Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 maart 2021

Bijna openheid over Oudendal

OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden worden in een besloten (geheime) beeldvormende raadsbijeenkomst geïnformeerd over de plannen rondom Oudendal / De Geesten. Daarna volgt er ook een openbare bijeenkomst, bevestigde wethouder Matthijs Huizing naar aanleiding van vragen door LOKAAL-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen. Huizing gaf aan, dat er licht is aan het eind van de Oudendal-tunnel: “Het einde is in zicht.’’

Vertrouwenscommissie

Alle politieke partijen vertegenwoordigd

OEGSTGEEST – Voortaan mag iedere politieke partij een vertegenwoordiger hebben in de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Dit voorstel van LOKAAL werd donderdagavond met 10 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Oorspronkelijk zouden in deze vertrouwenscommissie net zoveel leden moeten zitten, als er politieke partijen in de raad vertegenwoordigd zijn. Maar LOKAAL-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen stelde voor, dat de gemeenteraad voortaan uit haar midden namens iedere fractie één persoon tot lid van deze commissie benoemd.’’ Dit voorstel kreeg dus net voldoende steun.

Beaumix geen probleem voor Oegstgeest

OEGSTGEEST – Het milieu-onvriendelijke middel Beaumix is gebruikt langs de N206. Dat is reden tot zorg voor gemeenteraadslid Karin Rosdorff (HVO).

Het raadslid gaf tijdens de raadsvergadering aan: “Er blijkt materiaal gebruikt te zijn met zware metalen. Om dat te verwijderen, gaat veel geld kosten. Wat zijn de gevolgen voor woningbouw?’’ Wethouder Peter Glasbeek kon haar geruststellen: “Als er iets ernstigs aan de hand zou zijn, zou u daar iets over horen. Dat is ons niet bekend. Aan de Oegstgeester kant is deze bouwer helemaal niet actief geweest. Dit voltrekt zich uitsluitend aan de Katwijkse kant; aan de andere kant van de Oude Rijn.’’

Huurkwijtschelding gemeentelijk vastgoed

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders overweegt om huur kwijt te schelden aan drie naar winst strevende cultuurorganisaties, die ruimte huren in gemeentelijk vastgoed.

Dat is goed nieuws voor deze drie organisaties, waaronder een dansschool die een gymzaal huurt. Naar aanleiding van vragen door PrO-raadslid Menno Welling gaf wethouder Matthijs Huizing aan, dat non-profit organisaties eind vorig jaar al zijn geholpen met het verlenen van subsidies. “We zijn nu bezig met een tweede ronde, omdat coronamaatregelen doorlopen. We gaan de kleinere organisaties een vast bedrag geven. De grotere, zoals het Cultuurhuis, Paulus en het Dorpscentrum, moeten wel laten zien aan de hand van hun boekhouding, hoe ze er voor staan.’’

De wethouder vervolgde: ‘’Daarnaast hebben wij profitorganisaties. Zij kunnen aanspraak maken op de rijksregelingen. Maar drie van hen huren gemeentelijk vastgoed. We vinden dat lenience getoond moet worden aan huurders. In eerste instantie gaven we uitstel van betaling. Nu zijn we bezig met een plannetje om huren kwijt te schelden. Hier moet het college formeel nog een besluit over nemen. Gisteren hebben wij de drie betrokken partijen geïnformeerd over het proces en dat het college binnenkort een besluit neemt. Het zou zomaar kunnen zijn dat dan een huurkwijtschelding plaatsvindt.’’

Kritisch over warmtenet

OEGSTGEEST – Als Oegstgeest wordt aangesloten op het warmtenet, met restwarmte van de bedrijven in Rotterdam, dan mag dat de gemeenten geen geld kosten.

Dat laat wethouder Peter Glasbeek weten, naar aanleiding van een vraag van VVD-raadslid Marcus Rolloos. Het raadslid wees er op, dat er in Nederland plannen voor warmtenetten sneuvelen ‘omdat ze eenvoudigweg te duur zijn’.

Glasbeek gaf aan, dat de landelijke overheid nog altijd wil, dat iedereen van het gas af gaat. “Als daar door Europese inzichten wijzigingen op ontstaan, bewegen wij weer soepel mee.’’ Over de mogelijke financiële risico’s op het aanleggen van de warmtenetwerken, stelde Glasbeek: “In de Leidse regio inclusief Katwijk hebben wij voortdurend gesteld dat wij als gemeenten geen financieel risico willen lopen voor distributienetten voor de restwarmte uit Rotterdam.’’ Het gaat nog wel even duren, voordat zo’n distributienetwerk er komt. “We zetten de komende jaren in op ‘geen spijtmaatregelen’ en een laagdrempelige energiestrategie met keuzevrijheid voor de inwoners.’’

Raadslid strijdt tegen zwerfvuil

OEGSTGEEST – CDA-raadslid Tobias van der Hoeven ziet tot zijn grote ergernis, dat het zwerfvuil bij de op- en afritten van de A44 alleen maar toeneemt. Hij wijst de beschuldigende vinger naar Rijkswaterstaat en Royal FloraHolland.

Van der Hoeven: “De op- en afritten van de A44 zijn al langere tijd ernstig vervuild. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar vooral geen gezicht en een stille getuige van bijzonder asociaal gedrag.’’ Hier moet volgens hem snel tegen worden opgetreden. “Ten eerste door het snel schoon te laten maken door Rijkswaterstaat, want vuil trekt vuil aan. Ten tweede doordat het college de chauffeurs gaat wijzen op hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met Royal FloraHolland. Er lijkt een verband tussen het vrachtverkeer en het vuil. We moeten dit niet accepteren, waarbij mensen hun hele hebben en houwen uit het raam flikkeren.’’

Wethouder Peter Glasbeek zegde toe, dat hij in gesprek zal gaan met Rijkswaterstaat.

Stemmen staken over Hofbrouckerpark

OEGSTGEEST – Een motie van D66 over het Hofbrouckerpark behaalde vorige week donderdag geen meerderheid. Er waren negen raadsleden vóór deze motie en negen raadsleden; daarom wordt deze motie volgende maand opnieuw in stemming gebracht.

In de motie roept raadslid Vos (D66) op om het verzoek van de Initiatiefgroep Woon- en zorgcomplex Hofwijck positief te beoordelen en hen, en andere geïnteresseerden en belanghebbenden, actief bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan te betrekken. Waarbij versnippering van het eigendom in het gebied voorkomen moet worden.

Ook moet er gezorgd worden voor de komst van sociale huurwoningen, die ten minsten 20 jaar in sociale exploitatie blijven. Deze woningen moeten worden toegewezen via het regionale woonruimteverdelingssysteem. Ook moeten er woningen komen ‘’met een duidelijke zorgcomponent’’. Maar tegelijkertijd moet de landschappelijke waarde van het park wel behouden worden.

Wethouder Peter Glasbeek liet weten, dat hij de motie kan overnemen. Maar hij overtuigde een meerderheid van de gemeenteraad niet. D66, PrO en HvO stemden voor het voorstel. Er waren echter slechts 18 raadsleden aanwezig. De motie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering in april en dan moeten de raadsleden hier opnieuw over stemmen.

Strijd tegen wachttijden jeugdzorg

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Menno Welling (PrO) maakt zich zorgen over de jeugdzorg. Hij komt in april, tijdens een commissievergadering, met een motie hierover.

In deze motie geeft hij aan, dat kinderen het recht hebben op goede zorg. En dat wachtlijsten onwenselijk zijn en bestreden moeten worden. Daarom roept Welling het gemeentebestuur op, te zorgen voor ‘overbruggingszorg’ aan alle kinderen die nu nog op een wachtlijst van jeugdzorg staan.

Welling stelt ook voor, een lokaal actieplan op te zetten, met de naam: ‘Lijm de Zorg’. “Hierbij moet radicaal ingezet worden op het terugdringen van wachtlijsten en wachttijden in de jeugdhulp en GGZ.’’ Volgende maand wordt duidelijk of een meerderheid van de gemeenteraad deze voorstellen steunt.

Strijd voor lagere kosten gehandicaptenparkeerkaarten

OEGSTGEEST – De tarieven voor gehandicaptenparkeerkaarten rijzen enorm de pan uit. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt, dat het zo niet langer kan. De raad nam een voorstel van PrO aan om maatregelen te nemen tegen deze hoge tarieven.

Raadslid Menno Welling gaf aan, dat het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart dit jaar maar liefst 341 euro gaat kosten. Terwijl inwoners van Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude zo’n gehandicaptenparkeerkaart veel goedkoper kunnen aanvragen.

Het college van burgemeester en wethouders moet nu uitzoeken, hoe Oegstgeest er voor kan zorgen dat de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart omlaag kunnen. Bijvoorbeeld door het goedkoper organiseren van de keuring en het aanvraagproces. Wethouder Jan Nieuwenhuis liet weten, dat hij hiermee aan de slag gaat.

Verbazing over woningbouwplannen La France

OEGSTGEEST – Het nieuws over de plannen om een groot woningbouwproject te ontwikkelen op de locatie van La France kwam voor de gemeenteraadsleden als donderslag bij heldere hemel. En het zinde hen niets, dat inwoners hier eerder over wisten dan zij.

‘’Is het de juiste volgorde dat bewoners geïnformeerd worden over een groot woningbouwproject, maar de raad op geen enkele wijze hierover geïnformeerd wordt?’’, wilde VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren weten. PrO-raadslid Nico Janssen en LOKAAL-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen vroegen zich af of het college van burgemeester en wethouders al afspraken had gemaakt met de projectontwikkelaar om medewerking te verlenen aan de woningbouw. 

Wethouder Peter Glasbeek benadrukte: “Ik heb er geen medewerking aan verleend. Alleen heb ik een keer een overleg gehad met de projectontwikkelaar. Het staat de eigenaar en projectontwikkelaar volstrekt vrij om met omwonenden en buren te polsen hoe men tegen de plannen aankijkt. Dat is juist iets wat wordt voorgestaan.’’ Wel zijn ambtenaren al in gesprek met de projectontwikkelaar over de te volgen regels en procedures. Glasbeek: ‘’De planning van de eigenaar is niet met ons gedeeld en niet met ons afgestemd.’’

29 maart 2021

Kunstenaar als speelbal

Nieuwkoop – Vorig jaar hoorde kunstenaar Mark de Jong van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (SOHW), dat hij het winnende kunstwerk had gemaakt voor de ontwerpwedstrijd ‘Water: vriend en vijand’. Zijn kunstwerk zou in 2022 in verschillende steden langs de Oude Hollandse Waterlinie verrijzen. Maar als een donderslag bij heldere hemel kreeg hij het bericht, dat zijn kunstwerk toch niet wordt tentoongesteld. In plaats komt er een geocache project en verschijnen er enkele ‘waterliniebankjes’.

De kunstwerkprijsvraag was ter ere van het 350-jarig bestaan van de waterlinie, die in 1672 ontstond als verdedigingsmiddel tegen het Franse leger. Een kleinere uitvoering van De Jongs winnende werk staat nu bij hem in de voortuin. ,,Het uiteindelijke kunstwerk zou een omvang hebben van vier meter in een cirkel’’, geeft de kunstenaar aan. ,,Het is een plattegrond van een vestingstad, met aan de voorkant watergolven en een zeil, waarbij een middeleeuwse soldaat met één been in de golven staat.’’

Als winnend kunstenaar ontving De Jong 1.000 euro. Wanneer er een levensgroot exemplaar van zijn kunstwerk gemaakt zou worden, had hij hier niets voor ontvangen. En dat hoefde ook niet van hem. ,,Om met mijn werk langs de Oude Hollandse Waterlinie te staan, zou mij mogelijk landelijke bekendheid geven. Maar zelfs die kans wordt me ontnomen.’’ Hij baalt er enorm van: ,,Dit is wat er met kunstenaars gebeurt: ze doen gewoon met je wat ze willen. ‘Kunstenaars doen het wel voor niets!’, denken ze. Kunstenaars zijn een speelbal. Ik was zo blij, dat ik werd uitgekozen, maar het enige wat ik krijg is de middelvinger.’’

