Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2021

Uitstel heropening publieksbalie Noordwijkerhout

Noordwijkerhout – Zolang de coronamaatregelen voortduren, wordt er geen publieksbalie geopend in Noordwijkerhout. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de raadsleden.

Op de locatie in het gezondheidscentrum aan de Via Antiqua kan namelijk niet de 1,5 meter afstand gehouden worden en de ruimte kan niet op de juiste manier geventileerd worden. Het verplaatsen van de balie naar de receptie van het gemeentehuis in Noordwijkerhout is ook geen optie; dat gaat veel geld kosten. Balies moeten worden aangepast en maatregelen worden genomen om de privacy van de publieksbaliebezoekers te garanderen.

Wanneer de coronaperikelen achter de rug zijn, gaat de publieksbalie wel weer open, maar alleen overdag. Noordwijkerhouters, die ’s avonds persoonlijk diensten willen afnemen van de gemeente, moeten hiervoor naar het gemeentehuis in Noordwijk.

Diefstal uil hakt er in

Papenveer – Het onlangs aangelegde recreatie-eiland Papeneiland is enorm populair bij de omwonenden. Maar ook trekt het ongewenst volk aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag klom een beschonken jongen in een metershoge paal om daar de houten kerkuil af te halen.

Het is het tweede incident rond die uil in korte tijd; eind vorig jaar werd de uil al gestolen, maar uiteindelijk toch teruggebracht nadat het hele dorp er schande van sprak. Met het terugbrengen van die uil was de zaak afgedaan, maar voor deze actie gaat Peter van Eijk, een van de initiatiefnemers voor het Papeneiland, aangifte doen bij de politie.

Hoewel de uil hoog boven de grond geplaatst was en goed vastgemaakt, werd het beeldje met grof geweld er af gehaald. Van Eijk kijkt omhoog en oordeelt: ,,We hadden gedacht, dat niemand er bij zou kunnen, tenzij je levensgevaarlijke toeren uithaalt. Het is hem toch gelukt om die uil er af te breken. Dat is duidelijk te zien op camerabeelden; die (jonge)man heeft hem in zijn rugzak gedaan en is ‘m gesmeerd.’’

Van Eijk doet een oproep naar de ouders in Langeraar: ,,Is uw zoon op zaterdagochtend na 03.30 uur thuis gekomen en heeft hij een uil op zijn kamer? Laat dat dan weten. Op de beelden is te zien, dat hij aan de kant van Papenveer aankwam, waarschijnlijk vanuit een feestje. Daarna ging hij op weg naar Langeraar.’’ Deze gebeurtenis hakt er toch in: ,,We hebben dat eiland na jarenlange voorbereidingen gerealiseerd. Het is een groot succes; de hele dag zijn er mensen op dat eiland. Iedereen geniet ervan en dan loopt één zo’n gozer het feestje te verpesten.’’

Eerder hebben Van Eijk en andere vrijwilligers ook dikke viltstiftletters moeten verwijderen van de toiletunits, die een ‘grapjas’ daar op had aangebracht. ,,Dit soort zaken bederven voor ons de pret wel een beetje.’’ Een nieuwe uil is besteld en wordt opnieuw geplaatst: ,,Die gaan we nog beter vastmaken.’’ Hij doet aangifte. ,,Maar als die jongen persoonlijk zijn excuses aanbiedt, wil ik die aangifte intrekken.’’

Voortuinaffaire opgelost

Roelofarendsveen – Majella en Marco Klink zijn opgelucht; de voortuinaffaire is voor hun voorbij. Vorig jaar werden ze onaangenaam verrast door de gemeente Kaag en Braassem, dat hun voortuin niet hun eigendom was. Terwijl ze dat net daarvoor van diezelfde gemeente te horen hadden gekregen, dat dit wel het geval zou zijn. In de tussentijd verkochten ze hun huis, maar door die dubbele informatie dreigden Majella en Marco 2.000 euro te moeten betalen. Het huis was immers mét de voortuin verkocht aan de nieuwe eigenaren.

Na een artikel hierover in het AD volgde er een gesprek met burgemeester Marina van der Velde. En deze week nog een onderhoud met verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters. Marco blikt terug: ,,Ze gaven aan, dat er een soort ‘Wet van Murphy’ was; alles wat fout kon gaan, ging fout. We mogen die 8 m2 aan grond kopen voor een symbolisch bedrag van 1 euro en delen met de gemeente de kosten voor de wijziging in het kadaster en de notariskosten.’’

Dus Majella en Marco zijn blij? Majella: ,,Het voelt dubbel. We zijn wel blij dat het afgehandeld is, omdat we in maart uit ons huis moeten en in ieder geval is dit nu afgehandeld. Maar het is nog steeds 1000 euro, die we moeten betalen. We vragen ons af of we niet te snel akkoord zijn gegaan. Uiteindelijk is het voor ons gevoel fijn, dat we gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen.’’


Wethouder Van der Wereld overleeft motie van wantrouwen

Kaag en Braassem – Het CDA diende donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie van wantrouwen in tegen wethouder Petra van der Wereld.

Anderhalf jaar geleden kwam de gemeente Kaag en Braassem met het plan voor het realiseren van een metershoge Tulpensteiger als uitkijkpunt aan de Braassemboulevard. De vergunning werd hiervoor echter afgegeven, nog zonder dat de omwonenden hierover geïnformeerd werden. Op het laatste moment kwam het nieuws over de Tulpensteiger naar buiten; alle omwonenden waren over de rooie en wethouder Van der Wereld bood meerdere malen haar excuses aan.

Ze kreeg van de gemeenteraad opdracht om met de omwonenden een in gesprek te gaan en een inspraaktraject werd opgezet. Het resultaat bleek, dat de Tulpensteiger er uiteindelijk niet komt. Maar de inzet van Van der Wereld was niet voldoende voor drie van de CDA-leden. CDA-fractievoorzitter Anja de Rijk hekelde de wethouder: ,,Ze heeft grote fouten gemaakt, onjuist gehandeld en is nalatig geweest. Ze heeft een aanbesteding uitgeschreven nog voor de vergunning werd verleend. De wethouder heeft gegokt en verloren. Ze heeft zich geheel laten leiden door de tonnen aan subsidiegelden, maar uiteindelijk is 50.000 euro onnodig verloren gegaan.’’

Geen enkele partij steund het CDA. Hilde Bax (SVKB): ,,Van der Wereld is diep door het stof gegaan om haar excuses aan te bieden. We moeten kijken naar de toekomst en niet alleen het verleden steeds weer oprakelen.’’

Nick van Egmond (D66): ,,Nu alles is gedaan gaat het CDA naschoppen; dat vind ik heel laag. Het is een politieke stunt.’’ Ook PRO en VVD waren niet te porren. Jan van der Geest van die laatste partij: ,,We hebben een wethouder gezien die zwaar door het stof gegaan is en alles gedaan heeft om het tij te keren.’’

‘Financiële steun voor ZZP’ers’

Noordwijk – Gemeenteraadslid Richard Brouwer (NZLokaal) maakt zich zorgen over de toekomst van de ZZP’ers.

Er zijn veel zelfstandige ondernemers, die hun bedrijfje aan huis hebben. Zoals pedicures, schoonheidsstudio’s en thuiskappers. Maar door alle COVID-beperkingen hebben deze mensen bijna geen omzet. Brouwer: ,,Het zijn doorgaans kleine bedrijven zonder grote financiële reserves, die meestal niet in aanmerking komen voor steun van de rijksoverheid.’’

Het raadslid wil weten, of deze ZZP’ers bij de gemeente aan kunnen kloppen voor financiële steun. Het college van burgemeester en wethouders komt binnenkort met een reactie.

Geen extra sociale woningen in Bronsgeest

Noordwijk – Een pleidooi van D66, PvdA, GroenLinks en PUUR om minimaal 40% sociale woningen te bouwen in de wijk Bronsgeest redde het niet, dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66) liet weten, dat 40% van de te bouwen woningen vallen onder de categorie ‘sociale huurwoningen’. Hiermee zou een deel van het grote tekort aan betaalbare woningen in Noordwijk kunnen worden ingelopen.

Wethouder Theo Alkemade ontraadde dit voorstel: ,,We gaan uit van 30%, maar proberen meer te doen.’’ Hierop wees een raadsmeerderheid het voorstel voor extra sociale woningen af.

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Noordwijk – De gemeente Noordwijk is bezig met voorbereidingen om jongeren aan het vrijwilligerswerk te krijgen.

Een pleidooi van gemeenteraadslid Duivenvoorde (CDA) voor het ‘aanjagen van de maatschappelijke diensttijd’ redde het dinsdagavond tijdens de raadsvergadering niet. Duivenvoorde pleitte: ,,Het is belangrijk dat jongeren in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Het gaat eenzaamheid tegen. De landelijke regering wil dat gemeenten dit gaan oppakken.’’

Wethouder Dennis Salman liet weten, dat het college al bezig is om hier regionaal ‘volop mee aan de gang te gaan’. Later dit jaar wordt een ‘maatschappelijke diensttijd’ project in Noordwijk ingevoerd.

Meer kansen voor lokale bedrijven voor gemeenteopdrachten

Noordwijk – Lokale bedrijven moeten meer kans krijgen om opdrachten van de gemeente Noordwijk te krijgen.

Hiervoor pleiten de politieke partijen NZLokaal, CDA en VVD. Bij de eerstkomende gemeenteraadsvergadering zullen deze partijen hierover een voorstel indienen richting het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment wordt bij iedere aanbesteding al minimaal één lokale of regionale leverancier gevraagd om een offerte op te stellen.

De partijen willen, dat in de toekomst minimaal twee lokale ondernemers per opdracht de kans krijgen om zich in te schrijven op leveringen, diensten en werken aan de gemeente.

‘’Ondergrondse containers in Offem Zuid moeten blijven’’

Noordwijk – Behoud de ondergrondse containers in de wijk Offem Zuid.

Dit pleidooi houdt Kim van Eeden (Lijst Salman Noordwijk) richting het college van burgemeester en wethouders. Al eerder bleek, dat de ondergrondse containers in deze wijk vol zaten met afval, dat beter gescheiden had kunnen worden. Ze vindt, dat dit niet alleen de schuld is van de bewoners: ,,Op het moment dat de 113 huizen in fasen werden opgeleverd zijn er momenten geweest dat er wel 80 huishoudens gebruik moesten maken van één container, omdat er nog geen bestrating lag. Vindt u het dan redelijk dat u het afvalscheidingsgedrag hebt beoordeeld op een moment dat niet representatief is voor de echte situatie?’’

 Van Eeden pleit ervoor, dat de inwoners ‘extra tijd en een eerlijke kans krijgen om hun afvalinzameling gedrag met elkaar te verbeteren’. ,,Ik heb begrepen dat ze een groepsapp hebben aangemaakt om het gezamenlijk op te pakken, omdat ook zij liever ondergrondse containers zien dan bakken naast het huis.’’ Het college zal deze vragen binnenkort beantwoorden.

Slooppremie voor oude kachels

Noordwijk – De gemeenteraad nam dinsdagavond een voorstel aan, dat de eerste stap is om houtstook te verminderen.

De politieke partijen PvdA, NZLokaal en DOEN! gaven aan, dat houtstook volgens de RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) net zo schadelijk is als fijnstof van andere bronnen. En dat de rook van houtkachels de komende jaren voor een steeds groter percentage van alle uitstoot zal zorgen.

Houtkachels zorgen voor gezelligheid en warmte, maar beter is het als die kachels filters hebben, die uitstoot en geuroverlast aanzienlijk verminderen. Een raadsmeerderheid wil dat het college zorgt voor een slooppremie voor oude kachels en een subsidie voor de aanschaf van filters en/of katalysatoren.

Alleen woning bouwen voor eigen gebruik

Noordwijk – Wie in Noordwijk een huis bouwt, moet daar zelf in gaan wonen.

Dat besluit nam de gemeenteraad dinsdagavond op initiatief van CDA, NZLokaal en Fractie Lijst Salman. Deze zogeheten ‘zelfwoonplicht’ geldt voortaan niet alleen voor sociale koopwoningen, maar ook voor de (middel)dure en topprijswoningen. ,,We willen in Noordwijk bouwen voor bewoners en niet voor beleggers’’, zo lieten de politici weten.

