Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 mei 2021

Station Voorhout blijft op huidige plek

Noordwijk / Voorhout – Het treinstation in Voorhout blijft op haar huidige plek liggen.

Gemeenteraadslid Dion Piket in de gemeente Teylingen opperde enkele maanden geleden om het station te verplaatsen van het centrum van Voorhout naar de gemeentegrens met Noordwijk. Dat zagen de Noordwijkse raadsleden wel zitten. Ze riepen wethouder Roberto ter Hark op om actie te ondernemen om dit te realiseren. Bovendien zou het treinstation dan ook een nieuwe naam kunnen krijgen: ‘station Noordwijk-Voorhout’, zo werd voorgesteld.

Maar dit feest gaat niet door. Ter Hark gaf aan, dat de gemeente Teylingen geen actie gaat ondernemen om deze stationsverhuizing door te zetten. Naar aanleiding van de berichtgevingen over het idee werd het Teylingse gemeentebestuur overladen door inwoners van Voorhout, die het station op haar huidige plek wilden houden. Ook ProRail ziet veel beren op het spoor. Ter Hark gaat nu proberen om het busvervoer vanuit Noordwijk beter te laten aansluiten op de treinregeling in Voorhout.

Komst nieuwe Schelft lijkt zeker


Nog onduidelijk of zwembad terugkeert

Noordwijkerhout – Binnen dertig maanden moet de gemeente begonnen zijn met de bouw van de nieuwe Schelft; anders kan gefloten worden naar het verzekeringsgeld van de afgebrande Schelft.

Dat er een nieuwe Schelft komt, lijkt sinds donderdagavond wel zeker. Maar het is nog maar de vraag of er ook nog een zwembad bij komt. In de regio zijn op dit moment al zeven zwembaden en een sporthal met zwembad gaat de gemeente jaarlijks meer dan een miljoen euro kosten.

Een multifunctioneel centrum behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. Daarvan zijn de jaarlijkse exploitatiekosten ‘slechts’ 664.000 euro. Voor de kosten voor een nieuwe sporthal moet de gemeente in de toekomst 374.000 euro per jaar bijlappen. De gemeenteraad gaat in juni een keuze maken, op welke manier er een nieuwe Schelft in Noordwijkerhout komt.

19 mei 2021

Inwoners Hoogmade willen windmolens niet

,,Door windmolens zal Hoogmade verdwijnen’’

KAAG EN BRAASSEM – Windmolens in de polder bij Hoogmade; de inwoners zien dat niet zitten. Tijdens een raadsvergadering maandagavond spraken de tegenstanders zich massaal uit. Met verschillende petities zijn in korte tijd al meer dan 2.000 handtekeningen ontvangen. Het is echter maar de vraag, of de gemeenteraadsleden zich durven uit te spreken tegen de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES).

In Holland Rijnland moeten gemeenten met plannen komen om de komende tientallen jaren er voor te zorgen dat we alleen nog maar gebruik maken van duurzaam opgewekte energie. Na jarenlang succesvol lobbyen door de windmolen- en zonnepanelenindustrie hebben de gemeenten eigenlijk alleen maar de keuze tussen het plaatsen van ultrahoge windmolens of honderden hectares aan blinkende zonnepanelenvelden. Volgens de opstellers van de RES zijn alternatieven als kernenergie en waterstof de komende jaren nog geen serieuze optie.

Eerder gaf de gemeenteraad van Kaag en Braassem al aan, dat ze die zonnepanelenvelden niet zien zitten, omdat deze ten koste gaan van de polders. En dan blijft er nog maar één alternatief over; 150 tot 200 meter hoge windmolens. Uit een plankaart van de RES blijkt, dat een aantal van die windmolens gepland staan in de polders bij Hoogmade en dat wekt kwaad bloed bij de inwoners.

De 13-jarige Evalie van Egmond wil de windmolens niet hebben. Ze stelt voor om mensen korting te geven op de WOZ als ze zonnepanelen hebben of elektrisch rijden. Ook moeten volgens haar groene daken gestimuleerd worden; ,,die zorgen voor minder CO2 in de lucht’’.

Carolien Pauptit van de Vereniging Hoogmadesche Polder is ervaringsdeskundige van het wonen in de omgeving van windmolens. Zij woonde op 800 meter afstand van de windmolens, die in Zoeterwoude werden geplaatst. ,,Ik had last van het laagfrequente geluid; dat zijn dreunende golven die door je huis heen gaan. Mensen worden horendol van dat geluid en het is ziekmakend.’’ Paul Linschooten voorspelde: ,,Veel inwoners zullen hierdoor wegtrekken en de middenstand zal verdwijnen. Uiteindelijk zal Hoogmade alleen nog in geschiedenisboeken gevonden worden.’’

Er was maar één persoon die zich uitsprak vóór de komst van de zonnepanelen. Dat was Kees van Rijn, die plannen heeft om samen met andere agrariërs te investeren in die windmolens. Volgens hem zijn ,,alleen kleine groepjes mensen tegenstander van windmolens’’ en zorgen de windmolens bij Hoogmade voor ,,minimale geluidshinder en slagschaduw door de draaiende wieken’’.

De raadsleden worstelden met het vraagstuk. Liever willen ze geen windmolens in de polder, maar serieuze alternatieven lijken er de komende tien jaar nog niet te zijn. Alleen de VVD sprak zich helemaal uit tegen de komst van de windmolens. D66-fractievoorzitter Nick van Egmond was nog het duidelijkst. Als het moet, dan is zijn partij ,,bereid om over locaties te praten’’.

Kijk naar andere oplossingen, zo vinden de inwoners. Hans Roosken stelde, dat de windmolens helemaal niet nodig zijn voor het opwekken van genoeg energie. Dat kan volgens hem namelijk prima met behulp van koeienmest; daar is in deze regio meer dan genoeg van. ,,De melkveehouders kunnen gezamenlijk genoeg groen gas opwekken voor de hele gemeente.’’ Wat Saskia Hemmes-van der Kruk betreft neemt de raad drastische maatregelen tegen de komst van windmolens: ,,Verklaar de polder tot beschermd natuurgebied, zodat we niet in lengte van jaren moeten strijden voor het behoud van deze polder; dat verdient Hoogmade!’’

Hoop gloort door reactie minister Kajsa Ollongren

Misschien worden bewoners toch niet uit vakantiehuisjes gezet

De gemeente Kaag en Braassem is op de vingers getikt door Minister Kajsa Ollongren. Zij heeft het gemeentebestuur erop gewezen, dat permanente bewoners in vakantiehuisjes niet zomaar op straat gezet mogen worden. De ‘menselijke maat’ moet gehanteerd worden. Dit zorgt voor hoop bij de 91 huishoudens, die permanent wonen in vakantiehuisjes op bungalowparken in Woubrugge. Kinderen en ouderen van dagen dreigen dit jaar door het gemeentelijk handhavingsbeleid op straat te komen, midden in de coronatijd.

Marjolein van Veen woont al vele jaren in Bungalowpark Oudendijk en kan niet slapen van de dreigende uithuiszetting: ,,Dit beleid is niet menselijk. We wonen hier permanent. Veel mensen hebben een hypotheek op hun woning en hebben geen alternatief. Ik werk, betaal belastingen en straks moet ik onder de Julianabrug in Alphen aan den Rijn slapen, omdat ik geen woonruimte meer heb. We worden niet gezien of gehoord; de frustratie loopt ons de oren uit!’’

Het nieuws bereikte Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD). Hij stelde vragen aan Minister Ollongren. ,,Bewoners zijn de wanhoop nabij door de onheilstijding van hun gemeente in de toch al moeilijke coronatijd. Hoe rijmt u het handhavingsbeleid op de permanente bewoning van recreatiewoningen met het toepassen van de menselijke maat?’’

Ollongren laat hierop weten, dat ze contact heeft opgenomen met de gemeente Kaag en Braassem. ,,De gemeente geeft aan zich bewust te zijn van de menselijke maat in de handhaving en daarmee rekening te houden in haar handelen. Ik heb mijn oproep om de menselijke maat te hanteren in de handhaving op permanente bewoning nogmaals onder de aandacht gebracht.’’

Van Veen: Ik vind de antwoorden erg positief, maar we hebben nog niets gehoord van de gemeente. Ze hebben geen idee wat dit beleid met ons doet.’’ Burgemeester Marina van der Velde: ,,Er komt eerst een gesprek met de woordvoerders van de politieke partijen, waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet en de reacties van de bewoners worden bekeken. Daarna wordt besproken hoe we verder gaan. Dat ‘hoe’ zal met name gericht zijn op het tempo van handelen.”

Jachthaven naar vrijwilligersorganisatie

Rijnsaterwoude – Jachthaven ’t Venegat blijft in handen van een groep vrijwilligers. Dat zijn de gemeente Kaag en Braassem, dorpsraad Rijnsaterwoude en Stichting jachthaven ’t Venegat overeengekomen.

De huidige stichting wordt een vereniging, die de jachthaven van de gemeente koopt. Hierna wordt niet alleen de jachthaven zelf onderhouden en geëxploiteerd. Ook komen er mogelijk initiatieven voor bijvoorbeeld een vissteiger en een jeu de boules-locatie.. Voor inwoners moet het mogelijk blijven om een ligplaats te huren; ook als deze inwoners niet veel geld hebben.

De haven blijft openbaar en toegankelijk voor maatschappelijk gebruik. Daarnaast gaat de jachthaven onderdak bieden aan de Zeeverkenners uit Leimuiden. Het zwemstrandje wordt tegelijk met de jachthaven overgedragen. De vereniging zorgt voor het onderhoud en het strandje blijft openbaar toegankelijk.

Wethouder Yvonne Peters is blij met de stap die nu gezet is rond ’t Venegat. “Mooi om te zien dat er een dorpsbreed plan opgesteld is. We kiezen voor de verkoop aan de nieuwe vereniging omdat we zo een gedragen dorpsinitiatief een plek geven en bijdragen aan de gewenste recreatieve ontwikkelingen in het dorp.”