Volgens De Jong werden tijdens het hele traject de spelregels veranderd. ,,Eerst zou er een rondreizende expositie komen, toen werden gemeenten gevraagd om een kunstwerk te kopen. En nu ziet de jury af van het plaatsen van het kunstwerk. Was mijn werk niet goed genoeg? Dan had je geen winnaar uit moeten roepen!’’ Hij toont een email van de SOHW: ,,We hebben een enquete gehouden onder de deelnemers aan de OHW Erfgoedtafel van de Provincie over een mogelijk kunstproject voor 2022. Daar kwam echter uit, dat de voorkeur ging naar ‘toegepaste kunst’ in de vorm van een bankje o.i.d.’’

Frans Buijserd is secretaris van de SOHW. Hij bevestigt, dat het eerst de bedoeling was, dat het kunstwerk in 2022 in verschillende vestingsteden langs de Oude Hollandse Waterlinie een plek zou krijgen. Maar bij het uitschrijven van de kunstprijsvraag was dit nog niet geregeld. ,,Er was teveel onzekerheid over het plaatsen en het geld dat hiervoor beschikbaar was. Dat had men van tevoren moeten afstemmen.’’

Uiteindelijk kwam van dat plan niets terecht. Buijserd: ,,We hebben daarna alle gemeenten langs de Waterlinie gevraagd of ze willen betalen om het kunstwerk te plaatsen.’’ Geen enkele gemeente had interesse. Buijserd: ,,Daarna heeft de Erfgoedtafel van de Oude Hollandse Waterlinie bedacht, dat het beter zou zijn om iets te doen in de zin van toegepaste kunst. Zij hebben besloten waterliniebankjes te plaatsen, met een peilmeter, zodat je ziet hoe ver je op die plek onder het NAP bent.’’

Inmiddels is de SOHW begonnen met een ander project: een geocaching wandelroute, waarbij je met je mobiel op zoek gaat naar ‘schatten’. Aan De Jong is gevraagd hiervoor een ‘kunstwerkje’ te maken. Buijserd: ,,Dat aanbod is ook gedaan als compensatie, omdat het anders is gelopen dan werd gedacht’. De Jong past hiervoor. ,,Deze onbetrouwbare kunstpartner verandert de spelregels tijdens het proces.’’

Wandelpad komt nooit meer terug

Woubrugge – Het wandelpad bij de Schouw in Woubrugge is voor altijd verdwenen. De huiseigenaren langs dat pad mogen hun extra stuk tuin behouden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door CDA-raadslid Thijs Mooren.

Vorige week vertelde Tiny van Aalst – Starreveld (85) in het AD hoe zij altijd genoot van haar dagelijkse rondje langs het polderlandschap. Vanwege zware osteoporose kan ze maar tien minuten lopen en dat deed ze altijd bij dit wandelpad. Zodat ze nog even kon genieten van het prachtige uitzicht. Door het afsluiten van dat wandelpad is dat voor haar niet meer mogelijk. De verkoop wordt echter niet teruggedraaid.

,,Deze wijk is ooit ontworpen met een voetpad aan de westkant van deze vijf huizen, omdat er een grote vissteiger met een lange hellingbaan voor mindervaliden gepland was. Die vissteiger is er nooit gekomen, dus de noodzaak van het pad is er niet langer.’’ Volgens het gemeentebestuur werd het pad voornamelijk gebruikt door hondenbezitters uit het wijkje zelf. ,,Terwijl men op twee minuten verder lopen zo de open polder in wandelt.’’ Nu het wandelpad is verdwenen hebben de naastgelegen woningen meer privacy en minder overlast, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Van Aalst – Starreveld kan toch nog één blik werpen op het polderlandschap: ,,De openbare ruimte tussen de woningen in blijft gehandhaafd, waardoor er nog steeds van het uitzicht over de open polder genoten kan worden en men hier ook nog steeds kan vissen bijvoorbeeld. ‘’

Overigens blijken de vijf huizenbezitter spekkoper te zijn; nu ze deze wandelstrook hebben overgenomen, liggen hun percelen aan het water en dat is natuurlijk goed voor de verkooprijs van hun woningen.

Ollongren spreekt zich uit

‘Bouwen van huurwoningen in Bronsgeest extra urgent’

Noordwijk – Minister Ollongren zet het gemeentebestuur van Noordwijk om haast te maken met het bouwen van huurwoningen op de locatie Bronsgeest.

Dat blijkt uit een brief, die zij schreef naar het college van burgemeester en wethouders. Hierin schrijft Ollongren onder meer: ,,We kennen een groot woningtekort in Nederland. Ik hecht er daarom aan dat de lokaal ingezette woningbouwplannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, met als onderdeel daarvan de bouw van voldoende betaalbare woningen. Regionaal is afgesproken dat gemeenten minimaal 25% sociale huurwoningen bouwen en 2O% voor goedkope koop en middeldure huur. De gemeente Noordwijk heeft in de bestaande woningvoorraad minder sociale huurwoningen dan andere gemeenten in de regio.’’

De minister vervolgt: ,,De locatie Bronsgeest en de plannen daarvoor bieden een kans voor de gemeente om meer betaalbare woningbouw te realiseren en in het bijzonder het aandeel sociale huurwoningen in Noordwijk snel te vergroten. In de prestatieafspraken 2021 tussen de gemeente en Stek-Wonen, ondertekend op 10 december 2020, is afgesproken dat op de locatie Bronsgeest 132 sociale huurwoningen worden gerealiseerd.’’

Brunawinkels krijgen antwoord

Noordwijk – Het pleidooi van de beide Brunawinkels om een volledige openstelling toe te staan, vindt geen gehoor bij het gemeentebestuur.

De winkels vroegen hierom in een brief van 17 december 2020. De Teamcoach Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente heeft gereageerd: ,,De huidige maatregelen zijn door de rijksoverheid bepaald en gelden voor het gehele land. Niet alleen ondernemers, maar ook overheden hebben zich aan deze maatregelen te houden. Een college noch een gemeenteraad of burgemeester kunnen hun invloed aanwenden om de huidige coronamaatregelen aan te passen.’’

De teamcoach hoopt, dat enkele versoepelingen voor de openingstijden ‘enige verlichting zullen bieden.’

Bollengrond beschermen

Tegen windmolens en zonnepanelenvelden

Hillegom – Er mogen geen zonnepanelenvelden of windmolens op waardevolle bollengrond komen. Dat besluit nam de gemeenteraad donderdagavond met een unaniem ingediend en aangenomen amendement.

Raadslid Rory Semrek (D66) diende dit in: ,,‘Hollandse Weides’ worden uitgesloten voor energieopwekking anders dan zon op daken en/of energieopwekking op en rond infrastructuur. Het open landschap van de ´Hollandse Weides´ blijft uitgesloten als zoekgebied voor zonneweides en windturbines.’’

Alleen op ‘incourante percelen voor bollenteelt, zouden eventueel initiatieven voor energieopwekking kunnen komen. Maar de gemeenteraad moet daar altijd eerst haar toestemming voor geven.

Buiten het subsidiepotje geplast

Hillegom – De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen waren te laat met het indienen van een subsidieaanvraag.

Dat blijkt uit vragen, die GroenLinks-fractievoorzitter Dick van Egmond donderdagavond stelde. Vanaf 16 november konden gemeenten een aanvraag voor de RRWE-subsidie, waarvoor de rijksoverheid 100 miljoen euro had gereserveerd. Als de gemeenten op tijd waren geweest met het indienen, hadden inwoners vouchers ontvangen om voor 100 euro per woning aan energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Zoals tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie.

Op 17 november hadden al zoveel gemeenten een aanvraag ingediend, dat het geld op was. Toen de HLT-gemeenten vervolgens op 18 november nog een aanvraag indienden, was het te laat. Wethouder Karin Hoekstra vond het niet eerlijk: ,,Landelijk hadden ze aangegeven, dat je pas mag indienen als alle informatie compleet is. Er zijn gemeenten geweest die incomplete aanvragen hebben ingediend, die wel in behandeling zijn genomen.’’

Eerst zon op dak

Hillegom – Het opwekken van duurzame energie moet als eerste gebeuren via het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.

Dat besluit nam de Hillegomse gemeenteraad donderdagavond. De gemeente moet hierbij ‘de rol van aanjager’ innemen. Energiecoöperaties, die de realisatie van zonnepanelen op daken stimuleren, moet de gemeente gaan ondersteunen. Ook gaat de gemeente de komende jaren inwoners actief benaderen en ondersteunen om hun huizen optimaal te isoleren; zowel huurders als woningeigenaren.

Fractievoorzitter Frank Evers (BBH) stelde gepassioneerd: ,,Het is niet bespreekbaar om op onze bollenvelden zonnepanelen te plaatsen. We moeten als eerste inzetten op zonnepanelen. Hele wijken van het gas afhalen zien we niet zitten. Het moet eerst haalbaar en betaalbaar zijn.’’

Weg met de oude reut

Hillegom – Het JAVA pand verdwijnt voorgoed. Ook de markante gevel wordt niet behouden.

Dat besluit nam de gemeenteraad donderdagavond. Een motie van de drie eenpersoonsfracties D66, GroenLinks en de fractie Co Jansen om de voorgevel te behouden, kreeg geen enkele steun van de overige partijen. Het behoud van die gevel zou zo’n 150.000 euro kosten, maar dat bedrag zou ook hoger kunnen uitvallen.

VVD-raadslid Igor Buijck:,,Soms moet je afscheid nemen van het oude en vooral naar de toekomst kijken. We zouden tijdelijke parkeerplaatsen creëren voor de uitvoering het centrumplan, zodat we niet met oude reut blijven zitten.’’

Zoektocht naar opslag lokaal opgewekte energie

Hillegom – De gemeente moet kijken, op welke manier lokaal opgewekte energie ook daadwerkelijk lokaal gebruikt kan worden.

Dit voorstel van GroenLinks werd donderdagavond door de gemeenteraad aangenomen. Fractievoorzitter Dick van Egmond: ,,Bij initiatieven voor duurzame opwek van energie moeten we met betreffende partijen in gesprek gaan om de mogelijkheden van lokale opslag te onderzoeken.’’ Ook moeten inwoners mee kunnen profiteren van lokaal opgewekte energie, zoals windmolens en zonnepanelenvelden.

Wethouder Karin Hoekstra zag de noodzaak in: ,,We moeten nadenken over hoe we de opslag vorm gaan geven. Vooral vanwege de netcapaciteit: we zien nu al, dat we aan de grenzen van die netcapaciteit komen en dat er in sommige gevallen niet meer aan Liander teruggeleverd kan worden.

Bouwplannen Museum bekend

Noordwijk – Het Genootschap Oud Noordwijk heeft de plannen bekend gemaakt over hoe het nieuwe Museum Noordwijk er uit gaat zien.

De nieuwbouw wordt een pand van één verdieping met een kap; hiervoor worden de panden Jan Kroonsplein 6 en 8 gesloopt. ,,Aan de kant van het (op termijn autovrije) Jan Kroonsplein komt een uitnodigende en ruime entree. Bovenop de huidige Blauwdotterzaal komt nog een zaal voor de wisseltentoonstellingen.’’

Het pand Nicolaas Barnhoornweg 44 wordt bij het museum geïntegreerd, zodat de vrijwilligers hier kunnen koffiedrinken en vergaderen. Vanwege de kosten gaat de geplande kelder en een extra verdieping op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein niet door. Het Genootschap verwacht, dat de kosten op termijn kunnen worden terugverdiend: ,,De anderhalf miljoen overnachtingen per jaar vormen een solide basis om de gewenste bezoekersaantallen te trekken.’’

