Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 december 2020

Heb een geweldig 2021!

 

Zorg dat het komende jaar voor jou in het teken staat van samenzijn. Samen zijn. 

30 december 2020

Zingende horecaman is Facebooksensatie

Roelofarendsveen – Dennis Wesselman (51) is eigenaar van restaurant Wagenaar en hij zingt de zorgen van zich af. Met succes: zijn Veense vertolking van Flappie, waarin hij openhartig verhaalt over de uitdagingen waarmee hij als ondernemer worstelt, is een ware Facebooksensatie. 

Door de coronamaatregelen en de tweede lockdown kunnen restaurants niet open zijn. Dan zijn er initiatiefrijke ondernemers, zoals Wesselman, die hun passie voor muziek combineren met hun vakmanschap. Wesselman heeft in zijn jeugd in enkele bandjes gespeeld. Hij tokkelde op een dag op zijn gitaar en bedacht de eerste regels op de muziek van ‘Flappie’ van Youp van ’t Hek. ,,Het was een zondag in maart, voorjaar 2020, ik weet het nog zo goed: Wagenaar was leeg.’’ Hij lacht: ,,Op dat moment had ik wel een idee, waar ik met het lied naar toe wilde, maar het heeft wel twee weken geduurd voordat het lied af was.’’

,,Ik heb het lied nooit als klaagzang bedoeld en dat is het ook zeker niet geworden’’, geeft Wesselman aan. ,,Ik probeer positief te blijven en te dealen met de situatie, die voor ons horeca-ondernemers is ontstaan. En zoek naar nieuwe initiatieven en alternatieven, waarmee we vooruit kunnen kijken. Je schiet er weinig mee op om in de klaagstand te blijven hangen. Je zult mij niet zien demonstreren op het Malieveld. Die corona is er wel en we moeten het serieus nemen.’’

Het lied is ook een manier van Wesselman om aan zijn vrienden en bekenden aan te geven, wat corona met hem als ondernemer doet. ,,Roelofarendsveen is een kleine en hechte gemeenschap. Bij de mensen om me heen merkte ik heel veel bezorgdheid. Gasten van mijn zaak spreken me vaak oprecht aan en willen weten, hoe het met me gaat. Ik wilde laten zien, dat het goed met me gaat en dat ik vooruit wil en kansen zie in 2021.’’

Minister-President Mark Rutte wordt uitgenodigd om een ijsje te komen eten, zodra de horecabeperkingen weer zijn opgeheven. Hij heeft nog niet gereageerd, maar dat kan natuurlijk nog veranderen. Komt er binnenkort een muzikaal vervolg van deze zingende horecaman? ,,Misschien wel, met de titel Waag het maar!’’

28 december 2020

Rubberen korrels verontreinigen voetbalomgeving

Woubrugge – De voetbalvereniging Woubrugge aan de Bateweg in Woubrugge moet meer maatregelen nemen, om te voorkomen dat de rubberen korreltjes van het kunstgrasveld de omgeving niet vervuilen. Dat bepaalt het college, nadat een handhavingsverzoek van de uit Leeuwarden afkomstige Stichting InStrepitus gedeeltelijk is toegekend.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft bij controles geconstateerde, dat rond het veld geen kantenplanken zijn aangebracht en er te weinig uitloopmatten liggen. Op allerlei plekken op het terrein zijn stukjes rubbergranulaat gevonden. Dat spul kan gemakkelijk verwaaien en uiteindelijk in het drinkwater terechtkomen.

De buiten het kunstgrasveld liggende granulaatkorrels worden zoveel mogelijk verwijderd. Het voetbalbestuur heeft de gemeente Kaag en Braassem beloofd om te zorgen ovor de kantenplanken en de uitloopmatten. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een onderhouds- en beheerplan. Mocht de bodem verontreinigd zijn met die rubberen korrels, dan moet die vervuiling ongedaan gemaakt worden.

27 december 2020

Meer ruimte voor laadpalen

Kaag en Braassem – De gemeente Kaag en Braassem geeft meer ruimte aan elektrische laadpalen voor auto’s.

Tot nu toe moeten inwoners zo’n laadpaal zelf aanvragen, als ze wel een elektrische auto hebben, maar geen eigen parkeerplek om de auto te stallen. Het bedrijf ENGIE regelt dan die laadpaal, als er binnen 250 meter geen andere laadpaal staat.

Maar het gemeentebestuur gaat nu ook de komst van deze laadpalen actief stimuleren, bijvoorbeeld als er nieuwe woningen komen. En wanneer er laadpaalaanvragen binnenkomen, wordt voortaan een maximale loopafstand van 200 meter aangehouden. Er zijn nogal wat mensen, die zich ergeren aan elektrische rijders, die zo’n laadpaalplek bezet houden terwijl de auto allang opgeladen is; de laadpaalklevers. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier echter niets aan doen.

Het is mogelijk om een ‘connectietarief’ in te voeren, waarbij de elektrorijder geld moet betalen, voor ieder uur dat de auto op de laadplek staat. Maar burgemeester Marina van der Velde geeft aan, dat de gemeente liever kiest voor ‘positieve prikkels’. Diesel- en benzinechauffeurs mogen hun auto’s in Kaag en Braassem, waar geen parkeergeld wordt geheven, namelijk ook vrijwel overal onbeperkt parkeren.

Kippenkar zorgt voor ophef

Kaag en Braassem – Een mobiele kippenkar, waarbij de hennetjes en haantjes vrijuit kunnen rondlopen, zorgde voor flink wat ophef op het anders zo rustige Kaag.

De kippenkar zou worden geplaatst op een weiland bij de Julianalaan. Maar van drie kanten kwam bezwaar tegen deze mobiele kar, waarin 250 kippen kunnen worden gehouden. Niet alleen twee omwonenden, maar ook de lokale weidevogelvereniging zag de komst van de kippen niet zitten. Vanwege angst voor geluid- en stankoverlast en beperking van de leefruimte van weidevogels.

Na een negatief advies van de commissie voor de bezwaarschriften, besluit het college van burgemeester en wethouders nu toch om de kippenkar niet toe te staan.

GOM-woning is welkom

Noordwijkerhout – Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van een GOM-woning naast Westeinde 54.

De grondeigenaar ziet zo’n GOM-woning graag gebouwd worden en hoopt ook dat de bollenschuur op het perceel naast Westeinde 52 een woonbestemming krijgt.

De gemeenteraad wordt nog over deze plannen geïnformeerd.

Grondverkoop Oosterduinse Meer

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders stemt definitief in met de aankoop van enkele stukken grond bij het Oosterduinse Meer.

De Provincie Zuid-Holland wil hier van af. Voordat de gemeente definitief de koop wilde laten doorgaan, moest er zekerheid komen dat de Provincie later geen plannen zou bedenken om in dat gebied weer te beginnen met zandwinning.

In een brief laat de Provincie echter weten, dat daar alleen een ‘geringe theoretische kans’ voor zou zijn. Die toezegging is genoeg voor de gemeente om de stukken grond aan de westkant van het Oosterduinse Meer over te nemen.

Handhaving tegen bewoning door arbeidsmigranten

Noordwijk – Het gemeentebestuur blijft bij haar besluit om te handhaven tegen illegale bewoning van een recreatiewoning.

In de recreatiewoning aan de Witte Raaflaan 130 zijn arbeidsmigranten gehuisvest. De gemeente had al een handhavingstraject opgezet, maar hiertegen werd in beroep gegaan. De eigenaar van de recreatiewoning werd deels in het gelijk gesteld door de bezwaarschriftencommissie, maar het college legt deze uitspraak naast zich neer.

De Omgevingsdienst West-Holland krijgt de opdracht om te handhaven tegen de bewoning van het recreatieve onderkomen.

Carport moet weg

Noordwijkerhout – De carport aan Westeinde 88A moet verdwijnen.

De eigenaar had deze carport zonder vergunning gebouwd. De gemeente is niet van plan om dit bouwwerk alsnog toe te staan. Een beroep bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften hielp de carportbouwer niet.

De Omgevingsdienst West-Holland gaat binnenkort handhaven op de carport.

Kans voor midgetgolfbaan

Noordwijkerhout – Van het college van burgemeester en wethouders mag er een midgetgolfbaan komen aan de Langelaan 2.

Tegen de komst van die midgetgolfbaan was een bezwaar ingediend, maar dit bezwaar werd afgewezen door de Regionale Commissie Bezwaarschriften. Het college neemt dat advies over.

De initiatiefnemer van de midgetgolfbaan kan nu verder de plannen uitwerken.

Mogelijk toch extra greenportwoning

De Zilk – Aan de Zilkerbinnenweg 14 komt er mogelijk toch een extra greenportwoning. In mei leek het er nog op, dat er helemaal geen bouwwerk zou komen op dat terrein (Geen greenportwoning Zilkerbinnenweg | Bollenstreek Omroep).

Een meerderheid van de gemeenteraad vond het verdwijnen van een stuk bollengrond voor de komst van een greenportwoning niet aanvaardbaar. De nieuwe aanvraag laat zien, dat de eigenaar van dat deel van het terrein nu helemaal wil stoppen met de agrarische activiteiten, de oude agrarische opstallen slopen en een deel van het bestaande bouwvlak aan het bollenareaal toe voegen.

Het college van burgemeester en wethouders neemt ‘een positieve grondhouding’ aan over dit plan.

Plannen voor appartementen met parkeergarage

Noordwijk – Mogelijk komt er een vier lagen hoog flatgebouw op het terrein Hoofdstraat 115-119 en een appartementencomplex aan het Jan Kroonsplein.

Aan de Hoofdstraat komt een winkelruimte met daarbovenop zes appartementen. Daarnaast verschijnen er 13 appartementen aan het Jan Kroonsplein. Met een nog te bouwen ondergrondse parkeergarage wordt gezorgd voor 35 parkeerplaatsen.

Het college van burgemeester en wethouder staat ‘in beginsel’ positief tegenover deze plannen. Wel moet het bouwplan zorgen voor minimaal 30% sociale woningen (waarvan max. 10% koop) en minimaal 20% middeldure woningen. De parkeergarage moet bereikbaar worden via de garage op het Jan Kroonsplein.

Duidelijkheid over vervangende ruimte de Schelft

In januari 

Noordwijkerhout - Alle verenigingen, die voorheen in de Schelft zaten, hebben inmiddels elders onderdak gevonden.

Het gemeentebestuur is druk bezig met het vinden van oplossingen voor een tijdelijke sporthal en toneelzaal. In januari komt hierover meer duidelijkheid, ook waar het gaat om de toekomst van het zwembad.

Of de brand is aangestoken, is niet meer te achterhalen. Doordat het vuur zo heftig was, kunnen er geen sporen meer gevonden worden.

''Maak parkeerterrein van braakliggende grond''

Aan Bronckhorstraat

Noordwijk – Steeds meer inwoners uiten hun ongenoegen over het besluit van de gemeenteraad om minder parkeerplaatsen toe te staan als er nieuwe sociale woningen gebouwd worden.

Ook komen er nieuwe ideeën bij het gemeentebestuur om de het huidige tekort aan parkeerplekken aan te pakken. Zo pleit een inwoner er in een brief aan het college voor om de blauwe zone bij de Jeroenskerk op te heffen. Ook stelt hij voor: ,,Aan de Bronckhorststraat ligt al jaren een stuk grond braak, leg er tegels en maak er een parkeerterrein van.’’

Dat mensen in sociale woningen minder gebruik maken van auto’s; een van de redenen die het gemeentebestuur gebruikt om de parkeernorm naar onderen bij te stellen, vindt de briefschrijver ‘heel naïef’. ,,Dat men dan maar deeltijd auto’s moet gaan gebruiken, zoals men in de media oppert, is een domme opmerking.’’

