Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 september 2020

Polders vol windmolens

KAAG EN BRAASSEM – Er komen vele windmolens en zonnepanelen in de polders rond Kaag en Braassem. Dat blijkt uit een kaart van de Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland, die tijdens het wethoudersoverleg energie is besproken.

Uit de kaart blijkt, dat vrijwel het hele buitengebied op de nominatie staat om zonnepanelenvelden en windmolens te plaatsen. VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk is ‘enorm geschrokken’. ,,We zijn voor een meer duurzame energievoorziening, maar dit gaat ons veel te ver.’’ Eerder dit jaar liet raadslid Jan van der Geest in het AD weten, veel meer te zien in kernenergie als één van de oplossingen voor het energievraagstuk.

Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem had aan Holland Rijnland gevraagd om windmolens zoveel mogelijk langs de doorgaande wegen en sporen te plaatsen. Maar dat lijkt er niet in te zitten. Van Dijk: ,,We kunnen hier niet mee leven. Het is onbegrijpelijk dat onze input zo gemakkelijk wordt genegeerd. Dit kunnen en gaan wij niet aan onze inwoners uitleggen. Op deze manier verspelen we al het bestaand (voor zover dat er überhaupt is) draagvlak voor de RES en de energietransitie.’’

Gemeente wil investeren in woningbouw en bedrijventerreinen

KAAG EN BRAASSEM – Projectontwikkelaars kunnen weer in de rij staan bij de gemeente Kaag en Braassem. De gemeenteraad heeft maandagavond de deur open gezet om actief mee te investeren in bouwprojecten.

Dan gaat het om de realisatie van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Maar ook grotere woningbouwprojecten, die ‘zonder een actieve rol van de gemeente niet tot stand komen’. Dit besluit van de gemeenteraad biedt ook weer kansen voor de Drechtdoorsteek, want volgens de raadsleden mag Kaag en Braassem ook geld gaan steken in recreatieve en toeristische initiatieven. Daarnaast zijn er financieringsmogelijkheden voor bouwers, die huisvesting voor senioren of starters willen realiseren.

Dit besluit van de gemeenteraad is opmerkelijk, omdat de gemeente amper bekomen is van het woningbouwdebacle Braassemerland, dat vele tientallen miljoenen euro’s aan belastinggeld heeft gekost. Fractievoorzitter Peter van Dijk (VVD), die de actievere grondpolitiek voorstelde samen met CDA, PRO en SVKB, liet weten, dat er wel voorzichtig omgegaan moet worden met toekomstige gemeentelijke projectinvesteringen: ,,De lessen uit het verleden willen we zeker niet vergeten.’’

Maar ook gaven deze partijen aan, dat er soms niets van bouwplannen terecht komt als de gemeente niet mee wil investeren. Bijvoorbeeld waar het gaat om de realisatie van woningbouw voor jongeren en senioren, grotere woningbouwprojecten en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. ,,De eerste prioriteit is niet de winstgevendheid van projecten, maar de maatschappelijke meerwaarde die ermee wordt bereikt.’’

Alleen D66 stemde tegen. Fractievoorzitter Nick van Egmond: ,,Partijen die bedrijventerreinen willen opzetten komen alleen naar ons om hun verlies te delen en niet hun winst.’’

Erbarmelijke woning

Roelofarendsveen – Een woning aan het Zuideinde 111 in Roelofarendsveen is in zo’n slechte staat, dat deze van de gemeente afgesloten moet worden.

Het ingenieursbureau Blauwdruk bouw B.V. is samen met een toezichthouder naar binnen gegaan. De kozijnen en beglazing zijn voor een groot deel kapot, waardoor de woning niet waterdicht is en er vrij toegang is voor ongedierte. Dit vormt een gezondheidsrisico voor de bewoner en bovenliggende woningen. De woning is in feite niet bruikbaar, omdat de badkamer, keuken en het toilet (grotendeels) zijn gesloopt. Ook zijn de elektrische en gasinstallaties beschadigd. Inmiddels is het pand afgesloten van zowel gas als elektra en mag er niet meer in gewoond worden. Eerst moet de veiligheid van toekomstige bewoners verzekerd zijn.

Straatjutters ruimen afval op

KAAG EN BRAASSEM – Een groep van acht ‘straatjutters’ uit Kaag en Braassem heeft zaterdag meegedaan aan de ‘World Cleanup Day’. Gewapend met grijpers en vuilniszakken raapten ze alle blikjes, flesjes, sigarettenpeuken en weggegooide mondkapjes op, die zij konden vinden.

Deze actie is opgezet door de Stichting Groen Licht en dat extra inzet van deze vrijwilligers nodig is om de straten schoon te houden, bleek na afloop wel. Niet minder dan vijftien volle zaken aan zwerfvuil was het eindresultaat. Het gemeentebestuur was blij met de hulp van de straatjutters en bood ze koffie en koek aan, informeert Veronique Ruijgrok.

Column

Verkeerd

Waar vinden op dit moment de meeste besmettingen voor corona plaats? Bij grote familiefeesten en religieuze bijeenkomsten. Maar om corona te beteugelen, wordt de horeca aangepakt; waar uit onderzoek 1% van alle besmettingen is ontstaan. Ja, waarde columnlezer, deze regering stelt echt de juiste prioriteiten!

Dat mensen bij elkaar mogen blijven komen in bijvoorbeeld kerken is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van de regeringsmacht van de ChristenUnie, CDA en (met gedoogsteun) de SGP. De volksgezondheid is blijkbaar van totaal ondergeschikt belang. Jongeren krijgen het verwijt, dat ze bij elkaar komen om een feestje te vieren. ,,Denk aan onze ouderen en zwakkeren in de samenleving!” gaat dan het vermanende vingertje omhoog.

Maar diezelfde zuurpruimen en belerende personen vinden het prima, om met honderden mensen tegelijk in een groot gebouw te zitten, waarbij er nauwelijks luchtdoorstroming is, er tijdens de dienst om de haverklap gehoest wordt en het coronavirus vrijelijk kan binnendringen in al die zingende keeltjes. De gemiddelde kerkbezoeker is al ver gevorderd in leeftijd en zij gaan dus ook vooral om met leeftijdsgenoten. Vervolgens zullen zij mensen in verpleeghuizen en het personeel aansteken.

Onlangs hoorde ik over een verzorgster in een verpleeghuis hier in de regio. Zij kwam er achter, dat zij door haar werk én het verbod op het gebruik van mondkapjes, zestien oudere mensen had aangestoken. Dertien van die mensen overleden. Ze kon de last van deze wetenschap niet aan, zadelde de schuld op haarzelf en pleegde zelfmoord. Dat is het gevolg van fout regeringsbeleid, in combinatie met verkeerde adviezen. Zoals het advies, dat verpleegkundig personeel in verzorgingstehuizen geen mondkapjes hoefden te dragen, gebaseerd was op het feit dat er een groot tekort was aan mondkapjes.

Ook dat tekort aan mondkapjes kan verweten worden aan de opeenvolgende regeringen. Al meer dan tien jaar waarschuwen wetenschappers voor de komst van een pandemie. Maar de landelijke politici, die er a priori zijn om ons inwoners te beschermen en behoeden, kozen ervoor om niet te kiezen voor onze gezondheid. Nee, dan is het veel leuker om zichtbare projecten te realiseren, zoals iedereen van het gas af te dwingen. Zonder dat er serieuze alternatieven beschikbaar zijn.

College wil Meerlanden

Noordwijk – De gemeente Noordwijk kiest waarschijnlijk definitief voor de organisatie Meerlanden Nv voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.

Sinds de fusie met Noordwijkerhout waren er in Noordwijk twee verschillende inzamelorganisaties actief: NVMAN en Meerlanden. Dat is niet efficiënt en het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om te kiezen voor het alleen gebruik maken van de diensten van Meerlanden.

Als de gemeenteraad hier komende maand mee instemt, wordt het contract met de verliezende organisatie per 1 januari 2022 opgezegd.

Meer geld voor opknappen centrum Noordwijkerhout

Noordwijkerhout – Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de raad om 325.000 euro uit de algemene reserve te halen, zodat met dat geld het kernwinkelgebied van Noordwijkerhout aantrekkelijker wordt en er minder leegstand komt.

De voormalige raad van de oude gemeente Noordwijkerhout had in 2016 een centrumvisie opgesteld, om Noordwijkerhout op 8 plekken te verbeteren. Hiervan zijn twee projecten afgerond; de herinrichting rond de Witte Kerk en het onderzoek naar een autovrij of autoluw centrum.

Met het geld wil het college de volgende projecten afronden: uitbreiding van de terrassen aan de zijde van de Witte Kerk, verplaatsing van de weekmarkt naar het Dorpsplein, het aantrekkelijker maken van de winkelstraten, leegstand in het dorp verminderen, instellen van een Keurmerk Veilig Ondernemen en het trekken van meer bezoekers.

Snelheidsmeter aan Leidsevaart

Noordwijkerhout – ,,De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de verkeerssituatie op de kruising Leidsevaart – N443 (’s Gravendamseweg) bij Piet Gijs. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door het CDA.

In 2017 is al onderzocht of daar stoplichten moeten komen, maar de provincie concludeerde indertijd, dat dit niet mogelijk was. Wel staat er voor dat stuk weg in 2022 ‘groot onderhoud’ gepland. De gemeente Noordwijk wil dan de veiligheid opnieuw bespreken.

Een vraag van het CDA om extra verkeersdrempels aan te leggen op het stuk van de Leidsevaart, om te snel rijdende automobilisten af te remmen, heeft het college ook beantwoord. Dat gaat niet gebeuren. De woningen op dit deel van de Leidsevaart staan zeer dicht op de rijbaan. Het aanbrengen van verkeersdrempels leidt tot trillingen in woningen en wordt daarom niet geadviseerd. Wel wil het college tijdelijk een snelheidsmeter plaatsen, zodat weggebruikers gewezen worden op hun snelheid.

Illegaal fietsen op De Keuvel aangepakt

Noordwijk – Het gemeentebestuur gaat het illegaal fietsen op De Keuvel aanpakken. Nadat in april 2019 de eerste aanrijding plaatsvond tussen een fietser en een voetganger, hebben er meerdere incidenten plaatsgevonden.

De gemeente gaat een ‘fietscoach’ aanstellen. Vier weken lang zal deze persoon mensen aanspreken op hun gedrag. Dan gaat het om tegen de (aangegeven) route inlopen, te dicht op elkaar lopen of fietsen dan wel rijden door het wandelgebied. Ook bekijkt het gemeentebestuur of er verkeersmaatregelen op De Keuvel genomen kunnen worden. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierover wil het college in gesprek gaan met de grondeigenaar.

Daarnaast is het college van plan om maatregelen te nemen vanwege de 1,5 meter corona-afstand. De fietsnietjes staan op sommige plaatsen in twee rijen en het (brom)fietsparkeren is vaak buiten de nietjes. In deze situatie ontstaan volgens het gemeentebestuur ongevallen met letsel en bijna ongevallen, met name in het gebied van De Keuvel.

Bodycams voor BOA’s

Noordwijk – Een bodycam voor de BOA’s van Noordwijk, om te achterhalen of deze mensen wel klantvriendelijk genoeg bezig zijn. Het college van burgemeester en wethouders ziet dat wel zitten.

