Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2021

Geen azijn en chloor tegen onkruid

Nieuwkoop – Met het mooie weer van de laatste tijd groeit het onkruid alle kanten op. Veel mensen kopen daarom in de winkel azijn en chloor om dat spul over het onkruid heen te gieten. Het is weliswaar effectief, maar niet milieuvriendelijk. De politieke partijen Natuurlijk Nieuwkoop en D66 roepen het college van burgemeester en wethouders op om hier wat aan te doen.

,,De biodiversiteit kan alleen goed aangepakt worden, als we dat ook op particuliere terreinen doen’’, aldus raadslid Annette Pietersen (D66). Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) vult aan: ,,Inwoners gebruiken grote hoeveelheden azijn en chloor voor onkruidbestrijding. Dat is niet bepaald milieuvriendelijk.’’ Ook Nick Draper (CDA) vindt het ‘een rare zaak, dat gif verkocht mag worden’.

Wethouder Antoinette Ingwersen gaat hierover contact opnemen met de ondernemers. Bovendien wil ze contact opnemen met de landelijke politiek om te vragen of over dit onderwerp een voorlichtingscampagne kan worden opgestart. Een meerderheid van de raad stemde in met de oproep. Tom de Kleer, VVD-raadslid, beschuldigde hierbij de raad van ‘Amsterdamse praktijken’. ,,Een meerderheid heeft het college zojuist opgedragen om met ondernemers in gesprek te gaan, zodat ze milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen meer gaan promoten dan schadelijke varianten.’’

Angst voor waterbedeffect knallende motoren

Nieuwkoop – Tijdens zonnige dagen kunnen motorrijders lustig er op los rijden over de Amstelkade in Nieuwkoop. Het door gemeenteraadslid Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) gevraagde motorverbod komt er niet.

De gemeente De Ronde Venen wil hier volgens wethouder Antoinette Ingwersen niet aan meewerken. Omwonenden geven al jaren aan, dat ze last hebben van het geluid van de voorbijrazende motoren. Daarom wil de wethouder wel borden plaatsen om aan te geven, dat de motormuizen op deze weg niet welkom zijn. Gehandhaafd wordt er echter niet.

Er komt echter wel, als proef, een motorverbod op De Meije. Deze proef wordt gezamenlijk opgezet door de gemeenten Bodegraven, Woerden en Nieuwkoop. Bij het eerstvolgende weekend, waarin het mooi en zonnig weer is, wordt het aantal passerende motoren geteld. Daarna gaat het motorverbod in op De Meije en dat verbod duurt de hele zomer.

De kans is groot, dat deze motorafsluiting gaat leiden tot een ‘waterbedeffect’, waarbij de motorcruisers andere wegen uitzoeken om even keihard te knallen. Ingwersen laat weten, dat de gemeente Nieuwkoop speciaal verkeerslussen heeft aangebracht op de Amstelkade, om te tellen of het motorverbod op De Meije zal leiden tot extra motorverkeer over de Amstelkade.

Nieuwkoopse arbeidsmigranten

Moeten ook aan Kruisweg kunnen wonen

Woubrugge – De 144 woonplekken voor arbeidsmigranten aan de Kruisweg zijn alleen bedoeld voor mensen, die werken in de gemeente Kaag en Braassem. De gemeentebesturen van Nieuwkoop en Alphen zijn daar helemaal niet blij mee.

Naar aanleiding van vragen door de VVD geeft wethouder Guus Elkhuizen aan, dat hij hierover al meerdere keren in gesprek is geweest met wethouder Inge van der Meer van de gemeente Kaag en Braassem. Zij geeft aan, dat het een raadsbesluit was om nieuwe woningbouw voor arbeidsmigranten alleen toe te staan voor de ‘eigen arbeidsmigranten’, dus de mensen die in een van dorpen van Kaag en Braassem werken.

Dat zint Elkhuizen helemaal niet. Volgens hem gaat Kaag en Braassem hiermee in tegen de afspraken, die gemeenten onderling hebben gemaakt. ,,In de regio zitten we allemaal voor de opgave om arbeidsmigranten te huisvesten.’’ Hij laat weten, dat wethouder Gerard van As van de gemeente Alphen aan den Rijn ‘ook ongelukkig is met deze situatie’. Voor de bouw van de 72 kamers aan de Kruisweg, waar 144 arbeidsmigranten in kunnen slapen, moet de gemeente een bouwvergunning afgeven. Hierover kunnen instanties en mensen hun mening en bezwaren laten weten. Het college van Nieuwkoop zal dat zeker doen, aldus Elkhuizen.

,,De frustratie loopt ons de oren uit!’’

Tientallen gezinnen uit vakantiehuisjes gezet

Woubrugge –Maar liefst 91 huishoudens op bungalowparken hebben te horen gekregen dat ze binnen negen maanden uit hun onderkomen weg moeten. In een tijd van corona, door het dak schietende huizenprijzen en grote woningnood dreigen ze met hun koffers naar de straat verbannen te worden. De mensen zijn de wanhoop nabij.

De bungalowparken liggen er over het algemeen verzorgd bij. Marjolein van Veen, secretaris van de coöperatie Bungalowpark Oudendijk nodigt de verslaggever uit om in haar fraai huisje te komen kijken. Ook Claudia van Heemskerck – Düker, voorzitter van de coöperatie Bungalowpark Oudendijk, en Ted Goslinga, bewoner van Park De Braassem bewoner sluiten aan bij het gesprek. Goslinga spreekt namens 43 gezinnen, zo geeft hij aan.

Mensen die na 1 april 2007 een vakantiehuisje gebruiken om daar permanent in te wonen, mogen dat van de gemeente niet meer doen. Het is al veertien jaar niet meer toegestaan, maar pas recent heeft het gemeentebestuur een handhavingstraject opgezet. Alle mensen, die het aangaat hebben een brief gekregen waarin staat dat ze na het opleggen van een last onder dwangsom nog negen maanden de tijd krijgen om een ander onderkomen te vinden. Met dit besluit dreigen onder meer kinderen vanaf 8 jaar en 70-plussers dakloos te worden, maar ook bewoners die worstelen met de naweeën van een scheiding en mensen die leiden aan PTSS. Het uitzettingsbesluit leidt tot onrust en wanhoop bij de getroffen mensen. Goslinga: ,,Een man met kanker stond bij mij bibberend op de stoep, toen hij de brief van de gemeente ontving. ‘Waar moet ik nu heen’, zei hij vertwijfeld!”

Van Veen: ,,Dit beleid is niet menselijk. We wonen hier permanent. Veel mensen hebben een hypotheek op hun woning en hebben geen alternatief.’’ Ze veegt een traan weg. ,,Ik kan er niet van slapen. Ik heb met de burgemeester gesproken en zij zei: ‘Je had je in kunnen laten schrijven voor een sociale woning’. Maar ik heb al een eigen huis. Ik werk ook, betaal belastingen en straks moet ik onder de Julianabrug in Alphen aan den Rijn slapen, omdat ik geen woonruimte meer heb. We worden niet gezien of gehoord; de frustratie loopt ons de oren uit!’’

,,Ik word hier heel naar van’’, vult Goslinga aan. ,,In een brief van de gemeente worden we weggezet als criminelen en fraudeurs. Maar het grootste probleem voor ons allemaal is; waar moeten we heen?’’ Dat de gemeente de afgelopen jaren wél OZB-belasting inde van de bewoners, maar nu zegt dat deze mensen weg moeten wezen, is helemaal verkeerd, aldus van Heemskerck. ,,Aan de ene kant zeggen ze; ‘Jullie bestaan niet’, maar wat de inning van de kosten betreft zien ze ons wel als volwaardig!’’ Van Veen doet een laatste wanhopige oproep naar de menselijkheid van het college en de gemeenteraadsleden: ,,Er is een verschil tussen tussen mét de wet leven en je dóór de wet laten leven. Politici: laat je in Kaag en Braassem niet door de wet leven!’’

De gemeente is om een reactie gevraagd. Het gemeentebestuur heeft onlangs bekend gemaakt, dat ze huizen en gebouwen waar arbeidsmigranten illegaal wonen, willen legaliseren. Waarom wordt er wél schappelijk omgegaan met illegale onderkomens van arbeidsmigranten en worden de ‘eigen inwoners’ zo keihard aangepakt, waardoor kinderen en 70-plussers op straat worden gezet? De woordvoerder: ,, Het ‘op straat zetten van mensen met een dak boven hun hoofd’ wordt niet zodanig schrijnend gevonden, dat van handhaving moet worden afgezien. Woningnood is van alle tijden. De bewoners kunnen vrij snel aan alternatieve woonruimte komen. Bovendien valt het actief zoeken naar alternatieve woonruimte onder de verantwoordelijkheid van de bewoners.’’

,,Ik wil de mensen uit hun vier muren halen’’

Cor de Jong geeft scootmobielles met Buddymobiel

Als u een scootmobieler met de handen in de lucht langs de weg ziet staan, betekent dat niet, dat hij overvallen wordt. De kans is groot dat de man of vrouw scootmobielrijles krijgt van Cor de Jong.

De Jong (78) is een ervaren scootmobielrijder; noodgedwongen maakt hij er al 22 jaar gebruik van. Zeven jaar geleden besloot hij van zijn beperking zijn kracht te maken. Met zijn ‘Buddymobiel’ leert hij andere scootmobielgebruikers hoe ze veilig in het verkeer kunnen rijden. Maar ook weten, hoe ze hun scootmobiel in een winkel moeten manoeuvreren. ,,Teveel mensen krijgen een scootmobiel, maar dan wordt dat ding afgeleverd zonder duidelijke rij-instructies. Daarna durven ze zo’n scootmobiel vaak niet te gebruiken. Ik wil ze uit de vier muren van hun huis halen.’’

Hij heeft al tientallen mensen geholpen en vraagt er geen geld voor. ,,Ik doe het voor het behaaglijke gevoel, dat ik mensen heb geholpen om uit die vier muren te komen. En hen een stukje zelfstandigheid te geven. Ze zijn vaak angstig om alleen de weg op te gaan. Wanneer ik een paar keer met hen meerijd, voelen ze zich veiliger en durven ze weer de straat op en de winkels in.’’ Heel blij is De Jong, dat hij bij de plaatselijke supermarkt met zijn ‘leerlingen’ mag oefenen.

Kees de Langen (77) reed tientallen jaren als vrachtwagenchauffeur door heel Europa.  Maar door een tumor en talloze operaties is hij sinds januari aangewezen op een scootmobiel. De Jong neemt hem mee de weg op en legt uit waar alle knopjes voor dienen. De Langen krijgt nog instructies, dat hij altijd rechtop moet zitten en samen gaan ze op pad. Het eerste obstakel komt er direct al aan; een stoeprand. De Jong: ,,Met een fiets ga je zonder problemen zo’n stoepje schuin op. Maar dat kan niet met een scootmobiel; dan ga je recht op jouw plaat. De wielen gaan namelijk één kant op hangen en dan sla je om.’’

De beide mannen willen linksaf slaan en De Langen doet zijn knipperlichtje aan. ,,Steek ook jouw hand uit, want veel verkeersdeelnemers zien dat kleine lichtje niet’’, waarschuwt De Jong. Iets verderop oefenen de beiden de noodstop.  Bij een fiets gebruik je dan de handremmen, maar op een scootmobiel moet je juist de handvatten loslaten. Het voelt heel tegenstrijdig, erkent De Langen. ,,Ik ben gewend om die handvatten in te knijpen als ik rem.’’ Normaal wil De Jong altijd dat de nieuwbakken scootmobielrijders bij het oefenen van de noodstop ook de beide armen in de lucht steken, om zo goed aan te voelen, dat de scootmobiel direct stopt wanneer de handvatten niet beroerd worden. Die twee armen in de lucht gaat De Langen toch net even te ver: ,,Ik heb met bussen en opleggers gereden, maar die armen houd ik omlaag!’’ De Langen is heel blij, dat De Jong hem leert om met een scootmobiel om te gaan.

De scootmobiellessen zijn heel nodig, zo laten de ongevallencijfers zien. Jaarlijks overlijden ruim 40 scootmobielers en inzittenden van andere gehandicaptenvoertuigen. Als je het aantal ongelukken vergelijkt per gereden kilometers, dan vallen er meer doden onder scootmobielers, dan onder motorrijders, bromfietsers, fietsers en voetgangers. (bron: swov.nl). Wie in een scootmobiel rijdt is namelijk per definitie een kwetsbare verkeersdeelnemer. Vaak zijn het mensen op hoge leeftijd, die minder gezond zijn. Bij een botsing of val is de kans op ernstig lichamelijk letsel groot.

