Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 oktober 2020

Angst voor komst coronatestcentra

Alphen aan den Rijn – Donderdag 29 oktober opent een coronatestcentrum aan de Euromarkt 127 in Alphen aan den Rijn. In hetzelfde pand komt waarschijnlijk ook nog een tweede testcentrum. De ondernemers in hetzelfde gebouw zijn in alle staten. Ze maken zich enorm veel zorgen over de gezondheid van hun personeel en hun eigen gezondheid.

,,Ik ben heel Alphen door gegaan om te kijken, waar de mogelijkheden waren voor zo’n coronatestcentrum. Het moest een representatief pand dicht bij het station zijn’’, laat John van der Laan weten. Hij is directeur van het gelijknamige taxibedrijf, maar een deel van zijn omzet is door de coronacrisis totaal weggevallen. Het opzetten van dit coronatestcentrum is voor hem een alternatief verdienmodel.

Hij heeft de ruimte voor een aantal maanden gehuurd. ,,We kunnen er tussen 100 en 150 tests per dag uitvoeren. De uitslag van de coronatest Abbott is binnen twintig minuten bekend en deze is 100% betrouwbaar. Mensen kunnen deze test laten uitvoeren voor 120 euro ex btw.’’ Bij een coronasneltestpunt aan de Ondernemingsweg zijn de kosten € 69,50.

Rob van Tol is eigenaar van de Alphense Sleutel- en slotenservice. Hij is woest: ,,Met die coronatestcentra in dit gebouw komen er dagelijks honderden potentiële coronapatiënten bij ons naar binnen. Die mensen kunnen mijn personeel en mij besmetten. Het is hier niet lucht- en geluidsdicht. Als iemand een sigaret staat te roken, ruik ik welk merk het is. Ik krijg die lucht van corona binnen en kan daardoor besmet raken. Als ik ziek ben, gaat de zaak dicht, terwijl vier gezinnen voor hun inkomen van dit bedrijf afhankelijk zijn.’’

Zo’n vaart zal het niet lopen, verwacht Van der Laan. Hij geeft aan, dat de keuze voor deze locatie is bepaald samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en de ondernemersvereniging. ,,We voeren de tests uit op basis van reserveringen. Mensen kunnen niet zomaar even langs komen. Bovendien komen ze met de auto en ze moeten ook in de auto blijven. Als de test is uitgevoerd, rijden de mensen weer weg. Ze gaan daar niet winkelen.’’

Mede-eigenaresse Hoogendoorn van Hoogendoorn Witgoed is er niet blij mee, geeft ze aan. Joffrey Lut van Warmteservice: ,,Mensen komen daar niet omdat ze gezond zijn. Misschien bezoeken onze klanten ons niet om te voorkomen dat ze met die coronateststraatbezoekers in contact komen. Dan lopen we omzet mis.’’ 

Elles in ’t Veld, voorzitter Vereniging Ondernemers Alphen, steunt de komst van het coronatestcentrum. ,,Er zitten veel medewerkers vaak onnodig een aantal dagen thuis omdat er niet snel getest kan worden. Ondernemers zijn geholpen met een snellere uitslag. Toen de GGD er zat een half jaar geleden, was het veel drukker. Nu is een heel andere werkwijze en er worden veel minder mensen en alleen werknemers verwacht. Zo’n testcentrum moet toch ergens zitten.’’

Van Tol vraagt zich af, waarom mensen überhaupt naar deze teststraat zullen gaan. ,,Als je positief bent getest, moet je weer naar de GGD om je opnieuw te laten testen. Het kost 150 euro en je hebt er niets aan.’’ De uit te voeren testen gaan volgens hem ook zorgen voor veel geluidsoverlast. Niet alleen vanwege de rolluiken die bij iedere auto open en dicht gaan. ,,Probeer maar eens bij een kind van vier jaar met een wattenstaafje achterin haar neus en tegen de hersenstam wat virusdeeltjes weg te halen. Die kinderen gaan moord en brand schreeuwen.’’

Jurgen Jansen is financieel directeur bij Tauro, waar de bedrijfsruimte van wordt verhuurd. ,,We hebben ons afgevraagd of dit de perfecte locatie is. Wij kunnen geen verbod opleggen. Alles wat de huurder wil doen in de bedrijfsruimte, kan hij daar doen, maar de vergunning moet wel in orde zijn.’’

We gaan gewoon open. Het past binnen het bestemmingsplan qua voorwaarden. Commerciële teststraten kun je niet vergelijken met GGD teststraten, waarbij auto’s in rijen van tien zijn opgesteld. De omgeving zal het bijna niet merken. Geen rommel buiten of parkeeroverlast. We verwachten geen problemen met de gemeente ondanks dat de vergunning nog niet rond is.

Column

Bosweg

In het financiële jaaroverzicht van de gemeente las ik een schrikbarend gegeven. Het blijkt, dat 37% van al het bos in twee jaar tijd verdwenen is uit Kaag en Braassem. Het is het gevolg van het rücksichtlos kappen van bomen in het Ghoybos. De woordvoerder: ,,Voorheen was alles in dit gebied aangewezen als bos (groen), althans het stond vol met aangeplante populieren. Aangezien we diversiteit willen in dit stuk bos, helpen we de natuur een handje en hebben we hele stukken kaal gemaakt. Dit zijn alle gele stukken geworden waar nu of kruidenrijk grasland wordt gemaakt (onder de hoogspanningsleidingen) of bosplantsoen is aangeplant, wat op termijn weer bos zal worden. Hierdoor zijn we "ineens" bos kwijt, maar feitelijk hebben we het ook nooit gehad.’’

Als u mijn epistels regelmatig leest, waarde columnlezer, dan weet u dat ik een warme voorliefde voor bomen en bossen heb. De manier, waarop de gemeente de wijzigingen in het Ghoybos heeft doorgevoerd, doet me enorm pijn. Dat je een teveel aan populieren kapt, zodat ze plaats maken voor een meer gevarieerd bosaanbod, kan ik billijken. Maar voor iedere boom moet ook een boom terug komen. Eerlijk gezegd heb ik er weinig vertrouwen in, dat iedere gekapte populier elders in Kaag en Braassem door een ander boomexemplaar vervangen wordt. Nogmaals: 37% van al het bos is uit Kaag en Braassem verdwenen!

In het Ghoybos zijn drie jaar geleden nesten aangetroffen van bijzondere vogels als de buizerd, boomvalk en de sperwer. Met al die verdwenen bomen zien we een deel van die vogels ook niet meer terug. Kappen van bomen en het niet terugplaatsen van minimaal hetzelfde aantal exemplaren zorgt dus voor een teruggang in de biodiversiteit.

Daarom doe ik bij deze een oproep aan de groen- en natuurliefhebbers in de gemeente Kaag en Braassem. Een oproep dus aan u, waarde columnlezer. Kom bijeen en richt de ‘Stichting Vrienden van het Ghoybos’ op. Met een beheerovereenkomst kan die stichting zelf het Ghoybos onderhouden en zorgen voor een veel betere natuurdiversiteit. Ik spreek uit ervaring; er zijn voldoende fondsen, die bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren voor het terugkrijgen van meer bos in Kaag en Braassem. Samen met andere mensen heb ik al eens een bos gered; doet u mee om in deze gemeente een écht bos te creëren?!

Woonzorgkamers voor mensen met dementie

Roelofarendsveen – Aan de Europaweg 100 in Roelofarendsveen mogen twintig ‘woonzorgeenheden’ komen voor mensen die lijden aan dementie. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een aanvraag van het bedrijf ‘Dagelijks Leven’.

De geplande woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen bestaat uit twee bouwlagen met een kap. De woonzorgappartementen komen in het gebouw, net als twee gezamenlijke woonkamers, een dagbestedingsruimte, keuken en een verblijfs- en slaapruimte voor medewerkers. Overdag verblijven de mensen zoveel mogelijk in één van de twee woonkamers en de dagbestedingsruimte. Maar ook staat het hen vrij om in de omgeving rond te lopen.

De verwachting is, dat het aantal gevallen van dementie de komende jaren flink zal stijgen, ook binnen de gemeente Kaag en Braassem. Er is een groot tekort aan geschikte huisvesting voor deze doelgroep. Volgend jaar wordt een vergelijkbaar woonzorgproject geopend aan de Tuinderij in Leimuiden. De bewoners zijn in principe vrij om te gaan waar ze willen, liet Jan van der Meer onlangs bij een bijeenkomst voor omwonenden van de Tuinderij weten. Van der Meer is bij Dagelijks Leven verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe vestigingen voor mensen met zware dementie. Wel krijgen de bewoners een chip in hun kleren, zodat ze altijd weer gevonden kunnen worden, mochten ze de weg terug niet meer kunnen vinden.

,,Het moet een klein Vinkeveen worden!’’

Papenveer / Ter Aar – De komst van 42 woningen in het open landschap van Papenveer zorgt voor onrust onder een deel van de huidige inwoners. Maar liefst 26 gezinnen vinden, dat een deel van de huizen op andere plekken moeten komen. ,,De Paradijsweg is twee kilometer lang, maar de helft van alle woningen wordt om mijn huis heen gebouwd.’’

Enkele plaatselijke kwekers hebben via een ‘ruimte voor ruimte regeling’ de mogelijkheid gekregen, om hun oude broeikassen en onrendabele sierteelt op te doeken, waarbij ze op de vrijgekomen grond een of meerdere woningen kunnen bouwen. Vanwege de passerende vliegtuigen mogen in sommige gebieden geen nieuwe woningen gebouwd worden. Dat is voor een deel van de Paradijsweg ook het geval. Wie in het gebied woont, waar in verband met de Schipholregels geen nieuwe woningen mogen komen, krijgen de kans om hun ‘compensatiewoningen’ elders langs de Paradijsweg te plaatsen. Een corporatie is opgericht, waarin alle ruimte voor ruimteregelaars zich hebben verenigd en hun plannen krijgen steun van de gemeente Nieuwkoop. Maar veel van de overige dorpsgenoten voelen zich niet gehoord.

Helga van den Berg, Laura Bontje en Rob van Tol voeren het woord namens de 26 gezinnen. Ze maken zich zorgen over het verkeer, parkeren en het verlies van uitzicht. Maar vooral hebben ze er problemen mee, dat een groot deel van de geplande woningen bij elkaar gezet worden en niet verspreid langs de Paradijsweg. ,,De helft van de te bouwen huizen komen aan beide kanten van mijn terrein te staan’’, geeft Van Tol aan. ,,De Paradijsweg is 2 kilometer lang. Dat is geen eerlijke verdeling. Dit is het begin van een massale woonwijk; het moet een klein Vinkeveen worden!

Van den Berg, die een aantal paarden houdt: ,,Als die mensen er komen wonen, gaan ze klagen over last van vliegen en stank. Het aantal autobewegingen stijgt ook met meer dan 400 per dag. Verdeel de woningen beter over langs de Paradijsweg, over de noordkant en de andere kant. Anders wordt het hier geen paradijs meer om te wonen.’’

Ze vervolgt: ,,We staan met onze rug tegen de muur. De gemeente laat ons op de achtergrond pruttelen en verwijst naar de corporatie en dat zij onze bezwaren moeten afhandelen. Maar je kunt niet degenen, die aan een project verdienen, ook de bezwaren laten afhandelen. We willen een gesprek met het gemeentebestuur en de corporatie, zodat we samen tot een plan komen, dat voor iedereen acceptabel is.’’