Toezichthouders voor handhaving quarantaineplicht

Bollenstreek – De gemeenten worden verantwoordelijk voor het handhaven van een quarantaineplicht.

Dat laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten weten. Op 21 mei neemt de Eerste Kamer waarschijnlijk een wetsvoorstel aan, waarin bepaald wordt dat er een quarantaineplicht voor inreizigers vanuit zeer hoog risicolanden wordt ingesteld.

Als het landelijk belteam een vermoeden heeft dat de inreiziger zich niet houdt aan de quarantaineplicht, wordt dat doorgegeven aan gemeentelijke toezichthouders. Deze moeten dan een controle uitvoeren bij het verblijfadres van de inreiziger.

Efficiëntere aanpak van lachgasgebruik

Hillegom – Op basis van de huidige regels van de APV (algemene plaatselijke verordening) is het heel lastig om mensen te veroordelen op het gebruik van lachgas.

Dat blijkt uit een brief, die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gestuurd aan alle gemeenten. Landelijke wetgeving over een lachgasverbod laat nog op zich wachten en ook de lokale regels voldoen doorgaans niet. Voor de rechtbank zal iemand niet veroordeeld worden, als hij alleen betrapt is op het gebruik van een ‘ballon’ en verder zijn mond dichthoudt.

De VNG heeft echter een oplossing; vanaf 1 juli kunnen gemeenten een nieuwe ‘feitcode’ toevoegen aan hun APV, waardoor er beter gehandhaafd kan worden op lachgasgebruik.

Miljoenen euro’s voor tijdelijke parkeerplekken

Noordwijk – De gemeenteraad heeft ingestemd met de aankoop van het Verloopterrein en het perceel Admiraal - De Wit voor een slordige vijf miljoen euro.

Het terrein wordt de komende jaren gebruikt als tijdelijke parkeerlocatie, omdat veel andere parkeerplaatsen verdwijnen. Dat komt door de bouwwerkzaamheden op de Parallelboulevard, Maarten Kruytstraat en het Jan Kroonsplein.

De aankoop zorgde wel voor opgetrokken wenkbrauwen bij sommige partijen, zoals PvdA en GroenLinks. De voorman van deze laatste partij, Louis Koppel: ,,Er zijn meer dan 1700 inschrijvingen voor de zestig sociale woningen op het Northgoterrein. Gebruik dit terrein niet voor het parkeren van auto’s, maar voor het bouwen van sociale woningen.’’ Wethouder Roberto ter Hark stelde echter, dat de komende vijf jaar deze parkeerplekken hard nodig zijn om de winkelstraat ook tijdens alle werkzaamheden bereikbaar te houden.

Geen zorgen over ‘planetproof’ gewasbeschermingsmiddelen

Noordwijk – Het speeleiland komt definitief in het middengebied.

Dinsdagavond stemden de raadsleden in met  de plannen voor een park met speeleiland naast de nieuwe woonwijk Duineveld. De PvdA maakte zich nog wel zorgen over het naastgelegen bollenveld, waar met gif wordt gespoten.

Maar wethouder Theo Alkemade liet weten, dat een ‘spuitzoneringsonderzoek’ is gedaan. Hieruit kwam naar voren, dat de bollenkweker de gewasbeschermingsmiddelen richting de grond spuit en dat hij gebruik maakt van ‘planetproof systemen’. Ook zou de nog aan te leggen twee meter hoge heg helpen om overwaaiend gif tegen te houden. Een ruime raadsmeerderheid was het hier mee eens.

Bouw op Jan Kroonsplein kan van start

Noordwijk – De gemeenteraad heeft er dinsdagavond mee ingestemd om de bouwplannen op het Jan Kroonsplein verder te laten uitvoeren.

Voor Noordwijkse begrippen was het een historisch momentje. Na vele jaren lang praten kan er de komende jaren eindelijk gebouwd worden op het Jan Kroonsplein. Wethouder Roberto ter Hark somde de voordelen op. Er komen sociale woningen en een parkeergarage. De gebouwen worden niet zo hoog, als de ontwikkelaar in eerste instantie had geweld. Ook blijft er een verblijfsplein over en houden bezoekers een vrije zichtlijn naar het museum.

Voorstellen van D66 voor het maximaliseren van de bouwhoogte tot vier etages en het zorgen voor een gesplitste in- en uitgang bij de parkeergarage werden door een raadsmeerderheid verworpen.

‘Geen nader onderzoek naar luchthaven in zee’

Hillegom – De luchtvaart is verantwoordelijk voor maar liefst 1% van alle stikstofuitstoot. Dat staat in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraadsleden.

Tot 2019 had Schipholniet eens een vergunning voor al het stikstof wat de vliegtuigen uitbraken. Dat is nu hersteld met een wettelijke regeling.

Er wordt geen maximum aantal vluchten genoemd voor Schiphol, maar wel is concreet benoemd dat het aantal nachtvluchten in stappen naar beneden moet, eerst tot 29.000 per jaar en dat dit aantal daarna daalt naar 25.000 nachtvluchten. Er komt geen nader onderzoek naar een luchthaven in zee, ‘tenzij de markt dit oppakt’, aldus de Luchtvaartnota 2020-2050.

Corona heeft invloed op verblijfszorg

Hillegom - Het aantal kinderen dat via de jeugdzorg gebruik maakt van ‘verblijfszorg’ daalt in de regio.

Sinds maart vorig jaar, de start van de coronapandemie, nam het aantal jeugdige cliënten af en dat bleef zo doorgaan de rest van het jaar.

De kosten stijgen echter wel, doordat de kinderen die wél met deze verblijfszorg te maken hebben, er ook langer verblijven. Hillegom gaat tegen die trend in, zo blijkt uit een mededeling van het college aan de raad. Hier is het aantal cliënten met verblijfszorg gelijk gebleven, maar dalen de kosten sterk. Mogelijk komt dat, doordat nog niet alle facturen zijn ingediend.

Sociaal bouwen van start

Noordwijk – In het bouwgebied Offem Zuid West, grenzend aan de Hogeweg en Herenweg, komen 68 sociale woningen.

Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen door de VVD. Nog dit jaar wordt de grond bouwrijp gemaakt, waarna de woningen er op gezet kunnen worden.

De snelheid van het bouwen van de huizen is mede afhankelijk van eventuele bezwaarschriften die tegen de nog af te geven omgevingsvergunningen binnen kunnen komen.

Kosten RDOG omhoog

Noordwijk – De gemeente moet flink meer bijbetalen voor de RDOG; de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

De RDOG houdt zich bezig met de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alle gemeenten moeten hier ieder jaar een bedrag aan meebetalen. De totale kosten dit jaar zijn 49,3 miljoen euro, maar dat bedrag stijgt volgend jaar naar 50,8 miljoen euro.

Noordwijk betaalt nu nog 2,5 miljoen euro, maar dat gaat met 104.000 euro omhoog naar ruim 2,6 miljoen euro. Overigens krijgt de gemeente dit geld ook weer terug van de rijksoverheid.

Uitrit Ringoevers alleen voor voetgangers

Hillegom – Gemeenteraadslid Louise Pijnacker (VVD) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk Ringoevers. Zij werd hierop gewezen door mensen, die daar wonen.

Het gaat met name om de uitrit van de wijk naar de Weerlaan. Pijnacker liet woensdagavond tijdens een commissievergadering weten: ,,Het ontbreekt hier aan een afbakening, waardoor je direct op de Meerlaan uit komt.’’

Wethouder Anne de Jong gaf aan: ,,Dit probleempje heeft onze aandacht. Het is een calamiteitenroute en er moet een redelijke doorgang zijn.’’ Maar auto’s, fietsers en bromfietsers mogen hier geen gebruik van maken. Omdat de grond nog niet door de projectontwikkelaar is overgedragen, kan de gemeente er niet zomaar verbodsborden plaatsen. De wethouder is in overleg met de ontwikkelaar om de verkeersregels hier duidelijker aan te geven. De Jong: ,,Ook de bewoners menen dat het een doorgaande route is. Dat is niet de bedoeling.’’

Kritiek op resultaten Economic Board

Hillegom – Veel politieke partijen waren woensdagavond tijdens de commissievergadering niet blij met de resultaten, die bereikt zijn door de Economic Board. De vier van de elf projecten, die wél zijn gerealiseerd hebben volgens deze politici geen enkel voordeel opgeleverd voor Hillegom, zoals het zo vurig gewenste Ondernemershuis. Terwijl de gemeente wél 750.000 euro heeft meebetaald.

Projecten die wel van de grond zijn gekomen, zijn de kuuroordstatus van Noordwijk, de voorspoedige ontwikkeling van Unmanned Valley en de activiteiten vanuit Flower Science. Bovendien zijn voor Space Tech Campus (in Noordwijk) ook veelbelovende stappen gezet, aldus onderzoeksbureau Decisio.

Veel politici baalden, dat er nog niets voor Hillegom in het vat zit. Maar wethouder Jan van Rijn vond, dat het glas ‘halfvol is’. Volgens hem wordt er nog aan gewerkt om de overige zeven projecten te laten slagen. Bovendien heeft de economic board er voor gezorgd, dat bij de vier geslaagde projecten ook private partijen mee-geïnvesteerd hebben. Van Rijn: Deze cofinanciering had een factor van drie. Dat heeft de economic board goed voor elkaar gekregen.’’

Extra beloningsvorm voor mantelzorgers

Hillegom – Het gemeentebestuur overweegt een andere vorm van beloning in te voeren, naast de huidige VVV-bon voor mantelzorgers.

Dat liet wethouder Jan van Rijn woensdagavond weten tijdens een commissievergadering, naar aanleiding van een suggestie door VVD-raadslid Louise Pijnacker.

Van Rijn: ,,De manatezorgers zijn heel blij met de VVV bon. Ik ben bezig om mensen de keuze te geven, wat ze willen. Ik ga nadenken hoe we een win-win kunnen krijgen, waarbij we samen met Welzijnskompas  of met ondernemers bekijken, hoe we waardering uit kunnen dragen.’’

Bootwrakken binnenkort weg

Hillegom – Het gaat niet lang meer duren, voordat de haven gevrijwaard is van drijvende misbaksels.