De Jong bevestigt deze cijfers. ,,Ik vind dat een scootmobielrijbewijs ingevoerd moet worden en dat iedereen een rijexamen moeten halen.’’ Interesse in scootmobiellessen? De Jong geeft ze in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam. Telefoon: 0172 509 139.

Meepraten over woningbouw

Noordeinde – De inwoners van Noordeinde mogen misschien toch meepraten over de woningbouwlocatie De Dobbe.

De komst van huizen op dit stuk grond aan de rand van Noordeinde zorgt voor veel ophef in het anders zo rustige dorpje. Nu ligt er nog een trapveldje en mensen genieten van het vrije uitzicht. Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) nam het op voor de inwoners Noordeinde: ,,Bij hen was indertijd niet bekend dat aan de Dobbe gebouwd zou worden. Dat stuk grond was bestemd om er een  trapveldje van te maken. De inwoners hechten heel erg aan de groene entree. 60% van de Noordeindense huishoudens zijn tegenstander van nieuwbouw op de Dobbe, met name vanwege de entree van het dorp.’’

Wethouder Guus Elkhuizen laat weten, dat dit trapveld er blijft; ook als de collegeplannen voor bouwen aan De Dobbe worden aangenomen door de gemeenteraad.

Dat de bouwplannen voor veel ophef zorgen in Noordeinde, is volgens gemeenteraadslid Lizet Keyzers (SBN) heel normaal: ,,Dit soort plekken zouden in grotere dorpen heel kleine locaties zijn. Maar in dit kleine dorp Noordeinde is dit hét gesprek van de dag.’’ Elkhuizen was overtuigd: ,,Ik wil een voorstel op papier zetten met denkrichtingen, waarmee we naar de inwoners kunnen gaan.’’

Natuurlijk Nieuwkoop wil motorverbod uitbreiden

Nieuwkoop – De afsluiting van De Meije voor motorrijders smaakt naar meer. Als het aan de politieke partij Natuurlijk Nieuwkoop ligt, wordt voortaan ook de Amstelkade afgesloten voor motorrijders.

Raadslid Berry Dors heeft zich in dit onderwerp vastgebeten. Volgens hem balen veel inwoners van de knallende en gierende motoren die op zonnige dagen de rust verstoren. Vorig jaar werd De Meije ieder weekend in het zomerseizoen afgesloten. Dat gold ook voor de Bosweg, die in de gemeenten Nieuwkoop, Woerden en Bodegraven-Reeuwijk ligt. De Meije sluit ook dit jaar weer in de drie gemeenten. Natuurlijk Nieuwkoop vindt, dat dit motorverbod kan worden uitgebreid naar de Amstelkade.

Dors: ,,Aan- en omwonenden ervaren grote overlast van motorrijders, die met name met mooi weer en in het weekend solo, maar ook in groepsverband tochten rijden. Los van de overlast door lawaai en stank is de verkeerssituatie op de Amstelkade zeer onveilig. De bewoners zijn al een aantal jaren actief om hierin verandering aan te brengen.’’ Volgens hem verlost een motorverbod de aan- en omwonenden van de geluidsoverlast. De gemeenteraad praatte hierover op donderdag 22 april.

Ruim baan voor elektrische oplaadpalen

Kaag en Braassem – De komende jaren komen er in Kaag en Braassem tientallen oplaadpalen voor elektrische auto’s bij.

Het gemeentebestuur heeft met laadpuntleverancier afgesproken, dat bezitters van elektrische auto’s voortaan binnen een afstand van 200 meter tot hun woning een oplaadplek moeten hebben. Op dit moment zijn er 60 oplaadpunten voor elektrische auto’s en de komende drie jaren komen er 50 openbare laadpunten bij. Een groot deel van die laadpunten komen naar verwachting op openbare parkeerplekken; hierdoor daalt het aantal beschikbare parkeerplekken voor mensen die geen elektrische auto kunnen kopen.

Het promoten van de laadpalen voor het stimuleren van het elektrisch rijden past in de wens van gemeenten om een duurzamere samenleving te krijgen. Met het plaatsen van laadpalen kunnen elektrisch rijders straks altijd overal, makkelijk en slim laden, zo is de gedachtegang.

Ook in dertig andere gemeenten wordt de maximale afstand van woning tot oplaadplek verlaagd van 250 naar 200 meter. Hierdoor komen er in al die gemeenten in totaal 4.000 laadpunten bij. Het laadtarief blijft de komende jaren 31 cent per kWh.

Zoektocht naar vrachtwagenparkeerplekken

Roelofarendsveen – Het opheffen van de vrachtwagenparkeerplekken aan de Alkemadelaan en Schoolbaan in Roelofarendsveen zorgt voor grote problemen voor de vrachtwagenchauffeurs.

Deze truckers moeten hun vrachtwagen toch ergens kwijt. Een aantal is uitgeweken naar een terrein van een particulier bedrijf in Nieuw Wetering. Maar een groep lokale chauffeurs heeft naar andere plekken gekeken en een mooie plek gevonden. Ze willen graag een tijdelijk parkeerterrein voor grote voertuigen vlakbij de Ripselaan / N445. Het college van burgemeester en wethouders ziet dit niet zitten en wijst het af.

Met alternatieven komt het college niet. Burgemeester Marina van der Velde: ,,Verzoekers moeten verder zoeken naar een locatie die ingepast kan worden in een bestemmingsplan.’’

Lokale sporters onderscheiden

KAAG EN BRAASSEM – De beste, of in ieder geval de meest opmerkelijke, sporters van het jaar 2019 werden donderdag 15 april in het zonnetje gezet. Voor het eerst was er ook een uitreiking voor de beste para-sporter van Kaag en Braassem.

Door alle coronaperikelen ging de uitreiking van de sportverkiezing vorig jaar niet door. Via een live videoverbinding kregen de genomineerden alsnog te horen, of zij de eerste prijs en eeuwige roem in ontvangst mochten nemen. De winnaars waren zonder uitzondering blij en verrast. Drie jonge sporters, Seth Oomen, Owen van der Meer en Yoeri van Bostelen, kregen een aanmoedigingsprijs. Talent van het jaar is Chloé Hoogendoorn (inline skaten) en  Stefan van Klink (wielrennen) werd benoemd tot beste sportcoach. De beste sportman bleek autoracer Loek Hartog te zijn. Handbalster Britt van Leijden werd uitgeroepen tot beste sportvrouw. De allereerste prijs voor beste para-sporter werd uitgereikt aan badmintonner Jareth van der Weijden. De Heren 1-voetballers van ROAC namen de titel ‘Sportploeg van het jaar’ in ontvangst.

Chloé behaalde bij de nationaal kampioenschappen goud op de Kortebaan én op de Langebaan Sprint. In 2019 werd de Veense Stefan van Klink trainer en ploegleider van de nieuwe damesopleidingsprofploeg Biehler. Twee van zijn rijdsters mochten deelnemen aan het Nederlands team op het WK. Bovendien ontwikkelde hij een trainingsapp voor de KNWU. ,,Als coach kun je alleen een voorzetje doen, maar de sporter moet het afmaken.’’

Loek Hartog is autoracer en hij is voortaan sportman van het jaar 2019. Dat jaar behaalde hij op de Nürburgring de zege in de Porsche Carrera Cup Benelux. Hij werd uiteindelijk derde en was de jongste Porsche Supercup entrant ooit tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. ,,Ik vind het heel vet dat ik gewonnen heb en mooi dat de sport een stukje waardering krijgt. Tot ziens op het circuit van Zandvoort!’’

De uit Hoogmade afkomstige en in Rijpwetering wonende Britt van Leijden werd met haar handbalteam VOC landskampioen. Ze was vijf dagen eerder bevallen van een zoon en komt niet meer terug in het handbal op het hoogste niveau. ,,Ik ben heel goed geworden in de derde helft’’, lachte Britt. Ze kreeg ook een sportrompertje met de tekst; ‘Mijn mama is de beste’.

Jareth van der Weijden (Woubrugge) heeft de voor hem hoogste klasse bereikt van het para badminton en speelt hier continue om de prijzen. Hij is heel gemotiveerd: ,,Ik wil beter worden, aan internationale toernooien meedoen en in 2024 op de Paralympische Spelen staan.’’

De mannen van SV ROAC heren 1 waren voorafgaand aan de overtuiging al zeker van hun uitverkiezing. ,,Als eerste team uit Kaag en Braassem ooit promoveerden we naar de 1e klasse zondag. We zijn bijna allemaal jongens uit het dorp. We zijn al een jaar of tien bij elkaar en gaan voor elkaar door het vuur. Dat is onze kracht.’’

Volgend jaar wordt de verkiezing gehouden voor de sportjaren 2020 en 2021.

Gemeente koopt politiebureau

Noordwijk – De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de aankoop van het politiebureau Duinwetering.

Het gebouw gaat 1.185.000 euro kosten en het geld komt in de zakken van de politie. Daarnaast investeert de gemeente nog eens 1,3 miljoen euro aan verbouwingen en duurzaamheidsmaatregelen.

Het is nog altijd niet zeker, of de politie in de jaren ’90 wel een miljoen gulden heeft betaald, om dit gebouw in bezit te krijgen. Een motie van PUUR om met behulp van een externe accountant de onderste steen hierover boven te krijgen, redde het niet. Met acht stemmen voor en achttien tegen werd dit voorstel verworpen.

Nog geen duidelijkheid over nieuwe Schelft

Noordwijk – Een oproep van DOEN! en NZLokaal om haast te maken met het realiseren van een nieuwe ‘De Schelft’ redde het dinsdagavond niet in de gemeenteraadsvergadering.

De motie werd ingediend door Astrid Warmerdam (DOEN!). Lisette van der Vossen (NZLokaal) stelde: ,,De Schelft was het dorpshuis van jong en oud. Een ontmoetingsplek met allerlei activiteiten. De verenigingen hebben moeten uitwijken naar andere locaties. Er moet snel duidelijkheid komen over de herbouw van De Schelft. Er is geen tijd te verliezen.’’

Maar de andere partijen steunden dit voorstel niet. Zij volgden wethouder Sjaak van den Berg, die liet weten: ,,Bij de gesprekken over de perspectiefnota en hoe het financieel verder gaat met de gemeente de komende jaren kunnen we de beslissing (over nieuwbouw van De Schelft, red.) op een gedegen manier maken.’’

Onderzoek naar woondoorstroming verstandelijk beperkten

Noordwijk – Extra woonkansen voor jongeren met jeugdzorgperikelen; het komt er in Noordwijk niet van.

Fractievoorzitters Rommie van Dokkum (PvdA) en Dick Gutlich (D66) pleitten voor de komst van passende woonruimte voor jongeren die klaar zijn om uit een intensief zorgtraject te stromen. Van Dokkumn: ,,Neem bij de invulling van nieuwbouwprojecten, zoals Bronsgeest, ook projecten voor beschermd/begeleid wonen voor jongeren en jong volwassenen in de planning op. En starterswoningen, die ook voor woningzoekenden onder de 23 jaar betaalbaar zijn, zodat een gebrek aan woonruimte geen belemmering vormt voor uitstroom uit zorg.’’

Wethouder Dennis Salman vroeg om die motie niet in stemming te brengen. Hij liet weten, dat Noordwijk met de omringende gemeenten een onderzoek is gestart naar vraag en aanbod op de woningmarkt. Maar ook, wat de belemmeringen zijn voor het doorstromen voor de ‘verstandelijk gehandicaptensector’. Volgens Salman worden de uitkomsten hiervan uiterlijk juni bekend. PvdA en D66 brachten hierna toch de motie in stemming; deze werd verworpen door een ruime raadsmeerderheid.

Parkeerapp nog niet mogelijk

Noordwijk – Een voorstel van PUUR-raadslid Danielle Brink-Musters over het realiseren van een parkeerapp werd dinsdagavond verworpen door de gemeenteraad.

Het liefst zou Brink zien, dat met het parkeerbeleid teruggekeerd wordt naar het oude parkeerkaartje. Maar als dat niet kan, ziet ze graag dat er voor de inwoners een parkeerapp wordt ontwikkeld.

Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren, al deed wethouder Roberto ter Hark haar wel een handreiking: ,,Het idee van een app of andere digitale mogelijkheden in het kader van parkeren spreekt het college aan. Het is goed om het neer te leggen bij de partij die het uitvoert. Het college is bezig met een nieuwe aanbesteding. De intentie van deze motie nemen we mee in deze aanbesteding. Daar kunnen inschrijvende partijen punten op behalen.’’

Cultuurgeld naar Noordwijk Marketing

Noordwijk – Een deel van de overheidssubsidie voor de culturele sector gaat naar Noordwijk Marketing.

Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders genomen. Al een jaar zitten kunstenaars en culturele organisaties op een houtje te bijten. Evenementen kunnen niet doorgaan en hierdoor komen er niet of nauwelijks inkomsten binnen. Daarom heeft de overheid geld beschikbaar gesteld voor de culturele sector, waarbij gemeenten dit geld gebruiken voor de culturele sector.

Het college heeft besloten om geld te geven aan Noordwijk Marketing ,,om een breed gedragen cultureel marketingplan op te zetten in de maand mei. Een tegemoetkoming uit het Corona-noodfonds maakt het uitvoeren van deze cultuurcampagne mogelijk.’’ Met het geld worden kosten voor de ontwerpen, het drukken en advertenties betaald. Om hoeveel subsidiegeld het gaat, is niet bekend gemaakt.

Geen B&B met camping

Noordwijkerhout – Het veranderen van een agrarisch bedrijf aan de Leidsevaart 218 in een Bed & Breakfast met camping.

Het college van burgemeester en wethouders ziet dit plan niet zitten. ,,Met het staken van agrarische activiteiten op dit perceel wil nog niet zeggen dat daarmee medewerking moet worden verleend om de  gelegde bestemming te wijzigen. Integendeel, het is juist de wens om het agrarisch gebruik in het productiegebied te stimuleren en te behouden.’’

Het college vervolgt: ,,Voor nu biedt de ISG (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, red.) geen ruimte voor het toevoegen van campings.’’

Hondenpoep mag soms blijven liggen

Noordwijk – Niet iedere hondeneigenaar hoeft de poep van zijn geliefde viervoeter op te ruimen.

In december liet het gemeentebestuur aan alle hondenbezitters weten, dat de uitlaatgebieden in de hele bebouwde kom zijn opgeheven en dat overal een poepopruimingsplicht geldt. Een inwoner maakte hier bezwaar tegen en gaf aan, dat sommige mensen door fysieke beperkingen niet in staat zijn om de poep van hun hond te kunnen opruimen.

Het college van burgemeester en wethouders: ,,Daar heeft hij gelijk in. Daarom wordt voorgesteld de regels aan te passen.’’ De plicht tot het opruimen van uitwerpselen van een hond geldt voortaan niet meer voor degene die een hond uitlaat en als gevolg van fysieke beperkingen aantoonbaar de poep niet kan opruimen.

Plannen voor GOM-kavels afgewezen

Noordwijkerhout – Een plan om een kas aan de Herenweg 35 te ‘herontwikkelen’ en daar GOM-kavels van te maken, krijgt geen goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

De initiatiefnemer had hiervoor een plan ingediend bij het gemeentebestuur. Maar het college neemt geen positieve grondhouding aan. ,,Er wordt in het verzoek aangegeven, dat de bestaande rolkassen en loodsen afgebroken worden om verrommeling tegen te gaan. Verrommeling is echter niet alleen een kwestie van opruimen van verouderde agrarische bedrijfsbebouwing. Het gaat hier ook om bouwmassa’s die in het landschap staan.’’

De kritiek gaat verder: ,,Er wordt als vanzelfsprekend, maar ten onrechte van uitgegaan dat voor de herinrichting ook de bouwrechten van de te slopen rolkassen en de loodsen kunnen worden gebruikt. Er wordt circa 1.000m2 aan rolkassen verwijderd teneinde de (vaste) kas te kunnen vergroten tot circa 4.000m2. Met het vergroten van de (vaste) kas naar circa 4.000m2 gaat het bedrijf evenwel over de toegestane hoeveelheid vierkante meters glas heen.’’ Ook heeft de initiatiefnemer volgens het college geen landschappelijke onderbouwing overgelegd. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de herstructurering van de bedrijfsbebouwing een positieve bijdrage gaat leveren aan het landschap. ,,Vanwege het ontbreken van een landschappelijk inpassingsplan is het de vraag of het voorliggende plan voor wat betreft de greenportwoning kan voldoen aan de uitgangspunten van de ISG.’’ De tekeningen voor de GOM-woningen moeten ook worden aangepast: ,,De voorkanten van de GOM-woningen moeten aan de wegzijde liggen en de tuinen erachter. Er zal een groene doorkijk tussen de huizen moeten worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Ook is de ontsluiting en de inrichting van het achterliggende terrein niet logisch. Een waterbassin en een circulatie-plein aangrenzend aan de woningen is niet wenselijk.’’

Positief over kinderdagverblijf

Noordwijkerhout – De plannen voor het vestigen van een kinderdagverblijf aan de Langevelderweg 8 mag eigenlijk niet. Toch wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie ervan.

Als er zo’n kinderdagverblijf komt, zorgt dat voor een negatieve parkeerbalans van vier plekken en een toename van het aantal verkeersbewegingen. Een ambtelijk advies gaf aan, dat daarom de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd moet worden. Maar het college neemt dat advies niet over.

Na contact met de initiatiefneemster is het plan ‘op onderdelen aangepast’. Daarom neemt het college nu een ‘positieve grondhouding’ aan om de omgevingsvergunning toe te kennen.

Woningsplitsing mag niet

Noordwijk – Een plan om een woning aan de Pickéstraat 58 te splitsen krijgt geen medewerking van het gemeentebestuur.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zorgt deze extra woning voor problemen. ,,De parkeerdruk in de wijk komt onevenredig onder druk te staan’’. Ook vindt het college, dat ,,inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu van de omgeving voorkomen moet worden’’.

Het plan wordt afgewezen en de initiatiefnemer ontvangt hierover een brief.

Bollenstreek Liberation Tour

Ook welkom in Noordwijk

Noordwijk – Wanneer de coronaregels het weer toelaten, wil het gemeentebestuur graag meewerken aan de komst van de Bollenstreek Liberation Tour.

Dat laat wethouder Roberto ter Hark weten naar aanleiding van vragen door commissielid Johan van Hameren (Bruisend Noordwijk). De Bollenstreek Liberation Tour is een initiatief van de Oranjeverenigingen in de Duin- en Bollenstreek, in samenwerking met “Keep them Rolling”. Met 100 historische legervoertuigen zou een rondrit door de Duin- en Bollenstreek worden gemaakt. Noordwijk was in dat schema niet opgenomen.

Door de coronaregels is de Bollenstreek Liberation Tour niet doorgegaan. Maar als dit in de toekomst toch weer wordt georganiseerd, wil het college hier qua vergunningverlening graag aan meewerken. Ter Hark: ,,Maar wij zijn niet de organisator. Dat zou de Oranjevereniging Noordwijk moeten zijn.’’

Geen gratis onroerend goed naar Museum Noordwijk

Noordwijk – De gemeente blijft de plannen voor de uitbreiding van Museum Noordwijk steunen. Maar de gebouwen die hiervoor nodig zijn, worden niet gratis weggegeven.

Dat is de uitkomst van een commissievergadering, die dinsdagavond plaatsvond. De politici vonden het lovenswaardig, dat het museum zelf, dankzij een donor, voor 1,5 miljoen euro kan bijdragen aan de kosten. Maar VVD, CDA, NZLokaal en D66 maakten duidelijk, dat het gemeentelijk onroerend goed ook in eigendom van Noordwijk moet blijven.

Wethouder Roberto ter Hark gaat deze boodschap overbrengen aan het bestuur van het museum. Mogelijk wordt de oplossing, dat het museum het onroerend goed via een erfpachtconstructie en een symbolisch bedraag van een euro per jaar kan gebruiken.

Miljoenen investeren in afval

Noordwijk – De komende jaren gaan de Bollengemeenten vele miljoenen uitgeven aan het VAB (Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek).

De huidige gebouwen van het overslagstation zijn oud en afgeschreven. Waar het gaat om het verwerken van al het afval, is het (financieel) goed om zo’n afvalverwerkingsorganisatie in de buurt te hebben, zo vonden de commissieleden dinsdagavond. De nieuwbouw van het overslagstation gaat naar verwachting zo’n 12 miljoen euro kosten.

Het VAB 2.0 moet dan in 2024 klaar zijn. De komende maanden zal een projectteam de bouwplannen verder uitwerken. De gemeenteraad neemt later dit jaar een definitief besluit hierover. De extra kosten van het VAB betekenen voor de komende jaren een verdere kostenstijging voor de afvalinzameling en –verwerking. Wethouder Sjaak van den Berg: ,,De gebouwen zijn afgeschreven. We zijn toe aan een nieuwe VAB. Dat we net over de grens bij Piet Gijs we ons afval kunnen afstorten, scheelt heel wat heen en weergerij van de vrachtwagens.’’

Ondernemers willen geen extra lening

Noordwijk – Slechts elf Noordwijkse ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor gemeentelijke steun.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de noodlijdende ondernemers. Zij konden maximaal 15.000 euro aan gemeentelijke steun ontvangen. Een meerderheid  van de raad besloot toen, dat dit geld geen gift kon zijn, maar een lening moest worden.

Hierdoor daalde het animo onder de ondernemers enorm. Wethouder Roberto ter Hark liet weten naar aanleiding van een vraag van raadslid Toon van Tol (PUUR): ,,We hebben elf aanvragen binnengekregen voor 15.000 euro. Dus totaal wordt 165.000 euro gevraagd. Sommige ondernemers zien af van de aanvraag, omdat de gemeente een extra schuldeiser zou worden. VVD-fractievoorzitter Michael van Dormolen is van plan een voorstel in te dienen om het leenbedrag toch als gift en niet als lening te verstrekken.

Meer dan 400 kinderen groeien op in armoede

Noordwijk – Maar liefst 925 huishoudens verdienen minder dan 120% van het minimumloon. Noordwijk doet het wel beter dan het landelijk gemiddelde. Deze 925 gezinnen zijn 4,6% van alle huishoudens, terwijl het in andere gemeenten gemiddeld om ruim 6% gaat.

Michelle Ellens van beleidsbureau KWIZ gaf hierover woensdagavond tijdens een commissievergadering meer informatie. 399 van die huishoudens hebben een bijstandsuitkering en 186 mensen moeten rondkomen van een AOW. De rest krijgt bijvoorbeeld een WW uitkering of heeft een laagbetaalde baan.

Meer dan de helft van deze huishoudens zijn alleenstaand en vaak zijn er gezondheidsproblemen. In totaal groeien 431 kinderen op in armoede; 58% van deze kinderen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Wethouder Dennis Salman is er voorstander van, dat deze gezinnen in beeld blijven via ,Vluchtelingenwerk, de moskee, Stichting Malawi of misschien het onderwijs’.

Met zonnepanelen van kastje naar de muur

Noordwijk – De bewoners in Offem Zuid, die klaagden over de verkeerd liggende zonnepanelen, hebben een reactie gekregen van de gemeente. Het is nog maar de vraag, of ze blij zijn met de inhoud van de brief die is ondertekend door burgemeester Wendy Verkleij.

Het gemeentebestuur geeft toe, dat het niet goed is gegaan: ,,Achteraf blijkt dat de oriëntatie van een deel van de woningen voor wat betreft de zonnepanelen niet optimaal is.’’ Maar in dezelfde brief komt een opsomming van allerlei duurzaamheidsmaatregelen waar de gemeente zich sinds 2016 ook om bekommert.

De manier waarop de zonnepanelen indertijd zijn aangelegd, voldoet volgens de gemeente aan de ‘EPC-norm’ (energie prestatie coëfficiënt). De burgemeester en wethouders raden de zonnepanelenslachtoffers aan, om contact op te nemen met de ontwikkelaar. ,,Mogelijk komt u samen tot een oplossing.’’