Voortaan komt er bij alle nieuwe koopwoningen op grond van de gemeente in het koopcontract standaard een anti-speculatiebeding, waardoor snelle doorverkoop van woningen vanuit financieel oogpunt wordt tegengegaan. De enige uitzondering zullen de ouders zijn, die een woning kopen voor hun kinderen, maar daar zelf niet in gaan wonen.’’

Eerst sociale woningen bouwen

Noordwijk – Bij toekomstige bouwprojecten moeten het liefst eerst de sociale woningen opgeleverd worden.

Dit pleidooi van CDA en VVD werd gesteund door een ruime raadsmeerderheid. Er is een enorme vraag naar goedkopere ‘sociale’ woningen. Om er zeker van te zijn, dat die huizen er ook komen bij nieuwe bouwprojecten op gemeentegrond, gaat de gemeente bij ontwikkelaars de verplichting opleggen, dat die sociale woningen als eerste worden opgeleverd.

Mensen of bedrijven, die op eigen grond huizen gaan bouwen, wordt gevraagd, dat er een ‘mix van woningen’ gerealiseerd wordt, waarbij ‘het streven’ is, dat de sociale woningen als eerste worden opgeleverd.

Mogelijke oplossing voor spoedzoekers

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders moet met een voorstel komen over de mogelijkheden voor het onderbrengen van spoedzoekers in bestaande woningen.

Dit voorstel van NZLokaal werd dinsdagavond tijdens de raadsvergadering door een meerderheid van de politici aangenomen. Spoedzoekers zijn mensen, die door onverwachte omstandigheden heel dringend op zoek zijn naar een nieuwe woning. Maar die (goedkopere) woningen zijn uiterst schaars.

Een oplossing kan zijn, om deze spoedzoekers te plaatsen in bestaande huurwoningen, die op de nominatie staan om te worden verkocht. In de tussentijd hebben de spoedzoekers meer ademruimte om te zoeken naar een permanente woonoplossing. Het college gaat de mogelijkheden hiervoor uitzoeken en komt binnen drie maanden met een voorstel.

Pleidooi voor ander systeem woonruimteverdeling

Noordwijk – Het huidige verdeelsysteem voor huurwoningen moet op de schop, zo stelde een raadsmeerderheid dinsdagavond, naar aanleiding van een voorstel van CDA-raadslid De Mooij.

Het huidige verdeelsysteem voor sociale huurwoningen hangt voor het grootste gedeelte af van de inschrijfduur. Dat is nadelig voor mensen, die op korte termijn een huis willen hebben, bijvoorbeeld mensen met kinderen, die in een scheidingssituatie zitten.

De raad pleit voor een nieuw systeem, waarbij dit soort ‘urgente gevallen’, maar ook starters op de woningmarkt, eerder in aanmerking komen voor een nieuwe woning. Mensen die actief zoeken kunnen in dat nieuwe systeem dan meer punten verzamelen, maar ook kunnen er punten afgetrokken worden, als mensen een uitnodiging tot bezichtiging van een huis afwijzen. Wethouder Theo Alkemade gaat dit voorstel met andere bestuurders in de regio Holland Rijnland bespreken.

‘Goedkopere woningen op GOM-bouwlocaties’

Noordwijk – De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) moet niet alleen villa’s bouwen voor het behoud van 2.625 hectare bollengrond.

De gemeenteraad nam dinsdagavond een voorstel aan, dat de GOM ook moet zorgen voor betaalbaardere woningen. De GOM heeft jaren geleden de opdracht gekregen om de verrommeling van het bollenlandschap tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld oude kassen worden geruimd. Als tegenprestatie mogen er dan kavels van 600 m2 komen voor de bouw van vrijstaande luxe woningen.

De politici, onder aanvoering van CDA, NZLokaal, VVD en Lijst Salman Noordwijk, vinden dat ‘hierdoor veel kostbare ruimte in beslag genomen wordt, waardoor de lokale woonbehoefte en woningdifferentiatie en daarmee ook de mogelijkheden tot het bouwen van woningen in het sociale en betaalbare segment beperkt wordt.’ Het college krijgt de opdracht om toekomstige GOM-bouwlocaties te vullen met woningen ‘die voldoen aan de lokale woningbehoefte’.

Meer woningen voor eigen inwoners

Noordwijk – De mogelijkheid om woningen toe te wijzen aan de eigen bevolking moet ook gelden voor huizen, die meer dan 200.000 euro waard zijn. Dit pleidooi van NZLokaal werd dinsdagavond gesteund door een ruime raadsmeerderheid.

Volgens de regels mogen huurhuizen tot die prijs voor maximaal 25% aan de eigen inwoners toegekend worden. Maar in de praktijk zijn er helemaal geen huizen, die voor minder dan twee ton gebouwd worden. De gemeenteraad vraagt daarom aan het college om de minimumwaarde van de woningen voor deze stimuleringsregeling te verhogen tot 325.000 euro.

Zo kunnen er meer inwoners van Noordwijk kans maken om te wonen in de eigen gemeente.

Verliezende raadsvoorstellen

Noordwijk – Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond werden veel voorstellen afgewezen door de gemeenteraad. Er komen geen aparte wooncategorieën tijdelijke internationale werknemers en alternatieve woonvormen, zoals tiny houses; dit voorstel van PUUR werd afgewezen.

PvdA-plannen om meer dan 30% sociale woningen te bouwen en extra aandacht te geven aan het bouwen van woningen tussen twee ton en 275.000 euro, redden het ook niet. Net zo min als een D66-voorstel voor het introduceren van een categorie ‘goedkope koopwoningen’. De VVD haalde bakzeil met een plan om meer in te zetten op huizen tussen 325.000 en 450.000 euro.

Ook een idee van Bruisend Noordwijk ging de raadsprullenbak in. Hierbij ging het om een plan van Jaap de Moor om voortaan ‘snoeiharde afspraken te maken met ontwikkelaars, die geen ruimte laten tot het achterwege laten van minder winstgevende onderdelen van een woonproject en sociale woningbouw in het bijzonder.’’

Winkels worden woningen

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders moet plannen uitwerken om starters op de woningmarkt en arbeidsmigranten onder te brengen in leegstaand vastgoed.

Dit voorstel van NZLokaal, D66 en VVD werd dinsdagavond door een raadsmeerderheid aangenomen. Veel vastgoed, zoals winkels, kantoren, maar ook gemeentelijke panden, staan leeg, zo stellen de politici. Met het ombouwen van dat vastgoed kunnen woningen gecreëerd worden, waarin zowel starters als arbeidsmigranten kunnen wonen.

Het college moet een lijst opstellen van gebouwen, waar die ‘woontransformatie’ kan gebeuren.

Te laat beantwoord

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft niet op tijd vragen van PUUR beantwoord.

En dat zint gemeenteraadslid Danielle Brink-Musters helemaal niet. Ze wijst het college er op, dat haar partij op 2 december 2020 vragen heeft gesteld over het parkeerbeleid in Noordwijk. En volgens de gemeentelijke regels moeten dit soort vragen binnen 28 dagen beantwoord worden. Dat is niet gebeurd.

Brink-Musters wil nu weten, waarom die termijn niet is gehaald en wanneer de antwoorden wel zullen komen.

Vragen over toekomst BO

Noordwijk – Gemeenteraadslid Toon van Tol (PUUR) wil van het college van burgemeester en wethouders weten, hoe het gaat met Bollenstreek Omroep (BO).

BO gaat samenwerken met RTV Katwijk en het is de bedoeling dat de medewerkers van beide organisaties in één pand in Katwijk komen. Tijdens een commissievergadering in de gemeente Katwijk vorige week, bleek dat een groepje medewerkers van RTV Katwijk nog niet helemaal achter deze veranderingen staat. Daarom besloten de Katwijkse politici om nog geen besluit te nemen om 75.000 euro uit te geven voor de inbouw van een extra opnamestudio.

Van Tol wil duidelijkheid hebben: hij vraagt zich af, of er een ‘Plan B’ is. En mocht de samenwerking van BO en RTV Katwijk helemaal niet doorgaan, wat het college vindt van ‘de plek van BO in de informatievoorziening’.

ANLV Geestgrond pleit voor bescherming kwetsbare gebieden

Noordwijk – Voorzitter M. Duineveld van de ANLV Geestgrond pleit voor het behoud van 35 waardevolle natuurgebieden.

Zijn organisatie maakt zich zorgen over het welzijn van de flora en fauna, maar ook de landschapselementen, openheid, rust en biodiversiteit.

Onder de 35 gebieden, die volgens de ANLV Geestgrond in ieder geval beschermd moeten worden, vallen: de Zilker bollenvelden, Bronsgeest, Elsgeesterpolder en Roodemolenpolder

Bankje laat op zich wachten

Noordwijkerhout – Het duurt nog even, voordat een bankje geplaatst wordt bij de witte kerk.

Fractievoorzitter Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) wilde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering weten, wanneer dat bankje er eindelijk komt. Wethouder Roberto ter Hark moest erkennen: ,,Geen idee. Het heeft wat langer geduurd in verband met het participatietraject met de mensen die er vlak bij wonen. We doen er alles aan om het zo snel mogelijk te plaatsen.’’

De Moor reageerde: ,,Staatsbosbeheer kan drie bankjes in de week plaatsen en wij doen er anderhalf jaar over. Dat is wel een beetje zuur.’’

Duidelijkheid over plannen Jan Kroonsplein

Noordwijk – Het aanpakken van het Jan Kroonsplein gaat de gemeente Noordwijk 350.000 euro kosten op de grondexploitatie. Dat staat in een mededeling van het college aan de gemeenteraad.

Met het nieuwe plan wordt de huidige Vomar, het parkeerterrein ervoor en eronder en het parkeerterrein aan de Parallelboulevard aangepakt. Het hele gebied krijgt daarna onder meer een hotel met hotelappartementen, beperkt detailhandel, atelierwoningen en woningen. De Vomar wordt verplaatst naar de Maarten Kruytstraat. 

De verwachting is, dat de Vomarverhuizing in het najaar van 2022 zal gebeuren. Op de locatie van de oude Vomar en het parkeerterrein komen (atelier) woningen, appartementen en patiowoningen.

Geen parkeervergunning voor inwoners met inrit

Noordwijk – Raadslid Danielle Brink-Musters (PUUR) wil weten, of het klopt dat inwoners geen ‘eerste bewonersparkeervergunning’ kunnen kopen voor 20 euro.

Brink laat weten contact te hebben gehad met de Wijkvereniging voor het Oude Zeedorp en inwoners uit andere (blauwe zone) wijken. Mensen die een eigen inrit of opstelplaats hebben, kunnen zo’n eerste bewonersparkeervergunning niet aanvragen. Omdat die auto op de eigen inrit geparkeerd moet worden.

Het raadslid vindt, dat ook mensen met een eigen oprit de kans moeten krijgen om voor 20 euro een parkeervergunning te krijgen. En niet gedwongen te worden 50 euro of 100 euro te betalen voor een tweede of derde parkeervergunning. Het college moet binnen een aantal weken reageren.

Groen en zonnig

Noordwijk – D66 wil concrete resultaten zien op het gebied van duurzaamheidsactiviteiten.

Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66) wijst het college van burgemeester en wethouders op twee eerder door de gemeenteraad aangenomen moties; ‘Groene Daken’ en ‘Zonnige Daken’.

Hij wil weten: ,,Kunt u ons informeren welke vorderingen worden gemaakt met de uitvoering van deze moties en welke concrete resultaten hier kunnen worden gemeld?’’

Julianahof op dood spoor

Noordwijk – Het bouwplan Julianahof, met 13 sociale woningen en vier vrije sectorwoningen, loopt vertraging op. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraadsleden.

Omwonenden maakten eerder al bezwaar tegen de komst van veel sociale woningen (Onrust blijft over bouwplannen Julianahof | Bollenstreek Omroep). De ontwikkelende partijen, de Noordwijkse Woningstichting en aannemer Van Rhijn Bouw, laten in de komende maanden weten, of ze doorgaan met de huidige plannen. Het is inmiddels twijfelachtig geworden, of het financieel haalbaar is; de bouwprijzen zijn sterk gestegen . Omdat het vooral gaat om sociale woningen, kunnen die hogere kosten niet doorberekend worden in hogere prijzen voor die huizen.