Lijst Salman Noordwijk vroeg vorige maand aan het college of de bonnenuitdelende buitengewoon opsporingsambtenaren uitgerust konden worden met bodycams. Dit naar aanleiding van klachten van inwoners en bezoekers van Noordwijk, dat de BOA’s de regels (te) strikt hanteren en (te) weinig klantvriendelijk zijn. Daarnaast heeft een bodycam een preventief effect, waar het gaat om gedrag van mensen op straat.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid een pilot of proef op te starten voor het gebruik van de bodycam bij BOA's. Een BOA zet de camera pas aan (en meldt dit aan betrokkene(n)), wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Maar de reden, waarvoor in eerste instantie gevraagd werd om de bodycams te gebruiken; daar wordt niets mee gedaan, zo laat burgemeester Verkleij weten. ,,Het is niet de bedoeling om te bepalen c.q. te controleren of de BOA's de regels (te) strikt hanteren of (te) weinig klantvriendelijk zijn.’’ De bodycams zijn vooral bedoeld voor de persoonlijke veiligheid van de BOA.

22 speelplekken verdwijnen

Hiervoor in de plaats komen ‘meer uitdagende speeltoestellen’

Hillegom – Het gemeentebestuur moet voor het veranderen van de speelruimtes beter luisteren naar de inwoners, voordat er 22 speelplekken verdwijnen; dat is een derde van alle speelplekken in Hillegom. Dat vinden VVD, GroenLinks, Bloeiend Hillegom en de Fractie Co Jansen. Deze partijen met in totaal zeven raadszetels willen, dat er eerst voldoende draagvlak bij de inwoners van de wijken moet zijn, voordat er allerlei kleinere speelplaatsen verwijderd worden. Ook moeten hiervoor in de plaats speelvoorzieningen terugkomen, die gebruikt worden door alle leeftijdsgroepen.

Het voorstel werd door een raadsmeerderheid verworpen. Raadslid Zwaan (CDA): ,,We moeten ons bewust zijn dat het creëren van uitdagende speelplaatsen en het behoud van alle speelplekken moeilijk te verenigen is.‘’ Raadslid Rippner (BBH) stelde: ,, Wethouder Fred van Trigt heeft aangegeven, dat het geruime tijd zal duren voordat alle plekken verdwenen zijn; dat gebeurt pas nadat de speeltoestellen versleten zijn.’’

Van Trigt: We hebben gekozen voor meer speelplekken met een grotere uitdaging. De speelplek in het Van Nispenpark; hiervoor zijn (groot)ouders bereid om wat verder van huis hier naar toe te gaan. Het is vervelend als je een speelplekje voor je deur hebt, dat die verdwijnt. We gaan niet meteen morgen met de shovel er naar toe, maar kijken hoe die toestellen er bij staan en hoe lang dat nog kan duren.’’

‘Andere maatregelen tegen verkeer Nieuweweg’

Hillegom – De politieke partijen Bloeiend Hillegom, VVD en GroenLinks willen, dat er beter geluisterd wordt naar de omwonenden van de Nieuweweg.

Deze inwoners staan op hun achterste benen, omdat ze overvallen werden door het bericht dat er allerlei drempels in hun straat komen. De partijen roepen het college op om voor de reconstructie van de Nieuweweg maatwerk toe te passen en rekening te houden met het gebruik van de weg en de wensen en bedenkingen van de bewoners en ondernemers. Ook moet de gemeente kijken naar andere alternatieven om deze doorgaande weg, die veel gebruikt wordt door fietsers richting Vogelenzang, minder interessant te maken voor sluipverkeer. Bijvoorbeeld door het afsluiten van de weg met uitzondering van bestemmingsverkeer of alleen drempels te plaatsen, die geen overlast geven aan landbouwvoertuigen.

Het voorstel werd na een stemming door de gemeenteraad verworpen. Raadslid Evers (BBH): ,,We hebben begrip voor de zorgen van de bewoners, maar veiligheid moet leidend zijn. Een fietser moet in de toekomst niet aangereden worden op deze weg, als de maatregelen niet voldoende zijn. Over het aantal drempels valt te discussiëren, maar we zijn voorstander van de komst van licht glooiende drempels.’’ Raadslid Langeveld (CDA) was het hier mee eens, zolang die drempels het landbouwverkeer niet hinderen. Wethouder Jan van Rijn: ,,Ik moet me houden aan de regelgeving bij het aanpassen van de weg. Er staan nu veertien drempels ingetekend; dat kan een ander aantal worden, maar die weg moet wel duurzaam veilig ingericht worden. Ik kan niet alleen maar rekening houden met de landbouwvoertuigen, die hier overheen rijden. We gaan met inwoners in gesprek waar die visuele drempels komen, die je alleen voelt als je harder dan 60 km per uur rijdt.’’

‘’Betere bantwoording brieven burgers’’

Noordwijk – Voor fractievoorzitter Taetske Visser-Danser (PUUR) is de maat vol. Zij vindt, dat het college van burgemeester en wethouders vragen van inwoners beter moet beantwoorden. Ook moet de gemeenteraad de antwoorden van het college in kunnen zien, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Visser vernam onlangs van een inwoner, dat zijn brief van 15 mei aan het college over overlastproblemen nog altijd niet inhoudelijk beantwoord was. Alleen ontving hij anderhalve maand later een bericht, dat de brief goed ontvangen was.

Dat is te weinig en te laat. Visser wil weten: ,,Op welke wijze en binnen welke termijn dienen brieven van inwoners gericht aan u en/of de raad naar uw idee beantwoord te worden? Hierbij opgemerkt: Een ontvangst bevestiging is naar onze mening geen antwoord. Wordt deze termijn gehaald? Zo nee waarom niet? Wat is er gaande dat het voor het college niet mogelijk is om de raad kopieën te verstrekken van haar antwoorden op brieven van inwoners gericht aan de raad?’’

College moet foutgeparkeerde fietsen aanpakken

Noordwijkerhout – Het college van burgemeester en wethouders wil 325.000 euro uitgeven om het kernwinkelgebied van Noordwijkerhout aantrekkelijker te maken. Maar raadslid Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk) wil, dat er ook misstanden worden aangepakt.

Het is hem een doorn in het oog, dat lokale ondernemers soms bakken of stoelen voor de ingang naar het Witte Kerkje plaatst, zodat er meer terrasruimte gecreëerd wordt. Ook zij er volgens hem geen goede alternatieven om fietsen te parkeren. Ook dat zorgt er volgens het raadslid voor, dat de toegangen tot het Witte Kerkje ‘zeer regelmatig geblokkeerd worden’.

Hij wil weten, wat het college hier aan gaat doen.

,,Ik heb het op mijn manier gedaan’’

HILLEGOM - Een zichtbaar emotionele wethouder Fred van Trigt nam donderdagavond afscheid van de gemeenteraad.

Hij wordt burgemeester van Zoeterwoude. Een mooie nieuwe stap, maar hij laat daarmee Hillegom achter zich. ,,Het voelt eigenlijk best wel ongemakkelijk. Ik heb me met hart en ziel voor Hillegom ingezet en het doet me wat, om Hillegom te verlaten. Tegelijkertijd weet ik dat ik een heel mooie stap ga maken en dat ik in Zoeterwoude echt een mooie en leuke tijd ga beleven.’’ Het ambt van burgemeester gaat me hopelijk liggen en dat ik het op dezelfde enthousiaste manier kan doen als hier.’’’

Van Trigt sloot af: ,,Ik heb het op mijn manier gedaan, ben elf jaar geleden gestart en heb altijd geprobeerd om belangstelling en betrokkenheid te tonen met de dossiers en de mensen waarmee ik in contact ben geweest. Ik hou er van om niet te moeilijk te doen, geen dubbele agenda’s. Die eerlijkheid is heel belangrijk met het omgaan met elkaar. Zo zal ik als burgemeester ook blijven functioneren; ik kan ook niet anders.’’ Hij riep de politici en bestuurders op: ,,Blijf Hillegom mooier maken en wees trots op Hillegom!’’

Onbeveiligde spoorwegovergang Frederikslaan aangepakt

HILLEGOM – Wethouder Jan van Rijn gaat in gesprek met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Frederikslaan. Eerder deze maand gebeurde hier weer een aanrijding met een trein.

Van Rijn gaf aan: ,,ProRail heeft geld ontvangen om die onbeveiligde spoorwegovergangen veilig te maken. Daar ligt de verantwoordelijkheid; niet bij de gemeenten. Begin oktober gaan we met ProRail en het ministerie aan tafel. De eigenaar van het pad wordt daar ook bij betrokken. We moeten dit jaar met een oplossing komen en de uitvoering (van het verbeteren van de veiligheid, red.) vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021.’’

Een motie van de eenmansfractie Co Jansen, dat het college zich in de hele regio moet uiten over de onbeveiligde spoorwegovergangen kreeg geen enkele steun van de overige partijen.

Raad moet kiezen

Smalle sociale huurwoningen of een appartementenflat van zes verdiepingen hoog

Noordwijk – Met veel passen, meten en proppen is het projectontwikkelaar Campri gelukt om 63 extra woningen in te tekenen in het tweede fasegebied van Offem-Zuid. Hierdoor komt een raadswens in vervulling om 700 huizen en appartementen daar te realiseren. Maar het komt wel met een prijs.

Er komen meer appartementen in het gebied en hiervoor wordt de geplande flat geen vier, maar vijf lagen hoog (18 meter). Een aantal van de sociale woningen wordt ook versmald; van 5,20 meter breed tot 4,80 meter breed of zelfs 4,20 meter breed. Woningbouwcorporatie Stek zal de sociale appartementen (127 in totaal) gaan verhuren en wil een variatie aan verschillende soorten van deze woningen. Stek wil hierbij niet een grote concentratie van tweekamerappartementen voor starters, zo kregen de gemeenteraadsleden dinsdagavond te horen.

Een flink aantal partijen vroeg zich af, of er wel mensen zijn die in een huis van 4,20 meter breed willen wonen. Raadslid Van Tol (Puur) noemde het de ‘propnorm’: ,,Die huizen ga je voor 100 jaar neerzetten.’’ Ook raadslid Van Bockhove (LSN) was niet blij. ,,Als je drie kinderen hebt, weet je niet hoe lang je daar kunt wonen voordat er ruzie is in elk huisje. We moeten toch in ieder geval streven naar die 4,80 meter.’’ Maar namens Campri liet projectmanager Heijstee weten, dat de oorspronkelijke plannen zijn aangepast naar aanleiding van de wens van de raad om meer huizen in dit gebied te krijgen. ,,We moeten ergens woningen toevoegen. In plaats van de breedte van sommige woningen aan te passen, kun je nog een laag bovenop de appartementen maken. Dan ga je naar zes lagen. Is dat verstandig voor de wijk?’’ Toch lijken de politieke partijen hier niet zo’n probleem mee te hebben. Wethouder Alkemade neemt alle suggesties mee.

Wanneer de gemeenteraad positief is over de plannen, wil Campri al in oktober beginnen met de voorbelasting van het gebied en daarna zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de honderden gasloze woningen en appartementen.

Tijdelijke vervanging raadslid Jan Janson

Noordwijk - Wegens ziekte wordt Jan Janson (PvdA) gedwongen tijdelijk terug te treden als raadslid.

Janson hoopt en verwacht, dat hij volgend jaar weer terugkeert in de raad. Als het aan hem ligt, zo kort mogelijk na de jaarwisseling.

Zijn vervanger als raadslid tijdens deze periode is Rommie van Dokkum, die al sinds januari vorig jaar als commissielid actief is voor deze partij.

Windkaart toont plekken windmolens en zonnepanelenvelden

Regio – Een windkaart van Holland Rijnland is uitgelekt. Deze kaart geeft een overzicht van de plekken, waar windmolens en zonnepanelenvelden het beste in de regio geplaatst kunnen worden. 

JOEP DERKSEN

Nederland moet haar energiebehoefte duurzaam gaan opwekken. Op dit moment kan het alleen op grote schaal met zonnepanelenvelden en windmolens. Mogelijk zijn in de toekomst waterstof of kernenergie nog serieuze alternatieven. Maar nu al hebben de bestuurders van het gemeentelijk samenwerkingsverband een ‘windkaart’ gemaakt. 