Minder geld door meer werken

Noordwijk – Veel mensen die in de bijstand komen, blijven daar al dan niet noodgedwongen nog jaren in hangen. 74% is al langer dan drie jaar afhankelijk van een minimum inkomen. Die groep stijgt ook. Voor tweeverdieners met kinderen is het zelfs gunstiger om niet meer te werken.

Als hun inkomen namelijk stijgt van onder de 120% van het bestaansminimum tot 130% van dat bedrag, gaan ze er financieel op achteruit. Dat liet Michelle Ellens van beleidsbureau KWIZ woensdagavond weten tijdens een commissievergadering.

De reden voor deze paradox is duidelijk: gezinnen met kinderen kunnen veel gebruik maken van overheids- en gemeentelijke toelages. Zodra ze meer verdienen dan 120%, vervallen al die toelages. Wanneer de werkinkomsten stijgen tot ruim 130% van het sociaal minimum, dan houden de gezinnen onder de streep wél meer over. De inkomensval voor mensen die vanuit de bijstand weer gaan werken, zou volgens Ellens niet gelden voor bijvoorbeeld alleenstaanden.

Nieuwe regels voor minima-ondersteuning

Noordwijk – Met een ‘Totale Mens Aanpak’ wil de gemeente de minima beter ondersteunen en begeleiden. Voortaan moet er minder argwaan zijn richting de mensen met een minimum inkomen, wanneer ze komen aankloppen voor financiële steun. ,,Van georganiseerd wantrouwen willen we naar een systeem van verantwoord vertrouwen’’, zo noemde een ambtenaar het woensdagavond tijdens een commissievergadering.

Het huidige minimabeleid wordt op bepaalde zaken aangepast. Aan de ‘Doe Mee-regeling’ wordt onder meer een verjaardagscadeau voor kinderen toegevoegd, net als een computerregeling voor volwassenen. De gemeente gaat wel een vermogensgrens hanteren, wanneer minima een aanvraag indienen voor de aanschaf van witgoed of een computer. Wie meer dan 3.000 euro op de bankrekening heeft, moet meebetalen.

Met een directe en klantvriendelijkere aanpak, moeten de minima de komende jaren beter ondersteund worden. Waarbij mensen geholpen worden om uit de armoedeval te komen. De ambtenaar: ,,iedereen verdient een eerlijke kans in het leven, ongeacht het gezin waarin je opgroeit. Kinderamoede is een teken van intergenerationele armoede. Het zit deels in families en je kunt het van de ene op de andere generatie doorgeven, tenzij je er wat aan doet. Je moet investeren in die generatie om het patroon te doorbreken.’’

Rooskleurige toekomst

Noordwijk – De fusie van de MareGroep en het Servicepunt Werk krijgt de zegen van de gemeenteraad.

Dat bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering. De fusie moet leiden tot meer tevredenheid bij zowel de cliënten als de toekomstige werkgevers van deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De fusie van de MareGroep en Servicepunt Werk zal in september plaatsvinden. Wethouder Dennis Salman: ,,Wij zien de toekomst zeer rooskleurig tegemoet.’’

Sociale woningbouw op locatie Harlekijn

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders is van plan om sociale woningbouw te realiseren op het perceel van de voormalige basisschool Harlekijn (Ludolph Berkemeijerstraat 24a).

Dat liet wethouder Theo Alkemade woensdagavond weten tijdens een commissievergadering. Dat is ook de reden, waarom het college twee maanden geleden aankondigde, dat het pand gesloopt moet worden. VVD-raadslid Gerard Duijndam wilde weten, waarom het college dit gebouw niet verkoopt aan mensen, die van plan zijn om daar een kinderopvang in te realiseren.

Maar volgens Alkemade zijn die plannen niet concreet genoeg. ,,Het huidige gebouw is afgeschreven en voldoet niet aan de duurzaamheidseisen. Er is achterstallig onderhoud en we willen het slopen om geen onnodige onderhoudskosten te maken. De raad wil extra sociale woningen; op deze locatie zou dat kunnen. We willen dat met de woningstichting bekijken.’’ Onderzoek moet nog uitwijzen, of er inderdaad genoeg ruimte is om daar een aantal sociale woningen te kunnen realiseren. Niet ieder raadslid was enthousiast om op deze locatie sociale woningbouw te krijgen. Duijndam: ,,Plannen voor sociale woningbouw leiden tot ellenlange procedures. Dan krijg je de hele buurt tegen je en dat moet je echt niet willen. Ga voor die kinderopvang en bouw de sociale woningen elders.’’

Volle depodogs in park

Noordwijk – De depodogs (afvalbakken voor hondenpoepzakjes) in de wijk Zeeburg worden drie keer per week geleegd; op maandag, woensdag en vrijdag.

Vaak zijn die depodogs op maandag overvol en als mensen dit melden via bijvoorbeeld Fixi, dan worden deze bakken nog eens extra geleegd op dinsdag en donderdag.

Naar aanleiding van vragen door het CDA laat het college van burgemeester en wethouders weten, dat er via Fixi geen klachten over hondenpoepoverlast zijn binnengekomen over het park in Zeeburg. 

Nieuwe griffier

Hillegom – De gemeente Hillegom krijgt een nieuwe griffier; Yvonne Hermans.

Zij volgt de huidige griffier, Emma Hulspas-Jordaan op, die in augustus haar pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Vanwege vakantiedagen blijft Hulspas nog werken tot het zomerreces op 19 juli.

Uit de twintig sollicitaties kwam Hermans als beste naar boven als nieuwe griffier van de gemeente.

 

Nieuwe politici

Hillegom – De gemeenteraad heeft donderdagavond twee nieuwe en enthousiaste politici mogen verwelkomen.

Deze nieuwe burgerleden gaan zich beide inzetten voor de VVD. Het zijn Liz Pesschier, geboren in Hillegom, en Danny Warmerdam, die geboren en getogen is in dit dorp.

Zij kunnen het komende jaar zich mengen in het politieke speelveld, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, die volgend jaar plaats zullen vinden.

Ondernemers stellen toiletten beschikbaar

Hillegom – Er komen geen openbare toiletten in het centrum van Hillegom.

VVD-raadslid Louise Pijnacker pleitte hier donderdagavond voor en vroeg of de gemeente dit kan regelen. Dat gaat echter niet gebeuren. Wethouder Jan van Rijn gaf aan, dat deze discussie drie jaar geleden ook al plaatsvond. Hij heeft gesprekken gehad met ondernemers en die gaven aan, dat iedereen die de behoefte heeft, gebruik kan maken van toiletten van die ondernemers.

Misschien is niet ieder toilet geschikt voor mensen met een beperking, maar Van Rijn liet weten dat zij ook gebruik kunnen maken van het toilet op het gemeentehuis. De wethouder gaat bij de ondernemers stimuleren, dat ze een sticker plakken op hun ramen, zodat duidelijk wordt dat mensen gebruik kunnen maken van de toiletvoorzieningen.

Ophef over verdwenen speeltoestellen

Hillegom – Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het verdwijnen van 22 speelplekken; hiervoor in de plaats komen (wat minder) andere speelterreinen terug. Afgelopen week ontvingen omwonenden bij negen speelterreintjes een brief dat de toestellen daar opgeruimd zouden worden, wat ook diezelfde dag gebeurde. Het leidde donderdagavond in de gemeenteraad tot een felle discussie.

De voltallige oppositie vond, dat wethouder Anne de Jong eerder gemaakte afspraken over het vroeg betrekken en informeren van inwoners niet na is gekomen. Zij dienden een voorstel in, om alle verwijderde speeltoestellen weer terug te plaatsen, totdat duidelijk en goed gecommuniceerd is met de omwonenden. Dit voorstel kreeg geen steun van BBH en CDA. Deze partijen hebben elf zetels in de raad en dus een meerderheid. BBH-raadslid Jeroen Nederpelt vond het terugplaatsen van die toestellen ‘niet reëel, omdat ze toch al verwijderd zouden worden’. Het CDA gaat liever nog eens met de wethouder in debat om er voor te zorgen, dat de communicatie met de inwoners voortaan veel vroeger kan gebeuren, voordat de speeltoestellen daadwerkelijk verdwijnen.

Bloeiend Hillegom-fractievoorzitter Ria Heemskerk was het hier niet mee eens: ,,De wethouder moet met de billen bloot, hij moet de speeltoestellen terugplaatsen, respect hebben voor de bewoners en respect hebben voor de raad.’’ Wethouder de Jong benadrukte, dat hij wel degelijk respect heeft voor zowel de inwoners als de raadsleden. Als er in de toekomst weer speeltoestellen worden verwijderd, dan zullen de inwoners ruimer van tevoren hierover geïnformeerd worden. Ook komt er een participatieproces met veel inwoners over de nieuwe speeltoestellen die in de toekomst geplaatst worden.

Optie afsluiten wegen blijft

Hillegom – Fractievoorzitter Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) maakt zich zorgen over de drukte op de wegen en rondom de bollenvelden in de weekenden.

Ze liet donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten: ,,Als het te druk wordt, zouden wegen afgesloten worden, of omleidingen aangegeven. Tot nu toe is het niet gebeurd, maar mensen zeggen dat het te druk en te onverantwoord is, gezien de besmettingsgraad; waarom is zo gehandeld?’’

Burgemeester Arie van Erk liet weten, dat de situatie constant in de gaten wordt gehouden. ,,Vorig jaar hebben we de wegen vrij snel afgezet. We doseren, kijken en als het echt nodig is, sluiten we het af. Ik laat de inschattingen over aan de professionals in het veld. Het is druk, maar het is balanceren.’’ Hij riep de inwoners en toeristen op: ,,Mensen willen buiten zijn, maar er ligt een groot stuk verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Het gaat vooral om de afstand van elkaar. Er kunnen heel veel mensen in de buitenlucht zijn. Als het echt nodig is, dan sluiten we af.’’

Mobiliteitshub voor Duin- en Bollenstreek

Noordwijk – Voortaan presenteert de Duin- en Bollenstreek zich bij ruimtelijke plannen als één front richting andere bestuursorganisaties. Op die manier hopen de bestuurders in deze regio, dat ze meer invloed krijgen ten opzichte van andere regio’s, zoals Amsterdam of het bestuursoverleg Katwijk-Leiden. Zo wordt er gewerkt aan een ‘mobiliteitshub’.

Donderdagavond bespraken de commissieleden de ‘Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek’. Hierin worden de krachten van deze streek naar voren gebracht. Dan gaat het om zaken als energie, economie, het toerisme en het feit dat de Bollenstreek onderdeel is van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Wethouder Roberto ter Hark liet weten, dat met deze versterkte bestuurlijke samenwerking ook geprobeerd wordt om betere infrastructuur te krijgen. ,,De oost-westverbindingen zijn niet toereikend. We nemen de mogelijkheid voor een mobiliteitshub bij Hillegom op; daar komen verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar; het Openbaar Vervoer, de auto en de fiets. Je kunt dan van het een op het andere mobiliteitsmogelijkhed stappen.’’

Mogelijk ‘dubbelbestemming’

Voor Jan Kroonsplein

Noordwijk – De gemeenteraadsleden lijken het definitieve besluit voor de manier waarop er op het Jan Kroonsplein gebouwd mag worden, nog even uit te stellen. Dat bleek tijdens de commissievergadering van donderdagavond.

Gemeenteraadslid Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) stelde voor, om dat hele gebied een ‘dubbelbestemming’ te geven. Zodat in gebouwen zowel hotelappartementen als woningen worden toegestaan. Alle politieke partijen gaven vervolgens aan, welke bouwvariant voor het Jan Kroonsplein hun voorkeur heeft en de meningen liepen uiteen. Enkele partijen, zoals LSN, NZLokaal en D66 wilden dat de toekomstige gebouwen lager worden, PUUR, CDA en een meerderheid van de VVD zien graag dat er zoveel mogelijk (sociale) woningen komen, maar Bruisend Noordwijk en DOEN! zien juist graag de hotelappartementen verschijnen.

Raadslid Koppel (GroenLinks) pleitte ervoor, dat alle sociale woningen overgedragen worden aan de woningbouwcorporatie en zijn PvdA-collega Secker (PvdA) vroeg zich af, waarom alles zo volgebouwd moet worden ten koste van het huidige lege plein: ,,Wat nu beoogd wordt is een pleintje; moeten we daar alle moeite voor doen?’’ Wethouder Roberto ter Hark liet weten, dat hij voorstander is om te werken met dubbelbestemmingen. ,,Als de raad een keuze maakt voor die dubbelbestemming, gaan we op die basis een aanbestedingstraject voorbereiden.’’

