Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2021

Woningsplitsing mag niet

Noordwijk – Een plan om een woning aan de Pickéstraat 58 te splitsen krijgt geen medewerking van het gemeentebestuur.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zorgt deze extra woning voor problemen. ,,De parkeerdruk in de wijk komt onevenredig onder druk te staan’’. Ook vindt het college, dat ,,inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu van de omgeving voorkomen moet worden’’.

Het plan wordt afgewezen en de initiatiefnemer ontvangt hierover een brief.