Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 februari 2020

Jongeren met problemen krijgen sneller de juiste hulp

VOORHOUT / WARMOND – Een onbekommerde jeugd is helaas niet iedereen gegeven. Veel jongeren in Voorhout en Warmond kampen met allerlei problemen. Dat kan het gaan om depressie, ADHD, een hoge schooldruk of de nasleep van een scheiding. Nu nog worden deze kinderen  door de huisarts doorverwezen naar de GGZ in de regio , maar dan komen ze vaak op de wachtlijst terecht. Met de nieuwe PHO-Jeugd huisarts krijgen de kinderen en jongeren (en hun ouders) voortaan direct de hulp die ze nodig hebben.

Het aantal kinderen, dat extra ondersteuning nodig heeft in Warmond en Voorhout ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer tien procent van de jongeren heeft voor kortere of langere tijd behoefte aan wat extra ondersteuning.  Een deel van deze groep krijgt ondersteuning vanuit het CJG, maar via de huisarts wordt er ook doorverwezen naar de GGZ. Omdat de capaciteit bij de GGZ-instellingen beperkt is komen nu nog veel jongeren op de wachtlijst te staan. Hierdoor duurt het soms lang voor ze daar geholpen kunnen worden.

Dat kan zo niet langer, besloten Frans Zonneveld, voorzitter van de Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland (ROHWN) en Carola van Maris, Wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Voorhout en Warmond. Juist door kwetsbare kinderen al in een vroege fase te helpen, wordt voorkomen dat de situatie steeds erger wordt. Zo ontstond het idee voor het aanstellen van een ‘Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd’. Nicoline Sieval is op 1 januari als POH-Jeugd begonnen in Warmond en sinds diezelfde dag zit Judith Wiltenburg voor de kinderen klaar in Voorhout. Sieval en Wiltenburg werken nu ook al bij huisartsenpraktijken in Warmond en Voorhout.

Van Maris: ,,Met deze positieve gezondheidsondersteuning kunnen we de problemen waar de kinderen tot 18 jaar mee zitten laagdrempelig en lekker dicht bij huis oppakken. Via de huisarts kan een afspraak gemaakt worden en er zijn geen wachtlijsten.’’

Depressie

Deze extra zorg voor de jeugd gaat niet om lichamelijke problemen, zoals een gebroken been. Het gaat er juist om, dat kinderen geholpen worden die met zichzelf in de knoop zitten. Dat uit zich bijvoorbeeld in een agressieve houding, depressie of burn-out. Soms komt dat, omdat ze zo in elkaar zitten, maar regelmatig wordt het ook veroorzaakt door externe factoren. Zoals een hoge schooldruk of een nog niet verwerkte scheiding door de ouders.

De steun van de POH-Jeugd kost de ouders geen geld. De kosten worden betaald door de zorgverzekering en ook is er subsidie van de gemeente Teylingen. Wiltenburg en Sieval staan de kinderen bij. ,,Het belang van het kind staat altijd voorop. We gaan geen dingen opleggen en het beste resultaat bereik je, wanneer je met de ouders samenwerkt. Het kind geven we tips om beter met bepaalde situaties om te leren gaan. Ook zijn er mogelijkheden voor online therapie en kunnen ouders advies krijgen, hoe ze het beste om kunnen gaan met verschillende situaties.’’

Wethouder Arno van Kempen ondersteunt de komst van de POH-Jeugd van harte. Van Kempen laat weten: ,,Met veel plezier en verwachting ondersteunt de gemeente dit initiatief waarmee meer jeugdigen door de inzet van snelle en passende hulp een kans krijgen om weer die dingen te doen die mensen van die leeftijd horen te doen!’’

Meer informatie is te vinden op de website: www.zorggroepvoorhout-warmond.nl. Wiltenburg heeft iedere woensdag spreekuur in het CJG (Raadhuisplein 3 in Voorhout) en Sieval is elke maandagmiddag bereikbaar in de huisartsenpraktijk aan de Dorpsstraat 51 in Warmond.