Minister Ollongren om hulp gevraagd

Noordwijk – De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) vraagt hulp aan minister Kajsa Ollongren vanwege het geschil met de gemeente Noordwijk en woningcorporatie Stek.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft SHN de prestatieafspraken niet getekend. Volgens de SHN schieten de andere partijen tekort, waar het gaat om het realiseren van voldoende sociale huurwoningen in de kernen Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen. ,,Het vooruitzicht op realisatie van voldoende sociale huurwoningen in deze kernen is het afgelopen jaar eerder afgenomen dan toegenomen.’’

,,De gemeente kiest niet voor bouwen op reeds beschikbare locaties maar gaat voortdurend op zoek naar andere locaties, zonder dat dit tot nu toe concrete resultaten heeft opgeleverd.’’ Dit zijn volgen de SHN ‘verkeerde keuzes’. De SHN hoopt, dat Ollongren een uitspraak over deze kwestie zal doen.

24 december 2020

,,Gemeente wist van zwakke plek’’

LEIMUIDEN – Uiteindelijk moet er een prachtig vernieuwd dorpshart in Leimuiden komen. Met  een mooie haven en een fraaie brug. Maar tegenslag volgt op tegenslag; de grond is niet sterk genoeg voor de brug en wegen. Er moet extra grond op worden aangebracht, waarna het negen maanden moet inklinken. De gemeente Kaag en Braassem vindt, dat aannemer Smit’s bouwbedrijf moet opdraaien voor de kosten. Maar Koos Waasdorp, de man die als eerste bedacht om een haven in Leimuiden aan te leggen, vindt dat de gemeente haar handen in onschuld probeert te wassen.

Op de Grietpolderweg ligt al tientallen jaren een zwakke plek van zo’n vijftien meter, dat jaarlijks centimeters wegzakt, aldus Waasdorp. ,,Dat werd door de jaren heen steeds opgelost door er een nieuwe laag asfalt overheen te gooien. Zo’n vijf jaar geleden hebben ze daar putten geplaatst om het overtollige water af te voeren. De gemeente had de aannemer in ieder geval kunnen informeren, dat die zwakke plek daar ligt en dat je op die plek geen weg kunt aanleggen, zonder dat je de grond eerst voorbelast.’’

De aannemer was niet op de hoogte van deze zwakke plek en nu is het hele project negen maanden vertraagd; met veel extra verkeersoverlast. ,,Het gaat om de centen; de aannemer wordt nu aansprakelijk gesteld en als dader aangewezen. Maar de gemeente wist hier écht wel van.’’

Een gemeentelijk woordvoerder: ,,Smit’s bouwbedrijf ontwikkelt voor eigen rekening en risico het Dorpshart Leimuiden. Voor de realisatie van deze brug en de wegen zijn in hun opdracht diverse grondonderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Daarbij zijn de meest ongunstige locaties helaas niet in beeld gekomen. Deze kwamen pas aan het licht na het verwijderen van de gehele constructie. Op dat moment werd zichtbaar dat op lokale plekken veel asfalt is aangebracht.’’

Column

Oeps

Waar is toch die regio-ambtenaar als je ‘m nodig hebt? Smachtend zat fractievoorzitter Anja de Rijk (CDA) te wachten, tot het moment dat er eindelijk een ambtenaar is, die zich met regionale zaken bezig houdt. Maar na de reactie van burgemeester Marina van der Velde had De Rijk liever op haar tong gebeten. Het blijkt, dat die ambtenaar al anderhalf jaar aan het werk is en bijna wekelijks documenten stuurt naar de raadsleden.

Hebt u nog plannen voor de bouw van een of meerdere huizen, waarde columnlezer? Dan moet u snel zijn om die plannen te realiseren, want de gemeente Kaag en Braassem gaat plannen voor een nieuw verdienmodel uitwerken. Dit ‘Fonds bovenwijkse voorzieningen’ wordt, als de gemeenteraad hier over enige tijd mee instemt, gebruikt om projectontwikkelaars mee te laten betalen aan allerlei infrastructurele kosten. Dan gaat het om de aanleg van extra wegen, parkeerplaatsen, of investeringen in maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte, waar de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen gebruik van gaan maken.

Het feit, dat autogebruikers al wegenbelasting betalen, is niet voldoende. De gemeenteraadsleden willen de mogelijkheden voor zo’n fonds best laten onderzoeken. En voor je het weet, is zo’n fonds dan ook de realiteit. Mij bekruipt het gevoel, dat dit fonds een manier is van de gemeente om extra geld binnen te schrapen. Op dit moment worden de inwoners en bedrijven al belast met gemeentelijke belastingen, OZB, wegenbelasting en allerlei andere kosten. Daarmee financiert de gemeente haar ‘dienstverlening’ en zorgt voor het onderhoud van bijvoorbeeld wegen. Waarom moet dan iemand die enkele huizen laat bouwen, opdraaien voor de kosten van ‘voorzieningen van algemeen nut’, waar iedereen vervolgens gebruik van kan maken?

Het argument dat zo’n fonds ook opgezet is in omliggende gemeenten, kan mij niet overtuigen. Je wilt Kaag en Braassem toch aantrekkelijk maken voor de realisatie van sociale woningbouw? Dan moet je juist niet potentiële sociale projectontwikkelaars wegjagen met het instellen van zo’n fonds. 

Alle tuinen groen

Hillegom – Met de start van een nieuwe campagne ‘Alle tuinen groen’ hoopt wethouder De Jong, dat meer mensen hun versteende tuin ombouwen tot een plantenoase. Ook de gemeenten Teylingen en Lisse haken aan met dit initiatief.

In een mededeling aan de gemeenteraad stelt De Jong, dat zelf tuinieren heel leuk kan zijn. Als ondersteuning biedt de gemeente de inwoners de mogelijkheid om een plantenpakket met vaste planten aan te schaffen. Zij betalen hiervoor 20% van de winkelwaarde. De gemeente financiert de overige 80%.

Wel moeten de kopers die producten echt alleen voor de eigen tuin gebruiken. Tot nu toe zijn 57 van die pakketten besteld; mensen kunnen maximaal drie pakketten per huishouden aanschaffen. In maart worden de plantenpakketten afgeleverd bij de inwoners. Inmiddels is het niet meer mogelijk om de kortingspakketten aan te schaffen.

Bruna winkels gaan sluiten

Noordwijk – De beide Bruna winkels aan de Hoofdstraat en Kerkstraat zijn van plan om te sluiten.

De opbrengst van de Postbalie is niet genoeg om de kosten te dekken. De klanten mogen namelijk hooguit nog wat postzegels kopen. Alle andere producten in de winkel zijn verboden om van de hand te doen aan de klanten.

In een bericht aan het college van burgemeester en wethouders laten de directies weten: ,,Tot onze spijt betekent dit, dat er geen mogelijkheid is om postzaken te regelen in Noordwijk maar ook geen bancaire zaken ING in de Bruna Kerkstraat.’’

Energiecoaches alleen online

Noordwijk – De gemeente Noordwijk gaat alleen online energiecoaches inzetten.

In totaal 13 mensen zijn hiervoor opgeleid, zodat ze inwoners kunnen adviseren over energiebesparingsmaatregelen of nuttige investeringen om in de toekomst minder energie te hoeven gebruiken.

Inwoners kunnen gratis gebruik maken van deze energiecoaches. Binnenkort wordt bekend gemaakt, hoe dit in zijn werk gaat.

Pleidooi voor opvang

Noordwijk – De wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Noordwijk wil heel graag dat Noordwijk een deel van de vluchtelingen op het eiland Lesbos in huis haalt.

Dit staat in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, die geschreven is door predikanten Ds. Simon Dingemanse, Ds. Petra v.d. Burg en Pastor Joost de Bruijn. Nadat er brand is gesticht in het opvangkamp, is er een nieuw opvangkamp opgezet. Maar dat voldoet niet aan de winterse eisen. Volgens de Protestantse wijkgemeente moet er met emmers gedoucht worden.

Het gemeentebestuur wordt gevraagd om een de Nederlandse overheid voor te stellen, om niet 100, maar 500 kinderen uit het opvangkamp op te nemen.

Smachten naar kinderdagverblijf

Noordwijk – Het geduld van de directie van De Kindervilla is langzamerhand op. Op 13 januari van dit jaar werd al bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om het pand aan de Langevelderweg 8 - 10 te verbouwen naar een kinderdagverblijf.

In het gebouw worden zo’n 1.300 kinderen tussen 0 en 12 jaar opgevangen. In juni 2019 kreeg de directeur van De Kindervilla al een positief advies voor de aankoop van dit pand, waarna een voorlopig koopcontract werd getekend. Maar het vergunningentraject schoot maar niet op, volgens de directeur door ‘miscommunicatie en gevolgde verkeerde procedures’.

Als alle vergunningen rond zijn, wordt aan het pand voor nog ongeveer een half miljoen euro verbouwd. Eerder was gedacht, dat het nieuwe pand in september 2020 in gebruik genomen kon worden. ,,Nu hopen we op maart 2021’’. In een brief aan de raad wordt gevraagd om zo snel mogelijk in te stemmen met de vergunningen voor de komst van een kinderdagverblijf in dat pand.

Vragen over bijbanen wethouder

Noordwijk – Gemeenteraadslid Astrid Warmerdam (DOEN!) wil meer weten over de nevenfuncties van wethouder Alkemade.

Volgens haar is het wethouderschap ‘geen 9 tot 5 baan’ en ze vraagt zich af of die nevenfuncties te combineren zijn met Alkemades wethouderschap ‘en wat dit voor signaal afgeeft aan inwoners’. Alkemade was al directeur grootaandeelhouder van Holta BV, maar heeft op 5 november het bedrijf ‘Mack Support’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Warmerdam wil weten, hoeveel uur hij per week aan elk van deze bedrijven besteed en hoe hij het werk voor die bedrijven kan ‘verenigen met zijn verantwoordelijkheid als wethouder’.

Zorgen over drukke N443

Noordwijkerhout – Het CDA wil graag stoplichten bij de spoorwegovergang op de N443.

De automobilist, die op 18 december tegen een woning aanreed, is de reden dat het CDA opnieuw aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid op die weg. Omdat er geen Duinpolderweg komt, blijft de N443 een van de weinige toegangswegen vanuit Noordwijk naar en van de A44.

Volgens het CDA is deze weg ‘al lang niet meer geschikt om deze verkeersstroom te verwerken’. Het college van burgemeester krijgt de vraag om het aanpassen van de N443 te bespreken met de provincie.

Afscheid met een knal

OEGSTGEEST – In zijn allerlaatste woorden als gemeenteraadslid veegde vertrekkend fractievoorzitter Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest) de vloer aan met zijn politieke collega’s en het bestuur van de gemeente Oegstgeest.

Donderdagavond was de laatste vergadering voor Van Dissel, nadat hij vorige maand zijn vertrek had aangekondigd. Zoals te doen gebruikelijk hebben raadsleden en de voorzitter van de vergadering altijd mooie dankwoorden voor de vertrekkende persoon. Waarbij oud zeer wordt vergeten, mooie herinneringen worden opgehaald en de vertrekkende persoon wordt overladen met loftuitingen. Waarna het ex-raadslid deze ceremoniële plichtplegingen ook weer betoont aan zijn collega’s.