Dat zit er niet in, zo laat Henri van Tol, voorzitter van de corporatie weten. ,,Er komen geen radicale wijzigingen. De plannen zijn al acht jaar bezig, er zijn inloopbijeenkomsten geweest en iedereen heeft de kans gehad om inbreng te geven. Ik heb hen aangeboden, om hen nader te informeren, maar daar was geen behoefte aan.’’ Hij snapt, dat mensen niet blij zijn over de manier waarop de huizen gebouwd worden, maar geeft aan dat dit komt door de Schipholregels.

Het is niet het antwoord waarop Bontje had gehoopt: ,,Inderdaad heeft de voorzitter gezegd, dat hij de plannen wilde toelichten. We willen echter geen uitleg, wij willen meedenken, zodat de plannen gewijzigd worden. Van den Berg: ,,We wonen hier samen en we moeten samen tot een goed plan kunnen komen. Het moet niet een selectief groepje zijn, die alles gaat bepalen. Zo werkt het niet, niet meer in deze tijd!’’

Rob Vaneman van de cooperatie is echter verbaasd: ,,Op verzoek van Rob van Tol heb ik bij hem thuis alle tekeningen laten zien en besproken. Voor een gepland huis aan de Leidse Vaart heb ik een andere locatie gezocht, zodat hij en zijn vrouw niet worden ingebouwd en een weg is verplaatst. Ook andere plannen zijn gewijzigd. Om dit alles te bereiken, heb ik vele gesprekken gevoerd met alle omwonenden. Zowel goed als slecht nieuws heb ik altijd direct gemeld.’’ Bezwaarmaker Van Tol is niet onder de indruk: ,,Toen ik mijn huis aanschafte, heb ik ruimte, rust, uitzicht en vrijheid gekocht. Dat verdwijnt nu allemaal!’’

Wethouder Guus Elkhuizen laat weten: ,,Wij reageren niet inhoudelijk op vragen van inwoners. We gaan hierover niet communiceren via de pers. Als men vragen heeft zijn wij natuurlijk bereid om daar naar te luisteren.’’

Bomen Veenderdijk moeten weg

Rijpwetering - Meer dan tachtig bomen op de Veenderdijk in Rijpwetering mogen gekapt worden van de rechter. Hiermee krijgt het Hoogheemraadschap van Rijnland gelijk, maar het gezin Mooren is woest.

De bomen staan op hun terrein en al vijf generaties lang wordt genoten van de wuivende takken, de vleermuizen die nestelen tussen de bomen en het ruisende groen. Rijnland beheert en onderhoudt onze dijken ter bescherming tegen het water. Volgens woordvoerder Kirsten Barnhoorn voldoet de Veenderdijk niet aan de gestelde eisen. ,,Daarom moeten we deze dijk weer op orde brengen.’’ De rechter is het hier mee eens.

,,Je voelt je ontzettend genaaid!’’, geeft Jetske Mooren aan. Vorig jaar waren we eerst niet van plan om naar de rechter te stappen om de kap van deze bomen tegen te houden. We hebben het uiteindelijk toch gedaan, omdat we het zo verschrikkelijk onrechtvaardig vonden. Het kan toch niet, dat al die bomen zomaar gekapt worden!’’

Ze hadden voorgesteld om een damwand te plaatsen, zodat de dijk beschermd wordt tegen het water en de bomen kunnen blijven staan. Rijnland wil dat niet, omdat dit te duur zou zijn, zo bleek tijdens de rechtszaak. ,,Het gaat dus om het geld; daar kwam de aap uit de mouw!’’ Dat de bomen slecht zouden zijn voor de dijk en dat er gaten in die dijk kunnen komen door omvallende bomen, gelooft ze ook niet: ,,Als er een boom omgaat, dan herstellen we dit. Bovendien; die bomen staan er al zestig jaar. Dit jaar hebben we veel wind gehad en ze staan er allemaal nog!’’

Gevraagd of ze in beroep willen gaan, geeft Mooren aan: ,,Ik weet het nog niet. We hebben het net gehoord en zijn helemaal uit het lood geslagen.’’ Nog voordat de kap begint, wil het gezin nog stukken natuur behouden. ,,We gaan zeker proberen enkele bomen te redden met bijvoorbeeld stekken of overplaatsen.’’


Extra afrit van Kerkweg afgewezen

Ter Aar – De drukte op de Kerkweg in Ter Aar had een stuk minder kunnen zijn, met de aanleg van een extra ontsluitingsweg. Maar dit aanbod is vorig jaar afgewezen door het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop.

Vorig jaar hebben Vomar en Hoorne aan het college aangeboden, om op eigen kosten een eigen afrit aan te leggen vanaf de Kerkweg richting hun winkels. Wethouder Antoinette Ingwersen bevestigt, dat dit aanbod gedaan is. Maar hier wilde het college niet aan meewerken. De uitrit zou te dicht bij de P. van Schravendijkstraat komen te liggen. ,,Omwonenden hebben tijdens gesprekken met ons aangegeven dat het aanleggen van nog een uitrit onwenselijk is.’’

Het college beschouwt dat gebied bovendien als ‘bedrijventerrein’ en volgens Ingwersen heeft de gemeente een ‘uitrittenbeleid’ en mogen er bij zo’n terrein ‘maximaal twee uitritten zijn, om te voorkomen dat de doorstroming op de weg waarop de uitrit is gericht te veel wordt beperkt.’’ Het gemeentebestuur vindt, dat de Intratuinlocatie al drie uitritten heeft, ,,waarbij de derde uitrit gezien moet worden als een verworven recht.’’ Met de komst van de Action, die eind november overgaat, is de verwachting dat er nog veel meer mensen naar dit koopcentrum zullen gaan.

IKC volgend jaar klaar

Rijnsaterwoude - In het oude gemeentehuis van Rijnsaterwoude komt eind 2021 definitief een Integraal Kindcentrum. Op de bovenverdieping worden zeven sociale huurappartementen gebouwd en nog eens acht duurdere appartementen.

Het bedrijf Bolton Bouw b.v. uit Woerden mag dit allemaal bouwen van het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Het IKC wordt gebruikt door basisschool de Kinderarcke en kinderopvang Snoopy en Woondiensten Aarwoude wordt eigenaar van de sociale huurappartementen.

,,Hiermee blijft het onderwijs voor deze kleine kern gewaarborgd’’, stelt wethouder Floris Schoonderwoerd tevreden.

Meepraten over windmolens en zonnepanelen

KAAG EN BRAASSEM - Hoe moet de gemeente Kaag en Braassem omgaan met de overgang van gasverwarming naar duurzame energieopwekking met windmolens en zonnepanelen? Hierover organiseert de gemeente op 28 oktober een online bijeenkomst voor de inwoners van Bilderdam en Leimuiden. Maximaal tachtig mensen kunnen zich aanmelden voor één van de twee sessies. Dit kan op www.kaagenbraassem.nl/roadshow<http://www.kaagenbraassem.nl/roadshow. Ook voor de inwoners uit de andere kernen wordt zo’n digitale bijeenkomst georganiseerd; dat gebeurt in november en december.

Politie wijst wethouder terecht

Ter Aar - Een opmerking van wethouder Antoinette Ingwersen, dat er aan de Kerkweg in Ter Aar alleen maar flitspalen geplaatst worden, als er ernstige ongevallen gebeuren, is bij de politie in het verkeerde keelgat geschoten.

Al jaren is het een drama met het verkeer op de Kerkweg; auto’s, busjes en motoren scheuren daar keihard overheen. Vorig jaar besloot het gemeentebestuur van Nieuwkoop om kanariegele vlakken op de weg te schilderen, in de hoop dat hiermee de snelheid uit het verkeer zou worden gehaald. Dat bleek totaal niet te werken, zo moest Ingwersen tijdens een raadsvergadering erkennen. Het plaatsen van flitspalen om zo het verkeer langzamer te laten rijden, was volgens haar niet mogelijk: ,,Justitie wil hier alleen aan meewerken, als er op een locatie heel ernstige ongelukken zijn gebeurd.”

,,Dat klopt niet, zo laat Marco Kroon, Senior Verkeersadvisering van het Team Verkeer van Politie Den Haag weten. Bij straten als de Kerkweg, waar maximaal 30 kilometer gereden mag worden, komen nooit flitspalen te staan. Kroon: ,,Voor deze straten geldt, dat de snelheid moet voortvloeien uit de inrichting van de weg. De wegbeheerder zal de weg dus op zo’n manier moeten inrichten, dat handhaving eigenlijk niet nodig is.’’

,,Ik moest dit laten weten’’, zo laat hij weten. ,,Want het is echt niet zo, dat er pas gehandhaafd wordt, nadat er ernstige ongevallen zijn gebeurd. Door de opmerking van de wethouder kan de lezer dit zo maar denken.’’ Met zijn kennis van zaken komt Kroon zo al met een aantal oplossingen om de snelheid er uit te halen, want met het aanbrengen van een laag gele verf op het asfalt red je het niet, zo vindt Kroon. ,,De gemeente kan betere maatregelen nemen om het verkeer langzamer te laten rijden. Bijvoorbeeld het aanleggen van klinkers in plaats van asfalt. Of het versmallen van de weg. Drempels zijn ook een optie, al kan ik me voorstellen, dat omwonenden daar in verband met trillingen niet al te blij mee zijn.’’

Wens voor flitspalen langs Kerkweg

Ter Aar – Op de kerkweg in Ter Aar wordt de maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het wegdek aangebracht. Ook staan daar binnenkort snelheidsdisplays om de passanten te informeren of ze zich goed aan de verkeersregels houden.

Een jaar geleden werd een groot deel van de Kerkweg geel gekleurd; dat zou zorgen voor langzamer verkeer, zo stelde het gemeentebestuur van Nieuwkoop. Maar in de praktijk werkt die kanariekleur totaal niet en dus moet er wat anders gebeuren. Wethouder Antoinette Ingwersen hoopt, dat de snelheidsdisplays en de 30-markeringen wél werken.

Daarnaast gaat ze kijken naar mogelijkheden om vrachtwagens en het landbouwverkeer te verbannen van de Kerkweg; dat is een vurige wens van de omwonenden. Maar hiervoor is ze afhankelijk van de Provincie Zuid-Holland. Als er zo’n 200 woningen gebouwd mogen worden in Ter Aar Noordoost, biedt dat ook mogelijkheden om het zware verkeer via andere routes te laten rijden. Zodra die trekkers en vrachtwagens verdwenen zijn, kunnen de huidige chicanes dichter bij elkaar gezet worden, om de snelheid van het verkeer er nog meer uit te halen, aldus Ingwersen. Het aanleggen van drempels is geen optie; de omwonenden zijn bang voor trillingen en scheuren in de muren van hun huizen. Maar het vervangen van het asfalt door klinkerverharding blijft wel een optie.

Als het aan de wethouder ligt, zouden er best twee flitspalen langs de Kerkweg mogen staan. Maar dat gaat niet gebeuren. ,,Justitie wil hier alleen aan meewerken, als er op een locatie heel ernstige ongelukken zijn gebeurd.’’ En daar is op de Kerkweg, ondanks het vele verkeer en de soms voorbijrazende auto’s en motoren, tot nu toe nog geen sprake van.

Column

Complimenten

Een paar weken geleden schreef ik een column over de opening van het Amandihuis; een nieuw verzorgingshuis voor mensen in hun allerlaatste levensfase. Hierin gaf ik ook aan, hoe jammer het was, dat de gemeente Kaag en Braassem het stuk gemeentegrond achter het Amandihuis niet op wil knappen. De bewoners keken uit op kapotte tegels onkruid en rondslingerende troep.