Dat bleek uit de woorden van wethouder Anne de Jong, die hij woensdagavond tijdens een commissievergadering uitsprak naar aanleiding van vragen door raadslid Co Jansen (Fractie Jansen). Deze laatste wilde weten: ,,De wrakken en bootjes zouden  uit de haven verdwijnen. Wanneer gaan die los drijvende tobbetjes weg?’’

Wethouder De Jong gaf aan: ,,Mij is verzekerd door de coördinator van de BOA’s, dat men er druk doende mee is. Het hangt af van de prioriteiten of het april of mei wordt. Binnenkort zullen de wrakken verwijderd worden.’’

Liever betere afspraken dan bezuinigen

Hillegom – In januari vertelde directeur Marlies Krul-Seen van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) nog enthousiast, dat er 1% bezuinigd kon worden op de uitgaven van de ODWH. Maar dat gaat toch niet door.

De bezuiniging zou de gemeente Hillegom 7.300 euro opleveren en ook andere gemeenten zouden hiervan profiteren. Naar aanleiding van een vraag door GroenLinks-fractievoorzitter Dick van Egmond gaf wethouder Karin Hoekstra de reden aan waarom dit toch niet gebeurt.

Ze liet woensdagavond tijdens een commissievergadering weten: ,,Het Algemeen Bestuur heeft in februari geconstateerd, dat de ODWH na een aantal zware jaren de boel net weer financieel op orde heeft. Beter is om als gemeenten in gesprek te gaan met de ODWH over het aantal uren, waarvoor de ODWH werk uitvoert en wat ze daarvoor leveren. Zo kunnen we betere afspraken maken.’’

N443 moet sleutelproject worden

Noordwijk – ‘Maak van de N443 een sleutelproject in het mobiliteitsplan van Holland Rijnland’.

Dit pleidooi van de gemeente Teylingen wordt ook warm ondersteund door de gemeenteraad van Noordwijk, zo bleek dinsdagavond. Wethouder Roberto ter Hark beaamde: ,,De N443 is een belangrijke aderontsluiting van de A44. We kunnen daarin samen met Teylingen optrekken.’’

Als de N443 inderdaad als ‘sleutelproject’ wordt opgenomen in het regionale mobiliteitsplan, wordt er geld vrijgemaakt om de doorstroming te verbeteren. Of dat gevolgen zal hebben voor de naastliggende polders of andere natuurzones zoals het Overbosch bij Voorhout, is nog niet bekend.

Discussie Overpad Frederikslaan blijft

Hillegom – Wethouder Karin Hoekstra blijft zich voortdurend bezig houden met het verkeersveilig maken van het overpad aan de Frederikslaan.

Dat liet ze woensdagavond weten tijdens een commissievergadering naar aanleiding van vragen door raadslid Co Jansen (Fractie Jansen). Volgende week hebben bestuurders van Hillegom en Lisse weer een gesprek met ProRail. Het simpelweg afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergangen heeft namelijk ook andere gevolgen. Zo kunnen sommige bollenvelden niet meer bereikt worden en in Lisse wordt door die afsluiting een woning helemaal onbereikbaar.

Bovendien speelt nog de vraag, wie opdraait voor de kosten van de afsluiting, aldus Hoekstra. Vorig jaar meldde haar collega Jan van Rijn nog, dat ‘ProRail geld heeft ontvangen om de onbeveiligde spoorwegovergangen veilig te maken. Daar ligt de verantwoordelijkheid; niet bij de gemeenten.’’ Onbeveiligde spoorwegovergang Frederikslaan aangepakt | Bollenstreek Omroep.

Jansen vindt het onbegrijpelijk, dat mensen überhaupt nog gebruik maken van het Overpad: ,,Dit is een potentieel levensgevaarlijke situatie. Dat mensen het spoor oversteken om die anderhalve bol die nog bloeit te bekijken!’’

Liever bomen dan huizen

Noordwijk – Ook in de toekomst worden de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek niet met nieuwe huizen aan elkaar gebouwd.

Tot deze geruststellende constatering kwam wethouder Theo Alkemade dinsdagavond tijdens een raadsbijeenkomst. Uit de regionale omgevingsagenda van Holland Rijnland, waar de politici mee moeten instemmen, blijkt dat de huizenbouw voor deze regio in de toekomst vooral gebeurt in het gebied tussen Katwijk en Leiden.

PvdA-raadslid Van Dokkum maakte zich wel zorgen over de ‘verdozing’ van het landschap. Ze doelde hierbij op de grote bedrijfsgebouwen in het buiten- en bollengebied. De wethouder wees hierbij naar plannen van het Cultuur Historische Genootschap om dit soort gebouwen van het zicht te onttrekken door het aanplanten van bomen. ,,Dit nemen we serieus.’’

Landschapspark komt er

Noordwijk – Zestien jaar geleden besloot de toenmalige gemeenteraad, dat er een nieuwe wijk bij het zwembad gebouwd kon worden. Met daarbij een landschapspark. De wijk staat er al jaren, maar nu gaat het landschapspark er eindelijk ook komen.

Meer dan vijftig mensen hebben meegesproken over de plannen en dat heeft tot 17 wijzigingen geleid, liet wethouder Theo Alkemade dinsdagavond weten in een politieke vergadering weten. Zo komt het weggetje naar het park toe iets verder van de appartementen te liggen.

Het landschapspark wordt dankzij de aan te leggen toegangsbrug ook toegankelijk voor mensen met loopbeperkingen. Speeltoestellen op het ‘eilandje’ worden ook geschikt voor minder validen. Het onderwerp is een hamerstuk in de besluitvormende raadsvergadering.

Duurzaamheidsjacht heeft vérstrekkende gevolgen

Noordwijk – Om te komen tot een duurzame(re) samenleving in 2030 moet Noordwijk (en alle andere gemeenten) flink aan de bak om duurzamer te handelen op de gebieden van warmte, energiebesparing, duurzame mobiliteit en elektriciteit.

Dat worden niet alleen maar leuke maatregelen, voorspelde een ambtenaar dinsdagavond tijdens een raadsbijeenkomst. Wel is nu al duidelijk, dat Noordwijk niet volgebouwd wordt met 180 meter hoge windmolens; het enige zoekgebied voor deze apparaten is langs de N206 en in of bij het Oosterduinse Meer. Ook wordt hier gekeken naar mogelijkheden om zonnepanelenvelden te plaatsen.

Inwoners moeten flink aan de duurzame bak, aldus de ambtenaar: ,,We kunnen op dit moment niet dwingen om zonnepanelen op het dak te leggen. Maar we moeten van de wortel naar de stok; dus een omslag maken van ‘mensen verleiden’ naar ‘mensen dwingen’.’’ Waar het gaat om duurzame mobiliteit worden autoliefhebbers aangepakt: ,,We kunnen kijken naar het bevorderen van het OV en fietspaden maar ook het op den duur ontmoedigen van het gebruik van auto’s.’’

Burgemeester neemt petitie in ontvangst

Noordwijk – Een paar minuten voorafgaand aan de raadsvergadering nam burgemeester Wendy Verkleij een petitie in ontvangst.

Bezorgde inwoners van Noordwijkerhout willen, dat de gemeente Noordwijk haast gaat maken met de nieuwbouw van de vorig jaar afgebrande De Schelft.

Waarbij de gemeente ook zorgt voor een tijdelijke voorziening.

Cultuurtent op KW Boulevard

Noordwijk – Een tijdelijke Cultuurtent op de KW Boulevard moet culturele organisaties de mogelijkheid geven om weer optredens te kunnen geven.

Dit voorstel dient PUUR-fractievoorzitter Taetske Visser op dinsdag 18 mei in bij de gemeenteraadsvergadering. Ze wordt hierbij geïnspireerd door de Cultuurtent op de parkeerplaats van het sportpark Duinwetering: ,,Dat is een verademing voor de culturele verenigingen om weer samen hun hobby’s uit te kunnen oefenen.’’

Ze roept het college op, te zorgen voor zo’n Cultuurtent en daarbij ook de elektriciteit en stoelen te regelen. Wat PUUR betreft, wordt ook onderzocht of er in de dorpen De Zilk en Noordwijkerhout behoefte is aan zo’n Cultuurtent.

Digitaal parkeervergunningsysteem helpt tegen misbruik

Noordwijk – Met de invoering van een digitaal parkeervergunningsysteem wordt misbruik door inwoners bijna onmogelijk gemaakt.

Dat blijkt uit antwoorden van het college naar aanleiding van vragen door PUUR-raadslid Brink-Musters. Groot voordeel van het digitaliseren, aldus het college van burgemeester en wethouders, is dat ‘misbruik van vergunningen en pasjes op deze manier wordt tegengegaan. Tot 1 januari 2021 gebeurde dit met grote regelmaat.’

Aan het einde van dit jaar komt er een rapport uit over het digitaal parkeervergunningsysteem en kan de gemeenteraad hier haar oordeel over geven.

‘Handhaven met menselijke maat’

Noordwijk – De heftige emoties en weerstand tegen het handhavingsbeleid van het oneigenlijk gebruik van bollengrond komt volgens het college van burgemeester en wethouders ‘deels uit onzekerheid en onwetendheid’. Dat staat in een brief van het college aan de eigenaren van 260 percelen, die worden gecontroleerd.

Het besluit om te handhaven is door de Bollenstreekgemeenten al in 2016 genomen en Noordwijk is er in 2020 mee begonnen. Percelen worden o.a. gebruikt als (volks)tuin of er worden paarden op gehouden. Soms staan er ook bouwwerken op de bollengrondpercelen. In eerste instantie kijkt de gemeente of het verkeerde gebruik gelegaliseerd kan worden.

Per jaar worden dertig tot zestig percelen bezocht en beoordeeld. Rond 2025 zou het hele handhavingstraject dus afgerond moeten zijn. Het college: ,,Hierbij wordt gekozen voor een aanpak zonder aanziens des persoons, maar met een menselijke maat.’’