Tramverbinding tussen Leiden en Noordwijk

Weer een optie

Noordwijk – De kans bestaat, dat er toch een ‘lightrail’ verbinding komt tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Hiermee barst de discussie over de mogelijke komst van een trambaan weer open.

Dat liet Marco van de Esschert, senior strategisch adviseur van Holland Rijnland donderdagavond tijdens een commissievergadering weten. Hij reageerde hierbij op een vraag van GroenLinks-raadslid Cynthia Maan. In de toekomst moeten er 30.000 huizen bijkomen in deze regio en die woningen komen vooral ‘op de lijn Katwijk – Leiden – Alphen aan den Rijn’. Maar Holland Rijnland wil voor het vervoer van al die nieuwe inwoners ook gaan inzetten op extra openbaar vervoervoorzieningen.

Van de Esschert: ,,Een lightrailverbinding zou best op een wensenlijstje kunnen komen. We willen kijken welke vorm nodig is. Verschillende varianten gaan we niet uit de weg. Het bestaande (trein)spoor tussen Leiden en Alphen ligt op heel slappe grond. We zouden het spoor het liefst verdubbelen, maar dat gaat een heel kostbare zaak worden.’’ Zo’n lightrailverbinding zou goedkoper kunnen zijn. Uiteindelijk moeten bestuurders in deze regio hier een besluit over nemen.

,,College geeft onjuiste voorstelling van zaken’’

Noordwijk – Bij het informeren van de gemeenteraad over de vestiging van een waspeencentrum aan de Leidsevaart heeft het college van burgemeester en wethouders ‘een onjuiste voorstelling van zaken gegeven’.

D66-fractievoorzitter Dick Gutlich citeert uit een brief van Gedeputeerde Staten naar het college: ,,Wij zijn niet conform geldende afspraken formeel door u betrokken bij de planvorming. Het door u aanhalen van de naam van een provincieambtenaar en wijzen op zijn vermeende instemming, vinden wij ongepast en u geeft bovendien een onjuiste voorstelling van zaken.” Gedeputeerde Staten zou helemaal niet hebben aangegeven in te stemmen met een ontwikkeling waarbij afgeweken wordt van het provinciaal omgevingsbeleid.

Gutlich wil weten, of het college ook vindt, dat de gemeenteraad onjuist is geïnformeerd. En of deze hele kwestie gevolgen zal hebben voor de komst van het waspeencentrum aan de Leidsevaart. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Extra corona-aandacht voor arbeidsmigranten

Noordwijk – Het coronavirus woekert ook onder de arbeidsmigranten.

Burgemeester Wendy Verkleij laat in een bericht aan de raadsleden weten, dat er van het coronavirus ‘een aantal clusterbesmettingen zijn geconstateerd onder de arbeidsmigranten’. Daarom gaan de besturen van Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk een informatieavond organiseren voor bedrijven, die gebruik maken van arbeidsmigranten.

Dan wordt duidelijk(er) gemaakt, hoe besmettingen op de werkvloer voorkomen kunnen worden. Ook het belang van vaccineren komt dan aan de orde.

F1 parkeren op Langevelderslag

Noordwijk – Wanneer de Formule 1 wedstrijd in Zandvoort wordt gehouden met publiek, kan een deel van de bezoekers hun auto parkeren aan de Langevelderslag.

Dat staat in een informatiebrief van het college van burgemeester en wethouders. Maar liefst 500 parkeerplaatsen worden hiervoor beschikbaar gesteld. Vanuit die parkeerplaats kunnen de Formule1 fans met hun fietsen richting Zandvoort gaan, of via het strand naar Zandvoort lopen.

Als er veel bezoekers gedurende meerdere dagen en nachten in deze streek willen blijven, dan houdt het college de optie open om toestemming te geven voor een ‘pop up camping’. Maar dan moeten wel eerst zo ongeveer alle reguliere toeristische overnachtingsplekken verhuurd zijn.

Geen openbaarheid documenten

Noordwijk – Het bezwaar van Platform Initiatief Noordwijk (PIN wordt door het college ongegrond verklaard. Het ging om een verzoek tot het opheffen van de geheimhouding inzake documenten met betrekking tot de bouwlocatie Offem Zuid, die sinds 2014 zijn opgesteld.

Dat laat burgemeester Wendy Verkleij weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. Vorig jaar besloot de gemeenteraad om voor negen documenten de geheimhouding in stand te houden. PIN heeft hier bezwaar tegen gemaakt. De commissie bezwaarschriften oordeelde echter, dat de geheimhouding voor die documenten mag blijven bestaan.

Het college neemt dat oordeel over. ,,Er zijn geen omstandigheden die ervoor zorgen, dat de gemeenteraad het besluit van 14 juli 2020 zou moeten herzien’’, aldus Verkleij. PIN kan nog naar de rechter stappen, om alsnog te proberen om de negen documenten in te mogen zien.

Genoeg ruimte voor rotonde

Hillegom – De geplande rotonde bij de Weerlaan (bij de brandweerkazerne) kan zó worden aangelegd, dat er ook een vrijliggend fietspad naast kan komen.

Dat liet wethouder Karin Hoekstra donderdagavond tijdens een raadsvergadering weten, naar aanleiding van vragen door raadslid Co Jansen (Fractie Jansen).

Volgens Hoekstra hebben bussen geen last van deze rotonde, omdat de routes van Arriva niet via dit weggedeelte rijden.

,,GOM benadeelt startende kwekers’’

Streek - Een bollenkweker in Noordwijkerhout is ten einde raad. Hij heeft zich gewend tot het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in de Bollenstreek.

De man heeft sinds drie jaar een eigen bloembollenkwekerij en is al enige tijd op zoek naar bedrijfsruimte en een stuk land om zijn bedrijf door te zetten. Hij komt echter nergens aan bod; volgens hem is de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) hier de reden voor.

,,Er is al niet veel aanbod en het aanbod dat er is, koopt de GOM voor huizenbouw. Of de schuur word gesloopt en het huis dat blijft staan, wordt ineens een burgerwoning. Dit zijn veelal verouderde bedrijven maar hadden voor mij of collega startende kwekers prima bruikbaar geweest. Op deze manier word het onmogelijk gemaakt om als startende kwekers iets te kunnen kopen.’’ De kweker wil, dat de GOM ,,per direct stopt met het zogenaamd open maken van de Bollenstreek door overal schuren te slopen en burgerwoningen neer te zetten. Zodat startende kwekers ook weer aan bod komen.’’

GroenLinks zoekt vrouwen, jongeren en andere kandidaten

Noordwijk – Wie altijd de droom heeft gehad om voor GroenLinks gemeenteraadslid te worden, kan deze droom nu uit laten komen.

De politieke partij zoekt namelijk mensen, die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Geschikte personen moeten ‘gemotiveerd zijn om een stevige groene, progressieve en sociale inbreng te leveren’. Ook als je nog geen GroenLinkslid bent, kun je jezelf aanmelden.

Vooral vrouwen zijn welkom. Voorzitter Gerhard Schwehm: “Hoewel ze sinds de invoering van het actief vrouwenkiesrecht in 1919 al meer dan honderd jaar verkozen kunnen worden, is het aantal vrouwen in gemeenteraden nog steeds bedroevend laag.’’ Daarnaast zou volgens de Noordwijkse afdeling van GroenLinks ,,de stem van jongeren wel wat beter vertegenwoordigd mogen worden’’. Aanmelden kan tot en met 30 mei via kandidatennoordwijk@groenlinks.nl.

Huurcompensatie strandpaviljoenhouders blijft maatwerk

Noordwijk – Horeca Maatwerk heeft bij het college van burgemeester en wethouders een ‘algemeen verzoek tot huurcompensatie’ ingediend. Dit verzoek wordt afgewezen.

In januari informeerde het college de strandpaviljoenhouders, dat er geen huurcompensatie in zijn algemeenheid wordt verstrekt. De strandpaviljoenhouders kunnen echter wel een verzoek tot huurprijsvermindering op individuele basis indienen. Zo’n verzoek zou het college eventueel wel in kunnen willigen.

Naar aanleiding van die mededeling kreeg het gemeentebestuur een brieF van Horeca Maatwerk, namens het bestuur van de Vereniging belangenbehartiging strandpaviljoenhouders, -exploitanten –en eigenaren aan het Noordwijkse strand. In deze brief werd het ‘algemeen verzoek tot huurcompensatie’ toegelicht. Het college blijft bij haar standpunt en wijst dit verzoek af.

Minder bekeuringen door corona

Hillegom – Door alle coronaperikelen hebben de BOA’s en andere gemeentelijke handhavers nog maar de helft van hun tijd kunnen besteden aan hun normale werk.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn er in 2020 minder boetes uitgeschreven. In totaal gaat het om 150 bekeuringen. De meeste van die boetes zijn bonnen voor verkeerd parkeren (80) en parkeren in de blauwe zone (45). Daarnaast kregen twee mensen een prent voor het zonder invalidekaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats.

Andere boetes die werden uitgeschreven zijn voor gevaarlijk parkeren (3), met de auto stilstaan op de stoep of het fietspad (13) en zeven coronaboetes. Bij deze laatste bekeuringen gaat het om het niet naleven van de corona-maatregelen. (Bijna) al die mensen zijn in bezwaar gegaan tegen deze boetes. In 2019 schreven de boa’s nog 290 bekeuringen uit, waarvan 244 voor verkeerd parkeren (in de blauwe zone).

,,Niet bouwen, maar bomen’’

Noordwijk – Een aantal Binnenwegbewoners maakt zich ernstig zorgen over de bouw op het Jan Kroonsplein.

Ze vragen in een brief aan de gemeenteraad om aandacht. ,,Wij zijn op deze grond geboren en vinden dat er met ons gesold wordt. Vanaf de Haakse Hoek zijn alle woningen aan onze kant van de straat koophuizen, maar heeft ons heerlijk lichte, zonnige huis straks nog dezelfde waarde?’’ Ze zijn bang. ,,De muur van de half ondergrondse parkeergarage komt op een meter of vijf vanaf onze gevel, dat houdt in dat er gegraven wordt tot een meter of drie van ons huis. Ik hoef u niet te vertellen dat we op duinzand wonen.’’ Gevreesd wordt voor schade aan de woningen.

,,Maak van dat Vomar plein een mooi groen gebied, of laat het gewoon parkeerterrein en zet er bomen en struiken op.’’ De kans, dat dit besloten wordt door de politiek, lijkt erg klein.

Nog even wachten voor organiseren evenementen

Noordwijk – Het gemeentebestuur neemt op dit moment geen aanvragen voor evenementen in behandeling. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door NZLokaal.

Dit geldt ook voor evenementen, dit vóór corona al jarenlang georganiseerd werden. ,,De coronaregels zullen van invloed zijn op de wijze waarop een evenement georganiseerd kan of moet worden’’, aldus burgemeester Wendy Verkleij.

Organisatoren moeten daar rekening mee houden, maar kunnen dat pas als bekend is wat de coronaregels voor evenementen zijn, zodra het verbod op evenementen wordt opgeheven. Het college heeft wel het vertrouwen dat het einde van deze moeilijke periode in zicht is.

Noodkreet werkt

Noordwijk – De noodkreet van Van Roode Infra heeft resultaat opgeleverd; het bedrijf wordt voortaan toch weer uitgenodigd om zich in te schrijven voor gemeentelijke aanbestedingen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan directeur Niels van Roode. Twee maanden geleden beschuldigde hij het gemeentebestuur van ‘favoritisme’.

Volgens het gemeentebestuur is daar geen sprake van. ,,Vóór de start van een onderhandse aanbesteding wordt aan directievoerders en toezichthouders gevraagd om namen van uit te nodigen bedrijven aan te geven. Het kan dus voorkomen, dat uw bedrijf niet onder de voorgestelde bedrijven voorkomt.’’

Dat Van Roode al een aantal jaren niet wordt uitgenodigd, ‘betreurt’ het gemeentebestuur. Het college draagt de betreffende ambtenaren op, om Van Roode Infra ‘bij een passende volgende civieltechnische aanbesteding uit te nodigen om een inschrijving uit te brengen’.