Maar Van Dissel weigerde om hier aan mee te werken. Nadat iedereen uitgesproken was en Van Dissel, net als ieder vertrekkend raadslid, een gegraveerde waterkan had ontvangen van burgemeester Emile Jaensch, nam hij het woord. Hij gaf aan, dat zijn vertrek niet kwam door een gebrek aan energie, maar vooral was ingestoken door de bestuurscultuur, die in Oegstgeest heerst. Over de aanleiding van zijn vertrek gaf Van Dissel aan: ,,Vanaf de oprichting van toen nog Leefbaar Oegstgeest hebben we ons ingezet voor het verbeteren van de bestuurscultuur. Helderheid openheid betrokkenheid en draagvlak; daar  horen we voor te gaan. Pas dan kan verantwoord gekozen worden.’’

Hij vervolgde: ,,Alle raadsleden zijn onderdeel van het hoogste gezag in de gemeente en allemaal zijn we verantwoordelijk voor onze besluiten. Ik zie te vaak, dat belangen van externe partijen gaan meespelen. Meningen van bewoners en adviezen worden niet altijd gerespecteerd. Afspraken worden niet nagekomen, waar het gaat om: regionale zaken, bouwen in Nieuw Rhijngeest Zuid, inbreiden, verdichting, bestemmingsplannen, studentenwoningen, Overgeest, kunstgras in de Overveerpolder, monumenten en natuur, beleid en financiën: op vrijwel alle terreinen. Oegstgeest is zich aan het verstedelijken naar Leids model. We doen het niet voor de inwoners van Oegstgeest, maar voor Leiden, de ontwikkelaar en het Biosciencepark. Dat is niet goed. Als de wethouder daar terecht over valt en een partij van hem het vertrouwen in de coalitiepartners opzegt, gaat het echt mis. En nog meer mis als na twee maanden alles weer op de oude voet verder gaat. Dat gaat ten koste van draagvlak en energie. Niet alleen bij mij. Ik kan daar geen verantwoording voor dragen. Ik kan en wil niet uitleggen hoe dat allemaal mogelijk is. daarom heb ik besloten met het raadswerk te stoppen. Ik wens iedereen in deze raad wijsheid en succes.’’

Van Dissel zal als plaatsvervangend commissielid blijven functioneren in de fractie. Hij wordt opgevolgd door Jaap van den Broek.

Boom Endegeest volgens regels gekapt

OEGSTGEEST – De kap van een boom op het terrein van Endegeest zorgde voor onrust bij gemeenteraadsleden. Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) vroeg zich af of hier wel een vergunning voor was aangevraagd. En als dat niet het geval was, of de huidige eigenaar van Endegeest zich schuldig had gemaakt aan een strafbaar feit en hoe het gemeentebestuur dan gaat optreden.

Wethouder Peter Glasbeek heeft het uitgezocht, zo gaf hij aan. Omwonenden dachten, dat het zou gaan om twee bomen. ,,We waren ons niet bewust van het feit dat twee bomen zijn omgekapt. We hebben terstond een boomoloog op de fiets gestuurd. Het blijkt om één boom te gaan. Dat is een door essenzwam aangetaste populier, die in verband met gevaarzetting is gekapt. Op 16 januari is hiervoor een vergunning verleend. De kap is binnen de gestelde termijn uitgevoerd.’’ Op de gemeentepagina in de Oegstgeester Courant van 22 januari blijkt inderdaad, dat een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van een boom op de Kasteellaan 11.

Digitaal feesten

OEGSTGEEST – Alle jongeren van Oegstgeest kunnen sinds 19 december digitaal helemaal los gaan om de kerst- en nieuwjaarsdagen feestelijk door te komen.

Gemeenteraadslid Lydie Vellema (D66) maakte zich zorgen, dat de jongeren zich de komende tijd kunnen gaan vervelen, omdat er voor hen weinig te doen is vanwege alle coronabeperkingen. Ze vroeg: ,,In Leiden is door burgemeester Lenferink bekend gemaakt dat er een digitale ontmoetingsplaats voor jongeren is gestart in de Leidse Burcht. Veel jongeren hebben stress  en last van onzekerheid en behoefte om elkaar toch te ontmoeten. Jongeren kunnen zich in deze coronatijd vervelen. Wordt er in Oegstgeest ook gewerkt aan een dergelijke opzet? Zo ja, wie zijn daar bij betrokken en hoe verloopt dit?’’

Hierop liet burgemeester Emile Jaensch een rapmuziekje horen ‘Ik doe mee in Oegstgeest’, die door jongeren is gemaakt. ,,Die rap laat zien, dat de jongeren zich aan coronaregels houden, dat het vervelend is, maar dat ze zich verantwoordelijk voelen. Via Snapchat en Instagram gaat het rond. Mijn dochter van 16 vond het best wel goed, dan zal het wel aanslaan.’’ Over het initiatief van de Leidse Burcht gaf Jaensch aan: ,,Dat zijn activiteiten die langer duren om jongeren te boeien en te binden. Jongeren uit Oegstgeest kunnen aanhaken.’’

Dorpsmarketing Oegstgeest krijgt gemeentelijke bijdrage

OEGSTGEEST – De Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest hoeft zich de komende jaren geen zorgen te maken over haar financiën. Een voorstel van Hart voor Oegstgeest om de organisatie van Dorpsmarketing te stimuleren om actiever te zorgen voor het vinden van andere sponsoren buiten de gemeente Oegstgeest, werd door alle overige partijen afgewezen.

Het budget van Dorpsmarketing is verlaagd naar 75.000 euro, maar raadslid Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest stelde voor, om deze subsidie vanaf 2023 terug te brengen naar 50.000 euro, zodat ,,de organisatie een eigen inkomstenstijging zal laten zien’’. Maar fractievoorzitter Eibert Jan van Blitterswijk (CDA) gaf aan, dat het gezien de economische neergang die ons allemaal staat te wachten, ,,het was minder realistisch is te verwachten, dat bedrijven een deel van de subsidie over zal nemen’’. Ook Sven Spaargaren (VVD) gaf aan, dat het werk van de Stichting Dorpsmarketing zeer gewaardeerd wordt. ,,Het college heeft aangegeven, dat het voor minder belastinggeld niet haalbaar en realistisch is. We willen continuïteit bieden aan de Stichting Dorpsmarketing.’’

Wethouder Jan Nieuwenhuis gaf aan, dat het budget al omlaag is gegaan van 100.000 euro naar 75.000 euro en dat een verdere korting ‘niet realistisch’ is. Ook moet de organisatie volgens de wethouder haar tijd vooral besteden aan ‘marketing, communicatie en promotie’: ,,Het kan niet zo zijn, dat veel van die tijd besteed moet worden aan fondsenwerving. Het verlagen naar 50.000 euro is teveel gevraagd om hier een levensvatbare organisatie aan over te houden.’’

Geen softdrugs op plekken met rookverbod

OEGSTGEEST – Vorige maand zorgde de gemeenteraad er voor, dat het recreatief gebruik van soft drugs niet verboden werd. Maar de uitvoering van deze maatregel zorgde voor nieuwe vragen bij gemeenteraadslid Inge Oosterhuis (VVD).

Burgemeester Emile Jaensch gaf aan: ,,Soft drugs is niet toegestaan, maar het wordt gedoogd. We handhaven het niet. Voor het gemeentehuis, scholen, winkels en openbare gebouwen geldt een rookverbod. Het is niet mogelijk om in het gemeentehuis te roken. Waar het gaat om roken van softdrugs: dat kan niet in die openbare plekken, sportkantines, scholen en gemeentehuis.’’ Daarnaast verduidelijkte Jaensch, dat het carbidschieten in Oegstgeest is verboden van 1 december tot 31 januari.

Handhaving op coronafeestjes

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) maakt zich er zorgen om, dat inwoners van Oegstgeest niet meer onbezorgd thuis vrienden kunnen ontvangen, zonder de kans dat tot de tanden toe bewapende politieagenten de voordeur openbreken om de coronarichtlijnen te handhaven.

Rolloos gaf aan tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag: ,,Grondrechten zijn er niet om overheden te beschermen, maar om inwoners tegen overheden te beschermen. Uit verschillende stukken geschreven door juristen en uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat het recht op huisvrede zwaarder weegt dan het handhaven van corona-regels achter de voordeur.’’

Hij wilde van burgemeester Emile Jaensch weten, of Jaensch ook het belang van huisvrede belangrijker vindt, dan het handhaven van coronaregels. En wat handhavers in Oegstgeest op dit moment allemaal mogen doen. De burgemeester reageerde: ,,Hierover is een landelijke discussie. De minister van justitie heeft aangegeven dat formeel niet achter de deur kan worden gehandhaafd, alleen in het kader van verstoring van de openbare orde, zoals geluidsoverlast.’’ Dat kan het geval zijn al er achter de deuren bijvoorbeeld coronafeestjes gehouden worden. Jaensch: ,,In Leiden is op basis van die grond gehandhaafd. Dat is in de APV geregeld.’’

Scholen gaan voor ventilatiesubsidie

OEGSTGEEST – De gemeente Oegstgeest zet zich in om overheidssubsidie binnen te slepen voor betere ventilatiesystemen voor de scholen. Dat blijkt naar aanleiding van vragen door gemeenteraadslid Lydie Vellema (D66).

Vellema stelde: ,,Op 9 december heeft wethouder Huizing overleg gevoerd met alle schoolbesturen van Oegstgeest over de subsidieaanvraag voor het verbeteren van ventilatie op scholen.’’ Ze wilde weten, wat de uitkomst van die gesprekken was. Huizing reageerde: ,,We hebben een gesprek gehad met schoolbesturen en afspraken gemaakt hoe om te gaan met subsidieaanvragen. Een bureau wordt gevraagd om dit te ondersteunen. Die aanvraag wordt op 4 januari ingediend. Voor de regeling geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Één school heeft een subsidieaanvraag voor 30% van de kosten ingediend. De school is verantwoordelijk voor het resterende deel, maar als gemeente gaan we kijken naar een gezamenlijke oplossing daarvoor. De gezondheid van de kinderen is het belangrijkste.’’

Vervelingssubsidie voor gemeente

OEGSTGEEST – De rijksoverheid geeft miljoenen euro’s uit om verveling bij jongeren tegen te gaan. Ook Oegstgeest vraagt een subsidie aan voor het maximale bedrag van 10.000 euro om dit doel te bereiken. Dat laat burgemeester Emile Jaensch weten naar aanleiding van vragen door raadslid Ingrid van Dillen (CDA).

Het ministerie van VWS heeft die subsidie beschikbaar gesteld om activiteiten voor jongeren tussen 12 en 25 jaar te ondersteunen. Jaensch: ,,De plannen hebben betrekking op digitale evenementen op oudejaarsavond en de periode daarna. Met sportverenigingen zijn we in gesprek om activiteiten voor jongeren onder 18 te realiseren. Bij verenigingen hebben we enthousiasme gezien om die dag dingen te organiseren. We gaan via een brief aan alle 13- t/m 17-jarigen communiceren. Daarin staat wat niet kan, zoals vuurwerk afsteken, en wat wel kan. Dat is niet zoveel, het zijn vooral digitale activiteiten. In die brief komt ook een link (QR code), waarin een overzicht staat van alle activiteiten.’’

 

18 december 2020

Noodkreet voor gezin

Noordwijk – Waarom wordt de leegstaande winkel op het Vuurtorenplein, waar twee mensen nu negen maanden wonen, op woensdag 23 december ontruimd?

Dat wil raadslid Wally Rodenburg (NZLokaal) weten van het college van burgemeester en wethouders. Rodenburg: ,,Woonruimte is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom heeft het kabinet afspraken met verhuurders gemaakt om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden en omdat het wintertijd is, is het extra wrang dat deze mensen toch uitgezet gaan worden.’’

