Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2021

College niet onder indruk van provinciale tik op de vingers

Noordwijk – Een officiële waarschuwing van Commissaris van de Koning Jaap Smit, in zijn functie als voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het college van burgemeester en wethouders; het lijkt geen indruk te maken.

Smit schreef in een brief, dat het college de gemeenteraad bij het bespreken van het ontwikkelingsplan ‘Waspeencentrum Noordwijk’ verkeerd heeft voorgelicht. ,,ln de commissievergadering Ruimte (d.d. 14-01-2021) heeft u zich op het standpunt gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling van het "Waspeencentrum Noordwijk" op de locatie van bedrijf "Jongeneel" langs de Leidsevaart in overeenstemming is met provinciaal beleid. Bij het raadplegen van de door u opgestelde stukken, met betrekking tot deze ontwikkeling, geeft u aan dat afgestemd is met een bij naam genoemde provinciale ambtenaar. Wij zijn niet conform geldende afspraken formeel door u betrokken bij de planvorming. Het door u aanhalen van de naam van een provincieambtenaar en wijzen op zijn vermeende instemming, vinden wij ongepast en u geeft bovendien een onjuiste voorstelling van zaken.’’ Deze brief leidde tot vragen van D66.

Het college laat nu weten, dat zij vinden dat de raad wel degelijk goed is geïnformeerd. Burgemeester en wethouders verwijzen hierbij naar een E-formulier dat uiteindelijk toch aan de raad is getoond. ,,In de periode tussen de behandeling in de commissie Ruimte van 14 januari 2021 en de behandeling in de gemeenteraad van 26 januari 2021 is het zogenaamde E-formulier alsnog aan de provincie toegezonden. Daarop is van de provincie een inhoudelijke reactie ontvangen.’’ Wel erkent het college: ,,De gebruikelijke werkwijze voor wat betreft het inzenden van het E-formulier is niet correct gevolgd.’’

Smit vindt echter, dat deze kwestie verder gaat, dan het al dan op niet op tijd insturen van een E-formulier. Hij wijst op de uitspraken van het college, dat de provincie geen opmerkingen heeft gemaakt over de voorgenomen vestiging van het waspeencentrum, terwijl dit onderwerp volgens het college ‘bij herhaling aan de orde is geweest in het regionaal Overlegplatform Greenport RO’. De Commissaris van de Koning maakt hier korte metten mee: ,,Het moet duidelijk zijn dat het (vermeend) voorbespreken van een initiatief in het Overlegplatform Greenport RO niet kan leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen bij uw college dat daarmee door Gedeputeerde Staten is ingestemd met een ontwikkeling waarbij afgeweken wordt van het provinciaal omgevingsbeleid. De bevoegdheid voor het afwijken van de regels van de provincie ligt bij Gedeputeerde Staten of in voorkomende gevallen bij Provinciale Staten. Wij verwachten door u beter betrokken te worden bij toekomstige planvorming en gaan er van uit dat u uw raad alsnog juist informeert.’’