Opnieuw vragen over bewonersparkeervergunningen

Noordwijk – PUUR-gemeenteraadslid Danielle Brink-Musters heeft haar tanden gezet in het nieuwe tariefsysteem voor de bewonersparkeervergunningen.

Volgens haar zijn bewoners door Parkeerservice P1 niet geïnformeerd over het feit, dat zij moesten betalen voor een tweede vergunning in plaats van een eerste bewonersvergunning. Brink stelt, dat inwoners die een huis met een oprit hebben, op 1 juni 2020 nog wel een bewonersvergunning voor de eerste auto hebben kunnen kopen.

Het raadslid wil van het college van burgemeester en wethouders ‘een schriftelijke bevestiging van P1 ontvangen, dat P1 op 1 juni 2020 geen bewonersvergunningen voor de eerste auto aan eigenaren van een huis met een oprit hebben verkocht. Ook moet de gemeente duidelijk maken, hoe daadwerkelijk wordt vastgesteld of een aanvrager beschikt over een eigen oprit/opstalplaats.

‘Perverse prijsontwikkeling woningen’

Noordwijk – De prijsontwikkeling voor woningen in De Zilt is pervers. Dat vindt PUUR-gemeenteraadslid Toon van Tol.

In plaats van zestien woningen, die minder dan 200.000 euro kosten, staan nu op Funda alleen maar nieuwbouwhuizen waar je meer dan 310.000 euro voor moet betalen. Volgens Van Tol worden die huizen gekocht door mensen van buiten Noordwijk en vissen de Noordwijkse jongeren naast het net.

De woningmarkt is ‘knots knettergek’, aldus Van Tol. Hij roept het gemeentebestuur op om ‘meer dwingend op te treden en binnen de bouwontwikkelingen te reguleren’. Zodat er toch nog betaalbare huizen beschikbaar komen voor jongeren.

Plusmaatje is succes

Hillegom – Een jaar geleden begon het ‘Plusmaatje in de Buurt’ project. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd, zo is te lezen in een nieuwsbrief van het CJG.

Zes jongeren zetten zich in voor Plusmaatje in de Buurt. Zij zijn ervaringsdeskundige op het gebied van rouw en verlies, pesten, adoptie, schulden, seksualiteit en geloof. Als Maatje staan ze andere jongeren bij, die met vergelijkbare uitdagingen worstelen.

Deze Maatjes spreken dezelfde taal, begrijpen de problemen waar de doelgroep mee worstelt en kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden naast de reguliere hulp. Maatje Micha heeft iemand daadwerkelijk kunnen helpen: ,,Er alleen al voor iemand zijn doet wonderen!’’ Het maatje praat met de betreffende hulpvragende jongere, maar ze ondernemen ook samen activiteiten en dat kweekt een vertrouwensband.

SPIN wil spin in het web worden

Noordwijk – De Stichting Platform Initiatief Noordwijk (SPIN) wil graag als bemiddelaar optreden tussen het gemeentebestuur en inwoners van Noordwijk.

Dat laat SPIN-voorzitter Hans Stol weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. Volgens hem zijn veel inwoners niet blij met de manier waarop de gemeente over ontwikkelingsprojecten communiceert. Als voorbeelden noemt Stol het bouwproject Julianahofje en Groot Hoogwaak.

Het moge duidelijk zijn dat een andere werkwijze bij RO projecten noodzakelijk is om te voorkomen dat de Gemeente nog meer tegenover haar bewoners komt te staan dan nu het geval is. Wij zijn bereid om, indien nodig , als intermediair op te treden.

Strijd voor nieuwe De Schelft barst los

Noordwijk – Wat NZLokaal betreft, komt er zeker een nieuw functioneel centrum op de plek waar ooit De Schelft stond.

Dat geeft fractievoorzitter Lisette van der Vossen (NZLokaal) aan in vragen, die ze stelt aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder vroeg het college zich af, ,,of er reële aanleiding is om tot een nieuw multifunctioneel centrum te komen”. Dat zint Van der Vossen niets. ,,In de voormalige gemeente Noordwijkerhout was De Schelft in het accommodatiebeleid aangeduid als “basisvoorziening”. Dat is het volgens onze fractie nog steeds.’’

,,De brand in De Schelft heeft niets veranderd aan de behoefte van de inwoners aan voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie. Sterker nog: het aantal inwoners van Noordwijkerhout neemt ieder jaar toe, en daarmee ook de behoefte aan ruimte voor sport, zwemles, toneelvoorstellingen, carnaval, concerten, evenementen, enzovoorts.’’ Ze vraagt van het college onder meer extra informatie over investeringen in allerlei andere accommodaties in de gemeente Noordwijk.

Tegenslag op tegenslag voor Bram Mol en Charles de Boer

Noordwijk - De ondernemers Bram Mol en Charles de Boer zijn niet blij. Hun bouwproject ‘Residence van Henegouwen’ loopt tegen de ene na de andere tegenslag aan. Dat is te lezen in een brief, die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Zo kregen ze vorig jaar van de gemeente een last onder dwangsom van 20.000 euro opgelegd, vanwege de aanwezigheid van asbest in het huidige te (voormalige) Strand Hotel en Hotel Alwine. Ook al is er volgens Mol en De Boer spraken ‘van een zeer kleine hoeveelheid aanwezige asbest in de gebouwen’. Door de landelijke stikstofproblematiek en vertraging met de omgevingsvergunning kan het oude bouwschema niet meer aangehouden worden. De ondernemers: ,,Door de landelijke regelgeving rond stikstof kunnen wij de beide hotels momenteel niet slopen, anders komt er geen fiat voor de bouw van Residence van Henegouwen. Dit is absurd, maar dat is helaas de situatie. Dit betekent dat er pas een aanvang kan worden gemaakt met de sloop indien de omgevingsvergunning onherroepelijk is.’’

De ondernemers balen ook enorm van PUUR, die vragen stelt over deze bouwkwestie. ,,Deze politieke partij heeft zich al vanaf 2012 telkenmale schuldig gemaakt aan een negatieve ‘framing’ van het project Hotels van Oranje / Residence van Henegouwen. De suggestieve wijze waarop deze zelfde politieke partij nu opnieuw, waarschijnlijk op instigatie van aan deze partij gelieerde omwonenden, al tweemaal schriftelijke vragen heeft ingediend omtrent de onderhavige kwestie, achten wij teleurstellend en lijkt vooral ingegeven vanuit electoraal cliëntelisme.’’

Tijdelijke overkappingen

Noordwijkerhout – ‘Zorg voor tijdelijke overkappingen voor verenigingen in Noordwijkerhout’.

Dit pleidooi houden CDA, NZLokaal en DOEN!. Dit soort tijdelijke overkappingen is ook geplaatst op Sportcomplex Duinwetering in Noordwijk, waar cultuur- en sportverenigingen gebruik van kunnen maken.

De partijen vinden dit een goed initiatief: ,,Het zou het mooi zijn wanneer dit ook in de kern Noordwijkerhout en/of De Zilk gerealiseerd kan worden, zeker gezien het gebrek aan ruime voor de Noordwijkerhoutse verenigingen door het wegvallen van De Schelft.’’ Het college heeft enkele weken de tijd te reageren.

Uitdaging voor Museum Noordwijk

Noordwijk – Museum Noordwijk wil 500.000 euro lenen voor het realiseren van haar plannen en de gemeente Noordwijk zal hiervoor garant staan. Maar dat bedrag kan in ieder geval niet worden geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Het commissielid Karel van Herwaarden (D66) wees het college van burgemeester en wethouders hierop. Sinds 1 januari leent de BNG namelijk alleen nog bedragen hoger dan een miljoen euro uit. En dus moet het museum op zoek naar andere financiers, zoals de Rabobank of de Waterschapsbank. Bestaat nu de kans dat er geen garantstelling komt als andere financiers dan de BNG geen medewerking willen verlenen aan de garantstelling?

Een woordvoerder van de gemeente Noordwijk laat weten: ,,De gemeente staat garant voor een lening van € 500.000,- bij andere financiers, nu blijkt dat een lening bij de BNG niet mogelijk is. Wij gaan er vanuit de Stichting Museum Boerderij een lening, met een gemeentelijke garantstelling, kan afsluiten bij een andere bank.  Er zijn nu geen aanwijzingen waarom dit niet zou lukken. Als echter het afsluiten van een lening niet lukt, is een garantstelling ook niet nodig.  De gemeente zal zelf geen lening verstrekken aan Stichting Museum Boerderij.’’

Veel problemen in wijk Guldemond

Noordwijkerhout – De bewoners van de wijk Guldemond maken zich ernstig zorgen over de teloorgang van hun wijk.

Dit heeft geleid tot vragen van CDA-raadslid Sebastiaan Duivenvoorde. ,,In het verleden stond er een ondergrondse kledingbak geplaatst, deze viel weg tegen het groen wat er nog is. Nu staat er een grote lelijke bovengrondse bak waar regelmatig matrassen en andere zaken liggen die er niet in passen. De containers voor plastic, karton en glas zijn regelmatig overvol. Dit zorg voor veel overlast. In de loop der jaren is veel groen verdwenen in de wijk Guldenmond. Naast dat dit een minder fraaie aanblik geeft, ervaren mensen hierdoor ook meer geluidsoverlast van de N206. Zijn er plannen om meer groen aan te planten in de wijk Guldemond?

Ook de komst van een hondenlosloopplaats bij Dijkzicht heeft de Guldemonders verrast, zeker omdat daar geen enkele depodog is geplaatst. Daarnaast zijn er zorgen over te hard rijdend verkeer op de Viaductweg en het geluidsoverlast van een zendmast bij Dijkzicht. Het college moet binnen enkele weken een reactie geven.

‘Verf doppen wit’

Noordwijk – De fractie van Lijst Salman Noordwijk maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op het Raadhuisplein.

Met name de ‘doppen’, die daar nu op de grond liggen, zorgen voor onrust. Kim Smeltink en Frans van Kouwen hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Hoeveel klachten ontvangt de gemeente over de niet goed zichtbare doppen? Deelt het college de mening van lijst Salman Noordwijk dat als de doppen van een witte kleur worden voorzien, dat de wegafscheiding beter zichtbaar is? Is het mogelijk om de doppen van een witte kleur te voorzien, zodat de doppen beter zichtbaar zijn voor alle weggebruikers? Waarom is er nog geen actie ondernomen?’’

Het college heeft enkele weken de tijd om hierop te reageren.

Zonnepanelen leveren weinig op

Noordwijk – Bewoners van Offem Zuid balen enorm.

Bij hun huizen zijn standaard zonnepanelen op de daken aangebracht, maar die panelen zorgen maar voor een ‘zeer geringe opbrengst’, zo geeft GroenLinks-raadslid Cynthia Maan aan. De reden hiervoor is volgens haar duidelijk: ,,Bij een groot aantal huizen zijn de panelen aangebracht op de zonluwe kant van het huis; in noordelijke richtingen of in de schaduw van muren en daken.’’

Volgens Maan hebben de bewoners zelf geen keuze hebben gehad op de ligging of installatie van de panelen. Ze wil van het college van burgemeester en wethouders weten, of er in de toekomst beter op dit soort zaken gelet wordt. En dat de elektriciteitsopbrengst van de zonnepanelen belangrijker moet zijn dan ‘esthetische redenen’.

Zorgen over tempo bouw sociale woningen

Noordwijk – Het tempo van het bouwen van sociale koopwoningen in Offem Zuid moet omhoog.

Dat vindt gemeenteraadslid Gerard Duijndam (VVD). Hij stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. In fase 3 van het bouwplan Offem Zuid zijn nog maar 18 sociale koopwoningen gebouwd, terwijl er nog 68 bij moeten komen. Terwijl er tot nu toe al 200 duurdere woningen al wel gerealiseerd zijn.

Duijndam wil weten: ,,Is het college bereid om met voorrang de bouw van deze woningen te laten aanvangen?’’ Hij wil daarnaast een overzicht van de gebouwde sociale huurwoningen in de periode 2014-2019 in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

14 april 2021

Rotaryleden maken Elsgeesterhof lenteklaar


VOORHOUT – Afgelopen weekend staken de leden van de Rotary Club Voorhout de handen weer uit de mouwen. Zij hielpen met het lenteklaar maken van de Elsgeesterhof aan de Boekenburglaan.