Hij vervolgt: ,,Temeer de krakers van andere panden aan het Vuurtorenplein wel mogen blijven zitten. Vindt het college het niet onmenselijk dat er in deze tijd, twee dagen voor Kerst, mensen op straat gezet worden, of wordt er alternatieve woonruimte aangeboden? Welke mogelijkheden ziet het college om hen een helpende hand te reiken en zo te voorkomen dat zij dakloos worden?’’

Inwoners willen kernenergie

Rijnsaterwoude – Een groot deel van de inwoners van Rijnsaterwoude heeft liever een kerncentrale, dan dat ze moeten uitkijken op windmolens en zonnepanelenvelden. Dat blijkt uit een enquete van de Dorpsraad Rijnsaterwoude.

De gemeente Kaag en Braassem houdt digitale informatieavonden om inwoners te laten meepraten over duurzame energieopwekking. We moeten met ons allen van het gas af, zo heeft de overheid bepaald. Voor alternatieven wordt nu alleen gekeken naar windmolens en zonnepanelen. Dat werd ook duidelijk aan het begin van die informatieavond, zo laten Marcel van der Hoorn, voorzitter, en bestuurslid Co van de Weteringh van de Dorpsraad weten. ,,Ze wilden alleen over zonne- en windenergie praten.’’

Van alle inwoners uit Rijnsaterwoude, Bilderdam, Leimuiden en Woubrugge die voor de informatieavond waren uitgenodigd, besloten slechts enkele tientallen mensen om deel te nemen, stellen de dorpsraadbestuurders fijntjes. ,,De afgelopen weken hebben wij een enquete rondgebracht bij alle 600 huishoudens in Rijnsaterwoude, om de mensen te vragen wat ze vinden van windmolens, zonnepanelenvelden en kernenergie. We hebben maar liefst 226 reacties gekregen; dan kun je spreken over een representatieve uitkomst.’’

De resultaten van die enquete zijn opvallend. 75% van de mensen zijn tegen de plaatsing van windmolens langs de N207 en 63% ziet de komst van zonnepanelenvelden op die locatie niet zitten. Het gebruik van warmte uit het water van de Braassem krijgt meer steun, maar er is een echte meerderheid voor een andere keuze. Op de vraag: ‘Bent u voor of tegen diverse vormen van kernenergie?’ gaf maar liefst 56% aan hier voorstander van te zijn.

Zo’n kerncentrale doet veel minder pijn aan de ogen, dan die geplande tientallen windmolens en tienduizenden blinkende zonnepanelen, zo vindt het dorsraadbestuur. Van der Hoorn, die van beroep energiedeskundige is: ,,Een kernreactor wekt veel meer en beter energie op voor de komende vijftig jaar. De bevolking heeft zich uitgesproken tegen zonne- en windenergie langs de provinciale weg. De gemeente mag deze enquete, met haar enorme respons, niet naast zich neerleggen. De mensen willen de windmolens en zonnevelden niet. De laatste jaren is een enorme omslag in denken over kernenergie gekomen. We moeten op een andere manier energie opwekken, dus waarom geen kernenergie?’’

Maar wil Rijnsaterwoude ook kernenergie, als dat betekent, dat zo’n kerncentrale in de nabijgelegen polders komt te staan? Volgens het dorpsraadbestuur wel. Van de Weteringh: ,,Zet een bos om die kerncentrale en niemand die het ziet.’’ Van der Hoorn: ,,De komst van een kerncentrale zou ik helemaal niet erg vinden. Het is veilig. Zo voorkomen we ook, dat we het windmolenafvoerputje worden van grote steden als Leiden en Alphen, waar die door de overheden zo gewenste windmolens niet kunnen worden geplaatst.’’

In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem weten: ,,Deze bijeenkomsten zijn o.a. bedoeld om samen met de inwoners geschikte zoeklocaties in de gemeente te vinden voor zon- en windenergie. Het gaat hierbij om de korte termijn klimaatdoelstellingen om, voor 2030, 45 procent minder CO2 uit te stoten. Zon- en windenergie zijn bewezen, haalbare en realistische technieken die direct in te zetten zijn en een bijdrage kunnen leveren aan die doestellingen.’’

Volgens de woordvoerder moet zijn er voor de periode na 2030 mogelijkheden voor andere oplossingen: ,,geothermie, warmte uit de Braassemermeer of groene waterstof.’’ Over de uitkomst van de enquete, dat er een grote behoefte is aan kernenergie in plaats van windmolens, stelt de woordvoerder: ,,Energie uit de zon en uit de wind heb je eigenlijk altijd nodig. Maar er is ook genoeg ruimte om breder te kijken naar andere energiebronnen.’’

Jan Leen Kloosterman, professor dokter ingenieur van de afdeling kernreactorfysica aan de TU Delft vertelt over de mogelijkheden voor een kerncentrale. Met de huidige stand van de techniek lijkt het vooralsnog geen goede oplossing. ,,Kerncentrales zijn nu allemaal grote installaties. Dat is geen oplossing voor een lokaal probleem als mensen tegen windmolens zijn. Voor die kerncentrales heb je veel koelwater en veel elektriciteit nodig.’’

Maar er zijn wel ontwikkelingen, die het gebruik van kernenergie bereikbaarder maken. In Engeland wordt de ‘U-battery’ ontwikkelt; een kleiner type centrale. ,,Maar dat duurt nog wel tien jaar en de mogelijkheden voor lokale toepassingen zijn nog onzeker.’’

Echter, Kloosterman laat wel weten, dat windmolens en zonnepanelen alleen niet de oplossing zijn voor het behalen van de klimaatdoelen; Nederland CO2-vrij in 2050. ,,Met zon en wind heb je grote onzekerheden in de opbrengst. Je moet zoveel mogelijk opties nemen en kernenergie past daar goed in. Als je de klimaatdoelen wilt bereiken in 2050 wordt het veel makkelijker met regelbare energievoorzieningen, zoals kernenergie. Er moeten bedrijven zijn die willen investeren, de publieke acceptatie moet er zijn en de overheid moet het willen ondersteunen. Als je de klimaatdoelen serieus neemt, is kernenergie een van de opties die je moet meenemen.’’

Kosten afvalverwerking

Stijgen minder voor eenpersoonshuishoudens

Kaag en Braassem – De eenpersoonshuishoudens in Kaag en Braassem hoeven volgend jaar geen 248 euro, maar 220 euro te betalen aan vaste lasten voor het ophalen van het restafval. Daar staat tegenover, dat de kosten voor meerpersoonshuishoudens omhoog gaan naar 259 euro.

De gemeenteraad bepaalde enkele jaren geleden, dat er geen verschil meer zou moeten zijn tussen de vaste afvaltarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens. Volgend jaar zou dit ingaan, maar dat had tot gevolg, dat de kosten voor eenpersoonshuishoudens met ruim 60 euro zouden stijgen. Vorig jaar gingen hun kosten al met bijna vijftig euro te hoog. Al die kostenstijgingen voor de alleenstaanden werd de raadsleden te gortig.

SVKB, D66 en CDA stelden voor om de vaste lasten voor eenpersoonshuishoudens lager te houden, dan wat meerpersoonshuishoudens moeten betalen. Om toch net zoveel geld binnen te halen, wordt het voordeeltje voor de alleenwoners gecompenseerd met een extra verhoging voor de gezinnen in Kaag en Braassem. SVKB-raadslid Kelly Straver vindt het logisch, dat gezinnen meer aan vaste lasten betalen dan alleenstaanden. ,,Mijn kinderen produceren meer oud papier met alle knutsels van het kinderdagverblijf, dan ik alleen.’’

Knipperlichtjes bij zebrapaden

Nieuwkoop – Zebrapaden, waar in Nieuwkoop veel leerlingen, senioren en andere kwetsbare mensen overheen gaan, worden uitgerust met knipperende lampjes.

Hiermee moet de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers worden verhoogd. Bovendien kan dit systeem er voor zorgen, dat voetgangers en fietsers sneller kunnen oversteken. Zodra iemand wil oversteken, kunnen dan knipperende lampjes op het wegdek of ‘signaalpalen’ met knipperende verlichting aan gaan.

De knipperlichtjes worden ingevoerd op initiatief van CDA, Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop. Later wordt bekend, welke zebrapaden verrijkt worden met knipperlichtsystemen.

Smileys langs wegen

Nieuwkoop – Wie binnenkort in Nieuwkoop de weg opgaat krijgt steeds vaker te maken met ‘smileys’; signaleringspalen die aangeven of je onder de maximumsnelheid rijdt, of de wet overtreedt.

De eerste vaste smileys komen te staan op de Achterweg in Nieuwkoop en de S. van Capelweg in Noorden, zo besloot de gemeenteraad van Nieuwkoop donderdagavond unaniem. Na een jaar wordt bekeken, of die palen daadwerkelijk hebben geleid tot lagere snelheden in de beide dorpskernen. Het initiatief voor deze smileys is genomen door de partijen Samen Beter Nieuwkoop, Natuurlijk Nieuwkoop en CDA.

Wonen in een tiny house community

,,Als mensheid moeten we niet alleen maar denken in beter, groter, mooier en meer’’

Leimuiden – De droom is geboren; vijftien tiny houses bij elkaar, op een mooie plek aan de rand van Leimuiden. Thom Wernke gaat proberen om deze droom de realiteit te laten worden.

Het leven ging voor Wernke (29)  jarenlang in een sneltreinvaart. Hij startte twee bedrijven op, kocht een huis in Amsterdam, was altijd bereikbaar en nam teveel hooi op zijn vork. Geen moment van de dag was er rust; dat kon niet goed blijven gaan. En dat deed het ook niet. Het drukke leven werd hem teveel; hij kreeg therapie en realiseerde zich: ,,Ik ga niet meer mee in die sneltrein wat de stad is. Ik heb liever minder spullen en zorgen aan mijn hoofd, met een kleiner huis waarin ik bewuster kan wonen.’’

Zo ontstond het idee voor een tiny house en deze bezieling wilde hij graag met anderen delen. Hoe mooi zou het zijn, als er niet één tiny house, maar een groep van tiny houses komt, waar mensen dezelfde visie hebben en dezelfde manier van leven ambiëren?! En dat deze vorm van bouwen de nieuwe standaard wordt voor alle toekomstige bouw. Wernke plaatste een bericht op de sociale media en hij werd overweldigd door de honderden reacties en steunbetuigingen. Hij glundert: ,,We hebben nu 109 aanmeldingen gekregen op de website van starters, stellen, mensen met kinderen, mensen die net gescheiden zijn en in paniek op zoek naar een woning, maar ook ouderen.’’

In het tiny house dorp komt ook een gemeenschappelijke tuin, die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek tussen jongeren en senioren uit Leimuiden en de omgeving. Wernke: ,,Het is belangrijk, dat we als mensheid niet alleen maar moeten denken in beter, groter, mooier en meer. Dit project is een belichaming van het beschaafder met elkaar omgaan en het waarderen van het minder.’’

Hij vervolgt: ,,Met ouderen willen we verbinding creëren, dat zorgt voor interactie; zo breng je wat teweeg in het dorp. We willen niet alleen maar een zooitje woningen neerzetten. Daarnaast willen we kinderen betrekken en laten zien hoe wonen kan zijn. Wat de toekomst van wonen zou moeten zijn. En we willen educatieve programma’s opzetten.’’