Hieruit blijkt, dat de meeste windmolens en zonnepanelenvelden in het Groene Hart komen te staan. Extra windmolens zijn echter ook gepland rond de Kagerplassen, langs de A44 ter hoogte van Sassenheim en op de grens tussen Hillegom en Lisse. Maar ook de N-wegen in deze regio kunnen windmolens naast zich krijgen. Vooralsnog lijken de dorpen Katwijk en Noordwijk gevrijwaard van extra windmolens aan de kust.

Wisseling van de wacht

Hillegom – Fractievoorzitter Sander Boschma is gestopt met zijn raadslidmaatschap en het D66-stokje overgegeven aan Rory Semrek.

Burgemeester Arie van Erk was vol lof over het vertrekkende raadslid. Hij roemde het feit, dat Boschma af en toe aandacht vroeg voor de zorgen van individuele inwoners. ,,Zo kun je als raadslid echt wat voor de mensen betekenen.’’ Van Erk was blij, dat Boschma de politiek niet helemaal vaarwel zegt. ,,Gelukkig blijf je burgerraadslid en ga je niet verloren voor de Hillegomse politiek.’’

De geloofsbrieven van Semrek werden goedgekeurd; hij is voortaan de nieuwe fractievoorzitter van D66.

Column

Dance macabre

Schiet mij maar lek. PrO, CDA en VVD gaan door met hun dance macabre en blijven elkaar krampachtig vasthouden, om gezamenlijk in het pluche te blijven zitten. In het belang van Oegstgeest uiteraard.

Nou volg ik de politiek in Oegstgeest als journalist al acht jaar, maar het lukt de bestuurders toch iedere keer weer om me hogelijk te verbazen, waar het gaat om hun handelen en denkwijzen. En dat is een compliment waard. Wel is het jammer, dat er ‘vergeten’ is om mij uit te nodigen voor de perspresentatie van de ‘vernieuwde’ coalitie, maar laat ik het maar beschouwen als compliment. Allicht was er angst om te kritische vragen te moeten beantwoorden.

Wethouder Glasbeek trad bijna drie maanden geleden af, omdat hij geen steun kreeg van de VVD in het dossier ‘De Geesten’. Na een week nadenken trad PrO uit het college omdat er geen vertrouwen meer was in de samenwerking. Hierop viel de coalitie uiteen; een prachtige kans om met nieuwe samenwerkingsverbanden een nog beter Oegstgeest op te bouwen.

Maar helaas, de machthebbers van weleer zijn in elkaars armen teruggevallen. Angstig dat ze waren, om een deel van hun macht te moeten afstaan aan de overige politieke partijen: Hart voor Oegstgeest, D66 en Lokaal.

Met zijn terugkeer is wethouder Glasbeek inmiddels de Heintje Davids van de politiek geworden: ‘Daar zijn we weer!’. Iemand die al bij het minste of geringste tegenwindje opstapt, terwijl nu blijkt, dat hij dus gewoon had kunnen aanblijven. Hoe geloofwaardig ben je dan?! Moeten de inwoners nu hun adem inhouden, tot het moment waarop Glasbeek weer de handdoek in de ring gaat gooien?

‘Het is geen oude wijn in nieuwe zakken’, vindt PrO-fractievoorzitter Van Driel. Maar dat is het dus juist wel. Het enige wat deze coalitie bindt, is de angst om de macht te verliezen. En angst is een slechte raadgever. Het is alleen jammer, dat de toekomst van de gemeente Oegstgeest afhankelijk is van de bestuurskracht en kwaliteiten van haar politici.

Ondernemers met passie

Kracht en mogelijkheden door samenwerking

LISSE – Pure passie en het wat terug willen doen voor de samenleving; deze combinatie heeft gezorgd voor een uniek ondernemersinitiatief. Zij maken van het kantoorgebouw Bij1 een verzamelplaats voor ondernemers uit de regio. Het wordt dé plek, waar ondernemers elkaar kunnen versterken. In een inspirerende en bruisende omgeving, waar de initiatiefnemers Emanuel van der Wiel, Joost Baarda en Pascal Gabler met hun bedrijven zich ook gaan vestigen.

JOEP DERKSEN

Baarda is eigenaar van BG Accountants en Van der Wiel is algemeen directeur van Interparts. Ze kennen elkaar al jaren en hebben samen met Gabler de handen ineen geslagen om een jarenlange droom in vervulling te laten komen. De drie bedrijven komen samen in het prachtige gerenoveerde pand en verhuren daarnaast zes vleugels van het pand voor andere organisaties. Maar ook ZZP-ers krijgen de kans om ruimte (vanaf slechts 16 m2) te huren.

,,Deze locatie werd in de weekenden al door de hockey- en voetbalverenigingen als meeting point gebruikt. Zo ontstond bij ons het idee om bedrijven met elkaar te verbinden. Vandaar ook de naam: Bij1 verwijst naar een ‘hyve’: een bijenkorf. Het staat symbool voor de bezige bij, het samenwerken en het samen verbinden’’, laat Van der Wiel weten. Baarda vult aan: ,,We hebben dit niet alleen opgezet om geld te verdienen, maar juist om iets goeds te doen en wat te kunnen betekenen voor de maatschappij. Ook in coronatijd kunnen we mensen samenbrengen.’’

Bij1 blijkt nu al een groot succes; vijf vleugels van het pand zijn al volledig volgeboekt en de verwachting is, dat de zesde vleugel na voltooiing ook snel verhuurd wordt. De reden hiervoor is logisch: ,,Het zijn nieuwe kantoorruimtes en werkplekken met telefonie, wifi, receptiedienst tot aan volledige schoonmaak. Tegelijkertijd kun je gebruik maken van onze ICT-, accountants- of administratiediensten. Je zit hier bovendien op een zichtlocatie, waar je als ondernemer kunt uitbreiden.’’ Omdat de pandeigenaren hier ook zelf hun kantoor hebben, is er altijd een luisterend oor voor de huurders en kunnen pragmatische oplossingen geboden worden.

Ook zijn er gezamenlijke vergaderruimtes, die door de huurders gebruikt kunnen worden. Deze mogelijkheid wordt echter ook geboden aan organisaties, die geen kantoorruimte bij Bij1 huren. Baarda is hiervoor al benaderd door BNI en een BHV-groep, die haar trainingen wil geven in een van de vergaderruimte. Het geeft maar aan, hoeveel mogelijkheden er zijn, licht Van der Wiel toe.

Duurzaam

Het hele pand is energieneutraal; alles werkt elektrisch, opgewekt door de zonnepanelen. De prachtige monumentale beuken blijven voor de ingang staan, tot genot van de ondernemers. Naast het hoofdpand heeft Bij1 ook nog een gebouw staan, waar ondernemers met wat minder budget tevens ruimte kunnen huren. Vanaf 1 november kunnen de nieuwe huurders hun intrek nemen. Het wordt het begin van een fantastische periode, waarbij alle betrokken ondernemers een voorbeeld worden voor hun collega’s.

Meer informatie: Bij1, Heereweg 331 Lisse, T: 0252 420 757, W: www.kombij1.nl

Anderhalf miljoen euro extra voor ambtenarenonderkomen

Zonder gouden kranen

Nieuwkoop - De nieuwbouw van een onderkomen voor de gemeentelijke buitendienstmedewerkers op Schoterhoek 2 in Nieuwkoop wordt anderhalf miljoen euro duurder. De hogere kosten komen vooral door de maatregelen om het pand duurzaam te maken. Volgens burgemeester Robbert Jan van Duijn is de gemeente uiteindelijk goedkoper uit, omdat er geen huisvestingsonderkomen meer gehuurd hoeft te worden.

Volgens de burgemeester zijn de sterk gestegen bouwkosten en de duurzaamheidsambities de redenen voor de hogere kosten. Het dak wordt bijvoorbeeld steviger gemaakt, zodat er veel zonnepanelen op kunnen liggen en het gebouw meer energie opwekt dan gebruikt. Van Duijn: ,,Circulair bouwen is de standaard als het gaat om het gemeentelijk vastgoed.’’ Maar in een jaar tijd blijken de kosten 1,5 miljoen euro hoger uit te vallen dan eerder gedacht. Hier staat tegenover, dat de huurkosten van twee andere onderkomens verderop aan de Schoterhoek wegvallen.

Van Duijn, die begin dit jaar burgemeester werd van Nieuwkoop, kreeg het nieuws over deze financiële tegenvaller pas enkele maanden geleden te horen. ,,Toen schrok ik wel.’’ In de toekomst moeten alle gemeentelijke gebouwen van het gas af en (bijna) energieneutraal worden. Als ‘Schoterhoek 2’ een voorbode is, gaat dit Nieuwkoop de komende jaren enorm veel geld kosten. De burgemeester: ,,Dat wordt nog een flinke uitdaging.’’  

Wat raadslid Kooman (VVD) betreft wordt de bouw van een ambtenarenonderkomen naast het afvalbrengstation ‘in de ijskast gezet’. Maar daar wil Van Duijn niets van weten. ,,Je zorgt voor huisvesting voor je buitendienst, met zonnepanelen, het is je eigen werf en je gaat efficiënter werken omdat het naast het afvalbrengstation komt te staan. Het klinkt als een enorm bedrag, die 3,6 miljoen, maar per jaar is het 142.000 euro. Begrotingstechnisch kom je beter uit.’’ De jaarlijkse besparing van zo’n 30.000 euro betekent, dat de gemeente het geld over 120 jaar terug heeft. Of het te bouwen ambtenarenonderkomen er dan nog staat, is maar de vraag.

Donatie

Kaag en Braassem – De ondernemersvereniging ‘OVA/OVKB-Oost’ doneert 1.800 euro aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Kaag en Braassem. Het is een cadeautje om de fusie van de twee organisaties te vieren.

De leden van – voorheen – OVKB-Oost reserveerden een deel van hun lidmaatschapsgeld om dit maatschappelijke belang te steunen. Met het geld kunnen kinderen, van wie de ouders een laag inkomen hebben, bijvoorbeeld leren zwemmen, sportkleding aanschaffen of een muziekinstrument huren. Wethouder Floris Schoonderwoerd verwacht dat ook het komende sport- en culturele seizoen weer veel kinderen gebruik maken van het Jeugdfonds. ,,De donatie is dus meer dan welkom.”

Gasloze levensloophuurwoningen

Oude Wetering – Woningbouwcorporatie MeerWonen begint maandag met de bouw van 29 sociale en levensloopbestendige huurwoningen op het terrein van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering.

Deze school sloot in 2017 en na het bouwrijp maken van het terrein kan nu dus begonnen worden met de bouw van die energiezuinige en gasloze huurwoningen. In de muren van het appartementencomplex worden vleermuiskasten geplaatst.

Peter Hoogvliet, directeur van MeerWonen, laat weten dat dit jaar nog meer nieuwe huurwoningen gepland staan: 20 aan de Kolk in Oud Ade en 60 woningen in Westend in Roelofarendsveen.

Wethouder Schoonderwoerd: ,,Deze appartementen zijn niet alleen heel duurzaam, maar ook geschikt om oud in te worden. Dit zorgt ervoor  dat er lokaal talloze eengezinswoningen vrijkomen waar heel veel jonge gezinnen zich kunnen gaan vestigen.’’

Gerben van Duin wordt nieuwe wethouder

Nieuwkoop – Gerben van Duin wordt de nieuwe wethouder in de gemeente Nieuwkoop. Hij volgt Bernadette Wolters op, die vorige maand vanwege haar gezondheid is opgestapt.

De politieke partij Natuurlijk Nieuwkoop heeft enkele weken gezocht naar een geschikte vervanger. De gedoodverfde kandidaat, Berry Dors, trok zich namelijk onlangs terug. Van Duin is een door de wol geverfde bestuurder. In de gemeente Noordwijk zit hij voor de lokale politieke partij PUUR in de raad. Tot 2018 is hij twaalf jaar lang wethouder geweest in diezelfde gemeente.