Mensen kunnen met ‘oogstaandelen’ deelnemen aan de zelfoogsttuin Elsgeesterhof en iedereen helpt mee om de tuin te onderhouden. In ieder geval kan de tuin de komende negen maanden gebruikt worden, maar voor het zover is moet er nog heel veel gebeuren.

De leden van de Rotary Club Voorhout plaatsten een scherm tegen de wind en de op wortels azende hazen. Ook werden oude rietresten verwijderd en bedden gewoeld om te planten. Binnenkort groeien hier groenten, bloemen en kruiden. Mede-initiatiefneemster Jacqueline Bader: ,,Superfijn dat deze Rotaryleden met man- en vrouwkracht ons helpen!” Ingrid Verdegaal is ondertussen ook druk bezig: ,,Dit hele stuk is grond met puin; daar kunnen we niet telen. Dus maken we bloemenbakken en gaan we daarin telen. Dit is omdenken: daar zijn we heel goed in.’’

Steven Schrader is Rotaryvoorzitter. Hij loopt met een kruiwagen en laat weten: ,,Ons thema is: de handen uit de mouwen steken en dat gaan we nu doen.’’ Rotarylid Angela is druk aan het woelen. Reny en Marcel zijn aan de slag met een grondboor om de gaten in de kleigrond te maken voor het windscherm, om zo de gewassen te beschermen. Het is fijn om dit te doen: ,,We dragen zo bij aan de samenleving!’’

Voor meer informatie: www.elsgeesterhof.nl.

13 april 2021

Goed voor elkaar bokaal voor jongerensoos Meddle

KAAG EN BRAASSEM – Jongerensoos Meddle  is de winnaar geworden van de PRO Goed voor elkaar bokaal 2021. De organisatie kreeg in totaal 95 stemmen.

Ieder jaar reikt de politieke partij PRO deze bokaal met een geldbedrag van 500 euro uit, om zo inwoners en organisaties in het zonnetje te zetten, die wat voor anderen betekenen en zich willen inzetten voor een fijne leefomgeving. Maandagavond waren alle genomineerden uitgenodigd om digitaal de prijsuitreiking bij te wonen.

Met de winst versloeg Jongerensoos Meddle de andere concurrenten: Koor Joy, Fietsmaatjes Kaag en Braassem, Voedselbank KBEN, Oranjevereniging Rijnsaterwoude, Zwembad de Kleine Oase en Stichting Groen Licht.

Inwoners konden de afgelopen week stemmen. Uiteindelijk werden 316 stemmen uitgebracht. Voorgaande winnaars van deze bokaal waren basisschool Ter Does (Hoogmade), Swiffers Hoeve (Nieuwe Wetering) en Daniek de Groot (Woubrugge). Het prijzengeld bestaat uit een groot deel van het contributiegeld dat PRO van leden ontvangt.

Illegaal wonen wordt beloond

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem vermoedt, dat er op 93 adressen illegaal arbeidsmigranten worden gehuisvest. Dat laat burgemeester Marina van der Velde weten.

De eigenaren van die panden zijn door de gemeente ‘uitgenodigd’ om te kijken of die woonsituatie gelegaliseerd kan worden. Maar van deze 93 adressen hebben 56 eigenaren aangegeven dat er geen arbeidsmigranten worden gehuisvest. Acht eigenaren hebben niet gereageerd, maar op 25 adressen wonen er dus wel degelijk arbeidsmigranten.

Van der Velde geeft aan, dat 17 van die illegale bewoningen toch een vergunning kunnen krijgen.

Handtekeningenactie voor zwemstrandje

Roelofarendsveen - Inwoonster Nikki baalt er van, dat er in haar dorp Roelofarendsveen helemaal geen zwemstrandje is.

Daarom heeft ze een petitie opgezet, om steun te krijgen voor haar wens. ,,Roelofarendsveen is een prachtig dorp met steeds meer inwoners. Het is omgeven door water, waar iedereen van wil genieten. Maar hoe kunnen wij als inwoners hier nou volledig van genieten, als wij geen zwemstrand hebben?’’

Ze geeft aan, dat andere dorpen in de gemeente Kaag en Braassem, waar Roelofarendsveen onder valt, al wel een zwemstrand hebben. Een zwemsteiger vindt Nikki niet voldoende. De petitie heeft honderden steunbetuigingen ontvangen.

Gestolen bloemen voor oma


,,Dan ben je toch knettergek?!''

Roelofarendsveen – Tot voor kort kon het nog voor de kwekers; bosjes bloemen buiten zetten, waarna mensen in goed vertrouwen geld betaalden en een bosje meenamen. Maar het gejat van de bloemen wordt almaar ernstiger. Het leidde er toe, dat de broers Koos en Wim Straathof, eigenaren van Tulips2Go hun bloemenstalletje aan de Floraweg 16a in Roelofarendsveen hebben gesloten.

Het stalletje zelf staat er nog, maar er is een papier opgeplakt met de tekst: ,,Wegens wanbetaling stopt de buitenverkoop!’’ Binnen zijn Wim en Koos druk bezig met het samenstellen van tientallen nieuwe tulpenbosjes. Ze behandelen hun producten met liefde. ,,Bloemen zijn emotie’’, geeft Koos aan. Dat mensen het in hun hoofd halen om bossen bloemen weg te halen, zonder er (het juiste bedrag) voor te betalen; de broers kunnen er met hun hoofd niet bij. ,,Dan zet je zo’n bosje op tafel en ga je naar een bos gestolen bloemen kijken! Of je geeft zulke gestolen waren aan je oma; dan ben je toch knettergek?!’’

Sinds januari verkopen de broers langs de kant van de weg. ,,Dat komt door de crisis. De mensen zelf zijn dolenthousiast, maar sommigen zijn te enthousiast. Bijna iedere dag wordt een percentage niet betaald. Er zijn dagen, dat we 25 bossen verkopen, maar dat er vijf verdwenen zijn. Op zulke momenten tellen we het geld niet, want dan zitten we de rest van de avond met een rot gevoel op de bank.’’

Via de sociale media betreuren mensen, dat het stalletje dicht is. Zoals Vera Knijnenburg: ,, Verkoopstandjes langs de weg zijn juist zulke leuke dingen van een dorp, evenals elkaar groeten als je elkaar tegenkomt, ook al ken je ander niet. Ik wijs naar niemand en iedereen is welkom hier, maar pas je aan je woonomgeving aan, waar je ook vandaan komt.’’ De broers: ,,We willen mensen blij maken met een bos bloemen en we willen gewoon niet, dat er gejat wordt!’’

Meer restafval ondanks diftar

Kaag en Braassem – De inwoners van Kaag en Braassem hebben vorig jaar meer restafval laten ophalen, dan in 2019.

Enkele jaren geleden voerde de gemeente een nieuw betalingssysteem in (diftar), waarbij inwoners meer moeten gaan betalen, als ze ook meer restafval langs de kant van de weg zetten. In eerste instantie daalde de hoeveelheid restafval per inwoner fors: van 204 kilo in 2017 naar net iets boven de 100 kilo in 2019. Maar vorig jaar bleek de restafval per inwoner alweer 116 kilo per inwoner te zijn.

Voor dit slechtere resultaat waren de inwoners vorig jaar wel meer geld kwijt. In 2019 betaalden de alleenstaanden nog 138 euro en in 2020 steeg dat naar 186 euro. Meerpersoonshuishoudens moesten ook dieper in de portemonnee graaien; dat tarief steeg met ruim 6% naar 223 euro.

Het gemeentebestuur legt de oorzaak bij de coronamaatregelen. ,,Veel inwoners hebben thuisgewerkt en ze hadden daardoor meer restafval.’’ De landelijke doelstelling voor 2020 is 100 kg restafval per inwoner; deze doelstelling heeft de gemeente dus niet gehaald. Er werd vorig jaar meer gft en glas ingezameld, maar juist minder oud papier.

Veense Campus in gebouw Bonaventura

Roelofarendsveen – De middelbare school Bonaventura in Roelofarendsveen sloot twee jaar geleden haar deuren. Sindsdien staat het gebouw er stil en verlaten bij; gedoemd om uiteindelijk ten prooi te vallen aan de sloophamer. Tot het moment dat Barry Verdel (41) een ingeving had: hij gaat in dit schoolgebouw de ‘Veense Campus’ opzetten. Compleet met sociale woningen, kantoorplekken en ruimtes waar maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken.

Zittend op een bankje bij het schoolgebouw, genietend van de warme lentezon, licht Verdel toe: ,,Ik zet de Veense Campus ook op voor de buurt en de Veen zelf.’’ Hij wijst om zich heen: ,,Daar stond ooit de kerk en iets verderop de Woelige Baren. En waar nu dat appartementengebouw staat, stond ooit een basisschool. Alles gaat weg. Van dit gebouw wil ik niet alleen een kantorenplek maken; ik hoop dat het tegelijkertijd een clubhuis wordt voor maatschappelijke instellingen, startende ondernemers, freelancers, ondernemersverenigingen en bestuurlijke overleggen.’’

,,Voor mijn bedrijf Verdel ICT Media zocht ik nieuwe huisvesting. We willen perse in Roelofarendsveen zelf blijven. Het schoolgebouw zelf is natuurlijk veel te groot om alleen maar onze 52 medewerkers ervan te laten gebruiken. Zo ontstond het idee om het pand ook beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld de toneelvereniging.’’ Verdel koopt het gebouw van de gemeente voor 1,7 miljoen euro. Het hele pand wordt het komende jaar opgeknapt; alleen de gymzaal verdwijnt. Het is de bedoeling, dat op die plek maar liefst 27 sociale woningen verschijnen. In die woonappartementen kunnen dan jonge starters (tot 35 jaar) genieten van hun eerste huis.

,,En deze bewoners kunnen gebruik maken van de aula. Zo krijg je bedrijvigheid en interactie’’, legt Verdel enthousiast uit. Op dat moment komt een jongeman aanlopen. hij had gehoord, dat Verdel de nieuwe eigenaar wordt van het Bonaventuragebouw en de jongeman oppert zijn idee om in de kelder een sociale werkplaats voor klussers te maken.’’ Dit soort initiatieven waardeert Verdel enorm. Iedereen kan vragen en suggesties doorgeven op www.veensecampus.nl.

De initiatiefnemer voor de Veense Campus woont zelf ook vlakbij en hij vindt het erg belangrijk om met de omwonenden te praten over de plannen. ,,Ik ben geen projectontwikkelaar en zal de komende 25 jaar met mijn bedrijf hier zitten. Daarom kom ik hier de komende weken iedere woensdagmiddag naar toe, zodat ik aan de mensen kan toelichten, wat hier gaat gebeuren.’’

De Veense Campus moet een plek worden, waar meerdere partijen samenwerken, aldus Verdel. Zodat bedrijven hier hun kantoor kunnen hebben, maar er ook ruimte is voor maatschappelijke instellingen.’’ Hij gelooft heilig in het concept: ,,Er zijn betere investeringen dan het ombouwen van een school naar een sociaal wonen concept met kantoren, maar het is supergaaf om dit te doen! In dit gebouw komen mensen niet alleen meer voor het kantoorwerk. Je kunt er trainingen geven in de toneelzaal, lunchen in de aula en bellen op de gang. Ik geloof in het delen van resources. Daarom kan de toneelvereniging hier ’s avonds oefenen en is het pand van 08.00 tot 22.00 uur open.’’

Hij verduidelijkt: ,,Ik wil hier geen horeca en ik wil niemand het brood uit de mond stoten. Maar de Veense Campus is een perfecte combinatie van kantoren, woningbouw en maatschappelijk gebruik. We doen dit, omdat het een onomkeerbare ontwikkeling is, die in deze wereld plaatsvindt: een wereld waarbij gebouwen en materialen opnieuw worden gebruikt en waarin je dingen samen deelt.’’

Meer dan honderd arbeidsmigranten aan Kruisweg

Woubrugge - De komst van 144 arbeidsmigranten aan de Kruisweg 18 in Woubrugge is een forse stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem laat weten hierover een ‘positieve grondhouding’ aan te nemen.