 

Al 109 mensen hebben zich ingeschreven voor de kans om mee te doen met dit initiatief, variërend van 18-jarigen die uit huis willen tot een 72-jarige pensionado. Een idee voor een tiny house community is leuk, maar daar komt nogal wat bij kijken. Je hebt bijvoorbeeld grond nodig om die tiny houses op te plaatsen. Al vier grondeigenaren hebben zich gemeld met het aanbod, dat de tiny housers grond kunnen kopen. Maar de initiatiefnemers kiezen voorlopig voor een andere weg. Wernke: ,,We willen dit doen op gemeentelijke grond, waarbij wij de grond huren of pachten van de gemeente. We vinden het beter om samen met de gemeente op te trekken, in plaats van zelf voor projectontwikkelaar te spelen.’’

De ambtenaren, met wie Wernke heeft gesproken, zijn erg enthousiast over de plannen. Hij hoopt, dat de droom in 2021 al werkelijkheid kan worden, bijvoorbeeld op een plek aan de rand van Leimuiden in of aangrenzend aan de dorpskern. Wernke: ,,Vanuit onze kant is het haalbaar. Je kunt vandaag een tiny house bestellen en over vier weken kan die er staan. We willen zorgen voor een actieve woongroep, die off grid (niet aangesloten op gas- en elektriciteitsleidingen, JD) en zelfvoorzienend wonen. De moestuin zorgt voor interactie; we willen niet alleen maar een zooitje woningen neerzetten.’’ Hij heeft er alle vertrouwen in: ,,Een jaar is ambitieus, maar het is een mooie uitdaging.’’

Op dinsdag 22 december is er een digitale informatieavond, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de voorwaarden zijn voor mensen om mee te doen aan dit tiny houseproject. Meer informatie: www.tinyhousekb.nl

Wegen op de schop voor verbeteren veiligheid

Nieuwkoop strijdt tegen doorgaand verkeer

Nieuwkoop – Al jaren balen inwoners van de overvolle wegen in de gemeente Nieuwkoop. Met name het doorgaande verkeer in de dorpen is een doorn in het oog. Inwoners konden de in hun ogen onveiligste plekken aangeven. Het gemeentebestuur heeft nu een ‘Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan’ aangenomen, waardoor er geld is voor het aanpakken van de ergste ‘blackspots’.

Door het praten met inwoners, ondernemers en belangengroeperingen is een serie maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo gaat de snelheid op de Ringdijk en Westkanaalweg omlaag én zijn er plannen om het doorgaande vrachtverkeer uit de dorpskernen te verbannen.

Al het doorgaande auto- en vrachtverkeer moet zoveel mogelijk om de gemeente Nieuwkoop heen rijden, stelt wethouder Antoinette Ingwersen. Enkele jaren geleden werden camera’s geplaatst, waarbij op basis van kentekens duidelijk werd, dat veel van de chauffeurs niet in de gemeente Nieuwkoop wonen of werken. En dat zette het gemeentebestuur aan het denken. ,,We willen niet de wegen optimaliseren zodat mensen sneller door onze gemeente sneller in de andere steden in de randstad kunnen zijn.’’

Met ‘slimme’ maatregelen, zoals andere bewegwijzering, smileys om mensen op hun snelheid te wijzen en het gebruik van bijvoorbeeld klinkers om de gemiddelde snelheden te verlagen, moet het onaantrekkelijker worden voor verkeersdeelnemers om dwars door de Nieuwkoopse kernen te rijden. Maar Ingwersen gaat nog een stap verder. Zo wordt het deel van de Westkanaalweg, tussen de rotonde Kerkweg en de Papenveersebrug, afgesloten voor het doorgaande vrachtverkeer. Alleen chauffeurs, die bij een van de daar gevestigde bedrijven moeten zijn, kunnen een ontheffing krijgen.

Omwonenden zijn enthousiast over deze maatregel. Wat Rick van der Hoorn van het schaatsverkoopbedrijf Jan van der Hoorn betreft, had dat vrachtwagenverbod ook doorgetrokken mogen worden naar het andere deel van de Westkanaalweg waar hij woont en zijn bedrijf heeft. ,,Die weg is te smal voor grote vrachtwagens. Ze rijden veel te hard. Regelmatig zie ik Poolse werknemers van het industrieterreintje lopen richting het dorp en dan is het een hoop keren ‘o je’. Het is wachten, tot er wat gebeurt, want dat vrachtverkeer dendert voorbij.’’

Ingwersen staat open voor nieuwe suggesties, maar van enkele verkeersveiligheidsmaatregelen is nu al duidelijk, dat ze volgend jaar plaatsvinden (zie kader).

Het moet voor fietsers ook veiliger worden om de weg op te gaan. Zo ziet Ingwersen graag de komst van een vrijliggend fietspad langs de N231 en ook de Westkanaalweg. Op de Papenveersebrug komen duidelijke wegmarkeringen, zodat fietsers daar veiliger kunnen oversteken.

Of al het doorgaande verkeer de komende jaren ook écht zal verminderen door de maatregelen, moet nog blijken. Ingwersen: ,,Ik zou het liefst een fly-over over heel Nieuwkoop maken. We verkleinen de kans op ongevallen. Maar de mensen moeten zelf nadenken over hun eigen verkeersgedrag. Heb geen lak aan de snelheidsregels; doe het voor elkaar in het dorp.’’

 

Kader:

Andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

In 2021 en 2022 worden onder meer de volgende verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid in de gemeente Nieuwkoop te verbeteren.

-        Bewegwijzering aanpassen Ter Aar

-        Vrachtverbod Westkanaalweg/venstertijden

-        Aanpassen maximum snelheid Ringdijk (van 80 naar 60 km/u)

-        Nieuwveen: Kruising Hazeweg- Laan der Verwondering

-        Noordeinde: Noordeinde t/m Stationsweg (Zevenhoven)

Column

Jankverhalen

Ben ik nu de enige, waarde columnlezer, die het helemaal zat is om naar al die jankverhalen te luisteren? Van mensen, die iets vertellen, zodat ze graag van anderen willen horen hoe goed ze het gedaan hebben?

Zoals een raadslid in Nieuwkoop, een alleszins aimabele man, daar niet van. Maar waarom moet je tijdens een vergadering vertellen, dat je met anderen een telefoonlijn hebt opgezet om regelmatig met eenzame mensen te bellen? En dat het goed zou zijn, om anderen hier ook op te wijzen? Het initiatief zelf is goed, al gebeurt dit al jaren, ook in andere gemeenten. Maar maak er nou geen ‘ik-verhaal’ van. Zo zonde.

De kriebels krijg ik ook van verhalen van mensen, die op afstand iets hebben meegekregen en zichzelf direct een heldenrol toedichten. ‘Ja, er was een auto die 300 meter verderop de sloot in rolde na het inparkeren en toen heb ik tegen mijn nichtje gezegd: ,,Pas op, dat jou dat niet overkomt’’.’ Om nog maar niet te spreken over alle mensen, die oreren hoe slecht nieuws over anderen op hen overkwam. ,,Mijn tante heeft corona, dus ik….’’ Het gaat niet om jou, maar om jouw tante!

Hou toch op, mensen. Probeer niet allemaal een lintje te verdienen door te zeggen hoe goed je bent of wat voor ‘enorm moeilijke’ situaties je overwonnen hebt. Hier komt een levenstip. Doe gewoon jouw ding, help anderen waar je kunt en wees positief over de medemens. Iedere medemens. Schreeuw jouw activiteiten niet van de daken, maar ervaar dat anderen positief over jou praten. Er is geen betere promotie van iemand, als anderen die positieve promotie doen. En wanneer je een compliment krijgt, dan hoef je dat natuurlijk niet weg te wuiven, maar neem het dankbaar in ontvangst; daar is natuurlijk niets mis mee.

Tot slot nog even een zelftestvraag voor u: het is bijna het einde van het jaar 2020. Wat hebt ú dit jaar gedaan voor anderen? Nee, u hoeft het niet aan mij te vertellen, maar zorg ervoor dat dit aantal positieve activiteiten in 2021 dubbel zoveel wordt. De ware beloning zit ‘m namelijk in het helpen van anderen. Ik hoop, dat u die beloning volgend jaar vele malen zult ontvangen.

Danken of niet danken; dat is de vraag

Noordwijk – Moeten we de ambtenaren nu wel of niet apart danken voor hun werk in de coronatijd? De gemeenteraadsleden zijn hier nog niet uit.

Raaslid Bas Knapp (VVD) stelde woensdagavond voor om een ‘motie van dankbaarheid’ aan te nemen, waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om alle ambtenaren ‘op passende wijze te danken voor de geleverde inspanningen’. Een staande ovatie leverde dit voorstel niet op.

Fractievoorzitter Louis Koppel (GroenLinks) gaf aan veel waardering te hebben voor de ambtenaren, ,,Maar dat geldt ook voor de horeca, het onderwijs en ondernemers. We moeten niet alleen de ambtenaren bedanken.’’ Onder meer de raadsleden Rodenburg (NZLokaal), Brink (PUUR) en Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) waren het hier mee eens. De stemmen staakten op 13 voor en 13 tegen, mede omdat NZLokaal verdeeld stemde. Op 26 januari gaat de raad opnieuw besluiten of de ambtenaren nu wel of niet apart bedankt moeten worden.

Geen afstel handhaving paardenweitjes

Noordwijk – Het handhaven tegen de paardenweitjes ligt voorlopig stil.

Dat komt niet alleen door de huidige coronatijd. Na alle protesten bekijkt wethouder Sjaak van den Berg of de manier van communiceren over het illegale gebruik van de stukken bollengrond, waarop nu andere activiteiten gebeuren, wel op een goede manier verloopt.

Van uitstel komt vooralsnog geen afstel. Van den Berg: ,,Na de evaluatie gaan we verder handhaven zolang de door de gemeenteraad vastgestelde regels blijven, zoals ze nu zijn.’’

Geen extra geld naar ondernemers

Noordwijk – Een voorstel van VVD-raadslid Bas Knapp om nog weer een half miljoen euro uit te geven aan ondernemers in Noordwijk, ging een raadsmeerderheid een stap te ver.

Volgens Knapp krijgen ondernemers het door de tweede golf en nieuwe overheidsbeperkingen extra zwaar en zijn de eerder door de gemeenteraad ingevoerde lastenverlichtingen en tonnen euro’s aan ondernemerssteun niet voldoende.

Maar de meeste raadsleden vonden het voorlopig welletjes met de steun aan de ondernemers. Raadslid Eric Berg (Lijst Salman Noordwijk) wees er op, dat de rijksoverheid al miljarden euro’s uitgeeft aan bedrijfsondersteuning, zoals de TOZO-regeling.

Gratis water

Noordwijk – Er moeten meer drinkwatertappunten komen.

Dit voorstel van NZLokaal-raadslid Karin Meiland werd woensdagavond aangenomen. Het aanbieden van gratis water op meerdere plekken past in de vitaliteits- en kuuroordgedachte, aldus Meiland. Een eerste locatie, waar zo’n drinkwatertappunt zou kunnen komen is de Langevelderslag.

Wethouder Roberto ter Hark gaat uitzoeken, waar die tappunten nog meer kunnen komen en hoeveel geld dat gaat kosten.

Houtstookverbod nog altijd mogelijk

Noordwijk – Een eventueel verbod op houtstoken verdeeld de raad hopeloos.

Een motie van gemeenteraadslid Rommie van Dokkum (PvdA) riep op tot het aanpakken van houtstoken in open haarden. ,,Houtstook zorgt voor geuroverlast, luchtverontreiniging en het is slecht voor de gezondheid, vanwege de uitstoot van fijnstof en roet.’’