Geld voor carnavalsvierders

Noordwijkerhout – Het gemeentebestuur geeft extra geld aan carnavalsvereniging De Kaninefaaten.

Onder het motto “carnaval vier je altijd en overal” heeft Carnavalsvereniging de Kaninefaaten dit coronajaar het idee opgevat om carnaval digitaal te vieren. Om dit mogelijk te maken, is carnaval via een aantal live streams in de huiskamer gevierd. Voor de kosten van dit digitale carnaval heeft CV de Kaninefaaten een financiële bijdrage vanuit het corona-noodfonds gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bedrag beschikbaar te stellen. Wethouder Van den Berg onthield zich van besluitvorming vanwege persoonlijke betrokkenheid.

Hondenbelasting is winstgevend

Noordwijk – De hondenbelasting is een vetpot voor de gemeente Noordwijk.

Ieder jaar betalen de hondenbezitters 264.000 euro aan hondenbelasting. Aan kosten is de gemeente echter maar 85.000 euro kwijt. Het gaat dan met name om het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes en het reinigen van de openbare ruimte.

Het extra geld, dat Noordwijk dankzij de hondenbaasjes binnenhaalt, wordt voor andere uitgaven gebruikt.

Nieuwe plannen Jan Kroonsplein

Noordwijk – Voor het Jan Kroonsplein zijn nieuwe bouwplannen ontwikkeld. Dit komt na de felle kritiek van de gemeenteraad tegen de hotelappartementen.

In het nieuwe voorstel van het college van burgemeester en wethouders worden deze hotelappartementen vervangen door woningen. Maar als de gemeenteraad dit een goed idee vindt, zijn er nog een aantal forse hobbels te overwinnen. Zo wordt met deze plannen nog niet voldaan aan de vereiste aantallen parkeerplaatsen.

Ook moet de gemeente 1,3 miljoen extra verlies voor lief nemen. Bovendien moet de Provincie Zuid-Holland nog toestemming geven, dat Noordwijk deze extra huizen mag bouwen.

Pleidooi voor evenementen

Noordwijk – Gemeenteraadslid Wally Rodenburg (NZLokaal) maakt zich zorgen, dat er deze zomer geen evenementen georganiseerd kunnen worden.

Hij roept het college van burgemeester en wethouders daarom op, om met organisatoren van ‘kleine evenementen’ in gesprek te gaan. Waarbij gekeken wordt of het mogelijk wordt om later dit jaar, wanneer de coronaregels afgezwakt zijn, toch nog activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Rodenburg hoopt, dat het college in mei een ‘evenementenperspectief’ kan bieden.

Positief over opbrengsten politiebureau

Noordwijk – De aankoop van het politiebureau aan de Duinwetering kan de gemeente 74.000 euro per jaar opleveren.

Dat staat in een bericht van het college van burgemeester en wethouders aan de raadsleden. In het gebouw kunnen ambtenaren zoals boa’s, leden van het parkeerservicebureau en de buitendienst gaan zitten. Maar ook kan ruimte verhuurd worden aan de politie, brandweer en andere organisaties.

Na aftrek van de exploitatiekosten zou dit de gemeente 74.000 euro per jaar moeten schelen, aldus wethouder Sjaak van den Berg.

Raad moet oordeel geven

Hillegom – Een passantenhaven met natuur en waterwoningen in de Oosteinderpolder, ten zuiden van de volkstuinen. Dit plan ligt al een tijd op het bureau van het college van burgemeester en wethouders.

Het geduld van de initiatiefneemster raakt langzamerhand op en zij heeft een advocaat ingeschakeld. De gemeenteraad sprak zich volgens deze advocaat al in 2011 positief uit over de komst van zo’n passantenhaven. Maar vorig jaar liet wethouder Karin Hoekstra weten, dat de gemeente toch niet mee wil werken aan de realisering van (GOM) woningen op dit gebied.

Dat vindt de initiatiefneemster onacceptabel. Ze vraagt de gemeenteraad om alsnog akkoord te gaan met haar plannen in de Oosteinderpolder.

Schommel is verboden

Noordwijkerhout – Het is verboden om een schommel te plaatsen op gemeentelijk grondgebied. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten, naar aanleiding van een vraag van het CDA.

Op de speellocatie tussen de Victoriberg en de Zeestraat (De Schaapskooi, Erfvoort) staan maar weinig speeltoestellen en omwonenden hadden er een schommel geplaatst. De gemeente haalde deze weg. Het college laat weten, dat de kinderen prima 400 meter kunnen lopen naar speelplek Vlonderkamp, waar al een schommel staat.

De verwijderde schommel mag dus niet terugkomen.

TONK regeling van start

Bollenstreek – Wie een heel laag inkomen heeft én geen geld op de bank, kan in aanmerking komen voor de TONK-regeling.

De ISD Bollenstreek heeft de voorwaarden bekend gemaakt: ,,U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval van minimaal 50% ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020). Of u hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (ten opzichte van januari 2020), waardoor uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm.’’

Daarnaast stelt de ISD: ,,Uw noodzakelijke kosten, zoals uw woonlasten zijn 45% of meer van uw huidige inkomen (peilmaand januari 2021). U hebt zelf onvoldoende middelen (inkomen, beschikbare geldmiddelen) om deze kosten te betalen.’’

Veiligheid op het strand

Noordwijk – Op het strand worden mogelijk borden en vlaggen geplaatst, om kiters en zwemmers er op te wijzen, dat ze rekening met elkaar moeten houden.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan een inwoner, die vorig jaar tot twee keer toe tijdens het zwemmen opgeschrikt werd door een kitesurfer.

,,Het strand van Noordwijk moet voor iedereen een veilige plek zijn om te sporten en recreëren’’, aldus het college.

‘Wethouder zet Hillegommers in de kou’

Hillegom - ,,De wethouder van duurzaamheid Karin Hoekstra laat de Hillegommers letterlijk en figuurlijk in de kou staan!’’

Deze kritiek uit GroenLinks-burgerraadslid Boelo Meijer. Hij geeft aan, dat de wethouder ,,de raad onvolledig geïnformeerd heeft over de RREW-subsidie’’. Meijer: ,,De gemeente was simpelweg te laat met het aanvragen van de subsidie!’’

Het geduld van GroenLinks met de wethouder raakt op: ,,Het is niet de eerste keer, dat GroenLinks zich over het gedrag van de wethouder opwindt. Vorige week hield zij tijdens de commissievergadering eerst vast aan plaatsen van zonneweides in de Oosteinderpolder, terwijl de hele commissie had aangegeven, dat ze tegen dit voorstel was.’’

Aanpak alcoholgebruik

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop komt met een plan om het teveel drinken van alcohol aan te pakken.

Dat laat wethouder Gerben van Duin weten, naar aanleiding van een voorstel van D66 en SGP-ChristenUnie. De inwoners van het pittoreske Nieuwkoop lijken de gevaren van deze vloeibare drugs niet te beseffen: deze gemeente behoort al jaren tot de landelijke top, waar het gaat om de hoogste cijfers voor alcoholgebruik en alcoholmisbruik. ,,Dat zorgt voor gezondheidsschade en ongevallen’’, zo gaven Annette Pietersen (D66) en Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) aan. Ze riepen donderdagavond tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering de wethouder op om met een plan te komen om overmatig alcoholgebruik terug te dringen.

Raadslid Marielle de Romijn (SBN) was hier geen voorstander van: ,,Elke inwoner is eigenaar van zijn eigen lichaam en daar zelf voor verantwoordelijk.’’ Maar Van Duin liet weten, dat hij wel degelijk wat wil doen om de inwoners minder te laten offeren aan Bacchus. Nog dit jaar komt hij met een plan van aanpak. Daar worden ook inwoners, bedrijven en (sport)verenigingen in Nieuwkoop bij betrokken.

Bezuinigingen ondanks goed financieel nieuws

KAAG EN BRAASSEM – Nog maar enkele maanden geleden zag het er slecht uit voor de gemeente Kaag en Braassem, waar het ging om de financiën. Maar woensdagavond kregen de raadsleden te horen, dat de gemeente 550.000 euro overhoudt. De reden hiervoor is, dat de rijksoverheid extra geld overmaakt.

Het komt neer op een bedrag van 89 euro per inwoner en dat biedt weer mogelijkheden voor de politici om daar leuke of goede dingen mee te doen. De raadsleden lieten zich daar dan ook direct over uit. Alle partijen zijn er voorstander van, dat de IKC in Woubrugge er moet komen. Ook het masterplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen maakt nu extra kans om uitgevoerd te worden. Net als het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Zuideinde in Hoogmade.

Voor goed financieel beleid is het verstandig om ook te kijken, waarop beknibbeld kan worden. Een wethouder minder is op dit moment geen onderwerp van discussie; alle partijen vonden, dat dit na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 besproken moet worden. PRO-raadslid Sandra de Wagenaar vond, dat de ‘hanging baskets’ wel weggehaald kunnen worden. VVD-er Peter van Dijk rekende uit, dat die bloemenmandjes aan de lantaarnpalen 280 euro per jaar kosten. Hij ziet liever, dat inwoners of bedrijven deze hanging baskets gaan sponsoren. CDA, SVKB en D66 vinden de 28.000 euro wél goed besteed.

Er lijkt een meerderheid te zijn voor de invoering van toeristenbelasting. PRO, SVKB en D66 zien dat wel zitten. Ook een belasting op arbeidsmigranten, die voor langere tijd in Kaag en Braassem wonen, krijgt steun van veel politici. Ook willen de raadsleden, dat bootbezitters moeten betalen voor het gebruik van ligplaatsen bij gemeentegrond.

Vanaf 2022 krijgt de gemeente geen 2,5 miljoen euro meer aan belastingen op kabels en leidingen (de precariorechten). Het is nog niet zeker, dat deze verdwenen inkomsten voortaan betaald moeten worden door de woningeigenaren via een hogere OZB.

Dorpsraad tegen plaatsing zendmast

Hoogmade – De Dorpsraad Hoogmade is niet blij met de plaatsing van een Vodafone zendmast bij de vroegere waterzuivering.

Dat laat Dorpsraad-voorzitter Hein de Groot weten aan het college van b&w van Kaag en Braassem. Hij noemt de komst van de zendmast ‘overbodige aantasting van het open polderlandschap’. ,,Dit is zeer ongewenst.’’ Ooit stond er een zendmast op de kerktoren en kreeg de kerk hiervoor inkomsten van de telefoonprovider, maar die toren is door een uitslaande brand ingestort.

Het dorp is volop aan het lobbyen om de kerk weer in haar oude glorie te herstellen. Voor de noodzakelijke inkomsten wordt rekening gehouden met de zendmastinkomsten. Als die zendmast nu op een andere plek komt, ,,valt een belangrijke financiële bron voor de financering van de herbouw van de kerk weg’’, vreest De Groot. Hij roept het college op er voor te zorgen, dat de Vodafone zendmast na voltooiing van de kerk weer op de torenspits komt te staan en wordt weggehaald uit het polderlandschap.

Het college heeft al toestemming gegeven voor het plaatsen van de zendmast en lijkt hierbij gesteund door de politiek. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66): We willen die toren daar niet, maar er is nog minder draagvlak als we Hoogmade van het internet en het alarmnummer afkoppelen.’’

Gemeentebestuur moet feesten mogelijk maken

Nieuwkoop – Laat de lokale feestelijke evenementen in Nieuwkoop dit jaar zo veel mogelijk plaatsvinden. Deze oproep doet VVD-fractievoorzitter Tom de Kleer maandagavond.

Door de coronapandemie en de almaar voortgaande opgelegde beperkingen zitten steeds meer organisatoren met hun handen in het haar. Het is nog altijd onzeker of feestelijkheden als het Langeraars Tentfeest, het Bruggenbuurtfeest, Torenschudders, het Korteraars Buurtfeest en Zevenhoven on Wheels, kunnen doorgaan.