Van Duin is al bekend met Nieuwkoop, omdat hij als adviseur heeft gewerkt aan het opstellen van een sportakkoord. De gemeenteraad stemt op 1 oktober in met zijn benoeming. Voor hemzelf kwam de vraag om wethouder te worden ‘best onverwacht’, laat Van Duin weten. ,,Ik was niet op zoek naar een wethouderschap. Heb eerder ook nee gezegd bij een andere gemeente, maar nu viel de vraag op het goede moment. Ik was klaar met mijn werk als sportformateur in Nieuwkoop en heb in die tijd een heel mooi beeld gekregen van de gemeente.’’

Veel contacten heeft Van Duin opgedaan in het afgelopen jaar. ,,Ik zat met alle sportorganisaties om de tafel. Er is een klik tussen mij en het college van burgemeester en wethouders. Ook de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop bestaat uit leuke mensen. Ik krijg in Nieuwkoop de ruimte om mijn missie uit te voeren om Nederland in beweging te krijgen en gezond te maken.’’

Van Duin zegt zijn raadslidmaatschap op in Noordwijk. ,,Het is toch jammer, dat ik daar afscheid moet nemen, maar lokaal blijf ik voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen daar politiek actief.’’ Hij is heel blij met zijn aankomende aanstelling als wethouder: ,,Dit past heel mooi. Het voelt goed.’’

Fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) is blij, dat Gerben van Duin ‘ja’ heeft gezegd tegen de vraag om wethouder te worden. ,,Gerben was ons opgevallen omdat hij heeft rondgelopen als sportformateur. We hebben positief kennis met hem gemaakt. Hij gaat de taken van Bernadette Wolters hij overnemen, zo is de bedoeling. Dan gaat het om alles op het gebied van het sociaal domein: zorg, onderwijs en duurzaamheid. Het is heel fijn om met Gerben een goede opvolger te hebben. Hij zal onze partij goed kunnen vertegenwoordigen en samen met de coalitiepartijen het werk voltooien.’’

Wens voor meer invloed op woningbouwprojecten

Kaag en Braassem – Een meerderheid van de gemeenteraadsleden ziet er wel wat in, dat de gemeente Kaag en Braassem een ‘actievere grondpolitiek’ gaat voeren. Waarbij de gemeente ook risico gaat lopen op mogelijke financiële tegenvallers.

Vijftien jaar geleden hadden de bestuurders van de toenmalige gemeenten Jacobswoude en Alkemade grote ambities. Samen met projectontwikkelaars een woonwijk met 2.250 huizen uit de grond stampen, zodat de gemeente er ook financieel baat bij had. Het werd door de crisisjaren 2008 – 2012 een groot fiasco en leverde de fusiegemeente Kaag en Braassem een schuldenlast op van 47 miljoen euro. Door de economische groei en de aantrekkende huizenmarkt is die schuld daarna minder geworden, al stond de teller enkele jaren geleden nog op 7 miljoen euro in de min.

PRO-raadslid Thijs Brambach constateerde maandagavond, dat er niet genoeg huizen komen voor starters en mensen met lage inkomen. Hij ziet nu toch mogelijkheden om de gemeente meer invloed geven bij bouwprojecten. Hij noemt het een ‘actievere grondpolitiek’. ,,Met mogelijkheden tot delen in opbrengsten van bedrijventerreinen en de realisatie van betaalbare woningbouw in deze gemeente.’’

Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) zag hier wel wat in. Hij gaat een voorstel opstellen ,,om op het gebeid van jongerenhuisvesting en starterswoningen wat actiever te worden. We moeten niet projectontwikkelaar gaan spelen, lessen trekken uit het verleden, maar ons verstand gebruiken.’’ VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk was het hier mee eens. ,,Misschien moeten we op bepaalde punten iets meer risicodragend zijn, om initiatieven die anders niet van de grond komen, realiseerbaar te maken.’’

Wethouder Yvonne Peters liet weten, dat de gemeente al wat invloed kan uitoefenen op nieuwbouwprojecten. En dat het aan de raad is om te bepalen of het gemeentebestuur actiever moet worden in de aan- en verkoop van grond. ,,Dan moet u ons de opdracht geven om grond te gaan kopen.’’

Zorgen over woonfraude en huiselijk geweld

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem gaat strenger controleren op woonfraude. Een onderzoeksbureau heeft al gekeken waar er op de Floraweg Geestweg illegaal gewoond wordt. Vanaf oktober zijn de onderkomens op camping De Drecht aan de beurt, zo laat burgemeester Marina van der Velde weten. Dan is het zomerseizoen namelijk voorbij en kan gemakkelijker beoordeeld worden of de bewoners er tijdelijk of permanent hun onderkomen hebben.

Op dit moment wordt door een extern bureau geïnventariseerd wat het feitelijke gebruik is van de Floraweg en Geestweg. Deze inventarisatie is nog niet afgerond dus het is voor nu nog onbekend hoeveel mensen er wonen op plekken waar dat niet  is toegestaan.

Onlangs hebben illegale bewoners aan de Oudendijkseweg al een brief gekregen, dat ze moeten verhuizen. Op de nummers 21 en 25 staan maar liefst 17 personen ingeschreven.

Een andere manier, waarop inwoners proberen de boel te belazeren, is het illegaal inschrijven op een adres, terwijl je er niet woont. Zo zijn er ouders, die zich in Kaag en Braassem bij hun kinderen inschrijven, om zo ook in deze gemeente de AOW te incasseren. Als mensen in het buitenland gaan wonen bouwen ze geen AOW op. Soms kiezen mensen ervoor om bij hun ouders/kinderen in te schrijven, zodat ze wel AOW opbouwen maar toch in het buitenland gevestigd zijn. Dit is woonfraude, aldus een woordvoerder van de gemeente. Van der Velde geeft aan, dat de gemeente er bovenop zit om dit soort misstanden aan te pakken.

Als er illegale bewoning geconstateerd wordt op de camping De Drecht; zijn dan alleen de illegale bewoners verantwoordelijk, of ook de eigenaar van het terrein? De woordvoerder: ,,Er wordt niet alleen gekeken of er iemand in een recreatiewoning staat ingeschreven, maar ook vindt toezicht plaats om te kijken of de recreatiewoning permanent bewoond wordt. Een lastgeving kan opgelegd worden aan de bewoners en de eigenaren. Beiden zijn dan ook verantwoordelijk voor permanente bewoning.’’

Waarom is er voor gekozen om juist nu strenger te controleren en handhaven? 

,,Het afgelopen jaar zijn verschillende projecten voorbereid en zijn inventarisaties gedaan. De projecten bevinden zich nu in een zodanig stadium dat handhaving de volgende stap is.’’ In deze tijd van woningnood; is het niet beter om te gedogen, zolang anderen er geen last van hebben? ,,Gelet op de woningnood kan het bevoegd gezag de begunstigingstermijn verlengen zodat de betrokkene voldoende tijd krijgt om andere huisvesting te vinden.’’

 

Column

Afschaffen

Zullen we de gemeenteraad van Kaag en Braassem maar gewoon afschaffen, waarde columnlezer? Wat heeft het voor zin om gemeenteraadslid te zijn en te stemmen tegen het uitgeven van 235.000 euro voor een nieuw gemeentelijk ‘zaaksysteem’. Terwijl in de dagen na dit gemeenteraadsverbod de ambtelijke organisatie doodleuk een aanbestedingsprocedure begint om dit digitale speeltje toch te kopen. En het college van burgemeester en wethouders? Dat komt er volledig mee weg, met enkel een verbale waarschuwing van de VVD dat zoiets echt niet meer mag gebeuren.

Enkele maanden geleden werd de gemeenteraad verrast met een verzoek van het college om 235.000 euro uit te geven voor het ‘verbeteren van de dienstverlening’. De raad stemde er niet mee in, maar werd vorige week volledig verrast door het nieuws, dat de ambtelijke organisatie toch de aanbestedingsprocedure was gestart. En als zoiets eenmaal begonnen is, kun je dat ook niet meer afblazen. Enkele raadsleden voelden zich ‘met de rug tegen de muur gezet’ en stelden terecht dat ze gedwongen waren om achteraf alsnog in te stemmen met het uitgeven van die tonnen euro’s aan gemeenschapsgeld.

In een goed lopend democratisch systeem zou het zo moeten zijn, dat de ambtelijke organisatie luistert naar de gekozen en benoemde volksvertegenwoordigers. Maar in Kaag en Braassem blijkt het toch anders te liggen. Wethouder Petra van der Wereld liet met haar woorden weten, dat er van alles achter haar rug om gebeurt. Ze vertelde over de besluitvorming van die 235.000 euro door de raad: ,,U ging er niet mee akkoord. Daarna was het reces. Ondertussen is de ambtenaar wel verder gegaan en heeft de aanbesteding daadwerkelijk ingezet. Dat is de verrassing waar we allemaal mee te maken hadden. Soms voelt het ook voor ons dat we met de rug tegen de muur gezet worden. Dat is niet fijn. We kunnen niet terugkomen op de aanbesteding. Die loopt al.’’

Waar is dit gemeentebestuur helemaal mee bezig? De ambtenaren doen gewoon lekker wat ze zelf willen en leggen een raadsbesluit doodleuk naast zich neer. Hebben we werkelijk een lame duck college, die geen controle heeft over de gemeentelijk medewerkers? Dan wordt het de hoogste tijd voor een wisseling van de wacht, zodat de ambtelijke organisatie te maken krijgt met bestuurders, die wél de eigen medewerkers onder de duim kunnen houden. Als je propageert, dat je een regiegemeente wilt zijn, is het verstandig om eerst te zorgen, dat je de regie over je eigen medewerkers kunt houden.

Erfgoedsector moet wachten op extra geld

Noordwijk – Het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk moet langer wachten op extra subsidie van de gemeente.

De gemeenteraad heeft een aantal maanden geleden een motie van D66 en PvdA aangenomen om het geld in het Erfgoedfonds te verhogen van 35.000 euro naar 100.000 euro per jaar. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om deze motie nog niet uit te hoeven voeren.

Het gemeentebestuur wil volgend jaar beginnen met het ‘vernieuwen van het cultuurbeleid voor de periode 2022-2025’. Dit nieuwe cultuurbeleid wordt volgens het college opgesteld ‘in samenwerking met de hele culturele sector, inclusief de erfgoedsector’.

Onrust blijft over bouwplannen Julianahof

Noordwijk – Een aantal omwonenden blijft zich zorgen maken over de bouwplannen aan het Julianahof. Ze vinden bovendien, dat het gemeentebestuur niet goed naar hun bezwaren luistert.

In een brief aan de gemeenteraadsleden wordt dit duidelijk: ,,We hebben het gevoel dat alle bedenkingen die belanghebbenden (bewoners, school, winkeliersvereniging, stichting Oude Dorpskern) vorig jaar hebben geuit klakkeloos van tafel worden geveegd. In plaats van een constructief overleg tussen belanghebbenden enerzijds en bouwbedrijf en gemeente anderzijds lijkt het erop dat laatstgenoemde partijen hun zin zo snel mogelijk willen doordrukken.’’

De bezwaarmakers zijn met name bezorgd over de verkeersveiligheid en de toenemende parkeerdruk in hun wijk. ,,De Ruijgenhoeck is een woonerf en is totaal niet geschikt voor doorgaand verkeer. Er is geen trottoir, onze kinderen spelen daar op straat en er is veel te weinig ruimte voor verkeer in twee richtingen. Met de komst van het Julianahof zal de parkeerdruk alleen maar toenemen, gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen dat in het plan is opgenomen.’’

