Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 augustus 2020

Het Overbosch is gegroeid tot groene parel van Voorhout

VOORHOUT – Ruim acht jaar nadat de Stichting Vrienden van het Overbosch het beheer van het Overbosch overnam, draagt de eerste voorzitter en mede-oprichter Joep Derksen het stokje over aan Marianne van der Voort. Zijn tweede termijn als voorzitter is hiermee afgerond en hij kan samen met alle vrijwilligers terugkijken op een uiterst succesvolle periode, waarin het waardevolle bos behouden, onderhouden en verbeterd werd. ,,Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en organisaties, die de Vrienden van het Overbosch hebben gesteund en blijven steunen!’’

In 2011 leek het er nog op, dat de turborotonde op de Leidsevaart ten koste zou gaan van een kwart van het Overbosch. De Stichting Vrienden van het Overbosch is opgericht, om het bos te beschermen, onderhouden, verbeteren en tegelijkertijd te overleggen met de verschillende bestuursorganen. Mede hierdoor werden de ontwerptekeningen aangepast en verdween uiteindelijk slechts een hoekje van het Overbosch. Dit verloren gegane stukje natuur is meer dan gecompenseerd met extra natuur in het Overbosch zelf, maar ook de aanplant van een nieuw bos, met honderden bomen, op de grens van Voorhout en Noordwijk; het Klein Overbosch.

Derksen: ,,We begonnen met een klein team van enthousiaste mensen, die één ding gemeenschappelijk hadden: hun passie voor de bosnatuur.’’ Om de inwoners van Teylingen meer waardering te laten krijgen voor het Overbosch zetten de ‘Vrienden’ een sponsoractie op, om een kleischelpenpad aan te leggen. Binnen een half jaar was het benodigde bedrag, ruim 8.000 euro, ingezameld en werd het ‘Vriendenpad’ geopend. Vanaf dat moment kon iedereen met en zonder loopbeperking weer dagelijks van het bos genieten. ,,Veel bezoekers geven complimenten over het Overbosch en deze positieve opmerkingen worden bijzonder gewaardeerd door de vrijwilligers.’’

In het Overbosch, sinds enkele jaren NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland), verschenen tientallen vogel-, bij- en vlindervriendelijke bomen en planten en vele duizenden stinsenplanten, maar ook vogelnestkastjes en eendenkorven. Enkele oudere bomen staan dankzij de stichting op de lijst voor beschermde exemplaren. Kleine kinderen genieten tevens van de stapstammetjes. Vanwege de kwaliteit van het beheren kreeg het Overbosch de Green Flag én de HVK-Restauratieprijs uitgereikt. De jaarlijks terugkerende evenementen ‘Kunst in ’t Overbosch’ en ‘Kunst voor Kids’ werden als eerste Voorhoutse activiteit beloond met de Teylinger Prijs. Alle vrijwilligers (inmiddels enkele tientallen) ontvingen symbolisch een ZAP-speldje, als waardering voor het feit, dat zij zich inzetten om het bos te onderhouden en vrij te houden van zwerfafval. De vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen wapperde in de regio Duin- en Bollenstreek als eerste bij het Overbosch. 

Na het overlijden van vice-voorzitter Piet van der Hulst heeft het bestuur zich ingezet om diens allerlaatste ontwerptekening te verwezenlijken: zo ontstond dankzij de leerlingen van de KTS en donaties door onder meer het Luchtkussenfestival en de Rotary Club Voorhout een prachtig nieuw toegangshek. Meerdere families kregen hun eigen ‘babyboom’ en in het Overbosch verschenen overal informatiebordjes met de namen en beschrijvingen van de verschillende bomen. Het Overbosch is één van de locaties op de Boerhaave fiets- en wandelroute, die van Voorhout via Oegstgeest naar Leiden loopt. De themawandelingen voor het publiek zijn onverminderd populair en de vogels, egels en vleermuizen genieten van de in het bos aangebrachte broed- en nestelgelegenheden. Recent werd de prachtige bloemenweide, die in de plaats is gekomen van het grasveld, bij de entree geopend.

In april 2020 toonde een CROW-onderzoek aan, dat de kwaliteit van het groen in het Overbosch wordt gewaardeerd op een A+ kwaliteit. ,,Een prachtige kroon op acht jaar hard vrijwilligerswerken!’’ Derksen: ,,Ook zijn er onomkeerbare stappen gezet voor de verdere verbetering van het Overbosch. Zo krijgen we later dit jaar een nieuwe brug over de vijver. Bovendien is de Stichting volop bezig met het realiseren van een betere doorstroming van het water en de aanleg van natuurlijke oevers. Hierdoor verdwijnt het kroos en krijgen salamanders, kikkers en andere amfibieën de kans om een leefwereld in het Overbosch op te bouwen.’’

Maar er is een tijd van komen en gaan. Derksen is heel blij met de bereidheid van Marianne van der Voort om het voorzittersstokje van deze financieel gezonde stichting na het aflopen van zijn tweede termijn, op woensdag 5 augustus, over te nemen. ,,Zij krijgt de steun van het voltallige bestuur en is de afgelopen maanden goed ingewerkt. Onder haar leiding zal het Overbosch, de groene parel van Voorhout, de komende jaren ongetwijfeld floreren.’’ De kennis van Derksen gaat gelukkig niet helemaal verloren; het bestuur heeft hem gevraagd te blijven functioneren als Ambassadeur van de Stichting Vrienden van het Overbosch.

Voor meer informatie over de Vrienden van het Overbosch: www.vriendenvanhetoverbosch.nl.