Wethouder Sjaak van den Berg riep de raadsleden op te wachten op landelijke richtlijnen. Of er een stookverbod komt, is nog niet zeker. CDA en Lijst Salman Noordwijk en Puur stemden verdeeld, waardoor er net zoveel voor- als tegenstanders waren. Op 26 januari stemt de raad opnieuw over een houtstookverbod voor kachels en open haarden.

Raad stemt tegen korting op afvalstoffenheffing

Noordwijk – De gemeente houdt 4,4 miljoen euro over, maar een lastenverlichting van 20 euro voor alle huishoudens zit er niet in.

VVD-raadslid Bas Knapp stelde voor om ieder huishouden een korting van 20 euro te geven op de afvalstoffenheffing. De verminderde gemeentelijke inkomsten, 378.000 euro, kunnen betaald worden uit de 4,4 miljoen euro die de gemeente volgend jaar toch al overhoudt, zo vond Knapp.

Maar liefst 21 van de 26 raadsleden waren het hier niet mee eens. Jos Beugelsdijk (CDA) sprak van ‘geld smijten’, Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) stelde, dat Sinterklaas alweer uit het land is en Louis Koppel (GroenLinks) vond die 20 euro per huishouden ‘strooigoed’. Knapp wees er op, dat 20 euro voor mensen met een vaste baan niet veel lijkt, maar dat er veel huishoudens zijn voor wie 20 euro wel degelijk een verschil maakt. Hij kon de raad niet overtuigen.

Raadsleden gezocht

Noordwijk – Wie ooit wel eens overwogen heeft om gemeenteraadslid te worden, kan zich aanmelden voor de cursus ‘Politiek actief’.

In deze gratis cursus kunnen inwoners ervaren, wat het betekent om raadslid te zijn, hoe de vergaderingen verlopen en hoeveel documenten je maandelijks moet doornemen. Ook is de cursus interessant voor mensen, die wel eens willen weten hoe de besluitvorming over allerlei onderwerpen gebeurt.

Aanmelden kan via de website www.noordwijk.nl/politiekactief.

Rustplekken voor recreanten

Noordwijk – Een voorstel van NZLokaal-raadslid Karin Meiland om meer zicht- en rustplekken te creëren voor recreanten, werd woensdagavond aangenomen in de gemeenteraadsvergadering.

Er zijn langs de wandel- en fietsroutes weinig rustplekken, zoals bankjes, liet Meiland weten. Terwijl met dit soort rustplekken wandelaars en fietsers wel gestimuleerd worden om het hele jaar door te genieten van de duinen, bollenvelden en de natuur.

Bij de rustplekken moeten ook afvalbakken komen, zodat de natuurgenieters als dank voor hun aangenaam verpozen de natuur niet overladen met rommel, blikken en dozen.

Sociaal domein krijgt geen extra geld

Noordwijk – Een voorstel van PvdA-fractievoorzitter Rommie van Dokkum, om 600.000 euro extra te reserveren voor uitgaven in het sociaal domein, werd woensdagavond met een nipte raadsmeerderheid verworpen.

Het ‘sociaal domein’ is de combinatie van zorgkosten voor inwoners, die fysieke, psychische of sociale problemen hebben. De gemeente houdt het komende jaar 4,4 miljoen euro over, terwijl de reserves voor het sociaal domein de komende jaren terugzakken tot 2,4 miljoen. Op een totaal budget van 38 miljoen. Met ieder jaar zoveel kosten, is een reserve van slechts 2,4 miljoen te weinig, stelde Van Dokkum.

Veertien van de 26 raadsleden waren het hier niet mee eens. ,,We kunnen altijd een beroep doen op de algemene reserve’’, zo liet Jos Beugelsdijk (CDA) weten.

Weer nieuwe manier van vergaderen

Noordwijk – In 2015 werd voor de manier van vergaderen voor de gemeenteraad het zogeheten ‘BOB-model’ ingevoerd, een jaar later besloot de raad om in ‘beeldvormende’ en ‘besluitvormende’ bijeenkomsten bij elkaar te komen. Maar ook dit bevalt niet; opnieuw gaat de gemeenteraad op een andere manier vergaderen.

De huidige rondetafelgesprekken vinden de politici ingewikkeld en minder praktisch. Ook kon niet altijd goed gedebatteerd worden over heikele onderwerpen. Het nieuwe model zou een goede mix zijn tussen de twee voorgaande vergadermodellen.

Vanaf 1 januari komen de raadsleden iedere maand in drie aparte commissies bij elkaar. Dat zijn de ‘Commissie Bestuur, Middelen en Economie’ (CBME), de ‘Commissie Welzijn’ (CW) en de ‘Commissie Ruimte’ (CR). Dan vormen de politici hun mening over allerlei onderwerpen. Het nemen van besluiten gebeurt in een vierde raadsvergadering aan het eind van iedere maand. De nieuwe manier van vergaderen gaat op 1 januari in.

Minder parkeerplaatsen bij sociale bouw

Noordwijk – Voor toekomstige woningbouw hoeven er minder parkeerplaatsen aangelegd te worden. Zeker als die nieuwe woningen vallen onder de categorie ‘sociaal’.

Ook gelden er voortaan andere regels voor het realiseren van parkeerplaatsen als je woningen in het centrum bouwt of daar buiten. Raadslid Rommie van Dokkum (PvdA) wees er nog op, dat ook in sociale woningen kinderen opgroeien en dat die thuisblijvende jeugd op een gegeven moment zelf ook een auto aanschaft. En dat daarom een norm van 0,9 parkeerplaats per nieuwe sociale woning soms te laag is.

De nieuwe minimale norm is nu door de raad vastgesteld op 1,1. Dat is voor Van Dokkum nog te weinig: ,,Hierdoor komt het parkeren in gedrang en dat gaat ten koste van de leefbaarheid.’’ Maar een meerderheid van de gemeenteraad was het hier niet mee eens.

Angst voor schade

Noordwijk – De Vereniging van Eigenaren de Heemborgh (VvE) maakt zich ernstig zorgen over het drainageproject met de herinrichting van de Paralelboulevard.

Gevreesd wordt, dat die werkzaamheden schade kunnen opleveren aan de appartementen van het Heemborgh-complex. De VvE is verbaasd, dat er nog geen nulmeting heeft plaatsgevonden in die appartementen om zo te kunnen vergelijken of er door de werkzaamheden scheuren of andere problemen ontstaan.

Bewoners nemen nu zelf het initiatief om foto’s te maken van de eigen appartementen. En als er schade komt, dan wordt hiervoor de gemeente Noordwijk aansprakelijk gesteld, zo staat in een brief aan het gemeentebestuur te lezen.

,,Behoud de moestuintjes’’

Noordwijk – Ook de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond (ANLV) is niet blij met de handhaving op het illegale gebruik van bollengrond.

De voorzitter van ANLV Geestgrond, de heer M. Duineveld, laat in een brief weten, dat de biodiversiteit van de Bollenstreek baat heeft bij de aanleg van heggen en hagen. ,,Onze ervaring is dat patrijzen en andere bollenvogels baat hebben bij percelen, die rommelig ogen door de aanwezigheid van moestuintjes en of groenteteelt. Beschutting en voedsel zijn hier goed beschikbaar.’’

Volgens de ANLV schieten de handhavingsacties hun doel voorbij. ,,Rommelhoekjes zijn vanuit een ecologisch perspectief ook een landschapsverbetering, omdat er organismen zijn die juist baat hebben bij deze rommelhoekjes. De moes- en groentetuintjes dienen daarom een uitzonderingspositie te krijgen binnen de handhavingsacties.’’

Blije burgers

Hillegom – Bestuurders krijgen nogal eens wat negativiteit over zich heen. Maar soms gaat het ook anders.

Zo werden de raadsleden in Hillegom verrast met een bericht van een blije inwoner. ,,Lieve raadsleden van ons mooie dorp, namens de kinderen, ouders en grootouders van de Pieter van Eijckheem, de Heijermanswende en andere omliggende straten. Hartelijk bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Wij zijn heel blij met jullie besluit om “de Speelwende “ te behouden.’’

De omwonenden zullen ,,met heel veel plezier het gesprek met wethouder de Jong aangaan om daarna, samen met de gemeente, een super speeltuintje te onderhouden’’.

Extra bijbaan wethouder Alkemade

Noordwijk – Wethouder Theo Alkemade heeft er een extra verdienmodel bij.

Het college van burgemeester en wethouders kondigt aan, dat Alkemade nu ook eigenaar, directeur/grootaandeelhouder is van een nieuw bedrijf: Mack Support BV. Deze onderneming verzorgt de service op Apple producten.

Deze onderneming zou geen activiteiten in Noordwijk en de regio uitvoeren. Het werk voor deze commerciële onderneming zou niet ten koste gaan van de uren, waarvoor Alkemade betaald wordt in zijn functie als wethouder.

Gebrek aan verlichting en faciliteiten vuilafvoer

Noordwijkerhout – De infrastructuur in de wijken Lelie en Sancta Maria is nog altijd niet goed geregeld.

Dat stelt fractievoorzitter Taetske Visser (PUUR) in vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ze geeft aan, dat het de verantwoordelijkheid is van projectontwikkelaars en aannemers om die infrastructuur goed aan te leggen. Inwoners die klagen over te weinig voorzieningen voor vuilafvoer en het ontbreken van verlichting op het fietspad richting Noordwijk worden door de gemeente doorverwezen naar de ontwikkelaar.

PUUR vindt echter, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en zich inzetten voor de woon- en leefomgeving van de daar woonachtige Noordwijkers. De verlichting moet vetbeteren en er moet een minimilieuparkje komen op Sancta Maria, aldus Visser.

Geluidsschermen met zonnepanelen

Noordwijkerhout – Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) pleit voor het plaatsen van geluidsschermen langs de N206.

Volgens hem klagen met name omwonenden bij de Koninginneweg en de wijk Duin en Dal over het almaar toenemende verkeer. Duivenvoorde roept het college van burgemeester en wethouders op, om hierover met de Provincie Zuid-Holland in gesprek te gaan.

De geluidsschermen moeten dan komen op de plekken, waar de N206 door bewoond gebied gaat. En als er op die geluidschermen ook zonnepanelen worden aangebracht, helpt dat ook met het opwekken van duurzame energie, aldus het raadslid.

Gemeente wacht met invoeren houtstookverbod

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders is nog niet van plan om een houtstookverbod in te voeren.

Dat blijkt uit antwoorden naar aanleiding van een voorstel van gemeenteraadslid Van Dokkum (PvdA). Het gemeentebestuur wijst naar een ‘Schone Lucht Jaarcongres’, dat op 13 januari 2021 plaats zal vinden. De verwachting is, dat daarna wellicht landelijk maatregelen genomen kunnen worden over houtstoken.

Om nu al voor de muziek uit te lopen, is het gemeentebestuur niet enthousiast over. Zeker gezien de kosten van handhaving dat met zich meebrengt en de zeer beperkte mogelijkheden om het houtstoken te controleren.

Nieuwe woningen

Noordwijk - Op het terrein Voorstraat 14 – Wilhelminastraat 1-3 gaat de bestaande bebouwing plat.

Hiervoor in de plaats komen zes nieuwbouwwoningen. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de plannen van de grondeigenaar.

Als alle vergunningen rond zijn, komen op dat terrein vier grondgebonden woningen en twee appartementen.

Politie krimpt in

Bollenstreek - Het aantal politieteams in de Duin- en Bollenstreek gaat terug van drie naar twee teams.

