Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 juni 2021

Duurzame energie mag huurders geen extra geld kosten

OEGSTGEEST – De gemeenteraad stemde maandag in met de Regionale Energie Strategie (RES). Deze RES zal de komende tientallen jaren enorme gevolgen hebben voor het landschap in Holland Rijnland.

Omdat de regering heeft bepaald, dat in 2050 alle opgewekte energie duurzaam moet zijn en dat daarom alle huizen van het gas af moeten, zullen er andere ‘natuurlijke energiebronnen’ gecreëerd moeten worden. Deze RES zet in op het plaatsen van honderden meters hoge windmolens en tienduizenden zonnepanelen.

De raad stelde echter wel als eis, dat het vervangen van de huidige energievoorziening voor een ‘duurzame’ variant geen financiële gevolgen mag hebben voor de inwoners. ‘Woonlastenneutraliteit voor huiseigenaren is het uitgangspunt en woonlastenneutraliteit voor huurders moet geborgd worden’, zo gaven de raadsleden unaniem aan. Hiermee lijken huurders beter beschermd te worden tegen duurzaamheidskosten, dan huiseigenaren. Het woord ‘uitgangspunt’ geeft namelijk ruimte voor bestuurders om af te wijken van het uitgangspunt ‘woonlastenneutraliteit’. Terwijl het woord ‘geborgd’ juist staat voor ‘verzekerd’.