Herstart bouw SJC op 26 mei

Noordwijk – De bouw van het SJC-complex heeft een tijdje stil gelegen, maar gaat op 26 mei weer van start.

Dat laat een gemeentelijk woordvoerder weten. Een zwakke wand is in de tussentijd versterkt; de kosten hiervoor wil de gemeente verhalen op de veroorzaker. De hoofdaannemer verwacht, dat de nieuwe opleveringsdatum ‘op of rond 1 februari 2022’ zal zijn.

Wat de totale extra kosten zullen zijn, is nog niet bekend, aldus de woordvoerder. ,,De hoofdaannemer moet alle onderaannemers opnieuw inplannen. Aangezien zij hun opdracht niet in de oorspronkelijke periode hebben kunnen uitvoeren. Dit is echt een intensieve aangelegenheid. We kunnen de kosten pas volledig in beeld brengen als de nieuwe planning is vastgesteld.’’

Komst nieuwe Schelft gaat jaren duren

Noordwijk – De bouw van een nieuwe Schelft gaat nog minimaal ‘drie tot vier jaar duren’.

Dat maakte wethouder Sjaak van den Berg dinsdagavond bekend tijdens een raadsbijeenkomst.

Hij hoopt daarom, dat de gemeenteraad heel snel zal besluiten om geld vrij te maken, zodat tot die tijd een tijdelijk onderkomen gerealiseerd kan worden, waar de verenigingen die ooit in de Schelft zaten, gebruik van kunnen maken.

Legalisering van sommige stukjes paardenweide

Noordwijk – Het gemeentebestuur gaat toch niet handhaven op een deel van de ‘paardenweitjes’, die op bollengrond liggen.

Het gaat dan om de voormalige stukken bollengrond, die al voor 1996 niet meer voor dit doel gebruikt werden. Als er al die tijd geen handhaving tegen heeft plaatsgevonden, wil de gemeente nu overgaan tot legalisering. De bestemming van de grond veranderd dan naar waarvoor de grond al die jaren werd gebruikt.

Dat laat het college weten als reactie op vragen van NZLokaal.

Meer wegen, meer OV, meer fietspaden

Bollenstreek – Zorg voor twee nieuwe oost-westverbindingen over de Ringvaart bij Hillegom en Lisse om de doorstroming te verbeteren.

Dat wil voorzitter Ton Ravensbergen van de stichting ‘Spoorvariant Nee, Bereikbaarheid Bollenstreek Ja’. In een brief aan de gemeenteraadsleden werkt hij zijn plannen uit. Die nieuwe verbindingen over de Ringvaart moeten zorgen voor ‘een robuust wegennet’ en ‘een spreiding van het verkeer over drie toevoerwegen’. Ook zouden die verbindingen zorgen voor een ‘verbetering van de leefbaarheid in Lisse en Hillegom’.

Verder moet er volgens de stichting meer geïnvesteerd worden in fietspaden en het OV, onder meer bij de Keukenhof. Daarnaast wil de stichting het vrachtwagenverkeer van de Wilhelminalaan omleiden via een nieuwe verbinding N208-N205, waarbij de N205 dan wordt doorgetrokken in zuidelijke richting.

Onvindbaar

Nieuwe Wetering – Een initiatiefnemer van het plaatsen van een tiny house aan de Noordveenweg 1 in Nieuwe Wetering heeft het voor elkaar. Het college steunt zijn voorstel om dat gebouwtje van maximaal 50 m2 te plaatsen. Er is echter één probleem; de man is in geen velden of wegen meer te bekennen.

Het huisje, dat er voor tien jaar zou staan, zou voor haar elektriciteit afhankelijk zijn van zonnepanelen en eventueel een windmolentje. Nadat het college had besloten om in te stemmen, is geprobeerd met de initiatiefnemer contact op te nemen. Dat is niet gelukt. De man is namelijk niet de eigenaar van het stuk grond. Er is al twee maanden geen contact meer geweest; daarom liggen de voorbereidingen voor de realisatie van het tiny house al die tijd stil.

PUUR wil geen speculantenpaleisjes

De Zilk – Bij de politieke partij PUUR zijn er zorgen over de voortgang van het bouwproject De Zilt.

Raadslid Toon van Tol wijst er op, dat het gemeentebestuur weer met de omwonenden gaat praten en dat wijst op andere plannen voor dit bouwgebied. Hij wil graag weten, wat die wijzigingen zullen zijn. Ook maakte het college van burgemeester en wethouders onlangs bekend, dat er nog 16 eengezinswoningen in de planning staan om in dit gebied gebouwd te worden.

Van Tol: ,,Hoe gaat de gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaar en bouwer, ervoor zorgen dat het laatste rijtje woningen in het Zilt weer geen potentiële speculantenpaleisjes gaan worden?!” Het college moet binnen enkele weken antwoorden.

Voorbereiden op evenementen

Hillegom – Organisatoren van evenementen kunnen weer evenementenvergunningen aanvragen.

Dat laat burgemeester Arie van Erk weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. Formeel worden die aanvragen nog opgeschort, maar ‘achter de schermen’ worden ze toch in behandeling genomen. Waarbij de hulpdiensten om advies wordt gevraagd.

Zodra het vanwege het versoepelen van de coronamaatregelen weer mag, kan de gemeente snel schakelen, waar het gaat om het toelaten van evenementen.

Voorzitters pleiten voor nieuwe Schelft

Noordwijkerhout – De verenigingen van Noordwijkerhout, die altijd gebruik maakten van De Schelft hebben de handen ineengeslagen.

Met een manifest roepen ze de politiek op om te zorgen, dat er een vervangend gebouw komt voor de op 14 november 2020 afgebrandde Schelft. De voorzitters van de volgende organisaties scharen zich vierkant achter het manifest: Muziekvereniging Harpe Davids, Handbalvereniging Northa,  Toneelvereniging ODI, Zwemvereniging Noordwijkerhout, Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc, BadmintonKlub Noordwijkerhout, Carnavalsvereniging De Kaninefaaten, Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade, Triatlon Noordwijkerhout en de Bollenstreek en Sportraad Noordwijk.

De voorzitters roepen op: ,,Een voorziening als De Schelft is daarbij een waardevolle schakel en draagt bij aan het belang van gezond zijn en energiek en vitaal blijven. Wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang en snelheid van dit besluitvormingsproces en over de mogelijke uitkomsten daarvan. Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap van Noordwijkerhout (lange tijd) verstoken blijft van een voorziening als De Schelft. Het verleden heeft aangetoond dat deze voor het sociale, culturele en sportieve leven in Noordwijkerhout onmisbaar is.’’

Zorg over aanrijdtijden ambulances

Hillegom – Gemeenteraadslid Pijnacker (VVD) wil van het college van burgemeester en wethouders weten, hoe lang het duurt voordat de ambulances bij noodsituaties zijn.

Hierover heeft ze vragen ingediend bij het college. ,,Door de coronacrisis staat ook de ambulancezorg onder grote druk. Zij ervaren een hoge werkdruk en als zij niet binnen gestelde aanrijdtijd ter plaatse kunnen zijn, kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. In hoeveel van de gevallen wordt de norm van 15 minuten bij spoedeisende gevallen niet gehaald binnen Hillegom? Kunnen wij er als gemeenteraad iets aan doen om dit te voorkomen dan wel te helpen of anders te faciliteren?’’

Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Zorgen over jeugdzorg

Noordwijk - De fractie van het CDA maakt zich zorgen over het welzijn van de kinderen en jongeren in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde wil daarom weten, of de gemeente Noordwijk coronagelden heeft ontvangen voor de jeugdzorg en om hoeveel geld dat dan gaat. Ook wil hij weten, waar dit geld aan besteed wordt.

Daarnaast wil het raadslid onder meer een overzicht van de kinderen, die met Jeugdzorg te maken hebben en in hoeverre de hulp ook daadwerkelijk zorgt voor een langetermijnoplossing: ,,Hoeveel kinderen/jongeren komen na het einde van een behandeling weer terug met een hulpvraag?’’ Het college van burgemeester en wethouders moet binnen enkele weken antwoord geven.

Jan Modaal is volop in beweging

We kennen de term ‘Jan Modaal’ sinds 1968; als algemene uitdrukking voor een werknemer met een doorsnee-inkomen. Indertijd bedacht door het kabinet De Jong voor het berekenen hoe het financieel beleid zou uitwerken op lage en hogere inkomens. Jan Modaal stond model voor een kostwinner van een gezin met twee kinderen, met een salaris dat in Nederland het meest verdiend werd.

In 1970 verdiende Jan Modaal (omgerekend) 5.559 euro per jaar, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Anno 2021 komt er bij Jan Modaal aan inkomen 36.500 euro binnen. Dus in 50 jaar tijd is het gemiddelde inkomen in Nederland dus 6,5 keer zo hoog geworden.

De gemiddelde inwoner heeft ook in het buitenland een term. In de Verenigde Staten noemen ze hem ‘Average Joe’, de Finnen spreken van ‘Matti Meikäläinen (één van ons), de Duitsers spreken over ‘Otto Normalverbraucher’ (normaalgebruiker) en de mooiste beschrijving komt van de Fransen: ‘Monsieur Tout-le-monde’ (meneer iedereen).

Vandaag de dag wordt het figuur ‘Jan Modaal’ nog altijd veel gebruikt; wanneer bepaalde politieke maatregelen negatief effect op de koopkracht van Jan Modaal hebben, worden de maatregelen vaak aangepast.

In de jaren ’80 ging het satirische televisieprogramma ‘Pisa’ op zoek naar ‘de gewone man’. Hij bleek in een rijtjeshuis te wonen, met een vrouw, dochter en zoon. Hij had schoenmaat 42, licht kalend op het voorhoofd en hield van boerenkool met worst. ’s Ochtends las hij de krant aan het ontbijt en ging hij in zijn Kadet naar het kantoor.

Hoewel Jan Modaal dus gebruikt wordt als algemene term, is dé Jan Modaal gedurende de jaren ook aan verandering onderhevig. Dit jaar is er goed nieuws voor Jan Modaal: de meest recente berekeningen gaan er van uit, dat het modale inkomen dit jaar met 45 euro stijgt. Met uitzondering dan van alle Voorhoutse Jan Modalen met een Postcodelot; zij gaan er ruim 4.000 euro op vooruit.

