Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 februari 2020

Column

Felicitaties

Ik wil de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van harte feliciteren; zij hebben in één vergadering opmerkelijke prestaties geleverd. Enkele maanden geleden steunden alle politieke partijen een motie van SVKB, om tot 2023 in totaal 400.000 euro uit te geven aan nieuw groen. Dan hebben we het over bomen en struiken; een fantastische manier om de CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar het college van burgemeester en wethouders kwam met een 'kwaliteit boven kwantiteit' voorstel. Als pleister op de wonde komen er meer bloemen in de bermen te staan. En drie kleine bosjes bij basisscholen. Nou zou ieder weldenkend mens het college tot de orde roepen en er op wijzen, dat de unaniem aangenomen motie voor nieuw groen gewoon uitgevoerd moet worden. Maar niet deze gemeenteraad. Alleen raadslid Thijs Mooren (CDA) hield voet bij stuk. De rest boog allemaal voor de macht van het college. Ook SVKB zelf.

Daarnaast heeft deze raad tijdens dezelfde bijeenkomst besloten om de gemeentelijke monumentenlijst af te schaffen. Dat brengt honderden jaren oude panden één stap dichter bij de sloop. En dat alleen om tegemoet te komen aan enkele monumenteneigenaren, die huilie huilie deden, dat ze wat meer geld moeten uitgeven aan leges en dat het zo lastig is om al die regels voor het behoud van een monument op te volgen. Het is ongelooflijk, dat de raadsleden het individuele belang van de tijdelijke eigenaar boven het algemeen belang van de waardevolle panden stelt.

En dan heb ik het nog niet eens over een aantal opmerkelijke acties van voorzitter en burgemeester Marina van der Velde, die als voorzitter van de raad onder meer het antwoord gaf op een vraag in plaats van de verantwoordelijk wethouder, die net naast haar zat. Ook is het opmerkelijk, dat Van der Velde nog steeds de namen van raadsleden door elkaar haalt en abusievelijk sprak over de achternamen 'Wagenaar' (Sandra de Wagenaar), 'Wesseling' (Gino Wesselman) en 'Hoogenboom' (Johan Hoogendoorn).

De inwoners krijgen de bestuurders, die ze verdienen. Maar, waarde columnlezer, hebben we dit echt verdiend?