Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2021

Onderzoek naar woondoorstroming verstandelijk beperkten

Noordwijk – Extra woonkansen voor jongeren met jeugdzorgperikelen; het komt er in Noordwijk niet van.

Fractievoorzitters Rommie van Dokkum (PvdA) en Dick Gutlich (D66) pleitten voor de komst van passende woonruimte voor jongeren die klaar zijn om uit een intensief zorgtraject te stromen. Van Dokkumn: ,,Neem bij de invulling van nieuwbouwprojecten, zoals Bronsgeest, ook projecten voor beschermd/begeleid wonen voor jongeren en jong volwassenen in de planning op. En starterswoningen, die ook voor woningzoekenden onder de 23 jaar betaalbaar zijn, zodat een gebrek aan woonruimte geen belemmering vormt voor uitstroom uit zorg.’’

Wethouder Dennis Salman vroeg om die motie niet in stemming te brengen. Hij liet weten, dat Noordwijk met de omringende gemeenten een onderzoek is gestart naar vraag en aanbod op de woningmarkt. Maar ook, wat de belemmeringen zijn voor het doorstromen voor de ‘verstandelijk gehandicaptensector’. Volgens Salman worden de uitkomsten hiervan uiterlijk juni bekend. PvdA en D66 brachten hierna toch de motie in stemming; deze werd verworpen door een ruime raadsmeerderheid.