Wat de VVD betreft moet het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk met die organisatoren gaan praten, om te kijken naar de mogelijkheden om de feesten in de tweede helft van dit jaar te laten plaatsvinden. Al dan niet met financiële ondersteuning vanuit het Nieuwkoopse steunfonds voor maatschappelijke organisateis. De organisatoren en het gemeentebestuur moeten kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden waardoor de evenementen op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden.

Het college moet uiterlijk begin mei laten weten, hoe de gesprekken zijn verlopen en wat de feestelijke mogelijkheden zijn in de verschillende dorpskernen van Nieuwkoop.

Handtekeningen tegen zonnepanelen

Nieuwkoop – De mogelijke komst van zonnepanelenvelden in de Vierambachtspolder zorgt voor grote ophef onder de inwoners. Zij zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de komst van die blinkende panelen langs de Langeraarseweg.

Willem Beekhuizen is woordvoerder van deze handtekeningenactie: ,,Wat me opviel tijdens het verzamelen van de handtekeningen is, dat inwoners hier totaal niets over weten. Ze hebben er geen idee van, wat er mogelijk te gebeuren staat en ze zijn vaak geschokt en boos.’’

De Langeraarseweg is aan de zuidkant, met haar open landschap, de enige weg het dorp in en uit. Beekhuizen: ,,Het uitzicht over de polders is hier dus erg bepalend voor de sfeer, de leefomgeving en hoe men het dorp ervaart; niet alleen voor aanwonenden maar voor alle inwoners van Langeraar. Door die zonnepanelen wordt ook het uitzicht voor direct omwonenden van de Vierambachtspolder totaal bedorven.’’

Al meer dan 200 mensen hebben met hun handtekening al laten weten, dat ze de groene polder niet opgeofferd willen hebben vanwege de komst van die zonnepanelenvelden. Ook de Dorpsraad Rondom de Plassen steunt de petitie, meldt Beekhuizen. De petitie is hier (https://rondomdeplassen.nl/2021/03/16/steun-de-petitie-van-de-omwonenden-van-de-vierambachtspolder-tegen-zonnevelden/) te vinden.

Jan van der Geest vertrekt

Kaag en Braassem – Na 25 jaar voor de lokale VVD-actief te zijn geweest, stopt raadslid Jan van der Geest op 29 maart definitief met zijn politieke werk.

De afgelopen acht jaren was hij raadslid in de gemeente Kaag en Braassem, waarbij hij vorig jaar landelijk het nieuws haalde door te pleiten voor kernenergie in plaats van windmolens. Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil hij jong talent de kans geven, om zich vast in te werken.

In 2020 droeg Van der Geest het fractievoorzitterschap al over aan zijn collega Peter van Dijk. Het raadsstoeltje van Van der Geest wordt eind deze maand ingenomen door Roy Möllers. 

Minicontainers voor oud papier

KAAG EN BRAASSEM – De inzameling van oud papier en karton gaat in Kaag en Braassem weer helemaal op de schop. Vanaf september moeten inwoners dit afval aanbieden in minicontainers. Ieder huishouden krijgt binnenkort zo’n gratis container.

Tot nu toe werd het oud papier ingezameld, waarbij mensen het spul langs de kant van de weg plaatsten. Wie in een rijtjeshuis (laagbouw) woont, krijgt een minicontainer. Inwoners kunnen via een enquete aangeven of ze een bak van 140 liter of 240 liter willen hebben. Het gemeentebestuur weet nog niet, hoe de inzameling van oud papier van flatbewoners wordt opgepakt. Hiervoor worden volgens wethouder Yvonne Peters ‘maatwerkoplossingen’ voor gezocht. Met de minicontainers hoopt Peters, dat er ook minder zwerfafval komt.

 

Profielschets burgemeester aangeboden

Kaag en Braassem – In juni laat Commissaris van de Koning Jaap Smit weten, welke kandidaten zich melden voor de functie van burgemeester van Kaag en Braassem. Hij nam donderdagavond de profielschets van de gemeenteraad in ontvangst.

De raadsleden lieten Smit weten, dat de beste kandidaat niet per se uit de politieke arena hoeft te komen. Raadslid Ruud van der Star: ,,De beste burgemeester voor de gemeente Kaag en Braassem moet humor hebben. Ons huidige college kan best wat humor gebruiken.’’ Ook moet de geschikte kandidaat voor de elf dorpen een echte verbinder zijn, die er ook van geniet om allerlei dorpse feestelijkheden te bezoeken. De nieuwe burgemeester wordt op 3 november geïnstalleerd.

Raad beslist over lot wethouder Van der Wereld

KAAG EN BRAASSEM – De raadsleden zijn boos op wethouder Petra van der Wereld ligt in handen van de gemeenteraad. Dat bleek maandagavond tijdens een politieke vergadering.

Van der Wereld kwam vorige week onder vuur te liggen, vanwege het uitlekken van een vertrouwelijk rapport. In dat communicatieplan over de komst van twee skaeve huse (asowoningen), werd de pers door het gemeentebestuur beschuldigd ‘uit te zijn op sensatie’ en ‘partijen uit elkaar te spelen’. Bovendien waren de raadsleden verrast, dat het college vorige week dinsdag besloot om te stoppen met het traject om de skaeve huse in Rijnsaterwoude te plaatsen. De avond ervoor was Van der Wereld nog met alle partijen overeengekomen om door te gaan met de komst van die skaeve huse.

Al meer dan drie jaar zijn ambtenaren, bestuurders en politici in het geheim bezig met het zoeken naar een plek voor de skaeve huse, waar mensen komen te wonen die alleen gedijen in een ‘prikkelarme omgeving’. Alle neuzen stonden dezelfde kant op om twee van die containerwoningen te plaatsen op de oude waterzuiveringinstallatie aan de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude. Tot het moment, dat het communicatieplan naar buiten kwam, waarvan de inhoud doordrenkt was met een sfeer van achterdocht en argwaan richting de buitenwereld.

Van der Wereld bood meerdere keren haar excuses aan. Dat is overigens niet de eerste keer, dat de wethouder door het stof moest. Ook in 2019 moest ze met een ‘sorry’ de boze omwonenden van een geplande tulpensteiger kalmeren. In januari overleefde ze nog een motie van wantrouwen. Dit keer steekt het de politici vooral, dat de wethouder gemaakte afspraken niet nakomt. D66-fractievoorzitter Nick van Egmond: ,,Maandag leken we nog door te gaan (met de skaeve huse in Rijnsaterwoude, red.) en dinsdagavond zag het er nog heel anders uit. We hield als D66 vol dat die skaeve huse echt op deze locatie moeten zijn. Nu worden inwoners opgeroepen om met andere locaties te komen.’’

Anja de Rijk (CDA) wilde excuses horen van de wethouder. ,,Wethouder Van der Wereld heeft aangegeven dat ze steun had van de raad. Hoe komt ze tot deze conclusie?’’ PRO-fractievoorzitter Ruud van der Star was ook duidelijk: ,,Het vertrouwen is beschadigd.’’ Hij wilde weten, wat de wethouder geleerd heeft van de afgelopen twee weken. En ook vroeg Van der Star zich af, of de skaeve huse nu zeker niet meer in Rijnsaterwoude zullen komen.

De wethouder gaf aan, dat de skaeve huse na een nieuw besluitvormingsproces alsnog aan de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude kunnen verschijnen. Het besluit om nu te stoppen met het aanwijzen van een locatie werd genomen door het college, vanwege het imago dat ontstaan was. ,,De inwoners van Rijnsaterwoude hebben het beeld, dat achterkamertjesgesprekken hebben plaatsgevonden. We besloten drie stappen terug te doen en opnieuw te beginnen.’’

Van der Werelds eigen partij steunt de wethouder onvoorwaardelijk en ook VVD-er Peter van Dijk was mild. De wethouder gaat er van uit, dat ook de andere partijen haar in het zadel laten. ,,Het hele proces is niet fraai en fijn verlopen, maar we gaan er niet iemand voor laten vallen: dat gevoel heb ik ervaren vorige week (in een gesprek tussen haar en de fractievoorzitters, red).’’ De Rijk bleek een ander gevoel te hebben. ,,We hebben heel veel excuses gehoord. We zijn drie jaar terug in de tijd geworpen. We moeten er over denken of de wethouder ons overtuigd heeft of ze het vertrouwen kan terugwinnen. Winnaars hebben een plan en verliezers hebben een excuus.’’ Of er een motie van wantrouwen ingediend wordt in de aankomende raadsvergadering is nog onduidelijk.

Tijdelijke zelfbewoningsplicht

Nieuwkoop – Huisjesmelkers die woningen kopen en dan met die huizen vette huurinkomsten incasseren: het is de politiek van Nieuwkoop een doorn in het oog.

Maandagavond namen de politieke partijen Samen Beter Nieuwkoop (SBN), VVD, Natuurlijk Nieuwkoop en CDA een voorstel aan om dit tegen te gaan. In de toekomst moeten huizenkopers ook zelf in de door hun gekochte woning gaan wonen.

 

Volgens Lizet Keyzers (SBN) zijn veel jongeren en starters afhankelijk van betaalbare woningen of sociale huurwoningen. Speculeren met woningen leidt tot het opdrijven van prijzen. Daarom moet het college van burgemeester en wethouders een plan opstellen om een ‘tijdelijke zelfbewoningsplicht’ in te stellen voor ieder huis, dat meer dan 200.000 euro kost. Die zelfbewoningsplicht hoeft niet van toepassing te zijn, als de nieuwe bewoners een bloedband hebben met de oorspronkelijke koper, zoals een kind die door de ouders geholpen wordt met de aankoop van de nieuwe woning.

Het college moet vóór oktober dit jaar met voorstellen komen, om deze tijdelijke zelfbewoningsplicht in te voeren in Nieuwkoop. Hiermee, zo hoopt de politiek, wordt ongewenste speculatie en prijsopdrijving van de huizen zoveel mogelijk voorkomen.

Voetbalclub zucht onder gemeentebelastingen

Roelofarendsveen – De voetbalclub E.M.M. 21 (voorheen: D.O.S.R. en W.V.C.) moet 20.000 euro aan OZB-belasting betalen aan de gemeente Kaag en Braasem. In een coronajaar, waarin er vrijwel geen inkomsten zijn uit de contributie, kantine en van sponsoren. Penningmeester De Koning van E.M.M. 21 luidt de noodklok.

Sinds het uitbreken van de corona-lockdowns gaat het niet goed met de voetbalclub en andere verenigingen. Vrijwilligersorganisaties moeten zich volgens de penningmeester ‘in allerlei bochten wringen om inkomsten te generen voor forse kostenposten, zoals voetbalvelden’. ,,Deze bittere corona-periode is ook voor een voetbalclub een financiële ramp. De drie pijlers waarop we draaien zijn contributie, kantine en sponsoring. De contributie durven we amper volledig in rekening te brengen, de kantine is van maart 2020 tot waarschijnlijk maart 2021 slechts zes weken open geweest en sponsors hebben moeite om zelf het hoofd boven water te houden. En dan vallen er bij W.V.C. en D.O.S.R. tussen nu en eind februari voor€ 20.000 aan aanslagen gemeentebelastingen op de mat.’’

Eerder had een ambtenaar nog laten weten, dat de gemeente zou streven naar het opleggen van een ‘redelijk bedrag’, geeft De Koning fijntjes aan. Zijn pleidooi lijkt nog weinig succes te hebben. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Wij hebben speciaal voor de vrijwilligersorganisaties in Kaag en Braassem een covidregeling in het leven geroepen. Wij erkennen echter ook dat de OZB aan organisaties zoals die van u gezien kan worden als ‘het rondpompen van geld’.’’ Kwijtschelding van die 20.000 euro zit er niet in, wel krijgt de club uitstel tot oktober om het bedrag op te hoesten. De gemeente gaat in de tussentijd nog wel op zoek naar ‘maatwerkoplossingen’.