Onzekerheid blijft over veilige ventilatiesystemen scholen

Noordwijk – Waar het gaat om de coronaveiligheid van de leerlingen; daar zijn de scholen zelf voor verantwoordelijk. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door Lijst Salman Noordwijk.

Deze partij maakt zich zorgen over de ventilatiesystemen op de scholen in deze gemeente en of de filtersystemen de virale coronadeeltjes wel voldoende uit de lucht halen. Het college verwijst naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat heeft aangegeven, dat ,,er op dit moment (augustus 2020) geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar schoolgebouwen aan moeten voldoen.’’ Op 1 oktober moeten alle scholen een veiligheidscheck hebben gehad of hun gebouwen voldoen aan de huidige eisen.

Naast de ouders  van de leerlingen wordt het gemeentebestuur hier dan ook over geïnformeerd.

PostNL voorlopig niet naar Trompstraat

Noordwijk – Voorlopig komt er geen nieuw distributiepunt van PostNL aan de Trompstraat 1D.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door PUUR. Het bedrijf heeft de gemeente laten weten, dat zij in ieder geval de komende zes maanden teruggaan naar de oude locatie ‘Het Hof van Breloft’. Dit gebeurde vijf dagen nadat PUUR vragen had gesteld over de verkeers(on)veiligheid voor schoolgaande kinderen, als PostNL inderdaad naar de Trompstraat verplaatst zou worden.

Overigens staan er geen regels in de weg, waarbij PostNL later alsnog naar de Trompstraat kan verkassen. Het college: ,,Indien het gebruik van het pand in overeenstemming blijft met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en er niet verbouwd wordt, is in beginsel ook geen overleg, vergunningsvereiste of anderszins toestemming nodig van de gemeente om het pand in gebruik te nemen.’’

Aardwarmte in plaats van gas

Noordwijk – De kans is groot, dat de huizen in deze regio in de toekomst worden opgewarmd met aardwarmte uit de grond. Het ‘warmtenet’, waarbij restwarmte vanuit bedrijven uit Rotterdam verspreid wordt door de regio, is waarschijnlijk niet voldoende om de huizen in de Bollenstreek te verwarmen.

Door een besluit van de regering moeten we allemaal van het gas af, zonder dat er op dit moment concrete alternatieven zijn. Bedrijven in Rotterdam, die nu hun restwarmte de lucht in pompen, zien er wel wat in, om die restwarmte in de toekomst te laten hergebruiken door inwoners in de regio. Maar is er nog wel twijfel, of die warmte ook de Duin- en Bollenstreek kan bereiken, als eerst andere regio’s zoals Leiden deze warmte voor eigen gebruik nodig hebben.

Onderzoek heeft aangetoond, dat er aardwarmte in de grond zit tussen Katwijk, Noordwijk en Voorhout. Die aardwarmte zou genoeg zijn om duizenden huizen op te warmen, waardoor er een alternatief zou zijn voor het huidige gasstelsel, zo liet wethouder Sjaak van den Berg dinsdagavond weten. ,,De kans dat we nog restwarmte van Rotterdam kunnen gebruiken in Noordwijk is vrij klein.’’

Meer mogelijkheden startersleningen

Noordwijk – De gemeenteraad gaat praten over de mogelijkheid om 850.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de uitgifte van startersleningen.

Dat zijn leningen, die jonge starters (onder de 40 jaar) op de woningmarkt kunnen gebruiken, om hun eerste woning te kopen. De regels worden versoepeld; het gaat binnenkort om huizen met een waarde tot 310.000 euro. Tot nu toe gold een waarde van maximaal 225.000 euro. Omdat er vrijwel geen onderkomens te koop zijn, die hieronder vallen, werd de starterslening de laatste jaren niet gebruikt.

Het maximale leenbedrag wordt mogelijk verhoogd van 35.000 euro naar 50.000 euro. Wethouder Theo Alkemade gaf dinsdagavond aan, dat de gemeente hiervoor dan 850.000 euro uit de algemene reserve moet halen. Raadslid Brouwer (NZ Lokaal) pakte de handschoen op: ,,Dank voor die opmerking van 850.000 euro; daar kunnen we wat mee.’’

 

Veel kritiek op plan Julianahof

Noordwijk – Het komt niet vaak voor, dat een bouwplan voor onder meer sociale huizen zoveel weerstand oplevert bij omwonenden. Dinsdagavond spraken maar liefst acht mensen in bij de gemeenteraad over het plan Julianahof om hun zorgen te uiten over zaken als verkeerstoename, de omvang van de bebouwing en de mogelijkheid dat grondwater overlast kan zorgen.

Een van die insprekers, Peter Falk, opperde dat de gemeente haar bouwbeleid compleet moet herzien en dat er in de toekomst alleen nog nieuwe huizen mogen komen op plekken waar nu huizen staan. ,,Laat groen ook groen.’’

Wethouder Theo Alkemade liet weten, dat het college de bouwplannen van Van Rijn Bouw met de Noordwijkse Woningstichting steunt en dat het plan voldoet aan de voorwaarden, die door de gemeenteraad zijn gesteld. Een pleidooi door de ’s Heeren Loo om eenrichtingenverkeer in te voeren, ziet Alkemade niet zitten: ,,Dan wordt er harder gereden, dan bij tweerichtingenverkeer.’’

Wel zegde de wethouder toe, dat er nog een extra inspraakronde komt voor inwoners. De raad bepaalt later deze maand, hoe het nu verder moet met het bouwplan. Meerdere partijen uitten al kritiek, zoals raadslid Hans Knapp (VVD): ,,Dit plan heeft absoluut geen draagvlak bij de bewoners. De trein dendert maar voort. Van het draagvlak is niets terechtgekomen, terwijl dat het uitgangspunt is van het beleid van deze coalitie.’’

Vuurtorenplein: wel parkeergarage, geen duinlandschap

Noordwijk – Het Vuurtorenplein inrichten als duinlandschap; de voltallige gemeenteraad ziet dat niet zitten. Wel mag er hier en daar wat groen worden aangeplant, maar er moet ook nog wat anders gebeuren op dat plein.

Wat precies; daar lopen de meningen van de raadsleden over uiteen. Toon van Tol (PUUR) ziet de komst van een Estec Experience Center wel zitten. Zijn CDA-collega Duivenvoorde roept op om er ‘wat beperkte horeca met woningen erboven’ te realiseren. Maar ook moeten mogelijkheden zijn voor kunst- en cultuuractiviteiten, zoals een openluchttheater. Of een duinpaviljoen, zo stelt Gerard van der Klugt (NZLokaal). Rommie van Dokkum (PvdA) ziet graag sociale woningen op het Vuurtorenplein verschijnen en Ton Hoffmans (GroenLinks) pleit voor het autovrij maken van de Koningin Wilhelminaboulevard. Autoluw mag ook, aldus Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk). ,,Dan krijg je een zee van ruimte om buitenterrassenneer te zetten.’’ Dick Gutlich (D66) is bang voor stuivend zand van een Vuurtorenduinlandschap en Peter van Bockhove (LSN) vindt het plan voor zo’n duinlandschap ‘maar een half verhaal’. Als een van de weinige raadsleden is Hans Knapp (VVD) tegen de komst van een parkeergarage bij het Vuurtorenplein. Hij pleit ervoor, dat die garage dichter bij de winkelstraat komt te liggen.

Wethouder Roberto ter Hark laat weten, dat hij de winkeltjes bij het Vuurtorenplein op minnelijke wijze wil kopen van de Muntendamsche Investeringsmaatschappij. Als dat niet lukt, kan er altijd nog een onteigeningsprocedure ingezet worden. Hij wil alle inwoners betrekken bij de vraag, wat er op het Vuurtorenplein moet komen. ,,Misschien willen de inwoners graag veel meer groen dan wij hebben ingetekend.’’ Het autovrij maken van de KW Boulevard ziet de wethouder niet zitten, maar hij staat open voor de optie voor een autoluwe KW Boulevard.

De komst van woningen op het Vuurtorenplein ziet Ter Hark niet zitten en ook is hij geen voorstander van de komst van winkels en horeca. Hij verwijst hiervoor naar de leegstand van winkels en horeca, die nu al in Noordwijk te zien is. Een parkeergarage bij het Vuurtorenplein moet er van hem wel komen: ,,Als er gekozen wordt voor een autoluwe KW Boulevard, dan moeten mensen met loopbeperkingen wel voor de deuren van de horecazaken afgezet kunnen worden. We willen een driehoek aan parkeren realiseren: aan de kant van het Wantveld en Vuurtorenplein, bij het Palaceplein en bij de Schoolstraat.’’

22 sociale woningen

Noordwijk – Het kantoorpand aan de Van Panhuysstraat 16 wordt waarschijnlijk gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 22 woonappartementen in de sociale sector.

De Noordwijkse Woning Stichting heeft een principeverzoek met dit plan ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De NWS zou het pand kunnen ombouwen naar 22 woonappartementen, maar wil liever het hele gebouw slopen om er nieuwe woningen te realiseren.

Het college staat positief tegenover deze plannen.

Aanpak van eenzaamheid

Hillegom –Door de lockdown van corona hebben meer mensen ontdekt, hoe het leven is als je weinig contact met de buitenwereld hebt. Voor de meeste mensen was dat een tijdelijk ongemak, maar voor een grote groep inwoners is eenzaamheid al jaren een ‘stil’ probleem.

De gemeente Hillegom blijft daarom inzetten op het aanpakken van eenzaamheid. Inwoners en organisaties worden opgeroepen om elkaar te ontmoeten. Rond de ‘Week van de ontmoeting’ wordt een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor alle organisaties, die activiteiten opzetten om eenzaamheid  tegen te gaan.

Ook worden 75-plussers en nabestaanden bezocht om te kijken, of ze gelukkig zijn en/of nog volop in het leven staan. Het gemeentebestuur hoopt, dat uit de verkiezing ‘Het beste idee van Hillegom’ nieuwe initiatieven voortkomen.

Atlantic wall monument op Palaceplein

Noordwijk - In het project voor de herinrichting van het Palaceplein worden betonresten van de Atlantikwall uit de tweede wereldoorlog verwijderd.

Het is nog onduidelijk wat de kwaliteit is van deze 75 jaar geleden begraven muur en allerlei betondelen. Het college van burgemeester en wethouders wil in samenwerking met het Atlantikwall museum een toonbaar stuk muur als herinneringsmonument plaatsen.

Dat monument komt dan op een nog te bepalen plek.

Bestrijding Japanse Duizendknoop is dealbreker

Noordwijkerhout – De Japanse Duizendknoop kan nog welig tieren op het terrein van Landgoed in den Houte. De huidige eigenaar van de grond, ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe b.v., heeft de grond waarin deze invasieve woekerplant staat, niet opgegraven en verwijderd. Alleen de bovengrond is volgens het college van burgemeester en wethouders ‘geschoond van groen.’’ De restanten van de Japanse Duizendknoop zijn blijven liggen.

Volgens het college zou de vorige eigenaar Rivierduinen beloofd hebben, dat zij afspraken zouden maken met de nieuwe eigenaar over de verwijdering van de Japanse Duizendknoop. Dat is niet gebeurd. De gemeente grijpt in en heeft met Novaform-Trebbe gesproken. Dit bedrijf heeft beloofd, dat ze alle Japanse Duizendknopen, inclusief de wortels, gaan ontgraven en afvoeren naar een gecertificeerd composteerbedrijf.

Dat dit effectief gebeurt, is ook in het belang van de ontwikkelaar zelf. Het college: ,,Wanneer bij de (koop, red.) overdracht nog tekenen van een actieve plant aanwezig zijn, zal het perceel niet in beheer worden genomen en zal de eigenaar deze dus eerst moeten bestrijden.’’

Geen hekjes voor kleine kinderen

Noordwijk – Er komen geen hekjes rondom het speelterrein bij het park Mossenest II. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door het CDA.