Het college kan niet garanderen dat er een nieuw sociaal bouwplan voor in de plaats komt.

Meerderheid raad voor komst waspeencentrum

Noordwijk – Een krappe meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de komst van een waspeencentrum aan de Leidsevaart 228A.

Er waren genoeg twijfels. Zo wordt het nieuwe gebouw 12 meter hoog en dat is meer dan 10% van de toegestane maximale bouwhoogte van 10 meter. Ook waren er twijfels over de verkeersveiligheid voor fietsers in verband met de in de toekomst aan- en afrijdende waspeenvrachtwagens. Ook baalden raadsleden er van, dat de Provincie en het Hoogheemraadschap niet de kans hadden gekregen om hun bedenkingen tegen de komst van dit waspeencentrum op tijd aan de gemeenteraad konden laten weten.

Toch stemden 15 raadsleden voor de komst van het waspeencentrum en was een minderheid van 12 politici tegen. Het is nog niet helemaal zeker, dat het waspeencentrum er komt, omdat er ook nog voldaan moet worden aan allerlei milieuregels. Ook kan de Provincie de komst van dit bedrijf alsnog blokkeren.

Tegenstanders waspeencentrum roeren zich

Noordwijk – Het bestuur van de Vrije Ondernemers Noordwijk keert zicht tegen de bouwplannen voor de komst van een waspeencentrum aan de Leidsevaart 228A.

Dat laat de VON weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. Volgens de VON is de bouw ‘in strijd met de ISG richtlijnen’. ,,Eén van de hoofdlijnen van de ISG 2016 is: Herstel van een open landschapsbeeld en open vensters door het opruimen van incourante en ongewenste bebouwing. De landschapskwaliteiten moeten significant verbeteren.’’

De VON begrijpt niet, dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. ,,Dit onbegrip wordt nog versterkt door het gegeven dat het waspeencentrum eerder nog interesse had in de panden van in Voorhout, maar zich daar niet mocht vestigen. En vervolgens zal er dan nu op deze open locatie een kolossaal pand van ca. 12 meter hoog worden gebouwd? Weg open landschap en weg zichtlijnen. Zo’n bedrijf hoort op een bedrijventerrein waar het tussen allerlei panden van 8 a 10 meter hoog staat en het niet zo uit de toon valt. ‘’ De VON wordt gesteund door Jacco van Lint van De Groen & Van Lint Advocaten, die een eerder pleidooi van de advocaat van de Waspeeninitiatiefnemers in een brief aan de gemeenteraad met de grond gelijk maakt. De gemeenteraad moet over deze kwestie nog een oordeel vellen.

Ultrafijnstof door vliegtuigen

Noordwijk – Het vliegverkeer van Schiphol kan gevolgen hebben voor de gezondheid van omwonenden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de RIVM. In een brief aan de gemeenteraad maakt de Omgevingsdienst West-Holland de voorlopige uitslag van dit onderzoek bekend. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultra fijnstof (UFS) rond Schiphol.

De Omgevingsdienst stelt: ,,Het blijkt dat er verhoogde concentraties worden gemeten in de nabijheid van Schiphol, en dat dit ook effecten heeft op de gezondheid van omwonenden. De effecten zijn groter aan de ‘lijzijde’ van de luchthaven en naarmate je dichterbij woont. Het RIVM doet nu verder onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling, de rapportage wordt verwacht eind 2021.’’

Wethouder overleeft motie van treurnis

Noordwijk – De discussie over de vraag of er aan de Leidsevaart 228A wel of geen waspeencentrum mag komen, leidde tot een motie van treurnis tegen wethouder Theo Alkemade.

De wethouder moest erkennen, dat de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap niet op tijd hun reacties konden indienen tegen de komst van het waspeencentrum. Ook staan er in het raadsvoorstel fouten, bijvoorbeeld over de maximale hoogte van het te bouwen bedrijfspand. Raadslid Rommie van Dokkum (PvdA) diende een motie van treurnis in, mede namens GroenLinks en PUUR.

Ze liet weten: ,,Het college heeft nagelaten dit plan tijdig te melden bij de Provincie en heeft de raad belangrijke informatie onthouden. De Provincie en het Hoogheemraadschap konden niet hun mening delen met de raad. De gang van zaken rond de behandeling door de portefeuillehouder (Theo Alkemade, red.) wordt betreurd. De motie van treurnis werd echter afgewezen door een meerderheid van de gemeenteraad. 21 raadsleden stemden tegen en zes waren er voor.

Angst voor tweede Kaagbaan

OEGSTGEEST – De politieke partijen maken zich ernstig zorgen over de komst van een tweede Kaagbaan op Schiphol. Hoewel het vliegverkeer door de coronacrisis drastisch is afgenomen, gaan de plannen voor deze extra start- en landingsbaan achter de schermen gewoon door.

De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter een motie van raadslid Menno Welling (PrO) over het indienen van een zienswijze voor het ontwerp-Voorkeursbesluit Luchtruimherziening. In dat voorstel wordt gesproken over het gebruik maken van hogere aanvliegroutes en glijvluchten. En dat vliegtuigen hun vluchten moeten gaan concentreren op een beperkter aantal routes. Welling: ,,Onder deze routes zal daardoor de geluidsoverlast toenemen. Met de reële mogelijkheid van een tweede Kaagbaan is de kans bijzonder groot, dat één van de routes boven Oegstgeest en Leiden zal liggen.’’ Hij vervolgde: ,,De geluidshinder voor Oegstgeest zal met meer dan 70% toenemen door de aanleg van de Tweede Kaagbaan. Het heeft ook gevolgen voor de stikstofuitstoot, met alle gevolgen voor de gemeentelijke bouwplannen.’’

Het college van burgemeester en wethouders moet nu steun zoeken bij andere gemeenten om deze kritiek richting de het overlegorgaan Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) te brengen.  Wethouder Peter Glasbeek beloofde dit te doen: ,,Ik deel de zorgen. Met de gemeenten in de sector Zuid-West in de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio trekken we gezamenlijk op om in de BRS eenzelfde zienswijze te krijgen. We kijken of we steun krijgen in de rest van de BRS. Als dat niet het geval is, dienen we deze motie als separate zienswijze in.’’

Balen van bomenkap

OEGSTGEEST – In zijn allereerste vergadering als gemeenteraadslid ging Jaap van den Broek (Hart voor Oegstgeest) direct flink van leer.

Hij liet weten, dat er in het park Endegeest ‘illegaal heel grote bomen zijn gesloopt’ en dat er nog steeds geen herplant heeft plaatsgevonden van die vijf monumentale beuken. Ook wees hij op de horizontale snoei van bomen aan de Frans Halslaan: ,,Daar is een ongelukje gebeurd en werden bomen op kniehoogte ingekort. Komen daar dit plantseizoen ook gelijk nieuwe bomen?’’

Wethouder Peter Glasbeek liet echter weten, dat er niets illegaals is gebeurd. In Endegeest werden de bomen gekapt als gevolg van de storm, waardoor die bomen reddeloos verloren waren. En de eigenaar van de grond heeft drie jaar de tijd om nieuwe exemplaren te planten. De kap van de bomen aan de Frans Halslaan komt door een foute beslissing van nutsbedrijven, die daar met kabels en leidingen bezig zijn. Wanneer dat werk afgerond is, komen er niet direct nieuwe bomen terug. De gemeente wil daarna eerst alle rioleringswerkzaamheden laten uitvoeren. Glasbeek: ,,We stemmen met bewoners af om dat op een zinnelijke manier te doen. De herplant van de bomen in deze straat laat nog op zich wachten.’’

Bomen bij Eysingastate

OEGSTGEEST – Voorlopig komen er geen bomen voor het gebouw de Eysingastate aan de Rhijngeesterstraatweg. Maar het planten van die bomen lijkt slechts een kwestie van tijd.

Dat valt op te maken uit de reactie van wethouder Peter Glasbeek, die over deze kwestie vragen beantwoordde van gemeenteraadslid Jaap van den Broek (Hart voor Oegstgeest). Van den Broek merkte op, dat bewoners van dat gebouw daar liever geen nieuwe bomen geplant zien worden. Reden hiervoor kan zijn, dat bomen zorgen voor schaduwvorming.

Glasbeek liet weten, dat de gemeente van plan is om Oegstgeest te verrijken met 250 extra bomen: ,,Deze plek is een van de locaties om een beperkt aantal bomen van de 250 bomen die we extra planten daar neer te zetten. In de flats waar het om gaat, zitten voor een belangrijk deel bejaarde bewoners. We wilden wachten tot we het informeren van de bewoners fysiek kunnen doen en niet digitaal. Het terrein staat op de nominatie om te worden gebruikt, maar dat is nog niet gedaan. Op het moment dat het nodig is, gaan we daar naar toe en krijgen bewoners de kans om hun bedenkingen kenbaar te maken.’’

Één gemeentelijke adviescommissie

OEGSTGEEST – Veel adviescommissies voor het gemeentebestuur, die nu nog zelfstandig opereren, gaan de komende jaren op in één gemeenschappelijke adviescommissie. Dat is het gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Vorige week was in de gemeenteraadsvergadering te horen, dat meerdere adviescommissies worden opgeheven. Wethouder Peter Glasbeek verduidelijkte: ,,De Omgevingswet schrijft voor, dat je één gemeentelijke adviescommissie krijgt. Hierdoor gaan de commissies voor ruimtelijke kwaliteit en monumenten niet meer apart opereren. Er wordt beoogd om samenhang te krijgen in de wetten.’’

Extra geld voor culturele sector

OEGSTGEEST – De gemeente krijgt 62.000 euro van het Ministerie van OCW voor extra financiële steun voor de culturele sector. Het is echter nog onzeker hoeveel van dit geld daadwerkelijk in de kassen van culturele verenigingen terechtkomt.

Gemeenteraadslid Menno Welling (PrO) wilde van wethouder Matthijs Huizing weten, hoe Oegstgeest die 62.000 euro gaat besteden. Maar Huizing liet nog weinig los: ,,We zijn aan het inventariseren bij culturele instellingen, voor zover wij die hebben, hoe groot de noden op dit moment zijn. Na de inventarisatie nemen we als college een besluit en zullen u daarover informeren.’’

Gehandicaptenparkeerkaart draait poot uit

OEGSTGEEST – Waarom moeten inwoners in Oegstgeest maar liefst 266,20 euro betalen voor een gehandicaptenparkeerkaart en zijn de inwoners van Voorschoten hier maar 95,10 euro voor kwijt? In Leiden kost zo’n parkeerkaart voor mensen met een beperking zelfs maar 62,20 euro. Gemeenteraadslid Menno Welling (PrO) vindt dat onbegrijpelijk en hij kondigde vorige week aan, dat hij hierover een motie in gaat dienen.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten, dat de gemeente de GGD vraagt om de kosten voor de gezondheidskeuring uit te voeren. En de GGD vraagt hiervoor meer geld dan een ergotherapeut, zoals in Voorschoten gebeurt. Per keuring vroeg de GGD in 2020 maar liefst 266,20 euro en dit jaar worden die tarieven zelfs verhoogd naar 341,20 euro.

PrO wil via de motie deze kwestie in de politiek aan de orde stellen. De inhoud van die motie wordt in de eerstvolgende commissievergadering besproken.

Maatschappelijke voorzieningen koppelen aan hoeveelheid huizen

OEGSTGEEST – Wanneer er meer huizen komen, moet je er ook voor zorgen dat er meer maatschappelijke voorzieningen bij komen. Dit voorstel van raadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) kreeg veel verbale steun van andere partijen, maar komt nog te vroeg. Later dit jaar gaat de gemeenteraad hier verder over praten.

Als het aan Hart voor Oegstgeest ligt, stelt de gemeente een ‘referentienorm’ op; een soort puntenlijst. Waarbij wordt aangegeven hoeveel voorzieningen als scholen, sport, spel en cultuur je minimaal moet hebben bij een bepaald aantal woningen. De overige partijen waren veelal positief, maar vonden dat dit punt ‘in een breder kader’ besproken moet worden.