Maar dinsdag 13 oktober verschenen er graafmachines op het terrein achter het Amandihuis. De gemeente heeft opdracht gegeven om het straatwerk en het groen achter het Amandihuis te herstellen. Er komt dus meer groen en dat is enorm fijn voor de bewoners! Mijn complimenten dus aan de gemeente, dat dit toch goed is opgepakt.

Sommige sportverenigingen in Kaag en Braassem hebben uitzicht op een financiële meevaller, dankzij de ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sport (TVS-regeling). Deze regeling maakt het mogelijk om de huur van maart tot en met mei kwijt te schelden, die sportverenigingen aan de gemeente hebben betaald. Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat Kaag en Braassem van plan is om mee te werken aan deze regeling. Goed nieuws dus voor de volgende verenigingen: Tennisvereniging Leimuiden, Tennisvereniging Woubrugge, Tennisvereniging Alkemade, Tennisclub Rijpwetering, IIsclub Nut en Vermaak, Vereniging De Boel De Boule en Modelbouwvereniging Woubrugge.

Alle andere sportverenigingen die bijvoorbeeld bij het sportbedrijf of sporthal Woubrugge huren, krijgen via deze exploitanten een vergoeding. Culturele verenigingen blijven in onzekerheid. De gemeente heeft een financiële bijdrage gekregen voor de ondersteuning van de cultuursector. Op dit moment zoekt het gemeentebestuur nog uit, voor welk doel dit geld wordt ingezet.

Mijn advies aan het gemeentebestuur: wacht niet te lang, anders hoeft het niet meer en is de hele culturele sector al opgedoekt.

‘Bebouwen Bronsgeest heilloze weg’

Noordwijk – Één of meerdere bewoners hebben zich verenigd in de ‘Werkgroep behoud van Bronsgeest’, die voorheen de ‘Werkgroep behoud van Berckel’ heette. In een brief aan de raad keert de werkgroep zich tegen het bebouwen van de ‘heilige grond’.

Volgens de werkgroep zijn de 600 woningen in Bronsgeest oorspronkelijk bedoeld voor Noord-Holland, ten bate van de metropoolregio Amsterdam. Het opofferen van 30 hectare aaneengesloten eersteklas bollengrond zal als resultaat hebben, dat hooguit de helft van dit gebied als bouwgrond gebruikt kan worden, aldus de werkgroep.

De benodigde woningen kunnen volgens deze werkgroep prima gebouwd worden in de gebieden Achterweg-oost en Offem-zuid. ,,Het willen bouwen in Bronsgeest is een heilloze weg.’’ De gemeenteraad bespreekt deze inbreng eventueel later deze maand.

Plannen voor winterterrassen

Noordwijk – Het gemeentebestuur overweegt om winterterrassen toe te staan op het strand. Dat staat in de ‘Impactanalyse coronacrisis’, die vrijdag openbaar is geworden.

Ook in Noordwijk heeft de horeca het zwaar te verduren. Met de gedwongen sluiting van alle horeca, steekt een ander probleem de kop op, zo valt te lezen. ,,De horeca verliest haar functie om jongeren in hun gedrag (1,5 meter) te corrigeren. We zien dan ook dat de huis-, en straatfeesten meer hun intrede gaan doen (zie losse alcohol verkoop bij supermarkten). Hiermee streven we het doel voorbij om in contact te blijven met deze doelgroep (jongeren 20-30 jaar).’’

De Impactanalyse kijkt alvast vooruit naar de tijd, wanneer de horeca wel weer open mag. ,,Hoewel het nu niet het momentum is, kunnen we toch de mogelijkheid voor winterterrassen (of andere alternatieven) te onderzoeken. Indien er weer ruimte komt is het belangrijk dit voorbereid te hebben.’’

129 miljoen euro schuld

Noordwijk – De gemeente Noordwijk zucht onder een zware schuldenlast. In 2021 bedraagt de vaste schuld maar liefst 129 miljoen euro.

Het geld is een optelsom van allerlei leningen, die ooit nog moeten worden afbetaald. Die leningen zijn onder meer nodig, om bijvoorbeeld investeringen in de infrastructuur re realiseren.

Een woordvoerder laat weten, dat de financiële positie er voor de jaren na 2021 goed uitziet: ,,We zien dat vanaf 2021 de stand van de vaste schuld redelijk constant zal blijven.’’

Bouwen op Bronsgeest blijft heikel punt

Noordwijk – Na vele jaren praten heeft de gemeenteraad nog altijd geen knopen doorgehakt over bouwen op Bronsgeest.

Dinsdagavond werd besloten om hier later nog verder over te praten. Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66) beklaagde zich er over, dat er op het laatste moment nog nieuwe informatie vanuit het college gestuurd werd. Tijdens de discussie vlogen de verwijten over en weer. Raadslid Bas Knapp (VVD) gaf aan, dat zijn partij voorstander was van een gedeeltelijke bebouwing van Bronsgeest en de Achterweg, omdat dit bijdraagt aan het behoud van waardevolle bollengrond. Hierop reageerde fractievoorzitter Louis Koppel (GroenLinks): ,,Uw excuus om bollengrond te behouden, is een drogreden.’’

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur) blijft vasthouden aan de wens om Bronsgeest helemaal vol te bouwen. ,,Los de schuld aan de woningzoekenden in en begin met bebouwen.’’ Bollengrond behouden is volgens haar niet verstandig: ,,Intensieve landbouwteelt met gebruik van gif gaat spanningen opleveren tussen gebruiker van de grond en de mensen, die er in de buurt wonen.’’ Wat raadslid Astrid Warmerdam (Doen!) betreft, kan best een stuk van Bronsgeest behouden blijven: ,,Het behoud van groen is belangrijk. Je kunt voor het wonen ook kiezen voor een andere gemeente, want we wonen allemaal in de Bollenstreek.’’

Duurzaamheidstandje minder voor IKC

Hillegom – Het IKC-schoolgebouw van de Sophia Stichting hoeft toch niet energieleverend te worden. Het schoolbestuur kan volstaan met een energieneutraal pand. Wel gaat wethouder Hoekstra haar best doen om de andere helft van het dak vol te leggen met zonnepanelen, die door andere partijen betaald worden.

De hoop is, dat er een energiecoöperatie wordt opgericht, waarbij vrijwilligers uit Hillegom hun dorpsgenoten warm maken om geld te betalen, zodat die extra zonnepanelen op het dak gelegd kunnen worden. De investeerders kunnen dan delen in de opbrengst van die zonnepanelen. Een voorstel van CDA en BBH werd door deze twee partijen gesteund en daarmee was er een raadsmeerderheid.

De oppositiepartijen GroenLinks, D66, Bloeiend Hillegom en Fractie Jansen waren niet blij. Raadslid Van Egmond (GroenLinks) vond, dat financiële haalbaarheid niet het eerste uitgangspunt moet zijn, maar juist het halen van de afspraken van Parijs en de afspraken die gemaakt zijn in de Omgevingsvisie van Hillegom. De partijen pleitten ervoor om het dak vol te leggen met zonnepanelen, zodat de geleverde energie geleverd kan worden aan het zwembad, de brandweer of de woningen in de buurt.

Maar wethouder Hoekstra was hier tegen. ,,We willen allemaal zonnepanelen voor en door Hillegommers. Als we alles vol leggen, wordt er geleverd aan Liander. Als we de helft van het dak vol leggen, proberen we het komende jaar de andere helft voor de inwoners vol te leggen. Daarvoor wil ik hard aan de slag.’’

Geen speciaal steunfonds voor horeca

Noordwijk – Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet ‘schouder aan schouder’ staan met de horeca. Een voorstel van de raadsleden J. Knapp (VVD) en De Moor (Bruisend Noordwijk) werd dinsdagavond verworpen.

Knapp wees er op, dat de horeca haar deuren sinds 14 oktober heeft moeten sluiten en dat dit grote financiële gevolgen heeft. ,,Onze horeca ondernemingen zijn van vitaal belang voor onze gemeente, de lokale economie en het verenigingsleven.’’ De partijen riepen het college op om ,,te onderzoeken of een gemeentelijk steunfonds kan worden opgericht ten behoeve van onze horeca-ondernemers waaraan inwoners en bedrijven kunnen doneren met een vermeerderingsincentive door de gemeente.’’

Wethouder Roberto ter Hark gaf aan, dat het college prima met dit voorstel ‘kan leven’. Maar vijftien raadsleden waren tegen en daarmee werd het voorstel verworpen.

Geheim of niet geheim

Noordwijk – De manier waarop het gemeentebestuur ambtelijke stukken geheim houdt, moet veranderen.

Dat vindt PUUR-raadslid Toon van Tol. Hij stelt de gang van zaken aan de orde. Raadsleden krijgen soms informatie aangeboden, die geheim gehouden moeten worden. Wie zich daar niet aan houdt, kan een geldboete of zelfs gevangenisstraf krijgen. Maar soms wordt informatie als ‘geheim’ bestempeld, terwijl die gegevens al lang openbaar zijn.

Volgens Van Tol is dit het geval bij belangrijke dossiers, zoals de Omgevingsvisie, Woonvisie en de Huisvesting voor spoedzoekers. Het raadslid vindt, dat je geen informatie geheim moet houden, wat eerder al openbaar was. Het college van burgemeester en wethouders maakt haar standpunt hierover binnen enkele weken bekend.

Illegale bewoning arbeidsmigranten

Noordwijk – De politieke partij NZLokaal pleit voor betere oplossingen voor de legale huisvesting van arbeidsmigranten. ,,In de gemeente Noordwijk vindt nog steeds op grote schaal illegale huisvesting van arbeidsmigranten plaats in woonwijken, woningen en (voormalige) bedrijfspanden.’’

Volgens de Omgevingsdienst West-Holland zijn er in Noordwijkerhout alleen al zo’n vijftig plekken waar arbeidsmigranten illegaal wonen. ,,Daarnaast worden arbeidsmigranten in sommige gevallen geconfronteerd met schijnconstructies. Arbeidsmigranten worden gehuisvest in veelal (brand)onveilige woonomstandigheden, die niet voldoen aan de vastgestelde woonnormen. Illegaal worden woningen onttrokken aan de toch al schaarse woningvoorraad in onze gemeente. Ook zorgt het samenwonen van teveel arbeidsmigranten op één woonruimte voor overlast.’’

Om de illegale situaties te beëindigen wil NZLokaal de huisvesting van de arbeidsmigranten realiseren op de bedrijven waar ze werken, in voor bewoning geschikt gemaakte leegstaande schuren en kantoorpanden. Maar ook ziet de partij wel wat in ‘flexibele woonconcepten’, zoals de Trampoline in Noordwijkerhout. Wethouder Roberto ter Hark laat weten, dat de gemeente volgend jaar geld uittrekt om illegale bewoning tegen te gaan.

Inwoners boos op wethouder

Noordwijk – Twee inwoners van de Zonnekant zijn boos op wethouder Van den Berg. Zij vinden, dat ze door de wethouder als leugenaars worden bestempeld.

Tijdens een interpellatiedebat op 29 september ontkende wethouder Van den Berg, dat hij had toegezegd om een week later terug te bellen. Daarmee bleef hij bij een eerder standpunt richting de raadsleden, dat Van den Berg nooit enige toezegging aan de zonnekantbewoners gedaan had. Maar nu zijn er dus twee bewoners, die de wethouder hierover in twee brieven aanspreken.

Zij vinden, dat de wethouder hen ‘in diskrediet brengt’. De tweede getuige bevestigt, dat de belafspraak gemaakt zou worden, zodat een bijeenkomst opgezet zou worden tussen Zonnekantbewoners en ambtenaren van de gemeente van Team Groen en de afdeling snippergroen.

