Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 februari 2021

Skaeve huse voor ‘eigen inwoners’

Veel vragen van inwoners tijdens digitale informatieavond

RIJNSATERWOUDE – Aan de Kalmoeslaan 2 in Rijnsaterwoude komen zeker twee ‘skaeve huse’. Dat zijn woonunits van drie meter hoog, voor mensen die prikkelarm moeten wonen. Inwoners van Rijnsaterwoude waren niet blij met het besluit om twee mensen met deze achtergrond op deze plek onder de dijk te plaatsen. Maar tijdens een digitale informatieavond werd duidelijk, dat het gemeentebestuur niet van plan is om deze plek te heroverwegen.

Meer dan zeventig inwoners namen donderdagavond deel aan de online informatiebijeenkomst. Wethouder Petra van der Wereld liet weten, dat er goed nagedacht was over de keuze om de twee skaeve huse te plaatsen aan de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude. Het gemeentebestuur had eerst gekeken naar tien plekken, verspreid over Kaag en Braassem. Nadat er zeven locaties afvielen, waaronder enkele mogelijke woonplekken bij industrieterreinen, bleven er drie opties over; in Rijpwetering (aan de Lange Dwarsweg), Nieuwe Wetering en dus Rijnsaterwoude. Het gemeentebestuur is niet van plan om de uitgekozen plek nog te wijzigen. Een ambtenaar gaf aan, dat de plek van de waterzuiveringsinstallatie de meeste steun krijgt van zowel het college als de gemeenteraadsleden.

Voor de huisjes wordt een ‘tijdelijke omgevingsvergunning’ voor maximaal tien jaar afgegeven. De Binnenvest zal de twee bewoners plaatsen en al die tijd begeleiden. Na deze periode kan de gemeente bepalen, of deze plek permanent bewoond of op een andere manier gebruikt kan worden. Robert Borsje, bestuurssecretaris van de Binnenvest, gaf aan, dat in elk van de beide huisjes één bewoner komt. ,,De mensen die daar geplaatst worden, zijn hiervoor geselecteerd. Ze hebben een lang hulptraject, gepaard met huisuitzettingen, schulden, meervoudig probleemgedrag, soms alcohol- en drugsgebruik, of het zijn draaideurcliënten. Door onze opvangbegeleiding wordt een redelijk stabiele situatie bereikt en kunnen ze geplaatst worden in zo’n scheef huisje.’’ De bewoners moeten zichzelf en hun omgeving schoon houden, ’s avonds na 21.00 uur geen bezoek hebben en het alcohol- en drugsgebruik ‘onder controle houden’, aldus Borsje.

De toehoorders hadden veel vragen. Liesbeth Osse, die een grote groep inwoners vertegenwoordigde, wilde weten waarom de omwonenden pas na twee jaar geïnformeerd werden over deze plannen. Dat had te maken met een ‘zorgvuldig besluitvormingsproces’ en ‘financiële belangen’, was het antwoord. Roeljan Buijs liet weten, dat ‘skaeve huse’ alleen succesvol zijn, zonder overlast voor omwonenden, als deze bij bedrijventerreinen geplaatst worden.

Het gemeentebestuur denkt er over om schuttingen of groene afscheidingen te plaatsen. Het pad naar de skaeve huse toe blijft wel openbaar, zo kreeg inwoonster Ria te horen. Er is volgens Van der Wereld genoeg afstand tussen de skaeve huse en de overige bebouwing. ,,Door alle begeleiding verwachten wij hier ook geen gedoe over. Ook als mensen zich niet aan de regels houden, dan worden zij geschorst.’’ Ze noemde de Kalmoeslaan een ‘perfecte plek’ om de skaeve huse te plaatsen.

De toehoorders waren het hier niet mee eens. Ze gaven aan, dat er veel kinderen spelen en dat agrariërs met hun machines in de lente en zomer de rust vaak komen verstoren.

Nog dit jaar moeten alle procedures voor het plaatsen van de skaeve huse afgerond zijn. Daarna nemen de Binnenvest-cliënten hun intrek in de huisjes. De gemeente kan niet garanderen, dat het bij twee bewoners blijft. ,,Het gaat om behoefte en nu is er de behoefte om twee bewoners te huisvesten (in skaeve huse, red.).’’

Na afloop van de bijeenkomst laat Diederick Bovelander weten: ,,Een bewonerscommissie had zich terdege voorbereid en stelde zeer relevante vragen. Het was duidelijk dat veel mensen (met kennis) zich hierin verdiept hadden, wat resulteerde in een scherpe vragenlijst, waarbij de gemeente zich duidelijk niet op het gemak voelde.’’ Hij vervolgt: ,,Wat ik ronduit storend vond, was dat van de gemeentelijke kant (lees: de specialisten) veel van de vragen niet konden worden beantwoord. Men had er niet van gehoord, men kende de instanties niet, men wist het niet of de gemeente hanteerde andere richtlijnen. Hoe zaait men verwarring… Ik denk dat veel Wouwenaren na de vergadering een flinke kater hebben en zich bekocht voelen door een gemeente.’’