22 maart 2021

‘NRB-plek voor rolstoelgebruikers’

Noordwijk – Maak van de oude NRB-locatie een plek, waar rolstoelgebruikers van het strand kunnen genieten.

Dit pleidooi houdt PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser richting het college van burgemeester en wethouders. ,,Met de opening van het nieuwe permanente NRB/ZVN-paviljoen in mei kan de oude NRB-locatie een nieuwe bestemming krijgen. Rolstoelgebruikers kunnen daar lekker uitwaaien of onder een luifel beschermd tegen de zon zitten.’’

De oude NRB-locatie kan wat Puur betreft ook geschikt gemaakt worden voor de Stichting Outdoor4Disabled, die al langer op zoek is naar een uitvalsbasis aan het strand, zodat van daaruit stranduitjes met elektrische strandrolstoelen georganiseerd kunnen worden. PUUR zal dit voorstel dinsdagavond officieel indienen tijdens de raadsvergadering.

Brede wens voor rolstoelvriendelijke strandtoegang

Noordwijk – Het voorstel om de oude strandlocatie van de NRB te gebruiken als rolstoelvriendelijke strandlocatie, is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aangehouden.

PUUR en GroenLinks dienden dit voorstel in, maar werden er door wethouder Sjaak van den Berg op gewezen, dat de raad eerder al een motie had aangenomen om aandacht te geven aan de invalide medemens.

De wethouder liet weten, hierover al in gesprek te zijn met Noordwijk Voor Iedereen (NVI) en de stichting Outdoor4Disabeld. Wanneer de nieuwe strandnota wordt behandeld in de gemeenteraad later dit jaar, wordt ook duidelijk wat er gaat gebeuren voor de realisatie van een rolstoelvriendelijke strandtoegang.

Eerst lenen, dan pas gift

Noordwijk – Ondernemers, die door corona in financiële nood zitten, kunnen bij de gemeente aankloppen voor een lening. Het door de gemeente zomaar weggeven van geld vond een raadsmeerderheid dinsdagavond te veel van het goede.

Raadslid De Mooij (CDA) stelde voor om het ‘Corona noodfonds ondernemers’ aan te passen, zodat de maximaal 15.000 euro per aanvraag niet meteen een cadeautje wordt. ,,Er is vooral een liquiditeitsprobleem, waar wij als gemeente de ondernemers goed zouden kunnen helpen. Geef ondernemers een voorschot. Pas als ze het bedrag niet kunnen terugbetalen, is het aan het college om er een gift van te maken.’’

Een  nipte raadsmeerderheid nam dit voorstel over.

Geen grond voor tiny houses

Noordwijk – De gemeente Noordwijk gaat geen stukken grond reserveren voor de tiny house-groepering ‘Noordwijk Klein’.

Een voorstel hierover van D66, GroenLinks en Bruisend Noordwijk werd dinsdagavond tijdens de raadsvergadering verworpen. Wethouder Theo Alkemade gaf aan, dat tiny house eigenaren zelf moeten zorgen voor het eigen grondbezit.

Enkele partijen, zoals PvdA en Doen! bleken helemaal niet zo enthousiast te zijn over die tiny houses. Zij lieten weten, dat deze woonvorm relatief veel ruimte inneemt. Ruimte waar anders veel meer sociale woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Hondenbelasting blijft

Noordwijk – En opnieuw strandde een voorstel voor het afschaffen van de hondenbelasting in de gemeenteraad.

Dit keer was het raadslid Bas Knapp (VVD), die dinsdagavond hierover een voorstel indiende. Een meerderheid van de partijen wil de hondenbelasting echter behouden. ,,Door het betalen van hondenbelasting maak je nog iets goed voor degenen, die een hond hebben, maar nooit iets opruimen’’, liet Astrid Warmerdam (fractie Doen!) weten. Ook NZLokaal wil de hondenbelasting niet afschaffen.

Wethouder Roberto ter Hark zegde wel toe, dat hij later dit jaar de gemeenteraadsleden laat weten, wat de kosten voor het hondenhandhavingsbeleid zijn en hoeveel de opbrengsten aan de hondenbelasting bedragen. Eventueel kan de raad dan alsnog bepalen, om de tarieven voor de hondenbelasting te verlagen.

LED-wens komt niet uit

Noordwijk – Een voorstel van GroenLinks en NZLokaal voor meer LED-verlichting in de lantaarnpalen redde het dinsdagavond niet.

Raadslid Maan (GroenLinks) stelde namens de beide partijen voor om ,,alle straatverlichting met een vermogen boven 70 watt binnen vier jaar te vervangen door LED-verlichting’’. Wethouder Theo Alkemade gaf aan, dat tot 2026 sowieso al 400 van de 885 armaturen vervangen worden.

Hij raadde het voorstel af: ,,De levensduur van de armaturen is twintig jaar; het kost veel geld om deze vroegtijdig te vervangen. Energiebesparing levert een klein deel  aan inkomsten op.’’ De gemeenteraad nam het advies van de wethouder over. Het voorstel werd verworpen.

Niet aan de zijtafel

Noordwijk – De gemeente Noordwijk wil aan de hoofdtafel zitten, waar het gaat om de besprekingen over de Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek.

De gemeenten Hillegom en Lisse kunnen in de regio wel meepraten over de studie ‘Noordelijke Ontsluiting Greenport’, maar bestuurders uit Noordwijk en Teylingen mogen alleen aansluiten als ‘agendalid’. Een motie van de partijen D66 en fractie Doen! om toch actief te mogen meepraten werd dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aangenomen.

Wethouder Roberto ter Hark zag dit voorstel als steun in de rug. Het is echter nog niet zeker, dat Noordwijk alsnog wél mag aanschuiven.

Wethouder zoekt moestuinen

Noordwijk – Wethouder Sjaak van den Berg moet op zoek gaan naar plekken, zodat daar moestuinen kunnen worden aangelegd.

Dinsdagavond nam de gemeenteraad een voorstel van raadslid Richard Brouwer (NZLokaal) aan. Brouwer stelde, dat er steeds meer moestuinplekken uit de gemeente zijn verdwenen en dat ouders hun kinderen enthousiast kunnen maken over het moestuinieren. De huidige wachttijd voor moestuinen op gemeentegrond is al opgelopen tot twee jaar.

Van den Berg gaat zijn best doen om nieuwe moestuinplekken te vinden. Maar hij liet wel weten, dat er een uitdaging is: ,,op agrarische bestemming kan in principe geen moestuin komen.’’

Woning mag er komen

De Zilk – De gemeenteraad nam dinsdagavond een voorstel aan om toestemming te geven voor de bouw van een burgerwoning op het terrein Zilkerbinnenweg 14 e.o.

De gemoederen liepen behoorlijk op onder de gemeenteraadsleden. Van der Vossen (NZLokaal) vond, dat deze woning ten koste gaat van de openheid van het landschap. Maar Van Tol (PUUR) was juist van mening, dat met dit besluit het bollenlandschap beschermd wordt en toekomstige woningbouw wordt voorkomen.

Het voorstel werd met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen: 14 stemmen voor en 13 tegen.

Afvalcontainers adopteren

Noordwijk – Laat inwoners een ondergrondse container adopteren.

Dit idee komt van Lijst Salman Noordwijk. Raadslid Kim van Eeden stelt voor, om inwoners een afvalsleutel te geven van de afvalcontainers. Wanneer zij zien, dat er vuilniszakken naast liggen of als die ondergrondse containers klemmen, kunnen deze adoptie-inwoners het probleem snel oplossen.

,,Nu duurt het vaak twee tot drie dagen voordat het probleem verholpen is’’, aldus Van Eeden. Ook krijgen volgens haar inwoners ‘een stukje eigenaarschap over hun woonwijk’. Het college moet nog laten weten, of dit een goed idee is.

Bestrijding van blauwalg

Noordwijk – De blauwalgen in het Oosterduinse meer groeien door fosfaten en stikstof. Dat spul is via het grondwater in het meer gekomen door de landbouw in de omringende polders.

Dat is te lezen in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraadsleden. Enkele jaren geleden is geprobeerd om de blauwalg te bestrijden met waterstofperoxide. Dat is niet gelukt; het succes van alternatieven als het verwijderen van ‘drijflagen’ blauwalg of ‘diverse chemische middelen’ lijkt ook niet gegarandeerd.

Nu wordt gekeken naar het ‘afdichten van de bodem’ van het Oosterduinse meer en het plaatsen van een luchtmenginstallatie. Maar al deze maatregelen bestrijden alleen het gevolg van de oorzaak; dat stikstof en fosfaten door de landbouw in het grondwater komen.

Mogelijkheid tot uitbreiding woningen

Noordwijkerhout – Op de percelen Groenewege 24 t/m 32 mogen van het college van burgemeester en wethouders woningaanbouwen komen.

Nu hebben stukken grond nog de bestemming ‘Tuin’. En daarmee is aanbouw van de woningen niet mogelijk. Maar omdat op de percelen 31 t/m 39 wél tot twee meter voor de woning uitgebreid mag worden, vindt de gemeente, dat dit ook moet gebeuren voor de overige buren.

Het moet echter geen kakafonie van uitbouwtjes worden: ,,Door gezamenlijke ontwikkeling is het mogelijk om enige uniformiteit in de uitbouwen tot stand te brengen.’’ Als de raad hiermee akkoord gaat, krijgen de bewoners één jaar de tijd om een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van hun woning. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Positief over dakopbouw

Noordwijk – De bezwaren van het bestuur van wijkvereniging De Zuid tegen de geplande dakopbouw van hotel Vesper, zint een inwoner helemaal niet.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders laat deze inwoner weten, dat hij/zij lid is van deze wijkvereniging. ,,De wijkvereniging vervult een nuttige taak maar is geen democratisch samengestelde vereniging en het bestuur neemt standpunten in zonder de leden op democratische wijze geraadpleegd te hebben.’’ Wat de inwoner betreft mag Hotel Vesper het dak verrijken met een dakopbouw.

Dat vinden de bewoners van Residence Rembrandt 101 ook, al vragen ze het gemeentebestuur wel om de maximale hoogte van die opbouw 13 meter te laten zijn. Als de hoogte de geplande 14,30 meter wordt, betekent dat voor de Residence Rembrandtbewoners verlies van uitzicht op de horizon. Het is nog niet zeker, of de politiek hierover actie gaat ondernemen.

Modelwoning niet toegestaan

Noordwijkerhout – Een tijdelijke modelwoning aan de Herenweg 430, om Bulb Trade Park 2 te promoten; het college van burgemeester en wethouders staat dit niet toe.

Het bedrijf RS-Housing had die modelwoning graag aangelegd, zodat geïnteresseerden konden zien hoe zo’n woning voor starters, mantelzorgers, studenten en migranten eruit zou kunnen zien.

Maar het college laat weten, dat zo’n modelwoning niet past in het bestemmingsplan.

Reservegeld naar beweegtuin

Noordwijk – Het aanleggen van een beweegtuin aan de Pilarenlaan gaat 98.000 euro kosten.

De gemeente Noordwijk had hier slechts 35.000 euro voor beschikbaar, maar het college van burgemeester en wethouders haalt het resterende bedrag uit de post ‘structureel onvoorzien’. Dat laat het college weten in een mededeling aan de raadsleden.

Met de komst van de beweegtuin wordt een wens van de gemeenteraad uitgevoerd.

Duurzaamheidsactie voor huurders

Hillegom – De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vissen naast het net, waar het gaat om de landelijke RREW-duurzaamheidssubsidie.