Karton niet pletten is ‘gedragsprobleem’

Noordwijk – De papiercontainers raken heel snel vol, doordat inwoners steeds vaker karton in de bakken stoppen.

Sinds de uitbraak van corona bleven inwoners meer thuis en bestelden spullen via internet. Al die verpakkingen worden weggegooid, maar het karton wordt vaak niet klein gemaakt. De gemeente leegt de ondergrondse containers vaker en de hoeveelheid papier en karton dat dit jaar is ingezameld ligt in Noordwijk zo’n 10% hoger. Doordat de gemeente extra bovengrondse containers heeft bijgeplaatst, komt het minder vaak voor dat ze vol zijn en dat mensen hun oud papier naast de bakken zetten. Het gebeurt echter nog wel.

Het gemeentebestuur wil op 31 december stoppen met de bovengrondse papiercontainers. ,,Mensen maken het karton niet klein en blijven de grote dozen ernaast zetten. Al dan niet omdat de niet verkleinde kartonnen dozen verstoppingen veroorzaken. Met name in de weekenden blijft dit een probleem als er veel wordt aangeboden. Het is met name een gedragsprobleem.’’ Het college van burgemeester en wethouders hoopt, dat een betere communicatie over het niet bijplaatsen van oud papier beter zal helpen, dan het aanbieden van extra afvalcontainers.

Kinderboerderij verhuist

Noordwijkerhout – De zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ op het Bavo-terrein gaat verhuizen.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de verkoop van ’t Pesthuis en het omliggende terrein aan de partners van het Welzijnsplein. BSO/Kinderdagopvang de Palmboom en Actor -een organisatie die erop gericht is om mensen met een ‘rugzak’ te begeleiden-, vormen samen met De Dierenhoeve het Welzijnsplein. Voor de verkoop wordt 350.000 euro betaald.

De Dierenhoeve verhuist hier naar toe en de medewerkers zullen ook zorgen voor het onderhoud van de Engelse Tuin en de begraafplaats. Tegelijkertijd wordt de kinderboerderij behouden en er een kinderdagverblijf aan toegevoegd.

Lagere snelheid Lage Gooweg

Noordwijkerhout – De maximumsnelheid op de ‘Lage Gooweg’ bij de school Leeuwenhorst moet omlaag van 60 naar 30 km per uur.

Een meerderheid van de gemeenteraad nam dinsdagavond dit voorstel van de raadsleden Brouwer (NZLokaal) en Beugelsdijk (CDA) aan. Volgens hen zijn aan deze weg de afgelopen jaren een groot aantal woningen gebouw. ,,Het autoverkeer op deze weg hierdoor is vervijfvoudigd en er rijden iedere schooldag honderden scholieren naar en van school rijden. We willen een weginrichting voor “auto te gast” en de snelheid verlagen.

Wethouder Roberto ter Hark raadde de motie af: ,,Als je kijkt naar het profiel van die weg kan de weg de situatie met al die verschillende gebruikers goed aan.’’ Volgens hem staan er al adviesborden met 40 km per uur. De raad wil met 15 stemmen voor en 12 tegen toch de maximum snelheid verlagen naar 30 kilometer op deze weg.

Leuke projecten van belastingcenten

Noordwijk – De lastenverhogingen voor de inwoners zijn bekend geworden.

De hondenbelasting stijgt volgend jaar met 1,5% naar 116,40 euro. Ook de rioolheffing gaat omhoog naar 188 euro. De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens wordt 233 euro en voor meerpersoonshuishoudens 362 euro; beide tarieven stijgen hiermee 3%. Woningeigenaren waarvan het huis 350.000 euro waard is, moeten ook meer gemeentebelasting betalen. De OZB-aanslag stijgt voor hen met ruim 5 euro naar 340,66 euro.

Met de extra inkomsten wil de gemeente ook de inwoners steunen. Zo wordt er ieder jaar 83.000 euro uitgetrokken voor het stimuleren van kunst- en cultuuruitingen. Voor duurzaamheidsactiviteiten is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar en het project ‘Noordwijk Kuuroord’ krijgt ieder jaar 25.000 euro. De inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk kunnen zich de komende jaren verheugen op een mooiere leefomgeving. In totaal wordt 400.000 euro uitgegeven voor een ‘inhaalslag van het groot onderhoud’ van het groen in die dorpen.

Mogelijk extra bouwlaag

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders staat voorzichtig positief tegenover een verzoek om het hotel Heeren van Noortwijck aan de Quarles van Uffordstraat 103 uit te breiden.

De eigenaar had een plan ingediend, om het deel van dat hotel, waar zich nu koelcellen bevinden, weg te halen en op diezelfde plek een aanbouw met kamers te maken.

Het gemeentebestuur neemt een ‘positieve grondhouding in ten aanzien van uitbreiding van het hotel op de plek van het bestaande gebouw met de koelcellen (met daarbovenop eventueel een bouwlaag)’.

Niet parkeren voor inritten Witte Kerkje

Noordwijkerhout – Om het fout parkeren bij het Witte Kerkje tegen te gaan, heeft het college van burgemeester en wethouders maatregelen genomen.

Onlangs zijn NP-tegels geplaatst voor de inritten van het Witte Kerkje; NP staat voor: ‘Niet Parkeren’. Daarnaast is de gemeente bezig met voorbereidingen om het aantal fietsenstallingen uit te breiden. Ook komen er oplaadpunten voor fietsen in de buurt van het Dorpsplein, het Landbouwplein en mogelijk elders in het centrum van Noordwijkerhout.

Ook blijven Boa’s controleren op verkeerd parkeren en andere zaken.

Noordwijkerhout behoudt publieksbalie

Noordwijkerhout – De publieksbalie in Noordwijkerhout blijft behouden. Dit voorstel van de raadsleden Duivenvoorde (CDA) en Meiland (NZLokaal) werd dinsdagavond aangenomen door een ruime raadsmeerderheid.

Duivenvoorde pleitte: ,,Er in het coalitieakkoord is afgesproken dat gemeentelijke dienstverlening gehandhaafd blijft vanuit de huidige twee gemeentekantoren. Het aanbieden van de gemeentelijke diensten vanuit meerdere kernen (dicht in de buurt) is klantvriendelijk, gastvrij en voor de inwoners belangrijk is.’’

De partijen vroegen het college om het volledige pakket aan gemeentelijke diensten aan te bieden vanuit het gemeentekantoor in Noordwijkerhout of een andere toegankelijke locatie in dat dorp. Burgemeester Verkleij liet weten, dat een meting had aangegeven dat in Noordwijkerhout twee klanten per uur de balie bezoeken. In Noordwijk gaat het om 16 mensen per uur. Ook kan steeds meer digitaal afgehandeld worden en de zorg voor kwetsbare groepen blijft open. ,,Het is toch geen punt om eens in de tien jaar een paspoort in Noordwijk op te halen?!’’ Een meerderheid van de raad vindt echter wel dat Noordwijkerhouters in hun eigen dorp terecht moeten kunnen voor de gemeentelijke diensten.

Oproep burgemeester aan inwoners

Hillegom – Burgemeester Arie van Erk roept de inwoners op om zich te houden aan de lock-down maatregelen.

Hij deed deze oproep aan het eind van de raadsvergadering op donderdagavond en stelde onder meer: ,,De gedeeltelijke lock down is een lastige situatie. Het vraag veel van mensen. Maar als je ziet hoe snel het virus zich verspreid en welke bedreiging dit voor de gezondheid zorgt voor jong en oud, maar ook sociaal en economisch gezien, doe ik een oproep aan alle inwoners en mensen die zich rond en in Hillegom bevinden, om je je aan voorschriften en maatregelen te houden.’’

De burgemeester besloot: ,,Het is op de tanden bijten en volhouden. Laten we hopen dat we over een week of vier iets  van versoepeling tegemoet kunnen zien. Ik wens iedereen sterkte. Laten we kijken naar wat we wel kunnen. We moeten wel de moed er in houden.’’

Positief over begroting

Noordwijk – De begroting van de gemeente Noordwijk blijft de komende jaren in de plus. Dat is niet alleen te danken aan een corona-Rijkssteun van 1,8 miljoen. Ook zijn de parkeerinkomsten enorm meegevallen. Volgend jaar denkt Noordwijk 330.000 euro over te houden, in 2022 is dat 18.000 euro en in de jaren erna moet het overschot weer oplopen tot respectievelijk 800.000 euro en 1,4 miljoen euro.

Wethouder Roberto ter Hark presenteerde de resultaten vrijdag aan de pers. Volgend jaar houdt Noordwijk 330.000 euro over en we hebben 1,2 miljoen euro om te investeren in allerlei zaken. Zo wordt er een paar ton gestoken in meer groen in Noordwijkerhout en De Zilk. Ook geeft de gemeente 250.000 euro uit om illegale bewoning tegen te gaan en zijn er plannen voor het realiseren van een fietsenstalling op de Boulevard. Met oplaadpalen voor de elektrische fietsen. Het college wil ook Museum Oud Noordwijk helpen met haar plannen; de gemeenteraad krijgt hierover nog een voorstel voorgeschoteld; dan wordt ook duidelijk hoeveel dit de gemeente gaat kosten.

De 4,2 miljoen aan gemiste inkomsten van de precariorechten vanaf 2022 moet grotendeels worden opgehoest door de woningeigenaren. De OZB stijgt in 2022 namelijk met 34,6% al probeert het college dat percentage nog wel wat omlaag te krijgen. Maar omdat de belasting op kabels en leidingen zelf niet meer betaalt hoeft te worden, scheelt dat iedere inwoner ook weer in de kosten. ‘Gemiddeld stijgen de lasten niet met meer dan 1,6% inflatie’, aldus de wethouder. Toch haalt de gemeente aan extra belastinginkomsten volgend jaar 2,6 miljoen euro aan inkomsten binnen van onder meer hondenbelasting, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting.

Prioriteiten politie

Noordwijk – Voor de komende jaren tot 2024 wil het college van burgemeester en wethouders qua veiligheid vooral inzetten op vier thema’s.

Het gaat dan om:

 1. Veilig uitgaan, evenementen en toerisme

2. Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid

3. Jeugd en Veiligheid

4. Ondermijning

Een veiligheidsplan is opgesteld, samen met politie, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie. Maar ook vertegenwoordigers van de Noordwijkse ondernemers zijn betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Uiteraard zal de politie ook blijven controleren op andere illegale zaken.

Rijbewijs aanvragen vanuit luie stoel

Noordwijk - Er komt een digitale proef voor het aanvragen van een rijbewijs.

Dit nieuwtje vertelde burgemeester Wendy Verkleij tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond. Ze reageerde hiermee op het voorstel om in Noordwijkerhout een publieksbalie open te houden.

Wanneer die proef ingaat, waarbij mensen vanuit hun luie stoel een rijbewijs kunnen aanvragen en hiervoor dus niet naar het gemeentehuis hoeven te komen, is nog niet bekend. Verkleij: ,,Dit wordt een fantastische uitdaging en is ook een vorm van dienstverlening.’’

Subsidiemogelijkheden

Noordwijk – Voor kleine verenigingen en stichtingen is er nog altijd gemeentegeld over om financiële coronategenvallers op te vangen.

Dit jaar reserveerde het college van burgemeester en wethouders 60.000 euro voor kleine initiatieven, die een relatie hebben met de coronacrisis. Verzoeken voor financiële steun kunnen nog altijd worden ingediend.

Stuur hiervoor een email naar: gemeente@noordwijk.nl, onder vermelding van: ‘Ondersteuning  initiatieven’. Het college besluit, of verzoeken toegekend worden.