Zien en gezien worden

De Voorschotense Paardenmarkt wordt al meer dan 800 jaar georganiseerd. Daarmee is het nog altijd een jonkie, als je het vergelijkt met de Paardenmarkt in Valkenburg (zie onder).

De Voorschotense markt komt al voor in de analen van de abdij van Egmond, in een verhaal over de opvolgingsstrijd tussen Gravin Ada van Holland en Zeeland (die leefde tussen 1188 en 1223) en haar oom Willem. Het was Graaf Floris V, die in 1282 de officiële marktrechten verleende, waarna de Voorschotense jaarmarkt ieder jaar gehouden werd. Het begon als een markt, waar veel (pluim)vee, geneeskrachtige kruiden en producten als zout werden verkocht.

De markt werd tussen 1812 en 2017 op 28 juli gehouden; aan het eind van de hooimaand juli dus. Met de hooioogst, die al binnen was, konden de boeren dan hun tweede paard verkopen. Akkerbouwers, die nog in het najaar hun oogst moesten binnenhalen, konden daar dan wel een paard voor gebruiken. Maar veel van de paarden werden ook verkocht aan rondtrekkende zigeuners. Tijdens de periode, dat de mijnen werden gebruikt, gingen in de 19de eeuw ook veel paarden dienst doen als mijnpaard.

Tegenwoordig vindt de Voorschotense Paardenmarkt altijd plaats op de zaterdag van het laatste weekend in juli. En is daarmee onderdeel geworden van de Voorschotense Paardendagen, dat behoort tot het Immaterieel Erfgoed. Paardenhandelaren komen van heinde en verre met hun edele dieren. Op de zaterdagochtend staan steevast twee ambtenaren bij de slagboom aan de Molenlaan om de paarden en pony’s toe te laten, waarbij een dierenarts kritisch toezicht houdt.

Het gaat op de Paardenmarkt zeker niet alleen om de harde pegels, maar ook om het ‘zien en gezien worden’. Dat geldt net zo goed voor veel inwoners van Voorschoten en de omliggende dorpen, die een kijkje komen nemen.

(Met dank aan: www.voorschotensepaardendagen.nl).

Oud, maar niet versleten

De oudste Paardenmarkt van Nederland is zonder enige twijfel de Valkenburgse Paardenmarkt, ook wel: ‘Dé Mart’ genoemd. De allereerste editie vond al in het jaar 840 plaats. De organisatoren hopen dit jaar op 8 september de 1.075ste editie te organiseren.

Dé Mart is van oorsprong verbonden met de naastgelegen kapel, die begin 9de eeuw gebouwd werd. Al snel daarna ontstond er een markt, waar linnen en vlas verhandeld werden; met de inkomsten kon de kapel in stand gehouden worden. De eerste paarden kwamen in 840 en dat was het begin van de Valkenburgse Paardenmarkt. Door de jaren heen kreeg deze paardenmarkt steeds meer belangstelling en het evenement werd almaar groter. In die tijd strekte de markt zich uit tussen de kerk en de Torenvlietslaan. Het terrein zelf werd ‘Marktveld’ genoemd.

Graaf Willem II verleende de Valkenburgse paardenmarkt in 1246 het alleenrecht om paarden te verkopen. Dat alleenrecht werd in 1260 verkocht door de toenmalige Ambachtsheer van Valkenburg aan Vlaardingen en in 1280 aan Voorschoten.  Slechts een aantal keren werd de Paardenmarkt niet in Valkenburg georganiseerd. In het jaar 1574, vanwege het beleg van Leiden en in 1866, door een uitbraak van een cholera-epidemie. Ook tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog vond er geen Paardenmarkt plaats.

De Valkenburgse Paardenmarkt is meermaals vereeuwigd, onder meer door Salomon van Ruysdael; dit schilderij hangt in de Lakenhal te Leiden. Tegenwoordig vormt de Paardenmarkt het hart van de feesten in het dorp. De gemeentelijke fusie met Katwijk heeft daar niets aan veranderd. De Oranjefeesten rondom de paardenmarkt zijn minstens net zo belangrijk voor het feest als de paardenmarkt zelf.  Ieder jaar komen er rond de honderd paarden en pony’s naar de markt, maar ooit waren er zoveel van deze edele dieren, dat ze tussen de Achterweg en de Hoofdstraat stonden.

(Met dank aan: www.demart.nl).

De Paardenmarkt

Lekker gewoon en toch bijzonder

Al honderden jaren komen in sommige dorpen in deze omgeving mensen bij elkaar op de Paardenmarkt. Wat ooit is ontstaan als een koehandel in paarden, is tegenwoordig een jaarlijks evenement waarbij gezelligheid en ontmoeten voor de inwoners voorop staat.

Cees Bijloos, voorzitter bestuur van het Comité Paardenmarkt Voorschoten, organiseert dit evenement ieder jaar met een klein groepje mensen. ,,De Paardenmarkt hoort bij het sociale gebeuren van het dorp. Iedereen verheugt zich er op. Op de Voorstraat kan iedereen elkaar nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Mensen van de boerderij komen dan het dorp binnen om boodschappen te doen en ze zien elkaar soms voor het eerst. De oude Voorschotenaren komen nog steeds terug van waar ze nu wonen, om tijdens de Paardenmarkt in Voorschoten te zijn. Het is echt hét dorpsfeest. Daarom hebben we het naar het weekend getrokken, zodat we wat meer mogelijkheden hebben.’’

Er is ook van alles te doen voor de kinderen. ,,We hebben dan een groot tapijt op de grond liggen; de jeugd gaat daarop staan en een trekpaard sleept dat tapijt over het grasveld, waarbij de kinderen moeten proberen om rechtop te blijven staan.’’ De organisatie heeft de Paardenmarkt aangepast aan de tijd, zodat het een dorpsfeest blijft. ,,Er zijn nogal wat activisten, die van alles willen afschaffen. Wij proberen de paardenmarkt zo’n draai te geven, dat het een dorpsfeest blijft, maar we blijven het paard centraal zetten..’’

Het evenement staat al lang niet meer in het teken van de handel. ,,De paardenhandelaren worden ouder en de mensen zijn minder bereid om met paarden te sjouwen. We werken intensief samen met het Comité van de Kortebaanmarkt en schuiven in het weekend alle activiteiten in elkaar. Op de zondag organiseren we de seniorenmiddag, waarbij er muziek, oliebollen en drankjes zijn voor de ouderen.’’ Met dit soort activiteiten kan ook dit Immaterieel Erfgoed behouden blijven: ,,We willen niet alleen het oude bewaren, maar ook aanpassen aan de tijden van vandaag.’’

De kosten worden betaald door het uitgeven van een boekje met advertenties van de winkeliers en ook de lokale horeca draagt financieel bij. ,,De muziekoptredens in het dorp moeten wel bekostigd worden. De Paardenmarkt zorgt voor reuring in het dorp en de horeca profiteert ervan.’’

Het is nu nog twijfelachtig of de Paardenmarkt dit jaar doorgaat, laat Bijloos eerlijk weten. Corona is hier de reden van. ,,Het is ook pijnlijk om bij de lokale ondernemers te bedelen om een advertentie; die mensen zeggen ook, dat ze wat anders aan het hoofd hebben. We gaan nu niet als een malloot langs de deur.’’

Toch zal er ook dit jaar wel wát gebeuren in het weekend van de Paardenmarkt, net als vorig jaar: ,,We zijn toen met een oliebollentent naar de Voorstraat gegaan en hebben als Comité de oliebollen en appelbeignets langs de verzorgingstehuizen gebracht. We zullen ook dit jaar deze Paardenmarkt niet stil voorbij laten gaan!’’

Gemeenten lopen leeg op ICT

,,Puinhoop en chaos’’

Kaag en Braassem / Alphen aan den Rijn – De kosten voor de ICT lopen voor Alphen en Kaag en Braassem volledig uit de hand. Waar twee jaar geleden de gemeenten nog 8,8 miljoen euro uitgaven aan ICT, moet volgend jaar al 13,4 miljoen euro neergeteld worden.

,,Dat is een stijging van 52% in drie jaar tijd’’, zo rekent VVD-fractievoorzitter Peter van Dijk voor. ,,Hoelang houden we dit als gemeente vol? Hebben we dit nog onder controle?’’ De situatie is extra pijnlijk, omdat de gemeenteraad van Kaag en Braassem enkele jaren geleden de mogelijkheid had om (een veel goedkoper) commercieel bedrijf in te schakelen. Dat werd ook geadviseerd door het Bureau Berenschot, maar de gemeenteraad negeerde dit advies. Alle ICT-activiteiten werden door Kaag en Braassem overgedragen aan Alphen en Kaag en Braassem moest voortaan opdraaien voor 20% van alle kosten.

De druiven zijn extra zuur, omdat de raadsleden in 2016 nog werd voorgehouden, dat de extra kosten ‘slechts’ 1,8 miljoen euro zouden bedragen. Hier kwam twee jaar later een verhoging bij van 390.000 euro en inmiddels moet Kaag en Braassem dus opdraaien voor 2.680.000 euro aan ICT-uitgaven.

Volgens een verantwoordelijk ambtenaar komen de extra kosten door ICT-ontwikkelingen en ‘een andere manier van begroten’. Wethouder Petra van der Wereld liet over het miljoenverlies weten: ,,Het verdient geen schoonheidsprijs, maar er is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Ik heb me sterk gemaakt om de boel op de rails te krijgen. Er wordt nu hard gewerkt om één centraal gebeuren van die ICT-fabriek te maken.’’

D66-fractievoorzitter Nick van Egmond constateerde: ,,De conclusie is, dat het een bende is’’ Dat moest de wethouder toegeven. ,,Het klopt dat het af en toe een puinhoop en chaos was. Maar we komen er goed voor te staan. Maar ICT wordt nooit goedkoper.’’