Wethouder Peter Glasbeek maakte zich echter zorgen over de werkdruk van de ambtenaren in het gemeentehuis. Hij is geen voorstander van de invoering van zo’n referentienorm. ,,Dit instrument werkt vooral goed voor grootschalige ontwikkelingen. Hier in Oegstgeest is maatwerk vereist, omdat je al in bestaande omstandigheden zit. We moeten vooral behoeftes inventariseren.’’ Hij vervolgde: ,,Het zou goed zijn even af te wachten tot we de visie van de omgevingsvisie hebben kunnen zien en ons dan afvragen of we dit instrument wel nodig hebben. We hebben te maken met een overbelast ambtelijk apparaat, waar het om ruimte gaat. Om dit ook nog door te persen voor het zomerreces van 2021, dan zakken ze door hun hoeven. Neem deze motie niet aan tussen de soep en de aardappelen door.’’ Rosdorff luisterde naar dit verzoek en houdt de motie aan, zodat dit onderwerp later besproken wordt.

Onderzoek naar functioneren adviescommissies

OEGSTGEEST – Er komt een onderzoek naar de manier waarop de adviescommissies functioneren, wat er met hun adviezen gedaan wordt en de manier waarop er met deze adviescommissies gecommuniceerd wordt door het gemeentebestuur. Dit voorstel van Hart voor Oegstgeest en het CDA werd vorige week aangenomen door de gemeenteraad.

Meerdere raadsleden gaven tijdens de vergadering aan, dat ze kritische geluiden horen van deelnemers van de adviescommissies. Dit leidde tot het voorstel voor een onderzoek naar het functioneren van die commissies. Raadslid Elfred Bus (D66) steunde dit voorstel direct: ,,Op die adviescommissies zit een kriebel. We willen graag gebruik maken van de adviezen die er liggen om onze besluiten goed te onderbouwen. Het voelt dat het niet altijd goed werkt. Een aantal jaren geleden waren er ook geluiden.’’ Hij stelde voor om de Rekenkamercommissie dit onderzoek te laten doen.

Nico Janssen (PrO) vroeg zich af of de gemeenteraad wel bevoegd was om adviescommissies aan het college te controleren. Burgemeester Emile Jaensch gaf aan, dat de raad die adviesorganen van het college ‘heel formeel’ wel kan onderzoeken. ,,Maar ik kan me voorstellen dat het college haar eigen adviescommissies onderzoekt en terugkoppelt naar de raad.’’ Dat gaat echter niet gebeuren. De gemeenteraad houdt het onderzoek naar het functioneren van alle adviescommissies in eigen hand.

Sociale woningen alleen voor statushouders

OEGSTGEEST – Voormalige asielzoekers nemen vrijwel alle beschikbare sociale woningen in beslag. Zij komen als eerste in aanmerking voor een dergelijk onderkomen, terwijl de gemiddelde wachttijd voor inwoners van Nederland meer dan zeven jaren is. De regio Holland Rijnland luidt hierover de noodklok en volgt daarmee het voorbeeld van de regio Alkmaar.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering deed VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren uit de doeken wat er aan de hand is. ,,De regio Alkmaar heeft aangegeven geen sociale huurwoningen meer te kunnen vinden door de toename van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ze krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Dit gaat extreem ten koste van andere sociale woningzoekenden, die te maken hebben met armoede en scheiding. Zij worden regelmatig doorgestuurd naar de daklozenopvang.’’ Spaargaren wilde weten, of deze toestanden ook in de Leidse regio gebeuren, waar ook een extreem tekort aan sociale woningen is.

Wethouder Peter Glasbeek bevestigde: ,,We hebben hier net zo goed als de regio Alkmaar mee te maken. De druk op de sociale sector neemt immens toe. Ook in Oegstgeest moeten we zo snel mogelijk sociale woningen bijbouwen. De laatste keer was in 2014. De taakstellingencijfers zijn voor Oegstgeest verdubbeld. Het was 18 statushouders in 2020 en het zijn er 40 in 2021. Als regio Holland Rijnland hebben we ook een klemmende brief gestuurd.’’

Spatschermen in raadszaal

OEGSTGEEST – Het effect van de coronalockdown op het functioneren van de lokale democratie is maar beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Nadat half maart alle politieke vergaderingen werden stilgelegd, begonnen die bijeenkomsten weer zo’n anderhalve maand later, maar dan in digitale vorm. Maar de raadsleden in deze vier gemeenten vinden, dat ze hun werkzaamheden sinds de corona-uitbraak moeilijker kunnen uitvoeren dan wethouders en leidinggevende ambtenaren. Het samenwerken met inwoners en belangengroepen wordt door het gemeentebestuur als ‘relatief lastig’ ervaren, mede omdat mensen veel minder gemakkelijk even gezamenlijk fysiek overleg kunnen hebben.

Ook in de toekomst dreigen er virale uitbraken. Daarom heeft de gemeenteraad van Oegstgeest besloten, dat er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Zo komen er spatschermen in de vergaderzalen. Ook op het digitale vergadervlek worden verbeteringen ingevoerd; er komen zogeheten ‘break-out rooms’ tijdens schorsingen, zodat raadsleden onderling overleg kunnen hebben. Tijdens de onlinevergaderingen komen de raads- en commissieleden beter in beeld, zodat de kijkers meer van de vergaderervaring kunnen genieten.

Strengere regels voor politieke posters

OEGSTGEEST – Een ingediende motie van PrO werd tijdens de gemeenteraadsvergadering zonder enige vorm van discussie als hamerstuk aangenomen.

In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar hiervoor mag er in Oegstgeest geen politieke uitingen op reclameborden worden geplakt. De door het college in 2019 vastgestelde Reclamenota verbiedt dat namelijk. Partijposters mogen alleen aangebracht worden op digitale verkiezingsborden, die door de gemeente zelf geplaatst zijn.

Hoewel de gemeenteraad wildplakken inderdaad onwenselijk vinden, is het toch vreemd dat er voor manifestaties en evenementen wél allerlei tijdelijke reclameuitingen in de openbare ruimte mogen plaatsen. De politiek vindt, dat er geen strengere regels zouden moeten gelden voor politieke uitingen, dan voor evenementen en manifestaties. Daarom moet het college de Reclamenota nog voor de zomervakantie hiervoor aanpassen.

Van Dissel keert terug in de politiek

OEGSTGEEST – Tijdens de raadsvergadering werd Jaap van den Broek (Hart voor Oegstgeest) geïnstalleerd als raadslid. Zijn voorganger Frits van Dissel, die vorige maand vertrok, mocht van een raadsmeerderheid weer terugkomen als commissielid voor Hart voor Oegstgeest.

De terugkeer van Van Dissel ging echter niet zonder slag of stoot. Fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) was nog niet vergeten, hoe hij en zijn politieke collega’s in december een veeg uit de pan kregen van Van Dissel. Spaargaren: ,,Een maand geleden heeft de heer Van Dissel zich voortijdig teruggetrokken als raadslid. Met  zeer stevige kritiek van Van Dissel bij zijn afscheid over de bestuurscultuur, dat we niet voor de inwoners, maarrvoor Leiden bezig waren en dat hij geen bestuursverantwoordelijkheid daarvoor wilde dragen. Maar als steunfractielid draag je ook die verantwoordelijkheid. Ik kan het niet rijmen waarom Van Dissel denkt, dat dit nu geen probleem meer is of waarom hij die verantwoordelijkheid nu wel kan dragen.’’

Van den Broek nam het voor zijn partijgenoot op: ,,Als raadslid ben je verantwoordelijk voor allerlei besluiten die je neemt. Als commissielid ben je dat niet.’’

Zorgverbod opgelegd

Noordwijk – Een initiatief van een inwoner aan de Achterweg 14 om kinderen en jongeren te helpen, gaat niet door.

De eigenaar had het plan opgevat om ‘zorg op maat’ te leveren aan jeugd tussen 5 en 25 jaar oud. Maar dit terrein heeft een agrarische bestemming.

Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de bestemmingswijziging naar "Maatschappelijk" te veel afwijkt.

Geen lagere huurprijzen

Noordwijk – Strandpaviljoenhouders gaan niet minder huur betalen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, naar aanleiding van een verzoek door de strandpaviljoenhouders.

De reden voor dit verzoek is de lage omzet vanwege de coronacrisis.

Coronasteun wordt voortgezet

Hillegom – In heel 2020 is er geen enkele gemeentelijke bijdrage uit het coronasteunfonds verleend.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders in een brief weten aan de gemeenteraadsleden. Dat steunfonds liep tot 31 december, maar wordt nu ook in 2021 beschikbaar gesteld voor Hillegomse organisaties.

Zo kunnen organisaties subsidiegeld van de gemeente krijgen voor het organiseren van een evenement. Mocht dat evenement door de coronaregels niet doorgaan, dan kan de gemeente besluiten om het geld niet terug te vragen. Ook zijn er mogelijkheden voor organisaties om een extra exploitatiebijdrage te vragen van de gemeente, dan wel een huurvermindering aan te vragen. Maatschappelijke organisaties die geen gebruik kunnen maken van de gehuurde ruimte hoeven geen huur meer te betalen.

26 januari 2021

Vrijwilligers aan de kant gezet

Rijnsaterwoude – Ze voelen zich als dor hout aan de kant gezet, de vrijwilligers die al tientallen jaren lang de jachthaven van Rijnsaterwoude onderhouden. Wethouder Yvonne Peters heeft hen laten weten, dat de pachtovereenkomst met Stichting ’t Venegat na 25 jaar vanaf 1 februari wordt opgezegd. Voorzitter Remco Onderwater vindt het ‘verschrikkelijk’.

De jachthaven werd in 1984 door de toenmalige gemeente Rijnsaterwoude aangelegd en twaalf jaar lang draaide die gemeente voor de kosten op. Een groep gepassioneerde inwoners nam in 1996 het beheer over en sinds die tijd wordt de jachthaven met zeventig ligplaatsen volgens Onderwater ‘tot volle tevredenheid’ van alle ligplaatshouders onderhouden.

De gemeente heeft in 2019 de pachtovereenkomst opgezet per 1 februari van dit jaar. Het doel, aldus Onderwater, was om de verkoop van de haven in de tussenliggende tijd mogelijk te maken. Het was de bedoeling om het beheer aan de stichting over te doen. In de tussentijd is er een nieuw bestuur gekomen, bestaande uit Onderwater en Ineke Castelein. Ze hadden plannen om de huidige organisatie om te vormen waarbij ligplaatshouders en omwonenden belanghebbenden worden. Plannen werden gepresenteerd om een surfstrandje te realiseren en met schone energie te werken. En genoeg geld was gereserveerd om het achterstallig onderhoud in te halen.

Maar als een donderslag bij heldere hemel kwam wethouder Yvonne Peters met de mededeling, dat de exploitatie van de haven wordt overgedragen aan een commercieel bedrijf: Van Leersum Maritiem. Onderwater baalt er ook van, dat Peters niet rechtstreeks met de stichting wil onderhandelen. Hoe voelt dit, dat je aan de kant geschoven wordt? ,,Dat is verschrikkelijk. Ik heb een heel drukke baan en doe het beheer van de jachthaven voor het plezier erbij, omdat ik een warm hart voor het dorp heb en veel met watersport bezig ben. Je wilt wat voor de maatschappij doen. Als je op zo’n manier een zak over je hoofd krijgt en ondankbaar aan de kant gezet wordt, dan doet dat pijn. Dan heb je spijt van alle inzet die je geleverd hebt.’’

In een reactie laat wethouder Yvonne Peters weten: ,,We zijn tot dit moment nog aan het werk om een goed totaaloverzicht van de feiten dan wel het procesverloop op te stellen, waarmee we raad en pers op de goede manier kunnen informeren. Aangezien we dit memo graag voor verzending ook nog met de dorpsraad willen delen, verwacht ik dat ik dit morgen (maandag, red.) pas zal kunnen toesturen. Graag dus nog even geduld.’’

Onderwater treurt: ,,Het is niet onmogelijk om alsnog die haven te krijgen, maar onze organisatie ligt het komende jaar plat. De mensen die een ligplaats hebben en gaan wisselen, komen niet in onze administratie. Als we het contract uiteindelijk toch krijgen, moeten we weer een nieuwe havenbeheerder en groenbeheerder aantrekken. We moeten nu alle contracten beëindigen en de nieuwe exploitant moet ook alles gaan optuigen. Er is niemand die hier baat bij heeft. Behalve als de gemeente een plagerijtje heeft voor de stichting. Ik kan me alleen voorstellen dat de gemeente die haven wil verkopen aan een partij die veel geld over heeft voor die haven.’’