Terrassen legaal gemaakt

Noordwijk – Het huidige bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ wordt aangepast.

Vorig jaar zijn twee zienswijzen ingediend en het college van burgemeester en wethouders  heeft nu besloten om één van deze zienswijzen over te nemen. Het gaat om de strook met gebouwde terrassen voor Koningin Wilhelmina Boulevard 4-6. In tegenstelling tot de terrassen langs de rest van de Boulevard, waren hier de terrassen niet bestemd.

Dat is nu dus wel gebeurd.

VAB blijft behouden

Noordwijk / Teylingen - Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) blijft het regionale overslagstation van de samenwerkende gemeenten, Katwijk, Noordwijk en de HLT gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen).

Dit voorstel legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Op het terrein wordt gezorgd voor het ingezamelde (grof)rest- en gft-afval en PMD (plasticafval). Het station functioneert al jaren naar behoren.

In 2023 lopen contracten af, maar onderzoek heeft aangetoond dat het behoud van een overslagstation in de eigen regio qua kosten veel gunstiger is. Drie (commerciële) partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om in de toekomst actief te worden in deze regio met het inslaan en verwerken van het afval.

Ventilatiesystemen scholen voldoen aan huidige eisen

Noordwijk - De ventilatiesystemen en luchtkwaliteit in de schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten, naar aanleiding van vragen door LSN (Lijst Salman Noordwijk). Vijf van de zes betrokken schoolbesturen met één of meer schoolgebouwen in Noordwijk hebben aangegeven dat hun schoolgebouw(en) voldoen aan de gestelde eisen voor luchtventilatie. Het schoolbestuur Stichting Resonans heeft gemeld dat dit ook geldt voor Het Duin. Maar dit bestuur is er nog niet aan toegekomen om de metingen in het gebouw van De Duinpieper uit te voeren. Dit zal vóór 1 november gebeuren.

De wettelijke normen voor de ventilatiesystemen zijn opgesteld, voordat Covid-19 uitbrak.

Versnelling voor Zilveren Kruis locatie

Noordwijk – De bouwprojecten ‘Zilveren Kruis’ en ‘Bronsgeest’ kunnen het beste apart van elkaar gerealiseerd worden. Anders zou het de gemeente wel eens geld gaan kosten.

Dat laat het college van b&w weten aan de gemeenteraadsleden. De twee gebieden zijn totaal verschillend. De Zilveren Kruis-locatie maakt deel uit van de kenmerkende landgoederenzone. De locatie ligt bovendien in een bebouwde omgeving met bestaand groen. De eigenschappen van dit gebied zijn geheel anders dan de eigenschappen van het projectgebied Bronsgeest dat deel uitmaakt van de bollenvelden. Deze (grotendeels te behouden) bollengrond, de geplande ecologische zone en de nog onbebouwde en niet ontsloten omgeving vraagt volgens het college om een andere stedenbouwkundige aanpak.

De hoop is, dat het ontwikkelen van de Zilveren Kruislocatie sneller opgezet en afgerond kan worden, als dit project zelfstandig opgezet kan worden. Het stedebouwkundig plan is eind dit jaar klaar. De grond is nu nog eigendom van Achmea, maar het gemeentebestuur gaat binnenkort gesprekken aan met Bouwfonds Property Development. In 2023 zouden de woningplannen dan al gerealiseerd kunnen zijn, zo is de hoop.

Zorgen over voedselbanken

Noordwijk – Gemeenteraadslid Ton Hoffmans maakt zich zorgen over de toeleveringen aan de voedselbanken.

Onlangs kwam in het nieuws, dat in Nederland veel voedselbanken in problemen komen, doordat er minder eten en drinken wordt gedoneerd. Hoffmans wil weten van het college van burgemeester en wethouders: ,,Doet dit probleem zich ook voor bij voedselbanken in onze gemeente of dreigen er tekorten te ontstaan? 3 Indien dat het geval is: gaat het college maatregelen nemen om tekorten te verhelpen of te voorkomen?’’

Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

15 oktober 2020

Beveiligingsorganisatie smeekt om gesprek met wethouder

Noordwijk – De Stichting ATC, die zorgt voor de beveiliging van evenementen en de exploitatie van het parkeerterrein Langevelderslag, staat op voet van oorlog met de gemeente Noordwijk. De gemoederen zijn zo hoog opgelopen, dat het ATC-bestuur zich genoodzaakt ziet om een laatste bemiddelingspoging te sturen naar het college van burgemeester en wethouders.

Het ATC-bestuur schrijft onder meer: ,,Volledig buiten onze schuld en wens om zijn wij met uw ambtenaren in een surrealistische discussie terechtgekomen over vermeende afdrachten van inkomsten tijdens onze exploitatie van het parkeerterrein Langevelderslag. Naast de overeengekomen pachtbedragen eisen uw ambtenaren nu ineens een veelvoud van het overeengekomen bedrag. En bovendien een veelvoud van het bedrag dat onze voorganger, die meer dan 50 jaar het terrein commercieel heeft geëxploiteerd, per jaar heeft betaald.’’

De non-profit stichting ATC is in 2018 opgericht, ,,onder toejuichingen van het desbetreffende college en ondersteund door uw ambtenaren opgericht. Belangrijkste taak was het (verkeers)veilig laten verlopen van de vele evenementen die ook weer vrijwilligers organiseren in de gemeente Noordwijk.’’ Het college verzocht indertijd ATC ook om de exploitatie van het parkeerterrein Langevelderslag op zich te nemen. ,,De vrijwilligers hebben tweemaal voor hun geld gewerkt: eenmaal op het parkeerterrein om het geld te verdienen en éénmaal bij het (verkeers)veilig laten verlopen van alle evenementen in Noordwijk.’’

Maar volgens ATC eist de gemeente ,,nu ineens een veelvoud van het bedrag dat was afgesproken’’. Een advocaat dreigt al met een rechtszaak. Tot deze kwestie is opgelost, krijgt ATC geen werk maar van de gemeente Noordwijk. Het ATC-bestuur: ,,Dit riekt naar ‘détournemant de pouvoir’ (misbruik van macht, red.). Het enige dat wij al enige maanden vragen is een gesprek met de betreffende wethouder en een integrale aanpak van ons probleem. Dit wordt ons geweigerd. De gemeente schijnt een nieuw beleid te hebben waarbij bestuurders niet meer met inwoners mogen praten om cliëntelisme tegen te gaan.’’

Maar als dit gesprek niet op korte termijn plaats vindt, volgt er een rechtszaak. ,,Mocht dat gesprek niet plaatsvinden en er een rechtszaak gaan plaatsvinden zal er geen financiële toekomst meer zijn voor stichting ATC en het faillissement moeten worden aangevraagd. Met alle gevolgen van dien voor het werk dat ATC doet voor verenigingen en gemeenten.’’

‘Gemeente heeft kans laten liggen op extra afrit’

Ter Aar – Als er in de drukke decembermaand een verkeersopstopping komt op de Kerkweg, dan is dit niet de schuld van de nieuwe winkels Vomar en Action. Dat laat ondernemer Leen Kroon van de Intratuin weten.

Fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) is bezorgd over de opening van de Action eind volgende maand en wat dit met het verkeer op de Kerkweg doet. ,,Door de komst van de Vomar is het aantal verkeersbewegingen al ver toegenomen. De wethouder belooft al 2,5 jaar maatregelen. Vorig jaar zijn er maatregelen uitgevoerd, maar die blijken een nihil effect te hebben gehad. Het enige wat verandert is, is de kleur van het wegdek.’’ Hij is bang, dat ,,de combinatie Intratuin-Vomar-Action in de drukke decembermaand tot een verkeerschaos zal gaan leiden’’.

Deze opmerking schiet Kroon in het verkeerde keelgat. Fijntjes wijst hij er op, dat projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed vorig jaar aan het gemeentebestuur van Nieuwkoop heeft gevraagd om een extra inrit te mogen maken aan de Kerkweg. Vomar en Hoorne Vastgoed waren zelfs bereid om de kosten voor die inrit te betalen, maar de gemeente reageerde negatief op dit aanbod.’’

Kroon vindt het een gemiste kans: ,,Deze weg was de ophoping van het verkeer tegengegaan en zou hebben gezorgd voor een betere doorstroming. Met zo’n extra inrit kun je meteen het terrein oprijden; de huidige afrit is maar negen meter breed en daar moet al het verkeer op en af; dat houdt verschrikkelijk op.’’

Wethouder Antoinette Ingwersen is gevraagd te reageren op deze uitspraak. Ze laat weten, in gesprek te zijn en te wachten op de discussie met de raadsleden donderdagavond.

Column

Gas

‘We’ moeten met ons allen van het gas af, waarde columnlezer. En iedere woningbezitter moet de komende jaren geld, veel geld investeren, om zijn huis om te schakelen van een gasverwarming naar verwarming en koken met elektriciteit. Afhankelijk van het type woning en de leeftijd gaat dat al gauw tienduizenden euro’s kosten. Denk maar aan zaken als vloerverwarming, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en dakisolatie. Om nog maar te zwijgen over wat het gaat kosten om een warmtepomp aan te schaffen.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, zo wordt ons al jaren verteld. En inderdaad; de afgelopen jaren heeft de gemeente een paar kleine dingetjes gedaan. Zo liggen er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, maar die zijn grotendeels gefinancierd door de inwoners, via een lokale energiecorporatie: KBEnergie.

Maar nu het er écht op aankomt, blijkt de gemeente Kaag en Braassem geen cent te steken in de energietransitie. Voor deze ambitie staan in 2021 en 2022 helemaal geen bedragen geboekt in de gemeentelijke begroting. Een ambtenaar gaf aan, dat de gemeente voor dit soort uitgaven ‘afhankelijk is van wat we van de Rijksoverheid krijgen’. En de plannen die de gemeente maakt, waar het gaat om een energiezuinigere maatschappij worden alleen uitgevoerd als daarvoor geld vanuit het Rijk binnen komt.

Laat ik het bekijken vanaf de positieve kant; in ieder geval is nu volkomen duidelijk, wie die door de Rijksoverheid opgelegde gasafschaffing gaan betalen. U en ik. Zolang er nog wat subsidietjes zijn, om duurzaamheidsinvesteringen deels vergoed te krijgen; maak daar direct gebruik van. Want ook dat wordt binnen de kortste keren afgeschaft.

‘De gemeente moet het goede voorbeeld geven’; hoe vaak heb ik die uitspraak al niet in de gemeenteraadsvergadering gehoord? Nu blijkt, dat de gemeente Kaag en Braassem alleen het goede voorbeeld wil geven van het geld van de Rijksoverheid. Ja, dat is lekker gemakkelijk. Laat de Rijksoverheid dan ook alle duurzaamheidsmaatregelen betalen, die de huizenbezitters moeten nemen. Omdat wij van diezelfde Rijksoverheid geen Gronings, Noors of Russisch gas meer mogen gebruiken.

‘Honderd procent gezond!’

Fruit Today

Rijn- en Veenstreek - Om binnenkort de heropening van het sportseizoen én de kantines te vieren, pakt Fruit Today geweldig uit. De eerste drie sportverenigingen die voor het komende weekend maaltijdsalades bestellen voor verkoop in de kantine, krijgen deze helemaal gratis!

Lekker sporten doe je voor jouw ontspanning, maar ook om er lichamelijk fitter en gezonder van te worden. Dan helpt het niet, om na een voetbal- of hockeywedstrijd drie kroketten weg te stouwen. Maar als je iets gezonds wil eten, moet het wél lekker en gevarieerd zijn. Dankzij Fruit Today is dat nu het geval. Hun maaltijdsalades en fruitpakketten zijn een lust voor de maag én de smaakpapillen.