Meeuwenoord zoekt naar nieuwe bedrijfslocatie

Noordwijkerhout – De firma Meeuwenoord heeft haar oog laten vallen op het terrein aan de Schippersvaartweg, vlakbij nummer 64.

Meeuwenoord is gevestigd in de kern van Noordwijkerhout. Het bedrijf wil verhuizen en had aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of dit terrein aan de Schippersvaartweg overgenomen gekocht kon worden.

Maar het college heeft voor deze locatie al andere (bouw)plannen en wil daarom geen medewerking verlenen aan dit verzoek.

Geen standplaats voor Ilias

Noordwijk – Ilias Delicatessen krijgt tóch geen standplaatsvergunning om op de Hoofdstraat haar producten te verkopen.

Eerder had het college van burgemeester en wethouders ook al geweigerd om zo’n standplaatsvergunning af te geven. Hiertegen diende Ilias Delicatessen een bezwaarschrift in en de commissie bezwaar- en klaagschriften vond dit bezwaarschrift ‘gegrond’.

Het college heeft hierop een nieuw besluit genomen en nogmaals besloten om een vaste standplaats op de Hoofdstraat voor Ilias te weigeren.

12 mei 2021

,,Dit riekt naar oplichterij’’

Huizenprijzen zorgen voor wanhoop onder potentiële kopers

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is in Zuid Holland de afgelopen vijf jaar met ruim 50% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn schoten de prijzen omhoog. Het leidt tot situaties, waarbij de prijzen van koopwoningen binnen enkele weken met 60.000 euro omhoog gaan.

Een gemiddeld huis in Zuid-Holland had in 2015 nog de waarde van 221.441 euro. Eind 2020 moesten kopers voor datzelfde huis 333.763 euro neertellen. In Kaag en Braassem stegen de huizenprijzen van 247.000 euro naar 383.000 euro; een stijging met ruim 55%! Ook huiseigenaren in Nieuwkoop zijn op papier spekkoper; de waarde van hun woningen ging omhoog, al was het ‘maar’ met 40%: van 262.000 euro naar 370.000 euro. Alphenaren zagen de woningprijzen de afgelopen vijf jaar ook met meer dan 51% stijgen. In deze plaats stegen de huizenprijzen van 211.000 euro naar 320.000 euro.

Niet alleen de huiseigenaren plukken hier de vruchten van; ook projectontwikkelaars en makelaars zijn spekkoper in deze huizenbubbel. Nieuwbouwprojecten worden in delen opgeleverd, waarbij de prijzen tussentijds fors omhoog gaan. Jan van Os heeft dat persoonlijk ervaren; hij had zich ingeschreven voor een woning in het bouwproject ‘Aan de Braassem’ in Roelofarendsveen. Van Os had zijn oog laten vallen op een huis ter waarde van 589.000 euro. Tijdens de eerste toewijzingsronde viel hij buiten de boot. Niet getreurd; in de tweede verkoopronde was er nog een vergelijkbare woning beschikbaar. Van Os wilde zich hiervoor aanmelden, maar schrok enorm: Plotseling lag de prijs voor dat huis (met slechts 25 m2 extra grond) maar liefst 60.000 euro hoger!

Ook andere huizenprijzen met vergelijkbare uitvoeringen en grondoppervlakken stegen enorm: afhankelijk van het type woning gingen de prijzen omhoog met bedragen van 44.000 euro tot zelfs 164.000 euro; in slechts enkele weken tijd. Van Os is laaiend over deze gang van zaken: ,,Ik ben me de pestpokken geschrokken! Deze significante verschillen zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen. Dit is een nieuwbouwproject waarbij er van een keuze geen sprake is, de prijs wordt immers van tevoren eenzijdig vastgesteld. Ik kan me slechts één reden bedenken, waarom er besloten is om een prijsverhoging door te voeren en dat is simpel gezegd "asociaal gegraai" over de rug van de woningzoekende in een markt die toch al oververhit is. Het is een schande dat dit gebeurt. Dit riekt naar oplichting.’’

Lizette Havenaar is nieuwbouwmakelaar van Koppes Makelaardij. Zij reageert op de uitlatingen van Van Os: ,,Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als de heer Van Os zijn woning in de verkoop zet en er komen 40 stellen op af, gaat hij ook niet voor het laagste bod. De vaststellen van de prijzen is niet aan ons, projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed bepaalt wat we mogen vragen.’’ VolkerWessels Vastgoed weigert echter ieder commentaar.

10 mei 2021

,,Alleen maar high risk security’’

I-SEC  

 

Schiphol-Oost – Af en toe kom je als interviewer in aanraking met een bijzonder bedrijf. Vanwege de producten, dienstverlening en persoonlijkheden die de onderneming onderscheiden van anderen. Zonder enige twijfel valt I-SEC onder deze categorie.  

 

In een gesprek met Managing Director Rawin Jharap en Giovanni Manchia, HR directeur, wordt al snel duidelijk dat het bij I-SEC niet alleen draait om de topkwaliteit beveiligingsmiddelen. Waarmee grote organisaties, zoals Schiphol, energiebedrijven en diplomatieke vestigingen op de beste manier beschermd worden. Ook zorgen Jharap en Manchia er, met hun managementteam, voor dat meer dan 1.600 medewerkers kunnen bouwen aan hun eigen toekomst.  

 

I-SEC kiest heel duidelijk voor een focus op het bieden van beveiligingsoplossingen binnen de High Risk Infrastucture. Jharap: ,,We zijn gespecialiseerd in objecten met een hoog beveiligingsrisico. Dan gaat het om luchthavenbeveiliging, maar ook bijvoorbeeld een kerncentrale. In ons werk nemen we tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om op basis van inclusiviteit de kansen te bieden aan allerlei mensen in onze samenleving.’’  

 

Wie bij I-SEC wil komen werken, moet eerst door een uiterst streng selectieproces heen. Ben je iemand, die graag iedere eigen gedachtespinsel op de sociale media gooit? Dan is de kans groot, dat je deze selectie niet doorkomt. Manchia: ,,Het belangrijkste is, dat je onze kernwaarden omarmt. Wees respectvol, professioneel in jouw uitingen en proberen het beste uit jezelf te halen. Wanneer je door het selectieproces bent gekomen, omarmen we je en bieden we je de kans een prachtig vak te leren.’’ Het zijn niet alleen jongere mensen, die komen solliciteren; juist ook herintreders en werknemers die nu toch de overstap naar beveiliging willen maken.  

 

Vision 2025 

 

I-SEC heeft een duidelijk visie: ,,We willen de marktleider blijven op het gebied van aviation security. Tegelijkertijd is onze ambitie om een heel sterke speler te zijn in de beveiliging van hoog risicogebieden. Waarbij we het beste potentieel uit iedere werknemer kunnen halen.’’ Extreem goed functionerende beveiligers zijn van levensbelang voor het preventief en actuele beschermen van gebouwen, ministeries en ambassades. Jharap: ”De beveiligingsoplossingen die door ons worden geboden zijn altijd een combinatie van onze mensen, kennis en slimme software die door onze in-house IT afdeling, Advanced Solutions, wordt ontwikkeld. Dit stelt ons in staat om zelfs preventief op te treden door gebruik van juist getrainde agents en een goed ingerichte informatiepositie om eventuele kwaadwillenden aan de voorkant te identificeren zodat schade kan worden voorkomen. Goed beveiligen gaat dus om preventie, de-escalatie en doortastend optreden. Met het traceren van afwijkingen voorkomen we incidenten.’’  

 

Aanbesteding 

 

Onlangs heeft I-SEC een aanbesteding gewonnen en daardoor is het bedrijf sinds 1 januari verantwoordelijk voor de beveiliging van een onderzoekscentrum geënt op duurzame en innovatieve energiebronnen, zoals nucleaire energie. . Hierbij toonde I-SEC, dat het bedrijf niet alleen veiligheid belangrijk vindt, maar ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Dat beamen Ercan Ertugral, business development manager en Kyran Wagenaar, site security manager, dan ook hartgrondig.  

 

Alle beveiligers, die voorheen op deze site werkten, kregen met behoud van hun rechten een arbeidscontract aangeboden. ,,Het was fijn voor deze mensen, dat ze een baangarantie hebben. Natuurlijk is een nieuwe werkgever spannend. Met een goede communicatie vergroten we de wederzijdse betrokkenheid steeds meer. We lieten de medewerkers niet langs komen op het hoofdkantoor, maar de leidinggevenden en trainers kwamen langs op de site zelf. Zo geven we impliciet aan, dat we hun inzet en expertise waarderen’’, aldus Ertugral. 

 

Wagenaar vult aan: ,,Het is een wisselwerking. Natuurlijk heeft een nieuwe werkgever een ander beleid. We waarderen ook de verbetervoorstellen van de mensen op de werkvloer; op die manier verhogen we ook de ‘stickyness’ met de klant. We kunnen snel schakelen en flexibel optreden. Daarentegen zijn we groot en stabiel genoeg om de zorgen van een klant weg te nemen. We hebben de stabiliteit van een mammoettanker, maar de flexibiliteit van een speedboot.’’ Deze manier van werken bevalt uitstekend bij de organisaties, die afhankelijk zijn van een absoluut veilige omgeving.  

 

Ertugral maakt van de ambities van I-SEC geen geheim: ,,We willen een top-3 speler worden in de beveiligingswereld, waar het gaat om high security objecten. Iedere klant kan rekenen op onze flexibiliteit en continuïteit. Een kernteam van professionele beveiligers zorgt voor de dagelijkse activiteiten en bij een échte calamiteit schakelen we ad hoc en vullen de vacatures direct op. Bij het beveiligen van een high-risk omgeving gaat het namelijk niet alleen om het afwenden van dreigingen, maar ook om te zorgen voor de continuïteit. Daarom werken we met onze klanten op basis van een partnership, waarbij we voortdurend kijken hoe we dingen anders kunnen doen en verbeteren; in overleg met de klant, uiteraard.’’ 