Op veel plekken in het land lopen politieteams met zo’n 60 mensen aan personeel tegen problemen aan. Ook in de Duin en Bollenstreek blijkt het in de praktijk regelmatig moeilijk voldoende operationele slagkracht te organiseren en zelfstandig de kerntaken uit te voeren. Daarom worden de agenten herverdeeld over twee teams.

Eén team krijgt als werkgebied de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met het huidige bureau in Lisse als teambureau. Het andere team krijgt als werkgebied de gemeenten Noordwijk (inclusief het voormalige Noordwijkerhout) en Katwijk, met het huidige bureau in Katwijk als teambureau. Hierdoor verdwijnt wel het teambureau in Noordwijk, maar zal er een (kleinere) passende politielocatie met publieksfunctie blijven in Noordwijk.

Raad grijpt in

Noordwijk – De gemeenteraad gaat zich actiever bemoeien met het vinden van woningbouwlocaties. 

Daarom wordt een raadswerkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft als doel het ‘beoordelen, afstemmen en prioriteren van potentieel beschikbare woningbouwlocaties in relatie tot de vastgestelde woningbehoefte’. Voor de periode 2025 tot 2030 moet de gemeente dan verzekerd zijn van een ‘toereikende (woning)bouwstroom’.

De werkgroep maakt een ranking van (alle) overige potentiële woningbouwlocaties in Noordwijk. Hierna gaat de gemeenteraad bespreken welke locatie(s) als eerste in aanmerking komen voor woningbouw.

Woedend over parkeerbeleid

Noordwijk – De stoom komt uit de oren van enkele inwoners, vanwege het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeerplaatsen.

,,We zijn zo ontzettend boos over het (niet kunnen) parkeren in Noordwijk-binnen. Het is gewoon niet meer te doen; we hebben weer een bekeuring gekregen omdat we spullen moesten laden en lossen voor onze winkel in de Kerkstraat’’, schrijft een ondernemer in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Hij wijst er op, dat er geen andere mogelijkheid is om de eigen winkel te bevoorraden.

Er zijn al weinig parkeerplaatsen en het tekort loopt almaar op door de coronabeperkingen. Door de corona werkt iedereen thuis. De weekmarkt veroorzaakt ook een gigantisch parkeerprobleem, want hierdoor worden elke donderdag bijna alle parkeerplaatsen op het parkeerterrein in beslag genomen. Dat de gemeenteraad onlangs heeft ingestemd met het verlagen van parkeernormen voor sociale woningbouw noemt de briefschrijver ‘schandalig’.

Prijs voor MEDiLOO™

VOORHOUT - De Stichting J&J Consortium, die zich bezig houdt met de ontwikkeling van het medisch toilet, de MEDiLOO™, krijgt 500 euro van het Meerlandenfonds.

Wethouder Heleen Hooij bezocht de bestuursleden, voorzitter Jan Rolloos en secretaris Joep Derksen, om hen persoonlijk de cheque te overhandigen. Ze was vol lof over deze stichting, waarvan alle betrokkenen zich volop inzetten voor de strijd tegen gevaarlijke bacteriën en virussen. Bij de MEDiLOO™ zijn onder meer betrokken de Saxion Hogeschool, IHE Delft, Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Den Haag. 

Zie het filmpje op deze website, onder de gemeente Teylingen:

Sponsoring en Meerlandenfonds - Meerlanden

Samen op weg naar succes

BENEDESK: Regionaal opererend met internationale expertise

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – BENEDESK is een succesvol voorbeeld van twee organisaties (Acco Group en Zirkzee Group), die met elkaar samenwerken en zorgen voor een uitgebreidere kwaliteit van dienstverlening. Met een combinatie van de regionale kennis en grensoverschrijdende expertise op onder meer fiscaal-, arbeids- en vennootschappelijke terreinen.

De contacten tussen directeur Wim Beeckmans van de Acco Group in België en Leo Oudshoorn (Zirkzee) werden vijf jaar geleden gelegd. Beide kantoren ondersteunden elkaar bij de dienstverlening voor hun klanten en dit leidde tot de oprichting van BENEDESK. Belgische ondernemers, die actief wilden worden in Nederland kunnen gebruik maken van alle kennis die bij het team van Oudshoorn aanwezig is. Of het nu gaat om fiscaal, vennootschappelijk, arbeids- of sociaalrechtelijk advies aan ondernemers, managers en bedrijven. Nederlandse ondernemers, die geen valkuilen willen tegenkomen op de Belgische markt, hebben uitstekende ervaring met BENEDESK en voorkomen zo uitdagingen met lokale en nationale overheden en naheffingen.

Beeckmans licht toe: ‘Met BENEDESK zorgen we voor een geïntegreerde aanpak in grensoverschrijdend zaken doen. Ondernemers denken vaak, dat wat in België geldt, ook de wetgeving is in Nederland. Maar ieder land heeft haar eigen regels, bijvoorbeeld over hoe je een bedrijf opzet, aandelen overdraagt of het salaris van jouw personeel belast wordt.’

Oudshoorn vult aan: ‘We opereren regionaal, maar we werken internationaal; onze klanten krijgen het beste van beide werelden. Omdat we graag bij de mensen langs komen, leren we elkaar ook op persoonlijk vlak beter kennen. Door onze korte lijnen met Beeckmans en zijn team kunnen we er voor zorgen dat iedere ondernemer, die over de Belgische grens zakelijke activiteiten wil ondernemen, de beste ondersteuning krijgt.’

Flexibel denken en oplossingsgericht werken

‘Dat is de kracht; dat we gezamenlijk naar de zaken kijken’, beaamt Beeckmans. ‘Het gaat om flexibel denken en oplossingsgericht werken. We zorgen ervoor, dat wat de ondernemer wenst, ook echt gebeurt. En dat hij niet na een aantal jaren met onaangename zaken geconfronteerd wordt. Daarnaast hebben we veel kennis over bijvoorbeeld loonkostensubsidies en andere fiscale voordelen voor ondernemingen.’

Samen met de zakelijke klant stelt Oudshoorn met zijn team de wensen vast. Dat leidt tot een rechtlijnig advies; zonder poespas en ingewikkelde fiscale termen. ‘We zijn niet van die lange verhalen, maar brengen onze adviezen to the point en in duidelijke en begrijpelijke taal over. Onze klanten zitten niet te wachten op te veel poespas. De ondernemer wil verder gaan, met waar hij/zij goed in is en wij zorgen er voor dat dit op de beste manier kan gebeuren. Of het nu gaat om vennootschappelijk recht, belastingen, verzekeringen, erfrecht, voor een BV-constructie of voor ZZP-ers.’

De samenwerking onder BENEDESK bevalt prima en er zijn al vele succesvolle ondernemersactiviteiten uit voortgevloeid. Beeckmans sluit af: ‘Wij vertalen de wensen van de ondernemer in praktische oplossingen. Of het nu gaat om grensoverschrijdend verkeer in goederen, mensen of digitale informatie. Bezint eer ge begint; schakel Benedesk in, voordat u actief wordt in België. De kosten voor het reparatiewerk zijn tien keer hoger, dan wanneer u uw voorbereidingen goed laat uitvoeren.’ Door BENEDESK, uiteraard.

Voor meer informatie: https://benedesk.eu.

European Growth Referent

Dé oplossing voor snelle inzet kennismigranten

European Growth Referent

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Waar het gaat om het in dienst nemen van buitenlandse werknemers met een specifieke kwaliteit, wordt het ondernemers in Nederland door alle regels vaak niet gemakkelijk gemaakt. Martien Verhoeff en Leo Oudshoorn onderkenden dit probleem en bedachten een creatieve oplossing; European Growth Referent (EGR).

Welke ondernemer herkent het niet? Je hebt eindelijk de expert gevonden, die ook nog voor jouw onderneming beschikbaar is. Maar omdat hij/zij uit bijvoorbeeld Amerika komt, moet je eerst vier maanden gaan zoeken binnen de Europese Unie om te kijken of iemand anders ditzelfde gespecialiseerde werk kan uitvoeren. Tegen die tijd is jouw gedroomde kandidaat allang niet meer beschikbaar.

EGR biedt hierbij vanaf 1 januari 2021 dé oplossing. Verhoeff: ‘Werknemers van buiten de EU hebben een kennismigrantenvergunning nodig, om hier te mogen werken. Er zijn maar enkele ondernemingen, die een Referentvergunning hebben en door de IND erkend zijn om de tewerkstelling voor kennismigranten te regelen.’ En een van die ondernemingen is EGR. Met hulp van EGR kan de niet-Europese kennisspecialist dan al binnen enkele weken aan de slag gaan.

EGR heeft namelijk een payroll-constructie bedacht en opgezet, waarbij de kennismigrant formeel in dienst komt bij EGR, maar diens salaris door het opdracht gevende bedrijf wordt betaald. ‘En op het moment, dat alle vergunningen rond zijn, wordt de werknemer overgenomen door de ondernemer waar diegene zijn taken voor uitvoert.’

Een volledige service

Maar EGR ontzorgt ondernemingen op veel andere vlakken. Verhoeff: ‘EGR levert gespecialiseerde fiscale en juridische dienstverlening en zorgt voor het salarisadministratieproces van kennismigranten. Vanaf 1 januari valt Engeland buiten de EU en hebben alle kenniswerknemers uit dat land dus een vergunning nodig om hier te mogen werken. EGR zorgt ervoor, dat zij binnen twee weken aan de slag kunnen!’

Ook helpt EGR op fiscaal vlak en dat kan kennismigranten aardige voordelen opleveren. Verhoeff geeft een voorbeeld: ‘Wie in het buitenland meer dan 150 km van de Nederlandse grens woont, hier komt te werken en meer dan 54.000 euro verdient, komt in aanmerking voor een fiscale prikkel. Hij/zij hoeft de eerste vijf jaar over 30% van het salaris geen belasting te betalen. Het is een populaire maatregel en wij verzorgen jaarlijks zo’n 70 aanvragen per jaar.’

Iedere keer als Verhoeff praat met ondernemers, geniet hij van de verhalen en inventiviteit. ‘Het maakt me ook trots op ons land. Het is toch opvallend, dat zoveel mensen hier naar toe willen komen om hun kennis hier in te zetten?!’ Hij vervolgt: ‘We bieden een volledige service. Belangrijk in ons vak is, dat we niet alleen naar de ondernemer en de werknemer kijken, maar ook naar de partners van de werknemers. Eigenlijk zijn zij het belangrijkst. Want alleen als het met de partners en de kinderen goed gaat, zal het ook met de werknemers goed gaan. We helpen die partners ook, bijvoorbeeld bij het opzetten van een eenmanszaak. Dat is hoe we werken; flexibel en creatief, waarbij we voorbij de opdracht zelf kijken en meedenken met de mensen.’ 

Voor meer informatie: https://europeangrowthreferent.eu.

‘Passie voor het vak!’

NOORDWIJKERHOUT – In uitdagende tijden onderscheiden de ware ondernemers zich. En merkten Brigitte en Dick Bader van Bader Glas- en Schilderwerken, Verf, Behang en Interieur ook nog eens extra hoe fantastisch hun team is.  

JOEP DERKSEN

Bader werd 66 jaar geleden opgericht door Dick zijn opa en is inmiddels uitgegroeid tot dé toonaangevende vakspecialist op het gebied van het afwerken van huis en bedrijf. Consumenten en ondernemers bezoeken Bader voor één of meerdere afdelingen: de winkel, het schildersbedrijf, de glashandel en de interieur-projectafdeling, waar het gediplomeerde team de klant verder helpt.