Rob Vaneman is samen met zijn broer Marcel en neef Dennis het bedrijf Fruit Today gestart. De drie mannen zijn in Alphen al heel bekend vanwege hun Fruitpaleiskraam op de markt. Vaneman: ,,De eerste drie verenigingen  die zich aanmelden, krijgen de eerste week hun bestelling gratis, dan gaat het in totaal om maximaal honderd maaltijdsaladebakjes, zoals fruit en yoghurtfruit. Alles is helemaal vers. Ze krijgen het vrijdag en dan is het prachtig en heerlijk voor het weekend.’’

Over de reden, waarom Fruit Today deze actie houdt: ,,We willen streven naar verenigingen, die het gezondst voor de dag willen komen. Ze roepen wel, dat ze zo gezond bezig zijn met voeding, maar een broodje gezond waar je een klodder mayonaise op gooit is niet gezond. Onze maaltijdsalades en fruitpakketten zijn wel 100% gezond!’’

Bedrijfsleider Lyna Kant licht toe: ,,Verenigingen hebben een taak om gezond en verantwoord bezig te zijn. Sportcomplexen worden rookvrij en het alcoholgebruik wordt aan banden gelegd. Maar er is meer dan alleen dingen verbieden; veel beter is om te kijken naar wat wél kan. En met Fruit Today kunnen verenigingen een gezonde en lekkere snack aanbieden.’’

Maar kan lekker en gezond eten wel samen gaan? Absoluut. ,,Je moet het ervaren, hoe heerlijk het is om een gevarieerde fruitmaaltijd te eten. Op de scholen en kinderopvang wordt dit al heel veel gegeten en de sportverenigingen zijn de volgende stap waar je heerlijk vers fruit en groenten kunt krijgen. Dankzij de producten van Fruit Today kunnen sportverenigingen hun leden en bezoekers zoveel meer aanbieden in de kantine. Niet alleen de bitterballen en tosti’s, maar voortaan dus ook een lekkere salade of fruitcombinatie. Wij leveren dat kant en klaar aan; geportioneerd of in grotere hoeveelheden. Dat hangt ervan af hoe de verenigingen het zelf het liefst willen hebben.’’

De reacties op het aanbod van Fruit Today zijn overweldigend positief. Kant: ,,Mensen vinden het heel fijn om zoiets heerlijks en gezonds terug te zien in de kantine. De onderliggende boodschap van gezond gedrag straalt ook uit naar de vereniging zelf. Daarnaast ontzorgen wij de verenigingen, die vaak moeite hebben om mensen te vinden die in de keuken het eten willen en kunnen klaarmaken. Wij leveren onze producten kant en klaar aan.’’

Meer informatie:

Fruit Today, Lindenplein 2, Ter Aar, T: 06 8362 0922, W: www.fruit-today.nl.

Uil waakt weer over uniek recreatie-eiland

Papenveer – De uil is terug op Papenveer. Het plaatsen van het beeld van deze roofvogel betekent ook de symbolische lancering van aan het nieuwe recreatie-eiland in de Langelaarse Plassen.

Op het Papeneiland staat een uitkijktoren van zo'n tien meter hoog. Voor de scouting komen er zo’n tien aanlegplaatsen en een opslagplaats. Bezoekers kunnen lopen over het 1.900 m2 grote terrein en er is een toilet. Peter van Eijk is mede-initiatiefnemer met Jan van Tol en zij hoopten, dat het eiland deze maand al geopend had kunnen worden. Maar door een vertraging in de werkzaamheden zit dat er niet meer in. De komende weken moeten nog een paar zaken worden uitgevoerd, zoals de aanleg van elektriciteit en het plaatsen van grasmatten op het eiland. Een officiële opening van het eiland gebeurt pas volgend voorjaar. Maar Van Eijk heeft goed nieuws: ,,Het eiland wordt waarschijnlijk eind november opengesteld. Dan kunnen het toilet, de picknickbankjes, speeltoestellen en het scoutingterrein gebruikt worden.’’

Hij vindt het jammer, dat de echte opening is uitgesteld door de vertraagde werkzaamheden, maar bekijkt het van de positieve kant. ,,Het is toch al heel bijzonder, dat je een nieuw aangelegd eiland binnen één jaar kan betreden. Door de aangelegde wilgentakkenconstructie konden we hier binnen drie weken met een 28 tons kraan overheen rijden. Dit is het eerste recreatie-eiland op de wereld, wat op deze manier is opgebouwd. Ook de aangelegde golfbreker met schanskorven is uniek en onze eigen uitvinding.’’

Hij kijkt nog even omhoog naar de uil, die goed bevestigd is aan de uitkijktoren. ,,Die uil is van belang voor het schoon blijven van de toren. Aalscholvers en reigers gaan daar nu niet meer zitten en hierdoor wordt de toren niet ondergescheten. Poep van een aalscholver is namelijk net cement.’’

Parelpaadje

Nieuwe Wetering – Bij de Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering wordt een halverhard pad aangelegd. De gemeente gebruikt hiervoor 10.000 euro uit het potje ‘Parelbudget’. Dit pad zorgt voor een verbinding van de Natuurbelevingstuin naar de ringvaart. Ernaast worden bloembollen, heesters en bomen geplant, om de belevingswaarde voor de wandelaars te vergroten. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit bedrag toegezegd, naar aanleiding van een aanvraag door het bestuur van De Bult. De werkzaamheden vinden binnen twee weken plaats.

Jagen op kleinwild

Kaag en Braassem – De Wildbeheereenheid De Aarlanden mag de komende jaren vrolijk blijven jagen in het gebied van de Drecht.

De gemeente Kaag en Braassem heeft de jachtrechtvergunning verlengd. Het gaat om het open watergebied in het westelijk gedeelte van de Drecht vanaf de Tolbrug en het oostelijk gedeelte van de Drecht vanaf de provinciale brug over de N207. Om daar te mogen jagen op kleinwild, betaalt de Wildbeheereenheid De Aarlanden ieder jaar 109,33 euro. Volgens het gemeentebestuur wordt door het beheer door de jagers het ecologische evenwicht in het gebied gegarandeerd.

Dementiehuis kan er binnen het jaar zijn

Leimuiden – Een verzorgingshuis voor zwaar dementerenden kan al over een jaar geopend worden aan de Tuinderij in Leimuiden. In dit pand van drie verdiepingen hoog komen twintig kamers, waar deze mensen een eigen onderkomen hebben. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Om het gebouw komt een hek van 1,40 meter hoog, maar de bewoners zijn in principe vrij om te gaan waar ze willen, laat Jan van der Meer weten. Hij is bij Dagelijks Leven verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe vestigingen voor mensen met zware dementie. Wel krijgen de bewoners een chip in hun kleren, zodat ze altijd weer gevonden kunnen worden, mochten ze de weg terug niet meer kunnen vinden.

Er is grote behoefte aan deze voorziening. Dagelijks Leven heeft 800 mensen op de wachtlijst staan, om ergens in Nederland een onderkomen te krijgen, waar ze goed verzorgd worden. Terwijl de maandlasten lager zijn dan een AOW-uitkering. Naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden wordt de ingang aangesloten op de entree naar het zwembad. Voor het personeel en bezoekers komen er acht parkeerplaatsen. Dat is volgens Van der Meer ruim voldoende: ,,De ervaring leert, dat het personeel veelal met de (brom)fiets naar het werk gaat. Mensen mogen hun geliefden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezoeken. Was het maar waar, dat het parkeerterrein altijd vol stond, maar helaas is dat niet zo.’’

De omwonenden steunen de komst van een zorgplek voor zwaar dementerenden, maar hebben liever niet dat dit ten koste gaat van een stuk groen. ‘Behoud de populieren; er hoeft er maar één te verdwijnen!’ gaf buurman Kleeman aan. Zorgen zijn er wel over de manier waarop de grondoverdracht plaats vindt. Projectontwikkelaar Amvest mag het terrein voor ‘een appel  en een ei’ overnemen, zo stellen de buren.

De grond wordt door de gemeente Kaag en Braassem namelijk voor circa 10% van de feitelijke waarde verkocht. Wie wil er geen bouwgrond hebben voor 136.000 euro, waarbij je uitzicht hebt op het open landschap en de rivier De Drecht?! Na twintig jaar houdt de huurovereenkomst op. Tegen die tijd kunnen de wooneenheden gesloopt worden, zodat op dat terrein bijvoorbeeld enkele luxe villawoningen gebouwd kunnen worden. Met een verkoopprijs van een slordige miljoen euro per stuk. Een advocaat heeft uitgezocht, dat dit geen acceptabele deal is, aldus buurvrouw Van Welsum. Maar volgens Van der Meer is zo’n grondprijs van 70 euro per m2 heel gebruikelijk om dit soort voorzieningen te realiseren. ,,Het is niet voor een appel en ei verkocht. Deze grond is getaxeerd op basis van sociale huur. Er moet ook flink geïnvesteerd worden, voordat er gebouwd kan worden.’’ De omwonenden overwegen een gang naar de rechter; dat kan zorgen voor een vertraging in de komst van het verzorgingstehuis voor zwaar dementerenden.

Centrumplan verdeelt meningen

Met een nieuw centrumplan en tien maatregelen moet de gemeente Nieuwkoop weer aantrekkelijk worden voor bezoekers en consumenten. Maar wat vinden VON-voorzitter en ondernemer Leo Kooyman, bedrijfsdokter Cor Molenaar en wethouder Antoinette Ingwersen er van?

- Waarom is een nieuw centrumplan nodig? Ingwersen: ,,De gemeente kiest ervoor om de uitstraling en de inrichting van het Reghthuysplein en directe omgeving op te waarderen. Het Regthuysplein wordt het toeristische hart van de Nieuwkoopse bedrijvigheid. Dit is nodig, omdat het centrum in z’n huidige vorm te maken heeft met leegstand, matige samenhang en een “stenige” openbare ruimte.’’

Leo Kooyman: ,,Er moet duidelijkheid komen over de toekomstmogelijkheden van de retail en horecabedrijven.  Er is leegstand; dat ziet er uit als een gebit, waar een voortand uit gevallen is.’’

- Wat is er gedaan met de vorige adviezen van onder anderen retaildeskundige Cor Molenaar en het Platform De Nieuwe Winkelstraat?

Kooyman: ,,Het advies van het kenniscentrum De Nieuwe Winkelstraat ging uit van één centrum en dat riep veel reacties op. Retail-deskundige Cor Molenaar heeft eerst een uitgebreide enquête gehouden onder de inwoners over hun oordeel over Kennedyplein en Reghthuysplein. Zijn advies was uiteindelijk, dat beide centra een gewaardeerde eigen functie hebben.’’

Molenaar: ,,Het betreffende adviesbureau heeft geen gebruik gemaakt van onderzoeken uit het verleden. De gemeente Nieuwkoop is een uiterst geïsoleerd gebied en de aantrekkingskracht van het Reghthysplein is heel matig; dat winkelcentrumpje loopt helemaal leeg. Aan het Reghthuysplein is geen ruk te doen. Het is veel logischer om het terrein van Jumbo, Intratuin en de Action als publiekstrekker in te zetten. Zet er wat horeca bij en winkels met verse groenten en andere producten; dat trekt mensen uit de hele regio aan.’’

- Waarin verschilt het rapport dat er nu ligt van die vorige adviezen? Ingwersen: ,,We willen doorpakken met tien concrete acties. De visie sluit verder aan bij de onlangs vastgestelde detailhandelsvisie en op de conceptnota Toerisme en Recreatie.’’