In 2019 kwam de initiatiefnemer al met een plan voor het onderbrengen van deze arbeidsmigranten. Dat leidde tot grote ophef onder de inwoners van Woubrugge. Indertijd ging het om het onderbrengen van 400 arbeidsmigranten. Met de nieuwe plannen gaat het om huisvesting voor maximaal 144 arbeidsmigranten. Deze mensen komen te wonen in de huidige panden, van de voormalige paardenmanege. Hierdoor hoeft er ook geen toestemming meer gevraagd te worden aan de Provincie Zuid-Holland. Eerder was die toestemming nog wél nodig, omdat er nieuwe panden gebouwd zouden worden.

Het college wil de vergunningen afgeven. De inwoners van Woubrugge worden hier nog wel over geïnformeerd via een informatieavond, maar de burgemeester en wethouders laten nadrukkelijk weten, dat er geen participatieproces wordt opgezet. Als er ideeën opkomen tijdens die informatieavond, laat het college het over aan de initiatiefnemer of die ideeën ook in de plannen worden ingepast.

2,5 miljoen voor aankoop en vernieuwing politiepand

Noordwijk – De gemeenteraad gaat komende maand akkoord met de aankoop van het politiebureau aan de Duinwetering. Het pand wordt verbouwd, zodat daar ambtenaren van verschillende afdelingen in worden ondergebracht. Daarnaast behoudt de politie een eigen dependance en kunnen ook andere organisaties ruimte huren.

Wethouder Sjaak van den Berg is enthousiast: ,,We hebben nu de kans om dit gebouw te verwerven. Het levert een besparing op, omdat we elders niet meer hoeven te huren, zoals bij Marente aan de Raadhuisstraat en voor de buitendienst in Katwijk. Nieuwbouw van het pand gaat op 5,5 miljoen euro komen. Nu kunnen we het pand voor 2,5 miljoen euro helemaal spic en span krijgen.’’

Een ruime meerderheid van de politieke partijen steunt de aankoop. Al blijft er ontevredenheid over de onzekerheid of de politie ooit zelf wel bijna een miljoen euro heeft betaald om het pand en de grond aan te kopen. PUUR gaat hierover een amendement indienen en de fractie DOEN! kondigde een motie aan.

Één miljoen gulden is zoek

Noordwijk – Het gemeentebestuur heeft geen enkel idee, of de politie in 1993 het bedrag van 968.770 gulden betaald heeft voor het politiebureau aan de Duinwetering.

Wethouder Sjaak van den Berg liet de commissieleden dinsdagavond weten, dat ambtenaren het probeerden uit te zoeken, maar niet meer kunnen achterhalen of er ooit door de politie geld is overgemaakt. Toch is zeker, dat de politie eigenaar van dat pand is, op basis van de politiewet 1993, gaf Van den Berg aan. ,,Daarnaast heeft de politie verbouwingen gedaan aan het pand. Hoe relevant is de betaling van toen voor de aanschaf van nu? We hebben nu de kans om dit gebouw te verwerven.’’

Verschillende politici, zoals Taetske Visser (PUUR) en Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) waren hier niet over te spreken. Van Bockhove: ,,968.770 gulden zou betaald worden. Je moet dat probleem bij de politie neerleggen; laat hen het maar uitzoeken. Het moet niet zo zijn, dat we geen geld gekregen hebben en dat wij nou het dubbele gaan betalen. Je moet als college niet opgelicht willen worden door de politie.’’ Hierop bond Van den Berg wat in. ,,Het komt ook op mij wat frustrerend over, maar ik kan niet meer naar boven halen. De politie heeft in al die jaren investeringen gedaan in het pand, het pand is uitgebreid en er is een opbouw op gemaakt. Dat is meegenomen in de taxering.’’

Plannen Museum Noordwijk onthuld

Noordwijk – De commissieleden kregen dinsdagavond een inkijkje in de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk. Voorzitter Leon Guijt van dit museum presenteerde enkele ontwerptekeningen.

Het museum wordt in omvang meer dan verdubbeld, met 1.000 m2 aan vloeroppervlak. Toekomstige bezoekers worden verwelkomd in een mooiere entree, er komen vaste zalen voor (wissel)tentoonstellingen en de 130 vrijwilligers zorgen voor ‘een vernieuwd museaal concept’. Op een wand komt een ‘interactieve video wall’ met een blik vanuit zee op het oude Zeedorp. Met beelden uit de loop van de tijd over Noordwijk. Ook wordt gezorgd voor een eigen ruimte om de Noordwijkse klederdracht uit de loop der eeuwen te tonen.

De vrijwilligers van het Museum Noordwijk hopen, dat met de veranderingen het jaarlijkse bezoekersaantal stijgt van 5.000 naar 25.000 mensen. En ook, dat hieronder veel kinderen zullen zijn, die niet kunnen wachten om bijvoorbeeld de ‘stijlkamer’ en ‘educatiezolder’ te mogen bezoeken. De totale kosten voor de verbouwing en inrichting bedragen 2,16 miljoen euro. Een groot deel van dit bedrag haalt het museum binnen via fondsen en sponsoren. Ook de gemeente draagt een steentje bij.

‘Netjes gehandeld’ bij dreigende uithuiszetting

Noordwijk – Loes Alkemade (76) kan voortaan weer rustig slapen. Wethouder Dennis Salman verzekerde woensdagavond tijdens een commissievergadering, dat hij haar ‘zaak blijft volgen’.

Alkemade dreigde op straat gezet te worden, maar door publiciteit in de media werd dat op het laatste moment voorkomen. Ze kon uiteindelijk komen wonen in een aanleunwoning bij één van de zorgcentra. Salman: ,,Vanaf 11 januari is keihard gewerkt aan een oplossing; een kleinschalige woonlocatie op Binnenvest.’’ Hij heeft de vrouw gesproken en ze is blij met haar huidige woonplek.

Naar aanleiding van vragen door PUUR en Lijst Salman Noordwijk, laat de wethouder weten: ,,Met elkaar hebben we heel netjes, snel en adequaat gehandeld.’’

Toch arbeidsmigranten in Woubrugge

Dorpsraad boos, Flexwonen blij

Woubrugge – De inwoners van Woubrugge zien de komst van 144 arbeidsmigranten naar de Kruisweg 18 helemaal niet zitten. Voorzitter Ben Beukenholdt van de Dorpsraad Woubrugge vreest, dat dit een eerste stap is naar nóg meer arbeidsmigranten die daar worden gehuisvest. ,,Initiatiefnemer Nico Geerlings pakt nu één manegestal. Maar er staat nog een stal naast. Wie zegt dat hij daar later niet nog eens 150 mensen in stopt?!” 

Het gemeentebestuur van de gemeente Kaag en Braassem staat positief tegenover het verbouwen van een voormalige paardenstal in onderkomens voor maximaal 144 arbeidsmigranten, zo schreef het AD vorige week. Volgens Geerlings gaat het om 72 ‘appartementjes’, die door maximaal twee personen bewoond worden. In het gebouw komen ‘overwegend’ mensen te wonen, die in Kaag en Braassem werken. Volgens Geerlings hoeven de Woubruggenaren zich geen zorgen te maken: ,,Ik denk dat iedere Nederlandser begrijpt, dat ook deze mensen ergens een plekkie moeten hebben. Dit is het minst bezwarende plekje. Er komen leuke mensen, die huis en haard verlaten om een stukkie inkomen te verdienen om hun toekomst zeker te stellen. Die zijn hard aan het werk om centjes mee te nemen terug naar het thuisland.’’

Eerder waren er nog plannen voor het onderbrengen van 400 arbeidsmigranten op deze plek, maar daar was ook de Provincie tegen. Hier is nu geen sprake meer van. Doordat de onderkomens in bestaande gebouwen worden ingericht, speelt de Provincie geen rol meer in de ‘ruimtelijke toetsing’, aldus Provincie-woordvoerder Michiel Groeneveld. De komst van de arbeidsmigranten zal tot meer drukte op de Kruisweg leiden. Misschien moet hierdoor een extra afslagrijbaan worden aangelegd. Groeneveld weet niet, wie de mogelijke kosten hiervoor gaat betalen.

Beukenholdt is namens de dorpsraad fel tegen de plannen. ,,Je kunt niet een dorp overvallen met zo’n aantal arbeidsmigranten. Geerlings pakt nu één manegestal. Maar er staat nog een stal naast. Wie zegt dat hij daar later niet nog eens 150 mensen in stopt?!’’ Geerlings ontkent dit: ,,Met het andere pand krijgen we nooit voor elkaar, dat daar ook 72 appartementen worden gecreëerd omdat het binnen de geurcirkel valt.’’ De paarden, die nu in die manegestal staan, mogen daar vooralsnog blijven, aldus Geerlings.

Beukenholdt is niet overtuigd. ,,Er wordt weinig rekening gehouden met de inwoners van Woubrugge. In Roelofarendsveen wilde men 60 arbeidsmigranten onderbrengen en dat ging niet door. Waarom moeten alle arbeidsmigranten ondergebracht worden in Woubrugge? Ik kan me voorstellen dat die mensen een goed onderkomen nodig hebben. maar waarom allemaal naar Woubrugge? Ze zullen best eens rotzooi trappen, het zijn allemaal kerels onder elkaar.’’ Hij stelt, dat veel inwoners van Woubrugge al jaren wachten op een woning: ,,Voor hen wordt te weinig gebouwd. Maar er wordt heel veel gedaan voor buitenlandse mensen. Alleen om er veel geld aan te verdienen.’’ Beukenholdt vindt, dat het gemeentebestuur een maximum van 100 personen moet stellen aan het aantal arbeidsmigranten dat aan de Kruisweg mag komen wonen.

Maar Geerlings stelt: ,,We zijn er enorm trots op dat we ergens naar toe kunnen werken. Onbekend is onbemind en het is aan ons om aan te tonen dat het goed en netjes gaat. Het moet niet onderschat worden dat één op de elf werkenden al een arbeidsmigrant is. Als je wilt, dat jouw moeder in het bejaardentehuis elke dag gewassen wordt en dat groenten tegen een normale prijs in de supermarkt liggen, dan heb je arbeidsmigranten nodig. En die mensen hebben een normaal onderkomen en een fatsoenlijk bed nodig.’’

Meer geld en minder uitstroom bij jeugdzorg

Noordwijk – De gemeente geeft jaarlijks 9,6 miljoen euro uit aan jeugdhulp om 1.083 jongeren te helpen. Deze informatie kregen de politici woensdagavond tijdens een commissievergadering. Het gaat dan met name om lichte zorg voor ‘geestelijke vraagstukken’.

 Al jaren wordt geprobeerd om de jeugdzorg goedkoper en efficiënter te maken, maar dat lukt niet. Van het project ‘één gezin, één plan, één regisseur’ werd veel verwacht, maar dat is ‘maar voor een klein deel effectief’. Ook zijn de kosten per jeugdige cliënt gestegen van ruim 8.000 euro naar ruim 10.000 euro. Wethouder Dennis Salman hoopt, dat de regering binnenkort besluit om meer geld naar de gemeenten te laten stromen.

Een van de redenen, waarom die kosten zo stijgen, is dat er heel weinig uitstroom is. Veel jongeren blijven dus aan het jeugdzorginfuus hangen. Hierdoor ontstaan er ook weer wachtlijsten; met name bij LVB-jongeren (met een licht verstandelijke beperking). Het komende jaar wil de gemeente minder diensten laten vallen onder de noemer ‘jeugdhulp’. Gehoopt wordt, dat zo de ‘zorgcowboys’ (bedrijven, die winst maken met het bieden van lichte zorghulp) gestopt kunnen worden.

Vernieuwde organisatie voor vinden werkgevers

Noordwijk – In september gaan de organisaties ‘Servicepunt Werk’ en de Maregroep officieel samen en dat wordt gevierd met een feestje.

Dat liet directeur Rinco Knoop woensdagavond tijdens een commissievergadering weten. De vernieuwde organisatie gaat werklozen helpen om een baan te vinden, of in ieder geval buiten hun eigen voordeur aan de slag te kunnen. Mensen, die moeite hebben om hun pad te vinden op de arbeidsmarkt, kunnen daarbij rekenen op steun en ondersteuning van de nieuwe organisatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of fysieke beperking, maar ook om inwoners die al jaren geen werkervaring meer hebben, maar ook ‘jongeren uit de voormalige wajongpopulatie’, aldus Knoop.

Jaren geleden werden de MareGroep en Servicepunt Werk juist gesplitst. Nu komen ze dus weer samen. Een nieuwe naam voor deze organisatie is er nog niet.