Vorig en dit jaar konden huiseigenaren met de actie ‘Winst uit je woning’ voor een voucherbedrag van 70 euro duurzaamheidsproducten, zoals LED-lampen aanschaffen. Nadat het potje leeg was, baalden veel mensen dat ze hier geen gebruik meer van konden maken. Er was nog hoop op een nieuwe voucherregeling, maar door de enorme landelijke belangstelling werden gemeenten geselecteerd, waarvan zowel huurders als huiseigenaren zo’n voucher kunnen ontvangen.

Wethouder Karin Hoekstra maakte bekend, dat deze RREW-subsidie niet aan de Duin- en Bollenstreekgemeenten wordt toegekend. Maar Hillegom gaat wel actie ondernemen om de huurders een duurzaamheidsdouceurtje te geven. ,,We gaan er mee aan de slag om zelf een actie op te zetten voor de huurders.’’

Geen aansluiting ‘Coalition of the willing’

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om vluchtelingenkinderen van Griekse eilanden in de gemeente op te nemen.

Dat schrijft het college in een brief richting de Protestantse Gemeente Noordwijk. ,,Wij begrijpen dat alle vluchtelingen in kampen in moeilijke omstandigheden verkeren. Wij zien echter voor ons als gemeente, geen rol weggelegd in het oplossen van deze situatie.’’ Volgens het college moeten de oplossingen in Europees verband bereikt worden.

Het college wijst er verder op, dat er plannen zijn om in Griekenland een voogdijsysteem op te zetten. Daarmee sluit Noordwijk zich niet aan bij 181 andere gemeenten, die wel de ‘Coalition of the willing’ steunen. ,,Wij volgen het rijksbeleid’’, aldus het college richting de Protestantse Gemeente Noordwijk. Een voorstel van GroenLinks in de gemeenteraad om Noordwijk toch te laten aansluiten bij deze ‘Coalition of the willing’ werd dinsdagavond verworpen.

Geen wantrouwen tegen wethouder

Hillegom – Wethouder Karin Hoekstra mag zelf bepalen wanneer en hoe ze de gemeenteraadsleden informeert over de vergaderingen van de stuurgroep ‘Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’.

Een pleidooi van raadslid Dick van Egmond (GroenLinks) om hier regels voor op te stellen, haalde het donderdagavond tijdens de commissievergadering niet. Van Egmond pleitte ervoor, dat de gemeenteraad de kans moet krijgen om de ‘Hillegomse standpunten’ aan de wethouder te laten weten, voordat zij deze in de werkgroep bespreekt.

Maar de VVD, BBH en CDA zagen dat niet zitten. ,,De wethouder moet niet voor elke kruimel naar de raad komen, maar ons wel informeren over de voortgang van de gedachten uit de stuurgroep’’, aldus raadslid Igor Buijck (VVD). En ook Frank Vrijburg (CDA) was kritisch over het voorstel: ,,Het wantrouwen druipt er vanaf! De hele regio is een complexe materie, die je niet kunt dichttimmeren.’’

Groen licht voor bedrijfsgebouwen

Noordwijk – Van het college van burgemeester en wethouders mogen er bedrijfsgebouwen komen op de percelen De Boender 7 tot en met 9 en 10.

Eigenlijk past die uitbreiding van bedrijfsgebouwen niet in het bestemmingsplan, zo is te lezen in de besluitenlijst van het college. Maar er zijn ‘planologisch geen bezwaren’, omdat de uitbreiding weinig ruimtelijke gevolgen heeft.

Wethouder Dennis Salman heeft een relatie met de aanvrager en daarom heeft hij niet meegepraat of meebesloten over dit onderwerp.

Investeren in beter functioneren

Hillegom – De ambtenaren van de gemeenten Hillegom en Lisse moeten kritischer naar hun eigen functioneren kijken. En voorbeeld nemen aan ‘best practices’, zoals die in andere gemeenten succesvol worden toegepast.

Dat is een van de aanbevelingen van het rapport van de rekenkamercommissie ‘planning & controle’, die donderdagavond in de commissievergadering gepresenteerd werd. Wethouder Anne de Jong gaf aan, dat het college alle aanbevelingen uit het rapport wil overnemen. Maar stelde wel: ,,Het vergt extra capaciteit en inzet als organisaties kritisch naar zichzelf moeten kijken.’’

Commissielid Boelo Meijer (GroenLinks) reageerde: ,,Ik verwacht van medewerkers, dat ze kritisch blijven kijken naar hun eigen functioneren. Dat hoort standaard bij het pakket dat uitgevoerd moet worden. Ik kan de vraag voor extra financiën hiervoor niet begrijpen.’’ De Jong nam het voor de ambtenaren op: ,,De organisatie is kritisch op zichzelf en zou ook graag aan de slag gaan met verbeteringen en best practices. Maar op het moment dat je al nauwelijks alles wat gedaan moet worden binnen de HLT organisatie, kunt uitvoeren, doordat je het met een heel beperkt aantal mensen moet doen. Dan wordt gezucht; ‘Waar halen we de tijd vandaan om dit ook nog eens op te pakken?’. Ze zijn ontzettend kritisch naar zichzelf, maar op het moment dat je wilt verbeteren, moet je eerst investeren.’’

Laatste kans voor kunstwerk Bielzenplastiek

Noordwijk – Kunstliefhebbers kunnen hun kans grijpen.

Het ‘Bielzenplastiek’ van kunstenaar Henny Bal aan de Mortelstraat kan worden opgehaald. Het college van burgemeester en wethouders laat weten, dat het behoud van dit oorspronkelijke kunstwerk niet mogelijk is, omdat het ‘vervallen’ is.

Als er binnen een maand geen gegadigden zijn voor dit kunstwerk, zal de gemeente het Bielzenplastiek verwijderen en laten vernietigen.

Minder windmolens door energiebesparing

Hillegom – GroenLinks blijft vasthouden aan de ambitie om Hillegom in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te hebben.

Dat laat raadslid Boelo Meijer van deze partij weten. Maar die ambities moeten niet bereikt worden, door direct overal in de weilanden zonnepanelenvelden te plaatsen. Meijer wil dat eerst zonnepanelen op zoveel mogelijk daken van woningen en bedrijven komen, inclusief de gemeentelijke panden. Daarna kan gedacht worden aan duurzame energieopwek langs de infrastructuur.

En als er dan nog niet genoeg energie op een klimaatneutrale manier wordt opgewekt, moet er gekeken worden naar andere alternatieven. Meijer: ,,Maar de natuurwaarde en biodiversiteit moet behouden blijven.’’ Ook moet de gemeente de inwoners en ondernemers erop wijzen, dat het besparen van energie het meest effectief zal zijn: ,,Alles wat we zelf doen aan energiebesparing, hoeven we niet regionaal op te wekken. Dat scheelt al snel een aantal windmolens of zonneweides.’’

‘Nieuwe vorm van verrommeling’

Bollenstreek - De Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) keren zich tegen de manier van werken van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

Volgens de VON kost iedere GOM-woning 1.400 m2 aan eersteklas bollengrond. Met 600 woningen gaar daaroom 800.00 m2 aan bollengrond verloren. En dat kan volgens de GOM niet allemaal gecompenseerd worden door het opruimen van oude schuurtjes en bedrijfspanden. ,,GOM is verworden tot een projectontwikkelaar die marktverstorend werkt en daarmee voor een ongelijk speelveld zorgt.’’

Met het slopen van allerlei panden wordt het ook moeilijk voor jongeren om te beginnen met het bollenvak, zo vreest de GOM. Daarnaast zorgt de komst van villa’s tussen oude agrarische bedrijven voor een ‘nieuwe vorm van verrommeling’, stelt de GOM in een brief aan de gemeenteraden van deze streek.

Nieuwe website

Noordwijk – Op 17 maart lanceerde de gemeente de website www.leefmeenoordwijk.nl.

Hierop staat een overzicht van organisaties, waar inwoners mee contact kunnen opnemen. Ook kun je informatie vinden over sociale hulpvraagstukken.

De komende twee jaar zal er steeds nieuwe en actuele informatie op de site komen te staan.

PIN spreekt college aan op Losplaatsweg

Noordwijk – De actiegroep Platform Initiatief Noordwijk (PIN) heeft haar aandacht gericht op het bouwproject aan de Losplaatsweg.

PIN vindt, dat Van der Wiel Bouw bv verwachtingen heeft gewekt bij de huidige bewoners aan de Losplaatsweg, die op basis van een brochure hun aankoop deden. Het college van burgemeester en wethouders moet vragen beantwoorden en laten weten of de gemeente ook vindt, dat de bewoners van fase 1 ‘op het verkeerde been zijn gezet’ over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Gehoopt wordt, dat de gemeente de ontwikkelaar zal aanspreken op het nakomen  van verplichtingen.

Politiek wil geen windmolens en zonnepanelen in polders

Hillegom – 250 meter hoge windmolens, die fier over de velden draaien. Honderden hectares aan blinkende zonnepanelenweides; de Hillegomse politiek ziet het niet zitten.

,, Als kleine gemeente hoeven we niet voorop te lopen’’, gaf BBH-raadslid Frank Evers aan. ,,We moeten verstandig omgaan met het Hillegomse landschap. We moeten ons concentreren op het plaatsen van zonnepanelen op daken en isoleren van woningen.’’ De haren van Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) rezen omhoog, toen ze las over het collegevoorstel om zonnepanelen toe te staan in de Oosteinderpolder.

Als er al wat ‘duurzame’ energie moet worden opgewekt, dan moet dat eerst via zonnepanelen op bestaande en toekomstige daken. Pas daarna eventueel langs de bestaande infrastructuur. Maar absoluut niet in de polders en op de bollenvelden. Louise Pijnacker (VVD): ,,We zijn een Bollenstreek en geen zonnestreek.’’

Speeleiland met park

Noordwijk – De plannen voor een park met speeleiland naast de nieuwe woonwijk Duineveld krijgen steeds meer vorm.

Achttien inspraakreacties ontving de gemeente over deze plannen, maar dat leidt volgens het college van burgemeester en wethouders niet tot wezenlijke veranderingen. Het speeleiland, met speelhutten van wilgentenen en ‘ruige vegetatie’ wordt aan de zuidkant van het gebied aangelegd.

Het landschapspark krijgt vorm aan het noorden en westen van het speeleiland. Het definitieve plan moet, na nog een informatiebijeenkomst met toekomstige gebruikers en belanghebbenden, nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

11 maart 2021

Geld voor duurzaamheidsinitiatieven naar ambtenaren

Nieuwkoop – Het geldpotje voor duurzaamheidsinitiatieven voor inwoners dreigt bijna helemaal op te gaan aan ambtelijke kosten. De komende jaren wil het college van burgemeester en wethouders maar liefst 1,4 miljoen euro besteden aan het betalen van de ambtenaren, die zich met duurzaamheid bezig houden.

Die ambtenaren gaan tot 2025 allerlei duurzaamheidsprojecten opzetten voor zes verschillende thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en de eigen organisatie. Op die manier moet Nieuwkoop klaargemaakt worden voor ‘duurzame’ zaken, zoals aardgasloze woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Als de ambtelijke kosten er afgehaald worden, zit er in het duurzaamheidspotje nog geen 500.000 euro meer in. Verschillende politieke partijen maakten zich hier donderdagavond zorgen over. Raadslid Kooman (VVD): ,,Die reserve is bedoeld voor doelen en maatregelen voor inwoners, die aan duurzaamheid willen doen.’’ D66-fractievoorzitter Annette Pietersen was het hier mee eens: ,,De verhouding van wat voor de organisatie is en wat voor de inwoners is niet helemaal in balans.’’

De kosten moeten hoe dan ook betaald worden. Of via deze duurzaamheidsreserve of anders uit de gemeentelijke algemene reserves. Wat raadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) valt het allemaal wel mee: ,,1,4 miljoen euro klinkt als veel geld, maar het is maar drie ton per jaar. We hebben er de afgelopen jaren voor gespaard en inwoners kunnen zien dat we er een serieuze zaak van maken.’’