Kooyman: ,,Het plan kon al gebruik maken van de informatie uit de detailhandelsvisie  en de recreatievisie. Belangrijke onderdelen in dit advies zijn de functie en inrichting van het Reghthuysplein en de tien actiepunten. De VON vindt het jammer dat de verlegging  van de parkeerdruk naar de Achterweg  niet wordt meegenomen in een integraal plan.’’

- Dan ligt er straks een nieuw plan en dan?

Kooyman: ,,Er is actie nodig om de uitvoering volgens plan te laten verlopen. Daarbij hoort ook een regelmatige  voortgangsbrief en druk op de ketel.  De VON zal daar aan meewerken.’’

Molenaar: ,,Dat hangt er van af hoe ze het verder invullen en of ze in staat zijn om toeristen binnen te halen. Ik heb alleen ad hoc plannen gezien en geen ideeën om mensen voor langere tijd massaal naar Nieuwkoop te laten komen.’’


- Wanneer gaat de consument hier concreet iets van merken?

 Ingwersen: ,,Hopelijk snel. Alles is er op gericht om door te pakken. Het is goed denkbaar dat we bijvoorbeeld via proefopstellingen ervaringen opdoen met een autoluwer Reghthuysplein.’’

Kooyman: ,,Prioriteit is om de lege winkels weer bezet te krijgen en om tussentijds de etalages aantrekkelijk te houden.  De aanpak met kunst en ‘Nieuwkoop maakt het al 700 jaar’ zijn fraaie oplossingen.  Een proef met gedeeltelijk vrij maken van het plein zal ook een zichtbaar effect zijn.’’

Argwaan bij oppositiepartijen

Noordwijk – De politieke partijen PUUR, GroenLinks, PvdA en D66 draaien de duimschroeven aan van wethouder Alkemade.

Het gaat dan om de bouwplannen voor Bronsgeest en alternatieve locaties. Ze willen vóór 26 oktober duidelijkheid hebben over de gesprekken tussen de wethouder en de gedeputeerde van de Provincie, Anne Koning. Dat moet Alkemade aanleveren via een gespreksverslag.

Ook willen deze partijen weten, of de gemeente Noordwijk al percelen heeft aangekocht of wil aankopen op de locatie Achterweg en hoeveel geld hiermee is gemoeid. Daarnaast willen de politici de garantie, dat het college ‘op geen enkele wijze de ontwikkeling van Bronsgeest 2e fase blokkeert of zal blokkeren’.

College wil beter scheiden

Noordwijk – De inwoners van de gemeente Noordwijk ontkomen er niet meer aan; ook zij moeten de komende jaren hun afval veel beter scheiden. Het college van burgemeester en wethouders legt een plan aan de gemeenteraad voor, waarmee in 2025 maar liefst 70% van al het afval apart ingezameld wordt. De kosten voor de inwoners gaan waarschijnlijk wel omhoog; met enkele euro’s per huishouden per jaar.

Volgens de nieuwe plannen komen er meer mogelijkheden bij hoogbouw om het GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) apart in te zamelen. De huishoudens krijgen hiervoor speciale ‘keukenemmertjes’. Het gescheiden oud papier en karton moet in speciaal daarvoor verstrekte minicontainers aangeboden worden. Het gescheiden plastic wordt ook regelmatig opgehaald en er komen recyclezuilen voor het deponeren van batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten. Eventueel kunnen luiers apart ingezameld worden, maar op dit moment bestaat er nog geen techniek, om die luiers biovriendelijk te recyclen.

De gemeenteraad moet nog een oordeel geven over het voorstel van het college.

Leerlingen zitten hutjemutje op elkaar

Noordwijkerhout – Het bestuur van basisschool ‘De Prinsenhof’ maakt zich ernstig zorgen over de krappe huisvesting.

Dinsdag bezochten enkele gemeenteraadsleden de Prinsenhofschool en daar lichtte het bestuur van de overkoepelende Sophiastichting de nijpende situatie nog eens toe. In 2019 is al een aanvraag ingediend voor uitbreiding en de leerlingen kunnen na het schooljaar 2020-2021 niet meer gehuisvest worden in de bestaande gebouwen. Ondanks langdurig overleg met het gemeentebestuur is nog niet duidelijk, wat een geschikte (her)huisvestingslocatie kan zijn.

,,De school is inmiddels letterlijk en figuurlijk tot de nok toe gevuld’’, laat raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) weten. ,,Zowel de zolderverdieping, de aula en de lerarenkamer worden gebruikt door leerlingen, zodat er totaal geen vrije ruimte meer beschikbaar is.’’ Het leerlingenaantal zal tijdens dit schooljaar toenemen tot meer dan 500 en in de nabijgelegen wijken “Landgoed in den Houte” en “Sancta Maria” worden volop nieuwe huizen voor (jonge) gezinnen gebouwd. Het raadslid roept het college op om snel met oplossingen te komen en ook te kijken of het voormalige gemeentehuis van Noordwijkerhout een geschikte plek kan zijn.

Meerlanden gaat vuilnis in hele gemeente ophalen

Noordwijk – Vanaf 1 januari 2022 zal Meerlanden het huishoudelijk afval inzamelen in zowel Noordwijk als Noordwijkerhout. De gemeenteraad is hier positief over, zo bleek dinsdagavond.

Sinds de gemeentelijke fusie zijn in de beide dorpen twee verschillende inzamelorganisaties actief; NV MAN in Noordwijk en Meerlanden in Noordwijkerhout. In de omringende gemeenten wordt al gebruik gemaakt van Meerlanden en de gemeente Noordwijk gaat dit voorbeeld volgen.

Enkele raadsleden vroegen wethouder Sjaak van den Berg om alles in het werk te stellen zodat vuilnisophalers, die al vele jaren in Noordwijk hun taken uitvoeren, door Meerlanden worden overgenomen. Van den Berg zegde dit toe: ,,Ik garandeer dat we met Meerlanden in gesprek gaan om te kijken of ze daar een plekje kunnen krijgen, mochten de mensen het zelf willen.’’

Radeloos over houtstoken

Noordwijk – Een inwoner is ten einde raad en heeft de burgemeester, wethouders en raadsleden om hulp gevraagd.

De oorzaak van het leed zijn houtstokende buren. Daar wordt deze inwoner vanwege de eigen astma ziek van. ,,Weet u wat voor impact dat op je leven heeft? Als je de wekker moet zetten om 's nachts je raam open te kunnen zetten als de rook weg is. Als je 6.00 uur wakker schrikt van benauwdheid wat komt door rook in je slaapkamer? Als je benauwd bent omdat je de ramen niet open kan zetten?’’

Volgens de inwoner pleiten de GGD’s en het Longfonds voor een stookverbod. Praten met de buren helpt niet, aldus de briefschrijver. ,,Ze geven stuk voor stuk aan dat ze hun eigen portemonnee (ze krijgen het hout gratis) of hun eigen gerief belangrijker vinden en pas stoppen als dat moet.’’ De hoop is, dat de gemeente het houtstoken gaat verbieden.

12 oktober 2020

Gevaarlijke groenten

Noordwijk – De nieuwe bewoners van Offem-Zuid kunnen beter geen groenten uit hun eigen tuin eten, zo lijkt uit vragen van gemeenteraadslid Rommie van Dokkum (PvdA). 

Zij maakt zich zorgen om hun gezondheid. Ze wijst op een rapport (Bodembeheernota), waarin staat dat de maximale waarden van in de grond aanwezige stoffen wordt overschreden. Tenminste waar het gaat om de norm voor ‘Wonen met tuin met beperkte gewasconsumptie’. Van Dokkum: ,,Op het moment dat bewoners serieus gaan moestuinieren is sprake van een grote overschrijding en daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s.’’

Ze wijst er op, dat het Ministerie van VROM adviseert, dat bewoners goed op de hoogte moeten zijn, dat het niet wenselijk is om gewassen te gaan telen in de betreffende siertuinen. ,,Het is niet uit te sluiten dat huidige en toekomstige bewoners van Offem-Zuid groente en fruit gaan telen in eigen tuin. Dit  kan gezondheidsrisico’s opleveren.’’ Ze wil weten, of het college de bewoners hierover gaat informeren.

Nieuw burgerlid

Hillegom – Paul Hulst wordt ‘burgerlid’ in de gemeenteraad van Hillegom.

Fractievoorzitter Rory Semrek (D66) heeft Hulst hiervoor voorgedragen.

Het is de bedoeling, dat hij op 15 oktober wordt benoemd.

Paarden naar de slacht door handhaving

Noordwijk – Grondeigenaren, die door de Omgevingsdienst West-Holland gecontroleerd worden op oneigenlijk gebruik van hun bezit, vragen hulp van wethouder Van den Berg.

Volgens de briefschrijvers worden de komende jaren ruim 260 eigenaren van percelen gecontroleerd, die volgens de gemeente Noordwijk oneigenlijk gebruik maken van hun grond. Dan gaat het om paardenweitjes, fruittuinen of braakliggende weidegrond. Hier moet dan bijvoorbeeld weer bollengrond van gemaakt worden. Dit dupeert de gebruikers en eigenaren van de grond, zo stellen ze. Volgens de briefschrijvers worden zij de dupe van de behoefte van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) om bollengrond te creëren, zodat elders GOM-woningen gebouwd kunnen worden.

,,Waar wordt onttrokken en waar gecreëerd dient te worden lijkt gebaseerd op complete willekeur’’, aldus de grondeigenaren. Ze vinden, dat ze als ‘criminelen’ behandeld worden. Als de gemeente haar handhaving doorzet, heeft dat juridische gevolgen, maar ook zullen, zo laten de briefschrijvers weten, paarden naar de slacht gebracht worden. Ze roepen de wethouder op om de handhavingsprocedures te stoppen en het gebruik van de percelen te legaliseren.

Kanariegele verkeersvlakken werken niet

Ter Aar – Een jaar geleden werden bewoners van Ter Aar opgeschrikt door kanariegele vlakken op het asfalt van de Kerkweg. Maar deze ‘veiligheidskleuren’ blijken niet te werken; het verkeer raast er ouderwets overheen. En nu komt er ook nog een Action, waardoor het winkelcentrum nóg meer publiek en verkeer aantrekt.

Een wandeling van de ene naar de andere kant van de Kerkweg blijkt een avontuur te zijn, waar Indiana Jones nog wat van kan leren. Aangekomen bij het zebrapad tegenover de Intratuin razen twee bestelbusjes en een dame in een zwarte BMW voort, zonder te stoppen. Het is een duidelijk bewijs, dat die kanariegele wegvlekken niet werken. Dit wordt ook bevestigd door wethouder Antoinette Ingwersen. Uit snelheidsmetingen blijkt, dat de gemiddelde rijsnelheid op de Kerkweg niet omlaag is gegaan. Al heeft dat (nog) niet geleid tot een ongeluk op de Kerkweg. Ingwersen: ,,Uit de metingen blijkt dat de gereden rijsnelheden op de Kerkweg niet zijn afgenomen. De gele kruispuntenvallen hebben vooral een attentie verhogende werking. Het moet automobilisten extra waarschuwen dat er verkeer van rechts kan komen.’’

Volgens de wethouder heeft de komst van de Vomar vorig jaar niet geleid tot veel files. ,,De Kerkweg kan het extra verkeer goed afwikkelen.’’ Maar inwoners als Wim van der Lippe vragen zich af, of dat met de komst van de Action ook zal blijven. ,,Die Action zorgt voor nog meer verkeer. De Kerkweg kan al dat vervoer niet aan; dat stroopt op bij de rotonde.’’ Wat hem betreft worden alle snelheidsremmingen verwijderd. ,,Tijdens de periode van de kerstaankopen is er zoveel verkeer, dat er geen brandweer of ambulance langs kan. Met het weghalen van snelheidsremmers als bloembakken kan het verkeer beter doorstromen. Daar moet de gemeente voor zorgen.’’