De voorzitter blijft hoop houden. Eerder werd het Schoolhuis in Rijnsaterwoude door een groep vrijwillige inwoners overgenomen met het symbolische bedrag van 1 euro. Onderwater hoopt, dat een dergelijke oplossing ook voor de jachthaven mogelijk zal zijn. ,,Waarbij de afspraak gemaakt wordt, dat de gemeente de jachthaven voor hetzelfde bedrag overneemt, als onze stichting het niet meer (goed) onderhoudt.’’

 

21 januari 2021

Pleidooi voor komst waspeencentrum aan Leidsevaart

Noordwijk – De initiatiefnemers voor het bouwen van een waspeencentrum hebben een advocaat ingeschakeld om de gemeenteraad te overtuigen met hun plan in te stemmen.

Advocaat Mr. S. Makaal van Dommerholt Advocaten geeft in een lange brief aan, dat op de locatie aan de Leidsevaart 228A ‘gewoon weer een transportbedrijf terug kan en mag komen als er geen omgevingsvergunning voor een waspeencentrum wordt verleend’. Over de verkeersveiligheid meldt de advocaat: ,,Er mag zeker aandacht zijn voor de verkeersveiligheid, maar dat kan in redelijkheid nooit zover gaan dat er in de praktijk geen gebruik meer zou kunnen worden gemaakt van de bestaande planologische mogelijkheden.’’

De advocaat vindt niet, dat het waspeencentrum op een bedrijventerrein thuis hoort. ,,Het buitengebied is in het algemeen voorbehouden aan agrarische bedrijven. Daarnaast wordt in bepaalde mate ook ruimte geboden voor ‘aanverwante’ bedrijven. Op bedrijfsterrein is het omgekeerd.’’ Volgens Makaal is er ‘in de wijde omgeving van Katwijk geen enkel goed alternatief te vinden’. Wel geeft Makaal toe, dat de bouwhoogte ‘net iets boven de 10% uitstijgt’ van de toegestane bouwhoogte. De regionale plannen om van de Trekvaart een Belevingsroute te maken, vindt de advocaat ‘volstrekt niet relevant’.

Weerstand tegen samenvoegen goedkope en middeldure woningen

Noordwijk – Wethouder Theo Alkemade wil meedoen aan een landelijk proefproject om de maximale prijs voor sociale woningen op te trekken van 200.000 euro naar 350.000 euro. Een aantal partijen vindt dit een slecht idee.

Deze partijen vrezen, dat dit er toe zal leiden dat marktpartijen zich vooral gaan richten op de verkoop van ‘sociale woningen’, die net iets minder dan 350.000 euro gaan kosten. Fractievoorzitter Dick Gutlich (D66): ,,Maak een segment van goedkope koop van 200.000 – 225.000 euro en een segment middelduur voor 225.000 tot 350.000 euro. Starters krijgen anders helemaal geen kans meer op die goedkope woningmarkt.’’

GroenLinks-fractievoorzitter Louis Koppel rekende voor: ,,Een modaal inkomen ligt op 37.000 euro; dan krijg je een maximale hypotheek van 170.000 euro. Het is absurd dat je met een gemiddeld inkomen niet een huis kunt kopen; dan is er iets goed fout in Nederland. Een groep mensen valt tussen wal en schip; ze mogen niet sociaal huren en kunnen niet kopen.’’ Zijn PvdA-collega Rommie van Dokkum vulde aan: ,,70% van onze inwoners heeft een inkomen van lager dan 55.000 euro per jaar; daarvoor kun je geen huis kopen van 325.000 euro.’’

Hoop voor spoedzoekerswoningen

Noordwijk – Mogelijk komen er achter de Grashoek veertig tijdelijke woningen voor spoedzoekers; mensen die op stel en sprong een woning nodig hebben, bijvoorbeeld door een scheiding.

Dat liet wethouder Sjaak van den Berg woensdagavond tijdens een commissievergadering weten. Eerder was er sprake van het bouwen van tientallen tijdelijke woningen op Bronsgeest, maar dat blijkt niet haalbaar. Van den Berg: ,,De Antonius van Padua krijgt het financieel niet rond, tenzij de gemeente enkele miljoenen euro’s bijdraagt. Dat zijn we niet van plan.’’

DOEN!-fractievoorzitter Astrid Warmerdam opperde om de bouw van spoedzoekerswoningen samen met gemeenten in de regio op te pakken. Wethouder Theo Alkemade zegde hierop toe, dat hij dit in de regio zal bespreken.

Extra bouw voor arbeidsmigranten verlicht woningmarkt niet

Noordwijk – De komst van 1500 woonplekken voor arbeidsmigranten zorgt niet voor een verlichting van de lokale woningmarkt.

Dat liet Dennis van der Voort namens de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten woensdagavond weten tijdens een commissievergadering. Hij reageerde op een vraag van fractievoorzitter Rommie van Dokkum (PvdA), die deze vraag stelde.

Van der Voort: ,,Er is een veel groter tekort dan deze 1500 bedden. Die 1500 plekken worden snel opgevuld. We streven er naar om woningen leeg te halen, maar dat zijn vaak koopwoningen en geen sociale woningen.’’ Als de gemeente de realisatie van een gebouw met honderden tot 1500 woonplekken mogelijk maakt, kan zo’n gebouw binnen een half jaar gerealiseerd worden door een marktpartij, aldus Van der Voort.

Einde verkoop sociale huurwoningen

Noordwijk – De verkoop van sociale huurwoningen wordt mogelijk aan banden gelegd.

Dat liet Cock van Leeuwen woensdagavond tijdens een commissievergadering namens woningstichting Antonius van Padua weten naar aanleiding van een vraag door PvdA-fractievoorzitter Rommie van Dokkum. Zij gaf aan, dat die verkochte woningen nooit meer beschikbaar komen voor de sociale huur.

Van Leeuwen bevestigde, dat het uit de verkoop halen van de sociale woningen een optie is. Wethouder Theo Alkemade bevestigde, dat hierover wordt nagedacht en aan wordt gewerkt.

Botsing tussen wethouder en oud-wethouder

Noordwijk – Tijdens een commissievergadering op woensdagavond ontstond er een woordenstrijd tussen oud-wethouder Hans Bakker en huidig wethouder Theo Alkemade.

Bij het bespreken van de nieuwe Woonvisie liet Alkemade weten, dat er tussen 2015 en 2018 minder sociale woningen zijn gebouwd. Bakker, die sprak als voorzitter namens Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, was het hier niet mee eens, onderbrak hem en stelde: ,,U hebt projecten stopgezet van 240 nieuwe sociale woningen. Er is geen enkel perspectief; de toekomst voor sociale woningen ziet er niet rooskleurig uit.’’

Maar Alkemade was niet aangedaan. Hij gaf aan, dat er veel sociale woningen in de planning staan. ,,In Offem-Zuid is de woningbouw met 70 woningen vergroot richting de 700. Het eerste deel van Bronsgeest bebouwen staat in de planning. De BAVO komt op gang. Ook voor ‘t Zilt kijken we naar woningen voor jongeren. We kijken naar het terrein van Verloop, dat we aangekocht hebben en ook wordt er met het Zilveren Kruisgebouw aan de slag gegaan.’’

Bergopwaarts voor tiny housers

Noordwijk – Een groep mensen heeft plannen voor het realiseren van een ‘community van tiny housebezitters’.

Dat liet inwoner Nick van den Berg woensdagavond weten tijdens een commissievergadering. Hij riep de raadsleden op, om er voor te zorgen dat zo’n tiny house community er daadwerkelijk komt. Het is prima om dit in eerste instantie op een tijdelijke bouwlocatie te doen ,,We willen starten met een project van tien jaar; dan kunnen we vanuit een community bouwen en van daaruit verder gaan. We staan ook open voor het kopen van een kavel.’’

Wethouder Sjaak van den Berg vertelde naar aanleiding van een vraag van raadslid Van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk), dat er keuzes moeten worden gemaakt over de soort woningen en de beperkte bouwruimte. ,,Als we tiny houses op tijdelijke locaties plaatsen, dan kunnen we minder mensen helpen.’’ Een tiny house neemt namelijk meer ruimte in beslag dan ‘gestapelde tijdelijke woningen’. De wethouder zegt nog niet definitief nee tegen een tiny house community, maar stelt wel: ,,Als ik drie of vier gestapelde woningen neer kan zetten, dan heeft dat onze voorkeur.’’

Activiste wordt politicus

Noordwijk – Spoedzoekeractiviste Charlotte Meiland wordt politicus; dat kondigde ze woensdagavond aan tijdens een commissievergadering.

Vanaf 4 februari gaat Meiland voor GroenLinks als commissielid aan de slag. Ze heeft er zin in: ,,De burgerparticipatie is op papier prima geregeld, maar is een wassen neus, net als de bouwambities. Als je echt wat wilt bereiken, moet je aan de andere kant zitten.’’

Het afgelopen jaar heeft Meiland meerdere malen geprobeerd om het gemeentebestuur te overtuigen van de noodzaak voor de bouw van (tijdelijke) woningen voor spoedzoekers (mensen die, door bijvoorbeeld scheiding, op stel en sprong een huis nodig hebben).

Strijd tegen windmolens

De Zilk – De plannen van een bedrijf in De Zilk om windmolens te plaatsen, leidt tot weerstand bij een omwonende.

Het college van burgemeester en wethouders ontving een brief, waarin deze omwonende bezwaar maakt. De windmolens zorgen voor ‘verrommeling’ en ‘grote schade voor de toeristische aantrekkingskracht’, aldus de briefschrijver. Ook gaan de’ windmolens ten koste van de leefbaarheid voor de inwoners van De Zilk en de hele regio’, wordt gesteld.

Als alternatief stelt de bezwaarmaker voor, om geen windmolens maar verplaatsbare zonnepanelenvelden te realiseren. ,,Dit biedt mogelijkheden om de teelt van hyacinthen te combineren met de opwekking van zonne-energie.’’

Stoplichten taboe bij spoorrails

Noordwijkerhout – Er komen geen stoplichten bij de spoorwegovergang op de N443.

De Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven, dat de combinatie van die verkeerslichten met de spoorwegovergang ‘verkeerskundig niet mogelijk is’, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van het CDA.

Wel onderzoekt de Provincie mogelijkheden om met kleine verkeersmaatregelen de veiligheid voor (brom)fietsers te verhogen. Daarnaast is er overleg tussen de Provincie en de gemeenten Noordwijk en Teylingen om te kijken of de N443, tussen de Gieterij in Noordwijkerhout en het Soldaatje in Voorhout in de bebouwde kom kan laten vallen.

Als dat gebeurt kan deze weg een maximale snelheid van 50 kilometer per uur krijgen. Het is nog niet duidelijk of Arriva hiermee akkoord is, omdat deze verlaging gevolgen zal hebben voor de dienstregeling van het Openbaar Vervoer.

Sporters uitgepuft

Noordwijk – Door alle coronamaatregelen kunnen veel sportverenigingen hun faciliteiten niet beschikbaar stellen aan hun leden. Dat zorgt voor veel opzeggingen van lidmaatschappen. Bovendien missen de verenigingen de barinkomsten, die anders in een sportseizoen vaak zorgen voor vele tienduizenden euro’s aan inkomsten.

Alleen de tennisverenigingen krijgen er nog wat leden bij, omdat dit zo ongeveer de enige sport is, die mensen nog mogen doen. Toch heeft tennisvereniging Boekhorst grote zorgen; doordat ook zij geen kantineinkomsten hebben, dreigt er een gat te komen voor de financiering van het veertiende veld. Boekhorst is met het college van burgemeester en wethouders op zoek naar een oplossing.

Bootcamp- en yoga-instructeurs staan volgens het college ‘op de rand van faillissement’. Dit zijn veelal ZZP’ers, die lichaamsoefeningen doen met anderen in de buitenruimte, in duin en op het strand. Ze hebben het financieel moeilijk omdat er door de lockdown geen groepslessen mogen worden gegeven. Ook de meeste fitness- en yoga-instructeurs zitten op zwart zaad: zij hebben vaak een eigen kleine studio waarvoor ze extra huurkosten betalen.’’

