Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 februari 2020

,,Het Wassenaar aan de Braassem’’


KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraadsleden van Kaag en Braassem zaten er maandagavond helemaal klaar voor. Ze konden eindelijk gaan vertellen, welke projecten ze tot 2024 in ieder geval gerealiseerd willen zien. En wat er gedaan moet worden, om dat te betalen met behulp van bezuinigingen of belastingverhogingen.

Maar de politici werden verrast met een mededeling; door nieuwe ontwikkelingen lopen de tekorten van de gemeente op tot een miljoen euro per jaar. De kosten voor het sociaal domein stijgen met een half miljoen en ook de onkosten voor de inzameling van het oud papier lopen op tot zo’n 170.000 euro. En dan is nog niet de waarschijnlijke korting op het gemeentefonds (maximaal 810.000 euro) in meegenomen.

Het mocht maandagavond vooral geen politieke discussie worden. Maar dat werd het natuurlijk wel. Nick van Egmond (D66) beet het spits af, door te stellen dat de hanging baskets niet wegbezuinigd mogen worden. Ger van Emmerik (SVKB) ziet de komst van digitale reclamezuilen langs de A4 wel zitten; dat kan de gemeente tienduizenden euro’s opleveren. Het aanleggen van zonnevelden op gemeentelijke gronden is zijn partij niet enthousiast over. En ook wil de SVKB niet, dat de gemeente weer projectontwikkelaar gaat spelen.

Peter van Dijk (VVD): ,,We worden hier verrast met een tekort op de begroting van een miljoen euro. Het komt rauw op het dak, dat het tekort een miljoen euro structureel is.’’ Hij wilde graag, dat een onafhankelijk bureau gaat kijken naar andere bezuinigingsmaatregelen. ,,We hebben een begroting van 60 miljoen euro. De enige bezuinigingsmaatregelen zijn het stoppen met hanging baskets, stoppen met recreatie en toerisme en het afval anders inzamelen. We vinden het een treurige opbrengst; er moeten toch andere keuzes te maken zijn?’’ Hij hekelde: ,,Maar wel wordt voorgesteld om de OZB, afvalstoffenheffing, precario, toeristenbelasting te verhogen dan wel in te voeren.’’ Willen we het Wassenaar aan de Braassem worden? Onze gemeente wordt mooi, maar niet meer te betalen.’’

Een ambtenaar liet weten, dat de raadsleden een keuze kunnen maken uit de belastingverhogingen en dat niet alles moet worden ingevoerd. De oproep van Van Dijk om een bureau in te huren, lijkt niet voldoende steun te krijgen. Van Emmerik: ,,Dat is een motie van wantrouwen, of onze organisatie het niet goed aan kan.’’ De raadsleden spraken af, om later deze maand verder te praten over hun ambities en de daarvoor benodigde bezuinigingen en belastingverhogingen.