Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 februari 2020

Oud papier


KAAG EN BRAASSEM – De tijd, dat vrijwilligers van verenigingen en scholen de deuren langs gaan om het oud papier op te halen, lijkt binnenkort afgelopen. Dat blijkt uit een brief, die burgemeester Marina van der Velde schrijft aan de gemeenteraad.

Het bedrijf Nijssen Recycling heeft onlangs aangekondigd geen geld meer te willen betalen voor het inzamelen van het oud papier. Dat betekent, dat de vrijwilligersorganisaties kunnen fluiten naar 60 euro per ton aan ingezameld oud papier. Op basis van de Algemene Subsidieverordening kunnen de organisaties een beroep doen op een garantiebedrag van 36,36 euro per ton. Maar dat is niet voldoende. Van der Velde: ,,De inkomsten zijn voor bijna alle organisaties erg belangrijk; het wordt gezien als een vaste inkomstenbron, waarmee men al jaren rekening houdt in de begroting. Als de inkomsten van oud papier afnemen moet men een andere inkomstenbron zoeken, moeten activiteiten worden geschrapt en/of worden vrijwilligers zwaarder belast. Als de vergoeding te laag wordt, zal de animo van vrijwilligers afnemen en zullen ze wellicht ook afhaken.’’

Dus denkt het gemeentebestuur na over een ‘Plan B’: ,,We hebben Cyclus gevraagd om een uitwerking te maken van de verschillende scenario’s die mogelijk zijn. Hierin zijn keuzes te maken in het al dan niet blijven inzetten van vrijwilligers en het gebruik van het soort inzamelmiddel (minicontainers aan huis en/of verzamelcontainers). Deze scenario’s willen we op korte termijn bespreken met alle betrokken organisaties.’’ Het gesprek met de verenigingen zal plaatsvinden op dinsdagavond 3 maart. Hierna komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad over de papierinzameling vanaf 1 juli 2020.