Ophef over plan starterswoningen

Noordwijkerhout – De komst van starterswoningen aan de Leeweg zorgt voor weerstand bij omwonenden.

Dat laten ze in een brief aan de gemeenteraad weten. De omwonenden werden verrast door de plannen van de bouw van die ‘Smartwoningen’. Ze waren hierover niet geïnformeerd door de initiatiefnemer en geven aan, dat bouwen in buitengebied indruist tegen de afspraken om bollengrond te behouden. Het bollenland is volgens de omwonenden nog groot genoeg en volop in gebruik.

Ook merken ze op, dat extra inwoners in deze buurt allemaal over een smalle brug in de Leeweg moeten, wat de verkeersveiligheid niet zal verbeteren. De gemeenteraad bespreekt later of ze voor of tegen de komst van starterswoningen aan de Leeweg zijn.

Nieuwe voorzitter Sportraad

Noordwijk – De Stichting Sportraad Noordwijk heeft een nieuwe voorzitter.

Hij luistert naar de naam Klaas van Duin en volgt hiermee de uittredend voorzitter Rob de Jong op. Van Duin neemt de taak op zich om (het belang van) de sport ook de komende jaren onder de aandacht van de politiek en de inwoners te brengen.

Ook de combinatie van sport met het persoonlijk welbevinden van de mensen blijft belangrijk.

‘Kaalslag bij bedrijven’

Noordwijk – Dat er minder faillissementen zijn dan normaal, is niet het hele verhaal.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een bericht aan de raadsleden. ,,De vanuit het Rijk beschikbaar gestelde regelingen dekken slechts een deel van de kosten (circa 60 procent). Landelijk zien we dat er minder faillissementen zijn dan normaal. Dit geeft echter een vertekend beeld.’’

Het college licht toe: ,,Navraag laat zien dat meer en meer ondernemingen besluiten tot opheffing, zonder dit gepaard te laten gaan met een faillissement. Het fenomeen is zichtbaar bij ZZP’ers, toeleveranciers aan de toeristische sector, leisure, personenvervoer, retail (non-food) en binnen de horeca. Per saldo zal er dus over de volle breedte sprake zijn van een kaalslag.’’

Horeca dreigt ten onder te gaan aan corona

Noordwijk - De horeca heeft het nog steeds moeilijk, zo laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de raadsleden.

De sluiting van alle niet-noodzakelijke ondernemingen hakt er enorm in bij de Noordwijkse horeca. En er is weinig perspectief, aldus het college. De horeca probeert met thuisbezorgen en afhaalmaaltijden nog een beetje omzet te halen, maar de bodem van wat deze ondernemers zelf kunnen opvangen, is bereikt. Met name de hotellerie heeft een flinke klap gekregen van de maatregelen die in december zijn afgekondigd.

Enkele grote hotels hebben besloten hun deuren helemaal te sluiten om daarmee de verliezen te beperken. Bij hen die open zijn gebleven is de dekkingsgraad gedaald van (normaal eind december) 100 procent naar 10-15 procent. Zo’n dekkingsgraad is te laag om de lopende kosten te dekken.

Geen houtstookverbod

Noordwijk – Er komt geen houtstookverbod in de gemeente Noordwijk.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan een inwoonster, die hier meerdere malen voor gepleit heeft.

Wel wijst het college er op, dat mensen voor meer informatie over het tegengaan van de overlast door houtstoken de website ‘stookwijzer’ kunnen raadplegen.

Actie tegen geluidsoverlast N206

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de Provincie Zuid-Holland vragen om een onderzoek te doen naar de geluidniveaus en het geluidsoverlast bij de N206.

Dat laat het college weten, naar aanleiding van vragen door het CDA. Als hieruit voortkomt, dat de geluidsniveaus boven de normen zijn, kunnen er mogelijk geluidsschermen geplaatst worden. Eerder heeft de Provincie echter mondeling al laten weten, dat de afgelopen jaren niets is veranderd met de verkeersintensiteit van de N206 en dat daarom geen aanvullende geluidsmaatregelen nodig zouden zijn.

Het college hoopt, dat met het onderzoek duidelijk wordt welke maatregelen gedaan moeten worden om de overlast te beperken. Mochten er toch geluidsschermen komen, dan zal de gemeente proberen om die uit te rusten met zonnepanelen.

Chinees aan het einde van het Latijn

Na succesvolle reddingsactie moet Eastern Express nu toch sluiten

Woubrugge – Het Chinees afhaalrestaurant Eastern Express in Woubrugge sluit definitief de deuren. Door een teruglopende omzet ziet eigenaar Ian het niet meer zitten.

November 2019 was Eastern Express ook al van plan te sluiten. Woubrugger Daniek de Groot genoot enorm van de kwaliteit van het eten en hij zette indertijd een Facebookactie op om de Chinees te behouden. Door die actie bezochten de Woubruggenaren de eerste maanden massaal de Chinees aan de Batehof, waardoor de eigenaar besloot om zijn zaak toch open te houden.

Maar dat aanvankelijke enthousiasme voor de foe yong hai en babi pangang is vervaagd, terwijl de huurkosten door de eigenaar iedere maand moeten worden opgebracht. Nadat Jian en Ling Ling tijdens de feestdagen eind december heel weinig klanten hadden, besloten zij deze week definitief om de stekker uit Eastern Express te halen. Wie nog eetwaardebonnen heeft, kan ze deze week verzilveren, maar daarna is het toch echt einde verhaal voor de Chinees, die nog geen twee jaar geleden haar deuren opende.

Eastern Express opende haar deuren in februari 2019 om de regionale ‘afhaalchinees’ te worden. Maar te weinig mensen wisten het bedrijf te vinden en Jian en Ling Link keken al gauw tegen een verlies van 12.000 euro aan. Sluiting dreigde, maar werd afgewend door de Facebookactie van De Groot. Nu wordt het boek echter toch definitief gesloten. Jian dankt de klanten voor hun steun en legt uit, wat hem allemaal is overkomen. ,,Dankzij die actie ging het een tijd goed; veel mensen kwamen bij ons langs, zowel vanuit Woubrugge als van veraf. Maar mijn vader, die chefkok was in het restaurant, was lichamelijk en geestelijk helemaal uitgeput. We hebben in februari gezegd, dat we vakantie vierden, maar waren vooral bezig met de gezondheid van mijn vader.’’

Al vrij snel vond Jian een andere chef-kok, maar die relatie bleek geen lang leven beschoren: ,,Hij kapte er vanwege corona binnen een maand weer mee. Op dat moment hebben we de zaak anderhalve maand dicht moeten gooien, omdat we geen personeel hadden.’’ Uiteindelijk werd een nieuwe chef-kok aangetrokken, maar de reacties van de klanten waren niet allemaal even positief, laat Jian weten. ,,Sommige klanten vonden dat de kwaliteit minder was. Het vlees was hetzelfde, maar de manier van klaarmaken was anders. Smaken verschillen.’’

Door de tweede coronagolf werd het nog lastiger voor Jian en Ling Ling om het restaurant overeind te houden. ,,De tweede golf maakte de omzet minder. Mijn vader kwam weer terug om als chef-kok in de keuken te staan en het eten te maken. Maar het was niet meer genoeg.’’ Over een paar dagen sluit Eastern Express voorgoed haar deuren. Een nieuwe reddingsactie zit er niet in. De Groot: ,,Op de eigen Facebookpagina van de Chinees hebben we een oproep gedaan om hen nog één keer te steunen. Door de publiciteit over zijn vertrek zullen ze nog wel een superweek hebben, maar standaard is de omzet niet genoeg en dat is jammer. Het ging steeds minder en met Kerst en oud en nieuw had Eastern Express een heel slechte periode. Dan houdt het op.’’

Jian weet nog niet, wat hij nu gaat doen. ,,Het is balen dat we stoppen. Gelukkig houd ik er geen schulden aan over. Ik ga het pand verkopen en dan kan ik alles terugbetalen.’’ Wat er dan in het pand komt, weet Jian niet: ,,Dat hangt af van de volgende eigenaren.’’

Is er nog toekomst voor een restaurant in Woubrugge? De Groot, die vorig jaar voor zijn reddingsactie de ‘Goed voor elkaar bokaal’ ontving: ,,Ik ben overtuigd dat het kan, als je goed eten hebt en je via social media laat zien dat je er bent. Hoe klein het dorp ook is. Maar Eastern Express was online misschien net iets te weinig actief met klanten binnenhalen.’’ Het is nog niet duidelijk, wat er met het pand gaat gebeuren, maar Woubrugge zal het Chinese eten nog missen. De Groot: ,,Hun eten was perfect!’’

Ambtenaren zijn laadpaalklevers

Kaag en Braassem – Ook ambtenaren maken zich schuldig aan laadpaalkleven. Dit gedrag wordt voortaan aangepakt.

Elektrische rijden is goed voor het milieu. Maar het aantal openbare laadpalen in de gemeente Kaag en Braassem is beperkt. Tot nu toe zijn er maar 19 geplaatst, waarbij er nog 27 aanvragen voor een laadpaal in behandeling zijn. De gemiddelde wachttijd tussen een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte en het plaatsen duurt al snel langer dan negen maanden. Elektrische autobezitters balen er dan ook flink van, wanneer ze hun bezit niet kunnen opladen, omdat anderen hun auto niet wegzetten, nadat het opladen voltooid is.

Ook bij het gemeentehuis in Roelofarendsveen is het iedere week raak. Op de vrijdagmiddag wordt een elektrische auto met het opschrift ‘gemeente Kaag en Braassem’ aan de laadpaal gezet. En blijft daar het hele weekend staan, zodat andere eigenaren van elektrische auto’s geen gebruik kunnen maken van die laadpaal.

Gemeenteraadslid Nick van Egmond (D66) woont om de hoek van het gemeentehuis en ziet het steeds weer gebeuren. Hij wees er maandagavond tijdens een vergadering op, dat elektrische auto’s na het opladen op een andere plek gezet moeten worden. Wethouder Yvonne Peters beloofde beterschap: ,,De laadpaalklevers voor het gemeentehuis moeten echt stoppen. Die handschoen pakken we direct op.’’

19 januari 2021

Aanpak toeristische verhuur

Noordwijk – De gemeente gaat het toeristisch bewonen van tweede huizen en vakantieonderkomens keihard aanpakken. Het gaat om zo’n 600 gevallen.

Tijdens de commissievergadering van donderdagavond werden de gemeenteraadsleden bijgepraat. Woningen zijn bedoeld om in te wonen en niet om te verhuren aan allerlei toeristen, zo is de gedachtegang. Vakantieverhuur is nog maar voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar toegestaan. Bed & Breakfast is nog wel beperkt mogelijk, zodat dit bij mensen in hun woonhuis gebeurt.

Wie in het verleden toeristenbelasting heeft betaald voor de verhuur van een vakantiehuisje, staat nu in het gemeentelijk systeem en kan er rekening mee houden, dat deze onderkomens gecontroleerd worden. Ook gaat de gemeente via sociale media controleren op woningverhuuraanbiedingen. Er komt mogelijk een overgangsregeling voor mensen, die al minimaal zes jaar hun tweede huis(je) verhuren. Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan, dat er ‘met de menselijke maat’ gehandhaafd wordt. Boetes tot 87.000 euro kunnen worden uitgedeeld.

Andere containers restafval

Hillegom – De inwoners, die in ‘laagbouw’ (rijtjeshuizen) wonen, krijgen in de weken 11 en 12 nieuwe afvalcontainers.

De containers voor het restafval worden die weken omgewisseld voor nieuwe exemplaren, waar een chip in zit.

Volgende week wordt iedereen, die dit aangaat, door de gemeente met een brief geïnformeerd, zo liet wethouder Jan van Rijn donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten. Hij deed dit naar aanleiding van een vraag door Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom).

Bedrijf wil bouwen in Oosteinderpolder

Hillegom – De gemeente Hillegom moet het mogelijk maken, dat er meer gebouwd kan worden. Dat stelt B. van der Drift van de Muntendamsche Investerings Maatschappij B.V.

Dit bedrijf heeft in Hillegom al veel stukken grond opgekocht, de afgelopen jaren. Met name een groot aantal gronden, die in de Oosteinderpolder liggen. Het bedrijf hoopt hier woningen op te kunnen bouwen, zodat de investering voor de grondaankoop zich uit zal betalen.

