Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 februari 2020

Meer doen dan open houden van deuren

KAAG EN BRAASSEM - Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor maatregelen voor toegankelijkheid.

Ook gemeentes zullen de komende jaren nog veel moeten doen om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat laat een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens weten, naar aanleiding van vragen van het AD.

De woordvoerder: ,,Sinds de inwerkingtreding van het VN-Verdrag Handicap hebben alle overheden (centraal, provinciaal en gemeentelijk) een verantwoordelijkheid in het realiseren van een toegankelijke samenleving. Hieronder valt ook het bevorderen van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Op grond van het VN-Verdrag Handicap heeft de overheid ook de taak om aanbieders van goederen en diensten te stimuleren om hun goederen en diensten toegankelijk aan te bieden.’’

Als de toegankelijkheid in het aanbieden van goederen en diensten niet goed geregeld is, kunnen mensen met een beperking zich wenden tot het College en een verzoek om een oordeel indienen. ,,Waar nog geen sprake is van algemene toegankelijkheid, moeten specifieke maatregelen worden genomen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen. Onder specifieke maatregelen verstaan we extra voorzieningen en ondersteuning die mensen met een beperking altijd nodig hebben. Het open houden van een deur valt hier dus niet onder. De toegankelijkheid voor personen met een beperking moet gegarandeerd zijn. Er kan niet volstaan worden om in de lengte der dagen de deur open te houden. Een structurele oplossing is nodig, zodat mensen met een beperking zich zelfstandig toegang kunnen verschaffen.’’