Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 februari 2020

Ambities gesmoord door vergunningenprobleem


Nieuwkoop - ,,We hebben geen stikstofprobleem, maar we hebben in Nederland een vergunningenprobleem. Dat is mede naar aanleiding van teveel stikstof.’’ Deze woorden van wethouder Guus Elkhuizen tijdens de benoeming van Robbert-Jan van Duijn als burgemeester van Nieuwkoop leiden tot een reactie bij de Provincie Zuid-Holland.Provinciaal Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft de aanpak van de stikstofproblematiek in haar portefeuille. Ze beaamt: ,, Er is zowel een stikstofprobleem als (daardoor) een vergunningenprobleem. Ik wil benadrukken, dat we met het Rijk en alle provincies in overleg zijn voor generieke maatregelen en dat we werken aan een gebiedsgerichte aanpak.’’Is het in deze provincie mogelijk, met de huidige wetgeving, om voldoende woningen te bouwen voor jongeren, alsmede sociale huurwoningen? Baljeu kan dit niet bevestigen. ,,We zijn in overleg met het Rijk om een oplossing voor het stikstofvraagstuk te vinden. We zijn aan het kijken hoe we de woningbouw weer op gang kunnen krijgen.De commissaris des konings Jaap Smit sprak tijdens de zijn aanstellingsspeech van de nieuwe Nieuwkoopse burgemeester ook over de uitdagingen, waar Nieuwkoop mee worstelt: ,,Met zijn allen zoekt u naar de ambities voor Nieuwkoop in de jaren naar 2030; woningbouw, de toenemende zorgvraag en vitaliteit van winkelcentra zijn thema’s die er uit springen. Maar ook hier wordt u geconfronteerd met het lastige dossier van stikstof. Deze thema’s moet u in samenwerking met de gemeenten in de regio aanpakken.’’ De provincie praat ook met allerlei partijen, maar voorlopig lijkt er nog geen oplossing te zijn gevonden. Baljeu: ,,Wij zitten met alle sectoren aan tafel om alle activiteiten weer op gang te kunnen krijgen. Per gebied zitten wij met diverse vertegenwoordigers aan tafel om het vraagstuk verder aan te scherpen en te zoeken naar oplossingsrichtingen.’’ Aan wat voor oplossingen denkt de Provincie? ,,Dat is niet zomaar en eenduidig te beantwoorden. Wij zijn als Provincie Zuid-Holland vooral bezig met een Gebiedsgerichte Aanpak om te komen tot oplossingen. En we werken samen met het Rijk voor maatregelen om de algehele ‘stikstofdeken’ te kunnen aanpakken.’’