Volgens Van der Drift is er grote behoefte aan woningen: ,,Er zou op de gronden van de M.I.M. meer ruimte kunnen - en redelijkerwijs ook moeten - geboden moeten worden voor (woning)bouwontwikkelingen.’’

‘Behoud ecologische zone Gooweg’

Noordwijk – De komst van 160 appartementen op de plek van het Zilveren Kruis gebouw mag niet ten koste gaan van de naastgelegen ‘robuuste’ groenstrook langs de Gooweg.

Dat stelt Paul Venderbosch, voorzitter van het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, in een brief aan de gemeenteraad. Hij spreekt mede namens een aantal andere natuurclubs en de Vereniging Dorpsbehoud Noorwijkerhout. Venderbosch: ,,De robuuste groenstrook is een essentieel onderdeel van de (provinciale) ecologische bosverbinding tussen de landgoederen Leeuwenhorst, Calorama en Offem.’’

Zo’n goede verbinding tussen Leeuwenhorst en Offem is volgens de natuurliefhebbers van levensbelang voor het behoud van stabiele populaties van minder mobiele vogelsoorten (boomklever en spechten), kleine zoogdieren zoals eekhoorn en muizen (rosse woelmuis en bosspitmuis). Maar ook vleermuizen en allerlei insecten, zoals de eikenpage, hebben er baat bij.

BENG-bouwen

Noordwijk – Ieder nieuw gebouw moet voortaan voldoen aan de energienorm ‘BENG’ (Bijna  Energie Neutraal Gebouw).

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeenteraad. In die BENG-norm zijn eisen vastgelegd over isolatie en maximaal energieverbruik, CO2-uitstoot en minimale energieopwekking.

Hiermee voldoet het college aan een door de gemeenteraad aangenomen motie van GroenLinks en D66.

,,De democratie wordt de nek omgedraaid’’

Hillegom – De gemoederen liepen donderdagavond hoog op tijdens een raadsvergadering.

Naar aanleiding van een presentatie over de Omgevingsdienst West-Holland gaf wethouder Karin Hoekstra nog wat aanvullende informatie. Hierop vroeg Co Jansen (Fractie Co Jansen) of hij een vraag kon stellen.

De voorzitter van de vergadering, Jan Grimbergen, stond dit echter niet toe, ook niet nadat Jansen liet weten, dat hij een ‘vraag ter verheldering’ wilde stellen. Bij het definitieve ‘njet’ van de voorzitter riep Jansen: ,,De democratie wordt de nek omgedraaid!’’ Onmiddellijk schorste de voorzitter hierop de vergadering.

Duidelijkheid gewenst over paardenweitjes

Noordwijk – Het CDA wil duidelijkheid over de manier van handhaving tegen paardenweitjes.

Dat laat gemeenteraadslid Sebastiaan Duivenvoorde van die partij weten. De emoties lopen de afgelopen maanden hoog op over deze kwestie en soms is dat, aldus Duivenvoorde, onnodig. Omdat er bij een aantal gevallen ,,überhaupt geen sprake is (nu en in de toekomst) van handhaving.’’ Hij heeft het college van burgemeester en wethouders enkele vragen gesteld.

Volgens Duivenvoorde is er ‘veel onduidelijkheid’ over het handhavingsbeleid. ,,Is het college van plan het paardenbeleid breed te delen in de samenleving zodat iedereen zich goed kan informeren?’’ Het college moet ook toelichten, hoe die betere communicatie dan gaat plaatsvinden.

Gemeenten moeten klimaatbestendig worden

Hillegom - Het gaat meer regenen, maar de droogte neemt toe. Dat liet Lenna Merton, adviesbureau Nelen & Schuurmans, donderdagavond weten aan de raadsleden.

Alle gemeenten moeten hun omgeving in 2050 klimaatbestendig hebben. Het gaat over overlast van regenwater, hitte(stress), droogte, overstroming. Volgens het KNMI is de gemiddelde temperatuur in Nederland gestegen van 9 naar 11 graden. De hoeveelheid neerslag neemt toe, maar ook was er in 2018 een neerslagtekort; hierdoor neemt de droogte toe, aldus Merton.

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen moeten nadenken over maatregelen om dit gebied klimaatbestendig te maken, zoals waterbuffers, rioleringsplannen en groene daken. Dat gaat geld kosten en daarom moeten de bestuurders gaan bepalen welke klimaatongemakken acceptabel zijn in de toekomst en welke problemen voorkomen kunnen worden. De website www.HLT.klimaatatlas.net komt binnenkort online.

Grote boten nog dit jaar weg uit haven

Hillegom – De zes grote boten, die nu nog in de haven liggen, moeten voor 1 januari 2022 verdwenen zijn.

Dat laat wethouder Jan van Rijn weten, naar aanleiding van vragen door Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom), die ze stelde tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 januari. Die boten hadden nu al weg moeten zijn en de booteigenaren hadden hierover in oktober bericht gekregen van de gemeente.

Ze maakten echter bezwaar en gaven aan door corona niet binnen een paar maanden een nieuwe aanlegplek voor hun grote boot te kunnen vinden. Van Rijn: ,,Als bestuur hebben we jarenlang gedoogd om die boten in de haven te hebben liggen. Dan is het ook netjes van het bestuur om met die eigenaren in gesprek te gaan hoe dat op te lossen. We willen mensen de kans en tijd geven om hun boot op een goede manier ergens een plek te geven. Het moet in 2021 gebeuren.’’

Hillegom afhankelijk van Leiden voor huiswarmte

Hillegom – Of Hillegom gebruik kan maken van de aardwarmte uit Noordwijk en Katwijk, hangt af van wat Leiden gaat doen.

Op de grens van Noordwijk en Katwijk wordt het waarschijnlijk mogelijk om via geothermie aardwarmte te gebruiken voor het opwarmen van de huizen. Die warmte zou via pijpleidingen ook getransporteerd kunnen worden naar Teylingen, Lisse en Hillegom. Maar dan moet grote buur Leiden, met haar enorme warmtebehoefte dan wél er voor kiezen om haar warmtebehoefte te halen uit de restwarmte van de bedrijven uit Rotterdam.

Wethouder Karin Hoekstra gaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan: ,,Als de restwarmte vanuit Rotterdam niet naar Leiden gaat, zal Leiden gebruik maken van de geothermie uit Noordwijk en Katwijk. Dan kan Hillegom daar geen gebruik van maken. Het is voor Hillegom daarom belangrijk, dat Leiden wel wordt aangesloten op de restwarmte van Rotterdam.’’

Minder geld voor ODWH is mogelijk

Hillegom – De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) kan gemakkelijk bezuinigen op haar kosten.

Tijdens een presentatie van bestuurder Marlies Krul-Seen van de ODWH liet ze weten, dat 1% bezuinigen ‘haalbaar’ is voor de ODWH. Dat zou de gemeente 7.300 euro per jaar opleveren. Het is aan de gemeenteraadsleden, om later te bepalen of ze hiermee akkoord gaan of dat ze willen dat er voor bijvoorbeeld 5% of 10% op de ODWH wordt beknibbeld.

Krul-Seen liet weten, dat de ODWH de laatste jaren minder geld uitgeeft. Personeel is vertrokken en de ODWH is verhuist naar een kleiner en goedkoper pand. Het personeel heeft dat pand nog niet van binnen gezien, omdat deze ambtenaren allemaal thuis werken. De bestuurder opperde ook nog, dat Hillegom kan gaan werken met leges, zodat bepaalde uitvoeringstaken door de ODWH niet door de gemeente, maar door inwoners en ondernemers betaald worden. Krul-Seen: ,,Ik sluit niet uit dat we meer kunnen doen (aan bezuinigingen, red.). Maar ik houd liever wat geld over aan het eind van het jaar, dan dat we aan de voorkant dingen klem zetten.’’

Overlast voor bewoners Losplaatsweg duurt voort

Noordwijk – Het ziet er naar uit, dat de bewoners van het woonwijkje aan de Losplaatsweg nog jaren last krijgen van het bedrijfspand tegenover hen. Dat bleek tijdens een raadsvergadering donderdagavond.

Enkele jaren geleden zetten de gemeente Noordwijk, projectontwikkelaar Van der Wiel Bouw en de heer Van Haarlem, eigenaar van het bedrijfspand, handtekeningen onder afspraken voor de bouw van zeven grondgebonden woningen. Ook werd het mogelijk gemaakt om 24 sociale woningen met een parkeergarage te realiseren op de plek van het bedrijfsverzamelgebouw. Raadslid Louis Koppel (GroenLinks) liet echter weten, dat hij van Van Haarlem gehoord had, dat deze man ‘tot zijn dood’ geen woningen wil bouwen en dat Van Haarlem daar ook zo over dacht, toen hij de documenten tekende.

Wethouder Theo Alkemade probeert nu met zowel Van der Wiel als Van Haarlem te praten, om te kijken of het alsnog mogelijk wordt om woningen te krijgen in plaats van het huidige bedrijfspand. Maar garanties kon Alkemade niet geven. ,,De vergunninghouder voor de 24 sociale woningen met parkeergarage kan niet worden gedwongen om van de vergunning gebruik te maken.’’

PUUR vraagt extra aandacht voor kwetsbare inwoners

Noordwijk – Ongeveer 1.000 huishoudens zitten op bijstandsniveau en 700 van die gezinnen doen dit al jarenlang.

Bijna de helft van deze mensen krijgt minder dan 1500 euro per maand, zo rekent raadslid Toon van Tol (PUUR) voor. Hij vraagt het gemeentebestuur om beter haar best te doen om deze groep mensen te  informeren over ondersteuningsmogelijkheden.

Dat moet niet alleen digitaal gebeuren, aldus Van Tol: ,,Voor deze doelgroep is er vaak geen digitaal medium’’. Er moet volgens hem meer persoonlijk contact komen.

Tientallen windmolens en honderden hectares aan zonnepanelen

Hillegom – Alle gemeenten in Holland Rijnland staat een enorme opgave te wachten, waar het gaat om het ‘duurzaam’ opwekken van energie.

Om dat mogelijk te maken, moet namelijk veel open landschap opgeofferd worden, zo bleek tijdens een raadsvergadering in Hillegom. Voor het opwekken van 1 terrawattuur aan energie moet gebruik gemaakt worden van windmolens en zonnepanelen. Dan gaat het of om 58 windmolens van zo’n 200 meter hoog of om 1.200 hectare aan zonnepanelen. Ook is het mogelijk om te kiezen voor bijvoorbeeld 28 van die windmolens en 600 hectare aan zonnepanelenweides. Het gebruik van kleinere windmolens is ook mogelijk, maar daar heb je er weer veel meer van nodig.

Veel van de windmolens en zonnepanelen komen langs de A- en N-wegen te staan. Maar in de Rijn- en Veenstreek wordt ook gekeken naar mogelijkheden om extra zonnepanelen te plaatsen in de veenweidegebieden.

Veel kritiek op komst waspeencentrum

Noordwijk – De komst van een waspeencentrum aan de Leidsevaart 228A is nog geen gelopen koers. 

Donderdagavond gaven tijdens een commissievergadering meerdere partijen aan, dat ze de komst van dit bedrijf niet zien zitten. Het waspeencentrum komt in een pand, dat drie keer zo groot wordt als het huidige bouwvolume en de bouwhoogte stijgt van 10 naar 12 meter. Ook worden er dagelijks allerlei ladingen waspenen aan- en afgevoerd, met het verkeersrisico voor fietsende schoolkinderen.

NZLokaal, PUUR, PvdA en GroenLinks zien het waspeencentrum in ieder geval niet zitten en vinden, dat deze op een bedrijventerrein thuishoort. Lijst Salman Noordwijk heeft nog geen besluit genomen. Wethouder Theo Alkemade liet weten, dat de eigenaar van het waspeencentrum niet wil investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor zijn bedrijf op de huidige locatie in Katwijk. ,,Omdat men niet herinvesteerde ging men ook niet aan de regelgeving voldoen. Dat willen ze op een andere plek doen.’’ Later deze maand moet de raad een besluit nemen over de vraag of er in het landelijk gebied aan de Leidsevaart wel of geen groot waspeencentrum mag komen.

Veel slachtoffers cybercriminaliteit

Hillegom – De inwoners worden beter geïnformeerd over de gevaren van cybercriminaliteit.