Tegenwoordig zijn er veel tweeverdieners met beiden een drukke baan en blijft er weinig tijd over om zelf in de woning te klussen. Bader geeft professioneel advies, doet de planning van de schilder, de behanger en stoffeerder en voert het werk uit. De huiseigenaar wordt ontzorgd en geniet van het eindresultaat. Dit geldt ook voor ondernemers bij het inrichten van hun winkel of kantoor.

Brigitte geeft een rondleiding en toont de winkel. Bijna dertig jaar geleden startte ze in het bedrijf. ‘Van de administratie via de calculatie, glasafdeling, planning en boekhouding naar de huidige opzet van de winkel met de interieurprojecten’, vertelt Brigitte lachend. Sinds 2015 is de winkel gevestigd op het bedrijvenpark Gravendam en dat is een doorslaand succes. De winkel heeft de grootste behangcollectie van de bollenstreek met vele grote merken, beschikt over de laatste collecties gordijnen, raamdecoratie en vloeren en biedt daarnaast professionele producten op het gebied van verf (Sikkens, Wijzonol en Sigma) en non-paints aan. “Wij leveren een totaalconcept; van kleur- en interieuradvies tot en met het leveren van de bijbehorende producten én de service om de werkzaamheden door ons te laten uitvoeren”, aldus Brigitte. Door de combinatie van mooie, goed betaalbare én exclusieve collecties kunnen wij de klant inspireren en laten zien wat het effect van een goedgekozen toepassing van kleur met behang, vloer en gordijn doet. Als je toch gaat veranderen, doe het dan goed en kom eens langs bij Bader.

Naast het goedlopende schilders- en interieurbedrijf heeft Bader ook een glashandel met eigen glaszetters en kunt u er terecht voor een stukje enkel glas, HR++ isolatie- en veiligheidsglas of een spiegel.

Meer informatie:

Bader
Bedrijvenpark Gravendam
Gieterij 19, 2211 WC Noordwijkerhout
T: 0252 373 623
W:
www.baderbv.nl

Verhees Notarissen

Twee generaties; dubbele expertise

KATWIJK – Het is officieel; na dertig jaar werkzaam te zijn geweest in het notariaat , draagt Tea Mellema (65) op 1 september 2022 officieel het stokje over aan Ilona Jongbloed (33). Zij werken bij Verhees Notarissen en zetten zich onder meer in voor de juridische belangen van ondernemers.

JOEP DERKSEN

Verhees Notarissen is gevestigd in een monumentaal pand aan de Zeeweg 117. Het is een bijzonder gebouw en dit verwijst naar de speciale manier van werken, die bij Verhees gangbaar is. Hier wordt niet aan ‘lopende bandwerk’ gedaan, maar krijgen ondernemers alle aandacht die ze verdienen. Binnen een minuut maakt Mellema duidelijk, hoe dit notariskantoor de vinger razendsnel op de juiste plek kan leggen. Niet voor niets is Mellema al jarenlang docent  aan de Universiteit Leiden. Dat is ook de plek waar Ilona Jongbloed haar (als eerstejaarsstudent) voor het eerst tegenkwam. ,,Het vak dat Tea doceerde was voor mij dé reden waarom ik me in het notariaat wilde verdiepen’’, licht de nu nog kandidaat-notaris toe. Ze wil binnen twee jaar Toegevoegd Notaris worden, zodat ze alle bevoegdheden van een notaris heeft, inclusief het passeren van de aktes.

Jongbloed zet zich al jaren in voor ondernemers . ,,Als ondernemer moet je jezelf afvragen: heb je jouw familierechtelijke zaken wel goed geregeld? Denk hierbij aan jouw testament, levenstestament, huwelijkse voorwaarden in combinatie met alles wat je in de onderneming hebt geregeld.’’ Mellema geeft als voorbeeld: ,,Ik zie prachtige maatschapscontracten voorbij komen, maar dan wordt geen rekening gehouden met de huwelijkse voorwaarden. En bij een rechtszaak krijgen die huwelijkse voorwaarden bij de verdeling van het vermogen voorrang.’’ Jongbloed  vervolgt: ,,Testamenten moeten op de juiste manier gemaakt zijn, zodat je de fiscale faciliteiten niet zomaar misloopt. Maar ook moet duidelijkheid zijn over de vraag: wie krijgt de zeggenschap over jouw bedrijf als je er zelf niet meer bent? In de afgelopen jaren is er qua wetgeving veel gewijzigd . Het is belangrijk om iedere vijf jaar jouw testament  te laten controleren.’’

Voorkomen is beter dan genezen; Jongbloed kan het niet genoeg benadrukken. Niemand heeft namelijk zekerheid, dat zijn of haar gezondheid volgende maand ook nog goed is. ,,Je moet als ondernemer de zaken geregeld hebben ook voor het geval je bijvoorbeeld Alzheimer of een hersenbloeding krijgt. Het is belangrijk dat de onderneming dan voortgezet kan worden. Het is niet iets waar mensen graag over willen nadenken en het is zeker geen leuk onderwerp om te bespreken. Maar je kunt het beter geregeld hebben, dat geeft ook rust. .’’

Mellema blijft de komende jaren volop actief voor Verhees Notarissen. ,,Mijn passie heeft altijd bij het erfrecht gelegen. Ik schreef een proefschrift over de legitieme portie; het erfdeel, dat kinderen niet ontnomen kan worden. Ik hoopte dat mijn proefschrift er toe zou bijdragen, dat ruzies voorkomen worden.’’ Ze lacht: ,,Dat is niet gelukt, maar ik heb wel veel ruzies naar een goed einde kunnen begeleiden.’’

Het vak van notaris is niet alleen heel veelzijdig, ook genieten Jongbloed en Mellema ervan dat ze mensen echt kunnen helpen. ,,Wij maken de stukken op en letten op de details, zodat onze cliënten niet de dupe worden. Ondernemers kunnen denken dat ze hun zaken bedrijfseconomisch en in vennootschapscontracten voortreffelijk geregeld hebben maar als ze de huwelijkse voorwaarden en het erfrecht vergeten, kan het alsnog enorm mis gaan met  uiteindelijk ruzie binnen de familie en alle  financiële consequenties van dien. Dat kun je voorkomen, door het nemen van de juiste maatregelen en alles goed te regelen. Daar zijn wij voor!’’

De komende jaren zullen veel mensen met Jongbloed kennis maken. ,,Ik richt me op particulieren, DGA’s (Directeur-Groot Aandeelhouders) en andere ondernemers, die we op fiscaal en civiel gebied bij zullen staan.’’ Vaak kloppen nieuwe cliënten bij ons aan na een tip van hun adviseur.  Maar het is natuurlijk ook mogelijk om zonder referentie contact op te nemen met Verhees Notarissen, om te kijken wat Jongbloed en Mellema voor u als ondernemer kunnen betekenen.

Voor meer informatie: Verhees Notarissen, Zeeweg 117 te Katwijk. T: 071 207 7300, W: www.verheesnotarissen.nl.

Opleiding voor drones neemt hoge vlucht

,,Drone-ontwikkeling gaat niet snel genoeg’’

DRONES – Waar het gaat om drones, zijn de ontwikkelmogelijkheden oneindig; ‘The sky is the limit’, om het in dronetermen te omschrijven. MBO College Airport houdt zich al vier jaar bezig met de ontwikkeling van drones en is hierdoor in Nederland een van de leidende instituten geworden op dit gebied. Binnenkort opent deze onderwijsinstelling haar eigen opleidingscentrum op het ‘incubatieterrein’ Unmanned Valley, dat ligt op de voormalige vliegbasis Valkenburg bij Katwijk.

JOEP DERKSEN

“De drone-industrie wordt een nieuwe sector voor de arbeidsmarkt’’, daar is Ivo van Oosterhout, directeur bedrijfsvoering en innovatie bij MBO College Airport, van overtuigd. Hij toont de tientallen drones die in het Dronelab klaar staan om te gebruiken. Opvallend is de dronetransporter in ontwikkeling, bedoeld om ooit personen te vervoeren via een drone. “Het is nog net geen DeLorean’’, lacht Van Oosterhout, hierbij verwijzend naar de filmklassieker ‘Back to the future’.

Inmiddels zijn veel van de sciencefictiongedachtes uit die film werkelijkheid geworden. Zoals zelfstrikkende schoenveters, een multimiljardair die president is geworden en we beeldbellen massaal. Maar er is niets futuristisch aan de drone-ontwikkeling van het mbo-college, dat in 2016 een ‘minor’ opzette voor de studenten om zich te verdiepen in drones en de mogelijke toepassingen er van.

In de mainstream media lees je wel eens angstverhalen over privacy, maar de positieve mogelijkheden van drones zijn eindeloos. Moeiteloos somt Van Oosterhout enkele voorbeelden op. “Een facilitair bedrijf controleert gebouwen met drones en warmtecamera’s op warmtelekken, zodat duidelijk is waar extra isolatie aangebracht moet worden. Met een onderneming bekijken we de mogelijkheden om via drones te zorgen voor de ‘last mile delivery’. Waarbij postpakketjes verzameld worden in één warenhuis en vanuit die plek via drones naar het juiste adres in de omgeving bezorgd wordt. Dit voorkomt veel gerij en parkeeroverlast door postbezorgende busjes en is ook beter voor het milieu.’’

Unmanned Valley

Het is deze inventiviteit, dat MBO College Airport ook op de radar heeft gezet van de Unmanned Valley. Van Oosterhout: “Nu nog zit onze drone-opleiding naast Schiphol en we mogen hier niet buiten vliegen met onze drones. Unmanned Valley is een gebied, waar al allerlei bedrijven zitten, die zich bezig houden met drones: start-ups, incubators en exellarators. Hieraan voorafgaand hoort ook een educator te staan. Door onze inzet van de afgelopen jaren, lopen we nu met ons onderwijs voor op bedrijven: hoe fijn is het, om dat een keer te kunnen zeggen!’’

Het wordt een gouden combinatie, waarbij studenten van het mbo-college in contact komen met jonge uitvinders en ondernemers, die er gezamenlijk ongetwijfeld voor zullen zorgen dat de Nederlandse drone-ontwikkeling een hoge vlucht zal nemen. Waar de studenten zelf hopelijk ook van kunnen profiteren: “Dat is ook mijn wens, dat onze studenten hier hun beroep van kunnen maken en fijne banen kunnen vinden. Vanuit onze school worden studenten gecertificeerd als dronepiloten en drone-operators. Normaal moeten bedrijven voor het gebruiken van drones allerlei certificeringen voor veel geld inkopen, maar wij kunnen deze certificaten, mét de getrainde studenten, meegeven.’’

Een volgende stap naar de toekomst waarvoor Van Oosterhout zich gaat inzetten: ,,We willen lid worden van de Dutch Drone Delta. En bijdragen aan het maatschappelijk acceptabel maken van drones. Zodat in de toekomst bijvoorbeeld donornieren van het ene naar het andere ziekenhuis door de lucht vervoerd kunnen worden en donoroperaties niet meer mislukken door een onverwachte file.’’

Natuurlijk is MBO College Airport, dat onderdeel is van het ROC van Amsterdam, op vele andere onderwijsvlakken ook actief. Maar drone-onderzoek heeft wel een speciaal plaatsje in het hart van Van Oosterhout. “In mijn jeugd maakte ik zelf robots, die niet veel meer konden dan lopen of wat oppakken. Maar drones zijn in feite vliegende robots. Ik vind het supergaaf om met die ontwikkelingen bezig te zijn. Ik vind het niet snel genoeg gaan, dus daarom stimuleer ik mijn studenten en andere organisaties om zich met deze ontwikkelingen bezig te houden. Ik geloof er in, dat drones de toekomst zijn!’’