I-SEC Nederland B.V.
Walaardt Sacrestraat 425-3
1117 BM Schiphol-Oost
The Netherlands
+31 20 715 8900
E:
info-nl@i-sec.com
W:
www.i-sec.com

 

‘Sociaal ondernemen doe je samen’

AkzoNobel en MareGroep/Servicepunt Werk: sociaal ondernemen in de regio

DUIN- EN BOLLENSTREEK – Al jaren bemiddelen MareGroep en SPW inwoners van zeven gemeenten in deze regio naar een baan. Soms is dat in de vorm van een beschutte werkplek en andere keren een werkfittraject of een reguliere baan in het bedrijfsleven. Het leidde tot aantoonbare successen met onder meer het sociaal ondernemend bedrijf AkzoNobel. Ingrid Kuijt, accountmanager van Servicepunt Werk, Wim Jonker, teamleider van de afdeling Service van Akzo Nobel én gemeenteraadslid Monique de la Rie praten over de ervaringen.

Servicepunt Werk is gespecialiseerd in het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk, MareGroep zorgt voor de doorontwikkeling van deze mensen. De instroom van kandidaten komt binnen via de gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk.

MareGroep en Servicepunt Werk hebben een breed aanbod van potentiële medewerkers, die goed begeleid en ondersteund worden. ,,Sociaal maatschappelijk ondernemen staat voorop. Mensen uit de regio, die een steuntje in de rug kunnen gebruikende mogelijkheid bieden om deel uit te maken van het ‘werkend’ leven. Ritme, sociale contacten spelen een belangrijke rol. Daarbij kunnen MareGroep en SPW de werkgever ontzorgen en meedenken/werken in opleidingen.

AkzoNobel heeft hier al goede ervaringen mee, laat Jonker weten. ,,Natuurlijk staan wij te springen om technisch personeel. Maar door de werkwijze van MareGroep en SPW zijn we ook anders gaan denken in de mogelijkheden.’’ Zowel het uitbesteden van werkzaamheden is binnen de organisatie van MareGroep en SPW mogelijk, denk aan het repareren van pallets maar ook het inhuren van geschikte werkarbeidskrachten. ,,Een combinatie die werkt!’’

Voorbeeld

De samenwerking is een prachtig voorbeeld, beaamt De la Rie. ,,Als interim HR-manager bij Akzo zag ik, hoeveel moeite er gedaan moet worden om vacatures in te vullen. Als gemeenteraadslid kwam ik te weten over de aanstaande integratie van SPW en MareGroep, hun huidige dienstverlening en de ambitie voor de toekomst. Ik vroeg Ingrid, of ze mogelijkheden zag om aanbod en vraag bij elkaar te brengen. Zo zijn de lijntjes ontstaan.’’

Kuijt: ,,Wij kennen onze klanten en ondernemers in de regio. En ons werk stopt niet na een geslaagde plaatsing. Door kennis en inzicht te geven aan de werkgever is het realiseren van duurzame plaatsingen mogelijk. Daarom bieden wij werkfittrajecten aan om het maximale uit de samenwerking te kunnen halen. Met de werkgever kan er ook een opleidingstraject ontstaan waarin de klant wordt om- of bijgeschoold. Hierdoor kun je maatwerk leveren.”.

Opleidingstraject

Het matchen van mensen met bedrijven wordt professioneel aangepakt. Kuijt: ,,We starten een opleidingstraject, waarbij één van de methodes het organiseren van een ‘Jobsafari’ is. Werkzoekenden nemen we dan mee om de verschillende afdelingen van een bedrijf te leren kennen. Zo kunnen onze klanten bijvoorbeeld een kijkje nemen bij een groot hotel in deze regio. En ervaren wat het is om te helpen in de keuken, housekeeping of op de afdeling inkoop. Hierdoor krijgen zij een

goede indruk van wat er allemaal speelt en kunnen zij aangeven, welk type werk goed zou kunnen passen. Dit is een mooi voorbeeld hoe er op maat wordt gewerkt om te zorgen voor de juiste match tussen werkgever en een klant van ons.

De samenwerking tussen AkzoNobel en MareGroep en SPW bevalt opperbest, beaamt Jonker. ,,Mensen met verschillende achtergronden kun je aan werk helpen. Het is fijn, dat ze na het volgen van een opleidingstraject weer aan de slag kunnen. En weer ervaren hoe het is om ’s ochtends om 08.00 uur te beginnen en in het werkritme te komen. Deze medewerkers doen weer mee, doen ertoe en wij op onze beurt zijn heel blij met ze.’’

Gepassioneerd stelt Kuijt: ,,Zelf word ik ook blij, als iemand helemaal gelukkig is, omdat ze voor het eerst in jaren weer een sollicitatiegesprek hebben bijvoorbeeld. Als team vieren wij elke plaatsing. Die succesjes geven onszelf ook de energie om door te gaan: elke plaatsing is er één. Voor de medewerker, de organisatie maar ook voor de regio. Het is maatschappelijke winst.’’

Directeur Rinco Knoop besluit: ,,Nu de effecten van corona steeds meer zichtbaar worden, is de verwachting dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving het hardste worden geraakt. Tegelijkertijd wordt de waarde van werk steeds duidelijker: wat het voor mensen betekent om te werken, de structuur en houvast die het biedt, het gevoel van eigenwaarde en ertoe doen. Met de integratie van beide bedrijven zetten we in op een nog betere en efficiëntere dienstverlening om mensen die het nodig helpen te helpen aan een passende werkplek.’’

Meer informatie:

MareGroep / Servicepunt Werk Nijverheidsweg 22 2215 MH Voorhout E: Ingrid.kuijt@servicepunt-werk.nl W: www.servicepunt-werk.nl

De kracht van het praktisch onderwijs

,,Onze studenten doen, waar TU-studenten nog over nadenken’’

HOOFDDORP – Jaren geleden verbaasden vrienden van Philip Mol zich over het feit, dat hij de consultancywereld vaarwel zei en zich ging inzetten voor de publieke zaak. Specifiek het MBO trekt hem aan omdat daar zoveel mooie dingen gebeuren en het MBO een beter imago verdiend. Sinds het uitbreken van corona is duidelijk geworden dat het beroepsonderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Mol stond als directievoorzitter van MBO College Airport middenin de grootste luchtvaartcrisis sinds mensenheugenis. En toch slaagde het MBO College Airport erin om 80% van de studenten vorig jaar met een goed diploma te laten uitstromen.

JOEP DERKSEN

Mol heeft een kantoor, dat wars is van overbodige opsmuk. Een tafel met stoel om zelf te zitten en een grote houten vergadertafel, zijn de enige noodzakelijke dingen die hier aanwezig zijn. Hier worden plannen bedacht en uitgevoerd voor de belangrijkste mensen: de studenten van MBO College Airport. De jongeren van nu, die er binnenkort voor zorgen dat we weer met z’n allen veilig op vakantie kunnen. Of het nu gaat om het onderhouden van de vliegen, het bieden van excellente service op de luchthaven of soepel laten verlopende logistieke processen: MBO College Airport heeft het talent van morgen in huis.

“Van huis uit heb ik altijd maatschappelijke betrokkenheid meegekregen”, begint Mol. ”Ik werkte eerst als consultant bij Cap Gemini, maar miste de bezieling met de publieke zaak. Niet iedereen krijgt dezelfde kans in het leven. MBO College Airport zorgt ervoor dat hele groepen jongeren die kansen in de maatschappij wél kunnen omarmen. Bij mbo-studenten is het extra belangrijk hen een goede start op de arbeidsmarkt te geven. Deze jongeren zijn vaak een ondergewaardeerde groep.”. Maar juist de Corona crisis laat zien dat we enorm afhankelijk zijn van vakmensen.

Ouders, die basisschoolleerkrachten onder druk zetten om hun kind een havo-advies in plaats van een mbo-advies op te leggen. Mol, die via de mavo uiteindelijk een mastersdiploma haalde, gruwelt ervan. “Het beeld, dat je naar de havo mag en naar de mbo moet, wil ik recht zetten. Er zijn fantastische beroepen op mbo-niveau; studenten worden opgeleid tot hoofd technische dienst, purser of hoofdmonteur. Zij kunnen later vaak meer verdienen dan hun theoretisch opgeleide leeftijdsgenoten.”

Mol geniet ervan, wanneer studenten op zijn school worden opgeleid tot iets, wat ze al hun hele leven hebben willen doen, zoals stewardess. Maar er zijn ook jongeren die vanuit de havo afstroomden en op zoek zijn naar een nieuw doel in hun leven. Deze studenten begeleiden en nieuw perspectief bieden is wat Mols vak zo mooi maakt.

En toen kwam corona. “Een van de eerste beslissingen die we moesten maken, was om honderden studenten uit het buitenland terug te halen. Ze waren bezig met hun stage en we wilden ze weer veilig thuis hebben. Net voordat de landen dicht gingen, waren ze allemaal weer terug.” Ook de stages gingen niet meer door en de studenten hebben praktijklessen bij werkgevers nodig om het diploma te halen. Deels door het werken met simulaties konden alle examenkandidaten op een alternatieve manier toch hun diploma behalen.

Inmiddels zijn de lessen op school weer aan de gang. In de hallen lopen weer studenten; het gebouw wordt gebruikt, waar het voor bedoeld is. Mol toont met gepaste trots de ruimte voor de opleiding Vliegtuigtechniek. ,,Binnenkort starten we een pilot elektrisch vliegen. Onze studenten halen dan een kerosinemotor uit een vliegtuig en vervangen het door een elektromotor. In de toekomst gaan als eerste de kleine lesvliegtuigen & zakenjets over op deze elektrische krachtmotoren. Waar de studenten van de TU Delft al jaren nadenken over nieuwe concepten, doen onze studenten het hier gewoon en lossen problemen in de praktijk op!” Dat is het mooie van het MBO: gewoon doen!

Vol vertrouwen kijkt Mol vooruit. “Deze crisis zal nog enige jaren doorwerken in de luchtvaartsector, maar we weten nu al dat talent in de toekomst hard nodig is. In de tussentijd kunnen bedrijven uit de energiesector hun voordeel doen met goed opgeleid techniek talent. Ik roep hen dan ook op om contact met me opnemen om stageplekken aan te bieden en zo dit talent te leren kennen. Door de energie-transitie is er een tekort aan vaktechnisch personeel en wij hebben hier enorm veel studenten met rechterhanden, die direct voor hen aan de slag kunnen!”