Dat liet burgemeester Arie van Erk donderdagavond tijdens een raadsvergadering weten naar aanleiding van vragen door raadslid Jan Zwaan (CDA). Hij gaf aan: ,,In Hillegom zijn er 7,2 meldingen van slachtoffers van cybercriminaliteit per 10.000 inwoners; dat is boven het landelijk gemiddelde. Hoe gaan we het MKB, inwoners en scholieren digitaal weerbaarder maken?’’

Van Erk gaf aan, dat het aantal inbraken door corona weliswaar terugloopt, maar dat inderdaad de cybercriminaliteit toeneemt. Hij zegde toe, dat het komende jaar meer gecommuniceerd wordt over preventie en cyberveiligheid. Dat gebeurt via scholen en welzijnsorganisaties en voor het MKB met het centrum voor criminaliteit, preventie en veiligheid.

Voormalig raadslid ongeneeslijk ziek

Noordwijk – Jan Janson, tot september vorig jaar gemeenteraadslid voor de PvdA, is ongeneeslijk ziek.

Dat maakt zijn partij vandaag bekend. Eind november kreeg Janson een chemokuur tegen uitgezaaide darmkanker. Maar een CT-scan toonde daarna aan, dat er ook sprake is van een agressieve en vergevorderde blaaskanker. Een behandeling is helaas niet meer mogelijk.

Iedereen wenst Jan, zijn vrouw Anita, kinderen en overige naasten veel sterkte in deze moeilijke periode.

14 januari 2021

Foutje, bedankt!

Roelofarendsveen – Een stukje voortuin van acht meter zorgt voor grote onrust bij Majella en Marco Klink, bewoners aan de Rembrandt van Rijnsingel 22. Door misinformatie vanuit de gemeente lopen zij tegen een schadepost aan van een slordige 2.000 euro. Wethouder Yvonne Peters heeft haar excuses aangeboden, maar vooralsnog wil de gemeente niet voor de kosten opdraaien.

Vorig jaar besloten Majella en Marco hun huis te verkopen. Net op het moment, dat ze bezig waren met de voorbereidingen, hoorden ze van meerdere buren dat die een brief van de gemeente Kaag en Braassem hadden gekregen. Het gemeentebestuur laat door het bureau Gemvast onderzoeken, welke stukken gemeentegrond als particulier bezit gebruikt worden door inwoners. Alleen al in Roelofarendsveen gaat het om 192 plekken ‘snippergrond’, waaronder stukken voortuin van de rij huizen aan de Rembrandt van Rijnsingel, die 47 jaar geleden gebouwd zijn.

De buren van Majella en Marco kregen de mededeling, dat delen van hun voortuinen nog altijd gemeentelijke grond zijn. En dat deze voortuinen door hen gekocht of gehuurd kunnen worden. Marco: ,,Wij hadden zo’n brief niet ontvangen, maar voor de zekerheid nam ik contact op met de verantwoordelijke persoon en kreeg per email bevestigd, dat onze hele voortuin ook ons bezit was.’’ De verkoopprijs van hun huis met de grond werd bepaald en binnen de kortste keren was de verkoop afgerond.

Enkele weken later kwam de gemeente echter met het bericht, dat een deel van de tuin wel degelijk gemeentelijk bezit is. En dat Majella en Marco dit voor 150 euro per m2 kunnen kopen. Onmiddellijk belde Marco met de gemeente om de bewuste email te tonen, waarin staat dat het om hun eigen grond gaat. De reactie was echter, dat de betreffende persoon niet werkzaam is bij de gemeente, maar bij Gemvast; het bedrijf dat de snippergroenregeling op zich heeft genomen. Dus wil de gemeente geen verantwoording nemen over de inhoud van die mail, hoewel deze wel is verstuurd vanaf het mailadres @kaagenbraassem.nl.

Een gemeentelijk woordvoerder bevestigt, dat het vaker gebeurt, dat externe personen die niet voor de gemeente werken, gebruik maken van emailadressen van Kaag en Braassem. ,,We hebben deze bewoners inderdaad aanvankelijk onjuiste informatie gegeven over de aanwezigheid van niet-geregeld grondgebruik.’’ Wethouder Yvonne Peters: ,,In deze situatie is het ontzettend vervelend verlopen. Ik mijn excuses aangeboden. De communicatie met de overige bewoners aan deze straat is naar behoren verlopen.’’

De fout ligt dus bij de gemeente. Dus de slordige 2.000 euro voor de grond en notariskosten worden zeker door Kaag en Braassem vergoedt? Dat blijkt niet zo te zijn, aldus de woordvoerder. ,,Nee, ondanks de vervelende situatie die voor deze bewoners is ontstaan kunnen wij de betrokken strook gemeentegrond niet zonder betaling aan hen in eigendom overdragen nu van verjaring van ons eigendomsrecht geen sprake kan zijn.’’

Slapeloze nachten hebben Majella en Marco er van. Zij probeerden alles goed te doen en dreigen nu voor zo’n 2.000 euro het schip in te gaan. Majella: ,,Wij kochten dit huis in 2013, maar de tuinen horen al 47 jaar bij de huizen. Dan is er toch sprake van verjaring?! We hebben voorgesteld, dat we ons stuk tuin dan voor 1 euro kopen, maar daar gaat de gemeente niet mee akkoord. Het gaat niet om het geld, maar om het principe. Wij willen daar niet voor betalen. Als we dit hadden geweten, hadden we het huis voor een andere prijs te koop gezet.’’

Advocaat Rogier Scheltes van Het Advokatenkollektief Rotterdam laat weten: ,,De algemene termijn voor verkrijgende verjaring van een voortuin is 10 jaar, mits te goeder trouw. Dan hadden de bewoners wel van tevoren moeten weten, dat de grond niet van een ander is.’’ De tijd voor het vinden van een oplossing dringt, want eind april trekken de nieuwe bewoners in het huis en Majella en Marco willen hen niet met dit probleem opzadelen. Peters geeft aan, dat ze nog een keer met het echtpaar in gesprek wil voor een ‘maatwerkafspraak’.

Tulpensteiger dood en begraven

Roelofarendsveen – De tulpensteiger aan de Braassemboulevard in Roelofarendsveen komt er definitief niet. De politieke partijen zien de komst van deze drie meter hoge ‘toeristentrekker’ niet zitten.

Twee jaar geleden ontstond er grote ophef over de komst van de tulpensteiger, omdat dit idee pas enkele weken voor het plaatsen bij de omwonenden bekend werd gemaakt. Het leidde tot grote ophef en wethouder Petra van der Wereld bood meerdere malen haar excuses aan. Ook werden de plannen voor de tulpensteiger stilgelegd, omdat eerst aan de inwoners van Roelofarendsveen gevraagd werd, wat voor toeristische activiteiten en initiatieven ze wél willen hebben op en langs de Braassemboulevard.

Een jaar later en drie (digitale) bijeenkomsten verder blijkt, dat de inwoners het prima vinden als dagjesrecreanten er kunnen vissen, zwemmen, wandelen en fietsen. Maar het liefst ook niet te veel. Van der Wereld legde de politici maandagavond de keuze voor: óf die tulpensteiger komt er en de gemeente kan gebruik maken van een subsidiepotje van 300.000 euro, óf de gemeente luistert naar de omwonenden, die deze tulpensteiger niet zien zitten.

Ook de politieke partijen vinden de tulpensteiger niet meer te pruimen. Burgerlid Martien Wesselman (SVKB) merkte op, dat de tulpensteiger leidde tot ‘verbazing, verbijstering en verontwaardiging en dertig bezwaarschriften’. ,,Vanaf de kade van de Braassem kun je prima het hele water overzien.’’ Dat de gemeente achter het net vist van die drie ton aan provinciale subsidie vindt SVKB niet erg. ,,We zeggen ook tegen onze verenigingen, dat ze niet moeten hangen aan een subsidie-infuus.’’ Als de gemeente ondanks alle weerstand zou doorgaan met de tulpensteiger, kan dit volgens Wesselman ten koste gaan van de geloofwaardigheid van de gemeente.

Ook de grootste partij PRO neemt afscheid van de tulpensteiger, al waarschuwde raadslid Thijs Brambach wel, dat er met het wegvallen van het subsidiegeld ‘nauwelijks budget van de gemeente is’ om initiatieven te realiseren. Van der Wereld liet echter weten, dat ze ‘goede hoop en verwachtingen’ heeft, dat er uiteindelijk toch nog recreatieve activiteiten bij de Braassemboulevard opgezet kunnen worden.

Wonderlichten moeten doorstroming verbeteren

Leimuiden – Jarenlang moesten de inwoners van Leimuiden iedere ochtend zuchtend wachten in de file voor de stoplichten, voordat ze hun dorp uit konden rijden. Maar volgende maand worden op de kruising met de N207 ‘slimme’ verkeerslichten geplaatst. En die verkeerslichten moeten het fileverkeer beter regelen.

Ronald Wallet woont en werkt net naast het kruispunt. De laatste paar maanden valt het verkeer mee door de lockdown, zo stelt hij. En ook vanwege de langdurige afsluiting van Rijnsaterwoude, door het vernieuwen van de wegen, wordt Leimuiden volgens Wallet veel minder als sluiproute gebruikt. ,,Daarvoor liep het de spuigaten uit met het sluipverkeer dat in ons dorp reed. Ik ken veel van de mensen van gezicht en acht van de tien mensen in die auto’s waren van buiten het dorp.’’

Marion Kluck woont in Leimuiden en zij weet hoe het is om voor de stoplichten te moeten wachten. Maar ze ergerde zich er niet aan. ,,Ik heb wel eens een kwartier gedaan over het stuk vanaf de Grietpolderweg om bij de stoplichten te komen. Het hoort erbij. Ook voor andere verkeerslichten sta ik stil.’’

 

Menno Zijlstra is woordvoerder van de Provincie Zuid-Holland, die zorgt voor de komst van de slimme stoplichten. Dit systeem werkt al op de N209 bij Bleijswijk en bij Flora Holland in het Westland. ,,Bussen en fietsers kunnen voorrang krijgen en vrachtwagens met speciale apparatuur kunnen voorrang vragen, zeker als ze in colonne aan komen rijden.’’

Maar als bussen, fietsers en vrachtwagens voorrang krijgen; leidt dit er dan niet toe dat automobilisten juist langer moeten wachten? Zijlstra: ,,Het is niet zo, dat de vrachtwagens met zo’n kastje automatisch voorrang krijgen en door kunnen rijden. De slimme stoplichten passen zich aan de verkeerssituatie en het aanbod van het totale verkeer aan.’’

 

Of die ‘wonderlichten’ ook écht de files zullen oplossen, waagt Kluck te betwijfelen: ,,Eerst zien en dan pas geloven.’’ Ze vervolgt: ,,Je kunt ergens ook een probleem van maken, terwijl de oorzaak is, dat je te laat de deur uitgaat. Je weet dat het iedere ochtend spitsuur is in het dorp; ga dan eerder naar je werk. Als je dat niet doet, is het geen probleem van de stoplichten, maar van jezelf.’’

Wethouder Yvonne Peters: "De verwachting is dat deze verkeerslichten (iVRI’s) helpen om de doorstroming te verbeteren. Dat zou ook betekenen dat het in de ochtendspits gemakkelijker wordt om het dorp uit te komen. De combinatie van een slimmere inrichting en iVRI's zal misschien de files niet helemaal kunnen voorkomen, maar gaat zeker voor verlichting zorgen. En daarmee hopelijk ook voor minder sluipverkeer door onze dorpen."

Wallet denkt echter, dat die slimme stoplichten het échte probleem niet gaan oplossen. ,,Het zijn de landbouwtrekkers, die regelmatig voor opstoppingen zorgen. Als die grote combines op de weg staan te steken, loopt alles vast. Per uur komen in bepaalde periodes van het jaar vijf van die grote jongens door ons dorp heen. Vandaag of moren valt er een dode onder de schooljeugd. Die tractoren zouden over de busbaan op de N207 moeten rijden.’’

De echte oplossing voor de totale doorstroming moet volgens Wallet zijn, dat er meer rijbanen komen voor het auto- en vrachtverkeer. ,,Komend vanaf de A44 komt het verkeer bij de brug over de Drecht in een flessehals. Dat ga je met slimme stoplichten niet oplossen.’’