Wethouder Gerben van Duin wees er op, dat de ambtenaren heel hard moeten werken. ,,Het gaat niet vanzelf allemaal. Er zijn 28 taken naar de gemeente geschoven op het gebied van duurzaamheid. Kleine gemeenten moeten extra ambtenaren inzetten om die duurzaamheidsambities waar te kunnen maken. Het leek ons het meest logisch om deze kosten uit de duurzaamheidsreserves te halen.’’

IKC in Langeraar

Langeraar – Het nieuwe integrale kindcentrum (IKC) van Langeraar komt op de plek waar nu basisschool Aeresteijn staat. Hiermee valt een braakliggend stuk grond naast voetbalvereniging Altior af.

De plek in het centrum van het dorp had de voorkeur van de meeste inwoners, zo bleek uit een enquete van de dorpsraad Rondom De Plassen. Bovendien zorgt zo’n IKC in het centrum er voor, dat het dorp levendig gehouden wordt, zo vindt het gemeentebestuur van Nieuwkoop. Tijdens de bouw worden leerlingen van Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer in tijdelijke huisvesting ondergebracht.

Nooit meer genieten van het polderlandschap

Woubrugge – Al jaren loopt Tiny van Aalst – Starreveld (85) haar dagelijkse rondje langs de rand van het dorp. Om zo toch nog te kunnen genieten van het polderlandschap. Maar vorige week werd haar op het paadje bij de Schouw de toegang ontzegd: het wandelpad is door de gemeente Kaag en Braassem verkocht aan de mensen, die daarnaast wonen. En zij hebben er direct hekken en bossages geplaatst om wandelaars te weren.

Sip treurt Van Aalst samen met Cees de Lange (80) op een bankje aan de Schouw. ,,Ik heb zware osteoporose en kan maar tien minuten achter elkaar lopen’’, geeft Van Aalst aan. ,,Ik ben geboren aan de polder in Hazerswoude-Rijndijk en wanneer ik wandel, kon ik altijd prachtig de polders in kijken. Omdat ik niet ver kan lopen, moet ik voortaan alleen tussen de huizen door wandelen; dat is toch anders.’’

Ook De Lange baalt ervan, dat het openbare wandelpad is opgeheven. Hij verwijt de omwonenden niets: ,,Als je de kans krijgt om zo’n stuk grond bij je huis te betrekken, ben je gek als je het niet doet!’’ Maar volgens hem heeft de gemeente een steek laten vallen, door niet als voorwaarde te stellen dat een recht van overpad voor alle wandelaars zou moeten blijven bestaan. Bovendien waren volgens hem de inwoners van Woubrugge nooit geïnformeerd over de verkoop van deze stukken grond.

Woordvoerder Linda Nieuwenhuizen van de gemeente laat weten: ,,Het (korte) wandelpad achter de woningen aan de Schouw in Woubrugge is in het jongste bestemmingsplan voor Woubrugge van bestemming gewijzigd van verkeer (VGT) en groen naar tuin. Daarna hebben deze bewoners deze zone aangekocht en wordt deze nu als zodanig door hen ingericht. Mogelijk hebben de omwonenden deze informatie gemist (de eerste verzoeken voor deze wijziging dateren overigens al van zo'n 10 jaar geleden).’’

De Lange is niet blij: ,,Nu onttrekt de gemeente een openbaar pad aan de gemeenschap. In deze wijk kun je alleen aan de buitenkant genieten van het uitzicht. De rest is allemaal steen.’’ Nieuwenhuizen: ,,De mate van gebruik van het wandelpad is in het recente verleden nderzocht, afgewogen tegen de belangen van de aanwonenden, en daarna heeft het gemeentebestuur besloten dat die zone verkocht kan worden.’’

Ook de wandelpadburen zijn blij met de nieuwe situatie. Een buurman, die zijn voortuin nu een forse opknapbeurt geeft, wil niet met de naam in de krant, maar reageert op de bezwaren van Van Aalst en De Lange: ,,Klagen mag. Wij klagen al jaren over kattenpoep en hondenstront en daar werd niets mee gedaan. Van die hondenstront hebben we geen last meer!’’ En dat geeft volgens Van Aalst en De Lange direct aan, dat de gemeente het bij het verkeerde eind heeft. ,,Als deze mensen inderdaad zoveel last hebben van hondenpoep, wordt het pad dus wel degelijk veel gebruikt.’’

Gemeenteraadslid Johan Hoogendoorn (CDA) heeft inmiddels vragen gesteld aan het gemeentebestuur. ,,Het is niet juist om openbare trottoirs te verkopen, waardoor de recreatieve functie hiervan onttrokken wordt aan de gemeenschap. Zo wordt het algemeen belang geschaadt.’’ Hogendoorn wil weten of het college van burgemeester en wethouders de verkoop van de gronden kan terugdraaien. En als dat niet lukt, wat het gemeentebestuur dan gaat doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Of de raadsvragen veel zullen uithalen, is niet zeker. Met enige moeite staat Van Aalst op van het bankje, kijkt nog één keer de polder in en verzucht: ,,Ik zal dit missen.’’

Masterplan Sportpad onthuld

Sportverenigingen en onderwijs slaan handen ineen

ROELOFARENDSVEEN – Na jaren praten zijn de sport- en onderwijsinstellingen in Roelofarendsveen eruit: ze hebben een ‘masterplan’ opgezet voor het Sportpad. Hiermee lijkt de komst van een nieuw zwembad en een Integraal Kindcentrum (IKC) verzekerd. Ook de sportverenigingen hebben elkaar gevonden in het verdelen van de resterende ruimte. De komst van de hockeyclub naar het Sportpad lijkt hiermee zo goed als zeker.

Al jaren loopt het zwembad met sporthal ‘De Tweesprong’ op haar laatste benen en ook de verschillende basisscholen zitten in verouderde panden. Daarom willen alle partijen, dat een nieuw zwembad en een nieuw IKC als eerste worden gebouwd. In een volgende fase komen de realisatie van nieuwe sportterreinen en een gemeenschappelijke kantine aan bod. Sonja Bakker, woordvoerder van de Kindpartners (SSBA en Kindkracht 0-12), en Ton Verdel, woordvoerder van Sportpad United, lichten toe wat er allemaal gaat gebeuren. Tenminste; als de gemeenteraad instemt met het realiseren van dit masterplan.

,,Als alles echt meezit, kan de bouw van de Tweesprong en het IKC al in 2022 van start gaan’’, geeft Bakker aan. Het huidige zwembad blijft open, tot een nieuw zwembad met multifunctionele sporthal er staat. Het IKC wordt gebouwd naast de locatie van de nieuwe sporthal.

Bakker: ,,Een nieuw IKC is heel noodzakelijk. Voor het onderwijs is de huisvesting bij het Scholeneiland al zodanig verouderd, dat er al meerdere jaren een nieuwe huisvesting nodig is. De huidige huisvesting draagt niet bij aan de visie en de toekomstige visie van het onderwijsconcept en het leren. Daarnaast vormen wij op deze manier écht een kindcentrum, dat zeker door de gemeente wordt gesteund.’’ Maar liefst 850 basisschoolleerlingen en 150 kinderen tussen nul en vier jaar zullen in de toekomst gebruik maken van het IKC.

Nadat het onderwijs en de binnensport hun nieuwe onderkomens hebben gekregen, is het tijd om de ruimte voor de voetbal, tennis en – inderdaad – de hockeyclub Alkemade te verdelen. Om dit mogelijk te maken heeft de voetbalclub EMM21 (voorheen: DOSR en WVC) een groot offer gemaakt. De voetballers offeren het vijfde veld op, zodat op en rond die ruimte zowel een hockeyveld als twee tennisbanen én twee padelbanen kunnen komen. Verdel en Bakker zijn het erover eens, dat dit een doorbraak was in de besprekingen.

Als tegenprestatie kan de voetbalclub uitkijken naar mooie kunstgrasvelden, goede veldverlichting én een fonkelnieuwe sportkantine, die dan samen met de hockeyvereniging gedeeld kan worden. De jeu de boules- en tafeltennisverenigingen blijven ook op het Sportpad. Het evenemententerrein naast Splotsz blijft ook behouden. Hiermee wordt voldaan aan alle randvoorwaarden, die door de politiek gesteld is, aldus Verdel. Gepassioneerd laat hij weten: ,,In de loop van de samenwerking hebben we samen met scholen, het Sportbedrijf en de clubs een visie neergelegd voor het hele gebied. Het gaat vooral om deze visie; die is uiteindelijk mooier, dan de vraag waar ieder gebouw komt te staan. Met dit Masterplan kunnen we met elkaar de jeugd ondersteunen en versterken. Bij het IKC zitten professionals voor kinderen met problemen. Er is samenwerking tussen sportclubs en trainers. Die visie is het mooiste stukje van het hele gebeuren. Het gaat niet alleen om een gebouw, maar om het totaal, onze dorpen breiden uit. Met het vernieuwde Sportpad realiseren we met elkaar een goede zorg voor de toekomst. En dat is een prachtig uitgangspunt.’’

 

Actie voor onbewaakte overgang

Hillegom – Dit jaar moet er meer duidelijkheid komen over de vraag of de onbewaakte spoorwegovergang aan de Frederikslaan wordt aangepakt.

Dat gaf wethouder Karin Hoekstra donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan, naar aanleiding van vragen door raadslid Ria Heemskerk. Een gesprek hierover met ProRail had in januari al plaatsgevonden, maar daarna bleef het stil, omdat het Team Verkeer van de gemeente volgens Hoekstra ‘onderbemensd’ was.

Hoekstra gaf echter aan, dat de komende maanden hard gewerkt wordt aan een oplossing. ,,We willen met ProRail en de gemeente Lisse samen van start gaan. In Lisse is namelijk ook een onbewaakte overgang. We gaan daarnaast met de omwonenden in gesprek.’’

Bollenstreek blijft open voor bloementoeristen

Hillegom – Tijdens het bloeiseizoen zullen in de weekenden niet automatisch alle wegen worden afgesloten voor het verkeer. Dat liet burgemeester Arie van Erk donderdagavond weten tijdens de raadsvergadering. Hij reageerde op een vraag van VVD-raadslid Igor Buijck.

Vorig jaar kwamen veel mensen van buiten de Bollenstreek naar deze regio om, ondanks de coronapandemie, toch plaatjes te schieten van de bloeiende velden. Dat leidde tot afsluitingen van wegen voor al het verkeer. Van Erk gaf aan, dat het dit jaar anders gaat. ,,We gaan niet op voorhand alle binnenwegen afsluiten. We willen telers de kans geven handel te drijven en willen mensen de kans geven om fietsend en wandelend door de streek te gaan.’’

Mocht het erg druk worden, dan gaan verkeersregelaars eerst de auto’s weren, zodat langzaam verkeer nog wel door kan gaan.

Geen brief over erfpachtregeling

Hillegom – Inwoners in de wijk Elsbroek moeten zelf beseffen, dat het gemeentelijke aanbod voor de erfpachtregeling later dit jaar afloopt.

Raadslid Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) vroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering of het college een herinneringsbrief wilde sturen aan de huizen, dat de kortingsregeling nog tot het eind van het jaar van kracht is.

Maar wethouder Anne de Jong had daar geen zin in: ,,Ik voel me dan een verkoper. We zijn dat niet van plan.’’ Volgens hem hebben veel mensen al navraag gedaan over de erfpachtregeling en daarna een eigen afweging gemaakt of ze de erfpacht willen afkopen.

Kans op vrijliggend fietspad aan Wilhelminalaan

Hillegom – Gemeenteraadslid Louise Pijnacker (VVD) had onlangs een angstwekkende ervaring, zo gaf ze donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan.

Ze gaf aan, dat ze onlangs op de Wilhelminalaan fietste: ,,Ik was mijn leven niet zeker met die inhalende vrachtwagens. Wat kan er gedaan worden om de veiligheid te vergroten?’’