In de Waarderpolder wordt niet gewerkt, maar gecreëerd

Hét bedrijventerrein, dat de grootste werkgever van Haarlem is

JOEP DERKSEN

HAARLEM – Het Waarderpolder Haarlem Businesspark is hét voorbeeld van succesvol samenwerken met een visie. Waar het bedrijvenpark in de jaren ’80 nog met veel uitdagingen worstelde, is de Waarderpolder nu een plek waar 1.100 ondernemers het brood verdienen voor 14.000 werknemers. De ondernemers hebben jaren geleden de Industriekring Haarlem (IKH) opgericht. In goede samenwerking met de gemeente werd het bedrijventerrein compleet geherstructureerd en klaar gemaakt voor de digitale economie, innovatieve maakindustrie én circulair ondernemen. Mikkel Levelt is bestuurslid van de IKH. Samen met Kees Goedknegt van Parkmanagement Waarderpolder vertelt ze over de reden waarom zij zich met zoveel passie inzetten voor dit Haarlemse businesspark, die uniek is in haar soort.

Voor de gemiddelde buitenstaander zegt een bedrijventerrein niet zoveel. Er wordt gesproken over ‘blokkendozen’ en geklaagd over vrachtverkeer. Maar dat doet de Waarderpolder geen recht, zo vertelt Levelt, zesde generatie van Simon Lévelt, het bedrijf dat al 195 jaar koffie en thee produceert en verkoopt. Want in de Waarderpolder worden niet alleen producten gemaakt, maar ook unieke ontwerpen gecreëerd. Zoals prachtige designlampen, leermiddelen voor scholen en vinyl langspeelplaten. Goedknegt stelt enthousiast: ,,Dat wordt soms niet gezien door mensen die in de stad wonen. Er zijn mooie voorbeelden van bedrijven, die hier actief zijn.’’

Levelt vult aan: ,,De Waardepolder wordt alleen gezien als een bedrijventerrein, waar mensen werken. Heel veel mensen weten niet, wat hier allemaal gedaan wordt, waar we als inwoners van Haarlem trots op kunnen zijn. Als je weet, wat hier allemaal gecreëerd wordt aan mooie producten, dan snap je dat vrachtwagens hier moeten komen en dus niet alleen zorgen voor overlast. Op een industrieterrein is activiteit nodig om thuis een vinyl plaat te kunnen draaien, of lekkere koffie en thee te drinken.’’

Geen Zuidas

De Waarderpolder is van belang voor Haarlem en de omliggende gemeenten: ,,Hier worden naast praktijkgerichte banen ook functies gecreëerd, die passen bij elk opleidingsniveau van de Haarlemmer. Wanneer ze dichtbij kunnen werken, zorg dat ook voor minder reisbewegingen. We willen geen Zuidas worden met banken en verzekeraars. Er zijn hier juist veel technische bedrijven, waar je ook met een hogere opleiding terecht kunt.’’

Buitenstaanders vragen zich wel eens af, hoe dat nu zit; zowel de IKH als het Parkmanagement zetten zich in voor een betere Waarderpolder. Goedknegt licht toe: ,,De ondernemersvereniging IKH behartigt de belangen van de leden (ondernemers in de Waarderpolder) richting de gemeente Haarlem en andere overheden. De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte, groenstroken en verlichting en samen zetten de IKH en gemeente zich in om het gebied netjes te houden.’’

Hij vervolgt: ,,Uit die samenwerking is Parkmanagement Waarderpolder opgezet, waar ik voor werk. Wij zorgen voor het inhuren van beveiligingsdiensten, het uitvoeren van inspectierondes en het inzetten van een duurzaamheidsadviseur. We helpen de ondernemers met allerlei praktische zaken; daarom hebben we ook een stagebureau gerealiseerd, dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbindt.’’

Levelt: ,,We kijken naar de algemene belangen van bedrijven in de Waarderpolder. Vaak begint het met een individueel probleem en wanneer blijkt dat dit bij meerdere bedrijven speelt, ondernemen we actie.’’ Ze is trots op Waarderpolder: ,,Dit is het enige echte bedrijventerrein van Haarlem en een belangrijke werkgever voor de inwoners.’’

Verkeer

Goedknegt en Levelt hopen, dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor een gemeenschappelijke uitdaging. ,,Op het kruispunt Oudeweg-Nijverheidsweg-Fustweg vinden regelmatig aanrijdingen plaats. We vinden het belangrijk, dat de gemeente hiervoor maatregelen gaat nemen, zoals het plaatsen van verkeerslichten en aanleggen van extra opstelstroken.’’ Levelt heeft samen met andere IKH-bestuurders hierover al meerdere keren met de verantwoordelijk wethouder gesproken. ,,Dit is een onwerkbare en gevaarlijke situatie, waarbij fietsers worden aangereden. Wij willen allemaal dat onze medewerkers op de fiets naar hun werk komen, maar dan moet het voor hen wel mogelijk gemaakt worden om dat veilig te doen.’’

Zoals het echte ondernemers betaamt, denkt het IKH-bestuur ook ‘outside the box’, of in dit geval: buiten de contouren van de Waarderpolder. ,,Wanneer wegen in de omgeving worden afgesloten, neemt de verkeersdruk op de Waarderpolder toe. We willen een nieuwe aansluiting voor de dorpen  ten noorden van Haarlem; de Velserboog. Zodat je via de A9 naar Velsen kunt rijden en niemand meer door de Waarderpolder hoeft om daar te komen.’’ Het realiseren van die extra ontsluiting zal nog wel een aantal jaren duren, maar de aanhouder wint. ,,Dat zijn inderdaad lange besluitvormingstrajecten, maar zo’n extra ontsluiting is niet alleen goed voor het bedrijventerrein, maar ook voor Haarlem zelf. Op die manier wordt de verkeersdruk van de stad gehaald. We blijven dit punt continue op de agenda zetten in onze overleggen met de gemeenten Haarlem, Velsen, andere ondernemersverenigingen, de Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid.’’

Regeerakkoord

Iedere vijf jaar ondertekenen ondernemers en de gemeente een ‘regeerakkoord’ voor de Waarderpolder, waarin veel ambitie-afspraken staan. De komende jaren zet de Waarderpolder bijvoorbeeld veel meer in op duurzaamheid. Parkmanagement Waarderpolder voert het regeerakkoord uit. Goedknegt: ,,Het gebied als geheel kunnen we verduurzamen, waarbij het aan de bedrijven zelf is om de investeringen te doen. Niet ieder dak is vanwege haar constructie geschikt om vol te leggen met zonnepanelen. In het verleden sloegen ondernemers van de Waarderpolder en de gemeente de handen ineen, wat leidde tot mooie ontwikkelingen op de gebieden van veiligheid, aanpak zwerfafval en het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.’’’ Levelt beaamt: ,,Ondernemers moeten niet alleen deze kar trekken.’’

Gebruik maken van kansen; daar gaat het om. Waarom zou de Waarderpolder niet gebruikt kunnen worden als hubfunctie, waarbij alle pakketjes voor de inwoners in de stad hierheen worden gebracht? Dat voorkomt enorm veel verkeer, dat kriskras door Haarlem rijdt. Goedknegt: ,,Vanuit de hub Waarderpolder kunnen de pakketjes dan per fiets of met andere duurzame vormen van mobiliteit naar de stad gebracht worden.’’

Het uur is voorbij; het interview zit er op en het is weer tijd om te gaan ondernemen. Levelt sluit af met de woorden: ,,We leven in lastige tijden. Ondernemers zeggen niet vaak, dat het niet goed gaat. Maar de IKH kan altijd helpen met een luisterend oor en soms zelfs met praktische oplossingen kunnen komen. Als ondernemers elkaar helpen, kan dat leiden tot nieuwe inzichten en, wie weet, ook een beter gevoel!’’

08 mei 2021

Vragen over sluiting zwembad De Schelft

Noordwijkerhout – Het bericht van het college van burgemeester en wethouders over een mogelijke permanente sluiting van zwembad De Schelft zorgt voor onrust. Niet alleen in Noordwijkerhout, maar ook bij de politieke partijen. PUUR en CDA hebben hier vragen over gesteld.

Fractievoorzitter Taetske Visser-Danser eist meer duidelijkheid: ,,U schrijft dat er ‘diverse’ keren is ingebroken. Welke maatregelen heeft u vóór de eerste inbraak getroffen om vandalisme en diefstal van waardevolle componenten uit de installatie te voorkomen? En waarom hebben deze geen effect gehad? Welke maatregelen heeft u nà de eerste inbraak getroffen om herhaling en verder mogelijk onomkeerbare gevolgen van diefstal te voorkomen?’’ Ze vraagt, wanneer het college besluit of het zwembad definitief dicht gaat.

Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) wil weten: ,,Was er sprake van adequate beveiliging bij het zwembad (camera’s, alarmsysteem etc.)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn er direct na de brand in november veiligheidsmaatregelen genomen bij het zwembad om diefstal te voorkomen? Waarom wel/niet?’’ Duivenvoorde wil ook weten, of het überhaupt wel reëel was te verwachten, dat het zwembad na de brand nog open zou zijn gegaan.

Teloorgang historisch pand ‘schuld van gemeentebestuur’

Noordwijk – De Vereniging De Oude Dorpskern uit felle kritiek op het gemeentebestuur van Noordwijk.

,,Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is.’’ De vereniging wijst naar de teloorgang van een pand aan de Voorstraat 65. ,,Dit pand met historische waarde is vernietigd omdat toezicht op het naleven van de (ver)bouwvergunningen ontbreekt of te laks blijkt. Daarom hebben wij de ODWH moeten inschakelen om toezicht te laten houden en in te grijpen.’’

Het heeft niet geholpen. In een brief aan het college stelt De Oude Dorpskern: ,,Helaas is de schade al weer onherstelbaar gebleken door het gebrek aan gemeentelijke regie.’’