Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 januari 2021

Pleidooi voor komst waspeencentrum aan Leidsevaart

Noordwijk – De initiatiefnemers voor het bouwen van een waspeencentrum hebben een advocaat ingeschakeld om de gemeenteraad te overtuigen met hun plan in te stemmen.

Advocaat Mr. S. Makaal van Dommerholt Advocaten geeft in een lange brief aan, dat op de locatie aan de Leidsevaart 228A ‘gewoon weer een transportbedrijf terug kan en mag komen als er geen omgevingsvergunning voor een waspeencentrum wordt verleend’. Over de verkeersveiligheid meldt de advocaat: ,,Er mag zeker aandacht zijn voor de verkeersveiligheid, maar dat kan in redelijkheid nooit zover gaan dat er in de praktijk geen gebruik meer zou kunnen worden gemaakt van de bestaande planologische mogelijkheden.’’

De advocaat vindt niet, dat het waspeencentrum op een bedrijventerrein thuis hoort. ,,Het buitengebied is in het algemeen voorbehouden aan agrarische bedrijven. Daarnaast wordt in bepaalde mate ook ruimte geboden voor ‘aanverwante’ bedrijven. Op bedrijfsterrein is het omgekeerd.’’ Volgens Makaal is er ‘in de wijde omgeving van Katwijk geen enkel goed alternatief te vinden’. Wel geeft Makaal toe, dat de bouwhoogte ‘net iets boven de 10% uitstijgt’ van de toegestane bouwhoogte. De regionale plannen om van de Trekvaart een Belevingsroute te maken, vindt de advocaat ‘volstrekt niet relevant’.