Wethouder Karin Hoekstra liet weten, dat het college nog deze maand gaat bespreken hoe de fietsveiligheid vergroot kan worden. Binnenkort zijn de conclusies van een onderzoeksrapport bekend. Mogelijk komt er een vrijliggend fietspad, hintte de wethouder.

Pleidooi behoud voorgevel

Hillegom – De drie eenmansfracties D66, GroenLinks en Fractie Co Jansen hielden donderdagavond een pleidooi om de voorgevel van het historische Javapand te behouden.

Een eerste suggestie om de voorgevel te laten staan, als de rest van het gebouw gesloopt wordt, kreeg geen enkele steun van de overige partijen. Zij wezen op de hoge kosten en het gevaar dat die voorgevel alsnog instort. Hierop opperde raadslid Rory Semrek (D66) dat de voorgevel dan steen voor steen wordt afgebroken, zodat die voorgevel later weer opgebouwd kan worden.

Wethouder Anne de Jong stelde, dat de letters ‘JAVA’ behouden worden en dat er een boek uitgebracht wordt, waarin de historische waarde van het pand beschreven wordt. De overige partijen lijken niet enthousiast voor het idee om de Javavoorgevel te recyclen. Maar omdat de sloop pas dit najaar plaatsvindt, wordt hier in een toekomstige vergadering toch nog een keer over gesproken.

Verkeersveiligere T-splitsing

Hillegom – De T-splitsing op de Olympiaweg-Sportlaan moet veiliger worden. Dit pleidooi hielden BBH, CDA en VVD tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.

Raadslid Mike Roelofs (BBH) wees er op, dat er plannen zijn voor woningbouw op de locatie van de oude Savioschool en dat dit zal leiden tot meer verkeer. Nu al worden fietsers volgens hem gehinderd door auto’s en is het vrije zicht niet goed. Dit komt mede door de daar aanwezige struiken en bomen, maar ook een muur die bij de rotonde staat.

Andere partijen vroegen zich af, waarom BBH, CDA en VVD zich wel over deze T-splitsing uitten, maar niet over andere verkeersplekken in Hillegom. Wethouder Anne de Jong zegde toe, dat hij zal kijken of er eventueel verkeersveilige verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Zoektocht blijft voor sociale woningen

Hillegom – Dat de bouw van 26 sociale woningen op het voormalige SIZO-terrein niet doorgaat, betekent niet dat die woningen op een andere plek gecompenseerd moeten worden.

Dat liet wethouder Karin Hoekstra donderdagavond weten tijdens de raadsvergadering. Ze beantwoordde vragen van raadslid Dick van Egmond (GroenLinks).

Hoekstra gaf aan, dat er alleen onderzocht zou worden of op dat terrein sociale woningen gerealiseerd konden worden en dat hier geen concrete afspraken over waren gemaakt. ,,We gaan wel kijken waar we die sociale woningen wel kunnen realiseren. We zijn altijd op zoek waar we in Hillegom woningbouw kunnen realiseren voor sociale huur of goedkope koop.’’

Zorgen over populariteit Tulip Barn

Hillegom – VVD-raadslid Igor Buijck maakt zich zorgen over de komst van de Tulip Barn aan de 3e Loosterweg; ,,Zo’n attractie levert meer verkeersbewegingen, terwijl er al zoveel sluipverkeer is.’’

Volgens wethouder Karin Hoekstra hebben de initiatiefnemers de omwonenden al volop meegenomen in hun plannen. Ook zijn er volgens haar tijdslots ingesteld, zodat mensen niet massaal naar de Tulip Barn kunnen komen.

Mochten er toch teveel bezoekers komen, dan kan het gemeentebestuur de 3e Loosterweg voor het verkeer afsluiten, zo stelde Hoekstra.

Ander handhavingsbeleid paardenweitjes

Noordwijk – De gemeente gaat op een andere manier handhaven tegen het illegaal gebruik van paardenweitjes. Dat liet wethouder Sjaak van den Berg dinsdagavond weten tijdens een commissievergadering.

De enorme ophef, die ontstond door de eerste handhavingsactie richting dertig gebruikers van bollengrond, heeft tot dat inzicht geleid. De wethouder gaf aan, dat het handhavingstraject met deze dertig gevallen gewoon doorgaat, maar dat wel wordt gekeken of de situaties gelegaliseerd kunnen worden. ,,Iedere unieke situatie wordt individueel bekeken, aangeschreven en besproken.’’

Er zijn nog geen nieuwe handhavingsbrieven verstuurd naar enkele van de ruim 230 andere bollengrondbezitters, die het terrein voor andere doeleinden gebruiken. Van den Berg: ,,We willen in april met een aangepaste werkwijze naar de gemeenteraad komen.’’

‘Handhaaf tegen illegaal gebruik bollenschuren’

Noordwijk – Het CDA-raadslid Van Haaster riep het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond tijdens een commissievergadering op, om op te treden tegen het illegale gebruik van bollenschuren.

Van Haaster liet weten, dat hij voorbeelden kent, van stoppende agrarische ondernemers, die nog een bollenschuur hebben , ,,Van ouder dan 40 jaar; totaal afgeschreven en niet meer bruikbaar. Maar die schuren worden wel gebruikt voor een caravanstalling of timmerbedrijfje.’’ Als de gemeente beter zou handhaven, zouden de eigenaren van die schuren veel eerder geneigd zijn om hun bezit (tegen een lagere verkoopprijs, red.) aan de GOM te verkopen, aldus Van Haaster.

Directeur Onno Zwart van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij was het eens met Van Haaster. ,,Een groot deel van de waarde van onroerend goed wordt bepaald door de bestemming, door verwachtingswaarde, maar ook handhaving. In heel veel objecten in het buitengebied vinden andere activiteiten plaats, waar soms geld mee verdiend wordt. Als je zo’n object wil kopen, zal de verkoper zeggen, dat hij er ieder jaar ook nog een bedrag uit haalt, waar hij voor gecompenseerd wil worden. Het niet handhaven heeft direct financiële gevolgen voor de onroerend goed-waarde.’’

Samen optrekken voor bouw GOM-woningen

Noordwijk – Dat er in een andere Bollengemeente oude gebouwen gesloopt worden, waardoor er in het buitengebied van Noordwijk nieuwe GOM-woningen gebouwd gaan worden: dat zint CDA-raadslid Van Haaster helemaal niet. ,,het kan niet zo zijn dat in Voorhout gesloopt wordt en dat in Noordwijk dingen neergezet worden. Je moet het op eigen locatie of in de eigen gemeente invullen.’’

Raadslid Louis Koppel (GroenLinks) was het hier niet mee eens: ,,Ik ben heel blij dat we de solidariteit in de gezamenlijke bollenstreek hebben en gezamenlijk een probleem oplossen. Hij werd hierbij gesteund door wethouder Theo Alkemade.

De wethouder gaf aan: ,,De taak is voor alle gemeenten samen. Soms in verschillend tempo. In Noordwijk zijn we meer bezig met individuele aanvragen, die we behandelen. We proberen stapsgewijs naar de clusterdiscussie (een groep woningen bij elkaar, red.) te komen en dat goed te laten landen. We zitten samen in dezelfde trein en met hetzelfde doel.’’

Wellicht minder GOM-woningen

Noordwijk – Het kan zomaar zijn, dat de komende jaren minder GOM-woningen in het buitengebied gebouwd worden, dan de maximaal 600 stuks, die toegestaan zijn.

Dat liet Onno Zwart van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij dinsdagavond weten tijdens een commissievergadering, naar aanleiding van raadslid Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk). Het raadslid vroeg zich af, of al die 600 woningen wel nodig waren.

Zwart reageerde door te zeggen, dat het uiteindelijk de gemeenteraden zijn, die bepalen hoeveel grondgebieden er ‘geherstructureerd’ moeten worden. In de ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport’ staan doelstellingen, over onder meer het behoud van bollenvelden en het tegengaan van verrommeling, zoals oude, bouwvallige schuurtjes. Zwart: ,,We hebben uitgerekend wat nodig is om alles te doen. Of we daadwerkelijk alles gaan doen, is een ander verhaal. Ik sluit niet uit dat we ook niet al die 600 woningen nodig hebben.’’

‘Bedrijfspanden inpakken in het groen’

Noordwijk – De grote, kale bedrijfspanden zijn het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) een doorn in het oog.

De CHG pleit er daarom voor, dat al die gebouwen door ‘streekeigen erfbeplanting’ aan het zicht onttrokken worden. Hierdoor wordt deze streek nog aantrekkelijker voor toeristen.

‘Inpakken in het groen’, zo verwoordt de CHG het. Angst voor vallende bladeren, die in de goten van de bedrijfspanden vallen, hoeven ondernemers niet te hebben. In de brief is te lezen: ,,Inmiddels zijn de moderne bedrijven van een dusdanige hoogte, dat gekozen kan worden voor bomen of hogere struiken, die grotendeels onder de goten blijven.’’

Kansje op gratis energiebesparingsgeld

Noordwijk – Mogelijk krijgen inwoners de kans, om alsnog gebruik te maken van een subsidie voor de aankoop van energiebesparende producten, zoals LED-lampen.

Het geld van de oude regeling, is helemaal op. Maar de landelijke overheid stelt binnenkort een nieuwe regeling op: de ‘Regeling Reductie Energieverbruik Woningen’. Hiervan kunnen zowel huiseigenaren als huurders gebruik maken.

Of dat ook geldt voor inwoners van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, is nog onzeker, zo laat het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk weten. ,,Deze regeling is sterk overschreven, dus het is nog niet duidelijk of we een bijdrage zullen ontvangen.’’

Parkeerfrustratie

Noordwijk – De parkeerdruk in Noordwijk-Binnen zorgt voor almaar oplopende ergernis onder de inwoners.

Dat blijkt uit een email, die is verstuurd aan de leden van de gemeenteraad. De inwoners schrijft over zijn frustrerende parkeerervaring: ,,Het is woensdagmiddag en ik heb letter TWINTIG minuten rondgereden om in een straal van 500 meter rond ons huis een parkeerplek te vinden.’’

De emailschrijver vraagt aan de raadsleden om bij nieuwe bouwprojecten ervoor te zorgen, dat dan ook voldoende parkeerplaatsen worden bijgebouwd. ,,Geef niet te pas en te onpas omgevingsvergunningen uit, die de omgeving niet aankan.’’

Regenboogpad blijft

Noordwijkerhout – Het regenboogpad bij Brownies&downieS wordt niet verwijderd.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan het bestuur van de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout. ,,Het regenboogpad heeft een symbolische betekenis en niet de functie van een zebrapad. Regenboogpaden zijn bedoeld om iedereen zich welkom te laten voelen, ongeacht geaardheid, achtergrond of religie’’, aldus het college.

De burgemeester en wethouders vervolgen: ,,Daarnaast zet het mensen aan om na te denken over (ongewenste) discriminatie. Het sluit goed aan op het concept van Brownies&downieS om jongeren met een beperking een leer- en werkplek aan te bieden.’’

Verviervoudiging noodfonds voor ondernemers

Noordwijk – Het gemeentelijke noodfonds voor ondernemers wordt mogelijk verhoogd van 250.000 euro naar 1 miljoen euro.

Wethouder Roberto ter Hark laat in een brief aan de gemeenteraadsleden, dat dit kan. Met het oude bedrag én de regel, dat ondernemers voor maximaal 15.000 euro de steun konden aanvragen, zouden maximaal 16 bedrijven geholpen kunnen worden, geeft Ter Hark aan.

Als de gemeenteraad later deze maand instemt met het gemeentelijke noodfonds voor ondernemers, komt er één deadlinedatum om een aanvraag in te dienen. Alle ingediende aanvragen worden dan in één keer beoordeeld en al dan niet toegekend.