer actief. Vorige week stond in het artikel ‘Een sterkere band en innerlijke kracht’, dat de afdeling Alkemade was opgeheven. Maar deze informatie bleek niet juist doorgegeven te zijn. Hetty van Tienhoven, secretaris van Vrouwen van Nu Woubrugge, ziet het van de positieve kant: ,, We zouden het erg op prijs stellen als u de vergissing rechtzet.  En misschien ook een beetje reclame voor ons gaat maken, want: hoe meer zielen hoe meer vreugd! Wij zijn kiplekker en kerngezond. Onze afdeling heeft 90 leden en we hebben iedere maand ledenavonden en daarnaast onder meer ook heel veel culturele uitjes, kaartclubjes en fietstochten. We mogen ons er zelfs op verheugen dat we volgend jaar 75 jaar bestaan. En dat gaan we vieren ook.’’