Omwonden maken zich zorgen over de veiligheid van de allerjongste jeugd, omdat er water vlakbij het speelterrein ligt. Volgens het college gaat het om ,,een flauwe oever en ondiep water. Dat betekent dat (grotere) kinderen zelf uit het water kunnen lopen. Tegelijkertijd zorgt de natuurlijke oever ervoor dat grotere kinderen met en bij het water kunnen leren en spelen en op avontuur kunnen gaan. Er zijn bovendien geen speeltoestellen voor kleinere kinderen aan het water geplaatst, omdat er een voetpad tussen ligt.’’

Ook vindt het college, dat de verantwoordelijkheid van de jeugd bij de ouders/opvoeders ligt: ,,Kleinere kinderen worden geacht begeleid te worden door een volwassene.’’

‘Verkeersonveilig voor cliënten ’s Heeren Loo’

Noordwijk – De bouwplannen voor Julianahof zorgt voor onrust in de directiekamer van ’s Heeren Loo. Dit blijkt uit een brief aan de gemeenteraad, die namens ’s Heeren Loo ondertekend is door directeur Greet Houtekamer en managers Karin Wetting en Sacha Weltings.

Met name de verkeersveiligheid voor hun cliënten en medewerkers op de locatie Albertus van Velsenstraat en Dagbesteding Paspartoe is een bron van zorg. Het gaat de directie niet om de bouwplannen, maar wel om de verkeersveiligheid. Daar is volgens het trio te weinig aandacht voor. ,,De verkeersvariant waarover de gemeente op 29 september gaat stemmen is een variant waarbij wij grote bezorgdheid hebben over de veiligheid. Het in- en uitstappen in cliëntenvervoer wordt risicovol en de bochten (in de weg, red.) maken de situatie voor alle weggebruikers onoverzichtelijk.

De directie hoopt dat de gemeenteraad kiest voor verkeersvariant 2; waarbij eenrichtingsverkeer vanuit de Bronkhorststraat komt. De gemeenteraad neemt de brief van ’s Heeren Loo tijdens de raadsvergadering mee in haar overwegingen.

Weinig busgebruik

Hillegom - De benenwagen, vierwieler en tweewieler; dat zijn de vervoermiddelen waar de Hillegommers het meest gebruik van maken. Het openbaar vervoer wordt nauwelijks tot niet gebruikt. Dit blijkt uit een onderzoek van DirectResearch.

Over het algemeen zijn de inwoners heel tevreden over de bereikbaarheid van Hillegom per auto en per fiets. Echter, slechts een kwart van de ondervraagden is blij met het busvervoer. 22% van de mensen is zelfs (zeer) ontevreden. De busgebruikers vinden wel, dat er genoeg bushaltes zijn en ook rijden er genoeg bussen. Al zou er volgens sommigen wel een nachtbus mogen gaan rijden.

De bereikbaarheid van het treinstation wordt zeer gewaardeerd en een meerderheid vindt, dat er genoeg fietsparkeerruimte is. Hillegom wordt over het algemeen als verkeersveilig beschouwd, al maken e-bikers zich wel meer zorgen. Ze zien graag, dat fietspaden verbreed en verbeterd worden. De inwoners ergeren zich daarnaast het meest aan medewijkbewoners die te hard door hun straat rijden. Daartegenover staat, dat veel mensen wel willen hebben, dat het autoverkeer sneller kan doorstromen. Ook wordt de gemeente opgeroepen om te handhaven tegen vrachtwagens, die ergens tegen de regels in rijden.

11 september 2020

Bouwplannen voor Zilveren Kruisproject eind dit jaar bekend

Noordwijk - ,,Het woningbouwproject Zilveren Kruis wordt niet meegenomen in de bouwplannen voor het project Bronsgeest. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door de fractie DOEN.

Met de provincie worden gesprekken gevoerd over de ligging van de ecologische zone in het gebied. Mede door de hoge kosten wil het college het bestemmingsplan Bronsgeest uitwerken zonder de Zilveren Kruis locatie. Een alternatief bouwplan wordt binnenkort ontwikkeld voor de Zilveren Kruis locatie, inclusief de parkeerplaats. Het gaat dan om woningbouw.

De gemeenteraad kan aan het eind van dit jaar haar mening geven over de vaststelling van het bestemmingsplan. Omdat de grond niet in eigendom is van de gemeente zal de grondeigenaar, Achmea, vervolgens moeten zorgen voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het college verwacht, dat dit bestemmingsplan dan aan het eind van 2021 kan worden vastgesteld.

Bronsgeest blijft politieke vulkaan

Noordwijk – ,,Het inruilen van een deel van Bronsgeest op een alternatieve locatie gaat jarenlange vertraging veroorzaken in een gemeente en regio waar de nood hoog is. De alternatieve locatie is planologisch niet geregeld en de gronden moeten - in tegenstelling met Bronsgeest - nog worden aangekocht.’’ Raadslid Dick Gutlich (D66) wil het naadje van de kous weten. Het college schreef de gemeenteraad op 9 augustus 2019 dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland mee zouden willen werken aan een gezamenlijke verkenning naar andere woningbouwlocaties, zoals de Achterweg, Vinkeveld Zuid of De Nes II. De provincie ontkent dat er dergelijke afspraken met de gemeente Noordwijk zijn gemaakt.

Een memo van het college vorige week leidt tot aanvullende vragen en opmerkingen van Gutlich. ,,Het memo gaat volledig voorbij aan de aspecten tijd, tempo en urgentie van de woningbouw. Dit is bij een nadere afweging van woningbouwlocaties onbegrijpelijk en stuitend ten opzichte van de talrijke starters, spoedzoekers en andere woningzoekenden die al jaren op een passende woning wachten. Het memo gaat voorbij aan het feit, dat het verlies aan eerste klas bollengrond elders in de streek wordt gecompenseerd. Hierover zijn al jaren geleden afspraken gemaakt met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.’’

Hij vervolgt: ,,Het inruilen van een deel van Bronsgeest leidt tot een fors verlies in de boekwaarde. Naast de afboeking van de boekwaarde wordt ook een berekend exploitatieoverschot van ca. 10 miljoen vernietigd. Het memo spreekt van een democratisch besluit om Bronsgeest slechts ten dele te bebouwen. Dit besluit is echter mede genomen op basis van een aan de Raad voorgespiegelde toezegging en afspraak van c.q. met de gedeputeerde dat zij mee zou werken aan een alternatieve woningbouwlocatie. Deze toezegging wordt door Gedeputeerde Staten echter ontkend. In die zin het raadsbesluit waarnaar wordt verwezen op basis van onjuiste informatie en derhalve niet op goede gronden genomen.’’ Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Column

Geld

Iedereen herinnert zich nog wel het communicatiedebacle van de Braassemboulevard. Zonder de omwonenden te informeren, moest daar opeens een vijf meter hoge tulpensteiger komen. Het leidde tot grote ophef, waarna wethouder Petra van der Wereld niets anders kon dan sorry zeggen en er een heel nieuw inspraaktraject begon. Hiervoor zouden drie informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, maar nu blijkt de derde informatiebijeenkomst niet door te gaan. In verband met corona. In plaats daarvan krijgen de ‘belanghebbenden’ de kans om digitaal nog hun ei te leggen. Hoe dat gebeurt, waarde columnlezer, is nog niet duidelijk. Het college wil die participatie ‘breed uitzetten via de communicatiekanalen van de gemeente’.

Slecht financieel nieuws. De gemeente Kaag en Braassem worstelt met een tegenvaller van meer dan een miljoen euro. Dat blijkt uit de ‘Voortgangsmonitor 2020’. Wethouder Petra van der Wereld laat weten, dat de tegenvallers onder meer komen door uitgaven voor de jeugdzorg en coronakosten. Maar ook moet de gemeente meer geld betalen aan extra inhuur van ambtenaren en krijgt Cyclus meer geld doordat inwoners meer (gescheiden) afval produceren. Voorlopig hoeft er echter niet bezuinigd te worden, omdat de gemeente eerder nog uit ging van een fiks overschot. Daar is nu echter nog minder dan 250.000 euro van over.

En, oh wat een toeval, dat is net genoeg om een gemeentelijk speeltje te kunnen kopen; een zaaksuite van 235.000 euro. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar volgens het gemeentebestuur moet die zaaksuite gekocht worden, om ‘de klant’ (u en ik, als we ons paspoort of rijbewijs willen verlengen) ‘het beste te kunnen bedienen’. Dankzij die zaaksuite moet het allemaal helemaal geweldig en perfect gaan. Wij ‘gemeenteklanten’, of: wandelende portemonnees, zullen na de ingebruikname van de zaaksuite ongetwijfeld vrolijk huppelend het gemeentehuis weer verlaten. Al vrees ik, dat er over enige tijd weer het bericht komt, dat die zaaksuite toch nog wat mankementjes vertoont, waardoor de gemeenteraad er nog weer wat geld tegenaan moet gooien.

Het oordeel of dit doemdenkerij of kennis op basis van jarenlange praktijkervaring is, laat ik aan u over.

Zorgen over baggerdepot

Hoogmade – Hoe kan het, dat in Hoogmade al drie jaar een baggerdepot bij de Ofwegen, terwijl dat terrein bestemd is voor agrarische activiteiten? CDA-raadslid Thijs Mooren wil weten, waarom zowel de Omgevingsdienst West-Holland als de gemeente Kaag en Braassem dit toestaan. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen voor het milieu.

Ieder jaar wordt op dat terrein 113.000 ton baggerspecie aan- en afgevoerd. Een deel van die bagger zou zo maar in het oppervlaktewater in de Vlietpolder terecht kunnen komen. De geur van het bagger en het vrachtwagenverkeer zou ook tot overlast kunnen leiden, maar de Omgevingsdienst West-Holland heeft laten weten, dat er geen MER-beoordeling hoeft te komen. De dichtstbijzijnde varkenshouderij ligt op ruim 600 meter afstand. De ‘dichtst bijstaande’ woning is ook 450 meter verwijderd, al ligt er op 160 meter afstand wel een sportpark. Hierdoor komt de Omgevingsdienst tot de conclusie, dat de overlast mee zal vallen.

Mooren maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. Het gemeentebestuur controleert niet, of de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert. Dat is een taak van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zo laat het college weten. Als er klachten komen, kan de Omgevingsdienst wel de bodemkwaliteit controleren. Baggerbedrijf Midden Nederland mag haar baggerdepot ‘tijdelijk’, voor een periode van tien jaar behouden.

Mooren vindt het maar een vreemde gang van zaken en hij maakt zich zorgen over de weidevogels. ,,Het gaat hier om enorm grote hoeveelheden verontreinigde grond. Dat baggerdepot is al drie jaar in werking, zonder dat de gemeente dit heeft geïnspecteerd. En kan die periode van tien jaar daarna nog weer verlengd worden? Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Roadshow

Kaag en Braassem – Het college van burgemeester en wethouders gaat op een heuse ‘roadshow’ om de inwoners te informeren over de nieuwe manier van energie verbruiken.

We moeten van de overheid met ons allen van het gas af en dat heeft grote gevolgen voor alle inwoners en bedrijven. Wat die ‘energietransitie’ nou precies gaat betekenen, wordt tijdens die roadshow uitgelegd. En ook wat de inwoners zelf moeten doen om te voorkomen, dat ze niet in de kou komen te zitten. Natuurlijk wordt er ook gesproken over de manier waarop die ‘duurzame’ energie moet worden opgewekt. Met windmolens bijvoorbeeld; maar waar deze moeten komen, daar kunnen mensen ook nog hun mening over geven.

De roadshow gaat alle dorpskernen langs. De eerste roadshow wordt op 12 oktober georganiseerd voor Roelofarendsveen en Oude Wetering.