De komst van de Action en de zorgen over het verkeer op de Kerkweg leiden ook tot vragen vanuit de politiek. VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer wil de wethouder ter verantwoording roepen. ,,Vorig jaar zijn er maatregelen uitgevoerd, maar die blijken nul effect te hebben.’’ De Kleer vindt de komst van de Action geen aanwinst voor Ter Aar. ,,De spullen die daar verkocht worden, is goedkope meuk uit China. Zo’n tweede winkelcentrum in Ter Aar is slecht voor het échte centrum, de ondernemers die daar zitten en uiteindelijk ook voor onze inwoners.’’ Met de komst van de nieuwe publiekstrekker langs de Kerkweg vreest hij, dat dit in de drukke decembermaand tot een verkeerschaos zal leiden. ,,Er moet iets gebeuren! Het college moet met oplossingen komen om dit te voorkomen!’’

Er zijn echter mensen aan de Kerkweg, die geen last hebben van het verkeer en tegelijkertijd blij zijn met de komst van de Action. Zoals Map van Vliet, die tegenover de Intratuin woont. ,,Dat de Action er komt, interesseert me niets. Het is toch al druk met het verkeer.’’ Jos Clemens vindt de komst van de Action zelfs ‘Top’. ,,Normaal moet je naar Alphen en nu is deze winkel lekker in de buurt. Bij de Digros is het waardeloos; daar kun je nooit je auto kwijt. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen. Het is een verrijking. Over het verkeer, dat deze winkels gaat bezoeken, maak ik me geen zorgen.’’ Hij wordt onderbroken door een voorbijscheurende Volkswagen: ,,Het gaat om dit doorgaande verkeer; daar hebben we veel meer last van.’’

Maar wat moet er wél gebeuren met de Kerkweg nu die kanarievlakken niet werken? Leen Kroon, eigenaar van de Intratuin: ,,Het zou veiliger zijn, als de gemeente de chicanes weghaalt en van de Kerkweg een 30 km zone maken.’’

Nieuw zwembad op losse schroeven

KAAG EN BRAASSEM - In het meest zwarte scenario komt de gemeente Kaag en Braassem in 2025  zo’n 5,4 miljoen euro tekort. Dat kan grote gevolgen hebben voor allerlei gewenste projecten. Wethouder Petra van der Wereld geeft het nieuw te bouwen zwembad als voorbeeld.

Volgend jaar houdt de gemeente nog 2,4 miljoen euro over, maar daarna vallen ruim 2 miljoen euro aan precario-inkomsten weg en ook lijkt Kaag en Braassem fors minder te ontvangen uit het gemeentefonds; dat is geld van de rijksoverheid. En dus moeten er keuzes gemaakt worden. Om de gemeentelijke begroting rond te krijgen, zouden de belastingen omhoog kunnen, of er moet gesneden worden in de ambities.

Van der Wereld: ,,Op dit moment gaan we er niet van uit, dat wij de OZB gaan verhogen. In 2021 gaan we hierover met de raad in gesprek.’’ Het verhogen van de belastingen heeft niet haar voorkeur en bepaalde zaken, zoals de bouw van nieuwe schoolgebouwen, moeten gewoon gebeuren. Maar een nieuw zwembad kost al gauw zo’n 9 miljoen euro, terwijl er ook zwembaden zijn in de buurgemeenten Leiden en Teylingen.

Van der Wereld: ,,We kunnen dingen ook doorschuiven naar de toekomst. We moeten kijken, of we een nieuw zwembad gaan bouwen. Dat zijn keuzes, die we bij de raad voor gaan liggen.’’ Twee jaar geleden gaf de gemeente nog 850.000 euro uit om achterstallig onderhoud uit te voeren aan dat zwembad. Mark Vijfschaft, directeur van De Tweesprong, waarschuwde indertijd al, dat dit niet genoeg geld is. ,,De glijbaan heeft een leeftijd, dat die moet worden vervangen, maar hij zou nog een paar jaar mee kunnen gaan. Maar het kan zijn, dat je toch op een punt komt, dat die glijbaan niet meer kan.’’ Dreigt er geen zwembadloze periode voor Kaag en Braassem? De wethouder: ,,Het zwembad is op dit moment in goede staat en de basisveiligheid is geregeld. Misschien kunnen we het nog 15 jaar in stand houden. Dat zijn allemaal dingen waar we het met elkaar over hebben. daar is absoluut geen keuze in gemaakt.’’ Het mogelijke uitstel van andere projectplannen, waar de gemeenteraad over gaat praten zijn het Sportpad en de aanleg van kunstgrasvelden.

Pleidooi voor meer mogelijkheden aan Floraweg-Geestweg

KAAG EN BRAASSEM – Hoe lang moet de Floraweg-Geestweg nog een glastuinbouwgebied blijven? Veel politici in Kaag en Braassem willen kijken naar mogelijkheden voor bedrijven om daar ook andere activiteiten op te zetten.

Dat er niet alleen komkommers geteeld worden aan de Floraweg-Geestweg is al vele jaren bekend. Op steeds meer plekken gebeuren er andere activiteiten, zoals recreatie of het huisvesten van arbeidsmigranten. In 2013 riep het toenmalig raadslid Piet van Veen (PvdA) al op om van dit gebied een bedrijventerrein te maken. Maar sinds die tijd wordt de Floraweg-Geestweg nog altijd gezien als ‘duurzaam tuinbouwgebied’.

De Provincie Zuid-Holland wil dat voorlopig graag zo houden. Wethouder Floris Schoonderwoerd waarschuwde tegen een oproep van SVKB-raadslid Kelly Straver om nu al de mogelijkheden voor bedrijven te verruimen. Dat zal onherroepelijk geblokkeerd worden door de provincie. Schoonderwoerd: ,,Er gebeurt daar meer dan tuinen en niet alles wat er gebeurt is legaal. Er is een nulmeting gedaan, we inventariseren en praten met tuinbouworganisaties. Dat is nodig, om succesvol bij de provincie langs te gaan om te kijken of de bestemming van de Floraweg-Geestweg veranderd kan worden.’’

Pont of brug

KAAG –Moet het pontje naar Kaageiland blijven of is het toch beter om daar een brug aan te leggen? De discussie over het pontje van Kaageiland laait weer helemaal op in de politiek.

’s Ochtends vroeg om 6.00 uur is het al een komen en gaan van eilandbewoners en werkers die van en naar het eiland gaan. En op Kaageiland is het parkeren van auto’s een drama. ,,Zorg voor een betere bereikbaarheid voor Kaag, anders wordt het een dood dorp’’, stelt raadslid Jan van der Geest (VVD). Net als SVKB en PRO wil hij hierover in gesprek met de inwoners, maar dan moet er wél een concreet voorstel komen over hoe zo’n brug eruit komt te zien en wat de voor- en nadelen er van zijn.

‘Betrek jongeren bij het coronabeleid’

Noordwijk – Het gemeentebestuur van Noordwijk kan een voorbeeld nemen aan haar collega’s van Teylingen.

In ieder geval, waar het gaat om het actief betrekken van jongeren bij het coronabeleid. Volgens CDA-voorman Sebastiaan Duivenvoorde worden er in die buurgemeenten goede initiatieven opgezet. ,,De gemeente Teylingen wil jongeren actief wil gaan betrekken bij het coronabeleid. Dat is een uitstekend idee. Veel besmettingen vinden momenteel veelal onder jongeren plaats, dus lijkt het ons niet meer dan logisch om juist jongeren actief te betrekken bij het coronabeleid.’’

Duivenvoorde wil weten of en hoe het college de jongeren in Noordwijk gaat betrekken bij het coronabeleid.

Continuïteit leerlingenvervoer

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een verlenging van een overeenkomst voor het leerlingenvervoer.

Sinds 2019 verzorgt het bedrijf Noot Touringcar Ede B.V. deze dienstverlening, waarbij de overeenkomst loopt tot en met 31 juli 2021. De overeenkomst kan eenzijdig twee keer met twee jaar worden verlengd. Noordwijk wil hier gebruik van maken, net als de gemeenten Teylingen, Katwijk, Hillegom en Lisse.

Volgens het college heeft het vervoersbedrijf ‘na grote aanloopproblemen’ het vervoer op orde.

Coronakosten stijgen de pan uit

Streek – Het coronavirus zorgt voor flink hogere kosten voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT). Inmiddels zijn die kosten al opgelopen tot 490.000 euro. Dan gaat het onder meer om zaken als communicatie, ICT, onderhoud van de buitenruimte en extra compensatiekosten voor de regiotaxi.

Ook zijn er extra ambtenaren ingezet om toezicht en handhaving uit te voeren op het afstand houden en het ontvangen van gasten in cafés. De gemeenten verwachten, dat de coronakosten dit jaar nog verder zullen oplopen, omdat dit virus nog lang niet verdwenen is.

De ambtenaren kunnen ondanks de corona door blijven werken. De HLT-gemeenten hebben een regeling opgezet, zodat de gemeentelijk medewerkers ‘ergonomische middelen’ kunnen kopen om hun werk goed te doen. Dan gaat het om zaken als een headset of een extra computermonitor.

Cyberpesten en blowen onder jongeren

Noordwijk – Meisjes worden twee keer zo vaak gecyberpest als jongens. Maar homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren zijn online het vaakst de pineut als het gaat om online roddel en achterklap.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een presentatie van de Stichting Welzijnskwartier aan de gemeenteraadsleden. Landelijk blijken jaarlijks maar liefst 140.000 jongeren te maken te hebben met vervelende of seksberichtjes. Goed nieuws was er ook: het jongerencentrum ‘The Base’ opent haar deuren op vrijdag 16 oktober. Daar zijn ook jongerenwerkers aanwezig, waar je als jonge Noordwijker of Noordwijkse mee kunt praten over alles wat jou dwars zit.

Wethouder Dennis Salman laat weten, dat de speerpunten van de gemeente zijn, dat de komende jaren wordt ingezet op jongeren in kwetsbare situaties. Ook moet het Jeugd- en jongerenwerk duidelijk zichtbaar zijn op straat. Daarnaast zal het jongerenwerk binnen de keten van het sociaal domein met professionals goed moeten samenwerken, zodat alle jongeren veilig en kansrijk op kunnen groeien.

Jongerenwerker Johan Braaksma gaf verder aan: ,,Het softdrugs is onder jongeren toegenomen; niet alleen in Noordwijk, maar ook in omringende gemeenten. Er zijn concentraties van jongeren in Boerenburg bij de container en bij het BAVO-gebouw. We signaleren, dat daar veel blowgedrag is. Dus een stukje verveling zit daar zeker. De 18-plussers zitten vaker thuis en halen daar hun capriolen uit.’’

Gordijnen mogen dicht

Noordwijkerhout – Het aanzien van de Viaductweg is burgerlid Ineke Secker (PvdA) een doorn in het oog.

Ze beklaagde zich hier dinsdagavond over tegen wethouder Roberto ter Hark en stelde: ,,In de Viaductweg zijn een aantal winkels verdwenen. Het wordt er niet mooier op. Mensen houden daar allemaal hun gordijnen dicht. Het vloekt met de verfraaiing van het winkelcentrum.’’

Ter Hark informeerde, dat hij hier weinig aan kon doen. ,,We kunnen niet verbieden, als iemand zijn gordijnen dichthoudt.’’