Jeugdtrainer krijgt lintje

KAAG EN BRAASSEM – Ruim dertig jaar zet Aad Koren zich al in voor het jeugdvoetbal in de regio. Voor al zijn vrijwilligerswerk ontving hij woensdagmiddag een koninklijke onderscheiding van burgemeester Marina van der Velde.

Tussen 1962 en 2000 is Koren in verschillende periodes 24 jaar lang jeugdtrainer geweest bij Voetbalvereniging UVS in Leiden. Sinds 2010 is hij als jeugdtrainer bij DOSR in Roelofarendsveen actief. Vanwege zijn leeftijd (75) stopt Koren hier definitief mee. Hij werd in de kantine van DOSR verrast met de onderscheiding en gaat voortaan als Lid in de Orde van Oranje Nassau door het leven.

08 september 2020

Huisvesting arbeidsmigranten aan zijden draadje

Woubrugge – De komst van 400 arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge hangt aan een zijden draadje. Dat blijkt uit een reactie van Michiel Groeneveld, woordvoerder van gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland. 

Hij reageert op de vraag, hoe de Provincie Zuid-Holland staat tegenover de plannen voor de komst van 400 bedden aan de Kruisweg. ,,Huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied in deze omvang en op deze afstand van stedelijke voorzieningen vindt de provincie niet wenselijk.’’

De provincie wil niet meewerken aan de vergunningverlening: ,,De bij de plannen aangeleverde stukken en motivering zijn onvoldoende om op grond van het provinciaal planologisch kader de plannen positief te beoordelen.’’ Moet de aanvrager nog aan bepaalde vereisten voldoen, om wel toestemming te krijgen om deze huisvesting te realiseren?
Groeneveld: ,,Huisvesting van arbeidsmigranten moet zo veel als mogelijk binnen het bestaand stads- en dorpsgebied gerealiseerd worden of, indien dat niet mogelijk is, aansluitend daarop. Daarbij moet voldaan worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking en rekening worden gehouden met de provinciale richtpunten voor ruimtelijke kwaliteit.’’

De initiatiefnemer voor de komst van 400 onderkomens, Nico Geerlings van Flexwonen.nu is meerdere malen gevraagd om een reactie te geven. Daar heeft hij vanaf gezien.

Liefdevolle verzorging in hospice

Nieuwe Wetering – Een ‘Bijna thuis huis’; zo noemt zorgvrijwilliger Ria Bouwmeester het AmandiHuis in Nieuwe Wetering, dat donderdag 27 augustus geopend werd. Het overlijden van haar zwager heeft er mede toe bijgedragen, dat ze de gasten van het AmandiHuis in de watten legt.

Het AmandiHuis is een hospice; een plek waar mensen in hun allerlaatste weken of dagen verzorgd worden, voor ze dood gaan. En het is broodnodig, zo laat voorzitter en huisarts Wim Sleeuw weten. In zijn werk heeft hij al veel te vaak mee moeten maken, dat patiënten in hun laatste levensfase niet in het ziekenhuis verzorgd konden worden, maar thuis op te weinig mantelzorg konden leunen. Voortaan hoeft niemand in Kaag en Braassem of daarbuiten in alle eenzaamheid te sterven. In het AmandiHuis staan tachtig vrijwilligers klaar om de maximaal vier gasten bij te staan. Coördinator Lonneke de Vries is dankbaar voor hun inzet: ,,In het Latijns betekent Amandi: ‘Liefdevol’. Dat dragen we uit naar de mensen en vrijwiligers.’’

Acht jaar geleden kwam het idee op voor de realisatie van een hospice in Kaag en Braassem. Miljoenen euro’s moesten worden ingezameld en veel fondsen, inwoners en lokale bedrijven hebben een steentje bijgedragen met donaties en het beschikbaar stellen van goederen. Nu staat het gebouw er en de eerste bewoners trekken er op maandag in.

Bouwmeester licht toe, waarom ze voor de gasten met plezier en passie hun bedden opmaakt, het eten verzorgd en indien nodig de po’s verwisselt. ,,Enkele jaren geleden werd mijn zwager ernstig ziek. Ik had een sterke band met hem. Hij ging naar een hospice in Nieuwkoop en tot dat moment had ik nog nooit van een hospice gehoord. Ik heb gezien hoe rustig en goed hij daar verzorgd werd en wat de mensen in het hospice kunnen betekenen voor iemand die op sterven ligt. Ik heb gezien, hoe mijn zwager daar rustig van werd. Soms zat het in de heel kleine dingen; dat iemand er in een donker moment voor hem was en zijn hand vast hield op moeilijke momenten. Je ziet, dat mensen tot rust kunnen komen en liefdevol behandeld worden.’’

Na haar pensioen wilde Bouwmeester graag wat voor anderen doen. Ze heeft nu al ervaring in het thuis verzorgen van mensen, die vlak voor de start van hun allerlaatste reis staan. Maar ook heeft Bouwmeester net als alle andere vrijwilligers een tweedaagse training gehad. Niet iedereen kan vrijwilliger worden, licht De Vries toe: ,,We kijken naar de levenservaringen van de mensen en wat hun drijfveren zijn. Dat ze liefdevolle zorg willen geven en dat ze mensen willen ontzorgen.’’ De organisatie Buurtzorg neemt de professionele wijkverpleging en nachtzorg op zich.

Aan de wensen van de gasten wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Ze mogen ook een aantal voor hen waardevolle bezittingen meenemen, zoals een fotolijstje, schilderij, sprei of kussen. Er wordt zoveel mogelijk gekookt naar iemands smaak. De Vries: ,,Ik had een intakegesprek met een vrouw en ze wil heel graag haar dagelijkse half glaasje wijn blijven drinken en dat is prima.’’

Het AmandiHuis wordt zeker ook een plek, waar veel gelachen wordt, geeft Sleeuw aan. ,,De allerlaatste levensfase is vaak het hoogtepunt van de relatie van kinderen met hun ouders, als dat met enige rust is verlopen. Vaak is er dan het meest intensieve contact, worden dingen uitgesproken en hebben mensen het gezellig en leuk bij elkaar. Ze halen herinneringen op en luisteren gezamenlijk naar muziek.’’

Aanmelden voor het AmandiHuis kan via www.amandihuis.nl en het krijgen van een rondleiding is mogelijk.

Honderden bekeuringen

Kaag en Braassem – De bestuurlijke opsporingsambtenaren (BOA’s) in Kaag en Braassem zijn vorig jaar druk bezig geweest met het uitdelen van boetes. Zo zijn er 220 bekeuringen uitgeschreven, waarvan 114 parkeerboetes. Maar ook 31 bekeuringen voor het op de openbare weg stallen van caravans en aanhangers. Vijftig mensen hebben een boete ontvangen vanwege afvaldumping. Ook hebben de BOA’s in 2019 twintig evenementen gecontroleerd op het schenken van drank. Uit de door het gemeentebestuur vrijgegeven cijfers blijkt, dat er geen enkele bekeuring is uitgedeeld voor het niet opruimen van hondenpoep.

Opvolger wethouder haakt af

Nieuwkoop – Het is nog altijd onduidelijk, wie de afgetreden wethouder Bernadette Wolters in Nieuwkoop gaat opvolgen. De gedoodverfde kandidaat Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) dankt voor de eer.

In eerste instantie had hij ,,met enthousiasme gereageerd’’ op de vraag of hij wethouder wilde worden, zo laat fractievoorzitter Pien Schrama weten. Maar toch doet Dors het niet. ,,Met spijt in het hart heeft hij bij de voorbereiding op deze nieuwe uitdaging moeten vaststellen dat hij onvoldoende heeft stilgestaan bij de te verwachten druk die het werk als wethouder voor hem zal meebrengen en het effect dat dat zou hebben op hemzelf en het bestuur van de gemeente.’’ Dors blijft nog wel gemeenteraadslid. Hoe het nu verder moet en wie wél wethouder wil worden in Nieuwkoop, is nog onduidelijk.

Ze gaan weer naar school

KAAG EN BRAASSEM – De leerlingen van de basisscholen in de regio gaan maandag weer naar school. En dus wordt het voor alle verkeersdeelnemers extra oppassen. Beginnende fietsertjes willen nog wel eens onverwachte bewegingen maken, maar ook worden mensen afgeleid door het (illegale) gebruik van de smartphone.

Vlak na de zomervakantie vallen er bijvoorbeeld onder 12-jarige fietsende scholieren relatief gezien twee keer zoveel verkeerslachtoffers als in de rest van het jaar. Wethouder Yvonne Peters blaast woensdag 2 september luchtbellen met de kinderen van basisschool CBS De Kinderkring, om de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ te starten.

Column

Amandi

Op 27 augustus opende het Amandihuis haar deuren. Na acht jaar voorbereidingen, het vinden van fondsen en donateurs, staat er nu een prachtig pand. Mensen die in hun laatste levensdagen of -weken zitten, worden hier met alle liefde en warmte verzorgd. Het Amandihuis is een ware aanwinst voor het dorp Nieuwe Wetering en de gemeente Kaag en Braassem.

Zelf heb ik er ook even mogen rondkijken. Het ziet er heel mooi uit, op één ding na. Aan de achterkant, op de eerste verdieping kijken de Amandigasten uit op een verwaarloosd tegelveldje, waarop nog allerlei troep ligt en het onkruid welig woekert. Dit is gemeentegrond, dus op mijn vraag aan een woordvoerder, waarom de gemeente dit niet fraai fatsoeneert, kwam het volgende antwoord: ,,Wij kijken om op het binnenterrein (naastgelegen parkeerterrein) het straatwerk komend jaar te verbeteren. Daarnaast is groenbeheer bezig met een plan om een nieuwe invulling te geven aan het vrijvallende groen tussen het Amandihuis en het parkeerterrein. Concreet wordt dit dus niet aangepakt voordat de opening van het nieuwe Amandihuis plaatsvindt. Dit was overigens ook nooit de afspraak.’’

Ik weet niet, hoe u hier tegenaan kijkt, waarde columnlezer, maar persoonlijk vind ik het onvoorstelbaar. Gepassioneerde inwoners zetten zich jaren in, om er voor te zorgen dat inwoners van Kaag en Braassem hun laatste levensmomenten nog in hun eigen woonomgeving kunnen doorbrengen. Miljoenen euro’s zijn ingezameld om dit voor elkaar te krijgen. En nou kan het best zo zijn, dat de mensen van Stichting Amandi bij gesprekken met de gemeente niet direct gedacht hebben aan het onderhoud van een stuk aanpalende gemeentegrond. Maar kom op, gemeentebestuur van Kaag en Braassem: stuur een paar van jouw groenmedewerkers op dit terrein af, haal die foeilelijke tegels en het afval dat daar ligt weg en vervang het door een mooie grasmat en een paar bankjes met een tafeltje. Zodat de bewoners van Amandi ook nog met hun bezoek vlakbij in de buitenlucht kunnen zitten.

Dit is toch geen hersenchirurgie? Het is zo jammer, dat ik zoiets moet opschrijven in de hoop, dat nu wél actie wordt ondernomen, zodat het uitzicht van de Amandibewoners per direct verbeterd wordt. Want je kunt je verschuilen achter ‘afspraken’, maar misschien is het een idee om eens wat extra’s te doen voor onze inwoners, die zich geheel belangeloos voor anderen inzetten.

Bloeiende bermen langs verkeersaders

Hillegom – De verkeersentrees van Hillegom en Lisse, de N207 en N208, worden voor een kleine miljoen euro opgeknapt. Beide gemeenten betalen ruim 90.000 euro mee.

Op de drie rotondes komen ‘landschapselementen’ te staan, zodat de passerende automobilist er aan herinnerd wordt, dat zij zich nu in de Bollenstreek bevindt. Ook wordt er geïnvesteerd in de biodiversiteit naast de wegen. Met de aanplant van zaden, struiken en bomen komt er meer groen te staan.

De gemeenteraadsleden reageerden donderdagavond positief op deze plannen.

Bushokje komt er

Hillegom – Busreizigers moeten niet in weer en wind wachten op de bus. Bloeiend Hillegom roept wethouder Jan van Rijn op om ervoor te zorgen dat busreizigers niet meer hoeven te lijden onder de weersomstandigheden.

,,Als je geen paraplu hebt, sta je in de stromende regen’’, aldus fractievoorzitter Heemskerk (Bloeiend Hillegom). Ze wil dat nog voor 1 november een abri (overkapping) gekocht wordt voor een bushalte aan de Prinses Irenelaan richting Haarlem.

Wethouder bushokjes, Jan van Rijn beloofde, dat hij gaat kijken of op zo kort mogelijke termijn een bushokje geplaatst kan worden.

Een huis voor een ton

Hillegom – Een eigen huis voor slechts 100.000 euro. Dat wordt binnenkort mogelijk voor enkele Hillegomse starters.

Wethouder Hoekstra gaf aan, dat de gemeente die huizen wil bouwen bij en op de sportvelden van SIZO in Hillegom-Noord. ,,We gaan woningen realiseren van 100.000 euro, anderhalve ton, 200.000 euro en 2,5 ton. Dat zijn heel goedkope woningen die haast nergens meer te krijgen zijn. Daarmee geven we Hillegomse starters een kans om een woning te kopen in Hillegom.’’

Ook komen er sociale huurwoningen; hoeveel precies, daarover is de gemeente nog in onderhandeling met woningbouwcorporatie Stek.

Hoop voor tegenstanders drempels

Hillegom – Het is nog niet zeker, dat de 14 drempels ook inderdaad aangelegd worden op de Nieuweweg.

Dat bleek tijdens de commissievergadering donderdagavond. Inspreekster Jolanda Heemskerk liet, mede namens de andere aanwonenden, weten niet blij te zijn met de plannen voor de aanleg van al die drempels. Raadslid Co Jansen (Fractie Jansen) vond, dat het gemeentebestuur de drempelplannen ‘doordrukt’.

Daar is geen sprake van, zo verzekerde wethouder Jan van Rijn. Over enkele maanden gaat het college van burgemeester en wethouders eerst geld vragen aan de gemeenteraad om de Nieuweweg op te knappen. Dan kan de raad bespreken of al die drempels wel of niet gewenst zijn.

Tonnen voor kinderen met achterstand

Hillegom – Dankzij geld van de Rijksoverheid maakt de gemeente Hillegom drie ton per jaar vrij om kinderen met een achterstand beter te begeleiden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen, die laaggeletterd zijn, een mindere motoriek hebben of niet zo goed zijn in rekenen. Zo’n dertig kinderen zouden hiermee geholpen worden. Burgerlid Meijer (GroenLinks) vond die 300.000 euro per jaar veel geld en wilde weten, of dat niet uitgegeven kan worden aan meer en betere kinderopvang.

Maar wethouder Fred van Trigt wees er op, dat het hier gaat om persoonlijke begeleiding. Waarbij ook ouders ondersteund worden om hun kinderen zich beter te laten ontwikkelen.

Uitdagender spelen

Hillegom – Met het verdwijnen van 22 kleinere speelplaatsen wordt de kwaliteit van het spelen in Hillegom verbeterd.

Daar is wethouder Fred van Trigt van overtuigd. De aloude wipkippen staan vaak onaangeroerd en de jeugd heeft er baat bij, als de speelplekken uitdagender worden. Het is voor de gemeente niet te betalen, om alle speelplekken uitdagender te maken, aldus Van Trigt. Per wijk wordt bekeken waar een vernieuwde speelplek komt. Oud speelmateriaal, zoals kapotte wipkippen, wordt verwijderd en soms moeten (groot)ouders met hun kinderen wat verder lopen, erkende de wethouder.

,,We kunnen niet 66 speelplekken in stand houden en moeten keuzes maken.’’ Hij wijst op de succesvolle speelplek in het Van Nispenpark: ,,Daar gaan ouders en grootouders met de kinderen naar toe. Als je het interessant en uitdagend maakt en voor meerdere leeftijden geschikt, dan hoeft het niet op de plek voor de voordeur.’’

Verkopen en cashen

Hillegom – de Vossepolder verwelkomt de komende jaren veel nieuwe bewoners. Het gaat om het gebied waar de voormalige manege gesloopt is.

Begin juli is de ontwikkelaar begonnen met de verkoop van 64 nieuw te bouwen huizen. De verwachting is, dat de gemeente eind dit jaar de bouwkavels aan de ontwikkelaar levert. Direct daarna kan begonnen worden met de bouw van de woningen. Hierna zijn er plannen om 48 huizen te realiseren, inclusief de bestaande manegewoning.

Wethouder Arne de Jong: ,,We kiezen er voor te verkopen en te cashen.’’

Meer bekendheid aan subsidieregeling Corona

Noordwijk – Raadslid Toon van Tol (PUUR) wil, dat er meer bekendheid komt voor de financiële ondersteuning, waar verenigingen in verband met corona gebruik van kunnen maken.

Tot nu toe zijn enkele grote- en kleinere financiële (aan)vragen door de gemeente Noordwijk gehonoreerd. Met name kleinere organisaties, bedrijven, groepen inwoners en verenigingen lijken het bestaan van de beschikbaar gestelde financiële middelen niet te kennen. Van Tol roept het college op om meer ruchtbaarheid te geven aan deze regeling.

Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Motie starterslening niet overgenomen

Noordwijk – Het college neemt een motie van de gemeenteraad over de starterslening niet helemaal over.

De Noordwijkse gemeenteraad had in juli bepaald, dat starters op de woningmarkt 50.000 euro kunnen lenen via een starterslening. Maar het college wil niet verder gaan dan een maximum leenbedrag van 35.000 euro. Burgemeester Wendy Verkleij laat dat in een brief aan de raad weten. Met het lagere bijleenbedrag voor de starters zou de gemeente 40% meer leningen kunnen verstrekken.

Verkleij: ,, Er wordt afgeweken van de motie omdat wij verwachten dat het fonds anders te snel leeg loopt.’’ Of de raad hier mee akkoord gaat, wordt op 29 september tijdens de raadsvergadering duidelijk.

Niet blij met verkeersdrempels

Hillegom – Woest zijn ze, de bewoners aan de Nieuweweg. Eind februari kregen ze een brief van de gemeente, waarin werd aangekondigd dat hun straat zou worden opgeknapt. Maar daarin stond niet, dat er ook 14 drempels aangelegd worden; op een stuk weg van amper een kilometer lang, waar tegemoetkomend verkeer elkaar nauwelijks kan passeren.

De bewoners en belanghebbenden hebben een handtekeningenactie gehouden, die nu in bezit is van wethouder Jan van Rijn. De Nieuweweg is een smalle weg tussen de Margrietenlaan en de Haarlemmerstraat, zo geven de bewoners aan. Hard rijden is daar vrijwel onmogelijk. Ook kunnen de drempels voor schade zorgen aan auto’s of er voor zorgen dat opleggers een deel van hun lading verliezen.

Volgens de bezwaarmakers hebben de omwonenden nooit gevraagd om drempels en willen ze alleen, dat de gaten aan de zijkant van de weg hersteld worden.

Nog geen OZB verhoging

Hillegom – De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt volgend jaar waarschijnlijk niet verhoogd. Dat blijkt uit een mededeling van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De afgelopen zomermaanden is de gemeentelijke begroting met een stofkam doorgepluisd. Met enkele boekhoudkundige slimmigheidjes is het voor 2021 gelukt om de programmabegroting sluitend te krijgen, zonder verhoging van de OZB.

Daarna wordt het financieel gezien een lastiger verhaal. Hillegom hoopt, dat de rijksoverheid extra geld gaat geven aan de gemeenten, maar als dat vanaf 2022 niet meer gebeurt, moeten er ,,keuzes en wellicht versoberingen van het beleid’’ gemaakt worden.

Noodkreet vanwege woningbouw

Noordwijk – Enkele bewoners van het Julianahofje zijn niet blij met de komst nieuwe woningen. Ze vinden, dat er niet naar hen geluisterd wordt en hebben hierover een brief geschreven aan de gemeenteraadsleden.

Volgens de inwoners wordt ‘elk bezwaar van de tafel geveegd’. Dan gaat het om zorgen als toenemende parkeerdruk, extra overlast en verstening van het gebied. Als er dan toch gebouwd moet worden, doe het dan op het braakliggende stuk bouwgrond op de hoek Kerkstraat/Bronckhorststraat, zo krijgt de raad als tip.

De brief sluit af: ,,Nu de plannen nog omkeerbaar zijn, roepen wij de gemeente op om nu eens echt in discussie te gaan met zijn bewoners.’’

Overheidsgeld moet naar vrijwilligersorganisaties

Noordwijk – Gemeenteraadslid Toon van Tol (PUUR) wil van het college van burgemeester en wethouders weten, hoe lokale vrijwilligersorganisaties financieel gesteund kunnen worden.

Van Tol wijst het college er op, dat de Rijksoverheid in totaal 1,5 miljard euro aan corona-compensaties heeft toegezegd aan de gemeenten. Een deel van dat geld moet gebruikt worden voor steun aan lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd (scouting / speeltuin) en buurt- en dorpshuizen.

Het raadslid roept op, om zo snel mogelijk in kaart te brengen, waar de verschillende organisaties behoefte aan hebben. En er voor te zorgen, dat de financiële compensaties ook bij die verenigingen en stichtingen terecht komen.

Strijd om winkelpanden begonnen

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders zet haar plannen door om de winkelpanden aan het Vuurtorenplein in bezit te krijgen.

Hiervoor wordt een ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ (WVG) gebruikt, zodat de gemeente Noordwijk de eerste mogelijkheid krijgt om eigenaar te worden van de gebouwen. De huidige bezitter heeft een bezwaar ingediend tegen het opleggen van de WVG, maar dat wordt door het college afgewezen. Hierbij wordt het advies van de bezwarencommissie gevolgd.

Als de gemeenteraad op 24 september ook besluit om de WVG in te zetten, kan de pandeneigenaar binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag.

Vragen over verlichting

Noordwijk – Het beheer en onderhoud van de verlichting van het BAVO-terrein aan de Anemoonweg is niet goed genoeg, zo vindt raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk).

Hij vraagt hier aandacht voor, naar aanleiding van een brief van de buurtvereniging van de verdunnerswijk. De Anemoonweg leidt van de Victorieberg naar de verdunnerswijk van stichting Raamwerk. Velen, waaronder cliënten, begeleiders, personeel en bewoners maken dagelijks gebruik van deze weg. Sinds de ontwikkeling van het BAVO-terrein is begonnen, een half jaar geleden, is de straatverlichting kapot.

De Moor wil onder meer weten wanneer de verlichting weer gerepareerd is.

Wensen voor woonwijk bekend

Hillegom – De nieuwe woonwijk Elzenhof moet voldoende ruimte hebben voor groen, spelen en parkeren. Dat blijkt uit een enquete, die door 378 mensen is ingevuld.

Aan woningbouw zien de mensen er het liefst woonzorgappartementen, levensloopbestendige huurappartementen en grondgebonden woningen komen. Met volop groen en water in de omgeving en ook voldoende parkeerruimte. Vrijwel niemand ziet wat in de mogelijkheid om een auto te delen; het zelf de beschikking hebben over een eigen vorm van vervoer heeft de voorkeur. De speel- en bewegingstuin moet geschikt zijn voor kinderen, volwassenen en senioren, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen.

Begin oktober gaat de gemeente Hillegom praten met enkele bewoners(groepen) van de direct omliggende woningen. Hiervoor ontvangen de mensen een uitnodiging.